Page 39

gegaan om daar warm het belparkeren te activeren. X beweert, direct na het uitstappen van de auto en het binnengaan van de drogist, met het inbellen van de parkeeractie te zijn gestart en dat daar ten minste twee minuten mee gemoeid zijn. Volgens waren in dit geval meer handelingen nodig dan normaal, waardoor het inbellen langer in beslag had genomen. Verder vermeldt X de parkeercontroleur te hebben aangesproken. De parkeercontroleur kon niet zien dat X zich had aangemeld. X heeft toen opnieuw ingebeld bij de provider, ditmaal om zich af te melden, om daarmee aan te tonen dat zij zich wel degelijk had aangemeld. Bij het afmelden krijgt men namelijk een bevestigingsboodschap. Als niet is aangemeld krijgt men bij het inbellen een welkomstboodschap voor aanmelding. Gemeente

De gemeente brengt hiertegen in dat X door haar auto te parkeren en zich vanuit een drogist bij de provider aan te melden, bewust het risico genomen heeft dat bij controle van de auto zou worden vastgesteld dat er geen parkeerbelasting was betaald. Ook bij het voldoen van parkeerbelasting via telefonische aanmelding geldt dat direct uitvoeringshandelingen moeten worden verricht om de parkeerbelasting te voldoen. Het binnengaan van een drogist om daar het belparkeren in werking te stellen, kan niet worden aangemerkt als een uitvoeringshandeling voor het activeren van belparkeren. Dit verklaart mede waarom de parkeercontroleur geen uitvoeringshandeling heeft geconstateerd. Bon onterecht

De rechtbank stelt X in het gelijk, omdat de verklaringen over de toedracht gedetailleerd en geloofwaardig overkomen en er geen aanleiding is X niet te geloven in haar relaas dat bij het inbellen de vereiste voortvarendheid is betracht. De rechtbank laat hierbij meewegen dat X uitvoerig heeft verklaard dat met het inbellen in ieder geval 2 minuten gemoeid zijn geweest en in dit geval zelfs langer, omdat meer handelingen nodig waren voor een geslaagde inbelactie. Dit is door de gemeente ook niet ontkend. Aan het argument van de gemeente, dat voor de parkeercontroleur niet waarneembaar was dat X stond in te bellen, gaat de rechtbank voorbij. De gemeente neemt hier geen genoegen mee, gaat in hoger beroep en komt met meer munitie. De gemeente brengt een overzicht van parkeeracties in, waaruit blijkt dat X een geslaagde aanmelding deed op 6 januari 2010 om 9:53:42 uur in de A-straat. Het parkeren duurde 1 minuut waarna afmelding plaatsvond en het betaald parkeren werd beĂŤindigd. De gemeente legt uit dat de voor het belparkeren noodzakelijke handelingen ongeveer 30 seconden in beslag nemen. Een parkeercontroleur is ongeveer 4 minuten bezig met het constateren dat de parkeerbelasting niet is betaald en dat

Nicolette Kell

Vexpansie 3 - 2012  
Vexpansie 3 - 2012  

Vexpansie is het officiële orgaan van Vexpan maar ook hét vakblad voor de professional in parkeren.