Page 28

; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;

Programma Vexpan Nationaal Parkeercongres 8.00 uur

Ontbijt

9.00 uur

Ontvangst en registratie

9.30 uur

Welkom door Monique Pluym, voorzitter Vexpan

Onder leiding van de krachtige dagvoorzitter Gwen Jansen

9.35 uur Korte Algemene Ledenvergadering • Vaststelling begroting 2013 • Benoeming nieuw bestuurslid 10.30 uur Wethouder Stadsontwikkeling, Volkshuisvesting en Integratie,  Marnix Norder - de gebiedsontwikkeling van Scheveningen en de impact op parkeren 11.00 uur

Uitreiking European Standard Parking Award

11.15 uur

Pauze

11.45 uur Panel: Wat heeft de stedelijke omgeving nodig? Gebiedsontwikkeling komt steeds moeilijker tot stand als gevolg van de crisis. Niet alleen grootschalige ontwikkelingen, maar ook de herontwikkeling van bestaande kantoren en verouderde wijken stokt. Niet zelden blijkt dat de parkeeropgave die hoort bij de nieuwe ontwikkelingen leidt tot problemen. De kosten die gemaakt worden voor parkeervoorzieningen zijn niet terug te verdienen met de toekomstige exploitatie en moeten daarom deels gedekt worden uit de verkoopopbrengsten van het overige vastgoed. Maar naar mate die opbrengsten onder druk staan blijkt (her)ontwikkeling niet haalbaar. Veel ontwikkelingen stokken dus. Doordat we altijd maar ondergronds willen bouwen? Of parkeernormen die gehanteerd moeten worden zonder dat ze passen bij de werkelijke behoefte van een ontwikkeling.

Panelleden

Praat hierover mee met de panelleden op het podium, maar ook met uw collega’s in de zaal.

• Gerben van Straaten, Walas Concepts

• Walter Stam, Akro Consult

• Marc Moonen, BAMgo Park

Vexpansie 3 - 2012  

Vexpansie is het officiële orgaan van Vexpan maar ook hét vakblad voor de professional in parkeren.