Page 25

parkeerbon Mooi om te lezen dat het artikel in de Vexpansie de tongen losmaakt over het wel of niet meer printen van een naheffingsaanslag. Dit was een van de doelen bij het schrijven van het artikel. De ontwikkeling richting de digitale naheffingsaanslag is niet te stoppen. Er is winst te behalen op het gebied van efficiency, maar ook voor wat betreft de veiligheid van de medewerkers op straat. Daarnaast biedt het kansen om de service richting de parkeerder te verbeteren. Een win-winwin situatie. Redenen waarom Cition al ruim voordat de minister aangaf dat er geen juridische bezwaren zijn tegen een digitale naheffingsaanslag, gestart is met de voorbereidingen. We zijn ver gevorderd maar nog niet klaar om vandaag te stoppen met de fysieke parkeerbon. De heren Runia en Warner betogen dat Cition hiermee een grote efficiencywinst laat liggen. De reactie gaat echter uit van een belangrijke misvatting: niet het printen van de bon is kostbaar, we hebben het over 15 centimeter papier en 12 seconden printtijd, maar de persoonlijke controle van een voertuig kost veel geld. Zolang er nog een fysiek parkeerbewijs in het voertuig kan liggen, is een menselijk oog noodzakelijk voor de controle en blijft het dus bij een besparing van wat printpapier. Amsterdam kent een hoge digitaliseringsgraad. Dit maakt het mogelijk elke dag met meerdere scanauto’s te controleren op betaald parkeren. De scanauto’s sturen berichten naar parkeercontroleurs, die daarna nog maar een paar voertuigen per straat hoeven te controleren. Dit is een eerste grote stap richting de afschaffing van de fysieke naheffingsaanslag. Ik ben het met Runia en Warner eens dat je als gemeente stopt met het uitschrijven van de fysieke naheffingsaanslag, goede communicatie een kritiek punt is voor het slagen van de nieuwe werkwijze. Het voorstel om hier met andere gemeenten gezamenlijk in op te trekken, bijvoorbeeld via de Vexpan, vind ik dan ook een hele goede. Ook de optie voor het sturen van een sms naar vergunninghouders is een leuke. Zo zie je maar: door de discussie te voeren, ontstaan er mooie ideeën. Tomas Scheen Cition

25

vexpansie 2012

Vexpansie 3 - 2012  

Vexpansie is het officiële orgaan van Vexpan maar ook hét vakblad voor de professional in parkeren.