Page 16

Gemeentecasus In elke gemeente is wel een parkeervraagstuk dat op een interessante of in het oog springende wijze is opgelost. In de rubriek Gemeentecasus deelt Vexpansie deze oplossingen met lezers.

Parkeren in Utrecht In gesprek met Willem Klinkhamer

In de gemeente Utrecht is Willem Klinkhamer verantwoordelijk voor het operationele parkeerbeleid en de uitvoering daarvan. Sinds zijn aantreden in 2006 als Hoofd Parkeren is het hard gegaan met de optimalisering van processen en digitaliseren van parkeren in de Domstad. Tekst Maarten de Haas beeld Levin den Boer

linkhamer begon zijn carrière buiten het parkeervak: bij de Vrije Universiteit in Amsterdam was hij elf jaar lang verantwoordelijk voor logistiek. Vervolgens werkte hij twintig jaar in logistieke en facilitaire rollen op luchthaven Schiphol. Hier introduceerde Klinkhamer samen met TMC een systeem waardoor dienstauto’s sneller konden tanken. Door middel van een systeem met zendertjes in de auto en in de nozzle van de brandstofslang, kon de pomp efficiënter en zonder bemanning werken. Ook introduceerde hij een geautomatiseerde magazijnopslag Klinkhamer vervolgde zijn carrière bij de gemeente Utrecht. Eerst bij de Gemeentelijke Bibliotheek, waar hij een zelfbedieningssysteem voor bezoekers invoerde. Met dat systeem konden bezoekers eenvoudig hun boeken retourneren, zonder dat daar een baliemedewerker voor nodig was. Rode draad in de carrière van Klinkhamer was het

16

vexpansie 2012

automatiseren en optimaliseren van processen. Dat werd zeker niet anders toen hij in 2006 de overstap maakte naar de afdeling Parkeren binnen de gemeente Utrecht. Gemeente Utrecht

In 2006 was de afdeling Parkeren druk bezig met aanbestedingen voor nieuwe parkeerautomaten. Het eerste wat Klinkhamer deed was deze aanbesteding stopzetten. Klinkhamer: ‘Er moest eerst één totaalplaatje zijn waarin alle elementen, zoals een nieuw parkeerbeheersysteem en nieuwe handhelds voor de parkeercontroleurs, optimaal met elkaar samenwerken. Een element vervangen en vervolgens tot de conclusie komen dat dat niet goed samenwerkt met een ander element, is een slecht idee.’ Er moest een visie ontwikkeld worden waarin alles samenkwam. Klinkhamer: ‘Je moet naar het totale proces kijken. Waar wil je naar toe met parkeren? Daar pas je de inkoop en systemen op aan.’ >

Vexpansie 3 - 2012  
Vexpansie 3 - 2012  

Vexpansie is het officiële orgaan van Vexpan maar ook hét vakblad voor de professional in parkeren.