Vexpansie 3 - 2013

Page 37

naar eenheden als parkeerplaatsen of zoneringen. Daarnaast is het praktisch om informatie op een zo laag mogelijk aggregatieniveau te verzamelen, zodat altijd ingezoomd kan worden op specifieke situaties. Informatie die binnen een gemeente beschikbaar is, voldoet niet altijd aan deze eisen. Een stevige basis ontstaat door te verzamelen wat er aan informatie beschikbaar is en deze te structureren. Daarbij geldt dat het verzamelen van de gegevens ook op een gestructureerde wijze dient te gebeuren. Gestructureerd verzamelen leidt namelijk tot eenduidige en vergelijkbare informatie. Met de verzamelde informatie wordt het mogelijk de parkeerorganisatie te monitoren en te optimaliseren. Bovendien verrijkt informatie uit monitoringonderzoek het evaluatiebeleid van de gemeente op parkeergebied, wat leidt tot verbeterde uitvoering daarvan. De parkeermonitor is niet het enige instrument voor beleidsevaluatie, maar levert wel een onmisbare bijdrage daaraan. PARKEERMONITOR LEIDEN

Om informatie te structureren, toegankelijk te maken en efficiĂŤnt te kunnen gebruiken bij het maken van beleid,

koppelt de gemeente Leiden deze in een systeem: de parkeermonitor. De parkeermonitor bevat alle informatie omtrent het gereguleerd parkeren in de gemeente Leiden. Gegevens over het parkeerareaal, zoals sectie-indelingen en tariefgebieden. FinanciĂŤle en operationele data met betrekking tot het gereguleerd parkeren op straat en in de parkeergarages, zoals transactiedata, storings- en omzetgegevens. Uitstaande parkeerrechten, zoals vergunningen en abonnementen. En informatie over de handhaving van het parkeerbeleid, zoals personele inzet en uitgeschreven naheffingen. Op vaste momenten wordt deze informatie verzameld en in een gestandaardiseerd formaat in de parkeermonitor geladen. De gegevens over de parkeerinkomsten en parkeertransacties worden maandelijks gecontroleerd en ingelezen in de database en alle overige informatie eens per half jaar. Het vooraf definiĂŤren van een dergelijke standaard is belangrijk voor de eenduidigheid en om informatie uit verschillende perioden met elkaar te kunnen vergelijken. Zo worden gegevens, van in aard verschillende omzetoverzichten, van straatparkeerplaatsen en parkeergarages in de parkeermonitor teruggerekend naar

37

vexpansie 2013