Page 1

V E X PA N

2016

JAARVERSLAG

Parkeertrends van 2016

H

et afgelopen jaar maakte duidelijk dat we als parkeersector op een belangrijk kruispunt staan. We werden geconfronteerd met dagelijkse praktische zaken die nu om een oplossing vragen: hoeveel BTW moeten we over de parkeeropbrengsten afdragen aan de heer Wiebes en wat moeten we doen met een parkeergarage die wegens achterstallig onderhoud niet meer veilig is?

Aan de andere kant zijn ook ‘toekomstmodellen uit het verleden’ nu al gangbare praktijk geworden. Denk maar aan de steeds bredere toepassing van het betalen met de smartphone op straat (waardoor het achteraf betalen meer gangbaar wordt) en digitaal handhaven (voor de gemeente veel efficiënter), waarin Nederland koploper is in Europa. Dan zijn er ook nog ontwikkelingen die nu nog in de kinderschoenen staan. Elektrisch rijden lijkt al meer en meer gemeengoed te worden, maar met 2% van het totale autopark plug-in hybride en slechts 1% van het autopark volledig elektrisch staan we nog maar aan het begin van de uitdaging van de laadinfrastructuur in parkeervoorzieningen. De navigatiesystemen in de auto worden steeds uitgebreider met actuele en persoonlijk toegesneden informatie. We worden bedolven onder allerlei diensten en op de achtergrond woedt een heftige strijd wie ons in de toekomst gaat sturen: de appbouwer, de kaartenbouwer, de autobouwer of mogen we toch nog zelf blijven beslissen? En dan komt de zelfrijdende auto er aan: Volgens sommige visionairs is er dan geen parkeerruimte meer nodig (“Als je boodschappen gaat doen laat je de zelfrijdende auto een rondje rijden: dan hoef je geen parkeergeld te betalen”). Volgens andere visies is juist meer ruimte nodig voor de (deels gescheiden) infrastructuur

en is er nauwelijks meer ruimte voor parkeren in het openbare domein. Betekent dat juist een concentratie van parkeren in gebouwde voorzieningen? Ons Nationaal Parkeercongres op 13 oktober toonde ons een paar mooie voorbeelden. Silvan Rath nam ons mee in de digitale wereld met ‘De slag om de driver seat’. Hij noemt de OTT’s: ‘Over The Top’ spelers die achter de horizon onzichtbaar, maar overal aanwezig zijn met data die ons doen en laten beïnvloeden zonder dat we het in de gaten hebben. En ondanks alle roep om bescherming van privacy accepteren we het gewoon met alle gemaksdiensten. Martin van den Berg van KPN vertelde over The Internet of Things en Internet of Cars. Steeds meer apparaten komen online waarmee meer of minder intensief wordt gecommuniceerd. Auto’s produceren steeds meer informatie vanuit diverse sensoren en camera’s en communicatie met bakens langs de weg. Daarvoor is het LORA netwerk (Long Range Low Power) waarbij apparaten 15 jaar lang op twee pen-lite batterijen kunnen werken. Dit kan worden toegepast om te signaleren of parkeerplaatsen al dan niet bezet zijn of van status veranderen, maar ook kunnen ze signaleren of we voorbijrijden en op basis daarvan een suggestie doen. Doorbraak op dit Nationaal Parkeercongres was de transformatie van publiek naar deelnemers door de dagvoorzitter Gerrit Heijkoop die er een Live Online Event van maakte. Tussen de presentaties door werd het publiek gevraagd om via de live app Slido op vragen te reageren en spontane reacties te geven. Deze reacties werden vervolgens live gepresenteerd en besproken. 70% van de bezoekers deed mee in deze live-app! Iedereen werd daadwerkelijk gehoord en gezien! Vexpan onderschrijft hiermee haar rol als hét platform voor parkeerprofessionals.

Trendy Vexpan Voorwoord

Het jaar 2016 heeft meer dan gemiddeld in het teken gestaan van ‘gratis parkeren’ of beter gezegd ‘gratis betaald parkeren’ , want we weten allemaal dat gratis parkeren niet bestaat en dat er altijd iemand betaalt voor het parkeren: de consument, de ondernemer, de gemeente… De relatie met de kwakkelende detailhandel blijft een lastig te pareren verhaal. Feiten en emotie spreken elkaar tegen. Vanuit het Vexpan Expertteam wordt een themadossier opgebouwd over ‘gratis parkeren’. Interesse groeit 2016 was een dynamisch jaar. We zijn regelmatig benaderd door diverse partijen met informatie en kennisvragen, zowel door de media als door vakverenigingen uit de aanpalende gebieden van bereikbaarheid en mobiliteit. We zagen de interesse voor parkeren en daarmee voor ons als het nationale platform voor parkeren groeien. Smartphones op wielen Gedurende de voorbereidingen voor hét event van komend jaar, EPA Congress & Exhibition, blijkt dat er vele ontwikkelingen zijn die de parkeermarkt in de toekomst gaan beïnvloeden. Hoe digitaal worden auto’s? Worden auto’s smartphones op wielen? Wordt het de zelfrijdende auto of de zelfdenkende auto? Gaat de auto zichzelf aanmelden voor een parkeertransactie? En wat betekent dit alles voor de parkeerplaatsbehoefte? Maar ook veranderingen in stedelijke mobiliteit en bereikbaarheid en veranderingen in

parkeermanagement hebben hun effect op de parkeerwereld zoals wij die vandaag de dag kennen. Er is en er wordt nog steeds hard gewerkt aan een sterk programma dat we u graag presenteren in Rotterdam op het EPA Congress & Exhibition. Branchegroep Exploitanten Ons Nationaal Parkeercongres was opnieuw een succes. Daarover leest u elders meer. Tijdens dit jaarlijkse parkeercongres werd de Branchegroep Exploitanten formeel gelanceerd. Een mooie ontwikkeling die de bloei van Vexpan ondersteunt. Deze groep is opgezet voor belangenbehartiging naar de verschillende marktpartijen en overheden. Dit wordt ondersteund door het organiseren en uitvoeren van onderzoek en verspreiden van relevante informatie binnen het werkveld parkeren in meest brede zin. Het eerste onderzoek zal gewijd worden aan de effecten van gemeentelijk parkeerbeleid op de exploitatie van parkeergarages. Initiërende partijen zijn Interparking, P1 en Q-Park. Het streven is de ledengroep de komende periode te verbreden. Dynamisch Tot slot wil ik graag alle leden die zich het afgelopen jaar vol enthousiasme hebben ingezet voor ons platform hartelijk bedanken. Samen houden we Vexpan levendig en dynamisch. Uiteraard zie ik u allen komend jaar graag weer terug op onze evenementen. Veel leesplezier! Monique Pluijm, voorzitter Vexpan


ORGANISATIE MISSIE Vexpan is dé autoriteit op het gebied van parkeren binnen de sector mobiliteit en stedelijke ontwikkeling.

Het jaar in

VISIE

lichting op de ervaringen met het digitaliseringsproces. De inleidingen leidden tot een geanimeerde discussie, een bewijs te meer dat parkeren leeft. www.vexpan.nl/evenementen/lunchbijeenkomsten

Vexpan streeft ernaar de verschillende belanghebbenden met elkaar te verbinden door informatie-uitwisseling in het kennisnetwerk, om zo integraal de kwaliteit van het vakgebied parkeren continu te verbeteren.

OVER VEXPAN

STUDIEDAG ‘DUURZAME PARKEERGARAGES’

Vexpan biedt een platform waar alle partijen in de parkeerwereld elkaar kunnen ontmoeten, kennis kunnen brengen en halen. Maar ook een platform waar gestreden wordt voor het verbeteren van de service, veiligheid en kwaliteit van parkeren. Vexpan brengt partijen samen in de parkeerwereld, ook voor nieuwe initiatieven en ontwikkelingen in de parkeerwereld. Het algemeen bestuur van Vexpan is verantwoordelijk voor de besturing en de ontwikkeling van Vexpan. De bedrijfsvoering ligt in handen van APPR Hét Brancheburo uit Naarden.

LEDEN Vexpan kent commissies en projectgroepen waarin leden zitten hebben. De commissies hebben een eigen bestuur, eigen specifieke doelen en eigen financiële middelen. Zij adviseren het bestuur en voeren gedelegeerde activiteiten van het bestuur uit. De projectgroepen behandelen een bepaald onderwerp en zodra het project is afgelopen eindigt de projectgroep ook.

Locatie rsDe Innovatietour en Nieuwjaa receptie vinden plaats in de Observant in Amersfoort. De Observant Stadhuisplein 7 3811 LM Amersfoort

INTERNATIONAAL

Vexpan is lid van de European Parking Association (EPA, www.europeanparking.eu) en geassocieerd lid van de British Parking Association (BPA, www.britishparking. co.uk).

Parkeren Indien u met de auto komt, kunt u parkeren in de parkeergarage Stadhuisplein (Stadhuisplein 10). De kosten voor parkeren bedragen € 0,04 per minuut. (Max. dagtarief € 9,50)

Openbaar vervoer nd De Observant ligt op loopafsta van station Amersfoort Centraal (10 minuten lopen). Met de bus circa in bent u vanaf het station 5 minuten bij de Observant.

ALGEMEEN BESTUUR

De samenstelling van het bestuur zag er in januari 2016 als volg uit: • Monique Pluijm, Empaction – voorzitter • Bart Monster – penningmeester • Peter Martens, Q-Park – vice-voorzitter • Walter Prot, gemeente Amersfoort – bestuurslid • Wouter van Boggelen, IP Parking – bestuurslid • Peter Dingemans, Park Assist – bestuurslid • André Wielaard, Easypark – bestuurslid W W W. V E X PA N . N L

INNOVATIETOUR & VEXPAN NIEUWJAARSRECEPTIE

Op donderdag 14 januari 2016 organiseerde Vexpan in samenwerking met Interparking, een Innovatietour, gecombineerd met de Vexpan Nieuwjaarsreceptie, in de Markthal Rotterdam. Insiders Johan Tol en Rolf Oostendorp van Interparking vertelden onder andere over de achtergronden en de marketing rondom parkeren. In een paneldiscussie werd er door Peter Spakman (Gemeente Rotterdam), Maarten van Lier (Klépierre) en Hans de Jong (Provast) gesproken over de impact van de Markthal op de omgeving. Daarna was het mogelijk de Markthal en de parkeergarage van Interparking te bekijken. Aansluitend was er UITNODIGING de Vexpan Nieuwr Vexpan Innovatietou jaarsreceptie, waarbij & Nieuwjaarsreceptie we samen terugkeken op een succesvol 2015, met als afsluiting een toost op een 2017 ri mooi 2016. janua 12 Donderdag De Observant in Amersfoort

LUNCHBIJEENKOMST ‘DIGITALISERING VAN PARKEREN’

Tijdens de Vexpan lunchbijeenkomst van 11 februari 2016 stond het onderwerp ‘digitalisering’ centraal. De digitalisering van parkeren neemt een grote vlucht en de ontwikkelingen gaan snel. Gemeenten komen daarbij voor uitdagingen te staan, niet alleen op technisch vlak, maar ook in beleidsmatig en organisatorisch opzicht. Matthijs van der Pijl, teammanager afdeling Veiligheid en Handhaving van de gemeente Haarlem, ging tijdens de lunchbijeenkomst in op de ervaringen met digitalisering en de politieke arena. Klaas Mast (intern opdrachtgever) en Ton Cornax (hoofd toezicht en handhaving) van de gemeente Delft gaven een toe-

ONZE LEDEN

BUREAU Het secretariaat wordt gevoerd door APPR Hét Brancheburo uit Naarden. Het verenigingsbureau van Vexpan bestaat uit: • Verenigingsmanager & Ledenmanager – Annelies Zijp • Communicatie – Anouk Aal en Desirée Suoth • Vexpansie – Anya Vos • Verenigingssecretaresse – Ilse Hilbrands • Financiële administratie – Carlinda Vlaming

ERELEDEN De heer E.J.M. Vleugels (erevoorzitter) De heer F.P.H. Korver De heer G. van der Hart De heer N.G.W. Klein Beernink † De heer Ir. J. Rinsma De heer Ing. B. Koens De heer L. Prikken De heer drs. H.W.J.A. Brugmans De heer ing. W.H. van der Heide

LEDEN VAN VERDIENSTE De heer Ing. M.J. Tegelaers Mevrouw drs. A.M. Jogems De heer Ing. A.R.C. Wehmeijer † De heer F.L.T. Hylkema De heer S. Stienstra

De leden van Vexpan vormen gezamenlijk hét platform voor parkeren in Nederland. In 2016 sloten de volgende organisaties zich aan bij Vexpan: • Rendon • Akzo Nobel • Egis • Gemeente Katwijk • Remmers Bouwchemie • Gemeente Harderwijk

Op 16 maart organiseerde het Platform voor Betonderhoud, in samenwerking met Vexpan, een studiedag ‘duurzame parkeergarages’. Ruim 100 belangstellenden bezochten deze bijeenkomst in Congrescentrum De Reehorst te Ede. Er waren deelnemers vanuit verschillende achtergronden en disciplines, maar met één gemeenschappelijk belang: meer aandacht voor het onderhoud van parkeergarages. Na inleidingen over ontwerp, schadevoorbeelden en reparatieadviezen, mochten de deelnemers hun vragen stellen over allerhande onderwerpen. Lees meer over het project ‘Duurzame parkeergarages’ verderop in dit jaarverslag.

LUNCHBIJEENKOMST ‘SLIMMER AANBESTEDEN EN CONTRACTEREN’ Om meer te weten te komen over aanbestedingen organiseerde Vexpan een lunchbijeenkomst op donderdag 12 mei in Naarden. Elisio Baptista (ParkeerService) en Jordie van Berkel (F-Fort) trapten de bijeenkomst af met een inspirerende presentatie over de ‘concurrentiegerichte dialoog’. Frans Bekhuis van kennisplatform CROW en Jeroen Roelands van adviesbureau Goudappel Coffeng deden verslag van het traject om een tool te ontwikkelen die aanbestedende diensten ondersteunt bij het optimaal uitvoeren van aanbestedingsprocedures ten behoeve van parkeerapparatuur, -ICT en -dienstverlening. www.vexpan.nl/evenementen/lunchbijeenkomsten

ALGEMENE LEDENVERGADERING MEI

In navolging op de lunchbijeenkomst ‘slimmer aanbesteden en contracteren’ vond de Algemene Ledenvergadering van Vexpan plaats. Bij het Vexpan-bureau in Naarden werd op 12 mei onder andere het jaarverslag 2015 gepresenteerd en is verslag gedaan van de vele activiteiten die Vexpan ontplooit. Het verslag is terug te vinden op de website: www.vexpan.nl/evenementen/alv. Na afloop kwamen de actieve leden van Vexpan (commissieleden, projectleden en bestuur) bij elkaar voor een social media-workshop van Gerrit Heijkoop. De dag werd afgesloten met een borrel.

• Easy Park Group • Tobias Beheer • Walo Hygiëne- en Reinigingssystemen De nieuwe leden geven aan dat Vexpan voor hen het netwerk is om kennis met elkaar te delen. Zoals Tobias Beheer het verwoordt: ‘Vexpan biedt de mogelijkheid om op een efficiënte manier te netwerken. Zij brengt diverse branches bij elkaar en biedt

een platform voor interactie tussen overheid, ondernemers en overige partijen.’ Meer leden betekent meer kennisontwikkeling en een groter netwerk. Bent u al lid en meldt u een nieuw lid aan? Dan kunt u een Vexpan lunchbijeenkomst gratis bijwonen. Zie voor meer informatie: www.vexpan.nl/ledenservice/lidmaatschap

VEXPAN EXPERTTEAM Het Expertteam bestaat uit vertegenwoordigers van acht adviesbureaus die samen het gehele speelveld van het parkeervak bestrijken en antwoorden formuleren op vragen die bij Vexpan binnenkomen. Het Expertteam heeft zich in 2016 bezig gehouden met een vraag over het actuele onderwerp ‘gratis parkeren’, of liever gezegd het onbetaald parkeren voor consumenten, een onderwerp dat in veel gemeentes tot intensieve discussies leidt. Het Expertteam heeft in dit kader een overzicht opgesteld van alle proeven en ervaringen die er tot dan toe zijn geweest (te vinden via: www.vexpan.nl/kennis/expertteam).

OPLEIDINGEN

De post hbo-opleiding Parkeermanager van DTV Consultants, Vexpan en CROW bereidt al jaren vakmensen voor op de uitdagingen van het werkveld. De wereld verandert echter. Het was daarom tijd om de opleiding in een nieuw jasje te steken en flink te actualiseren. Voor de zomer 2016 is een enquête verstuurd aan

Het Expertteam zet graag zijn tanden in uitdagende vragen. Stel uw vraag dus aan het Vexpan Expertteam! Stuur hiervoor een mail naar info@vexpan.nl.

Vexpan-leden en andere parkeerprofessionals om de behoeften te onderzoeken. Naar aanleiding van dit onderzoek wordt de opleiding in 2017 ook modulair aangeboden. De gehele opleiding beslaat 12 dagen, maar het is nu ook mogelijk losse modules te volgen. Zie voor meer informatie: www.vexpan.nl/opleidingen


vogelvlucht THEMADAG GEMEENTEN ‘VERANDERENDE MOBILITEIT. PARKEREN WE NOG WEL IN 2030?’ Op dinsdag 24 mei 2016 organiseerde de Commissie Gemeenten van Vexpan haar tweejaarlijkse themadag. In het stadhuis van Almere waren die dag alle professionals die zich bezighouden met mobiliteit en werkzaam zijn binnen een gemeente van harte welkom. Tijdens de themadag stond de toekomst centraal. Want, parkeren we nog wel in 2030? Wat moeten de gemeenten doen of juist niet doen om de parkeerder te faciliteren? Met een gevarieerd aanbod aan sprekers kwamen de thema’s ict-ontwikkelingen, fietsparkeren, marketing, data delen en privacy aan bod. www.vexpan.nl/evenementen/themadag-gemeenten

Gerrit Heijkoop vroeg, als social media-expert, gebruik te maken van de hashtag ‘#Parkeercongres’. U kunt op Twitter alle inzendingen onder #Parkeercongres vinden.

dam vertelde over het grootschalig onderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam, waarbij ook is nagegaan of de hoogte van het parkeergeld invloed heeft op de omzet van winkeliers. Ook kwamen Reinout van Gülick van de gemeente Leiden en Michiel Schepens van de gemeente Kerkrade aan het woord. Waar de ene gemeente volop gaat voor betaald parkeren en digitaliseren, koos de andere gemeente voor gratis parkeren. www.vexpan.nl/evenementen/lunchbijeenkomsten

VEXPAN NATIONAAL PARKEERCONGRES 2016

PARKING GOLF OPEN

Op 16 juni 2016 kwamen zo´n 80 (aankomende) golfers bijeen op Landgoed Bleijenbeek in Afferden (L.) voor deelname aan het Parking Golf Open, dé relatiegolfdag voor de parkeerbranche. Jaarlijks nemen Vexpan en PNNL gezamenlijk de organisatie op zich. Er was voor elk wat wils: een competitieve of recreatieve wedstrijd en diverse clinics voor de beginnende golfer. Na een gezamenlijke sportieve inspanning was het ontspannen netwerken tijdens de borrel en het diner ter afsluiting van de dag.

LUNCHBIJEENKOMST ‘GRATIS PARKEREN OF JUIST NIET?’

Op 22 september 2016 werd onder het genot van een lunch gesproken over gratis parkeren. Welke gevolgen hebben betaald/onbetaald parkeren voor een stad? Waarom wordt de keuze voor betaald dan wel onbetaald parkeren gemaakt? Hoe verloopt het proces binnen een gemeente en met welke krachtenvelden krijg je te maken? Onderzoeker Guiliano Mingardo van de Erasmus Universiteit Rotter-

ESPA

De ESPA (European Standard Parking Award) is een belangrijke onderscheiding die in Nederland wordt toegekend en uitgereikt door Vexpan. In 2016 zijn er zeven ESPA Awards uitgereikt: • Parkeergarage De Nieuwe Kolk in Assen (Interparking) • Parkeergarage Citadel in Assen (Interparking) • P2 Zoetermeer (Interparking) • P8 Zoetermeer (Interparking) • Parkeergarage Mercatorplein Amsterdam (Gemeente Amsterdam) • Parkeergarage Houtwal in Harderwijk (Gemeente Harderwijk) • Van Heekgarage in Enschede (gemeente Enschede) Parkeergarage Houtwal in Harderwijk ontving de gouden editie van de European Standard Parking Award: de ESPA Gold Award. Deze award is dé onderscheiding voor parkeergarages van een uitzonderlijk hoge kwaliteit. De gemeente Harderwijk

PROJECT ‘DUURZAME PARKEERGARAGES’

De afgelopen decennia zijn er in ons land enkele honderden parkeergarages gebouwd. Voor een succesvolle exploitatie ging de aandacht van eigenaren en exploitanten aanvankelijk vooral uit naar aspecten zoals routing, indeling, uitstraling en comfort. Vandaag de dag speelt ook de technische levensduur van parkeergarages een belangrijke rol. De komende jaren zal namelijk veel moeten worden geïnvesteerd in het onderhoud aan de betonnen draagconstructie en de renovatie van de vloeren. Vexpan en het Platform Betononderhoud hebben daarom de handen ineen geslagen om de kennis van betononderhoud op een hoger peil te brengen. Ruim 100 belangstellenden bezochten de startbijeenkomst Duurzame Parkeergarages op 16 maart

Op 13 oktober 2016 vond het Vexpan Nationaal Parkeercongres plaats in CORPUS: het opvallende gebouw aan de A-44 bij Leiden. Zoals CORPUS in het teken staat van ‘Reis door de mens’, stond het Parkeercongres, bekend als #Parkeercongres, ook in het teken van reizen. Na een opening van wethouder Robert Strijk gingen we samen met dagvoorzitter ‘Mr. Red Sneakers’ Gerrit Heijkoop op reis naar de toekomst. Silvan Rath van Park-Tag nam ons mee in de digitale wereld en in het bijzonder naar alle toepassingsmogelijkheden van de smartphone. Daarna vertelde Martin van den Berg van KPN over The Internet of Things. En in de duo-presentatie van Schiphol na de lunch werd stilgestaan bij de (toekomstige) parkeerbehoefte. Vervolgens waren er diverse parallelsessies over P&R onderwerpen: Reorganisatie door digitalisering bij een gemeente, Recreatieve evenementen, Revolutionaire technologie en Retail. Het Vexpan Nationaal Parkeercon-

gres 2016 wordt dankzij de inspirerende sprekers, interactieve dagvoorzitter en de ruim 180 deelnemers gezien als een groot succes. www.vexpan.nl/evenementen/parkeercongres

ALGEMENE LEDENVERGADERING OKTOBER

Het Nationaal Parkeercongres werd voorafgegaan door de ALV waar het bestuur onder andere verslag deed van alle activiteiten die Vexpan ontplooit. Het verslag is terug te vinden op de website: www.vexpan.nl/evenementen/alv.

LUNCHBIJEENKOMST ‘SCHADES AAN GARAGEVLOEREN MANAGEN EN VOORKOMEN’

Op 10 november vond een Vexpan lunchbijeenkomst plaats over duurzaam en doelmatig betononderhoud in parkeergarages. De deelnemers waren voor het overgrote deel afkomstig uit de bouw- en onderhoudssector. Onderhoud blijkt vaak nog een onderbelicht aspect. Bij één van de presentaties werden de belangrijkste problemen bij bestaande garages belicht. Door relatief kleine extra investeringen (soms al tijdens de bouw) kan vaak later een veelvoud aan onderhoud worden bespaard. Lees meer over het project ‘Duurzame parkeergarages’ verderop in dit jaarverslag. www.vexpan.nl/evenementen/lunchbijeenkomsten

VAKBEURS VERKEER, MOBILITEIT & PARKEREN Op 23 en 24 november 2016 stond Expo Houten twee dagen helemaal in het teken van verkeerstoe­ passingen, mobiliteitsoplossingen en parkeeruitdagingen. Ook Vexpan was te vinden op de beursvloer met een stand voor ontmoetingen met de leden van Vexpan en andere parkeerprofessionals.

EPA ontving het kwaliteitslabel in juni uit handen van Peter Martens, vicevoorzitter van Vexpan. Jeroen de Jong, wethouder van de gemeente Harderwijk nam de award in ontvangst: ‘Ik ben er bijzonder trots op om met deze Gold award in het rijtje te staan naast de parkeergarages Markthal en St.-Jan.’ De keuringen worden uitgevoerd door keurmeesters uit de Vexpan-gelederen (steeds in een team van twee). Er zijn inmiddels tien keurmeesters die de keuringen op zich nemen. Voor meer informatie over ESPA en het aanvragen van een ESPA-keuring voor uw parkeergarage: www.vexpan.nl/kwaliteit/certificering-espa

in Congrescentrum De Reehorst te Ede. Op 10 november vond een Vexpan lunchbijeenkomst plaats over duurzaam en doelmatig betononderhoud in parkeergarages. Uit de bijeenkomsten in het afgelopen jaar kan in elk geval één conclusie worden getrokken: er is behoefte aan gebundelde informatie om inhoud te geven aan het begrip ‘Duurzame Parkeergarages’. Door de betrokken partijen zal daaraan in de komende tijd worden gewerkt. Met het project ‘Duurzame parkeergarages’ wil Vexpan bij de verschillende stakeholders, eigenaren en exploitanten het kennisniveau en bewustzijn van onderhoud op een hoger niveau brengen.

Het afgelopen jaar was voor de European Parking Association een zogenaamd tussenjaar, zonder EPA-congres. Desondanks was er voor Vexpan veel werk aan de winkel met de voorbereidingen van het EPA congres in 2017 van 20 tot 22 september in de Doelen in het centrum van Rotterdam, “Parking in the City Lounge”. Aan het congres is ook een vakbeurs verbonden, die komend jaar de ParkeerVak vervangt. Deze vakbeurs geeft de Nederlandse parkeerindustrie een prachtig exportpodium voor een internationaal publiek van parkeerprofessionals. Naast de Nederlandse deelnemers worden ongeveer driehonderd vakspecialisten uit vele Europese landen verwacht. Een half jaar van tevoren hebben zich al ruim 50 internationale exposanten gemeld op velerlei gebied: van bouwtechniek tot digitale dienstverlening. Het congres begint inmiddels gestalte te krijgen met interessante bijdragen uit het eigen parkeervak, maar ook met ontwikkelingen vanuit andere vakgebieden, waar de parkeersector wel degelijk mee van doen heeft, zoals effecten op economische gebied en automobieltechniek (bijvoorbeeld elektrisch rijden en laden, zelfrijdende auto’s). Behalve de inhoud krijgt ook de vorm van het congres de nodige aandacht, om ervoor te zorgen dat alle deelnemers er zo veel mogelijk mee kunnen in de praktijk. De interactie zal worden begeleid door Gerrit Heijkoop, die ook het Vexpan Parkeercongres in oktober 2016 tot een succes maakte.


2016

Commissies BRANCHEGROEP EXPLOITANTEN

Vexpan heeft in 2016 de Branchegroep Exploitanten opgericht, waarvan Interparking, P1 en Q-Park de launching partners zijn. Hiermee is een platform gecreëerd waarin de belangen van de particuliere exploitanten worden behartigd. Dit wordt ondersteund door het organiseren en uitvoeren van onderzoek en verspreiden van relevante informatie binnen het werkveld parkeren in de meest brede zin. De Branchegroep Exploitanten bestaat uit Interparking, P1 en Q-Park.

REDACTIECOMMISSIE VEXPANSIE

Het parkeer- en verenigingsvakblad Vexpansie komt mede tot stand door een redactiecommissie. De redactiecommissie draagt thema’s en onderwerpen aan, schrijft en verbindt met het werkveld en adviseert over de inhoud van het blad. In 2016 is afscheid genomen van Martijn Akkerman (Witteveen+Bos), en Matthijs van der Pijl (gemeente Haarlem). Inmiddels is de redactiecommissie versterkt met Jacob de Vries (Trajan) en Tjeerd Velder, (gemeente Nieuwegein). Vanuit APPR Hét Brancheburo, het verenigingsbureau van Vexpan, wordt de redactiecommissie professioneel ondersteund door bladmanager Anya Vos. De redactiecommissie bestaat uit Peter Martens – bestuur Vexpan & Q-Park, Jeroen Quee – Grontmij, Jitze Rinsma – Keypoint Parking en Sjoerd Stienstra – Stienstra Advies, Jacob de Vries – Trajan en Tjeerd Velder – gemeente Nieuwegein

PROGRAMMARAAD

De programmaraad komt twee keer per jaar bij elkaar. In beginsel bestaat de programmaraad uit leden van de voormalige programmacommissie en de redactiecommissie van Vexpansie. Doelstelling van de programmaraad is dat we tot in de haarvaten van ons vakgebied speuren naar actuele onderwerpen, nieuwe ontwikkelingen en opkomende problemen. Daarvoor is een brede vertegenwoordiging van alle leden noodzakelijk. Nieuwe leden worden uitgenodigd om – in ieder geval een keer – mee te komen denken. Maar ook bestaande leden zijn uiteraard zeer welkom en kunnen zich via het secretariaat aanmelden. Subcommissies blijven verantwoordelijk voor de inhoudelijke invul-

ling van de bijeenkomsten, het zoeken/benaderen van de sprekers en zij zorgen vervolgens samen met het secretariaat voor praktische organisatie van de bijeenkomsten.

COMMISSIE GEMEENTEN

In het afgelopen jaar heeft de commissie weer intensief overleg gevoerd over actuele parkeerdossiers. Dit betrof niet alleen vraagstukken waarbij kennisuitwisseling tussen gemeenten nodig is. In het bijzonder is gezocht naar dossiers waarbij verbinding kan worden gelegd met marktpartijen en belangenorganisaties. Daarbij schuift de focus naast het behartigen van gemeentelijke belangen, meer en meer richting een uitwisseling van belangen en informatie. Een goed voorbeeld is de dialoog met Detailhandel Nederland. In een open gesprek is begin 2016 met de secretaris Vestigingszaken gesproken over samenwerking in plaats van het discussiëren over de hoogte en de stijging van parkeertarieven. Het meest belangrijk is een integrale benadering van parkeren als onderdeel van de economische ontwikkeling van binnensteden. Verder is vorig jaar binnen de VNG het intergemeentelijk verkeersoverleg (IVO) opgeheven. Inspelend op deze verandering vraagt de commissie, indien noodzakelijk, via haar contacten binnen belangenorganisaties aandacht bij het Rijk voor belangrijke parkeerdossiers. Het Rijk zelf weet de commissie inmiddels ook te vinden. Zo heeft het Ministerie van I&M in het najaar haar plan gepresenteerd om vanuit Beter Benutten te investeren in de kwaliteitsverbetering van Open Parkeerdata. Eind mei was er de Themadag Gemeenten over veranderende mobiliteit. Zowel de opzet als de inhoud werden als goed beoordeeld.

Netwerken blijft het belangrijkste doel. Inmiddels zijn de voorbereidingen gestart voor de Themadag gemeenten in 2018. Anders dan oorspronkelijk bedacht, heeft de commissie invulling gegeven aan het dossierhouderschap. Op de Vexpan website zal worden aangegeven op welke onderwerpen de individuele commissieleden over deskundigheid beschikken. Dit vindt stap voor stap plaats en is medio 2017 gereed. Aan lidgemeenten wordt nogmaals gevraagd gebruik te maken van de kennis, ervaring en het netwerk van de commissie. Geen vraag is te ingewikkeld. En heeft de commissie het antwoord niet, dan kan de vraag doorgezet worden aan het Vexpan Expertteam. Op dit moment zijn 14 gemeenten in de commissie vertegenwoordigd. Dit aantal wisselt. In het afgelopen jaar is Menno de Lange binnen de gemeente Gouda opgevolgd door Jeroen Harmsen. Binnen de gemeente Den Haag is Rianne Wijnands opgevolgd door Debby Bornebroek. Tot slot heeft Martje Hoofs, voorheen van de gemeente Leiden, de commissie zonder opvolging verlaten. De commissie gemeenten bestaat uit: Giel Hagelaar, voorzitter Helmond, Hans ten Barge - Arnhem, Debby Bornebroek - Den Haag, Angelique Breukel - ’s-Hertogenbosch, Dennis Bruin - Lelystad, Rob Kalshoven - Amsterdam (garageparkeren), Timo Kemerink - Enschede, Jeroen Harmsen - Gouda, Walter Prot - Amersfoort, Alfred Schrooten – Zwolle, Henk Steennis - Amsterdam (straatparkeren), Peter Vissers - Dordrecht, Tjeerd Velders - Nieuwegein, Lisette Wiekenkamp - Utrecht.

VAN DE PENNINGMEESTER Wij zijn trots op het positieve resultaat in 2016 van € 21.537,-. Het resultaat zullen wij toevoegen aan het eigen vermogen van Vexpan. Doel blijft het eigen vermogen (EV) verder op te bouwen, zoals dat van ons mag worden verwacht. Gangbaar en wenselijk is dat het EV de omvang heeft van de jaarlijkse omzet respectievelijk jaarlasten. Het percentage EV ten opzichte van de jaarlasten is momenteel circa 60%, een stijging van 28% ten opzichte van 2015. Kort geleden werden wij geconfronteerd met een veel te hoge uitstaande debiteurenstand. Reden om adequate maatregelen te nemen en een nieuwe structuur voor inning van betalingen en contributies op te zetten. Met het in de praktijk brengen van die nieuwe aanpak, was binnen korte tijd de debiteurenstand meer dan gehalveerd. De komende jaren blijft die aanpak gehandhaafd om dit soort verrassingen te voorkomen.

BATEN De contributies zijn € 5.000,- hoger dan begroot en dat is een goede ontwikkeling. Positief is dat wij nieuwe leden hebben mogen verwelkomen in 2016. Het ledenaantal is nu stabiel. De baten voor evenementen zijn ruim viermaal hoger dan begroot. Dit komt door de succesvolle Themadag Gemeenten, de goed bezochte Lunchbijeenkomsten en sponsorbijdragen voor het Parkeercongres 2016. Wij bedanken onze sponsoren nogmaals hartelijk. De ontvangen interest was €1.200,- lager dan begroot vanwege de lage rente. De overige posten zijn in lijn met de begroting.

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 ACTIVA

REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

31-12-2016

31-12-2015

Begroting

Realisatie

Realisatie

e

e

2016

2016

2015

e

e

e

212.800

217.895

212.711

9.000

37.715

33.159

ESPA

5.000

4.150

4.530

Intrest

2.000

816

920

250

475

260.826

251.795

107.795

BATEN VASTE ACTIVA

-

-

Contributies incl. pijlers Evenementen

VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen Debiteuren

77.710

10.661

Omzetbelasting

8.470

11.815

Overige vorderingen

7.489

3.772

Overig

TOTAAL BATEN

93.669

26.248

68.392

108.534

228.800

LASTEN Liquide middelen

162.061

TOTAAL

134.782

PASSIVA EIGEN VERMOGEN

141.875

120.338 141.875

120.338

SCHULDEN OP KORTE TERMIJN Crediteuren Overige schulden

Secretariaatskosten APPR

75.200

75.096

Vexpansie

21.500

21.000

24.315

Evenementen

30.520

51.996

50.586

Commissies

9.650

1.372

1.050

Lidmaatschappen

2.550

2.603

2.517

ESPA

5.000

3.289

4.264

Overige diensten

7.750

9.918

7.050

74.500

70.015

63.885

1.000

4.000

0

227.670

239.289

261.462

1.130

21.537

-9.667

Bestuur Algemeen onvoorzien 4.148

3.262

16.038

11.182

TOTAAL LASTEN

20.186

14.444

162.061

134.782

SALDO VAN BATEN EN LASTEN TOTAAL

LASTEN De totale lasten zijn bijna 5% hoger dan begroot. De hogere lasten konden wij dragen door de hogere inkomsten voor evenementen. De Vexpan commissies en het bestuur hebben sa-

men € 12.000,- minder uitgegeven dan begroot. Lasten voor de ESPA keuring zijn lager dan begroot, omdat er minder keuringen zijn geweest. De Post algemeen onvoorzien was € 3.000,- hoger vanwege de aanschaf van een Vexpan beurswand.

In vertrouwen op veel activiteiten in 2017, nieuwe leden en een goed EPA congres, Bart Monster, Penningmeester Vexpan.

Postbus 5135 | 1410 AC Naarden | T 035-694 32 45 | E info@vexpan.nl | W www.vexpan.nl

Profile for APPR Hét Brancheburo

Vexpan jaarverslag 2016  

Vexpan jaarverslag 2016