Page 19

INTERVIEW

de wetenschappelijke kennisontwikkeling willen stimuleren. Zelf doet hij dat onder meer door trainingen te geven voor het instituut Art2aesthetics waarvan hij medeoprichter is. Het doel van die trainingen is om creativiteit bij tandheelkundige professionals aan te moedigen en het werkplezier te stimuleren. Voor hem is het daarbij belangrijk om niet je eigen ego voorop te stellen maar je naar je beste vermogen in te zetten ten dienste van je team en je patiënt.

“DE MOND IS VOOR MIJ EEN MINIATUURDOEK”

Maar hoe denkt hij het – verborgen – creatieve vermogen bij tandarts aan te boren en te ontwikkelen? Thomas: “Het vermogen om je creatief te ontwikkelen is heel erg groot bij kinderen, maar bij het ouder worden neemt dat af. Je moet dus weer meer creativiteit in je werk brengen en jezelf dwingen om creatieve doelen te stellen. Dat doe ik zelf ook. In de tandheelkunde kan dat volgens mij op veel niveaus. Creëer in de eerste plaats een sfeer waarin creativiteit kan bloeien. Dat kan niet alleen door wat je zegt, maar door met foto’s, video’s en casussen te laten zien waar het om gaat. Toon de hoogtepunten van de artistieke aspecten van je werk. Zo kom je in een creatieve mindset. In de tweede plaats moedig ik mensen aan hun creatieve vaardigheden te ontwikkelen, bijvoorbeeld in tekenen, schilderen of beeldhouwen. Laat mensen zich vooral vrij voelen in die ontwikkeling en vang ze niet op een goed of slecht resultaat. Tandarts moeten creativiteit zelf ervaren. Ik probeer die alleen maar op te wekken.”

onal Health Service (NHS) in Engeland, waar tandartsen gebonden zijn aan restricties in budgetten? Thomas werkt zelf alleen in een private kliniek, maar van vrienden en collega’s hoort hij dat de beperkingen van de NHS inderdaad frustrerend zijn. De NHS is opgezet om basiszorg voor patiënten mogelijk te maken, maar dat betekent dat niet alle behandelopties uitgevoerd kunnen worden. Voor veel cosmetische behandelingen, uitgebreide behandelplannen of de inzet van laboratoria die topkwaliteit leveren is dat bijvoorbeeld niet mogelijk. Het NHS-systeem dwingt tandartsen volgens Thomas bovendien snel te werken omdat ze veel patiënten moeten behandelen. Dat is inderdaad niet het perfecte systeem, maar desondanks krijgen patiënten toch vaak goede behandelingen voor een lage prijs. In private klinieken zijn duidelijk meer mogelijkheden. Hij ziet dat het tandtechnische werk daar vaak beter is, omdat er minder of geen financiële beperkingen zijn. “Maar”, benadrukt Thomas, “in zowel private klinieken als NHS-klinieken zie ik variatie in kwaliteit. De sleutel voor kwaliteit ligt namelijk altijd bij de tandarts zelf. Er werken goede tandartsen in beide settings.” Patiënten kiezen vooral voor private klinieken als ze een complete behandeling willen op specialistisch gebied of als ze esthetische of cosmetische wensen hebben. Ze verwachten daar beter af te zijn. Daarbij gaan ze natuurlijk ook af op persoonlijke aanbevelingen van andere patiënten die in zo’n kliniek zijn behandeld. Wat verstaat Thomas zelf onder esthetische tandheelkunde? “Ik definieer esthetische tandheelkunde als het streven naar het creëren van schoonheid door het herstellen van de natuur. Dat is altijd mijn doel in de tandheelkunde en geldt voor alle gebieden van de tandheelkunde, van restauratief tot aan parodontologie.” Voor hem is ook een occlusale vulling van een molaar een esthetische behandeling, omdat hij het bij iedere behandeling als een grote uitdaging ziet om zowel creatief te zijn in de kleurkeuzes als in de vorm. Hij streeft er altijd naar om een zo perfect mogelijk restauratie te maken die niet van de natuurlijke dentitie te onderscheiden is.

ALLES IS ESTHETISCH

KWALITEIT KOST TIJD

Het klinkt natuurlijk heel leuk om op zo’n manier je te ontwikkelen, maar kun je dat dan vervolgens ook toepassen in het systeem waarbinnen je moet werken? Is het bijvoorbeeld toepasbaar in de Nati-

Creatieve tandartsen moeten in principe kunnen werken in ieder systeem, vindt Thomas. Ook in het Nederlandse systeem met vastgestelde maximumtarieven. In elk systeem kun je proberen de creativiteit zoveel mogelijk te stimuleren. Tijdsdruk is in zijn ogen meestal de grootste beperking voor creativiteit. Probeer

CREATIEVE MINDSET

DENTZ 19

Profile for APPR Hét Branchebureau

Dentz 2 - 2019  

Dentz is het vakblad voor de tandarts van nu. Dentz benadert de tandarts als medicus én ondernemer, informeert en inpsireert deze op alle ge...

Dentz 2 - 2019  

Dentz is het vakblad voor de tandarts van nu. Dentz benadert de tandarts als medicus én ondernemer, informeert en inpsireert deze op alle ge...