Page 18

GLAS- EN GEVELREINIGING

‘Ik kan met twee telescoopsteel bewegen’ Waspak en wasbril verminderen arbeidsbelasting

Glazenwasser Fred de Ridder zocht naar een antwoord op een vraag waar vrijwel elke glazenwasser mee rond loopt. Hoe voorkom je fysieke klachten als pijn in nek en schouders door het werken met het telescopisch wassysteem? Zijn waspak en wasbril bleken een schot in de roos, want inmiddels wordt zijn waspak door vele glazenwassers gedragen, onder andere bij Fortron Totaal Gevelmanagement. ‘Aan het eind van het jaar

Tekst: Ellen Dobbelaar, foto’s: Waspak.nl, Fortron

is het de bedoeling dat elke glazenwasser zijn eigen waspak heeft.’

H

et telescopisch wassysteem is

steeds meer last van zijn nek, schouders

Om een oplossing te vinden voor het

qua kostprijs een interessant

en onderarmen. ‘Ik werd behandeld door

verlichten van het werken met de was-

alternatief voor bijvoorbeeld

een fysiotherapeut en daardoor verdwe-

steel, heeft Fred samen met een vriend

ladderen. Maar weegt dat op tegen de

nen de fysieke klachten. Maar eenmaal

verschillende ideeën bedacht. Na veel

fysieke belasting van glazenwassers en

terug aan werk, besefte ik: je begint weer

testen en uitproberen maakte hij een

gevelreinigers? Het werken met het te-

gewoon van voor af aan.’

harnas met een buis die vanaf de rug over

lescopisch wassysteem is zwaar voor de

En daar zat hij niet op te wachten: er

het hoofd buigt. Het waspak was geboren.

nek, schouders en rug, ondanks de ge-

moest een oplossing zijn waarmee hij kon

Het harnas wordt op de rug gedragen en

stelde eisen in de arbocatalogus aan

werken met het telescopisch wassysteem

twee brede schouderbanden en een

onder andere werkhoogte en vierkante

én vrij van klachten bleef. Tijdens zijn

heupband verdelen de krachten over

meters.

zoektocht kwam hij in aanraking met de

schouders en rug. Aan het uiteinde van

Glazenwasser Fred de Ridder, eigenaar

prismabril, die bergbeklimmers gebrui-

de buis hangt een katrol waaraan de te-

van De Ridder Cleaners, ervaarde de

ken. ‘Deze bril heeft twee prismaglazen:

lescoopsteel bevestigd wordt. In de ka-

voordelen van het telescopisch wassy-

als je recht naar voren kijkt, zie je wat er

trol zit een veer met een staalkabel. Als

steem. Hij kon sneller en efficiënter wer-

90 graden boven je gebeurt. Zo voorkom

een glazenwasser de staalkabel uittrekt

ken, maar na verloop van tijd kreeg hij

je een stijve nek van het omhoog kijken.’

en loslaat, schiet de kabel weer naar bin-

PS - 18

Professioneel Schoonmaken 3 - 2016  

Schoonmaakvakblad Professioneel Schoonmaken (PS)