Page 26

BEROEPSEER

Tweets op persoonlijke titel

Social media spelen een steeds grotere rol in het dagelijks leven. Via kanalen als Facebook en Twitter kunnen wij onze activiteiten en gedachten direct met de buitenwereld delen. Voor zorgprofessionals liggen er kansen om social media te benutten in het werk. Zoals bij de meeste innovaties liggen er echter ook gevaren op de loer. Daarom is voorzichtigheid geboden. Tekst: Corné van der Meulen

“K

un je als man een vrouw nog een hand geven of valt dat onder het hoofdstuk ongewenste intimiteiten? Ik denk dat het een grensgeval is?!” Met deze tweet mengde Pieter van Vollenhoven zich in de #MeToo discussie. Binnen no time stond de, al dan niet misplaatste, opmerking op de sites van alle dagbladen. In nagenoeg al die artikelen werd prominent genoemd dat Van Vol-

26

lenhoven, notabene erevoorzitter van de stichting Slachtofferhulp, zijn boekje te buiten was gegaan. Deze informatie bleek voor vele twitteraars reden om hun afschuw uit te spreken. Later op de avond kwam de man van prinses Margriet terug op zijn tweet: ‘Het was gewoon een foutief bericht, zonder uitleg wordt dat - logisch - verkeerd begrepen.’ Daarmee was alle ophef net zo snel weer verdwenen als het die ochtend was ontstaan.

Een filosoof met enig gevoel voor cynisme zou kunnen stellen dat het ongelijk van Van Vollenhoven vooral zit in het tweede deel van zijn tweet. Grensgevallen en nuance lijken in deze tijd van polarisatie niet meer te bestaan. In het maatschappelijke debat proberen we discussies steeds vaker te ridiculiseren tot het simpele onderscheid voor of tegen. Je bent in deze tijd voor of tegen de opvang van vluchtelingen, voor of tegen Zwarte

MedZ 6 - 2017  

MedZ is het prikkelende vakblad voor de praktijkhoudende huisarts. Het blad is beschouwend en kritisch, maar biedt de huisarts ook praktisch...

MedZ 6 - 2017  

MedZ is het prikkelende vakblad voor de praktijkhoudende huisarts. Het blad is beschouwend en kritisch, maar biedt de huisarts ook praktisch...