Page 17

‘DOE GEEN UITSPRAKEN OP SOCIAL MEDIA DIE U OOK NIET BIJ DE KOFFIEAUTOMAAT OF OP HET NOS-JOURNAAL ZOU DOEN’

heden. Sterker nog: als ze goed worden ingezet kunnen ze de arts-patiëntrelatie positief beïnvloeden.

4 Onderscheid wat openbaar is en privé Een tweet is snel getypt, zeker als je in een jolige bui bent of juist even wat stoom moet afblazen na je laatste consult. Maar: wat je op het net zet, blijft daar in principe voor eeuwig staan. Het is goed je dat te realiseren voordat je op send drukt. Wil je echt dat iedereen dit leest? Dat moet je je als privépersoon al afvragen, maar zeker als dokter. Een berichtje op social media kan verstrekkende gevolgen hebben voor je vertrouwensEen arts die stoom afblaast moet zich realiseren dat de betreffende patiënt – ook al is die niet herkenbaar – zich toch beledigd kan voelen. Ongewild kunt u zo het vertrouwen in uzelf en in uw beroepsgenoten op het spel zetten. Wees daarom terughoudend met het plaatsen van berichten zoals “Pfff, moet nog twaalf uur en nu al gaar!” of “Tjonge, er moeten er nog drie bevallen; kan het niet wat sneller?”. Zo voorkomt u achteraf verwijten van vermoeidheid of ongeduld wanneer er zich vervolgens een complicatie voordoet. (Fragment uit de KNMG-handreiking Artsen en Social Media)

relatie met je patiënt of voor je reputatie. De KNMG zegt terecht: ‘Doe geen uitspraken op social media die u ook niet bij de koffieautomaat of op het NOS-journaal zou doen.’ Een mooi ijkpunt.

5 Denk aan de reikwijdte Het voordeel van het plaatsen van berichten op social media is dat je een enorm bereik hebt. Dat biedt kansen voor het starten van een discussie en voor het verspreiden van je boodschap. Maar die reikwijdte heeft ook een keerzijde. In tegenstelling tot face to face contact weet je op social media niet wie jouw bericht onder ogen krijgt. Zelfs met de strengste privacy-instellingen kan informatie toch breed beschikbaar komen, bijvoorbeeld door zoekmachines. Eenmaal online, onttrekt het zich aan je zicht en je controle. Dus als je niet wilt dat bepaalde mensen jouw informatie lezen, zet het dan niet online. Better safe than sorry. 6 Toon respect In het dagelijks leven weten de meeste mensen zich wel te gedragen, maar op het net gaan ze vaak helemaal los. Hoe verleidelijk ook, zeker als het (negatief) over jou als arts gaat, ga daar niet in mee. Blijf altijd respectvol, ook als iemand dat niet naar jou doet. Hou je aan de algemene gedragsregels die op social media gelden: de netetiquette. Dat houdt in grote lijnen in dat je je onthoudt van ongepaste uitspraken of ongefundeerd commentaar richting patiënten, collega’s of andere partijen. Eigenlijk net zoals in het gewo-

ne leven. Daarnaast omvat de netetiquette ook specifieke online gedragsregels, zoals: altijd eerlijk je profiel invullen, niet alleen zenden maar ook reageren (een gewoon gesprek is tenslotte ook tweerichtingsverkeer.)

7 Spreek uw collega aan Misschien hou je jezelf keurig aan de net­ etiquette, maar vind je dat je collega over de schreef gaat. Ook hiervoor geldt eigenlijk hetzelfde als in real life: ga het gesprek aan! En dan uiteraard niet via social media in het openbaar, maar in een persoonlijk contact van mens tot mens. 8 Volg gedragsregels werkgever Als praktijkhouder bepaal je natuurlijk zelf wat je wel en niet doet op social media. Maar voor artsen die in dienst zijn van een werkgever, geldt dat ze zich moeten houden aan de gedragsregels die deze heeft voor het gebruik van sociale media, e-mail en internet. 9 Let op disciplinaire risico’s Het klinkt wat schools, maar de KNMG heeft wel gelijk: wees je ervan bewust dat (toekomstige) werkgevers ook toegang hebben tot social media. Informatie die je online zet, moet dus ook in de ogen van de werkgever door de beugel kunnen. Zo niet, dan loop je het risico op disciplinaire maatregelen. • Petra Pronk, journalist

17

MedZ 6 - 2017  

MedZ is het prikkelende vakblad voor de praktijkhoudende huisarts. Het blad is beschouwend en kritisch, maar biedt de huisarts ook praktisch...

MedZ 6 - 2017  

MedZ is het prikkelende vakblad voor de praktijkhoudende huisarts. Het blad is beschouwend en kritisch, maar biedt de huisarts ook praktisch...