Page 11

Foto: ©NFP/Pieter Magielsen Fotografie

Pie Hobus LEEFTIJD: 61 HUISARTS IN: Wijnandsrade HUISARTS SINDS: 1988

‘Ik ben lid geworden van VPHuisartsen omdat ik erg teleurgesteld was in de LHV, aangezien die te weinig opkwam voor mijn belangen als praktijkhouder. In mijn ogen stelde de LHV zich veel te zwak op richting zorgverzekeraars en overheid en liet zich teveel mangelen. Daar kwam nog het debacle van LHV Declaratie Direct bij, en door de LHV opgerichte factoring bureau voor het innen van gelden in de nieuwe zorgverzekeringswet. Toen het LDD een paar jaar later failliet ging, gaf de LHV niet thuis terwijl zij voor een doorstart had kunnen zorgen. Het motto van LDD: ‘van, door en voor huisartsen’ werd daarmee ongeloofwaardig. VPHuisartsen doet het anders. Die komt op voor praktijkhouders en kan daardoor voor hen een vuist maken richting de politiek en zorgverzekeraars. Ik heb het gevoel dat mijn belangen daar in goede handen zijn. Dat zie ik ook aan de thema’s waar VPHuisartsen zich sterk voor maakt, zoals de ANW-verplichtingen. Ik vind het principieel onjuist dat alleen praktijkhouders daar verantwoordelijk voor gemaakt zijn, terwijl waarnemers in alle vrijheid mogen beslissen welke diensten ze willen draaien. Ook het LSP was mij een doorn in het oog, dus ik kon het zeer waarderen dat VPHuisartsen zich daartegen heeft verzet. De stukjes van Hans Nobel spaken mij altijd erg

aan. Kortom, ik voel me wel thuis bij deze vereniging. Helaas heb ik geen tijd om naar bijeenkomsten te gaan. Als solist ben je meer beperkt in je tijd. Ik heb weliswaar een vaste waarneemster, maar die dag heb ik grotendeels nodig om praktijkzaken te regelen die buiten de directe patiëntenzorg vallen. Ik herken me wel in de onafhankelijke positie van VPHuisartsen en in hun kritische mening over de toekomst van ons vak. Op de HAP waar ik werk wil ik weleens ongevraagd mijn mening ventileren. Met name over het Nederlands Triage Systeem (NTS). In 1994 heb een proefschrift geschreven over de invloed van de achtergrond van patiënten op het diagnostisch denken van huisartsen. Zaken als leeftijd, geslacht en medische voorgeschiedenis bepalen in hoge mate de allereerste fase van de diagnostiek. Het NTS is contradictoir aan het natuurlijk diagnostisch proces. Toch is dit systeem van bovenaf als een soort heilige geest in de huisartsgeneeskundige spoedzorg gepositioneerd. Inspectie en de koepelorganisatie huisartsenposten omarmen het NTS onterecht vanuit het oogpunt van veiligheid. Mijn mening over het NTS wordt op de post niet altijd in dank afgenomen. Maar net als VPHuisartsen vind ik het toch belangrijk om onafhankelijk te blijven denken en voor ons prachtige vak op te komen. •

11

MedZ 6 - 2017  

MedZ is het prikkelende vakblad voor de praktijkhoudende huisarts. Het blad is beschouwend en kritisch, maar biedt de huisarts ook praktisch...

MedZ 6 - 2017  

MedZ is het prikkelende vakblad voor de praktijkhoudende huisarts. Het blad is beschouwend en kritisch, maar biedt de huisarts ook praktisch...