Page 1

Dentz

nr. 3 - 2012

vakblad voor tandartsen

Implantologie: Botaugmentatie met de tunneltechniek

Edwin Brugman (VvAA):

‘Zorgverzekeraars zetten zorgverleners via patiënt onder druk’

Het experiment en de commotie

‘Elke restauratie aan het gebit is mislukte preventie’


Geen blad voor de mond Ivo voor den Dag, bladmanager

De storm rondom het experiment met de vrije tarieven is gaan liggen. Voor Dentz reden om het communicatieproces van verschillende betrokkenen in de eerste maanden eens onder de loep te nemen. Het is lastig om zoiets te doen zonder over te gaan op moddergooien, toch heeft journalist Frank van Wijck geprobeerd om een gebalanceerd beeld te geven van het proces. Een reconstructie waarbij de verschillende hoofdrolspelers hun keuzes konden toelichten. Interessante materie. En al na het verstrijken van de deadline kwam er de uitzending van nieuwsuur waar Edwin Brugman, directeur Kennis en Netwerken bij VvAA, een toelichting gaf op het onderzoek dat zijn organisatie liet doen naar de premies en dekkingen van vijf aanvullende tandartsverzekeringen. Brugman: ‘We wilden wel eens weten waarom de verzekeraars zo hard van leer trekken, in dit geval tegen de tandartsen.’ In het interview dat journalist Liza Leijenhorst

met hem had deed hij een aantal pittige en opvallende uitspraken. Onder andere over de rol van NPCF. Voor Leijenhorst aanleiding om na te gaan hoe NPCF gefinancierd wordt. Hoe een interessant artikel over verzekeraars kan uitmonden in een coverstory over onder andere de mate van onafhankelijkheid van de NPCF. Voor een magazine als Dentz is het prettig dat er mensen zijn die hun mond open durven te doen, geen blad voor de mond nemen. Het geeft bladen kleur. En ook hier gaat het niet om moddergooien. Want hoewel de NPCF niet blij was met de toon van het artikel, Leijenhorst heeft zich gehouden bij de feiten. En die spreken voor zich. Deze Dentz is de eerste in een reeks die tot stand is gekomen met behulp van een nieuwe onafhankelijke redactieadviesraad. Deze redactieadviesraad zal ertoe bijdragen dat dit blad nog dichter op de actualiteit en trends zit. En ook dat zal het blad kleur geven.

colofon Dentz, waarin opgenomen ‘tANTwoord, ledenorgaan van de Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT) Redactieadvies­raad Bart Admiraal (tandarts), Sjoerd Algera (tandarts), Ronald Bos (Ivoren Kruis), Reinier Hoogeveen (OVAP), Ed Kolsteeg (secretaris VGT), Han Verhoeven (NVIJ) Aan dit nummer werkten mee: Femke van Aalst, Chris Davies, E. Emami, Liza Leijenhorst, Reina de Raat, Inga van Uchelen, Dagmar Versmoren, Frank van Wijck Redactie Dentz APPR B.V., Postbus 5135, 1410AC Naarden, 035-6942878, dentz@appr.nl, www.appr.nl Advertenties Herman Wessels, 035-6942878, herman@appr.nl Vormgeving Merit op de Dijk (art direction), Pleuni Hooghiemstra Bladmanager Ivo voor den Dag, ivo@appr.nl Druk Ten Brink, Meppel. De redactionele inhoud van Dentz verwoordt niet noodzakelijk de standpunten van de Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT), noch neemt de ANT verantwoordelijkheid voor de inhoud van redactionele artikelen. De inhoud van ’tANTwoord valt onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de ANT. Copyright niets uit deze uitgave mag worden overgenomen en/of vermenigvuldigd zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever. ©2012 APPR bv. ISSN 1877-3753


Inhoud

20

30 32

Botaugmentatie met de tunneltechniek

Erfgoed

Het experiment en de commotie


Advies Cariëspreventie

46

‘Elke restauratie aan het gebit is mislukte preventie’

’tANTwoord Van de voorzitter��������������������������������� 51 Column Menno Tusschenbroek ����������� 53 Wisseling van de wacht. . . . . . . . . . . . 55 Denplan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Gezondheidsraad bepleit richtlijnontwikkeling mondzorg

26

Vraag & Aanbod. . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 ANT Algemeen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

Praktische handleiding voor wie professionele adviezen geeft over preventieve mondzorg

En verder... Kort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Product . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Product – implantologie . . . . . . . . . . . 25

‘Zorgverzekeraars zetten zorgverleners via de patiënt onder druk’

38

Erfgoed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Praktijk van . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32


KORT

powered by Dental Platform

Meer suiker dan men denkt in ‘gezonde’ dranken Consumenten onderschatten hoeveel suiker er in zogenaamde gezonde drankjes zit. Dat blijkt uit onderzoek van Glasgow University onder meer dan tweeduizend mensen, meldt de BBC. De onderzoekers vroegen proefpersonen een schatting te geven van het aantal theelepels suiker in verschillende drankjes. De deelnemers bleken het suikergehalte van drankjes die gezond lijken te onderschatten, zoals bij puur appel- en sinaasappelsap, smoothies en een energiedrankje. De proefpersonen dachten dat daar twee tot vier suikerklontjes minder in zaten dan eigenlijk het geval was. Bij een drankje op basis van granaatappel zaten ze er zelfs bijna achttien theelepels naast. Het suikergehalte van koolzuurhoudende frisdranken werd juist overschat. De proefpersonen hielden ook hun drinkgewoonten een week bij. Hieruit bleek dat ze gemiddeld dagelijks 450 calorieën consumeerden via drankjes: bijna een kwart van de dagelijkse energiebehoefte. Veel deelnemers stonden er niet bij stil hoeveel calorieën ze alleen al via drinken binnen kregen. ‘Wat je drinkt kan net zo schadelijk zijn voor je lichaam als wat je eet. Teveel suikerrijke drankjes drinken leveren een grote bijdrage aan het ontwikkelen van overgewicht. Ook drankjes die gezond lijken, zoals fruitsappen en smoothies, kunnen veel suiker bevatten. Door ze door water of light drank te vervangen kun je je calorieinname verminderen’, aldus onderzoeker Naveed Sattar. Bron: Nu.nl

Overdosis lokale anesthesie Voor de patiënt kan een overdosis anesthesie fataal zijn. De meest gebruikte lokale amide anesthetica hebben verschillende schadelijke effecten op het myocard en kunnen na een bepaalde dosering al dodelijk zijn. Er gaat vaak iets mis in de praktijk omtrent anesthesie. Helaas is het zo 6

dat een reanimatie minder vaak succesvol is bij patienten met een overdosis. Daarom is er een nieuw soort redmiddel ontdekt. De afgelopen tien jaar is namelijk bewezen dat intraveneuze lipide emulsie therapie een redding voor de patient kan zijn. In dit artikel wordt met name inge-

gaan op de farmocologie en pathofysiologie van lokale anesthetica. Daarnaast wordt behandeld hoe iemand met een overdosis gered kan worden met behulp van intraveneuze lipide emulsie (lipid emulsion therapy). Het volledige artikel kan gevonden worden onder Pubmed ID: 22402543. Bron: Dental Platform


Gezondheidsraad wil meer richtlijnen voor tandarts Er is behoefte aan meer richtlijnen in de mondzorg. Dat staat in een rapport van de Gezondheidsraad dat vorige maand verscheen. De door tandartsen gehanteerde behandelstrategieën zijn niet uniform, terwijl dit bij bijvoorbeeld huisartsen wel het geval is. Ook staat in het rapport dat ten minste twintig procent van de tandartsen niet aan nascholing doet. Demissionair minister Schippers van Volkgezondheid, Welzijn en Sport had de Gezondheidsraad gevraagd te onderzoeken in hoeverre zogeheten evidence based-richtlijnen in de mondzorg mogelijk zijn. Dergelijke richtlijnen zijn op andere gebieden in de zorg succesvol geweest om de praktijk

snel te laten aansluiten op nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen. Ook wordt de doelmatigheid van behandelingen hiermee verbeterd. Het is op dit moment echter moeilijk richtlijnen op te stellen voor mondzorg, omdat bij veel tandheelkundige behandelingen alleen kortetermijneffecten bekend zijn en wetenschappelijke onderbouwing ontbreekt. De Gezondheidsraad adviseert de oprichting van een landelijke monitor mondgezondheid die sociaal tandheelkundig onderzoek verricht en mondzorgpraktijken voor onderzoek inricht. ‘Er bestaat een grote willekeur,’ zegt Frank Abbas, hoofd van het Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorg-

kunde van het UMCG. Door het ontwikkelen van goede richtlijnen kunnen patiënten volgens hem de kwaliteit van tandartsen beter vergelijken. Nu is dat nog moeilijk: ‘Als de tandarts een leuke man of vrouw is en ervoor zorgt dat de patiënt geen pijn heeft, dan is het al gauw goed,’ zegt Abbas. De Gezondheidsraad beveelt aan op korte termijn best practices op te stellen in de gebieden met de grootste behandelvariatie. Voor wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen is dringend verder onderzoek nodig. Ook zouden tandartsen verplicht moeten nascholen. Bron: Gezondheidsraad

Tandartsen cruciaal bij detectie en aanpak alcoholisme In een recent gepubliceerd rapport over alcoholmisbruik in het Verenigd Koninkrijk benadrukken onderzoekers het belang van de rol van mondzorgprofessionals bij het detecteren van orale kanker. Zij suggereren dat tandartspraktijken een ideale plaats zijn voor herkenning en interventie. Tandartsen zijn immers de eersten die abnormaliteiten in de mond waarnemen, veroorzaakt door onder andere excessief drinkgedrag. De onderzoekers schatten dat rond de veertig miljoen Britse volwassenen regelmatig alcohol consumeren, waarvan 25 procent de hoeveelheid overschrijdt die het Department of Health voorschrijft. Excessief drinken is een grote risicofactor bij het ontwikkelen van orale kanker. Hoofdonderzoeker Jonathan Shepherd, hoogleraar aan het Royal College of Surgeons, analyseerde de unieke positie van tandartsen, tandartsassistenten en mondhygiënisten, omdat zij kunnen bijdragen aan de vroege detectie van orale kanker. Nationale onderzoeken tonen aan dat patiënten de tandarts op regelmatige en preventie-georiënteerde basis bezoeken, dit in tegenstelling tot huisartsbezoek. Mondzorgprofessionals zouden daarom volgens de auteurs bereid moeten zijn om hun patiënten te screenen op alcoholmisbruik en hen voor te lichten over de risico’s indien nodig.

Zware drinkers lijden onder andere vaker aan tanderosie en parodontitis. ‘Excessieve alcoholconsumptie kan leiden tot mondkanker, strottenhoofdkanker en slokdarmkanker. Tandartsen zijn waarschijnlijk de eersten die dit kunnen zien,’ aldus Shepherd. Bron: Dental Tribune International 7


Tissue Stability ANKYLOS® is more than a taper – ANKYLOS® is TissueCare! And soft tissues just love ANKYLOS®: the geometry in the emergence region leaves plenty of room for an ample, healthy gingiva – the progressive thread design contributes to retention of the crestal bone and the bone apposition right up to the abutment keeps the soft tissues permanently on form.

Curious on the new prosthetic components now available on ANKYLOS® CX? www.dentsply-friadent.nl info@friadent.nl 0800-200 2009

Stable, healthy soft tissues in the emergence region – for genuine long-term esthetics Dr. Eduard Eisenmann, Altshausen, D


KORT SMS voor afspraak verhoogt opkomstpercentage tandarts Elk jaar worden meer dan drie miljoen tandartsafspraken in het Verenigd Koninkrijk vergeten. De meerderheid hiervan kan volgens de British Dental Health Association voorkomen worden door een landelijk sms-systeem dat patiënten herinnert aan hun afspraak. Onderzoek heeft aangetoond dat een dergelijke service bij kan dragen aan verhoogde opkomstaantallen. Vier van elke vijf patiënten verschijnt op hun afspraak als ze door een sms herinnerd zijn, wees een recente test van het Indiase ITS Centre for Dental Studies and Research uit. In het Verenigd Koninkrijk heeft

ongeveer 91 procent van de volwassenen een mobiele telefoon. Hoewel een aantal tandartspraktijken gebruik maken van herinneringen per sms, is de service nog niet wijdverbreid. De British Dental Health Foundation (BDHF) is positief over sms-services. Dr. Nigel Carter, bestuursvoorzitter van de BDHF: ‘Aangezien veel mensen niet komen opdagen op hun afspraak, is het duidelijk dat er betere communicatie nodig is. Sms’en is anno 2012 de meeste simpele, effectieve en kosteneffectieve manier om te communiceren.’ Bron: Dental Tribune International

Ouders weten te weinig van mondverzorging kind Van de ondervraagde ouders weet maar liefst 95 procent dat je moet beginnen met poetsen zodra het eerste tandje van een kind verschijnt (meestal als het kind ongeveer zes maanden oud is). Ook de functie van fluoride is de meesten niet onbekend: 51 procent weet dat fluoride gaatjes tegengaat. 19 procent weet ook nog waarom: doordat fluoride tandglazuur harder maakt, waardoor het minder goed oplosbaar is in zuur. Slechts 2 procent denkt dat fluoride in tandpasta zit omdat het een lekker fris mondgevoel geeft. Ondanks de goede theoretische basis leren ouders hun kinderen in de praktijk niet altijd de juiste mondverzorging aan. Velen houden zich namelijk niet aan de door tandartsen aanbevolen poetsduur van twee minuten: 7,5 procent

laat hun kind korter dan één minuut poetsen, 32 procent laat het kind zich er met 1 tot 1,5 minuut van afmaken. Bij 19 procent gaat het al iets beter, maar net niet goed genoeg: deze ouders laten hun kind 1,5 tot 2 minuten poetsen. Van de ondervraagde ouders beweert een derde hun kroost circa 2 minuten (29 procent) of langer (3 procent) te laten poetsen. Bijna 1 op 10 houdt de poetsduur niet bij. ‘Geen verrassende uitkomst’, aldus Arjan van Kessel, brand manager van Aquafresh. ‘De onderzoeksresultaten zijn in lijn met de poetsgewoonten van volwassenen.’ Vorig jaar ondervroeg Aquafresh 528 Nederlanders over hun poetsgedrag. Uit dit onderzoek bleek dat ook volwassenen de twee minuten poetstijd vaak niet vol maken: 48 procent poetst korter dan twee minuten. Van Kessel: ‘Hier blijkt maar weer uit hoe belangrijk de voorbeeldfunctie van de ouder is voor het aanleren van een goede mondverzorging.’ Aquafresh vindt het belangrijk dat kinderen op een leuke manier een goede mondhygiëne aanleren. Daarom heeft Aquafresh de Ultimate Ontdekkingstocht geïntroduceerd, een interactieve onlinegame die tandenpoetsen centraal zet. In de game neem je het op tegen een leger slechte bacteriën. De bacteriën moeten worden gevangen, geschrobd met tandpasta en weggespoeld met een plens water. Van Kessel: ‘De game kan ouders helpen om met hun kind op een niet belerende manier over tandenpoetsen te praten.’ Bron: Dental Info 9


KORT Wijze van restaureren endo is achilleschiel element De wijze waarop we het element restaureren, blijkt de achilleshiel van het endodontisch behandelde gebitselement te zijn. Daarom is het belangrijk dat tandartsen zich verdiepen in een veelbelovende behandelaanpak. Deze wordt beschreven in twee nieuwe e-learnings van AccreDidact. Beide hebben als onderwerp Restaureren na endodontische behandeling en zijn geschreven door universitair docent Joep Laverman (ACTA) en tandarts-endodontoloog Marga Ree. Na de wortelkanaalbehandeling moet het gebitselement worden gerestaureerd. Niet voor elke tand of kies is de beginsituatie hetzelfde. Bij gebitselementen waarvan (nagenoeg) alleen de endodontische opening hoeft te worden gesloten, voldoet een eenvoudige composietvulling. Veel endodontisch behandelde gebitselementen kampen echter met een groter verlies aan tandweefsel. Deze elementen moeten worden opgebouwd en veelal daarna nog worden voorzien van een partiĂŤle of totale kroon. Hiervoor bestaan verschillende materialen en technieken, zowel directe als indirecte. In de loop der jaren is de wijze van restaureren van endodontisch behandelde elementen sterk veranderd, blijkt uit de eLearning. Jarenlang is gedacht dat de levensduur van deze gebitselementen veilig was te stellen door ze te voorzien van een metalen stiftopbouw en een totale kroon. Door onderzoek zijn echter nieuwe gezichtspunten ontstaan. Mechanisch sterke opbouwmaterialen hebben plaatsgemaakt voor zogenoemde biomimetische opbouwmaterialen. Dit zijn adhesieve materialen met op tandweefsel gelijkende eigenschappen, vooral in mechanisch maar ook in optisch opzicht. De nieuwe inzichten zijn nog grotendeels gebaseerd op in-vitro-onderzoek. De klinische resultaten zijn weliswaar beperkt, maar veelbelovend. De nieuwe behandelaanpak oogst daardoor steeds meer bijval. De eLearning en het bijbehorende cahier gaan in op de belangrijkste succesfactoren die de levensduur van het endodontisch behandelde gebitselement bepalen en de afweging of een endodontisch behandeld gebitselement moet worden voorzien van een totale kroon. Verder komen de keuze om een endodontisch behandeld gebitselement met de directe dan wel indirecte techniek op te bouwen, de voor- en nadelen van de diverse wortelstiften en opbouwmaterialen en de behandelplanning bij het vervaardigen van een plastische en gegoten stiftopbouw aan bod. De eLearnings van AccreDidact zijn Q-keurmerk-geac10

crediteerd en zijn per gemaakte aflevering goed voor 4 KRT-punten. Het losse cahier kost 47,50 euro. Meer informatie en de mogelijkheid tot abonneren of afzonderlijk bestellen is te vinden op www.accredidact.nl. Bron: Dental Tribune Nederland

advertentie

Endotraining Hands-On

Shape Clean en Pack De Schildertechniek Endodontische vaardigheidstraining Op een simpele duidelijke en logische manier in een kleinschalige setting. Aantal deelnemers: 6 Tijdsduur: Vrijdag gehele dag en zaterdagochtend Kosten: â‚Ź 1250,Info: Tel: 020-6416566 e-mail: hjvanmill@xs4all.nl Voor verdere info en cursusdata: zie onze website:

www.hjvanmill.nl

1000-21-1000-6311 NMT Tg 2012 1000-21-0000-6450 NMT Tg 2011 1_4_stC5_zw_A.indd 1

Kleur: zw 18-01-12 11:06


ACTA wint Hedy d’Ancona-prijs zorgarchitectuur Vrijdag 1 juni heeft het gebouw van Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) de Hedy d’Anconaprijs voor excellente zorgarchitectuur gekregen. De jury noemt het ACTA-gebouw in hoge mate excellent door de betrokkenheid en professionele houding van zowel ACTA als Benthem Crouwel Architekten. Samen ontvingen zij de prijs van 10.000 euro uit handen van Hedy d’Ancona. De Hedy d’Ancona-prijs is bedoeld voor dienstbare architectuur in de zorgwereld. Het ACTA-gebouw is volgens de jury exceptioneel goed uitgewerkte architectuur; een gebouw van internationale allure. Tot in de kleinste details is het thema, een gestroomlijnde omgeving voor zorg, onderwijs en onderzoek, doorgevoerd. Het gebouw geeft patiënten, studenten en onderzoekers vertrouwen in het hoogstaande vak tandheelkunde. In overleg met de VU en Benthem Crouwel Architekten en na toestemming van de organisatie van de prijs krijgt het geldbedrag een mooie bestemming. In het gebouw van 25.000 vierkante meter werken de Faculteiten der Tandheelkunde van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en de Universiteit van Amsterdam (UvA)

samen. Benthem Crouwel Architekten ontwikkelde het in 2010 opgeleverde ACTA-gebouw, waarin zij de zorgvisie van ACTA verwerkten. Dagelijks worden hier 500 patiënten behandeld. Er studeren 800 studenten en er werken 700 (gast)medewerkers. De Stichting voor Bijzondere Tandheelkunde (SBT) en de opleiding Mondzorgkunde van Hogeschool Inholland maken ook gebruik van het gebouw, dat in 2011 de derde plaats behaalde bij de Amsterdamse Architectuurprijs. De VU bouwt een open campus die inspeelt op de eisen die studenten en medewerkers stellen aan hun omgeving: een gastvrije ontmoetingsplek waar wetenschap, bedrijfsleven en maatschappij samenkomen. Alle maatregelen, nieuwbouw, verandering in de openbare ruimte en verschuivingen vinden plaats met dat doel: een campus die stimuleert en ontmoetingen op alle mogelijke plekken faciliteert om kennis te delen en transparante wetenschap te beoefenen. Het ACTA-gebouw is belangrijk voor de campusontwikkeling van de VU. Bron: ACTA Amsterdam 11


Op zoek naar die ene tandarts? Wij presenteren u direct de juiste kandidaat

Inschrijvers vóór 1 juli betalen € 395,-

Vrijdag 28 september 2012 CBCT Analyse en Bot-augmentatie• Trabecular Metal™ Technology• Is er commerciële toekomst voor implantologie• Hyaluronzuur in de tandheelkunde• ....en meer•

Uitgebreide informatie op www.dagvandeimplantologie.nl

Care Force is specialist op het gebied van bemiddeling van buitenlandse tandartsen. Onze werkwijze is er op gericht om direct de juiste tandarts aan u voor te stellen.

Uw voordelen op een rij: • Een zorgvuldig voor u geselecteerde tandarts • Persoonlijke kennismaking met de tandarts • BIG registratie en intensieve taaltraining voor indiensttreding • Een tandarts die zich voor langere tijd aan uw praktijk wil verbinden • Care Force regelt BIG registratie, taaltraining, huisvesting en nog veel meer

debat o.l.v. Jort Kelder

dag van de

Implantologie

kennis delen met het oog op de toekomst

Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op en informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden.

Uitblinkers gezocht! Wil jij de spil in een tandtechnisch laboratorium worden? Kies dan voor de mbo-opleiding tandtechnisch medewerker en binnen 2 jaar blink jij uit in tandtechniek! Schrijf je snel in op www.kellebeek.nl/ta

Onderdeel van ROC West-Brabant

KC543_Adv Dentz.indd 1

29-05-12 16:52

T 026 355 4110 | E info@care-force.com

www.care-force.com

®


KORT Studenten tandheelkunde hebben hoogste studieschuld De gemiddelde studieschuld van pas afgestudeerden die tijdens hun studie leenden, is ruim 15.000 euro. In 2002 was dit nog 8.000 euro. Starters van de opleiding tandheelkunde hebben de hoogste schuld. Dat blijkt uit Studie & Werk 2012, het onderzoek van Elsevier en SEO Economisch Onderzoek naar de arbeidsmarkt voor pas afgestudeerden. De helft van alle hogeropgeleide starters heeft een studieschuld, tien jaar geleden was dat nog een op de drie. De jonge academici die in hun studententijd leenden, moeten gemiddeld 17.781 euro studiefinanciering terugbetalen aan de belastingbetalers die het geld voorschoten, hbo’ers 13.070 euro. De hoogste schuld hebben de afgestudeerden van de opleiding tandheelkunde. De jonge tandartsen met een schuld leenden gemiddeld 28.300 euro. Op de tweede plek staan de schuldenaren van de opleiding politicologie, zij leenden gemiddeld 23.600 euro.

Van de hbo’ers die leenden, hebben de afgestudeerden van informatiestudies met 17.100 euro de hoogste schuld, gevolgd door afgestudeerden van de kunstacademie en de toneelschool. Zij leenden gemiddeld 16.600 euro. Dat is opmerkelijk want kunstacademici en afgestudeerden van de toneelschool verdienen relatief weinig. De laagste schuld hebben de schuldenaren van de hbo-opleidingen diagnostiek (8.700 euro), bedrijfskunde en mondzorgkunde (9.700 euro). Van de academici leenden theologen het minst: 10.400 euro. Voor de zestiende keer onderzocht

SEO in opdracht van Elsevier de arbeidsmarkt voor pas afgestudeerden. Hiervoor werden 6.500 afgestudeerden van 109 veelgekozen opleidingen aan hogescholen en universiteiten in het voorjaar van 2012 ondervraagd. De starters studeerden af in studiejaar 2009-2010. In weekblad Elsevier staan vierentwintig pagina’s met uitgebreide informatie over onder meer salarissen, solliciteren, baanzekerheid en extraatjes. Ook is onderzocht welke achtergrondkenmerken van starters hun kansen op een baan beïnvloeden. Bron: Elsevier

Tandartsen Helmond weer open Tandartsen Helmond, de tandartspraktijk die 14 mei 2012 per direct door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) werd gesloten, mag weer open. Dat heeft de minister van VWS besloten op advies van de Inspectie. De praktijk heeft haar werkwijze voldoende verbeterd en voldoet nu aan de voorwaarden om verantwoorde zorg te kunnen leveren. Op 14 mei 2012 gaf de IGZ Tandartspraktijk Tandartsen Helmond het bevel te sluiten omdat de inspectie ernstige tekortkomingen in de kwaliteit van de zorg had geconstateerd. De praktijk kon niet aantonen veilig met röntgenstraling te kunnen werken en de hygiëne was niet op orde. Tijdens een herinspectie constateerde de IGZ dat de praktijk inmiddels voldoende verbeteringen heeft doorgevoerd om de sluiting te kunnen opheffen. De komende periode zal de inspectie de praktijk onaangekondigd bezoeken en nagaan of Tandartspraktijk Tandartsen Helmond de ingezette verbeteringen vasthoudt. Bron: www.skipr.nl 13


PRODUCT Het IPS e.max-systeem Het IPS e.max-systeem staat onder voortdurende wetenschappelijke begeleiding – vanaf het moment dat het werd ontwikkeld tot op de dag van vandaag. Veel experts van naam hebben tot nu

toe door hun onderzoek bijgedragen aan een uitstekende gegevensbank over dit materiaal.

Uit meer dan twintig klinische in-vivo onderzoeken en nog meer

in-vitro onderzoeken naar het IPS e.max-systeem is gebleken: Ivoclar Vivadent biedt tandtechnici en tandartsen met dit systeem niet alleen veel ondersteuning, maar biedt hun de best moge-

chairside

het belang van het welzijn van de patiënt. Een uittreksel uit het

CEREC 3D-systeem

lijke materiaalcombinatie voor alle voorzieningen – dit alles in steeds toenemende aantal klinische onderzoeken geeft aan dat

op de lange termijn veel succes wordt geboekt bij toepassing in de mond van de patiënt, zo meldt Ivoclar.

De Dental Advisor bevestigt, op basis van 236 restauraties, dat IPS e.max Press een zeer esthetisch materiaal is met een hoge

sterkte en uitstekende klinische prestaties, gemeten over een observatieperiode van vier jaar. Het materiaal is beter bestand tegen

fracturen en afspringen van materiaal dan traditionele restauraties van metaalkeramiek en dan vele andere volledig keramische ma-

terialen die door de Dental Advisor in de afgelopen 26 jaar werden gedocumenteerd. (The Dental Advisor. IPS e.max 4-year Clinical Performance. June 2010;27(5))

Fasbinder et al.: 62 kronen (premolaren en molaren) zijn

gemaakt

met behulp van een (Sirona). Na een ob-

servatieperiode van maximaal 3 jaar was er geen sprake van uitval door fracturen

of chipping. Alle kronen die met Mul-

tilink Automix werden bevestigd waren klinisch aanvaardbaar. (Fasbinder, D. J., J. B. Dennison, et al. (2010). A cli-

nical evaluation of chairside lithium disilicate CAD/CAM

crowns: a two-year report. Journal of the American Dental Association 141 Suppl 2( June): 10S-4S.)

Meer informatie: www.ivoclarvivadent.com

Novaloc: verbeterde matrix voor Locator Novaloc is een nieuw matrixsysteem spe-

loc-technologie komen voort uit het

belretentie (ofwel de binnenretentie)

ments. De grote voordelen van de Nova-

Peek (Polyether Ether Ketone) is de

een maximale retentie geven bij sterk

ciaal ontwikkeld voor de Locator abut-

gebruikte materiaal: Peek.

hoogste kwaliteit biocompatibele kunststof die voorhanden is. Voordelen

zijn de grote homogeniteit en hoge

mechanische belastbaarheid van het

materiaal. De inserts van de Nova-

loc-matrixen zijn hierdoor in hoge mate duurzaam en slijtvast. Daar-

naast hebben Peek inserts een lage plaqueretentie, wat zorgt

voor een hygiënischer situatie.

Een ander voordeel is dat de

lamellen van de matrix uitsluitend

over de buitenrand van het Locator

abutment heen vallen. Door de sterkte van het Peek materiaal is de dub-

overbodig. Hierdoor kan Novaloc ook divergerende implantaten (tot 40° Celsius in totaal).

De kleurcodering van de Novaloc-inserts

is zeer eenvoudig en logisch: de retenties-

terkte hangt samen met de kleur van de insert. Hoe donkerder de kleur wordt, des

te zwaarder is de retentie. Om het hele

scala af te dekken zijn slechts 4 retentieinserts benodigd (ongeacht de divergentie

van de implantaten). De Peek-inserts worden met een speciaal instrumentje snel

en eenvoudig in de housing geplaatst en

even subtiel weer verwijderd, dit zonder kracht en beschadigingen.

Meer informatie: www.memodent.nl


DENTAL STAND ALONE®

De nieuwe norm voor veiligheid, bedieningsgemak en kostenreductie Dental Stand Alone is verrijdbaar en biedt een flexibele opstelling voor links- of rechtshandig bedieningsgemak. Door het veilige, geïntegreerde spraywatersysteem is legionellabesmetting uitgesloten. Praktijken die kiezen voor DSA zijn verlost van onnodige bouwkundige aanpassingen. Bij installatie is geen tijdrovend en kostbaar hak- en breekwerk meer nodig voor leidingen. Alléén DSA heeft aan één stopcontact voldoende.

Stand A-064 Halle 11.3 DSA de nieuwe praktijknorm In Nederland en ver daarbuiten richt Dental International bv sinds 1993 tandartspraktijken in met het innovatieve DSA Dental Stand Alone behandelconcept. Met als resultaat: in Nederland al méér dan 1000 tevreden tandartsen en mondhygiënisten die in hun dagelijkse praktijk de toegevoegde waarde van DSA ervaren.

Hier is één stopcontact voldoende! Niet overtuigd? Bekijk dan nú de DSA 2500 op www.dental.nl Introductie 3 nieuwe behandelunits Ga naar www.dental.nl om zelf het overtuigende praktijkfilmpje van de DSA 2500 te bekijken of om de DSA Catalogue te bestellen. Bezoek ons op de IDS beurs eind maart in Keulen of vandaag nog in onze vernieuwde showroom in Nieuwegein.

Dental International BV The Inventors of DSA® Edisonbaan 13 3439 MN Nieuwegein Telefoon (030) 603 63 24 Fax (030) 605 25 43 www.dental.nl, info@dental.nl DSA® Dental Stand Alone Powered by Dental International


PRODUCT Biodentine: volledige restauratie in één sessie nu bewezen Biodentine is het eerste alles-in-één, biocompatibel en bioactief

materiaal dat overal waar dentine beschadigd is, gebruikt kan worden, zowel voor kroon- als wortelkanaaltoepassingen. Het

bevordert de remineralisatie van dentine, het houdt de vitaliteit van de pulpa in stand en stimuleert de genezing ervan. Het

vervangt natuurlijk dentine en biedt dezelfde biologische en mechanische eigenschappen.

Septodont heeft de klinische toepassing van Biodentine ver-

grafie was geen secondaire cariës te zien.

van composiet op Biodentine in dezelfde sessie een veilige en

Universiteit van Maryland, VS, gepubliceerd als posters op de

beterd. Het levert volgens het bedrijf het bewijs dat het kleven efficiënte procedure is.

Een casusstudie met één jaar klinische opvolging toont aan dat de functionele integriteit van de volledige restauratie behouden blijft wanneer een composiet, twaalf minuten na

het mengen, op Biodentine gekleefd wordt. Na één jaar vertoonde de restauratie geen enkel defect en op de radio-

Recent onderzoek onder leiding van The Dental Advisor en de

AADR meeting in Tampa, Florida in maart 2012, toonde aan dat Biodentine onmiddellijke fysische eigenschappen heeft die

vergelijkbaar zijn met glasionomeren. Biodentine plus een volledige restauratie met composiet kunnen dus tijdens één visite verwezenlijkt worden.

Meer informatie: www.septodont.nl

KaVo laboratoriumaandrijvingen Met het succesvolle K9 handstuk en zijn opvolgers, de ergono-

Naast de solide K5plus is de K-POWERgrip met hoog koppel

koppel en het oersolide K5plus handstuk, levert KaVo nu in

omw./min linksdraaiend) de favoriete keuze wanneer men een

mische en krachtige K-Ergogrip, de K-Powergrip met hoog combinatie met het K-Control TLC besturingssysteem naar

eigen zeggen laboratoriumaandrijvingen van topkwaliteit voor elke behoefte.

Met de opvolgers van de K9 - K5plus, K-Powergrip en KErgogrip - zijn voor de laboratoria wederom aandrijvingen van

de bekende hoge KaVo kwaliteit beschikbaar gekomen: voortref-

felijke bestendigheid, maximale betrouwbaarheid en een lange

levensduur zijn beproefde attributen van deze handstukken.

en met toerentallen tot 50.000 omw./min rechtsdraaiend (5.000 groter vermogen wenst.

De highlight in de reeks van de K9 opvolgers vormt de KErgogrip: behalve een hoog vermogen (50.000 omw./min ook

linksdraaiend) onderscheidt zich dit handstuk bovendien door uitstekende ergonomische eigenschappen, die ook bij langer

durende werkzaamheden het werken zonder vermoeidheidsverschijnselen mogelijk maken.

Meer informatie: www.kavo.com

Diamand polijstpasta GC’s nieuwe DiaPolisher Paste is ontwikkeld om de esthetiek

• Perfect glanzende oppervlakken zorgen voor een prachtig

Gradia composietrestauraties te vervolmaken. Indien DiaPolis-

• Ideaal gladde oppervlakken, voor het effectief voorkomen van

hogere glans worden verkregen bij iedere directe of indirecte

• Eenvoudig in gebruik en gemakkelijk afspoelbaar.

minder makkelijk hecht aan het hoogglans oppervlak. Het

Meer informatie: www.benelux.gceurope.com

van al uw GC G-aenial, GC Kalore, GC Gradia Direct of GC

her wordt toegepast na de reguliere polijstprocedure, zal er een

composietrestauratie. Het neveneffect zal zijn, dat plaque zich polijsten van occlusale vlakken alsmede het onderhouden van

resultaat.

plaque aanhechting en verkleuring.

• Prettig voor de patiënt dankzij de muntsmaak.

bestaande composietrestauraties wordt een stuk gemakkelijker. De voordelen van DiaPolisher Paste:

• Superfijne diamant partikeltjes (1μm) bieden de grootste effectiviteit in een korte tijd.

17


® ®

Minder intense smaak, sterke werking

NIEUW

Listerine® Zero™ efficiënte preventie voor nieuwe patiëntgroepen Door de innovatieve ZERO™ formule zonder alcohol, met minder intense smaak en optimaal fluoridegehalte kunnen vanaf nu ook patiëntengroepen die tot nu toe nog geen mondspoeling van Listerine® konden of mochten gebruiken van de preventieve voordelen van Listerine® genieten. • Minder intense smaak • Zonder alcohol • Met hoog fluoride gehalte (220 ppm) Specifieke voordelen voor de dagelijkse mondhygiëne. • Listerine® ZERO™ vermindert tandplak1 • Listerine® ZERO™ houdt het tandvlees gezond • Listerine® ZERO™ zorgt voor sterkere tanden en beschermt tegen cariës • Listerine® ZERO™ zorgt voor een langdurige frisse adem2

Ontwikkeld voor smaakgevoelige patiënten

Voor vragen kunt u contact opnemen met de professional informatielijn: 00800 260 260 00 (gratis- enkel via vast toestel) www.listerine.nl 1. Data on file D, microbiology dossier, McNEIL-PPC, Inc. 2. Pitts, G., et al., Mechanism of Action of an Antiseptic, Anti-odor Mouth rinse. Journal of Dental Research 62: 738-742, 1983.

®

VOOR EEN TOTALE MONDHYGIËNE


PRODUCT Nieuw: Zimmer Trabecular Metal Implants Trabecular Metal is een biocompatibel

delen van Zimmer Trabecular Metal voor

structuur en porositeit van het humane

• Implantologie óók voor de gecompro-

materiaal, ontworpen om de natuurlijke bot na te bootsen. Gemaakt van het

de patiënt?

mitteerde patiënt

scheikundig element tantulum.

• Naast bot ingroei óók bot aangroei

in diverse medische toepassingen, onder

• Korte behandeltijd

Tantulum wordt al sinds 1940 gebruikt andere vasculaire stents, craniale defecten en in de orthopedie.

Met Trabecular Metal is het mogelijk om naast bot aangroei ook bot ingroei

te realiseren. De botcellen zijn in staat

om geheel door te dringen in het Trabecular Metal en er zal Osseoincorporation plaatsvinden. Ongrowth + Ingrowth = Osseoincorporation

Wat zijn, volgens de producent, de voor-

• Mogelijkheid voor directe belasting In een hondenstudie werd al na twee

weken in het Trabecular Metal nieuw bot waargenomen. In actuele aanvullende

natie van de unieke eigenschappen van

hiervan op de secundaire stability in de

lar Metal technologie, maakt het moge-

studies zal deze bot-ingroei en de impact

de Tapered Screw Vent met de Trabecu-

mens worden bepaald.

lijk om met dezelfde chirurgische kit het

premium product van het Tapered Screw

Afmetingen: Diameter 4.1, 4.7 en 5.7mm.

Het Trabecular Metal implantaat is het Vent Implantaatsysteem, waar veel clinici al jarenlang op vertrouwen. Combi-

implantaat te plaatsen.

Lengtes: 10, 11,5 en 13mm

Meer informatie: www.implacom.nl

monomeervrij restauratiesysteem De Zwitserse producent van composieten, Saremco Dental AG,

ligheidsreactie oproepen. Epidemiologisch gezien is het verband

Dit revolutionaire systeem met in totaal zes producten is volledig

monomeren (tandartsen, tandheelkundig personeel, mensen met

presenteert het eerste restauratiesysteem zonder Tegdma en Hema. vrij van monomeren met korte ketens en maakt zo de weg vrij voor nieuwe methoden in de restauratieve tandheelkunde. Steeds meer mensen reageren allergisch op methacrylaat in vulmateriaal. De meeste composieten zijn voor hen dan ook niet meer bruikbaar. Het systeem van Saremco

al duidelijk vastgesteld: mensen die vaak in contact komen met

kunststofvullingen) hebben een verhoogd risico om allergisch

voor monomeren te zijn of worden. Op de Dental Expo werden twee lezingen gewijdt aan innovaties in composieten. Daar werd door hoofd materiaalweten-

schappen van de ACTA, Dr. C.J. Kleverlaan, uitgebreid stilgestaan bij de biocompatibiliteit

Dental vormt een monomeervrij alternatief.

van composieten en het monomeervrije alter-

In Duitsland is 2,5 procent van de bevolking en 4 procent van de tandartsen overgevoelig voor methacrylaat. En dit is een stijgende

tendens. Sinds bekend geworden is dat bij

composieten, adhesieven en zelfs fissuursealers mo-

nomeren kunnen vrijkomen die toxicologisch en allergologisch problematisch kunnen zijn, is men niet meer zo zeker over de als betrouwbaar bekend staande kunststofvullingen. De hoeveel-

natief van Saremco.

Het systeem bestaat uit de volgende producten:

• cmf bond dentine-glazuuradhesief: weefselbesparend,

randdicht en duurzaam;

• els seal fissuursealer;

• els flow composiet: aanvullende fissuursealing en kleine slotvullingen;

heid stof die vrijkomt, is zo gering dat dit toxicologisch gezien

• els duo cem composietcement: voor alle cementeringen, van

overgevoeligheidsreacties (allergieën) zien de zaken er heel

• els extra low shrinkage composiet: de effectieve composiet

afhankelijk van de hoeveelheid waaraan iemand wordt blootge-

• els esthetic composiet: voor het aanbrengen van laagjes ten

composietvullingen (Tegdma, Hema), die een sterke overgevoe-

Meer informatie: www.directdentalsupplies.nl

geen problemen zou mogen opleveren. Maar als het gaat om anders uit. Een allergische reactie op bepaalde stoffen is niet

steld. En het zijn nu juist de monomeren die vrijkomen uit

wortelstift tot CAD/CAM-restauraties; voor frontelementen en (pre)molaren;

behoeve van esthetische tandheelkunde.

19


Botaugmentatie met Het wekedelen-management speelt naast zijn rol in de estethiek ook een bijzondere rol van de wondgenezing rondom botaugmentatie. De meest voorkomende complicaties na botaugmentaties zijn dehiscenties in combinatie met expositie en infectie van het geaugmenteerde bot.

D Auteur: Dr. E. Emami

20

Door toepassing van de tunneltechniek met enkel één of twee verticale incisies wordt de maximale bloedvoorziening van het bedekkende bindweefsel behouden, waardoor het risico tot dehiscentie of necrose fors vermindert. Het ontvangstgebied wordt door een enkele of twee verticale ontlastende incisies bereikt, daaropvolgend wordt de mucoperiostlap met behulp van een raspatorium omhoog getild in de vorm van een tunnel. Doordat deze toegang is gecreëerd, kunnen bottransplantaten zowel lateraal als verticaal in de vorm van een 3D-reconstructie met osteo syntheseschroeven gefixeerd worden.

Vanwege de preparatievorm van het bindweefsel, is een periostale incisie voor het bereiken van het gewenste volume niet nodig, omdat ook hier de bloedsomloop van het bedekkende bindweefsel niet verminderd wordt. Met resorbeerbare hechtdraad dikte 5/0 of 6/0 kan men zonder moeilijkheden een spanningsvrije wondsluiting bereiken. De incidenties van wonddehiscenties binnen de inhelingsfase, is vergeleken met kristale en horizontale incisies duidelijk gereduceerd. De tunneltechniek biedt hiermee in het bijzonder bij verticale augmentatie een betere voorzienbaarheid.

Casus Een 54-jarige patiënt kwam in ons centrum vanwege een loszittend element 11. De patiënt had de wens om na extractie van het loszittend element 11 deze door een implantaat te vervangen (foto 1,2). Na klinisch onderzoek hebben wij onder andere een massief botdefect labiaal rondom element 11 vastgesteld, en grote diastemen mesiaal aan element 21 en mesiaal aan element 12.

Een enkel-tandimplantatie met een voorziening van een kroon, leidde in dit geval tot een overgedimensioneerde tand/kroonbreedte. Om de tandharmonie te behouden en hier een perfecte estethiek te bereiken, was het vanwege de overige diastemen van de buurelementen noodzakelijk om deze met kronen te voorzien. Daarom hebben wij de patiënt aangeraden dit met een 6-delige brug van element 13


de tunneltechniek 1

2

3

4

6

7

8

9

10

5

13

11

12

14 21


** Gebaseerd op verkochte hoeveelheden

Van links naar rechts: G. Ubassy, tandtechnicus, Frankrijk | M. Roberts, tandtechnicus, VS | M. Temperani, tandtechnicus, Italië | D. Hornbrook, tandarts, VS | O. Brix, tandtechnicus, Duitsland | U. Brodbeck, tandarts, Zwitserland | G. Gürel, tandarts, Turkije | C. Coachman, tandarts, tandtechnicus, Brazilië | A. Shepperson, tandarts, Nieuw-Zeeland | A. Bruguera, tandtechnicus, Spanje | S. Kataoka, tandtechnicus, Japan | S. Kina, tandarts, Brazilië

THE WORLD SPEAKS e.max.

*

DE WETENSCHAP OOK.

10 JAAR KLINISCHE ONDERBOUWING.* 96.8 % SUCCESPERCENTAGE.* 40 MILJOEN RESTAURATIES.** 1 BEPROEFD SYSTEEM: IPS e.max

amic all cer need u all yo

Ivoclar Vivadent AG

* Het IPS e.max Scientific Report Vol. 01 (2001 – 2011) is nu verkrijgbaar via: www.ivoclarvivadent.com/science_e

www.ivoclarvivadent.com

Bendererstr. 2 | FL-9494 Schaan | Liechtenstein | Tel.: +423 / 235 35 35 | Fax: +423 / 235 33 60


18

15

16

20

19

17

22

21

25

24 tot 23 te verhelpen, en het labiale botdefect drie maanden na extractie van element 11 te corrigeren. Bij de eerstvolgende zitting werd element 11 ge-extraheerd (foto 3). Element 13 tot en met 23 beslepen en van een noodvoorziening voorzien. De volgende fotos 4,5 en 6, laten de wekedelen-situatie zien drie maanden na extractie, met en zonder noodvoorziening. Op foto 6 kan men duidelijk zien dat de labiale wand nog steeds ontbreekt. Zonder correctie van dit defect leidt de definitieve voorziening tot een zeer onbevredigend estethisch resultaat en slechte hygiëne mogelijkheden. Voor de correctie van dit defect hebben wij gekozen voor botopbouw met augmentatie uit het retromolaar gebied samen met de tunneltechniek. De tunneltechniek: Met een verticale incisie mesiaal aan element 12 werd een mucoperiostlap gecreeëerd (foto7). Met behulp van een raspatorium werd de mucoperiostlap via de vorming van een tunnel tot mesiaal van het element 21 gemobiliseerd (foto 8). Na het blootleggen van het botdefect werd er met behulp van een schuifmaat de benodigde grootte van het ontbrekende bot opgemeten (foto 9). Vanuit retromolaarregio 48 hebben wij met behulp van de Micro Saw het benodigde bot met speciale technieken (zie Dentz nr. 6, 2011; pag. 32-35) eruit kunnen halen (fotos 10, 11, 12, 13, 14). Het donorgebied werd daarna met een rozenboor glad ge-

23

27

26

28

maakt en gehecht (foto 15, 16). Daarna hebben we een scheidingszaag gebruikt om het geaugmenteerd bot in tweeën te delen (foto 17, 18). Vervolgens zijn deze twee uitgedunde delen met micro osteo syntheseschroeven (1mm doorsnede, Stoma) over het botdefect gefixeerd (foto 19, 20, 21). Het overgebleven en ongebruikte bot is handmatig vermaald in kleine stukjes met een botvergruiser (foto 22). Deze kleine vergruisde botpartikeltjes hebben wij tezamen met de autogene botpartikeltjes, uit een speciaal botfilter van de zuiger, vermengd en vervolgens labiaal en palatinaal tussen de open ruimte van het gefixeerde bot geplaatst om deze zo op te vullen (foto 23). Aansluitend is de wond dichtgehecht met resorbeerbaar hechtmateriaal dikte 6/0 (foto 24). Ruim vier maanden na de behandeling werd de definitieve brug vervaardigd. Op wens van de patiënt zijn de osteo-syntheseschroeven niet verwijderd. Op foto 25 ziet men de situatie vier maanden na de behandeling. Het botdefect is hierbij hersteld en het gekatiniseerde gingiva laat een gezonde lichtroze kleur zien. Het eindresultaat met de ingezette brug ziet men op foto’s 26, 27 en 28.

Dr. E. Emami, Implantoloog – Parodontoloog, www.glimlachspecialist.nl De auteur dankt mevrouw Pia Witte voor de vertaling van zijn publiactie uit het Duits naar het Nederlands.

23


Goedegebuure tandtechniek houdt tandheelkunde betaalbaar en maakt begroten gemakkelijk ! Kijk op onze website www.goedegebuure.nl of bel Paul Goedegebuure: 0318-632908 ®

Medical 6321 Amazone met rug Jumper Balance

Score, dan zit je goed! Advertentie Dentz.indd 1

Tijd voor een update van uw financiële plan? “Neemt u wel eens de tijd om uw financiële plan onder de loep te nemen? Dat hoeft niet elk jaar natuurlijk, maar een regelmatige update is verstandig. Soms kan er in korte tijd veel veranderen. In uw privésituatie, uw praktijk, maar ook in de wet- en regelgeving. Als financieel planner met een rijke ervaring in het adviseren van tandartsen, ben ik voor u de juiste gesprekspartner. Ik ben Robert-Jan Scheffel en help u graag verder. Belt u voor een afspraak?” robert.jan@scheffel.nl, tel. 0578-620000, www.scheffel.nl

zitten.nl 1-2-2012 14:06:47


PRODUCT

Implantologie

Seminar Dag van de Implantologie Kennis delen met het oog op de toekomst Ontwikkelingen en technieken in de implantologie, door en

Deurlo, implantoloog, Centrum voor Tandheelkunde de

Ervaar samen met onze sprekers hoe u van het ideale zorgplan

• Is er nog commerciële toekomst voor de implantologie, Nico

Naast esthetiek, behandeltijd en tevredenheid van de patiënt

• Hyaluronzuur in de tandheelkunde, Tom van Eijk, Cosme-

deling ook een belangrijk item.

• Dossiervorming voor nu en in de toekomst, een duo presen-

voor iedereen die betrokken is bij implantologie.

tot een succesvol en gewenst esthetisch resultaat komt.

zijn de marketing en de kosten en opbrengsten van de behan-

Kortom een dag voor iedereen die iets met implantologie te

maken heeft, zoals tandartsen, implantologen, parodontologen, kaakchirurgen, tandtechnici en tandprothetici.

Programma Met het oog op de toekomst: (09.00 – 17.15 uur)

• CBCT analyse en BOT-augmentatie voor het ideale Zorgplan,

Kiezel, Noord-Scharwoude

Bezuur, trainer, coach en spreker bij Catan tisch Arts

tatie, Peter Thoolen, implantoloog Oisterwijkkliniek Martin Lentink, 3D Imaging

• Debat “Tandheelkunde met het oog op de toekomst”, door Jort Kelder en een panel bestaande uit 4 deskundigen uit de tandheelkundige wereld.

Locatie:

Ben Derksen, implantoloog, Tandartspraktijk Rijnzigt, Arnhem

Bilderberg Hotel ’t Speulderbos Garderen

cular Metal Technologie, Peter van der Schoor, implantoloog,

Inschrijving:

• Geen primaire fixatie en tóch directe belasting met TrabeTandartspraktijk Garderen

• One abutment-One timetm, temporisatie met visie, Jos

en

De organisatie ligt in handen van Implacademy,

www.implacademy.nl de educatie tak van Implacom B.V.

Venus Pearl, meer dan alleen esthetiek De ruime keuze aan zeer natuurlijk ogen-

makkelijke polijstbaarheid. Door de

het assortiment van Venus Pearl 27

van Venus Diamond wordt nu gecomple-

van de vulstoffen en de matrix, wordt de

den zich de gewaardeerde tussenkleuren

de kleuren en maatgevende duurzaamheid teerd met Venus Pearl. Een universeel

nanohybride composiet dat zich onderscheidt door een zachtere consistentie.

• zachte, niet plakkende consistentie buitengewoon goed te modelleren;

• superieure fysieke eigenschappen waaronder lage krimpspanning en hoge buigsterkte;

• geraffineerde kleuradaptatie.

De soepele en niet plakkende consistentie is zeer precies te modelleren en blijft tijdens verwerking mooi staan.

Net als bij Venus Diamond zorgt het

perfect afgestemde lichtbrekingsindex kleur van de omliggende tandstructuur

als het ware geabsorbeerd. Restauraties

zien er zeer natuurlijk uit en de restauratieranden zijn praktisch onzichtbaar.

Venus Pearl kan zonder problemen met

alle methacrylaat gebaseerde composieten en bondings gebruikt worden.

Om de opbouw van natuurlijke elementen perfect te kunnen nabootsen, bevat

kleuren in 3 translucenties. Hierin bevinHKA2.5 en HKA5. Verder zijn er ook 2 nieuwe kleuren toegevoegd: CORE - een

groenkleurig materiaal voor stompop-

bouw en GUM - een roze gingiva kleur. Natuurlijk is met 1 kleur al een uitstekend esthetisch resultaat te bereiken. Maar de

schoonheid van Venus Pearl komt volledig

tot uiting in hoogesthetische restauraties. Venus Pearl is verkrijgbaar in diverse kits en als losse refills (spuitjes en PLT’s). Meer informatie:

info-benelux@heraeus.com

gepatenteerde TCD-monomeer voor een

unieke bundelingvan uitstekende fysieke

eigenschappen als lage krimpspanning, hoge flexural strength, slijtvastheid en

duurzaamheid, zo geeft de producent aan, Het geoptimaliseerde vulsysteem zorgt

voor de soepelere consistentie en de ge-

25


Gezondheidsraad bepleit richtlijnontwikkeling mondzorg

H

Hoewel behoefte bestaat aan doelmatigheid van behandelingen in de mondzorg, wordt hiernaar nauwelijks onderzoek verricht, concludeert de Gezondheidsraad in een recent verschenen rapport. De raad komt met concrete aanbevelingen om verandering te brengen in deze situatie. Auteur: Frank van Wijck Foto’s Levin den Boer - Persfoto.nu

26

vraag of het experiment te vroeg gestart is, omdat op dit moment nog geen inzicht bestaat in de kwaliteit van de mondzorg of de kwaliteitsverschillen tussen de individuele zorgaanbieders.

Het lijkt een bewust opgezet plan, maar het is toch echt toeval. De publicatie van het rapport De mondzorg van morgen staat niet in het licht van de recente start van het experiment vrije tarieven in de mondzorg. ‘Dat experiment is een politieke keuze’, zegt wetenschappelijk stafmedewerker Gwen Soete van de Gezondheidsraad, ‘terwijl de beslissing om dit rapport te gaan voorbereiden al twee jaar geleden werd genomen, toen toenmalig minister Ab Klink van VWS het experiment net had afgeblazen. Het was pas onder de volgende minister, Edith Schippers, dat alsnog werd besloten het te laten doorgaan.’ De Gezondheidsraad heeft dan ook nadrukkelijk geen mening over de

Inhoudelijke kwaliteit onderbelicht Dat het inzicht in de kwaliteit er op dit moment nog onvoldoende is, maakt dit rapport overigens wel ondubbelzinnig duidelijk. De beschikbare gegevens over die kwaliteit zijn beperkt, concludeert de commissie die het onderzoek heeft verricht waarop het rapport is gebaseerd. De afgelopen jaren is er binnen de mondzorg wel veel aandacht geweest voor kwaliteitsbeleid, maar die richt zich vooral op de randvoorwaarden voor de zorg en veel minder op de inhoudelijke kwaliteit. Bovendien is evidence-based werken nog geen gemeengoed in de mondzorg. ‘Dat is op zich ook wel verklaarbaar’, zegt Soete. ‘De tandheelkunde zit anders in elkaar dan de geneeskunde. Het is een praktisch en technisch vak. En bovendien werken tandartsen vaak solistisch.’ Op de vraag of dit iets te


Gwen Soete

wetenschappelijk

stafmedewerker van

de Gezondheidsraad

maken heeft met het gebrek aan contractering door zorgverzekeraars in de mondzorg, kan Soete echter niets zeggen. ‘Dat hebben we niet uitgediept’, zegt ze. ‘We wilden ons niet in de politieke discussie mengen, maar kijken naar de wetenschap.’

“Patiënten willen dat de tandarts verantwoording aflegt”

En op basis daarvan concludeert de Gezondheidsraad dat het meeste wetenschappelijke onderzoek op het gebied van mondzorg fundamenteel van aard is, of zich richt op de ontwikkeling van nieuwe technieken. Naar doelmatigheid van behandelingen wordt nauwelijks onderzoek verricht. Maar aan dergelijk onderzoek bestaat wel behoefte, stelt de Gezondheidsraad. ‘Het kan de basis vormen voor richtlijnontwikkeling’, verduidelijkt Soete. ‘En richtlijnen kunnen een positieve bijdrage leveren aan het afleggen van verantwoording, onder

andere aan patiënten. De behoefte hieraan van patiënten is sterk aan het groeien, want zij worden kritischer. Ze willen weten wat de tandartsen als groep hebben afgesproken over wat basaal goede zorg is.’ Aandacht voor preventie Het rapport staat ook stil bij het feit dat de gebitstoestand van de Nederlanders ten opzichte van dertig jaar geleden sterk verbeterd is, maar dat toch nog steeds een aanzienlijk deel van de bevolking aan mondziekten lijdt. Opvallend daarbij is dat cariës en parondotitis met relatief eenvoudige preventieve maatregelen te voorkomen zijn, maar desondanks veel voorkomen, zo lezen we. De vraag hoe die preventie het best kan worden vormgegeven, is moeilijk te beantwoorden, stelt Soete. ‘Voorlichting werkt natuurlijk tot op zekere hoogte’, zegt ze. ‘Maar behaal je verdere winst door mensen meer kennis te geven of die je dit effectiever door andere preventieve interventies? We weten het niet. En dit betekent dat meer sociaal tandheelkundig onderzoek nodig is onder bevolkingsgroepen om te ach27


www.geistlich.com www.geistlich.com

TheMaster’s Master’sChoice Choice The

UWS! E I N K J I BELANGR onors d e i t c e l e s Richtlijn erzien per h Sanquin 12: 0 2 t r a a 26 m met d l e d n a h e b Patiënten Bio-Oss® en Geistlich Bio-Gide® Geistlich rd voor geaccepteeatie. bloeddon

Voor Nederland: Dent-Med Materials b.v. Postbus 381, 1700 AJ Heerhugowaard Bezoek/cursusadres: Dorpsstraat 72, 1713 HK Obdam

700+ publications 600 + publications yearsexperience experience 2025years 2 reliable products

Tel. 0226 - 360 150 Fax 0226 - 360 151 info@dent-medmaterials.nl www.dent-medmaterials.nl

LEADING REGENERATION LEADING REGENERATION


terhalen wat zij weten over mondgezondheid en welk mondgezondheidsgedrag ze hebben. Dit is niet per se de verantwoordelijkheid van de individuele tandartsen, want het is een breed maatschappelijk vraagstuk. De universiteiten zouden hierin een rol kunnen spelen. En hoewel het buiten de scope van het rapport valt om conclusies te trekken over samenwerking met andere beroepsgroepen, kun je je wel voorstellen dat kennisuitwisseling bij multifactoriële gezondheidsproblemen die een relatie hebben met mondgezondheid tot verbetering van de zorg zou kunnen leiden. Maar het is begrijpelijk dat deze samenwerking nog nauwelijks bestaat, want de medische en tandheelkundige opleidingen staan los van elkaar. De tandheelkundige opleiding heeft wel een medische component gekregen, maar omgekeerd geldt niet hetzelfde voor de medische opleiding. Misschien zouden artsen meer aandacht moeten hebben voor de mondgezondheid.’ Aanbevelingen De Gezondheidsraad doet in het rapport enkele concrete aanbevelingen: • de beroepsgroepen moeten samen formuleren wat optimale zorg is; • ze moeten evidence-based richtlijnen ontwikkelen; • er moet een landelijke monitor komen om meer kennis te krijgen over de mondgezondheid in Nederland • Er moet een netwerk van praktijken De mondzorg van morgen Het rapport De mondzorg van morgen van de Gezondheidsraad is via de website van de raad (www.gr.nl) te downloaden, evenals de samenvatting ervan en het persbericht erover. Het rapport is opgesteld door een commissie die bestond uit deskundigen uit de academie en het werkveld die gevraagd zijn op persoonlijke titel en een vertegenwoordiger van het ministerie van VWS. Gwen Soete van de Gezondheidsraad was secretaris. Voorzitter van de commissie was prof.dr Bert Schadé, hoogleraar huisartsgeneeskunde AMC Amsterdam.

met academische verankering komen, om te stimuleren dat wetenschap en praktijk meer verbonden raken. ‘Het is ten eerste vooral belangrijk dat de aanbieders in de mondzorg de noodzaak van deze aanbevelingen inzien en hier ook achter staan’, zegt Soete. ‘De drang om te verbeteren moet uit de beroepsgroep zelf komen, niet van buitenaf. Hiermee wil ik beslist niet gezegd hebben dat ze hier nu afwijzend tegenover staan, maar ze kunnen zich er stelliger achter plaatsen. Het is in het verleden niet eerder nodig geweest om hierover expliciet stelling in te nemen, maar de patiënt vraagt er nu wél om. En ik weet ook wel dat de aanbieders in de mondzorg al bezig zijn met de ontwikkeling van kwaliteitsbeleid, maar dit staat op sommige punten toch echt nog in de kinderschoenen. Er zit wel vooruitgang in, maar met name als het gaat om richtlijnontwikkeling en evidence-based practice is er nog werk aan de winkel. Ons rapport onderstreept dat, en wijst in de aanbevelingen de weg hiervoor.’ 29


E R F G O E D

Reina de Raat is conservator van de tandheelkundige collectie van het Universiteitsmuseum in Utrecth. In iedere aflevering van Erfgoed neemt zij u mee terug in de tandheelkundige tijd. In deze editie van Dentz gaat het over lichttherapie. Niet alleen goed voor patiënten, zo werd beweerd. Ook de tandarts hebben er wel bij gevaren.

Auteur: Reina de Raat Foto: Levin den Boer - Persfoto.nu

30

Hoogtezon-kuur Lichttherapie als panacee

‘Het is goed voor u en voor uw patiënt’, zo luidt de eerste zin van de brochure van Original Hanau, samengesteld door het Quarzlampen-Gesellschaft. Vanaf de jaren dertig van de vorige eeuw raakt het gebruik van een hoogtezon als panacee tegen allerlei kwalen zoals depressies, infectieziekten en dermatologische aandoeningen, in zwang. Eerder, net voor de eeuwwisseling, heeft Niels Rijberg Finsen (1860-1904) de geneeskrachtige werking van ultraviolette straling

kunnen aantonen. Met zijn zogenaamde Finsenlamp bestraalt hij de door tbc aangedane huid en deze blijkt te genezen! De firma Heraeus weet in 1904 een kwartslamp te ontwikkelen die veel meer ultraviolette stralen doorlaat dan de Finsenlamp. De lamp, op de markt gebracht onder de naam Höhensonne, is weliswaar vanaf 1910 in Duitsland in productie genomen, maar door het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog blijft de lamp alleen beschikbaar in Duitsland. Als blijkt dat bestralen met deze lamp ook zeer positieve effecten heeft op de gezondheid van vooral de soldaten, wordt – zodra daartoe de mogelijkheid is – de lamp ook naar andere landen geëxporteerd. Omdat de Höhensonne al snel zijn opmars maakt als ultiem geneesmiddel, moeten de Amerikanen op zoek naar een Angelsaksische naam voor dit apparaat. In de literatuur komen dan verschillende soorten benamingen voor, zoals Alpine sunlamp of de Kromayer lamp. Wondermiddel In Nederland wordt in 1917 het gezelschap voor Hoogtezon opgericht, analoog aan het Duitse Quarzlampen Gesellschaft. Deze groep bundelt de


voor patiënt en tandarts ervaringen van professionele gebruikers en draagt daarmee bij aan de kennis over de werking van het uv-licht. In de brochures worden geleerden geciteerd over hun bevindingen met dit wondermiddel. Het verhoogt de stofwisseling waardoor ziekteprocessen gunstig worden beïnvloed. Al spoedig omarmt de medische wereld deze lichttherapie. Zo blijkt zij een probaat middel om rachitis te voorkomen. De kunstzon zet het lichaam net zo goed aan tot het maken van vitamine D als de natuurlijke zon. Met de slogan dat ieder kind de moeder een tand kost, worden zwangere vrouwen geadviseerd onder de hoogtezon te gaan liggen.De aanstaande moeder maakt dankzij de kunstzon genoeg bouwstoffen, zoals kalk en fosfor, voor zowel haar

kind als haarzelf. Haar kind krijgt sterke botten en… moeder kan haar tanden behouden. In de wens om rachitis te bestrijden gaat men zelfs zover dat er stallen zijn met speciale hoogtezonnen voor koeien. Gedurende enkele minuten staan de koeien bloot aan de ultraviolette straling in de hoop dat daarmee de melk meer vitamine D gaat bevatten. Ook in tandheelkundige praktijken wordt de hoogtezon toegepast. Een speciale lamp, de Dental- Höhensonne heeft speciale opzetstukken om direct in de mond lichttherapie toe te kunnen passen. Slechts door drie tot vijf minuten bestralen, verbetert de doorbloeding van het tandvlees. Bovendien hebben de UV-stralen een anti bacteriële werking. Gunstige effecten zijn beschreven bij gingivitis, stomatitis en parodontitis. Daarnaast is het succesvol gebruikt bij het bleken van tanden. Ook postoperatief, na een moeilijke extractie, versnelt niet alleen het genezingsproces, maar het werkt ook nog eens pijnstillend. In een artikel uit 1944 wordt de lamp een moderne versie van de kiespijndoek genoemd. Immers deze doek, zo herkenbaar in spotprenten om aan te duiden dat het om kiespijn gaat, is tenslotte ook bedoeld om lokale warmte toe te dienen op de plaats van de ontsteking. Uithoudingsvermogen De voordelen van de lamp zijn niet alleen voor de patiënt. Een ochtendbestraling zorgt ervoor dat de dokter of de tandarts met veel energie aan het werk gaat. Zijn uithoudingsvermogen gaat omhoog en hij kan langer werken. Advies: gedurende enkele achtereenvolgende dagen een paar minuten onder ‘de zon’. Het is voor de patiënt tenslotte ook prettig om behandeld te worden door een energieke en patent uitziende tandarts. Tussen de jaren 1930 en 1950 beschouwt men de hoogtezon als een soort wondermiddel. Er is zelfs even sprake geweest van een vergoeding voor de aanschaf van een hoogtezon voor ambtenaren, omdat het gebruik ervan het ziekteverzuim zou doen terugdringen. Maar eind jaren vijftig is de grootste hoogtezon-gekte wel voorbij. Het apparaat is dan voor de consument voor thuisgebruik toegankelijk geworden. De hoogtezon is dan meer een soort huiszon geworden. Vanaf dat moment verschijnen er mensen in het straatbeeld die te lang onder de hoogtezon zijn blijven zitten. Zij hebben een rood verbrand gezicht met een afdruk van het typische hoogtezonbrilletje. 31


Het experiment en de commotie

Veranderingen in het zorgstelsel zorgen wel vaker voor discussie. Maar zelden werd een discussie zo publiekelijk gevoerd als die rond het experiment vrije tarieven in de mondzorg. Een discussie bovendien met een hoog welles/ nietes- gehalte, waarin het onmogelijk bleek om partijen op één lijn te krijgen en de doelgroep – de patiënt – een eenduidig verhaal te presenteren. Een kleine reconstructie met een paar van de hoofdrolspelers. Auteur: Frank van Wijck

32


Welbeschouwd is er maar één onderwerp in de discussie over het experiment vrije tarieven in de mondzorg waarover de zorgverzekeraar, de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) en de Consumentenbond het eens zijn: het experiment is te vroeg van start gegaan. Karin Hoekstra van zorgverzekeraar Achmea zegt: ‘Wij vonden het experiment op zich een positieve ontwikkeling, maar 1 januari 2012 starten was te snel. Je wilt bij zo’n experiment iets weten over de kwaliteit die de aanbieders in de mondzorg leveren en dat inzicht was er niet. Er zijn nog geen richtlijnen en kwaliteitsindicatoren en ik hoor verschillende geluiden in antwoord op de vraag of de aanbieders bereid zijn die te ontwikkelen.’ Wilna Wind (NPCF) heeft min of meer dezelfde boodschap: ‘Wij hebben steeds gezegd dat voorafgaand aan de start van het experiment aan een aantal voorwaarden moest zijn voldaan, en die voorwaarden zijn niet ingevuld. Het experiment was bedoeld om de keuzevrijheid van de patiënt te vergroten. Maar als je wilt dat mensen kiezen uit het beschikbare aanbod, moeten ze wel informatie hebben op basis waarvan ze die keuze kunnen maken.’ En Sandra de Jong (Consumentenbond) wijst behalve het ontbreken van kwaliteitsinformatie ook op het gegeven

dat meer zou moeten worden geïnvesteerd in de opleidingen. En ze wijst op het gesteggel over de tarieven. Meteen stevige discussie Menno Tusschenbroek, directeur van de ANT, is vooral verbaasd over alle negatieve commotie die rondom het experiment is ontstaan. ‘Aanvankelijk beperkten de media zich tot de simpele constatering dat het experiment op 1 januari 2012 daadwerkelijk van start zou gaan’, zegt hij. ‘Maar al snel veranderde de toon en werd het ineens: het gaat mis en de tandartsen gaan hun prijzen enorm verhogen. Die berichten kwamen vooral van de zorgverzekeraars en van de NPCF. En waarom was mij een raadsel, want geen enkele aanbieder in de mondzorg had op dat moment al zijn tarieven voor 2012 bekendgemaakt.’ Het ligt genuanceerder, stelt De Jong. Ze zegt: ‘Wij hadden de minister aangegeven welke kritiek we op het experiment hadden en gezegd: hoe kunt u nu onze medewerking verlenen als we al bij de tarieven van de orthodontisten zien dat het misgaat? Wij vonden dat eenduidige communicatie nodig was, waarbij zowel wij als de Nederlandse Zorgautoriteit en de NPCF hetzelfde geluid lieten horen, want wij wisten dat de patiënt in de 33


Snelle foto’s met VisiQuick

Het beste digitale dossier voor al uw röntgenfoto’s en digitale apparatuur Nu ook met Facad tracing

VisiQuick, het beste alternatief

THOMAS MONITOR SYSTEMS

020 - 672 2610 • info@thomsystems.com • www.visiquick.nl • www.facad.nl


spreekkamer niet durft te vragen hoe het nu zit.’ Maar hoe dat ook zij, stelt Tusschenbroek, het blijft een vreemde zaak dat de zorgverzekeraars al voor de start van het experiment konden stellen dat de tarieven bij de aanbieders omhoog zouden gaan. ‘Hun beslissing om al vooraf de premies te verhogen en de dekking te verlagen, wekte op zijn minst de schijn dat ze het experiment geen kans wilden geven’, zegt hij. ‘Het leek erop of ze het al op voorhand bewust kapot wilden maken.’ De aanbieders en de zorgverzekeraars waren op dat moment allebei veel te veel met zichzelf bezig, stelt Wind. ‘De beroepsverenigingen drongen heel erg aan op het experiment vanwege het belang dat zij hadden bij vrije prijzen’, zegt ze. ‘En de zorgverzekeraars gingen grenzen stellen omdat ze bang waren dat de prijzen anders skyhigh zouden worden. Zij werden ineens erg terughoudend als het om vergoedingen voor mondheelkundige zorg ging. Dit leidde tot verwijten over en weer.’ Op zoek naar de nuance Hoekstra mist in dit verhaal de nuance bij de andere partijen. ‘Ons uitgangspunt was dat de mondzorg beschikbaar moest blijven voor iedereen’, zegt ze. ‘In het licht van de onduidelijkheid over hoe de markt zich zou gaan

“De zorgverzekeraars hadden winst kunnen boeken door verzekerden duidelijkheid te bieden” ontwikkelen, heeft Achmea maximale vergoedingen afgesproken die overeen kwamen met de gemiddelde vergoedingen van 2011. Juist omdat er nog geen kwaliteitsinformatie beschikbaar was, beschouwden we die prijzen als de aanvankelijke richtsnoer. We willen 2012 als overgangsjaar gebruiken en pas vanaf 2013 onderscheid gaan maken tussen aanbieders, met als uitgangspunt dat tegen die tijd wel kwaliteitsinformatie beschikbaar zou zijn op grond waarvan dit onderscheid mogelijk werd. In gesprekken met aanbieders in de mondzorg, bleken zij zich ook wel in dit standpunt te kunnen vinden.´ Met de opmerking van Tusschenbroek dat zorgverzekeraars de dekking hebben verlaagd, kan Hoekstra het niet eens zijn. ´Wat nu in het nieuws is gebracht als “dekkingsverlaging door de zorgverzekeraars” klopt niet met de feiten’, zegt ze. ‘Er is sinds 1 januari sprake van een nieuw prestatiegebouw. Waar bijvoorbeeld voor de drievlaksvulling in het oude gebouw vijf prestaties golden, is dat er nu nog maar

één. In de nieuwe situatie moet de tandarts voor die drievlaksvulling een nieuw tarief opstellen en dat kan niet simpelweg een optelsom van die vijf oude prestaties zijn. Ik begrijp dat dit voor verzekerden moeilijk uit te leggen is, en ik begrijp dus dat hierover onduidelijkheid is ontstaan, maar zo zijn de feiten.’ Op zich begrijpelijk, vindt Tussschenbroek. ‘Al is het wel verrassend dat er soms bedragen uitkwamen die lager zijn dan wat we eerst vergoed kregen maar waar in de nieuwe prestatiebekostiging wel meer onder valt.’ Ieder zijn eigen rol Dat mag allemaal zo zijn, zegt Wind, maar zij heeft daar geen boodschap aan. ‘Het enige dat wij zien is dat de patiënt niet meer weet waar die aan toe is. En het is niet onze taak om aan onze doelgroep uit te leggen hoe het kan dat die situatie is ontstaan. Dat mogen de zorgverzekeraars of de professionals zelf doen. Wat wij communiceren, is dat ze daarin tekort schieten.’ De Jong is dit helemaal met haar eens. ‘Het is een veel te technisch verhaal om aan patiënten uit te leggen’, zegt ze. ‘De zorgverzekeraars hadden winst kunnen boeken door aan hun verzekerden duidelijkheid te bieden over wat het experiment zou betekenen voor de tarieven in 2012. Zorgverzekeraars Nederland heeft in gesprek met ons ook te kennen gegeven dit standpunt te delen. Maar ik heb bij geen enkele individuele zorgverzekeraar gemerkt dat dit tot iets concreets heeft geleid.’ Een ander punt dat tot onduidelijkheid heeft geleid, stelt Hoekstra, is de verhoging van de premie voor de aanvullende tandartsverzekering. ‘We hebben de premie daarvoor inderdaad verhoogd’, legt ze uit, ‘maar dat heeft niet met het experiment te maken. Het punt is dat steeds meer mensen de afweging maken of ze die aanvullende verzekering echt wel nodig hebben, waardoor afbreuk wordt gedaan aan de solidariteit op dit gebied. Als het aantal mensen stijgt dat een beroep doet op die aanvullende verzekering en de kosten hoger worden, stijgt de premie.’ Maar De Jong plaatst hier vraagtekens bij. ‘Eerdere onderzoeken hebben laten zien dat het percentage mensen dat kiest voor die aanvullende verzekering terugloopt met hooguit drie procent’, zegt ze, ‘en dat pakweg negentig procent die verzekering wel heeft. Die parallel kun je dus niet zo zwart-wit trekken.’ Kamervragen Hoe dan ook, de communicatieve ontwikkelingen rond het experiment bereikten al snel een zodanig kookpunt dat zes dagen na de start ervan al vragen werden gesteld in de Tweede Kamer, over de vraag of het experiment niet beter meteen kon worden afgeblazen. Veel te vroeg, con35


Als we verder kijken…

Eenvoudig anders A-dec is een modern Amerikaans familiebedrijf en is sinds 1966 gespecialiseerd in de ontwikkeling, productie en marketing van tandheelkundige behandel-units. A-dec is inmiddels uitgegroeid tot de grootste fabrikant ter wereld. De pure klasse van A-dec ligt in de eenvoud. Hierdoor heeft A-dec wereldwijd een reputatie opgebouwd als één van de meest duurzame en betrouwbare behandeleenheden.

Arseus Dental Tel. 0416 - 650010 www.arseus-dental.nl info@arseus-dental.nl

A-dec 500

• OP-Lamp Venus Plus (optioneel)

Als we verder kijken… Bij Arseus Dental zijn we er voor uw praktijk. U kunt rekenen op persoonlijke service die verder gaat dan het leveren van producten alleen: wij laten u uw mogelijkheden optimaal benutten. Daarvoor betreden we nieuwe wegen, met grensverleggende initiatieven, creatieve invalshoeken en verrassende oplossingen. Zo verbreden we onze horizon. En die van u! Arseus Dental is een totaalaanbieder van tandheelkundig equipment, verbruiksmaterialen, praktijkinrichting, financiering, opleidingen, service en advies.

advies

|

praktijkinrichting

|

dental equipment

|

consumables

|

financiering

|

service


cludeerde de minister toen, het experiment moet eerst een kans krijgen om zichzelf te bewijzen. ‘Toch waren die Kamervragen volkomen terecht’, zegt Wind. ‘Na zes dagen al Kamervragen stellen is natuurlijk erg snel, maar het ging erom dat niet aan de voorwaarden voor het experiment was voldaan. Daar moet je bovenop zitten.’ De Jong is het hiermee eens. ‘Er was enorm veel onduidelijkheid’, zegt ze. ‘Niet alleen over de rol van de zorgverzekeraars, maar ook over die van de aanbieders. Ook die wisten niet hoe ze met de tarieven moesten omgaan in de nieuwe situatie. Een flink deel van hen presenteerde prijzen die slechts tot eind februari geldig waren.’ Volgens Tusschenbroek hadden die Kamervragen op dat moment echter geen zin. ‘Het was veel te vroeg’, zegt hij, ‘er waren nog geen feiten om een inhoudelijke discussie op te kunnen baseren. Maar dat is helaas een teken van deze tijd: reageren op alles, of het nu feiten zijn of niet. Wij konden er op dat moment niets mee. We waren nog druk bezig onze leden te informeren over wat er gebeurde en wat dat voor hen zou betekenen. En steeds met dezelfde basisboodschap: ga geen gekke dingen doen met de prijzen, zorg dat je er een goed verhaal bij hebt. Ook hebben we veel voorlichtingsmateriaal gemaakt voor in de praktijk. Op basis daarvan hebben patiënten heel veel gesprekken gevoerd met de aanbieders en dat heeft veel kou uit de lucht gehaald.’ Op zoek naar een nieuwe balans Inmiddels heeft het eerste onderzoek van Fa-med plaatsgevonden, met als belangrijkste uitkomst dat het met de prijsverhogingen bij de aanbieders behoorlijk meevalt en dat in een aantal gevallen zelfs prijsverlagingen tot stand zijn gekomen. Tusschenbroek vindt het goed dat die rust er even is gekomen. Maar voor Wind verandert dit niets. ‘Er is voor de patiënt nog steeds geen duidelijkheid over de kwaliteit’, zegt ze, ‘dus voor ons is er feitelijk niets veranderd.’ Ook het beeld van de Consumentenbond is ongewijzigd, zegt De Jong. ‘We krijgen nog steeds heel veel vragen binnen’, zegt ze. ‘Niet alleen over de prijzen, maar ook over de vraag of je voor een specialistische behandeling een uitstap kunt maken naar een andere behandelaar en wat dit betekent voor de relatie met je eigen tandarts. Onderzoek hiernaar zijn we op dit moment aan het afronden.’

De nadruk op het ontbreken van kwaliteitsinformatie begrijpt Tusschenbroek wel. ‘Die informatie was er nog niet’, erkent hij. ‘Maar juist het experiment draagt ertoe bij dat hierin nu in korte tijd heel grote stappen worden gezet. We hebben de kans gepakt en gezegd: nu slagen maken en die kwaliteit aantonen. We zijn er nog niet, maar het gebeurt wel degelijk.’ Het zou constructief zijn als de zorgverzekeraars en de aanbieders in dit proces samen konden optrekken, zegt Hoekstra. ‘We hebben nog steeds niet het gevoel dat ze de samenwerking met ons zoeken’, zegt ze. ‘De mondzorg moet transparanter worden voor de verzekerden. Maar het aantal aanbieders dat zijn tarieven bekendmaakt via Zorgkaart Nederland, blijft nog behoorlijk achter bij de verwachtingen.’ Maar de wens tot samenwerking is er wel degelijk, stelt Tusschenbroek. ‘Als ANT zijn we drie jaar geleden al de boer op gegaan bij onder meer de zorgverzekeraars met een plan voor kwaliteitsbevordering en -ontwikkeling. Daarvoor bestond toen weinig belangstelling. We staan echter nog steeds open voor gesprekken. Als de zorgverzekeraars maar begrijpen dat die niet zomaar gekoppeld kunnen worden aan het al dan niet contracteren van onze achterban. Dat is een beslissing van de individuele beroepsbeoefenaar en niet van ons. Ik zou zeggen: maak het aantrekkelijk voor ze.’ 37


’Zorgverzekeraars zetten zorgverleners via de patiënt onder druk’

Rol van NPCF is ‘bijzonder’ ‘De communicatie van zorgverzekeraars richting patiënten wordt steeds agressiever. En vaak praten ze over de hoofden van de zorgverleners heen’, vindt Edwin Brugman, directeur Kennis en Netwerken bij VvAA. Zijn organisatie liet de premies en dekkingen van vijf aanvullende tandartsverzekeringen onderzoeken. ‘We wilden wel eens weten waarom de verzekeraars zo hard van leer trekken, in dit geval tegen de tandartsen.’ En toen bleef het stil.

W Auteur: Liza Leijenhorst

Foto’s: Levin den Boer - Persfoto.nu

38

‘Wij krijgen steeds vaker van onze leden te horen dat ze zich ongelooflijk negatief bejegend voelen door partijen als zorgverzekeraars (vaak met de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie – NPCF in hun kielzog), die over hun hoofden heen met de patiënten communiceren via de media. Vaak zonder hoor en wederhoor toe te passen en meestal heel generaliserend. Het effect daarvan is dat de patiënt bij de zorgverlener binnenkomt en hem erop aanspreekt dat hij dingen niet goed doet. Zorgverzekeraars zetten zorgverleners via patiënten enorm onder druk.’ Brugman windt zich er behoorlijk over op. ‘Verzekeraars moeten beseffen dat de zorgverlener de

zorg verleent. Het lijkt er nu vaak op dat de zorgverzekeraar wel weet wat goed is voor een patiënt. Maar dat is niet zo. Ze kopen alleen zorg in.’ Met de komst van de vrije tarieven in de mondzorg was het ook weer raak. Al voordat het experiment van start ging, schreeuwden de zorgverzekeraars moord en brand. De tandartstarieven zouden exorbitant gaan stijgen. Ergo: dat de patiënt duurder uit zou zijn, was de schuld van de tandartsen. VvAA greep de ontwikkelingen aan om een onafhankelijk onderzoek te starten. Brugman: ‘We wilden nu wel eens zien waarom die zorgverzekeraars zo tekeer gaan tegen zorgverleners en in dit geval tegen de tandartsen.’ >


Edwin Brugman, directeur

Kennis en Netwerken bij VvAA

39


Geconcentreerd en toch relaxed werken. Dus nog helder en fris aan het eind van uw werkdag. Perfect zicht op datgene waar u mee bezig bent. Dankzij onze volspectrumlampen onder eigen label. Armaturen in stijlvol design. Totaaladvies. Montage in eigen beheer. Topkwaliteit. Daarop mag u vertrouwen bij de specialist in praktijkverlichting! Matenweg 9 7948 ND Nijeveen T: 0522 - 28 22 28 F: 0522 - 28 14 32 E: info@lucasverlichting.nl I: www.lucasverlichting.nl

Goed licht, Gezonde zaak!


Resultaten Het onderzoek van onderzoeksbureau Annalise liet zien dat de premies voor de aanvullende tandartsverzekeringen tussen 2009 en 2012 met 20 procent zijn gestegen (gemiddeld 6,9 procent per jaar), terwijl de dekkingen niet zijn verhoogd en in veel gevallen zelfs zijn verlaagd. De tandartstarieven stegen volgens de cijfers van de NZa in diezelfde periode met 4,2 procent (gemiddeld 1,4 procent per jaar). Opmerkelijke cijfers. Toch was Brugman niet echt verbaasd: ‘We zagen dit aankomen. Maar met dit onderzoek kunnen we definitief aantonen dat er geen relatie is tussen

“De zorgverzekeraars hebben het experiment met de vrije prijsvorming naar mijn mening misbruikt” tandartstarieven en premies. De zorgverzekeraars hebben het experiment met de vrije prijsvorming naar mijn mening misbruikt. Ze hadden tegen de patiënt moeten zeggen: de premies moeten omhoog omdat steeds meer mensen gebruikmaken van de mondzorg. Of omdat we onze marges willen bewaken. Ze hadden het experiment met rust moeten laten en het een kans moeten geven.’ Aanval De agressieve manier van communiceren is volgens Brugman te verklaren door het aloude adagium dat de aanval de beste verdediging is. ‘Ik noem het een vlucht naar voren.

De marge die zorgverzekeraars maken op aanvullende zorgverzekeringen bedroeg in 2010 338 miljoen euro. Door het verhogen van de premies en het verlagen van de dekking, handhaven ze die marge. Blijkbaar hebben de verzekeraars ervoor gekozen om de tandartsen aan te vallen om daarmee de aandacht af te leiden van hun eigen verdienmodel. CZ en VGZ spannen de kroon, ze hebben ronduit agressieve communicatie. CZ schrijft bijvoorbeeld dat tandartsen geen marktconforme tarieven rekenen. Maar wat zijn die marktconforme tarieven dan?’ Brugman vindt het jammer dat de media de onderzoeken van de zorgverzekeraars vaak zo klakkeloos overnamen. ‘Het zegt iets over hun positie dat vooral hun verhaal gehoord wordt.’ Brugman is ook niet te spreken over de rol die de NPCF in het hele verhaal heeft gespeeld: ‘Waarom volgden zij telkens de persberichten van de zorgverzekeraars? En waarom focust de NPCF zich niet op de gigantische premiestijgingen, maar uitsluitend op het veronderstelde tarief van de tandartsen?’ (Zie ook kader) Rol NPCF Twee rondjes bellen met persvoorlichtster Nathalie Koopman van de NPCF levert het volgende antwoord op: ‘Wij hebben bewust niets met het VvAA-rapport gedaan, ik heb het zelf ook niet gelezen. Als een organisatie voor zorgprofessionals als VvAA zo’n onderzoek doet, kun je verwachten dat er dit soort cijfers uitkomen. Bovendien zijn er ontzettend veel rapporten verschenen die elkaar soms ook tegenspreken. We hebben daarom evenmin gereageerd op onderzoeken van de NOS, RTL en Fa-med. 41


Componeer

Verras uw patiënten met een nieuwe glimlach – in slechts één sessie! Innovatief. Tijdsbesparend. Verrassend eenvoudig. Componeer is het Direkt Composiet Veneersysteem voor snelle, eenvoudige en veilige restauratie van een of meer tanden. Dit systeem biedt nieuwe mogelijkheden voor u en uw patiënten. U hebt dus beiden reden voor een glimlach! www.componeer.info

the smile to go.

De voordelen van ComPoNeeR: Geen laboratorium nodig | Eén sessie | Natuurlijke esthetische correcties uit de vrije hand | Eenvoudig aanbrengen met de geprefabriceerde composite veneers | Briljant resultaat | Aantrekkelijke toegevoegde waarde

001104

sales.nl@coltene.com | www.coltene.com


We hebben er kennis van genomen en we wachten nu de marktscan van de NZa af. Het is belangrijk dat er onafhankelijke conclusies worden getrokken.’ Brugman heeft er weinig begrip voor. ‘Ze negeren ons rapport. Maar toen VGZ op 2 januari bijvoorbeeld met een persbericht kwam dat de tandartstarieven enorm zouden stijgen, haakte de NPCF daar snel op in. Nathalie Koopman legt uit: ‘De cijfers van VGZ sloten aan bij de meldingen die wij binnenkregen van patiënten. 52 procent van de patiënten had namelijk de indruk dat de tarieven gestegen waren.’ Zorgverzekeraars Nederland Het actualiteitenprogramma Nieuwsuur vroeg Brugman de uitkomsten van het onderzoek voor de camera toe te lichten. Ook Zorgverzekeraars Nederland kreeg de kans om te reageren maar bedankte voor de eer. ‘We hadden nauwelijks tijd om het rapport te bekijken. Daarom hebben we niet gereageerd’, vertelt woordvoerder Wouter Kniest. Maar nog steeds blijft een officiële reactie uit.

Kniest: ‘Er zijn inmiddels diverse onderzoeken verschenen en die zorgen er niet voor dat er duidelijkheid komt over de situatie in de mondzorg. De NPCF ziet dat bijvoorbeeld ook in. Het onderzoek van VvAA konden we bovendien niet goed volgen. We hebben wat sheets gezien, maar we kennen de achterliggende data en gebruikte bronnen niet. En ja, we hadden ook als reactie kunnen geven dat we ons niet in de resultaten kunnen vinden. Maar dan hadden we een inhoudelijk oordeel gegeven over het rapport. We kiezen er bewust voor om dat niet te doen. Wij hebben ons de afgelopen maanden vrij rustig opgesteld om niet te veel onrust te creëren.’ Net als de NPCF zegt ZN de marktscan van de NZa af te wachten omdat die een beeld van de situatie geeft zonder bepaalde belangen te dienen. Hadden de zorgverzekeraars niet beter vanaf het begin de onderzoeken van de NZa kunnen afwachten? Kniest: ‘Iedereen heeft in de media gereageerd op het experiment van de minister. Niet alleen de zorgverzekeraars. Ook de mondzorgaanbieders en patiënten- en consumentenorganisaties.’

De onafhankelijkheid van de NPCF Steeds meer spelers in de mondzorg, maar ook daarbuiten,

‘exposure’ met het logo op de patiëntenkaarten van de NPCF.

vragen zich hardop af waarom de Nederlandse Patiënten

De vraag is nu of dit het begin is van een nieuwe koers die de

Consumenten Federatie de kant van de zorgverzekeraars lijkt

organisatie – wellicht noodgedwongen – gaat varen. In 2011

te kiezen (zie ook het artikel op pagina 32) en waarom de

verkeerde de NPCF nog in zeer zwaar weer. ‘Vanwege de door

organisatie zich niet laat horen als het om de aanvullende

het ministerie van VWS aangekondigde bezuinigingen op

tandartsverzekeringen gaat. De geruchten over belangenver-

instellingssubsidies (20 procent in 2012 en nog eens 30

strengeling zijn hardnekkig. Zo noemt een tandarts op Twitter

procent in 2013) en de afbouw van activiteiten rondom

de NPCF zelfs ‘de gesponsorde spreekbuis van de zorgverzeke-

‘Zorgconsument en ICT’ is in 2011 hierop anticiperend

raars’. Hoe onafhankelijk is de NPCF? Dentz legde de vraag

gereorganiseerd. Met name in de ondersteunende functies is

voor aan persvoorlichtster Nathalie Koopman die ons direct

het aantal betrokken fte’s teruggebracht’, schrijft de NPCF in

een overzicht van de projectsubsidies in 2011 stuurde.

het jaarverslag. De federatie heeft in een persbericht laten

Oordeelt u zelf.

weten te hopen dat veel partijen het voorbeeld van Achmea

In 2011 ontving de NPCF een financiële bijdrage van Menzis

zullen volgen. Een nieuwe koers lijkt daarmee ingeslagen.

van 24.110 euro voor de financiering van het project ‘DCB

Overigens vergoeden de meeste zorgverzekeraars (een deel

Tandartsen’ (een project waarbij twintig tandartspraktijken hun

van) de lidmaatschapskosten van patiëntenverenigingen. Vaak

praktijk laten bekijken door patiënten om de kwaliteit te

met de eis dat die vereniging is aangesloten bij de NPCF.

verbeteren). Verzekeraar Achmea betaalde 5830 euro voor het

Nathalie Koopman benadrukt dat de NPCF zelf al jaren pleit

project ‘Servicepraktijkmodule huisartsen’. De bijdragen van de

voor een zogeheten premiefinanciering: ‘We zijn nu – net als

twee zorgverzekeraars maakten 1,38 procent uit van het totale

alle andere patiëntenorganisaties – afhankelijk van subsidie

bedrag dat aan projectsubsidies werd ontvangen (2.176.069

van VWS en projectgelden. Dit werkt onterechte beschuldigin-

euro). Verreweg het grootste deel daarvan was afkomstig van

gen in de hand dat patiëntenorganisatie niet onafhankelijk van

VWS (78,7 procent).

hun financiers kunnen opereren. Daarom zou premiefinancie-

In 2012 zien de bedragen er nu al anders uit. Zo ging de NPCF

ring (een klein deel van de verzekeringspremie oormerken

onlangs een samenwerking aan met Achmea om de patiëntvei-

voor patiëntenbelangenorganisaties, red.) een goede oplossing

ligheid in ziekenhuizen te verbeteren. De komende drie jaar

zijn. Maar we zijn niet de spreekbuis van de zorgverzekeraars.

ontvangt de NPCF daarvoor elk jaar een bedrag van 125.000

Er zijn altijd zure mensen die dat soort dingen zeggen. We

euro. Achmea krijgt in ruil voor de samenwerking onder andere

blijven onafhankelijk.’

43


In de praktijk van… Praktijk voor Tandheelkunde Leusden

Wie Naam: V.J.M. Roppe en M.P. Duker Leeftijd: 50 en 32 Studie: Nijmegen / Amsterdam Afgestudeerd in jaar: 1985 /2004 Hier werkzaam sinds: 1985 / 2005 Wat Stoelen: 4 Aantal medewerkers: 8 Bestaande uit: 2 tandartsen, 1 mondhygiëniste, 1 preventie-assistente, 4 tandartsassistentes Waar Plaats: Leusden Pand Vic Roppe kocht zijn praktijk in Leusden in 1986 en verhuisde al twee keer eerder voordat hij in het huidige pand zijn praktijk vestigde. Sinds 2005 werkt Marcel Duker als medewerker 44

in de praktijk. Na de oprichting van de maatschap in april 2010 veranderde de naam in Praktijk voor Tandheelkunde Leusden. Er werd besloten op zoek te gaan naar een nieuw pand voor voortzetting en mogelijkheid tot uitbreiding van de praktijk. Een voormalig accountantskantoor in het centrum van Leusden werd in een half jaar tijd zeer grondig verbouwd tot tandartspraktijk. De aannemer, de bouwcoördinator en de interieurontwerpster (allen patiënt van de praktijk) zorgden voor korte lijntjes en een prettig verlopen verbouwing. Ondertussen kon de praktijk gewoon blijven draaien op de oude locatie. Er is een zeer ruime wachtkamer met rolstoeltoegankelijke balie.Er zijn viernieuwe behandelkamers ingericht, een ruime sterillisatieruimte en een aparte röntgenruimte. In twee kamers is volledig nieuwe apparatuur ge-

plaatst met in beide kamers een behandelmicroscoop. De twee stoelen uit de oude praktijk zijn meeverhuisd. Er is een eigen personeelsingang met een omkleedruimte, douche/toilet en grote lunchruimte met keuken. Omdat het pand ook nog een eerste etage heeft, werd op zoek gegaan naar een huurder. Het tandtechnisch laboratorium ATL Amersfoort, waar al jaren een goede samenwerking mee is, bleek geïnteresseerd en samen met een tandprotheticus Pascal Versteeg hebben zij een prachtige ruimte gerealiseerd. Sinds half mei zijn de praktijk en het tandtechnisch laboratorium operationeel en lijkt iedereen z’n draai te hebben gevonden. Met nog één behandelkamer vrij is er nog ruimte voor tandheelkundige specialisatie. Website: www.tandheelkundeleusden.nl


45


Declaratiecodes voor preventieve handelingen en adviezen bieden kansen voor cariëspreventie

‘Elke restauratie aan het gebit is mislukte preventie’ Het Advies Cariëspreventie biedt tandartsen een handvat om goede mondverzorging bespreekbaar te maken en de patiënt te betrekken bij de toestand van zijn gebit. Gebeurt dit op een transparante manier, dan wil de patiënt voor het advies nog betalen ook, stelt bijzonder hoogleraar Preventieve Tandheelkunde Cor van Loveren. Auteur: Liza Leijenhorst

46

I

In 2011 stelde het Adviescollege Preventie Mond- en Tandziekten van het Ivoren Kruis het Advies Cariëspreventie op. Cor van Loveren, bijzonder hoogleraar Preventieve Tandheelkunde (ACTA) en voorzitter van het Adviescollege, legt uit waarom het advies tot stand is gekomen: ‘Het Fluoride-basisadvies is onderdeel geworden van het Advies Cariëspreventie. Dit advies is veel breder; het bestaat uit voedingsadvies, poetsadvies én fluorideadvies. Bovendien was het fluoride-advies erg gericht op kinderen, dit advies is bedoeld voor alle patiënten. Uiteraard

zijn de laatste wetenschappelijke inzichten er in meegenomen.’ Maatwerk Het nieuwe Advies Cariëspreventie bestaat uit een Basisadvies dat voor alle patiënten geldt en een aanvullend advies voor verschillende patiëntengroepen. Het Basisadvies is een vrij eenduidige boodschap zonder uitzonderingen of nuances. Het zijn als het ware de basiselementen van cariëspreventie. Twee keer per dag twee minuten goed poetsen met fluoridetandpasta. Bij de keuze van de fluoridetandpasta rekening houden met de leeftijd, en niet vaker dan zeven keer per dag eten of drinken. Wie zich aan deze basisadviezen houdt, zou in een normale situatie geen cariës moeten krijgen. In de aanvullende adviezen zitten de nuanceringen en het maatwerk. Voordat de tandarts de aanvullende adviezen kan geven moeten twee vragen beantwoord worden: Heeft de patiënt cariësactiviteit en volgt hij/zij het basisadvies op? Op basis van de antwoorden zijn er vier patiëntengroepen te onderscheiden die elk een eigen aanvullend advies nodig hebben


Advies Cariëspreventie

Mondhygiëne

A111 A311

Basisadvies Cariëspreventie Fluoride

Voeding

Ga bij ieder Periodiek Mond Onderzoek (PMO) na of er sprake is van cariësactiviteit.

Geen cariësactiviteit

Cariësactiviteit

Ga globaal na of het Basisadvies correct wordt uitgevoerd

Ga zorgvuldig na of het Basisadvies echt correct wordt uitgevoerd

C611 C511 E-codes J-codes L-codes

Intensieve bevraging, plaque- gingivitisscore; controle van poets­frequentie, tandpasta en voedingsdagboek kunnen hierbij van dienst zijn.

Basisadvies Cariës­ preventie wordt correct uitgevoerd

Basisadvies Cariës­ preventie wordt niet correct uitgevoerd

Basisadvies Cariës­ preventie wordt niet correct uitgevoerd

Basisadvies Cariës­ preventie wordt correct uitgevoerd

Complimenteer patiënt en stimuleer door te gaan met het Basisadvies Cariëspreventie

Herhaal en bevorder het Basisadvies Cariëspreventie

Spoor drempels voor implementatie op

Spoor de extra risico­factoren op

Behoort de patiënt tot een aandachtsgroep

Dit kan inhouden onderzoek naar alge­ mene gezondheid, speekselonderzoek, enz.

Maak individuele afspraken

A211 A611

Aanvullend Advies Cariëspreventie Mondhygiëne Fluoride Voeding

C112 C124 C114 C124 A261 A711

Gericht op individuele aanpassing van het Basisadvies

Gericht op extra preventieve maatregelen

Andere mogelijk toepasselijke adviezen, zoals

Adviezen voor aandachtsgroepen

Advies Droge Mond, Advies Preventie van wortelcariës

C112 C124

Welke codes hanteert u bij welk advies? Bijzonder hoogleraar Preventieve Tandheelkunde Cor van Loveren voegde codes toe aan het Advies Cariëspreventie. Hiermee kunt u precies zien welke codes u kunt hanteren bij preventieve handelingen en adviezen.

Indien nodig (ter overbrugging): Professionele fluoridetoepassingen

C212 C811

Afbeelding 1: Advies Cariëspreventie

47


*


Advies Cariëspreventie

ele wie profession dleiding voor Praktische han e mondzorg over preventiev adviezen geeft

(zie afbeelding 1). Met het advies in de hand kan de tandarts een duidelijke aanpak uitstippelen. Doel van preventie Volgens van Loveren heeft het werken met patiëntengroepen belangrijke voordelen: ‘Het was voorheen lastig om het doel van preventie vast te stellen. Want wat wil je er concreet mee bereiken? Door met patiëntgroepen te werken, kun je dat doel duidelijk omschrijven. Je kunt er bijvoorbeeld naar streven om van een patiënt die in de categorie ‘geel’ valt een ‘groene’ patiënt te maken en een weg uitstippelen om de mondverzorging te verbeteren. Zowel tandarts als patiënt kunnen zich daar aan committeren. De tandarts zal dus ook veel meer samen met de patiënt naar een oplossing moeten zoeken en bekijken wat haalbaar is. Als de patiënt geen eigen inspanning levert, dan hebben professionele interventies geen enkele zin.’ Het behoeft geen uitleg dat van Loveren graag ziet dat tandartsen preventie een prominente plaats toebedelen in hun praktijk. ‘Tandartsen worden nu vooral verleid om verrichtingen te doen. Ze zien direct resultaat en dat is bevredigend. Bij preventie zie je niet echt resultaat. Je weet immers niet hoeveel slechter het gebit zou zijn geweest als je geen voorlichting had gegeven. Meer aandacht voor preventie vraagt

dus om een andere motivatie bij de tandarts. Maar tandartsen zouden moeten beseffen dat elk gaatje en elke restauratie aan het gebit mislukte preventie is.’ Motivatie Het succes van preventie valt of staat met de inzet van de patiënt. En als de patiënt niet gemotiveerd is, zal hij of zij geen inspanning willen leveren om z’n gebit beter te verzorgen. De tandarts kan die motivatie triggeren met het zogeheten motivational interviewing, een gespreksstijl waarbij hij zich niet veroordelend of confronterend opstelt en de patiënt vooral zelf keuzes laat maken. Bij deze methode staat de patiënt centraal en raakt hij gemotiveerd door zijn bereidheid tot verandering te verduidelijken en op te lossen. Afhankelijk van de fase van gedragsverandering waarin de patiënt verkeert, krijgt hij de voorlichting die effectief is in die specifieke fase. Voor sommige tandartsen zal het weinig problemen met zich meebrengen, voor anderen kan het een uitdaging zijn, denkt van Loveren. ‘Met een nieuw vulmateriaal moet je ook leren werken. Maar tandartsen zijn zorgverleners, dus ze moeten het kunnen. Of iemand in de praktijk hebben die het kan. Overigens zijn tandarts niet blanco op dit vlak, ze hebben er tijdens hun studie al veel mee te maken gehad.’ Value for money Maar wat nu als de tandarts tijd en moeite steekt in preventie en die vervolgens niet kan declareren? Patiënten zijn immers toch niet bereid om in de buidel te tasten voor advies? Van Loveren: ‘Als je goede adviezen wilt declareren bij de patiënt, zul je ook moeten laten zien wat je doel is. Vroeger was een advies als ‘goed poetsen, niet snoepen’ goed genoeg. Nu kun je voor preventie een vergoeding vragen, maar dan moet je ook zorgen dat de boodschap goed is. De patiënt wil value for money. Dat betekent dat je zichtbaar moet maken wat je doet en wat je doel is. Het Advies Cariëspreventie leent zich daar goed voor. Je kunt bijvoorbeeld met een patiënt afspreken dat je hem van ‘oranje’ naar ‘geel’ wilt brengen. Vervolgens maak je met die patiënt afspraken over het aantal sessies dat je daaraan wilt besteden. Als voor de patiënt duidelijk is wat de tandarts met al dat praten wil bereiken, dan wil hij er ook voor betalen.’

Meer weten over Advies Cariëspreventie? Het Advies Cariëspreventie is voor leden van het Ivoren kruis te koop voor € 9,50. Niet leden betalen € 17,50. Bestellen kan via de website van het Ivoren Kruis: www.ivorenkruis.nl

49


®

Pelton & Crane behandelapparatuur

Met een Karl Kaps microscoop komt U weer in Uw Element!!

Bel voor gratis proefplaatsing!

Klasse A microscoop met de volgende mogelijkheden • LED verlichting • Diafragma in de lichtbundel • Groot focusbereik van 40 mm • Kantelbaar binoculair van 0 tot 210° • Volledig vrij te bewegen d.m.v. balanskoppelingen • Vario-Objectief met instelbare werkafstand 200-400 mm • IMPORTEUR KARL KAPS NEDERLAND EN BELGIE

Graag zenden wij U uitgebreide documentatie over de Karl Kaps Microscopen en de behandelapparatuur van Pelton & Crane Zeelte Dental Equipment – Industrieweg 5 Vollenhove – Telefoon 0527-241782 – @: info@zeelte.nl Wij zijn een groothandel in tandheelkundige apparatuur, gespecialiseerd in het inrichten van tandheelkundige praktijken, het leveren van Karl Kaps operatie-behandel-microscopen en Pelton & Crane behandelapparatuur, www.pelton.net De producten die wij leveren zijn van betrouwbare merken. U vindt door heel Nederland honderden luchtgestuurde units die wij met plezier hebben geïnstalleerd. Ook de Karl Kaps microscopen vindt u door het hele land; als u er eenmaal één heeft aangeschaft, wilt u hem nooit meer missen. Wij hebben verschillende uitvoeringen Karl Kaps microscopen tot onze beschikking die gedurende twee weken op proef/demo staan in praktijken door heel Nederland, zodat u in uw eigen praktijk kunt ervaren wat de microscoop voor u kan betekenen. ®

DOOR PROFESSIONALS VOOR PROFESSIONALS

www.tandarts-microscoop.nl

WWW.ZEELTE.NL


’tANTwoord Ledenorgaan van de Associatie Nederlandse Tandartsen • Onder redactie van de ANT • communicatie@ant-online.nl

53

55

59

62

Column Menno Tusschenbroek

Wisseling van de wacht

Denplan

Vraag & Aanbod

Ron de Graaff, voorzitter ANT

15 jaar De ANT is opgericht in augustus 1995. In het voorjaar van 1997 hebben de oprichters, de heren Herman van Nouhuys, Jacob Glas en Willem Zijp mij gevraagd de ANT te willen ondersteunen op de onderwerpen zorgfinanciering, zorgcontractering en het verkrijgen van representativiteit. En zo is het gegaan. Onder de leiding van Herman werd in 2002 de ANT representatief verklaard. Herman liep uit zijn termijnen en zou gaan aftreden in 2004. Toen kwam van Herman en Emile Homan, de toenmalige directeur, de vraag of ik beschikbaar zou zijn als voorzitter van de ANT. Onder de volgende strikte voorwaarden ben ik eraan begonnen: maximaal 4 uur per week beschikbaar, interim totdat uit eigen kring een voorzitter komt, optreden meer intern dan extern gericht en het liefst niet langer dan een jaar. Dat jaar is nu per 25 mei 2012 afgelopen. Zeven jaar extern adviseur, acht jaar voorzitter, bij elkaar geteld ruim 15 jaar betrokken bij de beleidsagenda van de ANT. Bij mijn aantreden als voorzitter, 8 jaar geleden, moest ik voor de algemene ledenvergadering plechtig beloven dat ik mij zou houden aan de principes van de ANT en al het mogelijke zou doen om het eigenlijke doel van de vereniging, het mogelijk te maken dat een verantwoorde en derhalve doelmatige zorg, afgestemd op de specificiteit van de tandarts en de behoefte van de patiënt, gekoppeld moet zijn aan een daarbij passende honoreringsvorm, te doen bereiken. En dat doel is ten dele bereikt. Met het experiment

vrije prijzen is er zicht op een situatie dat de tandarts meer vrijheden bij het bepalen van het tarief kent. Ik zeg met name ten dele, omdat het experiment nog altijd een experiment is en zo maar weer kan worden beëindigd. 12 september 2012 is bijvoorbeeld zo’n moment van bezinning. Ten dele, omdat er ten aanzien van wat we bedoelen met een verantwoorde en derhalve doelmatige zorg, nieuwe ontwikkelingen plaats vinden. Het recent verschenen rapport van de Gezondheidsraad, met als titel de Mondzorg van morgen, beveelt ondermeer aan evidence-based richtlijnen te ontwikkelen, die beschrijven wat de bewezen beste behandeling is van een bepaalde aandoening. Onderdeel van het proces om te komen tot optimale zorg is eveneens het maken van afwegingen over hoe de effectiviteit van de behandelingen zich verhoudt tot de kosten. Kortom, de inhoud van de zorg, het werk dat de tandarts doet, waar het eigenlijk om zou moeten gaan, staat nu op de agenda. Dit is vele malen belangrijker dan de discussie over de tarieven, dat is zeker. Tarief volgt inhoud van de zorg, wie de inhoud van de zorg vaststelt maakt uit wat de tandarts van morgen mag doen. En dus ook wat de passende honorering van morgen zal zijn. Met zo’n principiële discussie in het vooruitzicht is het moeilijk opstappen en loslaten. Het is niet anders. Ik dank alle mensen die ik de afgelopen 15 jaren heb mogen ontmoeten voor alles wat ze voor de mondzorg hebben gedaan.

51


Uw implantologie-specialist Nieuw: implanteren op locatie Ge誰ntroduceerd tijdens de Dental Expo! U kunt contact met ons opnemen om een afspraak te maken en de mogelijkheden te bespreken.

T +31(0)35 - 525 22 92 F +31(0)35 - 525 88 63 WWW.DENTMERK.NL INFO@DENTMERK.NL

DentMerk速 is exclusief distributeur van BEGO速 Implants en BEGO速 Medical in de Benelux. advertentie Diol 190x135 liggend Dentz.indd 1

29-5-2012 15:49:46


Menno Tusschenbroek - Algemeen Directeur ANT

Ja of nee Het kan twee kanten op: controversieel of niet. Ik doel daarmee op de vraag of het experiment vrije prijsvorming nog voor de verkiezingen van 12 september tot besluiten in de Kamer gaat leiden of niet. De Kamer beslist deze week over de lijst met controversiële onderwerpen en op het moment dat u dit stukje leest weten we of het experiment erop staat of niet. Ik hoop van harte dat het onderwerp controversieel verklaard wordt, dat scheelt in ieder geval een discussie – die gezien de huidige verhoudingen ook echt spannend kan worden – nog voor het zomerreces. Nu is de mondzorg helemaal niet zo belangrijk als wij weleens denken en het is dan ook idioot als in een crisistijd als de huidige het debat bepaald zou worden door het experiment vrije prijsvorming. Toch zien individuele Kamerleden er wel brood in. Goed voor het gevoel van betrokkenheid bij de politiek misschien, maar wat minder als je juist heel aardig je draai begint te vinden in het experiment en inmiddels zelfs de voordelen gaat zien. Helaas kunnen we de gewenste rust waarschijnlijk wel vergeten… Want zelfs als het controversieel verklaard wordt, dan nog zal het zeker een spannende zomer en vooral nazomer worden. Je kunt namelijk op je klompen aanvoelen dat een aantal partijen het experiment tot inzet van de verkiezingen zal maken. Al was het maar omdat het tegenwoordig heel makkelijk scoren is op dit onderwerp: iedereen heeft ermee te maken en er een mening over en in de media is al het nodige voorwerk gedaan. Sterker nog: de campagne is allang begonnen. Ongeveer een maand geleden zaten twee dames van respectievelijk de PvdA en de NPCF zusterlijk naast elkaar in het VARA programma Kassa!. Ditmaal was de boodschap niet langer dat de ‘fout’ bij de tandarts lag, dat kon men na alle feiten over de gestegen verzekeringspremies niet langer volhouden, nee ditmaal had men helemaal geen feiten meer nodig. De consument werd hoe dan ook de dupe – waar de patiënten in de zaal overigens iets genuanceerder over dachten. Het experiment moet weg en de PvdA gaat daarvoor zorgen. Tsja. Iedereen die er ook maar enig lobbybelang bij heeft zal zich de komende maanden storten op de Kamerleden en zij zullen zich op hun beurt weer op u storten. Feit en

fictie gaan door elkaar lopen en u en uw patiënten – de kiezers – worden horendol van alle beloften. Zaak dus om met beide benen op de grond te blijven staan en de feiten in het oog te houden. Ik ga u hier geen stemadvies geven. Ten eerste niet omdat dat niet mijn zaak is en ten tweede niet omdat u prima zelf kunt beslissen wat u wilt en vindt. Maar het zou weleens zo kunnen zijn dat deze verkiezingen meer directe invloed gaan hebben op uw praktijk dan ooit. Het is dan ook wel zaak om goed stil te staan bij wat u wilt: meer vrijheid en dus continuering van het experiment of een gereguleerd systeem. Vergeet het romantische beeld van het UPT, dat is voorgoed voorbij. Het is ja of nee. Uw keuze. Het wordt weer een warme zomer, misschien wel warmer dan ooit.

53


Bereik nieuwe hoogten Extractiegebieden met ontoereikende structurele ondersteuning, alsook horizontale en verticale botaugmentaties dienen vaak ondersteund te worden om de gewonnen ruimte te handhaven. Cytoplast® titanium-reinforced membranen bieden de modernste technologie in GBR. Belangrijke eigenschappen zijn: het sterkere titanium frame en het zeer verdichte Regentex® oppervlak, welke kan worden blootgesteld aan de mondholte. Bovendien zijn de membranen simpel te verwijderen.

Gebruik Cytoplast titanium-reinforced membranen om uw opbouwtechniek ®

en de voorspelbaarheid naar nieuwe hoogten te brengen. * de laagst geprijsde verpakking wordt als gratis verpakking aangemerkt.

le Specia ing d aanbiekkingen rpa Bij 5 ve e ratis!* 6 de g

Memodent B.V. T +31 (0) 53 430 66 63 E info@memodent.nl

I www.memodent.nl

NATUURLIJK ICX ...k e g e l d i c h t h e i d d o o r p r e c i s i e ...

 optimale genezing  uitstekende testresultaten abutments  universele in gebruik  eenvoudig  aantrekkelijke startaanbieding Maak een afspraak voor een uitgebreide presentatie op uw praktijk over dit unieke implantaat.

Amedico Implants B.V. · 1791 DC Den Burg · Keesomlaan 6a Tel.: 0222 310222 · Fax: 0222 712958 · www.amedico-implants.nl info@amedico-implants.nl

0577- 46 19 27 - www.implacom.nl - info@implacom.nl


Wisseling van de wacht Tijdens de laatste algemene ledenvergadering heeft er een wisseling plaatsgevonden binnen het ANT bestuur. Ron de Graaff (voormalig voorzitter) heeft na 8 jaar voorzitterschap afscheid genomen van de ANT om meer tijd te kunnen besteden aan zijn eigen bedrijf. Anjo Meijer (voormalig secretaris) en Michael Parunovac (voormalig bestuurslid), hebben besloten om zich na respectievelijk 7 en 9 jaar niet meer herkiesbaar te stellen. Parunovac zal zich nog wel actief voor de vereniging blijven inzetten binnen de Raad van Raadgevers.

Tegelijkertijd kan de ANT een nieuw bestuurslid verwelkomen; Christiane Scheijmans (orthodontist). Haar wens is om, door zitting te nemen in het ANT bestuur, iets voor haar vakgenoten te kunnen betekenen. De ANT is zeer blij met haar enthousiasme, visie en kennis. Goed bezig ‘Strijdvaardig was ik toen ik gevraagd werd zitting te nemen in het bestuur van de ANT. Als je meent commentaar te moeten hebben op het besturen van een vereniging, dan moet je ook het lef hebben om zélf eens aan de andere kant van de tafel te gaan zitten. En dat heb ik de afgelopen jaren met veel plezier gedaan’, aldus Anjo Meijer. Ze vervolgt: ‘Keer op keer blijken veel zaken toch nèt even iets ingewikkelder in elkaar te zitten dan je als buitenstaander zou denken. Het heeft mij veel tijd gekost, maar ik hoop dat mijn inzet voor de ANT een bijdrage heeft geleverd aan het veranderen en hopelijk verbeteren van de verhoudingen tussen de patiënten en de tandarts. We hebben veel ‘kruisverbanden’ aangelegd met andere brancheorganisaties en daarnaast hebben we aan de wieg gestaan van de SGM en Molar. In talloze commissies en overlegstructuren zijn we vertegenwoordigd en wordt de stem van de ANT gehoord. ‘Misschien dat de situatie nog niet ideaal is, maar ik heb er het volste vertrouwen in dat het nieuwe bestuur zich zal inspannen om verder te komen en te waken over de toekomst van de mondzorg in Nederland. Aan alle collega ANT-leden zou ik willen zeggen: Het

is belangrijk dat onze ANT-boodschap wordt doorgegeven en daar hebben we actieve leden voor nodig die bereid zijn om een stap naar voren te doen. Afwachten en blijven zitten in de misschien wel comfortabele positie anno 2012 is geen optie. Er gaat nog heel veel veranderen en daar moeten we bovenop blijven zitten. Tot slot wil ik alle leden bedanken voor hun steun en vertrouwen in de afgelopen jaren. Ook “het bureau” met alle medewerkers ben ik veel dank verschuldigd’. Afscheid als bestuurslid; herintreding als actief ANT-lid Michael Parunovac kijkt terug en werpt een blik vooruit: ‘Toen ik direct na oprichting (het was 1995, 1996) lid werd van de ANT, het lang verbeide alternatief voor ingeslapen en vastgelopen tandenland, had ik dit alles niet kunnen voorspellen. Eindelijk was het mogelijk als professional actief je geluid te laten horen en je in te zetten voor de ontwikkeling van het beroep ten gunste van de patiënt. In 2002 werd de ANT representatief verklaard. De ontwikkeling werd stormachtig vervolgd. Deelname aan de Raad van Raadgevers verbreedde de blik. Twee bestuurstermijnen volgden. Inmiddels bijgedragen aan vele dossiers in en buiten de ANT. In tandenland voltrok zich een totale denkomslag, ook bij andere stakeholders, zeker dankzij de invloed van de ANT. De professie ging anders denken over het vak, over de beroepsuitoefening, over kwaliteit, over de patiënt. De

55


Synea-range-LED_Dentz_92x75_NL_Layout 1 16.12.2010 13:30 Seite 1

JDS WIND! Professionele dentale software

Klaar om te oogsten Nieuwe Synea turbines met LED+, perfecte hoekstukken

Agenda, boekhouding standaard aanwezig • Uitstekende service en helpdesk • Geen extra kosten voor installatie en instructies en drie maanden gratis op proef Scan hier uw qr-code

WA-99 LT pje Kleinste ko y Penta Spra ng Stille werki vensduur Langere le

TA-97 C LED Nieuwe LED+ tachnologie Klein kopje Penta Spray Nieuw gripprofiel

Nieuwe Synea turbines met LED+. Optimaal licht, kleurweergave index van meer dan 90, perfect gepositioneerd LED, en een klein kopje. Eén licht, vier voordelen, de perfecte combinatie. Synea hoekstukken hebben bijzonder kleine koppen, uitgerust met Penta Spray, en gaan bijzonder lang mee – slechts enkele van de vele voordelen. W&H Benelux BVBA Reepkenslei 44 B-2550 Kontich, Belgium t +32 (0)475 51 63 63 f +32 (0)3 844 61 31 office.benelux@wh.com wh.com

Ready for imitation.


belangrijkste mijlpaal: de prijsvorming werd vrij (het is 2012 geworden). De patiënt heet nu consument. Er wordt genuanceerd nagedacht, er wordt overwogen waar de inhoud ligt, er wordt nagedacht over waar belangen liggen. Daar waar (bepaalde) belangen zwaarder zijn gaan wegen dan de inhoud, is de werkelijkheid in een ander daglicht komen te staan. Dát is wat het denken van de ANT teweeg heeft gebracht. ‘En toch: er blijft een belangrijke rol voor de ANT weggelegd. Zowel de inhoud als de geest van de Zorgverzekeringswet brengen gevaren met zich mee. De medische onafhankelijkheid is zeker in het geding. Meetbare kwaliteit moet nog worden ontwikkeld. Des te belangrijker blijft het dat de medische onafhankelijkheid weer aan de zorgverlener teruggegeven wordt. Het is des te plezieriger dat we binnen de ANT steeds weer ervaren dat deze gedachtevorming en waakzaamheid voortdurend unaniem door de ALV wordt gedragen. ‘Erkentelijk voor het vertrouwen van de leden in de afgelopen twee bestuursperioden, en overtuigd van nut en noodzaak van verdere ontwikkeling van het gedachtegoed dat door de oprichters van de ANT is gekanaliseerd, geef ik in vertrouwen het stokje door aan het nieuwe bestuur. Daarnaast zal ik mij als lid van de Raad van Raadgevers actief blijven inzetten voor de ANT, in de overtuiging dat we als actieve beroepsorganisatie gezamenlijk de juiste weg bewandelen. Ten dienste van de patiënt, het beroep en de professionaliteit in de tandheelkunde’. Welkom De ANT verwelkomt het nieuwe bestuurslid Drs. Christiane Scheijmans. Wie is zij? En wat heeft haar gemotiveerd zitting te nemen in het ANT bestuur? ‘In 1988 studeerde ik als tandarts af aan de Universiteit van Utrecht. Logischerwijs had ik daarna in de praktijk van mijn vader (tandarts in Heerlen) kunnen gaan participeren. Maar verdere differentiatie lokte. Keuze was tussen een MBA-opleiding of specialisatie orthodontie. Het werd de specialisatie orthodontie aan de ACTA. De affiniteit met het bedrijfsleven (lees bedrijfsvoering) is altijd blijven bestaan. Na deze tijd heb ik, na een jaar te hebben waargenomen, mijn eigen praktijk in Bussum opgezet. Ook heb ik in deze tijd 8 jaar geparticipeerd in een orthodontiepraktijk in Hilversum en heb ik enige tijd deel uitgemaakt van het schizis-team in het AMC. Diversiteit heeft mij altijd aangesproken en aangetrokken. Ook ben ik 1 januari jl. gefuseerd met de andere orthodontiepraktijk in Bussum. De vrije markt, de wens om samen te werken en processen daardoor te kunnen optimaliseren heeft gemaakt dat wij deze keuze hebben gemaakt. Als tandarts, tandarts-

Christiane Scheijmans specialist, wordt het immers steeds moeilijker te voldoen aan het toenemende eisen van de overheid, de zorgverzekeraars en ontwikkelingen binnen ons vakgebied. Je vak optimaal te kunnen blijven uitvoeren is de uitdaging. Het zijn deze processen die mijn aandacht hebben. De wens is dan ook om, door zitting te nemen in het ANT bestuur, in deze voor mijn vakgenoten iets te kunnen betekenen’. Uiteraard wenst het bestuur een ieder veel succes en danken hen voor de inzet gedurende de afgelopen jaren. Binnenkort nemen we feestelijk afscheid van de vertrekkende bestuursleden. De relaties en de ANT-leden hebben hiervoor inmiddels een uitnodiging ontvangen. De ANT verwacht dat met de komst van nieuwe kennis, ervaring en inzichten en het bestaande slagvaardige bureau de toegevoegde waarde van de ANT blijvend kan worden uitgebouwd. Het bestuur ziet uit naar een nauwe samenwerking met alle partijen in de mondzorg.

Op het moment van schrijven is onze zoektocht naar een bestuursvoorzitter nog in volle gang. Dus mocht u iemand weten, of voelt u zich aangesproken, dan vernemen we dat natuurlijk heel graag! ant@ant-online.nl | 023 - 524 88 99.

57


VAN DER SCHOOT ARCHITECTEN BNA (Al meer dan 30 jaar gespecialiseerd)

Specialist voor tandartsen Als u goed en betrouwbaar advies wilt, een ontwerptraject geheel naar uw wensen, een prettige bouw zonder onvoorziene kosten, belt u nu. Wij Realiseren praktijken met strakke budgetten. Uw totaal investering kan in veel gevallen behoorlijk verlaagd worden. Graag sturen wij u een uitgebreide brochure met vele voorbeeldprojecten, referenties en werkwijze! Bel voor een vrijblijvend gesprek bij u op de praktijk! Nieuwe Eerdsebaan 8 5482 VS Schijndel T: 073-5493841 F: 073-5480141 E-mail: info@vanderSchootArchitecten.nl Website: www.vanderschootarchitecten.nl

Gewoon, omdat het goed moet zijn!

Blijft u tobben of… Belt u 0486 - 41 21 20

Jos Burgers zei: ‘Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand kwam die dat niet wist.’ Wij komen graag bij u langs voor elke uitdaging op dentaal gebied! www.larixdc.nl


Denplan Nederland – klaar voor de start International Development Manager bij Denplan, Chris Davies, vertelt hoe Denplan zich voorbereidt op de introductie van het ‘Dentale betaalsysteem’ en de stappen die praktijken kunnen zetten om ervoor te zorgen dat het systeem voor hen bruikbaar is en, uiteindelijk, hun winstgevendheid kan verhogen. Chris Davies

Davies: “Betaalsystemen als dat van Denplan bestaan in het Verenigd Koninkrijk al ruim 25 jaar. Opgericht in 1986 door twee tandartsen die een alternatief wilden bieden voor het bestaande systeem van de National Health Service (NHS). Het idee was simpel: de administratie vergemakkelijken zodat de tandarts meer tijd kon besteden aan zijn patiënten.

De plannen bleken zó succesvol dat nu, 25 jaar later, Denplan over de grens gaat om tandartspraktijken in Nederland te helpen hun reguliere maandelijkse inkomen te verhogen en hun winst te vergroten.” Denplan Nederland “Denplan heeft haar plannen voor de Nederlandse markt verder ontwikkeld. Dit, met de hulp van ANT-leden die hebben deelgenomen aan de pilot met het abonnementssysteem. Ook hebben we onze plannen verder toegelicht aan de NZa en consumentenorganisaties. Het concept achter het systeem is tamelijk eenvoudig: De tandarts bepaalt een maandbedrag per patiënt op basis van diens mondgezondheid en toekomstige behandelbehoefte. Voor dat bedrag krijgt de patiënt reguliere controles, be-

59


DentalPharma is dé leverancier voor de Benelux van Abrasive-producten Bestel deze producten direct bij uw dealer. Heeft u geen vaste dealer? Laat het ons weten, wij vinden voor u een passende oplossing.

Snowlight de nr 1 van de witte stiften qua product en prijs

Carbopost de sterkste composietstift waar esthetiek geen rol speelt

Stainbusters composiet-abrasieve boortjes maken polijstpasta en borsteltjes overbodig

Pony stoelen • Ergonomische stoelen • Verkrijgbaar in meer dan 30 verschillende kleuren De Pony is een nieuwe en vindingrijke benadering om comfortabeler te zitten tijdens het werk en ergonomisch ontworpen om de zithouding van de gebruiker te verbeteren.

Pony

Zitten op de Pony is als zitten op een rijzadel, uw houding is relaxed en natuurlijk, efficiënt en gezond. Het gewicht van uw lichaam is gelijkmatig verdeeld en de stoel geeft geen spanning op de dijen. Automatisch in de juiste positie gaan zitten bevordert de bloedsomloop en verzekert de wervelkolom van de nodige voedingsstoffen. Rugspieren worden sterker en schouders zijn ontspannen. De Pony wordt geleverd met een metalen of een nylon voet, een TÜV goedgekeurde gasveer en nylon wielen. De wielen zijn voorzien van een speciaal rubber loopvlak en zijn eenvoudig te demonteren om te reinigen. De Pony wordt gestoffeerd met een vinyl kwaliteits-bekledingsstof of met leer. Bij gebruik van de Pony behoren de negatieve effecten van continue zitten als lage rugpijn, vermoeidheid en verstijfde benen tot de verleden tijd.

Pony Comfort Open

Pony De Luxe

Contacteer ons voor meer informatie of technisch advies! DentalPharma cvba Z3 Doornveld 114 bus 2 1731 Zellik (B)

telefoon : +32 2 463 45 95 telefax : +32 2 463 46 48 gsm : +32 474 63 25 23 THE DENTALPHARMA FAMILY

e-mail : algemeen@dentalpharma.be website : www.dentalpharma.be BTW : BE 0477269296


handeling, preventieve zorg en advies over het beoogde maandelijkse bedrag. Denplan heeft reeds aan een aantal tandartsen training gegeven over dit beoordelingsproces en ook aan praktijkpersoneel over deze vorm van administratie”, aldus Davies.

Stap 3: Ondersteuning vanuit Denplan bij het aansluiten van uw patiënten Kort voordat uw praktijk het betaalplan gaat lanceren, zal Denplan u helpen met: „„ financiële planning en bepalen van doelstellingen; „„ het coördineren van alle communicatie tussen u en uw pa-

Stappen Davies geeft een toelichting op de stappen toe die geïnteresseerde tandartsen kunnen nemen om meer te weten te komen over de Denplan producten.

tiënten in de overgangsfase of tijdens de implementatie; „„ training voor u en uw team zodat eventuele vragen correct beantwoord kunnen worden; „„ alle benodigde ondersteuning voor een succesvolle mailing en een soepel verlopende inschrijving.

Stap 1: Maak een afspraak met een Denplan adviseur De adviseur (die momenteel actief wordt geworven) is uw lokale ondersteuning en beschikt over de benodigde middelen om u te begeleiden bij alle aspecten van planning en patiëntondersteuning. Hij kan helpen met het ontwikkelen van uw eigen betaalplan en bij het bepalen van uw prijzen. Als u zich aansluit bij Denplan kan de adviseur u vervolgens helpen bij: „„ een financiële analyse en prijsbepaling; „„ het juiste plan kiezen; „„ het informeren van uw patiënten over de mogelijkheden; „„ training van uw personeel.

Stap 2: Marketing ondersteuning Als u eenmaal heeft besloten deel te nemen aan het Denplan programma, kan Denplan u helpen en adviseren op marketing- en communicatiegebied om deelname aan Denplan onder uw patiënten te promoten. Denplan kan u ondersteunen bij de volgende zaken op dit gebied:

Stap 4: Patiënten online aanmelden Na deze stappen is uw praktijk klaar om Denplan aan te bieden aan uw patiënten. Met de online patiënten toepassing kunt u uw patiënten gemakkelijk registreren. Zowel u als uw patiënten profiteren van deze snelle, efficiënte en veilige manier van registreren. Mond tot Mond bijeenkomst Binnenkort zal er voor de ANT-leden een speciale Mond tot Mond bijeenkomst plaatsvinden die geheel in het teken staat van Denplan. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan de eerste bevindingen van de pilotdeelnemers. Ook zal Denplan een nadere toelichting geven op de vorderingen omtrent het kwaliteitsprogramma en ook de verdere stappen uitleggen. Op het moment van schrijven zijn we druk bezig met het plannen van de bijeenkomst. ANT-leden worden hierover tijdig nader geïnformeerd.

„„ lokale PR en mediarelaties; „„ advertenties en aanbiedingen; „„ vervaardigen van op maat gemaakt marketing materiaal; „„ maken van een businessplan om uw praktijk effectief te profileren; „„ aantrekken van nieuwe patiënten en de bestaande patiënten

Chris Davies is als International Development Manager sinds 2010 verantwoordelijk (samen met het Denplanbestuur en leden van het managementteam) voor de internationale strategie en groei van alle Denplan activiteiten. Hij houdt zich voornamelijk bezig met producten business development binnen Europa.

behouden.

61


Vraag & aanbod Personeel gezocht

08:00-17:00 uur. Wij werken met een klein ge-

Om ons gezellige team te versterken zijn wij

ALMERE

tige werk sfeer. Assistentes zijn aanwezig!

per direct op zoek naar een enthousiaste

Gevraagd een mondhygiënist/mondzorgkun-

Kernwoorden voor onze praktijk zijn; duurzaam-

tandarts die patiënt- en kwaliteit gericht is. Ons

dige (m/v) met enige jaren ervaring voor mini-

heid, kwaliteit met gevoel”. Naast specialistische

team bestaat uit twee tandartsen, twee mond-

maal 8 uur per week in een gezellig gezondheids-

behandelingen zoals: cosmetische , orthodontie,

hygiënisten, twee preventieassistenten en een

centrum.

implantologie, paradontologie is er ook ruimte

tandartsassistent. Wij zijn op zoek naar een

Werktijden in overleg, er is veel bespreekbaar.

voor de behandeling van angstpatiënten.

tandarts voor onbepaalde tijd, aangezien wij

Reactie o.v.v. nummer PV-13-12107 naar ser-

Specialistische groei in onze praktijk is op lan-

graag vastigheid willen voor onze patiënten en

vice@ant-online.nl

gere termijn ook mogelijk. We zijn dicht gevestigd

voor ons team.

bij de faculteit tandheelkunde in Nijmegen.

Heeft u belangstelling, mail dan uw CV naar an-

Reactie: mtc.degeldersepoort@hotmail.com

ton@tandarts-beijum.nl

mere-Buiten zijn 4 tandartsen werkzaam. Om

CULEMBORG

HEERLEN

een nog betere serviceverlening naar onze pati-

De praktijk is op zoek naar een ervaren en ge-

ënten te bewerkstelligen, zijn wij op zoek naar

dreven tandarts (m/v) voor wie kwaliteit boven-

een: ERVAREN MONDHYGIËNIST m/v

aan staat, op de voet gevolgd door klachtgericht-

Wij zoeken iemand, die voor eigen rekening bij

heid. Goede communicatieve vaardigheden zijn

ons in het pand gaat werken, dus niet in loondienst

erg belangrijk voor onze patiëntengroep. Tevens

en zich voor langere tijd aan de praktijk wil binden.

wordt van de tandarts verwacht dat hij / zij in

Er kan gebruik gemaakt worden van een volledig

staat is zelfstandig beslissingen te nemen. Omdat

ingerichte behandelkamer, die per dagdeel ge-

we zowel binnen het team als naar de patiënten

huurd kan worden.

toe, continuïteit willen bieden, is 4 dagen per week

Reacties voorzien van CV kunnen worden ge-

willen werken een vereiste.

stuurd naar: tandarts@sligter.eu t.a.v. R.J. Sligter,

Wij bieden een zeer moderne tandartspraktijk,

tandarts. Voor meer info en foto’s kijk op www.

goed georganiseerd, waarin het tevens mogelijk

tandartspraktijkedelhertweg.nl

is om op een aantal momenten op meerdere

ALMERE-BUITEN Binnen ons pand aan de Edelhertweg 19 in Al-

kamers tegelijk te werken. Binnen de praktijk is AMSTERDAM

taakdelegatie doorgevoerd waardoor je je als

Wij zijn op zoek naar een tandarts voor 2-3

tandarts kunt toeleggen op de meer specialistische

dagen die zelfstandig wilt werken, ma- woe - vrij.

behandelingen. Daarvoor is het belangrijk dat de

Reacties o.v.v. nummer TV-10-12095 naar ser-

kandidaat beschikt over de basisvaardigheden

vice@ant-online.nl

d.m.v. ervaring. Telefoon: 0345-512058 / mail: tcptandarts@kpnplanet.nl

BEEK-UBBERGEN (GLD)

Tandarts gezocht Wat zoeken we? Voor onze praktijk in Heerlen met 5 behandelkamers zoeken wij een algemeen practicus/tandarts per 1 september 2012 voor 20 uur per week met een uitbouw naar fulltime. VAR en arbeidscontract zijn beide bespreekbaar. Zowel net afgestudeerden als ervaren tandartsen zijn welkom. De ideale kandidaat heeft een afgeronde opleiding Tandheelkunde, is BIG geregistreerd, spreekt de Nederlandse taal en voelt zich aangesproken door ons concept, en is een professioneel, representatief, mens- en kwaliteit gericht en communicatief en sociaal vaardig persoon. Onze organisatie: Dental Clinics is in 2008 opgericht en bestaat inmiddels uit 14 moderne groepspraktijken, waar ongeveer 320 mensen werken. Om onze tandheelkundig specialisten de ruimte te geven zich te kunnen focussen op de toenemende complexiteit en omvang van de zorgvragen, op het belang van de patiënt en op

MTC De Gelderse Poort zoekt betrouwbare,

DEN HAAG

verdere ontwikkeling, worden alle werkzaam-

kundige tandarts(en) met liefde voor het vak en

Gezocht big geregistreerd waarnemer/waar-

heden die niet tot het primaire proces verzorgd

patiënten. Hij/ zij kan zelfstandig werken. Onze

neemster voor Tandartsprakijk gelokaliseerd in

door onze back-office. Meer informatie over

praktijk ligt op 10 minuten rij afstand van het

Beeklaan 182, Den Haag voor de maanden juli

Dental Clinics op www.dentalclinics.nl 

centrum Nijmegen.

en augustus. Reactie via: 06 160 40 226

Wat bieden we? We bieden een prettige werk-

I.v.m. uitbreiding van onze praktijk zoeken wij

62 

GRONINGEN

moedelijk team met drie tandartsen in een pret-

omgeving, waar u uw specialisme tot in de

full time/ parttime tandarts(en). Wij werken met

DEN HAAG

puntjes kunt verfijnen. Een goed lopende,

de nieuwste apparatuur en materialen. In de

Wij zijn op zoek naar een tandarts voor 2-4

moderne en groeiende praktijk met veel pati-

praktijk zijn verschillende werkzaamheden mo-

dagen die zelfstandig wilt werken, di- woe- don-

ënten en een goede naam, ruime kennis en

gelijk zoals: Orthodontie, cosmetische tandheel-

vrij. Reacties o.v.v. nummer TV-25-12095

ervaring, kennisuitwisseling en opleiding, fijne

kunde, implantologie. Werktijden: Ma t/m vr van

naar service@ant-online.nl

collega’s, een compleet zorgpakket, goede as-


sistentie en een perfect georganiseerde back-

Wij bieden:

perfect georganiseerde back-office, waardoor u

office, waardoor u zich kunt concentreren op

- Een uitdagende functie in een patiënt­gerichte

zich kunt concentreren op kwalitatieve zorg, uw

kwalitatieve zorg, uw patiënten en op ontwikkeling van het team. Het salaris dat wordt geboden is uitstekend, is

praktijk, - Een “state of the art” werkomgeving met moderne apparatuur,

patiënten en op ontwikkeling van het team. Het salaris dat wordt geboden is uitstekend, is gebaseerd op de NMT richtlijnen en kan afwijken,

gebaseerd op de NMT richtlijnen ook werken

- Een informele werksfeer,

afhankelijk van prestatie. Bij werken o.b.v. VAR,

op basis van VAR WUO is een optie.

- Een goede beloningsstructuur,

kan het omzetpercentage oplopen tot 50%.

Geïnteresseerd? Wanneer u interesse heeft in

- Interne opleidingen.

Kijk voor meer informatie over onze organisatie

een nadere kennismaking, dan kunt u contact

Bent u geïnteresseerd?

op www.dentalclinics.nl

opnemen met de recruitment afdeling van

Mail dan uw motivatie en CV naar mevouw

Reacties naar:   meggie.de.bont@dentalclinics.nl

Dental Clinics,06-13273405 Meggie de

E. Minkenberg, info@roermondzorg.nl  MAASTRICHT

Bont, meggie.de.bont@dentalclinics.nl  We streven naar een snel en professioneel traject,

LIMBURG

Voor onze orthodontie praktijk in Maastricht

waarin meelopen in de praktijk uiteraard een

Roer-Mondzorg bestaat uit twee moderne, gezel-

zoeken wij een ervaren office manager met ken-

onderdeel is.

lige groepspraktijken. Wij zijn per direct op zoek

nis van de branche.

naar een mondhygiënist die:

Reactie: recruitment@toportho.nl.

‘s HERTOGENBOSCH

- Hoogwaardige zorg verleent,

TandartsenPraktijk Rosmalen is een praktijk

- Enthousiast en collegiaal is,

MONSTER / DEN HAAG

van deze tijd en is wegens sterke groei op zoek

- Beschikt over uitstekende communicatieve

voor Ivory & Ivory in Monster en Den Haag

naar een Tandarts die enthousiast en gepassi-

vaardigheden,

zoeken wij per direct twee

oneerd is, graag met mensen (samen)werkt en

- Minimaal 2 dagen per week beschikbaar is.

Baliemedewerkers m/v 28 – 36 uur per week

het een uitdaging vindt om met high tech ma-

Wij bieden:

Functieomschrijving: De baliemedewerker is het

terialen en apparatuur te werken in een stimu-

- Een uitdagende functie in een patiëntgerichte

eerste aanspreekpunt voor patiënten en daarmee

lerende werkomgeving. Voelt u er veel voor om te werken op dinsdag, vrijdag en zaterdag of een gedeelte daarvan en bent u een echte team-

praktijk, - Een “state of the art” werkomgeving met moderne apparatuur,

‘het gezicht van de praktijk’. De baliemedewerker is belast met administratieve en secretariële ondersteuning van de praktijk. De baliemedewerker

player en bereid om in de visie van TPR te

- Een goede beloningsstructuur,

verricht geen werkzaamheden die te maken heb-

werken, dan wordt u van harte uitgenodigd om

- Interne opleidingen

ben met de klinische patiëntenbehandeling (pri-

te reageren. De beloning is afhankelijk van de

Ben je geïnteresseerd?

maire proces.

talenten van de tandarts, de ervaringsjaren en

Mail dan je motivatie en CV naar Eveline Min-

Doel van de functie: Het ontvangen van patiënten

het toekomstperspectief. Er zijn diverse groei

kenberg, info@roermondzorg.nl

en derden en het uitvoeren van ondersteunende

(junior-vakvolwassen-senior) en later onderne-

werkzaamheden binnen de praktijk. De balieme-

merschaps-mogelijkheden. Meer info over de

MAASTRICHT

dewerker ontvangt hiërarchisch leiding van de

praktijk op www.tandartsrosmalen.nl. Reactie

Dental Clinics zoekt enthousiaste tandartsen

regiomanager.

via email: mmlcreithvanmeerwijk@home.nl

die geloven in de kracht van samenwerking.

Opleiding en werkervaring: MBO 3 werk- en

Vanwege groei, zoeken we voor onze praktijken

denkniveau verkregen door opleiding en/of rele-

HILVERSUM

in Maastricht aan het Emmaplein en in Maastricht

vante werkervaring. Daarnaast relevante werker-

Ik ben werkzaam in een groepspraktijk in

Scharn enthousiaste tandartsen die ons team

varing binnen de tandheelkunde en ervaring met

Hilversum. In verband met mijn zwangerschap

komen versterken.

Novadent.

ben ik op zoek naar een waarnemer voor 2 a

Wat zoeken we? Voor onze praktijken in Maastricht

Wij zoeken: Relevante werkervaring; ervaring

3 dagen met minimaal 3 jaar ervaring. Bij

zoeken wij een algemeen practicus/tandarts voor

binnen de tandheelkunde en met Novadent;

voorkeur voor de maandag, dinsdag en/of

de di/woe/do, de di/vrij, de do/vrij of een combi-

wonend in de omgeving van Monster of Den

donderdag.

natie hier van. VAR en arbeidscontract zijn beide

Haag; sterke persoonlijkheid, representatief; ini-

Ik zoek iemand van 22-10-12 t/m 8-2-13.

bespreekbaar. Zowel net afgestudeerden als erva-

tiatiefrijk, dienstverlenend en patiëntgerichte

Marije Storm (marije@hommen.nl)

ren tandartsen zijn welkom.

instelling; sociale vaardigheden zoals tact en

De ideale kandidaat heeft een afgeronde opleiding

empathisch vermogen; plan- en organisatiever-

LIMBURG

Tandheelkunde, is BIG geregistreerd, voelt zich

mogen; accuratesse; flexibiliteit en stressbesten-

Roer-Mondzorg bestaat uit twee moderne,

aangesproken door ons concept, en is een profes-

digheid; integriteit; beheersing van de Neder-

gezellige groepspraktijken. Voor deze praktij-

sioneel, representatief, mens- en kwaliteitgericht

landse en Engelse taal.

ken zijn we per direct op zoek naar een alge-

en communicatief en sociaal vaardig persoon.

Wij bieden: De bedrijfscultuur laat zich omschrij-

meen practicus.

Wat bieden we? We bieden een prettige werkom-

ven als klantgericht, dynamisch, no-nonsense.

Onze voorkeur gaat uit naar een tandarts die:

geving, waar u uw specialisme tot in de puntjes

Ivory & Ivory biedt een prettige en informele

- Hoogwaardige tandheelkundige zorg verleent,

kunt verfijnen. Een goed lopende, moderne en

werksfeer en uitstekende toekomstperspectieven

- Enthousiast en collegiaal is,

groeiende praktijk met veel patiënten en een

met goede arbeidsvoorwaarden.

- Minimaal 2 dagen beschikbaar is,

goede naam, ruime kennis en ervaring, kennis-

Ben je geïnteresseerd in bovenstaande functie,

- Beschikt over goede communicatieve eigen-

uitwisseling en opleiding, fijne collega’s, een

stuur dan zo snel mogelijk je CV met motivatie

compleet zorgpakket, goede assistentie en een

naar Ivory & Ivory Tandartsen en Specialisten,

schappen.

63


CreĂŤer ĂŚ-motie met composiet van GC. Een compleet systeem van hoog esthetische composieten voor anterieur en posterieur, met unieke flowables en de 7de generatie selectief etsen adhesief. Voor meer informatie:

www.benelux.gceurope.com

GC EUROPE N.V. Head Office Tel. +32.16.74.10.00 info@gceurope.com http://www.gceurope.com GC BENELUX B.V. Tel. +31.30.630.85.00 info@benelux.gceurope.com http://benelux.gceurope.com


t.a.v. mevrouw N. Kettler-Bink, regiomanager,

informele werksfeer en uitstekende toekomstper-

sioneel, representatief, mens- en kwaliteit gericht

Molenweg 43, 2681 RE Monster of per e-mail

spectieven met goede arbeidsvoorwaarden con-

en communicatief en sociaal vaardig persoon. Wat

naar n.kettler-bink@ivory-ivory.nl. Voor vragen

form de richtlijn van NMT Arbeidsvoorwaar-

bieden we? We bieden een prettige werkomgeving,

kun je contact opnemen met 0174-247573.

denregeling tandheelkundige praktijken.

waar u uw specialisme tot in de puntjes kunt

Meer info over Ivory & Ivory op www.ivory-

Interesse? Stuur dan zo snel mogelijk je CV met

verfijnen. Een goed lopende, moderne en groei-

ivory.nl.

motivatie naar Ivory & Ivory Tandartsen en

ende praktijk met veel patiënten en een goede

Specialisten, t.a.v. de heer J.K. Nagelkerke, prak-

naam, ruime kennis en ervaring, kennisuitwisse-

NIEUWEGEIN

tijkmanager, Krijtwal 15, 3432 ZT Nieuwegein of

ling en opleiding, fijne collega’s, een compleet

Ivory & Ivory is een organisatie met 11 vesti-

per e-mail naar j.nagelkerke@ivory-ivory.nl. Meer

zorgpakket, goede assistentie en een perfect ge-

gingen en 250 medewerkers.

informatie? Bel: 030-6057000. Meer info over

organiseerde back-office, waardoor u zich kunt

Voor Ivory & Ivory in Nieuwegein zoeken wij

Ivory & Ivory op www.ivory-ivory.nl.

concentreren op kwalitatieve zorg, uw patiënten en op ontwikkeling van het team.

per direct een Medewerker Orthodontie m/v 17 - 38 uur per week (minimaal dinsdag en

NIJMEGEN

Het salaris dat wordt geboden is uitstekend, is

vrijdag)

Midden in het gezellige centrum van Nijmegen

gebaseerd op de NMT richtlijnen en kan afwijken,

Functieomschrijving: De medewerker ortho-

zijn we op zoek naar een allround/ fulltime

afhankelijk van prestatie.

dontie is opgeleid om diverse onderdelen van

tandarts die zich voor langere periode aan onze

Geïnteresseerd? Wanneer u interesse heeft in een

orthodontische behandelingen uit te voeren.

praktijk wil binden. Onze solo praktijk ligt op

nadere kennismaking, dan kunt u contact opne-

Hij/zij werkt volgens professionele richtlijnen,

twee minuten loopafstand van het station.

men met   de recruitment afdeling van Dental

werkinstructies en protocollen van de organi-

Onze praktijk is een typische stadspraktijk met

Clinics, op   06-13273405 met Meggie de

satie. Hij/zij ontvangt hiërarchisch leiding van

een gevarieerd patiënten bestand. Wij werken

Bont, meggie.de.bont@dentalclinics.nl

de praktijkmanager en functioneel leiding van

met de nieuwste materialen. Assistentie altijd

We streven naar een snel en professioneel traject,

de orthodontist/tandarts die je assisteert bij de

aanwezig. Mogelijkheid bestaat om een dag in de

waarin meelopen in de praktijk uiteraard een

patiëntbehandeling en/of voor wie je onder-

week op onze andere locatie in Beek- ubbergen

onderdeel is

delen van de behandeling uitvoert.

te werken. Werktijden: ma t/m vr van 8:00- 17:00

Doel van de functie: Het bieden van onder-

uur. Verblijfs/ overnachtings mogelijkheden zijn

PUTTE / ZUNDERT

steuning aan tandheelkundige zorgverleners

aanwezig ( in overleg).

Tandartspraktijken Levident in Zundert en Putte

bij de voorbereiding, uitvoering en afronding

Kernwoorden voor onze praktijk: duurzaamheid,

zijn moderne, gezellige groepspraktijken. Voor

van patiëntenbehandelingen. Het uitvoeren van

kwaliteit ”met gevoel”. Naast de specialistische

deze praktijken zijn we per direct op zoek naar

onderdelen van tandheelkundige behandelin-

behandelingen zoals: cosmetische, orthodontie,

een algemeen practicus.

gen, met name op het gebied van orthodontie.

implantologie, paradontologie is er ook ruimte

Onze voorkeur gaat uit naar een tandarts die:

Opleiding en werkervaring: MBO 4 werk- en

voor de behandeling van angstpatiënten.

- Hoogwaardige tandheelkundige zorg verleent;

denkniveau verkregen door opleiding en/of

Specialistische groei in onze praktijk is op langere

- Enthousiast en collegiaal is;

relevante werkervaring. Relevante cursus/op-

termijn ook mogelijk. We zijn gevestigd dicht bij

- Minimaal 2 dagen beschikbaar is;

leiding op het gebied van preventie en ortho-

de faculteit tandheelkunde in Nijmegen.

- Beschikt over goede communicatieve eigen-

dontie. Daarnaast minimaal 2 jaar relevante

Reactie: mtc.degeldersepoort@hotmail.com

werkervaring. Verder kennis van orthodontie,

schappen; - Bij wil dragen aan het verder uitbouwen van het

relevante wet- en regelgeving en de geldende

NOORD BRABANT / BREDA

protocollen, instructies en richtlijnen.

Vanwege groei, zoekt Dental Clinics voor de

Wij bieden:

Wij zoeken: minimaal 2 jaar relevante werk-

praktijk in Breda, een enthousiaste tandarts die

- Een uitdagende functie in een patiëntgerich-

ervaring; wonend in de omgeving van Nieu-

ons team komt versterken. Dental Clinics is 4 jaar

wegein; representatief; dienstverlenend en

geleden opgericht en bestaat inmiddels uit 14

- Een werkomgeving met moderne apparatuur;

patiëntgerichte instelling; sociale vaardigheden

moderne groepspraktijken, waar ongeveer 320

- Een informele werksfeer;

zoals tact en empathisch vermogen; plan- en

mensen werken. De organisatie kent een sterke

- Een goede beloningsstructuur;

organisatievermogen; accuratesse; flexibiliteit

groei, die zich de komende jaren voort zal zetten.

- Interne opleidingen.

en stressbestendigheid; integriteit; goede mon-

Meer info op www.dentalclinics.nlWat zoeken

Interesse? Stuur dan uw sollicitatie per e-mail

delinge en schriftelijke beheersing van de

we? Voor onze praktijk in Breda met 5 behandel-

naar mevrouw Y. Goes, hr@tandvitaal.nl

Nederlandse en Engelse taal.

kamers en nog ruimte voor uitbreiding, zoeken

Heeft inzicht voor het beoordelen van de

wij een algemeen practicus/tandarts voor de

ROTTERDAM

spoedeisendheid en behandelingsduur van

donderdag en vrijdag met als optie het uitbouwen

Gevraagd vanaf 1 juni of zo spoedig mogelijk

tandheelkundige vragen en pijnklachten en het

naar de dinsdag. Iemand met specialisatie richting

ENTHOUSIASTE PART-TIME TANDARTS-

in werking stellen van het juiste proces. Daar-

orthodontie heeft de voorkeur, dit is echter geen

ASSISTENT( 20 uur).

naast heb je fijne motorische vaardigheden

harde eis. VAR en arbeidscontract zijn beide

Motivatie, opleiding (preventie-assistente) /of

voor het verrichten van tandheelkundige en

bespreekbaar. Zowel net afgestudeerden als er-

ervaring zijn zeer gewenst. De praktijk beschikt

orthodontische handelingen in de mond.

varen tandartsen zijn welkom.

over 2 behandelkamers, er werken 3 tandartsen,

Wij bieden: De bedrijfscultuur laat zich om-

De ideale kandidaat heeft een afgeronde opleiding

1 balie-assistente en 2 preventie-assistentes. De

schrijven als klantgericht, dynamisch, no-

Tandheelkunde, is BIG geregistreerd, voelt zich

praktijk ligt in de groene wijk Schiebroek. Het is

nonsense. Ivory & Ivory biedt een prettige en

aangesproken door ons concept, en is een profes-

een praktijk met een gemoedelijke en gezellige

patiëntenbestand.

te praktijk;

65


lustrumcongres m(H)aastricHt in Flow In september 2012 bestaat de Nederlandse Vereniging van Mondhygienisten (NVM) 45 jaar.

Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert de beroepsvereniging voor mondhygiënisten een feestelijk lustrumcongres, van 27 t/m 29 september 2012 in de bruisende stad Maastricht. Het thema van het congres is M(H)aastricht in Flow.

Donderdag 27 september Vakgroepbijeenkomsten en een gevarieerd workshopprogramma, een ontvangst door de Gemeente Maastricht op het Stadhuis en aansluitend een dinnercruise over de Maas.

Vrijdag 28 september Een internationale congresdag met wetenschappelijke sprekers (Peter Robinson, Edwina Kidd, Svante Twetman, David Herrera en Charles Cobb) over verschillende praktische mondzorgthema’s. Maha Yakob is dagvoorzitter en Rainier Seemann vat de dag samen. ‘s Avonds een feestavond in het prachtige Kruisherenhotel in het centrum van Maastricht.

Zaterdag 29 september Een interactief en praktijkgericht lezingenprogramma met duo presentaties. Sprekers: Fridus van der Weijden, Dagmar Else Slot, Kirsten Jorritsma, Leander Dubois, Cor van Loveren, Claartje Berendsen, Katarina Jerkovic-Cosic en Jeroen Craandijk. Dagvoorzitter: Schelte Fokkema. Afsluiting met een seminar van Arnold Vanderlyde en een uitgebreide high tea. Meer informatie & inschrijving: www.nvmlustrum2012.nl

Tip: al nagedacht over een leuk praktijkuitje? Kom met uw team naar het NVM-lustrum!


sfeer. Kwaliteit en professionaliteit gaan hand

in een teamverband werken. Ik ben rechtshandig

- Omgeving van Rotterdam of Den Haag

in hand met persoonlijke aandacht voor de

en heb ervaring met Exquise, Novadent en Sim-

- Geleidelijke overname is een pré

patiënt. Voor meer informatie: www.tandarts-

plex. Mijn interesses liggen in de implantologie

- Minimaal 1000 actieve patiënten per fulltime

siertsema.nl. Reacties met pasfoto en CV graag

en endodontologie, maar vooralsnog wil ik me

naar balie@tandarts-siertsema.nl

nog niet specialiseren. Ik ben direct beschikbaar. Reactie: mwplimburg@gmail.com

ROTTERDAM

tandarts - 2+ behandelstoelen en/of mogelijkheid tot uitbreiding - Mogelijkheid tot overname actief personeel

Wegens uitbreiding zijn wij op zoek naar

HOORN e.o.

Ons team bestaat uit:

nieuwe enthousiaste collega`s (tandarts/

Net afgestudeerde gemotiveerde tandarts

- 2 tandartsen

mondhygiënist) voor onze tandartspraktijk.

(vrouw) zoekt nog een leuke werkplek voor 2

- 1 praktijkmanager/vastgoedmanager en -adviseur

We zijn een enthousiast, sociaal en professioneel

dagen in de omgeving van Hoorn, of binnen een

Tandartsen:

team. Er valt veel te leren en interne doorgroei

straal van 45 minuten. Beschikbaar op dinsdag,

3 jaar werkervaring verkregen uit waarneming in

is eventueel te bespreken met de werkgever. Wij

donderdag en vrijdag.

zowel algemene als verwijspraktijken.

beschikken over drie behandelkamers en zijn,

Bij interesse kunt u contact opnemen via manon-

Vastgoedmanager:

wat de werkdagen betreft, erg flexibel. Onze

vannigtevegt@hotmail.com

- 2 jaar ervaring als vastgoedadviseur   - 1 jaar ervaring als projectleider in vastgoedma-

praktijk zit in de wijk Nesselande (Rotterdam). Op zaterdagen zijn we ook een aantal uren

MIDDEN NEDERLAND

nagement en -beheer

geopend.

Een pas afgestudeerde tandarts zoekt per direct

Tel: 06 414 61 502. Email: sdk.shahram@gmail.com

Heeft u interesse in onze vacatures, neem dan

een leuke praktijk voor 2 dagen in de week in

met ons contact op. U kunt uw sollicitatiebrief

omgeving Amersfoort/Utrecht. Voorkeur gaat uit

UTRECHT

en CV per mail opsturen aan info@tandarts-

naar een praktijk met meerdere tandartsen. Ik

Jonge Tandarts zoekt praktijk

degroenehoek.nl.

ben een enthousiaste en een gedreven jonge

• 2000 tot 6000 patiënten

Mocht u n.a.v. de bovenstaande vacatures nog

starter met interesses in o.a. de endodontologie

• Regio Utrecht

vragen hebben, dan kunt u ons ook telefonisch

en prothiek. Ik ben goed gemotiveerd deze inte-

• 2+ behandelkamers of mogelijkheid tot uitbrei-

bereiken op 010-2222657.

resses en kennis verder te ontwikkelen. Graag hoor ik van u!

ZUID-HOLLAND

Adhana Nura, email: adhana.nura@gmail.com

ding • Geen bezwaar tegen geleidelijke afbouw verkopende tandarts • Grote woonkern

In onze praktijk zijn wij op zoek naar een zelfstandig werkend gediplomeerde mondhy-

NOORD-HOLLAND 26-04-2012

Reactie o.v.v. nummer PV-33-12135 naar service@

giënist voor 1 á 2 dagen per week. Reacties

Voor 1 dag in de week (donderdag) zoek ik, Drs.

ant-online.nl

o.v.v. nummer PV-26-12106 naar service@

Veronica Stahl, per heden in de regio randstad

ant-online.nl

en provincies Gelderland West en Noord Noord-

ZUID-HOLLAND / ROTTERDAM

brabant eenpraktijkruimte om mezelf te verhu-

Patiëntenbestand ter overname gevraagd.

ZUID-HOLLAND

ren.

Contact via: eva_010@hotmail.com

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste balie-

Ik ben een gediplomeerde tandarts met specia-

medewerker die voor 3 dagen ons team wil

liteiten: Algemene Tandheelkunde, Endodonto-

ZUID-OOST NL

versterken.

logie en Implantologie. Daarbij heb ik ruim 18

Ervaren tandarts zoekt ter overname een tand-

Voor meer informatie kunt u ons mailen. info@

jaar ervaring in zowel Engeland , Israel en Ne-

artsenpraktijk of een separaat patiëntenbestand.

tandartspraktijkwateringseveld.nl

derland.

Mijn zoekgebied is Zuid-Gelderland/ Noordoost-

Verder zoek ik een stabiele werkomgeving waar

Brabant/ Noord-Limburg. Alle vormen van

Personeel aangeboden

proffesionaliteit en service hoog in het vaandel

overname zijn bespreekbaar!

AMSTERDAM (straal 60 km)

staan voor een eventuele langdurige samenwer-

Reactie o.v.v. nummer PV-66-12144 naar

Orthodontie: tandarts met differentiatie or-

king, maar ook voor een samenwerking voor

service@ant-online.nl

thodontie (POS) op zoek naar werk. In een

korter termijn hou ik mezelf aanbevolen. Graag

straal van 60 km rond Amsterdam. Reacties

hoor ik van u. Tel: 030 231 50 10

o.v.v. TA-11-12106 naar service@ant-online.nl

Praktijk gezocht

Praktijk aangeboden AMSTERDAM

AMSTERDAM (straal 40 km)

N, O en MIDDEN NL

Per 1 jan.2013 bied ik mijn praktijk ter over-

Ik ben een enthousiaste en gedreven, jonge

Ervaren mondhygiënist zoekt mondhygiëne-

name aan. Het is een solopraktijk in een medisch

tandarts (M) van 24. Op 25 november 2011

praktijk en/of patiëntenbestand. Alle vormen van

centrum. 2350 actieve patiënten. Zeer goede

ben ik afgestudeerd en heb inmiddels 6 maan-

overname zijn bespreekbaar!

groeimogelijkheden. Adres:2e oosterparkstraat

den ervaring. Ik ben nu op zoek naar een

Reacties o.v.v. nummer PV-93-12106 naar ser-

274 c te Amsterdam.

tweede leuke en kwalitatief goede praktijk in

vice@ant-online.nl

Reactie: tel: 020 694 83 27 of 06 575 814 52

vandaan). Ik ben beschikbaar op de maandag,

ROTTERDAM / DEN HAAG

AMSTERDAM

dinsdag en woensdag. Mijn interesse gaat uit

Gezocht:

Gezocht tandarts voor 3/4 dagen per week in

naar een praktijk met meerdere tandartsen die

- Lopende en representatieve tandartsenpraktijk

mooie groepspraktijk met 5 behandelkamers op

de regio van Amsterdam (max. 40 km hier

67


Legacy™

RePlant®

€115

€130 €145 Reality Check Nobel gebruikers

€100 €115 €130 Reality Check Legacy™ Implant System

Nobel Biocare compatibel Tri-Lobe

Industrie Standaard Interne Hex

Prothetisch & Chirurgisch

Prothetisch & Chirurgisch

Innovation

Straumann gebruikers

SwishPus™ Implant System Straumann compatibel Octagon

Prothetisch & Chirurgisch

compatibel met met Straumann tissue level implantaat Direct aan de slag met uw vertrouwde instrumentarium

compatibel met Zimmer Screw-Vent implantaat Direct aan de slag met uw vertrouwde instrumentarium

Quality

100% Fair Price 100% High Quality 100% Service 100% Value

€115 €145 Reality Check

Zimmer gebruikers

RePlant® Implant System compatibel Nobel Biocare NobelReplace™ implantaat. Direct aan de slag met uw vertrouwde instrumentarium

SwishPlus™

Implant Direct

Designed for Success, Packaged for Value!

Service

Value

Implant Direct Benelux • Jan Muschlaan 21a • 3584 GV Utrecht • T: +31 (0) 30 25 998 25 • info@implantdirect.nu • www.implantdirect.nu


een super locatie. De praktijk bestaat ruim 2

Diversen

extra lang arm. Muur bevestiging. Uit 2002. Werkt

jaar en is uitgerust met de nieuwste apparatuur.

AACHEN

perfect en zie er goed uit.

Betreft overname patiënten van vertrekkende

Onze behandelstoelen zijn technisch en esthe-

Contact: florisboehmer@hotmail.nl

tandarts. Contract op basis van VAR of vaste

tisch perfect, onderhoudsvrij, comfortabel en

arbeidsovereenkomst is bespreekbaar. Pas af-

hygiënisch. De stoelbekleding is leverbaar in

NEDERLAND

gestudeerde tandarts is ook welkom.

diverse kleuren.

Te koop aangeboden: Mobiel betaal/pinautomaat,

Functie is vanaf juli beschikbaar maar kan ook

Model F1-LA

merk: CCV - V*670 inclusief simkaart € 500,-.

eerder. Reactie o.v.v. nummer TV-10-12128

STANDAARD UITVOERING:

Reactie o.v.v. nummer IA-25-12095 naar service@

naar service@ant-online.nl

Lucht turbine slang 2.

ant-online.nl

Lucht motor slang 1 set. DEN HAAG

3-weg spuit 2 set.

ROTTERDAM

Te koop/Te huur aangeboden per direct een

Bediening licht 1 set.

T.e.a.b. Verrijdbaar tandartskastje met 4 laden,

Hoge afzuiging 1 set.

merk Tavom, z.g.a.n.

Speeksel ejector 1 set.

P.P.B.M.van der Kroft010-4180861

Disc pneumatische voetpedaal 1 set.

ppbm@implantologie-vanderkroft.nl

solopraktijk in den haag centrum. 2 behandelkamers met uitbreidings mogelijkheden. 2000 patiënten. Zeer goede groeimogelijkheden. Gelokaliseerd naast Apotheek Adres: Beeklaan 182. Indien geinteresseerd, neem dan contact op via: 06 160 40 226

Gemotoriseerde tandartsstoel met 8 programma’s 1 set. Neem voor meer info over opties en specificaties contact op met: top.dent.de@gmail.com Prijs 14000,- euro (excl. BTW).

Emmen Tandartspraktijk ter overname aangeboden in Emmen Dr. Plm 1500 terugkomende patiënten 2x per jaar, een assistente. Er wordt vier dagen per week gewerkt. Praktijkpand te

MIDDEN NEDERLAND Te koop aangeboden: A-dec 1040 stoel met optioneel een spitoen Anthos A6 cart unit indeling airr/microm/microm/ems/spuit. 2 BienAir mc2

huur in een rustige woonwijk (Angelslo) met

micromotoren, Operatielamp Faro Edi. Fimet F

groei mogelijkheden in de toekomst. Over-

1 stoel. Anthos A3 cart unit indeling spuit/ems/

name per september 2012 of in onderling

airr/--/airr met Kavo luchtmotoren Operatielamp

overleg. Overname prijs conform NMT/ANT

Faro Edi

regels. Voor meer informatie kunt u schrijven

Eventueel ook tekoop: Operatielamp Kavo

aan: w.hagedoorn@home.nl of bellen

1410 / Operatielamp Belmont 500.

met

0591-619973 (‘s avonds).

Kavo gebruikt: Blauw 20 L €200,-   Groen 7L  €150,-  Rood 24L  €250,-  airr 632C  €200,- Blauw

KERKRADE

10C en 10CH €200,- p.st. airr.640B  €250,- p.st.

Te huur aangeboden een volledig ingerichte

2x condeseerkopje met toebehoren 66B €300,-

praktijkruimte voor een (ervaren) tandarts

Kavo nieuw: polijstkopjes Intralux 31 LR 2 voor

m/v of mondhygiënist m/v.

€350,- NSK: Rood Ti95 L €350,- Blauw Ti25L €250,-

De ruimte maakt deel uit van een tandheel-

FiberOptik light ( klip voor Orascoptic loupbril

kundig centrum en is goedgekeurd door de inspectie van volksgezondheid. De praktijk is goed bereikbaar (ook met het o.v.) en er is ruime parkeergelegenheid voor de deur. 5 dagen per week beschikbaar. Reacties o.v.v. PA-64-12095 naar service@antonline.nl NOORD-HOLLAND Te koop: kleine tandartspraktijk in Castricum. Gevestigd in pand met 4 collega tandartsen, een orthodontist, een tandtechnisch lab en 2

maar kan voor andere) Endolux 5 150 watt €100,ESPE Elipar Trilight uithardingslamp €30,Tevens meerdere verpakkinge amalg. in diverse spils. Amalgaampistolen. Ook brackets, elastieken en andere ortho benodigdheden. Contact: 0653193669 of tandartsberengoltz@xs4all.nl NEDERLAND Te koop Sirona airrotors 1x T1 control,1x TS2, 1x TM1(kind) Hoekstukken Classic 2x S6L groen,1x S200L rood,1x TE200/2 rood in 1 koop 2600,- 1x Siroson S handstuk met 4L en 3L tip en Sirona endo

mondhygiënistes.

5L systeem.

Voorzien van alle apparatuur (o.a. Digitaal

Slechts 1x gebruikt. totaalprijs 1000,-

röntgen en OPG apparaat en 2 DAC’s) Trouwe

Reactie via florisboehmer@hotmail.nl

patiëntengroep en leuke collega’s. Reacties o.v.v. nummer PA-19-12100 naar ser-

NEDERLAND

vice@ant-online.nl

Te koop Satelec x-mind digitaal rontgen met

Adverteren in deze rubriek is gratis voor ANT-leden. Voor meer informatie en voor het opgeven van uw advertentie gaat u naar www.ant-online.nl > advertenties.

69


ANT Algemeen De ANT behartigt de belangen van in Nederland werkzame tandartsen, gedifferentieerde tandartsen en tandartsspecialisten, waarbij optimale en onafhankelijke tandheelkundige zorg het uitgangspunt vormt en de relatie tussen tandarts en patiënt centraal staat. Tevens ondersteunt de ANT haar leden zodanig dat zij in staat worden gesteld om zich, in overeenstemming met de visie van de ANT, te richten op de essentie van het zijn van tandarts: het verlenen van optimale tandheelkundige zorg.

ANT is een beroepsorganisatie voor tandartsen, opgericht in 1995. Op 5 juli 2002 heeft de minister van VWS de ANT aangewezen als ‘representatieve organisatie’  voor tandartsen en tandartsspecialisten.

Dit doen we mede door het aanbieden van een uitgebreide ledenservice. Binnen deze ledenservice worden diverse diensten aangeboden, zoals een telefonische helpdesk, uitgebreide en kosteloze advertentierubrieken, advisering bij praktijkoverdracht, juridisch en fiscaal advies, modelcontracten et cetera. Ook biedt de ANT haar leden een onafhankelijke en laagdrempelige klachtencommissie, tot wie de patiënten van ANT-leden zich in een geschil kunnen richten.

ANT lidmaatschappen en contributie 2012 Statutair is vastgelegd dat uitsluitend tandartsen en studenten tandheelkunde lid kunnen worden van de ANT. De vereniging kent een aantal verschillende typen lidmaatschappen met bijbehorende contributie.

Bestuur

Bureau

Voorzitter a.i. / penningmeester

Bureau-adres

Volwaardig lidmaatschap*

€ 960,-

De heer W.F. Kniese

Leidsevaartweg 99 2106 AS Heemstede

Praktiserende tandartsen

Secretaris

Telefoon

Partnerlidmaatschap*

€ 480,-

Voor partnertandartsen van leden

Groepslidmaatschap*

€ 750,-

E-mail

Vanaf vier tandartsen werkzaam op één adres of onder één naam

Starterlidmaatschap

€ 0,00

In jaar van afstuderen 1e jaar 2e jaar 3e jaar

Mevrouw T. Smulders, tandarts Lid

Mevrouw C. Scheijmans, orthodontist

023-524 88 99

Contributie per kalenderjaar per 1 januari 2012:

ant@ant-online.nl Website

www.ant-online.nl

€ 158,50 € 406,€ 642,Gereduceerd lidmaatschap

€ 358,-

Niet-praktiserend, <65 jaar

65+ lidmaatschap*

€ 480,-

Praktiserend

Pensioenlidmaatschap

€ 91,-

Niet meer praktiserend

Studentlidmaatschap € 0,00 *): inclusief aansluiting bij klachtenregeling conform WKCZ.

Lid worden of uw lidmaatschap wijzigen? Mail naar ant@ant-online.nl, of bel: 023 - 524 88 99.

70 


BLR-Bimon heeft klimaatbeheersingssystemen geïnstalleerd bij o.a. de volgende praktijken: Tandartsenpraktijk Hiemstra Bv Amersfoort • Tandartspraktijk Maatschap Amersfoort • Den Hartog Tandtechniek Amstelveen • Nouwen Tandarts Amstelveen • Tandartspraktijk Rozengracht Amsterdam • Mekenkamp Tandartsen en Mondhygiëne Amsterdam • Fransman Tandheelkunde Amsterdam • Tandarts Praktijk Ottens Amsterdam • Tandarts E.J. Pomp Doetinchem • Tandarts Van de Ven Duiven • Tandartspraktijk De Roosten Eindhoven • Tandartspraktijk Hamilton Gouda • Tandartspraktijk A.P. Verbauwen Gouda • Tandarts A. Boom Gouda • Tandprothetische Praktijk Smit Hengelo • Brejaart Tandarts Hilversum • De Haan Tandtechniek Hilversum • Tandarts L.J. Wichard Hoogvliet • Tandenteam Vink Montfoort • Tandtechnisch Laboratorium Pietersen Nibbixwoud • Tandarts De Vos Odoorn • Tandarts Nieboer Oegstgeest • Tandheelkundig Centrum Opmeer Opmeer • Tandartsenpraktijk Albano Oudenbosch • Tandartspraktijk P.R.T.Melman Raalte • Tandtechniek Van Beijsterveldt Rijen • Tandartsenpraktijk Pag Rijswijk • Tan Dent Tandartsen Rotterdam • Repko Meylis Tandartsenpraktijk Schagen • Tandartspraktijk J.P.D. Dekker Soest • Tandartsenpraktijk Lamp Tilburg • Tandartsenmaat-schap Urk Urk • Tandartspraktijk Veling Woerden

Het comfort van morgen vandaag in de praktijk Tevreden patiënten en personeel

Het principe van warmteterugwinning Een klimaatsysteem met warmteterugwinning is zeer efficiënt in energieverbruik. Een (vacuüm/compressor)ruimte wordt gekoeld door warmte daaraan te onttrekken en tegelijkertijd worden andere ruimten met behulp van deze warmte weer verwarmd. Overige ruimten

Vacuüm/ compressorruimte

BLR-Bimon Klimaatbeheersing

BLR-Bimon bv Postbus 72 3417 ZH Montfoort Aardvletterweg 3A 3417 XL Montfoort

Vakmensen met plezier in hun werk

Verkoop 0348 - 47 22 47 Service 0348 - 47 00 04 Fax 0348 - 47 20 27 info@blr-bimon.nl www.blr-bimon.nl


Het eerste en enige dentine in een capsule

Biodentine™ is het eerste alles-in-één biocompatibel en bioactief dentinesubstituut dat overal waar dentine beschadigd is, gebruikt kan worden. Biodentine™ bevordert de remineralisatie van de pulpa, behoudt haar vitaliteit en stimuleert de genezing ervan. Het vervangt natuurlijk dentine en het heeft dezelfde biologische en mechanische eigenschappen. De klinische behandeling met Biodentine™ levert voortaan nog meer voordelen op: vanaf nu is het mogelijk om de composiet rechtstreeks op de Biodentine™ te kleven, zodat een volledige restauratie in één enkele sessie kan worden uitgevoerd. Ontdek nu zelf alle klinische voordelen van het eerste en enige echte dentine in een capsule en vraag uw Septodont-vertegenwoordiger naar Biodentine™.

• •

••

SEPTODONT NV-SA Grondwetlaan 87 B-1083 Brussel gratis nummer: 00800 2 425 60 37 Fax +32 (0)2 425 36 82 info@septodont.nl www.septodont.nl

Profile for APPR Hét Branchebureau

Dentz 3 - 2012  

Dentz, waarin opgenomen ‘tANTwoord, ledenorgaan van de Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT).

Dentz 3 - 2012  

Dentz, waarin opgenomen ‘tANTwoord, ledenorgaan van de Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT).