Page 1

Dentz vakblad voor tandartsen JAARGANG 6 - 2014 - NUMMER

2

NOCTP ‘GEWOON GAAF!’

IN GESPREK MET IGZ-INSPECTEURS

KROON OP HET WERK

HEEFT U PRAKTIJK­ MANAGEMENTTALENT?

Trendwatcher Lieke Lamb:

‘De grootste trend is de mondige cliënt’


voo r Icon behandeling

na Icon behandeling Met dank aan: Prof. Dr. Carlos Rocha Gomes Torres, DDS, Msc, PhD

Hét antwoord op whitespots: I can Icon! Snel, pijnloos en esthetisch: Is de infiltratie behandeling met Icon. Cariogene whitespots – even ongewenst als ze frequent zijn, met name na het verwijderen van de vaste beugel. Nu kunt u uw patiënten een pijnloze behandeling aanbieden in plaats van een invasieve interventie. Infiltratie met Icon heeft

bewezen een effectieve manier te zijn om de whitespots te maskeren op gladde oppervlakken. Snel, pijnloos, esthetisch. In slechts 1 behandeling. Een goed vooruitzicht voor u en uw patiënten. www.dmg-dental.com


VOORWOORD Van patiënt naar cliënt Ivo voor den Dag, bladmanager

In februari heeft de NMT het predicaat ‘Koninklijk’ gekregen. In de periode voorafgaand aan het 100-jarige jubileum gonsde het al van de geruchten. De locatie van jaarlijkse Apolloniaborrel – de Ridderzaal in Den Haag – en het bezoek van minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voedden deze geruchten sterk. Het is bijzonder voor de beroepsgroep in het algemeen en de NMT in het bijzonder, dat het predicaat uiteindelijk is uitgereikt. In deze editie van Dentz een interview met NMT-voorzitter Rob Barnasconi waarin hij ingaat op wat het predicaat betekent voor de NMT enn hoe hij de samenwerking met de ANT ziet. Bovendien geeft hij antwoord op de vraag of de vrije tarieven nog ziet komen in de toekomst. Zijn verwachtingen hieromtrent liggen dichtbij wat ANT-voorzitter Jan Willem Vaartjes in zijn column schrijft. Daarom is het voor velen goed om te kunnen melden dat er initiatieven zijn genomen om

het Nederlandse beleid juridisch te toetsen. Want, zo is de lezing, de consument die extra aandacht en kwaliteit wil, heeft niet de vrijheid om er samen met de tandarts afspraken over te maken. ‘Dit is niet wat de Europese rechter bedoelt met consumentenbescherming’, zegt advocaat Jan-Koen Sluijs van Legaltree in gesprek met Dentz-verslaggever Liza Leijenhorst. De consument is er in ieder geval klaar voor, zegt trendwatcher Lieke Lamb. Zij denkt dat de patiënt veel meer als een cliënt gezien wil worden. Daar hoort volgens haar niet alleen een andere manier van communiceren bij, maar ook openheid over prijzen. En wat haar betreft gaat dat verder dan alleen het publiceren van de maximumtarieven van verschillende behandelingen. De door velen gewenste rust in het vakgebied zal nog even op zich laten wachten; er is nog genoeg ruimte voor discussie, verandering en niet in de laatste plaats duidelijkheid.

Colofon Dentz, waarin opgenomen ‘tANTwoord, ledenorgaan van de Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT) Redactieadvies­raad Sjoerd Algera (tandarts), Ronald Bos (Ivoren Kruis), Reinier Hoogeveen (OVAP), Ed Kolsteeg (secretaris VGT), Han Verhoeven (NVIJ) Aan dit nummer werkten mee Anna Berends van Loenen, Thomas Braun, Martin van Geest, Joost van Kleef, Wilfred Kniese, Liza Leijenhorst, Reina de Raat, Lisette Sloots, Rob Maaswinkel, Henk Willem Smits, Jan Willem Vaartjes, Frank van Wijck. Redactie Dentz APPR B.V., Postbus 5135, 1410AC Naarden, 035-6942878, dentz@appr.nl, www.appr.nl Advertenties Herman Wessels, 035-6942878, herman@appr.nl Vormgeving Merit op de Dijk (art direction), Marlies Mulder Bladmanager Ivo voor den Dag, ivo@appr.nl Druk Ten Brink, Meppel. De redactionele inhoud van Dentz verwoordt niet noodzakelijk de standpunten van de Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT), noch neemt de ANT verantwoordelijkheid voor de inhoud van redactionele artikelen. De inhoud van ’tANTwoord valt onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de ANT. Copyright niets uit deze uitgave mag worden overgenomen en/of vermenigvuldigd zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever. ©2013 APPR bv. ISSN 1877-3753

Dentz 3


INHOUD

14 18

NOCTP ‘Gewoon Gaaf!’

‘De grootste trend is de mondige cliënt’

24

Boor 100 procent belastingvrij


In gesprek met IGZ-inspecteus Peter Lakerveld en Herman Steenbergen

30

’tANTwoord

Contracteervrijheid tussen professional en patiĂŤnt

40

Column Wilfred Kniese. . . . . . . . . . . . . . . . 53 Maximumtarieven in strijd met Europees recht?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Consumentenplatform Mondzorg opgericht. 56 Samen ondernemen. . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 ANT Open Golftoernooi. . . . . . . . . . . . . . . 61 Lastige zaken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Vraag en aanbod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 ANT Servicepagina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

En verder... Column Jan Willem Vaartjes . . . . . . . . . . . . 7 Nieuws en Productnieuws . . . . . . . . . . . . . . 9 Praktijk van . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Kroon op het werk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Heeft u praktijkmanagementtalent?

48

Erfgoed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Studentz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44


De ideale website

voor uw professionele behoeften UW WEBSITE IN 1 KLIK

Informatie voor uw patiĂŤnten

Kwalitatieve opleidingen

Nieuws en evenementen

Gratis proefmonsters

www.dentalcare.com De verzorging voortzetten die begint in uw praktijk


COLUMN

Jan Willem Vaartjes, voorzitter ANT

Durft u de uitdaging aan? Vorig jaar schreven we over de noodzaak dat er een patiëntenplatform voor de mondzorg zou komen. Inmiddels is het Consumenten Platform Mondzorg (CPM) opgericht en ik kan niet anders zeggen dan dat ik erg blij ben met dit platform. Er bestaat een belangrijke groep consumenten die hoogwaardige mondzorg wil afnemen, zonder dat de overheid of een zorgverzekeraar kan bepalen of deze zorg en service wel voldoende doelmatig is. Op dit moment worden de belangen van de patiënt vertegenwoordigd door de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF). Met deze organisatie hebben we goed contact. We begrijpen en ondersteunen hun zoektocht naar het zichtbaar en transparant maken van kwaliteit. Dit alles wel op een manier dat onnodige bureaucratie vermeden wordt. Echter voor het aanpassen van het tariefsysteem dat zorg op maat en meer service mogelijk maakt, zijn consumentenorganisaties logischere partners dan patiëntenverenigingen of verzekeraars.

Fundamenteel recht De grootste consumentenorganisatie, de Consumentenbond, begrijpt dat er situaties zijn waar de consument meer te kiezen zou moeten hebben en waar volledige regulering een knelpunt is. Het is een grote stap voorwaarts dat de tandartsen de Consumentenbond hebben kunnen overtuigen dat meer keuzevrijheid met een plustarief voor bepaalde indicaties noodzakelijk is. Het proces om meer keuzevrijheid in de mondzorg verder door te voeren, is mede afhankelijk van bestaande belangen en de onderhandelingsprocessen tussen partijen Daarom is het zo interessant dat het CPM laat zien dat keuzevrijheid een fundamenteel recht

is, waar de overheid geen inkomenspolitiek mee kan bedrijven. CPM heeft de daad bij het woord gevoegd en bezwaar gemaakt tegen de tariefbeschikking van 2014. In hun bezwaarschrift wordt kraakhelder aangetoond dat de situatie in Nederland dusdanig afwijkt van de andere Europese landen dat er een verstoring van de interne markt optreedt en patiënten gedwongen worden zorg op maat over de grens af te nemen. Er zijn nu al voldoende voorbeelden te vinden van tandartsen die zich op de Nederlandse patiënt richten, maar de daadwerkelijke behandeling net over de grens uitvoeren. In deze Dentz vindt u een interview met het bestuur van het CPM en hun advocaat. Omdat de stem van de consument zo belangrijk is, moeten we dit allemaal zo goed als mogelijk ondersteunen. Ik wil u daarom vragen om uw kritische en onafhankelijke patiënten te motiveren zich aan te melden bij het Consumenten Platform Mondzorg.

Consumentenrechten Naast patiëntenrechten bestaan er dus ook consumentenrechten, die enerzijds recht geven op keuzevrijheid maar anderzijds eisen stellen aan u als ‘leverancier’. Indien u zelf ontevreden bent over een product dan kunt u daarover relatief makkelijk klagen en uw geld terugkrijgen. Ook is er een wettelijke garantietermijn waarop u beroep kunt doen als er later iets misgaat. De Consumentenbond en het CPM zijn onafhankelijke organisaties die opkomen voor de belangen van de consument. Indien de consument dus gediend is bij kwalitatief onderscheidende behandelingen en vrije prijzen dan zullen vanuit consumentenperspectief de leveringsvoorwaarden, een snelle afhandeling van geschillen en een goede garantieregeling logische eisen zijn. Durft u deze markt aan?  ■ Dentz 7


Flexitime® Betrouwbare precisie. Altijd weer.

Het A-silicoon dat overtuigt. Precies en flexibel. ■

Zekerheid: Afdrukken gemaakt met Flexitime zijn uiterst precies dankzij de uitgebalanceerde fysieke eigenschappen

Comfort: Het intelligente tijdsconcept maakt het mogelijk om stressvrij en efficiënt te werken met een hoge mate

van flexibiliteit. Patiënt: Flexitime is dé probleemoplosser, ook voor uitdagende gevallen – nauwkeurige afdrukken vormen de basis voor perfect passende indirecte restauraties en tevreden patiënten.

op het hoogste niveau.

Giving a hand to oral health. heraeus-kulzer.com

Het nascholingsbureau van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) wij bieden een uitgebreid programma voor het gehele tandheelkundige team. Ons programma bevat leergangen, cursusdagen, workshops en symposia. we bespreken graag de mogelijkheden voor nascholing bij u in de praktijk of op een locatie naar keuze. Heeft u vragen over ons aanbod of een specifieke cursus, neem dan contact op met een van onze cursuscoördinatoren.

In ons aanbod: 25 april 2014:

Hoofd-hals anatomie

20 juni 2014:

dento-alveolaire chirurgie in de algemene praktijk

26 september 2014:

Symposium esthetic dentistry

2 oktober 2014:

avondsymposium Grenzen aan ethiek en fraude in de tandheelkunde

ScHrijf je nu in!

Kijk op onze website voor meer informatie over onze producten en diensten.

www.acta-de.nl

03 ADV ACTA A5 Dentz A5 liggend dentz2.indd 1

Gustav Mahlerlaan 3004, 1081 la amsterdam, t 020 - 5980 308, ade@acta.nl

06-03-14 15:06


NIEUWS Favervuta bestaat 45 jaar! Op 6 mei 1969 is Favervuta, de faculteitsvereniging van tandheelkunde Amsterdam, opgericht. Dit betekent dat we dit jaar haar IXe lustrum mogen vieren, een jubileum dat niet ongemerkt voorbij mag gaan. Ter ere van deze bijzondere gebeurtenis wordt er een lustrum-week georganiseerd van 23 tot en met 28 mei 2014 met het thema: Het Negende Verhemelte. Het programma van de lustrumweek: Vrijdag 23 mei: Opening lustrum & receptie Zaterdag 24 mei: Lustrumrally Maandag 26 mei: ACTA variété Dinsdag 27 mei: ACTA activiteiten- & sportdag Woensdag 28 mei: Studentensymposium en lustrumgala Uiteraard een week die door de studenten en medewerkers van het ACTA niet gemist mag worden, maar ook andere belangstellenden zijn van harte uitgenodigd voor de feestelijke opening, het ACTA variété en het gala. Het

ACTA variété is een voorstelling gemaakt en uitgevoerd door studenten en zal plaatsvinden in het Rozentheater in Amsterdam. Tijdens de activiteitendag wordt er een veiling gehouden, waarvan we de opbrengst zullen doneren aan stichting Bridge the Gap. Deze stichting richt zich op kinderen in Laos en Vietnam met een aangeboren of verworven gezichtsafwijking, zoals schisis en Noma. Informatie/deelnemen: lustrumfavervuta@acta.nl

Bloedend tandvlees vormt gezondheidsrisico Bloedend tandvlees, 80 procent van de Nederlanders heeft hier in meer of mindere mate mee te maken. Het is een teken van tandvleesontsteking, en die is niet alleen verantwoordelijk voor bijvoorbeeld het verlies van tanden en kiezen, maar blijkt ook een rol te spelen bij hart- en vaatziekten, diabetes, vroeggeboorte en meer serieuze narigheid. Van de genoemde 80 procent van de Nederlanders met bloedend tandvlees heeft maar liefst 10 tot 15 procent een ernstige tandvleesontsteking (parodontitis). Op het eerste gezicht misschien onschuldig, maar niets is minder waar. Er is een relatie aangetoond tussen tandvleesontsteking en hart- en vaatziekten. Als gevolg van de tandvleesontsteking komen er bacteriën uit de mond in de bloedbaan, waar zij problemen kunnen veroorzaken bij de vaatwand en kunnen leiden tot bloedstolsels, die bijvoorbeeld een hartinfarct of beroerte kunnen veroorzaken.

Mensen met diabetes hebben vaker problemen met hun tanden en tandvlees. Als gevolg van de diabetes wordt de doorbloeding van verschillende weefsels minder. Ook hebben diabetespatiënten vaker een droge mond, waardoor ontstekingen en gaatjes

eerder ontstaan. Daarbij komt dat diabetespatiënten een verhoogd risico hebben op hart- en vaatziekten, waarbij hetgeen hierboven is gemeld, een extra complicatie kan zijn. Tijdens de zwangerschap is er een verhoogde gevoeligheid voor het ontwikkelen van ontstoken tandvlees. Als gevolg daarvan komen er allerlei ontstekingsmediatoren vrij die, wanneer ze in hoge mate geproduceerd worden, ervoor kunnen zorgen dat tijdens de zwangerschap de weeën te vroeg worden opgewekt. Ook kunnen schadelijke mondbacteriën via de bloedbaan de placenta of foetus bereiken en ter plekke een infectie veroorzaken. Naast de relatie met hart- en vaatziekten, diabetes en vroeggeboortes, blijkt steeds meer uit wetenschappelijk onderzoek dat er ook relaties zijn tussen tandvleesontsteking en reuma, longontstekingen, kanker, COPD en dementie (zeer recent gepubliceerd). Informatie: www.mondhygienisten.nl Dentz 9


PRODUCT Nieuwe producten van MIS 2014 Het prothetiek-assortiment van MIS is uitgebreid met Zirkonium en Cadcam-abutments. Voor de MIS Seven- en C1-implantaten zijn er nu ook Zirkonium abutments verkrijgbaar voor het Narrow, Standaard en Breed platform. De Zirconium abutments zijn zowel cementeer-, als verschroefbaar te verkrijgen. Tevens zijn er voor het Seven en C1-implantaat ook Ti Base abutments verkrijgbaar in single en Multiunit-versie. Sinds kort heeft MIS Implants haar assortiment botaugmentatieproducten aanzienlijk uitgebreid. Het huidig assortiment BondBone en 4Bone BCH (100 procent synthetisch) en de 4Bone RCM-membranen (varkenscollageen type 1), zijn nu uitgebreid met 4Bone XBM (xenograft), op basis van anorganisch runderbot materiaal, met een minerale matrix vergelijkbaar met menselijk bot. Daarnaast heeft het osteoconductieve eigenschappen. De eigenschappen zorgen voor volledige opname in de osteogenesis van nieuw bot. De 4Bone XBM is verkrijgbaar in verschillende tubes van 0,5 tot 2,5cc met partikels van verschillende grootte van 0,25 of 2 millimeter. Tevens zijn er nieuwe membranen RCB en RSB op basis van rundercollageen type 1, voorspelbaar en volledig re-

sorbeerbaar. Beide membranen zijn te gebruiken bij zijdelingse augmentatie, sinus lift en periodontale en periimplantale defecten. Tevens zijn beide zijden van het membraan toepasbaar. Alle membranen zijn verkrijgbaar in de afmetingen 15x20, 20x30 en 30x40 millimeter. 4Bone pluggen en tape zijn gemaakt van gezuiverd cross-linked rundercollageen type 1, volledig resorbeerbaar. Hulp in reparatie van Schneiderian membraan, en bij extractie sites. Snelle verwerking tien tot veertien dagen. De pluggen en tapes zijn steriel per stuk verpakt in een box van tien stuks. NOOIT MEER TANDEN WEGGOOIEN Waarom getrokken tanden weggooien, of aan de patiënt meegeven? In sommige landen is zelfs al een dentine-bank. De oplossing om autoloog bot te winnen is de Smart Dentin Grinder. Gebruik getrokken tanden/kiezen nu nuttig met de Smart Dentin Grinder als een autograft. Geëxtraheerde tanden zijn binnen dertig minuten bacterievrij te gebruiken als klein dentine granulaat in sockets en defects binnen één sessie. Lichaamseigen materiaal, minder gebruik van andere botaugmentatie-producten. Informatie: www.mis-implants.nl

Adverteerdersindex Acta Dental Education . . Algold . . . . . . . . . . . . . Arseus . . . . . . . . . . . . . Carestream . . . . . . . . . . Cavex Holland . . . . . . . Cleandeal . . . . . . . . . . . Dental Pharma . . . . . . . Dental Union . . . . . . . . DMG . . . . . . . . . . . . . . GC Benelux . . . . . . . . . Goedegebuure . . . . . . . Heraeus Kulzer . . . . . . . ICX Implants . . . . . . . . . Ivoclar . . . . . . . . . . . . .

10 Dentz

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . 8 . . . 16 . . . 36 . . . 43 . . . 28 . . . 43 . . . 46 . . . 20 . . . . 2 12, 28 . . . 52 . . . . 8 . . . 28 . . . 67

Johnson & Johnson . . . . . . . . . Medieq . . . . . . . . . . . . . . . . . Miele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Van Mill . . . . . . . . . . . . . . . . . Paot Madonna di Campliglio . . Procter & gamble . . . . . . . . . . Satelec . . . . . . . . . . . . . . . . . Van der Schoot . . . . . . . . . . . . Sibbing & Wateler . . . . . . . . . Thom Systems . . . . . . . . . . . . Voco GmbH . . . . . . . . . . . . . . W&H Benelux . . . . . . . . . . . . . Zeelte . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

58 52 37 50 62 . 6 64 16 28 68 11 12 62


de

mpel

tijkste

r, prak

de Afzen

4 17078r

ing

teken

e

umm

Klantn

do hu e u id w ig vo e aa ord nb ee ie l m di ng et en !*

Hand

Datum

1 1 1

d h Bon

1

l-Etc Tota ond tch B E f l r Se ivato t c a Cure s Dual astje w k e i at Applik r prime k e i m Kera er l prim a a t Me r prime m u i n o Zirc ing Glaz

2 1 2 1

n e e l l a t f e i l b u t s l a u ! n n e f l l a e n t s Va e b U d n o b a r u t u F g no

All You need is „u“

Futurabond® u

• Duaal-hardend universieel adhesief • Zelf-ets, selectieve ets of total-ets – U als gebruiker heeft de vrije keuze! • Buitengewoon veelzijdig toepasbaar – voor directe of indirecte restauraties – volledig compatibel met alle lichthardende, duaalhardende en zelfhardende composieten – zonder extra activator – betrouwbare hechting aan verschillende materialen zoals metaal, zirconium of aluminimum oxide maar ook aan silicaat keramiek – zonder extra primer • In één laag aanbrengen – maar 35 seconden totale verwerkingstijd

*Alle aktuele aanbiedingen vindt u onder www.voco.com

VOCO GmbH · Anton-Flettner-Straße 1-3 · 27472 Cuxhaven · Duitsland · Tel. +49 4721 719-0 · www.voco.com

nieuW


W&H Assistina+Lisa_Dentz_92x275_NL_Layout 1 30.03.2013 16:25 Seite 1

NIEUW

gingsresulta ini

at

Re

Perfect onderhoud en sterilisatie in slechts 20 minuten

bo

ve

n de

nt

Gevalideerd proces 9 9 pro

+ Bekijk Glasionomeer

Technologie met

een

FRISSE BLIK

EQUIA zorgt voor onvergelijkbare esthetiek, dankzij haar unieke translucentie en uitmuntende kleur overeenkomst*. Dit zijn slechts enkele sterke punten van EQUIA. Ontdek meer over de nieuwe dimensie in restauratieve tandheelkunde op www.gceurope.com *Data zijn beschikbaar

Met de Assistina 3x3 en de Lisa Fast cyclus worden instrumenten op een perfecte manier gereinigd, gesmeerd en gesteriliseerd. GC EUROPE N.V. Head Office Tel. +32.16.74.10.00 info@gceurope.com http://www.gceurope.com GC BENELUX B.V Tel.+31.30.630.85.00 info@benelux.gceurope.com http://benelux.gceurope.com

Zonder verkorting van de levensduur, en in slechts 20 minuten tijd. W&H Benelux, Reepkenslei 44, B-2550 Kontich t +32 (0)475 51 63 63, f +32 (0)3 844 61 31 office.benelux@wh.com, wh.com

ce


PRODUCT Universeel-adhesief Futurabond U – een ‘bond’ voor alle gevallen Met het nieuwe duaal hardende Futurabond U in de SingleDose brengt Voco het enig echte universele adhesief in een wegwerp-applicatievorm op de markt. Naast de volgens de leverancier eenvoudige hantering van de SingleDose biedt het nieuwe Futurabond U de gebruiker een uitstekende diversiteit aan toepassingsmogelijkheden, zowel met betrekking tot de indicaties als bij het kiezen van de etstechniek of de uithardingsmodus. Het maakt niet uit, Self-Etch, Selective-Etch of Total-Etch: De gebruiker kan met Futurabond U afhankelijk van de beschikbare klinische situatie, maar ook afhankelijk van persoonlijke werkwijze, vrij kiezen hoe hij de harde tandsubstantie wil conditioneren. Zo bestrijkt Futurabond U een dusdanig breed toepassingsspectrum dat geen ander bondingsysteem in de praktijk meer nodig is. Aangebracht in één enkele laag zorgt het nieuwe universeeladhesief voor hoge hechtwaarden aan glazuur en dentine en zodoende voor een permanente verbinding zonder spleten aan de randen tussen harde tandsubstantie en vul-

lingmateriaal. Tevens biedt hij zonder extra primer een betrouwbare hechting aan diverse materialen zoals metaal, zirkoon- en aluminiumoxide en silicaatkeramiek. Het universeel-adhesief is onbeperkt compatibel met alle licht-, duaal- en zelfhardende composieten op methacrylaatbasis en is zowel geschikt voor directe als indirecte restauraties. En dat zonder extra activeringsmiddel voor duaalharding. Informatie: www.voco.com

EverStick Ortho van GC GC everStick Ortho is bedoeld voor de esthetische retentiefase na een actieve orthodontische behandeling. De matrix houdt de individuele glasvezels in een bundel voor een gemakkelijke verwerking en aanpassing aan de tandboog.

Het bedrijf benoemt de volgende voordelen: • past bij de natuurlijke kleur van de tanden • gemakkelijk aan te passen aan de tanden zonder behoefte aan gipsmodellen of een tweede bezoek

• betrouwbare composiethechting • comfortabel te dragen en gemakkelijk te reinigen • volledig metaalvrij zonder risico op metaalallergie (Ni, Cr) Informatie: www.benelux.gceurope.com

Dentz 13


NOCTP ‘Gewoon Gaaf!’ Bij menig tandartsbezoek komt de eyeopener ‘cariës is omkeerbaar’ niet aan bod. Het is een gemiste kans om de invloed van de patiënt en van zijn ouder op het ontstaan, en vooral het voorkomen, van cariës niet aan bod te laten komen. Er is een lange fase waarin de mondzorgverlener de samenwerking met de ouder en het kind kan aangaan om cariës te voorkomen of te stoppen.

Teun Rietmeijer

E

en tandarts die bij een kind caviteit vaststelt, restaureert deze keurig. Vervolgens komt het advies aan het patiëntje: ‘Goed poetsen hè?’. Verder komt het veelal niet. En dat is een gemiste kans. Cariës is omkeerbaar. De patiënt en zijn ouder hebben een grote invloed op het ontstaan en het voorkomen ervan. Wereldwijd zijn er veel ziektes waarop menselijk gedrag veel invloed heeft. Ze zijn niet overdraagbaar. Diabetes, hart- en vaatziekten en obesitas zijn bekende voorbeelden. Veel minder bekend is dat cariës een gedragsziekte is. Van de gezondheidskosten staat cariës wereldwijd op een vierde plaats. We streven in dit geval niet naar een podiumplaats.

Complex proces? De mondzorgverlener moet af van het idee dat cariës een complex proces is. Je kunt er natuurlijk vanuit gaan dat cariës ontstaat als er teveel tandplak is en de verkeerde voeding 14 Dentz

wordt genomen. Je kunt ook denken in oplossingen van gedragsverandering: beter poetsen met fluoridetandpasta en een ander voedingspatroon. De analyse om het cariësrisico te bepalen is niet zo ingewikkeld. Cariës wordt pas een complex proces als zorgverleners gedragsverandering willen nastreven bij de patiënt. Tot op heden is de gezondheidszorg vooral gericht op ziekte en zorg. Cure-gericht dus. Maar zorgverleners zullen hun activiteiten naar gezondheid en gedrag moeten gaan ombouwen. Zich meer op de care kant richten dus. Dat betekent dat zorgverleners zich met (de bevordering van) het gezonde gedrag van de patiënt moeten bezighouden. NOCTP, de Non Operative Caries Treatment and Prevention-methode is een voorbeeld van een care-programma. De nadruk van NOCPT ligt namelijk op het motiveren van de ouders en het stimuleren van zelfzorg van ouder en kind, gedragsverandering van de ouders en het kind dus.


Gewoon gaaf! Met NOCTP zijn prachtige resultaten haalbaar. Uit het promotieonderzoek van dr. Erik Vermaire (2013) blijkt dat de NOCTP-methode (de officiële naam van de Nexø-methode) tot 70 procent minder caviteiten geeft. Die enorme gezondheidswinst is voor het Ivoren Kruis reden geweest deze methode, nu ook beproefd in een Nederlandse setting, onder de aandacht van de beroepsgroep (practici, beroepsverenigingen, wetenschappelijke organisaties, onderwijs), beleidsmakers, verzekeraars, pers en overheid te brengen. Om dit goed te doen moest eerst gezocht worden naar een treffende naam voor de veelbelovende preventiemethode. En die is er: Gewoon Gaaf! Want wie gewoon zijn tanden goed poetst en gewoon verstandig eet, kan met niet al te veel inspanning zijn gebit gewoon gaaf houden.

wordt het interval tussen twee preventieve bezoeken per individu bepaald op basis van risicoinschatting. Het risico wordt ingeschat door het niveau van zelfzorg, de mondhygiëne die de ouder bij het kind weet te bereiken, de doorbraakfase van blijvende gebitselementen, de cariësontwikkeling in het gebit in het algemeen en in de blijvende molaren in het bijzonder. Het richt zich voornamelijk op het verhogen van het niveau van zelfzorg. Is het niveau van de zelfzorg hoger? Dan wordt het terugkominterval groter. Verder wordt in het programma alleen op indicatie geseald en fluoride aangebracht. Met het programma wordt ernaar gestreefd om ouders in de mondzorgpraktijk te krijgen zodra het eerste tandje van hun kind doorbreekt. Dàt is het moment dat je ouders erop kunt wijzen dat zij de sleutel zijn in het cariësvrij opvoeden van hun kind.

Individuele benadering

Plaque kleuren

Gewoon Gaaf! kiest voor een individuele benadering van ouder en kind. Bij het programma

Bij kinderen die het Gewoon Gaaf!-programma volgen, wordt de plaque gekleurd. Het kind en Dentz 15


DE COMPACTE THERMODESINFECTOR • Tafelmodel, HxBxD: 45 x 55,5 x 50 cm. • Duits fabricaat • 2 Typen: Basic en Injection • Eenvoudige touchpad bediening • Capaciteit: 300 instrumenten / totaal 6 kg. • Uitlezen protocollen via usb aansluiting of netwerk • Werking conform DIN EN normen • Aansluiting: 220/230 V • Laag waterverbruik

Gebruikt alles-in-één reinigingstabletten! dus gevalideerd

Informeer naar de scherpe pakketaanbiedingen Algold dental Overveld 7 B 3848 BT Harderwijk

Tel.: 0341 423385 info@algold.nl www.algold.nl

Quadrant Universal Living Colors

SYSTEM

Herstelt onzichtbaar de natuurlijke esthetiek

LIVING COLORS

Optimale lichtverstrooiing door prismavormige vuldeeltjes Natuurlijke fluorescentie Perfecte vulstofmix verrijkt met sub-micron partikels Geschikt voor mono layering en multi layering technique Sterk, eenvoudig te verwerken en hoogglans polijstbaar

Quadrant Universal Living Colors bevat géén Bisphenol A (BPA)

www.cavexquadrant.nl ad QULC A5 NL.indd 1

17-12-13 16:00

Specialist voor tandartsen Casco, nieuwbouw, verbouw, renovatie, restauratie Als u goed en betrouwbaar advies wilt, een ontwerptraject geheel naar uw wensen, een prettige bouw zonder onvoorziene kosten, belt u nu.Wij realiseren praktijken met strakke budgetten. Uw totaal investering kan in veel gevallen behoorlijk verlaagd worden. Graag sturen wij u een uitgebreide brochure met vele voorbeeldprojecten, referenties en werkwijze! Nieuwe Eerdsebaan 8 5482 VS Schijndel, T: 073-5493841 F: 073-5480141 info@vanderSchootArchitecten.nl, www.vanderschootarchitecten.nl Al meer dan 30 jaar ervaring en meer dan 200 praktijken!

U boort, wij bouwen!


de ouders kunnen zo precies zien waar nog plaque zit. De kinderen krijgen een spiegel en gaan zelf poetsen. En de ouders laten zien hoe zij (na)poetsen. Vervolgens wordt door de zorgverlener aangegeven waar de tandenborstel niet goed komt en hoe je op die lastige plekken beter kunt poetsen. Daarna worden de kinderen in de tandartsstoel professioneel gereinigd. Dus wordt het gebit helemaal schoongemaakt en drooggeblazen. Pas dan kun je zien of er initiële laesies zijn. Daar worden de ouders op gewezen: ‘Kijk daar zie ik een witte vlek, dat is een beginnend gaatje, maar dat is nog omkeerbaar’. Dit is voor ouders een eyeopener. ‘Is dat omkeerbaar? Dat overkomt je toch?’ Leg uit dat je in deze fase het proces nog kunt stoppen, maar dat daar wel tijd en aandacht voor nodig is. Bij Gewoon Gaaf! ga je met de ouders in gesprek en probeer je samen met de ouders tot een oplossing te komen.

Fluoridetijdperk Het uitvoeren van het Gewoon Gaaf!-programma kent natuurlijk ook haken en ogen. Veel ouders denken dat ze hun kinderen tekortdoen als ze bijvoorbeeld geen fluoridebehandeling krijgen. Het niet sealen van hun kind (en hun broertje of zusje wel) wordt als onderbehandeling gezien. ‘Niets doen’ zoals de ouder dat uitlegt, voelt voor ouders niet goed. Ze verwachten een behandeling. Monitoren om de zelfzorg een kans te geven, wordt (zonder uitleg) niet gezien als behandeling en vaak vertaald als het ontnemen van zorg. Ouders zijn nogal eens van mening dat de zorg voor het gebit bij de tandarts ligt. Dat je daaraan ook zelf moet bijdragen is voor lang niet iedereen vanzelfsprekend. De huidige generatie jonge ouders is opgegroeid in het fluoridetijdperk. De grote sprongen die toen in de mondgezondheid zijn gemaakt, werken nu mogelijk tegen. Mondzorgverleners moeten opnieuw uitleggen dat ouders en kinderen zich moeten inspannen voor een gezonde mond.

Het roer moet om Sommige zorgverleners zullen zich niet bekwaam voelen om met Gewoon Gaaf! te werken. Maar voor wie het lastig vindt kinderen te boren en vullen, is het programma juist een uitkomst. Bij een succesvolle aanpak doet de boor niet mee. Het is prettig voor het kind en voor jezelf. Het advies is rustig aan met het programma starten. Begin met (ouders van) kinderen waarbij je succes verwacht. Kijk bij wie het in het team het beste past. Zorgverleners hoeven hun praktijk heus niet direct helemaal om te gooien. Begin met een paar patiënten en bouw dat later uit. Het Ivoren Kruis zet zich in om het roer om te krijgen in de mondzorg. Het cariëspreventieve effect van de huidige mondzorg stagneert. Om de mondzorg voor jeugdigen effectiever te maken is volgens het Ivoren Kruis een omslag in de mondzorg nodig. Preventie moet een meer vanzelfsprekend onderdeel worden van de mondzorgpraktijk. Als we kinderen en hun ouders leren om hun tanden op de juiste manier te poetsen, is een enorme gezondheidswinst haalbaar. Het dentale team speelt hierin een belangrijke rol. Mondzorgverleners zouden beloond moeten worden om de monden gezond te houden. Gewoon Gaaf! kan helpen, evenals een ander vergoedingenstelsel, zoals Pay for Performance, waarbij de behandelaar wordt afgerekend op van tevoren met de verzekeraar of overheid gemaakte afspraken in de te behalen gezondheidswinst. Bovenal is een mentaliteitsomslag van dentale zorgverleners, zorgverzekeraars, overheid en politiek, maar ook van de patiënt hard nodig. De patiënt zou meer bewust moeten worden gemaakt van de voordelen van preventie, de haalbare gezondheidswinst en dus betere kwaliteit van leven. ■

Teun Rietmeijer, voorzitter Ivoren Kruis

Dentz 17


‘De grootste

trend is Negen stellingen voor trendwatcher Lieke Lamb

De communicatie tussen patiënt en tandarts ging vroeger niet veel verder dan het sturen van een ansichtkaart voor een halfjaarlijkse controle. Wie nu als tandarts serieus genomen wil worden moet open zijn, flexibel en op de hoogte van de nieuwste digitale mogelijkheden. Trendwatcher Lieke Lamb: ‘Ik ben geen patiënt maar een cliënt. Zo wil ik ook behandeld worden.’ Thomas Braun

1

Tandartsen gaan heel goed met hun tijd mee.

Lieke Lamb 18 Dentz

‘Sommigen wel. Ik heb een orthodontist en die heeft een computerscherm aan de muur hangen. Je maakt daar een nieuwe afspraak niet met een secretaresse, maar via de computer. Als je klaar bent komt er een kassabon uit rollen waar de afspraak op staat. Het is net een parkeerautomaat. En een dag voor


de mondige

cliënt’

die datum krijg je een reminder via de sms. Dat is zeker als je kinderen hebt die alles vergeten verdraaid handig. Mijn vorige tandarts stuurde nog een standaard ansichtkaart waarop stond dat ik over een week weer controle had en of ik al een afspraak gemaakt had. Dan denk ik: hallo? Dat staat toch wel in je systeem, of ik wel of geen afspraak gemaakt heb?’

2

Ze mogen wel wat beter bereikbaar zijn, de tandartsen van Nederland.

‘Dat is waar. Nu nog krijg ik vaak een antwoordapparaat als ik bel. Daarop hoor ik dan dat de tandarts er niet is en vervolgens wordt mij verteld wanneer hij of zij er wel is. Huisartsen hebben daar nog veel meer een handje van. Een béétje tandarts heeft een website met daarop alle tijden van aanwezigheid, waar je anders terecht kan, maar ook informatie over wanneer je een afspraak hebt. Dat is luxe en makkelijk, maar dat is ook wat mensen verwachten.’

3

Communicatie gaat tegenwoordig op basis van gelijkheid. De tandarts is ook maar een mens. ‘Nou, ik denk wel dat er een generatie is die heel erg graag vasthoudt aan hoe het vroeger was. Tandartsen die het autoritaire nog hebben. Je mag blij zijn dat de tandarts je wil helpen,;dat gevoel. Een goede moderne tandarts toont een enorme versoepeling naar zijn klanten toe, is een hulpverlener in plaats van autoriteit. Hij ziet de klant niet als patiënt maar als cliënt. Dus: open, goed benaderbaar en een makkelijke opstelling als er een afspraak verzet moet worden. Vroeger durfde je niet eens te bellen om af te zeggen, want de afspraak stond al een halfjaar. ‘De tandarts van nu communiceert open en flexibel, legt uit en treedt in overleg. Vroeger lag je met je mond open in de stoel en liet je alles gebeuren want hij had de wijsheid in pacht.

De cliënt is nu veel beter geïnformeerd, hij heeft op internet de verschillende behandelmethodes opgezocht. Mijn zoon had laatst een stuk van zijn voortand gebroken. Ik had in no time gevonden welke behandelmethodes mogelijk waren en ik wil van mijn tandarts daar een goed advies in. Sommige tandartsen doen daar niets mee, gaan heel ingewikkeld praten in de hoop dat jij het niet meer snapt. Dan val je door de mand. Dat pikt niemand meer.’

4

De dentale wereld loopt achter als het gaat om klantvriendelijkheid.

‘Dat vind ik wel. En daar moeten ze als de donder wat aan doen. Kijk naar de cosmetische wereld. Daar word je als een prinses behandeld. Nu weet ik wel dat er meer geld zit en dat niet iedere tandarts een marmeren vloer kan laten leggen, maar iets klantgerichter mag wel. En hou het leuk! Tanden poetsen is zo een moeten-ding. Luister je naar de cosmetische industrie, dan hoor je dat voor je tanden zorgen een luxe is. Het is gaaf, fijn dat het mág. Dat zou voor de tandarts ook moeten gelden. Maak het leuk, bied handige apps aan of adviseer bestaande apps, zorg dat je leuk contact houdt. Zorg voor geruststelling, voor voorlichting. Het boren wordt er niet minder pijnlijk door, maar als je weet waar er geboord wordt en waarom, is het al minder erg. Er zijn gelukkig ook al veel tandartsen die dat enthousiasme en die open communicatie wel hebben.’

5

Soms gaat het te hard met de moderne communicatie in praktijken. Als je 86 bent snap je er niets meer van.

‘Als je heel goed wilt zijn in je communicatie, pas je je aan aan je cliënt. Soms vind ik de automatisering bij mijn orthodontist ook ingewikkeld en dan stel ik mijn vraag aan de balie. En dan ben ik nog wel heel voortvarend en hip en happening. Heb je een sterk verDentz 19


de hoogste

De slimste keuze!

de beste

service

prijs

het grootste

assortiment

Dental Union: altijd de slimste keuze! 1.

20% korting op boren van:

Vul de kortingscode ACTIEDZ0214 in bij de winkelwagen en ontvang 20% korting op alle boren van Komet en Horico!* dentalunion.nl/webshop

ALL-IN LEASE

2.

P KOO HUUR

Alle ruimte om te ondernemen met onze unieke leasemogelijkheden. Naast huur, koop en Financial lease biedt alleen Dental Union u ook de varianten All-in lease en Short lease, waarbij preventief en correctief onderhoud aan uw apparatuur is inbegrepen.

RT SHO E LEAS

dentalunion.nl/lease

* Deze aanbieding is geldig van 4 april 2014 t.m. 31 mei 2014 en uitsluitend voor bestellingen geplaatst in de webshop op dentalunion.nl/webshop. Lees de actievoorwaarden in de webshop.

Nieuwegein 030 - 288 88 88

14056-02 DU_Advertentie_Dentz_V1.idml 1

Groningen 050 - 313 33 33

www.dentalunion.nl

11-03-14 09:02


grijsde cliëntenkring, dan is heel erg automatiseren misschien niet je eerste aandachtspunt. Aan de andere kant: er zijn ook veel tandartsen die willen verjongen. Die zouden op dit punt juist een slag moeten maken. Zorg voor een energieke site en zet daar YouTube-filmpjes op hoe je je gebit kunt bijhouden met leuke spelletjes voor de kinderen. Leer ze op een leuke manier via een app tandenpoetsen en zorg ervoor, als ze een maand lang goed gepoetst hebben, dat ze een cadeautje krijgen. Je kunt het zo leuk en jong maken als je zelf wilt.’

6

Nog even en de tandarts kijkt via de webcam of je gaatjes hebt.

‘Die kant gaat het wel op. Toen mijn zoon een stuk van zijn tand verloor, hebben we een foto gemaakt en aan specialisten gemaild met de vraag wat we het beste konden laten doen. Cliënten hebben steeds meer zelf in de hand. De grote trend is de mondige cliënt. Hij is zo goed geïnformeerd omdat hij alles op internet kan vinden. ‘Vroeger vroeg je aan je huisarts: wat heb ik? Nu zeg je: ik heb deze kwaal, wil je mij dat middel voorschrijven en me doorverwijzen naar dat ziekenhuis want daar zitten de beste specialisten. Dat is een enorm verschil met vroeger en daar moet je de cliënt in tegemoet komen. Maar het vak zal natuurlijk niet helemaal gedigitaliseerd worden. Ik verwacht niet dat er op korte termijn een app op de markt komt die een wortelkanaalbehandeling kan uitvoeren.’

‘Ik beschouw het ambt van tandarts als een hoge functie’

7

Communicatie is ook lastig omdat er steeds meer deelpraktijken komen.

‘Flexibiliteit is een trend die wereldwijd enorm toeneemt, net als de trend dat vrouwen steeds vaker hogere functies bekleden en ik beschouw het ambt van tandarts ook als een hoge functie. Daarbij is er tevens de trend dat ze niet full time willen werken. In 2035 zijn er meer vrouwelijke rechters, advocaten, specialisten en tandartsen dan mannelijke. Maar ze willen het gezin erbij en dus werken ze in deeltijd. Omdat iedereen verwacht dat

je 24/7 bereikbaar bent krijg je meer tandartsen in een praktijk. Dat heeft z’n nadelen. ‘Mijn kind heeft drie juffen en als ik iets wil weten heb ik geen idee bij wie ik moet zijn. Het voordeel is wel dat je nooit voor een dichte deur staat. Tenminste, als het goed georganiseerd is. Je moet alles goed met elkaar bijhouden, een waterdicht elektronisch patiëntendossier hebben en ook hier moet je transparant zijn. Zorg dat alles online staat en dat je samen met je cliënten kunt kijken naar de foto’s die vorige week van je kaak zijn gemaakt. Als ik bij een tandarts kom en die heeft geen idee van wat er de vorige keer is uitgevoerd, dan houdt alles op.’

8

Als zijn planning uitloopt, mag een tandarts daar­voor best zijn excuses voor aanbieden. ‘Daar zijn tandartsen extreem slecht in, vind ik. Als ik te laat ben krijg ik op m’n kop, terwijl de tandarts zelf vrijwel altijd te laat is. Het is ook moeilijk in te schatten hoelang behandelingen duren, dat snap ik, maar dan nog kun je het probleem digitaal redelijk ondervangen. Waarom krijg ik geen melding: We lopen minimaal drie kwartier uit? Een tandarts kan niet iedereen eindeloos gaan bellen, maar via sms of whatsapp is dit wel een zeer welkome vorm van klantvriendelijke communicatie. Of je hangt in de praktijk een beeldscherm op waar de uitlooptijden op staan. Daarmee voorkom je een hoop chagrijn in de wachtkamer.’

9

Er wordt te duister gedaan over de kosten van behandeling.

‘Financiële onduidelijkheid kan echt niet meer. Onduidelijke rekeningen, nauwelijks gespecificeerd, zodat je geen idee hebt wat hij nu precies gedaan heeft. Tandartsen zeggen nu vaker wat ze doen, wat het kost. Ik pleit er ook voor dat tandartsen de tarieven op hun site zetten. Ik weet dat het experiment rondom vrije tarieven vroegtijdig is beëindigd. Maar als consument wil ik tandartsen ook kunnen vergelijken: wie is de voordeligste en waarom? Wie is de beste? Alles open en transparant, dat is echt waar we allemaal naartoe gaan.’ Dentz 21


In de praktijk

van...

Tandartsprakijk IJmondzorg WIE Naam: Poeya Mohtadili Leeftijd: 29 jaar Studie: Tandheelkunde Afgestudeerd in: 2009 Hier werkzaam sinds: 2012 WAT Stoelen: IJmondzorg heeft vier behandelkamers Medewerkers: 9 Bestaande uit: Vijf tandartsen, een mondhygiĂŤniste, twee baliemedewerkers en vier assistentes. WAAR

IJmuiden

WEBSITE

www.ijmondzorg.nl

22 Dentz


Foto’s: ©NFP Photography - Henk Tukker

PAND De praktijk startte in 1976 onder naam van tandarts Boekhorst op de Julianakade in IJmuiden. Wegens ziekte van collega Boekhorst nam tandarts Mohtadili zijn praktijk per januari 2012 over. In april 2013 is de praktijk verhuisd naar een groter pand, at volledig is

verbouwd en kleurijk is ingericht. Het betreft een oud politiebureau aan de Havenkade in IJmuiden. In juni 2013 is er een samenwerkingsverband aan gegaan met tandarts Fidder die meer dan 37 jaar in IJmuiden werkzaam is. Tandarts Fidder is momenteel aan het afbouwen en vindt het erg prettig dat zijn patiënten

dankzij deze constructie goed ondergebracht worden. IJmondzorg gelooft dat topkwaliteit en laagdrempeligheid heel goed samen kunnen gaan. Het team is erg zelfstandig en met plezier naar je werk gaan vindt men er erg belangrijk. Kinderen en angstige patienten hebben een bijzonder plekje in de praktijk. Dentz 23


Boor 100 procent belastingvrij Boort u steeds meer en verdient u ook steeds minder? Daar is een oplossing voor. Hoe? Omzeil de blauwe enveloppe van Den Haag.

Joost van Kleef, Martin van Geest, Henk Willem Smits

24 Dentz

I

n dit artikel geven de auteurs van het boek Het Belastingparadijs, waarom niemand hier belasting betaalt behalve u, op geheel eigen wijze, en ter lering en vermaak, een inzicht in hoe fiscale geldstromen door Nederland lopen. Voor Dentz zetten zij uiteen welk voordeel u met deze kennis kunt doen. Heeft u er wel eens bij stil gestaan, hoeveel belasting u in Nederland betaalt? Als u nu ‘ja’ knikt, schiet u nog tekort. Het is namelijk meer. Uw wekker gaat doordeweeks om, laten we zeggen, grosso modo 6 uur 35. In uw eigen huis. Bij de koop van deze woning heeft u veel euro’s overdrachtsbelasting moeten betalen. Geld dat u, voor zover geen hypotheek of erfenis, bij elkaar had gespaard uit netto looninkomsten – waar u dus al loonbelasting over heeft betaald. 2-0 voor

de fiscus. En ongezien schiet zij er daarna, u bent volkomen kansloos, vier doelpunten bij; vanaf de dag dat u eigenaar bent van uw eigen huis, betaalt u er (dik) belasting over. 6-0. Maar we waren bij uw wekker. Die gaat af, en u gaat naar de badkamer om u op te frissen. Die badkamer heeft u destijds duur aan laten leggen. Daar was de fiscus erg blij mee; zij ving de btw op de bouwmaterialen plus de loon- en werkgeverslasten van de werkgever van de brekers en de bouwers. Uit wiens portemonnee? Juist, die van u. U zet uw douche aan. En daarmee gaat ook de fiscale geldkraan van de zuiveringsheffing stromen waarmee de waterschappen u fiscaal om de oren slaan. Over het door u verbruikte douchewater betaalt u btw.


U ontbijt (btw op de jam en uw brood) en rijdt daarna naar uw tandartspraktijk. Dat kost fiscaal veel geld. Btw op de brandstof, plus per liter benzine 43 procent aan accijns, plus de fiscale bijtelling van de leasewagen, plus de wegenbelasting. U bent sinds de wekker ging tientallen afgedragen euro’s verder, nog voordat u ook maar een gaatje heeft gevuld. Enigszins moegestreden betreedt u uw praktijk en begroet u uw assistente, waar u forse werkgeverslasten voor moet afdragen.

U2: helemaal Hollands Dit is helaas de realiteit. Voor u als hardwerkende ondernemer. Maar dit geldt toch voor iedereen? Helaas niet, want de fiscus lijkt het prima te vinden als buitenlandse ondernemers

via Nederland de fiscus in hun thuisland proberen te ontwijken. Dankzij het Nederlandse woud aan belastingverdragen, het feit dat multinationals over de belastingdruk in Nederland mogen onderhandelen met de fiscus (de zogenaamde ‘rulingpraktijk’) en de deelnemingsvrijstelling, is fiscaliseren in de polder als buitenlandse onderneming bijzonder aantrekkelijk. Niet alleen buitenlandse ondernemingen komen daarom fiscaal graag naar ons natte landje, ook artiesten, voetballers en andere paradijsvogels mogen zich hier graag ‘vestigen’. Zo is de Ierse band U2 op papier 100 procent Hollands, evenals Mick Jagger en Madonna. Waarom? Omdat Nederland op royaltystromen (op liedjes, op een beeldmerk) zo goed als geen belasting heft. > Dentz 25


Tax freedom day Trust me Een multinational die gebruik wil maken van het prettige Nederlandse belastingklimaat, moet officieel in Nederland gevestigd zijn. De belastingdienst heeft een aantal criteria om te bepalen of een multinational ‘Nederlands’ is. De multinational moet een Nederlands adres hebben, de boekhouding moet in Nederland worden gevoerd, er moeten directieleden in Nederland wonen et cetera. Het hele pakket van die regels en voorschriften wordt overigens de ‘substance-eisen’ genoemd, weet u ook meteen waar de Tweede Kamer het over heeft als er weer eens een spoeddebat wordt gevoerd over de substance-regelgeving – daar wordt namelijk eindeloos over gesoebat. Mocht je de substanceeisen als multinational te veel gedoe vinden, dan kun je dat hele circus ook uitbesteden. Aan een trustkantoor. Trustkantoren zorgen tegen een vergoeding dat een buitenlands bedrijf in Nederland aan de substance-criteria voldoet om zorgeloos belasting te kunnen besparen via de polder. Een trustkantoor regelt in Nederland wonende ‘directieleden’ (mensen die op de loonlijst van de trust staan), een inschrijving in het Handelsregister, een boekhouding, een kantooradres (het adres van het trustkantoor) en een Nederlands bankrekeningnummer. Het trustkantoor speelt voor directeur, voor secretaresse, voor boekhouder, regelt de ‘aandeelhoudersvergaderingen’ en alles wat verder nodig is om de Nederlandse vestiging in ieder geval op papier te laten lijken op een echt Nederlands bedrijf.

26 Dentz

Dus; aan de ene kant wordt uw praktijk en uw privérekening fiscaal geplunderd door Den Haag, terwijl aan de andere kant Mick Jagger hier zo goed als gratis zijn miljarden heeft liggen. Hoe scheef dat hele fiscale circus is, kunt u pas goed zien als u uitrekent wanneer het voor u Tax Freedom Day is. Kent u dat fenomeen? Tax Freedom Day is, kort door de bocht, uitrekenen op welke dag u al uw belasting heeft betaald, om de rest van het jaar voor uzelf te werken. Bijvoorbeeld: u bent tandarts, of nee, u was tandarts. U heeft uw leven lang hard gewerkt en geniet nu van uw pensioen en uw opgebouwde eigen vermogen. In dat geval leeft u uit box drie en kunt u op 20 april Tax Freedom Day vieren. Mits u tenminste tot 20 april geen cent uitgeeft. U gireert op 20 april – niet echt natuurlijk – alles wat u verdiend heeft naar de fiscus en u bent klaar met belasting betalen voor wat betreft het jaar 2014. Werkt u nog gewoon hard in uw eigen tandartspraktijk, dan kan pas medio juli de champagne open. Werkt u nog harder in uw eigen tandartspraktijk waardoor u meer verdient dan 150.000 euro, moet u nog lan-


ger wachten, want het heeft Den Haag behaagd om mensen die in een jaar meer dan 150.000 euro verdienen in een dienstverband – en u bent in dienst van uw eigen onderneming? – te belonen met een extra belastingheffing van 15 procent. Zo, hebben we u gehad, qua Tax Freedom Day. Dan kijken we nu naar U2-zanger Bono. De zanger van de van origine Ierse rockband ontwijkt via een belastingkantoortje aan de Amsterdamse Herengracht de fiscus in Ierland. Zijn belastingdruk (royalties) in Nederland is zo laag, dat hij op 5 januari Tax Freedom Day kan vieren. Google dan. Bij die naam denk je dat software, websites en algoritmes de corebusiness is. Mis. Google is met name groot en bedreven in het ontwijken van de fiscus aller landen. Het bedrijf heeft daartoe een ingenieus fiscaal netwerk opgetuigd, bestaande uit belastingsluiproutes via Ierland, Nederland en Bermuda. De Tax Freedom Day van Google: 9 januari. En die van die andere computertent, Apple: 12 januari. En u maar werken.

‘Maak van uzelf en uw praktijk een merk’

Belastingontwijken voor tandartsen Nu vraagt u zich wellicht af; kan dat niet anders, wat betreft mijn belastingaangifte en wat betreft mijn Tax Freedom Day? Omdat u het oneerlijk vindt om zoveel meer te betalen dan Bono of gewoon omdat u de gehele Nederlandse fiscus ‘n beetje beu bent. U kunt herademen; ja, het kan anders. Als u het zat bent om te veel belasting te betalen, dan moet u even slim zijn als Google, als Ikea, als Starbucks. Net als zij gaat u – met in uw kielzog uw tandartsenpraktijk – op zoek naar een belastingparadijs. Nederland is dat voor u (uiteraard) niet, want Nederland is enkel fiscaal vriendelijk voor anderen. Wat moet u doen? Heel simpel. U moet van uzelf en van uw praktijk een merk maken. Bedenk een kekke naam (Tandarts Jansen is minder slim dan Worlds Best Dentist) en laat een fris beeldmerk ontwerpen, voor zover u dat nog niet heeft. Dit merk laat u vastleggen bij het Merkenregister (Europa is in de meeste gevallen voldoende). Kost 250 euro. Google maar, kind kan de was doen. Stap twee: u zet een limited (ondernemingsvorm, red) op op Guernsey. Dat is iets duurder dan 250 euro, maar maakt u zich geen zorgen, u verdient het Dentz 27


NATUURLIJK ICX ...k e g e l d i c h t h e i d d o o r p r e c i s i e ...

 uitstekende testresultaten product,  eigen eigen ontwikkeling abutments  universele  CAD/CAM  rendementtip Dental Expo Made in

Nieuw: SINOSS serie, hoogwaardige dentale botopbouwmaterialen van NOVADENTO ICX Implants · 1796 BE De Koog · Boodtlaan 10 Tel.: 0222 - 76 90 11 · www.icx-implants.nl · info@icx-implants.nl

AZ_icx_implants_92x135_2014_druck_natuurlijk.indd 1

07.03.14 16:23

Bekijk Glasionomeer

Technologie met

een

FRISSE BLIK

EQUIA zorgt voor onvergelijkbare esthetiek, dankzij haar unieke translucentie en uitmuntende kleur overeenkomst*. Dit zijn slechts enkele sterke punten van EQUIA. Ontdek meer over de nieuwe dimensie in restauratieve tandheelkunde op www.gceurope.com *Data zijn beschikbaar

gaat u waarnemen of een eigen praktijk beginnen? Sibbing & Wateler adviseert u over de VAR, contracten en verzekeringen voor beroepsaansprakelijkheid, ziektekosten en arbeidsongeschiktheid en stelt voor verschillende situaties een inkomensbegroting op.

praktijkadviseurs

GC EUROPE N.V. Head Office Tel. +32.16.74.10.00 info@gceurope.com http://www.gceurope.com GC BENELUX B.V Tel.+31.30.630.85.00 info@benelux.gceurope.com http://benelux.gceurope.com

voor tandartsen telefoon: (0318) 544 044 - www.sibbing.nl


als kosten, waardoor u hier nauwelijks nog belasting betaalt. En als die limited van u zich op Bermuda bevindt: chapeau. Op Bermuda is niet eens een belastingdienst, dus daar bouwt u een prettig belastingvrij spaarpotje op.

Net als Bergkamp en Kluivert

fluitend terug. Maar goed, een limited dus, op Guernsey. Wilt u iets exotischers, neem dan een limited op Bermuda of de Kaaimaneilanden. Deel drie: u hevelt uw rechten op de naam en het logo van uw tandartspraktijk en u hevelt de rechten op uzelf, als beeldmerk, over naar de limited. Lekker, lekker. Wel alles vast laten leggen door een notaris, anders gelooft de (Nederlandse) fiscus u niet. En het wordt straks sowieso al een robbertje vechten met uw belastinginspecteur. Laatste ingreep: u gireert voortaan de helft van de inkomsten van uw tandartspraktijk naar uw limited. Die helft is namelijk de ‘vergoeding’ voor het gebruik van uw eigen naam en gezicht. Die vergoeding mag u in Nederland aftrekken

Belasting ontwijken

Zo, we zijn er. Voortaan houdt u fors meer over, van uw arbeidsinzet. Enige probleem is; hoe krijgt u uw geld vanuit uw limited cash in handen? Oplossing; regel een creditcard op naam van de limited en pin daarmee uw zakgeld. Niet in Nederland. Rijd naar Luxemburg of Zwitserland; klaar! Hoho, denkt u nu, allemaal leuk en aardig, maar werkt dit echt? Kan dit? Antwoord: driewerf ja. Voetballers laten zich namelijk op exact dezelfde wijze (fiscaal) op deze manier betalen. De redenering is: een voetballer die op het veld staat, verdient eigenlijk maar een klein salaris voor het rennen en trappen tegen de bal. De rest van zijn verdiensten is geen vergoeding voor zijn inzet op het veld, maar een vergoeding voor het ‘merk’ van de voetballer. Voetbalclubs betalen volgens deze fiscale wijsheid dus niet vreselijk veel salaris omdat hun spelers goed voetballen, maar omdat die spelers een bekende kop hebben. Voor de goede orde; het voetbalsalaris wordt normaal belast, maar de vergoeding voor het merk wordt uitbetaald als royalty’s die via een Nederlandse bv fiscaal vriendelijk worden doorgesluisd naar een belastingparadijs. Bergkamp deed dit, Kluivert deed dit, David Beckham deed het en Lionel Messi doet het nog steeds. En zeg nou zelf, wat is een tandarts nou minder, dan een modale mid-voor?

Meer lezen? Lees Het Belastingparadijs,

Van ’s werelds honderd grootste multinationals, gemeten naar

waarom niemand hier belasting betaalt

omzet, hebben er tachtig een fiscaal gedreven vestiging in Neder-

behalve u, Martin van Geest, Joost van

land. In totaal ontwijken volgens een rapport van het ministerie van

Kleef en Henk Willem Smits, Business

Financiën uit 2013 meer dan 6.200 buitenlandse bedrijven de

Contact, 19,95 euro.

belasting via een fiscale constructie via Nederland. In totaal sluizen

Dit artikel is geschreven ter lering en

alle belastingontwijkende buitenlandse bedrijven bij elkaar 4.000

vermaak, heeft u plannen om uw tandarts-

miljard euro jaarlijks fiscaal vriendelijk door Nederland heen. Van

praktijk elders in de wereld te stallen,

die 4.000 miljard euro blijft er 485 miljoen euro belasting in

raadpleeg dan eerst uw accountant en

Nederland achter. Dat is een belastingdruk van 0,012 procent.

neem contact op met een advocaat.

Dentz 29


sluiten een praktijk echt niet zomaar’

’Wij

In gesprek met IGZ-inspecteus Lakerveld en Steenbergen

Wanneer kunt u een bezoek van de inspectie verwachten? Kan de inspectie de praktijk om een kleinigheidje sluiten? Wat vindt de inspectie van de richtlijnen? Dentz ging op de koffie bij IGZ-inspecteurs Peter Lakerveld en Herman Steenbergen.

‘W

e werken met een nieuw team en hebben veranderingen aangebracht in onze aanpak’, zegt inspecteur Herman Steenbergen aan het begin van het interview. Als het bijvoorbeeld over het imago van de inspectie onder tandartsen gaat, laten Steenbergen en zijn collega-inspecteur Peter Lakerveld duidelijk merken dat ze liever vooruit kijken dan terug. ‘Wij horen ook wel tijdens bezoeken dat men bang is voor de inspectie. Maar ik denk dat het te maken heeft met verhalen uit het verleden. Onze bejegening is positief ’, zegt Steenbergen die sinds 1 februari 2013 bij de inspectie werkt. Lakerveld, sinds november 2012 verbonden aan de inspectie, vult hem aan: ‘We willen graag een vertrouwensrelatie krijgen. We hopen dat mensen zich bijvoorbeeld ook vrij voelen om kritiek te uiten op onze werkwijze als ze dat willen. Kijk, we zijn niet vriendjes met iedereen, die illusie hebben we niet en die rol hebben we niet. Maar ik vind wel dat je je gepast moet gedragen. De wederzijdse beje-

30 Dentz

gening moet goed zijn, dat is belangrijk.’ ‘Je gaat samen met een tandarts een behoorlijk zwaar traject in’, vervolgt Steenbergen, ‘Ieder vanaf zijn eigen kant bezien. Toch zeggen de meeste tandartsen waar we ingegrepen hebben dat ze er positief op terugkijken. Dat het een wake up call was en dat ze een goede kwaliteitsslag hebben gemaakt. Dat hoor ik zelfs ik van praktijken die moesten sluiten.’ Lakerveld herinnert zich een tandarts die blij was met zijn bezoek: ‘Een dagje een adviseur inhuren was duurder geweest, zei hij.’

Begrip De inspecteurs hebben begrip voor het feit dat hun bezoek ingrijpend is voor een praktijk en eigenlijk nooit goed uitkomt. Ze krijgen vaak de vraag of ze wellicht de volgende dag kunnen terugkomen. Lakerveld legt uit waarom dat niet gaat: ‘Zeker als we een onaangekondigde inspectie doen, speelt het verrassingseffect een rol. Als je van tevoren vertelt waar de flitser staat, rijdt iedereen 100. Als we een praktijk

Liza Leijenhorst


bezoeken, proberen we de bedrijfsvoering zo min mogelijk te verstoren. We melden ons bij de balie en vragen naar de tandarts. We leggen het doel uit van de inspectie en we proberen dat zo te doen dat de patiënten er niets van mee krijgen. We spreken de tandarts bijvoorbeeld bij de wisseling van patiënten. Vervolgens doen we anoniem dossieronderzoek.’ Dat ze nooit graag geziene gasten zullen worden, daar leggen de inspecteurs zich bij neer: ‘We moeten ons constant realiseren dat we het doen voor de veiligheid van de zorg en die van de patiënt. Net als de tandarts. We gaan er vanuit dat wij voor hetzelfde doel gaan als de tandarts, tot het tegendeel bewezen is. Alleen de invulling van dat doel is anders.’

Triggers Overigens staan de inspecteurs altijd met een reden op de stoep. Een (anonieme) melding is een van de triggers. ‘We denken zelf ook na over andere triggers’, zegt Steenbergen. ‘Bij solisten kijkt bijvoorbeeld nooit iemand over de schouder mee. Dan kun je als tandarts een tunnelvisie krijgen. Er zijn overigens zat uitzonderingen, er zijn genoeg tandartsen die alleen werken en het heel goed doen. Maar we onderkennen wel een risico in de solist die geen bij- een nascholing doet.’ Overigens heeft elke praktijkvorm zijn eigen risico’s stelt Lakerveld: ‘Er zijn bijvoorbeeld grote praktijken waarin dingen slecht afgestemd worden. Je krijgt andere organisatieproblemen, zoals taakdelegatie. Op dat vlak hebben we ernstige situaties gezien. Ik zou willen zeggen: Ga dat eens goed organiseren. We kijken ook naar vakinhoudelijke risico’s, bijvoorbeeld de narcosebehandelingen die op internet worden aangeboden als alternatief voor een gewone behandeling. De cosmetische tandheelkunde en de mondzorg voor ouderen hebben onze aandacht. De toezichthoudende organen van de overheid gaan ook steeds meer samenwerken. Bijvoorbeeld op het gebied van fraudebestrijding. Het toezicht wordt meer met elkaar verweven. Wij zijn geen toezichthouder op het gebied van declaraties, maar we betrekken het wel bij ons toezicht en melden het ook aan de NZa. Andersom geldt hetzelfde. Je kunt als tandarts dus met verschillende toezichthouders te maken krijgen.’ >

Herman Steenbergen en Peter Lakerveld Dentz 31


Zienswijzegesprek Bij de bezoeken komen de inspecteurs naar eigen zeggen ‘veel dingetjes’ tegen. De inspecteurs koppelen de geconstateerde punten mondeling terug. Dezelfde dag nog of de dag erna krijgt de praktijk een rapportage waarin nogmaals alle feitelijke constateringen staan. Als het om zaken gaat die geen groot risico voor de patiënt vormen, dan krijgen tandartsen een verbeterplicht. Uiteraard hebben tandartsen bij elk aangetroffen risico een verbeterplicht. Vindt de inspectie een situatie ernstig en is er sprake van een acuut risico, dan kondigt de inspecteur een maatregel aan bij de tandarts, zoals een bevel. Er volgt dan een zienswijzegesprek waarin de tandarts de inspectie ervan moet overtuigen dat er geen patiëntenrisico is. ‘En nee, dat is geen onderhandeling, dus het maakt niet uit of je verbaal minder sterk bent. Het gaat vaak om heel feitelijke zaken die ook heel feitelijk opgelost moeten worden. Er staat bijvoorbeeld geen autoclaaf. Dat is een feitelijke constatering. Je moet kunnen aantonen dat je goede zorg kunt verlenen. Natuurlijk moet je ook wel zelfinzicht tonen. Als mensen stelselmatig de regels overtreden en dan zeggen “Wat kan mij het schelen?” roepen ze dingen over zichzelf af. De discussie is niet vrijblijvend, op het moment dat er een verbetermaatregel komt, moet je er wel iets mee doen. Uiteraard gaat een sluiting nooit van de een op de andere dag. En als iemand ons betrapt op fouten, is er absoluut ruimte voor om die te bespreken’, zegt Lakerveld.

Publicaties Tijdens het gesprek zeggen de inspecteurs een paar keer dat een praktijk echt niet zomaar gesloten wordt. ‘Er zit vaak bepaald gedrag achter dat veranderd moet worden. Wij zijn echter geen psychologen, wij veranderen geen gedrag. Wij gebruiken wet- en regelgeving,’ zegt Steenbergen. En de consequenties van een sluiting zijn bekend. De inspecteurs krijgen vaak de vraag of ze de financiële gevolgen van hun handelen meenemen in een beoordeling. ‘Financiële gevolgen zijn voor ons geen beletsel om een bevel tot sluiting te geven. Het gaat erom of er een risico is voor de patiënt.’ Hetzelfde geldt

voor een andere bijkomstigheid: de openbaarmaking. ‘Het is wettelijk bepaald. We waarschuwen tandartsen er ook voor. Het is niet iets waar wij op uit zijn.’

Kwaliteit Over de kwaliteit van de mondzorg in Nederland hebben ze een dubbel gevoel. Lakerveld: ‘Het niveau is heel hoog, zeker vergeleken met andere landen. De kwaliteit van de gebitten neemt toe en met de kindergebitten hebben we gigantisch veel bereikt. Maar als je naar de richtlijnen kijkt, komen we ze niet nauwkeurig na. Zo krijgen we relatief veel meldingen over de orthodontie. Het valt op dat er nauwelijks richtlijnen zijn over de kwaliteit. Het is uitermate zorgelijk. Met name omdat het een vakgebied is dat zowel door de tandarts als daar de specialist wordt uitgevoerd, maar waar ook allerlei medewerkers bij betrokken zijn. Wij hebben de indruk dat patiënten daar niets meer van begrijpen. De beroepsgroep moet duidelijkheid creëren op dit vlak. Kortom, als collectief laat de mondzorg geweldige resultaten zien, maar er blijft nog veel te wensen over.’ Maar hebben de inspecteurs niet een vertekend beeld doordat ze vooral bij praktijken komen waar wat aan de hand is? ‘Natuurlijk, wij kijken altijd van de “zure” kant. Wij kijken niet zo naar de positieve kant, dat is onze rol. Ons werk is altijd op verbetering gericht’, legt Lakerveld uit. ‘Het beeld is dat we straffen’, zegt Steenbergen, ‘maar we houden de tandartsen alleen maar een spiegel voor. De beroepsgroep moet zelf die spiegel gaan vasthouden, dus beter gaan kijken naar wat er fout gaat. Zorgverleners moeten proactief een verbeterproces ingaan. Dat vinden we heel belangrijk. Daarom werken we samen met ANT en NMT op het gebied van de visitatieteams.’

Visitatieteams Deelname aan de visitatieteams is nu nog vrijwillig. En dat moet anders, zeggen de inspecteurs. Binnen de inspectie hebben we van ‘disfunctioneren’ een aandachtspunt gemaakt. Dus de vrijblijvendheid van de visitaties gaat eraf; de deelname is zeer gewenst door de Inspectie.’ Het moet normaal worden dat tandartsen elkaar beoordelen vindt ook Steenbergen: ‘Meekijken met elkaar helpt je scherp te blijven


en het vergroot de lol in je vak. Andere beroepsgroepen zijn er al veel verder mee. Daar geldt dat als je er niet aan meedoet, je eerder bezoek krijgt van de inspectie. We weten nog niet op welke termijn het binnen de mondzorg ook verplicht wordt. We vragen NMT en ANT het verder op te bouwen. De visitatieteams moeten sterk genoeg zijn om de visitaties te kunnen doen.’ Overigens worden de visiteurs niet de verlengde arm van de inspectie, daar zijn duidelijke afspraken over. ‘Als er twijfels zijn over een tandarts, moet dat binnen de beroepsgroep worden opgelost. Zodra de koepels over een praktijk zeggen “dat het zo niet langer kan”, dan nemen ze hun verantwoordelijkheid. Dan doen ze een melding. Het gaat in feite op dezelfde manier als bij de klachtencommissies. Klachten handelt de beroepsgroep ook zelf af. Pas als dat niet lukt, komen wij in beeld’, vertelt Lakerveld.

Richtlijnen En dan de – in de ogen van velen – vermaledijde richtlijnen. Veel tandartsen vinden de WIP-richtlijnen bijvoorbeeld lastig. Hoe kijken

de inspecteurs daar tegenaan? Lakerveld: ‘Wij krijgen dat ook vaak te horen, maar wij maken de richtlijnen niet. Die maakt de beroepsgroep. Dus ga met elkaar de discussie aan. Natuurlijk zijn er soms grijze gebieden. In eerste instantie geven wij daar een oordeel over, maar als er een verschil van inzicht is, zoeken we zelf verder naar deskundigen. Die richtlijnen roepen soms vragen op, omdat ze niet helder en systematisch geschreven zijn. Met de komst van Kamer Mondzorg zal de hele systematiek hopelijk verbeteren. Mogelijk worden de richtlijnen begrijpelijker en zijn ze beter op elkaar afgestemd. Ook op het gebied van de richtlijnen zijn wij een spiegel. Wij confronteren tandartsen met richtlijnen die ze zelf gemaakt hebben.’ Steenbergen: ‘Ik vroeg laatst aan een tandarts of hij de WIP-richtlijn er even bij wilde pakken, maar hij wist niet wat het was. Mensen realiseren zich te weinig dat een richtlijn een verwachting is van de manier waarop je tandheelkunde doet. Richtlijnen zijn niet alleen verplichtingen, je kunt ze ook gebruiken als risicomanagement.’  Dentz 33


ERFGOED Reina de Raat is conservator van de tandheelkundige collectie van het Universiteitsmuseum in Utrecht. In iedere aflevering van Erfgoed neemt zij u mee terug in de tandheelkundige tijd. In deze editie reizen we met haar naar het Noorden. Waar het Centrum voor Tandheelkunden en Mondzorgkunde een nieuw skillslab heeft.

Van prekliniek naar skillslab: Veranderende inzichten Reina de Raat

Het Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde (CTM) van de Rijksuniversiteit van Groningen heeft een nieuw skillslab. De prachtige ruimte, bijna futuristisch aandoend, werd onlangs feestelijk geopend. Het wordt geen prekliniek of practicumzaal meer genoemd, maar een skillslab, waar op elke moment in de opleiding – en mogelijk ook daarna – vaardigheden aangeleerd en getraind kunnen worden. Groningen heeft ervoor gekozen om geen gebruik te maken van een virtuele leeromgeving, om de totale klinische situatie beter te kunnen nabootsen. Door aan een van de vijfentachtig aanwezige fantoomunits met twee studenten tegelijk te werken, de een als tandarts en de ander in de rol van assistent, worden de studenten vanaf het begin met four handed dentistry vertrouwd gemaakt. Een vergelijking met het preklinisch onderwijs van honderd jaar geleden is nagenoeg onmogelijk. De grote censuur in het onderwijsprogramma lag bij de Tweede Wereldoorlog.

Jus Promovendi Vóór die tijd lag de nadruk op bijna alleen ambachtelijke werkzaamheden. Al eerder schreef ik over de beruchte messing staaf die door alle eerstejaars studenten gemaakt diende te worden en waar menigeen zijn studie voor op moest geven. En over het lassen van een 34 Dentz

dennenboom waardoor studenten soms tot wanhoop werden gedreven als alles weer uit elkaar viel. (Dentz 2011-3). De reden van het meningsverschil tussen de lectoren onderling over de inhoud van het lesprogramma, betrof vaak juist deze vaardigheidstraining. Was al dat handwerk wel nodig? Moesten de studenten niet meer anatomie en fysiologie leren? De oorlog deed de ruzies verstommen en het werd ingehaald door het verkrijgen van het Jus Promovendi in 1947. De opleidingsduur werd zes jaar en de hoeveelheid basisvakken werden uitgebreid met meer anatomische en geneeskundige vakken. Maar de handvaardigheidstraining in het preklinisch onderwijs werd nog steeds sterk bepaald door persoonlijke voorkeuren van de docenten.

Tekenen en kleien De werkstukken als de staaf en de denneboom keerden niet terug in het na-oorlogse onderwijs, niet omdat er een tekort aan grondstoffen was, maar omdat de docenten in Utrecht inmiddels van mening waren dat er ook op een andere manier een manuele training verkregen kon worden. Vanaf dat moment werd bijvoorbeeld voor het practicum tandanatomie vereist dat alle eerstejaarsstudenten de gebitselementen op schaal natekenden, en ze vervolgens in klei boetseerden. Deze on-


derwijsmethode was de vrouwelijke lector ingegeven doordat zij ook een akte handvaardigheid bezat en vanuit die discipline goede ervaringen had met tekenen en kleien. Later werd klei vervangen door was. Toen de subfaculteit Groningen in 1947 haar deuren opende, zetten de docenten, die allen uit Utrecht afkomstig waren, deze onderwijstraditie voort. Totdat in de jaren zestig onder invloed van tandarts Ulf Posselt, uit het destijds toonaangevende MalmĂś, het snijden van enkele tanden uit was en als obsoleet beschouwd werd. Posselt betoogde dat de vorm van de tand alleen bestudeerd kon worden in zijn context en niet als afzonderlijk onderdeel. Een tand of kies, zo redeneerde hij, is altijd een integrerend bestanddeel van het kauwstelsel. Men moet de functie van het orgaan als totaliteit beschouwen. Toen de Nederlandse docenten daar ook van overtuigd waren, verdween ook deze anatomische vaardigheidstraining uit het curriculum.

Sosiodontie De eerste studenten in Groningen waren hun studie in Utrecht gestart. De mogelijkheid om het overvolle tandheelkundige onderwijs in Utrecht te ontlopen werd ten volle aangegrepen. Maar ondanks dat Groningen in die tijd

nog op Utrecht leunde, wist het zijn eigen gezicht te creĂŤren. Zo hanteerden zij een andere terminologie dan gebruikelijk was. Het lag in de bedoeling om de Groningse studenten als odontoloog, in plaats van als tandarts te laten afstuderen. De Utrechtse Alma Mater was niet erg gecharmeerd van dit idee. De Groningse Rector Magnificus, een hoogleraar in de letteren en filosofie, had bedacht dat in de tandheelkundige terminologie wat meer van de klassieke talen terug moest komen. Hij stelde voor om de conserverende tandheelkunde voortaan sosiodontie te noemen. Het werd prothetodontie en dento-maxillaire orthopedie in plaats van de in Utrecht gebruikte vakgebieden als prothetiek en orthodontie. Technische ontwikkelingen binnen de tandheelkunde en de intrede van de audiovisuele middelen in het onderwijs veranderden de manier van lesgeven. Met de komst van de snelloopboor en de veranderde fysieke houding van de patiĂŤnt en tandarts verouderden de preklinische zalen in alle universiteiten. De innovatieve step-by-step-methode was overgewaaid uit Amerika. Via de televisie kregen studenten te zien welke technische vaardigheden zij dienden te beheersen en pasten deze toe op de fantoomkop. De docent kon veel studenten tegelijkertijd onderwijs geven. De studenten konden via een intercom Dentz 35


DE NIEUWE XO 4 Bij XO Care zijn wij trots op het creëren van betekenisvolle en buitengewone dentale oplossingen. Deze oplossingen ontstaan door onze expertise en innovatieve ideeën te combineren met de nieuwste technologie. Het is onze missie om u perfecte behandelingen uit te laten voeren, terwijl uw patiënten de beste zorg ervaren. We willen bijdragen aan de economische successen van uw praktijk en zorgdragen voor uw goede gezondheid.

Cartografenweg 18 | 5141 MT Waalwijk Tel: 0416-675000 | Fax: 0416-675005 info@arseus-dental.nl | www.arseus-dental.nl


ERFGOED vragen stellen aan een voor hen onzichtbare docent. Zo zou de docent meer tijd overhouden aan het voorbereiden van de lessen, en het voordeel voor de student was het meer ‘individuele’ onderwijs. Door het weinig persoonlijke karakter van deze methode was het minder succesvol dan verwacht en verdere ontwikkelingen en veranderingen werden geblokkeerd door de bezuinigingen die in het begin van de jaren tachtig werden afgekondigd.

Sturen op teamconcept De invloed van de moederuniversiteit Utrecht was er in die jaren al lang niet meer. Groningen ontwikkelde zijn eigen specifieke eigenschappen. Het was de Amerikaan D.E. Barmes die rond 1980 zijn visie over de inrichting van het tandheelkundig onderwijs liet bepalen door zijn ideeën over de zorgbehoefte van de

toekomst. Barmes ging er van uit dat er niet alleen behoefte was aan universitair geschoold personeel aan de stoel, maar dat er ook andere disciplines nodig waren, zoals mondhygiënisten en preventieassistenten. Groningen stuurde altijd al sterk op dit teamconcept. Daar is in het nieuwe skillslab volop rekening mee gehouden. Vaardigheden worden volgens dit begrip getraind, maar nog steeds geldt, zoals meer dan 35 jaar geleden al opgemerkt werd: een onderwijsmethode kan nog zo doelmatig en doeltreffend zijn, het resultaat hangt sterk af van de vaardigheden van een docent. De geschiedenis van het Groningse tandheelkundige onderwijs is overigens prachtig opgetekend in het in 2012 verschenen boek Patiënt, Praktijk& Politiek van Willy van der Schut dat verscheen ter gelegenheid van het 65 jarig bestaan van de faculteit.  ■

advertentie

Je nieuwe beste collega De nieuwe sterilisator van Miele

 Snel. Zeer korte programma’s.  Zeker. Ingebouwde waterbehandeling, voor snelle en veilige sterilisatieprocessen.  Betrouwbaar. Betrouwbare resultaten en lange levensduur.

Unieke CashBa ck actie Ontvang € retour v 750,an Miele Profess ional

Reinigen/Desinfecteren Steriliseren Documenteren Garanderen

www.miele-professional.nl/ dentaalsterilisatie

Voor meer informatie: www.miele-professional.nl Telefoon: (0347) 37 88 84


Kroon op het werk NMT kreeg 14 februari het predicaat ‘Koninklijk’. Voorzitter Rob Barnasconi ziet dit vooral als een waardering voor de hele beroepsgroep. Hij waardeert de samenwerking met de ANT in het overleg over aanpassing van het financieringsysteem binnen de bestaande wetgeving.

Frank van Wijck

38 Dentz

W

at betekent het predicaat koninklijk voor de NMT? ‘We hebben al honderd jaar dezelfde duale missie: de mondgezondheid van alle Nederlanders verbeteren en het optimaliseren van de randvoorwaarden voor de beroepsgroep die hiervoor verantwoordelijk is. Die beroepsgroep heeft de afgelopen paar jaar forse klappen gekregen. Het experiment vrije tarieven in de mondzorg is dramatisch verlopen. Aanvankelijk was er in de beroepsgroep heel veel weerstand tegen dit nieuwe systeem met vrije tarieven, maar gaandeweg kwam er steeds meer steun voor. Vervolgens is het experiment op basis van de politieke werkelijkheid afgeblazen, niet vanwege goede inhoudelijke argumenten om dit te doen. Ik vind het sterk van de beroepsgroep dat ze desondanks in staat is gebleven gewoon haar werk te doen en hiervoor hoge waardering te blijven oogsten van de patiënten. Het koninklijk predicaat verkrijgen zie ik dan ook vooral als een blijk van waardering voor de hele beroepsgroep. Zo heb ik ook de woorden van de minister in de Ridderzaal geïnterpreteerd. Ze heeft er ook echt voor geknokt om ons dit predicaat zelf te kunnen aanbieden.’

Wat weegt zwaarder: koninklijk worden of in een bodemprocedure in het gelijk gesteld worden over de gegevensuitvraag voor de NZa? ‘Het is allebei niet zwaar maar licht. Dat gelijk krijgen betekent dat wij onze argumenten goed aan de rechter hebben kunnen overbrengen. Maar: het effect van zo’n overwinning is moeilijk te meten en de gang naar de rechter is op zich eigenlijk al een verlies. Je moet er met overleg uit kunnen komen op basis van argumenten en het is teleurstellend dat dit niet is gelukt. We hebben met ons peilstation een uitgebreide structuur om praktijken diepgaand uit te vragen. En we slagen hierin omdat we staan voor de vertrouwelijkheid van die data. Daarin wilden we geen compromissen sluiten, want juist die vertrouwelijkheid stelt ons in staat om op basis van de data gefundeerd stappen te zetten in product- en praktijkontwikkeling. Gelukkig was de rechter dit met ons eens.’ Tegelijkertijd blijft de minister wel bij haar standpunt dat transparantie over de kwaliteit van de mondzorg nodig is. Hoe gaat de NMT daarmee om? ‘Vanaf je achttiende betaal je zelf voor de


geweest. Van aanpassing van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet zijn we dus fel tegenstander. Het is echt onterecht dat de NZa stelt dat de brancheorganisaties dit steunen. Het kan niet zo zijn dat de zorgverzekeraar bepaalt of een patiënt wel of niet naar zijn eigen tandarts mag. De zorgverzekeraar is niet in staat de kwaliteit van die behandeling vast te stellen. Wij zijn zelf de partij die dit moeten doen. Vrije keuze en verantwoordelijkheid horen daarbij.’ Gaan vrije tarieven er ooit komen? ‘De wal zal het schip keren. Er zijn weinig Europese landen meer die nog zo gereguleerd zijn op dit punt. Het huidige tariefsysteem is Europees dus niet vol te houden en daarom zijn we ook vanuit het Europees perspectief de juridische mogelijkheden aan het benutten om dit aan te pakken. In een nieuw experiment vrije tarieven zijn we niet geïnteresseerd, de Tweede Kamer blijkt daarvoor veel te onberekenbaar. Dat wil ik de beroepsgroep niet meer aandoen.’ Rob Barnasconi

mondzorg. Patiënten hebben recht op allerlei informatie. Wij hebben ook een wettelijke verplichting om die te verstrekken en in het kader van het experiment is daarin een enorme slag gemaakt. Vrijwel alle praktijken hebben nu websites en we bieden heel veel informatie aan via www.allesoverhetgebit.nl. Ook besteden we nadrukkelijk aandacht aan de relatie tussen mondgezondheid en algehele gezondheid. Waarvan we nu werk moeten maken, is de structurele ontwikkeling van klinische praktijkrichtlijnen. Het Richtlijninstituut voor de mondzorg gaat hierin een essentiële rol spelen en we werken hierin samen met alle koepels, opleidingen en wetenschappelijke verenigingen. Maar het is waar: die gestructureerde richtlijnen hadden er natuurlijk al lang moeten zijn, net als het systeem van onderlinge visitatie dat we nu implementeren. In nog breder verband met eerstelijnskoepels – via Velo – praten we ook over zorg dicht in de buurt en vrije keuze van de patiënt. Zulk overleg was tien jaar geleden ondenkbaar

‘De aanwezigheid van de ANT houdt ons scherp’

Trekt de NMT in zulke zaken goed op met de ANT? ‘We stemmen veel onderwerpen goed af met elkaar in het belang van de patiënten en de leden. Dit doen we zeker over het financieringssysteem maar ook bijvoorbeeld over de visitaties. Het systeem daarvoor moet voor de hele beroepsgroep beschikbaar komen. Dat ANT en NMT verschillende bestuursstijlen hebben, vind ik niet erg. Hun aanwezigheid houdt ons scherp. Als tandartsen maar één vereniging hebben is er ook maar één keus. Ik weet niet of intensievere samenwerking meerwaarde zou hebben. De behoefte daartoe bespeur ik bij ons beiden niet. En als twee verenigingen elkaar vinden op hetzelfde dossier op basis van dezelfde doelstellingen, is dat misschien ook wel sterker. En dat doen we al, dus dan is het goed. Op het meest essentiële punt – het financieringssysteem binnen de bestaande wetgeving zodanig aanpassen dat maximale vrijheid in het private deel mogelijk wordt met tegelijkertijd budgetbeheersing in de basisverzekering – hebben we precies dezelfde opvattingen. Die sluiten ook goed aan op wat de minister en de NZa vinden.’ Dentz 39


40 Dentz


Contracteervrijheid tussen professional en patiënt De Stichting Onafhankelijke Hulpverlening keert zich tegen de macht van de zorgverzekeraars en de overheid. Het is tijd om een nieuwe weg in te slaan: het recht op volledige contracteervrijheid tussen professional en patiënt. De tijd is er rijp voor, betoogt SOHvoorzitter Herman van Nouhuys.

Frank van Wijck

De Stichting Onafhankelijke Hulpverlening (SOH) stuurde op 18 november vorig jaar een brief naar minister Edith Schippers van VWS. De SOH schreef hierin zich zorgen te maken over de gevolgen van het hanteren van eenheidsverrichtingentarieven. Dit zou productie uitlokken en geen enkele prikkel geven om tijd en aandacht te geven aan de kwaliteit van de mondzorg. En als de mondzorg is verzekerd, zal dit alleen maar leiden tot meer zorgconsumptie. Dus wat gebeurt er, stelt de SOH? De Nederlandse Zorgautoriteit stelt een kostprijsonderzoek in en de Inspectie voor de Gezondheidszorg verhoogt de praktijkeisen en scherpt zijn controle aan op de handhaving ervan. Volgens de SOH kan dit maar tot één ding leiden: verdere verschraling van de kwaliteit omdat de tarieven omlaag gaan en de praktijkkosten omhoog. De SOH pleit daarom voor nieuw beleid in de mondzorg, en vraagt in de brief of de minister met haar in gesprek wil.

Lange adem Tot nu toe is antwoord van de minister uitgebleven, en dat verbaast SOH-voorzitter Herman van Nouhuys eigenlijk niets, het systeem

is er immers op gericht zichzelf in stand te houden. ‘Maar dat zal veranderen’, zegt hij, ‘de tijd is er rijp voor.’ Wie de historie van de SOH kent, weet dat Van Nouhuys met deze opmerking aangeeft een lange adem te hebben. De Stichting werd in 1986 opgericht, de tijd waarin de tandheelkunde voor zeventig procent onder het Ziekenfonds viel en voor dertig procent onder de particuliere verzekering. De komst van het uniform particulier tarief, waarin ook het ziekenfondstarief opging, betekende voor de Ziekenfondstandartsen een forse tariefsverhoging. Bovendien confronteerde het de particuliere tandartsen ineens met een eenheidsprijzentarief. ‘Een onwerkbare situatie’, zegt Nouhuys, ‘op de codelijst stonden bijvoorbeeld niet eens implantaten.’ De SOH werd opgericht als podium om het verzet tegen deze maatregel te bundelen. Tevergeefs, maar uit de SOH ontstond vervolgens wel de ANT als belangenvereniging naast de NMT. ‘Dit deed ik omdat ik bij de NMT geen ruimte kreeg voor mijn uitgesproken opvattingen’, zegt van Nouhuys. Zijn credo houdt hij tot op de dag van vandaag overeind: ‘Spreek als een arts, niet als een politieke organisatie’.  > Dentz 41


Nieuw leven ingeblazen Het kostprijsonderzoek van de NZa was voor Van Nouhuys reden om met tandarts-implantoloog Hans Beekmans en orthodontist Joop van de Hemel de stichting nieuw leven in te blazen. ‘De zorgverzekeraars en de NZa trachten de mondzorgprofessionals aan banden te leggen’, vertelt hij, ‘terwijl wij van mening zijn dat we te allen tijde het recht moeten behouden om op eigen condities een overeenkomst met een patiënt aan te gaan. Anders worden wij een verlengstuk van een overheidsideologie en dat is niet in het patiëntenbelang.’ Van Nouhuys plaatste vraagtekens bij de argumentatie van de NMT om het experiment vrije tarieven in de mondzorg aan te gaan. ‘Het argument was: als we dit niet doen, krijgen we een kostprijsonderzoek’, vertelt hij. ‘Dat vond ik een verkeerde reden om mee te gaan in het experiment.’ Zijn waarschuwing werd in de wind geslagen en het experiment ging door. Maar toen de minister er de stekker uit trok, ging het kostprijsonderzoek alsnog van start. ‘Dat onderzoek is toen terecht op alle fronten aangevallen, omdat het uitgaat van gemiddelden en dus nooit een reëel beeld kan geven van de tandheelkundige praktijksituatie in ons land’, zegt Van Nouhuys.

Geen water bij de wijn In het kostprijsonderzoek van de NZa ziet de SOH louter een manier om de tarieven in de mondzorg in de tang te houden. Zelf staat de SOH een fundamenteel andere werkwijze voor: uitgaan van de arts-patiëntrelatie en op basis daarvan de wet- en regelgeving vormgeven in plaats van andersom. ‘We moeten als mondzorgprofessionals zelf verantwoordelijkheid nemen’, zegt Van Nouhuys. ‘We moeten integer en betrouwbaar handelen en dat kunnen we niet als we de patiënt laten bungelen omdat die afhankelijk is van de willekeur van een systeem. Met andere woorden: we willen niet gedwongen worden om water bij de wijn te doen door afgedwongen tarieven of onbegrepen praktijkeisen.’ De enige manier om daaraan te ontkomen, stelt hij, is tariefsvrijheid. Het in dit kader al eerder geopperde plan voor een mondzorgverzekering die rechtstreeks tussen mond-

42 Dentz

zorgprofessional en patiënt wordt aangegaan, ziet de SOH als ideaalbeeld. ‘Dan heb je als professional en patiënt gelijke belangen op het gebied van kwaliteitsbeleid en zit er geen zorgverzekeraar tussen die zich bemoeit met de tarieven’, stelt hij. ‘Natuurlijk moeten in zo’n systeem waarborgen hebben. Bijvoorbeeld een deel van de premie niet rechtstreeks als inkomen uitkeren aan de tandarts, maar in een spaarpot doen. Valt een professional bij een second opinion door de mand, dan moet hij dat spaargeld aanspreken om zijn nalatigheid voor eigen rekening te herstellen.’

Op de helling Maar helaas: de wetgeving staat dit directe verzekeringssysteem niet toe. De mondzorgprofessional mag uitsluitend nota’s uitschrijven op basis van de bestaande codes. ‘Toch moet dit systeem op de helling’, zegt Van Nouhuys, ‘en ik vind het dan ook teleurstellend dat wij al maandenlang geen reactie hebben ontvangen van minister Schippers om hierover in gesprek te gaan met ons.’ De ANT en NMT zijn het in principe wel eens met de visie van de SOH, stelt Van Nouhuys. ‘Maar zij hebben ook politieke belangen die hen hinderen om zich hiervoor volledig uit te spreken’, zegt hij. ‘En als je je op basis van politieke overwegingen manifesteert, beweeg je anders dan een partij als SOH, die geen enkel zakelijk of politiek belang dient. Wij komen enkel en alleen op voor de belangrijkste waarde in de hulpverlening: het recht op een onafhankelijke en vrije relatie tussen professional en patiënt. We zijn geen belangenvereniging maar een stichting, we kunnen het ons veroorloven kwetsbaar te zijn.’ Maar is de doelstelling van de SOH ook reëel? Van Nouhuys is ervan overtuigd van wel. ‘De tijd is er rijp voor’, zegt hij. ‘Er is merkbare maatschappelijke onrust over de houdbaarheid van het huidige stelsel en wij bieden daarvoor een werkbaar alternatief. Ook het gegeven dat het aantal tandartsen dat zich bij ons heeft geregistreerd in korte tijd sterk gegroeid is, naar 350 inmiddels, is veelzeggend. Onze aangesloten leden gaan ons voorstel aankaarten bij hun patiënten en zo komt de beweging vanzelf tot stand.’


PATIENTEN ZIJN GEEN

PATIENTEN RESTORATIES IN EEN AFSPRAAK WELKOM IN DE NIEUWE REALITEIT Onze nieuwe digitale restauratie oplossing vormt één aanvulling op uw werk, zonder complicaties – en maakt uw werk makkelijker

SCAN

ONTWERP

FREES

Voor meer informatie bel 0355 390 100 of ontdenk verder op www.carestreamdental.com CS Solutions wordt gepresenteerd op de Dental Expo Stand 8.102

© Carestream Health, Inc. 2014.

CS_Solutions_NL_Dentz_190x135.indd 1

13/03/14 12.57

Gedemineraliseerd water nodig? Schoonmaak en desinfectie? Plastic handschoenen op?

O

M RO

P

Voor 21u00 besteld, volgende werkdag in huis!

Altijd gratis verzending vanaf 20,- EUR

Bereikbaar van 7u00 tot 21u00 via telefoon / mail / chat

Persoonlijk advies door ervaren adviseur

PROMO !!! Ontvang 10% korting Code: MOOIETANDEN

WWW.CLEANDEAL.NL 10032014_Dentz_repair.indd 1

10-03-14 12:46


STUDENTZ In deze rubriek maakt u kennis met prominente of anderszins opmerkelijke studenten tandheelkunde. Toen Bob Pasman jong was wilde hij piloot worden, maar doordat hij bij zijn vader in het tandtechnisch laboratorium kwam, wist hij dat hij tandarts wilde worden. Dit jaar is hij Assessor in het bestuur van Favervuta in Amsterdam.


Bob Pasman Assessor Favervuta Foto’s: ©NFP Photography Pieter Magielsen

Wat wilde je vroeger worden ‘als je later groot was’? Piloot. En wanneer wist je dat je tandarts wilde worden? Dat was eigenlijk nadat mijn vader ermee kwam. Ik was nog best wel jong en kwam regelmatig in zijn laboratorium. Toen ik mij er gaandeweg iets meer in ging verdiepen, wist ik zeker dat ik tandarts wilde worden. Wat was je tweede studiekeuze, mocht je worden uitgeloot? Om heel eerlijk te zijn, heb ik tot op de dag van vandaag geen plan B gehad. Ik denk dat ik, mocht ik uitgeloot worden, flink was gaan werken om vervolgens een mooie reis te gaan maken. Had Amsterdam als studiestad je voorkeur? Ja absoluut! Amsterdam doet in mijn ogen niet onder voor andere Europese hoofdsteden. Daarnaast is zo’n beetje alles in de buurt en is er genoeg te ondernemen. Hoe bevalt de studie je tot nu toe? De studie bevalt me heel goed, zeker nu ik in

Naam:

Bob Pasman

Geboortejaar en –plaats:

1993 te Zoetermeer

Beroep vader:

Tandtechnicus

Beroep moeder:

Event Manager Wine Institute of California

Woonplaats:

Amsterdam

Studie:

Tandheelkunde

Universiteit:

VU

Aanvangsjaar studie:

2012

het tweede jaar met patiënten te maken krijg. Dat is uiteindelijk toch waar je het voor doet, mensen helpen. De zelfstandigheid en discipline die vereist is, is soms nog wel eens lastig op te brengen, maar dat komt wel goed. Wat is je rol als Assessor Als Assessor hou ik mij onder andere bezig met het contact met de uitgevers van studieboeken en ben ik verantwoordelijk voor de orde en een fijne sfeer tijdens de algemene ledenvergadering. Daarnaast heb ik als Assessor binnen Favervuta de eer om dit jaar het gala te organiseren. Omdat onze studievereniging dit jaar haar negende lustrum viert, zal dit een extra bijzonder evenement gaan worden. Heb je eerder actieve rollen binnen Favervuta vervuld? Vorig jaar heb ik, samen met een commissie, een van ons meest succesvolle activiteiten, het beachvolleybaltoernooi, mogen organiseren. Windkracht 6 en flinke regenbuien gooiden echter wat roet in het eten…

(verwacht) jaar van afstuderen: 2018 Lid van:

Favervuta

Bijbaantje(s):

Bedieningsmedewerker

restaurant Koetjes en Kalfjes

Sport(en):

Hockey

Relatie: Nee

Dentz 45


Contrast am

Fastdam

Teeth whitening pen

Aan de stoel (6 x 3ml spuitjes, 6% HP, 6 x 3 ml spuitjes FastDam, 6 borstel en tips)

Isolatiesysteem voor zachte mondweefsels (4 x 3 ml spuitjes)

1 whitening pen (met 3% carbomide peroxide) Eenvoudig in gebruik, alleen geschikt vanaf 12 jaar

Contrast am Nonvital

Fasttrack

(1 x 3 ml spuit, 6 tips, 6% HP)

Tongue & Cheek Reactors Per 10 stuks (in small, medium en large)

Contrast Europe Het tandenbleeksysteem met ongekende resultaten

Al onze whitening produkten zijn 100% veilig, geven direct resultaat en zijn gemakkelijk in gebruik.

Onze whitening produkten voldoen 100% aan de laatste voorwaarden van de EU regels

Contrast pm plus

Tandpasta

Thuisbleken (4 x 3 ml spuitjes in 10%, 15% of 18% CB)

Dagelijkse whitening voor tanden met DIRECT resultaat.

Nu met gratis siliconen bitje, Direct bleken mogelijk!

Voor meer informaties, technisch advies of proefpakket:

tel

Administratie: Postbus 64, 5110 AB Baarle Nassau (NL) Magazijn: Z3 Doornveld 114 bus 2, B-1731 Zellik, België +31 416 671740 • fax +31 416 652178 • gsm +31 619069461 algemeen@contrasteurope.nl • www.contrasteurope.nl

HET IS TENSLOTTE UW RUG

COMFORTABEL WERKEN IN EEN GEZONDE HOUDING NIEUW DYNAMISCH ZITTEN

Pony Comfort open

Pony Populair

Pony Comfort

Bambach standaard

Ergo-Balanc e Gasveer beweegt 12 graden naar links rechts voor en achter daardoor geen druk meer op benen en corrigeert bekkenfunctie

Voor een gratis proefplaatsing of informatie met een deskundig advies:

Pony Pur

Pony Comfort open de luxe

Pony Comfort de luxe

Bioswing Boogie Ergo

tel

Ergo Special Products BV Administratie: Postbus 64, 5110 AB Baarle Nassau (NL) Magazijn: Z3 Doornveld 114 bus 2, B-1731 Zellik, België +31 416 651212 • fax +31 416 652178 • gsm +31 619069461 algemeen@ergosp.nl • www.ergosp.nl


STUDENTZ

Welke ambities heb jij met betrekking tot je bestuursjaar? Mijn ambities zijn in de eerste plaats om onze leden zoveel mogelijk uit handen te nemen. Hiermee doel ik voornamelijk op het aanschaffen van boeken en materialen. Goede service vanuit de bedrijven die dit regelen is hierbij essentieel. Daarnaast willen we de eerstejaars van het komende studiejaar weer een klein beetje beter op gang helpen, dit door middel van het samenstellen van een basis boekenpakket. Wanneer is het jaar voor jou een succes? Als we aan het eind van het bestuursjaar kunnen zeggen dat we heel veel mooie en leuke momenten hebben meegemaakt, zowel binnen het bestuur als tezamen met onze leden. Daarnaast is het uiteraard van belang dat we er als studievereniging Favervuta nog sterker, gezelliger en leuker voor staan.

Wat zijn je professionele ambities na je afstuderen? Op dit moment houd ik mij nog niet echt bezig met een specialisatie. In principe wil ik in eerste instantie aan de slag als tandarts. Mocht ik tijdens mijn studie of loopbaan als tandarts ergens tegenaan lopen wat mij honderd procent aanspreekt, zal ik daar alsnog voor gaan. Hoe ziet je leven er over tien jaar hopelijk uit? Over tien jaar ben ik hopelijk hard aan het werk in een mooie praktijk. Het past niet bij mij om in mijn eentje te werken. In mijn ogen weten twee mensen meer dan één en drie meer dan twee. Dit principe is in dit vak alles behalve een overbodige luxe, hier zal ik dan ook graag gebruik van willen maken. Waar ik mij tegen die tijd gevestigd heb, zal ik moeten afwachten. You never know!  ■ Dentz 47


Heeft u praktijkmanagementtalent? Of kiest u voor een praktijkmanager?

Tandarts is een dynamisch vak. Regels en richtlijnen vragen veel van van uw aanpassingsvermogen. Tijd voor een praktijkmanager?

Anna Berends van Loenen

D

e keuze voor een praktijkmanager of zelf de praktijkmanagement taken op u nemen is voor velen een moeilijke keuze. Aan de ene kant wilt u als tandarts-eigenaar de touwtjes in handen houden, maar aan de andere kant staat u liever aan de stoel, dan dat u zich moet bezighouden met al dat geneuzel er om heen.

Stroomlijnen Als u net die tandarts bent die over een natuurlijk organisatietalent beschikt en het ook nog leuk vindt om te doen, dan kan de keuze snel gemaakt zijn. Echter voor veel tandarts-eigenaren is dit niet het geval. U bent immers opgeleid om aandacht te besteden aan de patiënt en zijn gebit, daar bent u dan ook het beste in. Misschien kunt u in zo’n geval het beste doen waar u goed in bent en iemand anders met organisatietalent het praktijkmanagement laten uitvoeren. Dan kunt u omzet draaien en kan de praktijkmanager de organisatie stroomlijnen waardoor de gehele praktijk efficiënter gaat werken en aan alle richtlijnen voldoet. 48 Dentz

Keuze voor praktijkmanager Als u dan beslist om een praktijkmanager aan te stellen, dan staat u voor een keuze: laat ik iemand uit mijn praktijk (bijvoorbeeld een assistent) doorgroeien of trek ik iemand van buitenaf aan? Iemand uit uw eigen praktijk kent de praktijk, maar het is niet gezegd dat deze persoon ook talenten of ambities heeft om praktijkmanager te worden. Misschien is deze persoon veel meer van meerwaarde aan de stoel dan als praktijkmanager. Daarnaast plaatst u de assistent in een vreemde positie. Eerst was hij onderdeel van het team en nu nog steeds, maar dat voelt niet altijd zo voor haar en haar collega-assistenten. Die kunnen denken: ‘Wie ben jij om mij taken toe te bedelen en te beoordelen. Jij was toch net zo als ik?’ Dat is makkelijker bij een praktijkmanager van buitenaf. Ook kan deze praktijkmanager dan specifiek worden aangenomen op zijn of haar praktijkmanagementtalent. Deze praktijkmanager kan naar uw praktijk kijken met een


andere bril en met verbeterpunten komen. Toch is deze praktijkmanager in de ogen van de nieuwe collega’s vaak een buitenstaander die ‘opeens de praktijk binnenkomt en denkt het allemaal wel te kunnen veranderen’.

Bewijzen Het aanstellen van een praktijkmanager, die intern of extern wordt gerekruteerd, kan wat hobbels met zich meebrengen. Deze moeten eerst overwonnen worden voordat u profijt

Praktijkmanagementtalent

ervaart van een praktijkmanager. Geef de praktijkmanager de kans om zich te bewijzen. Dingen die de praktijkmanager kan doen om zich te bewijzen: • Kom altijd afspraken na: Als u zegt dat u er donderdag om 15.00 uur op terugkomt, doe dat dan ook. Misschien heeft u niet meteen een pasklaar antwoord. Zeg dan donderdag om (of voor) 15.00 uur, dat u het heeft nagevraagd bij bijvoorbeeld het cursusbureau, maar dat u nog geen antwoord heeft ontvangen. Dat laat zien dat u er serieus mee bezig bent en met de medewerker meedenkt. U komt uw afspraken na. • Betrek medewerkers bij besluitvorming: Sommige van de medewerkers hebben goede ideeën over zaken die spelen in de praktijk. Laat zien dat u naar ze luistert en echt iets met de ideeën doet. Het kan best zo zijn dat u uiteindelijk uw eigen idee doorzet, maar als u de aandacht heeft gegeven en de argumenten op een doordachte wijze kunt weerleggen, dan zijn de medewerkers sneller geneigd om mee te gaan in de besluitvorming. Ze zijn immer betrokken geweest. • Coach de medewerkers op het niveau dat zij nodig hebben: Iedere medewerker in de praktijk acteert op een ander niveau. De ene heeft net haar opleiding afgerond en heeft dus veel sturing en begeleiding nodig, terwijl een ander al excelleert in haar functie en dus meer uitgedaagd moet worden. Door de medewerkers te helpen bij wat ze nodig hebben, gaan ze beter presteren. • Wees helder in verwachtingen: Geef aan wat u van de medewerkers verwacht door het stellen van kaders. Bijvoorbeeld functieprofielen en functioneringsgesprekken. Dat geeft handvatten voor het uitvoeren van hun functie.

Of u nu zelf het management van uw praktijk op u neemt of het uitbesteed aan een praktijkmanager, er zijn veel vaardigheden die komen kijken bij de functie. Om deze vaardigheden (verder) te ontwikkelen biedt het boek Praktijkmanagement Talent een

Anna Berends van Loenen is directeur

handige oplossing. Dit boek helpt niet alleen uit te vinden waar

van Qanz (www.qanz.nl), een advies-

uw talenten liggen, maar ook hoe u deze kunt inzetten ten

bureau voor praktijkmanagement en

behoeve van uw team. Ook bevat het praktische handvatten

kwaliteitsmanagement in de mondzorg.

hoe u dit ten uitvoer kunt brengen in uw praktijk.

Anna is ook auteur van het boek

Informatie? www.praktijkmanagementtalent.nl

Praktijkmanagement Talent.

Dentz 49


Tweedaagse hands-on seminar Endodontie te Amstelveen

Tandartsenpraktijk H.J. van Mill

• Kleinschalig (maximaal 8 personen). • Techniek door middel van verticale condensatie methode met warme gutta percha en Pro-taper. • Evidence-based procedure helder uitgelegd. • Met gebruik van state-of-the-art technieken. • Unieke werkomgeving met één op één coaching. • Iedere kamer uitgerust met Zeiss microscoop. • Tijdens iedere cursus wordt er een “live demonstratie” gegeven. Data 2014: Data 2015: Locatie: Prijs:

Shape Clean and Pack: 29-30 augustus / 21-22 november Retreatments: 16-17 januari Parmentierlaan 76a te Amstelveen € 1450,-

Website: www.hjvanmill.nl E-mail: hjvanmill@xs4all.nl Telefoon: 020 - 6416 566

Picture Coutesy of Dr. Clifford Ruddle “Advanced Endodontics”


’tANTwoord Ledenorgaan van de Associatie Nederlandse Tandartsen • Onder redactie van de ANT • communicatie@ant-online.nl

53

56

59

60

Column Wilfred Kniese

Consumentenplatform Mondzorg opgericht

Lastige zaken

Samen ondernemen

51 


Expert in gebitsslijtage Goedegebuure tandtechniek

Kijk op onze website www.goedegebuure.nl of bel Paul Goedegebuure: 0318-632908

Medieq is door W&H erkend als service partner. Wij hebben de meest up-to-date kennis in huis voor een preventieve onderhoudsbeurt of reparatie aan uw Lisa/Lina autoclaaf. MedieQ biedt u tevens de mogelijkheid om een onderhoudscontact af te sluiten voor uw autoclaaf. Deze bieden wij aan in 2 vormen: 1: Standaard onderhoudscontract, deze is kosteloos! 2: Vast en zeker onderhoudscontract, hierbij betaald u â‚Ź 55,- per maand en heeft u garantie op uw autoclaaf zolang het contract loopt.

Kijk voor meer informatie op: www.medieq.nl S te l l i n g m o l e n s t ra a t 1 0 0 , 1 3 3 3 C N A l m e re Tel e f o o n : 0 3 6 - 5 4 9 9 1 7 1


Wilfred Kniese, penningmeester en vicevoorzitter ANT

Kroongetuigen... U zult begrijpen dat mijn vorige column geschreven was vóór de Apolloniaborrel en dat ik slechts de hoop kon uitspreken op toekenning van het predicaat koninklijk aan de NMT. Welnu, de wens is uitgekomen en voor een zaal vol kroongetuigen heeft niemand minder dan minister Schippers (inderdaad, dezelfde van het experiment) het predicaat op een presenteerblaadje aangeboden aan de voorzitter van de NMT. Maar toch, een hele eer voor de gehele beroepsgroep. Ik heb daar destijds overigens wel een paar kritisch kanttekeningen bij geplaatst. En het was in die zin geruststellend om te lezen in het Nederlands Tandartsenblad dat het predicaat aan niet meer dan één organisatie per branche wordt toegekend. Overigens is het pleit nog niet geheel beslecht want ik heb begrepen dat de Algemene Ledenvergadering van de NMT zich nog moet uitspreken over de wenselijkheid om de al honderd jaar bestaande en vertrouwde naam te gaan verlengen, juist nu de minister en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) willen dat de mondzorg de broekriem gaat aanhalen. Wij zijn geen belanghebbende in deze zaak, laat dat duidelijk zijn. En we mengen ons dus niet in zaken die ons niet aangaan. Echter, het moet wel worden opgemerkt dat de kroon al lang niet meer wordt vergoed in de basisverzekering en veel van zijn glans verloren heeft. En dat de tandarts heel wat meer behoefte heeft aan erkenning door zijn patiënten dan erkenning door de kroon, zo konden we lezen in het hoofdredactioneel van datzelfde Nederlands Tandartsenblad. Ik ben blijkbaar niet de enige in de zorg die af en toe een uitstapje richting de filosofen maakt. Ook de heer Langejan, bestuursvoorzitter van de NZa, heb ik hierop betrapt. ‘De filosofen hebben tot nu toe de wereld geïnterpreteerd, maar het komt erop aan haar te veranderen’. Wie herkent daar niet het revolutionaire elan van Karl Marx in? Voor de goede verstaander vrij vertaald en toegepast: we hebben lang genoeg gepraat over de mondzorg, er moet nu maar eens iets gebeuren. Dat gaat dus spannend worden de komende maanden.

Mijn inschatting is dat Deloitte momenteel met de moed der wanhoop bezig is een rapport in elkaar te draaien teneinde een punt te kunnen zetten achter dit miljoenen verslindende kostenonderzoek. Maar ze hebben zich wel gecommitteerd om een objectief en wetenschappelijk verantwoord rapport op tafel te leggen dat voldoet aan de gestelde statistische betrouwbaarheidseisen. En daar zullen wij ze zeker aan gaan houden, op straffe van reputatieverlies. Dus geen herhaling à la KPGM met een handtekening onder de door de klant gewenste uitkomst. Maar het is wel evident, zonder nog zelfs maar het kaft van dit rapport te hebben gezien, dat je met de uitkomsten alle kanten op zult kunnen. Dat de tarieven omhoog moeten valt zeker te verdedigen, voor lagere tarieven is misschien ook een case te maken en de tarieven handhaven lijkt een veilige middenweg. En dat betekent dus dat de NZa terug moet naar de tekentafel en van voren af aan moet beginnen met... jawel, het interpreteren van de mondzorg. En dat terwijl de handen jeuken. Enfin, als je de meester van de historische dialectiek wilt citeren moet je er natuurlijk rekening mee houden dat de geschiedenis weerbarstig is en niet lineair ambtelijk verloopt. De these was duidelijk: verander wat er te veranderen valt ook al lijkt het daarmee een doel op zich te zijn geworden. De antithese komt met het opium-rapport van Deloitte. Gaat de grandioze synthese op de alom verwachte revolutie uitlopen of zal de zaak straks als een nachtkaars uitgaan. De uitkomst ligt nu nog in de schoot der toekomst verborgen, maar om de kansen toch een beetje te beïnvloeden sluit ik me graag aan bij het citeren van Marx: mondzorgverleners, verenigt u.

53 


Consumenten Platform Mondzorg start bezwaarprocedure NZa

Maximumtarieven in strijd met Europees recht? Door de maximumtarieven is bijzondere zorg op maat in Nederland nauwelijks mogelijk, stelt het Consumenten Platform Mondzorg. De consument die extra aandacht en kwaliteit wil, heeft niet de vrijheid om er samen met de tandarts afspraken over te maken. ‘Dit is niet wat de Europese rechter bedoelt met consumentenbescherming’, zegt advocaat Mr. Jan-Koen Sluijs van Legaltree. Liza Leijenhorst

Een patiënt meldt zich met een gebroken tand. U ziet mogelijkheden voor een plastische restauratie met een vulling op maat, maar gezien de complexiteit van de behandeling zult u daarvoor onder de kostprijs moeten werken. Of een patiënt wil graag dat u direct na het verwijderen van een tand een implantaat plaatst waarbij de eigen tand weer als noodvoorziening wordt gebruikt. Ook in deze situatie zetten de maximumtarieven een streep door de rekening. U krijgt de investering in tijd en materiaal niet terugverdiend. ‘In Nederland bestaat er een groeiende vraag naar extra tandheelkundige voorzieningen’, zegt Jan-Koen Sluijs van Legaltree. ‘Angstige patiënten willen bijvoorbeeld best betalen voor extra counseling-tijd. En menig consument is bereid meer uit te geven aan esthetische vullingen. Consumenten die extra aandacht en kwaliteit willen, kunnen zich in Nederland echter vaak niet laten bedienen. Door de maximumtarieven komt een tandarts er niet uit met de kostprijs. De zorg blijft hierdoor achter en innovatie wordt tegengehouden. Dit is anders in andere Euro-

54 

pese landen. Daar kun je met je tandarts afspraken maken over de behandeling en het tarief. Zorg op maat dus. In feite jagen de maximumtarieven patiënten de grens over.’ Inkomenspolitiek Kortom, consumenten worden beperkt in hun keuzevrijheid en tandartsen kunnen niet de zorg bieden die ze willen. ‘De maximumtarieven zijn pure inkomenspolitiek’, vindt Sluijs. ‘Ik kan het niet anders kwalificeren. Met het waarborgen van publieke belangen hebben deze tarieven niets te maken. Het zou zelfs in strijd kunnen zijn met het Europese recht. ‘Een voorbeeld. Een Duitse tandarts die in Nederland komt werken wordt geconfronteerd met de maximumtarieven. Zijn inkomen wordt dus gemaximeerd en dat is op het eerste gezicht in strijd Europese vrij verkeer van diensten. De overheid mag in beginsel geen tarieven maximeren, tenzij er een dwingende reden van algemeen belang is. Bijvoorbeeld de volksgezondheid. ‘Het grootste deel van de tandheelkundige zorg in Nederland valt echter niet onder de basiszorg. De markt voorziet ken-


Het Hof van Justitie in Luxemburg nelijk in voldoende mate in die zorg en dan is er eigenlijk geen reden voor de overheid om de tarieven te reguleren.’ Bezwaarprocedure Daarom heeft Sluijs namens het CPM een bezwaarschrift ingediend bij de NZa. ‘De eerstvolgende stap in de bezwaarprocedure is een hoorzitting bij de NZa, waarbij we de zaak kunnen toelichten. Daarna neemt de NZa een besluit, hopelijk voor de zomer. Ik verwacht eerlijk gezegd dat ze zullen zeggen dat de huidige situatie niet in strijd is met het Europese recht. Dan stappen we naar het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Hopelijk kunnen we de rechter ervan overtuigen dat de maximumtarieven wel in strijd zijn met het Europese recht. Misschien wil de rechter daarover vragen stellen aan het Hof van Justitie in Luxemburg. Bijvoorbeeld: Is deze vorm van regulering door de Nederlandse overheid gerechtvaardigd vanwege het publieke belang, terwijl het grotendeels niet om basiszorg gaat? De NZa zegt dat zij volgens de wet de mondzorg mag reguleren en dat dit moet om het evenwicht van het financiële

stelsel te behouden. Dat evenwicht heeft echter alleen betrekking op de basiszorg, niet op de aanvullende zorg. De NZa lijkt te zeggen: ‘Als we de tarieven niet reguleren, gaan ze omhoog en dat brengt de toegang tot de zorg in gevaar.’ En hier komt het begrip consumentenbescherming om de hoek kijken. Maar de Europese rechter heeft consumentenbescherming nog nooit op die manier uitgelegd. De Europese rechter vindt juist dat consumenten moeten worden beschermd als hun keuzemogelijkheden worden beperkt. Dat lijkt nu precies door de maximumtarieven te gebeuren.’ Olievlek Als het CPM gelijk krijgt van de rechter en het Hof, dan kunnen patiënt en tandarts in de toekomst afspraken maken over zorg op maat. ‘Het zou als een olievlek kunnen werken’, zegt Sluijs. ‘Als het Hof in deze zaak zegt dat de regulering te ver gaat, dan geldt dat wellicht ook voor andere vormen van gezondheidszorg. Dan ontstaat eindelijk een echte discussie over de marktwerking in de zorg. Welk deel van de zorg behoort tot het sociale, publieke domein en welk gedeelte niet.’

55 


‘Patiënten hebben eindelijk een stem’

Consumentenplatform Mondzorg opgericht

Het bestuur van het onlangs opgerichte Consumentplatform Mondzorg (CPM) wil dat de belangen van de consumenten gehoord worden, zowel door de tandartsen, de zorgverzekeraars, de inspectie als de NZa. ‘Als patiënt word je verhandeld tussen de tandarts en zorgverzekeraar.’ Liza Leijenhorst

Tandartsen, politiek en zorgverzekeraars gingen vechtend met elkaar over straat tijdens en na het experiment met de vrije tarieven. De NPCF deed zo nu en dan wat uitspraken in de media namens de consument. Maar was de consument zelf het wel met die uitspraken eens? CPM-Bestuurslid Jan-Bart Wilschut, tot aan de gemeenteraadsverkiezingen wethouder in Doetinchem, maakte kennis met de perikelen in de mondzorg toen hij voorzitter was van het debat dat tandarts Ravin Raktoe organiseerde. ‘Het verbaasde me dat er geen organisatie was voor de mondzorgpatiënt. Ik voel me namelijk niet vertegenwoordigd door de NPCF. Ik heb de indruk dat daar allerlei andere belangen spelen. Er is veel beweging in de zorg, maar de patiënt is er nog lang niet altijd bij betrokken. Patiënten moeten veel meer inbreng krijgen, een eigen gezicht. En het lijkt mij heel leuk om daar een bijdrage aan te leveren.’ Verhandeld Zijn collega-bestuurslid Jan-Willem de Jong, hiervoor hoofd personeelszaken ground services bij KLM en inmiddels met pensioen, vult hem aan: ‘Een paar maanden geleden had ik een interessant gesprek met een bevriende tandarts. Ik zei tegen hem dat je als patiënt in feite met je

56 

mond open verhandeld wordt tussen de tandarts en de zorgverzekeraar. De keuzes worden voor mij als patiënt gemaakt. We hebben daar lang over doorgeboomd. Twee weken later belde hij of ik niet een functie in het mondzorgplatform wilde vervullen.’ Het derde bestuurslid, Jaco de Ruiter, kent de mondzorg vanuit een andere hoek. Hij was tot voor kort CEO van Thommen Medical Benelux, leverancier van implantaten. ‘Ik ken het spanningsveld tussen de markt, de overheid en de verzekeraars. Vanuit de industrie doen we er alles aan om kwalitatief hoogwaardige producten op de markt te brengen. Maar doordat er in Nederland maximale vergoedingen zijn, is het maar de vraag of een bepaalde handeling uitgevoerd kan worden. Het fundament is marktwerking en daar horen geen maximumtarieven bij. Daardoor word je als consument belemmerd in je keuzevrijheid.’ Doelend op de bezwaarprocedure die het platform is gestart. (Zie pagina 54.) Gesprekspartner Het platform laat met de bezwaarprocedure zien flinke ambities te hebben. Het CPM moet een serieuze gesprekspartner worden van overheid, zorgverzekeraars, inspectie


en NZa, zo valt op de website te lezen. ‘We willen natuurlijk wel met een mandaat van de consument bij deze organisaties aan tafel zitten, niet op basis van onze eigen mening’, legt Wilschut uit. ‘We gaan de consument dus actief naar zijn mening vragen door stellingen op onze site te plaatsen. We vragen de tandartsen om hun patiënten op het platform te wijzen en ze er enthousiast voor te maken. Pas als we grote volumes hebben, zijn we een serieuze gesprekspartner.’ Daarnaast wil het CPM consumenten informeren. ‘Er is een grote kennisasymmetrie tussen zorgaanbieder en zorgconsument’, zegt Jan-Willem de Jong. ‘De gemiddelde patiënt weet nauwelijks wat er gaande is in de mondzorg of wat verstandige keuzes zijn voor een gezond gebit. Ik loop als patiënt al heel lang in de mondzorg mee, maar ik heb veel geleerd van de afgelopen bijeenkomsten met het platform. Er is een wereld voor me open gegaan. Het is een uitdaging om die interesse bij patiënten los te maken.’ Onafhankelijk En hoe zit het met de onafhankelijkheid? Het bestuur maakt er geen geheim van dat het initiatief voor het platform afkomstig is van een aantal tandartsen. ‘Het klopt

dat er tandartsen bij betrokken zijn’, legt Wilschut uit. ‘De tandartsen signaleerden als eerste dat de kwaliteit van de mondzorg in gevaar is. Dat is slecht voor de consument, maar die is onwetend. Wij gaan die consument nu vertegenwoordigen. We zijn niet de vriendjes van de tandarts. Er zijn natuurlijk veel gedeelde belangen; zowel de tandarts als de patiënt vindt een gezond gebit belangrijk. Maar ergens zit er ook eigenbelang. Ik hoor bijvoorbeeld van mijn tandarts dat hij betaald wordt naar het aantal verrichtingen dat hij doet, terwijl ik belang heb bij een gezonde mond. Ik wil geen twijfel hebben over zijn intenties. Er zitten perverse prikkels in de mondzorg en daar moeten we het ook over hebben met de tandartsen.’ Jaco de Ruiter vult hem aan: ‘We zien ernstige erosie in de zorg en we willen dat de zorg voor onszelf en voor onze kinderen in de toekomst goed is. De zorg moet doelmatig zijn, dus niet onnodig kostbaar. Dat vraagt van alle partijen een inspanning. De consument staat daar het verst vanaf, dat moet anders.’ MEER WETEN? Kijk op www.consumentenplatformmondzorg.nl

Vlrnr: Jan-Willem de Jong, Jan-Bart Wilschut en Jaco de Ruiter

57 


De eerste therapeutische mondspoeling van Voor gevoelige tanden

Vult al na 6 spoelbeurten 92% van de blootliggende dentinekanaaltjes op en biedt een langdurige bescherming tegen tandgevoeligheid.*

Gepatenteerde behandeling met Kristaltechnologie: u

Vult meer blootliggende dentinekanaaltjes op dan andere mondspoelingen voor gevoelige tanden.*

u

Oxalaat vormt in combinatie met het speeksel kristallen.

u

De kristallen zetten zich af op het tandbeen en diep in de kern van de blootliggende dentinekanaaltjes en vormen een fysisch beschermschild.

u

Effectieve verlichting van de pijn, al na slechts enkele dagen – klinisch bewezen.**

Meer over de werkwijze van LISTERINE PROFESSIONAL Sensitivity Therapy in de video ®

u

www.listerineprofessional.nl

* In labotests, na 6 spoelbeurten ** Sharma D. et al., A novel potassium oxalate-containing tooth-desensitising mouthrinse: A comparative in vitro study, Journal of dentistry 41S4 (2013) S18–S27 Dit product is een medisch hulpmiddel.

NIEUW

Vanaf maart bij DA, Dio, de apotheek en tandartsplein.nl


IN DEZE RUBRIEK KOMEN VRAGEN VAN TANDARTSEN AAN BOD OVER ONDERWERPEN DIE KUNNEN LEIDEN TOT EEN CONFLICT. WAAR LOOPT U ALS TANDARTS TEGENAAN? MET WELKE DILEMMA’S KOMT U IN AANRAKING? HET GAAT OM PRAKTISCHE VRAGEN WAARIN ONDERWERPEN ALS PROFESSIONALITEIT, ETHIEK, KWALITEIT EN RECHT AAN BOD KOMEN. UW VRAGEN WORDEN BEANTWOORD DOOR VOORZITTER VAN DE ANT-KLACHTENCOMMISSIE MR. GABRIELLE SWINKELS, ORTHODONTIST EN BESTUURSLID ANT DRS. CHRISTIANE SCHEIJMANS EN ANT-DIRECTEUR ROB MAASWINKEL.

Lastige zaken

Zorgverzekeraar Achmea heeft in de afgelopen maanden declaraties van tandartsen gecontroleerd op een aantal specifieke prestatiecodes. Nu heb ik een brief ontvangen van Achmea waarin 3000 euro wordt teruggevorderd. Wat moet ik doen?

Indien u benaderd wordt door Achmea of andere zorgverzekeraars inzake materiële controles, neem dan niet direct contact op met de zorgverzekeraar. U kunt het beste eerst uw ervaringen melden bij de ANT via het meldpunt materiële controles (www.ant-online.nl). De ANT informeert u dan hoe u om kan gaan met de terugvordering door Achmea. Op de website vindt u verder veel informatie met betrekking tot de materiële controle. ANT-leden kunnen gebruik maken van een juridisch consult als ledenservice van de ANT. Neem hiervoor contact op. Achmea dreigt de vordering in te houden op declaraties. Mag dat? Dat kan Achmea doen, maar er zijn voldoende argumenten om daartegen in het verweer te komen. Het is dus mogelijk om dit aan te vechten. Daarvoor dient in beginsel een juridische procedure te worden gestart. Van belang is om in ieder geval aan te geven dat de vordering betwist is. Het is ook mogelijk – en aan te raden – om uitstel van betaling te vragen, zolang er geen overeenstemming is of de vordering wel of niet terecht is. Ik weet pas sinds 2013 dat de combi V60-V21 niet mag. Kan Achmea met terugwerkende kracht tot 2010 terugvorderen? Het is nog steeds niet helemaal duidelijk of deze combinatie nu wel of niet is toegestaan. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft dit recent wel zo aangegeven, maar de ANT en de NMT hebben in een gezamenlijke brief daarover vragen gesteld. Het is natuurlijk niet redelijk om iets terug te vorderen waarvan op voorhand niet duidelijk is dat het niet mag. Het laatste woord zal hierover nog niet zijn gezegd.

De declaraties zijn al die jaren gewoon vergoed. Had Achmea zelf niet eerder moeten aangeven dat er iets niet in orde was? Het had in de rede gelegen dat Achmea zou hebben aangegeven dat er iets niet in de haak was, anders dan zonder meer over te gaan tot vergoeden. De schade had daarmee beperkt kunnen worden. Er zijn wellicht situaties waarbij dat niet duidelijk was, maar deze individuele gevallen moeten apart worden beoordeeld. Het lijkt er op dat de bestanden, op basis waarvan de terugvordering wordt gebaseerd, niet altijd kloppen? Het klopt dat in voorkomende gevallen onvolledige of soms zelfs verkeerde bestanden worden toegestuurd. Het is natuurlijk van groot belang om te kijken of het bestand dat de tandarts ontvangt, ook zijn of haar patiënten betreft. Wanneer dit niet zo is, dient dat zo snel mogelijk te worden gemeld. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat een terugvordering wordt gebaseerd op een bestand dat niet de patiënten van de betreffende tandarts betreft. Rob Maaswinkel, directeur ANT, in samenwerking met Irene Scholten van advocatenkantoor Legaltree in Amsterdam.

Heeft u een prangende vraag waar u graag antwoord op wilt, stuur dan een e-mail naar communicatie@ ant-online.nl. Uw vraag zal – indien geschikt voor gebruik in deze rubriek – anoniem worden behandeld.

59 


Samen ondernemen

Collectieve energie voor praktijken Wij vinden het belangrijk om onze leden te ondersteunen met producten en diensten die een positief effect hebben op de bedrijfsvoering. Omdat energielevering een significante kostenpost is voor uw praktijk, bieden wij onze leden vanaf 2014 de mogelijkheid om een vrijblijvende analyse uit te laten voeren van uw energie-inkoopkosten. Om dit mogelijk te maken heeft de ANT in maart 2014 een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Energie voor Praktijken (EvP), een onafhankelijk energie-inkoopcollectief speciaal voor praktijken. EvP is opgericht door Michael Joosen van Heertjes, ontzorger in de praktijk.

Uw voordelen EvP is een onderdeel van een veel groter collectief, beheerd door Hellemans Consultancy, dat ongeveer 12,5 procent van alle Nederlandse zakelijke energie inkoopt. Door EvP te koppelen aan  dit grote volume van andere collectieven, kunnen er bijzonder goede voorwaarden worden geboden. Daarnaast zijn er nog andere interessante voordelen, zoals: „„ groene stroom „„ de leverancier van EvP zegt het contract met uw huidige leverancier voor u op. U hoeft niets te doen „„ de leverancier van EvP vraagt de einddatum op van uw contract bij de huidige leverancier en zorgt ervoor dat de praktijk altijd energie heeft „„ de leverancier van EvP informeert u tijdig over de datum waarop zij de energie gaan leveren Natuurlijk hebben wij – na zorgvuldige afweging over het bieden van een dergelijk ledenvoordeel – de proef op de som genomen en de praktijken van verschillende bestuursleden gebruikt als testcase voor Energie voor Praktijken. De resultaten waren bijzonder goed met besparingen tussen de 18 en 25 procent. Voldoende aanleiding dus om Energie voor Praktijken voor te leggen aan onze leden onder de slogan: ANT geeft u nieuwe Energie! Ervaringen Wij hebben ANT-bestuurslid Sherif El Boushy van De Tandartsengroep Delft gevraagd naar zijn ervaring met Energie voor Praktijken tijdens de testcase.

60 

El Boushy

Wanneer hoorde u voor het eerst van Energie voor Praktijken? El Boushy: ‘In november 2013 is ANT-directeur Rob Maaswinkel, na een kennismaking met Michael Joosen, enthousiast geraakt over de voordelen die Energie voor Praktijken biedt. In december heeft hij in ons maandelijkse overleg verteld over dit energie-inkoopcollectief speciaal voor praktijken.’ Wat was uw eerste reactie? ‘Ik ben zelf offertes gaan opvragen bij alle grote leveranciers, zoals Essent, Eneco en Nuon maar Energie voor Praktijken bleek toch altijd goedkoper. Ondanks een interessant financieel voordeel, vermoedde ik dat er allerlei verborgen voorwaarden en kosten zouden zijn. Tot op heden heb ik geen enkel nadeel ontdekt aan deelname aan Energie voor Praktijken.’ U heeft dus een besparingsberekening laten uitvoeren voor uw praktijklocaties, waar een totale besparing van 900 euro per jaar uitkwam, oftewel 18 procent. Wat vond u daarvan? ‘Ik verwachtte 10 procent, maar dit bleek dus bijna het dubbele te zijn. Het absolute eindbedrag van de netto besparing is veel geld! Ik zie het zo: met onze jaarlijkse besparing op inkoop van energie verdienen we ruim ons ANT-jaarlidmaatschap terug. Naast een scherper tarief dan een praktijk individueel ooit zou kunnen bedingen, biedt Energie voor Praktijken ook verschillende andere voordelen. De belangrijkste hiervan zijn de onafhankelijke inkoopfunctie en dat de overeenkomst maandelijks opzegbaar is. De energie-inkopers van EvP houden de markt voortdurend in de gaten en als er bijvoorbeeld een scherpe daling te zien


is, kunnen zij de ANT-leden aanraden om deze maand op te zeggen en volgende maand opnieuw in te stappen tegen de betere tarieven. Natuurlijk ontvangt de praktijk aan het eind van de afgesproken looptijd van deze overeenkomst een nieuw, wederom scherp verlengingsvoorstel. ‘Eigenlijk betekent dit dat door deel te nemen aan Energie voor Praktijken, een praktijkhouder zich verzekert weet van een goed energieleveringscontract en zich kan focussen op belangrijkere zaken.’   Denkt u dat Energie voor Praktijken een service is waar ANT-leden veel baat bij hebben?  ‘Ja, absoluut. Als een praktijk ieder jaar zelf een vergelijking moet doen, is dat al een hele klus. Als er dan weer een

contract is afgesloten, zit de praktijk er ook vaak weer maanden of jaren aan vast, wat ervoor zorgt dat veel praktijken kansen laten liggen om op energie-inkoop te besparen. Door deel te nemen aan Energie voor Praktijken wordt dit allemaal uit handen genomen door een onafhankelijke partij en kan de praktijkhouder zich richten op andere belangrijke zaken.’ INTERESSE IN ENERGIE VOOR PRAKTIJKEN? U kunt nu laten berekenen wat voor uw praktijk(en) de mogelijke jaarlijkse besparing is. U kunt dit doen door uw meest recente jaarafrekening energie te mailen aan evp@heertjes.nl of door een aanvraag te doen via http://www.energievoorpraktijken.nl/ant .

6 juni 2014

Uitnodiging voor ANT Open Golftoernooi Op vrijdag 6 juni organiseert de Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT) voor de tweede keer het ANT Open Golftoernooi op de prachtige golfbaan De Hoge Dijk in Amsterdam. Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan dit toernooi voor alle tandartsleden. U kunt een collega-tandarts meenemen als introducee. Programma 11:00 uur: Ontvangst met koffie- en lunchpakket 11:30 - 12:50 uur: Starttijden wedstrijd vanaf hole 1 en 10 (totaal 18 holes) 17:00 - 18:00 uur: Einde wedstrijd met borrel 19:00 uur: Diner met prijsuitreiking Kosten De kosten bedragen 95 euro per persoon, inclusief lunch, greenfee, diner en consumpties. Deze wedstrijd wordt mede mogelijk gemaakt door Geijsel Kroon. Aanmelden en informatie Er zijn maximaal 72 plekken, dus meldt u voor 28 mei aan via www.dehogedijk.nl/wedstrijden/ant-open. Voor vragen kunt u bellen met de ANT op nummer 023-524 88 99. Er is gelegenheid tot douchen, geen kledingvoorschriften.

61 


Als Service Dental Depot, staan wij u graag bij en geven advies over uw apparatuur en praktijk. Al vanaf 1986 verlenen wij service aan onder andere lucht-gestuurde apparatuur van merken zoals: Pelton & Crane Ι ETI Ι DCI Ι A-dec Ι Marus Daarnaast vindt u bij ons een uitgebreid programma met mogelijkheden, zoals zweep units, hangende slangen en rijdbare carts. Wilt u liever persoonlijk advies betreffende de mogelijkheden bij u in de praktijk? Wij zijn u graag van dienst.

Voor persoonlijk advies kunt u contact opnemen met Githa den Boer, Frank van Wichen of Klaas-Jan Zeelte.

Nu nieuw van Faro: de LED operatielamp die regelbaar is tot 50.000 Lux. Bel voor een demonstratie bij u in de praktijk of bij ons in de showroom.

Showroom: Industrieweg 5, 8325 DA, Vollenhove, Tel: 0527-241782 info@zeelte.nl www.zeelte.nl

MOndzOrg in de VOlle breedTe PAOT Madonna di Campiglio organiseert de 3e zomercursus in Tanka Village, Villasimius - Sardinië van 13 t/m 20 september 2014.

Sprekers: Dr. Hans van Pelt Drs. Coen Kuit Drs. Haakon Kuit

Informatie en inschrijving: www.paotmadonna.nl

Drs. Henk Alting, Drs. Hugo Vreugdenhil Drs. Michel van Overveld


Vraag & aanbod PERSONEEL GEVRAAGD AMERSFOORT Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een enthousiaste tandarts voor onze moderne groepspraktijk waar de patiënt centraal staat. Beheersing van de Nederlandse taal en in het bezit zijn van een BIG-registratie is een must. Dagen en tijden zijn bespreekbaar. Reacties o.v.v. nummer TV-38-14044 naar service@ant-online.nl APELDOORN Wij zoeken voor een solopraktijk in Apeldoorn een ervaren tandarts voor 4 -5 dagen per week. De praktijk beschikt over 2 behandelkamers waar 2 dagen per week een preventieassistente werkt. De overige dagen is het mogelijk met een 2-kamer planning te werken. De praktijk bestaat inmiddels 2 jaar op deze locatie. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. Reacties naar tandcare@hotmail.nl BERGEN OP ZOOM Voor de praktijk van TopOrtho zoeken wij een orthodontist voor 2 dagen per week met uitbreiding naar 4,5/5 dagen. Deze prachtige praktijk met 5 stoelen heeft een groot patiëntenbestand, heeft een prettig team en voldoet aan de laatste wet- en regelgeving. U bent: - BIG geregistreerd - ingeschreven in het specialistenregister - kwaliteit gericht - patiëntgericht Meer informatie: TopOrtho Bergen op Zoom BV: Martijn Sitsen, recruiter: 06-10818280 COSTA BLANCA Tandarts met goed bezochte praktijk zoekt gemotiveerde, professionele, technisch en chirurgische ervaren collega's. Latere overname mogelijk met interessante condities. Patiëntenbestand overwegend Nederlands, Duits, Oostenrijks, Zwitsers en Engels. Reacties o.v.v. nummer TA-37-037 naar service@antonline.nl DELFT De kliniek voor Mondzorg Delft is een jonge en dynamische praktijk. Patiënten kunnen hier terecht voor reguliere tandzorg, mondhygiëne, tandtechniek en implantologie. Per 1 mei 2014 zijn wij op zoek naar een allround tandarts voor 4 dagen per week (ma t/m do). Het gaat hierbij om een tandarts met minimaal 5 jaar relevante werkervaring. Wil jij ons team versterken? Stuur dan je CV en motivatie naar ons op (mondzorgdelft@gmail.com). Dan zullen wij zo snel mogelijk contact met je opnemen

DEN HAAG Wij zijn per direct op zoek naar een enthousiaste mondhygiëniste voor 1 a 2 dagen (later mogelijk meer dagen). De praktijk is gevestigd in een winkelstraat en is goed bereikbaar is met openbaar vervoer en gratis parkeren tot 18.00 uur. Wij zijn op zoek naar een kandidaat die van het vak houdt is en communicatief goed is. Herken jij jezelf in dit profiel, of heb je vragen, mail dan gerust (je cv) naar: contact@ tandartsgvr.nl DEN HAAG Hippe praktijk in het Zeeheldenkwartier zoekt dito tandarts met affiniteit voor endodontologie en talenknobbel( Engels is een pre) voor langdurige samenwerking. De dag(en) is/ zijn bespreekbaar. Spreekt dit je aan en wil je ons team versterken dan maken wij graag kennis met jouw! Reacties naar info@dentalcare4you.nl GRONINGEN Gezocht: Een enthousiaste tandarts die ons gezellige team voor 2- 3 dagen per week komt versterken. Wij zijn een klein maar hecht team, die naast kwaliteit ook plezier aan het werk belangrijk vinden. Interesse? Mail naar tandheelkunde@outlook.com HEEMSKERK Wij zijn op zoek naar een enthousiaste mondzorgkundige/mondhygieniste. Onze praktijk is gevestigd in Vinexwijk Broekpolder. We zijn sinds 4 jaar open en door de groei van de praktijk op zoek naar versterking van het team. Durf jij de uitdaging aan? mail dan naar chris@ mijntandarts.com HEERENVEEN Voor de praktijk in Heerenveen hebben wij direct plaats voor een enthousiaste tandarts voor 2 – 5 dagen per week. Organisatie Bij onze moderne praktijken bent u altijd aan het juiste adres. Hier werken tandartsen, implantologen, mondzorgkundigen, preventieassistenten, mondhygiënisten, orthodontisten en kaakchirurgen nauw samen aan uw persoonlijke behandelplan en mondgezondheid. Dit op basis van de laatste technieken en met geavanceerde apparatuur. Functie Wij zoeken een nieuwe collega tandarts voor 2-5 dagen per week. U doet als algemeen practicus zelfstandig de behandelingen van uw patiënten. U wordt ondersteund door een goed georganiseerde backoffice waardoor u zich optimaal kunt concentreren op de tandheelkundige zorg Functie-eisen: BIG geregistreerd, Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift, communicatief vaardig, sociaal vaardig. Aanbod: Moderne praktijk met groeipotentie, werken op VAR-WUO basis, ontwikkelingsmogelijkheden Inlichtingen en sollicitatie Voor aanvullende informatie en/of uw sollicitatie neemt u contact op met Martijn Sitsen op

+31(0)6-10818280 e-mailadres: m.sitsen@ dentalclinics.nl HILVERSUM Per direct zoeken wij een tandartsas­sistente voor 30-34 uur per week, verdeeld over 4 dagen en bij voorkeur iemand met ervaring. Bedrijfsprofiel Praktijk met meerdere behandelkamers. Er zijn 2 tandartsen werkzaam, waarvan één tandarts een NVOI erkende tandarts-implantoloog. Daarnaast werkt er een mondhygiëniste, een preventieassistente, een baliemedewerker en office manager. Er wordt gewerkt met Exquise software. Arbeidsvoorwaarden In overleg met de werkgever Functie eisen - Bij voorkeur ervaring als tandartsassistente - 30-34 uur per week beschikbaar - Zelfstandig en in groepsverband kunnen werken - Stressbestendig - Flexibel - Betrokken Voldoe jij aan deze eisen en wil jij ons team komen versterken, dan ontvangen wij graag je sollicitatiebrief en cv via info@cvthilversum. nl t.a.v. dhr. A. Demircan. KLAZIENAVEEN Tandarts-Directeur. Voor een patiëntgerichte en groeiende groepspraktijk hebben we ruimte voor een Tandartsdirecteur. De praktijk in Klazienaveen is een groepspraktijk met een leuk en enthousiast team (tandartsen, mondhygiënisten, preventie-assistenten, assistenten en een officemanager). We hebben ruimte voor een Tandartsdirecteur, die klant- en kwaliteit gericht is, open staat voor samenwerking en management capaciteiten en ambitie heeft. het gaat om 4-5 dagen per week. Functie-eisen: Een afgeronde opleiding Tandheelkunde, een BIGregistratie, nederlandse taal vloeiend beheersen, ruime ervaring als tandarts, bij voorkeur ook in een coachende/leidinggevende rol. Aanbod: we bieden een professionele omgeving waarin veel aandacht en ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling. De arbeidsvoorwaarden zijn aantrekkelijk. Inlichtingen Wanneer u interesse heeft in een nadere kennismaking, dan kunt u contact opnemen met Martijn Sitsen, 0610818280 of martijn.sitsen@dentalclinics.nl. KRIMPEN A/D IJSSEL / ZUID HOLLAND Tandarts gezocht voor twee a drie dagen per week. Maandag, woensdag en wellicht nog een dag. Onze voorkeur gaat een uit naar een vrouwelijke tandarts. Reacties o.v.v. nummer TV-29-14071 naar service@ant-online.nl NOORDWIJK Enthousiaste Tandarts m/v gezocht! Dental­4U, voor een mooi en gezond gebit. Begin 2013 zijn wij verhuisd naar onze unieke nieuwe locatie in het hart van Noordwijk. Als groeiende praktijk zijn wij, ter

63 


DENTAL EXPO HALL 8 STAND 608

Ontdek de

technologie

www.pure-newtron.com

A company of ACTEON Group • 17 av. Gustave Eiffel • BP 30216 • 33708 MERIGNAC cedex • FRANCE Tel + 33 (0) 556 34 06 07 • Fax + 33 (0) 556 34 92 92 E.mail : satelec@acteongroup.com • www.acteongroup.com


Vraag & aanbod uitbreiding van ons huidige team, op korte termijn zoek naar een spontane en enthousiaste: Tandarts m/v Dental4U bestaat uit een enthousiaste team van goed opgeleide en (ervaren) professionals binnen de verschillende disciplines. Onze praktijk is in ontwikkeling waardoor wij op zoek zijn naar nieuwe collega’s ter aanvulling van ons team. Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging in een inspirerende werkomgeving voor minimaal 3 dgn per week met leuke collega’s, waarbij kwaliteit, service en professionaliteit centraal staan? Herken jij jezelf als teamplayer, flexibel inzetbaar en in staat zelfstandig te werken? Kom dan ons team versterken! Voor eventuele vragen kun je contact opnemen met Adriaan Koppendraaier, Tandarts/Eigenaar. Je reactie & CV kun je sturen naar sollicitatie@dental4u.nl SLIEDRECHT Voor een drukke praktijk in Sliedrecht zoeken wij een tandarts voor de maandag en vrijdag. Reacties naar tpsliedrecht@ hotmail.com UTRECHT (REGIO) In onze nieuwe praktijk zijn wij op zoek naar een tandarts die op de woensdagen zelfstandig wilt gaan werken. (meer dagen zijn bespreekbaar) Wij zoeken een tandarts met min 2 jaar ervaring. Goede beheersing van Nederlandse taal. Voor meer informatie kunt u een mail sturen t.a.v. mevrouw J. Berend www.mondzorgcentrum.nl UTRECHT Wegens arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een netvliesloslating zijn wij met SPOED op zoek naar een MEDEWERKER voor 4 dagen in de week in een reeds lang bestaande stadspraktijk in Utrecht met twee tandartsen. Flink doorwerken, nette tandheelkunde, respectvol naar medewerkers en patiënten, normaal declaratiegedrag en vooral ook gezellig zijn steekwoorden. Praktijkervaring is gewenst. Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal een must. Als bovenstaande je aanspreekt graag je reactie met CV per mail. Reacties o.v.v. nummer TV-35-14063 naar service@ant-online.nl VEGHEL Wij zijn een gezellige middelgrote tandartspraktijk in Veghel en zoeken per 12 mei 2014 voor 2 dagen in de week een tandartsassistente. Heb je interesse of wil je meer informatie over de vacature, stuur ons dan een mail met motivatie en CV naar ilseterwoert@hotmail.com. WESTKAPELLE In verband met het vertrek van een Spaanse collega (ze gaat wegens heimwee terug naar

haar vaderland) hebben wij plaats voor een junior collega voor tenminste 2,5 dag. Wellicht ken jij iemand die in Zeeland wil wonen en werken en in de toekomst fulltime wil werken? Of wellicht ben je bereid onze vacature onder de aandacht te brengen van - bijna - afgestudeerde tandartsen. Ik hoor graag van je en bedank je bij voorbaat voor je reactie, Willem van der Heijden, senior tandarts, Tel. 06 50 63 18 60 ZAANDAM In verband met drukte in onze praktijk in Zaandam, zijn we op zoek naar een tandarts die voor 1 dag, of 2 dagdelen zelfstandig kan werken in solo praktijk. Assistentie, exquise en digitale röntgen aanwezig. Dag/Dagdelen in onderling overleg. Reacties naar: cornelissen@mtzorg.nl ZWANENBURG Wij zijn per direct op zoek naar een ervaren tandartsassistente voor 3 dagen: maandag, dinsdag en donderdag. Loyaliteit, flexibiliteit, interesse en teamwork vinden wij erg belangrijk. We werken in een klein team. Bij interesse gaarne sollicitatiebrief en cv naar nsgouw@hotmail.com.

PERSONEEL AANGEBODEN AMSTERDAM / AMSTELVEEN Jonge vrouwelijke tandarts zoekt per direct een praktijk voor de dinsdag, woensdag, donderdag in de omgeving Amsterdam/Amstelveen of op acceptabele reisafstand. Ik ben erg gedreven, vriendelijk, zorgvuldig en heb goede communicatieve vaardigheden, beheers o.a. de Nederlandse taal vloeiend, in bezit van een Honours Certificaat, VAR-WUO, BIG. U kunt mij mailen: sirarpi@gmail.com of 06.45151605. NOORD-HOLLAND Een mondhygiënist biedt zich aan. Beschikbaar 2dagen per week, in overleg. Reacties o.v.v. nummer MA-18-14069 naar service@ ant-online.nl

PRAKTIJK GEZOCHT AMSTERDAM (REGIO) Tandartspraktijk gezocht ter overname in Amsterdam of regio. Kopen of huren, met patiënten bestand. Liefst 2 behandelstoelen of met een mogelijkheid tot uitbreiding. Reacties o.v.v. nummer PV-11-14042 naar service@antonline.nl VELUWE Tandarts (linkshandig, man) met 10 jaar praktijkervaring zoekt tandartspraktijk ter overname. Datum en voorwaarden in overleg. Goede kwaliteit en aandacht voor de patiënt staan voorop. Reacties o.v.v. nummer PV-1014069 naar service@ant-online.nl

DEN HAAG / ROTTERDAM Twee jonge tandartsen, afgestudeerd aan de ACTA zijn op zoek naar een tandartspraktijk ter overname in de regio Den Haag/Rotterdam. Aandacht voor en communicatie met de patiënt vinden wij erg belangrijk. Bij voorkeur zoeken wij naar een praktijk met de volgende kenmerken: - >2000 patiënten - 2+ behandelkamers Graag maken wij een afspraak voor een kennismaking. Reacties o.v.v. nummer PV-35-14044 naar service@ant-online.nl

PRAKTIJK AANGEBODEN BREDA Praktijkoverdracht van een grote moderne praktijk met veel parkeerruimte nabij stadcentrum (Breda) Verkopende tandarts/ eigenaar wil nog een aantal jaren blijven werken, zeer goed harmonieus team met hoge omzet. Patiëntenbestand: 3500 Behandelkamers: 7 Reacties naar tomwesthoff@me.com DEN HAAG Te huur/ Te koop tandartspraktijk (Den Haag). De praktijk bestaat uit 2 volledig ingerichte behandelkamers incl. röntgen, patiënten wachtkamer en receptiebalie. Telkens bewaking - en alarminstallatie en operationele software (exquise). Overname na einde huurovereenkomst of tussentijds bespreekbaar. Huurperiode tenminste 3 jaar. Langer bespreekbaar. Reacties o.v.v. nummer PA-2514048 naar service@ant-online.nl

OVERIGE NEDERLAND Ben op zoek naar gebruikt tandheelkundig handinstrumentarium, extractietangen, carpulespuiten etc. Reacties naar Gemert.jan.van@ gmail.com NEDERLAND Te koop Sirona c8+ zweepunit van bouwjaar 2008/2009 Voorzien van zwarte bekleding 1 meerfunctie 2x sirona sl micromotor 1scaler 1 airrotor. Unit is in super nette staat nieuwprijs €28000 ex Mag nu weg voor €11750,komt geen btw bij. Reacties naar martinetuinier@hotmail.com NEDERLAND HEKA DENTAL behandelconcept type Unic AVANTGARDE Zo goed als nieuwe (2 jaar) behandelconcept met uitgebreide opties. Weinig gebruikt wegens overcompleet en in uitmuntende staat. Operatielamp FARO Alya LED Lamp Intra orale camera SOPRO 617 incl. LCD scherm Totale nieuwprijs van dit behandelconcept bedroeg ca. € 63.000 incl. btw. Nu voor de minder dan de helft van de prijs te koop: € 30.000 incl. btw. Reacties naar r_tjan@hotmail.com

65 


ANT Algemeen De ANT behartigt de belangen van in Nederland werkzame tandartsen, gedifferentieerde tandartsen en tandartsspecialisten, waarbij optimale en onafhankelijke tandheelkundige zorg het uitgangspunt vormt en de relatie tussen tandarts en patiënt centraal staat. Tevens ondersteunt de ANT haar leden zodanig dat zij in staat worden gesteld om zich, in overeenstemming met de visie van de ANT, te richten op de essentie van het zijn van tandarts: het verlenen van optimale tandheelkundige zorg.

ANT is een beroepsorganisatie voor tandartsen, opgericht in 1995. Op 5 juli 2002 heeft de minister van VWS de ANT aangewezen als ‘representatieve organisatie’  voor tandartsen en tandartsspecialisten. BESTUUR

BUREAU

Voorzitter

Algemeen directeur

Vicevoorzitter/ Penningmeester

Bureau-adres

Dhr. W.F. Kniese

Leidsevaartweg 99 2106 AS Heemstede

Secretaris

Telefoon

Dhr. J.W. Vaartjes

Mw. L.M.H.E. Smulders

Dhr. R. Maaswinkel

023-524 88 99

Lid

E-mail

Lid

Website

Dhr. S.A. el Bousy Mw. C.M.J. Scheijmans

Dit doen we mede door het aanbieden van een uitgebreide ledenservice. Binnen deze ledenservice worden diverse diensten aangeboden, zoals een telefonische helpdesk, uitgebreide en kosteloze advertentierubrieken, advisering bij praktijkoverdracht, juridisch en fiscaal advies, modelcontracten et cetera. Ook biedt de ANT haar leden een onafhankelijke en laagdrempelige klachtencommissie, tot wie de patiënten van ANT-leden zich in een geschil kunnen richten.

ANT LIDMAATSCHAPPEN EN CONTRIBUTIE 2014 Statutair is vastgelegd dat uitsluitend tandartsen en studenten tandheelkunde lid kunnen worden van de ANT. De vereniging kent een aantal verschillende typen lidmaatschappen met bijbehorende contributie. Contributie per kalenderjaar per 1 januari 2014: Volwaardig lidmaatschap*

€ 990,-

Praktiserende tandartsen

Partnerlidmaatschap*

€ 495,-

Voor partnertandartsen van leden

Groepslidmaatschap*

€ 773,50

Vanaf vier tandartsen werkzaam op één adres of onder één naam

Starterlidmaatschap*

€ 0,00

In jaar van afstuderen 1e jaar 2e jaar 3e jaar

€ 163,50 € 418,50 € 662,-

ant@ant-online.nl www.ant-online.nl

Gereduceerd lidmaatschap

€ 369,-

Niet-praktiserend, <65 jaar

65+ lidmaatschap*

€ 495,-

Praktiserend

Pensioenlidmaatschap

€ 94,-

Niet meer praktiserend

Lidmaatschap op grond van inkomen*

€ 346,50

<35% van het rekeninkomen 35 tot 65 procent van rekeninkomen

€ 693,Studentlidmaatschap € 0,00 Vriend van de ANT €

€ 250,-

*inclusief aansluiting bij klachtenregeling conform WKCZ.

Lid worden of uw lidmaatschap wijzigen? Mail naar ant@ant-online.nl, of bel: 023 - 524 88 99.

66 


The company that brought you all ceramics now brings you...

CAD/CAM

Veneers

Shade Selection Crowns

Milled

all options.

Onlays

of clinical evidence Strength Zenostar

Precision

e.max

Zenotec

Implant Abutments

Zirconia

Empress

IPS

Bridges

Lithium disilicate Decades

IPS

Programat Furnaces

Durability

Press

Inlays Optimal Wear Characteristics

Esthetics

Translucency

Als fabrikant van tandheelkundige producten die zich specialiseert in volledig keramische restauratiematerialen, slaat Ivoclar Vivadent steeds weer nieuwe richtingen in om in spannende, innovatieve producten en systemen te kunnen blijven voorzien. Dit blijkt ook uit de overname van Wieland Dental. Zo is Ivoclar Vivadent nu in staat om een nog breder assortiment aan CAD/CAM-materialen en -apparatuur aan te bieden â&#x20AC;&#x201C; en kan zo voldoen aan de eigen doelstelling om tandheelkundige professionals over de hele wereld te voorzien van de meest geavanceerde technologie, producten van de hoogste kwaliteit en trainingen van hoge kwaliteit.

Manufacturer:

Distributor:

Respresentative office Benelux

Wieland Dental+Technik GmbH & Co. KG Lindenstr. 2 75175 Pforzheim Deutschland Tel. +49 7231 3705 0 info@wieland-dental.de www.wieland-dental.de

Ivoclar Vivadent AG

Ivoclar Vivadent BV: De Fruittuinen 32, 2132 NZ Hoofddorp The Netherlands Tel. +3123 529 37 91 Fax. +3123 555 45 04 info.nl@ivoclarvivadent.com www.ivoclarvivadent.nl

Bendererstr. 2 9494 Schaan Liechtenstein Tel. +423 235 35 35 Fax +423 235 33 60 www.ivoclarvivadent.com


Het snelste digitale dossier

X-Ray software

De meest gebruiksvriendelijke beeldbewerkingssoftware voor tandheelkundige klinieken

Thomas Monitor Systems Amstel 312 1017 AP Amsterdam

info@thomsystems.com 020 - 672 2610 www.visiquick.nl

Dentz 2 - 2014  

Dentz, waarin opgenomen 'tANTwoord, ledenorgaan van de Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT).

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you