Page 1

Applied Engineering är ett utvecklingsbolag som hjälper företag att utveckla framtidens produkter. Vi erbjuder en rad utvecklingstjänster som sträcker sig allt ifrån konceptstadie till produktionunderlag och säljstöd.

Vill du veta mer? www.appliedengineering.se info@appeng.se 036- 33 00400

Applied Engineering

Vilka är vi?

Environment

Copyright 2009-2013 Applied Engineering Sweden AB

Studio

Outlines

Copyright 2009-2013 Applied Engineering Sweden AB


Vilka är vi? Applied Engineering är ett kreativt utvecklingsbolag med stort marknadsperspektiv. Vi hjälper dagligen kunder med att ta fram underlag som kan användas för konceptpresentationer och säljstöd, produktkataloger, monteringsanvisningar, eller som ett flexibelt alternativ till prototypframtagning. Genom vår egen utvecklingsavdelning har vi snabb tillgång till alla de resurser som krävs för att med kort varsel tillgodose de flesta behov vad det gäller produktutveckling.


Environment Interiör interior

Kontextbilder avser bilder med material, texturer och dekaler i en miljö där produkten kommer användas. Den här typen av bildmaterial används oftast utav våra uppdragsgivare som ett kostnadseffektivt sätt att ta fram säljande bilder för kataloger som vänder sig till slutkund.


Environment exterior

I våra visualsieringar till arkitekter och byggnadsentre-prenörer så ska rätt målgrupp inspireras av miljöer och detaljer. Den här typen av material används oftast vid nybyggnation och ger säljaren ett marknadsunderlag på ett tidigt stadium i projekten.


Studio

Studiobilder avser produktbilder med material, texturer och dekaler i en enfärgad fotostudiomiljö. Den här typen av bildmaterial används oftast utav våra uppdragsgivare vid säljmöten, mässor, m.m. för att introducera en ny produkt eller ett koncept.


Outlines

Environment

Konturbilder är ett effektivt sätt att illustrera ett produktsortiment på ett överskådligt sätt. Denna typ av bild kan exempelvis användas i olika former av produktkataloger som kopplar specifika artikelnummer till konturbilder av komponenter och produkter.


Hur går det till? Det skall vara enkelt att initiera ett projekt inom ramarna för presentationsunderlag, i synnerhet när det gäller säljstöd för att kunna marknadsföra produkter på ett effektivt och professionellt sätt. Vi har därför initierat ett servicekoncept som vi valt att kalla ”EasyOrder”. Genom ”EasyOrder” kan man på mindre än 25 timmar* få ett högupplöst bildunderlag levererat* utav oss genom att följa ett enkelt beställningsförfarande. Vid bildframtagning från 3D-underlag utgår vi ifrån STEP-filer som kunden levererar till oss via en fildelningstjänst eller ett fysiskt media. Kunden ansvarar för specifikation av material och färgkulörer för varje enskilt projekt. Vid behov kan våra industridesigners även hjälpa till med färgsättning och materialval. För rena renderingsprojekt (bildframtagning) används vårt ”EasyOrder” formulär som säkerställer att alla uppgifter från beställare och utförare blir klarlagda. Varje projekt levereras i JPEG samt TIFF. Kontakta oss så berättar vi mer!

Issue Jan 2014

Visualization (Swedish)  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you