Page 1


Leerjaar 1… Welkom bij Applicatie- en Mediaontwikkeling Inleiding: Hieronder vind je een korte beschrijving van de projecten die je bij de opleiding Applicatie- en Mediaontwikkeling (AMO) krijgt. Hiernaast krijg je nog verschillende ‘lessen’ (in de vorm van Vaardigheidstrainingen, ServiceProgramma’s etc.) De projecten sluiten naadloos aan op deze lessen. Ook krijg je nog les in andere zaken, zoals Brainstormen, Aanpakken van probleem, Rapporteren, Plannen etc. Dit gebeurt tijdens de PGO’s (Probleem Gestuurd Onderwijs). Op het eind vind je alles nog een keer in een schema.

Periode 1 (week 1 t/m 4) Deze twee Het project is opgebouwd uit twee verschillende fasen: - De Applicatie-ontwikkeling fase (Native Desktop Applicatie) In deze fase leer je de absolute basis van programmeren. Einddoel in deze fase is dat je zelf je eigen werkende webbrowser applicatie hebt gebouwd. Je gaat proeven van de programmeertaal Visual Basic die veel gebruikt wordt en je leert werken met Visual Studio 2012. - De Mediadevelopment fase (Web applicatie) De kans is groot dat je tijdens deze fase voor het eerst je eigen webpagina gaat maken. Deze fase neemt je mee door de basis van webdevelopment. Je leert hoe je een webpagina opmaakt met HTML, deze vervolgens stijl geeft door middel van CSS en hoe je de lay-out van je webpagina kunt positioneren. Daarnaast leer je hoe je met javascript interactie kunt geven aan de webpagina.

Periode 1 (week 5 t/m 8) PC4U Stel je het volgende voor: Een vriend van jou heeft het plan een computershop te beginnen. Hij gaat notebooks en samengestelde desktop PC’s verkopen. Verder wil hij allerhande computeronderdelen gaan leveren, zoals bijvoorbeeld monitoren en harddisks. Tenslotte wordt er een reparatiedienst opgezet. Hij is er erg druk mee en heeft jou gevraagd om een opzet (een prototype) van een website voor deze computerwinkel te maken. Het gaat in eerste instantie om een website, waarmee hij de

1


producten en diensten kan presenteren. Te zijner tijd wordt het een dynamische website, een webshop, waarop de klanten direct kunnen bestellen, maar dit ligt nu nog niet binnen de opdracht!

Periode 2 (Week 9 t/m 12) De torens van Hanoi De torens van Hanoi is een spel of puzzel met een aantal schijven zoals hiernaast afgebeeld.

Het doel van het spel is om de complete toren van schijven te verplaatsen naar een ander stokje, waarbij de volgende twee regels in acht genomen dienen te worden: - er mag slechts 1 schijf tegelijk worden verplaatst; - nooit mag een grotere schijf op een kleinere rusten. Om praktische redenen heeft de toren meestal 8 schijfjes, omdat een spel met dit aantal binnen een minuut of 6 op te lossen is. Van oorsprong bestaat dit spel uit maar liefst 64 schijven!! Volgens de legende komt de wereld tot een einde als het werk af is. Je dient een computerprogramma te maken dat bij invoer van het aantal schijven het aantal benodigde zetten weergeeft. Sterker nog, je moet dit op verschillende manieren doen. Belangrijke aspecten hierbij zijn: -

algoritmisch denken lineair programmeren weergeven van (heel) grote getallen

2


Periode 2 (Week 13 t/m 16) In Business Je bent aangenomen voor een trial periode voor stage bij developmentbureau “Radius Online“ als front-end Web Developer. Je hebt 4 weken de tijd om te laten zien wat je vaardigheden zijn op het gebied van development. Jouw taak als webdeveloper is het omzetten van de webdesigns die van de afdeling Design af komen, naar werkende websites. Er liggen al verschillende projecten op je te wachten. De werkdruk is hoog en er wordt een hoop van jou verwacht als webdeveloper. Naast jou zijn er nog meer potentiële stagiaires. Aan het einde van het traject wordt de beste gekozen om door te gaan naar ronde twee. Bij Radius Online wordt gewerkt met een prioriteitsscore per project.

3


Periode 3 (Week 18 t/m 24) De gokkers In dit project dien je voor drie gokkers een simulatie hondenrenbaan te maken.

Belangrijke aspect hierbij is: -

OOP (Object Oriented Programming = object georiĂŤnteerd programmeren)

In deze weken krijg je te maken met facetten die met testen te maken hebben. Vragen die hierbij aan de orde komen zijn: -

Hoe test je? Wanneer wordt jouw product geaccepteerd?

Belangrijke aspecten hierbij zijn: -

Voorbereiden, maken en uitvoeren van tests.

Wanneer dit allemaal gebeurd is moet dit on-line gezet worden

4


Periode 4 (Week 25 t/m 32) Arduino Als je op internet op zoek gaat naar leuke elektronische projecten, kom je niet onder de naam Arduino uit. Het opensource systeem wordt onder andere gebruikt voor Internet-of-Thingstoepassingen, robots en leuke DIY-projecten. Wat Arduino is en waarom het zo leuk is om hiermee te experimenten zul je in deze weken ontdekken.

Arduino is een open-source elektronisch prototyping platform gebaseerd op flexibele, gemakkelijk te gebruiken hardware en software. Het is bedoeld voor kunst, ontwerpers, hobbyisten en iedereen geĂŻnteresseerd in het maken van interactieve objecten en omgevingen. Er zijn vele uitbreidingsmogelijkheden (shields) en een zeer actieve community op internet waardoor het eenvoudig is om een voorbeeld te vinden of hulp te krijgen bij je arduino project.

5


Leerjaar 2‌ Verder met Applicatieontwikkeling Periode 5 (Week 33 t/m 40) Barroc-IT Bij dit project ga je voor een fictief bedrijf de communicatieproblemen oplossen. Je krijgt hier te maken met verschillende nieuwe zaken. Een gedeelte van dit project is in het Engels.

Belangrijke aspecten hierbij zijn: -

Interviewen Presenteren Vergaderen Programmeren (uiteraard!) Normaliseren (Bestandsontwerp) SQL (Informatie uit bestanden halen) UML (Schematechnieken)

6


Periode 6 (Week 41 t/m 48) Which game? Bij dit project ga je van voor tot achter een spel maken. Dit doe je in het XNA framework in grote groepen (7 of 9 personen) volgens de Scrum methodiek. Elke groep maakt een ander spel en de docenten bepalen welke groep welk spel gaat (na)maken. De groepen zijn vrij om voor een deel eigen inbreng te hebben en kunnen hun eigen draai aan het concept geven. Dit zolang de opdrachtgever het goedkeurt.

Belangrijke aspecten hierbij zijn: -

Scrum. (Bepaalde methode voor het aanpakken van een project.) XNA framework Samenwerken in grote groepen Eigen ontwikkeling OOP (Uitbreiding op project De gokkers) GIT (Methode voor versiebeheer) Elkaar beoordelen door het maken van een peer-assessment.

Periode 7 en 8 (Week 49 t/m 64) Stage Je gaat in deze periode (half jaar) al wat je hebt geleerd in de praktijk toepassen. Hopelijk ga je hier veel leren en kom je met veel bagage terug. Deze stage moet wel op een AO-plek zijn. Dit doe je vier dagen in de week. De vijfde dag krijg je lessen in programmeren en Wiskunde. Verder is er dan tijd voor het mentoruur wat wij SLB-uur noemen. Tevens ga je tijdens deze stage alvast oefenen voor je Proeve van Bekwaamheid.

7


Leerjaar 3… Het eind komt in zicht Periode 9 en 10 (Week 65 t/m 80) Stage Hetzelfde als in het vorige halfjaar. Dus weer vier dagen in de week. Bij voorkeur ga je bij een ander bedrijf stagelopen. Dat is het idee van stage; kijken hoe het er in het bedrijfsleven aan toegaat. Liever bij twee bedrijven dan bij een. Tijdens deze stage doe je al een stuk van je examen en wel Kerntaak 4 (“Onderhoud en beheer van informatiesystemen”) Ja, het eind komt in zicht!!

Periode 11 (Week 81 t/m 96) Proef Proeve van Bekwaamheid In deze periode ga je op school met een zelfgekozen project je Proeve van Bekwaamheid voorbereiden. Je leert wat er straks van je verwacht wordt, hoe je alles (gestelde eisen) moet interpreteren en hoe je met de verschillende documenten om moet gaan. Hierbij mag je nog aan iedereen om hulp vragen. Het wordt in ieder geval een app voor de telefoon. Erg spannend allemaal.

Periode 12 (Week 89 t/m 96) Proeve van Bekwaamheid Nu ga je bewijzen wat je de afgelopen 3 jaar geleerd hebt. Je krijgt een volwassen opdracht die je zeer professioneel, dus beroepsbekwaam, gaat aanpakken. Een uitdaging. Nu ga je dus op voor het diploma om hiermee naar het HBO of bedrijfsleven te kunnen gaan. Veel succes!!

8


Schematische weergave projecten

9


Naast de projecten krijg je ook nog keuzedelen. Dit is hier niet verder uitgewerkt.

10


Wij hopen je volgend jaar te zien.

Team ICO

11

Opleidingsstructuur bol grof  

Beschrijving van de opleidingsstructuur voor het schooljaar 2016-2017

Opleidingsstructuur bol grof  

Beschrijving van de opleidingsstructuur voor het schooljaar 2016-2017

Advertisement