Page 1

för ett liv i hälsa nummer 6 2012

Oljornas återkomst För hår och hud

För frisk Motivationen kan tryta för hjärtsjuka Högtidliga smaker

Apotekets julprodukter

läs om: Hals­b ränna Saltet i maten

Vaccin för alla? Alla barn i Sverige erbjuds gratis vaccinationer och de allra flesta tackar ja


Minska ditt röksug och öka dina chanser

NiQuitin minisugtablett, vår minsta och snabbast upplösande sugtablett någonsin endast 1/5 av vanlig NiQuitin sugtablett och upp till 3x så snabb upplösning. NiQuitin (nikotin), komprimerad sugtablett, är ett receptfritt läkemedel. Används som hjälp vid rökavvänjning. Skall inte användas av icke-rökare eller barn. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du har allvarliga lever- eller njurbesvär, obehandlad överaktiv sköldkörtel eller feokromocytom (en tumör på binjurarna som kan påverka blodtrycket), magsår, tolvfingertarmsår, eller matstrupsinflammation. 18 års åldersgräns gäller vid köp av alla receptfria nikotinprodukter. För mer information se www.fass.se. Läs bipacksedeln noga före användning. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S, Box 5196, 200 71 Malmö. NiQuitin® är ett varumärke som tillhör GlaxoSmithKline-koncernen. 08/11/2011 SB54007


innehåll

6/2012

17 Köar för vaccin

I över 50 år jagade forskarn­a lösningen på polions gåta. Idag är poliosmittan näst in­ till utrotad i västvärlden, men drabbar fortfarande många i utvecklings­länderna.

summerat

kropp och skönhet

8 Halsbränna 9 Salt i maten

20 Förfalskade läkemedel 22 Oljorna är tillbaka 24 Hjärta & kärl del 5/5

10 Tema: Vaccination

8 6 Noterat Nya föreskrifter från Socialstyrelsen ska leda till säkrare medicinering för äldre. Med webbappen Barnhjärnan kan du följa barnhjärnans utveckling och få tips som stimulerar till utveckling. Likt en dator kan även celler omprogrammeras och används nu för att studera hjärnans sjukdomar, läkemedelseffekter och grundforskning om stamceller.

Omfattande och tragiska sjukdomar är idag nästintill utrotade tack vare det allmänna vaccinationsprogrammet. Men vissa väljer att avstå från vaccination. Är vaccinen farligare än sjukdomarna de skydda­r mot? Eller har vi glömt sjuk­ domarna som fortfarande skördar offer i andra delar av världen?

24

28

28 forskning Trots stora forskningsframsteg fortsätter hivvirusets spridning. Flera revolutione­ rande läkemedel har tagits fram, men fortfarande hoppas forskarna på ett vaccin eller ett botemedel.

På Apoteket 30 På hyllan 32 Sluta röka 34 Julprodukter 36 Apotekets experter 38 Kundklubben nummer 6 2012 |

|3


välkommen Tidningen kommer ut sex gånger om året och finns gratis på alla Apoteket AB:s apotek. Tidningen har 253 000 läsare enligt Orvesto Konsument 2011:2. Nästa nummer kommer den 31 januari 2013.

Postadress Tidningen Apoteket Apoteket AB 118 81 Stockholm E-post tidningen.apoteket@ apoteket.se Telefon 010 - 447 50 00 Webbplats www.apoteket.se chefredaktör och Ansvarig utgivare Teresa Matérn REDAKTIONSRÅD Carina Backhans Anna Stolt Margareta Söderström Anna-Karin Utterström Grafisk form Sofia Nilsson Åkesson & Curry AB Redigering & Layout Åkesson & Curry AB ANNONSER Advertise AB, Carl Thörne Telefon 08 - 22 44 80 Tryck Forssa Print OY Finland ISSN 0349-2516. Tidningen trycks med papper 150 g Galerie Silk på omslaget och 80 g Novapress Silk på inlagan, ett miljöanpassat papper som uppfyller de nordiska miljömärkningskriterierna för Svanen. Trycksaken uppfyller Apoteket AB:s miljökrav. Upphovsrätt Apoteket AB. Citera gärna, men glöm inte att uppge källan.

Tro eller vetenskap? Pakistan dyker upp i två av varandra

oberoende artiklar i det här numret. I artikeln om förfalskade läkemedel, som ett exempel på hur olagliga läkemedel kan orsaka stor skada och till och med dödsfall. I temat om vaccin, som en av de platser där poliosmitta fortfarande härjar. Nästan 50 år efter att ett vaccin mot polio togs in i det svenska vaccinationsprogrammet blir barn fortfarande förlamade av sjukdomen i Pakistan. En anledning är ryktesspridning om negativa effekter av vaccinet. Långt därifrån, en mörk blöt höstmorgon i Stockholm samlades representanter för idrottsrörelsen, livsmedelsbranschen, politiker och andra på ett hälsoseminarium i riksdagen. Där diskuterades undersökningen Riksmaten 2010-2011, från Livsmedelsverket, som avslöjar svenskarnas dåliga matvanor, liksom det faktum att så många rör på sig för lite och väger för mycket. Någon nämnde paradoxen att människor samtidigt har fått allt bättre kunskap om mat och hälsosamma vanor. ”Nej”, invände då en professor och barnläkare: ”Kunskapen har inte ökat men trossatserna har ökat.” Dieter och kost omges av för mycket tyckande och vetenskapen får stå tillbaka numera, menade han. Att det finns stora olikheter mellan Pakistan, andra fattiga länder och Sverige behöver kanske inte påpekas. I Pakistan lägger regeringen 0.4 procent of BNP på hälso- och sjukvård. I Sverige är siffran 8,9 procent*. Till exempel. Men det som driver oss i våra hälsobeslut är inte alltid logik eller vetenskap, oavsett om vi bor i Pakistan eller Sverige. Vilka levnadsvanor vi har påverkas bland annat av var och hur vi bor och vår ekonomiska status. I den sista artikeln i vår serie om hjärt-kärlsjukdomar kan du bland annat läsa om hur personligheten påverkar hur väl vi följer läkarnas ordinationer. I Sverige har vi lättill­ gänglig information och stora möjligheter att ta aktiva hälsobeslut. Om allt ifrån vaccinationer, läkemedels­ behandling till levnadsvanor.

Men det som driver oss i våra hälsobeslut är inte alltid logik eller vetenskap, oavsett om vi bor i Pakistan eller Sverige.

Ta vara på valmöjligheten.

I Sverige erbjuds alla barn gratis vaccin genom allmänna vaccinations­programmet. Foto: Lauri Rotko / Folio

Teresa Matérn chefredaktör teresa.matern@apoteket.se

*Källa: Gapminder

nummer 6 2012 |

|5


Noterat

Följ barnhjärnans utveckling Nu kan föräldrar följa sina barns utveck-

Foto: Julia Sjöberg/Folio

Genomgång Alla som är över 75 och som har minst fem läkemedel ska gå igenom sin medicinlista tillsammans med sin läkare.

ling med webbappen Barnhjärnan som är framtagen av Hjärnfonden. Appen be­ skriver hur hjärnan påverkar de beteenden som barnet har under det första levnadsåret och det går att få uppdateringar direkt till sitt Facebookkonto eller mejladress om ett specifikt barn. Dessutom ger appen tips på lekar och aktiviteter som på olika sätt stimulerar barnets utveckling. Hämta appen här: http://www.hjarnfonden.se/barnhjarnan

Säkrare medicinering ska skydda äldre

Samla hälsoinfo säkert på nätet

Läkemedelsgenomgångar blir obliga-

Logga in och spara på ett säkert sätt infor-

toriska för äldre med många läkemedel. Det är innebörden i nya föreskrifter från Socialstyrelsen som trädde i kraft i höstas. Meningen är att minska de läkemedelsrelaterade problem som är vanliga bland äldre och som till och med kan innebära en ökad risk för att behöva akut vård eller till och med för dödsfall. Alla som är 75 år eller äldre och som har minst fem läke-

medel ska nu få en enkel genomgång vid läkar­besök, vid inskrivning i sluten­vård, vid påbörjad hemsjukvård eller inflyttning till särskilt boende. Om inte en enkel läkemedelsgenomgång räcker förordar föreskriften om en fördjupad läkemedelsgenomgång. Ansvarig är läkaren, som vid behov ska samarbeta med andra läkare, apotekare, sjuksköterskor eller annan vårdpersonal.

Över 1 miljon

… kronor har Apotekets kunder hittills i år bidragit med till SOS Barnbyar genom att köpa armband och

solprodukter för barn. Mer kommer det att bli under årets julkampanj, då Apoteket återigen säljer SOS Barnbyars armband och även ger bidrag från försäljningen av kampanjprodukter. mer information om sos barnbyar: www.sos-barnbyar.se 6|

| nummer 6 2012

Läs mer: Om julprodukterna på sidan 35

mation från journaler, läkemedelslistor och egna anteckningar om din hälsa. Det kommer att bli möjligt med det elek­ troniska hälsokonto som ska bli tillgängligt för alla svenskar. Staten kommer att till­handahålla det personliga hälsokontot som ett led i att anpassa vården efter människors vilja att ta större ansvar för sin hälsa. Förutom att själv samla information och få bättre överblick ska det gå att dela information med vårdgivare och anhöriga för dem som vill.


I Karolinska Institutets populärvetenskapliga tidning kan du läsa om de senaste forsknings­ rönen inom medicin och hälsa och möta forskarna bakom fynden.

I samarbete med

Gilla oss på facebook

facebook.com/medicinskvetenskap Beställ ett gratis provexemplar av tidningen

på medicinskvetenskap@ki.se

Backade prisbelönta celler för hjärnforskningen framåt

Foto: iStockphoto

Nobelmedaljen® är Nobelstiftelsens registrerade varumärke

Precis som ett tåg kan backa, växla spår

Nobelpriset i fysiologi eller medicin tilldelades i år John B Gurdon och Shinya Yamanaka för upptäckten att en cell, till exempel en hudcell, kan omprogrammeras till en stamcell som i sin tur kan styras om till en annan celltyp, till exempel en nervcell (bilden).

Foto: iStockphoto

Kommer vi slippa snuvan?

och fortsätta i en ny riktning kan cellers utveckling styras om som forskarna vill. Nu används omprogrammerade celler för att studera hjärnans sjukdomar. Tekniken bakom så kallade inducerade pluripotenta stamceller (iPS) presenterades av japanska forskare år 2006 och börjar nu få fäste i forskningsvärlden. Anna Falk, forskare vid institutionen för neurovetenskap, använder tekniken för att studera sjukdomar och utvecklingsstörningar i hjärnan. Hjärnceller från patienter är näst intill omöjliga att få tag på. Därför skapar hon dem själv genom att i laboratoriet omvandla patienters hudceller till stamceller, och sedan vidare till nervceller. Dessa nervceller har samma DNA och mutationer som patienternas vanliga nervceller. – Från ett enda pyttelitet hudprov kan vi få fram ett obegränsat antal celler

Förkylt Inget vaccin i sikte.

När finns det ett vaccin mot förkylning­? Katarina – Jag tror att det kommer att ta lång tid. En viktig orsak är att förkylning kan orsakas av flera olika virus och bakterier. Dessutom finns det undergrupper för flera av dessa. Forskaren Enbart för rhinovirus, som är den vanligaste orsaken, finns det cirka 100 kända undergrupper. Det är näst intill omöjligt att göra ett enda vaccin som skyddar mot alla virus, bakterier och deras undergrupper. Att göra många separata vaccin skulle vara Är du nyfiken? både dyrt och svårt. Dessutom är de Skicka in din klurigaste fråga om medicin till medicinska konsekvenserna av en vanlig medicinskvetenskap@ki.se så letar vi rätt på förkylning trots allt ganska begränsade. en forskare som kan svara. Läs svaret i nästa nummer av Medicinsk Vetenskap. Jan Albert, professor i smittskydd

Fråga

som är relevanta för den sjukdom vi vill studera. Med rätt metoder går det att omvandla iPS-celler till vilken cell som helst i hela kroppen, säger Anna Falk. Andra användningsområden är forskning kring läkemedelseffekter på olika celltyper och grundforskning om stam­ celler, som också är svåra att få tag på men som nu alltså kan skapas genom omprogrammering av vanliga celler. I framtiden hägrar möjligheten att transplantera omprogrammerade celler vid sjukdom. Anna Falk är också föreståndare för en ny facilitet som ska hjälpa forskare. – Omprogrammering av celler öppnar fantastiska möjligheter men är också resurskrävande. Det tar fyra månader att omvandla en hudcell till en stamcell, sen tar det tre månader att mogna fram den cell man vill studera, säger hon. text Ola Danielsson

1000

…Så många kvinnor ansluter sig varje vecka

till den största bröstcancerstudien någonsin i Sverige, Karma­studien, som i höst passerade 50 000 deltagare. Målet är att kunna beräkna varje kvinna­s individuella risk för bröst­cancer och sedan skräddar­sy en förebyggande behandling, se karmastudien.se.

julklaPPsTips Prenumerera själv eller ge bort en prenumeration på Medicinsk Vetenskap – nu endast 99:- för ett helår om 4 nummer.

Anmäl prenumeration på: ki.se/medicinskvetenskap. Ange koden JUL12 Erbjudandet gäller under december 2012

nummer 6 2012 |

|7


summerat: Halsbränna

Minska obehaget

1

Ät inte strax innan säng­ gående, när man ligger

ner trycks saltsyran lättare upp i matstrupen.

2

Höj huvudändan på sängen cirka två, tre

decimeter med hjälp av böcker under sängbenen, det hindrar mag­saften från att tränga upp i matstrupen.

3

Undvik juicer, kaffe,

alkohol, starka kryddor och rökning.

4

Minska på stressen och

undvik tunga lyft som ökar buktrycket.

Undvik halsbränna

Julen står för dörren och med den ett överflöd av god mat och dryck, något som kan ställa till problem för den som lider av halsbränna. Men det finns knep för att undvika den brännande känslan i bröstet. text Kristina Muller Illustration Ann-Sofi Marminge – Ät inte så stora portioner och framför

med acetylsalicylsyra kan irritera magslemhinnan. Även vissa blodtrycksmediciner, så kallade kalciumantagonister, kan orsaka besvär genom att magmunnen kan bli förslappad, så att magsaft läcker upp i matstrupen. Även julstressen, för de som upplever sådan, kan påverka besvären för en del. – Halsbränna är ingen psykosomatisk sjukdom, men en minoritet upplever att besvären blir värre av stress och då gäller det att försöka ta det lite lugnare. Att dricka mjölk, fil Det som ökar besvären är om man eller äta en banan kan använder mycket starka kryddor, dricker tillfälligt lindra. Men om sura saker som juice, kaffe och starksprit. de förebyggande åtgärderna inte hjälper finns vänder mycket starka kryddor, dricker två olika typer av receptfria läkemedel på sura saker som juice, kaffe och starksprit. marknaden. Dels sådana som neutraliserar Julskinkan, sillen och korven ger mer en magsyran så att den blir mindre sur. Dels känsla av uppkördhet. Men vad man reasådana som minskar magsäckens produkgerar på är väldigt individuellt, så undvik tion av saltsyra. det du märker att du mår dåligt av. – Men har man dagliga och långdragna besvär, eller får svårt att svälja och inte får Mediciner förvärrar ner maten är det dags att gå till doktorn. Vissa typer av mediciner kan däremot förDet kan bland annat tyda på förträngningvärra obehaget. Smärtstillande läkemedel ar i matstrupen, säger Lars Agreús. allt inte sent på kvällen innan du går och lägger dig, säger Lars Agreús, professor i allmänmedicin på Karolinska Institutet. Halsbränna beror på att saltsyra från magsäcken tränger upp i matstrupen och ger en brännande känsla i bröstet. Man kan också få obehagliga sura uppstötningar. – Julmaten i sig brukar inte förvärra halsbrännan, det är egentligen en myt. Det som ökar besvären är om man an­

8|

| nummer 6 2012

Vad är halsbränna? Magsaft läcker upp i matstrupen och ger obehag i form av en brännande känsla i bröstet eller sura uppstötningar på grund av en försämrad funktion i tillslutningen mellan matstrupen och magsäcken.

Så många är drabbade Var fjärde vuxen känner av symtom på halsbränna och var 20:e har så kraftiga besvär att de klassas som sjuka och har en försämrad livskvalitet. Övervikt är en riskfaktor för halsbränna, eftersom man får ett ökat buktryck, så att magsäcksinnehållet trycks upp mot matstrupen. Det gäller också gravida.

Apoteket eller läkarkontak­t? Halsbränna kan förväxlas med flera andra

sjukdomar. Fråga på apoteket om du kan använda ett receptfritt läkemedel och vilket som i så fall passar dig bäst.


summerat: salt

Bedöm saltmängden* Mycket salt: 1,25 gram salt eller mer. Måttligt med salt: Mellan 0,1 och 0,5 gram

natrium eller 0,25-1,25 gram salt. Lite salt: 0,1 gram natrium eller 0,25 gram salt

eller mindre. * I 100 gram av ett livsmedel. Källa: Livsmedelsverket

Minska på saltet Salta snacks, snabbmat, såser, soppor. Svenskar äter dubbelt så mycket salt jämfört med rekommendationerna trots att detta ger en klar risk för att få hjärtsjukdomar. Försök välja mindre färdigmat och laga mer från grunden, är läkarens tips. text Agneta Borgström

– I Sverige äter vi mycket salt, mer än i många andra länder. Vi äter runt tolv gram per dag när rekommendationerna säger fem-sex gram per dag, säger Olle Melander, professor i internmedicin, Lunds universitet. Det är WHO och andra internationella organ som förordar denna nivå för att förhindra högt blodtryck, en av de starkaste riskfaktorerna för att få hjärtinfarkt och stroke. Den vita kryddan är ett bortglömt hot. Många vet inte om att en minskning av saltet gör långt mer nytta för att sänka blodtrycket än att gå ner i vikt, även för medel-Svensson med normalt blodtryck. – Att äta tolv gram i stället för sex gram motsvarar för en medelålders person en skillnad på fem-sex mm Hg i systoliskt tryck, vilket är rätt mycket. Men det är individuellt hur man påverkas. För vissa

betyder detta en höjning med 20 mm Hg, för andra 1 mm Hg, säger Olle Melander, som förklarar hur saltet får blodvolymen att öka och därmed hjärtat att jobba mer. Han ser ett stort problem i alla tillsatser av salt i bröd, soppor, charkprodukter och framför allt färdigmat. – 70-80 procent av saltet vi får i oss är tillsatt under produktionen av livsmedlen, säger Olle Melander, som vill ge några råd. – Försök att välja färre halvfabrikat, jämför förpackningar och handla råvaror.

56

Laga mer – salta mindre Läs och jämför saltinnehåll i varor när du handlar. Laga mer utifrån råvaror: Grönsaker, kött, ris och pasta i stället för färdigmat. Dra successivt ned på saltet i ris-, pastaoch potatiskoket. Ät inte salta charkprodukter, ostar och snacks så ofta. Använd mer av till exempel färska örter, vitlök, inge­fära, lime, chili, vin, så behövs mindre salt. Tänk på att buljong, soja och ost innehåller mycket salt. Blodtryck mäts i mmHg anges till exempel som 120/80 mmHg. Det högre trycket kallas systoliskt.

… gram salt per dag är rekomendationen. nummer 6 2012 |

|9


Tema: vaccin

Sjukdomar som tidigare orsakad­e stor skad­a för många är nu ytters­t säll­synta, i sverige. Det beror på det allmänn­a vaccinations­programmet som fortsätter att utveckla­s. Läs mer om: Riskerna med virus vs. vaccin på nästa uppslag.

Läs mer om: Jakten på poliovaccin på sidan 15-17.

*Haemophilus influenzae typ b. Virus som kan ge flera allvarliga infektioner, till exempel hjärnhinneinflammation och blodförgiftning. **Humant papillomvirus

10 |

| nummer 6 2012


För alla: 3 mån Difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Hib* och pneumokocker

1 år

Allmänna vaccinations­ programmet erbjuds alla barn i Sverige

5 mån Difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Hib och pneumokocker

Difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Hib och pneumokocker

1,5 år Mässling, påssjuka och röda hund

5-6 år Difteri, stelkramp, kikhosta och polio

6-8 år Mässling, påssjuka och röda hund

Flickor 10-12 år HPV**

14-16 år

Foto: Lauri Rotko / Folio

Difteri, stelkramp och kikhosta

nummer 6 2012 |

| 11


Resa? Kontrollera med flera källor vilket resevaccin de rekommen­derar så att du varken får för lite eller för mycket.

12 |

| nummer 6 2012


Tema: Vaccin

Virus värre än barnvaccin

De flesta svenska barn ingår i vaccinationsprogrammet. Men vissa föräldrar är fundersamma. Kan vaccinerna vara värre än sjukdomarna de ska skydda mot? Nej tvärtom, enligt Smittskyddsinstitutet. Även om barnsjukdomarna sällan bryter ut finns virusen kvar och kan vara mycket allvarligare än vaccinets biverkningar. text Angelica Berg Foto Mattias Ahlm/Folio

F

ör de allra flesta föräldrar är valet

självklart – barnet ska vaccineras. Omkring 97 procent av landets treåringar ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet. – Det är den högsta siffran sen vaccinet mot mässling, påssjuka och röda hund, MPR, infördes i början av 80-talet, berättar Annika Linde, statsepidemiolog på Smittskyddsinstitutet. Idag erbjuds skydd mot nio sjukdomar i programmet: polio, difteri, stelkramp, kikhosta, infektioner orsakade av Haemophilus influenzae typ b, mässling, påssjuka och röda hund och pneumokocker. Flickor erbjuds också vaccin mot ett virus som kan ge liv­moderhalscancer, det senaste tillskottet. Lever­sjukdomen hepatit B kan stå näst på tur. – Vilka som ingår avgörs av vilka allvarliga sjukdomar som finns i landet eller hotar utifrån och vilka vaccin som finns tillgängliga, förklarar Annika Linde. Det blir sällan några allvarliga utbrot­t av barnsjukdomarna i Sverige, mycket tack vare det höga deltagandet i

högljutt och att medförfattare drog tillbaka sina namn, eftersom de inte stod bakom artikeln, hann den skapa oro. I dag har den högt ansedda tidskriften Lancet, som publicerade artikeln, dragit tillbaka den. – Det gick inte att visa på ett samband mellan vaccinet och autism men artikel­n Felaktiga resultat gjorde ändå att det blev en kraftig för­ Under våren insjuknade tolv barn i Järna troende­dipp, berättar Annika Linde. i röda hund, ett ovanligt högt antal, och Förtroendet för vaccin fick sig också de senaste åren har Östeuropa drabbats av en törn när De flesta verkar ändå ha förstått att pandemi­ det omdiskuterade vaccin inte kan jämföras med barnvaccinen. Pandemrix mot svininfluensa kopplades till narkolepsi stora utbrott av mässling och röda hund hos barn. De flesta verkar ändå ha förstått bland ovaccinerade grupper. att pandemivaccin inte kan jämföras – Så sjukdomarna finns kvar. De är inte med barnvaccinen, tror Annika Linde. utrotade och därför måste vi fortsätta vacFör skillnaderna är stora. Vaccinen mot cinera, säger Annika Linde. Även om täckningen generellt alltid barn­sjukdomar har testats noggrant och varit hög i Sverige så finns händelser som använts under lång tid medan ett skydd tillfälligt minskat förtroendet för vacmot pandemi framställs snabbt. Så måste cinationsprogrammet, såsom när studien det också vara eftersom pandemivaccinet med det påstådda sambandet mellan kan tillverkas först när man vet vilket MPR-vaccinet och autism kom i slutet av virus som är på gång. Då är det bråda tider 90-talet. Trots att forskningen ifrågasattes för att förhindra att smittan sprids. vaccinations­programmet. Men när sjuk­ domarna är mindre påtagliga minskar också föräldrarnas motivation att vaccinera, förklarar Annika Linde, och då riskerar virusen att komma tillbaka.

nummer 6 2012 |

| 13


Tema: vaccin

Återhämtning Förtroendet för barnvaccinationsprogrammet är återigen högt i Sverige och de allra flesta låter vaccinera sina barn.

Ta biverkningar på allvar Precis som alla läkemedel kan barnvaccinet ha biverkningar och den oron måste tas på allvar, tycker Annika Linde. Oftast handlar det om rodnad och lätt feber, alltså lindrigare än de komplikationer som sjukdomarna kan ge. I Europa har barn dött av de senaste årens utbrott av mässling och röda hund.

det viktigt att kontrollera med olika källor så att man varken får för mycket eller för lite, tycker Annika Linde.

INFLUENSAVACCIN FÖR RISKGRUPPER Varje år rekommenderas också äldre och allvarligt sjuka, de som ingår i riskgrupper, att vaccinera sig mot influensa. Säsongsvaccinet verkar under kort tid och därför behövs årligen Det är fler barn som får komplikationer en ny spruta. Skyddet är heller inte hundraav sjukdomen än av biverkningarna procentigt. Den som från vaccinet. utsätts för mer virus än – Det är fler barn som får komplikatiovaccinet orkar stå emot insjuknar ändå. ner av sjukdomen än av biverkningarna Dessutom kan effekten vara lägre hos från vaccinet. äldre. Då kan även den närmaste omgivningen behöva vaccinera sig för att minska Resevaccin kompletterar risken att föra smitta vidare. För den som ska ut och resa i världen är – Influensan går inte att utrota eftersom det allmänna vaccinationsprogrammet en att det finns personer som inte svarar på bra bas men det kan behöva kompletteras. vaccinet. År med mycket influensa av en Beroende på vart färden går rekommensort som drabbar de äldre dör omkring deras olika skydd. Men det är viktigt att 2 000 svenskar i samband med infektionoggrant undersöka vilka vaccin som nen, men att vaccinera sig mot den är verkligen behövs. ofarligt. De eventuella biverkningarna är – Vaccinationscentraler är kommersimycket mildare än sjukdomen, förklarar ella och kan överrekommendera. Därför är Annika Linde. 14 |

| nummer 6 2012

Om något går fel  m du misstänker biverkningar av en vacciO nation kontakta sjukvården, de rapporterar biverkningar vidare till Läkemedelsverket, som övervakar läkemedelssäkerheten. Du kan också själv rapportera biverkningar på Läkemedelsverkets hemsida. Ersättning för skador som uppstått på grund av ett läkemedel bedöms av Läkemedelsförsäkringen. Anser du att sjukvården har gjort fel ska du anmäla till Socialstyrelsen. Eventuell ersättning för patientskador bedöms av Patient­ försäkringen. Patientombudsmannen kan ge råd om hur man går till väga. Hos barn, men inte hos vuxna, är sjuk­ domen narkolepsi vanligare bland dem som har fått vaccinet Pandemrix. En teori är att det är för vissa tillverkningssatser som sambandet finns, men det är ännu inte klarlagt. Narkolepsi är en sjukdom som ger plötsliga sömnattacker. På grund av sambandet används vaccinet inte längre i Sverige. I Sverige uppskattas totalt ca 6.1 miljoner personer ha vaccinerats med Pandemrix, varav 1.1 miljon ungdomar/barn 18 år och yngre. Fakta: Läkemedelsverket


Ett rörligare liv

Vill du förbättra rörligheten i dina leder? Ömmande, stela leder beror ofta på artros, en kronisk sjukdom som kan lindras. Artrox® (glukosamin) är ett läkemedel som kan dämpa symtomen. Bäst resultat får du om du kombinerar Artrox med lättare träning. Beställ ledanpassade övningar kostnadsfritt via kupongen nedan. Artrox säljs på apotek.

För mer information om artros, behandling och träning, gå in på www.Artrox.se. Läs bipacksedeln innan användande. Artrox® (glukosamin) fi lmdragerade tabletter (625 mg) för symtomlindring vid lätt till måttlig artros. Artrox är receptfritt i de mindre förpackningarna om 60 tabletter (plastburk eller blister). Artroxska inte användas av skaldjursallergiker, gravida eller ammande kvinnor. För mer information, se www.fass.se. Produktresumén är uppdaterad 2010-07-05. ART110308PSE03

K äkled er

A x lar/R yg g rad

H öf tled er

F in g rar

K näle d er

Föt ter

Pfizer AB 191 90 Sollentuna Tel 08-550 520 00 www.pfizer.se

Ja tack, jag vill ha anpassade ledövningar framtagna i samarbete med naprapater på HEMÖVNINGAR.com Nacke

Knän

Hand och tumme

Rygg

Axlar

Höfter

Fot och tå

Frankeras ej

Pfizer AB

E tt r ö r li gare

Namn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adress. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Postnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ort. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pfizer lagrar och använder de personuppgifter som insamlas från dig. Uppgifterna används för utsändande av information och material till dig i detta ärende, varefter de raderas. Du kan begära information om de personuppgifter som finns registrerade om dig.

betalar portot

li v

Pfizer AB Att: Maria Bendz Svarspost Kundnummer 203 624 31 191 90 Sollentuna


Tema: vaccin

Gratis vaccin mot cancer Varje år upptäcks 10 000 fall av förstadier till livmoderhalscancer i Sverige. Genom vaccinering kan majoriteten av dessa förhindras. Vaccinet skyddar dessutom mot kondylom. text Kristina Muller

Från och med i år erbjuds alla flickor i års-

kurs fem och sex gratis vaccination med HPV-vaccin. Vaccinet som nu ingår i det svenska vaccinations­programmet skyddar mot fyra typer av humant papillomvirus, HPV. Två av dem, HPV16 och 18, ligger bakom cirka 70 procent av alla livmodercancerfall. Vaccinet skyddar även mot kondylom (könsvårtor). Om man inte blivit smittad innan vaccinationen har man ett drygt 90-procentigt skydd, därför ska den helst ske innan den sexuella debuten. Även äldre flickor kan vaccineras, men då är skyddet inte lika effektivt. – Alla vaccinationer som ingår i det svenska vaccinationsprogrammet har som mål att kontrollera de sjukdomar vi vaccinerar mot och begränsa smittspridningen. Men här har man hittat ett vaccin som skyddar mot en cancersjukdom som framför allt drabbar unga kvinnor under 50 år, säger Anna Jangholm, skolsköterska

Livmoder

Livmoderhals Livmodertapp Urinblåsa

verade och gladeligen räcker fram armen och tar sprutan även om det svider lite.

Kritiska röster Kritiska röster har dock höjts. Organisationer som avråder från vaccinering har växt fram både i Sverige och utomlands. – Jag kan tänka mig att det uppstått panik i sviterna efter svininfluensa­ vaccinet Pandemrix, som visat sig kunna orsaka narkolepsi, säger Lisen ArnheimDahlströ­m, forskare vid Karolinska Institutet. Hon är ansvarig för en ny studie som gjorts i samarbete mellan Sverige och Danmark. Forskarna har tittat på risker för blodpropp, autoimmuna, neurologiska och immunologiska sjukdomar och inte funnit något samband med HPV-vaccinet. Precis som övriga vacciner i vaccinationsprogrammet är HPV-vaccinet väl beprövat. Det innebär att risken för biverkningar är mycket låg, bortsett från mindre biverkningar som hudrodnader, feber och huvudvärk, menar Lisen Vaccinet mot livmoderhals­ Arnheim-Dahlström. cancer skyddar även mot – Det är fantastiskt att vi kan kondylom. erbjuda ett vaccin som skyddar mot både cancer och kondylom. Drygt 10 000 fall av för­stadier till livmoderhalscancer upptäcks varje år i Sverige. Genom vaccination kan vi nu förhindra majoriteten av de fallen.

2  x  skydd

fakta

Ändtarm Urinrör

Det är i livmoder­ tappen cellför­ ändringar oftast uppstår. Det är också här cellprov tas vid gynekolo­ giska hälsounder­ sökningar.

16 |

på Gärdesskolorna i Stockholm. En undersökning från Smittskyddsinstitutet visar att åtta av tio flickor valt att vaccinera sig. På Gärdesskolorna har mottagandet också varit positivt. 90 procent av flickorna i de aktuella åldersgrupperna har nu fått två av tre doser. – Vi trodde att det skulle finnas en viss skepsis. Många andra sjukdomar vi vaccinerar mot som mässling och röda hund är ju traditionella barnsjukdomar, men det här är mer laddat eftersom det är kopplat till sexualitet. Anledningen, tror Anna Jangholm, bland annat kan vara att man har en hög andel pålästa föräldrar som tagit till sig informationen, men även flickorna själva är positivt inställda. – Många kan relatera till sjukdomen och har kanske någon närstående som drabbats. Det gör att de är välmoti-

| nummer 6 2012

I Sverige drabbas cirka 450 kvinnor varje år av livmoderhalscancer. Cirka 17 000 personer sökte behandling för kondylom år 2010. Även flickor födda mellan 1993 och 1998 kan få gratis vaccination. Hur olika landsting väljer att organisera vaccinationen varierar. Det är viktigt att gå på regelbunden gynekologisk cellprovskontroll trots att man har vaccinerat sig mot HPV.


Dåtid

Foto: Centers for Disease Control and Prevention

Efter över 50 år av intensiv forskning fanns ett poliovaccin.

erbjöds till Vaccinationskö Kön ringlade flera kvarter i San Antonio när poliovaccin

allmänheten 1962.

Lång jakt på poliovaccin

Polio var tidigare en sjukdom som drabbade många och orsakade stor skada här i Sverige. I över ett halvt sekel kämpade forskare med att ta fram vaccin. Massiva experiment genomfördes och idag är sjukdomen ovanlig – här – men i utvecklingsländerna är polio fortfarande vanligaste orsaken till rörelsehinder. text Tord Ajanki

nummer 6 2012 |

| 17


Tema: vaccin

Jag häpnade över de fruktansvärda akuta symtomen. Friska barn insjuknade helt oförmodat med hög feber, sömnlöshet och huvudvärk, de drabbades av medvets­ löshet och blevo efter tre, fyra dagar helt förlamade.

Hösten 1881 insjuknade 20 barn i Umeå.

Några år senare mer än dubbelt så många i Stockholm. Ingen kunde förklara vad det var som förlamade barnen, hos en del med dödlig utgång. Sensommaren-hösten 1905 drabbades flera tusen i hela Skandinavien och nu hade farsoten ett namn – barn­ förlamning. Det skulle dröja 50 år med intensiva försök innan smittämnet, polioviruset, var känt, vilket är en nödvändig förutsättning för att ta fram ett effektivt vaccin. ”Jag häpnade över de fruktansvärda akuta symtomen. Friska barn insjuknade helt oförmodat med hög feber, sömnlöshet och huvudvärk, de drabbades av medvetslöshet och blevo efter tre, fyra dagar helt förlamade”, beskrev en svensk läkare symtombilden. Massiva experiment Flera tusen år gamla skelett uppvisar skador som av allt att döma är polio. Men sjukdomen var ovanlig fram till slutet av 1800-talet. Något förändrade viruset, det blev aggressivare, sjukdomen började gå i epidemier och mycket tyder på att det hände först i norra Sverige, sedan i hela världen. Sjukdomen var så godtycklig, ett barn insjuknade, ett syskon gick fritt. Varje sommar spred sig oron, vem skulle drabbas denna gång? Vid obduktionerna såg man att ett smittämne hade förstört offrens ryggmärg. Ett mönster framträdde allt tydligare. Den som en gång haft polio och överlevt var skyddad. Ingen drabbades två gånger. Tanken på ett vaccin låg inte långt borta men först måste smittämnet identifieras. 18 |

| nummer 6 2012

Många mer eller mindre långsökta försök gjordes. En österrikisk läkare, Karl L ­ andsteiner, smittade apor med polio genom att injicera vävnad från en poliodöd pojkes ryggmärg. En annan, amerikanen Edwin Schultz visade att om man förstörde luktnerven på apor gick det inte att smitta dem. Tanken var att luktnerven, som har en direktväg till hjärnan, var den väg smittan tog in i kroppen. Vad skulle man göra med Schultz iakttagelser? Förstöra luktnerven på alla barn? Det fanns förespråkare för tanken men de flesta menade att man inte kan göra så. En kompromiss utfördes och den var stor­slagen. Sommaren 1936 startade det kanske största vetenskapliga experimentet någonsin. Två miljoner människor i USA, framför allt barn, fick en frätande blandning av alun och pikrinsyra insprutad i näsan. Skadorna på luktnerven var obetydliga. ett genombrott Det hade fungerat på apor men knappast på människor. Utvärderingen visade att ungefär lika många som vanligt insjuknade i polio trots näsinsprutningarna. Drygt tio år senare, 1949, kom det första stora genombrottet i kampen mot barnförlamningen. Tre amerikaner, John Enders, Thomas Weller och Frederick Robbins, i Boston hade utvecklat metoden att odla poliovirus. Till sin hjälp hade de det då nya läkemedlet penicillin. Genom att droppa penicillin i odlingen tog de död på bakterierna men polioviruset överlevde. Nu var fienden identifierad och horder

I sträck Ovan: Poliosjuka barn i USA. Nedan: John Enders, en av de tre amerikaner, som tilldelades Nobelpriset för upptäckter som ledde till ett poliovaccin.

av forskare ställde in siktet på ett vaccin och det var två av varandra oberoende forskare som nådde fram samtidigt. Jonas Salk använde poliovirus som han först dödade och sedan injicerade på apor. Djuren blev inte sjuka men de byggde upp antikroppar mot smittan som skyddade dem mot ”vilt ” poliovirus. Salk injicerade sig själv, sin fru och sina tre barn med avdödat virus. Inte heller de insjuknade men de hade antikroppar mot viruset som om de hade haft sjukdomen. I nästa stora kampanj mot polio vaccinerades 441 000 amerikanska skolbarn. En spänd väntan följde. Hur många skulle insjukna denna höst? När hösten kom visste man svaret. Vaccinet skyddade, inte alltid men tillräckligt ofta för att det skulle beskrivas som en stor framgång. Vaccin i olika former 1954 fick Enders, Weller och Robbins Nobel­priset för att de utvecklat tekniken att odla poliovirus och tajmningen kunde inte ha varit bättre. Fyra månader senare, den 12 april 1955, dånade stora tidningsrubriker ut den sedan decennier efterlängtade nyheten – ”Vaccin mot polio!”. Början på slutet av barnförlamningens härjningar fanns i sikte.


Nutid Polio är än idag den vanligaste orsaken till rö­ relsehinder i utvecklings­­ länderna.

Vaccination Barnens tummar får en markering efter att de har fått en dos poliovaccin i Peshawar, Pakistan den 6 juni 2012. Rapporter från WHO, World Health Organization, varnar nu för att om pakistanska myndigheter misslyckas med att hålla polioviruset i schack måste flertalet länder införa reserestriktioner för att inte sprida viruset. Myter om att det USAtillverkade poliovaccinet skulle vara till för att sterilisera pakistanierna har spridits i de nordvästra delarna av landet. De flesta av de 198 rapporterade poliofallen 2011 finns också i den regionen.

fakta

Foto: Arshad Arbab/Scanpix

P olioviruset smittar med avföring via till exempel förorenat vatten. Många som smittas av viruset blir inte själva sjuka. Det finns ingen behandling mot polio, endast vaccin. Poliovaccination infördes i barnvaccinationsprogrammet år 1965 i Sverige. Exempel på länder där polio fortfarand­e finns är Indien, Nigeria, Egypten, Afghanista­n och Somalia. Det andra vaccinet, som Albert Sabin tog fram, var inte avdödat utan försvagat, levande, virus. Den stora fördelen med hans vaccin var att det inte behövde injiceras utan kunde tas via munnen vilket avsevärt underlättar vid masskampanjer, framför allt i fattigare länder. Under två års tid vaccinerades 15 miljoner barn. Allt fler länder valde Sabins vaccin och 1960 fick 70 miljoner barn smaka på ”Sabins karamell”. Vaccinet var dolt i en karamell. Nu var poliosmittan på reträtt. Eftersom viruset bara kan leva i människor och apor vore det möjligt att utrota sjukdomen med en världsomfattande vaccinationskampanj.

hygienen viktig Trots detta blossar fortfarande epidemier upp och polio är än idag den vanligaste orsaken till rörelsehinder i utvecklings­ länderna. Att det är så beror inte på bristande läkekonst utan på fattigdom och politiskt vanstyre. Sverige införde massvaccination för människor i alla åldrar 1957. Förklaringen till att polio i slutet av 1800-talet började gå i epidemier tros vara, paradoxalt nog, bättre levnads­ standard och hygien. Nyfödda barn skyddas av antikroppar från modersmjölken och i miljöer med sämre hygien smittas nästan alla spädbarn

med blir inte sjuka. I renare omgivning slår sjukdomen till senare under barnaåren när skyddet från modersmjölken inte längre finns. Ett vaccin fungerar så att ett sjukdomsframkallande virus först görs ofarligt och sedan förs in i kroppen. Då lär sig vårt immunförsvar hur smittan ser ut och tillverkar antikroppar. När den ”vilda”, farliga smittan senare slår till finns redan antikropparna på plats och bekämpar infektionen. Läs mer om polio: www.smittskyddsinstitutet.se/sjukdomar/polio/ nummer 6 2012 |

| 19


Falska läkemedel

I hälarna på förfalskarna Ny streckkod och en gemensam logga. Det är några medel som EU tar till för att visa vilka läkemedel och apotek som är äkta. Förfalskningar blir allt vanligare och inom e-handeln är det allra svårast att stoppa piratkopiorna. Tre av tio svenskar berättar att de kan tänka sig handla läkemedel från utländska sajter. De tar en stor risk. text Agneta Borgström

Ungefär 20 000 tabletter stoppade Tullverket vid Sveriges gränser i höstas. För tredje gången deltog de och Läkemedelsverket i en internationell razzia mot olagliga läkemedel som leds av Interpol. Ännu vet man inte vad de beslagtagna medlen innehåller, det ska nu analyseras. Ofta brukar det vara narkotikaklassade läkemedel, potenshöjande medel, bantningsmedel och antibiotika. – Du har ingen aning om vad falska läke­ medel innehåller. Det finns en stor drivkraft hos folk som gör detta att tjäna pengar, så man tar det man har. Du kan få i dig gift eller fel mängd av substanse­r, säger Maria Gustafsso­n, utredare på Läkemedels­verket. Att köpa falska läkemedel kan enligt henne innebära risk för livet. Hon ger exempel från Pakistan

Fakta 100 länder deltog i en samordnad insats som kallas Pangea V och resultatet blev att över 18 000 webbplatser har stängts ner, 79 personer har gripits och över 3,7 miljoner tabletter har tagits i beslag.

20 |

| nummer 6 2012

där hundratals människor dog av blödningar efter att ha fått i sig hjärtläkemedel som visade sig innehålla malariamedicin. Förra året såldes falska läkemedel för 75 miljar­ der dollar i hela världen. Den ständigt växande illegala handeln som har blivit en gigantisk industri. Falska läkemedel har upptäckts även i Sverige, men hittills inte i de svenska apotekshyllorna eller i vården. komplicerad distribution – Som patient behöver man inte vara orolig, vi har ett bra system i Sverige. Men det finns fall i den vanliga handeln i Europa. I Storbritannien fick 25 000 personer ett falskt läkemedel på apotek för några år sedan. Även om patienterna inte fick skador kan man ju inte säga säkert vilka medicinska konsekvenser det kunde ha fått, säger Maria Gustafsson. Det finns svaga länkar också i de svenska apotekssystemen. Många nya apotekskedjor i kombination med invecklade europeiska distributionssystem, gör handeln sårbar. Dessutom krävs ofta laboratorieanalyser för att avgöra om en medicin är felaktig. För att säkra att de farliga, illegala preparaten inte når kunderna har EU kommit med ett nytt direktiv. Där krävs en ny 2D-kodning på förpackningarna som dels är svårare att kopiera än den gamla streckkoden, dels gör varje paket lättare att spåra från tillverkare till apotek. – Det är mycket svårare att förfalska sådan kodning och därtill får vi en unik identitet på varje förpackning som gör att


Stoppat Både införsel och försäljning av olagliga läkemedel stoppades i tullens senaste specialinsats. De beslagtagna läkemedlen som inte får säljas i Sverige var oftast skickade ifrån till exempel Thailand, Indien och Turkiet. Längst ned till höger: Lika som bär. Äkta blodfettsänkande tabletter till höger och falska till vänster.

Hallå där …

Lars Rönnbäck Rådgivare Apoteket och sekreterare i föreningen Farmacevter utan gränser

Förbud

Vad gör ni i Ghana kring falska läkemedel? – Tillsammans med Farmacevter utan gränser Sverige, Norge och Danmark har vi ett projekt mot falska läkemedel. Vi tar in läkemedel från marknaden och undersöker att det är äkta varor. Projektet pågår i ett år till att börja med. Foto: Pfizer

Foto: Svenska Tullverket

Det är inte tillåtet att föra in läkemedel via posten i Sverige

potensläkemedel på nätet utan recept från läkare. – Många tycker också att det är jobbigt att gå till en läkare när de enkelt kan köpa på internet, säger Maria Gustafsson. Små försändelser i vanliga brev till privat­personer verkar också bli allt vanligare, märker tullen, som ser en aldrig sinande ström till Sverige. Tullen är dock mest inriktad på narkotiska preparat och kontrollen är begränsad. – Vi hinner inte med att kolla alla försändelser. En vanlig dag ankommer 170 000 brev bara till Arlanda, säger Per Holgersson, nationell specialist på Tullverket.

Du har ingen aning om vad falska läkemedel innehåller. Det finns en stor drivkraft hos folk som gör detta att tjäna pengar, så man tar det man har. vi kan spåra den, säger Lars Rönnbäck, rådgivare på Apoteket AB, som i den nationella arbetsgruppen har testat kodningen på 100 ‌000 förpackningar med bra resultat. viagra och bantningspreparat Men det är alltså på nätet som de stora mängderna med falska preparat finns. Ett ökande antal internetapotek säljer allt mer av främst livsstilsmediciner som Viagra och bantningsmedel, men även smärtstillande och narkotiska preparat. För att trygga den legala handeln kommer EU att ta fram en europeisk apotekssymbol för att hjälpa konsumenterna till pålitliga nätapotek. – Symbolen kan visa vägen till de apotek som har tillstånd i det aktuella landet och ska bygga på nationella regler, säger Maria Gustafsson. En enkätundersökning av myndigheten visar att drygt tre av tio svenskar kan tänka sig att handla från sajter som inte är svenska. Även många ungdomar är villiga att köpa också olagliga preparat för att gå ner i vikt, sova bättre eller bygga upp sig, enligt en annan studie av Ungdomsbarometern. Och många har tagit steget och verkligen handlat. Det visar en annan undersökning från Novus där 3 procent av de tillfrågade männen uppger att de köpt

Snabba och säkra läke­m edel på nätet Det går att utnyttja enkelheten med

e-handel och samtidigt få sina läkemedel på ett säkert sätt. På Apotekets webbplats apoteket.se kan du beställa dina receptläkemedel i lugn och ro när det passar dig, det är tillgängligt dygnet runt. Du får tillgång till vårt breda sortiment och varorna finns oftast hemma. Du får överblick över dina recept, tidigare uttag och ditt högkostnadsskydd. Apotekets e-handel är godkänd av Läkemedelsverket. Läs mer eller beställ direkt: på apoteket.se

Hur stort är problemet? – Förfalskade läkemedel finns troligen överallt, men särskilt i utvecklingsländer där det är dålig kontroll på marknaden. Men det är oerhört svårt att veta utbredningen. Mörkertalet kan vara stort. Hur lägger ni upp arbetet? – Länder som Ghana har ett sårbart system med i princip inga kontrollsystem för att följa upp falska läkemedel. Vi startar därför ett samarbete med universitet i Accra för att bygga upp deras egen kunskap och kapacitet kring till exempel laboratorieanalyser. Men är inte brist på läkemedel ett större dilemma – än piratpreparat? – I vissa länder och för vissa typer av läkemedel är brist ett större problem. Men tyvärr är problemet med falska läkemedel växande i hela världen. Skulle falska läkemedel från Ghana kunna dyka upp i Sverige? – Ja, vi har redan hittat falska läkemedel i Sverige, men det är ibland svårt att säga var de kommer ifrån. På vanliga apotek är kontrollen god så där är risken mycket låg. Men köper man på annat sätt finns det stor risk.

Läs mer eller stöd arbetet: på fug.se nummer 6 2012 |

| 21


kroppsoljor

Tips

1

Smörj regelbundet. Ju

mjukare huden är desto motståndskraftigare är den.

2

Efter bad. Smörj in huden och håret med olja direkt efter att du har duschat, när du fortfarande är lite fuktig. Det gör att oljan absorberas lättare.

3

Avlägsna smink. Prova att

4

Hårolja i topparna.

ta bort smink med hjälp av en bomullsrondell med oparfymerad olja istället för annan sminkbortagningsprodukt.

Applicera håroljan endast i de yttersta längderna om du har fett hår.

22 |

| nummer 6 2012


Oljorna är tillbaka Hud- och håroljor är sedan länge kända för sina vårdande egenskaper och har återigen blivit populära. De kan användas både i håret och på huden och det finns mängder av olika varianter för olika behov. En bra olja ger både näring, fukt och fett. text Emelie Kalén illustration Moa Bartling / Agent Molly

På sydligare breddgrader har oljor

är ovana vid att smörja in sig med olja. Ett bra alternativ är jojobaolja. Den är halvfet men ändå lätt i konsistensen och återfuktar utan att täppa igen porerna. – Men äldre personer och de med torr hud bör istället använda en fetare olja som är tjockare i konsistensen, säger Maria Eriksson. Mandel- och avokadoolja är sådana feta oljor som är bra för torr hud eftersom de är fuktighetsbevarande och milda. Även om ansikts- och kropps­oljor finns i många varianter och dofter har de alla en sak Oljeprodukter är också effektiva som gemensamt; de rengöringsmedel och passar alla hudtyper. återfuktar. Håroljor fungerar Idag är det istället populärt att använda utmärkt som intensivkur för torrt och mineraloljor och vegetabiliska oljor för att skadat hår, men är även bra som vårdande återfukta kroppen, säger Maria Eriksson, stylingprodukter. kemist på läkemedelstillverkarna APL, som tidigare i år nylanserade laxermedlet tvätta med olja Ricinolja men denna gång som hårvårdsOljan ger håret struktur, glans och styrka. produkt. Slitet och torrt hår mår bra av kokos- och arganaolja som verkar mjukgörande och Välj rätt olja skyddande, medan kallpressad sesamolja Det finns mängder av hudoljor och är ett alternativ för fett hår. hår­serum och det är inte alltid lätt att Oljeprodukter är också effektiva som navigera rätt bland alla produkter. Vilken rengöringsmedel och passar alla hudtyper. olja som passar dig beror på din hud- och På ett effektivt och skonsamt sätt avlägshårtyp. Till skillnad mot vad vissa tror är nar de smuts och smink från ansiktet, olja bra för olika hudtyper. Så länge du detta utan att rubba hudens naturliga använder rätt olja täpper den inte igen pH-balans. porerna utan verkar som ett naturligt – Olja är en väl beprövad råvara som smörjmedel som återfuktar. De så kallade människor använt under lång tid. Kuntorroljorna är oftast lätta i konsistensen, skaperna om produkterna är goda då de sjunker snabbt in i huden och upplevs sälkontinuerligt testas för att hålla en god lan som kladdig eller för flottig. De lämpar kvalité, säger Maria Eriksson. sig utmärkt för fetare hud eller för de som sedan urminnes tider utgjort ett självklart inslag inom hudvård. Lokala örter och växter har pressats till olja som därefter använts inom hälsa, hudvård och massage. Folket i det antika Grekland ansåg tidigt att olivolja fick huden att bevara spänst och lyster. Oljor kan ha skyddande egenskaper och tillföra essentiell näring till fuktfattig hud och sprött hår. – Förr i tiden använde människan gärna animaliska fetter, som talg och bivax.

Bra att veta: Vissa är allergiska mot oljor till exempe­l mot mandelolja och kokosolja. Även ricinolja kan medföra hudreaktioner. Att den används i håret för att ge glans och styrka beror på tradition men det finns inga medicinska belägg för att den verkligen främjar hårväxt. Ricinolja upptas dåligt av huden, så för de som inte är känsliga är den bra i massageoljor, läppstift och rengöringsprodukter.

Produkttips! NUXE Huile Prodigieuse/Olja, 100 ml. Kladdfri

torrolja för ansikte, kropp och hår. Innehåller johannesört, sötmandel, kamelia, Borago, Makadamianöt och Hasselnöt. Parfymerad. Pris 395 kronor. Apoliva Badolja, 150 ml. Badolja med extrakt

från persika. Innehåller vårdande olivolja och vitamin E. Parfymerad. Pris 69 kronor. Lernberger Stafsing Oil Booster, 50 ml.

Återfuktande, reparerande och glansgivande hårolja. Använd som stylingprodukt i fuktigt eller torrt hår. Paraben- och silikonfri. Parfymerad. Pris 295 kronor. nummer 6 2012 |

| 23


Hjärta & Kärl

Överlevare känner sig för friska Allt fler överlever hjärtinfarkt. Men medan akutvården har förbättras mycket släpar eftervården efter. Patienter och läkare lyckas ofta inte hålla riskfaktorerna under kontroll och många som har haft en hjärtinfarkt riskerar att återinsjukna. Ny svensk forskning ger hopp om att faktiskt kunna hindra själva sjukdomen direkt, inte endast förebygga dem. text Teresa Matérn foto Mårten Levin/Hjärt-Lungfonden

1/3 … av patienterna som har har haft en hjärtinfarkt lyckas inte få ner blodtryck och blodfetter till målnivåerna.

24 |

| nummer 6 2012

D

en som har haft en hjärtinfarkt löper ökad risk att drabbas av en till. Det är därför viktigt att minimera riskfaktorerna. Ändå har en tredjedel av de drabbade för höga blodtryck och blodfetter efter ett år. Många rökare slutar inte röka och antalet som deltar i fysisk aktivitet är också dyster läsning. Andelen patienter som når målnivåerna har dessutom legat still de senaste åren. Det visar siffror som presenteras i Hjärt­ rapporten 2012*, Hjärt-Lungfondens årliga

– Vi vill att man ska få stöd att både ta sina läkemedel och ägna sig åt livsstilsförändringar för att leva ett bra liv länge, säger hon.

skötsam inför läkaren Jan Nilsson, ordförande i Hjärt-Lungfondens forskningsråd, menar att det kan bli ett glapp efter att patienterna skrivs ut från sjukhuset och istället ska följas upp av primärvården. Dosjusteringar eller byte av läkemedel för den tredjedel som har fortsatt höga blodtryck och blodfetter blir Man är bra från sjukvårdens sida på att inte alltid av. sätta in de mediciner som patienterna bör – Man är bra ha, men det som har fallit lite ur fokus är att från sjukvårdens sida på att sätta in se till att be­handlingen också når målen. de mediciner som sammanfattning av hjärthälsan i Sverige. patienterna bör ha, men det som har fallit En anledning är patienternas lättnad över lite ur fokus är att se till att behandlingen att ha överlevt. också når målen, säger han. – Många känner sig friska. Och det beror Det är upp till sjukvården att inte bara på att vi har väldigt bra akutvård i Sverige, förskriva läkemedel utan också tala om berättar Inger Ros, förbundsordförande i varför och hur de ska användas, men även Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund. patienterna har ett ansvar menar Jan En undersökning som organisationen Nilsson. har gjort pekar i samma riktning som – Alla patienter tar inte sina mediciner Hjärtrapporten: Majoriteten av dem som varje dag, så är det, men när det drar ihop har genomgått en ballongvidgning lever på sig till läkarbesök stramar man upp sig samma sätt efter som före operationen. De litegrann. känner sig botade. Men det är en bedrägAtt motivationen kan vara låg för att i lig känsla. Inger Ros betonar att många förebyggande syfte sänka blodfetter, blodåterinsjuknar. tryck och andra riskfaktorer, är kanske


Jan Nilsson, ordförande i Hjärt-Lungfondens forskningsråd.

Hjärta & kärl Den akuta vården av hjärtinfarkt­ patienter har förbättrats i snabb takt. Nu behöver vården och patienterna bli bättre på att undvika nya infarkter. Del 5/5

inte helt oväntat. Jan Nilsson tycker att det är en aning överraskande att det även är så svårt att försöka minska risken för återinsjuknande hos redan hjärt-kärlsjuka personer. Det finns inga siffror i rapporten på hur många som följer den ordinerade behandlingen. Men om det är i nivå med andra patientgrupper med långvarig sjukdom är det ungefär hälften**, berättar Malin Axels­son universitetslektor i vårdvetenskap, Högskolan Väst. Hon och hennes kollegor har i en studie visat att personlighetsdrag kan påverka följsamheten, förutom kända förutsättningar som till exempel social och ekonomisk status. – Känslomässigt instabila personer avvek oftare från ordinerad medicinering. De har en tendens att lättare känna oro och kan vara stresskänsliga. Målmedvetna personer, alltså ordningssamma och strukturerade, var däremot mer följsamma. De vänliga personerna likaså. – De kan bland annat vara mer inriktade på att samarbeta, vilket kan förklara att de i vår studie var lite bättre på att ta sina mediciner enligt ordination, säger Malin Axelsson. Hon trycker precis som Jan Nilsson på samtalet med vårdpersonalen för att öka sin kunskap om behandlingen. Förutom läkemedel är livsstilsförändringar ett sätt för hjärtinfarktpatienter att sänka

sin hjärtrisk. Inte heller här finns någon ljuspunkt i siffrorna för de senaste åren. – De som får en hjärtinfarkt eller stroke slutar ofta att röka direkt efteråt. Men sedan verkar motivationen försvinna och många röker ett år senare. Där har man ett stort eget ansvar. Det är förstås inte enkelt. Och det är det inte heller att blir mer fysiskt aktiv. – Som ett resultat av utvecklingen inom forskningen och vården ser vi att många går tillbaka till arbetet ganska snabbt efter till exempel en hjärtinfarkt – det gjorde man inte förr – och då blir det svårare att

få tid till att vara med i träningsprogram. Då är det viktigt att hitta alternativ, säger Jan Nilsson. nya läkemedel Jan Nilsson har ändå några positiva nyheter. I framtiden kommer vi kanske inte att vara hänvisade till att endast påverka riskfaktorerna för hjärtinfarkter och andra hjärt-kärlssjukdomar. Ny svensk forskning ger hopp om att hitta sätt att angripa själva åderförfettningen, den mekanism som orsakar nästan alla hjärtinfarkter. – Två nya läkemedel som riktar sig mot nummer 6 2012 |

| 25


Hjärta & Kärl

stig lodén Friskt kärl I ett friskt kranskärl flödar blodet för att försörja hjärtat självt med syrerikt blod.

Konsult och by pass-opererad

Man hör bara det som är bra, man är inställd på att ’nu ska jag åka hem’.

Plack bildas Blodfetter samlas i kärlväggen och tillsammans med bland annat bindväv bildar de ett så kallat plack, som gör kärlet trängre.

Stig Lodén är en av många som genom-

Placket spricker Till slut kan placket spricka, vilket ger en signal till blodet att klumpa ihop sig, och koagulerat blod täpper igen kärlet helt. Syrebrist uppstår i den del av hjärtat som kärlet normalt försörjer med blod.

de oxiderade LDL-partiklarna***, som man vet är farliga, är under utveckling. Ett är en antikropp mot partiklarna, som testas på människor just nu. Det andra är ett vaccin som skulle fungera genom att kroppen själv skapar sådana antikroppar. Vaccinet ska alltså hindra kroppens immunförsvar att angripa blodfettet och på det sättet motverka de inflammerade plack som annars kan bildas i kärlväggen och som i sin tur kan leda till hjärtinfarkt eller stroke. Ännu är vaccinet på djurförsöks­ stadiet. Det dröjer därför många år innan ett läkemedel kan finnas på marknaden. Annan lovande forskning handlar om att ta reda på vilka så kallade plack i kärlväggen som innebär störst risk. – Idag kan man med kärlröntgen se hur trångt det är i kärlet. Men sjukdomen sitter i kärlväggen. Risken för hjärtinfarkt eller stroke beror om placket är instabilt, inflammerat. Det ser ut ungefär som en varböld och det är lätt att blodflödet sliter sönder det. Därför vill man titta på hur placken ser ut. Även med sådana nya läkemedel kommer de förebyggande behandlingarna att vara viktiga. Men Jan Nilsson påpekar att det faktiskt är en majoritet som inte får tillräckligt skydd med blodfettsänkande statiner och blodtrycksläkemedel. – De är bra läkemedel men bara fyra 26 |

| nummer 5 2012

av tio skyddas av dem. Medlen verkar mot riskfaktorerna men de påverkar bara nybildande av plack, därför behövs även läkemedel som slår mot befintliga plack. Om de här svenska projekten lyckas kan patienternas känsla av att ha blivit botade ha lite mer stöd i verkligheten. *De så kallade kvalitetsindikatorerna ingår i Swede­ heart­s kvalitetsindex. Siffrorna i Hjärtrapporten är hämtade därifrån. **Detta är en uppskattning: Andelen följsamma individer varierar mellan studier och följsamhet definieras olika i olika studier. Dessutom är följsamhet svårt att skatta. ***LDL-kolesterol är det ”onda kolesterolet”.

fakta De fyra viktigaste åtgärderna för att minska risk för ny infarkt: rökfrihet, deltagande i fysiskt träningsprogram, systoliskt blodtryck under 140 mmHg och LDL-nivå under 2,5 mmol /l Ballongvidgning är en operation för att öppna igentäppta blodkärl. Läs mer: på http://www.hjart-lung.se/ Läs mer: i de tidigare artiklarna i serien på apoteket.se

gått ballongvidgning för att vidga hjärtats kranskärl. Han berättar att merparten av dem som har varit med om den här åtgärden tror att de är botade från sjukdomen. Men är det möjligt att känna sig botad efter en sådan här operation? – Det är mycket vanligt och jag tror att det har att göra med att ingreppet går fort och är smärtfritt. Jag hörde någon som sa att det kan vara värre att gå till tandläkaren, säger Stig Lodén. Det finns risk att råden och instruktionerna om läkemedel och livsstilsförändringar inte riktigt når fram. – Informationen är ofta bristfällig och det beror på att samtalet är dåligt planerat. Man sitter på sängkanten och väntar och så kommer det plötsligt någon man inte träffat förut inrusande med en öppen pärm i famnen, pratar snabbt om vilka läkemedel man ska ta och inte så mycket mer. Den som håller i utskrivningssamtalen är ofta inte samma person som har behandlat patienten. Dessutom är den drabbade själv kanske inte redo att ta emot all information, menar han. – Man vill ju tro att man är frisk. Därför hör man inte det som pekar på motsatsen utan är inställd på att ”nu ska jag åka hem”. När Stig Lodén 1994 genomgick en by-passoperation var han inte så insatt i hjärtsjukvården. Nu är han inte en typisk patient längre, påpekar han, eftersom han har skrivit två böcker om hjärtsjukdom och engagerat sig i Hjärt- och lungsjukas riksförbund, bland annat som forskningspartner. Organisationen anser att de anhöriga är viktiga för att man ska kunna ta till sig informationen från läkarna och ändra livsstil. – Vi anser att man ska ha med sig en närstående som också hör och kan ställa frågor.


julklappstips!

Naturliga och lyxiga produkter från NuXE! NUXE hämtar sina ingredienser från naturen genom botaniska växtextrakt. Produkterna kombinerar effektivitet och sensualitet och ger dig en naturlig skönhet.

Glamourös prEsENtask

335 kr

(värde 540 kr) Gäller året ut

NUXE närande, reparerande och skyddande torrolja för hud och hår. En populär och unik kultprodukt som passar alla åldrar! pris Olja/Huile Prodigieuse, 50 ml 245 kr, 100 ml 395 kr Guldolja/Huile Prodigieuse Or, 50 ml 395 kr

iNNEhåll Olja/Huile Prodigieuse, 50 ml Guldolja/Huile Prodigieuse Or, 10 ml Läppglans Kristall/Baume Prodigieux Lèvres Natural Crystal, 7 ml

www.alfsorensen.se

Har du också försökt sluta röka men trillat dit igen? Och igen? Inte så konstigt för det är svårt – särskilt om man slutar från den ena dagen till den andra. Nicotinell nikotintuggummin erbjuder dig ett alternativt sätt att sluta där du trappar ner på rökningen, cigarett för cigarett. Det ökar dina chanser att bli rökfri med 99%.

Nicotinell – gör det lättare att sluta röka Nicotinell nikotintuggummi är ett receptfritt läkemedel som används för rökavvänjning. Tuggummit verkar inom 5 – 7 minuter. 18 års åldersgräns. Läs bipacksedeln noggrant. Ej förmånsberättigad. Se även www.nicotinell.se. Novartis Consumer Health, www.novartis.se. *Stead LF and Lancaster T. Interventions to reduce harm from continued tobacco use (Review). The Cochrane Library 2010, Issue 9.

NIC 1206-494

Trappa ner med Nicotinell så ökar dina chanser att bli rökfri med 99%*

www.nuxe.com


Hiv – steget före forskarna

30 år efter hivvirusets upptäckt fortsätter epidemin att sprida sig – trots stora forskningsframsteg. Ett vaccin eller ett totalt botemedel mot sjukdomen står ännu högst upp på forskarnas önskelista. text Pia Hellsing Foto iStockphoto – Förhoppningarna har länge varit stora

Magnus Gisslén, professor i infektionssjukdomar och ansvarig för hiv-vården vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.

28 |

| nummer 6 2012

men tyvärr ser det inte särskilt ljust ut för ett hiv-vaccin, säger Magnus Gisslén, professor i infektionssjukdomar och ansvarig för hiv-vården vid Sahlgrenska Universitets­sjukhuset i Göteborg. Orsaken till svårigheterna beror på hiv-virusets förmåga att ändra på sig och angripa vårt immunförsvar. Forskarna har nu dessutom upptäckt att viruset har en förmåga att vila dolt i cellerna vilket gör det omöjligt att bota sjukdomen med antivirala läkemedel. Det dolda viruset skulle helt enkelt vakna och infektionen blossa upp vid avslutad behandling. Tanken är

att i stället försöka väcka liv i viruset för att sedan tillintetgöra det. Vissa forskare tror att det här på sikt kanske kan bota sjukdomen. – Men även andra vägar testas. Till exempel pågår försök där en liten del av arvsmassan klipps bort, så kalla­d gen­terapi, för att göra cellerna mer motståndskraftiga mot hiv-infektionen, berättar Magnus Gisslén. MEDICINSKT GENOMBROTT Trots att vaccin- och botemedelsforskningen går trögt har mycket annat hänt de senaste 20 åren.


Forskning

Attacken Viruset infekterar immun­försvars­cellen. I partikeln syns virusets arvsmassa.

Förökning Hiv-viruset lurar cellen att producera kopior av viruset. Mängder av nya viruspartiklar bildas varje dag.

Omvandling Virusets omvandlar sin egen arvsmassa till samma form som den infekterade cellens.

Ihopsmältning Hivviruset har en speciell förmåga att låta sin arvsmassa blandas med målcellens arvsmassa. Här kan det ligga vilande och när cellen kopierar sin egen arvsmassa och delar sig, kopieras även viruset.

Visst är hiv fortfarande en svår diagnos och stigmatiseringen kring sjukdomen stor. Men smittade personer kan i dag leva ett bra socialt liv med jobb, partner och barn. – Visst är hiv fortfarande en svår diagnos och stigmatiseringen kring sjukdomen stor. Men smittade personer kan i dag leva ett bra socialt liv med jobb, partner och barn. I början av 90-talet dog alla, påminner Magnus Gisslén. Han talar om ett av de största medicinska genombrotten i modern tid som skedde någon gång i mitten av 90-talet då tre nya läkemedel i kombination minskade dödligheten och sjukligheten dramatiskt. Men biverkningarna med exempelvis förlust av fett i ansiktet, trötthet, illamående och diarré var kraftiga. Dessutom var patienterna tvungna att totalt inrätta sitt liv efter medicineringen som följde en strikt regim med många tabletter. De senaste tio åren har läkemedlen förfinats och i många fall räcker en kombinationstablett om dagen med långt färre biverkningar. Livslängden för en hiv-smittad person är idag nästan lika lång som för en osmittad. NYA LÄKEMEDEL Hiv-forskningen leder ständigt till nya läkemedel. I USA finns nu en förebyggande tablettbehandling för människor som löper en hög risk att smittas. Medicinen kommer förmodligen inte användas i profylaktiskt syfte i Sverige. – Det känns etiskt tveksamt att lägga

stora pengar på en osmittad person när det finns miljontals smittade i världen som inte får behandling, säger Magnus Gisslén. Dagens forskning kring de allt fler åldrande personerna med hiv är mer relevant, tycker han. Patienternas kroniska inflammation gör att de löper en högre risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar eller för tidigt åldrande. Därför är det viktigt att ta fram nya inflammationshämmande mediciner. – En annan utmaning för sjukvården är att bli bättre på att testa och diagnosticera hiv, säger Magnus Gisslén som däremot är mycket kritisk till de hiv-hemtester som kan köpas via nätet och som är tillåtna i USA. Han säger att hemtesterna för hiv inte alltid är helt pålitliga och att patienten aldrig bör ta emot ett besked om smittan ensam. Istället förespråkar han lättillgängliga snabbtester inom vården. Ju fler diagnosticerade och behandlade hivpatienter, desto mindre smittorisk. – Min förhoppning är att identifiera alla hiv-positiva och kunna erbjuda behandling och uppföljning världen över. Först då kan vi få kontroll över den här världsepidemin, säger han.

UTBLICK

Gatukonst i ut­ bildningssyfte i Belize. Kampanj i Buenos Aires på Stop Aids day. Affisch i Ghana.

FAKTA 1 981 rapporterades om de första fallen av aids – acquired immune deficiency syndrome (förvärvad immunbristsjukdom). 1983 identifierades det skyldiga viruset hiv (humant immunbristvirus). Det första hiv-testet kom 1984 och det första läkemedlet 1987. I Sverige får årligen knappt 500 personer beskedet att de har smittats av hiv och det finns i dag drygt 6 000 personer som lever med smittan i Sverige. I världen finns cirka 30 miljoner hiv-smittade personer. Källa: Karolinska Institutet

nummer 6 2012 |

| 29


Nytt på apoteket och apoteket.se

på hyllan

Apoliva makeup I höst utökas makeup-sortimentet från Apoliva med några efterfrågade nyheter. Hela serien är parfymfri och utvecklad för känslig hy. Endast milda råvaror används och inga eller minimala halter av nickel och krom finns i produkterna. pris: Apoliva Eyeliner, svart och brun 109 kr. Apoliva ögonbrynspenna, ljusbrun och mörkbrun 99 kr och Apoliva läppenna i färgerna smultron och körsbär, 89 kr.

Nurofen Apelsin Nurofen Apelsin, receptfritt läkemedel med Ibuprofen, lindrar smärta och sänker feber. Effekten kommer inom 15 minuter och läkemedlet sänker feber hos barn i upp till 8 timmar. Förpackningen innehåller en doseringsspruta för en enkel och exakt dosering. Från 6 månader. Läs bipacksedeln noga innan användning. pris: 59,50 kr.

Vital Höst och Vinter Vital Höst & Vinter är ett kosttillskott som innehåller 12 vitaminer och 9 mineraler. Bland annat Vitamin A och D samt zink och selen som bibehåller immunsystemets normala funktion, B-vitaminer som bidrar till normal energiomsättning samt magnesium och folsyra som bidrar till att minska trötthet och utmattning. Dosering 1 tablett dagligen i samband med måltid. pris: 79 kr för 30 st tabletter.

Strepsils citron Nu kommer Strepsils i en ny smak, citron. Strepsils är ett receptfritt läkemedel mot halsont med bakteriehämmande effekt. Smärtlindringen sätter in efter 5 minuter och håller i 2 timmar. Kan användas av barn från 6 år. Läs bipacksedeln noga innan användning. pris: 65 kr.

Bloggpanelen: Många kunder har efterfrågat paraplyer och bärkassar. Därför har vi utökat sortimentet med just dessa produkter på utvalda apotek.

Paraply Ett svart kompaktparaply med ställning och skaft i metall och fiberglas. Hand­ taget är tillverkat av gummi. Kommer med ett fodral i samma tyg som parap­ lyet och har Apotekets logo på paraply och fodral. Ihop fälld längd 25 cm och diameter på 90 cm. pris: 99 kr.

30 |

| nummer 6 2012

Bärkasse Fungerar som en hopfällbar shoppingkasse, praktisk att ha med i väskan och ta fram vid behov. Ett miljövänligt alternativ till plast- och papperspåsar. Har ett slitstarkt tyg plus fodral och går att tvätta i maskin. pris: 39 kr.

Så här tycker Maria, en av medlemmarna i Bloggpanelen om en ögonskugga som finns sedan tidigare i sortimentet, Gyllenbeige nr 03:

Det här är en nyans som passar de flesta och själva kvalitén på skuggan gjorde mig positivt överraskad. Jag har fått lära mig att en bra ögonskugga blir liksom lite lös när du drar med din borste i kakan, lite pudrig och så var det med den här skuggan. Färgpigmentet känns bra men det kanske kunde vara lite mer! Ska testa en annan färg på Apolivas skugga sen för att jämföra när det gäller just färgpigmentet. Det här är en bra vardagsskugga i min smak som sitter bra. Jag tycker faktiskt att den här skuggan är nästintill lika bra som de lite dyrare skuggor jag brukar använda! Kul! Mitt betyg på denna skugga är 3+. ladythirty.blogspot.se Priserna aktuella i december 2012. Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.


Tävla och vinn! Vi lottar ut fem ansiktspaket med NUXE

rengöringsmjölk Lait Démaquillant Confort, som har lugnande och mjukgörande effekt samt återfuktar huden, ansiktsvatten Lotion Tonique Douce och ansiktscremen Crème Fraîche med fuktgivande växtextrakt. Produkterna är särskilt anpasNuxe sade för känslig hy och passar alla ansikts­ åldrar. vård Dofterna är fräscha och konsistenserna lena vilket gör dem behagliga att använda.

Vinn!

Totalt värde per kit: 765 kr.

Svara på följande frågor och ge en kort motivering om varför du vill ha ett ansiktspaket från NUXE.

Hur stor del ingredienser av naturligt ursprung ingår i genomsnitt i NUXE´ produkter? 1. 40 % X. 60 % 2. 80 % NUXE berömda olja Huile Prodigieuse® är en verklig kultprodukt som gör underverk för hud och hår. Hur ofta säljs en NUXE olja någonstans i världen? 1. Varje minut X. Varje timme 2. Var 6:e sekund

Mejla eller posta ditt svar senast 28 december 2012 till:

tavling@apoteket.se respektive Apoteket Kundservice, Bredbandet 1, 392 30 Kalmar. Viktigt: döp mejlet eller märk kuvertet ”tävling”!

Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se? nummer 6 2012 |

| 31


på apoteket

Ensam är inte stark

Att sluta röka på egen hand är mycket svårt. Men med rätt sorts stöd ökar chanserna radikalt, och det finns hjälp att få – hos bland annat Apoteket, vårdcentralen, via tjänster på telefon och internet. text Mia Malmstedt Foto Mattias Nilsson/Folio

R

Foto: Nettan Oliw, Statens folkhälsoinstitut

ökning är den vanligaste orsaken till sjukdom och förtida död i Sverige. Ett 40-tal sjukdomar har direkt samband med rökning, och varannan rökare kommer att förkorta sitt liv. Trots detta röker närmare en miljon svenskar. Många har svårt att sluta. För vissa verkar vanans makt vara större än själva nikotinberoendet, medan andra mer tydligt känner av nikotinets verkan. Den som lyckas sluta löper dessutom stor risk för

av bland annat Apoteket, Cancer­fonden och Hjärt-Lungfonden. Socialstyrelsen har nyligen tagit fram nationella riktlinjer för hur landstingen ska arbeta med tobaks­ prevention. – Det är viktigt att de som vill sluta, och vill ha hjälp, faktiskt får det stöd de behöve­r. Hjälpen ska finnas nära tillhands och vara målgruppsanpassad, säger Cecili­a Birgersson. Och rökvanorna är mycket olika i olika grupper. Det är vanligare med rökning bland Rökning är oerhört beroendefram­ utlandsfödda kallande och det ska man ha respekt för. arbetslösa, samt de med lägre lön Man kan behöva ändra på sina vanor och kortare utbildning. Cecilia Birgersson ser för att klara av att sluta flera orsaker: återfall; det sägs att många rökare slutar – Vissa grupper är snabbare än andra minst fyra gånger innan de förblir rökfria. med att ta upp nya vanor. Högutbildade – Rökning är oerhört beroendeframkal- män började röka först, sedan följde övriga lande och det ska man ha respekt för. Man efter. De grupper som började röka först, kan behöva ändra på sina vanor för att slutade också först och är idag de som klara av att sluta, säger Cecilia Birgersson, röker minst, förklarar hon. Bland unga har rökningen ökat något på utredare för tobaksprevention på Statens senare tid. Men det finns satsningar som Folkhälsoinstitut. vänder sig direkt till ungdomar, och de Två-tre procent av rökarna kan sluta på kan också få nikotinläkemedel på recept. egen hand. Men med rätt stöd ökar siffran Tobaksfri Duo är ett framgångsrikt koncept till hela 30 procent. Och det finns gott om som bygger på att mellanstadiebarn skriver hjälp att få. kontrakt med en tobaksfri vuxen där de Vårdcentraler, lovar att inte börja röka eller på annat sätt tandvård och använda tobak. Dessutom ordnas olika företagshälsovård aktiviteter under grund­skoletiden. erbjuder stöd i Som oväntad bonus har det lett till att olika former. Sluta föräldrar och andra närstående slutat röka Röka-linjen ger för att kunna ingå kontrakt med barnen stöttning per teleberättar Ywonne Wiklund, hälsoutveckfon och har gjort lare på Tobaksfri Duo. så sedan 1998 då Cecilia Birgersson – Jag brukar säga att vi räddar liv! stödlinjen startades 32 |

| nummer 6 2012

Tips för smartphone: Rökfri är en app utvecklad av Vårdguiden, i samarbete med Sluta-Röka-Linjen. Den innehåller fakta och råd och fungerar som en digital coach för dig som vill sluta röka.

Rökning i Sverige Cirka 11 procent av svenskarna röker dagligen. Flest rökare återfinns i gruppen 45-64 år. Hela 80 procent av dem som börjar röka, börjar före 18 års ålder och många redan vid 12-13 års ålder. Rökningen minskar i den vuxna befolkningen, men inte bland ungdomar. Över 25 procent av flickor i årskurs nio uppger att de röker. Man räknar med att cirka 600 000 vuxna vill sluta röka. En tredjedel av dessa uppger att de behöver stöd för att klara av rökstoppet. Källa: Statens Folkhälsoinstitut


På apoteket

Sluta röka med Apoteket Nu lanseras Apotekets nya Sluta röka-program. Professionell stöttning, individuella råd och rätt nikotinläkemedel är framgångsreceptet. text Mia Malmstedt

Att sluta röka på egen hand och förbli

Vad händer i kroppen Det här händer i kroppen hos personer som slutar röka E fter 20 minuter blir blod­

tryck, puls och temp normala. E fter 8 timmar är kolmonoxid- och syrehalt normal. E fter 48 timmar har luktsinnet och smaksinnet förhöjts. E fter 2 veckor till 3 månader har blod­cirkulationen och lungkapaciteten förbättrat­s. E fter 1 till 9 månader har luftrörens flimmer­hår återutvecklats och risk för blodpropp minskar. E fter 1 år har den kritisk­a riske­n för kranskärls­ sjukdomar halverats.

rökfri är oerhört svårt. Detta har Apoteket tagit fasta på, och tagit fram sluta rökaprogrammet. I Apotekets Sluta Röka ingår fem möten med en professionell hälsocoach som hjälper dig att hitta svaren och verktygen för just din situation. – Coachen hjälper dig att hitta din motivation och måla upp ditt önskade läge. Tillsammans diskuterar ni mål och tar fram en handlingsplan. Coachen ska vara som en personlig tränare som står bredvid och hejar på med rätt redskap, förklarar Susanna Eklund, affärsutvecklare på Apoteket. Olika lösningar passar olika individer, och det är själva grunden i arbetet. Vissa vill trappa ner sitt rökande, andra behöver sluta tvärt. Någon kan gå på fest tillsammans med rökare redan i inledningsfasen, medan en annan gör bäst i att stanna hemma för att kunna motstå frestelsen. Även valet av nikotinläkemedel är individuellt. Plåster, tuggummi och spray tillför nikotin i olika snabbt och länge: plåster ger nikotin i jämn ström medan spray ger en kraftig topp, precis som en cigarett. – Fler lyckas förbli rökfria med rätt stöd och nikotinläkemedel. Men många underanvänder sina nikotinläkemedel, slutar för tidigt och faller tillbaka i rökningen , säger Susanna Eklund. En vanlig rekommendation är att använda läkemedel i en dos som ger fullständig kompensation för nikotinet i cigaretterna i tre månader innan man börjar trappa ner på det. Det är så de ger bäst effekt, eftersom känslan av att vilja hålla i en cigarett oftast hinner minska under den tiden. Vid första mötet med coachen diskute-

Apotekets Sluta röka-program kostar 450 kr. Rabatten på Nicorette gäller ApoPlus-medlemmar.

rar man rökvanorna: Hur mycket röker du och när? Vilka cigaretter är goda och vilka är slentrian? Har du försökt sluta förut och hur gick det? Vid detta tillfälle sätts även ett datum för rökstopp. Totalt är det fem möten under upp till sex månader. Oftare i början och sedan glesare. – Men även detta utgår förstås från individen. Man ska kunna ringa och säga: ”Jag behöver komma nu!”. Du ska också kunna skicka ett sms eller ringa för att få lite extra stöd, några stöttande ord i rätt tid. Coachen ska följa dig och finnas där för dig, säger Susanna Eklund.

Efter ett år har: 2 -3 procent av dem som försökt sluta röka på egen hand, utan nikotinläkemedel, lyckats 10 procent av de som fått nikotinläkemedel och fått kort rådgivning blivit rökfria. 30 procent som använt personligt stöd av utbildad rökavvänjare och nikotinläke­ medel i kombination lyckats sluta röka. Källa: Folkhälsoinstitutet

fakta Receptfria nikotinläkemedel har 18-årsgräns men ungdomar kan få nikotinläkemedel på recept från läkare. Läs mer: på www.apoteket.se/halsotjanster eller fråga på ditt apotek. Apotekets sluta röka-program finns på utvalda apotek. nummer 6 2012 |

| 33


juletid

Sätt smak på julen Apoteket håller på traditionen i juletid. I den traditionen ingår att erbjuda den starka senapen. I år finns det två smaker att välja mellan: Apotekets Senap Original samt Årets Senap 2012. Den senare är tillverkad enligt ett gammalt recept från Apoteket Björnen i Hammerdal i Jämtland. text Eva Jangö Att Apoteket säljer senap och andra smakprodukter i juletid går tillbaka ända till den epok då kryddor var ett naturligt inslag i apotekens sortiment. Kryddorna användes som läkemedel och ansågs kunna bota alla möjliga krämpor. Just senap ska till exempel enligt gammal tro kunna användas som ett medel mot sömnlöshet. Receptet var att ta torr senap, stöta den fint, sikta den och blanda med rosenvatten. Blandningen skulle man sedan binda om huvudet på den som hade svårt att sova. I våra öron låter detta obekvämt och inte så särskilt sömnfrämjande. Vi föredrar nog senapen som smakför­ höjare till julskinkan.

recepten lever kvar Traditionen att till jul tillverka senap lokalt på apoteken levde kvar långt in på andra halvan av 1900-talet på många håll i landet. Idag har den lokala senapstillverkningen på apoteken upphört. Men många gamla senapsrecept lever kvar. Därför har

Apoteket på senare år plockat upp gamla lokala recept och erbjudit kunderna Årets Senap som vi låtit tillverka. I år kommer Årets Senap från Apoteket Björnen i Hammerdal i Jämtland. Den är söt och stark i en härlig kombination, och och kryddad med spansk peppar och ingefära. Det är apotekschefen Elisabet Oscarsson som har tipsat om det gamla receptet. – När jag började jobba på apoteket 1985 så fanns där en man som hette Nils Svensson. Han hade börjat på apoteket som laboratoriebiträde när han var 16 år och var kvar på samma arbetsplats i 48 år tills han gick i pension 1991. Han gjorde senap till varje jul. Nu är han gammal, men när jag fick veta att hans senap blivit vald till Årets Senap åkte jag hem till honom och vi firade med tårta, berättar Elisabet Oscarsson och fortsätter: – Nisses senap var verkligen känd i trakten och många kommer fortfarande ihåg den. Det är roligt att kunna säga till kunderna att nu har vi Nisses senap igen!

Apotekets smakprodukter: Saffran av högsta kvalitet till

Pepparmyntolja för smaksättnin­g.

julbaket. Pris: 30 kr för 0,5 g

Innehåller 100% ren ångdestillerad utvunnen olja från plantan Mentha piperita. Pris: 45 kr för 10 ml.

Flytande glykos till kola och knäck gör att massan inte sockrar sig så lätt. Pris: 45 kr för 50 ml. Aromatisk tinktur kryddex-

trakt med kardemumma, nejlika, ingefära och kanel. Används för att göra glögg. Pris: 45 kr

34 |

| nummer 6 2012

Ekologiskt kaffe

Apotekets ekologiska kaffe har sitt ursprung i Dominikanska Republiken, Indonesien och Etiopien. Den ekologiska arabicakaffebönan skapar en harmonisk balans mellan sötma, kryddiga toner och fyllighet. Smaken domineras av mörk choklad med tydlig

fruktkaraktär. Förpackningen innehåller 250 g. Pris: 75 kr Ekologiskt Rooibos

Naturligt smaksatt med apelsin och nejlika. Rooibosväxten och traditionen att göra en brygd av den kommer från Sydafrika där man dricker denna koffeinfria dryck i mängder. Teerna är testade för allergener och innehåller varken gluten eller laktos. Förpackningen innehåller 100 g. Pris: 45 kr

Ekologiskt Grönt te

Naturligt smaksatt med gojibär, tranbär och björnbär. För bästa kvalitet plockas blad och skott från tebusken Camelia Sinensis tidigt på våren. För att behålla bladens naturliga färg och aromer hettas de snabbt upp och rullas innan de torkas. Teerna är testade för allergener och innehåller varken gluten eller laktos. Förpackningen innehåller 100 g. Pris: 45 kr


Glögg 1 flaska (70 cl) rödvin 10-15 ml aromatisk tinktur 1,5-2 dl florsocker

Foto: Daniel Hertzell/Folio

Smaken kan fördjupas genom tillsats av små mängder apelsin­ arom, vanilj m.m.

Omtänksamma julklappstips Inför julen kan du som apotekskund bidra till SOS Barnbyars arbete för utsatta barn i världen genom att köpa vissa produkter och gåvokort.

10 procent av Apotekets för­ säljning på dessa produkter går till SOS Barnbyar

 poteket Senap original, A glasbur­k pris 45 kr Paket med Apoliva kroppro­ dukter, gröna frukter 120 kr (värde 137 kr) Paket med Apoliva kropprodukter, solmogna frukter 120 kr (värde 137 kr)

B arbapappa pris 99 kr (värde 129 kr) Apoliva anti-age pris 259 kr (värde 320 kr) Om du köper

Nalle/kanin går 10 kr till SOS Barnbyar, PRIS 79 kr Apoteket Babyfilt går 25 kr till SOS Barnbyar, PRIS 199 kr

nummer 6 2012 |

| 35


Experterna

skicka in dina frågor till apotekets experter Inom Apoteket finns elva apotekare med

specialist­kunskaper inom olika terapiområde­n. Några av dem har forskat och doktorerat. Förutom att de svarar på frågor från tidningen Apotekets läsare ansvarar de för att bevaka nya forskningsrön och rapporter om läkemedel och

sunda levnadsvanor. De ser också till att resten av personalen inom Apoteket har tillgång till aktuell fakta och information om läkemedel. Har du frågor till expertern­a skicka dem till: tidningen.apoteket@apoteket.se

Silikon i hårprodukter

Anna Kaniewska Terapiområdesexpert Hud

skumdämpare till exempel i kolikpreparatet Minifom och i livsmedel. I hårprodukter bidrar dimetikon till att skapa ”glid” och sluter ytan på hårstrået, vilket gör hårets yta mjukt och glansigt. Vissa menar att silikonet är svårt att tvätta bort helt ur håret och därför efter ett tag bildar en hinna runt hårstrået. Hinnan av silikon skulle då hindra fukt och viktiga oljor från att tränga in i håret och istället göra håret torrt och styvt. Men vetenskapligt finns ingen information om effekterna av att använda silikon i håret på lång sikt.

Hej!

MVH Elisabeth Rönnbäck

| nummer 6 2012

Hör av dig till kundservice@apoteket.se eller 0771-450450

Julstress

christina Ljungberg Terapiområdesexpert Hälsa och livsstil

Vad händer i kroppen vid stress? – En reaktion är att kroppen går upp i högvarv för att möta ”faran”. Blodtrycket höjs, blodfetter och blodsockret stiger för att ge energi åt musklerna, muskelanspänningen höjs, koncentrationsförmågan ökar och vi kan klara oss med mindre sömn ett litet tag, till exempel. En annan är att kroppen ”ger upp” inför faran, man blir trött, kan känna sig svag, få besvär med magen och kan vilja dra sig undan.

Hej Elisabeth!

36 |

produkte­r eller tjänster?

Kan julstressen vara farlig? – Stress är en naturlig reaktion om vi blir pressade och när vi behöver anstränga oss för att möta krav. Stress under långa perioder, speciellt om vi känner oss otillräckliga i att möta kraven vi upplever, är inte bra. Stressen inför jul varar en relativt kort period, men man bör ta chansen att återhämta sig under julledigheten.

Vad är silikonets funktion i hårprodukter? Varför är det inte bra? Är det samma silikon som kväver löss? Dimetikon finns ju i de flesta hårprodukter. Är det detta det handlar om??

Silikon/silikonolja tillverkas av kisel i petro­kemisk industri (där man raffinerar olja) och återfinns i många olika livsmedel, läkemedel och skönhetsprodukter. Ämnen i innehållslistan som slutar på -cone, -xane eller -conol är silikoner. Vanligast i kosmetika är dimetikon eller dimethicone och det är samma silikon som finns i vissa lusmedel. (Även cyclomethicone kan finnas i lusmedel.) Dimetikon används bland annat som filmbildare till exempel runt färgpigment i ögonsmink och läppstift för att de ska blanda sig, fastna på huden, kännas lena och bli vattenfasta; som kvävande täckmedel i hårlusmedel; som glidmedel till exempel som sexuellt hjälpmedel; som

Har du frågor om ditt recept, Apoteket­s

Vetenskapligt finns ingen information om effekterna av att använda silikon i håret på lång sikt.

När ska jag söka vård? – Ta tag i problemen så tidigt som möjligt. Om du känner att du inte längre klarar av det på egen hand så sök hjälp hos din läkare eller vårdcentral. Tydliga signaler på att du kan behöva hjälp är att


Experterna du har svårt att återhämta dig, trots att du försöker, eller att du känner nedstämdhet och stark oro. Finns det några receptfria mediciner jag kan använda? – Det finns växtbaserade läkemedel med valeriana, som kan användas vid lindrig oro och sömnrubbningar och med johannesört för lindrig oro, lätt nedstämdhet och tillfälliga insomningsbesvär. Det bästa är att försöka göra något åt orsakerna, läkemedlen är inte någon långsiktig lösning. Läkemedlen kan också påverka andra läkemedel så rådgör med läkare först. Vad kan man göra själv? – Det allra viktigaste är återhämtning, framförallt i form av sömn. Fysisk aktivitet, till exempel promenader, är också bra för att ge utlopp för den mobilisering kroppen gjort för att möta ”faran”. Mindfulness är ett verktyg för att varva ner och ger möjlighet till reflektion över situationen. Korta mindfulnessövningar kan man passa på att göra när man får en oväntad paus; i kön, på bussen eller när man väntar på någon. Om du har som nyårslöfte att stressa mindre så tänk på att formulera konkreta och realistiska mål, inte bara ”jag ska ta det lite lugnare”, utan ”jag ska gå och lägga mig senast klockan 23 på vardagkvällar” eller ”jag ska ringa en vän eller familjemedlem en gång i veckan, bara för att prata bort en stund”. Om du: Har svårt att varva ner innan du ska sova kan du prova CD:n Kroppsscanning som finns på Apoteket. Vill ha hjälp att formulera konkreta mål och dessutom få uppföljning och peppning på vägen kan du ta hjälp av Apoteke­t Hälsocoach.

Vad kan man äta med blodtrycksmediciner? Får jag dricka grönt té från hälsokost? Får man äta vitlök när man tar Trombyl? Grapefrukt ½ om dagen går det? Jag blir helt vill. En del säger att det går bra sen läser man i någon tidning att det är farligt. Jag hoppas nu att jag kan få svar på dessa frågor så att jag kan känna mig lugn. Tack på förhand, Gunilla Hej Gunilla!

Annika Ericsson Terapiområdesexpert Hjärta kärl Läser att nästan allt är farligt när man tar blodtrycksmediciner. Jag har: Amlodipin 10 mg dagligen, Enalapril 10 mg, Trombyl 75 mg.

Nya öppettider på Kundservice: Sedan i somras har Apotekets Kundservice ändrade öppettider.

Söndagar och helgdagar är Kundservice stängt och dag före helgdag är det öppet som lördaga­r.

Nu går det att nå Apoteket per telefon:

Vardagar: 8-18 Lördagar: 9-14 Redaktionen Tack för att du hör av dig! Redaktionen vill gärna ha feedback på innehållet i tidningen och hur vi kan utveckla det på bästa sätt. tidningen.apoteket@apoteket.se

Apoteket online Här hittar du aktuellt och tidigare nummer av tidningen Apoteket: www.apoteket.se/tidning Följ också Apoteket på:

Det är jättebra att du kollar upp vad som gäller för dina blodtrycksmediciner. Just grönt te, vitlök och grapefrukt kan påverka en del läkemedel på olika sätt. Grönt te och vitlök kan mycket riktigt interagera med vissa blodförtunnande läkemedel, men med just Trombyl är inga sådana problem kända. Om man dricker stora mängder grönt te eller tar koncentrerat grönt te i tablettform från hälsokosten är det bra att berätta det för sin läkare. Det gäller alla receptfria preparat man använder regelbundet, alltså även naturläkemedel och kosttillskott. Grapefrukt och grapefruktjuice påverkar vissa blodtrycksmediciner men dina blodtrycksmediciner tillhör inte dem. I ditt fall så är det inga problem med någon av kombinationerna så du kan känna dig lugn!

Rättelse Loratadin Apofri Loratadin Apofri fanns på På hyllan-sidan i tidninge­n Apoteket nr 4. Apofri är inte Apotekets egna varumärke som det stod där utan det är en serie receptfria läkemedel som tillverkas på uppdrag av Apoteket och som endast säljs av Apoteket. Tidningen Apoteket som taltidnin­g Du kan få Tidningen Apoteket som tal­tidning genom att skicka e-post till : tidningen.apoteket@apoteket.se eller ringa Kundservice på tel 0771-450 450.

nummer 6 2012 |

| 37


kundklubben

Medlemserbjudanden från ApoPlus!

Apoteket Schampo för torr hårbotten 250 ml

43:-

(icke medlem 54:-)

Apotekets Senap Original

20 % rabatt vid köp av valfri Cliniderm Dageller Nattkräm.

Keramikkrus, 260 g

71:-

(icke medlem 89:-)

20 % rabatt

vid köp av valfri Cliniderm For Menprodukt.

20 % rabatt Novalucol*

Tuggtablett, 100 st

71:-

(icke medlem 89:-)

Gäller t o m 1/1 -13, med reservation för slutförsäljning. Lokala avvikelser i sortimentet kan förekomma. * Receptfritt läkemedel mot halsbränna och sura uppstötningar. Läs bipacksedeln noga innan användning.

38 |

| nummer 6 2012

vid köp av valfri Avene-produkt.


Zinkplåster!

När strålen och trycket minskar! Endast 1 kapsel per dag Mer information, se Fass.se

För behandling av hudsprickor på hälar och fingrar. Följsamt och diskret. Kan klippas till önskad storlek.

Går du på toa nattetid?

2012-58

K_Sab1012 K_Sab1 K_Sab K Sab1 Sab SSa ab10 ab 012 01 12

t ara atotek b s n Fin a på ap köp

Svenska Bioforce AB Box 147, 221 00 Lund www.avogel.se Tel. 046-234721

Sabamin är ett växtbaserat läkemedel använt vid lättare urineringsbesvär orsakade av godartad prostataförstoring, t ex nattliga urinträngningar. Används sedan läkare konstaterat att annan allvarlig sjukdom inte föreligger. För mer information läs bipacksedeln noga.

ABIGO Medical AB • Tel 031-748 49 50 • www.abigo.se

Annons Mezinc_91x244.indd 1

2012-09-27 11:08


Tidningen Apoteket - nr 6 2012  

En tidning om ett liv i hälsa för Apotekets kunder.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you