Tidningen Apoteket 1 2013

Page 26

Tillbakablick

Kala Hjässor ser man ofta. Använd i tid Oxygenolfabrikens Radiumhårvatten ’Radio­ phor’, så behöver Ni ej befara att förlora håret. 1800-talet. I den ingick kolanöt, kokainblad och rent kokain. Drycken såldes på recept mot melankoli, hysteri och migrän. Några år senare tillsatte apotekare Pemberton kolsyrat vatten och den popu­ lära läskedrycken blev snabbt känd för sina allmänt stärkande egenskaper. Även här strömmade rapporter om Coca cola-beroende in och 1904 togs både kokablad och kokain bort. Istället tillsattes koffein. Annan gammal läkemedelsreklam tillhör mer det renodlade kvack­salveriet. Till exempel denna annons om en avmagrings­t vål: Korpulens, fetma borttages genom Kemist Encassés afmagringstvål Enda absolut effektiva medlet pris kr. 4:50 pr st E. Möller & Söner 13 Järnvägsgatan Stockholm Eller denna för hårvattnet Radiophor: Kala Hjässor ser man ofta. Använd i tid Oxygenolfabrikens Radiumhårvatten ”Radiophor”, så behöver Ni ej befara att förlora håret. Den största avdelningen på utställningen i Landskrona går under rubriken ”Ett förstoppat folk” och att döma av den 26 |

| nummer 1 2013

mängd preparat och reklam som i början av förra seklet framställdes för mer eller mindre fantasifulla metoder att lösa upp hårda magar var det tveklöst så. Eller vad sägs om ”Den vibrerande stolen” som så att säga skakar det hårda till mjukhet. Eller doktor Hartens lever­ piller som gör barnen nöjda och glada när de sitter på pottan. En riktig långkörare var Chokladlaxativet Purex som avregistrerades så sent i slutet av 1960-talet. Återigen är det föräldrar till småbarn som är målgruppen när Sixstars AB i Göteborg marknadsför sitt Purex: Ett laxativ, som smakar som choklad är det inte svårt att få barn att taga in. Purex verkar på ett mycket milt sätt, utan knip eller magplågor. Det är därför förklarligt, att när doktorn har sagt, ”laxera”, det icke behöver bli gråt och tandagnisslan, när Ni följer hans recept. Edra barn tar med förtjusning in Purex. Purex föredrages av såväl gamla som unga, därför att det är milt, men fullständigt effektivt. Ty Purex verkar som naturen själv – genom ökad peristalti­k. Purex säljes endast å apotek i små trevliga bleckaskar á 50 öre, tre­dubbel ask á 90 öre. Fullständig bruksanvisnin­g i varje ask. Choklad-laxativet – milt men effektivt.