Page 1

jun i–august 2014

Vendepunktet

At SÅ og HØSTE - ud over alle grænser S. 3-5

At tackle teenagere s. 6-7

!Audacious - at gøre en forskel s. 8-9

Indtryk fra menighedslejren S. 10-11

Kirkecenteret

apostolsk kirke | vejle


s. 2

K irke-info

Vendepunktet

Vendepunktet udgives af Kirkecenteret Vejle. Bladet er stilet til menighedens medlemmer og andre, som måtte være interesseret i kirkens aktiviteter. Vendepunktet udkommer 5 gange om året i 250 eksemplarer. Ønsker du at få bladet tilsendt, så skriv en mail til: kontor@kirkecenteretvejle.dk.

Kirkecenterets kontor Vardevej 106 7100 Vejle Tlf.: 7572 5100 Fax: 7572 6166 kontor@kirkecenteretvejle.dk Åbent mandag-fredag kl. 9.00 - 12.00

Kasserer: Johannes Bech Sekretærfunktion: Bodil V.

Redaktion

Søren Viftrup (se ledelses-info) Orla Fredensborg Møller orla.moller@yahoo.com Mob. 3115 4890 Skribenter: Iben Nygaard og Jonathan Ploug

Kalender

Send emner til Kirkekontoret eller til Orla F. Møller.

LederTeam: Søren Viftrup // Seniorpræst Tlf.: 7572 5131 Mobil: 2395 2386 E-mail: soeren.viftrup@gmail.com Joan S. Højberg // Lovsangspræst Mobil: 4028 9503 Email: joansonne@gmail.com Ralph Kristensen: Tlf.: 2488 1490 E-mail: kristensen.ralph@gmail.com Claus H. Jørgensen: Tlf.: 7587 2773 Mobil: 6074 9089 E-mail: claus.hejlskov@gmail.com Erik Christiansen Mobil: 2422 9235 Email: erik@kaltoftel.dk

Annoncer, artikler og meddelelser sendes til bladet sendes til Orla F. Møller Deadline for næste udgivelse er d. 15. august 2014.

Forsidefoto: Familien Nissen og familien Korsbech (+ hund) hygger sig på SommerCamp 2013. Foto: Orla F. Møller

Fokus på MISSION...

Kirkecenteret Vejle og Apostolsk Kirke på landsplan støtter en del missionsprojekter. Vær med til at bede - og til at støtte økonomisk:

Særlige indsamlingssøndage: 29/6 indsamling til Rumænien. 31/8 indsamling til Malawi.


Fra praestens skr ivebord

Vær med til at så og høste – ud over alle grænser! Vi er i denne tid udfordret. Ikke af politikernes drillesyge, ikke af EU- diskussioner, nej, vi er udfordret at den levende, skabende, elskende Gud, som har givet os et kirkecenter, der er i fuld flor og som kan bære utrolige opgaver og rumme hundredevis af nye medlemmer. ER vi en generøs kirke? Ja, hvad synes du? Det er jo bl.a. dig og din generøsitet, der skal tegne svaret på det stillede spørgsmål. Hvilket dejligt forår - med udsigt til en smuk sommer, - en af de absolut bedste Foran os ligger store oplevelser, store udfordringer - og med os har vi en fantastisk Gud, der i disse år åbner døre i stor stil til mennesker i dette land. Denne vinter og dette forår har vi udfordret hinanden i lyset af Guds store kærlighed - Vi har udfordret hinanden til at ’rykke sammen’ og til at ’rykke ud’. Vi har set og lært - ’at sammen er vi bedre, sammen når vi længere’. Menigheden er udfordret helt vildt.

Der skal investeres i de unge

Børnearbejderne slider, teenager-lederne slider, ungdomslederne buldrer. Jo, dygtige medarbejdere gør en formidable indsats og vi må stå sammen og styrke bæreevnen.

Det er virkelig så fedt, at der gøres denne store indsats for vore børn, - men vi er også udfordret.

Ansættelser og flere tiltag står for døren

Mange, frivillige ledere knokler løs, men der er også en udfordring til, at vi på børnesiden skal kunne lønne måske 1 dag til en ledende koordinerende person. Tro mig, - der er rigtig meget at gøre, men det er også kirkens fremtid, der står på spil. Ungdomssiden - her har vi en fælles opgave i at investere. Vi har i tro til Gud ansat en ungdomsleder på SU-vilkår - og vi skal kunne løfte opgaven - også økonomisk. Gruppen vokser konstant og der er rigeligt at se til for Terese, Sebastian og Anne-Mette.

s. 3


s. 4

Fra praestens skr ivebord Vi har en skøn lovsangspræst og har og mange penge kommer ind - måned for haft det i fire år nu. Joan har gennemgået måned. 3K-uddannelsen, og vi har som kirke Vores målsætning er, ’at alle er med’. løftet med på studieudgifterne. Joan skal Sammen når vi længere. lige puste ud, men er fremover i deltidsansættelse her i kirken. Lovsangsgruppen Vi må investere i tjenester Vi udfordres som overfor nævnt til at er virkelig en stærk side af vores gudsinvestere i tjenester. Vi tjenesteliv og vores modudfordres til at rejse tagelse af mange, mange Kan vi rejse 250.000 kroner økonomi til børnesinye. Så også her må vi mere i år end sidste år. Ja, den, til ungdomssiden, løfte en økonomisk udfordring. hvorfor ikke?! Nok mister til lovsangsområdet og til administration og Flere tiltag er målrettet vi nogle hen over årene, endelig til at række ud byen. Evangelisationsmen vi indskriver nye medtil byen. indsats, områdeindsats, Kan vi rejse 250.000 sociale tiltag... Skønt og lemmer løbende. kroner mere i år end gudgivent. Men også her sidste år. Ja, hvorfor udfordres vi økonomisk. ikke?! Nok mister vi nogle hen over årene, Mange nydanskere kommer til. Der er men vi indskriver nye medlemmer løfrivillige, der kører bus søndag efter sønbende. Blandt gamle som nye medlemmer dag. Disse og andre sociale tiltag kalder rejses givere. også på økonomisk bærekraft. Som kirke tror vi på og praktiserer at give Gud de 10%, som er hans. Altså Vi har så meget at takke for. Guds velsigtiende. Gud sørger for os, sørger for at nelser øses ned over person efter person, vi får vores lønandel. Alle 100%. Men familie efter familie - så må vi endnu en Han siger også, at de første 10% tilhøgang sige: Pris ske Gud for alle glade girer Ham. Lad os ære Gud med tienden. vere. Pris ske Gud for hver gave, lille som Lad os ære Gud endnu mere med gaver stor. Gud er generøs mod os, og han kaltil forsk. indsatsområder. Lad det være der på vores generøsitet og giverglæde. en takkefestens tid. En høstens tid, hvor Mange penge er kommet ind i tiende Som demonstreret ved ”ski-løbskonkurrencen” på Menighedslejren, så må vi alle gå i takt og tage et slæb, for at vi kan nå længst ud!


Medde l e l ser vi i glæde og taknemlig giver gaver for at takke Herren. En ny præst er på vej. Medio september vil David Viftrup tage fat. Hvor jeg slipper, tager han over. Nye, friske øjne og ny visioner vil dukke op og nye kræfter til at matche udfordringerne.

Men vi vil ikke sidde med hænderne i skødet og vente. Vi må forberede os til en endnu større høsttid - og vi må styrke tjenesterne endnu mere - for at livet kan rummes og vokse, - uden at vi skal se stress-ramte medarbejdere ’flage ud’. Kom og få en snak. Kom og bær med. Bliv en glad giver, der løfter sammen med os andre. Sammen kan vi nå langt længere. Få aftalt regelmæssig at overføre fra din konto til kirkens konto. Det gør ikke ondt. Det velsigner. Endnu engang: Kan vi løfte 250.000

Grill-hygge i Mariaparken Velkommen på Mariasplads, Vejle C, d. 10. juni klokken 18:00 - 22:00. ’Presence’ (kirkens ungdomsarbejde) rykker ud af kirken og ned i Mariaparken (Parken i midtbyen, hvor der er multibane og skøjtebane om vinteren) Kom og vær med til en lækker aften med hygge, grill og forhåbentligt lækkert vejr ! Inviter en ven med :) Der vil være noget salat og brød, men medbring selv kød til grillen og drikkevarer.

mere i tiende og gaver. Ja - vi kan, hvis vi alle prioriterer det. Tiende fra yderligere 5 familier - og vi er der. Eller 50 givere, der øger med 5.000,- kr. om året - Tænk ikke ringe om betydningen af din gave til at møde Guds udfordringer. Endnu en gang tak for alle bidrag, der kommer ind, måned for måned.

Og nu er det sommer. SommerCamp står lige foran os. Er du meldt til? Ellers skynd dig. Igen i år er der opstillet et fælles Vejle-telt på Vejle-Street. En rigtig skøn og velsignet sommer. Kærlige hilsner Bodil Søren Viftrup

Kig forbi Vejle-teltet På SommerCamp i Kolding d. 5.-11. juli 2014 stiller vi et stort partytelt op midt i ”Vejle-gade”, (nord-vest for højeskolesøen) så vi har et sted at samles på tværs af campingvogne og telte. Du/familien lyst til at stå som dagsværter for en dag, hvor I er med til at opmuntre til brugen af fællesteltet, ved enten blot at være til stede eller arrangere fællesskaber/aktiviteter, så meld dig til Claus Jørgensen (tlf. 6074 9089), som koordinerer bemandingen af fællesteltet.

Håber vi ses ! Kh Anne-Mette og Sebastian

TILLYKKE! Alice Riismøller, 50 år d. 8. aug. Borgmester Madsens Gade 7, 2.th

Givertjeneste?

Støt kirkens arbejde med en gave. Indsættes på konto: 1569 640 57 45363.

s. 5


s. 6

Livet i Famil ien

HÆLP! Mit barn er blevet teenager

Adap Paus teret fra ti mag ans arti Frida asin et ”L kel i IME”

Har dit søde barn også transformeret sig til en mut, doven og trodsig teenager, kan det godt sætte forælder-barn-forholdet på lidt af en prøve. Vendepunktet guider dig til at tackle de klassiske udfordringer, når puberteten rammer. har altså symptomer, der ligSom forældre (eller bedsteforældre) til teenagebørn, kan ner stress eller depression. Psykolog Ulla Dyrløv fra man pludselig tage sig selv i Familiepsykologisk Praksis at tænke: Hvem har taget mit fortæller her om fem typiske kvikke, søde barn og erstattet udfordringer med det med et dvaskt LAV LISTER SOM HJÆLbørn i puberteten og glemsomt væsen fra en fjern PER JER MED AT HUSKE og kommer med REGLER OG RUTINER bud på, hvordan planet!? du tackler dem. Bare roligt, der er ikke sket en forveksling. Dit barn er GLEMSOMHED derimod ved at gennemgå Udfordring: en af menneskelivets største For femte gang i denne uge forandringer - nemlig pufår du et opkald på jobbet fra berteten! Der er tale om en udvikling, der skabes i frontal- din teenager, som har glemtsine nøgler - og som i øvrigt lapperne i hjernen - en tilringer inde fra naboen, fordi stand der minder lidt om det, mobilen også er blevet væk. der sker i hjernen, når man går i krise-modus. Teenageren Du mærker irritationen vokse, og lysten til at skælde kraftigt ud presser sig på.

af det sidste,man kan overskue. Lav derfor en liste over de situationer, hvor det går galt igen og igen, og find ud af, hvordan du kan forebygge det. Er det madpakken, nøglerne, mobilen, din teenage konsekvent glemmer, så lav en liste på hoveddøren, som husker på de tre ting. Det er ikke sundt for nogen, at blive ”slået i hovedet” hele tiden, så indse og respekter, at dit barn går igennem en svær tid, hvor det har brug for ekstra støtte.

TØJSTIL

Udfordring: Du gyser ved synet af dit barns yndlings-outfit og får lyst til at komme med din uforbeholdne mening og beordre dit barn tilfluks at trække i noget andet tøj.

Sådan tackler du det Forældres ansvar i forhold til deres børns tøj er, at tøjet er rent, passer til årstiden og - især når det kommer til Sådan tackler du det de yngste teenagere - at det Når mennesker er ikke er seksualiseTØJSTIL ER EN i krise - som det at rende. Men resten blive teenager kan DEL AF IDENTITETS- skal forældrene sammenlignes med UDVIKLINGEN ikke blande sig i. - har de brug for Lad dit barn klæde sig som hjælp til at gøre hverdagen så det har lyst. Det er en del af forudsigelig og nem som muderes udvikling - de eksperiligt. Skæld-ud og et vandfald menterer med deres identitet af spørgsmål er derfor noget og følelser. Dette gælder også,


K irkecenteret Vejle

s. 7

eksempelvis hver mandag og onsdag gerne vil have, at dit barn kommer hjem uden påhæng, fordi du har lyst til at være sammen med dit barn alene.

FRIE TØJLER ELLER STRAMME RAMMER

Udfordring: Du føler, dit barn ikke rigtig gider være sammen med dig. Du tænker, at du hellere må give masser af plads og mere frie tøjler.

Sådan tackler du det når de forsøger at passe ind vær opmærksom på, at du Forældrerollen er ofte at sammen med eller imponere ikke bare kan forvente, at dit være en slags pilot. Piloten deres kammerater. Hjælp dem barn eksempelvis kan overskal bevare overblik og vide, på vej, og opfordre dem til at skue at vaske tøj. Det er derfor hvordan vi alle kommer siktænke sig om, men ellers lad nødvendigt, at du laver en helt kert igennem turbulens. Det dem gå igennem de faser, de konkret køreplan for, hvordan er præcis dette, dit barn har har brug for. det skal gøres, så det er nemt brug for. Respektér og rum dit og overskueligt, at gå til. barn, og vis, at du er klippen HUSLIGE PLIGTER i deres liv, som de kan regne Udfordring: VENNER OG KÆRESTER med, og som elsker dem, uanUdfordring: Alt roder og dit barn efterset hvad. Tag ikke fejl - teenDit barn har venlader krummer, tøj, slikpapir VÆR PILOT FOR DIT agere har i den grad ner og måske en kæog sure sokker i hele huset, behov for deres forBARN. AT COACHE reste med hjemme, som Hans og Grete lagde sten, ældre. De udtrykker KRÆVER NÆRVÆR. og du fornemmer, at da de skulle finde ved ud af det bare ikke på de gerne vil vartes op, men at skoven. samme måde som da de var du samtidig skal være usynlig! små børn. Vær nærværende. Sådan tackler du det Lav mad sammen, gå tur med Sådan tackler du det Det er meget vigtigt, at du hunden sammen. Tag dig tid Du tolker situationen forlader dit barn indgå i arbejdsat bare vær til stede sammen kert. Dit barn ønsker ikke, fordelingen derhjemme. Det med ham/hende uden at stille at du er usynlig. Tværtimod. er en rigtig dårlig idé at skåne et hav af spørgsmål. Men tag Vis interesse for dem for pligter, da også tid til at snakke om store PLIGTER I HUSET dit barns venner, det er det samme emner. Hvordan jorden blev SIGNALERER: VI HAR tal med dem, og som at sige, at der skabt, om kærlighed og livet. BRUG FOR DIG... vis dem, at de er ikke er brug for Det giver ”kød” på samtavelkomne. Hvis du føler, at dem. Lav en liste med 20 len og hjælper dit barn til at det bliver for meget at have huslige opgaver, og lad dit perspektivere og forstå flere venner og kærester i huset barn vælge to. Skift gerne nuancer af livet. opgaverne ud løbende, men hele tiden, så meld ud, at du God rejse!


s. 8

Gaestetaler ved SommerCamp

Længe leve kirker, der gør en forskel! I store dele af den vestlige verden er mange blevet trætte af skandalerne der ruller i kirken - lige fra katolske præster afsløret i perversitet til pengegriske pinseevangelister. Og mange i England spørger sig selv om kirken overhovedet har en rolle at spille i et moderne ikke-religiøst samfund. Midt i dette virvar sætter Lauren Wills, en freelanceskribent fra Manchester, sig til at undersøge Glyn Barrett’s !Audacious City Church. Hun endte op med en artikel der lovpriser kirken. En lille rundtur i den indre by i Manchester afslører hurtigt, at denne by har brug for hjælp. Selvom du samlede midler sammen til at hjælpe et par hjemløse personer, så ville den varme følelse indeni kun vare et par minutter – for drejer du rundt om det næste hjørne, vil du se endnu mere elendighed. Der er narko- og alkoholafhængighed,

På SommerCamp 2014 kan vi glæde os til et gensyn med den unge sprælske præst fra Manchester, Glyn Barrett.

hjemløshed, prostitution, og menneskehandel (traficking) i vores by! Som enkeltpersoner kan vi have svært


K irkecenteret Vejle

ved at gøre en afgørende forskel. Det er tydeligt, at disse mennesker har brug for en organisation, der er 100 % engageret i bevidst venlighed og velgørenhed på en struktureret og konsistent måde.

Overstrømmende gavmildhed

I januar 2014 rapporterede BBC, at !Audacious Church i Manchester inviterede 100 hjemløse ud til restauranten ”Red Hot World Buffet” til en middag, hvor alle udgifter var betalt! Bare at se det i nyhederne varmede mit hjerte. Folk, der aldrig havde været på restaurant før, nød en fantastisk aften. Det skal lige tilføjes, at dette ikke blot var en enkeltstående begivenhed eller et ”publicity stunt”. Kirken lever bevidst med en velkommende og velgørende indstilling. !Audacious åbner dørene for de hjemløse hver uge, hvor de får mad og drikke. Over 1000 mennesker deltager hver søndag i deres tre gudstjenester. De kommer fra vidt forskellige baggrunde, sociale lag og etnisk oprindelse. Som en særlig jule-event hyrede kirken en limousine, som kunne tage hjemløse kvinder hen til et sted, hvor de kunne nyde en spa- og skønhedsplejedag . Disse tiltage viser et andet billede af kirke, end det vi sædvanligvis ser i medierne. Ingen hjernevask, ingen særlig kristen klub. Det virker som om disse mennesker ønsker at gøre en ægte forskel. Mange siger, at de ikke bryder sig om kirke og organiseret religion. Det kan være de ville ændre holdning, hvis flere kirker levede de værdier ud, som Bibelen beskriver.

Dristig kærlighed

Bibelen viser at Jesus interagerede med svindlere, løgnere, udstødte, dem med smitsomme sygdomme og endda prostituerede. Ved en lejlighed , han lod en prostitueret vaske sine fødder og derefter tørre dem med sit hår. Hvis det ikke er skandaløst, ved jeg ikke hvad er! Jeg spekulerer nogle gange på, hvordan det kunne gå til, at kirker mange steder har ladet sig forvandle til eksklusive klubber af religiøse mennesker, der ser hinanden hver søndag. En vigtig del af visionen for !Audacious Church er at vise Guds kærlighed på en praktisk måde til andre. Den ønsker at være en ”kirke, der stopper trafikken” dvs. et sted som hele byen lægger mærke til. Kirken ønsker at være inkluderende i ekstrem grad og engageret i at hjælpe andre. Hvis du kun plejer at komme i kirke til Jul og Påske, så behøver du ikke at være nervæs for at føle dig udenfor eller blive set ned på, hvis du kommer til !Audacious. Du vil føle dig hjemme i dens radikale up-to-date stil og du vil nyde dens inkluderende kultur.

Kirker som !Audacious er med til at ændre opfattelsen af religion i Storbritannien. De har forpligtet sig på at møde verden der hvor den er - og at gøre en forskel for dem, som andre ofte overser. Jo, kirke i det 21. århundrede er ”alive and well”!

s. 9


s. 10

Men ighedslejr 2014

Menighedslejr Lyngsbo 2014

Christina Juhl fortæller fra Lyngsbo: Endnu engang havde vi en fantastisk menighedslejr, hvor mange dejlige mennesker var med til at gøre det til noget særligt. Det bedste ved sådan en lejr er helt klart fælleskabet. Man kommer tættere på kirkefamilien og har muligheden for at danne relationer med nogle fra menigheden, som man måske ikke lige har snakket så meget med før hen.

Temaet for lejren var ” Sat i bevægelse - af Gud, med hinanden, for verden. Det er virkelig stærke ord, som jeg i hvert fald tog til mig, og i løbet af weekenden blev jeg derfor klar over, hvor vigtig det er, at vi er aktive for Gud, og viser andre, hvad de betyder for os. Jeg er stolt af min kirkefamilie og glæder mig allerede til næste menighedslejr 2015, til nye og udfordrende dage med Gud og hinanden.

Foto: Helle F. Møller


Kirkecenteret Vejle

Rebekkas lejrkollage Rebekka Dittrich, Hedensted, deler her nogle af sine fotografiske indtryk fra menighedslejren p책 Lyngsbo 2014.

s. 11


TeTe l efon l iste l efon l iste Funktionsgruppeledere: Lovsang/musik: Teknik/IT:

Joan Sonne Højberg......................................... 40 28 95 03 Ralph Kristensen.............................................. 24 88 14 90

Børnekirken:

Ejendom/diakoni

Ruth M. Jørgensen............................................ 75 87 27 73 Erik Christiansen............................................. 35 12 33 86

Arbejdsgruppeledere: Netværksgruppeleder: Lyd/teknik: Kasserer: Tiende-regnskab: Mærkedage-indsamlinger: Diakonisseleder: Diakonleder: Rådgiver: Mission - forbedere: Alpha/Beta-kursus: Ungdomsgruppen ’Presence’: Meeting-Point (teenagere): Juniorgruppen ’Hyggeren’: Mini-kirke:

Hjemmeside/web-master: Juniorband: Organist:

Fristedet: Forbønsgruppen: MiniCafé: Pedel:

Bogsalg: Tirsdagstræf/banko: Udlejning af lokaler: ”Hjerte og Hænder”:

Jens Kristensen................................................. 30 11 08 61 Johannes Bech................................................... 20 93 67 81 Vagn Kristensen................................................ 75 83 48 95 Grete Wind (grete.wind@get2net.dk).... 75 83 13 91 Elna Hedegaard................................................ 75 85 36 79 Jan Stidsen.......................................................... 75 72 71 49 Tina Espensen................................................... 28 92 05 25 Grete Wind.......................................................... 75 83 13 91 Erik Christiansen............................................. 35 12 33 86 Sebastian Fredegod......................................... 31364657

Anne-Mette Fredegod.................................... 20 26 90 10 Michael Ploug.................................................... 23 44 45 16 Sunita Kristensen............................................. 40 14 61 64 Helle F. Møller.................................................... 31 36 43 01 Orla F. Møller...................................................... 31 15 48 90 Orla F. Møller...................................................... 31 15 48 90 Vagn Kristensen................................................ 75 83 48 95 Magnus Hedegaard......................................... 75 85 36 79 Grethe Hansen................................................... 75 83 74 37 Sunita Kristensen............................................. 40 14 61 64 Evald Nielsen..................................................... 76 62 09 09 Anita Dodds........................................................ 50 53 17 80

Gitte H. Brohus/ Johanna Nielsen............. 26 24 62 83/75 82 45 15 Bodil Viftrup....................................................... 28 91 99 51 Anita Dodds........................................................ 50 53 17 80

kontor@kirkecenteretvejle.dk

Ungdomsforeningen, fmd.:

Claus Jørgensen................................................ 60 74 90 89

Tilmeld dig vores nyhedsmail og vær opdateret på, hvad der foregår i Kirkecenteret:

Omsorg/Relationer: Anita Dodds........................................................ 50 53 17 80 Kommunikation/Synliggørelse: Orla F. Møller...................................................... 31 15 48 90

Apostolsk Kirke Vejles bankkonto: Reg.nr. 1569 Konto: 640 57 45363. Husk dit givernr. ved gaveindbetaling.

Vendepunktet nr 3 2014  
Vendepunktet nr 3 2014  

At så og høste - ud over alle grænser. At tackle teenagere. Audacious City Church gør en forskel. Fotokollage fra Menighedslejren på Lyngsbo...

Advertisement