Page 1

apr il - maj 2014

Vendepunktet

Er det dig eller mig, der kører? S. 6-7 Tanker fra en smügruppe. S. 8-9

Helbredelse af sjĂŚlen S. 10 Sidste nyt fra AKO-Genbrug. S. 11

Kirkecenteret

apostolsk kirke | vejle


s. 2

K irke-info

Vendepunktet

Vendepunktet udgives af Kirkecenteret Vejle. Bladet er stilet til menighedens medlemmer og andre, som måtte være interesseret i kirkens aktiviteter. Vendepunktet udkommer 5 gange om året i 250 eksemplarer. Ønsker du at få bladet tilsendt, så skriv en mail til: kontor@kirkecenteretvejle.dk.

Kirkecenterets kontor Vardevej 106 7100 Vejle Tlf.: 7572 5100 Fax: 7572 6166 kontor@kirkecenteretvejle.dk Åbent mandag-fredag kl. 9.00 - 12.00

Kasserer: Johannes Bech Sekretærfunktion: Bodil V.

Redaktion

Søren Viftrup (se ledelses-info) Orla Fredensborg Møller orla.moller@yahoo.com Mob. 3115 4890 Skribenter: Iben Nygaard og Jonathan Ploug

Kalender

Send emner til Kirkekontoret eller til Orla F. Møller.

LederTeam: Søren Viftrup // Seniorpræst Tlf.: 7572 5131 Mobil: 2395 2386 E-mail: soeren.viftrup@gmail.com Joan S. Højberg // Lovsangspræst Mobil: 4028 9503 Email: joansonne@gmail.com Ralph Kristensen: Tlf.: 2488 1490 E-mail: kristensen.ralph@gmail.com Claus H. Jørgensen: Tlf.: 7587 2773 Mobil: 6074 9089 E-mail: claus.hejlskov@gmail.com Erik Christiansen Mobil: 2422 9235 Email: erik@kaltoftel.dk

Annoncer, artikler og meddelelser sendes til bladet sendes til Orla F. Møller Deadline for næste udgivelse er d. 15. maj 2014.

Forsidefoto: Tilbedelse og bøn under gudstjeneste i Apostolsk Kirke Vejle. Foto: Jonas Normann - www.sidewalktalk.dk

Fokus på MISSION...

Kirkecenteret Vejle og Apostolsk Kirke på landsplan støtter en del missionsprojekter. Vær med til at bede - og til at støtte økonomisk:

Særlige indsamlingssøndage:

www.sidewalktalk.dk

Søndag den 25/5 er der indsamling til Israel og den menighed, vi støtter i byen Akko.

Foto: David Dawson


s. 3 www.sidewalktalk.dk

Fra praestens skr ivebord

Sammen er vi bedre - sammen kan vi vinde tusinder for Guds Rige Hvis et folk står sammen og taler samme sprog, så kan intet, de sætter sig for være umuligt (1. Mos. 11). Hvis du har hengivne folk, en menighed af levende, velfungerende små teams - med enkle formål og klar kommunikation, så kan intet stoppe dem... Vi skal ikke stå sammen for at bygge vores egen ’palads’, men for at fuldføre det løb, Gud har givet til menigheden. Skal vi da fortsætte og udvikle kirkecenteret. Ja, vi skal. Skal vi skabe et sted for tilbedelse for mange hundreder. Ja, vi skal. Skal vi udvikle et multi-forrådshus for denne egn? Ja, vi skal. Kan een klare dette. - Nej. Kan to klare dette? - Nej. Kan een gruppe klare dette? - Nej. Hvem kan. Gud kan! Han har kaldet os til at fuldføre missionsbefalingen og kærlighedsbefalingen. Voksende antal af grupper og teams - fast besluttede på at fuldbyrde Guds kald - de kan gøre en mærkbar forskel i byen og på denne egn, de kan mætte sultne og tørstige - både åndeligt og til tider fysisk. Ja - rigtigt. Hvis nogen kan, så er det Gud, der kan, men han bruger ’legemet’ - menigheden. Hvis nogen kan, så er det et folk med eet

hjerte og een passsion - ganske farverige, ganske forskellige personer, men med en brand i hjertet - et folk på vandring med fælles mål. Hvis nogen kan, så er det sådanne, der kan. Har Gud kaldet os?- Ja Han har. Vil vi sige ja? Vil du sige ja? Menigheden i Vejle er som en by, der ligger på et bjerg.......sådan lød Guds kald til mit hjerte for 21 år siden. Lige siden da, har jeg lagt mit liv ind i den vision, - uanset svagheder og uanset mange mangler. Gud er trofast og Han har holdt kursen og Han fortsætter....

Åbenhed og fællesskab

Går det så ikke let? Nej det gør det ikke. Vi må holde fast i hinanden i et netværk af mindre, levende enheder. Opbygge og fastholde hinanden i åbenhed og fællesskab, - Ja, men vil der så opleves storme i livet. Ja der vil. Nogle er i storme lige nu. Vi vil naturligvis møde stærke vinde, som


s. 4

Fra praestens skr ivebord blæser ind over vore liv. Ja, vi vil møde høj grad. Tænk på tiden i Worsaaesgade. prøvelser og store vanskeligheder - i relaTænk på Humlebien, som startede op i tioner, i økonomiske forhold, ja på ethvert 1996 og sendte tonsvis af nødhjælp op tænkeligt område. over 3.sal med hejseværk - og ned igen. M e n - tænk over det! Hvem skal holde Tænk på AKO Genbrug i Skolegade fra den enkelte oppe i disse storme? Du har 2000 til 2009. - tænk på Teamture og brug for at være en del af kirken og gudshårdt arbejde i lagre og genbrug -- med tjenestefejringen, men du har også brug eet formål....give klæder og mad til dem, for at være sammensom trænger. Tænk vævet med en mindre på, at vi som kirke Fra vandringer i bakket terræn, enhed - en smågruppe, således har stået vandringer i bakkelandskab og med i og støtter manet team. Det er ligesom træer, der vokser i over bjerge, så ledes vi nu fra ge menighedsplantlunde. Træerne støtter ninger i Rumænien, mange kampe og sejre i det hinanden i stormen. Nepal og også på Sri forjættede land – ud til indtaGrenene ’holder i hånd’. Lanka og så nu - i Det er et perfekt bilgelse af hele det område, som 2014 - nyt Genbrug. lede - det er sådan, vi er Vi støtter mission på Gud har givet os. stærke sammen. Grønland. I stort og små - men dog virkeSmågrupper med klar mission lig noget. Pris ske Gud En mindre enhed, en smågruppe, et team, I kirken har vi set tilgang år efter år. Vi må ha’ en retning, et formål - en mission har ombygget Vardevej 106 med de ’bare at udføre. hænder’ i 2006/2007, og senest har vi En smågruppe, eksisterer ikke kun for modtaget rigtig mange asylansøgere og sin egen skyld. Den har et formål. Man mange andre nationaliteter og etniske gør noget sammen. Det er formålet med danskere. - Guds nåde hele vejen. Dette og grupper. De gør en forskel i verden på eet meget, meget mere. eller flere områder. Nu gælder det Har menigheden gjort dette før? Ja i At rykke sammen og rykke ud ---- også at nå Vejle i endnu større mål: at bringe Ungdomsgruppen Presence høsten i hus, også at fokusere stærkt på har ”Celebration”-aften Vejle og omegn, at fokusere på enkeltpersoner, at fokusere på specielle segmenter, at nå de mange nydanskere, at hjælpe borgere gennem ’Hjerte og Hænder, at vinde mennesker gennem gadearbejde og forbøn, at udvikle et stærkt forrådshus med skøn lovsang, klar forkyndelse og Guds kærlighed i praksis... sådan hører jeg Helligåndens kalden. Det er tid at se ’skyen lette og bevæge sig’ - og derfor tiden at vandre med skyen, med Guds folk, med på vandringen UD. De skal gå ud- og de skal gå ind- for at finde føde.


Medde l e l ser Videre under Helligåndens tilskyndelse

Tillidsfulde, ømme over for hinandens trivsel i fællesskabet, store hjerter med plads for hinanden - også i vores store forskellighed - og så, så - med Helligåndens tilskyndelse, med ’skyen, der flytter sig, ildstøtten, der drager videre, så følger vi med. - Fra vandringer i bakket terræn, vandringer i bakkelandskab og over bjerge, så ledes vi nu fra mange kampe og sejre i det forjættede land – ud til indtagelse af hele det område, som Gud har givet os. Det handler ikke om fart eller heste-

Guldbryllup

kræfter, det handler om at tage et skridt ad gangen. - En Josva er allerede udpeget. En Josva forbereder sig til at gå foran. Hans hjerte brænder for menigheden, for byen - for Guds Rige i Danmark.

Velkommen til påskefejring, til ungdomsvelsignelser og til menighedslejr. Mange, skønne muligheder for at fejre og takke og velsigne, Ja, hver dag er du sendt for at velsigne. Kærlige hilsner og tanker Søren Viftrup

60-års fødselsdag

I anledning af vores guldbryllup d. 24. april er du velkommen til morgenkaffe kl. 9.30 i Kirkecenteret, Vardevej 106, Vejle Tilmelding er ønskelig senest d. 10 april, på sedlen fremlagt i kirkens boghandel eller på tlf. 3118 3361 eller 3118 3360 Med venlig hilsen

Inna og Evald Nielsen

SSSHHHH... SURPRISE PARTY! Da min søde kone Ruth Brolund runder et skarpt hjørne sidst i maj, vil jeg gerne fejre hende sammen med menigheden, familie og gode venner lørdag den 31. maj i Multisalen til brunch fra 10.00 til 14.00.

Sune Brolund

TILLYKKE! Nelly Sørensen - 75 år d.2. april Østerled 10, 7171 Uldum

Erik Bjerre - 50 år d. 16. maj Den Hvide Facet 1, 5.E, 7100 Vejle

Inga Hansen - 85 år d. 8. april Kjærsgården 12 st. tv. 7100 Vejle

Jette Bjerre - 50 år d. 21. maj Den Hvide Facet 1, 5.E, 7100 Vejle

Inna og Evald Nielsen - Guldbryllup d. 24. april Langelinie 35B 02, 7100 Vejle

Ruth Brolund - 60 år d. 29. maj Aakjærsvej 5, 7100 Vejle

Givertjeneste?

Støt kirkens arbejde med en gave. Indsættes på konto: 1569 640 57 45363.

s. 5


s. 6

Hverdag med Gud

Er det dig eller mig, der kører? Af Iben Nygaard

Kender du ikke det der med, at én (og her nævnes ikke noget specifikt køn) kører bilen og personen ved siden af (igen ikke noget specifikt køn) har taget opgaven som kommentator meget alvorlig. Der kommer løbende opdateringer til chaufføren om kørslen, vejens forløb og hastighed og fyldige referater om mulige farlige hændelser, der var næsten ved at opstå lige før, uagtet at chaufføren egentlig helst bare ville være fri?! Når chaufføren når dertil, hvor rollerne lige endnu engang må redefineres, så kommer denne kommentar fra ham (undskyld, blot en generalisering): ”Er det dig eller mig, der kører?” Den er jo svær som medpassagerer at give igen på, hvorpå der bliver stille et øjeblik, men også kun et lille øjeblik. For hvem ellers er der til at komme med gode råd om gearskifte, brændstofbeholdning og hvilke faciliteter den næste rasteplads har at byde på?

Jeg vil selv styre

Kunne Gud egentlig ikke have det på samme måde, hvis det var ham, som sad bag rattet? Jeg ved i hvert fald fra mig selv, at jeg da godt lige kan give Gud nogle hints

om, hvor jeg befinder mig på en skala fra 1-10, hvis han nu ikke havde holdt øjnene på vejen. Er jeg sikker på, at Han kender vejen og hvad nu hvis Han er natteblind? Var det ikke bare meget bedre, hvis jeg selv overtog rattet og dermed styringen? Så kunne Gud lege kommentator ude på sidelinien og komme med gode råd og opmuntringer til min, når jeg selv skal sige det, fremragende kørsel. For jeg ved vel bedst selv? Eller....?! Jeg kender én, som har symptomer på lidelsen ”meget-entusiastisk-medpassagermed-hang-til-overdreven-indblanding”. Hendes motto kunne sagtens være: Det er bedst, jeg gør det selv, så ved jeg, at det bliver gjort ordentlig. Hvor længe tror du, man kan holde til det? 3 uger, 6 måneder, 10 år...?

Præstation, kontrol og stress

At have kontrol med alt - selv det, der ligger udenfor ens rækkevidde - er virkelig sundhedsskadeligt og er heller ikke Guds intention. Der er ingen mennesker, der i længden kan holde til at skulle præstere det ypperste i alle livets aspekter, at kontrollere hver en detalje og sætte farten op, når presset stiger. Men intet ligger udenfor Guds rækkevidde, så hvorfor ikke prøve at lægge noget af ansvaret over til Ham? Jeg blev sygemeldt pga. stress forrige år. Det i sig selv er ikke en sensation - 35.000 danskere gør kunsten efter hver dag. Men sensationen er, stress eller ej, at kunne nå til den erkendelse, at vi ikke skal forsøge at nå alt på én gang og være overalt på en gang. I bladet ...et Ord til Dagen stod der noget meget fornuftigt en dag, jeg måtte tage til mig:


K irkecenteret Vejle

”Der var bolde, som jeg ikke skulle spille med. Da jeg til sidst fik mod til at lade dem falde til jorden, begyndte jeg at jonglere med de to eller tre bolde, jeg fra begyndelsen var skabt til at kunne holde i luften. Mærkeligt nok kom folk og samlede de andre bolde op. Det jeg ikke havde kunnet slippe, var muligheder, som andre ventede på.” Hvilke bolde spiller du med og hvor mange? Vores værdi ligger ikke i, hvor mange timer, vi kan arbejde eller hvor meget vi kan løfte. Vores værdi ligger i de gaver, vi har fået af Gud. Alt andet er uden for vores kernekompetence og egentlig ikke dér, vi skal sætte vores kræfter ind. Det er dét, vi hver især gør og er i fællesskabet, der tilsammen udgør et hele. Det jeg ikke kan, det kan du og det, du ikke kan er der andre, der gør. Uden hin-

anden er vores værdi ligegyldig, for kun i fællesskabet ser vi, at vi supplerer hinanden og med hver vores kernekompetence får vi sammen løst alle opgaver og overkommer udfordringer.

Slip rattet – slip boldene

Tør du overlade rattet til Gud? Du skal vide, at Han hverken er natteblind eller overser de mindste ting på vejen. Han ved også, hvornår du har brug for et hvil og hvornår det er tid at rykke ud i overhalingsbanen. Nogle helte har brug for en makker - som fx Batman har Robin - men det behøver ikke være dig! Hvilke bolde vil du slippe og lade andre overtage? Det er ikke sikkert, det bliver lige så perfekt, som du selv havde tænkt det, men hvis gaven alligevel fra starten var tiltænkt en anden i fællesskabet, så er det bedre at du bruger dine kræfter, der hvor du stråler allermest. Og så overlad trygt rat og retning til Gud - og en enkelt eller to bolde til os andre i fællesskabet.

s. 7


s. 8

Anmeldelser & tanker

”Hvad i alverden er vi her for?” I skrivende stund er vi over halvvejs igennem kampagnen ”Ryk sammen – ryk ud!”. Det kan selvfølgeligt være vanskeligt allerede nu at vurdere, hvad kampagnen har resulteret i. Men for min del er der i hvert fald nogle vigtige ting, jeg tager med mig videre.

Tanker fra en smågruppe

Af Joan Sonne Højberg

Ryk sammen og ryk udkonceptet består af mindre smågrupper ud af en større menigheds sammenhæng. I vores gruppe mødes vi hos Jette og Erik Bjerre - vi finder vi denne vekselvirkning mellem daglige læsninger, smågruppemøder og gudstjenester afslappende.

For det første har det været rigtigt sundt igen at blive mindet om hvorfor i alverden vi er her! Jeg kan så hurtigt blive optaget af hverdagens gøremål, at jeg mister fokus på, hvad livets formål egentligt er. Jeg får et korttidsperspektiv i stedet for et evighedsperspektiv. Her er det godt igen at tune ind, så det er Guds formål vi kalibrerer efter. For det andet har kampagnen givet mig en påmindelse om, hvor betydningsfulde de små fællesskaber er. Jeg glæder mig altid over at fejre guds-

tjeneste sammen med mange mennesker – men det store fælleskab har sin begrænsning. At rykke sammen i smågrupper, hvor der er plads til dybere samtaler giver mulighed for at knytte og styrke relationer. Og netop stærke relationer er afgørende hvis vi som mennesker og menighed skal vokse. En tredje ting jeg tager med mig er udfordringen til at række ud! Hvis jeg mener den gode bekendelse alvorligt, så må jeg også handle på den. Kampagnen har på en særlig stærk måde mindet mig om igen, at kærlighed bliver virkelighed gennem handling.

I gruppen kan vi dele liv og erfaring sammen. Rick Warren, der har skrevet materialet, har en enkel og let forståelig måde, at fremlægge et budskab på. Vi ser hver gang en undervisningssektion på DVD. Vedrørende hovedemnet om kærlighed, findes der rigtig


K irkecenteret Vejle mange facetter, der kan sammenlignes med en ædelsten. Den kan vendes og drejes og den stråler og reflekterer lyset gennem facetterne. Disse facetter afslører stenens ægte værdi. På samme måde har det værdi, når vi som mennesker lader os bearbejde. Det kan være at sætte banale ting til side for at give tid til at imødekomme min næste, pga. at Gud har elsket os først. Så, derfor et opråb om at bruge den kostbare tid, når vi har den. Alle har fået nådegaver, som bør bruges og anvendes i fællesskab med vore medmennesker: som i hjemmet, i kirken, hvor vi færdes i interesse grupper, og blandt naboer, som måske trænger vores hjælp. Alle mennesker

Lyt ”Ryk Sammen Ryk Ud” prædikenerne

Fra v. bag.: Vibeke Mainz, Jette Bjerre, Grace Corell, Tommy og Ruth Carstensen. Foran: Erik Bjerre, Maja og Egon Jørgensen.

har nødvendigvis behov, og er værdige vor opmærksomhed gennem bl.a. bøn, som Jesus gjorde. Vi har i gruppen konstateret, at vi hver især har brug for at være tilgivende, tålmodige og imødekommen-

http://kirkecenteretvejle. dk/aktuelt/ugensundervisning.html

de for at komme videre. Vi er åbne for små projekter, og synger gerne en sang i løbet af samværet.

På gruppens vegne. Maja Jørgensen

Program for Fristedet April 24.04 Inna og Evalds Guldbryllup. Alle ”Fristedets” deltagere inviteres til morgenkaffe og hyggeligt samvær kl. 9.30 i kirken. Dermed er der intet Fristedsmøde om eftermiddagen.

Gå ind på kirkens hjemmeside og find lydfilerne:

s. 9

Maj 1.05: Intet møde 8.05 Rita Brohus, Kolding. ”Som på ørnevinger”

Elna og Magnus Hedegaard

15.05 Else-Marie Hedegård Hansen, Ålborg. ”Fornyet tro” 22.05 Udflugt


s. 10

Boganmeldelse

Boganmeldelse: Helbredelse af sjælen Kirkens bogsalg har fået fat i denne lille undseelige bog - fyldt med frigørende sandheder! Her er nogle uddrag fra bogen. Paula Shields fortæller:

”Da jeg i 1982 kom til Europa, var der kun få, der kendte til begrebet indre helbredelse, eller helbredelse af sjælen, som jeg foretrækker at kalde det.... Mange kendte til fysisk helbredelse. Hvis nogen kom til dem med for eksempel en såret arm, så var de hurtige til at bede Jesus gøre den rask. Men for det meste forstod de ikke, at dengang Jesus døde på korset, da ... åbnede han også døren for helbredelse af vore sjæle - vore sind, viljer og følelser, såvel som for helbredelse af vore legemer. (Esajas Bog 53,4-5 og Salmernes bog 147,3).” ”Helbredelse af sjælen er anderledes end andre former for terapi og rådgivning. • Først og fremmest består den ikke i at grave ned i vor underbevidsthed. Når vi beder

for nogen, spiller vi ikke Helligånden. Vi lader snarere Helligånden bringe nøgleminderne... som Ånden ønsker at helbrede, op til overfladen. Navlebeskuelse, hvor vi betragter vore problemer eller synder, fører til depression. Det at bringe nøgleminderne op til overfladen ved Helligånden fører til frihed. • Det er heller ikke at tilstå gamle synder igen ... dem tager vi til Jesus og beder om tilgivelse. • Det er ikke psykiatri. Psykiatri hjælper os til at opdage vores problemer og derefter lære at leve

med dem. Ved helbredelse af sjælen opdager vi, hvad vore problemer er, og Jesus helbreder dem ved at tage smerten bort. Han sætter os fri!”

”Helbredelse af sjælen fjerne de hindringer og blokader, som afholder os fra at modtage og anerkende Guds betingelsesløse kærlighed til hver eneste af os ... og gør os i stand til at komme ind i Hans nærvær og udføre alt det, som Han har planlagt og forudbestemt for os.” Kig forbi kirkens bogsalg for at høre mere...

Anbefaling

Jeg blev ledt til denne bog, da jeg var til et kvindemøde hos Aglow her i Vejle. Paula Shields beskriver sine egne problemer, især omkring følelser, vilje og sind og hvordan hun gennem bøn kommer i dybten og bliver helbredt gennem Jesus. Jeg føler, at denne bog tager fat på virkelig vigtige emner, som jeg selv har haft

brug for at arbejde med. Bogen kan bruges til inspiration til bøn for andre eller gives til en person som tumler med problemer. Bogen kan også bruges til at slå op i, for specifikke problemstillinger som f.eks. frygt, tillid forkastelse m.m. En lille bog med stor kraft. Alle burde eje den.

Linda Andersen

Helbredelse af sjælen. Guds helbredelse af livets sår. Af Paula Shields. KUN 25,- kr. i kirkens bogsalg


Aktive Kr istnes Omsorgsarbejde

Sidste nyt fra AKO - Genbrug Så er vi endelig nået så langt, at AKO’s nye genbrugsbutik i Ny Nørup åbner. Det sker lørdag d. 29. marts 2014. Den røde tråd bliver klippet over, og så er der forhåbentlig mange mennesker, som vil skynde sig ind og købe de spændende og meget varierende ting, som vi har fundet i kasser og sække. Vi har haft og har i skrivende stund meget travlt med at få det hele gjort klar. Det har været spændende, at få butikken bygget op med reoler og borde og få bestemt, hvor vi tror, tingene skal være, for så en uge efter finde ud af, at det var måske bedre, at vi gjorde det på en anden måde. Dertil har de medarbejdere, der har meldt sig til at hjælpe, været forrygende til at komme med gode ideer, og ved fælles hjælp er vi kommet så langt, at butikken nu har fundet sin form, og vi maser på med at få prismærket tingene og få det hele til at se godt og indbydende ud. Vi har været så heldige, at både nogen fra kirken og fra lokalområdet har meldt sig til at hjælpe, så det har været rigtig hyggeligt, at lære hinanden at kende. Også på lageret hos Knud har nogle mænd fra området meldt sig til at hjælpe. En ting er, at det er spændende (den gamle købmand i mig er dukket op igen). En anden ting er, at grunden til at vi orker det er, at mange mennesker i Rumænien og Moldova har det så elendigt, at det ville være fantastisk, hvis vi kunne sælge så meget, at der virkelig bliver penge til at hjælpe mange mennesker.

Så vore ønsker er

1. At mange vil bede for at det lykkes, og for medarbejderne, at der må være kræfter til at blive ved, og være

gode til at omgås hinanden og kunderne 2. At I vil komme med ting og sager, som vi kan sælge. 3. Om der skulle være nogen, der kunne give en dag i butikken en gang imellem.

På forhånd tak. Bodil Viftrup

Kom ud og støt butikken og det gode formål - og meld dig evt. som frivillig.

s. 11


TeTe l efon l iste l efon l iste Funktionsgruppeledere: Lovsang/musik: Teknik/IT:

Joan Sonne Højberg......................................... 40 28 95 03 Ralph Kristensen.............................................. 24 88 14 90

Børnekirken:

Ejendom/diakoni

Ruth M. Jørgensen............................................ 75 87 27 73 Erik Christiansen............................................. 35 12 33 86

Arbejdsgruppeledere: Netværksgruppeleder: Lyd/teknik: Kasserer: Tiende-regnskab: Mærkedage-indsamlinger: Diakonisseleder: Diakonleder: Rådgiver: Mission - forbedere: Alpha/Beta-kursus: Ungdomsgruppen ’Presence’: Meeting-Point (teenagere): Juniorgruppen ’Hyggeren’: Mini-kirke:

Hjemmeside/web-master: Juniorband: Organist:

Fristedet: Forbønsgruppen: MiniCafé: Pedel:

Bogsalg: Tirsdagstræf/banko: Udlejning af lokaler: ”Hjerte og Hænder”:

Jens Kristensen................................................. 30 11 08 61 Johannes Bech................................................... 20 93 67 81 Vagn Kristensen................................................ 75 83 48 95 Grete Wind (grete.wind@get2net.dk).... 75 83 13 91 Elna Hedegaard................................................ 75 85 36 79 Jan Stidsen.......................................................... 75 72 71 49 Tina Espensen................................................... 28 92 05 25 Grete Wind.......................................................... 75 83 13 91 Erik Christiansen............................................. 35 12 33 86 Sebastian Fredegod......................................... 31364657

Anne-Mette Fredegod.................................... 20 26 90 10 Michael Ploug.................................................... 23 44 45 16 Sunita Kristensen............................................. 40 14 61 64 Helle F. Møller.................................................... 31 36 43 01 Orla F. Møller...................................................... 31 15 48 90 Orla F. Møller...................................................... 31 15 48 90 Vagn Kristensen................................................ 75 83 48 95 Magnus Hedegaard......................................... 75 85 36 79 Grethe Hansen................................................... 75 83 74 37 Sunita Kristensen............................................. 40 14 61 64 Evald Nielsen..................................................... 76 62 09 09 Anita Dodds........................................................ 50 53 17 80

Gitte H. Brohus/ Johanna Nielsen............. 26 24 62 83/75 82 45 15 Bodil Viftrup....................................................... 28 91 99 51 Anita Dodds........................................................ 50 53 17 80

kontor@kirkecenteretvejle.dk

Ungdomsforeningen, fmd.:

Claus Jørgensen................................................ 60 74 90 89

Tilmeld dig vores nyhedsmail og vær opdateret på, hvad der foregår i Kirkecenteret:

Omsorg/Relationer: Anita Dodds........................................................ 50 53 17 80 Kommunikation/Synliggørelse: Orla F. Møller...................................................... 31 15 48 90

Apostolsk Kirke Vejles bankkonto: Reg.nr. 1569 Konto: 640 57 45363. Husk dit givernr. ved gaveindbetaling.

Vendepunktet 2014 2  
Vendepunktet 2014 2  

Sammen er vi bedre - sammen kan vi vinde tusinder for Guds Rige. Er det dig eller mig, der kører? Tanker fra en smågruppe. Helbredelse af...

Advertisement