Page 1


ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ    Εταιρεία Μουσειακών Σιδηροδρόμων  Η Εταιρεία Μουσειακών Σιδηροδρόμων (ΕΜΟΣ), είναι μία μη κερδοσκοπική εταιρία,  η  οποία  ιδρύθηκε  το  2003  από  τον  Σύλλογο  Φίλων  του  Σιδηροδρόμου  και  ορισμένα  μέλη  του, για να διαχειριστεί θέματα που αφορούν τα μουσειακά τραίνα, δίκτυα και αντικείμενα.  Απαρτίζεται  από  ανθρώπους  με    ιδιαίτερη  αγάπη  για  τον  σιδηρόδρομο  με  κοινό  στόχο  που  αποβλέπει  στην  Ανάπτυξη  του  Πολιτιστικού  Τουρισμού  που  προσφέρει  ο  Μουσειακός Σιδηρόδρομος.   Όλα  σχεδόν  τα  μέλη  της  προέρχονται  από  τον  Σύλλογο  Φίλων  του  Σιδηροδρόμου,  έχοντας πολυετή προσφορά στο έργο του. Έχουν όλοι  άριστη τεχνογνωσία και θέληση για  εθελοντική εργασία για την επίτευξη των στόχων της.  Η  ΕΜΟΣ  σε  συνεργασία  με  τον  Οργανισμό  Σιδηροδρόμων  Ελλάδος  (ΟΣΕ)  έχουν  αναλάβει  την  υλοποίηση  ενός  ιδιαίτερα  φιλόδοξου  προγράμματος:  Την  λειτουργία  Μουσειακού  Σιδηρόδρομου  πάνω  στην  παλαιά  σιδηροδρομική  γραμμή  των  Σιδηροδρόμων  Θεσσαλίας  στην  οποία  έχουν  ανασταλεί  τα  κανονικά  δρομολόγια  από  το  1998.   Πρόθεσή  μας  είναι  η  γραμμή  αυτή  να  λειτουργήσει  σαν  μουσειακή  με  τη  συνεργασία  διαφόρων  φορέων  και  με  την  προϋπόθεση  της  εξεύρεσης  των  κατάλληλων  οικονομικών πόρων.  Έτσι σήμερα η  γραμμή προστατεύεται από καταπατήσεις, επιχωματώσεις, βυθίσεις  αλλά και στρεβλώσεις και ευρίσκεται σε λειτουργική κατάσταση.   Τις εργασίες συντήρησης τις κάνει η ΕΜΟΣ και ο ΟΣΕ με εξοπλισμό δικό της αλλά και  του ΟΣΕ.   Έχει επίσης διασωθεί αρκετό τροχαίο υλικό το οποίο μπορεί να επισκευαστεί και να  λειτουργήσει σαν μουσειακός σιδηρόδρομος, ή σαν στατικά εκθέματα.    Μουσειακός Σιδηρόδρομος Θεσσαλίας (ΜΣΘ)  Η  γραμμή  των  Σιδηροδρόμων  Θεσσαλίας,  που  ολοκληρώθηκε  και  λειτούργησε  για  πρώτη  φορά  στην  πλήρη  της  μορφή  το  1886,  είναι  μία  ιστορική  γραμμή  καθ'  όσον  έχει  διαδραματίσει  σημαντικό  ρόλο  στην  ανάπτυξη  της  περιοχής,  αλλά  και  στην  ζωή  των  κατοίκων,  για  τους  οποίους  για  πολλά  χρόνια  ήταν  το  μοναδικό  μεταφορικό  μέσον.    Σήμερα  που  οι  επιβεβλημένοι  ρυθμοί  προόδου,  έχουν  επιφέρει  την  ριζική  αλλαγή  του μισού τμήματος της γραμμής από τον Παλαιοφάρσαλο μέχρι την Καλαμπάκα, λόγω της  μετατροπής  της  σε  κανονικού  εύρους,  και  την  αναστολή  των  δρομολογίων  στο  υπόλοιπο  μισό τμήμα από τον Βόλο μέχρι τον Παλαιοφάρσαλο, οι Σιδηρόδρομοι Θεσσαλίας ανήκουν  πλέον  στην  ιστορία.  Την  ιστορία  αυτή  οι  παραπάνω  αναφερόμενοι  φορείς  επιθυμούν  να  την διατηρήσουν και να την αναδείξουν.   Στην γραμμή αυτή πρόκειται να εφαρμοστεί το πρόγραμμα, σύμφωνα με το οποίο η  σιδηροδρομική  γραμμή  από  τον  Βόλο  έως  τον  Σταυρό  του  Παλαιοφαρσάλου,  θα  λειτουργήσει  σαν  μουσειακή  και  εκπαιδευτική.  Αυτό  θα  γίνει  με  την  κυκλοφορία  μουσειακών τραίνων αναψυχής.   Τα τραίνα αυτά θα είναι εκείνα τα οποία για δεκαετίες λειτούργησαν στην γραμμή  του Σιδηροδρόμου Θεσσαλίας και θα επισκευαστούν για τον σκοπό αυτό.   Η δρομολόγηση  των μουσειακών αυτών τραίνων θα συμβάλλει στο να αναπτυχθεί  στην  περιοχή  αυτή  της  Θεσσαλίας,  ένας  πολιτιστικός  τουρισμός,  που  παράλληλα  θα  διατηρήσει την πλούσια ιστορία του Σιδηροδρόμου Θεσσαλίας γιατί με αυτόν έχουν άμεσα 


συνδέσει την ζωή τους οι κάτοικοι της περιοχής, αφού για δεκάδες χρόνια ήταν το μοναδικό  μεταφορικό τους μέσο.   Η  γραμμή  αυτή  πρόκειται  να  λειτουργήσει  και  σαν  εκπαιδευτική  με  την  εφαρμογή  ενός  περιβαλλοντικού  προγράμματος  για  τους  μαθητές  και  τους  σπουδαστές,  παρουσιάζοντάς τους την προσφορά των μέσων σταθερής τροχιάς, στην ζωή του ανθρώπου  αλλά  και  στην  εθνική  οικονομία  μιας  χώρας.  Με  αυτόν  τον  τρόπο  θα  αναδειχθεί  ένα  μοναδικό  αξιοθέατο,  το  οποίο  όπως  και  το  τρενάκι  του  Πηλίου  θα  αποτελεί  παράγοντα  ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής.    Πολιτιστικές Διαδρομές Θεσσαλίας  Στα  πλαίσια  των  πολιτιστικών  εκδηλώσεων  που  θα  παρέχει  ο  ΜΣΘ,  θα  περιλαμβάνονται  και  οι  Πολιτιστικές  Διαδρομές  Θεσσαλίας.  Για  την  υλοποίησή  τους  θα  συμπράξουν η ΕΜΟΣ με τον ΟΣΕ και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Θα ζητηθεί η συνεργασία  με  την  ΙΓ’  Εφορία  Προϊστορικών  και  Κλασικών  Αρχαιοτήτων  Νομού  Μαγνησίας  και  της  αντιστοίχου  του  Νομού  Λάρισας,  καθώς  και  με  την  7η  Εφορία  Βυζαντινών  Αρχαιοτήτων  Νομού  Λάρισας,  αλλά    και  με  την  Υπηρεσία  Νεωτέρων  Μνημείων  και  Τεχνικών  Έργων  Θεσσαλίας. Επίσης σημαντική θα είναι η συμβολή των Δήμων Βόλου, Φερών, Πολυδάμαντα  και Φαρσάλων, από τους οποίους διέρχεται η γραμμή.  Αυτό  είναι  ένα  πρόγραμμα  σύμφωνα  με  το  οποίο  ένα  μουσειακό  τραίνο  θα  κάνει  μία ημερήσια διαδρομή που θα ξεκινάει από το Βόλο και θα καταλήγει στα Φάρσαλα, από  όπου θα επιστρέφει το απόγευμα πάλι στο Βόλο.   Στην αφετηρία του Βόλου θα υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος στον οποίο θα  εκτίθενται  επί  γραμμής  το  βασιλικό  και  το  πρωθυπουργικό  βαγόνι,  μέσω  των  οποίων  θα  διέρχονται  οι  εκδρομείς  για  την  επιβίβασή  τους  στον  μουσειακό  συρμό.  Αυτά  τα  βαγόνια  θα είναι σταθερά και δεν θα μετακινούνται με τον εκδρομικό συρμό.   Στη  διαδρομή  του  ο  μουσειακός  συρμός  θα  σταθμεύει  στους  σταθμούς  όπου  με  μέριμνα  των  τοπικών  Δήμων  θα  γίνονται  διάφορες  εκδηλώσεις  και  οι  επιβάτες  με  λεωφορεία θα επισκέπτονται τα κοντινά σημεία ενδιαφέροντος.  Τέτοια  σημεία  μεταξύ  άλλων  μπορούν  να  είναι  το  σπίτι  του  Ρήγα  Φεραίου,  το  μουσείο  αγροτικών  μηχανημάτων  και  ο  αρχαιολογικός  χώρος  Φερών  στο  Βελεστίνο,  ο  αρχαιολογικός χώρος Αερινού με τους προϊστορικούς θολωτούς τάφους, η μουσουλμανική  Μονή (Τεκές) στο Ρήγαιο, ο αρχαιολογικός χώρος Σκοτούσσας στο Δήμο Πολυδάμαντα και ο  αρχαιολογικός χώρος αρχαίας Φαρσάλου (Ακρόπολη) στην πόλη των Φαρσάλων.   Σε ένα από τα κτήρια των σταθμών θα παρουσιάζεται φωτογραφική έκθεση για την   ιστορία  του  Σιδηροδρόμου  Θεσσαλίας,  αλλά  και  τα  περιβαλλοντικά  πλεονεκτήματα  των  μέσων σταθερής τροχιάς.‐  _______________________ 


Όλο αυτό το σχέδιο διατήρησης και ανάδειξης της μετρικής γραμμής αναφέρεται και στην  επίσημη ιστοσελίδα του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος  HU

http://www.ose.gr/ose/content/Folder.aspx?d=39&rd=16685622&f=1762&rf=921707922&m=‐1&rm=‐1&l=2 U

     


ΟΜΑ∆Α ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΟΥΣΕΙΑΚΟΥ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ Επιθυµώ να συµµετάσχω στην άτυπη “Οµάδα Υποστήριξης του ΜΣΘ”, και να συµβάλλω εθελοντικά στην υλοποίηση του στόχου της για την ανάδειξη της γραµµής του πρώην Σιδηροδρόµου Θεσσαλίας σε Μουσειακή, όπως αυτό περιγράφεται στο πρόγραµµα της µη κερδοσκοπικής Εταιρείας Μουσειακών Σιδηροδρόµων (ΕΜΟΣ) που έχει αναλάβει αυτό το έργο. ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ Ο∆ΟΣ / ΑΡΙΘΜΟΣ Τ.Τ. / ΠΟΛΗ ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ ΤΗΛ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΛ. ΚΙΝΗΤΟ E.mail ∆ηλώνω ότι αποδέχοµαι τους όρους λειτουργίας της άτυπης "Οµάδας Υποστήριξης του ΜΣΘ" για την εθελοντική προσφορά µου στις συλλογικές εργασίες και ανάγκες της Οµάδας και ότι ουδεµία υποχρέωση έχω προς την οµάδα πέραν της συνδροµής µου, την οποία µπορώ να σταµατήσω δηλώνοντάς το στους διαχειριστές γραπτά ή προφορικά όποτε θελήσω. Σε περίπτωση που ασχοληθώ µε τις εργασίες της γραµµής ή του τροχαίου υλικού, θα έχω την αποκλειστική ευθύνη για οτιδήποτε τυχόν µου συµβεί, χωρίς να έχω καµία απαίτηση από οποιοδήποτε µέλος της Οµάδος ή από την Εταιρεία Μουσειακών Σιδηροδρόµων. Με την παρούσα αίτηση κατέβαλα και την συνδροµή ενός έτους, 40 €. Η αίτηση παραδίδεται στον Στέφανο Πολυκράτη ή στον Γιάννη Μεταξά, ή στον ∆ηµήτρη Καρατόλο, ή στέλνεται ταχυδροµικά στην διεύθυνση : ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΩΝ, Αγαµ. Μεταξά 9, 115.24, ΑΘΗΝΑ.

Υπογραφή ................................................... Ηµεροµηνία αίτησης ................................... Νο µέλους.......................(Συµπληρώνεται από τον ∆ιαχειριστή)


ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΩΝ

ΜΟΥΣΕΙΑΚΟΣ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2003 ΓΕΝΙΚΑ Συστάθηκε πρόσφατα η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΩΝ (ΕΜΟΣ), η οποία θα διαχειρίζεται προγράµµατα για µουσειακά σιδηροδροµικά θέµατα, είτε αυτά αφορούν στην λειτουργία µουσειακών δικτύων, είτε αφορούν σε γνωµοδοτικά ή µελετητικά θέµατα. Εταίροι της ΕΜΟΣ είναι ο ΣΦΣ και 13 µέλη του, που έχουν ασχοληθεί έµπρακτα µε τον Μουσειακό Σιδηρόδροµο Θεσσαλίας (ΜΣΘ), και έχουν συµβάλλει άµεσα στο ξεκίνηµα αυτού του προγράµµατος. ΕΛΞΗ Το τροχαίο υλικό του ΜΣΘ αποτελείται σήµερα από την ∆Α-3 που έχουµε πάρει από την ∆ΕΗ, από την τετραξονική Φ/Α REGGIANE Ετ1010 που έχει µετασκευαστεί σε θερινή εκδροµική επιβατάµαξα µε πάγκους, από την διαξονική πλατφόρµα στην οποία έχει τοποθετηθεί µεταλλικό δάπεδο και ράµπα για την φόρτωση και µεταφορά του σκαπτικού, από σκυροβάγονα και φορτάµαξες µε παπαφίγκο και από δύο δρεζίνες. Με χρήµατα της εταιρείας επισκευάστηκε η Α/Α LINKE-HOFMANN και µεταφέρθηκε στο Βελεστίνο, όπου θα είναι πλέον η έδρα της. Υπολείπονται ελάχιστες εργασίες (ψυγείο λαδιού του δεύτερου κινητήρα και αεροσυµπιεστής) που θα είναι έτοιµες σύντοµα. Ήδη έχει προγραµµατιστεί εκδροµή µε αυτή την θρυλική αυτοκινητάµαξα, στα µέσα Μαρτίου στην «στέπα» του Θεσσαλικού κάµπου µε πολλές φωτοστάσεις. Θέλουµε να πιστεύουµε ότι ο ΟΣΕ σταµάτησε την εκποίηση του ποικίλου τροχαίου υλικού του ΣΘ, και θα σωθούν τα ιστορικά αυτά οχήµατα. Άλλωστε το οικονοµικό όφελος από αυτή την εκποίηση ήταν σταγών εν τω ωκεανώ για τα µεγέθη του ΟΣΕ. ∆υστυχώς όµως και εδώ δεν αποφεύχθηκε το µοιραίο. Κόπηκαν από «λάθος» δύο οχήµατα που ήταν στις λίστες των διατηρητέων σαν µουσειακά. Πρόκειται για την Α/Α BREDA Νο 3 και για την επιβατάµαξα MARCHETI που ήταν έτοιµη για κυκλοφορία !! ΓΡΑΜΜΗ Ένα πολύ χρήσιµο µηχάνηµα απέκτησε ο ΜΣΘ. Πρόκειται για τον µηχανοκίνητο κλαδευτή, ο οποίος εφαρµόζει στο άκρο του ερπιστριοφόρου σκαπτικού και παίρνοντας υδραυλική κίνηση από αυτό, περιστρέφει µε 2.500 σ/λ τον κόφτη, µε αποτέλεσµα να κονιορτοποιεί τα κλαδιά των φυτών που µπαίνουν στο περιτύπωµα. Αυτό θα διευκολύνει πάρα πολύ τις εργασίες καθαρισµού και συντήρησης της γραµµής. Γίνεται προσπάθεια να αποκτηθεί στέγη στον ΣΣ Βελεστίνου. Έτσι όσοι θα ανεβαίνουν για εργασίες στον ΜΣΘ, θα διαµένουν εκεί, αποφεύγοντας τα έξοδα του ξενοδοχείου, αλλά συγχρόνως θα απολαµβάνουν µία ευχάριστη διαµονή στον χώρο του σταθµού. __________________


ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΩΝ ΜΟΥΣΕΙΑΚΟΣ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2003 ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ 100 ΧΡΟΝΩΝ ΠΗΛΙΟΥ Πραγµατοποιήθηκε στις 15 και 16 Νοεµβρίου, στο Πανεπιστήµιο Βόλου, εκδήλωση για τα 100 χρόνια της λειτουργίας της γραµµής του Πηλίου και της ατµάµαξας «ΜΗΛΕΑΙ», που συνδιοργάνωσαν το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας και οι φορείς που υποστηρίζουν την λειτουργία του τραίνου του Πηλίου. Στην ηµερίδα του Σαββάτου µίλησε και ο εκπρόσωπος της ΕΜΟΣ, κος ∆ηµήτρης Καρατόλος, που αναφέρθηκε στο έργο της για την ανάπτυξη του Μουσειακού Σιδηροδρόµου Θεσσαλίας, καθώς και στις προοπτικές συνεργασίας των δύο δικτύων µε σκοπό την ανάπτυξη στην περιοχή της Μαγνησίας µιας εναλλακτικής µορφής τουρισµού που προσφέρει ο Μουσειακός Σιδηρόδροµος και είναι τόσο πολύ διαδεδοµένος στο εξωτερικό. Το ασφυκτικά γεµάτο αµφιθέατρο, δείχνει το ενδιαφέρον και την αγάπη του κόσµου για το Τραινάκι του Πηλίου. Την Κυριακή έγινε διαδροµή µε το τραίνο από τα Άνω Λεχώνια στις Μηλιές µε έλξη από την ατµάµαξα «ΜΗΛΕΑΙ». Στις Μηλιές σε ειδική τελετή, υπεγράφη Μνηµόνιο Συνεργασίας για την ίδρυση ∆ικτύου Μουσειακών και Τουριστικών Σιδηροδρόµων, από τον Φορέα του Πηλίου, την Εταιρεία Μουσειακών Σιδηροδρόµων, τον Σύλλογο Φίλων του Σιδηροδρόµου (Αθήνας) και τον Σύλλογο Φίλων Σιδηροδρόµου Θεσσαλονίκης. Ο σκοπός είναι να γίνουµε µέλος στην FEDECRAIL ( Οµοσπονδία Ευρωπαϊκών Μουσειακών και Τουριστικών Σιδηροδρόµων), µια οργάνωση µε µεγάλη ισχύ και σηµαντικό έργο στην υποστήριξη των µελών της. Ας σηµειωθεί ότι για όλα τα ανωτέρω έγινε εκτενής δισέλιδη αφιέρωση στην εφηµερίδα ΕΘΝΟΣ των Αθηνών, στις 19 Νοεµβρίου. Τους ευχαριστούµε πολύ.


ΕΚ∆ΡΟΜΗ Με την ευκαιρία της πιο πάνω εκδήλωσης, η ΕΜΟΣ διοργάνωσε εκδροµή µε αναχώρηση από Αθήνα το Σάββατο το πρωί µε το 500 στις 08.30 και άφιξη το µεσηµέρι στον Παλαιοφάρσαλο, από όπου µε την θρυλική αυτοκινητάµαξα LINKE – HOFMANN, οι εκδροµείς ήρθαν µέχρι το Βελεστίνο, αφού πρώτα απόλαυσαν ένα ωραίο γεύµα στο Αερινό. Από το Βελεστίνο µε το τοπικό τραίνο ήρθαν στον Βόλο, όπου κατέλυσαν στο ξενοδοχείο ΠΑΡΚ. Την επόµενη ηµέρα έγινε η περίφηµη διαδροµή από τα Άνω Λεχώνια στις Μηλιές µε το ατµήλατο τραινάκι. Το απόγευµα επέστρεψαν στα Λεχώνια και από εκεί στο Βόλο, από όπου µε το τοπικό τραίνο προωθήθηκαν στη Λάρισα και µε το 503 έφτασαν στις 23.00 στην Αθήνα. Οι 40 περίπου εκδροµείς απόλαυσαν µία αξέχαστη κατά κοινή οµολογία εκδροµή. ΕΡΓΑΣΙΕΣ Τα µέλη της ΕΜΟΣ, παρά την απόσταση από την Αθήνα, επισκέπτονται συχνά την γραµµή και καταβάλλουν προσπάθειες για την διατήρησή της σε λειτουργική κατάσταση. Γίνονται εργασίες επισκευής και ασφάλισης στα σηµεία όπου απαιτείται, καθώς και καθαρισµός των πασάγιων από τα χώµατα και του περιτυπώµατος από τα φυτά. Όλα τα µέλη του ΣΦΣ µπορούν να συµµετέχουν στις εργασίες της οµάδας, αρκεί να συνεννοούνται µε κάποιον από αυτήν για το πρόγραµµα εργασιών και µετακίνησης. ΤΡΟΧΑΙΟ ΥΛΙΚΟ Τρεις δρεζίνες απέκτησε η ΕΜΟΣ, µε αγορά από αυτές που ήταν προς εκποίηση. Χρειάζονται όλες εργασίες αποκατάστασης. ΧΟΡΗΓΙΑ Α΄ Η ΕΜΟΣ αισθάνεται την υποχρέωση να ευχαριστήσει δηµόσια τον κο Αθανάσιο Σαρίδη (PERLITE HELLAS, Βόλος), για την δωρεά του προς αυτήν ενός αυτοκινήτου OPEL Station Wagon, σε αρίστη κατάσταση. Το αυτοκίνητο είναι πολύ χρήσιµο, αφού µε αυτό γίνονται οι µετακινήσεις στην περιοχή της γραµµής, αλλά και οι επεµβάσεις και εργασίες σε αυτήν. ΧΟΡΗΓΙΑ Β΄ Τις ίδιες ευχαριστίες απευθύνει και προς τον κο Σπύρο Νικολόπουλο (STEEL DOORS, Αθήνα), που ανάλαβε να επισκευάσει και να µεταφέρει στο Βελεστίνο την µία από τις αγορασµένες δρεζίνες, µε κάλυψη όλων των εξόδων. Η ευγενική χειρονοµία τους µας εµψυχώνει για την συνέχιση του έργου µας και ευχόµαστε να τους µιµηθούν και άλλοι.


ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Ένα πολύ χρήσιµο εργαλείο απέκτησε η οµάδα. Πρόκειται για ένα επαγγελµατικό ατµοκαθαριστή µε τον οποίο καθαρίζονται οι κινητήρες από τα λάδια και την σκόνη µε αποτέλεσµα την καλύτερη και ασφαλέστερη λειτουργία τους. Αλλά βέβαια καθαρίζονται αποτελεσµατικά και τα ίδια τα οχήµατα. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα µας στην διεύθυνση : http://www.sfs.gr/gr/mrail/msth/frs10.html ( Φωτογραφίες Βασίλης Χωριάτης )


ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΜΟΥΣΕΙΑΚΟΥ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΚΤΏΒΡΙΟΣ 2005 ΟΜΑ∆Α ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΟΥΣΕΙΑΚΟΥ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ( ΜΣΘ) FD Πολλά µέλη του ΣΦΣ που ασχολούνται µε τους µουσειακούς σιδηροδρόµους που υπάρχουν στο εξωτερικού, είτε µε επί τόπου επισκέψεις, είτε µε ψάξιµο στο διαδίκτυο, γνωρίζουν πολύ καλά ότι υπάρχει ένας σηµαντικός αριθµός Μουσειακών ∆ικτύων διαφόρων µεγεθών. Τα δίκτυα αυτά οφείλουν την ύπαρξή τους σε ανθρώπους που αγαπούν όπως και εµείς τα παλαιά τραίνα και έχουν εργαστεί πάρα πολύ για την δηµιουργία τους. Τα περισσότερα από αυτά, τα λειτουργούν εταιρείες µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και όλα τα έσοδα πηγαίνουν στην συντήρηση της γραµµής και του τροχαίου υλικού, αλλά και σε διάφορες αναβαθµίσεις. Οι εταιρείες αυτές είναι συνήθως ολιγοµελείς και δεν θα µπορούσαν να λειτουργήσουν ένα δίκτυο εάν δεν είχαν την βοήθεια από εκατοντάδες ή ακόµη και χιλιάδες µέλη των Οµάδων Υποστήριξης του δικτύου που συνήθως είναι και µέλη συλλόγων φίλων του σιδηροδρόµου όχι απαραίτητα της περιοχής του δικτύου, αλλά από οποιοδήποτε σηµείο του κόσµου. Έτσι η εταιρεία ασχολείται κυρίως µε τα διαδικαστικά θέµατα, και η Οµάδα Υποστήριξης βοηθάει είτε µε την συνδροµή της, είτε µε προσωπική εργασία. Το µοντέλο αυτό αποφασίσαµε να εφαρµόσουµε και εµείς εδώ στον Μουσειακό Σιδηρόδροµο Θεσσαλίας (ΜΣΘ). Έτσι δηµιουργήσαµε την άτυπη Οµάδα Υποστήριξης του ΜΣΘ, στην οποία µπορεί να εγγραφεί όποιος το επιθυµεί. Η µόνη υποχρέωση των µελών της Οµάδος είναι η ετήσια συνδροµή των 40 €. Εάν όµως επιθυµούν να ασχοληθούν προσωπικά και µε τις εργασίες του δικτύου, ή να βοηθήσουν σε οποιοδήποτε από το πλήθος των θεµάτων που υπάρχουν, έχουν κάθε δικαίωµα να το κάνουν. ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΣΦΣ Την ∆ευτέρα 20 Ιουνίου, ηµέρα του Αγίου Πνεύµατος, ο ΜΣΘ υποδέχθηκε τα µέλη του ΣΦΣ που συµµετείχαν στην εκδροµή της Καλαµπάκας. Οι εκδροµείς ήρθαν µε πούλµαν στον ΣΣ Φαρσάλων, όπου τους περίµενε ο ελκόµενος συρµός του ΜΣΘ, αποτελούµενος από την ∆/Α Nippon Sharyo, µια διαξονική Φ/Α του ΣΘ και την καλοκαιρινή Ε/Α. Μια ενδιάµεση στάθµευση έγινε στο Αερινό, όπου οι εκδροµείς έφαγαν στην κοντινή ταβέρνα και ακολούθως η εκδροµή κατέληξε στον ΣΣ Βελεστίνου, από όπου αναχώρησαν για Λάρισα και µετά Αθήνα. Η ικανοποίηση των εκδροµέων ήταν έκδηλη και τα πολλά ευχαριστώ και συγχαρητήρια που µας έδωσαν, µας γέµισαν κουράγιο για να συνεχίσουµε το έργο µας.


ΤΡΟΧΑΙΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΦΣ Πέντε οχήµατα του ΣΦΣ ήρθαν στον ΜΣΘ. Πρόκειται για τρεις δρεζίνες, από τις οποίες οι δύο είναι του πρώην Σιδηροδρόµου Θεσσαλίας, άρα επαναπατρίστηκαν, µία Ε/Α και µια Φ/Α των ΣΠΑΠ. Η Ε/Α µπήκε στο αµαξοστάσιο του Βόλου για να αλλάξουν οι συγκρουστήρες και να προστεθούν καθίσµατα και παράθυρα. Στην δρεζίνα Α-44 έγινε επισκευή της πόρτας. Στην δρεζίνα ∆7 έγινε αλλαγή του παλαιού βενζινοκινητήρα µε άλλον πετρελαιοκινητήρα για λόγους οικονοµίας καυσίµου. Έγινε επίσης γενική εξωτερική αµµοβολή, ενίσχυση της οροφής που είχε σαπίσει και βάφτηκε στα παλαιά χρώµατά της. Επισκευάστηκε η εσωτερική ξύλινη επένδυση της µια πόρτας και αλλάχτηκαν τα ξύλινα κατωκάσια των µετωπικών παραθύρων. Η δαπάνη µεταφοράς των οχηµάτων στο Βόλο και στους χώρους των συνεργείων, καθώς και οι επισκευές της ∆7, καλύφτηκε εξ ολοκλήρου από την ΕΜΟΣ. Σύντοµα θα κυκλοφορούν στον ΜΣΘ. Πρώτα η 44 και αργότερα η 7. Την µεταφορά της 44 θα αναλάβει µε ευγενική χορηγία η STEEL DOORS HELLAS S.A. ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΛΑΚΑ ΤΜΚ Σώθηκε από την καταστροφή λόγω µεταφοράς του ΤΜΚ στο Θριάσιο η πλάκα παράλληλης αλλά και περιστροφικής κίνησης που υπήρχε στο Τµήµα Μεταλλικών Κατασκευών του ΟΣΕ (ΤΜΚ). Πρόκειται για ένα καταπληκτικό µηχανισµό για την µετακίνηση των δρεζινών µέσα στο ΤΜΚ, που είναι κατασκευή των ικανότατων εργατών του ΤΜΚ. Θα γίνει προσπάθεια να µεταφερθεί στον ΜΣΘ και να καταστεί λειτουργική όταν αυτό θα είναι εφικτό. ΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ «Ενθύµιο» από τον ΣΣ Πελοποννήσου απέκτησε ο ΜΣΘ. Πρόκειται για δυο αλλαγές τροχιάς από αυτές που αποξηλώθηκαν από την γραµµολογία του σταθµού, οι οποίες µεταφέρθηκαν στο Βελεστίνο για να τοποθετηθούν σε ένα κοµµάτι της νέας µετρικής γραµµής που θα γίνει για την αµφίδροµη σύνδεση της περιστροφικής πλάκας που υπάρχει εκεί. ΧΟΡΗΓΙΑ Παραλάβαµε πρόσφατα µια ικανή ποσότητα λιπαντικών από την AVIN. Ήταν µια «Ευγενής Χορηγία» του οµίλου Βαρδινογιάννη. Τους ευχαριστούµε και δηµόσια. ΕΡΓΑΣΙΕΣ Όλα τα µέλη της Οµάδας ΜΣΘ, αλλά και του ΣΦΣ µπορούν να συµµετέχουν στις εργασίες της οµάδας, αρκεί να συνεννοούνται µε κάποιον από αυτήν για το πρόγραµµα εργασιών και µετακίνησης. Ελάτε να ζήσετε τον πραγµατικό σιδηρόδροµό σας. Ο ΜΣΘ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Περισσότερες πληροφορίες αλλά και φωτογραφίες για τον ΜΣΘ µπορείτε να πάρετε από την ιστοσελίδα µας στην διεύθυνση : http://www.sfs.gr/emos.html

__________________________________


ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΩΝ

ΜΟΥΣΕΙΑΚΟΣ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΟΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Άρχισαν πρόσφατα και συνεχίζονται συζητήσεις µε διάφορους φορείς για την πιθανότητα συνεργασίας σε ένα πρόγραµµα που αφορά στις Πολιτιστικές ∆ιαδροµές της ευρύτερης Θεσσαλίας. Πιο συγκεκριµένα συζητάµε µε την Κα Ινζτεσίλογλου, ∆ιευθύντρια Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Θεσσαλίας και µε την Κα Κουλαξή, σύµβουλο του ∆ήµου Πολυδάµαντα νοµού Λαρίσης που περιλαµβάνει τα χωριά Ρήγαιο, Βασιλικά, ∆ασόλοφο, Σιτόχωρο και Ρευµατιά, από όπου διέρχεται η γραµµή του ΜΣΘ, για τον σχεδιασµό και την υλοποίηση ενός προγράµµατος το οποίο θα αφορά στην ανάδειξη και παρουσίαση των σηµείων ενδιαφέροντος που υπάρχουν πλησίον της γραµµής µε κύριο φορέα την Μουσειακό Σιδηρόδροµο Θεσσαλίας, που θα είναι το µέσον επίσκεψης αλλά και το µέσον διασύνδεσής τους. Γίνεται προσπάθεια να συµµετάσχουν περισσότεροι φορείς σε αυτό το πρόγραµµα, ώστε η βαρύτητά του να το κάνει επιλέξιµο µε δυνατότητα βιωσιµότητας, ώστε να χρηµατοδοτηθεί από τα Περιφερειακά Προγράµµατα Θεσσαλίας. Η χρηµατοδότηση θα αφορά και στην επισκευή για λειτουργία του ατµήλατου τραίνου που θα κυκλοφορεί στην γραµµή του ΜΣΘ για θα συνδέει όλα τα σηµεία ενδιαφέροντος που θα περιέχονται στο πρόγραµµα. ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΣΘ ΣΕ ∆ΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Σε συνεννόηση µε την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων Θεσσαλίας του Υπουργείου Πολιτισµού, που εδρεύει στο Βόλο, ξεκινήσαµε τις διαδικασίες για την ανάδειξη του δικτύου του πρώην Σιδηροδρόµου Θεσσαλίας σε διατηρητέο µνηµείο της βιοµηχανικής αρχαιολογίας και κληρονοµιάς. Ας σηµειωθεί ότι παρόµοια κίνηση είχε γίνει προ ετών για το τραινάκι του Πηλίου µε το τελικό θετικό αποτέλεσµα. Ας ελπίζουµε ότι και αυτή η κίνηση θα έχει το ίδιο θετικό αποτέλεσµα. ΟΜΑ∆Α ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΣΘ Η Οµάδα µας ήδη απέκτησε τα πρώτα της Μέλη (περί τα 20). Μερικοί από αυτούς ήρθαν και στο έργο και ενηµερώθηκαν για τις εργασίες. Έδειξαν µεγάλο ενδιαφέρον, και έµειναν απόλυτα ικανοποιηµένοι που έστω και µε την µικρή συνδροµή τους βοηθάνε σε αυτό το σηµαντικό έργο. Όλα τα µέλη της Οµάδας ΜΣΘ, αλλά και του ΣΦΣ µπορούν να συµµετέχουν στις εργασίες της οµάδας, αρκεί να συνεννοούνται µε κάποιον από αυτήν για το πρόγραµµα εργασιών, της µετακίνησης, αλλά και της διανυκτέρευσης στο οίκηµα του Βελεστίνου.. ΑΛΛΑΓΗ ΤΡΟΧΟΠΕ∆ΙΛΩΝ NIPPON SHARYO Αλλάχτηκαν τα τροχοπέδιλα της δηζελάµαξας NIPPON SHARYO που έχουµε στο Βελεστίνο. Η προηγούµενη αλλαγή τους είχε γίνει όταν λειτουργούσε στο Αλιβέρι. Τα νέα πέδιλα χυτεύτηκαν στο ΜΑΙ του ΟΣΕ, υπό την επίβλεψη του φίλου µας Γιώργου Γερακάκη, ο οποίος είχε αναλάβει όλη την διαδικασία. Την αλλαγή και την δοκιµή σε κατάσταση πορείας έκαναν οι φίλοι µας Φράνκυ Έλλιοττ και Σπύρος Παπανδρεάδης. ./..


ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΟΡΤΑΣ ΤΗΣ ∆-7 Την αλλαγή της ξύλινης εσωτερικής επένδυσης της πόρτας της δρεζίνας ∆-7, καθώς και τα κατωκάσια των µετωπικών παραθύρων που είχαν σαπίσει, ανέλαβε ο ξυλουργός κος Σταύρος Σιαρδάνης µε ευγενική του χορηγία. Τον ευχαριστούµε πολύ. Ο ίδιος έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον να µας βοηθήσει στην κατασκευή των καθισµάτων και των παραθύρων της επιβατάµαξας των ΣΠΑΠ που πήραµε από τον ΣΦΣ και ευρίσκεται στο αµαξοστάσιο του ΣΣ Βόλου. Για το έργο αυτό θέλουµε την βοήθεια από όποιον µπορεί να βοηθήσει µε κάθε τρόπο. ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Πέρα από τις συνηθισµένες εργασίες συντήρησης και καθαρισµού της γραµµής, αλλά και του τροχαίου υλικού, υπάρχει ένας σηµαντικός στόχος που έχει τεθεί για το άµεσο µέλλον που αφορά στην επισκευή της ατµάµαξας JUNG Νο 42, αλλά και της επιβατάµαξας των ΣΠΑΠ, στην οποία πρέπει να τοποθετηθούν ταµπόνια, παράθυρα και καθίσµατα. Οι εργασίες αυτές, λόγω του ότι είναι πολύ δαπανηρές, θα ξεκινήσουν αµέσως µόλις βρεθούν τα απαιτούµενα χρήµατα. Επίσης στις εργασίες γραµµής θα προστεθεί και το έργο διάνοιξης της µετρικής γραµµής στο πασάγιο του Λατοµείου για την σύνδεσή µας µε την ∆ιαλογή και το Βόλο, που είναι σήµερα αποκοµµένη. Ένα σηµαντικό έργο είναι και η ανέγερση υπόστεγου στο Βελεστίνο για την στάθµευση σε αυτό της α/α LINKE-HOFMANN, αλλά και του ατµήλατου τραίνου που θα λειτουργήσει µελλοντικά. Για το υπόστεγο απαιτείται και νέα γραµµολογία, όπως αυτή περιγράφεται στην ακόλουθη παράγραφο. ΝΕΑ ΓΡΑΜΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ Πήραµε την έγκριση για την δηµιουργία της νέας γραµµολογίας που θέλουµε να κάνουµε στο Βελεστίνο. Το έργο αφορά στην κατασκευή νέας γραµµολογίας πίσω από το µηχανοστάσιο του Βελεστίνου για την ανέγερση υπόστεγου, αλλά και την αύξηση των γραµµών για την στάθµευση του τροχαίου υλικού που έχει ο ΜΣΘ. Στο υπόστεγο που θα είναι διπλής γραµµής µε λάκκο, θα σταθµεύει η Linke-Hofmann, καθώς και πέντε ακόµη οχήµατα. Η υπόλοιπη γραµµολογία προβλέπεται όταν ολοκληρωθεί να χωρέσει ακόµη περί τα δέκα οχήµατα. Προβλέπεται επίσης η σύνδεση της περιστροφικής πλάκας µε την κύρια γραµµή µε νέα αλλαγή που θα τοποθετηθεί µπροστά στο οίκηµα. Με τον τρόπο αυτό η σηµερινή γραµµή πρόσβασης της πλάκας θα χρησιµοποιείται για απόθεση οχηµάτων. Επίσης το σχέδιο προβλέπει στην έναντι πλευρά της πλάκας να τοποθετηθούν ακτινικά, µικρού µήκους γραµµές για την απόθεση των δρεζινών σε µικρό υπόστεγο που θα κατασκευαστεί εκεί. Με τον τρόπο αυτό θα είναι πολύ εύκολη η έξοδος δρεζινών προς την κύρια γραµµή και µάλιστα µε µέτωπο προς την κατεύθυνση που επιθυµούµε. ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΜΟΣ Στις 7 ∆εκεµβρίου έγινε η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των εταίρων της ΕΜΟΣ. Έγινε από τον ∆ιαχειριστή ∆ηµήτρη Καρατόλο απολογισµός του 2005 και ενηµέρωσε για τα οικονοµικά της χρονιάς που φεύγει. Ακολούθως τέθηκαν οι στόχοι για τα έργα που θα πρέπει να υλοποιηθούν µέσα στο 2006, τα κυριότερα των οποίων αναφέρονται σε προηγούµενες παραγράφους. Τέλος λόγω της λήξεως της θητείας του ∆ιαχειριστή στις 31-12-2005, έγινε ψηφοφορία για την ανάδειξη ∆ιαχειριστή για την επόµενη τριετία. Την θέση αυτή θα συνεχίσει να έχει, ο ∆. Καρατόλος ύστερα από οµόφωνη εκλογή του από όλους τους εταίρους._ ____________________________


ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΩΝ

ΜΟΥΣΕΙΑΚΟΣ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2006 FEDECRAIL Η Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Μουσειακών και Τουριστικών Σιδηροδρόµων (FEDECRAIL) θα πραγµατοποιήσει το ετήσιο συνέδριό της στο Βόλο στις 18 µε 24 Μαΐου 2006. Στο πρόγραµµά της περιλαµβάνει και µια επίσκεψη στον Μουσειακό Σιδηρόδροµο Θεσσαλίας την Κυριακή 21 Μαϊου. Πιο συγκεκριµένα το πρόγραµµα προβλέπει άφιξη των συνέδρων (περίπου 120 άτοµα ) στο ΣΣ Βελεστίνου περί τις 13.00. Θα ακολουθήσει γεύµα υπαίθριο στο χώρο του σταθµού και µετά θα επιβιβαστούν όλοι στα τραίνα µας Linke-Hofmann, Nippon Sharyo µε την πράσινη καλοκαιρινή επιβατάµαξα και την δρεζίνα Α44. Τα τραίνα θα µεταφέρουν τους ανθρώπους της FEDECRAIL µέχρι το Αερινό µε επιστροφή στο Βελεστίνο, από όπου θα αποχωρήσουν. Για την φιλοξενία τους στο ΜΣΘ, εργαζόµαστε πυρετωδώς για να είναι όλα στην εντέλεια και να τους αφήσουµε τις καλύτερες δυνατές εντυπώσεις. Ας µην ξεχνάµε ότι είναι ο καλύτερος πρέσβης της κίνησής µας σε όλη την Ευρώπη. Η δύναµη της FEDECRAIL είναι µεγάλη και παρεµβαίνουν ακόµη και σε επίπεδο ευρωπαϊκού κοινοβουλίου, όταν ζητηθεί βοήθεια από κάποιο µέλος τους για προβλήµατα που προκύπτουν µε τους τοπικούς φορείς σχετικά µε την διαφύλαξη του µουσειακού σιδηροδροµικού υλικού. Η σχέση µας µε το προεδρείο της είναι άριστη και πολύ φιλική. Μας γνωρίζουν καλά και µας έχουν ήδη επισκεφθεί αποκοµίζοντας τις καλύτερες εντυπώσεις γι’ αυτό άλλωστε µας έχουν περιλάβει στο πρόγραµµά τους. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ∆ΡΕΖΙΝΩΝ Ήρθε στο ΜΣΘ ένα γνήσιο τέκνο του. Η µουσειακή δρεζίνα Α44 την οποία έχει αποκτήσει ο ΣΦΣ µε χρησιδάνειο από τον ΟΣΕ, επιτέλους ήρθε στο γνώριµο για αυτήν δίκτυο αφού λειτουργούσε εδώ από τότε που κατασκευάστηκε. Την µεταφορά της ανέλαβε η εταιρεία STEEL DOORS αφού πρώτα οι άνθρωποί της έκαναν ένα τεχνικό έλεγχο ώστε να µας την παραδώσουν σε καλή λειτουργική κατάσταση. Ακολούθως στο αυτοκίνητο που την µετέφερε από την Αθήνα στο Βελεστίνο, φορτώθηκαν δυο άλλες δρεζίνες που µεταφέρθηκαν στο εν λόγω εργοστάσιο για να επισκευαστούν οι πόρτες τους αλλά και να τους γίνει ένας τεχνικός έλεγχος. Ευχαριστούµε δηµόσια την εταιρεία STEEL DOORS και τον ιδιοκτήτη της κο Σπύρο Νικολόπουλο, για την τόσο σηµαντική χορηγική βοήθεια που προσφέρει στον ΜΣΘ. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΡΑΓΙΩΝ Η γνωστή τεχνική εταιρεία ΓΑΝΤΖΟΥΛΑΣ ΑΤΕ, η οποία έχει στο ενεργητικό της και σιδηροδροµικά έργα, µας έκανε µια σηµαντική χορηγία. Ύστερα από σχετική επιστολή µας, δέχτηκε να µας µεταφέρει δωρεάν ράγια από τον ΣΣ Φαναρίου και αλλαγές από τον ΣΣ Σοφάδων. Το υλικό αυτό που µεταφέρθηκε στο Βελεστίνο προέρχεται από την αποξηλωµένη µετρική γραµµή του πρώην Θεσσαλικού και θα χρησιµοποιηθεί στην νέα γραµµολογία που πρόκειται να στρώσουµε στο Βελεστίνο αλλά και σε οποιοδήποτε σηµείο της γραµµής που θα απαιτηθεί αλλαγή τροχιάς για αντικατάσταση κάποιας φθαρµένης. Ευχαριστούµε δηµόσια την εταιρεία ΓΑΝΤΖΟΥΛΑΣ για αυτή την χορηγική χειρονοµία της, καθώς και τους ανθρώπους του ∆’ Τµήµατος Γραµµής του ΟΣΕ για την πολύτιµη βοήθειά τους. ./..


ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΡΩΤΗΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΩΗΝ ΣΠΑΠ Με την αποξήλωση της µετρικής γραµµής των τέως ΣΠΑΠ, από το Πειραιά έως τους Αγίους Αναργύρους, προέκυψε µεγάλη ποσότητα επιδοµής που έχει αποτεθεί σε διάφορα σηµεία. Το υλικό αυτό προορίζεται για εκποίηση. Ήδη εµείς µιλάµε µε τους αρµόδιους αυτού του υλικού και έχουµε συµφωνήσει ώστε µια αρκετά ικανή ποσότητα στρωτήρων, ξύλινων αλλά και µεταλλικών, να µεταφερθεί στο Βελεστίνο. Για τον λόγο αυτό περιµένουµε να ολοκληρωθεί η αποξήλωση ώστε να επιλέξουµε από τους ξύλινους στρωτήρες εκείνους που είναι στην καλύτερη κατάσταση. Αµέσως µετά θα ζητήσουµε µια ή δύο φορτάµαξες προκειµένου να γίνει η µεταφορά τους στο Βελεστίνο. Οι µεταλλικοί στρωτήρες πέρα από το υπόστρωµα των ράγιων είναι πολύ χρήσιµοι στην κατασκευή µπαγκίνων, δηλαδή φρακτών για τη συγκράτηση της γραµµής σε σηµεία που αυτή είναι σε απότοµο ανάχωµα και η συγκράτηση των σκύρων γίνεται µόνο µε αυτές. Ήδη η οµάδα µας έχει τοποθετήσει ή επισκευάσει µπαγκίνες σε ορισµένα σηµεία της γραµµής. Η εργασία αυτή είναι πολύ σηµαντική αφού συγκρατεί την γραµµή στην θέση της. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑΜΑΞΑ LINKE – HOFMANN Έγιναν εργασίες τοποθέτησης νέας µίζας στον ένα κινητήρα της µουσειακής αυτοκινητάµαξας, που εδώ και λίγο καιρό δεν λειτουργούσε µε αποτέλεσµα ο κινητήρας να παίρνει εµπρός µόνο όταν το τραίνο κινούταν από τον άλλο κινητήρα. Η εργασία τοποθέτησης έγινε από εξειδικευµένους τεχνίτες του µηχανοστασίου Βόλου. Στην αυτοκινητάµαξα έγιναν επίσης εργασίες εξωτερικής βαφής σε περιορισµένη έκταση. ∆ηλαδή µόνο σε σηµεία που είχε φύγει το χρώµα. Ας σηµειωθεί ότι το τραίνο αυτό θέλει αµµοβολή και γενική εξωτερική βαφή, αλλά το κόστος είναι αρκετά υψηλό. Εάν κάποιος χορηγός αναλάµβανε το κόστος αυτής της εργασίας, η χειρονοµία του θα µας πρόσφερε µια σηµαντική βοήθεια ΝΕΑ ΓΡΑΜΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ Άρχισαν οι εργασίες για την νέα γραµµολογία. Πέρα από το υλικό επιδοµής που συγκεντρώθηκε, γίνεται η κοπή των κλαδιών και ο καθαρισµός του περιτυπώµατος στα σηµεία από όπου θα περάσουν οι γραµµές. Μόλις ολοκληρωθεί αυτό θα γίνουν χωµατουργικές εργασίες για την ισοπέδωση του χώρου, θα στρωθεί χαλίκι και θα ακολουθήσουν οι στρωτήρες και τα ράγια. Οι εργασίες της στρώσης των νέων γραµµών, επειδή είναι ένα σηµαντικό αντικείµενο της αγάπης µας για τον σιδηρόδροµο, θα ανακοινωθούν στον ΣΦΣ για να έχει την δυνατότητα όποιος θέλει να παρακολουθήσει αλλά και να λάβει µέρος στις εργασίες. ΟΜΑ∆Α ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΣΘ Ο αριθµός των µελών της Οµάδας ΜΣΘ, συνεχώς αυξάνεται. Ορισµένοι από αυτούς έχουν εκδηλώσει έντονο ενδιαφέρον να έρθουν στο Βελεστίνο για να προσφέρουν εθελοντική εργασία σε τοµέα που αυτοί έχουν διαλέξει. Ας σηµειωθεί ότι η µετακίνησή τους από την Αθήνα, σιδηροδροµικώς, καθώς και η διανυκτέρευσή τους στο Βελεστίνο καλύπτονται από την ΕΜΟΣ.

___________________________


ΜΟΥΣΕΙΑΚΟΣ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2006 ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ SteamRail.Net & FEDECRAIL

Πραγµατοποιήθηκε µε επιτυχία το τελικό συνέδριο του ∆ικτύου Συνεργασίας για τη Βιοµηχανική Κληρονοµιά των Ατµήλατων Σιδηροδρόµων ‘SteamRail.Net’, σε συνδιοργάνωση µε το ετήσιο συνέδριο της FEDECRAIL, της Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας Μουσειακών και Τουριστικών Σιδηροδρόµων, στο Βόλο από τις 18 µέχρι τις 22 Μαϊου 2006. Το συνέδριο διοργανώθηκε από το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Εργαστήριο Τουριστικού Σχεδιασµού, Έρευνας και Πολιτικής, που είναι συντονιστής του ∆ικτύου SteamRail.Net στο Πρόγραµµα Πολιτισµός 2000 (Culture 2000) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το κύριο θέµα του συνεδρίου ήταν τα τελικά αποτελέσµατα του ∆ικτύου SteamRail.Net και ειδικότερα η πολιτιστική διάσταση των παραδοσιακών σιδηροδρόµων µε θέµα: «Ατµήλατοι Σιδηρόδροµοι, µια µοναδική πολιτιστική κληρονοµιά». Το ∆ίκτυο SteamRail.Net έχει σαν στόχο τη διατήρηση, ανάδειξη και προβολή των ατµήλατων µουσειακών και τουριστικών σιδηροδρόµων, ως πολιτιστική κληρονοµιά µεγάλης Ευρωπαϊκής σηµασίας, και σε αυτό συµµετέχουν 6 Ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Βρετανία, Ισπανία, Γαλλία, Ολλανδία και Λετονία). Η Ελλάδα συµµετέχει µε το Τραινάκι Πηλίου και την Εταιρεία Κοινωνικής Παρέµβασης και Πολιτισµού (ΕΚΠΟΛ) της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας. Η FEDECRAIL εδρεύει στις Βρυξέλλες και εκπροσωπεί µουσειακά και τουριστικά τραίνα σε 24 Ευρωπαϊκές χώρες. Χαιρετισµό στο συνέδριο απεύθυνε το µέλος της ΕΜΟΣ Σπύρος Παπανδρεάδης, που γνωστοποίησε στους συνέδρους το έργο µας δίνοντας έµφαση στην εθελοντική εργασία που προσφέρουµε. Το βράδυ του Σαββάτου εκπρόσωποί µας παραβρέθηκαν στο δείπνο στο ΣΣ Αγριάς, που παρέθεσε στους συνέδρους η Εταιρεία Κοινωνικής Παρέµβασης και Πολιτισµού (ΕΚΠΟΛ) της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας και το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας. Η µετάβαση στην Αγριά έγινε µε το τραινάκι του Πηλίου, το οποίο στο τµήµα από Άναυρο µέχρι Αγριά


κυκλοφορεί µε τα ανοικτά καλοκαιρινά βαγόνια από τον Αύγουστο του 2004, µετά από 33 χρόνια και κατόπιν συγκεκριµένης πρότασης και συνεισφοράς του ∆ικτύου SteamRail.Net. Στο δείπνο παραβρέθηκε η Γενική ∆ιευθύντρια Ανάπτυξης και Προγραµµατισµού του ΟΣΕ (και µέλλουσα ∆ιευθύνουσα Σύµβουλος της ΤΡΑΙΝΟΣΕ) Κυρία Φανή Κουτρουµπά µε την οποία είχαµε εποικοδοµητική συζήτηση. Την επόµενη ηµέρα, Κυριακή, οι σύνεδροι πραγµατοποίησαν τεχνική επίσκεψη στο Μουσειακό Σιδηρόδροµο Θεσσαλίας. Συγκεκριµένα οι σύνεδροι ήρθαν στο Αερινό µε πούλµαν και εκεί τους περίµεναν τα δυο τραίνα µας, η Α/Α LINKE – HOFMANN και το ελκόµενο µε την ∆/Α NIPPON SHARYO µε το ανοικτό βαγόνι και µια κλειστή Φ/Α µε παπαφίγκο. Μετά τις σχετικές αναµνηστικές φωτογραφίες τα τραίνα ξεκίνησαν µε αρκετή απόσταση για το Βελεστίνο. Όταν η LH έφτασε και στάθµευσε στο Χ.Σ. 7, τότε δόθηκε η εντολή αναχώρησης και του ελκόµενου, το οποίο όταν έφτασε στο σηµείο, έγινε ανταλλαγή των επιβατών, ώστε να ταξιδέψουν όλοι και µε τα δύο τραίνα. Στο Βελεστίνο έγινε µια µικρή τελετή κατά την οποία ο Πρόεδρος της FEDECRAIL David Morgan και ο ∆ιαχειριστής της ΕΜΟΣ ∆ηµήτρης Καρατόλος, αντάλλαξαν αναµνηστικά δώρα. Οι ξένοι προµηθεύτηκαν τα αναµνηστικά αντικείµενα που είχαµε ετοιµάσει για αυτό το σκοπό. Αυτά ήταν ένα ηµερολόγιο του 2007 µε φωτογραφίες από τον ΜΣΘ και µια κούπα του καφέ µε τυπωµένη φωτογραφία της α/α LH. Σηµειωτέον ότι η τεχνική επίσκεψη στο Μουσειακό Σιδηρόδροµο Θεσσαλίας ήταν µία από τις τεχνικές επισκέψεις στα πλαίσια του συνεδρίου. Εκτός της διαδροµής Άναυρος-Αγριά του τραίνου Πηλίου, οι σύνεδροι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν την διαδροµή Άνω Λεχώνια-Μηλιές µε την ιστορική ατµάµαξα «ΜΗΛΕΑΙ» του 1903 σε παραδοσιακή σύνθεση την Παρασκευή 19 Μαΐου. Επίσης οι σύνεδροι επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις του Σιδηροδροµικού Σταθµού Βόλου όπου προβλέπεται η διαµόρφωση ανοιχτού µουσείου µε τις ατµάµαξες, καθώς και το τροχαίο υλικό των Θεσσαλικών Σιδηροδρόµων (βασιλικό και πρωθυπουργικό βαγόνι) και το Σιδηροδροµικό Μουσείο Θεσσαλίας στο Σταθµό του Βόλου, την ∆ευτέρα, 22 Μαΐου. Κατόπιν, αναχώρησαν από το σιδηροδροµικό σταθµό Βόλου µε τα ιστορικά βαγόνια του «Όριεντ Εξπρές» προς Λάρισα όπου µετεπιβιβάστηκαν στο ΙντερΣίτυ για Αθήνα. Ακολούθησαν τεχνικές επισκέψεις των συνέδρων στο Σιδηροδροµικό Μουσείο του ΟΣΕ στην Αθήνα, στον Οδοντωτό Σιδηρόδροµο ∆ιακοπτό-Καλάβρυτα και στο µετρικό δίκτυο Πελοποννήσου (Ολυµπία, Καλαµάτα). ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ Σε συνάντηση µε την Γενική ∆ιευθύντρια Ανάπτυξης και Προγραµµατισµού κα Φανή Κουτρουµπά, που πραγµατοποιήθηκε στις 16 Ιουνίου, υποβάλαµε Υπόµνηµα για την πρόβλεψη εξαίρεσης των µουσειακών και εκδροµικών δικτύων από το γενικό ρυθµιστικό πλαίσιο λειτουργίας των σιδηροδρόµων στη χώρα µας. Γνωστοποιήσαµε επίσης στην κα Κουτρουµπά την πρόθεσή µας να συντάξουµε ένα σχέδιο που να περιλαµβάνει τις βασικές αρχές λειτουργίας τέτοιων δικτύων. Η κα Γεν. ∆ιευθύντρια βρήκε την πρότασή µας πολύ ενδιαφέρουσα και συµφωνήσαµε σε µελλοντική συνεργασία επάνω στο θέµα αυτό. Την σύνταξη του υποµνήµατος έκανε ο Γιάννης Ζαρταλούδης. ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΟΥ ΜΣΘ Στις 21 Μαϊου δεχθήκαµε την επίσκεψη οµάδας αλλοδαπών φοιτητών που κάνουν την διπλωµατική τους εργασία στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας. Τους συνόδευαν ο Αναπληρωτής Καθηγητής Χωροταξίας Αγροτικού Χώρου της σχολής Μηχανικών Χωροταξίας και Πολεοδοµίας και ∆ιευθυντής του Εργαστηρίου Αγροτικού Χώρου κος ∆ηµ. Γούσιος και ο


υπεύθυνος του Τοµέα Γεωγραφικών Συστηµάτων, Πληροφοριών και Τηλεπισκόπισης, περιβαντολόγος κος Ιωάννης Φαρασλής. Η επίσκεψη όλων αυτών έγινε για να γνωρίσουν το έργο µας αλλά και για να πάρουν µια ιδέα για την περιοχή. Στο πλαίσιο της επίσκεψης έκαναν και την διαδροµή Βελεστίνο Αερινό. Έµειναν κατάπληκτοι από όσα είδαν, αφού όλοι (!!!) οι φοιτητές δήλωσαν ότι επιθυµούν η διπλωµατική τους εργασία να γίνει επάνω στο πρόγραµµα για την δηµιουργία της Εικονικής Απεικόνισης της περιοχής της σιδηροδροµικής γραµµής του ΜΣΘ. Ήδη, έχουν επιλεγεί δύο Γάλλοι φοιτητές που έχουν ξεκινήσει την συλλογή των απαραίτητων στοιχείων για αυτή την εργασία. ΤΟ ΣΗΜΑ ΤΟΥ ΜΣΘ Ο Μουσειακός Σιδηρόδροµος Θεσσαλίας απέκτησε ταυτότητα µε το σήµα του το οποίο φιλοτέχνησε αφιλοκερδώς η γραφίστρια Ελεάννα Πανοπούλου, που είναι και µέλος της Οµάδας ΜΣΘ. Όπως και ο πατέρας της Χάρης Πανόπουλος, έτσι και η Ελεάννα είναι προικισµένοι άνθρωποι, αφού οι εµπνευσµένες δηµιουργίες τους επικοινωνούν µε τον πλέον τέλειο τρόπο αυτό που θέλουν να δείξουν. Πιστεύουµε ότι δεν θα µπορούσαµε να αποκτήσουµε ωραιότερο σήµα. Είναι σχεδιασµένο στα Ελληνικά και Αγγλικά. Την ευχαριστούµε δηµόσια. ΕΚ∆ΟΣΗ ΦΥΛΛΑ∆ΙΟΥ ΜΣΘ Είναι πολλά αυτά που θέλουµε να επικοινωνήσουµε προς τα έξω, σχετικά µε το τι κάνουµε και µε το ποιος είναι ο στόχος µας. Ο σκοπός µας, οι προσπάθειές µας και γενικά όλο το έργο µας περιέχεται συµπυκνωµένο στο τρίπτυχο φυλλάδιο που αποκτήσαµε πρόσφατα και είναι και αυτό έργο της αγαπητής φίλης Ελεάννας Πανοπούλου. Η έκδοση ήταν ευγενική χορηγία της εταιρείας STELL DOOR. Τους ευχαριστούµε πολύ. ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ Εκδώσαµε λίγο πρόωρα το ηµερολόγιό µας για το 2007, λόγω της εκδήλωσης της FEDECRAIL, διότι σκεφτήκαµε ότι µε τις όµορφες φωτογραφίες του τροχαίου υλικού µας, στην γραµµή του ΜΣΘ, θα ήταν ένα πολύ καλό και αντιπροσωπευτικό αντικείµενο για να πάρουν µαζί τους. Ένα ακόµη αναµνηστικό που ετοιµάσαµε για τον ίδιο λόγο ήταν και µια κούπα καφέ µε τυπωµένη µια φωτογραφία της LINKE-HOFMANN µπροστά στον ΣΣ Βόλου το 1994, όταν ακόµη υπήρχε στο σηµείο αυτό η µικτού εύρους γραµµή. Τα αναµνηστικά αυτά τα εκδώσαµε σε ένα αρκετά ικανοποιητικό αριθµό, ώστε να τα προµηθευτεί όποιος το επιθυµεί. Η τιµή τους είναι 6 € το ηµερολόγιο και 8 € η κούπα. Μπορείτε να αγοράσετε όσα θέλετε για να τα κάνετε δώρα σε φίλους σας, ενισχύοντας έτσι το έργο µας και παράλληλα βοηθάτε στην διάδοση της ιδέας των Μουσειακών Σιδηροδρόµων. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΡΩΤΗΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΩΗΝ ΣΠΑΠ Με την αποξήλωση της µετρικής γραµµής των τέως ΣΠΑΠ, από το Πειραιά έως τους Αγίους Αναργύρους, προέκυψε µεγάλη ποσότητα επιδοµής που έχει αποτεθεί σε διάφορα σηµεία. Το υλικό αυτό προορίζεται για εκποίηση. Ήδη έχουµε ζητήσει να µεταφερθεί στο Βελεστίνο µια ποσότητα στρωτήρων, ξύλινων αλλά και µεταλλικών. Οι µεταλλικοί στρωτήρες πέρα από το υπόστρωµα των ράγιων είναι πολύ χρήσιµοι στην κατασκευή µπαγκίνων, δηλαδή φρακτών για τη συγκράτηση της γραµµής σε σηµεία που αυτή είναι σε απότοµο ανάχωµα και η συγκράτηση των σκύρων γίνεται µόνο µε αυτές. Ήδη η οµάδα µας έχει τοποθετήσει ή επισκευάσει µπαγκίνες σε ορισµένα σηµεία της γραµµής. Η εργασία αυτή είναι πολύ σηµαντική αφού συγκρατεί την γραµµή στην θέση της.


ΝΕΑ ΓΡΑΜΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ Άρχισαν οι εργασίες για την νέα γραµµολογία. Πέρα από το υλικό επιδοµής που συγκεντρώθηκε, έγινε η κοπή των κλαδιών και ο καθαρισµός του περιτυπώµατος στα σηµεία από όπου θα περάσουν οι γραµµές. Έγιναν οι χωµατουργικές εργασίες για την ισοπέδωση του χώρου και θα ακολουθήσουν οι στρωτήρες και τα ράγια. Οι εργασίες της στρώσης των νέων γραµµών θα γίνουν µετά το καλοκαίρι και επειδή είναι ένα σηµαντικό αντικείµενο της αγάπης µας για τον σιδηρόδροµο, θα ανακοινωθούν στον ΣΦΣ για να έχει την δυνατότητα όποιος θέλει να παρακολουθήσει αλλά και να λάβει µέρος στις εργασίες. ΟΜΑ∆Α ΜΣΘ Και νέα µέλη προστέθηκαν στην Οµάδα ΜΣΘ. Ελάτε και εσείς. Αποδείξτε έµπρακτα την αγάπη σας για τους Μουσειακούς Σιδηροδρόµους και ενισχύστε το έργο αυτό, που είναι η πρώτη σοβαρή κίνηση που γίνεται στη χώρα µας. Συµπληρώστε και στείλτε µας την αίτηση εγγραφής στην Οµάδα. ______________________


ΜΟΥΣΕΙΑΚΟΣ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006 Ο ΣΦΣ στην ∆ΕΘ µε τον ΟΣΕ Ο ΣΦΣ συµµετείχε µε stand στο περίπτερο του ΟΣΕ, στην ∆ιεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αίσθηση προκάλεσε η παραµονή του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών Κου Μιχάλη Λιάπη στο stand του ΣΦΣ για σχετικά αρκετή ώρα και το ενδιαφέρον του για την ανάπτυξη των µουσειακών και εκδροµικών σιδηροδρόµων στη χώρα µας. Στη φωτογραφία ο κος Υπουργός συνοµιλεί µε τον ∆ηµήτρη Καρατόλο που του έθιξε το θέµα και ανάµεσά τους ο Πρόεδρος του ΣΦΣ Πέτρος Ράλης. Την συζήτηση παρακολουθούν οι κκ Μπαλτάς και Χιόνης, Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος του ΟΣΕ, αντίστοιχα, οι οποίοι είναι δίπλα του αλλά δεν διακρίνονται στην φωτογραφία. Στο τέλος της συζήτησης, ο Κος Υπουργός ζήτησε να κανονιστεί µια σύσκεψη όλων µας για να συζητηθεί το θέµα. ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α «ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ» Στο φύλλο της Τρίτης 10 Οκτωβρίου 2006, η εφηµερίδα της Θεσσαλονίκης «ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ» δηµοσίευσε άρθρο αφιερωµένο στην ΕΜΟΣ !!, ένα λιτό αλλά µεστό κείµενο γραµµένο από τον φίλο δηµοσιογράφο Μάκη Βοϊτσίδη, που παρουσιάζει το εθελοντικό έργο που προσφέρουν τα µέλη της οµάδας και τα επιτεύγµατά της για την διάσωση και λειτουργική αποκατάσταση της ιστορικής µουσειακής αυτοκινητάµαξας Linke-Hofmann, την διάσωση µέρους του τροχαίου υλικού, αλλά και για την διατήρηση της γραµµής σε λειτουργική κατάσταση. Ευχαριστούµε δηµόσια τον αγαπητό φίλο δηµοσιογράφο Μάκη Βοϊτσίδη και την εφηµερίδα, για τα καλά του λόγια και για την αναγνώριση του πολιτιστικού έργου που προσφέρουµε. Στην τελευταία σελίδα θα δείτε όλο το δηµοσίευµα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Μετά την αίτηση που υποβάλλαµε στην Υπηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων του ΥΠΠΟ, στο Βόλο, για την κήρυξη του ΜΣΘ σε διατηρητέο µνηµείο της Βιοµηχανικής Αρχαιολογίας, µας ζητήθηκε να υποβάλουµε αναλυτική τεκµηρίωση όπου να παρουσιάζεται µια ολοκληρωµένη εικόνα του συνόλου του ΜΣΘ, ήτοι το τροχαίο υλικό, την γραµµή, τα κτίρια και τις εγκαταστάσεις. Ο τόµος που συντάχθηκε περιείχε επίσης το ιστορικό της γραµµής και αιτιολογούσε το λόγο για τον οποίο ζητάµε να κηρυχθεί διατηρητέος. Στην σύνταξη των στοιχείων βοήθησαν φίλοι από την Οµάδα, τους οποίους ευχαριστούµε θερµά και ιδιαίτερα τους Σ. Κωνσταντόπουλο και Γ. Τόγια οι οποίοι σε ειδική προς τούτο αποστολή φωτογράφισαν και κατέγραψαν πολλά από τα στοιχεία που ήταν απαραίτητα για τη σύνταξη της τεκµηρίωσης.


ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΜΜΗΣ Η συνηθέστερη εργασία που κάνει η οµάδα είναι ο καθαρισµός της γραµµής. Η εργασία αυτή αφορά σε τρεις ενέργειες. Τον καθαρισµό του νυχιού της γραµµής στις ισόπεδες διασταυρώσεις, την κοπή των παρακείµενων δένδρων για τον καθαρισµό του περιτυπώµατος και τον καθαρισµό των χόρτων της γραµµής. Οι εργασίες αυτές γίνονται µε τα απαραίτητα εργαλεία και η πρόσβαση στα σηµεία των εργασιών γίνεται µε τις δρεζίνες ή µε την δηζελάµαξα η οποία έλκει το βαγόνι - πλατφόρµα που επάνω του ανεβαίνει το ερπιστριοφόρο τσαπάκι µε την ειδική προς τούτο ράµπα. Οι εργασίες συνοδεύονται µε µια περιήγηση σε όλη σχεδόν τη γραµµή για έλεγχο από τυχόν καταπατήσεις ή ζηµιές. Εάν υπάρχει ζηµιά και θέλει επέµβαση, τότε επεµβαίνει ο συρµός έργων µε την δηζελάµαξα, που πέραν της πλατφόρµας µε το τσαπάκι, έλκει και σκυροβάγονο µε σκύρα και φορτάµαξα µε τα απαραίτητα υλικά και µηχανήµατα. Στη φωτογραφία διακρίνονται από αριστερά οι Γιάννης Σαµπανίδης, Φράνκυ Έλλιοττ, Σπύρος Παπανδρεάδης και Λεων. Σταυρίδης, που τους φωτογραφίζει ο Στέφανος Πολυκράτης. Είναι όλοι τους παλαίµαχα µέλη της Οµάδας ΜΣΘ, έχοντας προσφέρει σηµαντικό έργο. ΝΕΑ ΜΕΛΗ ΕΠΙ ΤΟ ΕΡΓΟΝ... ∆ύο νέα µέλη που εµπλούτισαν πρόσφατα την Οµάδα ΜΣΘ, πήραν το βάπτισµα του πυρός. Πρόκειται για τους Αντώνη Βράιλα και Ηλία Τετενέ, οι οποίοι το σαββατοκύριακο 7 και 8 Οκτωβρίου επισκέφθηκαν το έργο και πήραν ενεργό µέρος στις εργασίες της ηµέρας, που ήταν ο καθαρισµός του περιτυπώµατος και των πασάγιων της γραµµής από το Βελεστίνο µέχρι το Χαλκοδόνιο. Η διάτρεξη της γραµµής έγινε µε την δρεζίνα Α-44, µε την οποία έκαναν και την ....πρακτική εξάσκησή τους. Η βραδινή επίσκεψη στα τσιπουράδικα του Βόλου, ολοκλήρωσε την ευχαρίστηση που νιώθουµε όταν συνδυάζουµε το ... τερπνόν µετά του ωφελίµου. Στη φωτογραφία από αριστερά ο Στέφανος Πολυκράτης, ο Αντώνης Βράϊλας και ο Ηλίας Τετενές στο πασάγιο κοντά στο Χαλκοδόνιο, φωτογραφηµένοι από τον ∆ηµ. Καρατόλο. ΤΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ ΣΤΟ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ Πολλές φορές, οι καιρικές συνθήκες δηµιουργούν σοβαρά προβλήµατα που άλλοτε ξεπερνιούνται σύντοµα, άλλοτε µακροχρόνια και άλλοτε ποτέ. Ένα µεγάλο πλήγµα από την παγωνιά του χειµώνα το 2003, ήταν η καταστροφή των τεράστιων κυπαρισσιών από τον πάγο που κράτησε ένα περίπου µήνα. ∆υστυχώς κανένα κυπαρίσσι δεν άντεξε για τόσο µεγάλο διάστηµα που κράτησε η παγωνιά και η καταστροφή τους ήταν µοιραίο αποτέλεσµα. Αυτό


αλλοίωσε το τοπίο στον σταθµό του Βελεστίνου ο οποίος περιστοιχιζόταν από µεγάλο πλήθος κυπαρισσιών. Όµως τώρα άρχισαν και τα σοβαρά προβλήµατα που δηµιουργεί η πτώση τους, αφού η ρίζα τους έχει ξεραθεί και δεν µπορεί πλέον να τα κρατήσει σε έντονους αέρηδες. Έτσι τρία µεγάλα κυπαρίσσια που στόλιζαν το οίκηµα που µένουµε και πρόσφεραν την δροσερή σκιά τους, έπεσαν επάνω στη σκεπή του, µε αποτέλεσµα να έχουν δηµιουργήσει µεγάλο πρόβληµα µε ζηµιά στα κεραµίδια, αλλά και µε την δύσκολη αποµάκρυνσή τους. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΣΘ 2007 Έχουµε ήδη εκδώσει το ηµερολόγιο του επόµενου έτους 2007, µε θέµα τι άλλο από την υπέροχη «γοργόνα» µας, την µουσειακή αυτοκινητάµαξα Linke – Hofmann, σε διάφορες «πόζες». Η διάθεση του ηµερολογίου είναι θέµα όλων µας, γιατί έτσι θα ενισχυθούν λίγο τα οικονοµικά της Οµάδας µας, ώστε να µπορέσουµε να κάνουµε περισσότερες εργασίες στο αγαπηµένο µας αντικείµενο. Έτσι λοιπόν µπορείτε να παραγγείλετε µια ποσότητα 5 – 10 τεµαχίων (6 € έκαστο), και να τα διαθέσετε σε γνωστούς σας, ή να τα κάνετε δώρο σε φίλους σας. Απευθυνθείτε στον Στέφανο Πολυκράτη στο τηλ. 6946258089, ή κάθε Τετάρτη απόγευµα στη Λέσχη. Το ηµερολόγιο που περιέχει πανέµορφες φωτογραφίες του Β. Χωριάτη και του Σ. Νικολόπουλου, είναι σχεδιασµένο από την φίλη και µέλος της Οµάδας µας, Ελεάνα Πανοπούλου. ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ ΚΟΥΠΑ ΚΑΦΕ Για τον ίδιο λόγο, δηλαδή την ενίσχυση των οικονοµικών της Οµάδας µας, τυπώσαµε και τις αναµνηστικές κούπες του καφέ, µε το σήµα µας και την Α/Α Linke-Hofmann στο Σταθµό του Βόλου το 1994. Η κούπα είναι ένα ενδιαφέρον δώρο για τους φίλους σας, αλλά και για επαγγελµατικό δώρο, τώρα που πλησιάζουν και οι γιορτές. Η τιµή της είναι 8 € και είναι και αυτή σχεδιασµένη από την Ελεάνα µε φωτογραφία του Βασίλη Χωριάτη. Η προσπάθεια που πρέπει να κάνουµε όλοι για την διάθεσή της θα αποφέρει καρπούς που θα βοηθήσουν σηµαντικά το έργο µας, όχι µόνο οικονοµικά αλλά θα διαδοθεί έτσι και η ιδέα του Μουσειακού Σιδηροδρόµου Θεσσαλίας. Και για την κούπα θα πρέπει να αποταθείτε στον Στέφανο Πολυκράτη στο τηλ. 6946258089, ή κάθε Τετάρτη απόγευµα στη Λέσχη Η ΟΜΑ∆Α ΤΟΥ ΜΣΘ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Η Οµάδα του Μουσειακού Σιδηροδρόµου Θεσσαλίας έκλεισε ήδη ένα χρόνο ζωής και τα µέλη της έφτασαν τα 33 !!. Αριθµός πολύ αισιόδοξος που ξεπέρασε τις προσδοκίες µας, αφού όταν ξεκινάγαµε υπολογίζαµε στα 10 µα 15 άτοµα το χρόνο. Η στήριξη που προσφέρουν τα µέλη της Οµάδας, είναι πολύ σηµαντική αφού µε την συνδροµή τους γίνονται εργασίες που συµβάλλουν αποφασιστικά στο έργο µας. Γι’ αυτό προσδοκούµε να αυξηθεί όσο το δυνατόν περισσότερο ο αριθµός των µελών, ώστε να µπορέσουµε να κάνουµε περισσότερα και µεγαλύτερα έργα. Φέρτε στην Οµάδα και κάποιο φίλο σας. ∆εν είναι απαραίτητο να είναι µέλος του ΣΦΣ, αρκεί να πιστεύει ότι προσπάθειες σαν και τη δική µας αποβλέπουν στην ανάπτυξη του πολιτισµού και συµβάλλουν στην διατήρηση και διάδοση της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς, που λίγο πολύ είναι καθήκον όλων µας.


ΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΟΥ «ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΥ» «Γίνονται και ωραία πράγµατα στην Ελλάδα. Αν δεν έχουν την προβολή που αξίζουν, αιτία δεν είναι µόνο η επιλογή της ιδιωτικής τηλεόρασης να εστιάζει περισσότερο στο κουτσοµπολιό της Μυκόνου, τα Παρατράγουδα και το ποιος θα µείνει – ποιος θα φύγει από το Fame story. Είναι και ότι οι πρωταγωνιστές τους δεν ενδιαφέρονται για την δηµοσιότητα. Το τελευταίο που τους ενδιαφέρει είναι να σηκώσουν το τηλέφωνο για να καλέσουν τις τηλεοπτικές κάµερες. Τους αρκεί αυτό που κάνουν, συχνά κλεισµένοι στο δικό τους κόσµο, «ψώνια» για όσους θεωρούν ότι υπάρχεις µόνο εάν βγάζεις χρήµατα, ασκείς εξουσία ή περιφέρεσαι στο vanity fair της κοινωνικής ζωής. Πιθανότατα δεν έχετε ακούσει για την ΕΜΟΣ, την Εταιρεία Μουσειακών Σιδηροδρόµων. Η ΕΜΟΣ είναι µια οµάδα ανθρώπων, κυρίως από την Αθήνα, που αποφάσισε να σώσει από την καταστροφή µια σιδηροδροµική γραµµή στη Θεσσαλία. Η γραµµή Βόλου Καλαµπάκας, µήκους 160 χιλιοµέτρων, κατασκευάστηκε την τετραετία 1884 – 1888, προκειµένου τα προϊόντα του κάµπου να µεταφέρονται στο λιµάνι του Βόλου. Το γεγονός ότι ένα τέτοιο έργο ολοκληρώθηκε σε τέσσερα χρόνια δεν αποτελεί έκπληξη. Με τέτοιο ρυθµό δούλευαν για τους σιδηροδρόµους εκείνη την εποχή. Σήµερα που όλες τις βαριές δουλειές τις έχουν αναλάβει τα µηχανήµατα, τέσσερα χρόνια δεν έφτασαν για να ανακαινιστεί (απλώς να ανακαινιστεί) η γραµµή Θεσσαλονίκης – Φλώρινας και σε είκοσι χρόνια ηλεκτροδοτήσαµε όλο κι όλο µια διαδροµή 75 χιλιοµέτρων. Αλλά αυτή είναι µια άλλη, πονεµένη ιστορία. Όταν ο ΟΣΕ αποφάσισε να καταργήσει τη γραµµή από το Βόλο ως τον Παλαιοφάρσαλο, ανέλαβε δράση η ΕΜΟΣ. Τα µέλη της οµάδας πρώτα διέσωσαν από την καταστροφή µια αυτοκινητάµαξα του 1937 και την αποκατέστησαν σε λειτουργική µορφή, αγόρασαν µια παλιά δηζελάµαξα από τα µεταλλεία Αλιβερίου και έπειτα άρχισαν πόλεµο µε την γραφειοκρατία του ΟΣΕ για να µην πουληθούν ως παλιοσίδερα µοναδικές ατµοµηχανές και βαγόνια των Θεσσαλικών Σιδηροδρόµων. Προσφέρουν εθελοντική χειρωνακτική εργασία. Συντηρούν τη γραµµή, καθαρίζουν τους σταθµούς, ξεχορταριάζουν τα ψαλίδια, επισκευάζουν το τροχαίο υλικό, µε την προοπτική η γραµµή να λειτουργήσει ως µουσειακός σιδηρόδροµος. Υπάρχουν κι άλλοι σαν την παρέα της ΕΜΟΣ. Απλώς δε φαίνονται..» Μάκης Βοϊτσίδης, 10-10-2006

______________________

Εταιρεία Μουσειακών Σιδηροδρόμων  
Εταιρεία Μουσειακών Σιδηροδρόμων  

Παρουσίαση της μη κερδοσκοπικής Εταιρείας Μουσειακών Σιδηροδρόμων.