Page 1

”©”ƒ—˜¤– •

Ÿ– u

š—ƒŽ ŸŽ€ Ÿ‰ —Ž

Ο ΚΥ

ΚΛΟΣ

Ε Λ Λ Η Ν Ι ΚΟ Τ Μ Η Μ Α

Y ΤΟΥ ΕΛΛΗ IBΛIO ΝΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ B


TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ελληνικό Πάσχα ΕΞΩΦΥΛΛΟ – ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Μις Μόλυβ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Βίκυ Αυδή ÅÐÉÌÅËÅÉÁ — ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Έλπη Κυργιοπούλου ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μερσίνα Λαδοπούλου, Ραλλού Ρουχωτά EÊÔÕÐÙÓÇ: Ι. Πέππας ΑΒΕΕ ÂÉÂËÉÏÄÅÓÉÁ: Κωνσταντίνα Παναγιώτου & ΣΙΑ Ο.Ε.

© Συγγραφείς του Κύκλου του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου, 2012 © EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ×ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2012

Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2012

ÉSBN 978-960-496-750-6

Ôõðþèçêå óå 100% ανακυκλωµένο χαρτί.

To ðáñüí Ýñãï ðíåõìáôéêÞò éäéïêôçóßáò ðñïóôáôåýåôáé êáôÜ ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Åëëçíéêïý Íüìïõ (Í. 2121/1993 üðùò Ý÷åé ôñïðïðïéçèåß êáé éó÷ýåé óÞìåñá) êáé ôéò äéåèíåßò óõìâÜóåéò ðåñß ðíåõìáôéêÞò éäéïêôçóßáò. Áðáãïñåýåôáé áðïëýôùò ç Üíåõ ãñáðôÞò αäåίáò ôïõ åêäüôç êáôÜ ïðïéïνäÞðïôå ôñüðï Þ ìÝóï áíôéãñáöÞ, öùôïáíáôýðùóç êáé åí ãÝíåé áíáðáñáãùãÞ, åêìßóèùóç Þ äáíåéóìüò, ìåôÜöñáóç, äéáóêåõÞ, áíáìåôÜäïóç óôï êïéíü óå ïðïéáäÞðïôå ìïñöÞ (çëåêôñïíéêÞ, ìç÷áíéêÞ Þ Üëëç) êáé ç åí ãÝíåé åêìåôÜëëåõóç ôïõ óõíüëïõ Þ ìÝñïõò ôïõ Ýñãïõ.

ÅÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ×ÏÃÉÏÓ Á.Å.

PSICHOGIOS PUBLICATIONS S.A.

¸äñá: ÔáôïÀïõ 121 144 52 Ìåôáìüñöùóç Âéâëéïðùëåßï: Ìáõñïìé÷Üëç 1 106 79 ÁèÞíá Ôçë.: 2102804800 Telefax: 2102819550 www.psichogios.gr e-mail: info@psichogios.gr

Head office: 121, Tatoiou Str. 144 52 Metamorfossi, Greece Bookstore: 1, Mavromichali Str. 106 79 Áthens, Greece Tel.: 2102804800 Telefax: 2102819550 www.psichogios.gr e-mail: info@psichogios.gr


Ο ΚΥ

ΚΛΟΣ

Ε Λ Λ Η Ν Ι ΚΟ Τ Μ Η Μ Α

Y ΤΟΥ ΕΛΛΗ IBΛIO ΝΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ B

ÅéêïíïãñÜöçóç: Μις Μόλυβ Συµµετέχουν κατά λεξικογραφική σειρά: Μάνος Βενιέρης, Αντωνία Βιταλιώτου-Σέττα, Έλλη Γιαννοπούλου, Γλυκερία Γκρέκου, Ασπασία Κατσούλη-Συµεώνογλου, Χριστίνα Κόλλια, Αγγελική Μαστροµιχαλάκη, Λούλα Παπιδάκη-Πιπίνη, Γιάννης Ρεµούνδος, Φράνση Σταθάτου

ΠΡΩΤΗ ΕΚ∆ΟΣΗ


Περιεχόμενα ΜΑΝΟΣ ΒΕΝΙΕΡΗΣ

Αρνάκι πεταλούδα ..................................... 7 ΑΝΤΩΝΙΑ ΒΙΤΑΛΙΩΤΟΥ-ΣΕΤΤΑ

Πάσχα στη φύση με τον… Ταρζάν ................ 17 ΕΛΛΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

Το χάδι που γιατρεύει .............................. 29 ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΓΚΡΕΚΟΥ

Ποιος είναι το Πάσχα; ................................ 42 ΑΣΠΑΣΙΑ ΚΑΤΣΟΥΛΗ-ΣΥΜΕΩΝΟΓΛΟΥ

Τα γοβάκια να είναι άσπρα .......................... 54 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΛΛΙΑ

Το αγγελούδι της Ανάστασης .................... 65

© Συγγραφείς του Κύκλου του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου, 2012 © EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ×ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2012


ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΣΤΡΟΜΙΧΑΛΑΚΗ

Τα λουλούδια της Μεγάλης Παρασκευής .... 76 ΛΟΥΛΑ ΠΑΠΙ∆ΑΚΗ-ΠΙΠΙΝΗ

Πάσχα στο μικρό ψαροχώρι ....................... 83 ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΕΜΟΥΝ∆ΟΣ

Κι ακούστηκε ένα πλατς! ........................... 93 ΦΡΑΝΣΗ ΣΤΑΘΑΤΟΥ

Η μεγάλη καμπάνα και η μικρή καμπανούλα 101

© Συγγραφείς του Κύκλου του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου, 2012 © EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ×ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2012


ΜΑΝΟΣ ΒΕΝΙΕΡΗΣ

Αρνάκι πεταλούδα

Α

κουσα πως είναι άνοιξη. Έτσι κι εγώ σας ανοίγω την καρδιά µου. Έχω µεγάλη χαρά και νιώθω ευτυχία. Ο ήλιος είναι ζεστός και βαδίζω ελεύθερα πάνω στο χορτάρι. Κάποια παιδιά µε κάνουν χάζι καθώς τρώω. Συνεχώς µε χα°δεύουν και δείχνουν να µε αγαπάνε. «Μπεεεεε...» φωνάζω δυνατά, για να τα ευχαριστήσω. Αυτά γελάνε. «Μπεεεε...» µου απαντούν στη γλώσσα µου. «Μπορείς να κάνεις µπααα µπουου;» ∆εν µπορώ. Έµαθα να βελάζω πάντα µε —7— © Συγγραφείς του Κύκλου του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου, 2012 © EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ×ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2012


τον ίδιο τρόπο και, σαν αρνάκι άσπρο και παχύ, δεν έχω πάει ακόµη στο σχολείο. Όµως, έµαθα πως ήρθε το Πάσχα. Πολλά ακούω, λίγα καταλαβαίνω και µπερδεύοµαι πολύ µε την ανθρώπινη λαλιά. Πότε µιλάνε για Πάσχα, πότε για Λαµπρή κι άλλοτε για Πασχαλιά. Είδα κι έπαθα να καταλάβω ότι εννοούν το ίδιο πράγµα! Άσε που όλα τα παιδιά κρατάνε κόκκινα αυγά! Εγώ ξέρω ότι τα αυγά είναι άσπρα ή καφετιά. Είδα τις κότες που τα γεννούσαν. Πώς άλλαξαν χρώµα; Μυστήριο! Αν µε ρωτήσετε τι ακριβώς είναι το Πάσχα, δε γνωρίζω. Οπωσδήποτε κάποια µεγάλη γιορτή. Χθες βράδυ χτυπούσαν ντάνγκα ντούνγκα βαριά κουδούνια κι ο ουρανός γέµισε αστραπές και βροντές. Οι άνθρωποι κρατούσαν µικρές φλογίτσες και προχωρούσαν στις πλαγιές, στους δρόµους, στα χωράφια... Φοβήθηκα µήπως πάρει φωτιά το χορτάρι. Αν καιγόταν, θα έµενα νηστικό! Όλοι λέγανε «Χριστός Ανέστη» και φιλούσαν ο ένας τον άλλο. —8— © Συγγραφείς του Κύκλου του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου, 2012 © EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ×ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2012


«Κάνουν Ανάσταση στο χωριό. Κάθε χρόνο µάς κόβουνε τα ήπατα!» µε πληροφόρησε µια κατσίκα µε γένι, σοφή και διαβασµένη. ∆εν ξέρω τι πάει να πει Ανάσταση, πάντως εγώ αναστατώθηκα! Ακόµη και τώρα συνεχίζω να καρδιοχτυπώ. Ένα αγόρι µε µατάκια αµυγδαλένια και µαλλιά αγκαθωτά, ίδια µε πουρνάρι, πετάει αδιάκοπα κάτι ρεβίθια που πέφτουν στο χώµα και κάνουν δυνατά κράτσα κρούτσου κρατς! Εγώ πηδάω απ’ την τροµάρα µου. «Σταµάτα, Στρακαστρούκα! Ρίχνεις βαρελότα και το αρνάκι φοβάται», φωνάζουν τα κορίτσια. Μόνο φοβάµαι; Ρεβιθάδα κοντεύω να γίνω! Το αγόρι γελάει και δώσ’ του σπέρνει στραγαλοσπίθες εδώ κι εκεί. Ένα κορίτσι βγάζει απ’ τη λαµπάδα του µια πράσινη κορδέλα και µου τη δένει φιόγκο στο λαιµό. Από µια πήλινη λεκάνη πίνω νερό και καθρεφτίζοµαι σ’ αυτό. Μοιάζω µε —9— © Συγγραφείς του Κύκλου του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου, 2012 © EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ×ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2012


— 10 —


αρνάκι πεταλούδα και πολύ µου αρέσει! Αν ήµουν πραγµατική πεταλούδα, θα πετούσα µακριά να γνωρίσω τον κόσµο. Αλήθεια, πώς να ’ναι ο κόσµος; Απέραντα λιβάδια γεµάτα χορταράκι; Όλο µαντριά µε πρόβατα, στάβλους µε γελάδια και κοτέτσια δίπατα; Οι άνθρωποι κρατάνε συνέχεια φλόγες στα χέρια; Πετάνε από ψηλά στα αθώα αρνάκια ρεβιθοστρακαστρούκες; Ένα άλλο κορίτσι γονατίζει δίπλα µου και µε χα°δεύει. Από τα µάτια του κυλάνε χοντρές σταγόνες. Μην είναι ορφανό, σαν κι εµένα; Κι εγώ κάθε φορά που σκέφτοµαι την άφαντη µητέρα µου, αυτό παθαίνω. Ξεχειλίζουν τα µάτια µου µε αλµυρό νερό. Προχθές έχασα τη µανούλα µου. Μήπως την άρπαξε κάποιος; Μήπως έγινε πεταλούδα και ταξιδεύει τώρα ψηλά; «Καηµένο µου! Θα σε σφάξουν και θα σε κάνουν πα°δάκια!» µου λέει λυπηµένα το κορίτσι και µε χα°δολογάει. Άντε να καταλάβω τώρα! Τι πάει να πει — 11 — © Συγγραφείς του Κύκλου του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου, 2012 © EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ×ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2012


«πα°δάκια»; Πολλά παιδάκια; Ένα παιδί που πετάει στα... δάκια; Τι είναι τα δάκια; Χαντάκια ή δαχτυλάκια; Πάλι µπερδεύοµαι, όπως µε το Πάσχα, που είναι και Πασχαλιά και Λαµπρή! Βελάζω µήπως και πάρω απάντηση. «Μπεεεε... Ξεκαθάρισέ το ντε... » Το κορίτσι µε αγκαλιάζει σφιχτά. «Να το κρύψουµε να το σώσουµε! Αν µου το σφάξουν θα τρελαθώ!» φωνάζει στα άλλα παιδιά.

© Συγγραφείς του Κύκλου του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου, 2012 © EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ×ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2012


Ο Στρακαστρούκας έρχεται τρεχάτος, µε αρπάζει ενθουσιασµένος στα χέρια και µε σηκώνει ψηλά. Τσιρίζει, όπως οι τράγοι όταν τους πιάνει λόξιγκας! «Καλή ιδέα, θα γίνει χαµός! Ξέρω µια αποθήκη που δεν µπαίνει µέσα ούτε κουνούπι!» Με βάζει παραµάσχαλα και φεύγουµε από το λιβαδάκι µου. ∆ε βελάζω, γιατί ταξιδεύω στον αέρα πρώτη µασχαλοθέση! Γνωρίζω νέα µέρη, νέα δέντρα, νέα κοτέτσια κι έχω

© Συγγραφείς του Κύκλου του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου, 2012 © EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ×ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2012


γίνει πεταλουδοπύραυλος! Επιτέλους, δράση! Έπαψα να προβατοχασµουριέµαι και να παχαίνω τρώγοντας απ’ το πρωί ως το βράδυ. Φτάνουµε σ’ ένα µακρινό ξύλινο καλύβι, µπαίνουµε µέσα και βρίσκοµαι χωµένο σε ένα βουναλάκι από άχυρα. Μόνο η µουσούδα µου βγαίνει έξω, για να αναπνέω. Τα παιδιά έχουν στήσει κουβέντα: «Κάθε µία ώρα θα έρχεται ένας από µας να φυλάει σκοπιά», λέει το κορίτσι. «Φρουρός, κοντά στο αρνάκι». «Κι αν βελάζει και το πάρουν µυρωδιά;» ρωτά ένα αγόρι. Ο Στρακαστρούκας βγάζει ένα κόκκινο κορδόνι, το φέρνει βόλτες γύρω από το µουσούδι µου, το δένει σφιχτά και καµαρώνει. «∆ε θα µιλάει, ούτε θα βελαζολαλάει!» Τα παιδιά γελάνε ασυγκράτητα. Τώρα, εκτός από πράσινο φιόγκο πεταλούδα, έχω κι ένα κόκκινο µασούρι φίµωτρο! ∆εν γκρινιάζω. Κάτι πρέπει να σκαρώνουν τα παιδιά, σίγουρα για το καλό µου... — 14 — © Συγγραφείς του Κύκλου του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου, 2012 © EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ×ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2012


Έµεινα µέσα στα άχυρα, µέχρι που βράδιασε και ξηµέρωσε. Πάντα υπήρχε ένα παιδί έξω απ’ το καλύβι µου. Άκουγα φωνές µεγάλων να ρωτάνε τους φρουρούς µου: «Είδες τον Τάκη, το αρνάκι;» «Όχι. ∆ε βόσκει εκεί που έβοσκε;» «Εξαφανίστηκε». «Θα κόπηκε το σχοινί του και ποιος ξέρει τώρα πού να βόσκει!» Ήθελα να γελάσω προβατίσια, αλλά κρατιόµουν! Μ’ εµπόδιζε το κορδόνι στη µουσούδα, αλλιώς θα βέλαζα: «Κοκουµπέεεε! Μέσα στο άχυρο είµαι, ανθρωποκουτεντέ!» Τα παιδιά µε φανέρωσαν την άλλη µέρα και µε πήγανε πίσω στο λιβάδι µου. Ένας κύριος χοντροµπαλάς, µε τσιγκελωτά µουστάκια, µόλις µε είδε γκάριξε σαν γα°δούρι στον ανήφορο: «Πού το βρήκατε;» «Είχε χωθεί στο καταφύγιο “Σωτηρία”», απάντησε πονηρά το κορίτσι. «Μάλλον δεν ήθελε να γίνει πα°δάκια!» — 15 — © Συγγραφείς του Κύκλου του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου, 2012 © EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ×ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2012


Καθώς όλοι χαχάνιζαν, ο αντροβούβαλος µε χάιδεψε και µου είπε: «Είσαι τυχερό! Χορτάσαµε αρνί στη σούβλα, βαρυστοµαχιάσαµε από γαρδούµπα και κοκορέτσι – για φέτος τη γλίτωσες!» Έτσι, συνεχίζω να βόσκω ελεύθερα και να πηγαίνω τσάρκα µε το κοπάδι µου. Ο καιρός περνάει, µεγαλώνω, ωριµάζω, αλλά έχω πάντα την απορία. Θα µου εξηγήσει κάποτε κάποιος τι σηµαίνει να σε κάνουν πα°δάκια; Λέτε να έχασα κάτι που θα άλλαζε την τύχη µου; Πάντως, τώρα πια δε θέλω να γίνω πεταλούδα. Αφού πέταξα µπόι, προτιµώ να γίνω αρνάκι γεράκι ή βασιλιάς χρυσαετός! Τι λέτε; Μου ταιριάζει;

© Συγγραφείς του Κύκλου του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου, 2012 © EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ×ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2012


‰”—¢Ž ˜Ž¤ŽŸ¡–‰–‰

Π

άσχα ά σ χα κ και αι Λαμπρή, Λαμπρή, χχαίαί-

Žj “j €j–™ €j–™¡¤—˜¡© ™¡¤—˜¡©

ρονται ρ ονται ο οιι λ λαγοί! αγοί! Και Και όχι όχι

μόνο μ όνο ο οιι λ λαγοί. αγοί. Α Αλλά λλά και και τα τα Ο ΚΥ

ΚΛΟΣ

Ε Λ Λ Η Ν Ι ΚΟ Τ Μ Η Μ Α

παιδιά. π αιδιά. ΓΓιατί ια τ ί Π Πάσχα άσ χα σημαίσημαί-

Y ΤΟΥ ΕΛΛΗ IBΛIO ΝΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ B

ννει ει κόκκινα κόκκινα αυγά, αυγά, πεντανόπεντανόστιμα σ τιμα τσουρέκια, τσουρέκια, μοσχομυμοσχομυΤυπώθηκεε σε 100% αν ανακυκλωμένο ακυκλωμένο χ χαρτί. χαρτί

ριστή ρ ιστή μ μαγειρίτσα, αγειρίίτσα, λ λαμπάδες αμπάδες και κ αι δώ δώρα. ρα . Κ Και, αι, κυρίως, κυρίως, ΠάΠάσ χα σημαίνει σημα μ ίνει τη τη θυσία θυσία του του σχα ΙΙησού ησού κ και αι την την Aνάστασή Aνάστασή Του. Του.

Δέκα αγαπημένοι Δ έκα αγ απημένοι συγγραφείς συ γγραφ φείςς από φ από τον τον Κύκλο Κύκλο ττου ου Ελ λη ηνικού Παιδι κού Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου περιγράφουν Βι βλίου π περιγγράφουν μέσα μέσα από ιστορίες α πό τις ισ σ τορίίες τους τους ττο οπ αραδ δοσιακό παραδοσιακό

ôùžþāôøā Ćăąþóøþā Ć ñô

εελληνικό λληνικό Πάσχα. Πάσ σχα.

øçøôýôù øçøôýôù    ñ ñêøçñôöú—÷ì ê øçñôöú— ÷ì çøøîïì÷ çø øîï ì÷ øìð   ‡ )$;   ZZZSVLFKRJLRVJU ZZZSVLFKRJLR RVJU ‡ HPDLO LQIR#SVLFKRJLRVJU

.— ñìû÷ì÷ 

— Ô Æ¾Ø ÌÊ ÆÎ —ÔÆ¾Ø ÆÎÆ¾Ø Î Æ¾Ø Ñ¡ Ñ¡Ï Ñ¡ÏÕÂ Ï Õ ÏÕ ÏÕÂ Õ Ô ¶ ÆÑÂǽ ÆÑ ÑÂǽ

žøñòñõ— ÿôĀøāāþĂôĀþ óøñĂø žøñāùôžñõ— ùñø ûñ÷ñøü—

Ελληνικό πάσχα  

Ελληνικό πάσχα

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you