Page 1


м. Івано-Франківськ Видавництво «Апостол» 2019


УДК 271.4(477)-583-29 К28 Перекладено за виданням: «Livro da Familia» (The Book of family), Regis Castro, Maїsa Castro Дозволяється друкувати: Єпископ Івано-Франківський, УГКЦ † Софрон Мудрий 15.09.2008 р. Б. Богословський редактор о. Роман Терлецький Архієпархіальний цензор о. Іван Козовик Переклад з англійської Людмила Дерев’янко Літературний редактор Ольга Литвин Коректор Алла Іскра Ілюстрація до обкладинки Вікторія Типчук Дизайн обкладинки Оксана Микицей Верстка Тетяна Єфтимовcька К28

Книжка сім’ї. Зцілення і спасіння для тебе і твоєї сім’ї. — Івано-Франківськ: Видавництво «Апостол», 2019. — 92 с.

ISBN 978-966-2351-08-8 Кожен хоче, щоб у його сім’ї панували мир, любов, радість, довіра та взаєморозуміння. Проте часто забуваємо спільно молитися, дякувати Богові одне за одного. А потім дивуємося, коли сім’я починає розпадатися. У цій книзі ви не знайдете сотні порад щодо устрою сімейного життя чи конкретних порад психолога. Натомість Реґіс та Майза Кастро запрошують молитися в Ім’я Ісуса, яке має надзвичайно велику силу, пропонують славити Господа і через силу хвали змінити сім’ю, зцілити відносини через прощення, благословення, а також якнайчастіше брати участь у Євхаристії. Автори всі свої міркування писали на основі вчення Святого Письма, власного досвіду й свідчень їхніх дописувачів. Роздуми переплетені короткими молитвами, а молитви наприкінці кожного розділу стануть першим кроком на захисті сім’ї. УДК 271.4(477)-583-29 Усі права застережено. Без письмового дозволу видавця жодна частина тексту не може розповсюджуватися чи тиражуватися у будь-якому вигляді; це стосується також фотокопіювання, запису на цифрові носії та розміщення в інформаційних системах пошуку.

ISBN 978-966-2351-08-8 © 1996 by Raboni Editora Ltda © 2008 Видавництво «Апостол»


РЕЛІГІЙНЕ ВИДАННЯ Реґіс Кастро Майза Кастро

Зцілення і спасіння для тебе і твоєї сім’ї

Богословський редактор о. Роман Терлецький Архієпархіальний цензор о. Іван Козовик Переклад з англійської Людмила Дерев’янко Літературний редактор Ольга Литвин Коректор Алла Іскра Ілюстрація до обкладинки Вікторія Типчук Дизайн обкладинки Оксана Микицей Верстка Тетяна Єфтимовcька

Замовляйте книги за тел.: 096 6001122 099 5331122

www.apostol.if.ua e-mail: apostolshop@gmail.com а/с 71, м. Івано-Франківськ-2, 76002 Підписано до друку 02.04.2019 Гарнітура «Baltica». Друк офсетний. Видавництво «Апостол», 76018 вул. Паркова 4/31, м. Івано-Франківськ. Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції ДК № 4467 від 15.01.2013.

Profile for Oksana Osadchuk

Книжка сім'ї  

Книжка сім'ї  

Advertisement