Page 1

ΣΟΚ

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

Θα προστατεύσουμε την τιμή του κρητικού λαδιού που... γλιστρά προς τα κάτω;

ΜΟΙΡΕΣ

Βρήκε τρείς κουκουλοφόρους μέσα στο σπίτι της!

 σελ. 11

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Μεσαράς σε νέους χώρους

 σελ. 9

 σελ. 17

εβδομαδιαια ανεξαρτητη εφημεριδα  ΤΙΜΗ 1.20 €

www.apopsilive.gr

ΤΡΙΤΗ 10 ΑΠΡΙΛιου 2018  ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 924

Έως 15 Μαΐου θα πρέπει να έχουν οριοθετήσει τα οικιστικά τους περιγράμματα

«ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ» ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ  σελ.4

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ: Εγκαίνια στις 22 Απριλίου σελ.9 σελ.10

ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ

Η Παναγιά της Πάνω Ρίζας

ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΡΥΠΗΤΗΣ Ο 10χρονος Δίας, μόνιμος κάτοικος Τρυπητής, κατασκευάζει μόνος του μια ποντιακή λύρα!  σελ. 27

 σελ. 24  σελ.23

ΚΡΗΤΗ

Αντιπυρική περίοδος χωρίς... νερό!  σελ.3

ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ

Χρηματοδότηση «μποναμάς» με 4.572.744 ευρώ

 σελ.12-13

ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

Στο «βασίλειο» της κρητικής τουλίπας  σελ. 30-31


2

Τρίτη 10 Απριλίου 2018

Αλέξης Παπαχελάς

Δημοσιογράφος « “Λέτε να έχουμε πόλεμο;”, ρωτούν πολλοί άνθρωποι τον τελευταίο καιρό. Φήμες ή πραγματικά γεγονότα για επικαιροποιήσεις διαφόρων σχεδίων έκτακτης ανάγκης κατακλύζουν αρχικώς την “πιάτσα” και κατόπιν τα καφενεία. Και μόνο που αρχίζουν να διαχέονται αυτή η συζήτηση και η αγωνία, κάνουν βέβαια ζημιά. Η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε μια εύθραυστη φάση ανάκαμψης και ο τουρισμός μπορεί εύκολα να πληγεί από μια τέτοια συζήτηση». Ούτε συζήτηση…

Νίκος Κωνσταντάρας Αρθρογράφος

«Όσο και αν προσποιείται ο Τούρκος πρόεδρος ότι οι δύο Έλληνες διώκονται απλώς επειδή βρέθηκαν στην τουρκική πλευρά των συνόρων, είναι προφανές ότι θέλει να εκμεταλλευθεί την ευκαιρία για να πιέσει την ελληνική κυβέρνηση, είτε για την έκδοση των οκτώ Τούρκων στρατιωτικών που διέφυγαν στην Ελλάδα, είτε πάνω σε άλλα διμερή ζητήματα».

Άνοιξη καιρού…

Βουλωμένο γράμμα διαβάζεις…

Το όνομα του «Απρίλη» ετυμολογείται από το λατινικό Aprillis, από το ρήμα aperire, που σημαίνει «ανοίγω». Ανοίγει ο καιρός και έρχεται η Άνοιξη, ανοίγουν τα λουλούδια, ανοίγουν τα παράθυρα στο φως, ανοίγει η ψυχή μας η ίδια! Η φύση στα καλύτερα της, «αναστημένη» γεμάτη φως και χρώματα μας προσκαλεί να ανοίξουμε την πόρτα μας και να βγούμε έξω στην αυλή και στη φύση. Στο βάθος του δρόμου, φαίνεται ήδη να ΄ρχεται στο κατόπι της Άνοιξης, φορώντας κοντομάνικα, το Καλοκαίρι…

ÅÂÄÏÌÁÄÉÁÉÁ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ

ÌÅËÏÓ ÔÇÓ ÐÁ.Ä.Å. ÐÁÃÊÑÇÔÉÁ ÄÇÌÏÓÉÏÃÑÁÖÉÊÇ ÅÍÙÓÇ Ì.Ì.Å.

ÊÙÄÉÊÏÓ ÅÍÔÕÐÏÕ: 5606 ÅôÞóéåò óõíäñïìÝò: Éäéþôåò : 40 EYÑÙ Äçìïóßïõ – ÏÔÁ-Ôñáðåæþí : 90 EYÑÙ Ãéá ôçí êáôÜèåóç ôçò óõíäñïìÞò: Áñéèì. Ëïã. 1. ÅèíéêÞò ÔñÜðåæáò: 414/771173-56 2. Τράπεζα Πειραιώς: 6367-010195-821

Κώστας Ιορδανίδης Δημοσιογράφος

«Δοθέντος ότι οι σχέσεις της Αγκυρας με την Ε.Ε. και τις ΗΠΑ διέρχονται φάση μίας κρίσεως ιδιάζουσας, ο πρωθυπουργός κ. Αλέξης Τσίπρας εζήτησε από τον Ρώσο πρόεδρο κ. Βλαντιμίρ Πούτιν να «διαμεσολαβήσει». Το πιθανότερο είναι ότι η διαμεσολάβηση θα αποβεί άκαρπη. Εάν συμβεί το αντίθετο, θα υπάρξουν σοβαρές επιπλοκές στις σχέσεις της Ελλάδος με την Ε.Ε. και τις ΗΠΑ. Τελικώς, η μόνη διέξοδος είναι μια διμερής συνεννόηση με την Τουρκία όσο δεν είναι πια πολύ αργά».

ÉÄÉÏÊÔÇÔÇÓ ÅÊÄÏÔÇÓ - ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ Ã. ÌÁÈÉÏÕÄÁÊÇÓ Êéí.: 6944-524043

Ôçë: 28920 29102-103-104-105 Öáî: 28920 25225 Ãñáöåßá: 25ης Μαρτίου 345, (ÅèíéêÞ Ïäüò Ìïéñþí Ôõìðáêßïõ) Çñάêëåιο ÊñÞôçò Ô.Ê. 70400 E-mail: apopsi@mir.forthnet.gr Site: www.apopsilive.gr

Ä/íóç Äçìïóßùí Ó÷Ýóåùí & Marketing: Å. Ìáñãáñßôç Áèëçôéêü ÔìÞìá: Ã. ÖñáãêéáäÜêçò Êéí.: 6974-771822

Για διακηρύξεις, δημοσιεύσεις, αγγελίες Ε-mail: apopsi.notou@gmail.com

E-mail:fragiadogiannis@gmail.com Ôá åíõðüãñáöá êåßìåíá äåí åêöñÜæïõí êáô’ áíÜãêç êáé ôéò èÝóåéò ôçò åöçìåñßäáò. Aðáãïñåýåôáé ç áíáäçìïóßåõóç, ç áíáðáñáãùãÞ, ïëéêÞ, ìåñéêÞ Þ ðåñéëçðôéêÞ Þ êáôÜ ðáñÜöñáóç, ç äéáóêåõÞ, áðüäïóç ôïõ ðåñéå÷ïìÝíïõ ôçò åöçìåñßäáò ìå ïðïéïíäÞðïôå ôñüðï, ìç÷áíéêü, çëåêôñïíéêü, öùôïôõðéêü, ç÷ïãñÜöçóçò Þ Üëëï, ÷ùñßò ðñïçãïýìåíç Üäåéá ôïõ åêäüôç.

Μάλλον είναι πια πολύ αργά.

Ï êáéñüò åßíáé ìéá ðñïóöïñÜ áðü ôï êáôÜóôçìá:

ΣΗΦΑΚΗΣ

ΟΠΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Ντύνει το βλέμμα της εποχής!

Μοίρες: Κεντρική Πλατεία Τηλ.: 28920 24500

Χριστός Ανέστη

email: sifakisvasilis@gmail.com ΤΡΙΤΗ

Καθαρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν Ν μέχρι 2 Μπφ.

Χανιά Ρέθυμνο

Ηράκλειο Αγ. Νικόλαος ΠΕΜΠΤΗ

ο Καιρός

της εβδομάδας

Τυμπάκι: Κεντρική Λεωφόρος Τηλ.: 28920 52111

Αραιή συννεφιά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν Α μέχρι 4 Μπφ.

ΤΕΤΑΡΤΗ

Αραιή συννεφιά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ΝΑ μέχρι 2 Μπφ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Καθαρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ΝΔ μέχρι 2 Μπφ.


Τρίτη 10 Απριλίου 2018

3

Επικαιρότητα

Το πρόβλημα της ανομβρίας αναμένεται να δυσκολέψει το έργο της πυρόσβεσης

Νωρίτερα φέτος η αντιπυρική περίοδος, στην Κρήτη, λόγω ξηρασίας Α

πό τις 10 Απριλίου ξεκινά φέτος, με απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η αντιπυρική περίοδος στην Κρήτη, νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά -λόγω της ανομβρίας. Αναλυτικά στη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου προβλέπονται τα εξής: Απαγορεύεται, λόγω αυξημένης επικινδυνότητας, οποιαδήποτε καύση στα δάση, τις δασικές, χορτολιβαδικές και αγροτικές εκτάσεις, που βρίσκονται σε βραχώδεις και πετρώδεις περιοχές, σε πεδινά κι ανώμαλα εδάφη και λόγγους της Περιφέρειας Κρήτης. Επιτρέπεται όμως, μετά από ειδική άδεια από τις κατά τόπους αρμόδιες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, η καύση σιτοκαλαμιών και άλλων γεωργικών υπολειμμάτων και αφού ληφθούν τα μέτρα που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 της 9/2000 Πυροσβεστικής Διάταξης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 της υπ. αριθμ. 9Α/2005 της Πυροσβεστικής Διάταξης.

«Επί ποδός»

Τα μέτρα πρόληψης, ο συντονισμός φορέων – υπηρεσιών και η ετοιμότητα επέμβασης στις υπαίθριες δασικές πυρκαγιές συζητήθηκαν μεταξύ άλλων στο συντονιστικό όργανο Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενόνομίζω ότι θα έχουμε καλά αποτελέσματα. Μία άλλη παράμετρος ως αποτέλεσμα της λειψυδρίας είναι ότι, διαπιστώνουμε συνεχώς τα αποθέματα νερού να μειώνονται και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε πάλι εμείς πρόσθετους πόρους τροφοδοσίας νερού στο πεδίο της πυρκαγιάς με υδροφόρες κάτι το οποίο είναι ένα βάρος το οποίο θα επωμιστούν οι δήμοι γιατί υπάρχει και ο κίνδυνος κάποιοι από τους ταμιευτήρες νερού, λιμνοδεξαμενές και φράγματα να μην υπάρχει δυνατότητα υδροληψίας από τα ελικόπτερα».

Από τη Συνεδρίαση στην Περιφέρεια τητας Ηρακλείου που συνεδρίασε στις αρχές της περασμένης εβδομάδας, υπό την Προεδρία του Αντιπεριφερειάρχη Ευριπίδη Κουκιαδάκη. Στη συνεδρίαση κυριάρχησε το πρόβλημα της ανομβρίας που καταγράφηκε το φετινό Χειμώνα στο νησί και που αναμένεται να δυσκολέψει το έργο πυρόσβεσης όταν απαιτηθεί, όπως επίσης η μη ορθή διαχείριση του νερού. Ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Ευριπίδης Κουκιαδάκης σε δηλώσεις του ανέφερε: «Είχα πει, όταν ξεκινούσε η περίοδος του Χειμώνα ότι το πρόβλημα της Κρήτης δεν είναι οι πλημμύρες αλλά είναι η έλλειψη νερού. Δυστυχώς δικαιώθηκα και δεν ήθελα να δικαιωθώ σε καμία περίπτωση. Σήμερα είμαστε σε δύσκολη θέση να σχεδιάζουμε την αντιπυρική περίοδο σε μία περίοδο που δεν έχουμε νερό, όπως επίσης η κακή διαχείριση του νερού. Είμαστε αποφασισμένοι να πάρουμε πρωτοβουλίες, να επιδιώξουμε τη θέσπιση ενιαίων μέτρων χρήσης του νερού. Δεν μπορεί για παράδειγμα την ελιά να την ποτίζουμε όπως το ρύζι, η ελιά θέλει πολύ συγκεκριμένη

ποσότητα νερού και όπου απαιτείται παραπάνω πρέπει να δούμε τι κάνουμε» . Ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου τόνισε επίσης ότι, το ίδιο ισχύει και για τα νοικοκυριά, «το νερό είναι ένα κοινωνικό αγαθό που πρέπει να το έχει ο κόσμος με άνεση αλλά δεν πρέπει να γίνεται σπατάλη. Στα περισσότερα δημοτικά δίκτυα έχουμε μεγάλες διαρροές δεν φταίνε οι δήμοι πάντα, ωστόσο το φαινόμενο πρέπει να το περιορίσουμε με όποιες παρεμβάσεις χρειαστεί να γίνουν. Πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι όσοι έχουμε δυνατότητα να δημιουργήσουμε ένα θεσμικό πλαίσιο να συνεργαστούμε για να βρούμε την καλύτερη λύση». Στο πλαίσιο της σημερινής συνεδρίασης του ΣΟΠΠ ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου σε συνεργασία με την Πυροσβεστική υπηρεσία και τους φορείς-εθελοντικές οργανώσεις, αποφασίστηκε να διανεμηθούν ενημερωτικά φυλλάδια για την αντιπυρική προστασία που θα προωθεί τις επόμενες ημέρες στις εισόδους-εξόδους του Ηρακλείου όπως επίσης φυλλάδια για την οδική ασφάλεια.

Οι συνθήκες

«Ο φετινός Χειμώνας δυστυχώς δημιούργησε συνθήκες ιδιαίτερα επικίνδυνες στο να μετατρέψουν μία ”αθώα” φωτιά σε μία καταστροφική πυρκαγιά», σύμφωνα με τον Διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ηρακλείου Μανόλη Δαμουλάκη

Από την πλευρά του ο Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ηρακλείου Μανόλης Δαμουλάκης ανέφερε: «Ο φετινός Χειμώνας δυστυχώς δημιούργησε συνθήκες ιδιαίτερα επικίνδυνες στο να μετατρέψουν μία “αθώα” φωτιά σε μία καταστροφική πυρκαγιά. Εμείς ως υπηρεσία είμαστε σε εγρήγορση, σε ετοιμότητα, και αυτό ζητάμε και θα ζητήσουμε και από όλους τους εμπλεκόμενους που συμμετέχουν στο όργανο Πολιτικής Προστασίας. Εάν όλοι οι εμπλεκόμενοι είμαστε σε ετοιμότητα και οι πολίτες ακολουθούν τις οδηγίες μας και είναι προσεκτικοί


4

Ειδήσεις

Τρίτη 10 Απριλίου 2018

Έως 15 Μαΐου όλοι οι Δήμοι θα πρέπει να έχουν οριοθετήσει τα οικιστικά τους περιγράμματα

Στενεύουν τα περιθώρια για τα οικιστικά όρια στους Δήμους Καθυστερούν οι Δήμοι Φαιστού, Γόρτυνας, Αρχανών Αστερουσίων, Μαλεβιζίου & Μινώα Πεδιάδας

Έ

ως τις 15 Μαΐου 2018 οι Δήμοι σε όλη τη χώρα θα πρέπει να έχουν οριοθετήσει τα οικιστικά τους περιγράμματα στους δασικούς χάρτες είτε είναι αναρτημένοι είτε προς ανάρτηση. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος, δεν έχουν ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις τους και δεν έχουν στείλει τα οικιστικά περιγράμματα 158 Δήμοι, ανάμεσα τους και 22 δήμοι της Κρήτης, συμπεριλαμβανομένων των Δήμων Φαιστού, Γόρτυνας, Αρχανών Αστερουσίων, Μαλεβιζίου & Μινώα Πεδιάδας. Για το λόγο αυτό, ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος Σωκράτης Φάμελλος, έστειλε την περασμένη Τρίτη, 3 Απριλίου, νέα επιστολή στους δημάρχους, υπενθυμίζοντας τους πως σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από τον νόμο 4519/2018, πρέπει μέχρι τα μέσα Μαΐου, να οριοθετήσουν τα οικιστικά περιγράμματα των δήμων τους. Ο Σ. Φάμελλος υπενθυμίζει την από 5 Μαρτίου 2018 προηγούμενη επιστολή του για το ίδιο θέμα και επισημαίνει ότι μόλις 15 δήμοι έχουν συμμορφωθεί και εφαρμόσει το παραπάνω νομικό πλαίσιο από τότε. Ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος στην νέα επιστολή του επισημαίνει την ανάγκη για την άμεση ενεργοποίηση των υπηρεσιών των Δήμων, ώστε να συμβάλουν τα μέγιστα τόσο στο έργο των δασικών χαρτών, όσο και στη διασφάλιση των δικαιωμάτων των πολιτών καθώς πλησιάζει η καταληκτική ημερομηνία της 15η Μαΐου 2018.

Τα περιγράμματα Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το νόμο 3889/2010 οριοθετούνται τα παρακάτω περιγράμματα: • Από την Υπηρεσία Δόμησης τα εγκεκριμένα σχέδια πόλης του Δήμου (παρ. 2α άρθρου 23) • Από την ίδια υπηρεσία τυχόν άλλα σχέδια πόλης του Δήμου (παρ. 2β άρθρου 23) • Από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου οι οικιστικές πυκνώσεις (παρ. 4 άρθρου 23)

Τέλος χρόνου! Ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος Σωκράτης Φάμελλος, έστειλε νέα επιστολή στους δημάρχους, υπενθυμίζοντας τους πως πρέπει μέχρι τα μέσα Μαΐου, να οριοθετήσουν τα οικιστικά περιγράμματα των δήμων τους

Ο υπουργός Σ. Φάμελλος πιέζει τους Δήμους μετά από σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στην Κρήτη Μεταξύ των Δήμων που σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος, δεν έχουν ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις τους και δεν έχουν στείλει τα οικιστικά περιγράμματα βρίσκονται και οι εξής Δήμοι της Κρήτης: - ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΑΜΑΡΙΟΥ - ΑΝΩΓΕΙΩΝ - ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ - ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ

Χριστός Ανέστη Χρόνια Πολλά

Χριστός Ανέστη

- ΒΙΑΝΝΟΥ - ΓΑΥΔΟΥ - ΓΟΡΤΥΝΑΣ - ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ - ΚΑΝΤΑΝΟΥ - ΣΕΛΙΝΟΥ - ΚΙΣΣΑΜΟΥ - ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ - ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ - ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ - ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ - ΠΛΑΤΑΝΙΑ - ΡΕΘΥΜΝΗΣ - ΣΗΤΕΙΑΣ - ΣΦΑΚΙΩΝ - ΦΑΙΣΤΟΥ - ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ.


Τρίτη 10 Απριλίου 2018

5

Ειδήσεις

Αντίστροφη μέτρηση για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων 2018

Τι ισχύει για τις ιατρικές δαπάνες στις φετινές φορολογικές δηλώσεις Προπαντός ψυχραιμία Την ώρα που οι Τούρκοι γείτονες μας συνεχί-

Α

ντίστροφα μετράει ο χρόνος για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων του 2018, του γνωστού εντύπου Ε1, για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2017. Πάνω από 6,2 εκατομμύρια νοικοκυριά και φορολογούμενοι θα κληθούν στα μέσα Απριλίου να υποβάλουν ηλεκτρονικά, στην ιστοσελίδα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, τις δηλώσεις για τη φορολόγηση των εισοδημάτων που απέκτησαν το 2017. Στη φορολογική δήλωση εκτός από τις αλλαγές στις αποδείξεις και το αφορολόγητο και τη νέα παγίδα της εφορίας για όσους δηλώνουν φιλοξενούμενοι, υπάρχει μια ακόμη αλλαγή. Αγορά τις ιατρικές και φαρμακευτικές δαπάνες. Έτσι, μεγάλοι χαμένοι των εφετινών φορολογικών δηλώσεων θα είναι πάντως όσοι το 2017 είχαν αποδείξεις από δαπάνες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Κατάργηση

Στο φετινό έντυπο Ε1 οι φορολογούμενοι δεν θα βρουν τους κωδικούς 051-052 όπου μέχρι πέρυσι συμπλήρωναν τα έξοδα που είχαν

Χρόνια Πολλά

Νοσήλια και ιατροφαρμακευτικά έξοδα λαμβάνονται υπόψη μόνο για το χτίσιμο του αφορολόγητου ορίου. Έτσι, η έκπτωση φόρου 10% που ίσχυε έως πέρυσι πλέον καταργήθηκε

πραγματοποιήσει για επισκέψεις σε γιατρούς, νοσήλια ή φάρμακα. Από την 1η Ιανουαρίου 2017 καταργήθηκε η διάταξη που προέβλεπε την έκπτωση φόρου 10%, εφόσον οι δαπάνες αυτές υπερβαίνουν συνολικά το 5% του ετήσιου ατομικού εισοδήματός του. Νοσήλια και ιατροφαρμακευτικά έξοδα λαμβάνονται υπόψη μόνο για το χτίσιμο του αφορολόγητου ορίου. Έτσι, η έκπτωση φόρου 10% που ίσχυε έως πέρυσι πλέον καταργήθηκε και οι αποδείξεις από ιατρικές επισκέψεις και αγορά φαρμάκων θα προστίθενται στις υπόλοιπες καταναλωτικές δαπάνες και θα λαμβάνονται υπόψη για την εξασφάλιση έκπτωσης φόρου από 1.900 ευρώ (άγαμοι χωρίς παιδιά) έως 2.100 ευρώ (έγγαμοι με 3 παιδιά και άνω). Για παράδειγμα, αν κάποιος είχε το 2016 εισόδημα 20.000 ευρώ και ελάχιστες δαπάνες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης το 5% του εισοδήματος, δηλαδή 1.000 ευρώ, η εφορία του έκανε έκπτωση φόρου το 10% των 1.000 ευρώ, δηλαδή 100 ευρώ. Βάσει των αλλαγών στη φορολογική νομοθεσία, από 1.1.2017 έπαψε να ισχύει η έκπτωση φόρου για ιατρικές δαπάνες.

ζουν να επιδεικνύουν μια επιθετική τακτική προς τη χώρα μας και οι εγχώριοι & αλλοδαποί πολιτικοί και αναλυτές δεν αποκλείουν κάποιο θερμό επεισόδιο, το οποίο θα μπορούσε να προκληθεί ανά πάσα στιγμή «από λάθος», το μέγα ερώτημα είναι «τι κάνουμε». Επιχειρώντας να δώσουμε απάντηση ας αρχίσουμε από το κυριότερο: Επιδεικνύουμε ψυχραιμία. Προπαντός ψυχραιμία! Οι αποφάσεις που λαμβάνονται εν θερμώ, ακόμα και οι δηλώσεις που εκστομίζονται χωρίς δεύτερη σκέψη και στοιχειώδη σύνεση μόνο κακό μπορούν να προκαλέσουν, λειτουργώντας ως λάδι σε μια φωτιά που ουδείς γνωρίζει τις διαστάσεις που μπορεί να πάρει. Η σωστή εκτίμηση της κατάστασης είναι εξίσου σημαντική καθώς η υποτίμηση των γεγονότων, της δυναμικής του αντιπάλου και των προθέσεων του θα λειτουργήσει εις βάρος μας και θα κινδυνεύσουμε να πιαστούμε στον ύπνο. Την ίδια ώρα είμαστε υποχρεωμένοι να βρισκόμαστε σε διαρκή εγρήγορση διότι κάθε χρονοτριβή και λάθος κίνηση δίνει τα περιθώρια στον αντίπαλο να κάνει καθοριστικές κινήσεις στην πολιτική σκακιέρα και να μας στριμώξει στη γωνία. Όσο δυσχεραίνουν τα πράγματα για μας τόσο δυσκολεύει και η ανατροπή της δυσμενούς κατάστασης. Κλείνοντας τη μικρή λίστα με τα όσα οφείλουμε να πράξουμε για να προστατεύσουμε τα συμφέροντα μας θα προσθέταμε ότι στα εκ των ουκ άνευ της σωστής στρατηγικής είναι και οι συμμαχίες με άλλα κράτη: η ενδυνάμωση δεσμών και η δημιουργία νέων.

Ο καθένας από μας μπορεί, διαβάζοντας τα

παραπάνω, να κρίνει πόσο η χώρα μας και οι επικεφαλής της τηρούν βασικούς κανόνες της πολιτικής και της διπλωματίας και χειρίζονται με σοβαρότητα και δεξιοτεχνία τις δυσκολίες που έχουν προκύψει σε εθνικά θέματα. Δυστυχώς η εικόνα που παρουσιάζεται δεν φαίνεται να είναι και η καλύτερη. Κυβερνώντες και αντιπολιτευόμενοι συνεχίζουν το αλληλοφάγωμα, μην αφήνοντας περιθώρια να ανθίσει εθνική συναίνεση και ομοψυχία, ενώ και στο ίδιο το κυβερνητικό στρατόπεδο υπάρχουν ξεκάθαρα διαφορετικές, αντικρουόμενες, απόψεις πάνω σε καίρια εθνικά θέματα. Σημαντικά γεγονότα -όπως η σύλληψη των Ελλήνων στρατιωτικών- υποτιμήθηκαν και αντιμετωπίστηκαν με χρονοτριβή και χαλαρότητα, ενώ ακόμα και τα ρητορικά παραληρήματα των Τούρκων αντιμετωπίζονται σπασμωδικά, πότε με σιωπή και πότε με κραυγές. Την ώρα που πάνω από την πατρίδα μας αναβοσβήνει κόκκινος συναγερμός περιθώρια ερασιτεχνισμών, λαθών και εφησυχασμών δεν υπάρχουν. Ας το αντιληφθούμε άπαντες.


6

Τρίτη 10 Απριλίου 2018

Πάσχα στη Μεσαρά Υποχώρηση πωλήσεων

Αρκετές ήταν «οι διασημότητες» που επέλεξαν την Κρήτη για να περάσουν τις ημέρες των εορτών του Πάσχα και μεταξύ αυτών ήταν και ο πρώην πρωθυπουργός του ΠΑΣΟΚ κ. Γιώργος Παπανδρέου, ο οποίος παραδοσιακά εξακολουθεί να διατηρεί στενούς δεσμούς με την Κρήτη. Ο πρώην Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επέλεξε για τις διακοπές του το Καλαμάκι όπου έφτασε το μεσημέρι του Σαββάτου. Εκεί τον περίμεναν στελέχη του ΠΑΣΟΚ με τα οποία διατηρεί προσωπικές σχέσεις, ενώ μεταξύ του κύκλου των στενών φίλων συγκαταλέγεται και ο πρώην Υπουργός και προσωπικός φίλος του Προέδρου Παντελής Τζωρτζάκης. Ο κ. Παπανδρέου που εκκλησιάστηκε στην Πόμπια, φιλοξενήθηκε στο σπίτι της οικογένειας Τζωρτζάκη, όπου και σούβλισαν ανήμερα του Πάσχα τον οβελία. Οι ολιγοήμερες διακοπές περιλάμβαναν ξεκούραση αλλά και συναντήσεις με παλιά και νέα στελέχη του χώρου με τα οποία και συζήτησε τις πολιτικές εξελίξεις στη χώρα μας.

Πτώση σημείωσαν οι πωλήσεις καυσίμων κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, σε συνέχεια της υποχώρησης του 2017, ενώ οι ελπίδες για ανάκαμψη της αγοράς επαφίενται αφενός στον τουρισμό και αφετέρου στα μέτρα για περιορισμό της παράνομης διακίνησης. Όπως ανέφεραν παράγοντες του Συνδέσμου Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών (ΣΕΕΠΕ), η κατανάλωση καυσίμων κατά το πρώτο τρίμηνο του 2018 μειώθηκε κατά 11%, γεγονός που οφείλεται κατά κύριο λόγο στην πτώση του πετρελαίου θέρμανσης, λόγω των καλών καιρικών συνθηκών. Αντίθετα, τα καύσιμα κίνησης κρατήθηκαν κοντά στα περυσινά επίπεδα με οριακή αύξηση. Όπως εξηγούσαν ωστόσο οι ίδιες πηγές, η βάση σύγκρισης (δηλαδή το πρώτο τρίμηνο του 2017) είναι ιδιαίτερα χαμηλή καθώς στα τέλη του 2016, ενόψει αύξησης της φορολογίας, πολλοί καταναλωτές προχώρησαν σε αποθεματοποίηση καυσίμων με αποτέλεσμα οι πωλήσεις το επόμενο διάστημα να είναι χαμηλές. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η ελληνική αγορά καυσίμων κατά τη διάρκεια της κρίσης έχει συρρικνωθεί κατά 40%, από 11,4 εκατ. μετρικούς τόνους το 2009 σε 7.000 το 2017.

«Γκολ» στο ρατσισμό Αυγενάκης & Ζαγοράκης συμμετείχαν ως συμπαίκτες στον ποδοσφαιρικό αγώνα μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και της ομάδας της ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ, της Συνομοσπονδίας Ελλήνων Ρομά, που έγινε την περασμένη εβδομάδα στο Δημοτικό Γήπεδο του Μοσχάτου. Μετά το πέρας του αγώνα ο Γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας υπογράμμισε πως «στείλαμε ένα μήνυμα κατά κάθε διάκρισης. Για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα των Ρομά, χρειάζεται η συνεργασία της πολιτείας και της κοινωνίας και βέβαια να πάψουν οι προκαταλήψεις, τα ταμπού και τα στερεότυπα»!

Με το πενάκι του σκιτσογράφου της «Άποψης»

 Πασχαλινός «μποναμάς»

Του Πάνου Ιατρίδη

Ρευματοκλοπές

Πασχαλινός «μποναμάς» ήταν τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ που ενέκρινε το Παρατηρητήριο οικονομικής αυτοτέλειας ΟΤΑ από το λογαριασμό της εξυγίανσης για την οικονομική υποστήριξη του Δήμου Γόρτυνας που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προβλήματα βιωσιμότητας. Και μπορεί η απόφαση αυτή του Παρατηρητηρίου να δικαιώνει τον Δήμαρχο Γόρτυνας κ. Νίκο Σχοιναράκη που ήταν από εκείνους που επέμεναν ότι η εξυγίανση αποτελεί μονόδρομο για το Δήμο, ωστόσο ο ίδιος δηλώνει ότι δεν είναι απόλυτα ικανοποιημένος, αφού τα στελέχη του Παρατηρητηρίου δεν ικανοποίησαν ζωτικής σημασίας αιτήματα και παρεμβάσεις που αφορούν το Δήμο, όπως είναι η αγροτική οδοποιία, η συντήρηση των βιολογικών καθαρισμών και η εκπόνηση μελετών. Η εξέλιξη αυτή μάλλον έχει δυσαρεστήσει και έχει προβληματίσει τον Δήμαρχο που ετοιμάζεται να επανέλθει «δριμύτερος» με νέο υπόμνημα στο Παρατηρητήριο, με το οποίο θα τους ζητά να επανεξετάσουν ορισμένα ζητήματα και αποφάσεις.

Στα 80 εκατομμύρια ευρώ εκτιμά ο Διαχειριστής του Δικτύου Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) την αξία των ρευματοκλοπών, με αφορμή δημοσιεύματα στα οποία - όπως επισημαίνει - η φερόμενη ως μη τιμολογηθείσα ενέργεια έτους 2016, με βάση στοιχεία της ΔΕΗ, ύψους 970 εκατ. ευρώ, συγχέεται με την αξία των ρευματοκλοπών. Ο Διαχειριστής αναφέρει ότι με βάση τα στοιχεία της εγκεκριμένης από την αρμόδια Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) σχετικής μελέτης με έτος αναφοράς το 2016, οι μη τεχνικές απώλειες (κυρίως ρευματοκλοπές) στο Διασυνδεδεμένο Δίκτυο της χώρας, εκτιμήθηκαν για το έτος αυτό σε 1.800 γιγαβατώρες περίπου, με αντίστοιχο κόστος στη χονδρεμπορική αγορά ενέργειας, της τάξεως των 80 εκατ. ευρώ!

Σημαντική διοργάνωση Η παγκόσμια Ομοσπονδία ποδηλασίας UCI σε συνεργασία με την Ελληνική Αθλητική Ομοσπονδία ΑμεΑ και συν διοργανωτή την Περιφέρεια Κρήτης, διοργανώνουν για άλλη μια χρονιά το Ευρωπαϊκό κύπελλο ποδηλασίας ΑμεΑ με την ονομασία “FESTOS C1 EUROPEAN PARACYCLING CUP” στο αεροδρόμιο Τυμπακίου στις 28-29 Απριλίου. Η διοργάνωση τελεί υπό την στήριξη του Αθλητικού Σωματείου ΤΑΛΩΣ και του Συλλόγου ΑμεΑ Γονέων και Φίλων Νότιας Κρήτης «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ». Πρόκειται για μια ακόμα σημαντική αθλητική διοργάνωση Ευρωπαϊκού επιπέδου που θα φιλοξενηθεί στη Μεσαρά, γεγονός που ικανοποιεί τους φορείς αλλά και τον επιχειρηματικό κόσμο της περιοχής.

Μοίραζαν αλκοολόμετρα Αντί για λαμπάδες μοίρασαν αλκοολόμετρα το Μεγάλο Σάββατο οι αστυνομικοί των υπηρεσιών Τροχαίας στο Ηράκλειο. Τα μηχανήματα για τη μέτρηση του αλκοόλ προσφέρθηκαν σε οδηγούς σε διάφορα σημεία της εθνικής οδού, με το μήνυμα ότι το οινόπνευμα και η οδήγηση δεν πάνε μαζί! Πρόκειται, όπως είπε αστυνομικός, για αλκοολόμετρα μιας χρήσης, τα οποία «καλό θα είναι όσοι θέλουν αυτές τις ημέρες να πιουν λίγο παραπάνω, να τα χρησιμοποιήσουν ώστε να διαπιστώσουν εάν θα είναι σε θέση να καθίσουν στο τιμόνι ή όχι. Ασφαλώς και αυτό μπορεί να γίνει αντιληπτό και χωρίς το τεστ αλλά σε κάθε περίπτωση η Τροχαία είπε να το υπενθυμίσει!


7

Τρίτη 10 Απριλίου 2018

 Πάσχα στα Καπετανιανά

Αντιπυρική περίοδος

Σε εγρήγορση βρίσκονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις της Κρήτης ενόψει της φετινής αντιπυρικής περιόδου που ξεκινάει νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, στις 10 Απριλίου και θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Οι μεγάλες φωτιές που εκδηλώθηκαν το προηγούμενο διάστημα σε διάφορες περιοχές του νησιού, αφήνοντας πίσω τους εκατοντάδες στρέμματα χορτολιβαδικής, δασικής και γεωργικής έκτασης αποτεφρωμένα σε συνδυασμό με τα ακραία καιρικά φαινόμενα που έπληξαν το νησί, κατέστησαν αναγκαία την επίσπευση της έναρξης της ανιπυρικής περιόδου. Οι πυροσβεστικές υπηρεσίες εφιστούν την προσοχή των πολιτών, ώστε να είναι ιδιαίτερα προσεχτικοί κατά την εκτέλεση εργασιών στην ύπαιθρο.Συγκεκριμένα από την έναρξη έως και τη λήξη της στις 31 Οκτωβρίου, δεν επιτρέπεται το άναμμα φωτιάς στην ύπαιθρο. Ενώ όσοι εκτελούν εργασίες οφείλουν να προσέχουν ιδιαίτερα και να λαμβάνουν κάθε προληπτικό μέτρο για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς.

Η ώρα των φορολογικών δηλώσεων Ήρθε η ώρα για τις φορολογικές δηλώσεις 2018. Πιθανότατα μέσα στην εβδομάδα ή το πολύ ως το τέλος της επόμενης θα ανοίξει το taxisnet για την υποβολή τους και 6,2 εκατομμύρια φορολογούμενοι θα έρθουν ξανά αντιμέτωποι με την εφορία. Οι φόροι στο εισόδημα κρύβουν πολλές παγίδες τόσο σε ό,τι αφορά στις αποδείξεις από πλαστικό χρήμα, όσο όμως και σε εισοδήματα από ενοίκια κλπ. Προσοχή λοιπόν στις δαπάνες με αποδείξεις. Τόσο μισθωτοί, συνταξιούχοι και αγρότες που πρέπει να καλύψουν συγκεκριμένο ποσό με αποδείξεις με πλαστικό χρήμα, όσο και οι άνω των 70 ετών πρέπει να συγκεντρώσουν το αντίστοιχο ποσό με απλές αποδείξεις πρέπει να γνωρίζουν ότι υπάρχει “πέναλτι” με επιπλέον φόρο 22% για το ποσό που δεν καλύπτουν.

Με κάρτα

Αντίστροφη μέτρηση για Πανελλαδικές

Με την κάρτα ανά χείρας κάνουν τις συναλλαγές τους πλέον οι έλληνες καταναλωτές, πραγματοποιώντας καθημερινά σχεδόν 1 εκατομμύριο συναλλαγές με πλαστικό χρήμα ακόμα και για μικροποσά. Αν πριν από έναν χρόνο οι συναλλαγές με πλαστικό χρήμα πραγματοποιούνταν κυρίως σε μεγάλα καταστήματα και αλυσίδες σουπερμάρκετ, σήμερα τα… περίπτερα, τα καταστήματα εστίασης, ακόμα και τα ταξί είναι αυτά στα οποία αυξάνεται συνεχώς η χρήση της κάρτας, με τους καταναλωτές να ζητούν να πληρώσουν με αυτό το μέσο συναλλαγής. Ήδη το 50% των συναλλαγών με χρεωστική, πιστωτική ή προπληρωμένη κάρτα αφορά συναλλαγές αξίας κάτω από 20 ευρώ, ενώ μία στις τέσσερις συναλλαγές γίνεται για αγορές έως 10 ευρώ και μία στις δέκα αφορά χρεώσεις έως 5 ευρώ.

Αντίστροφα πλέον, μετρούν μαθητές, καθηγητές και... γονείς για το τέλος των μαθημάτων και την έναρξη των απολυτηρίων και πανελλαδικών εξετάσεων, στα λύκεια και των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεις στα γυμνάσια. Φέτος, στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, οι υποψήφιοι θα διεκδικήσουν 74.692 θέσεις στα ΑΕΙ (46.663 στα πανεπιστήμια -πλην Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής-, 23.396 στα ΤΕΙ και 4.633 στο ΠΔΑ). Την έναρξη των εξετάσεων στις 8 Ιουνίου για τα γενικά λύκεια και στις 7 Ιουνίου για τα Επαγγελματικά Λύκεια, θα σημάνει η εξέταση της Νεοελληνικής Γλώσσας, όπως συνηθίζεται. Ωστόσο, η διάρκεια των Εξετάσεων φέτος θα είναι κατά δύο ημέρες μικρότερη για τα ΓΕΛ, εξαιτίας της κατάργησης της εξέτασης στα μαθήματα της Ιστορίας και των Μαθηματικών Γενικής Παιδείας. Υπενθυμίζεται, ότι φέτος τα Επιστημονικά Πεδία θα είναι συνολικά 4, μετά την κατάργηση του Πεδίου των Επιστημών της Εκπαίδευσης.

Συνταξιούχοι με...10 συντάξεις!

Συνταξιούχους που εισπράττουν έως και …10 συντάξεις το μήνα αποκαλύπτει το σύστημα Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης» (Η.ΔΙ.Κ.Α.), την ώρα που η συντριπτική πλειοψηφία των 2,6 εκατομμυρίων συνταξιούχων λαμβάνει μια -και κακή!- σύνταξη. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του συστήματος «Ήλιος» της ΗΔΙΚΑ το μέσο εισόδημα των συνταξιούχων από κύριες συντάξεις ανήλθε στα 723,06 ευρώ και το μέσο εισόδημα από επικουρικές στα 171,86 ευρώ. Ωστόσο, ανάμεσα στους 2.580.925 συνταξιούχους υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις: Τρεις συνταξιούχοι εμφανίζονται να λαμβάνουν ταυτόχρονα 10 συντάξεις. Δύο εξ αυτών λαμβάνουν 4 κύριες, 4 επικουρικές, και 2 μερίσματα ενώ ένας συνταξιούχος εμφανίζεται να λαμβάνει 3 κύριες, 3 επικουρικές και 4 μερίσματα. Έντεκα συνταξιούχοι λαμβάνουν 9 συντάξεις, και 62 οκτώ συντάξεις. Επίσης υπάρχουν συνταξιούχοι ηλικίας κάτω των 25 ετών που λαμβάνουν συντάξεις λόγω θανάτου ή αναπηρίας.

Νέο σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ Την πρόθεση από τον Ιούνιο του 2020 να ισχύσει ένα νέο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, με βάση το βαθμό απολυτηρίου, επανέλαβε ο υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Κώστας Γαβρόγλου, σε πρόσφατη συνέντευξη του. «Ως κυρίαρχη λογική, η πρόσβαση στα ΑΕΙ θα εξαρτάται από τον βαθμό του απολυτηρίου, σε ένα σχολείο, στο οποίο θα υπάρχει μία εντελώς νέα Β΄ και Γ΄ λυκείου», είπε και συμπλήρωσε ότι η Γ΄ λυκείου θα είναι «ένα είδος προπαρασκευαστικού έτους». Αναφέρθηκε, επίσης, στις αλλαγές στα προγράμματα σπουδών των μαθημάτων κορμού του λυκείου, χαρακτηρίζοντας «μεγάλο βήμα» για τη μεταρρύθμιση του λυκείου, τις αλλαγές στη Γλώσσα, τα Μαθηματικά, την Ιστορία και τις Φυσικές Επιστήμες. «Θα προχωρήσουμε με συντηρητικά βήματα και με ήπια μετάβαση, αλλά θα προχωρήσουμε», σημείωσε. Σχετικά με την οικονομική κατάσταση των ΑΕΙ, ο υπουργός επανέλαβε ότι έχει υπάρξει φέτος αύξηση της χρηματοδότησης, λαμβάνοντας υπ΄ όψιν και την έκτακτη επιχορήγηση 52 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο δημοφιλής συνθέτης Θάνος Μικρούτσικος όπως συνηθίζει άλλωστε τα τελευταία χρόνια πέρασε τις Άγιες Ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας και του Πάσχα στη Μεσαρά και συγκεκριμένα στο όμορφο χωριό των Καπετανιανών, στο Δήμο Γόρτυνας, όπου διατηρεί εξοχική κατοικία τα τελευταία χρόνια. Εκεί κατά την πάγια συνήθειά του συμμετέχει στις Ακολουθίες των Παθών της Μεγάλης Εβδομάδας, ψάλλοντας τα εγκώμια και στολίζοντας τον Επιτάφιο. Την παρουσία του κοινοποιεί ο ίδιος και στους διαδικτυακούς φίλους του με μηνύματα που ανεβάζει στο facebook όπου και εκφράζει την ικανοποίησή του από την πολύ ζεστή και εγκάρδια φιλοξενία που του επιφυλάσσουν κάθε φορά οι κάτοικοι της περιοχής. Αλλά και ο ίδιος έχει πάντα το σπίτι του ανοιχτό για φίλους και συναδέλφους από τον καλλιτεχνικό χώρο που τον επισκέπτονται τακτικά, κάνοντας τη Μεσαρά δημοφιλή προορισμό και για την περίοδο των εορτών του Πάσχα.

Διαμαρτυρία για τη βόσκηση Δεν ήταν η πρώτη φορά που αγανακτισμένοι πολίτες από το Δήμο Γόρτυνας έφτασαν στο Αγρονομείο Μοιρών για να καταγγείλουν την απαράδεκτη κατάσταση που βιώνουν με την καταπάτηση της γεωργικής ζώνης και την ανεξέλεγκτη βόσκηση. Όπως μάλιστα ανέφερε ο τέως αντιδήμαρχος Γόρτυνας και συνταξιούχος Αστυνομικός από τη Βασιλική κ. Νίκος Κοκκινάκης υπάρχει το νομοθετικό πλαίσιο που δίνει τη δυνατότητα στις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες να μετατρέψουν το παράπτωμα από πταίσμα σε πλημμέλημα, εφόσον η φθορά ξένης ιδιοκτησίας σημειώνεται κατ’ επανάληψη και κατ’ εξακολούθηση από τα ίδια άτομα. Η Αγροφυλακή σε συνεργασία με την Αστυνομία μπορούν -αν θέλουν- να πατάξουν μια και καλή το φαινόμενο εφαρμόζοντας το νόμο. Γιατί δεν το πράττουν; Αυτό ήταν και το αίτημα των πολιτών που υπό μορφή διαμαρτυρίας πήγαν και κατέλαβαν το Αγρονομείο, μήπως και ευαισθητοποιήσουν τους καθύλην αρμόδιους! Ας ελπίσουμε η διαμαρτυρία τους να έχει αποτέλεσμα!

ΚΡΙΣΙΜΟΣ ΑΠΡΙΛΗΣ Ιδιαιτέρως κρίσιμος αναμένεται να είναι ο Απρίλιος σχετικά με την πορεία του ελληνικού προγράμματος, καθώς, τώρα μετά γιορτές, η ροή των εξελίξεων αναμένεται να είναι πολύ πυκνή. Δεν αποκλείεται να υπάρξει νέα τηλεδιάσκεψη σε υψηλό επίπεδο μεταξύ της κυβέρνησης και των δανειστών πριν από το Eurogroup Working Group της Πέμπτης 12 Απριλίου, οπότε αναμένεται να συζητηθούν και τα μεσοπρόθεσμα μέτρα ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους. Αρχές Μαΐου, οι επικεφαλής των τεχνικών κλιμακίων αναμένονται στην Αθήνα ούτως ώστε να ολοκληρωθεί εντός του μήνα η τέταρτη αξιολόγηση και να επιτευχθεί συνολική συμφωνία στις 21 Ιουνίου, περιλαμβανομένης και της ελάφρυνσης του χρέους. Η τηλεδιάσκεψη αναμένεται να είναι σχετική με την πορεία της τέταρτης αξιολόγησης του ελληνικού προγράμματος. Εκεί θα εξεταστούν και οι εναλλακτικές σε δύσκολα θέματα όπου κυριαρχεί η εκτίμηση πως θα υπάρξει καθυστέρηση, ώστε να δημιουργηθεί η αναγκαία πρόληψη των γεγονότων.


8

Σχολιάζοντας...

Τρίτη 10 Απριλίου 2018

Γκάλοπ Την ώρα που σε γκάλοπ αντιπολιτευόμενης εφημερίδας διαβάζεις ότι διευρύνεται η ψαλίδα υπέρ της αντιπολίτευσης, σε γκάλοπ που δημοσιεύει φιλοκυβερνητικός τύπος διαβάζεις ότι μειώνεται η εν λόγω ψαλίδα. Είναι δυνατόν τα αποτελέσματα των γκάλοπ να εξαρτώνται από το ποιος τα παραγγέλνει, για λογαριασμό δηλαδή τίνος γίνονται; Προφανώς ναι.

Έκανε το χρέος του Σόδες Σόδα: το… άλλοθι μας όταν δεν έχουμε μέτρο στο τραπέζι -και δη στο γιορτινόαφού μόλις φάμε τον αγλέορα και σταματάμε να τρώμε άλλο διότι απλά επικρατεί το αδιαχώρητο στο στομάχι μας, ζητάμε μια σόδα να έρθουμε στα ίσια μας, καθώς θεωρείται από όλους μας άκρως χωνευτικό ποτό. Σας έχουμε άσχημα νέα: Οι φυσαλίδες της σόδας ίσως δίνουν μια αίσθηση ανακούφισης, αλλά το ανθρακικό τελικά εντείνει το φούσκωμα που ήδη νιώθουμε, αντί να το εξαλείφει…

Πανό Κρεμασμένο σε στύλο κεντρικού σημείου κωμόπολης του νότου ένα μεγάλου μεγέθους πανό που «βγάζει μάτι» αναφέρεται σε μουσική βραδιά με γνωστό καλλιτέχνη που θα εμφανιζόταν σε κέντρο της περιοχής «μέρες γιορτών». Μόνο που δεν αφορούσε τη γιορτή του Πάσχα αλλά των… Χριστουγέννων & της Πρωτοχρονιάς, αφού από τότε είναι αναρτημένο το εν λόγω πανό στο στύλο! Τα πανό εύκολα ανεβαίνουν, αλλά δύσκολα -πολύ δύσκολα- κατεβαίνουν, μετατρέποντας κεντρικά σημεία σε μόνιμο «καραγκιόζ μπερντέ», χωρίς να ιδρώνει το αυτί ουδενός.

Πεσκέσια Όσοι κάνουν γιορτές στο χωριό (και είναι πολλοί) πέρα του ότι περνάνε εξαιρετικά, αφού το Πάσχα στην επαρχία διατηρεί έντονο το παραδοσιακό χρώμα με τις παρέες και τα τραπεζώματα να φέρουν τον κόσμο πολύ κοντά, επιστρέφοντας στην πόλη όπου ζουν, κουβαλούν μαζί τους και πολλά «πεσκέσια» που τους δίνουν οι συγγενείς. Το μόνο αρνητικό ήταν πως οι φετινές γιορτές έπεσαν πολύ νωρίς και το πότε ήρθαν, πότε πέρασαν, ούτε που το καταλάβαμε…

Βροχές Την τελευταία μας ελπίδα αποτελεί ο Απρίλης για να δούμε κάποιες βροχές στον κρητικό νότο, όπου εδώ και πολύ καιρό η Άνοιξη έχει εγκατασταθεί για τα καλά μην αφήνοντας πολλά περιθώρια για βροχοπτώσεις. Βέβαια ως… καταραμένος τόπος που είμαστε, ίσως δούμε βροχές το Μάη. Που ξέρεις;

Αφαίρεση

Νέα ... διάσταση στον όρο «κατασχέσεις από τραπεζικούς λογαριασμούς» έδωσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Γάκης, αναφέροντας «Δεν είναι κατασχέσεις. Είναι αφαίρεση χρημάτων από κάποιους λογαριασμούς». Σύμφωνα με τον ίδιο «Κατάσχεση σημαίνει σου παίρνω χρήματα. Άλλο κατάσχεση χρημάτων, άλλο σου κλείνω το λογαριασμό». Ένα υπογλώσσιο γρήγορα παρακαλώ…

Αφού τη γλυτώσαμε και φέτος από τα βεγγαλικά χωρίς να χάσουμε κανένα δάχτυλο, κανένα μάτι, κάποιο μέλος του σώματος μας γενικώς, να μη μιλάμε καθόλου. Δυστυχώς το συγκεκριμένο επικίνδυνο «έθιμο», να πετάνε κάποιοι ανεγκέφαλοι βαρελότα μέσα στον κόσμο τηρήθηκε και φέτος. Η Ανάσταση έχει γίνει… «Δεύτε λάβετε βαρελότο» και είναι θέμα τύχης να μην σου ρθει κατακούτελα.

Βεγγαλικά 2

Μεθεόρτια Από Δευτέρα (του Πάσχα) δίαιτα! Το στομάχι μας βαρύ σαν να φάγαμε και τη σούβλα μαζί με το αρνί, το κεφάλι μας βαρύ διότι τα πολλά «εις υγεία» μας χτύπησαν κατακούτελα, η ψυχή μας βαριά από τη μεθεόρτια μελαγχολία. Το μόνο που ελάφρυνε είναι το πορτοφόλι μας για λόγους που δεν χρειάζεται να αναλυθούν…

Βεγγαλικά

Ένα από τα θετικά, πάντως, των χρόνων της κρίσης είναι ότι η ρίψη βεγγαλικών έχει μειωθεί αρκετά. Παρά το γεγονός ότι η συνήθεια δεν έχει εξαλειφτεί ουδεμία σχέση έχει με το (μακρινό) παρελθόν που τα βεγγαλικά έπεφταν βροχή όλη τη μεγαλοβδομάδα. Το κάθε «μπαμ», βλέπεις, κοστίζει και… πεταμένα λεφτά, σε εποχές που δεν σου περισσεύουν, για να πετάξεις κάτι που διαρκεί δευτερόλεπτα, δε λέει.

Τέλος εποχής Ανήκοντας στους «τελευταίους των Μοϊκανών» που στέλνουμε ακόμα ευχετήριες κάρτες τις γιορτές (για τέτοια παλαιοντολογία μιλάμε), έστω και σε λίγους & καλούς παραλήπτες, συνειδητοποιούμε κάθε χρόνο πως τα μαγαζιά απ΄ όπου αγοράζουμε τις κάρτες δεν ανανεώνουν το στοκ τους, κάτι που μας δίνει την αίσθηση ότι μόλις πάρουμε εμείς την τελευταία το εν λόγω εμπόρευμα θα εκλείψει. Εδώ που τα λέμε κάρτες, φάκελοι, γραμματόσημα, στην εποχή των SMS. MMS, EMAIL και δεν συμμαζεύεται, μοιάζουν στα μάτια της σύγχρονης γενιάς σα να στέλνεις μήνυμα & ευχές με περιστέρι.

Δηλώσεις «Μην μετράτε την Ελλάδα. Είναι μια χώρα όσο μια πόλη μας. Είναι πιο μικρή και από την Κωνσταντινούπολη. Είναι όμως γείτονάς μας και όσο παραμένει ήσυχη δεν θα έχουμε κάτι να πούμε» ο Τούρκος πρωθυπουργός Μπιναλί Γιλντιρίμ. Πώς να μην παραμένει η Ελλάδα ήσυχη, με τέτοιους καλόβολους γείτονες που έχει…

«Η ανάπτυξη της χώρας μας είναι εκείνη που τελικά θα μειώσει το χρέος, πέρα από τις βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες ρυθμίσεις που αφορούν το ίδιο το χρέος». Τάδε έφη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος κάνοντας το… χρέος του να πει κάτι «επίσημο» μεν, γενικόλογο δε…

Πάτος Αν είσαι ένας σοβαρός & μετρημένος πολιτικός, μάλλον δεν έχεις μεγάλη τύχη να ακουστείς, να λάβεις δημοσιότητα, να αποτυπωθεί το όνομα σου στο μυαλό των πολιτών. Αντίθετα αν είσαι φανφαρόνος που περιφέρεσαι στα κανάλια (τα οποία πετάνε τη σκούφια τους για κάτι τύπους σαν κι εσένα) και ακούγεσαι και… ψηφίζεσαι! Όλα τα προαναφερθέντα αποτελούν ένα σημαντικό λόγο που πιάσαμε πάτο και δεν μπορούμε να ξεκολλήσουμε από αυτόν.

Παράδεισος Στο (όχι και τόσο μακρινό) μέλλον βλέπουμε την Κρήτη να αποτελεί την… Καλιφόρνια της Ευρώπης, όπου το νησί μας θα είναι περιζήτητο από συνταξιούχους διαφόρων βόρειων χωρών για να διαμένουν μόνιμα εδώ, σε ένα τόπο όπου το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου ο καιρός είναι από ανοιξιάτικος έως καλοκαιρινός. Η… μετεγκατάσταση έχει αρχίσει και αναμένεται να κλιμακώνεται χρόνο με το χρόνο, βοηθώντας ίσως και εμάς τους ιθαγενείς να συνειδητοποιήσουμε σε τι παράδεισο ζούμε.

Τουρκοφάγος «Δεν μας φοβίζουν και δεν μας γονατίζουν οι προκλήσεις του εχθρού, οι απειλές του και οι ύβρεις του. Ίσα - ίσα, μας δυναμώνουν ακόμη περισσότερο. Αν έχουν τα κότσια ας τολμήσουν να αμφισβητήσουν έστω και ένα χιλιοστό». Τάδε έφη Πάνος Καμμένος για τους Τούρκους και κυρίως για… τους Έλληνες ψηφοφόρους, μπας και τους πιάσει το εθνικό φιλότιμο και στηρίξουν στις κάλπες τον ατρόμητο Τουρκοφάγο.


Τρίτη 10 Απριλίου 2018

9

Ειδήσεις

«Σοκ» για μια γυναίκα στις Φλαθιάκες Δήμου Γόρτυνας

Αντιμέτωπη με 3 κουκουλοφόρους διαρρήκτες μέσα στο σπίτι της! Τ Σύμφωνα με την ίδια, στο σπίτι της βρισκόταν ο σύζυγος της και ο γιος τους, που όμως την ώρα εκείνη κοιμόντουσαν και δεν είχαν αντιληφθεί ότι μέσα στο σπίτι είχαν μπει τρεις άνδρες με καλυμμένα τα πρόσωπα τους με κουκούλες με σκοπό να τους ληστέψουν. Η γυναίκα πανικοβλήθηκε στη θέα των τριών κουκουλοφόρων, που μάλιστα όπως πρόλαβε να δει κρατούσαν και μια καραμπίνα στα χέρια τους. Οι ληστές μόλις είδαν τη γυναίκα μπροστά τους την έσπρωξαν και την έριξαν στο πάτωμα, ενώ εξαφανίστηκαν, παίρνοντας μαζί τους τη «λεία» τους, ότι δηλαδή βρήκαν ξαφρίζοντας το σπίτι, χρήματα και χρυσαφικά. Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ

ετ α τετ με τρεις κουκουλοφόρους άνδρες που κρατούσαν καραμπίνα, υποστηρίζει ότι ήρθε μια γυναίκα το βράδυ της περασμένης Παρασκευής 6 Απριλίου στο χωριό Φλαθιάκες του Δήμου Γόρτυνας, όταν, όπως λέει, έφυγε για λίγο από την εκκλησία, όπου γινόταν η λειτουργία του Επιταφίου, για να πάει στο σπίτι της να πάρει το «μνημονοχάρτι» που το είχε ξεχάσει για να το δώσει στον παπά.

ανησυχία και προβληματισμό στα χωριά της Μεσαράς, καθώς έρχεται να προστεθεί σε αρκετά ακόμα παρόμοια περιστατικά που συμβαίνουν καθημερινά, καθώς

οι κλοπές και οι διαρρήξεις ειδικά τις ημέρες των γιορτών παρουσιάζουν αυξητική τάση. Καλό θα ήταν πάντως οι κάτοικοι να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ασφα-

λίζουν τις εισόδους, ακόμα κι αν βρίσκονται μέσα στο σπίτι, καθότι οι επίδοξοι ληστές καραδοκούν κάθε ώρα και στιγμή και μάλιστα έχουν γίνει αδίστακτοι.

Απίστευτο συμβάν στη Μεσαρά

3χρονο κοριτσάκι έπεσε σε βαθύ ύπνο και δεν ξυπνούσε! το παιδί στο Κέντρο Υγείας Μοιρών όπου και πάλι, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, αυτό συνέχισε να κοιμάται. Τότε οι γιατροί συνέστησαν αμέσως την μεταφορά του στο εφημερεύον Νοσοκομείο του

Η αγωνία «χτύπησε κόκκινο» για τους γονείς από το πρωί της Μεγάλης Παρασκευής 6 Απριλίου, όταν διαπίστωσαν πως το αγγελούδι τους που κοιμήθηκε κανονικά το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης δεν ξυπνούσε με τίποτα. Οι γονείς του έσπευσαν να μεταφέρουν

Ηρακλείου. Οι ίδιοι είπαν ότι βρίσκονται μπροστά σε ένα ασυνήθιστο περιστατικό που τους προβλημάτισε ιδιαίτερα καθώς δεν κατάφεραν να διαπιστώσουν γιατί συμβαίνει αυτό. Οι γιατροί πιστεύουν ότι θα χρειαστούν κάποιες επιπλέον και εξειδικευμένες εξετάσεις κυρίως του

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ

Το δικός της Γολγοθά ανέβηκε την Μεγάλη Εβδομάδα μια οικογένεια από τη Μεσαρά που βίωσε ένα πρωτοφανές συμβάν καθώς το τρίχρονο κοριτσάκι τους είχε πέσει σε βαθύ ύπνο και δεν ξυπνούσε!

εγκεφάλου για να δουν τι είναι αυτό που εμποδίζει το παιδί να ξυπνήσει…

Αίσιο τέλος

Το «αναστάσιμο θαύμα» που πρόσμεναν οι γονείς άρχισε να συντελείται από το Μεγάλο Σάββατο, οπότε και το κοριτσάκι άρχισε να ξυπνά κατά μικρά διαστήματα και μέχρι την Κυριακή του Πάσχα είχε επανέλθει πλήρως. Οι εξετάσεις

που υποβλήθηκε ήταν όλες καθαρές και καθώς η μικρή ήταν ιδιαίτερα δραστήρια και ευδιάθετη οι θεράποντες ιατροί αποφάσισαν να της δώσουν εξιτήριο. Η πορεία της υγείας του παιδιού θα παρακολουθείται το επόμενο διάστημα, ώστε να καθησυχάσουν και οι γονείς -που πέρασαν μια μεγάλη λαχτάρα- ότι το περιστατικό ήταν μεμονωμένο και δεν θα έχει συνέχεια.


10

Ειδήσεις

Τρίτη 10 Απριλίου 2018

Εγκαίνια την Κυριακή 22 Απριλίου

Οι Μοίρες αποκτούν -επιτέλουςΔημοτική Βιβλιοθήκη! Ε

ίναι γεγονός: Μετά από μακρά περίοδο αναμονής η ημερομηνία εγκαινίων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Δήμου Φαιστού στις Μοίρες ορίστηκε για την επόμενη Κυριακή 22 Απριλίου, προσφέροντας στην περιοχή του νότου ένα εξαιρετικό χώρο που μπορεί να άργησε κατά πολύ να αποκτήσει αλλά, όπως λέει και ο θυμόσοφος λαός μας, «κάλλιο αργά παρά ποτέ»…

Η «Μαρκάκειος Δημοτικής Βιβλιοθήκης» -όπως θα λέγεται εις μνήμην του Μεσαρίτη Μανώλη Μαρκάκη (1942 - 2001), Κοινωνιολόγου, Φιλόσοφου και Ποιητή από

Το βιβλίο του Δ. Σάββα για τις Μοίρες θα παρουσιαστεί την ίδια μέρα

το Πετροκεφάλι- στεγάζεται σε ένα ανακαινισμένο κτίριο, μια από τις πιο παλιές οικίες των Μοιρών, το οποίο βρίσκεται απέναντι από το Βιβλιοπωλείο «Πάπυρος» σε κεντρικό σημείο της κωμόπολης έδρας του Δήμου Φαιστού. Η Βιβλιοθήκη θα φιλοξενεί και τόμους βιβλίων που δώρισε η ίδια η αδελφή του αείμνηστου Μ. Μαρκάκη, Κλειώ Λούμου-Μαρκάκη.

Βιβλιοπαρουσίαση

Ανήμερα των εγκαινίων –που αναμένεται να τελεστούν μετά το πέρας της πρωινής Κυριακάτικης λειτουργίας- θα παρουσιαστεί και το βιβλίο «Μοίρες, από την Κοινότητα στο Δήμο» του Προϊσταμένου της Βικελαίας Βιβλιοθήκης Ηρακλείου & συγγραφέα Δημήτρη Σάββα. Πρόκειται για μία έκδοση 512 σελίδων του Δήμου Φαιστού

η οποία περιλαμβάνει ιστορικά στοιχεία, στοιχεία που αφορούν την οικονομική δραστηριότητα, την εμπορική κίνηση, την Εκκλησία, την εκπαίδευση και φυσικά τους δημοτικούς άρχοντες. Η παρουσίαση θα γίνει από τον Φιλόλογο Δημήτρη Δασκαλάκη, γιό του αείμνηστου παπά Μανώλη από το Πετροκεφάλι που ιερουργούσε στον Άγιο Γεώργιο Μοιρών.

Αγοράστηκαν με χρήματα από χορηγίες

55 καρέκλες & 8 τραπέζια για τη Μονή Κουδουμά Λίγες μέρες μετά την ολοκλήρωση του 24ου Αγώνα Ανωμάλου Δρόμου και Πεζοπορίας του Κουδουμά μια ακόμα ευχάριστη είδηση έρχεται να προστεθεί στην καθόλα επιτυχημένη διοργάνωση που άφησε μόνο θετικά σχόλια και εντυπώσεις. Όπως μας ενημέρωσε ο εντεταλμένος σύμβουλος που ασκεί καθήκοντα αντιδημάρχου στην ΔΕ Κόφινα κ. Αρτέμης Βεϊσάκης από τις χορηγίες που συγκεντρώθηκαν για την διοργάνωση του αγώνα περίσσεψαν 970

Χρόνια Πολλά

ευρώ έχοντας καλυφθεί όλα τα έξοδα και οι δαπάνες που αφορούσαν τη διοργάνωση. Τα χρήματα αυτά υπήρχαν διάφορες σκέψεις για το πώς ήταν καλύτερο να διατεθούν. Μια πρώτη σκέψη ήταν να αγοραστούν και να μοιραστούν τρόφιμα σε οικογένειες που το είχαν ανάγκη όμως το ποσό δεν επαρκούσε για να καλυφθούν όλες οι περιπτώσεις και ίσως να προέκυπταν και παρεξηγήσεις αν αυτό δεν γινόταν συνολικά σε όλο το Δήμο αλλά σε μια μόνο δημοτική

ενότητα. Τελικά προκρίθηκε η σκέψη να αγοραστεί κινητός εξοπλισμός, ο οποίος θα βρίσκεται στο Μοναστήρι και κάθε χρόνο θα χρησιμοποιείται στην εξυπηρέτηση του κόσμου και των επισκεπτών που κατακλύζουν την Ιερά Μονή για την διεξαγωγή του αγώνα. Έτσι με το ποσό αυτό των 970 ευρώ αγοράστηκαν 55 συνολικά πλαστικές καρέκλες και 8 μεγάλα πλαστικά τραπέζια τα οποία σήμερα το πρωί παραδόθηκαν στο Δημαρχείο στο Ασήμι.


Τρίτη 10 Απριλίου 2018

11

Ειδήσεις

Παρέμβαση Σ. Βαρδάκη προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Να προστατεύσουμε την τιμή του κρητικού ελαιολάδου! Η τιμή έχει μειωθεί κάτω από τα 3 ευρώ το κιλό

Ε

ρώτηση προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σχετικά με την προστασία του κρητικού ελαιολάδου, κατέθεσε ο βουλευτής Ηρακλείου ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Βαρδάκης. Στην ερώτηση επισημαίνεται η ανησυχία που έχει προκληθεί στους παραγωγούς ελαιολάδου της Κρήτης, λόγω της συνεχούς πτώσης των τιμών, η οποία καταγράφεται το τελευταίο διάστημα. Ενδεικτικά απο 3,5 ευρώ κατά μέσο όρο τιμής εκκίνησης, τις τελευταίες μέρες η τιμή έχει μειωθεί και ανέρχεται κάτω από τα 3 ευρώ το κιλό. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το Δίκτυο Κρητικού Ελαιολάδου θεω-

Ο Σωκράτης Βαρδάκης στη Βουλή ρεί ως επιβαρυντικό παράγοντα της πτώσης των τιμών τις αδασμολόγητες εισαγωγές τυνησιακού ελαιολάδου και τις πιθανές «ελληνοποιήσεις του». Ωστόσο, επειδή η παραγωγή του ελαιολάδου είναι βαρύνουσας σημασίας για την τοπική οικονομία και την ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα της Κρήτης και επειδή πάνω απο το 95% της παραγωγής της Κρήτης είναι έξτρα παρθένο ελαιόλαδο με ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά, το οποίο ακόμα και σήμερα συνεχίζει στο μεγαλύτερο ποσοστό να εξάγεται σε χύμα μορφή, ο κ. Βαρδάκης ζητά να πληροφορηθεί από το αρμόδιο Υπουργείο, ποία είναι τα μέτρα ελέγχου προστασίας του κρητικού ελαιολάδου από προσπάθειες νοθευσής του.

Το Δίκτυο Κρητικού Ελαιολάδου θεωρεί ως επιβαρυντικό παράγοντα της πτώσης των τιμών τις αδασμολόγητες εισαγωγές τυνησιακού ελαιολάδου και τις πιθανές «ελληνοποιήσεις του» Επιπλέον, ζητά να ενημερωθεί για τα μέτρα σε συλλογικό ή ατομικό επίπεδο με τα οποία μπορεί να υποστηριχτεί η τυποποίηση του κρητικού ελαιολάδου. Τέλος, με αφορμή τον νόμο για την υποχρεωτική χρήση μη επαναγεμιζόμενων φιαλών ελαιολάδου στην εστίαση, ο κ. Βαρδάκης ρωτά ποια είναι τα μέτρα ελέγχου για την εφαρμογή του.

Χρόνια Πολλά

Χρόνια Πολλά

Ñ ÌÏÔÅ

Ó

ÂËÁ ÓÏÕ


12

Αυτοδιοίκηση

Τρίτη 10 Απριλίου 2018

Από το Παρατηρητήριο Οικονο

«Μποναμάς Με τη χρηματοδότηση

Α

πόφαση σωτηρίας για το Δήμο Γόρτυνας είναι αυτή που προέκυψε από τη συνεδρίαση των στελεχών της διοίκησης του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας ΟΤΑ, το πρακτικό της οποίας δημοσιοποίησε την Μεγάλη Τετάρτη 4 Απριλίου ο Δήμαρχος Γόρτυνας, Νίκος Σχοιναράκης με όλες τις παρατηρήσεις που το συνοδεύουν, όπου και αποφασίστηκε η χρηματοδότηση του Δήμου Γόρτυνας με ποσό ύψους 4.572.744 ευρώ από το λογαριασμό της εξυγίανσης. Η είδηση αυτή μπορεί να αποτελεί μια θετική εξέλιξη για την πορεία του Δήμου όμως δεν ήταν αυτή που περίμεναν Δήμαρχος και οικονομικό επιτελείο, εκφράζοντας εν πολλοίς τη δυσαρέσκεια τους, καθότι όπως είπαν οι ανάγκες και οι απαιτήσεις του Δήμου είναι κατά πολύ περισσότερες. Με την απόφαση αυτή όμως και με την εγγραφή του ποσού αυτού από το λογαριασμό της εξυγίανσης θα μπορέσει να «κλείσει» ο προϋπολογισμός για το 2018 καθώς υπήρχε πρόβλημα στην ισοσκέλιση λόγω μειωμένων εσόδων του Δήμου. Επίσης δεν θα πρέπει να παραβλέψει κανείς και μια σημαντική υποσημείωση, η οποία αναφέρει ότι το Παρατηρητήριο διατηρεί το δικαίωμα να προτείνει τη λήψη και άλλων πρόσθετων μέτρων, όπου κριθεί αναγκαίο, είτε στον κωδικό των εσόδων είτε στον κωδικό των εξόδων.

Το Πρακτικό

Αναλυτικά στο Πρακτικό της 156ης Συνεδρίασης του Παρατηρητηρίου αναφέρονται τα εξής:

Χριστός Ανέστη!

«Στην Αθήνα σήμερα στις 28 Μαρτίου συνεδρίασε στο Υπουργείο Εσωτερικών το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Εκτός ημερησίας διάταξης, στην παρούσα συνεδρίαση, συζητήθηκε και το σχέδιο προϋπολογισμού του Δήμου Γόρτυνας για το οικονομικό έτος 2018. Η Πρόεδρος και τα μέλη του Παρατηρητηρίου, αφού έλαβαν υπόψη τα οικονομικά στοιχεία που προσκομίστηκαν από το Δήμο και τις διευκρινήσεις που δόθηκαν επί των κωδικών εξόδων, οι οποίες είχαν ζητηθεί κατά τη συνάντηση τους με το Δήμαρχο Γόρτυνας και στελέχη της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου, αποφάσισαν τα εξής: 1. Ομάδες Εσόδων Ι και ΙΙ zzΗ Ομάδα Εσόδων Ι, παρουσιάζει ποσό μικρότερο κατά 18.701 € έναντι αυτού που προβλέπει η ΚΥΑ κατάρτισης προϋπολογισμών έτους 2018 και zzΗ Ομάδα Εσόδων ΙΙ, παρουσιάζει ποσό μικρότερο κατά 6.096,20 € έναντι πάλι του ποσού που προβλέπεται από την προαναφερθείσα ΚΥΑ. zzΗ Ομάδα Εσόδων Ι δύναται να προσαρμοστεί στα δεδομένα της ΚΥΑ, ενώ η Ομάδα Εσόδων ΙΙ, πρέπει οπωσδήποτε να προσαρμοστεί αναλόγως. 2. Προσλήψεις προσωπικού Δίνεται έγκριση για την πρόσληψη των κάτωθι κατηγοριών υπαλλήλων: Α)Λόγω των προσλήψεων που εκκρεμούν βάσει του ΦΕΚ 219/ΑΣΕΠ/30-6-2009: ΠΕ 3 Πολιτικών Μηχανικών : 1 άτομο z zΠΕ 9 Γεωπόνων: 1 άτομο zzΔΕ 24 Ηλεκτρολόγων: 1 άτομο z zΔΕ 29 Οδηγών Αυτοκινήτων: 1 άτομο z zΥΕ 16 Εργατών Καθαριότητας: 1 άτομο Επιπλέον εγκρίνονται: z zΥΕ 16 Εργατών Καθαριότητας: 1 άτομο (κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης) zzΥΕ 16 Εργατών Γενικών Καθηκόντων: 1 άτομο (κατόπιν αίτησης ανάκλησης παραίτησης)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ Στο 1ο χλμ, Μοιρών - Ηρακλείου, οικόπεδο 2 στρ. με πρόσοψη 50μ. επί της Εθνικής οδού (κοντά στο lidl) Πληροφ. 28920 29102 Κωδ.: 940

Β)Βάσει των προδιαγραφών λειτουργίας των Δομών που μεταφέρθηκαν ως αρμοδιότητα και λειτουργούν στο Δήμο: – Πρόγραμμα: ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ (διάρκεια σύμβασης: 8 μήνες) – ΤΕ Νοσηλευτριών: 2 άτομα (το δεύτερο άτομο προέκυψε λόγω οικειοθελούς αποχώρησης υπαλλήλου την 22/3/2018) – ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών: 1 άτομο – Πρόγραμμα: Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας (διάρκεια σύμβασης: 1 έτος από την υπογραφή της) – ΔΕ Κοινωνικός Φροντιστής: 1 άτομο – Πρόγραμμα: Παιδικοί Σταθμοί: (διάρκεια σύμβασης: από την υπογραφή της μέχρι την 31/07/2018 με δυνατότητα ανανέωσης) – Οι θέσεις των κάτωθι ειδικοτήτων δεν έχουν καλυφθεί στο παρελθόν. – ΠΕ Ιατρών – Παιδιάτρων: 1 άτομο – ΠΕ Νηπιαγωγών: 4 άτομα – ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων: 1 άτομο – ΔΕ Μαγείρων: 1 άτομο Γ) Βάσει των εποχικών αναγκών των ανταποδοτικών υπηρεσιών: – Υπηρεσία Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού: 4 άτομα – ΔΕ Χειριστές μηχανημάτων έργου (διάρκεια σύμβασης: 8 μήνες) – Υπηρεσία Ύδρευσης-Άρδευσης-Αποχέτευσης: 4 άτομα – ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων (διάρκεια σύμβασης: 8 μήνες) Τα ποσά που αφορούν στις προαναφερθείσες προσλήψεις, σε περίπτωση που δεν έχουν ήδη αποτυπωθεί ή δεν έχουν αποτυπωθεί σωστά στο σχέδιο προϋπολογισμού, πρέπει να εγγραφούν στους οικείους ΚΑΕ του προϋπολογισμού έτους 2018. Λοιπές προσλήψεις που αφορούν σε μόνιμο προσωπικό, προς το παρόν δεν εγκρίνονται και θα εξεταστούν σε μεταγενέστερο χρόνο, εφόσον τεκμηριωθεί η αναγκαιότητα υλοποίησής τους. Στο συνημμένο ΣΟΕ έχουν απενταχθεί τα ποσά που αφορούν σε προσλήψεις μόνιμου προσωπικού κι έχει ενταχθεί το ποσό που αφορά σε πρόσληψη συμβασιούχου παιδιάτρου. 3. Έργα και Μελέτες της Ομάδας 7 «Επενδύσεις» του σχεδίου προϋπολογισμού Όπως διαφαίνεται στους συνημμένους πίνακες του παρόντος, υπάρχουν έργα και μελέτες που διαγράφονται από το σχέδιο προϋπολογισμού. Το Παρατηρητήριο, μπορεί να επανεξετάσει την επανεγγραφή τους, εφόσον προηγηθούν τα εξής: zzΟ Δήμος κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού του πρέπει να λάβει υπόψη την αρχή της ισοσκέλισης των ανταποδοτικών υπηρεσιών του. zzΕιδικά όσον αφορά στο σκέλος των δαπανών και της Ομάδας 7 «Επενδύσεις», ο Δήμος οφείλει να εγγράψει κατά προτεραιότητα δαπάνες που αφορούν στην ασφάλεια των πολιτών. zzΟ Δήμος πρέπει να εξαντλήσει κάθε πιθανότητα ένταξης έργων ή/και μελετών στα Προγράμματα «Φιλόδημος Ι και ΙΙ» ώστε να εξασφαλίσει την πλήρη ή μερική χρηματοδότηση αυτών. zzΟ Δήμος οφείλει να προσκομίσει στο Παρατηρητήριο όλα τα δικαιολογητικά στοιχεία για την αναγκαιότητα υλοποίησης των δράσεων, όπως εκθέσεις τεκμηρίωσης από την Τεχνική του Υπηρεσία, εκθέσεις που αναφέρουν τους άξονες των Προγραμμάτων στα οποία υπάρχει η δυνατότητα ένταξης των έργων του, έγγραφα της οικείας Περιφέρειας που αφορούν στην επιλεξιμότητα των συγκεκριμένων έργων στο ΠΔΕ κ.λ.π. Η προσκόμιση των ανωτέρω θα δώσει τη δυνατότητα να επανενταχθούν έργα τα οποία έχουν προς το πα-


Τρίτη 10 Απριλίου 2018

13

Αυτοδιοίκηση

μικής Αυτοτέλειας ΟΤΑ

» 4.572.744 € στο Δήμο Γόρτυνας! από το λογαριασμό εξυγίανσης θα γίνει ισοσκέλιση για το 2018 ρόν απορριφθεί. Επιπλέον, οποιαδήποτε υποχρέωση προκύψει μελλοντικά για το Δήμο, ή ενδεχόμενη ανάγκη για εκτέλεση συγκεκριμένων δαπανών θα εξεταστούν από το Παρατηρητήριο, μέσω αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του. Αλλαγή Υπηρεσίας Ο Καθαρισμός Ρεμάτων Δήμου Γόρτυνας (κωδικός: 6262.0525), από την Υπηρεσία Αποχέτευσης, πρέπει να μεταφερθεί στις Τεχνικές Υπηρεσίες. Τελεσίδικες Δικαστικές Αποφάσεις Σύμφωνα με έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, οι τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις που τον αφορούν, ανέρχονται στο ποσό των 607.926,73 €, εκ των οποίων ποσό ύψους 221.098,29 δεν έχει ενταχθεί στο σχέδιο προϋπολογισμού του. Στο συνημμένο ΣΟΕ έχουν ενταχθεί. Προτεινόμενες παρεμβάσεις ΣΟΕ Α. Στελέχωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου με ανακατανομή του υπάρχοντος προσωπικού. Β. Έγκαιρη βεβαίωση των εσόδων του Δήμου. Γ. Άμεση απορρόφηση του ποσού με το οποίο έχει ήδη επιχορηγηθεί ο Δήμος προς αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών του και

Δ. Άμεση διαγραφή των παραγεγραμμένωνοφειλών του Δήμου προς τρίτους. Κατόπιν αυτών, το Παρατηρητήριο οριστικοποιεί το περιεχόμενο του ΣΟΕ του Δήμου Γόρτυνας (παρεμβάσεις, ποσό ελλείμματος που θα καλυφθεί από το Λογαριασμό Εξυγίανσης κτλ) σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες (Πίνακας Παρεμβάσεων Εξορθολογισμού των Δαπανών και Βελτίωσης των Εσόδων, Πίνακας Σεναρίου Εξυγίανσης) που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του παρόντος πρακτικού και αποφασίζει τη δέσμευση ποσού ύψους 4.572.744 € σε επιβάρυνση του Λογαριασμού Εξυγίανσης, για τη χρηματοδότηση των αναγκών του Δήμου κατά το έτος 2018. Κατά την πρώτη αναμόρφωση του προϋπολογισμού του, ο Δήμος Γόρτυνας υποχρεούται να συμπληρώσει στο ΣΟΕ και τις στήλες που αφορούν στα δύο επόμενα έτη (2019 και 2020). Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ.4 του ν.4316/2014, ο Δήμος Γόρτυνας πρέπει να υποβάλλει το Σχέδιο Οικονομικής Εξυγίανσης με τους συνημμένους πίνακες άμεσα για ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να καταστεί δυνατή η κατάρτιση προϋπολογισμού έτους 2018.

Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι: zzΤο Παρατηρητήριο θα παρακολουθεί σε μηνιαία βάση το πρόγραμμα εξυγίανσης του Δήμου Γόρτυνας, την υλοποίηση των μέτρων που περιλαμβάνονται στο Σ.Ο.Ε., την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμούτου, την μεταβολή στα βεβαιωθέντα έσοδά του, την μεταβολή στις ληξιπρόθεσμες οφειλές του και οποιοδήποτε άλλο οικονομικό στοιχείο θεωρεί απαραίτητο κατά την αξιολόγηση της προόδου του Σ.Ο.Ε.. zzΚαθώς το Πρόγραμμα Εξυγίανσης του Δήμου Γόρτυνας τελεί εν εξελίξει, το Παρατηρητήριο δύναται να προτείνει και νέα μέτρα είτε στην πλευρά των εσόδων είτε στην πλευρά των δαπανών, ώστε να αντιμετωπιστούν ενδεχόμενες υστερήσεις που θέτουν το Πρόγραμμα Εξυγίανσης σε κίνδυνο. zzΤα χρήματα που θα διατεθούν από τον λογαριασμό εξυγίανσης θα αποδεσμεύονται από το Υπουργείο Εσωτερικών σταδιακά, ανάλογα με τις ταμειακές ανάγκες του Δήμου και την πρόοδο του προγράμματός του που θα παρακολουθείται και θα αξιολογείται από το Παρατηρητήριο, και σε κάθε περίπτωση μετά από ειδική για το σκοπό αυτό απόφαση του Παρατηρητηρίου.»


14

Ειδήσεις

Τρίτη 10 Απριλίου 2018

Μοιράστηκαν σε οικογένειες που έχουν ανάγκη

Συγκέντρωση Τροφίμων από την «Ομάδα Αγάπης» στις Μοίρες

Θ

ετική ήταν η ανταπόκριση του κόσμου της Μεσαράς στο κάλεσμα της νεοσύστατης «Ομάδας Αγάπης», την Μεγάλη Τρίτη 3 Απριλίου, για την προσφορά τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης για άτομα και οικογένειες της περιοχής μας που χρειάζονται στήριξη. Τα προσφερόμενα είδη συγκεντρώθηκαν από τις 6 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ στις κερκίδες του Σταδίου Μοιρών και περιελάμβαναν τρόφιμα (κρέας, λάδι, τροφές μακράς διάρκειας, λαχανικά), χαρτικά και καθαριστικά τα οποία και στη συνέχεια μοιράστηκαν σε έχοντες ανάγκη. Η Ομάδα Αγάπης Μεσαράς, είναι μια καινούργια εθελοντική ομάδα, με μοναδικό σκοπό της τη βοήθεια προς τον συνάνθρωπο. Όπως αναφέρουν τα μέλη της Ομάδας Αγάπης «Ακόμη και στη μικρή μας κοινωνία, που είναι η περιοχή των Μοιρών, δυστυχώς υπάρχουν πολλοί άνθρωποι δίπλα μας που παλεύουν καθημερινά να ικανοποιήσουν τις βασικές ανάγκες διαβίωσης.

Βοήθησε κι εσύ! Όσοι θέλουν να προσφέρουν κάτι για τους συνανθρώπους μας, μπορούν να εγγραφούν στο facebook στην Ομάδα Αγάπης Μεσαράς, όπου μπορούν να κάνουν δωρεές αντικειμένων ή τροφίμων, να προσφέρουν εργασία ή όποια άλλη βοήθεια

Για αυτούς τους ανθρώπους, που φοβούνται ή ντρέπονται να ζητήσουν βοήθεια από υπερηφάνεια, για να μην επιβαρύνουν κανέναν, αποφασίσαμε να φτιάξουμε αυτή την ομάδα αλληλεγγύης. Είναι άδικο έως και ανέντιμο να γυρνάμε την πλάτη στον διπλανό μας, να κλείνουμε τη πόρτα της καρδιάς μας, να εθελοτυφλούμε μπροστά στον πόνο του άλλου. Καλούμε λοιπόν όλους όσους θέλουν να προσφέρουν κάτι για τους συνανθρώπους μας, να εγγραφούν στο facebook στην Ομάδα Αγάπης Μεσαράς, όπου μπορούν να κάνουν δωρεές αντικειμένων ή τροφίμων, να προσφέ-

Μέλη της Ομάδας Αγάπης παρέλαβαν τα προσφερόμενα είδη ρουν εργασία ή όποια άλλη βοήθεια επιθυμούν δημόσια και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν μαζί τους. Επίσης , ακολουθώντας μας στη σελίδα μας Ομάδα Αγάπης Μεσαράς, μπορείτε να μας στείλετε προσωπικό ιδι-

ωτικό μήνυμα σε περίπτωση που εσείς οι ίδιοι ή κάποιος κοντινός σας άνθρωπος χρειάζεται βοήθεια και εμείς θα φροντίζουμε με διακριτικότητα και εχεμύθεια να καλυφθούν οι όποιες ανάγκες διαβίωσης υπάρχουν».

Στους Αγίους Δέκα Θεμέλια βυζαντινής εκκλησίας έγιναν σκουπιδότοπος! Τα θεμέλια μιας παμπάλαιας Εκκλησίας που βρέθηκε σε παλαιότερη ανασκαφή στους Αγίους Δέκα, δίπλα στον κεντρικό ναό του χωριού, έχει μετατραπεί σε… μνημείο του σύγχρονου «πολιτισμού» μας καθώς αποτελεί πλέον ένα μόνιμο σκουπιδότοπο (!) στο κέντρο της έδρας του Δήμου Γόρτυνας! Το πόσο (δεν) σεβόμαστε την ιστορία μας, τον πολιτισμό μας, τη θρησκεία μας την ίδια,είναι δυστυχώς γνωστό. Μακάρι ωστόσο η φωτογραφία που δημοσίευσε το apopsilive.gr να ευαισθητοποιήσει κάποιους, ώστε να μαζευτούν τα σκουπίδια από τον ιερό χώρο και να ληφθούν

κάποια στοιχειώδη μέτρα για την προφύλαξη του. Οι κάτοικοι πάντως μιλούν και για ευθύνη της

αρχαιολογίας που από τη μιά δεν επιτρέπει να γίνει η παραμικρή παρέμβαση, ακόμα και η πλέον απαραίτητη, χω-

ρίς την άδεια της και από την άλλη «κλείνει τα μάτια σε καταστάσεις και εικόνες όπως αυτή που δημοσιεύουμε.


Τρίτη 10 Απριλίου 2018

15

Ειδήσεις Η παραλία του Δήμου Φαιστού… στη Βουλή

Ανάγκη για ανάδειξη και προστασία του Κομμού Τ

ην ανάγκη της ανάδειξης και της προστασίας μιας από τις ωραιότερες παραλίες του κρητικού νότου, αυτήν του Κομμού Δήμου Φαιστού, υποστήριξαν με ερωτήσεις τους προς τους αρμόδιους υπουργούς δυό Κρητικοί βουλευτές: Ο Νίκος Ηγουμενίδης του ΣΥΡΙΖΑ και ο Λευτέρης Αυγενάκης της Νέας Δημοκρατίας. Ο Νίκος Ηγουμενίδης, απευθυνόμενος στους αρμόδιους υπουργούς Εσωτερικών, Περιβάλλοντος, Πολιτισμού και Τουρισμού σημειώνει ότι η περαιτέρω προστασία της παραλίας θα συμβάλλει στην ενίσχυση του τουρισμού της Κρήτης καθώς και ότι η ανάδειξη και προστασία της παραλίας του κόλπου της Μεσαράς είναι ζωτικής σημασίας για την τοπική κοινωνία. Στο κείμενο της ερώτησης επισημαίνεται, μεταξύ άλλων, ότι σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα, η παραλία παρουσιάζει έντονα σημάδια εγκατάλειψης, με απορρίμματα και παράνομα παραπήγματα να θέτουν σε κίνδυνο την προστατευόμενη περιοχή και ότι κατά το παρελθόν περιβαλλοντικές οργανώσεις έχουν επισημάνει τον κίνδυνο φαινομένων εκτεταμένης διάβρωσης, αλλά και παρεμβάσεις επί της βραχόπλακας της παραλίας, καθώς και εργασίες εντός της ζώνης των θινών, υποβαθμίζοντας τον τόπο αναπαραγωγής της Caretta-caretta. Με ερώτηση του στους αρμόδιους Υπουργούς ο Νίκος Ηγουμενίδης, μεταξύ άλλων, ρωτά για τα μέτρα καθαριότητας και προστασίας της παραλίας Κομμού, αλλά και ανάδειξης και αναδιαμόρφωσης του αρχαιολογικού χώρου ώστε να είναι ανοιχτός και επισκέψιμος στο κοινό.

Καίρια ερωτήματα

Ο Γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔΒουλευτής Ηρακλείου Λευτέρης Αυγενάκης, με

κοινοβουλευτική του παρέμβαση προς τους Υπουργούς Εσωτερικών Πάνο Σκουρλέτη, Πολιτισμού και Αθλητισμού Λυδία Κονιόρδου, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργο Σταθάκη και Τουρισμού Έλενα Κουντουρά, αφού επισημαίνει, μεταξύ άλλων, πως «η παραλία του Κομμού έχει τέτοιο μήκος, που όσος κόσμος κι αν την επισκεφτεί για να απολαύσει το μπάνιο του στα καθαρά νερά της νότιας Κρήτης, πάντα θα υπάρχει αρκετός χώρος, ώστε να μην νιώσει την παραμικρή αίσθηση συνωστισμού. Η ανάπτυξη είναι ιδιαίτερα περιορισμένη, καθώς βρίσκεται σε προστατευόμενη αρχαιολογική ζώνη. Πέρα, όμως, από την φυσική ομορφιά και την αρχαιολογική σημασία, ο Κομμός έχει ενδιαφέρον και για οικολογικούς-περιβαλλοντικούς λόγους. Η παραλία του Κομμού είναι μια από τις παραλίες στην Κρήτη, όπου η θαλάσσια χελώνα ΚαρέτταΚαρέττα εναποθέτει σε φωλιές τα αυγά της (…). Όμως, σύμφωνα με δημοσιεύματα, η παραλία η οποία προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες, ντόπιους και τουρίστες, παρουσιάζει εικόνες εγκατάλειψης και αδιαφορίας», θέτει τα παρακάτω καίρια ερωτήματα: - «Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε άμεσα, έτσι ώστε να καθαριστεί και να προστατευτεί η παραλία, η οποία είναι χαρακτηρισμένη ως Natura 2000; -Με ποιο τρόπο θα αναδείξετε και θα αναβαθμίσετε τον αρχαιολογικό χώρο, ώστε να μπορεί να φιλοξενήσει επισκέπτες; -Με ποιο τρόπο σκοπεύει το Υπουργείο Τουρισμού, να προσελκύσει νέους επισκέπτες και να προωθήσει την φυσική ομορφιά της περιοχής; -Πώς προτίθεστε να ενεργήσετε για την αποτροπή και αντιμετώπιση της διάβρωσης των ακτών της περιοχής;».


16

Ειδήσεις

Τρίτη 10 Απριλίου 2018

Οι Εθελοντές του Ε.Ε.Σ. Μοιρών ήταν «δίπλα μας» κι αυτές τις γιορτές! Μ έρες γιορτών όπου η προσέλευση των πιστών ήταν πολύ μεγάλη στην Ιερά Μονή Καλυβιανής στη Μεσαρά βρίσκονταν εκεί οι Εθελοντές Σαμαρείτες του Ε.Ε.Σ. Μοιρών φροντίζοντας για τα μέτρα τάξης, στηρίζοντας για άλλη μία χρονιά εθελοντικά για την εύρυθμη λειτουργία της κυκλοφορίας στον χώρο του Μοναστηριού, αξίζοντας τα συγχαρητήρια όλων μας.

Πακέτα αγάπης

Και φέτος το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών και Ναυαγοσωστών Μοιρών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού του Ε.Ε.Σ.

πραγματοποίησε «εκστρατεία» συλλογής και διανομής βασικών αγαθών διατροφής, συμμετέχοντας έτσι στην κοινή προσπάθεια ανακούφισης των καθημερινών αναγκών των οικονομικά αδύνατων συνανθρώπων μας για τις μέρες των γιορτών. Πρόκειται για μια προσπάθεια η οποία έχει καθιερωθεί ως θεσμός, πραγματοποιείται αρκετές φορές το χρόνο και ιδιαίτερα στις γιορτινές ημέρες όπως είναι αυτές του Πάσχα και των Χριστουγέννων. Έτσι και αυτές τις γιορτινές μέρες ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός Μοιρών διένειμε συνολικά σε τριάντα πέντε οικογένειες της Μεσαράς «πακέτα αγάπης» γεμάτα αλληλεγγύη και αγάπη προς τον συνάνθρωπο, καθώς η διαδικασία συλλογής

Στην Ιερά Μονή Καλυβιανής των τροφίμων αυτή την φορά ήταν αποκλειστικά από τους ανθρώπους προς τον συνάνθρωπο. Κάθε πακέτο είχε συνολικά 25 κιλά τρόφιμα, βασικά είδη πρώτης ανάγκης όπως ρύζι, μακαρόνια, όσπρια, γάλα, αλεύρι, τοματοπολτό, λάδι, παξιμάδι, φρυγανιές, ένα κοτόπουλο, αλλά και παιχνίδια για τις οικογένειες με παιδιά. Η επιλογή των οικογενειών έγινε μετά από διασταύρωση πληροφοριών και επιλέχθηκαν οι οικογένειες με μικρά παιδιά που είχαν το μεγαλύτερο οικονομικό πρόβλημα. Ο Ε.Ε.Σ. Μοιρών καλεί οποιονδή-

ποτε έχει τη δυνατότητα, να συνεισφέρει σε αυτό το μεγάλο έργο, καθώς μοιράζονται πάνω από 8 με 9 τόνοι τροφίμων από τον Ε.Ε.Σ. Μοιρών συνολικά κάθε χρόνο σε οικογένειες της Μεσαράς. Τα τρόφιμα συγκεντρώνονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους κάθε Παρασκευή μετά τις 8 το βράδυ στην έδρα του Ε.Ε.Σ., στο παλιό οικοτροφείο αρρένων στις Μοίρες. Οποιοσδήποτε επιθυμεί, μπορεί να επικοινωνήσει με τον Ε.Ε.Σ. Μοιρών και τηλεφωνικά στο 2892023199 κάθε Παρασκευή μετά τις 8 το βράδυ ή στο mires@samarites.gr.

Ο Μάρκος της παράδοσης από το Τυμπάκι! Μέρες γιορτών όλοι συνηθίζουμε να φοράμε «τα καλά μας» και αυτό ακριβώς έκανε, τις μέρες που προηγήθηκαν και ο Μάρκος Κωνσταντουλάκης από το Τυμπάκι Δήμου Φαιστού. Μόνο που εκείνος ντύθηκε με την παραδοσιακή κρητική στολή του, την οποία κληρονόμησε από τον συνονόματο παππού του, «πλουμισμένη» με τα στολίδια της και ένα κρητικό μαχαίρι στη ζώνη της μέσης του. Όπως μας είπε ο ίδιος, τον οποίο συναντήσαμε και φωτογραφήσαμε στον Κόκκινο Πύργο, ντύνεται την κρητική φορεσιά σε κάθε γιορτή και επέτειο, τιμώντας έτσι και τη μνήμη του παππού του-ενώ όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου θα την παραδώσει στον εγγονό του που φέρει το όνομα του, Μάρκος Γεωργίου Κωνσταντουλάκης, όνομα που και αυτός πήρε, όπως και τη στολή, από το δικό του παππού!


17

Σε νέα κτίριο ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Μεσαράς

Ένας σύγχρονος χώρος για τους Αγρότες

Η πινακίδα ενημερώνει για τη μετακόμιση

Σε νέους χώρους μετακόμισε ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Μεσαράς στις Μοίρες που θα στεγάζεται πλέον στο ανακαινισμένο κτίριο το οποίο βρίσκεται δίπλα στα παλιά γραφεία του. Το κτήριο που ανήκει στον Συνεταιρισμό και στέγαζε το Εδαφολογικό Εργαστήριο έχει αλλάξει εντός κι εκτός όψη, ενώ στελεχώνεται από άξιο προσωπικό πρόθυμο να βοηθήσει οποιαδήποτε στιγμή τον αγρότη. Μια επίσκεψη στο χώρο θα σας πείσει…

Το κτίριο ανακαινίστηκε πλήρως

Εξισωτική Αποζημίωση: αιτήσεις μέχρι 15 Μαΐου

Ξ

εκίνησαν οι αιτήσεις για την ενίσχυση του Μέτρου 13 (εξισωτική αποζημίωση). Οι αιτήσεις μπορούν να γίνονται μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2018 (ΟΣΔΕ), δηλαδή μέχρι τις 15 Μαΐου. Ο προϋπολογισμός φέτος είναι μειωμένος κατά 12 εκατομμύρια σε σχέση με την περσινή προκήρυξη η οποία έφθανε τα 242 εκατομμύρια ευρώ. Με 148 εκατομμύρια ευρώ για το υπομέτρο 13.1 (ορεινές περιοχές) και ύψος ενίσχυσης στα 12,5 ευρώ ανά στρέμμα. Ενώ 82 εκατομμύρια ευρώ για το υπομέτρο 13.2 (περιοχές με φυσικούς περιορισμούς εκτός των ορεινών) και ύψος ενίσχυσης τα 9,5 ευρώ ανά στρέμ-

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Τρίτη 10 Απριλίου 2018

μα. Η επιδότηση δίδεται στο 100% για εκτάσεις έως 200 στρέμματα και η ενίσχυση μειώνεται σταδιακά μέχρι τα 300 στρέμματα. Η στήριξη χορηγείται σε ετήσια βάση και ανά εκτάριο γεωργικής έκτασης, προκειμένου οι δικαιούχοι να αποζημιωθούν για το διαφυγόν εισόδημα, τις πρόσθετες δαπάνες και το κόστος συναλλαγής που, κατά περίπτωση, συνεπάγεται η άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας στις ορεινές περιοχές και στις περιοχές με φυσικούς περιορισμούς. Οι αιτήσεις για την στήριξη σε ορεινές και άλλες μειονεκτικές περιοχές μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά από την σελίδα του ΟΠΕΠΚΕΠΕ είτε μέσω πιστοποιημένου φορέα για υποβολής ενιαίας ενίσχυσης.


18

Τρίτη 10 Απριλίου 2018

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Η

μελέτη για την κατοχύρωση του «Αρνιού Κρήτης», ως Προϊόν Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης παρουσιάστηκε σε σύσκεψη στη Περιφέρεια. Τη σύσκεψη συγκάλεσε ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενή τομέα Μανόλης Χνάρης παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος-Χωροταξίας-Ενέργειας Νίκου Καλογερή, του Περιφερειακού Συμβούλου και μέλους του δ.σ. Αγροδιατροφικής Σύμπραξης, Σταύρου Τζεδάκη, εκπροσώπων φορέων, της εταιρείας ProactiveΑΕ που συνέβαλλε στην υλοποίηση της μελέτης και υπηρεσιακών στελεχών.

Ως Προϊόν Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης

Το μοναδικό Αρνί Κρήτης αξίζει να κατοχυρωθεί

Σύνταξη φακέλου

Σύμφωνα με την ενημέρωση που έκανε ο Αντιπεριφερειάρχης Μανόλης Χνάρης ολοκληρώθηκε η διαδικασία σύνταξης του φακέλου και ακολουθεί η υποβολή του στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ενώ το επόμενο διάστημα θα ακολουθήσουν οι ανάλογες διαδικασίες για την κατοχύρωση ως ΠΟΠ για το «Κατσίκι Κρήτης». Τα αποτελέσματα της Ομάδας Έργου για την κατοχύρωση του «Αρνιού Κρήτης» ως ΠΟΠ, που αποτελείται από εκπροσώπους των Κτηνοτροφικών Συλλόγων και από τις τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες του νησιού, υπηρεσιακά στελέχη των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κρήτης, εκπρόσωπο του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου παραρτήματος Κρήτης και της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης, αναλύθηκαν παρουσία όλων των ενδιαφερομένων.

Από την σύσκεψη στην Περιφέρεια Ο σκοπός και παράλληλα η σπουδαιότητα, της καταχώρησης με την ένδειξη Π.Ο.Π. για το «Αρνί Κρήτης» είναι η ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του, τα οποία απορρέουν τόσο από τη μοναδικότητα της Κρητικής υπαίθρου, όσο και από

την τεχνογνωσία που έχει παραχθεί η ενασχόληση των Κρητικών με την κτηνοτροφία, που έχει τις ρίζες της στην Μινωική εποχή. Η γεωγραφική ζώνη όπου παράγεται το «Αρνί Κρήτης», οριοθετείται κατ’ αποκλειστικότητα στα διοικητικά όρια των τεσ-

σάρων Περιφερειακών Ενοτήτων της Κρήτης. Η κατοχύρωση αυτή, όπως τονίστηκε στη συνάντηση-σύσκεψη, θα είναι επιπλέον «μία σφραγίδα», που θα προσδώσει αναγνωρισιμότητα και ταυτόχρονα υπεραξία στο μοναδικό αυτό προϊόν του νησιού.

Παράταση υποβολής υποβολή προτάσεων για ένταξη σε αναπτυξιακές δράσεις Η Περιφέρεια Κρήτης ενημερώνει ότι δόθηκε παράταση για την υποβολή προτάσεων προς ένταξη στις δράσεις 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του Περιβάλλοντος», του υπομέτρου 4.1«Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. Η αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που λειτουργεί στον ιστότοπο http://www. ependyseis.gr σε δύο στάδια. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής του πρώτου σταδίου, ορίζεται η 02/05/2018. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής του δευτέρου σταδίου, ορίζεται η 05/06/2018. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής του

φυσικού φακέλου, ορίζεται η 20/06/2018. Η έγγραφη υποβολή της αίτησης στήριξης υποβάλλεται στη ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας του φυσικού προσώπου ή της έδρας του νομικού προσώπου ή του συλλογικού σχήματος. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή των δράσεων 4.1.1 και 4.1.3. παρέχονται στα τηλέφωνα: 1. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας: τηλ. 2813407901, 2813407904, 2813407907 2. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) Ηρακλείου: Τηλ. : 2813407939 & 2813407940 1. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) Λασιθίου: Τηλ. : 2841340514 & 2842341310 2. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) Ρεθύμνου:

Τηλ.: 2831343812 & 2831343809 3. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) Χανίων: Τηλ. : 2821346530 & 2821346532 και στις ιστοσελίδες: 1. Της Περιφέρειας Κρήτης http://www.crete.gov.gr/ (ΠΑΑ 2014-2020) 2. Του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΥΠ.Α.Α.Τ.) http://www.agrotikianaptixi.gr & http:// www.minagric.gr


στηνιστοσελίδα ιστοσελίδατου του υπουργείου Ταδελτία δελτίααναρτώνται αναρτώνται στην ΕΣ Σ Ταwww.minagric.gr Ταυπουργείου δελτία αναρτώνται στην ιστοσελίδα του υπουργείου αποστέλλονταιμέσω μέσω e-mail κάθεκαι αποστέλλονται μέσω e-mail σε κάθε www.minagric.gr και αποστέλλονται e-mail σεσε κάθε www.minagric.gr ενδιαφερόμενο αίτημα στo στoagrodeltiokriti@gmail.com agrodeltiokriti@gmail.com ενδιαφερόμενο με αίτημα ενδιαφερόμενο με αίτημα στo agrodeltiokriti@gmail.com ΠΟΙΗΣΕΙΣ ΟΙΗΣΕΙΣ

Εφαρµόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φαρµάκων. Έτσι προστατεύεστε εσείς, o καταναλωτής το περιβάλλον. Έτσι προστατεύεστε εσείς, o καταναλωτής καιΈτσι το και περιβάλλον. προστατεύεστε εσείς, o καταναλωτής και το περιβάλλον.

19

Τρίτη 10 Απριλίου 2018

Υ ΤΤΟ ΟΠΠΡΡΟΟΣΣΤΤΑΑΣ ΙΑ ΕΑΙΛΑΣΙ ΙΑΑ Σ Τ Η Ν Ε Λ Ι Α ΦΥ ΤΠΤ ΗΡΗ ΝΟΝΣ Ε ΤΛ ΦΣΙΥΑ Τ ΣΟΣ

07 1307 Ηράκλειο Ηράκλειο ΑΝΘΟΦΟΡΙΑ: ΑΝΘΟΦΟΡΙΑ: 5616 225616

4.

4.

4.

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Ρ. Οικονοµάκη, Σ. Λούρου.

ΑΝΘΟΦΟΡΙΑ:

Φυτοπροστασία στην Ελιά

Εφαρµόζετε πιστά τις οδηγίες των φαρµάκων. Πρώιµες και ̟αραλιακές ̟εριοχές:Κρόκιασµα Κρόκιασµα των ανθιδίων στις ταξιανθίες, έναρξη της άνθισης Πρώιµες καιχρήσης ̟αραλιακές ̟εριοχές: των ανθιδίων στις ταξιανθίες, έναρξη της ανθιδίων άνθισης Πρώιµες και ̟αραλιακές ̟εριοχές: Κρόκιασµα των στις ταξιανθίες, έναρξη της σι προστατεύεστε εσείς, o καταναλωτής και το περιβάλλον. (στάδια Ε και Παρατηρείται ανοµοιόµορφη ανθοφορία, διαταραγµένη κατά τό̟ους . Εφαρµόζετε Εφαρµόζετε πιστά πιστά τις τις οδηγίες οδηγίες χρήσης χρήσης των των φαρµάκων. φαρµάκων. (στάδια Ε και F). Παρατηρείται ανοµοιόµορφη ανθοφορία, διαταραγµένη κατά τό̟ους . τοσελίδα ιστοσελίδα τουτου υπουργείου υπουργείου (στάδια Ε και F). Παρατηρείται ανοµοιόµορφη ανθοφορία, διαταραγµένη κατά τό̟ους . Έτσι Έτσι προστατεύεστε προστατεύεστε εσείς, εσείς, oφούσκωµα καταναλωτής o καταναλωτής και και το το περιβάλλον. περιβάλλον. Συνεχίζεται τοφούσκωµα των ανθιδίων ταξιανθίες (στάδιο Μεσο̟ρώιµες ̟εριοχές: Συνεχίζεται το των ανθιδίων στιςστις ταξιανθίες (στάδιο D). D). Μεσο̟ρώιµες λλονται τέλλονται μέσω μέσω e-mail e-mail σεσε κάθε κάθε ̟εριοχές:

άνθισης

Μεσο̟ρώιµες ̟εριοχές: Συνεχίζεται το φούσκωµα των ανθιδίων στις ταξιανθίες (στάδιο D). oστo agrodeltiokriti@gmail.com agrodeltiokriti@gmail.com ταξιανθιών (στάδιο Όψιµες Ολοκληρώνεταιο οΌψιµες σχηµατισµός των ταξιανθιών (στάδιο C). C). Όψιµες ̟εριοχές: ̟εριοχές: Ολοκληρώνεται σχηµατισµός των ̟εριοχές: Ολοκληρώνεται ο σχηµατισµός των ταξιανθιών (στάδιο C).

Βλαστικά ελιάς(̟οικιλία (̟ ο ι κ ι λ ί αΚορωνέϊκη) Κορωνέϊκη) Βλαστικά στάδια στάδια ελιάς

Βλαστικά στάδια ελιάς (̟οικιλία Κορωνέϊκη) Α ΣΤΗΝ ΕΛΙΑ ΥΤΤΟΟΠΠΡΡΟΟΣΣΤΤΑΑΣΣΙ Α Ι Α ΣΣΤΤΗΗΝΝ ΕΕΛΛΙ Α ΙΑ

4. Σ. Λούρου. Μαρία c Μαρία Ζ.Ζ. Ροδιτάκη Ροδιτάκη ίθρου: ρου: Μ.Μ. Ροδιτάκη, Ροδιτάκη, Ρ.Ρ. Οικονοµάκη, Οικονοµάκη, Σ.Σ. Λούρου. Λούρου.

4. 4.

δίων στις ταξιανθίες, έναρξη της άνθισης ,ακές διαταραγµένη κατά τό̟ους . ανθιδίων κές ̟εριοχές: ̟εριοχές: Κρόκιασµα Κρόκιασµα των των ανθιδίων στις στις ταξιανθίες, ταξιανθίες, έναρξη έναρξη της της άνθισης άνθισης ανθιδίων στις ταξιανθίες (στάδιο D). ρατηρείται τηρείται ανοµοιόµορφη ανοµοιόµορφη ανθοφορία, ανθοφορία, διαταραγµένη διαταραγµένη κατά κατά τό̟ους τό̟ους . . ιανθιών (στάδιο C). Στάδιο D : Φούσκωµα Συνεχίζεται το το φούσκωµα φούσκωµα των των ανθιδίων ανθιδίων στις στις ταξιανθίες ταξιανθίες (στάδιο (στάδιο D). D). χές: ς: Συνεχίζεται Στάδιο D : Φούσκωµα τωντων Στάδιο Στάδιο C C :: Σχηµατισµός Σχηµατισµός Στάδιο Cστις : Σχηµατισµός ανθιδίων στις ταξιανθίες. ανθιδίων ταξιανθίες. ταξιανθιών ταξιανθιών (στάδιο (στάδιο C). C). λοκληρώνεται κληρώνεταιτων ο σχηµατισµός ο σχηµατισµός των των τωνταξιανθιών. ταξιανθιών. των ταξιανθιών. αελιάς ελιάς(̟οικιλία (̟οικιλίαΚορωνέϊκη) Κορωνέϊκη)

Στάδιο των Στάδιο Ε: Φούσκωµα : Κρόκιασµα Στάδιο ΕD : Κρόκιασµα ανθιδίων στις ταξιανθίες.

Στάδιο Ε : Κρόκιασµα

ράσσει τα έντομα επικονίασης και τα γές/14 ημ.), Άλατα λιπαρών οξέων ωφέλιμα παράσιτα και αρπακτικά. (1 εφαρμογή, αναμονή 3 ημέρες), Φυτοπροστατευτικά προϊόντα: Deltamethrin (1 εφαρμογή, αναμονή των Στάδιο Ε : Κρόκιασµα Περίοδος άνθοφορίας: Bacillus 7 ημέρες). ίες. Βαµβακάδα: Λευκά κηρώδη Βαµβακάδα: Λευκά κηρώδη Στάδιο Στάδιο D : Φούσκωµα : Φούσκωµα των των Βαµβακάδα: Λευκά κηρώδη Στάδιο FFD :: Έναρξη άνθισης Πυρηνοτρήτης: Προσβολή Στάδιο Έναρξη άνθισης Πυρηνοτρήτης: Προσβολή σε σε Στάδιο Στάδιο ΕF :Ε: Κρόκιασµα : Κρόκιασµα µός ς thuringiensis, Beta cyfluthrin (2 Στάδιο Έναρξη άνθισης Πυρηνοτρήτης: Προσβολή σε εκκρίµατα καλύ̟τουν τις εκκρίµατα καλύ̟τουν τις ανθιδίων ανθιδίων στις στις ταξιανθίες. ταξιανθίες. εκκρίµατα καλύ̟τουν τις κλειστό άνθος. κλειστό άνθος. εφαρμογές/14 ημ., αναμονή 56 ημ.), κλειστό άνθος. ΜΑΡΓΑΡΟΝΙΑ ταξιανθίες. ταξιανθίες. ταξιανθίες. Deltamethrin (1 εφαρμογή, αναμο(Palpita unionalis): (Φωτογραφίες: ΚέντροΠροστασίας Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονοµικού Ελέγχου Ηρακλείου) (Φωτογραφίες: Περιφερειακό Περιφερειακό Κέντρο Φυτών, Ποιοτικού &Κέντρο Φυτοϋγειονοµικού Ελέγχου Ηρακλείου) νή 7 ημέρες), Lambda Οι προνύμφες της ανοιξιάτικης γενιάς (Φωτογραφίες: Περιφερειακό Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού &cyhalothrin Φυτοϋγειονοµικού Ελέγχου Ηρακλείου) (2 εφαρμογές/14 ημ., αναμονή 7 προσβάλουν την νεαρή ακραία βλάημ.), Thiacloprid (2 εφαρμογές/14 στηση. ημ., αναμονή 14 ημ.), Phosmet (2 Οδηγίες: εφαρμογές/10 ημ., αναμονή 21 ημ), − Στις πρώιμες περιοχές συστήνεται Chlorpyrifos methyl (2 εφαρμογές, άμεσα προστασία των νεαρών δέαναμονή 60). ντρων σε νέες φυτείες και φυτώρια και των δέντρων που έχουν υποστεί ΒΑΜΒΑΚΑΔΑ αυστηρά ανανεωτικά κλαδέματα. Βαµβακάδα: Λευκά κηρώδη ολή σε (Euphyllura phillyreae): Φυτοπροστατευτικά προϊόντα: εκκρίµατα καλύ̟τουν τις Βαµβακάδα: Λευκά κηρώδη Βαµβακάδα: Λευκά κηρώδη νθισης σης Πυρηνοτρήτης: Πυρηνοτρήτης: Προσβολή Προσβολή σεσε Προσβάλει τη νέα βλάστηση καλύ- Περίοδος άνθοφορίας: Deltamethrin ταξιανθίες. εκκρίµατα καλύ̟τουν τιςτις εκκρίµατα καλύ̟τουν κλειστό άνθος. κλειστό άνθος. πτοντας με χαρακτηριστικό λευκό (1 εφαρμογή, αναμονή 7 ημέρες), ταξιανθίες. ταξιανθίες. ικού & Φυτοϋγειονοµικού Ελέγχου Ηρακλείου) κηρώδες έκκριμα (βαμβακάδα) και Phosmet (2 εφαρμογές/10 ημ., αναμελιτώματα τις ταξιανθίες και τις κο- μονή 21 ημ). ακό ειακό Κέντρο Κέντρο Προστασίας Προστασίας Φυτών, Φυτών, Ποιοτικού Ποιοτικού & & Φυτοϋγειονοµικού Φυτοϋγειονοµικού Ελέγχου Ελέγχου Ηρακλείου) Ηρακλείου) Πληροφορίες : MSc Μαρία Ζ. Ροδιτάκη 4. μειωμένη ανθοφορία= (<50% της κα- ρυφές των νέων βλαστών. Συνήθως Παρατηρήσεις υπαίθρου: Μ. Ροδιτάκη, Ρ. Οικο- νονικής). δεν ζημιώνει την παραγωγή. Χρησιμοποιείτε μόνο φυτοπρονομάκη, Σ. Λούρου. − Κατάλληλος χρόνος αντιμετώπισης Οδηγίες: στατευτικά σκευάσματα εγκεκριτης ανθόβιας γενιάς είναι στην έναρ- Ανάγκη αντιμετώπισης έχουν ελαι νες μένα για την καλλιέργεια. ΔιαβάΑΝΘΟΦΟΡΙΑ: ξη της άνθισης (από το κρόκιασμα με μειωμένη ανθοφορία και προσβοζετε προσεκτικά τις οδηγίες στις Πρώιμες και παραλιακές περιοχές: έως 25% ανοικτών ανθέων). λή σε ποσοστό ανθέων μεγαλύτερο ετικέτες των σκευασμάτων και Κρόκιασμα των ανθιδίων στις ταξι- − Στους ελαιώνες βιολογικής γεωργίαπό 30%. φροντίζετε να τηρούνται αυστηρά ανθίες, έναρξη της άνθισης (στάδια Ε ας η αντιμετώπιση του πυρηνοτρήτη Επιλέγοντας κατάλληλο σκεύασμα με για να αποφύγετε κινδύνους για και F). Παρατηρείται ανομοιόμορφη πρέπει να γίνει σε αυτή τη γενιά διόπροσθήκη παραφινικού λαδιού γίνε- την ανθρώπινη υγεία και το περιανθοφορία, διαταραγμένη κατά τό- τι έχουν περιορισμένα μέσα για την ται συνδυασμένη καταπολέμηση με βάλλον. Μην ψεκάζετε όταν οι καιπους. επόμενη (καρπόβια γενιά). Συστήνε- τον πυρηνοτρήτη. ρικές συνθήκες δεν είναι ευνοϊκές, Μεσοπρώιμες περιοχές: Συνεχίζεται ται επανάληψη της επέμβασης ιδιαίΦυτοπροστατευτικά προϊόντα: πχ. με άνεμο. το φούσκωμα των ανθιδίων στις ταξι- τερα όταν υπάρχει ιστορικό προσβοΠαραφινικά λάδια (1-2 εφαρμοανθίες (στάδιο D). λής. Όψιμες περιοχές: Ολοκληρώνεται ο Για μεσοπρώιμες και όψιμες περιοχές σχηματισμός των ταξιανθιών (στάδιο θα ενημερωθείτε σε επόμενο δελτίο. C). Σύσταση: Βλαστικά στάδια ελιάς (ποικιλία Κατά τη διάρκεια της άνθισης προτείΚορωνέϊκη) νεται η χρήση μικροβιακών σκευασμάτων του βακίλου της Θουριγγίας ΠΗΡΗΝΟΤΡΙΤΗΣ (Prays oleae): ή άλλου εκλεκτικού εγκεκριμένου Στις πρώιμες περιοχές η ανθόβια γε- σκευάσματος που να μην δεν διατανιά του εντόμου βρίσκεται σε εξέλιξη. Στο δίκτυο παγίδευσης καταγράφονται υψηλοί πληθυσμοί. Οδηγίες: − Ελαιώνες με πλούσια ή ικανοποιητική ανθοφορία κατά κανόνα δεν Χριστός χρειάζονται καταπολέμηΑνέστη ση στη γενιά αυτή. − Οι προνύμφες που περιφέρονται στα άνθη μπορούν να προκαλέσουν σημαντικές προσβολές σε ελαιώνες με μέτρια ή

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

ΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &ΤΡΟΦΙΜΩΝ &ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΙΜΩΝ ΜΩΝ ΦΑΛΕΙΑΣ ΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Πληροφορίες MSc Μαρία ΜαρίαΖ. Ζ.Ροδιτάκη Ροδιτάκη Πληροφορίες : MSc ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΦΥΤΩΝ Πληροφορίες : MSc Μαρία Ζ. Ροδιτάκη Παρατηρήσεις υ̟αίθρου:Μ. Μ.Ροδιτάκη, Ροδιτάκη, Οικονοµάκη, Σ. Λούρου. ΟΝΟΜΙΚΟΥ ΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Παρατηρήσεις υ̟αίθρου: Ρ.Ρ. Οικονοµάκη, Σ. Λούρου. Παρατηρήσεις υ̟αίθρου: Μ. Ροδιτάκη,


20

Εγκαίνια

Τρίτη 10 Απριλίου 2018

Γεωπονικό Κατάστημα Κουτεντάκης:

Ότι χρειάζεται ο αγρότης! Σ

ε ένα πολύ όμορφο και άκρως εορταστικό κλίμα πραγματοποιήθηκαν την Δευτέρα του Πάσχα 9 Απριλίου τα εγκαίνια του νέου γεωπονικού καταστήματος «Κουτεντάκη», τα οποία τελέστηκαν παρουσία των ιδιοκτητών του καταστήματος κ. Κουτεντάκη Ιωάννη και του γιου του Εμμανουήλ, καθώς και πολλών φίλων και συγγενών. Μετά τις καθιερωμένες ευχές και ευλογίες, οι παρευρισκόμενοι πέρασαν από τον πλούσιο μπουφέ που είχε στηθεί για τις ανάγκες της εκδήλωσης απολαμβάνοντας τους γευστικούς μεζέδες. Στο σύγχρονο και άριστα εξοπλισμένο κατάστημα της οικογένειας Κουτεντάκη, μπορεί να βρει κανείς φυτο-

φάρμακα, λιπάσματα, ειδικά προϊόντα θρέψης, βιοδιεγέρτες, φυτοχώματα, σπορόφυτα, όλα τα γεωργικά εφόδια και εργαλεία. Ο κ. Εμμανουήλ Κουτεντάκης με τις καταρτισμένες γνώσεις και την εκπαίδευση που διαθέτει αλλά και με

την πολύχρονη εμπειρία του κ. Γιάννη Κουτεντάκη στις γεωργικές καλλιέργειες και στο εμπόριο γεωργικών προϊόντων, έχουν την δυνατότητα να σας παρέχουν συμβουλευτική υποστήριξη καθ’ όλη την καλλιεργητική περίοδο, με επίσκεψη στο χωράφι ή στον κήπο σας.

Το κατάστημα βρίσκεται στο 1ο χλμ Μοιρών – Τυμπακίου και είναι ανοιχτά καθημερινά από τις 7.30 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Εμείς ευχόμαστε στον κ. Κουτεντάκη καλές δουλειές και πάντα επιτυχίες!


Τρίτη 10 Απριλίου 2018

21

Οικονομία

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων βιάζεται για…έσοδα

«Φουλ τα γκάζια» για τις Φορολογικές Δηλώσεις Δ

εδομένου ότι διακυβεύονται φορολογικά έσοδα της τάξεως των 4 δις. ευρώ –υπερπολύτιμα για την εκτέλεση του φετινού προϋπολογισμού αλλά και για την έξωθεν καλή μαρτυρία της ελληνικής διαπραγματευτικής ομάδας- η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων πατάει γκάζι για να ενεργοποιήσει άρον-άρον την ηλεκτρονική εφαρμογή υποβολής των φετινών φορολογικών δηλώσεων.

Αναβάλλοντας για του χρόνου τα… δύσκολα (σ.σ η δυνατότητα υποβολής ξεχωριστής φορολογικής δήλωσης από τους συζύγους δεν αναμένεται να εφαρμοστεί φέτος καθώς δημιουργούνται πολλά τεχνικά και φορολογικά προβλήματα) οι φορολογικές αρχές θα ξεκινήσουν από τα επόμενα 24ωρα να κλείνουν τις εκκρεμότητες προκειμένου η δυνατότητα υποβολής των φετινών φορολογικών δηλώσεων να ξεκινήσει μέσα στον Απρίλιο και όσο το δυνατόν νωρίτερα. Έτσι, τις επόμενες ώρες και ημέρες αναμένεται: 1. Να οριστικοποιηθεί το έντυπο Ε1 που θα υποβληθεί φέτος από τουλάχιστον 6,3 εκατομμύρια φορολογούμενους. Το… τυπωθείτο δεν έχει δοθεί ακόμη από τον διοικητή της ΑΑΔΕ αλλά το έντυπο είναι δεδομένο ότι θα περιλαμβάνει λίγες αλλαγές όπως η προσθήκη κωδικού για τους φιλοξενούμενους, η προσθήκη κωδικού για τις ηλεκτρονικές πληρωμές των συζύγων και η διαγραφή του κωδικού για τις ιατρικές δαπάνες καθώς φέτος δεν θα

παρέχεται φορολογική έκπτωση. 2. Να δοθούν οι οδηγίες για τη συμπλήρωση του εντύπου Ε1. Αυτό που περιμένει η αγορά είναι οι τελικές αποφάσεις για τους κωδικούς 049-050 με τις ηλεκτρονικές αποδείξεις. Το επικρατέστερο σενάριο είναι ότι ο κωδικός θα συμπληρώνεται ελεύθερα από όλους ενώ θα υπάρχει βοηθητικός πίνακας με την αξία των ηλεκτρονικών πληρωμών που έγιναν από κάθε ΑΦΜ κατά τη διάρκεια του 2017 (σ.σ η συνολική αξία υπολογίζεται στα 25 δις. ευρώ). Αν ο φορολογούμενος χρειαστεί πρόσθετες συναλλαγές σε σχέση με αυ-

Χιλιάδες προσλήψεις στο Δημόσιο και τους δήμους Xιλιάδες προσλήψεις στο Δημόσιο και τους ΟΤΑ βρίσκονται σε εξέλιξη. Ειδικά στους δήμους όλης της χώρας αυξήθηκε σημαντικά ο αριθμός των εργαζόμενων με τους δημάρχους, πάντως, να ανησυχούν για τη χρηματοδότηση που θα λάβουν προκειμένου να καλύψουν τις αυξημένες μισθολογικές δαπάνες. Είναι χαρακτηριστικό ότι εκτός από τους 8.166 που πήραν το εισιτήριο για εργασία μέσω του διαγωνισμού, πολλοί επιλαχόντες θα κληθούν μέχρι το καλοκαίρι να πάνε να εργαστούν. Αλλά δεν είναι μόνον αυτοί. Κι άλλοι διαγωνισμοί βρίσκονται σε εξέλιξη για προσλήψεις μόνιμου και εποχικού προσωπικού. Συγκεκριμένα προβλέπεται: Οι προσλήψεις εποχικών: zzΔΕΗ: 1.200 zzΔήμοι: 600 zzΠεριφέρειες: 700 Οι προσλήψεις μόνιμων υπαλλήλων zzΔιάφοροι φορείς διαγωνισμός 4Κ/2018:103 zzΥπ. Δικαιοσύνης: 588 zzΜουσεία: 200 zzΕΛΤΑ: 510 zzΔΕΔΔΗΕ: 158 zzΤαχυμεταφορές: 100 zzΕΚΑΒ: 40 zzΑνοιχτό Παν/μιο: 200 zzΥπ. Μεταναστευτικής Πολιτικής: 50. Με την προκήρυξη 4Κ/2018 το ΑΣΕΠ θα προσληφθούν 91 άτομα στην ΕΥΔΑ, 2

στο ΤΕΕ, 4 στη Διώρυγα Κορίνθου,, 1 στο Ελεγκτικό Συνέδριο, 2 στον Ο.Λ. Ηρακλείου, 1 στο Λιμενικό Ταμείο Φωκίδας, 2 στον Οίκο Ναύτου. Στο υπουργείο Δικαιοσύνης από τις 588 θέσεις οι 576 αφορούν σε υπαλλήλους Δ.Ε. Για θέσεις φυλάκων, ενώ θα προσληφθούν και ιατροί, νοσηλευτές, κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι κ.α. Στα μουσεία όλες οι θέσεις αφορούν σε αρχαιοφύλακες με απολυτήριο λυκείου. Στον ΔΕΔΔΗΕ οι θέσεις αφορούν σε ΠΕ Ηλεκτρολόγους μηχανικούς, Διοικητικού Οικονομικου, Προγραμματιστές – ΤΕ Ηλεκτρολόγους μηχανικούς και ηλεκτρονικούς μηχανικούς – ΔΕ ηλεκτρονικούς δικτύων και σταθμών, ΔΕΝ χειριστές μηχανημάτων και τεχνικών έργων. Οι 200 θέσεις στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο αφορούν σε ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, ΤΕ Μηχανογράφισης κ.α. Στις ταχυμεταφορές θα προσληφθούν 20 πτυχιούχοι ΑΕΙ και 80 ΔΕ διανομείς.

τές που θα εμφανίζονται στον «μπούσουλα» θα μπορεί να τις συμπληρώσει αλλά σε περίπτωση φορολογικού ελέγχου θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει ότι αυτές οι πληρωμές έγιναν ηλεκτρονικά δηλαδή με χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας ή επίσης μέσω e-banking. Όσοι ανήκουν σε ειδικές ομάδες φορολογουμένων (άτομα με αναπηρία άνω του 80%, ηλικιωμένοι άνω των 70 ετών κλπ) θα μπορούν να συμπληρώσουν το ποσό που τους λείπει με «χειρόγραφες» αποδείξεις. 3. Να δοθούν οι οδηγίες για τη συμπλήρωση του εντύπου Ε3 το οποίο θα υποβληθεί φέτος από 1,4 εκατομμύρια ελεύθερους επαγγελματίες και επιτηδευματίες. Το έντυπο Ε3 περιλαμβάνει πολλές αλλαγές καθώς υποχρεώνει τους φορολογούμενους στις ακόλουθες αναγραφές στοιχείων: zzοικονομικά στοιχεία τριών τελευταίων ετών zzενεργοί επαγγελματικοί τραπεζικοί λογαριασμοί zzενεργά τερματικά POS zzιστοσελίδες στο διαδίκτυο zzηλεκτρονικές συναλλαγές zzσυνδεδεμένες επιχειρήσεις

zzδιευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Επίσης μια σειρά δαπανών θα πρέπει να δηλώνονται αναλυτικά με τις βασικές κατηγορίες να είναι οι εξής: zzπρομήθειες διαχείρισης zzέξοδα διαφήμισης zzδαπάνες για ενημερωτικές ημερίδες zzδαπάνες ταξιδίων, zzέξοδα φιλοξενίας, zzλήψη υπηρεσιών εξωτερικού zzτηλεπικοινωνίες και ενέργεια 4. Να ανοίξει η ηλεκτρονική εφαρμογή κάτι που επίσης αναμένεται μέσα σε τα επόμενα 24ωρα. Ειδικά κατά τις πρώτες ημέρες, η ενεργοποίηση της εφαρμογής θα γίνει για τα… μάτια των φορολογουμένων καθώς είναι αμφίβολο αν ακόμη και σήμερα έχουν αποσταλεί οι βεβαιώσεις αποδοχών του 2017 από εργοδότες και ασφαλιστικά ταμεία (σ.σ ειδικά τα τελευταία δεν έχουν ανταποκριθεί ακόμη). Για την καθυστέρηση ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό και η ίδια η ΑΑΔΕ καθώς από την απόφαση που εκδόθηκε για την υποβολή των φετινών βεβαιώσεων, δεν είναι σαφές ότι όσοι δεν έχουν στείλει τις βεβαιώσεις μέχρι το τέλος Μαρτίου πρέπει να πληρώσουν πρόστιμο.


22

Ειδήσεις

Τρίτη 10 Απριλίου 2018

Απαντητικό έγγραφο της Υπουργού Τουρισμού στον Νίκο Ηγουμενίδη

«Συνεχείς οι ενέργειες του ΕΟΤ για την προβολή & την διαφήμιση της Κρήτης»

Τ

ο περίγραμμα ενεργειών και δράσεων του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ) στην Κρήτη δίνει με απαντητικό της έγγραφο η Υπουργός Τουρισμού Έλενα Κουντουρά, απαντώντας σε σχετική κοινοβουλευτική ερώτηση του Νίκου Ηγουμενίδη, και σημειώνοντας ότι: «Για τη Κρήτη ο Ε.Ο.Τ. έχει προβεί σε ενέργειες διαφήμισης και προβολής που συμβάλλουν στην αναγνωρισιμότητα του νησιού και στην αύξηση της τουριστικής ζήτησης».

Ειδικότερα, η Υπουργός Τουρισμού τονίζει στο έγγραφο που υπογράφει η ίδια ότι «γίνονται συνεχείς προσπάθειες βελτίωσης του ελληνικού τουριστικού προφίλ όπου ο Ε.Ο.Τ. και τα γραφεία εξωτερικού του Οργανισμού εξακολουθούν να διοργανώνουν, συνδιοργανώνουν με τις τοπικές αρχές και να αναλαμβάνουν την κάλυψη δαπανών φιλοξενίας για tour

Ο Βουλευτής Ν. Ηγουμενίδης operators, ξένους δημοσιογράφους, travel bloggers και διεθνή ΜΜΕ που θα επισκεφθούν τους προορισμούς αυτούς και θα τους προβάλλουν στις ξένες αγορές». Επιπλέον, σημειώνει στον βουλευτή Ηρακλείου και συντονιστή της ΕΠΕΚΕ Τουρισμού του ΣΥΡΙΖΑ Νίκο Ηγουμενίδη ότι «οι δράσεις προβολής της Κρήτης, συνεχίζονται μέσα από τις εκστρατείες προώθησης και προβολής του ελληνικού μεγαλύτερες παγκόσμιες πλατφόρμες,

τα  τουρισμού που υλοποιεί ο Ε.Ο.Τ. στις social media του Οργανισμού με οπτικοακουστικό υλικό, και με προβολή σε διεθνή και ελληνικά έντυπα». Ειδικά για τον Νομό Ηρακλείου, υπογραμμίζει ότι «για την προβολή του νομού Ηρακλείου, σας γνωρίζουμε ότι πραγματοποιείται κάθε χρόνο πληθώρα ταξιδιών εξοικείωσης, ενώ τον Μάιο του 2017 διοργανώθηκε το Ετήσιο Συνέδριο του Γερμανού Tour Operator ALLTOURS στον Δήμο Χερσονήσου σε συνεργασία με το Γραφείο ΕΟΤ Γερμανίας». Τέλος, έχει σημασία να τονιστεί ότι το Υπουργείο Τουρισμού, από κοινού με την Περιφέρεια Κρήτης, προχωρά την εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος «Τουρισμός 365 ημέρες τον χρόνο» για τη σεζόν 2018-2019, ενώ στο παραπάνω έγγραφο η Υπουργός Τουρισμού επισημαίνει την αναγκαία συνεργασία και τον ρόλο των δήμων: «Θέλουμε να τονίσουμε ότι οι Δήμοι σε συνεργασία με τις Περιφέρειες

οφείλουν να αναδείξουν τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα και να καταρτίσουν προγράμματα τουριστικής προβολής τα οποία εν συνεχεία εγκρίνονται και υποστηρίζονται από τον ΕΟΤ».

«Το Υπουργείο Τουρισμού, από κοινού με την Περιφέρεια Κρήτης, προχωρά την εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος «Τουρισμός 365 ημέρες τον χρόνο» για τη σεζόν 2018-2019»

Νέες λυόμενες αίθουσες διδασκαλίας στο Γυμνάσιο -Λύκειο Τυμπακίου

Η άφιξη...

Η τοποθέτηση

Η μεταφορά

...Αλλαγμένη θα βρουν την αυλή τους οι μαθητές του Γυμνασίου – Λυκείου Τυμπακίου με το που θα επιστρέψουν από τις διακοπές του Πάσχα, λόγω των δύο λυόμενων αιθουσών διδασκαλίας που τοποθετήθηκαν ήδη και θα καλύψουν λειτουργικές ανάγκες του σχολικού συγκροτήματος. Στην παραλαβή και την τοποθέτηση παραβρέθηκε ο αντιδήμαρχος Φαιστού Γιάννης Ξηρουδάκης καθώς επίσης και εκπαιδευτικοί του σχολείου.

Ο κ. Ξηρουδάκης με εκπαιδευτικούς


Τρίτη 10 Απριλίου 2018

23

Πολιτική

Σε καφενείο στο Ασήμι

Στο παζάρι Τυμπακίου

Επίσκεψη Λ. Αυγενάκη στη Μεσαρά

Σ

«Η καλύτερη σφυγμομέτρηση είναι η επαφή με τον κόσμο...»

το Ασήμι Δήμου Γόρτυνας και το Τυμπάκι Δήμου Φαιστού βρέθηκε την εβδομάδα που μας πέρασε ο Γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής της Ν.Δ. και Βουλευτής Ηρακλείου Λευτέρης Αυγενάκης όπου έγινε εκτός με εγκαρδιότητα από τον κόσμο με τον οποίο συνομίλησε για την τρέχουσα επικαιρότητα και τα προβλήματα του τόπου.

Όπως ανέφερε ο Λ. Αυγενάκης, την περασμένη Πέμπτη 5 Απριλίου, «Βρέθηκα σήμερα το πρωί στο Ασήμι του Δήμου Γόρτυνας με κατοίκους και φίλους από την ευρύτερη περιοχή. Σχεδόν σε όλους κυριαρχεί η ανασφάλεια! Ανασφάλεια λόγω της οικονομικής αβεβαιότητας της επόμενης ημέρας, ανασφάλεια για τα εθνικά θέματα και βέβαια ανασφάλεια και αβεβαιότητα στις γειτονιές και τα χωριά της περιφέρειας, όπου η εγκληματικότητα αυξάνει! “Πρέπει να φύγουν το συντομότερο...” λένε και αναμένουν την ώρα των εκλογών». Την Μεγάλη Παρασκευή 6 Απριλίου ο Βουλευτής βρέθηκε στο Τυμπάκι, όπου αντάλλαξε ευχές με κατοίκους, συγγενείς και φίλους της ευρύτερης περιοχής.Όπως τόνισε ο ίδιος «Η καλύτερη σφυγμομέτρηση είναι η επαφή με τον κόσμο. Η Κυβέρνηση παρά τις υποσχέσεις της προεκλογικά έχει γυρίσει την πλάτη στην ύπαιθρο, ενώ τα απανωτά φορολογικά πλήγματα έχουν γονατίσει τους παραγωγούς. Οι κάτοικοι της υπαίθρου νιώθουν οργή και αγανάκτηση και προσβλέπουν στην μεγάλη πολιτική αλλαγή που πλησιάζει...».

Στη Λαϊκή Ασημίου

Τυμπάκι- Μιλώντας με τον κόσμο

Στο Τυμπάκι

Στο Ασήμι


24

Φωτορεπορτάζ

Τρίτη 10 Απριλίου 2018

Εορτάζει την Παρασκευή 13 Απριλίου

Η Ζωοδόχος Πηγή στο (ερημωμένο) Κατωχώρι της Πάνω Ρίζας Α

νάμεσα στο Ζαρό και στο Μεσίσκλι, «κρυμμένος» μέσα σε ελαιώνες και ερείπια που μαρτυρούν την ύπαρξη στο μακρινό παρελθόν οικισμού, ο παμπάλαιος μικρός ναός της Ζωοδόχου Πηγής μαρτυρά και την… ύπαρξη πηγής απαραίτητου στοιχείου όχι μόνο για να κατοικηθεί μια περιοχή αλλά και για να χτιστεί μια τέτοια εκκλησία. Φωτογραφίες: Γιάννης Φραγκιαδάκης Η περιοχή όπου βρίσκεται ο ναός λέγεται «Κατωχώρι» και από δω πιστεύεται ότι προέρχεται ο Κάτω Ζαρός που κατοικήθηκε από Κατωχωρίτες οι οποίοι για κάποιο λόγο, κάποια στιγμή «μετακόμισαν» προς το μέρος όπου βρίσκεται σήμερα το κεφαλοχώρι της Πάνω Ρίζας. Η Εκκλησία μας κάθε χρόνο γιορτάζει, την Παρασκευή της Διακαινησίμου εβδομάδος (αυτήν την εβδομάδα, την Παρασκευή 13 Απριλίου), την εορτή της Ζωοδόχου ή Ζωηφόρου Πηγής. Η εορτή αυτή καθιερώθηκε ως εξής: Στην Κωνσταντινούπολη, τον 5ο αιώνα, βρέθηκε από τον Βασιλιά Λέοντα Α΄ του Θρακός (457-474), «αγίασμα» της Παναγίας, πλησίον του οποίου ο βασιλεύς έκτισε μεγαλοπρεπέστατο ναό αφιερωμένο στη Ζωοδόχο ή Ζωηφόρο Πηγή, δηλαδή την Παναγία. Ονομάστηκε Ζωοδόχος Πηγή, γιατί δέχθηκε μέσα στα σπλάχνα της τον χορηγό και εξουσιαστή της ζωής τον Χριστό. Έτσι για το αγίασμα που ανέβλυζε συνεχώς και παρείχε, σύμφωνα με τους πιστούς, ιάσεις δίπλα στο ναό, δεν μπορούσε να υπάρξει καλύτερο όνομα. Τα εγκαίνια του ναού αυτού τελέσθηκαν την Παρασκευή της Διακαινησίμου εβδομάδος και έκτοτε καθιερώθηκε να γιορτάζει η Εκκλησία μας τη

Αφιέρωμα Οικογένειας Λεμονομιχελάκη Παμπάλαιες ελιές περιτριγυρίζουν το ναό

Αφιέρωμα Οικογένειας Γιατρομανωλάκη μνήμη των εγκαινίων αυτού του ναού κάθε χρόνο την ίδια μέρα. Ο ναός αυτός υπέστη κατά καιρούς διάφορες καταστροφές από σεισμούς και επιδρομές

εχθρών, με μεγαλύτερη καταστροφή κατά την τουρκοκρατία, οπότε κατεδαφίσθηκε ολοσχερώς. Ανοικοδομήθηκε και πάλι το 1833-1834 (εντός 15 μηνών) επί σουλτάνου Μαχμούτ του Β΄ και πατριάρχου Κωνσταντίου του Α΄. Είναι ο γνωστός ναός της Ζωοδόχου Πηγής του Μπαλουκλή. Ο περιηγητής Gerlach (1576) αναφέρει για πρώτη φορά τους θρυλικούς ιχθύς εκ των οποίων προήλθε και η τουρκική ονομασία Μπαλουκλή. Έτσι την Παναγία, που την τιμάμε όλη την διάρκεια της Σαρακοστής με την ακολουθία των Χαιρετισμών, την τιμάμε και αμέσως μετά την ανάσταση με τη γιορτή της Ζωοδόχου Πηγής. Η γιορτή αυτή δεν είναι τόσο η ανάμνηση του σπουδαίου αυτού γεγονότος, της ευρέσεως δηλαδή του αγιάσματος της Παναγίας μας και της ανεγέρσεως του ναού, όσο ένας πανηγυρισμός και μία υπενθύμιση ότι η Παναγία είναι η πηγή της ζωής. Ότι ο Χριστός είναι η αληθινή ζωή. Ο χορηγός της ζωής.

Μια εξωτική πινελιά

Τα ερείπια του οικισμού που υπήρξε εδώ

Ο ναός υπό τον ίσκιο των βουνών της Πάνω Ρίζας


Τρίτη 10 Απριλίου 2018

25

Ειδήσεις

Ένας φορητός απινιδωτής τελευταίας τεχνολογίας

«Δώρο ζωής» στο Λιμενικό Ταμείο Ρεθύμνου Έ να πολύτιμο μηχάνημα πουσώζει ζωές διαθέτει πλέον το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ρεθύμνου. Πρόκειται για έναν αυτόματο φορητό απινιδωτή τελευταίας τεχνολογίας, ευγενική χορηγία της Βρετανικής φιλανθρωπικής οργάνωσης Community HeartBeat Trust.

Τον απινιδωτή παρέδωσε ο Γενικός Γραμματέας της οργάνωσης, κ. Martin Fagan, καλός φίλος του Ρεθύμνου και συγκεκριμένα της Αγίας Γαλήνης, ύστερα από δι-

αμεσολάβηση του πρόεδρου της Τοπικής Κοινότητας Αγίας Γαλήνης, κ. Μανώλη Φουντιδάκη. Στην παρουσίαση της χρήσης του απινιδωτή παραβρέθηκαν η Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κ. Κουτσαλεδάκη, ο Λιμενάρχης κ. Καστρινάκης, ο αρχηγός και ο υπαρχηγός του Σώματος Εθελοντών Σαμαρειτών Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Ε.Ε.Σ Ρεθύμνου, κκ Ζουμπουλάκης και Βουμβουλάκης , καθώς και εθελοντές Σαμαρείτες.

Σώζει ζωές

Ο φορητός απινιδωτής είναι μια συσκευή που αναλύει τον καρδιακό ρυθμό και αν διαγνώσει κάποιο πρόβλημα, προχωράει στην απινίδωση για να επαναφέρει τον καρδιακό ρυθμό. Στόχος του είναι η άμεση αντιμετώπιση ενός αιφνίδιου καρδιακού επεισοδίου όσο πιο έγκαιρα γίνεται, μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο. Η εγκατάσταση του φορητού απινιδωτή θα γίνει μέσα σε ειδικό θάλαμο στο κτήριο Δελφίνι και θα εποπτεύεται από το

Επιχορήγηση στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου Ο υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης, ενέκρινε την επιχορήγηση ύψους 184.548,30 ευρώ στον Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου για την εξόφληση υποχρεώσεων που προέρχονται από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής που έχουν καταστεί τελεσίδικες στο πλαίσιο του Προγράμματος «Αυτοδιοίκηση Κοινωνική Συνοχή – Ισόρροπη Ανάπτυξη» (ΑΚΣΙΑ). Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου αξιοποίησε για 2η φορά το συγκεκριμένο πρόγραμμα προκειμένου να εξοφλήσει τις οικονομικές υποχρεώσεις προηγούμενων δημοτικών περιόδων κλείνοντας με αυτό τον τρόπο όλες τις εκκρεμότητες. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της δημοτικής αρχής «Η οικονομική πολιτική της Δημοτικής Αρχής και προσωπικά του Δημάρχου Γιάννη Ταταράκη αποδίδει καρπούς. Το σχέδιο εξυγίανσης το οποίο είχε εξαγγείλει ο Δήμαρχος από την πρώτη στιγμή ανάληψης των καθηκόντων του και

Βιβλική μορφή

αφορούσε την περιστολή δαπανών με ορθολογική και χρηστή διαχείριση, την κάλυψη λειτουργικών δαπανών και δράσεων αλλά και την εξόφληση όλων χρεών που είχαν δημιουργηθεί από προηγούμενα έτη, αποτυπώνεται τόσο στα οικονομικά δεδομένα όσο και στα έργα που υλοποιούνται σε κάθε οικισμό με πόρους του Δήμου προς όφελος των δημοτών μας».

Λιμεναρχείο. Η χρήση του είναι εξαιρετικά απλή και μπορεί να γίνει από όσους πολίτες έχουν εκπαιδευθεί στην παροχή Πρώτων Βοηθειών και την Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση. Οι πρώτοι εθελοντές που θα εκπαιδευτούν στο Ρέθυμνο από το Σώμα των Σα-

μαρειτών θα είναι ενδιαφερόμενοι που υπηρετούν στο Λιμενικό Ταμείο και το Λιμεναρχείο. Το Δ.Λ.Τ. Ρεθύμνου έχει ως στόχο την αγορά και εγκατάσταση σε κομβικά σημεία της χερσαίας ζώνης και άλλων φορητών απινιδωτών.


26

Ειδήσεις

Τρίτη 10 Απριλίου 2018

Συμβούλιο της Επικρατείας

Οι Δήμοι δεν μπορούν να καταργούν ή να διανοίγουν αγροτικούς δρόμους

Η

επταμελής, σύνθεση του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας αποφάνθηκε ότι η κατάργηση αγροτικών οδών και η διάνοιξη νέων, σύμφωνα με τις συνταγματικές επιταγές, δεν μπορεί να γίνεται από τους δήμους και τις κοινότητες, καθώς αποτελεί αρμοδιότητα του σχετικού υπουργείου. Ξενοδοχειακή εταιρεία στην Πελοπόννησο υπέβαλε αίτηση στον τοπικό δήμο ζητώντας τη «μεταφορά» αγροτικών δρόμων, μήκους 1.840 μ., που διέρχονται από την ιδιοκτησία της στην εκτός σχεδίου και εκτός οικισμού περιοχή και την αντικατάστασή τους με άλλες οδούς, μήκους 2.600 μ. και πλάτους 6 μ., με σκοπό την τουριστική αξιοποίηση της ιδιοκτησίας της, με τη δημιουργία γηπέδου γκολφ 18 οπών και ξενοδοχείου επιπλωμένων διαμερισμάτων 5 αστέρων, δυναμικότητας 736 κλινών. Το δημοτικό συμβούλιο ενέκρινε τη «μεταφορά» των αγροτικών δρόμων, υπό την προϋπόθεση -μεταξύ των άλλων- ότι «η δαπάνη μεταφοράς των αγροτικών δρόμων πλάτους τουλάχιστον 6 μέτρων (διάνοιξη, διαμόρφωση, ασφαλτόστρωση) θα βαρύνει την ξενοδοχειακή εταιρεία και θα πραγματοποιηθεί σε βάρος της ιδιοκτησίας της». Στη συνέχεια υπεγράφη μεταξύ του δημάρχου και της εταιρείας η συμβολαιογραφική πράξη «ανταλλαγής γηπεδικών χώρων για τη δημιουργία αγροτικών οδών».

Η προσφυγή

Όμως, ιδιοκτήτρια αγροτεμαχίου της επίμαχης περιοχής, άσκησε στην αρμόδια επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου προσφυγή κατά της απόφασης αυτής του δημοτικού συμβουλίου, η οποία έγινε δεκτή και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ακυρώθηκε «ως μη νόμιμη», με την αιτιολογία, αφ’ ενός ότι το δημοτικό

συμβούλιο δεν είχε αρμοδιότητα να εγκρίνει τη «μεταφορά» αγροτικών δρόμων, διότι η αρμοδιότητα αυτή ανήκει στον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ (όταν έγινε η προσφυγή), και αφ’ ετέρου ότι η προκείμενη «μεταφορά οδών» αποσκοπούσε στην εφαρμογή «ιδιωτικού σχεδίου ρυμοτομίας», το οποίο απαγορεύεται από το νομοθετικό διάταγμα της 17.7.1923». Κατόπιν αυτών, η εταιρεία προσέφυγε στο ΣτΕ ζητώντας να ακυρωθεί η απόφαση της επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου και το Ε΄ Τμήμα του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου με την υπ΄ αρθμ. 665/2018 απόφασή της με πρόεδρο τον αντιπρόεδρο Αθανάσιο Ράντο και εισηγητή τον σύμβουλο Επικρατείας Θεόδωρο Αραβάνη, απέρριψε την αίτηση της εταιρείας.

Το σκεπτικό

Όπως αναφέρει το ΣτΕ στην απόφασή του, «ο δήμος αναρμοδίως ενέκρινε την κατάργηση και τη δημιουργία αγροτικών οδών, διότι η σχετική αρμοδιότητα ασκείται με πράξη του αρμόδιου για τον πολεοδομικό και χωροταξικό σχεδιασμό κρατικού οργάνου» όπως επίσης «αναρμοδίως ο δήμος επελήφθη του ζητήματος της δημιουργίας κοινοχρήστων χώρων αγροτικών οδών με παραχώρηση ιδιωτικών εκτάσεων της αιτούσας, διότι το ζήτημα -αν η εν λόγω παραχώρηση είναι νόμιμη και αν δι’ αυτής σχηματίζονται νέοι κοινόχρηστοι χώροι με σκοπό την δημιουργία ιδιωτικού σχεδίου ρυμοτομίας ή όχι- κρίνεται από το όργανο και με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 411 παρ. 4 του Κ.Β.Π.Ν. Επομένως, η επίμαχη απόφαση

του δημοτικού συμβουλίου «ορθώς ακυρώθηκε»». Ακόμη, στη δικαστική απόφαση αναφέρεται, ότι σύμφωνα με τις επιταγές του άρθρου 24 του Συντάγματος «το οδικό δίκτυο ενός ΟΤΑ δεν αποτελεί τοπική του υπόθεση, εφ’ όσον συνάπτεται τόσο με το υπόλοιπο δίκτυο της χώρας, όσο και με την προστασία των γεωσυστημάτων του φυσικού χώρου, τα οποία αποτελούν στοιχείο της εθνικής φυσικής κληρονομιάς» ενώ «αποκλείονται οι αποσπασματικές και απρογραμμάτιστες πράξεις διαχειρίσεως του οδικού δικτύου, όπως η διάνοιξη, διαπλάτυνση και κατάργηση οδών βάσει ενετοπισμένων εκτιμήσεων με γνώμονα την εξυπηρέτηση τοπικής ανάγκης, χωρίς υπολογισμό των ευρύτερων επιπτώσεων που αυτές ενδέχεται να έχουν».

Προθεσμιακή κατάθεση «Εξαρχής» από την Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων «Ακόμα μία λύση προσθέτει, η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων», όπως αναφέρει με ανακοίνωση της, «στην ήδη ευρεία προϊοντική της γκάμα, με σκοπό την βέλτιστη εξυπηρέτηση των αναγκών των επιχειρήσεων και νοικοκυριών με σύγχρονα και ανταγωνιστικά προϊόντα, τα οποία ανταποκρίνονται στις διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις της αγοράς. Πρόκειται για το νέο λογαριασμό προθεσμιακής κατάθεσης «Εξαρχής». Το καινοτόμο αυτό προϊόν απευθύνεται τόσο σε φυσικά όσο και νομικά πρόσωπα. Ως ελάχιστο ποσό κατάθεσης ορίζεται το ποσό των 1.000 ευρώ, με ελάχιστη διάρκεια κατάθεσης τους 3 μήνες και μέγιστη τους 12 μήνες. Οι τόκοι αποδίδονται προκαταβολικά κατάτην έναρξη της συμφωνημένης διάρκειας της κατάθεσης.Ο λογαριασμός «Εξαρχής» διαθέτει προνομιακό επιτόκιο, το οποίο προσυμφωνείται κατά την έναρξη της κατάθεσης και παραμένει σταθερό μέχρι τη λήξη της». Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στα καταστήματα του δικτύου της Τράπεζας ή στην ιστοσελίδα της Τράπεζας στην διεύθυνση https://www.chaniabank.gr/el/ individuals/deposits/time-deposits/eksarhis.aspx

Ο λογαριασμός «Εξαρχής» διαθέτει προνομιακό επιτόκιο, το οποίο προσυμφωνείται κατά την έναρξη της κατάθεσης και παραμένει σταθερό μέχρι τη λήξη της


Τρίτη 10 Απριλίου 2018

27

Ρεπορτάζ

Η κατασκευή χρειάζεται πολλή δουλειά

Ο μικρός Δίας με τον πατέρα του Ηρακλή

Ο 10χρονος Δίας... κατασκευαστής ποντιακής λύρας στην Τρυπητή Σ την Τρυπητή Δήμου Γόρτυνας, μια παραλία ξεχασμένη από την τουριστική ανάπτυξη προσιτή μόνο μέσω δύσκολου χωματόδρομου, στο νότιο Νότιο κρητικό πέλαγος, ο μικρός Δίας κατασκευάζει ένα μουσικό όργανο: Θα μπορούσε να είναι εικόνα από την μυθολογία αλλά είναι μια σκηνή από την πραγματική ζωή: Ο 10χρονος, μικρός γιός, της οικογένειας του Ηρακλή Λαμπράκη που κατοικεί μόνιμα στη Τρυπητή, φτιάχνει μόνος του μια ποντιακή λύρα με υπομονή και επιμονή, ακολουθώντας τις οδηγίες του πατέρα του.

Φωτορεπορτάζ: Γιάννης Φραγκιαδάκης Στο ερώτημα που προκύπτει αυθόρ-

μητα, γιατί ποντιακή και όχι κρητική λύρα, ο Δίας (που οφείλει το πρωτότυπο όνομά του στην αγάπη του πατέρα του Ηρακλή για την Αρχαιό-

τητα) εξηγεί πως η επιλογή του οργάνου έγινε για… πρακτικούς λόγους, αφού το ξύλο που είχε εύκαιρο δεν βόλευε για κατασκευή του «κλασικού» κρητικού οργάνου. Ο ίδιος μας υποσχέθηκε πως μόλις ολοκληρώσει την κατασκευή θα μας ενημερώσει για να την φωτογραφίσουμε πρώτοι…

Κατασκευάζοντας τη λύρα


ΑΓΡΙΑ ΔΥΣΗ

28

Τρίτη 10 Απριλίου 2018

«Το ξαπλωμένο κεφάλι» θα μπορούσε να είναι το όνομα του εικονιζόμενου Ινδιάνου αν ήταν υπαρκτό πρόσωπο και ουχί σκαλισμένη μορφή στο βράχο του νότιου κρητικού πελάγους- μεταξύ Κομμού και Ματάλων του Δήμου Φαιστού- δια χειρός κάποιου αλλοδαπού καλλιτέχνη που πέρασε από δω. Το ενσταντανέ από το φακό του Μανώλη Ντρετάκη είναι αφιερωμένο συμβολικά στον υπουργό Προστασίας (λέμε τώρα), του Πολίτη, τον αξιότιμο κύριο Νίκο Τόσκα που δήλωσε πως «δεν θα γίνουμε «Φαρ Ουέστ» (βρε, ουέστ από δω!)- έτσι μπας και ψυλλιαστεί πως «Άγρια Δύση» έχουμε γίνει ήδη…


Τρίτη 10 Απριλίου 2018

29


30

Φύση

Τρίτη 10 Απριλίου 2018

Α

κολουθώντας τον αγροτικό χωματόδρομο φτάσαμε σε χωράφια γεμάτα κατακόκκινες τουλίπες που με το έντονο χρώμα τους κλέβουν, εύκολα, την παράσταση από τα πολλά αγριολούλουδα που φύονται στην ίδια περιοχή που -κάθε χρόνο, τέτοια εποχή- μπορεί να χαρακτηριστεί ως το «βασίλειο» της Tulipa doerfleri! Φωτογραφίες: Μανώλης Ντρετάκης Το μέρος που αποτελεί ένα πραγματικό κρητικό παράδεισο αγριολούλουδων – από μανούσα και ανεμώνες μέχρι πολλά είδη ορχιδέας- είναι γνωστό, αλλά εμάς θα μας επιτρέψετε για λόγους αρχής να μην το αναφέρουμε. Οι ενδημικές τουλίπες του είδους Tulipa doerfleri έχουν ανακηρυχτεί προστατευόμενο είδος με προεδρικό διάταγμα από το 1981 πράγμα που σημαίνει ότι καλό είναι οι εκδρομείς που έρχονται μέχρι εδώ να μην φεύγουν με… ανθοδέσμες στα χέρια διότι παρανομούν. Η Tulipa doerfleri μοιάζει αρκετά με την τουλίπα Orphanidea αποτελεί όμως ξεχωριστό είδος. Είναι πολυετές ποώδες φυτό με βολβό με δερματώδεις χιτώνες με τρίχες στο εσωτερικό. Ο βλαστός έχει

...Δίδυμες Ορχιδέες ύψος 10-30 cm και τα φύλλα είναι λεπτά και γραμμοειδή. Τα άνθη έχουν 6 ελεύθερα πέταλα σκούρα κόκκινα, ωοειδή σε σχήμα σπάτουλας, 30-50 mm, τα εξωτερικά πιο μικρά με πράσινη χροιά στη βάση και τα εσωτερικά μεγαλύτερα με σκούρα κηλίδα στη βάση. Το γεγονός ότι πολλαπλασιάζεται με βολβούς, κι όχι με σπόρους, υποβοηθάει την αναπαραγωγή της από τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Στη χώρα μας πολύ λίγοι είναι εκείνοι που ξέρουν ότι οι τουλίπες φυτρώνουν κι εδώ, στον τόπο μας- κι όμως οι τουλίπες της Κρήτης είναι αρκετές. Εκτός από την Tulipa doerfleri υπάρχουν οι: Tulipa Ξωκλήσσι της περιοχής

Στο «βασίλειο» της


Τρίτη 10 Απριλίου 2018

31

Φύση cretica, Tulipa goulimyi, Tulipa saxatilis (υποείδος bakeri) & Tulipa saxatilis. Το ίδιο ισχύει και για τις ορχιδέες: Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι αυτά τα παράξενα και φανταχτερά λουλούδια είναι αποκλειστικότητα των τροπικών χωρών και μπορεί να τα προμηθευτεί κανείς μόνο στα ανθοπωλεία. Στην Κρήτη ιδιαίτερα, ζει ένα ελάχιστο μέρος από τα 25.000 περίπου είδη ορχιδέων που έχουν καταμετρηθεί από τους ειδικούς σε όλη την επιφάνεια του πλανήτη. Από τα 130 είδη που μπορεί κανείς να συναντήσει κανείς στην Ελλάδα, τα 67- 70 φυτρώνουν και στην Κρήτη, ενώ τα δέκα από αυτά είναι μοναδικά στον κόσμο. Η οικογένεια των ορχεοειδών είναι η μεγαλύτερη οικογένεια των αγγειοσπέρμων που υπάρχει, δηλαδή των φυτών που καταλαμβάνουν κυρίως τον πλανήτη μας. Έχει γύρω στα 25.000 είδη, με την πλειονότητα των ειδών να βρίσκεται στις τροπικές περιοχές. Είναι συνήθως επίφυτα, δηλαδή φυτρώνουν πάνω σε άλλα φυτά, όπως σε ξερούς κορμούς δέντρων. Στην Κρήτη υπάρχουν 69 είδη και τέσσερα υποείδη, από τα οποία 10 φυτρώνουν μόνο στο νησί μας: Epipactis cretica, Cephlanthera cucullata, Orchis prisca,

Ορχιδέα του τόπου μας Orchis anatolica (υποείδος: sitiaca), Himantoglossum samarience, Orhrys Kreta-fusca, Orhrys creberrima – fusca, Orhrys thriphti – fusca fruh, Orhrys cretensis & Orhrys gortynia. Νεαρό βοσκάκι δίπλα στο κατόπι του κοπαδιού

κρητικής τουλίπας

Θαυμάστε αλλά μην κόψετε!

Η Άνοιξη παρούσα!

Ομορφιά στο κρητικό φως

...Σύνορο χωραφιών από τουλίπες!


32

Απόψεις ΤΟ ΧΘΕΣ & ΤΟ ΣΗΜΕΡΑ

Γράφει ο: Φανούριος Ζαχαριουδάκης

Το Βροντήσι και η εορτή της Ψηλάφησης του Απόστολου Θωμά Η ανδρική Ιερά Μονή του Βροντησίου βρίσκεται στις νότιες υπώρειες της Χαλασοκεφάλας, της Οροσειράς της Ίδης, ανάμεσα στα χωριά, Βορίζια και Ζαρός και σε υψόμετρο 550 μ. Η Μονή παλαιότερα υπαγόταν στην Κοινότητα του Ζαρού, ενώ τώρα υπάγεται στο Δήμο Φαιστού. Στα παλαιότερα χρόνια είχε φρουριακή αρχιτεκτονική, αλλά το τοίχος που την περιλάμβανε έχει κατεδαφιστεί. Η γεωγραφική θέση της χαρίζει, απεριόριστη θέα προς της Μεσαρά και τα Αστερούσια όρη, ενώ σχετικά κοντά προς αυτήν φαίνεται η Κουρτοκεφάλα. Η εκκλησία του μοναστηριού είναι δίκλιτη, αφιερωμένη στον Άγιο Αντώνιο και στην ‘’ Ψηλάφηση του Αποστόλου Θωμά’’. Αν παρατηρήσει κάποιος με προσοχή, θα βγάλει το συμπέρασμα ότι η εκκλησία κτίστηκε, σε δύο διαφορετικές περιόδους. Στη πρώτη περίοδο κτίστηκε ο Άγιος Αντώνιος, ο οποίος είναι και αγιογραφημένος, και στη δεύτερη περίοδο έγινε η επέκταση και κτίστηκε το κλίτος της ‘’ Ψηλάφησης του Αποστόλου Θωμά ‘’ και η ανέγερση του κωδωνοστασίου. Το κλίτος της ‘’ Ψηλάφησης του Αποστόλου Θωμά ‘’ δεν είναι αγιογραφημένο, αλλά είναι σοβατισμένο με αστρακάσβεστο. Μετά από έρευνα που είχε κάνει ο πρώην έφορος της 13ης Βυζαντινής εφορείας Ηρακλείου, Εμμανουήλ Μπουρμπουδάκης, είχε βρει έγγραφο σε Αμερικανική βιβλιοθήκη που έγραφε ότι, το Βροντήσι προϋπήρχε του 1204 μ.Χ., αλλά ωστόσο δεν του είχαν επιτρέψει να πάρει κάποιο αντίγραφο. Η Μονή φαίνεται να ακμάζει από το 1500 μ.Χ., ταυτόχρονα δηλαδή με την Ιερά Μονή του Αγίου Φανουρίου του Βαλσαμονέρου στα Βορίζια. Οι τοιχογραφίες του ναού χρονολογούνται από το 14ο αιώνα, ενώ στο μοναστήρι σώζονται αγιογραφίες του 16ου αιώνα του Μεγάλου Κρητικού ζωγράφου Μιχαήλ Δαμασκηνού και Θεοφάνη, των οποίων υπήρξε μαθητής ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος. Το καμπαναριό της Μονής είναι Ιταλικού ρυθμού και συγκαταλέγεται στα αρχαιότερα καμπαναριά της Κρήτης. Εντυπωσιακό στοιχείο της Μονής είναι η γραφική μαρμάρινη βρύση, που τώρα ευρίσκεται έξω από τη Μονή, ενώ παλαιότερα ευρισκόταν στον εσωτερικό χώρο και δυτικά της εκκλησίας, σε μορφή συντριβανιού, και ένεκα τούτου οι Τούρκοι, αποκαλούσαν τη Μονή, ‘’ συντριβανί Μοναστήρι’’. Αργότερα με την επέκταση του Ναού, μεταφέρθηκε η βρύση εκτός του μοναστηριού, στη θέση που βρίσκεται σήμερα, δίπλα στα πλατάνια. Στη μαρμάρινη βρύση παριστάνονται σε ανάγλυφο μορφή, κατά μια εκδοχή, οι Πρωτόπλαστοι στον επίγειο Παράδεισο, και τέσσερις μορφές που συμβολίζουν τους ποταμούς της Εδέμ, που είναι: ο Φισών, ο Γεών, ο Τίγρης και ο Ευράτης, ενώ κατά μία δεύτερη εκδοχή παριστάνονται, οι πρωτόπλαστοι στον επίγειο Παράδεισο, ενώ οι τέσσερις μορφές παριστάνουν τους τέσσερις Ευαγγελιστές, καθ’ όσον όπως έτρεχαν τα καλά λόγια από το στόμα των, τρέχει και το γάργαρο νερό. Μετά τη συνένωση των μοναστηριών, το μοναστήρι του Βροντησίου γνωρίζει μια μεγάλη ακμή που στην εξουσία του είχε δεκατέσσερα μετόχια με εβδομήντα Μοναχούς. Τα δώδεκα από αυτά τα μετόχια είναι αυτά που αναφέρω παρακάτω, ενώ για τα υπόλοιπα δύο δεν έχω καταφέρει μέχρι στιγμής να βρω πληροφορίες. Είναι λοιπόν: 1) Το μετόχι της Αγία Παρασκευή του Μερίτη που αργότερα μετονομάστηκε σε Γεωρ-

γική Σχολή Μεσαράς. 2) Η Κερά η Βελουλιανή, που βρισκόταν δυτικά του χωριού Γαλιά, στη σημερινή τοποθεσία Βελούδι. 3) Ο Άγιος Αντώνιος στου Βρέλι. 4) Το φωτεινόπουλο στο Τυμπάκι. 5) Η Καρδιώτισσα, έξω από τους Βόρρους. 6) Ο Άγιος Νικόλαος, στα Ροβάλωνα, πάνω από τα Σκούρβουλα. 7) Ο Άγιος Φανούριος του Βαλσαμονέρου. 8) Ο Άγιος Νικόλαος στο φαράγγι του Ζαρού, που τώρα ευρίσκονται οι Παλαιοημερολογίτες. 9) Η Καρδιώτισσα, κάτω από τον Άγιο Θωμά.

10) Η ευρύτερη περιοχή Βροντησίου. 11) Ο Άγιος Ιωάννης ο Φαραγκίτης, στον Αλμυρό ποταμό Ηρακλείου. 12) Οι Μουρνιές. Εδώ στο Βροντήσι έχουν μεταφερθεί οι εικόνες του μοναστηριού, του Αγίου Φανουρίου του Βαλσαμονέρου, που είναι οι εξής. 1) Η Άμπελος, ζωγραφισμένη δια χειρός του ‘’ Αγγέλου του Κρητός’’. 2) Η Αμφιπρόσωπη εικόνα, που από την μία μεριά είναι ζωγραφισμένη η μορφή του Χριστού και του Αγίου Φανουρίου και από την άλλη είναι ζωγραφισμένη η μορφή του Αγίου Φανουρίου, δια χειρός του Αγγέλου του Κρητός. 3) Η εικόνα του Αγίου Φανουρίου, δια χειρός του Αγγέλου του Κρητός. Σε αυτή την εικόνα του Αγίου Φανουρίου πηγαίνουν ακόμα και σήμερα οι ύποπτοι κλοπής ζώων και ξεμαρτηρούνται, δηλαδή φανερώνουν την αλήθεια και ορκίζονται

για την αθωότητα τους. Η πίστη ότι ο Άγιος Φανούριος θα φανερώσει το κλέφτη είναι βαθιά ριζωμένη ακόμα και σήμερα στη ψυχή του λαού μας, γι’ αυτό δε τολμά να ορκιστεί ψέματα από το φόβο της τιμωρίας. Ακόμη έξι φορητές εικόνες με μεγάλη αρχαιολογική αξία έχουν μεταφερθεί στο Ηράκλειο, στο μουσείο της Αγίας Αικατερίνης, δίπλα στον Ιερό Ναό του Αγίου Μηνά. Εδώ στο Βροντήσι υπάρχει και παρεκκλήσιο, νότια του Ναού του Αγίου Αντωνίου,αυτό, της Αγίας Παρασκευής και κάτω από τα θεμέλια της εκκλησίας βρίσκεται το κοιμητήριο των Γερόντων της Μονής. Εντυπωσιάζουν επίσης τα δυο τεράστια πλατάνια, που θεριεύουν αιώνες τώρα στην αυλή και χρονολογούνται στα 700 χρόνια. Το Μοναστήρι χρησιμοποιήθηκε ως επαναστατικό κέντρο, εξ αιτίας της θέσης του, στις Κρητικές επαναστάσεις του 19ου αιώνα. Το 1866 εγκαταστάθηκε στο Βροντήσι το στρατηγείο του Καπετά Κόρακα και από το σημείο αυτό κηρύχθηκε η επανάσταση στην κεντρική και στην ανατολική Κρήτη. Αργότερα οι Μοναχοί σφαγιάστηκαν από τους Τούρκους, κάηκαν περί τα τριακόσια ελαιόδεντρα και όλα τα σιτηρά που υπήρχαν, και το μοναστήρι εγκαταλείφθηκε, ενώ ο Σαδιά αγάς από τις Κούρτες, μετέτρεψε την μονή σε μάντρα για τα αιγοπρόβατα του. Όπως προείπαμε, το ένα κλίτος της εκκλησίας είναι αφιερωμένο στη ‘’Ψηλάφηση του Αποστόλου Θωμά’’ και εορτάζει μια ακριβώς εβδομάδα μετά την Κυριακή του Πάσχα, δηλαδή την επόμενη Κυριακή του Πάσχα. Την Κυριακή αυτή, που λέγεται και ‘’Κυριακή του Αποστόλου Θωμά’’ ή και ‘’Ψηλάφηση του Θωμά’’, εδώ οι ντόπιοι την ονομάζουν ‘’του Βροντησού’’. Πλήθος προσκυνητών συρρέουν απ’ όλα τα κοντινά και μακρινά χωριά αλλά και ολόκληρη τη Κρήτη. Τα παλαιότερα χρόνια, παρ’ όλο που δεν υπήρχαν τα σημερινά μεταφορικά μέσα, ο κόσμος ερχόταν με το μέσον της τότε εποχής, που ήταν τα γαϊδούρια, τα μουλάρια και τα άλογα, πάντοτε βέβαια στολισμένα τα σαμάρια τους με πολύχρωμα κεντητά καλύμματα . Πολύς κόσμος όμως ερχόταν και με τα πόδια, από πολύ μακρινές αποστάσεις, καθ’ όσον ήταν ριζωμένη βαθιά στη καρδιά του η πίστη για το Χριστό. Στο μοναστήρι την ημέρα της γιορτής τα πάντα ήταν σημαιοστολισμένα, οι αρτοκλασίες σε πολλές δεκάδες, οι καλόγεροι και οι παπάδες της μητρόπολης να βρίσκονται όλοι εδώ παρόντες για να περιποιηθούν το κόσμο, ενώ ο Δεσπότης της περιοχής έβγαζε το πανηγυρικό της ημέρας, προσδίδων στη γιορτή της ‘’Ψηλάφησης του Αποστόλου Θωμά’’ ιδιαίτερη θρησκευτική λαμπρότητα. Πάντοτε μετά τη λειτουργιά ο κόσμος, όπως συνηθίζει και σήμερα, σκόρπιζε κάτω από τα δέντρα ή και στα βράχια και απολάμβανε τους εξαιρετικούς μεζέδες, που με περίσσια τέχνη και μεράκι η κάθε νοικοκυρά είχε ετοιμάσει, από το προηγούμενο βράδυ. Παράλληλα με το φαγητό, έπιναν ατέλειωτα κρασιά και όλοι μαζί ευχόντουσαν να ξαναβρεθούν και του χρόνου στον ίδιο τόπο, με υγεία και χαρά. Τα παλαιότερα τουλάχιστον χρόνια, δεν έλειπαν και τα Κρητικά συγκροτήματα λύρας και λαούτου, που σταματημό δεν είχαν μέχρι τη δύση του ηλίου, ενώ οι μπαλωθιές των πολεμικών όπλων αντιλαλούσαν στα γύρω βουνά.

Τρίτη 10 Απριλίου 2018

Γνωμικά Αποφθέγματα ¾� ¾Ο καλύτερος τρόπος για να

προβλέψεις το μέλλον είναι να το δημιουργήσεις

¾� ¾Η δύναμη γεννιέται από τη

δυσκολία και πεθαίνει στην ελευθερία

¾� ¾Η αποτυχία μπορεί να είναι

επιθυμία να μαθαίνουμε από αυτήν

¾� ¾«Για να επιτύχουμε, πρέπει

πρώτα να πιστέψουμε ότι μπορούμε».

¾� ¾Η ποιότητα δεν είναι μία

πράξη. Είναι συνήθεια

¾� ¾Ο πιο αποτελεσματικός

τρόπος να το κάνεις είναι να το κάνεις

¾� ¾Μην επιτρέψεις ποτέ σε κανέ-

ναν να σου πει ότι δεν μπορείς να είσαι αυτό που πιστεύεις

ΠΟΙΗΜΑ

Η Αδράνεια Πέτρα που κυλάει δεν μαλλιάζει, και η γνώμη μου εμένα για τους. Ήρωες Εκείνους τους γενναίους δεν αλλάζει. Όσο ζω θα το φωνάζω η Πατρίδα μας στενάζει και πάλι μας προστάζει. Έλληνες μην αδρανείτε, σηκωθείτε κινηθείτε, η Πατρίδα μας καλεί, για την λευτεριά αδέλφια φτού και πάλι απ τήν αρχή, με καρδιά και με ψυχή Ελληνική. Μη μένεις αδρανής γίνου ακτιβιστής, και η αλήθεια θ’αναλάμψει, μη μένεις αδρανής, βάλε τα δυνατά σου η Πατρίδα τους σκοπέλους και τους δύσκολους καιρούς να ξεπεράσει, η αλήθεια σ’όλο τον κόσμο θα ακουστεί και θα φανεί, και στην Ελλάδα η αλήθεια όλη θ’αναλάμψει. Μην αδρανείς γίνου ακτιβιστής, όλη η αλήθεια θα φανεί και ο κόσμος δυνατά θα το φωνάξει, η Ελλάδα τον κόσμο όλο και πάλι θα δοξάσει θα φωνάξει: «ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΣ» Γιώργος Ε.Μαράκης


Τρίτη 10 Απριλίου 2018

33

Ειδήσεις

Πέμπτη 7 Ιουνίου για ΕΠΑΛ, Παρασκευή 8 Ιουνίου για ΓΕΛ

Αρχές Ιουνίου ξεκινούν οι Πανελλαδικές

Τ

ην Παρασκευή 8 Ιουνίου θα σημάνει το «πρώτο κουδούνι» των φετινών Πανελλαδικών Εξετάσεων για τη μεγαλύτερη κατηγορία υποψηφίων, εκείνους των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ). Ωστόσο, όπως και πέρυσι, η επίσημη έναρξη των Πανελλαδικών θα γίνει από τους υποψηφίους των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), την Πέμπτη 7 Ιουνίου. Και για τις δύο κατηγορίες υποψηφίων, οι εξετάσεις θα ξεκινήσουν παραδοσιακά με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας Γενικής Παιδείας. Τα μαθήματα θα ολοκληρωθούν στα τέλη Μαΐου.

η οποία θα έχει διάρκεια τρεις ώρες. Εξαίρεση αποτελεί το μάθημα ειδικότητας Αρχιτεκτονικό Σχέδιο στα ΕΠΑΛ, για το οποίο η διάρκεια εξέτασης είναι τέσσερις ώρες.

Ειδικά μαθήματα

Οι εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα για τους υποψηφίους των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 22 Ιουνίου με Γερμανικά (στις 8.30 π.μ.) και Αγγλικά (στις 10 π.μ.) και θα ολοκληρωθούν το Σάββατο 30 Ιουνίου με τον έλεγχο μουσικών ακουστικών ικανοτήτων για όσους θα διεκδικήσουν θέση σε τμήματα μουσικής (έναρξη στις 8.30 π.μ.). Για τα ειδικά μαθήματα οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 8 π.μ. εάν η εξέταση θα αρχίζει στις 8.30 π.μ., στις 3 μ.μ. όταν θα αρχίζει στις 3.30 π.μ. και στις 9.30 π.μ. όταν θα αρχίζει στις 10 π.μ. Ως προθεσμία διεξαγωγής υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων για εισαγωγή στα τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ορίστηκε το διάστημα από την Τρίτη 19 έως και την Παρασκευή 29 Ιουνίου.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας, για τους υποψηφίους ημερήσιων και εσπερινών ΓΕΛ οι εξετάσεις θα ολοκληρωθούν την Τρίτη 19 Ιουνίου (με τα μαθήματα της Βιολογίας Γενικής Παιδείας και Προσανατολισμού). Σε ό,τι αφορά τους αποφοίτους των ΕΠΑΛ, οι Πανελλαδικές θα ολοκληρωθούν την Πέμπτη 21 Ιουνίου με μαθήματα ειδικότητας. Οι υποψήφιοι όλων των κατηγοριών θα πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 8 π.μ., καθώς στις 8.30 π.μ. θα αρχίζει η εξέταση κάθε μαθήματος,

Οι βαθμολογίες

Οι βαθμολογίες θα ανακοινωθούν τέλη Ιουνίου και η προθεσμία συμπλήρωσης του μηχανογραφικού δελτίου θα ολοκληρωθεί στα μέσα Ιουλίου. Φέτος, συνολικά διατίθεται 74.692 θέσεις σε πανεπιστήμια και ΤΕΙ. Όπως ανέφεραν υψηλόβαθμα στελέχη του υπουργείου Παιδείας ο συνολικός αριθμός υποψηφίων θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, όταν είχαν δηλώσει συμμετοχή συνολικά 104.965 υποψήφιοι, ενώ το 2016 στους καταλόγους είχαν εγγραφεί 103.402 μαθητές.

Οι βαθμολογίες θα ανακοινωθούν τέλη Ιουνίου και η προθεσμία συμπλήρωσης του μηχανογραφικού δελτίου θα ολοκληρωθεί στα μέσα Ιουλίου

Συνάντηση Νίκου Ηγουμενίδη με τον Δήμαρχο Μανώλη Κοκοσάλη

«Επί τάπητος» τα θέματα του Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων Τα ειδικά θέματα του Δήμου ΑρχανώνΑστερουσίων τέθηκαν επί τάπητος κατά την πολύωρη συνάντηση του Νίκου Ηγουμενίδη με τον Δήμαρχο Μανώλη Κοκοσάλη. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα φιλικό και εποικοδομητικό κλίμα, ενώ εκτός από τον Δήμαρχο συμμετείχε και ο δημοτικός σύμβουλος Νίκος Δρακάκης. Ανάμεσα στα θέματα που συζητήθηκαν εκτενώς ήταν: -Οι προτεραιότητες στα αποχετευτικά έργα και στους βιολογικούς με την άμεση υλοποίηση των ήδη περιβαλλοντικά αδειοδοτημένων μελετών. Για την ένταξη στα προγράμματα συζητήθηκε και η επανεξέταση του ορίου των 2.000 κατοίκων για να μην αποκλείονται αρκετά χωριά της περιοχής, ενώ έμφαση δόθηκε στην πρόταση για ενσωμάτωση περιβαλλοντικών κριτηρίων αντί πληθυσμιακών.

Ο Ν. Ηγουμενίδης με τον Δήμαρχο Μ. Κοκοσάλη & τον Δ. Σ. Ν. Δρακάκη -Η αξιοποίηση των ήδη ώριμων μελετών για τα αρδευτικά έργα της περιοχής του Δήμου (λιμνοδεξαμενές, γεωτρήσεις

κλπ) και οι αντίστοιχες οικονομικές ανάγκες. -Ενέργειες για διατήρηση του καταστή-

ματος της Τράπεζας Πειραιώς στον Πύργο, μετά και το κλείσιμο αρκετών υποκαταστημάτων στο Δήμο. - Μια σειρά από ιδιαίτερα τοπικά θέματα που απασχολούν τις ανάγκες των κατοίκων του Δήμου. Ειδικά για τον Άγιο Βασίλειο Πεδιάδος και την πρόσφατη αναφορά του Νίκου Ηγουμενίδη στη Βουλή και τις αντίστοιχες απαντήσεις που ελήφθησαν από τους αρμόδιους Υπουργούς, τονίστηκε ότι θα δοθεί προτεραιότητα αρχικά στην αίθουσα του παλιού δημοτικού σχολείου του Αγ. Βασιλείου, καθώς και ότι θα ξεκινήσουν άμεσα οι απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της ανακατασκευής-συντήρησης, ενώ συζητήθηκαν και όλες οι προτάσεις για την Παιδούπολη στον Άγ. Βασίλειο με άξονα τις επισημάνσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου των Αγιοβασιλειωτών και τις απαντήσεις των αρμόδιων Υπουργείων.


34

Ανακοινώσεις

Τρίτη 10 Απριλίου 2018

40ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Με την συμπλήρωση 40 ημερών από τον θάνατο της αγαπημένης μας συζύγου και μητέρας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ T.O.E.B A’ ΖΩΝΗ ΜΕΣΣΑΡΑΣ ΤΥΜΠΑΚΙ 70200 ΤΥΜΠΑΚΙ 10/04/2018 ΤΗΛ/ΦΑΧ: 2892051454 Email: toebtymp@otenet.gr ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 75

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΥΓΕΝΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ την Κυριακή 15 Απριλίου 2018 στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Μοιρών τελούμε 40ημερο μνημόσυνο μαζί με όλους εσάς συγγενείς και φίλους που την αγαπήσατε και την θυμάστε.

Ο σύζυγος: Αυγενάκης Εμμανουήλ Το τέκνο: Αυγενάκης Νεκτάριος Σημ.: Καφές θα προσφερθεί στην αίθουσα του Αγίου Νεκταρίου.

40ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Την Παρασκευή 13 Απριλίου στον Ιερό Ναό Αγίου Μύρωνα στα Καπαριανά τελούμε 40ήμερο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα και παππού

ΤΣΙΚΡΙΤΣΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ (Τσαγκουρνής) Καλούνται οι τιμώντες τη μνήμη του όπως παραστούν.

Η σύζυγος: Μαρία Τσικριτσάκη Τα παιδιά: Μαρίνα & πατήρ Βασίλειος Κοκαράκης Νικόλαος & Βίκη Τσικριτσάκη Εμμανουήλ & Αντωνία Τσικριτσάκη Φωτεινή & Γεώργιος Κυριακάκης Σημ: Καφές θα προσφερθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΓΕΛ ΑΣΗΜΙΟΥ Ο Διευθυντής και ο Σύλλογος Διδασκόντων του ΓΕΛ Ασημίου, μετά τη θλιβερή είδηση του πρόωρου θανάτου της Καλλιόπης Λαμπράκη - Βουλγαράκη, μητέρας του μαθητή της Α’ τάξης του σχολείου μας, Αντώνη Βουλγαράκη και τιμώντας τη μνήμη της, αποφάσισαν ομόφωνα: 1. Να εκφράσουν τα ειλικρινή τους θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια της εκλιπούσης 2. Να κατατεθεί το χρηματικό ποσό των 120€ στη μνήμη της για την ενίσχυση κοινωφελούς ιδρύματος αντί στεφάνου. 3. Να δημοσιευτεί το παρόν ψήφισμα στον τοπικό ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο. Εκ μέρους του Συλλόγου Διδασκόντων Ο Διευθυντής Σάπιος Παναγιώτης

Έχοντας υπ’ όψιν : 1) Το άρθρο 10 παρ 2 του καταστατικού ΚΑΛΟΥΜΕ Τα μέλη του Τοπικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων Α’ Ζώνη Μεσσαράς ( Τυμπακίου - Βόρρων) σε τοπικές Συνελεύσεις για εκλογή αντιπροσώπων στην Γενική Συνέλευση του Οργανισμού . Οι τοπικές Συνελεύσεις θα πραγματοποιηθούν στο Τυμπάκι και στους Βόρους . Στο Τυμπάκι στο γραφείο του Οργανισμού στην πλατεία Τυμπακίου και στους Βώρους στο γραφείο της τέως Κοινότητας, την 21η Απριλίου 2018 ημέρα Σάββατο και από ώρα 10:30 έως και 14:30 το μεσημέρι. Σε περίπτωση μη απαρτίας οι τοπικές Συνελεύσεις θα επαναληφθούν την επόμενη ημέρα χωρίς νέα πρόσκληση στον ίδιο τόπο και χρόνο , δηλαδή την Κυριακή 22η Απριλίου . Όσοι επιθυμούν να δηλώσουν υποψηφιότητα τους μπορούν να το κάνουν έως και 8 ημέρες πριν την διενέργεια των τοπικών συνελεύσεων στο γραφείο του Οργανισμού . Δικαίωμα ψήφου και εκλογής έχουν όσοι είναι κάτοχοι έκτασης από 5000 τ.μ και πάνω . Όσοι είναι κάτοχοι μικρότερης έκτασης έχουν το δικαίωμα να εκλεγούν και να ψηφίσουν εφόσον συμπληρώσουν τα 5000 τ.μ με εξουσιοδότηση από ένα ή περισσότερα μέλη του οργανισμού . Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο του οργανισμού και στο τηλ : 2892051454 . ΓΙΑ ΤΟ Δ/ΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΥΑΓΓ.ΤΣΙΜΠΡΑΓΑΚΗΣ ΑΔΑ: Ω922ΩΗΜ-24Κ ΑΔΑΜ: 18PROC002924732 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Γούρνες 10-4-2018 Αρ.Πρωτ: 6057 Δήμος Χερσονήσου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση του έργου «ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Λ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ», με προϋπολογισμό 49.997,94 €. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: κατηγορία ελαιοχρωματισμοι με προϋπολογισμό 40.320,92 Ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ απρόβλεπτα και αναθεώρηση). 2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν μέχρι τις 19 Απριλίου 2018 ημέρα Πέμπτη, το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους, από τα Γραφεία Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Οδός Πρώην Αμερικάνικη Βάση Γουρνών, Πληροφορίες κ. Βαργιακάκη Ελένη τηλ.: 2813404671. Εφόσον ζητηθεί εμπρόθεσμα χορηγείται, το αργότερο, εντός της επομένης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της αίτησης χορήγησης. (Σε περίπτωση που δεν το παραλάβει ο ίδιος ο διαγωνιζόμενος, απαιτείται εξουσιοδότηση του προσώπου που θα το παραλάβει). Για την παραλαβή του έντυπου προσφοράς, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν το ποσό των 0,00 €. Τα συμβατικά τεύχη μαζί με τα τυχόν συνοδευτικά σχέδια του έργου, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα www.hersonisos.gr, σε ηλεκτρονική μορφή. 3. Ο Συνοπτικός Διαγωνισμός και η επιλογή Αναδόχου θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και ιδίως των άρθρων 116 και 117. 4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 24 Απριλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00, στα γραφεία του Δήμου Χερσονήσου στις Γούρνες (Πρώην Αμερικανική Βάση Γουρνών) και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι το με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επι της εκατό (%). Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία, που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ανακοίνωση στην παραπάνω αναφερόμενη ιστοσελίδα του Δήμου. 5. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, δηλαδή τάξεις Α1 και άνω στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ως και εργολαβικές επιχειρήσεις γραμμένες στα Νομαρχιακά μητρώα. β) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη Α1 και άνω του ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 1β του άρθρου 76 του Ν. 4412/2016 (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). γ) Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. 6. Κατά την υποβολή των προσφορών θα πρέπει να κατατεθεί και το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), σύμφωνα με τις παρ. 2 και 4του άρθρου 79 Ν. 4412/2016, όπως αυτό τυποποιήθηκε και εγκρίθηκε με την 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 3698/16-11-2016. 7. Το έργο χρηματοδοτείται από Εσοδα, Εγγυητική Επιστολή δεν απαιτείται και Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 8. Αρμόδιος Υπάλληλος για την επικοινωνία είναι ο Γιανναδάκης Γεώργιος τηλ.: 2813404689

Ο Δήμαρχος, ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 19-03-2018 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ Με την αριθμ. 2128/16-03-2018 πράξη μας (ΑΔΑ: 6ΕΠΞΟΡ1Θ-ΟΩΗ), η οποία εκδόθηκε κατά την διαδικασία του άρθρου 14 Ν. 998/79, «Περί προστασίας των δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» (ΦΕΚ289/Α/1979), μετά από αίτηση της Δ/νσης Απαλλοτριώσεων, Τοπογραφήσεων και Γεωπληροφορικής του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, χαρακτηρίσθηκε η έκταση για την κατασκευή του Νέου Αεροδρομίου Καστελίου Κρήτης στη Δ.Κ. Χερσονήσου, Δ.Ε. Χερσονήσου και Δ.Κ. Γουβών, Δ.Ε. Γουβών στην περιφέρεια του Δήμου Χερσονήσου της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Κρήτης, με κωδικό τμήματος 16 (Σ1), ως εξής: (Ι) Το (ΤΜΗΜΑ Γ1) εμβαδού 21.003 τμ ως μη δασικού χαρακτήρα, μη υπαγόμενη στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 6 περ. (α) του άρθρου 3 Ν.998/1979 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρ. 32 Ν.4280/2014 (ανέκαθεν γεωργικά καλλιεργούμενες εκτάσεις και δρόμος). (ΙΙ) Το (ΤΜΗΜΑ Δ1) εμβαδού 4.942,87 τ.μ. υπαγόμενη στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και συγκεκριμένα δασική κατά την έννοια της παρ. 2 αρθρ. 3 Ν.998/79 , όπως ισχύει και από πλευράς ωφελιμότητας και λειτουργιών που εξυπηρετεί κατατάχθηκε στην κατηγορία της παρ. 1ε και 2γ του άρθρου 4 Ν.998/79, που μαζί με την εκεί συνυπάρχουσα χλωρίδα και πανίδα αποτελεί μέσω της αμοιβαίας αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης ιδιαίτερη βιοκοινότητα (δασοβιοκοινότητα) και ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον (δασογενές). (ΙΙΙ) Το (ΤΜΗΜΑ Δ3) εμβαδού 15.164,19 τ.μ , (ΤΜΗΜΑ Δ5) εμβαδού 10.912,64 τ.μ. και (ΤΜΗΜΑ Δ5΄) εμβαδού 2.254,37 τμ ως υπαγόμενη στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και συγκεκριμένα δάσος κατά την έννοια της παρ. 1 αρθρ. 3 Ν.998/79 , όπως ισχύει και από πλευράς ωφελιμότητας και λειτουργιών που εξυπηρετεί κατατάχθηκε στην κατηγορία της παρ. 1ε και 2γ του άρθρου 4 Ν.998/79, που μαζί με την εκεί συνυπάρχουσα χλωρίδα και πανίδα αποτελεί μέσω της αμοιβαίας αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης ιδιαίτερη βιοκοινότητα (δασοβιοκοινότητα) και ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον (δασογενές). (ΙV)Το (ΤΜΗΜΑ Δ9) εμβαδού 4.228,39 τ.μ υπαγόμενη στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και συγκεκριμένα δάσος κατά την έννοια της παρ. 1 αρθρ. 3 Ν.998/79 , όπως ισχύει και από πλευράς ωφελιμότητας και λειτουργιών που εξυπηρετεί κατατάχθηκε στην κατηγορία της παρ. 1α και 2γ του άρθρου 4 Ν.998/79, που μαζί με την εκεί συνυπάρχουσα χλωρίδα και πανίδα αποτελεί μέσω της αμοιβαίας αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης ιδιαίτερη βιοκοινότητα (δασοβιοκοινότητα) και ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον (δασογενές). (V)Το (ΤΜΗΜΑ Γ8) εμβαδού 6.482,57 τμ, μη δασικού χαρακτήρα, μη υπαγόμενη στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 6 περ. (α) του άρθρου 3 Ν.998/1979 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρ. 32 Ν.4280/2014 (ανέκαθεν γεωργικά καλλιεργούμενη έκταση). (VΙ)Το (ΤΜΗΜΑ Δ10) εμβαδού 1.345,02 τ.μ υπαγόμενη στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και συγκεκριμένα δάσος κατά την έννοια της παρ. 1 αρθρ. 3 Ν.998/79 , όπως ισχύει και από πλευράς ωφελιμότητας και λειτουργιών που εξυπηρετεί κατατάχθηκε στην κατηγορία της παρ. 1α και 2γ του άρθρου 4 Ν.998/79, που μαζί με την εκεί συνυπάρχουσα χλωρίδα και πανίδα αποτελεί μέσω της αμοιβαίας αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης ιδιαίτερη βιοκοινότητα (δασοβιοκοινότητα) και ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον (δασογενές). (VΙI)Το (ΤΜΗΜΑ Γ9) εμβαδού 11.630,65 τμ, μη δασικού χαρακτήρα, μη υπαγόμενη στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 3 Ν.998/1979 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρ. 32 Ν.4280/2014 (ανέκαθεν γεωργικά καλλιεργούμενες εκτάσεις και κτίσματα). (VIII) Το (ΤΜΗΜΑ Δ11) εμβαδού 3355,63 τ.μ υπαγόμενη στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και συγκεκριμένα δάσος κατά την έννοια της παρ. 1 αρθρ. 3 Ν.998/79 , όπως ισχύει και από πλευράς ωφελιμότητας και λειτουργιών που εξυπηρετεί κατατάχθηκε στην κατηγορία της παρ. 1α και 2γ του άρθρου 4 Ν.998/79, που μαζί με την εκεί συνυπάρχουσα χλωρίδα και πανίδα αποτελεί μέσω της αμοιβαίας αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης ιδιαίτερη βιοκοινότητα (δασοβιοκοινότητα) και ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον (δασογενές). (ΙX)Το (ΤΜΗΜΑ Δ12) εμβαδού 41.606,54 τ.μ υπαγόμενη στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και συγκεκριμένα δάσος κατά την έννοια της παρ. 1 αρθρ. 3 Ν.998/79 , όπως ισχύει και από πλευράς ωφελιμότητας και λειτουργιών που εξυπηρετεί κατατάχθηκε στην κατηγορία της παρ. 1ε και 2γ του άρθρου 4 Ν.998/79, που μαζί με την εκεί συνυπάρχουσα χλωρίδα και πανίδα αποτελεί μέσω της αμοιβαίας αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης ιδιαίτερη βιοκοινότητα (δασοβιοκοινότητα) και ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον (δασογενές). (X)Το (ΤΜΗΜΑ Γ11) εμβαδού 2.902,23 τμ, μη δασικού χαρακτήρα, μη υπαγόμενη στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 6 περ. (α) του άρθρου 3 Ν.998/1979 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρ. 32 Ν.4280/2014 (ανέκαθεν γεωργικά καλλιεργούμενες εκτάσεις). (ΧI)Το (ΤΜΗΜΑ Γ12) εμβαδού 17.498,57 τμ, μη δασικού χαρακτήρα, μη υπαγόμενη στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 6 περ. (α) του άρθρου 3 Ν.998/1979 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρ. 32 Ν.4280/2014 (ανέκαθεν γεωργικά καλλιεργούμενες εκτάσεις). (ΧII) (ΤΜΗΜΑ Δ13) εμβαδού 2.085,47 τ.μ υπαγόμενη στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και συγκεκριμένα δάσος κατά την έννοια της παρ. 1 αρθρ. 3 Ν.998/79 , όπως ισχύει και από πλευράς ωφελιμότητας και λειτουργιών που εξυπηρετεί κατατάχθηκε στην κατηγορία της παρ. 1ε και 2γ του άρθρου 4 Ν.998/79, που μαζί με την εκεί συνυπάρχουσα χλωρίδα και πανίδα αποτελεί μέσω της αμοιβαίας αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης ιδιαίτερη βιοκοινότητα (δασοβιοκοινότητα) και ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον (δασογενές). Από τον παραπάνω χαρακτηρισμό εξαιρέθηκαν οι εκτάσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού από την υπηρεσία μας ή Αποφάσεις Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Αθμίου ΕΕΔΑ και Βθμιου ΕΕΔΑ). Η πράξη αυτή , με την οποία δεν θίγονται τυχόν εμπράγματα δικαιώματα του Δημοσίου ή Ιδιωτών και δεν αποτελεί στοιχείο απόδειξης ιδιωτικών εμπράγματων δικαιωμάτων, εστάλη στον οικείο Δήμο Χερσονήσου προκειμένου να αναρτηθεί επί (1) ένα μήνα στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας Χερσονήσου & Δημοτικής Κοινότητας Γουβών, προς γνώση παντός έχοντος έννομο συμφέρον για την υποβολή αντιρρήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998/79, όπως ισχύει και αναρτήθηκε στον ειδικό για το σκοπό αυτό διαδικτυακό τόπο (http:/dp.ypeka.gr). Κατά της παραπάνω πράξης μας, επιτρέπονται αντιρρήσεις της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ατελώς, καθώς και κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, που έχει έννομο συμφέρον κατόπιν καταβολής παραβόλου, ενώπιον της κατά το άρθρο 10 παρ. 3 Ν.998/79 όπως αντικαταστάθηκε με το αρθρ. 24 Ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164/Α/04-12-2015) Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων. Το ανωτέρω παράβολο κατατίθεται υπέρ του Πράσινου Ταμείου στον ειδικό κωδικό Ειδικός Φορέας Δασών και το ύψος του οποίου καθορίζεται στο άρθρο 1 της ΚΥΑ 117679/7182/11-12-2014 [ΦΕΚ 3473/Β/2014]. Οι αντιρρήσεις ασκούνται εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από της επίδοσης και κοινοποίησής της ή, σε κάθε άλλη περίπτωση, από την ανάρτησή της στον ειδικό διαδικτυακό τόπο. Ε.Σ.Α.Δ.Κ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΑΣΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ

ÃÉÁ ÔÉÓ ÄÇÌÏÓÉÅÕÓÅÉÓ ÓÁÓ ÅÐÉÊÏÉÍÙÍÇÓÔÅ ÓÔÏ 28920 29100-105


Τρίτη 10 Απριλίου 2018

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

Αγγελίες

ÅÍÏÉÊÉÁÆΕΤΑΙ Κατάστημα με πατάρι, στην Κεντρική Λεωφόρο Τυμπακίου, σε πολύ καλό σημείο, δίπλα από το Ταχυδρομείο Τυμπακίου και έναντι από Πρακτορείο ΟΠΑΠ, σε πολύ καλή τιμή. Τηλ για πληροφορίες 6947995841

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΠΩΛΗΤΗΣ/ΠΩΛΗΤΡΙΑ με γνώσεις Η/Υ και ευχέρεια λόγου στο τηλέφωνο για τηλεφωνικές παραγγελίες σε onlineshop ωράριο καταστημάτων ζητείται από εμπορική επιχείρηση Η/Υ, με έδρα το Τυμπάκι και αντικείμενο εργασιών πώληση μελανιών και τόνερ σε eshop . Αποστολή βιογραφικών στο email: info@printking.gr

ÅÍÏÉÊÉÁÆΕΤΑΙ Ενοικιάζεται ή πωλείται παλιά οικία μεζονέτα στους Αγίους Δέκα, σε οικόπεδο 900τμ., με γκαράζ και αποθήκη, συντριβάνι και ξυλόφουρνο καθώς και μεγάλο κήπο με δέντρα. Επίσης υπάρχει έτοιμος χώρος για στάβλιση ζώων εντός του οικοπέδου. Τηλ. 6974369100

ΖΗΤEITAI Κοπέλα για εμπορικό κατάστημα στα Μάταλα. Απαιτούνται γνώσεις Γερμανικής και Αγγλικής γλώσσας με ευγενική προσωπικότητα. 9Αποστολή βιογραφικού σημειώματος στο staff2018cv@gmail.com

ÅÍÏÉÊÉÁÆΕΤΑΙ Νεόκτιστο 3άρι στην περιοχή Αγίας Παρασκευής στις Μοίρες στο Ισόγειο πολυκατοικίας, πολυτελούς κατασκευής, χωρίς έξοδα δεξαμενής λυμμάτων, (σύνδεση με το βιολογικό), με δύο υπνοδωμάτια, ενιαίος χώρος τραπεζαρίας κουζίνας, με κλιματισμό σε όλα τα δωμάτια, δωρεάν internet, διπλά ηχομονωτικά τζάμια με σήτες. Τηλ. 6946936246

ΖΗΤEITAI ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ Αγροτεμάχιο για αγορά κατά προτίμηση στον αναδασμό Μεσσαράς. Τηλ. 6973967199 ΖΗΤEITAI Μηχανικός αυτοκινήτων με εμπειρία στο αντικείμενο για να εργαστεί σε πρότυπο συνεργείο αυτοκινήτων στις Μοίρες. Τηλ. 2892022188, 6936621144 ΖΗΤEITAI Yπάλληλος για Super Market στις Μοίρες, να διαθέτει κάρτα ανεργίας, ηλικίας 30-49 ετών. Αποστολή βιογραφικών: cv.mires@gmail.com

ÅÍÏÉÊÉÁÆΟΝΤΑΙ Νεόκτιστα 2άρια και δίχωρες γκαρσονιέρες στην περιοχή του καινούργιου Γενικού Λυκείου, στις Μοίρες. Πληροφορίες στο τηλ.: 6977528690 & 6974904748

ΖΗΤEITAI Από Εταιρεία ζητείται Υπάλληλος Γραφείου απόφοιτος Λυκείου, με γνώσεις Αγγλικών & Η/Υ . Τηλ.2892029190

ÅÍÏÉÊÉÁÆΟΝΤΑΙ Δίχωρες γκαρσονιέρας καινούριας κατασκευής επιπλωμένες και μη με αυτόνομη θέρμανση, ηλιακό, εντοιχισμένες ντουλάπες και κουζίνα στα Καπαριανά Μοιρών.Τηλ.6974602076 ÅÍÏÉÊÉÁÆΕΤΑΙ Επαγγελματικός χώρος κατάλληλος για γραφείο, ιατρείο, 2ου ορόφου, 70τμ στον Πομπιανό δρόμο. Τηλ.6940533881 ÅÍÏÉÊÉÁÆΕΤΑΙ Διαμέρισμα 55τμ, πρώτου ορόφου, ημιεπιπλωμένο, καινούριας κατασκευής με δύο κρεβατοκάμερες, αυτόνομη θέρμανση, aircondition, δωρεάν wi-fi, ηλιακό και θερμοσίφωνο στα Καπαριανά. Τιμή ιδιαίτερα προσιτή. Τηλ. 6972128991

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΖΗΤΕΙΤΑΙ Από επιχείρηση στην περιοχή της Μεσσαράς ζητούνται α) μάγειρας και βοηθός μάγειρα στο τμήμα της ταβέρνας για όλο το χρόνο β) γυναίκες για λάντζα για τις κοινωνικές εκδηλώσεις πληρ. στο τηλ. 6937292262. Επίσης α) υπεύθυνος κήπου με γνώσεις και για πισίνα, β)σερβιτόροι για τις κοινωνικές εκδηλώσεις, γ)σερβιτόρος για το τμήμα της ταβέρνας με γνώσεις ξένης γλώσσας, δ)σερβιτόροι/ες για το τμήμα του pool bar με γνώσεις αγγλικών, ε)υπεύθυνος προσωπικού πληρ. στο τηλ. 6976622599

ΠΩΛEITAI Οβελιστήριο στον κεντρικό δρόμο των Μοιρών. Τηλ.6947522217 ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ Έπιπλα από ανακαίνσιση έξι δωματίων ξενοδοχείου (κρεβάτια, κομοδίνα, τουαλέτες, μπακαζιέρες, ντουλάπες, καθρέπτες) σε πολύ καλή κατάσταση. Τηλ. 6974923292 ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΙ Κτήμα με ελιές (μουρέλα) 10 έως 30 στρεμμάτων, για βιολογική καλλιέργεια στην ευρύτερη περιοχή Πετροκεφάλι, Κουσές, Λίσταρος, Σίβας, Πιτσίδια, Καμηλάρι. Προτεραιότητα σε λιόφυτα που είναι ήδη βιολογικά. Όχι τουριστικές τιμές, όχι μεσίτες.Τηλ.6937051013 ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

ÅÍÏÉÊÉÁÆΕΤΑΙ Διαμέρισμα 1ου ορόφου, επιπλωμένο, με δύο υπνοδωμάτια και μεγάλη βεράντα σε κεντρικό σημείο στις Μοίρες. ΚΩΔ. 866. Τηλ.2892029102

ÅÍÏÉÊÉÁÆΟΝÔÁÉ Κατάστημα και αποθηκευτικοί χώροι του Αγροτικού Συνεταιρισμού Αγίας Μαρίνας που βρίσκονται μεταξύ κόμβου Αγίας Μαρίνας και κόμβου προς Φαιστό. Τηλ. 6977528690

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

35

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Από επιχείρηση εμπορίας τροφίμων στην περιοχή της Μεσαράς ζητείται πωλητής οδηγός, ηλικίας έως 35 χρόνων αυστηρά για πλήρη ή μερική απασχόληση. Απαραίτητα προσόντα: δίπλωμα οδήγησης και όρεξη για δουλειά. Προϋπηρεσία θα ληφθεί σοβαρά υπόψη. Μόνιμη εργασία. Παρέχεται ικανοποιητικός μισθός και ασφάλεια. Τηλ. 6970515325 ΖΗΤEITAI Kαμαριέρα ηλικίας έως 35 ετών για να εργαστεί σε ενοικιαζόμενα δωμάτια στο Καλαμάκι. Τηλ.6972330272 ΖΗΤΕΙΤΑΙ α)σερβιτόρος β) άτομο για το μπαρ και γ)κοπέλα για την κουζίνα για να εργαστούν στην καφετέρια «ΛΙΜΑΝΙ» στην Αγία Γαλήνη.Τηλ. 6972692537 ΖΗΤΕΙΤΑΙ Για ψήστης με γνώσεις γύρου και μία γυναίκα για κουζίνα-λάντζα, για τα Μάταλα για την καλοκαιρινή σεζόν. Τηλ. 6974642116 ΖΗΤOYNTAI Kαμαριέρα και απογευματινός υπάλληλος για συγκρότημα βιλών στην Αγία Γαλήνη. Τηλ. 6948828804

ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ

Εκπαιδευτικός με εργασιακή εμπειρία στις σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις και στις νέες τεχνολογίες, αναλαμβάνει την καθημερινή μελέτη μαθητών δημοτικού κατ’οίκον, την κάλυψη κενών. Παρέχεται εξατομικευμένο βοηθητικό υλικό προσαρμοσμένο στις ανάγκες κάθε μαθητή. Τιμές προσιτές και συζητήσιμες. Περιοχή: Μοίρες, Τηλ. επικοινωνίας: 6982883470, e-mail: xrisalan@gmail.com.

1.Ïéêüðåäï 1.450 ô.ì. åíôüò ïéêéóìïý óôï ÊëÞìá Ôõìðáêßïõ ìå áðåñéüñéóôç èÝá, óôïí êüëðï êáé ôçí ðåäéÜäá ÌåóóáñÜò. 2.Ïéêïðåäáãñüò 2 óôñ. óôï ÊáìçëÜñé ÊïñöÝò), ìå áðåñéüñéóôç èÝá (ïéêïäïìÞóéìï). 3. Ïéêüðåäï 4130 ô.ì. óôçí ðåñéï÷Þ ×ñõóüóôïìïò Ìïéñþí. Ðëçñïö. ôçë. 6974 903 203

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ Γνωστοποιείται, σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Αστικού κώδικα, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.1250/1982, ότι: Ο Βρυσανάκης Νεκτάριος του Νικολάου και της Αντιγόνης το γένος Προγουλάκη που γεννήθηκε στο Ηράκλειο και κατοικεί στη Βαγιονιά και η Κοσμίδη Ελευθερία του Μιχαήλ και της Μαρίας το γένος Ταβερναράκη που γεννήθηκε στο Ηράκλειο και κατοικεί στις Μοίρες πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο στο Δημαρχείο Δήμου Φαιστού στις Μοίρες.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ Γνωστοποιείται, σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Αστικού κώδικα, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.1250/1982, ότι: Ο Αρχοντάκης Μύρων του Νικολάου και της Ευλαβίας το γένος Τζανάκη που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στους Βόρρους του Δήμου Φαιστού και η Τράμπα Ευανθία του Χρήστου και της Αφροδίτης το γένος Αποστόλου που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στην Μαγούλα Αττικής θα παντρευτούν με πολιτικό γάμο στο Δημοτικό Κατάστημα Μαγούλας του Δήμου Ελευσίνας. ΕΝΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ Αρ. Πρωτ. 4593 ΑΘΗΝΑ, 5 Απριλίου 2018

ΨΗΦΙΣΜΑ Το Δ.Σ. της Ένωσης Ιδιοκτητών Επαρχιακού Τύπου συνήλθε έκτακτα, μετά την ανακοίνωση του θανάτου της ΑΝΝΑΣ ΜΑΤΣΗ, μητέρας του Α’ Αντιπροέδρου του Δ.Σ. και εκδότη της εφημερίδας «ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ’’ κ. Σταύρου Μάτση, και αποφάσισε ομόφωνα τα εξής: 1. Να υποβάλλει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια της εκλιπούσης. 2. Να δημοσιευτεί το παρόν ψήφισμα αδαπάνως στις εφημερίδες των μελών της ΕΙΕΤ σε όλη την επικράτεια. 3. Να διαθέσει, στη μνήμη της εκλιπούσης, το ποσό των εκατό (100) ευρώ σε φιλανθρωπικό ίδρυμα της Ρόδου. Για το Δ.Σ. της Ε.Ι.Ε.Τ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓEN. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΟΥΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ


36

Πολιτισμός

Τρίτη 10 Απριλίου 2018

Έκθεση έργων του αγιογράφου Μανώλη Μπετεινάκη στο Ηράκλειο

Ο ζωγράφος που κατάφερε να ξεπεράσει τα ανθρώπινα μέτρα... Δημιούργησε μεγάλο έργο καθηλωμένος σε αναπηρικό καροτσάκι

Η

έκθεση έργων του αείμνηστου αγιογράφου Μανώλη Μπετεινάκη στο Μουσείο Χριστιανικής Τέχνης «Αγία Αικατερίνη Σιναϊτών» (δίπλα στον Άγιο Μηνά) στο Ηράκλειο θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Μαΐου και θα είναι καθημερινά ανοικτή από τις 9:30 το πρωί έως τις 7:30 το απόγευμα. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να θαυμάσουν 33 έργα αγιογραφίας, κοσμικής ζωγραφικής, νωπογραφίας και ψηφιδωτού του ανθρώπου που έγινε συνώνυμο της πίστης στη ζωή αξιοποιώντας στο έπακρο τις περιορισμένες σωματικές του δυνάμεις. Καθηλωμένος τα τελευταία χρόνια σε αναπηρικό καροτσάκι ο καλλιτέχνης κατάφερε όχι μόνο να συνεχίσει το έργο του αλλά και να κατακτήσει μια σπουδαία θέση στο πάνθεον της κρητικής αγιογραφικής τέχνης. Και αυτό το πέτυχε εισηγούμενος νέα εικονογραφικά θέματα και μελετώντας σχεδόν ξεχασμένες τεχνικές όπως η νωπογραφία.

Ο Μ. Μπετεινάκης

Προσήλωση στην τέχνη

Κατά τη διάρκεια των εγκαινίων της έκθεσης έργων του αείμνηστου αγιογράφου Μανώλη Μπετεινάκη που τελέστηκαν παρουσία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ.κ. Ειρηναίου, οι ομιλητές Από τα εγκαίνια της έκθεσης περιέγραψαν με συγκινητικά λόγια την αστείρευτη προσήλωσή του στην τέχνη, την ευρηματικότητα και την επιμονή του να προσεγγίζει το τέλειο. Το κοινό που παρευρέθηκε πληροφορήθηκε από πρώτο χέρι για τις προσπάθειες που κατέβαλε, ακόμα και όταν οι κινησιακές ικανότητές του ήταν ελάχιστες, προκειμένου να ξεπεράσει τις δυνατότητές του. Άλλοτε προσηλωμένος για ώρες μπροστά στο καβαλέτο και άλλοτε σκαρφαλωμένος σε σκαλωσιές όπως συνέβη με την τοιχογράφηση της Τράπεζας της Ιεράς Μονής της Κυρίας Ακρωτηριανής (Τοπλού), κατάφερε να αφήσει το έργο του ως πολύτιμη παρακαταθήκη στις επόμενες γενιές.

Η ζωή & το έργο του

Για τη ζωή και το έργο του Μανώλη Μπετεινάκη μίλησαν ο ηγούμενος της Μονής Τοπλούκ.κ. Φιλόθεος, ο πρόεδρος της διοικούσας επιτροπής του Μουσείου κ. Μανώλης Δρακάκης, ο Διευθυντής Β/βάθ-

μιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου και μέλος της Δ.Ε. του Μουσείου κ. Νίκος Γιγουρτάκηςκαι η επιμελήτρια του Μουσείου κ. Έφη Ψιλάκη. Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Πολιτισμού της Περιφέρειας Κρήτης κ. Κώστας Φασουλάκης και η υπεύθυνη εργαστηρίου αγιογραφίας της Ορθόδοξης Ακαδημίας Κρήτης κ. Κωνσταντίνα Στεφανάκη και εκ μέρους της οικογένειας του δημιουργού, ο γιος του κ. Νίκος Μπετεινάκης. Την οργάνωση της έκθεσης είχε αναλάβει η εικαστικός κ. Χρύσα Βαθιανάκη.


Κ

Τρίτη 10 Απριλίου 2018

37

ΣΜΟΣ

Τι τραβούν κι αυτοί οι βασιλείς...

Το είδαμε κι αυτό: λαμπάδα με αφρό!

Πασχαλινή λαμπάδα... φραπέ Το εμπορικό δαιμόνιο δεν συμβαδίζει με το ουσιαστικό πνεύμα των γιορτών, αφού ο σκοπός του είναι η κατανάλωση και ουχί βεβαίως η πνευματική ανάταση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα οι λαμπάδες του Πάσχα, εν Ελλάδι και αλλού, όπου κάθε χρόνο βλέπουμε τα πιο απίστευτα σχέδια και σχήματα, συχνά στολισμένα με την Άρτα και τα Γιάννενα! Πώς να σχολιάσει αλήθεια κανείς το γεγονός ότι στην αγορά κυκλοφορούν και λαμπάδες σε σχήμα φραπέ (!)- με το ποτήρι του, τον πλούσιο «αφρό» του, το καλαμάκι του και βεβαίως το… φυτίλι του! Μέσα στην τρέλα της (καταναλωτικής) εποχής μας ξεχνιέται η ουσία -πως το έθιμο της Πασχαλινής λαμπάδας αναπαριστά το φως που έφερε στην ανθρωπότητα ο Χριστός, όταν «νίκησε» το θάνατο και το σκοτάδι, μέσω της Ανάστασης του- και μένουμε στο… περιτύλιγμα και συγκεκριμένα στο δώρο του νονού- που αλλοίμονο του αν δεν είναι «αυτό που διαφημίζει η τηλεόραση»!

Δύσκολη η ζωή για βασιλιάδες! Αν πιστεύετε ότι η ζωή της βασιλικής οικογένειας της Μεγάλης Βρετανίας, είναι εύκολη, κάνετε λάθος, καθώς υπάρχουν πολλοί αυστηροί -όσο και παράξενοι- κανόνες που πρέπει να ακολουθούν τα μέλη της. Τόσο η Βασίλισσα Ελισάβετ όσο η Δούκισσα του Κέιμπριτζ απαγορεύεται να υπογράψουν αυτόγραφα καθώς δεν πρέπει να δείξουν την υπογραφή τους σε δημόσια θέα, για λόγους ασφαλείας. Τα βασιλικά μέλη δεν πρέπει να τρώνε… θαλασσινά, διότι αυτά προκαλούν συχνά αλλεργίες και δεν θα πρέπει να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή τους. Βάψιμο νυχιών σε κόκκινο χρώμα και ρούχα με φανταχτερά σχέδια & κοντά μήκη δεν επιτρέπονται. Άλλος ένας κανόνας είναι η κατάργηση των προσωπικών λογαριασμών στα social media. Ούτε Instagram, ούτε Twitter, ούτε Facebook για τη βασιλική οικογένεια. Το μόνο που επιτρέπεται είναι λογαριασμοί που διαχειρίζονται από ειδικούς συμβούλους. Παράλληλα, ένας πολύ σημαντικός κανόνας είναι να μη ταξιδεύει όλη η οικογένεια μαζί, για να εξασφαλιστεί η συνέχεια της οικογένειας αν κάποια μέλη της χάσουν τη ζωή τους. Φυσικά, η επαφή και η έκφραση συναισθημάτων με μέτρο σε δημόσιο χώρο, είναι ο κανόνας που πρέπει να ακολουθούν αυστηρά όλα τα ζευγάρια!

Η ομελέτα είναι king size!

Τελική απόφαση: Αθώος!

Αθωώθηκε ύστερα από 9 χρόνια για την απόπειρα κλοπής μίας μελιτζάνας! Ένας Ιταλός που προσπάθησε να κλέψει μία… μελιτζάνα αξίας μερικών λεπτών του ευρώ αθωώθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο της Ιταλίας έπειτα από εννέα χρόνια (!) και μια διαδικασία που κόστισε στους φορολογούμενους 7.000 με 8.000 ευρώ σε δικαστικά έξοδα. Όπως ανέφερε η εφημερίδα «La Repubblica», το 2009 αστυνομικοί εντόπισαν έναν 49χρονο άνδρα σε ένα χωράφι στα περίχωρα του Λέτσε, στη νότια Ιταλία, με μια μελιτζάνα στα χέρια. Αφού συνελήφθη, ο άνδρας εξήγησε ότι προσπάθησε να κλέψει το λαχανικό διότι ήταν άνεργος και είχε παιδί. Σε πρώτο βαθμό καταδικάστηκε σε πέντε μήνες φυλάκιση και πρόστιμο 300 ευρώ, ποινή που μειώθηκε σε δύο μήνες φυλάκιση και 120 ευρώ πρόστιμο σε δεύτερο βαθμό. Ωστόσο ο δικηγόρος του έκρινε την απόφαση μη ικανοποιητική και απευθύνθηκε στο Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας. Τελικά αυτό δικαίωσε τον κατηγορούμενο, επικρίνοντας τα δύο προηγούμενα δικαστήρια επειδή δεν έλαβαν υπόψη τους την εξαιρετική ελαφρότητα της κατηγορίας. Το Δικαστήριο μάλιστα κατήγγειλε το γεγονός ότι «οι φορολογούμενοι» αναγκάστηκαν να επωμιστούν το δικαστικό κόστος της υπόθεσης που ανήλθε σε πολλές χιλιάδες ευρώ!

Πασχαλινή… ομελέτα Οι παραδόσεις του Πάσχα και τα έθιμα διαφέρουν από χώρα σε χώρα και φυσικά όσο και αν κάποιες φαίνονται συνηθισμένες- κυρίως σε όσους τις ακολουθούν – αυτό δεν σημαίνει πως σε κάποιους δεν φαντάζουν από εξωτικές και ενδιαφέρουσες έως άκρως παράξενες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα (από τα πολλά που υπάρχουν ανά τον κόσμο) αυτό που κάνουν οι χωρικοί στο Haux της Γαλλίας : κάθε χρόνο αναλαμβάνουν να ταΐσουν και τους 1.000 κατοίκους του χωριού τους με μια τεράστια ομελέτα που σερβίρεται την Κυριακή του Πάσχα. Στην πλατεία του χωριού ανάβουν μια μεγάλη φωτιά – με παραδοσιακό τρόπο- και οι σεφ φροντίζουν για την παρασκευή της ομελέτας χρησιμοποιώντας 5000 αυγά, περισσότερα από 45 κιλά μπέικον, κρεμμύδια και σκόρδο. Στόχος είναι να φτιάξουν μια ομελέτα περίπου 3 μέτρων. Η παράδοση αυτή είναι πρόσφατη, αφού η ομελέτα παρασκευάζεται τα τελευταία 30 χρόνια αλλά πολλοί ισχυρίζονται πως όλα ξεκίνησαν όταν ο Ναπολέων απαίτησε να παρασκευαστεί μια τεράστια ομελέτα για τα στρατεύματα του καθώς διέρχονταν από τη συγκεκριμένη περιοχή.


38

Ειδήσεις  ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΕΠΑΓΓ. ΣΤΕΓΗ

Μοίρες, Επαγγελματική στέγη 130 τμ (ισόγειο προς Κέντρο Υγείας) με δυνατότητα διαμόρφωσης σε δύο επαγγελματικούς χώρους. Κωδ:931 Μοίρες, επαγγελματική στέγη 140 τ.μ, κατάλληλο για ιατρείο ή γραφεία με 2 εισόδους κωδ.:675 Ìïßñåò, åðáããåëìáôéêÞ óôÝãç éóüãåéï 130 ô.ì. íåüêôéóôï Êùä.: 819

Ìïßñåò-ÇñÜêëåéï, óôï 2ï ÷ëì, éóüãåéï êáôÜóôçìá 200ôì (1ç åíïéêßáóç) óå ïéêüðåäï 1 óôñ. êùä.: 735 Μοίρες, γραφείο 1ου ορόφου 60τμ, 2χωρο με a/c κωδ: 848 Τυμπάκι, μονοκατοικιά σε κεντρικό σημείο, με Α/C και βοηθητικούς χώρους, κατάλληλη για επαγγελματική &

οικογενειακή χρήση. (Αποκλείονται οι αλλοδαποί) Κωδ: 873β Τυμπάκι, σε κεντρικό σημείο, ισόγειο & 1ος όροφος 140τμ έκαστο (και υπόγειο 80 τμ.) διαμορφωμένοι χώροι κατάλληλοι για πολύ-Ιατρεία ή γραφεία, με κεντρική θέρμανση & ασανσέρ. κωδ.: 875

 ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΕΠΑΓΓ. ΣΤΕΓΗ Αγία Γαλήνη, Ισόγειο κατάστημα 100τμ εντός οικισμού με πρόσοψη στον κεντρικό δρόμο. Κωδ:937 Áã. Ðáýëïò, Åðαγγελματική ÓôÝãç 200ôì., óå ïéêüðåäï 6,5 óôñ. ìå õðÝñï÷ç êáé áíåìðüäéóôç èÝá.

Ðùëåßôáé Þ åíïéêéÜæåôáé. êùä: 601 Λέντας, Διαμέρισμα 10ετίας, 50 τμ και μεζονέτα 35 τμ με αυτόνομη είσοδο και αυλή έκαστο, 100μ από τη θάλασσα κωδ:923

Τρίτη 10 Απριλίου 2018

Ενημερωτική εκδήλωση στη Γαλιά Δήμου Φαιστού

Έχετε αρκετή αυτοπεποίθηση σαν γονιός;

Μοίρες, ισόγειο κατάστημα 165 τμ και κατοικία 1ου ορόφου στην Α΄Ζώνη Κωδ: 887 Μοίρες, κατάστημα 45 τμ περίπου σε πολύ κεντρικό σημείο κωδ. 879

 ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ Αγία Γαλήνη προς Μέλαμπες οικόπεδο 5 στρ. με 2 ανεξάρτητες κατοικίες 100τμ. έκαστη, πλήρως εξοπλισμένες. Πωλούνται και μεμονομένες. Κωδ: 912 ÂáãéùíéÜ, åíôüò ïéêéóìïý, ðáëáéü êôßóìá 35 ôì óå ïéêüðåäï 85 ôì. êùä.: 804 Âþñïι, êôßóìá ðåôñüêôéóôï 70ôì ðåñ. óå êáëÞ êáôÜóôáóç, óå ïéêüðåäï 110ôì. êùä.: 714 Γέργερη, 2όροφο κτίσμα, ισόγειο 45 τμ αυτόνομο και 1ος 78τμ διαμέρισμα αυτόνομο σε οικόπεδο 165 τμ με πρόσοψη επί του κεντρικού, σε κεντρικό σημείο Κωδ:936 Γέργερη (Μαστραχιανά), παλαιά πετρόκτιστη κατοικία 120 τ.μ. περίπου, σε οικόπεδο 500 τμ περίπου στο κέντρο του χωριού. Κωδ:927 Ζαρός, μονοκατοικία (25ετιας) 80 τμ με αποθήκη 20 τμ σε οικόπεδο 360 τμ περιφραγμένο, εκτός οικισμού (κάτω Ζαρός) Κωδ:918 Ζαρός, εντός οικισμού, παλαιά οικία 100 τμ περίπου, με αυλή και περιβόλι

και ωραία θέα êùä.: 888 ÊáðáñéáííÜ, éóüãåéï äéáìÝñéóìá 110ôì êáé õðüãåéï 55ôì. ìå ðñüóïøç óôïí êåíôñéêü äñüìï. êùä.:392 Λέντας, 3 διαμερίσματα 50 m2 έκαστο με ανεξάρτητη είσοδο και αυλή, πλήρως επιπλωμένα. (πωλούνται μεμονομένα) κωδ:922 ËÝíôáò, åíôüò ïéêéóìïý, óå êåíôñéêü óçìåßï, ðáëéü êôßóìá 60ôì ðåñßðïõ, óå ïéêüðåäï 210ôì. êùä.:494 Μοίρες, Σε κεντρικό σημείο (Β’ ζώνης, ΣΔ1,4) παλαια κτίσματα 185 τμ περίπου σε οικόπεδο 200τμ περίπου κατάλληλο και για επαγγελματική επένδυση Κωδ:938 Μοίρες, παλαιά οικία 100 τμ σε οικόπεδο 140 τμ περίπου, στην Β΄ζώνη. Κωδ:934 Μοίρες, 80 τμ. παλαιά οικία, γωνιακή (προς Κέντρο Υγείας Μοιρών) Κωδ:930 Μοίρες, μονοκατοικία 120 τμ, σε οικόπεδο 360 με ΣΔ 1,4 και 70 τμ αποθήκες Κωδ:926

Ìïßñåò, ïéêßá 100 ôì., με 2 ãêáñóïíéÝñåò 32 ôì êáé áðïèÞêç ìå ïéêüðåäï 427 ôì åíôüò íÝïõ ó÷åäßïõ, με μçíéáßï ìßóèùìá 650 åõñþ. êùä.: 619 Πόμπια, Παλαιά πετρόκτιστη κατοικία (κατοικήσιμη) 100 τμ, με αποθήκη 22 τμ σε οικόπεδο 670 τμ εντός οικισμού Κωδ:924 ÔõìðÜêé, íåüêôéóôç πολυτελή ìïíïêáôïéêßá óå ïéêüðåäï 2 óôñ. κùä.: 830 Σίβας, εντός οικισμού, παλαιό κτίσμα πετρόκτιστο 30τμ περίπου σε οικόπεδο 130τμ Κωδ. 914 Óßâáò, êáôïéêßá ðïõ áðïôåëåßôáé áðü 2 áõôüíïìåò åðéðëùìÝíåò ãêáñóïíéÝñåò åíôüò ïéêéóìïý. Êùä.: 807 Τυμπάκι, στη θέση «Μετόχι» (Άγιο Πνεύμα) παλαιά πετρόκτιστη οικία 50 τμ. κατοικήσιμη σε οικόπεδο 150 τμ. Κωδ:935 Χουστουλιανά, παλαιά οικία 70 τ.μ. περίπου με αυλή, εντός οικισμού σε κεντρικό σημείο κωδ:. 877

 ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ Αγία Γαλήνη προς Μέλαμπες οικόπεδο 3 στρ. μέτωπο στο δρόμο, με άδεια οικοδομής και πανοραμική θέα. Κωδ: 913 Áã. Ãåþñãéïò (Αγ. Γαλήνη προς Μέλαμπες), ïéêüðåäï 4.170 ôì ìå èÝá óôç èÜëáóóá, 650ì. áðü ôçí ðáñáëßá κùä.: 831 Βαγιωνιά, οικόπεδο εντός οικισμού 314 τμ άρτιο και οικοδομήσιμο κωδ.: 803 ÂáãéùíéÜ, ïéêüðåäï 1 óôñ. åíôüò ïéêéóìïý. êùä. 184 ÂñÝëç, ïéêüðåäï 3óôñ. åíôüò ïéêéóìïý. êùä. 729 Âþñïé, ïéêüðåäï 2,300ôì ìå ùñáßá èÝá. êùä: 552 ÊáëáìÜêé, ïéêüðåäï 5,5 στρ ìå èÝá óôç èÜëáóóá, ìå ñåýìá êáé íåñü. êùä.: 522 Êüêêéíïò Ðýñãïò, ïéêüðåäï 700ôì ðåñßðïõ, åíôüò ó÷åäßïõ. êùä: 604 Λέντας, 300 μ. από την παραλία

και βόρεια του οικισμού, οικόπεδο περίπου 2 στρ. με πανοραμική θέα και πρόσοψη στον επαρχιακό δρόμο. κωδ.: 838 Μοίρες προς Καπαριανά, οικόπεδο 5,5 στρεμμάτων εντός ζώνης. Κωδ:917 Μοίρες, οικόπεδο 1800 τμ. εντός νέου σχεδίου με 3 προσόψεις στον Άγιο Νεκτάριο Κωδ: 910 Μοίρες, οικόπεδο 65 τμ. εντός παλιού σχεδίου, οικοδομήσιμο, στην περιοχή Αγ. Παρασκευή. Κωδ: 904 Moίρες, στο Γαλιανό δρόμο, 3 στρ. περίπου, άρτιο και οικοδομήσιμο, με πρόσοψη 70 μ. περίπου και ωραία θέα. κωδ.: 852 Ìïßñåò, ïéêïðåäáãñüò 4 óôñ. óôïí áíáäáóìü ðñïò êïëõìâçôÞñéï Êùä.: 820 Ìïßñåò, ðåñéï÷Þ «Êïýëå» 880 ôì ïéêüðåäï ïéêïäïìÞóéìï êùä.: 789 Ìïßñåò, ðåñéï÷Þ «Êïýëå» ïéêüðåäï 1800ôì. êùä.: 507

Ìïßñåò, ïéêïðåäáãñüò 4 óôñ. (ïéêïäïìÞóéìï) óôá «ÎåñïêÜìðéá» ìå 90 ìïõñÝëá ðáñáãùãÞò. êùä.: 770 Mïßñåò, ïéêüðåäï 260ôì óôçí Á´ æþíç, ìå Üäåéá ãéá 2üñïöç ïéêïäïìÞ. êùä.743 Ìïßñåò, ïéêïðåäáãñüò 2,5 óôñ. óôïí áíáäáóìü, óôç èÝóç «Ãåñïðüôáìïò” Êùä.: 832 Πηγαϊδάκια, Οικόπεδο 700 τμ. εντός οικισμού κωδ:921 Πιτσίδια, 1 στρ. οικόπεδο διαμπερές εντός οικισμού. Κωδ:932 Ðéôóßäéá, ïéêüðåäï åíôüò ïéêéóìïý 1 óôñ. ðåñßðïõ. êùä. 226 Ðüìðéá, ïéêüðåäï 1óôñ. åíôüò ïéêéóìïý. êùä. 728 Óßâáò, óôç èÝóç «Êåöáëïýñé» ïéêïðåäáãñüò 10óôñ. ìå ùñáßá èÝá. êùä.: 781 Τυμπάκι, οικόπεδο 1 στρ. εντός οικισμού στη θέση «Σαραντάδες». κωδ.: 871

 ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ Βαγιωνιά, θερμοκήπιο 4,5 στρ με λιμνοδεξαμενή (νερό από το Δήμο) Κωδ: 900 ÂáãéùíéÜ 23 óôñ. åëáéþíáò ìå 450 ðåñßðïõ ìïõñÝëá. êùä. 342 ÊëÞìá, 32,5 óôñ. ÷Ýñóï, óôç

èÝóç «ÓêïõñéÜ» ìå íåñü & ñåýìá. êùä.: 747 Νύβριτος, εντός σχεδίου, 2 οικοπεδραγροί 2.100 τμ με 50 ελιές και 2.500 τμ με 70 ελιές, Κωδ: 903 Πέρι, αγροτεμάχιο 40 στρεμμάτων πε-

ρίπου χέρσο. Κωδ:916 Ρουφάς, αγροτεμάχιο 8 στρ. με 200 ελιές & ποτιστικό Κωδ: 899 Φράγμα Φανερωμένης, αγροτεμάχιο 8 στρ. περίπου με 80 χοντροελιές. κωδ.:856

Πληροφορίες: τηλ. 28920 29102

«Η

ενίσχυση της αυτοπεποίθησης στα παιδιά και τους γονείς τους» είναι το θέμα που θα παρουσιαστεί και θα συζητηθεί στη Γαλιά Δήμου Φαιστού την Κυριακή 15 Απριλίου στις 3 το μεσημέρι στο κτίριο «Μιχάλη Νικολούδη», όπου στεγάζεται ο Σύλλογος Γυναικών του χωριού

Ομιλήτρια θα είναι η Μαρία Κυδωνάκη, Ψυχολόγος και εθελόντρια του Κέντρου Ημέρας «Εν Πλω» της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Φαιστού που διοργανώνει και την εκδήλωση στο πλαίσιο της δράσης του «Συζητώντας για το παιδί» η οποία απευθύνεται στην ευρύτερη κοινότητα της Μεσαράς.

Από το 2017 Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση «Κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα, στις 5 το απόγευμα, συναντιό-

INFO

ΤΙ: Ενημέρωση ΠΟΥ: Γαλιά ΜΕΡΑ: 15 Απρίλη ΩΡΑ: 15.00

μαστε γονείς, κηδεμόνες, εκπαιδευτικοί και όποιος άλλος ενδιαφέρεται και συζητάμε θέματα σχετικά με τα παιδιά. Οι συναντήσεις μας ξεκίνησαν το Νοέμβριο του 2017 και τα θέματα που έως τώρα μας έχουν απασχολήσει είναι: “Από σύντροφοι… Γονείς!”, “Τυπικά στάδια ανάπτυξης λόγου & παιχνιδιού των παιδιών”, “Παίζω σαν… παιδί!” και “Χαμογελάστε… Είναι μεταδοτικό”. Για την επόμενη συνάντησή μας, εκτάκτως, αλλάζουμε μέρα και ώρα. Την Κυριακή 15 Απριλίου και ώρα 3 σας περιμένουμε στη Γαλιά, όπου θα μας φιλοξενήσει ο Σύλλογος Γυναικών Γαλιάς στο κτίριο του Συλλόγου τους. Είναι χαρά μας να έρθετε όλοι και μαζί να προβληματιστούμε, να μοιραστούμε απόψεις, ιδέες, εμπειρίες, να συζητήσουμε τις απορίες μας και να προτείνουμε λύσεις σε ό,τι μας αφορά από τη ζωή μας με τα παιδιά».


Τρίτη 10 Απριλίου 2018

39

Ειδήσεις

Ο

ι νέοι Έλληνες όλου του κόσμου, ανάμεσα τους και κρητικόπουλα, φορώντας τις τοπικές τους ενδυμασίες πιάστηκαν χέρι χέρι και χόρεψαν μπροστά στον Άγνωστο Στρατιώτη και στη Βουλή.

Έπειτα από πρωτοβουλία των Ελλήνων νέων όλου του κόσμου και με τη στήριξη του Υπουργείου Εξωτερικών και συγκεκριμένα της Γενικής Γραμματείας Αποδήμου Ελληνισμού, όπου επικεφαλής βρίσκεται ο κρητικός Δημήτρης Πλευράκης, πεντακόσιοι νέοι και νέες από είκοσι χώρες σχημάτισαν το αρχαίο σύμβολο της σπείρας γύρω από την καρδιά της Ελλάδας στην Πλατεία Συντάγματος.

Το σύμβολο της σπείρας, σύμβολο ζωής και δημιουργίας και βασικό σύμβολο του Μινωϊκού Πολιτισμού, είναι το πρώτο Ελληνικό σύμβολο που αργότερα εξελίχθηκε σε μαίανδρο. Πρωτοεμφανίσθηκε χιλιάδες χρόνια πριν στην Κρήτη, στην πρώτη Ελληνική γραφή, την Γραμμική Α. Ο χορός πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Φόρουμ των απανταχού της γης νέων Ελλήνων «Hellenic Youth in Action», που έλαβε χώρα στο Ζάππειο Μέγαρο, παρουσία πλήθους εκπροσώπων της Πολιτείας, θεσμικών φορέων και της Εκκλησίας της Ελλάδος, ενώ οι εκπρόσωποι των εννέα Ελληνικών νεολαιών από την υφήλιο, παρουσίασαν τη δράση τους.

Στην Πνύκα

Στο πλαίσιο του Φόρουμ «Hellenic Youth in Action»

Κρητικόπουλα στο «Χορό Φιλίας» έξω από τη Βουλή Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, έγινε ο «Χορός Φιλίας» στο Σύνταγμα, όπου οι τοπικές στολές και οι παραδοσιακοί χοροί της νεολαίας μας χρωμάτισαν τον χώρο με τα χρώματα της πατρίδας κι έστειλαν μήνυμα ενότητας και δυναμισμού του Παγκόσμιου Ελληνισμού. Κατά την δεύτερη ημέρα του φόρουμ, οι συμμετέχοντες, μετά την Λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, παρακολούθησαν work-shops στο Ζάππειο Μέγαρο με θέματα σχετικά με την Ορθοδοξία, τον Απανταχού Ελληνισμό, την Ελληνική Παιδεία και τον

Ο χορός πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Φόρουμ των απανταχού της γης νέων Ελλήνων «Hellenic Youth in Action», που έλαβε χώρα στο Ζάππειο Μέγαρο

Πολιτισμό, την Παγκόσμια Ελληνική νεολαία, την αναπτυξιακή πολιτική προς όφελος της νεολαίας. Το απόγευμα, οι νεολαίοι ένωσαν τις φωνές τους στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα στον κόσμο ότι έφτασε η στιγμή τα Μάρμαρα του Παρθενώνα να επιστρέψουν στην πατρίδα τους με την εκστρατεία #bringthemarbleshome, που κορυφώθηκε με μία πορεία από το Ζάππειο Μέγαρο προς τον ιερό λόφο της Πνύκας, αιώνιο σύμβολο της αρχαίας αθηναϊκής δημοκρατίας. Στην Πνύκα πραγματοποιήθηκε η τελετή λήξης της εκδήλωσης, όπου οι 350 νεολαίοι εκπρόσωποι του Παγκόσμιου Ελληνισμού, διάβασαν το ψήφισμά τους στον ίδιο χώρο, από όπου και ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης είχε απευθυνθεί στην Ελληνική νεολαία, επιβεβαιώνοντας την θέλησή τους να αγωνισθούν για τα ιδανικά του πολιτισμού στον σύγχρονο κόσμο, στον οποίο η Ελλάδα αποτελεί το λίκνο και το στυλοβάτη της ορθοδοξίας και των αξιών του δυτικού πολιτισμού. Η κεντρική εκδήλωση του χορού στο Σύνταγμα και η σπείρα που σχηματίσθηκε αποτέλεσαν και το λογότυπο της όλης διοργάνωσης, συμβολίζοντας τον δυναμισμό του Ελληνικού πολιτισμού, όπως αποδεικνύουν και οι συγκεκριμένες δράσεις της παγκόσμιας Ελληνικής νεολαίας, που προβάλλονται και προωθούνται στο Hellenic Youth in Action στο fb, στο #bringthemarbleshome στο twitter καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα www.bringthemarbleshome.com.


40

Τρίτη 10 Απριλίου 2018

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Στόχος η προσέλκυση άνω του 1 εκατ. Ρώσων

Το... ρωσικό στοίχημα για την Ελλάδα

Μ

ε στόχο να σπάσει το φράγμα του ενός εκατομμυρίου τουριστών από τη Ρωσία το 2018 κινούνται στο υπουργείο Τουρισμού, όπως προέκυψε και από δηλώσεις της υπουργού Έλενας Κουντουρά στη διάρκεια της διεθνούς έκθεσης MITT, που πραγματοποιήθηκε στη Μόσχα το Μάρτιο. Ο φιλόδοξος αυτός στόχος συνάδει με τις ανακοινώσεις των tour operators, σύμφωνα με τις οποίες έχουν κλείσει για το 2018 περισσότερες πτήσεις από τη Ρωσία προς την Ελλάδα. Ωστόσο, η επίτευξη του στόχου εξαρτάται τόσο από την πορεία του ρουβλίου έναντι του ευρώ όσο και από τη διαθεσιμότητα των ξενοδοχειακών κλινών τους θερινούς μήνες στην Ελλάδα. Σύμφωνα με την επίσημη στατιστική υπηρεσία Turstat της Ρωσίας, το 2017 επισκέφθηκαν την Ελλάδα 856.000 Ρώσοι τουρίστες, σημειώνοντας αύξηση 10% σε σχέση με το 2016. Επίσης, δεδομένου ότι ένα ποσοστό Ρώσων εκδίδει βίζες για χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που περιλαμβάνουν άλλη χώρα εισόδου της Ε.Ε., ενδεχομένως -σύμφωνα με τους Ρώσους- ο πραγματικός αριθμός να είναι λίγο μεγαλύτερος. Σημειώνεται, πάντως, ότι η Τράπεζα της Ελλάδος κατέγραψε 588,7 χιλιάδες αφίξεις Ρώσων τουριστών για το 2017 έναντι 595,5 χιλιάδων το 2016 (μείωση 1,1%).

Ενίσχυση πτήσεων

Σε κάθε περίπτωση, για το 2018, όπως γνωρίζουν στο υπουργείο Τουρισμού, ενισχύεται ο αριθμός των πτήσεων από τη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη προς Κέρκυρα, Κρήτη, Κω και Ρόδο, ενώ προστέθηκαν νέες πτήσεις από τη Μόσχα προς τα Χανιά και την Αθήνα. Τη δυναμική αύξηση του τουριστικού ρεύματος από τη Ρωσία ενισχύει και το έτος τουρισμού Ελλάδας - Ρωσίας 2017-2018. Αναφο-

ρικά με το καθεστώς έκδοσης βίζας, η Ελένη Βακάλη, γενική πρόξενος της Ελλάδας στη Μόσχα, δήλωσε ότι έχει επιταχυνθεί η διαδικασία και από τη στιγμή που η αίτηση θα εισαχθεί στο ελληνικό προξενείο -εφόσον δεν συντρέχουν προβλήματα- η βίζα εκδίδεται εντός 24 ωρών και αυτό αφορά ολόκληρη τη Ρωσική Ομοσπονδία. Ο Ρώσος πολίτης, βέβαια, από τη στιγμή που καταθέτει την αίτηση μέχρι να την πάρει στα χέρια του περιμένει από τρεις (στη Μόσχα) μέχρι και επτά ημέρες (σε μία απομακρυσμένη περιοχή). Σύμφωνα με τα στοιχεία του Turstat, οι Ρώσοι τουρίστες που ταξίδεψαν στο εξωτερικό το 2017 ανήλθαν σε 39,6 εκατομμύρια, σημειώνοντας αύξηση 25% σε σύγκριση με το 2016. Η Τουρκία είναι ο δημοφιλέστερος προορισμός, καθώς υποδέχθηκε 4,5 εκατ. Ρώσους το 2017. Ακολουθούν

Για το 2018 ενισχύεται ο αριθμός των πτήσεων από τη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη προς την Κρήτη η Αμπχαζία (4,34 εκατ.), η Φινλανδία (3,33 εκατ.), το Καζακστάν (2,98 εκατ.), η Ουκρανία (2,28 εκατ.), η Κίνα (2 εκατ.), η Εσθονία (1,73 εκατ.), η Πολωνία (1,23 εκατ.), η Γερμανία (1,23 εκατ.) και η Ταϊλάνδη (1,1 εκατ.). Η Ελλάδα βρίσκεται στη 15η θέση με 856.000 Ρώσους επισκέπτες, πίσω από την Κύπρο, η οποία βρίσκεται στη 14η θέση με 869 χιλιάδες (+7%).

«Καλάθι Πρωινού» για τα τουριστικά καταλύματα Αρχίζει και επισήμως η διενέργεια ελέγχων για τη χορήγηση του σήματος «Καλάθι Πρωινού», στις επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων, που σχεδίασε και υλοποιεί η Συνομοσπονδία Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων Ελλάδος (Σ.Ε.Τ.Κ.Ε.). Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση η διαδικασία αξιολόγησης και πιστοποίησης θα διενεργείται από την εταιρία πιστοποιήσεων Eurocert, σε συνεργασία με το Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας. Μέσω

του προγράμματος «Καλάθι Πρωινού» προσκαλούνται οι πελάτες -φιλοξενούμενοι των τουριστικών καταλυμάτων σε ένα γευστικό «ταξίδι» ανά την Ελλάδα, σε μία γνωριμία με τους «θησαυρούς» της ελληνικής γης. Η νέα υπηρεσία της Συνομοσπονδίας Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων Ελλάδος, που παρουσιάστηκε επίσημα στη διεθνή έκθεση xenia, στόχο έχει, αφενός τη διασύνδεση του πολιτισμικού, γαστρονομικού πλούτου της χώρας μας με τη διαμονή και τη φιλοξενία στις επιχειρήσεις

τουριστικών καταλυμάτων και αφετέρου την αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρουν τα μικρά τουριστικά καταλύματα, με τελικό στόχο το «Ελληνικό Πρωινό» να καθιερωθεί διεθνώς ως ένα επιπρόσθετο κίνητρο για διακοπές στην Ελλάδα. Είναι ένα καλάθι «γεμάτο από αγνά, παραδοσιακά προϊόντα κάθε τόπου, από αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, με την ανάλογη φρεσκάδα και ποιότητα, χωρίς ξενικές υπογραφές, που εγγυάται το καλύτερο και το πιο νόστιμο ξεκίνημα της ημέρας» καταλήγει η ΣΕΤΚΕ.


Τρίτη 10 Απριλίου 2018

41

ΠΑΡΑΞΕΝΑ

Ένα πολυτελές σπίτι με σχήμα πυραμίδας

Έ

να πολυτελές σπίτι με εκπληκτική θέα στον Ειρηνικό Ωκεανό και σε σχήμα που θυμίζει πυραμίδα πωλείται έναντι 3,1 εκατομμυρίων δολαρίων. Τοποθετημένο στην κορυφή ενός λόφου στο Μαλιμπού της Καλιφόρνια, το ιδιόμορφο αυτό σπίτι διαθέτει τρία υπνοδωμάτια, δυο μπάνια και εξαιρετική θέα. H κεντρική κρεβατοκάμαρα, που είναι η μεγαλύτερη από τις δυο, ονομάζεται «Θάλαμος της Βασίλισσας». Το σπίτι-πυραμίδα πλαισιώνεται από πετρόχτιστους τείχους. Οι σημερινοί ιδιοκτήτες λένε ότι αγαπούν το σπίτι, αλλά για χάρη των παιδιών τους πρέπει να μετακομίσουν πιο κοντά σχολείο τους. Για αυτό αναζητούν νέους ιδιοκτήτες να αγαπήσουν και να εγκατασταθούν στο εντυπωσιακό σπίτι, το οποίο εκτός από την ανεμπόδιστη θέα αποπνέει ηρεμία και δέος.

Το μεγαλύτερο άγαλμα του κόσμου «έρχεται» τον Οκτώβριο

Η

εντυπωσιακή φωτογραφία που βλέπετε, αποκαλύπτει την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην κατασκευή του ψηλότερου αγάλματος του κόσμου. Το Άγαλμα της Ενότητας αξίας 226,9 εκατομμυρίων δολαρίων στη Δυτική Ινδία θα έχει ύψος 181 μέτρα, όταν ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο. Πρόκειται για μια ιδιαίτερη, εντυπωσιακή και σίγουρα τεράστια κατασκευή. Το σημερινό ψηλότερο άγαλμα στον κόσμο είναι το Άγαλμα της Ελευθερίας που έχει ύψος 93 μέτρα. Το Άγαλμα της Ενότητας είναι χτισμένο στο νησί Sadhu στην πολιτεία Γκουτζαράτ, με τα νερά του ποταμού Narmada να το περιβάλλουν. Εκατομμύρια τόνοι τσιμέντου, χάλυβα και ανακυκλωμένου σιδήρου έχουν μεταφερθεί στην περιοχή για την ανέγερση του αγάλματος. Η κατασκευή θα διαθέτει μια αίθουσα επισκεπτών, μια γκαλερί που θα μπορεί να φιλοξενήσει έως 200 επισκέπτες και ασφαλώς θα προσφέρει απέραντη θέα στην γύρω περιοχή.

Ανακαλύφθηκε το πιο μακρινό από τον πλανήτη μας αστέρι

Ο

ι αστρονόμοι ανακάλυψαν το πιο απομακρυσμένο αστέρι, δηλαδή ένα μπλε αστέρι που βρίσκεται εννέα δισεκατομμύρια έτη φωτός μακριά από τη γη. Το αστέρι που ανακαλύφθηκε πρόσφατα δημιουργήθηκε όταν το σύμπαν ήταν περίπου 30 τοις εκατό της τρέχουσας ηλικίας του, δηλαδή περίπου 4,4 δισεκατομμύρια χρόνια μετά το Big Bang. Το αστέρι αυτό ονομάστηκε Lensed Star 1 (LS1) και κατάφερε να γίνει ορατό στους επιστήμονες λόγω μιας σπάνιας κοσμικής ευθυγράμμισης που αύξησε το μέγεθός του περισσότερο από 2.000 φορές. Είναι χιλιάδες φορές φωτεινότερο από τον ήλιο. Συνήθως σε τέτοιες αποστάσεις οι επιστήμονες μπορούν μόνο να παρατηρήσουν γαλαξίες, σύνολα δισεκατομμυρίων αστεριών ή κολοσσιαίες κοσμικές εκρήξεις. Πέρα από τα 100 εκατομμύρια έτη φωτός είναι αδύνατο να διακρίνουμε μεμονωμένα αστέρια ακόμα και με τα πιο ισχυρά τηλεσκόπια. Η νέα ανακάλυψη βοηθά τους επιστήμονες να κατανοήσουν το σχηματισμό και την εξέλιξη των αστεριών στο πρώιμο σύμπαν καθώς και τη φύση της σκοτεινής ύλης.

Το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο ξεκινά το παρθενικό του ταξίδι

Τ

ο μεγαλύτερο και ακριβότερο κρουαζιερόπλοιο του κόσμου απέχει μόνο λίγες μέρες από το να πλεύσει στις θάλασσες για πρώτη φορά. Το κρουαζιερόπλοιο ονομάζεται «Συμφωνία των Θαλασσών» και ανήκει στην Royal Caribbean. Σήμερα, είναι αγκυροβολημένο στη Μάλαγα της Ισπανίας. Το πλοίο ζυγίζει 228.000 τόνους και έχει 362 μέτρα μήκος. Όπως μπορείτε να υποθέσετε, το τεραστίων διαστάσεων κρουαζιερόπλοιο διαθέτει ιδιαίτερες ανέσεις και προσφέρει εντυπωσιακές παροχές. Ανάμεσα στις πιο ξεχωριστές είναι μια μοναδική οικογενειακή σουίτα, που βρίσκεται σε δύο επίπεδα και καταλαμβάνει έκταση 125 τ.μ. Η οικογενειακή σουίτα μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι και 8 άτομα, των οποίων οι απαιτήσεις ικανοποιούνται από τον προσωπικό τους μπάτλερ. Για όσους αναζητούν την απόλυτη χαλάρωση, ο ιδιωτικός κινηματογράφος, που ολοκληρώνεται από μια τεράστια οθόνη, αποτελεί ιδανικοί επιλογή. Εναλλακτικά, οι επισκέπτες μπορούν να επιλέξουν να «βυθιστούν» στο υδρομασάζ ή να απολαύσουν την ανεμπόδιστη θέα προς τον ωκεανό, από το κατάστρωμα του πλοίου. Το κρουαζιερόπλοιο μπορεί να υπερηφανεύεται ακόμα για οκτώ καταστρώματα και τη δυνατότητα να φιλοξενήσει 8.000 άτομα. Η κατασκευή του κόστισε £ 959 εκατ. και έγινε στο ναυπηγείο Saint Nazaire της Γαλλίας. Μαζί με τα 20 εστιατόρια, υπάρχουν έξι μπαρ, παγοδρόμιο, γήπεδο μίνι γκολφ, τοίχοι αναρρίχησης, προσομοιωτής σερφ και γήπεδο μπάσκετ κανονικών διαστάσεων.

Η πιο… χαρούμενη αλεπού του κόσμου!

Μ

ια γυναίκα από την Αμερική που αγαπά τα ζώα, αποφάσισε εκτός από τα άλλα κατοικίδιά της, να υιοθετήσει και μια αλεπού. Σημειωτέον, η συγκεκριμένη αλεπού είναι η πιο χαρούμενη του κόσμου. Οι αλεπούδες δεν είναι συνηθισμένη επιλογή κατοικίδιου και σίγουρα δεν είναι για όλους. Για να υιοθετήσει κάποιος μια αλεπού, στην Αμερική τουλάχιστον, απαιτείται μια ειδική άδεια από το κράτος που αναγνωρίζει ότι ο μελλοντικός ιδιοκτήτης διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα, για να αποτελέσει καλό φύλακα για την αλεπού. Η συγκεκριμένη υπόσχεται να σας κερδίσει μόνο με τις φωτογραφίες της. Απολαύστε τις:


42

Τρίτη 10 Απριλίου 2018

Νοικοκυρέματα με style...

Do it Yourself

Φτιάξτε ένα πλεκτό πορτοφολάκι

Δημιουργήστε πρωτότυπα, όμορφα, χειροποίητα πορτοφολάκια για εσάς ή για δώρο! Επιλέξτε ανάμεσα σε ο,τι χρώμα και σχέδιο θέλετε και… εξχωρίστε!!! Καταρχήν χρησιμοποιήστε μόνο μισά ποδαράκια σε όλο το πορτοφόλι. Τα απλά ποδαράκια αφήνουν κενά, ενώ τα άριχτα γαϊτανάκια το κάνουν πολύ «σφιχτό». Ξεκινάμε πλέκοντας την οβάλ βάση. Η αρχική αλυσίδα έχει το μήκος του σκελετού και πλέκουμε τρεις ακόμα γύρους . Μπορείτε να ακολουθήστε το παρακάτω σχήμα.... Συνεχίζουμε πλέκοντας ίδιο αριθμό πόντων (πάντα μισά ποδαράκια) και αναβαίνουμε δημιουργώντας τον κορμό του πορτοφολιού. Ιδανικό τελικό ύψος είναι περίπου το διπλάσιο από το ύψος του σκελετού. Στερεώνουμε την κλωστή στο τέλος. Χρησιμοποιούμε την κλωστή που πλέκαμε ή δένουμε μια καινούρια για το ράψιμο. Προσαρμόζουμε το πλεκτό μας στον σκελετό. Φροντίζουμε οι άκρες της οβάλ βάσης να συμπίπτουν με τις άκρες του σκελετού. Ξεκινάμε το ράψιμο περνώντας την βελόνα από την εσωτερική πλευρά του πορτοφολιού...και βγάζοντάς την από την 2η τρυπούλα του σκελετού. Βάζουμε τη βελόνα στην 1η τρυπούλα και τη βγάζουμε από την 3η. Βάζουμε ξανά τη βελόνα στην 2η τρυπούλα και τη βγάζουμε από την 4η, όπως φαίνεται και στις εικόνες. Συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο ώσπου να ράψουμε όλο το πλεκτό πάνω στον σκελετό. Έτοιμο!!!!

Οι Συνταγές της Εβδομάδας Το κρεοπωλείο Δασκαλάκης προτείνει:

Κατσικάκι φρικασέ µε λαχανικά zz1½ κιλό κατσίκι σε μερίδες (σπάλα και χεράκι) zz1/2 φλ. τσαγιού ελαιόλαδο zz4 πατάτες κομμένες στα τέσσερα zz10 αγκινάρες καθαρισμένες zz250 γραμμ. αρακάς zz5-6 φρέσκα κρεμμυδάκια με τα φύλλα τους ψιλοκομμένα zz1 κρεμμύδι ξερό zzψιλοκομμένο zz4 καρότα κομμένα σε φέτες zz1/2 ματσάκι άνηθος ψιλοκομμένος zz2 αυγά zz2 λεμόνια (χυμός) zzαλάτι zzφρεσκοτριμμένο πιπέρι Ξεπλένουμε το κρέας (μερίδες) και το βάζουμε σε κατσαρόλα. Το σκεπάζουμε με

Χρόνια Πολλά

κρύο νερό και το αφήνουμε να σιγοβράσει έως ότου πιει όλα τα υγρά του, περίπου 25΄. Τότε προσθέτουμε το ελαιόλαδο, τα φρέσκα κρεμμυδάκια και το ψιλοκομμένο ξερό κρεμμύδι. Τα αφήνουμε 5΄ να μαραθούν καλά. Προσθέτουμε τις πατάτες, τις αγκινάρες, τον αρακά και τα καρότα. Συμπληρώνουμε λίγο νερό, ίσα που να μισοσκεπάζει τα υλικά, και σιγοβράζουμε για 35΄-40΄. Ελέγχουμε το αλατοπίπερο και πασπαλίζουμε με τον ψιλοκομμένο άνηθο. Κάνουμε αυγολέμονο και το αραιώνουμε με λίγο ζωμό από το φρικασέ. Περιχύνουμε το φαγητόκαι κουνάμε την κατσαρόλα από τα χερούλια. Πρέπει να είναι δεμένη η σάλτσα και να μην έχει πολλά ζουμιά. Αν το κρέας είναι βρασμένο και το φαγητό έχει πολύ ζωμό, δυναμώνουμε τη φωτιά, βγάζουμε το καπάκι και βράζουμε δυνατά για 5΄-6΄ να ρεντουίρει, να μειωθεί ο ζωμός, και μετά κάνουμε το αυγολέμονο.

Το Τυροκομείο Νικολουδάκης προτείνει:

Ρολά σφολιάτας με ζαμπόν και γραβιέρα zz1 φύλλο σφολιάτας, ξεπαγωμένο zz225 γρ κρέμα τυριού, μαλακωμένο zz2 κ.σ. βούτυρο, μαλακωμένο zz3 κλωνάρια θυμάρι (μόνο τα φύλλα) zz1/2 φλ γραβιέρα, τριμμένη zz1/4 κ.γ. γαρύφαλλο, τριμμένο zz1/2 φλ ζαμπόν, λεπτοκομμένο zz1/2 φλ πράσινες ελιές, κομμένες, για γαρνιτούρα zz1/2 ξύσμα πορτοκαλιού, για γαρνιτούρα zzμέλι, για γαρνιτούρα zzχοντρό αλάτι zzμαύρο πιπέρι, φρεσκοτριμμένο Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 200C. Στρώνουμε αντικολλητικό χαρτί ψησίματος σε ένα ταψί. Σε ένα μπολ μεσαίου μεγέθους βάζουμε την κρέμα τυριού, το βούτυρο, το θυμάρι, τη γραβιέρα, το γαρύφαλλο και αλατοπιπερώνουμε. Ανακατεύουμε καλά να ενωθούν τα υλικά μας. Αλευρώνουμε ελαφρά την επιφάνεια εργασίας μας και απλώνουμε 1 φύλλο σφολιάτας. Μοιράζουμε ομοιόμορφα το μείγμα κρέμας τυριού στο φύλλο σφολιάτας. Βάζουμε πάνω από τη κρέμα τυριού και το λεπτοκομμένο ζαμπόν. Ξεκινώντας από την

κοντύτερη πλευρά του φύλλου, τυλίγουμε τη ζύμη σφιχτά σε ρολό. Κόβουμε το ρολό σε 10 ροδέλες. Απλώνουμε τις ροδέλες σφολιάτας στο ταψί μας και ψήνουμε για 15-20 λεπτά, μέχρι να ροδίσουν και να γίνουν τα ρολά μας τραγανά. Βγάζουμε από το φούρνο και αφήνουμε να κρυώσουν σε μια σχάρα για 10 λεπτά. Γαρνίρουμε με τις ελιές, το ξύσμα πορτοκαλιού και λίγο μέλι.

Χριστός Ανέστη


ομορφιά

Επιμέλεια:

Beauty tips: 5 περίεργα μυστικά ομορφιάς Τις μέρες που είστε κουρασμένη και δεν προλαβαίνετε να περιποιηθείτε σωστά την επιδερμίδα σας, δεν μπορούν να σας βοηθήσουν ούτε τα πιο θαυματουργά προϊόντα της αγοράς. Εκείνες τις φορές, λοιπόν, μπορείτε να δοκιμάσετε μερικά περίεργα -παραδοσιακά- tricks ομορφιάς που θα κάνουν το δέρμα σας να λάμψει.

1

1. Δεν έχετε χρόνο για ντεμακιγιάζ; Αν νυστάζετε πολύ και δεν αντέχετε να πλύνετε το πρόσωπό σας με gel καθαρισμού, να το στεγνώστε και μετά να εφαρμόσετε την τονωτική lotion σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε λίγο έλαιο καρύδας που θα εξαφανίσει κάθε ίχνος μακιγιάζ. 2. Πώς θα πετύχετε καλύτερη απολέπιση; Πριν εφαρμόσετε τη μάσκα απολέπισης, το μυστικό είναι να “ανοίξετε” τους πόρους της επιδερμίδας του προσώπου. Χρησιμοποιήστε ένα πανάκι που θα βρέξετε με χλιαρό -προς ζεστόνερό και στη συνέχεια, θα τοποθετήσετε στο πρόσωπό σας. Βρέξτε ξανά το πανάκι, στραγγίξτε το και τοποθετήστε το πάλι στο πρόσωπό σας. Ακολουθήστε τη διαδικασία άλλες δύο φορές.

Άγχος & διατροφή ÃñÜöåé ï ÎÅÍÏÊÔÉÓÔÁÊÇÓ ×ÁÑÇÓ ÄÉÁÉÔÏËÏÃÏÓ - ÄÉÁÔÑÏÖÏËÏÃÏÓ Ìïßñåò, ¢ñç Âåëïõ÷éþôç 11, κατόπιν ραντεβού: Πέμπτη & Παρασκευή 07:30 - 21:30, Σάββατο 07:30 έως το τελευταίο ραντεβού ôçë. 28920 22750 Ηράκλειο, Έβανς 36 (με Μιρμιλιάγκος Δημήτρη) τηλ. 2810 300396 Κιν. 6945 598358 FACEBOOK: Διαιτολογικό Γραφείο Ξενοκτιστάκης Χάρης

Τιμή εβδομαδιαίου διαιτολογίου 15 ευρώ

3. Η λιπαρή επιδερμίδα μπορεί να είναι σημάδι αφυδάτωσης. Όταν βλέπετε αρκετά λιπαρή την επιδερμίδα σας, σκέφτεστε να μην εφαρμόσετε την ενυδατική σας. Αυτό όμως μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα κι έτσι η επιδερμίδα σας να δείχνει αφυδατωμένη. Ο καλύτερος τρόπος για να ενυδατώσετε μία λιπαρή επιδερμίδα είναι τα έλαια προσώπου. Μπορεί να ακούγεται παράδοξο, αλλά είναι το προϊόν που ισορροπεί τη λιπαρότητα. 4. Ευαίσθητη επιδερμίδα με κοκκινίλες; Βουτήξτε ένα πανάκι σε ένα

μπολ με γάλα και παγάκια και στη συνέχεια τοποθετήστε το στο πρόσωπό σας για 5 με 10 λεπτά. Η χαμηλή θερμοκρασία και οι πρωτεΐνες θα κάνουν το πρόσωπό σας να λάμπει. 5. Πώς θα διαρκεί περισσότερο το άρωμά σου; Αν κάθε φορά πιστεύεις πως δεν φόρεσες αρκετό άρωμα και διαρκεί πολύ λίγο, μάλλον πρέπει να δοκιμάσεις το beauty trick που σου προτείνουμε. Μικρή ποσότητα βαζελίνης στα σημεία που ψεκάζεις κάθε φορά το άρωμά σου, θα βοηθήσει να διαρκεί περισσότερο.

Περίεργες αλήθειες για τα μαλλιά μας!

Τις μέρες που είστε κουρασμένη και δεν προλαβαίνετε να περιποιηθείτε σωστά την επιδερμίδα σας, δεν μπορούν να σας βοηθήσουν ούτε τα πιο θαυματουργά προϊόντα της αγοράς. Εκείνες τις φορές, λοιπόν, μπορείτε να δοκιμάσετε μερικά περίεργα -παραδοσιακά- tricks ομορφιάς που θα κάνουν το δέρμα σας να λάμψει.

3

43

υγεία +

Τρίτη 10 Απριλίου 2018

1. Δεν έχετε χρόνο για ντεμακιγιάζ; Αν νυστάζετε πολύ και δεν αντέχετε να πλύνετε το πρόσωπό σας με gel καθαρισμού, να το στεγνώστε και μετά να εφαρμόσετε την τονωτική lotion σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε λίγο έλαιο καρύδας που θα εξαφανίσει κάθε ίχνος μακιγιάζ. 2. Πώς θα πετύχετε καλύτερη απολέπιση; Πριν εφαρμόσετε τη μάσκα απολέπισης, το μυστικό είναι να “ανοίξετε” τους πόρους της επιδερμίδας του προσώπου. Χρησιμοποιήστε ένα πανάκι που

θα βρέξετε με χλιαρό -προς ζεστό- νερό και στη συνέχεια, θα τοποθετήσετε στο πρόσωπό σας. Βρέξτε ξανά το πανάκι, στραγγίξτε το και τοποθετήστε το πάλι στο πρόσωπό σας. Ακολουθήστε τη διαδικασία άλλες δύο φορές. 3. Η λιπαρή επιδερμίδα μπορεί να είναι σημάδι αφυδάτωσης. Όταν βλέπετε αρκετά λιπαρή την επιδερμίδα σας, σκέφτεστε να μην εφαρμόσετε την ενυδατική σας. Αυτό όμως μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα κι έτσι η επιδερμίδα σας να δείχνει αφυδατωμένη. Ο καλύτερος τρόπος για να ενυδατώσετε μία λιπαρή επιδερμίδα είναι τα έλαια προσώπου. Μπορεί να ακούγεται παράδοξο, αλλά είναι το προϊόν που ισορροπεί τη λιπαρότητα. 4. Ευαίσθητη επιδερμίδα με κοκκινίλες; Βουτήξτε ένα πανάκι σε ένα μπολ με γάλα και παγάκια και στη συνέχεια τοποθετήστε το στο πρόσωπό σας για 5 με 10 λεπτά. Η χαμηλή θερμοκρασία και οι πρωτεΐνες θα κάνουν το πρόσωπό σας να λάμπει. 5. Πώς θα διαρκεί περισσότερο το άρωμά σου; Αν κάθε φορά πιστεύεις πως δεν φόρεσες αρκετό άρωμα και διαρκεί πολύ λίγο, μάλλον πρέπει να δοκιμάσεις το beauty trick που σου προτείνουμε. Μικρή ποσότητα βαζελίνης στα σημεία που ψεκάζεις κάθε φορά το άρωμά σου, θα βοηθήσει να διαρκεί περισσότερο.

Το άγχος, φυσικά, μπορεί να είναι ένα πρόβλημα από μόνο του. Αλλά το άγχος μπορεί μερικές φορές να οδηγήσει σε ανθυγιεινές συνήθειες στον τρόπο ζωής, οι οποίες οδηγούν με τη σειρά τους σε περισσότερο άγχος! Για παράδειγμα, όταν βιαζόμαστε και βρισκόμαστε κάτω από πίεση, έχουμε την τάση να κάνουμε κακές επιλογές τροφίμων. Δυστυχώς, αυτές οι επιλογές τροφίμων μπορούν να δημιουργήσουν περισσότερο άγχος σε μακροπρόθεσμη βάση, καθώς και άλλα προβλήματα. Καθώς διαβάζετε τους παρακάτω τρόπους με τους οποίους το άγχος μπορεί να επηρεάσει τις διατροφικές σας επιλογές, αναρωτηθείτε το εξής: Όταν αισθάνεστε συντετριμμένος, έχετε προσέξει τον εαυτό σας να κάνει κάτι από τα παρακάτω; – Πίνετε πολύ καφέ: Οι άνθρωποι όταν δουλεύουν μέχρι αργά, συχνά πίνουν καφέ για να τους προσφέρει ενέργεια με το πρωινό ξύπνημα, και συνήθως ακολουθεί μία ολοήμερη κατανάλωση καφέ. – Τρώτε τα λάθος τρόφιμα: Λόγω της εν μέρει αύξησης των επιπέδων της κορτιζόλης, της ορμόνης του στρες, οι άνθρωποι τείνουν να λιγουρεύονται τρόφιμα υψηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά, ζάχαρη και αλάτι. Σκεφτείτε το: πόσο συχνά έχετε βγει για ένα γευστικό παγωτό με καλούς φίλους μετά από μια κουραστική, αγχωτική ημέρα; – Παράλειψη γευμάτων: Ένα άλλο πράγμα που τείνουν να κάνουν οι υπερβολικά αγχωμένοι άνθρωποι είναι να παραλείπουν γεύματα. Έχει τύχει ποτέ να φύγετε βιαστικά από το σπίτι χωρίς ένα υγιεινό πρωινό, ή συνειδητοποιώντας ότι είστε πεινασμένοι αργά το απόγευμα, επειδή δεν έχετε φάει αρκετά; – Άσκοπο Μασούλισμα: Το άγχος μας κάνει επίσης επιρρεπείς στη συναισθηματική κατανάλωση, όταν τρώμε, όταν δεν είμαστε πεινασμένοι, ή τρώμε τροφές που είναι ανθυγιεινές για μας. Έτυχε να πιάσετε τον εαυτό σας να μασουλάει άσκοπα κάποιο πρόχειρο φαγητό, ή να τρώτε όταν δεν είστε πεινασμένοι, εξαιτίας του στρες; – Ξεχνάτε το νερό: Με την πολυάσχολη ζωή, είναι εύκολο να ξεχνάτε να πίνετε νερό. Στην πραγματικότητα, ένα μεγάλο μέρος Αμερικανών δεν πίνουν νερό, παίρνοντας το μόνο από τη σόδα ή τον καφέ. Καταναλώνετε οκτώ ποτήρια την ημέρα, ή έστω και τέσσερα; – FastFood: Οι άνθρωποι αυτές τις μέρες τρώνε λιγότερο στο σπίτι από ότι οι παλαιές γενιές, καθώς είναι πιο εύκολο να οδηγήσετε σε ένα φαστφουντάδικο ή σε ένα εστιατόριο αντί να μαγειρέψετε κάτι στο σπίτι. Δυστυχώς, αυτό καταντά πολυέξοδο, και συχνά ανθυγιεινό. – Δημοφιλείς δίαιτες: Λόγω της αύξησης του βάρους από το άγχος, μερικοί άνθρωποι τρώνε σκόπιμα λιγότερο φαγητό από ότι χρειάζονται, η δοκιμάζουν επικίνδυνες, δημοφιλείς δίαιτες (crashdiets) για να χάσουν το περιττό βάρος. Οι δίαιτες οι οποίες δεν είναι ισορροπημένες με φρούτα και λαχανικά, πρωτεΐνες και υγιείς υδατάνθρακες μπορούν σε μακροπρόθεσμη βάση να καταστούν βλαβερές για την υγεία σας, έστω και αν φαίνονται βραχυπρόθεσμα ελκυστικές. Οι ανθυγιεινές συνήθειες μπορούν να επηρεάσουν το σώμα σας με πολλούς τρόπους. Οι παρακάτω είναι μόνο μερικοί από αυτούς: – Ανισορροπίες του σακχάρου στο αίμα: Όταν δεν τρώτε αρκετά τρόφιμα, ή όταν δεν τρώτε αρκετά υγιεινά (πολύ λίγη πρωτεΐνη και υγιείς υδατάνθρακες, υπερβολική ζάχαρη, κλπ) μπορεί να βιώσετε διακυμάνσεις του σακχάρου στο αίμα. Οι διακυμάνσεις αυτές μπορούν να οδηγήσουν σε ζαλάδες, κόπωση, δυσκολία συγκέντρωσης και άλλες αρνητικές συνέπειες βραχυπρόθεσμα, καθώς και μεγαλύτερα προβλήματα υγείας όπως υπεργλυκαιμία σε μακροπρόθεσμη βάση. – Παρενέργειες Καφεΐνης: Η υπερβολική καφεΐνη μπορεί να οδηγήσει σε κακή συγκέντρωση και μειωμένη αποτελεσματικότητα, διαταραχές ύπνου, αυξημένα επίπεδα κορτιζόλης στο αίμα, καθώς και άλλες αρνητικές επιπτώσεις. – Αρνητικές επιπτώσεις για την υγεία: Η κακή διατροφή μπορεί επίσης να οδηγήσει σε μειωμένη ανοσία, κάνοντας σας πιο επιρρεπείς σε ασθένειες. Όπως μπορείτε να φανταστείτε, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε άλλα προβλήματα, όπως σε αυξημένα επίπεδα στρες.

2


ΔΙΑΔΡΟΜΗ

44

Τρίτη 10 Απριλίου 2018

Με τον Ορειβατικό Μοιρών

Στο Φαράγγι του Κουδουμά

Τ

ην πρώτη Κυριακή του Απρίλη, ημέρα που γινόταν στην περιοχή ο 24ος Αγώνας Δρόμου, ο Ορειβατικός Σύλλογος Μοιρών με 35 ορειβάτες κατέβηκε ένα από τα ομορφότερα φαράγγια των Αστερουσίων και της Κρήτης, το φαράγγι του Κουδουμά. Φωτογραφίες: Μανώλης Ντρετάκης

Μια αναμνηστική πριν ξεκινήσουμε!

Το φαράγγι ξεκινά σε υψόμετρο περίπου 1000ων μέτρων στην τοποθεσία «Σώπατα» κοντά στη βάση της μεγαλύτερης κορυφής των Αστερουσίων, του Κόφινα και καταλήγει στην παραλία της Μονής Κουδουμά . Η κατάβαση σε κάθε περίπτωση απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και καλή φυσική κατάσταση καθώς η περιοχή έχει πολύ έντονες κλίσεις που κατα-


45

Τρίτη 10 Απριλίου 2018

Πορεία για... αγριοκάτσικα

πονούν τα γόνατα, ενώ το έδαφος είναι πολύ ασταθές και δεν υπάρχει σαφές μονοπάτι. Η βλάστηση αρχικά αποτελείται κυρίως από κυπαρίσσια και πρίνους, ενώ χαμηλότερα από πεύκα. Η Μονή Κουδουμά είναι χτισμένη μέσα σε ένα πευκόδασος μόλις λίγα μέτρα από το κύμα. Στα ερείπια παλιάς μονής επανιδρύθηκε το σημερινό μοναστήρι στα τέλη του 19ου, αιώνα, από τους Κρήτες μοναχούς Ευμένιο και Παρθένιο. Η μονή είναι αφιερωμένη στην Κοίμηση της Θεοτόκου και γιορτάζει κάθε χρόνο στις 15 Αυγούστου. Η παραλία με το ψιλό βότσαλο απλώνεται στα λίγα μέτρα μπροστά στη μονή, το πευκοδάσος αποτελεί από μόνο του μια όαση στον γυμνό τοπίο των Αστερουσίων, όπου για να φτάσει κανείς πρέπει να πάρει τον χωματόδρομο από το χωριό Στέρνες.

Στρωτή διαδρομή δεν τη λες

Στο βάθος ο τελικός προορισμός

Στο προαύλιο της Μονής

Γεμάτοι ενέργεια!


46

Χρήσιμα

×ñçóéìá Ôçëåöùíá

ÅÖÇÌÅÑÅÕÏÍÔÁ ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÁ

 ÄÇÌÏÉ ÖÁÉÓÔÏÕ......................................28923 40200

Τρίτη 10 Απριλίου 2018

×ñçóéìá Ôçëåöùíá 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ ÂÅÍÉÆÅËÅÉÏ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30

ÄÁÓÏÍÏÌÅÉÏ

ΠΑΓΝΗ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29

ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΕΙΑ

ÌÏÉÑÅÓ.......................................28920 23028

ÃÏÑÔÕÍÁÓ..................................28923 40300 ÁÑ×ÁÍÙÍ - ÁÓÔÅÑÏÕÓÉÙÍ........2813 401100 ÂÉÁÍÍÏÕ.....................................28953 40100 ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ............................ 28320 22046

ΠΥΡΓΟΣ ΜΟΝΟΦΑΤΣΙΟΥ...........28930 22226

ÄÇÌÏÔÉÊÅÓ ÅÍÏÔÇÔÅÓ ÁÃÉÁÓ ÂÁÑÂÁÑÁÓ........................28943 40010 ÁÓÔÅÑÏÕÓÉÙÍ............................28933 40100

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

ÆÁÑÏÕ.........................................28943 40200

ΜΟΙΡΕΣ

ÑÏÕÂÁ.........................................28943 40300

ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁ ÊÑÇÔÇÓ ÇÑÁÊËÅÉÏ...................................2813 400300

ËÉÌÅÍÁÑ×ÅÉÁ

ÖÁÑÌÁÊÅÉÁ

ÔÕÌÐÁÊÉÏÕ................................28923 40400

ÊÏÖÉÍÁ.......................................28933 40200

ΖΑΡΟΣ.........................................28940 31850

ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΠΥΡΓΟΣ...................28920 52983 ÊÁËÏÉ ËÉÌÅÍÅÓ.........................28920 97500 ÇÑÁÊËÅÉÏ...................................2813 406900 ΑΓΙΑΣ ΓΑΛΗΝΗ............................28320 91206

ΤΡΙΤΗ 10 Απριλίου

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

28920 23480-24762

ΤΕΤΑΡΤΗ 11 Απριλίου

ΚΤΙΣΤΑΚΗ ΑΓΓΕΛΑ

28920 22587

ΠΕΜΠΤΗ 12 Απριλίου

ΠΟΛΙΤΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

28920 22848-23514

ÁÅÑÏÄÑÏÌÉÁ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 Απριλίου

ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

28920 24280

ÇÑÁÊËÅÉÏÕ.................................2810 397129

ΣΑΒΒΑΤΟ 14 Απριλίου

ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΚΑΙΤΗ

28920 23937

ΚΥΡΙΑΚΗ 15 Απριλίου

ΠΡΑΤΙΚΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

28920 22585-23256

ΔΕΥΤΕΡΑ 16 Απριλίου

ΒΟΛΩΝΑΚΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ

2892022172-23301

×ÁÍÉÙÍ......................................28210 83800

ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÁ ÔÁÌÅÉÁ

ΑΓΙΟΙ ΔΕΚΑ

ÁÌÅÓÇ ÄÑÁÓÇ

ΤΡΙΤΗ 10 Απριλίου - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 Απριλίου

ΚΡΟΝΤΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

28920 31260

ΙΚΑ ΜÏÉÑÙÍ...............................28920 29263

Á.Ô. ÌÏÉÑÙÍ...............................28920 22222

ΣΑΒΒΑΤΟ 14 Απριλίου - ΔΕΥΤΕΡΑ 16 Απριλίου

ΚΑΤΣΑΜΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

2892031578

ΙΚΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.....2810719100, 2810303500

ÔÁÅ ÌÅÓÁÑÁÓ.............................28920 27663 Á.Ô. ÐÕÑÃÏÕ................................28930 22778

ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΤΡΙΤΗ 10 Απριλίου - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 Απριλίου

ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ

28940 22070

ΣΑΒΒΑΤΟ 14 Απριλίου - ΔΕΥΤΕΡΑ 16 Απριλίου

ΞΥΛΟΥΡΗ ΕΙΡΗΝΗ

28940 22723

Á.Ô. ÊÁÓÔÅËÉÏÕ...........................28910 32100

ΑΣΗΜΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΦΟΡΙΑΣ ΜΟΙΡΕΣ..................................... 28920 22701

Á.Ô. ÂÉÁÍÍÏÕ..............................28950 22840

ΤΡΙΤΗ 10 Απριλίου

ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

28930 31330

Á.Ô. ÁÑÊÁËÏ×ÙÑÉÏÕ..................28910 24500

ΤΕΤΑΡΤΗ 11 Απριλίου

ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

28930 31010

ΠΕΜΠΤΗ 12 Απριλίου

ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

28930 31330

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 Απριλίου

ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

28930 31010

Ï.Ô.Å.

ΣΑΒΒΑΤΟ 14 Απριλίου

ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

28930 31010

ÌÏÉÑÙÍ......................................28920 22399

ΚΥΡΙΑΚΗ 15 Απριλίου

ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

28930 31010

ΔΕΥΤΕΡΑ 16 Απριλίου

ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

28930 31330

Α.Τ. ΣΠΗΛΙΟΥ...............................28320 22027

ÐÕÑÏÓÂÅÓÔÉΚΗ ÊËÉÌÁÊÉÏ ÌÏÉÑÙÍ.....................28920 41199 ÊËÉÌÁÊÉÏ ÐÕÑÃÏÕ.....................28930 23199 ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΣΠΗΛΙΟΥ....................28320 20199

ÏÄÉÊÇ ÂÏÇÈÅÉÁ

ΤΥΜΠΑΚΙ ΣΟΦΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

28920 53136

Ä.Å.Ç.

ΣΑΒΒΑΤΟ 14 Απριλίου - ΠΑΣΧΑ 15 Απριλίου

ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

28920 51701

ÌÏÉÑÙÍ......................................28920 22253

ΔΕΥΤΕΡΑ 16 Απριλίου

ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

28920 51927

ΒΩΡΡΟΙ ΤΡΙΤΗ 10 Απριλίου - ΔΕΥΤΕΡΑ 16 Απριλίου

ΧΡΟΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

28920 91597

ΓΕΡΓΕΡΗ

HELLAS SERVICE.....................................1057 ΤΡΙΤΗ 10 Απριλίου - ΔΕΥΤΕΡΑ 16 Απριλίου

ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

28920 41005

ΖΑΡΟΣ

ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÁ ÂÅÍÉÆÅËÅÉÏ-ÐÁÍÁÍÅÉÏ............2810 368000

ÐÕÑÃÏÕ......................................28930 22354

ΤΡΙΤΗ 10 Απριλίου - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 Απριλίου

ÅËÐÁ......................................................10400 EXPRESS SERVICE..................................1154

ΤΥΜΠΑΚΙ....................................28920 51063

ΤΡΙΤΗ 10 Απριλίου - ΔΕΥΤΕΡΑ 16 Απριλίου

ÐÕÑÃÏÕ......................................28930 23344 ÂÉÁÍÍÏÕ....................................28950 22170 ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ................................28920 22330 ΣΠΗΛΙΟΥ....................................28320 22042

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

28940 31822

ÕÄÑÅÕÓÇ

ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΑΘΗΝΑ - ΜΑΡΙΑ

28940 31386

ÌÏÉÑÅÓ......................................28920 29444

ÐÅÐÁÃÍÇ....................................2810 392111 ÑÅÈÕÌÍÏÕ.......................2831087100,87300

ÊÅÍÔÑÁ ÕÃÅÉÁÓ-ΠΕΡ.ΙΑΤΡΕΙΑ

ÄÑÏÌÏËÏÃÉÁ

ÄÅÕÔÅÑÁ-ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ

ÓÁÂÂÁÔÏ

ÊÕÑÉÁÊÇ

ÇÑÁÊËÅÉÏ - ÌÏÉÑÅÓ

6.30-7.30-9.00-11.0013.00 -14.00-15.30 - 16.30-18.30-20.00

6.30-7.30-9.00-11.00-12.45-14.00 -15.30 - 16.30-18.30 - 20.00

7.30-9.00-11.00 - 14.0015.30 - 16.30-18.30-20.00

ÇÑÁÊËÅÉÏ - ÁÃ. ÃÁËÇÍÇ

6.30 - 9.00- 11.00 (ΜΟΝΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ) -13:00 - 14.00 -16:30

6.30- 9.00-12.45-14.00-16.30

7.30-9.00-14.00-16.30

ÇÑÁÊËÅÉÏ - ÔÕÌÐÁÊÉ

6:30 -7:30 -9:00 -11:00 -13:00-14:00 -16:30 -18.30 -20.00

6.30 -7.30- 9.00-11:00- 12.45- 14.00 -16.30 -18.30 -20.00

7.30-9.00-11.00-14.0016.30-20.00

ÌÏÉÑÅÓ - ÇÑÁÊËÅÉÏ

6.45 - 7.30 (ΠΕΠΑΓΝΗ) - 7.45 (ΠΕΠΑΓΝΗ) 8.00-9.25- 10.30 - 12.15 - 14.00 -15.30 -17.30(FB) -19.45

6.45-7.30-8.15-9.25-10.30-12.30-14.0015.30-17.30(FB)-19.45

8.15 -10.35 -12.30-14.0015.30-17.30(FB) - 18.30-19.45

ÌÁÔÁËÁ - ÇÑÁÊËÅÉÏ

7.00 (ΠΕΠΑΓΝΗ) - 9.30 - 15.00

7.00 -9.30- 13.30 - 15.00

9.30 - 13:30 - 17.15

ÁÃ. ÃÁËÇÍÇ - ÇÑÁÊËÅÉÏ

7.20(ΠΕΠΑΓΝΗ)-8.50-11.45-15.0017.00(FB) -19.15

08.50-12.00-15.00-17.00(FB)-19.15

10.00-12.00-15:0017.00(FB)-19.15

ÔÕÌÐÁÊÉ - ÇÑÁÊËÅÉÏ

6.30 - 7.30 (ΠΕΠΑΓΝΗ) -7.40-9.05 -10.15 -12.00 -13.45- 15.15-17.15(FB) -19.30

6.30-08.00-09.05-10.15-12.15-13.45 -15.15-17.15(FB)-19.30

08.00-10.15-12.15-13.4515.15-17.15(FB)-19.30

ÌÏÉÑÙÍ.......................................28923 40100 ÁÑÊÁËÏ×ÙÑÉÏÕ..............28910 23013,23035 ÁÃÉÁÓ ÂÁÑÂÁÑÁÓ........................28943 40100 ÓÐÇËÉÏÕ.....................................28320 22222 ÔÕÌÐÁÊÉÏÕ.................................28920 51219 ÐÏÌÐÉÁÓ.....................................28920 41300 ÓÉÂÁ.............................................28920 42236 ÁÃÉÙÍ ÄÅÊÁ................................28920 31268 ÃÑÇÃÏÑÉÁÓ.................................28920 43210 ÂÁÓÉËÉÊÁ ÁÍÙÃÅÉÁ.....................28920 71111

ÅËÔÁ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ÊÔÅË ΑΠΟ 26-2-2018

ÅÊÁÂ...........................................................166

ÁÓÇÌÉÏÕ...................................28930 31020

ÂÉÁÍÍÏÕ....................................28950 22203

ÊÔÅÏ ΚΤΕΟ ΜΕΣΣΑΡΑΣ........................28920 23100

ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ

ÊÔÅË

ÃÅÑÃÅÑÇÓ...................................28940 41314

ÌÏÉÑÅÓ.......................................28920 22371

ÌÅËÁÌÐÙÍ................................28320 41202

ÇÑÁÊËÅÉÏÕ ..............................2810 3411600

ÆÁÑÏÕ.......................................28940 31170

ÌÏÉÑÅÓ......................................28920 25055

ÆÁÑÏÕ.........................................28940 31206

ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΠΥΡΓΟΥ................... 28920 53303

ÔÕÌÐÁÊÉÏÕ...............................28920 51335

ÐÕÑÃÏÕ.....................................28930 22244

XAÑAKA.......................................28933 40000

ÔÅËÙÍÅÉÁ

ÁÃÉÙÍ ÄÅÊÁ............................28920 31240

ÁÃÉÁÓ ÂÁÑÂÁÑÁÓ....................28940 22210

ÌÉÁÌÏÕ.......................................28920 94160

ΑΓΙΑΣ ΓΑΛΗΝΗΣ...........................28320 91111

ÌÏÉÑÙÍ.....................................28920 22268

ÌÏÉÑÙÍ

28923 40500

ÁÃÉÁÓ ÂÁÑÂÁÑÁÓ

28940 22846

ÇÑÁÊËÅÉÏ........2810 246530,255965,246531

ÔÕÌÐÁÊÉÏÕ

28923 40600

ÐÕÑÃÏÓ ÌÏÍÏÖÁÔÓÉÏÕ 28933 40128-129

ÁÃÉÏÓ ÍÉÊÏËÁÏÓ......................28410 22234

ÆÁÑÏÕ 28943 40216

ÂÉÁÍÍÏÕ

28953 40147

ÓÇÔÅÉÁ........................................28430 22272

ÁÓÇÌÉ

28933 40233

ÃÅÑÃÅÑÇ

28943 40323

ÁÃÉÏÉ ÄÅÊÁ

28920 31490

ÓÐÇËÉÏÕ

O Γερμανός Υπουργό

28320 22311

ÉÅÑÁÐÅÔÑÁ................................28420 28237 ΡΕΘΥΜΝΟ...................................2831 022212


Τρίτη 10 Απριλίου 2018

47

Χιούμορ

Μόνο το χιούμορ μας σώζει

Γελάτε γιατί χανόμαστε! Στις σκληρές εποχές που ζούμε, το μόνο που μας σώζει είναι το χιούμορ ως αντίδοτο για να αντιμετωπίσουμε -και να ξορκίσουμε!- τις άγριες καταστάσεις που ζούμε καθημερινά. Ας πάρουμε λοιπόν… ανάσες γέλιου μέσα από τις γραμμές που ακολουθούν, με μερικά από τα ανέκδοτα τα οποία κυκλοφορούν στις παρέες -αλλά και με κάποιες απίστευτες πινακίδες!- που ίσως μας κάνουν και μας να γελάσουμε…

Παραμύθι

Ο μικρός δεν μπορούσε να κοιμηθεί μέχρι αργά την νύχτα. Η μαμά του προσπαθεί να τον ηρεμήσει. - Σώπα παιδάκι μου, όπου να ‘ναι θα ‘ρθει ο μπαμπάς και θα μας πει ένα παραμύθι. - Τι παραμύθι, μαμά; - Πού ήταν μέχρι αυτή την ώρα..!

Αναζήτηση -θα ήθελα να βρω ένα κορίτσι να με αγαπάει γι αυτό που είμαι. -Και τι είσαι; -Παντρεμένος!

Στο «στούντιο μασάζ»

Ο κομπογιαννίτης Ένας κομπογιαννίτης αλλά παμπόνηρος τύπος σκέφτηκε να ανοίξει ένα χώρο για να βγάζει λεφτά. Βάζει μία ταμπέλα απ΄ έξω: «Θεραπεύουμε τα πάντα με 50 €. Αν δεν θεραπευτείτε σας επιστρέφουμε 100 €». Ένας κανονικός γιατρός θέλοντας να ξεσκεπάσει τον απατεώνα αλλά και νομίζοντας ότι είναι μία καλή ευκαιρία να του πάρει ένα εκατοστάρικο για να τον τιμωρήσει, πάει επίσκεψη. -«Γιατρέ έχω χάσει την αίσθηση της γεύσης» του λέει. -«Μαρία, φέρε παρακαλώ το φάρμακο Νο22 και ρίξτε 3 σταγόνες στο στόμα του ασθενούς» λέει στην βοηθό του κομπογιαννίτης. Ο γιατρός φτύνει το φάρμακο και λέει: «Μα αυτό δεν είναι φάρμακο! Είναι πετρέλαιο!» -«Συγχαρητήρια. Η γεύση σας επέστρεψε! 50 € παρακαλώ». Ο αληθινός γιατρός φεύγει τσατισμένος αλλά δε το βάζει κάτω και επιστρέφει σε μερικές μέρες αποφασισμένος να πάρει πίσω τα χρήματά του: -«Γιατρέ έχασα τη μνήμη μου και δεν θυμάμαι πια τίποτα». -«Μαρία φέρε παρακαλώ το φάρ-

μακο Νο 22 και ρίξτε 3 σταγόνες στο στόμα του ασθενούς» ξαναλέει ο κομπογιαννίτης. -«Μα αυτό το φάρμακο είναι για τη θεραπεία της γεύσης» λέει πανικόβλητος ο κανονικός γιατρός! -«Συγχαρητήρια! Η μνήμη σας επανήλθε. 50 € παρακαλώ». Ο γιατρός φεύγει εξαγριωμένος και μετά από μερικές ημέρες επιστρέφει: -«Γιατρέ η όρασή μου έχει αδυνατίσει πολύ. Μπορείτε να κάνετε κάτι;» -«Δυστυχώς κύριε δεν έχουμε φάρμακο για αυτό. Παρακαλώ πάρτε αυτό το 100ρικο» και του δίνει 20 €. -«Μα αυτό είναι 20αρικο!» του λέει. «Συγχαρητήρια. Η όρασή σας επανήλθε! 50 € παρακαλώ!»

Ένας 80αρης παππούς ενώ κάνει τη βόλτα του, περνάει απέξω από ένα πονηρό «στούντιο μασάζ». Τον βλέπει η υπεύθυνη του καταστήματος και του λέει: – Έλα μέσα παππούλη να περάσεις καλά! – Τι λες κοπέλα μου; Δε μπορώ! Άσε με! – Έλα να δοκιμάσεις και πού ξέρεις, μπορεί να τα καταφέρεις, επιμένει η γυναίκα. Μπαίνει μέσα ο παππούς, παίρνει το καλύτερο κορίτσι και του αλλάζει τα φώτα! Τον βλέπει η υπεύθυνη του χώρου και του λέει: – Βρε παππού πλάκα μας κάνεις; Τι λες πως δε μπορείς; Το εξάντλησες το κορίτσι μας! – Να το κάνω μπορώ κοπέλα μου! Να πληρώσω δε μπορώ!

Στη ζούγκλα Είναι ένας ιεραπόστολος και περπατάει στην Αφρική. Στο δρόμο συναντάει ένα κανίβαλο. Φοβισμένος προσεύχεται στο Θεό λέγοντας: – Κύριε προστάτεψε το ποίμνιο σου! Και λέει ο ανθρωποφάγος: – Κύριε ευλόγησον το γεύμα τούτον!

Τα ρούχα του έρωτα Πάει η γιαγιά στο δωμάτιο της εγγονής και την βλέπει γυμνή. – Γιατί κοριτσάκι μου είσαι γυμνό; Θα πουντιάσεις. – Όχι γιαγιά φοράω τα ρούχα του έρωτα, απαντά το κοριτσάκι. Φεύγει η γιαγιά, μα το άλλο βράδυ ήταν και αυτή γυμνή στο κρεβάτι. Μπαίνει μέσα ο παππούς και την ρωτά: – Γιατί είσαι γυμνή; – Μα δεν είμαι γυμνή, φοράω τα ρούχα του έρωτα! του απαντάει. Και ο παππούς: – Ε, και δεν μπορούσες να τα σιδερώσεις λιγάκι;

ΩΧ, ΤΟ ΜΑΤΙ ΜΟΥ!


48

Αυτοκίνητο

Τρίτη 10 Απριλίου 2018

Η «μοναδική» LaFerrari Aperta

Η

LaFerrari Aperta δεν είναι ένα όχημα για κοινούς θνητούς, καθώς, με τιμή 2,2 εκατομμύρια δολάρια, απευθύνεται σε πολύ-πολύ λίγους, για μας τους υπόλοιπους ισχύει το «φάτε μάτια ψάρια» . Η LaFerrari Aperta τροφοδοτείται με κινητήρα V12 6,2 λίτρων που παράγει 800 ίππους. Υποστηρίζεται από ηλεκτροκινητήρα, ο οποίος συνεισφέρει επιπλέον 163 ίππους. Αυτό επιτρέπει στο εντυπωσιακό roadster να διαθέτει συνδυασμένη ισχύ 963 ίππους. Μόλις μεταφερθεί όλη η ισχύς στο δρόμο, το αυτοκίνητο θα εκτοξευθεί από 0-100 km/h σε μόλις 2,9 sec, πριν φτάσει δηλαδή στην τελική ταχύτητα των 355 km/h. Η ιταλική εταιρεία Ferrari, κατασκευής σπορ αυτοκινήτων υψηλών επιδόσεων, ανήκει στον όμιλο της Fiat και είναι οικονομικά ανεξάρτητη. Η έδρα της είναι στο Μαρανέλλο στην επαρχία Μόντενα της Ιταλίας. Η ιστορία της ξεκινάει με την ίδρυση της Auto Avio Costruzioni από τον Έντσο Φερράρι, η οποία κατασκεύασε το πρώτο της αυτοκίνητο το 1940. Ωστόσο, η ίδρυση της εταιρείας ως κατασκευάστρια αυτοκινήτων συνήθως αναγνωρίζεται το 1947, όταν κατασκευάστηκε το πρώτο αυτοκίνητο μάρκας Ferrari. Το εμπορικό σήμα της Ferrari, το οποίο είναι διάσημο σε ολόκληρο τον κόσμο, είναι το μαύρο ανορθωμένο άλογο (Cavallino Rampante) σε κίτρινη ασπίδα, με το κάτω μέρος των γραμμάτων S F για τη Scuderia Ferrari, με τρεις ρίγες, μία πράσινη, μία λευκή και μία κόκκινη, τα εθνικά χρώματα της Ιταλίας, στην κορυφή. Αυτό είναι το λογότυπο που εμφανίζεται σε όλα τα αγωνιστικά αυτοκίνητα της ομάδας. Κατά τη διάρκεια της ιστορίας της, η εταιρεία έγινε γνωστή για τη συνεχόμενη συμμετοχή της στους αγώνες αυτοκινήτου και ειδικά στην Φόρμουλα 1, όπου γνώρισε μεγάλες επιτυχίες.

Θα καθήσετε στο τιμόνι;

Περάστε για μια βόλτα...

Το εμπορικό σήμα της Ferrari, το οποίο είναι διάσημο σε ολόκληρο τον κόσμο, είναι το μαύρο ανορθωμένο άλογο (Cavallino Rampante) σε κίτρινη ασπίδα

Βλέμμα.. αφ΄υψηλού

Με εντυπωσιακή γραμμή


Τρίτη 10 Απριλίου 2018

49

Ειδήσεις

Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική

Ηλεκτρονικά έγγραφα & ψηφιακή υπογραφή στο Δημόσιο Τ η μεταρρύθμιση του Δημοσίου, με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών, όπως άλλωστε επιβάλλεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση προωθούν τα υπουργεία Ψηφιακής Πολιτικής και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, μέσω του έργου «Κεντρική υποδομή για την ηλεκτρονική ανταλλαγή εγγράφων μεταξύ των φορέων του Δημοσίου, με προηγμένες ψηφιακές υπογραφές».

Πρόκειται για σύστημα που αποτελεί έργο - σταθμό για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, μεγάλο βήμα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό στη χώρα και θα εφαρμοστεί σε όλο το Δημόσιο, όπως είπαν την περασμένη εβδομάδα κατά την παρουσίαση, ο Νίκος Παππάς και η Όλγα Γεροβασίλη, από κοινού με τον γενικό γραμματέα Ψηφιακής Πολιτικής Στέλιο Ράλλη. Όπως υπογράμμισαν, μέσω του έργου θα αντικατασταθεί το «χαρτί», που ευνοεί τη διατήρηση του πελατειακού κράτους, αλλά ορισμένες φορές και την παραβίαση των κανόνων.

Νέα δεδομένα

Σύμφωνα με την παρουσίαση: zzΤο σύστημα θα οδηγήσει σε βελτιστοποίηση, αυτοματοποίηση και σημαντική επιτάχυνση της διεκπεραίωσης των εργασιών. zzΤα έγγραφα θα διακινούνται με αξιοπιστία, διαφάνεια και ασφάλεια, ενώ ο εντοπισμός τους θα γίνεται με ταχύτητα, αποκλείοντας κάθε περίπτωση απώλειάς τους. zzΟι πολίτες θα εξυπηρετούνται ταχύτερα και ευκολότερα, κάτι που θα βελτιώσει την ποιότητα των υπηρεσιών του Δημοσίου. Η ετήσια εξοικονόμηση, ήδη από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του συστήματος, θα φτάσει για το Δημόσιο, σύμφωνα με μελέτη του ΙΟΒΕ, τα 380 εκατ. ευρώ. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε μόλις 22,5 εκατ. ευρώ, αφορά 21.000 φορείς του Δημοσίου και θα καλυφθεί από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Το σύστημα βρίσκεται ήδη σε πλήρη λειτουργία στο υπουργείο ΨΗΠΤΕ και χρησιμοποιείται από τους 600 υπαλλήλους του.

Διαλειτουργικότητα

«Η λέξη - κλειδί είναι “διαλειτουργικότητα”» υπογράμμισε ο Νίκος Παππάς και εξήγησε ότι τα ηλεκτρονικά συστήματα του Δημοσίου θα «επικοινωνούν» μεταξύ τους. «Μέχρι χθες παραγγέλνονταν συστήματα που είτε έμεναν στα συρτάρια και απαξιώνονταν λόγω της εξέλιξης της τεχνολογίας είτε δεν είχαν καμία επαφή μεταξύ τους. Αυτό τελειώνει». Ο Ν. Παππάς ενημέρωσε ότι η χώρα έχει θεσμοθετήσει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης από το... 2001, όμως σήμερα θεσπίζεται με υποχρεωτικό χαρακτήρα. zzΠροκειμένου να εφαρμοστεί το σύστημα, απαραίτητες είναι οι «αναγνωρισμένες ψηφιακές υπογραφές» Μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί και είναι σε ισχύ 55.000 ψηφιακά πιστοποιητικά, επί συνόλου 150.000 για δημοσίους υπαλλή-

πρωτόκολλα επικοινωνίας για τη διασύνδεση τοπικών συστημάτων ηλεκτρονικής ανταλλαγής εγγράφων, τήρηση ιστορικού των εγγράφων σε κρυπτογραφημένη μορφή, δυνατότητα ιχνηλασιμότητας και λειτουργική αρχειοθέτηση όλων των εγγράφων του Δημοσίου. Παράλληλα, εκπαίδευση χρηστών, διαχειριστών και χειριστών του συστήματος.

Από την παρουσίαση του συστήματος λους, επιχειρήσεις και επαγγελματικές ομάδες. zzΤο «Κεντρικό σύστημα ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων δημοσίου» θα φιλοξενηθεί στο G-Cloud. Εξοικονομεί εκατομμύρια ευρώ για το Δημόσιο, καθώς συγκεντρώνει στον ίδιο χώρο συστήματα που θα κόστιζαν πολλαπλάσια αν λειτουργούσαν μεμονωμένα. Εκεί έχει εγκατασταθεί η “Διαύγεια”, σε καθεστώς πλήρους ασφάλειας και λειτουργίας. zzΓια την τηλεπικοινωνιακή και ηλεκτρονική υποδομή των φορέων του Δημοσίου, όπως και αυτού του συστήματος, θα χρησιμοποιηθεί το ΣΥΖΕΥΞΙΣ. Δηλαδή, το Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης, το οποίο αναβαθμίζεται με την επέκτασή του σε 40.000 δημόσια κτήρια. Ανά-

μεσά τους Σχολικά συγκροτήματα, Κέντρα Υγείας και άλλες, αποκεντρωμένες υπηρεσίες σε όλη τη χώρα. «Θέτουμε τις βάσεις για να παραδώσουμε στους Έλληνες πολίτες ένα κράτος ψηφιακό, προσβάσιμο και ανοιχτό στον δημοκρατικό έλεγχο. Πυλώνα της παραγωγικής ανασυγκρότησης και της δημοκρατίας. Αντάξιο της επόμενης μέρας για τη χώρα. Αυτό το ψηφιακό κράτος οραματιζόμαστε, γι’ αυτό εργαζόμαστε», είπε η Όλγα Γεροβασίλη.

Τα δομικά στοιχεία

Ο γενικός γραμματέας Ψηφιακής Πολιτικής Στέλιος Ράλλης παρουσίασε τα δομικά στοιχεία του έργου της ψηφιοποίησης, στα οποία περιλαμβάνονται: ένας κεντρικός κόμβος διακίνησης εγγράφων με παροχή αποδεικτικών παράδοσης,

Το Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης αναβαθμίζεται με την επέκτασή του σε 40.000 δημόσια κτήρια. Ανάμεσά τους Σχολικά συγκροτήματα, Κέντρα Υγείας και άλλες, αποκεντρωμένες υπηρεσίες σε όλη τη χώρα


50

Βιβλιοπαρουσίαση

Τρίτη 10 Απριλίου 2018

«Ελευθέριος Βενιζέλος: ο άνθρωπος, ο ηγέτης»

Πόσο δύσκολο είναι να βιογραφηθεί μια προσωπικότητα σαν τον Βενιζέλο;

Η

βιογραφία του Ελευθερίου Βενιζέλου από τον Νίκο Παπαδάκη, γενικό διευθυντή του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» που εδρεύει στα Χανιά, είναι μια ιδιαίτερη συνεισφορά στη βιβλιογραφία. Γράφει ο: Ευάνθης Χατζηβασιλείου*

Είναι πολύ δύσκολο να βιογραφηθεί ένα πρόσωπο σαν τον Βενιζέλο. Η προφανέστερη δυσκολία αφορά την εμπλοκή του στον Εθνικό Διχασμό, αλλά υπάρχουν πρόσθετα προσκόμματα. Το σημαντικότερο προέρχεται από την ασυνήθιστα ευρεία επιρροή του Βενιζέλου στη συνολική πορεία της χώρας: την καθόρισε εδαφικά, στο πεδίο της πολιτικής της οργάνωσης, των θεσμών, των μεγάλων τομών της Μεγάλης Ιδέας και κατόπιν της αντικατάστα-

πλέον –στοιχείο κρίσιμο σε μια βιογραφία– στην προσωπικότητα του Βενιζέλου επενεργεί και η κρητική ταυτότητα. Η τοπική εμπειρία καθορίζει το πρόσωπο, του προσφέρει ένα μεγάλο τμήμα των βιωμάτων, της κοσμοαντίληψης, του πνευματικού βάθους της προσωπικότητάς του. Ο Παπαδάκης αποτυπώνει με πληρότητα την επίδραση της κρητικής ταυτότητας στην προσωπικότητα και στη δημόσια δράση του Βενιζέλου. Το βιβλίο εδράζεται σε μια βασική επιλογή. Ο Παπαδάκης δεν περιγράφει έναν «αναλλοίωτο», αλλά έναν «εξελισσόμενο» Βενιζέλο, αποτυπώνοντας παράλληλα τα στοιχεία της στοχοθεσίας του –πρώτιστα, τη φιλελεύθερη ταυτότητά του– που έμειναν σταθερά. Αποτιμά τη σημασία της κλασικής του παιδείας, η οποία τον βοηθούσε να αίρεται πάνω από τις πολιτικές μόδες της εποχής του και να διατηρεί προσηλωμένο το βλέμμα του σε περισσό-

Κρητική ταυτότητα Επιπλέον –στοιχείο κρίσιμο σε μια βιογραφία– στην προσωπικότητα του Βενιζέλου επενεργεί και η κρητική ταυτότητα. Η τοπική εμπειρία καθορίζει το πρόσωπο, του προσφέρει ένα μεγάλο τμήμα των βιωμάτων, της κοσμοαντίληψης, του πνευματικού βάθους της προσωπικότητάς του. Ο Παπαδάκης αποτυπώνει με πληρότητα την επίδραση της κρητικής ταυτότητας στην προσωπικότητα και στη δημόσια δράση του Βενιζέλου

σής της από τον νέο στόχο του έθνους, την ένταξη στην Ευρώπη. Καταλυτική ήταν η επιρροή του στα πεδία της οικονομίας, της σωματειακής οργάνωσης, της εργατικής νομοθεσίας, της εκπαίδευσης, της Δικαιοσύνης.

Προκλήσεις Οι προκλήσεις μιας τόσο πολυεπίπεδης εξέτασης είναι πραγματικά γιγάντιες. Επι-

τερο μόνιμα, διαχρονικά ιδεολογικά μεγέθη. Τονίζει την έμφαση του Βενιζέλου σε θεμελιώδεις φιλελεύθερες αξίες: το κράτος δικαίου, τη λογοδοσία της ηγεσίας, την εξισορρόπηση της ενίσχυσης της εκτελεστικής εξουσίας με την ενδυνάμωση του αυτεξούσιου πολίτη (βασικό χαρακτηριστικό της συνταγματικής αναθεώρησης του 1911), τον αυτοπεριορισμό της πολιτικής εξουσίας (βασικό βήμα, η

ίδρυση του Συμβουλίου της Επικρατείας), την ευνομία, την έμφαση στην αριστεία, τον βασικό, τέλος, φιλελεύθερο στόχο της αυτοβελτίωσης του ατόμου.

Ερμηνεία Ο Παπαδάκης προσφέρει μια ουσιαστική ερμηνεία και για τη διεθνή στρατηγική του Κρητικού ηγέτη. Ο Βενιζέλος αγωνίστηκε για την ένωση με την Ελλάδα σε

Το βιβλίο «Ελευθέριος Βενιζέλος: ο άνθρωπος, ο ηγέτης» του Νικολάου Εμμ. Παπαδάκη είναι μια έκδοση 1.160 σελίδων από το Βιβλιοπωλείον της Εστίας και το Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος»

μια εποχή κατά την οποία η Κρήτη ήταν υπό τον έλεγχο των Μεγάλων Δυνάμεων. Εκεί –στη διεθνή Χαλέπα των αρχών του 20ού αιώνα– σπούδασε σε πρώτη φάση τη διαμόρφωση των πολύπλοκων διεθνών ισορροπιών (και απέδειξε πόσο καλά τις αντιλαμβανόταν όταν τις έβαλε να λειτουργήσουν υπέρ του κατά το κίνημα του Θερίσου). Αντιλαμβανόταν ότι ο σεβασμός του φιλελεύθερου κράτους –περιλαμβανομένου του σεβασμού των δικαιωμάτων της μουσουλμανικής μειονότητας– ήταν μια προϋπόθεση για την άσκηση του δικαιώματος της αυτοδιάθεσης από τους Κρήτες. Και αυτό διαπέρασε την πολιτική του και ως πρωθυπουργού στην περίοδο των εθνικών πολέμων, από το 1912 ώς το 1920: η Μεγάλη Ιδέα του Βενιζέλου δεν αποσκοπούσε σε ένα εθνοκαθαρμένο κράτος: ήταν η ιδέα ενός φιλελεύθερου κράτους, στο οποίο θέση και δικαιώματα θα είχαν όλοι οι Ελληνες πολίτες. Αυτό ήταν ένα στοιχείο που συνέβαλε καθοριστικά στην επιτυχία των ελληνικών εθνικών διεκδικήσεων σε εκείνη την κρίσιμη περίοδο. Τέλος, ο Βενιζέλος αντιλαμβανόταν ότι οι δυνατότητες της μικρής του χώρας μεγιστοποιούνταν με την ενεργό συμμετοχή της στη διεθνή ζωή και την εξασφάλιση των κατάλληλων συμμαχιών. Η υποδειγματική έρευνα στις πηγές, την οποία έκανε ο Παπαδάκης, είναι βέβαια μια απαραίτητη προϋπόθεση. Αλλά τα πιο σημαντικά βιβλία είναι αυτά τα οποία ενσωματώνουν την έρευνα, τον προβληματισμό, την αφοσίωση του συγγραφέα σε μια ευρύτερη περίοδο της ζωής του: ενσωματώνουν μια πνευματική περιουσία που σωρεύει ο συγγραφέας μια ολόκληρη ζωή. Ένα τέτοιο βιβλίο παρουσίασε ο Νίκος Παπαδάκης, και θα είναι πολύ δύσκολο, στο μέλλον, να μελετήσει κανείς τον Βενιζέλο χωρίς να το συμβουλευθεί. * Ο κ. Ευάνθης Χατζηβασιλείου είναι καθηγητής στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το κείμενο του δημοσιεύτηκε στην «Καθημερινή».


Τρίτη 10 Απριλίου 2018

51

Διατροφή

Έ

να από τα πιο παλιά θεραπευτικά φυτά, η αγκινάρα χρονολογείται πίσω στον 4ο αιώνα π.Χ. όπου οι αρχαίοι Έλληνες και οι Ρωμαίοι τη χρησιμοποιούσαν για πεπτικά προβλήματα. Αργότερα, τον 16ο αιώνα, χρησιμοποιήθηκαν σε προβλήματα που αφορούσαν το συκώτι και τον ίκτερο, η φήμη της, ωστόσο, εξαπλώθηκε τον 20ο αιώνα, όπου έγινε δημοφιλής ως ένα πολύ γευστικό φαγητό με πολλά και πλούσια οφέλη. Η δύναμή της συγκεντρώνεται πιο πολύ στα φύλλα και είτε τις φάμε, είτε καταναλώσουμε το εκχύλισμά τους, τα οφέλη για τον οργανισμό μας είναι πολλά και ποικίλα. Κάνουν καλό στο πεπτικό: Κάτι ήξεραν οι αρχαίοι και κατανάλωναν αγκινάρες για την πέψη, αφού πράγματι έρευνες και κλινικές μελέτες έχουν δείξει ότι η κατανάλωση αγκινάρας βοηθάει σε χρόνια πεπτικά προβλήματα, συμπεριλαμβανομένου του ευαίσθητου στομαχιού, της νευρικής γαστροπάθειας, του φουσκώματος και του ευερέθιστου εντέρου. Είναι ό,τι πρέπει για δίαιτα: Τα 100 γραμμάρια αγκινάρας αποδίδουν μόλις 47 θερμίδες και εκτός αυτού είναι πλούσια σε φυτικές ίνες, παρέχοντάς σας, στην ίδια ποσότητα, 5,4 γραμμάρια φυτικών ινών, δηλαδή περίπου το 14% της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης. Οι φυτικές ίνες βοηθούν στον έλεγχο της δυσκοιλιότητας και συμβάλλουν στο να μην αισθανόμαστε πείνα άμεσα και ανοίγουμε συνεχώς το ψυγείο… τσιμπολογώντας. Ρίχνουν την κακή χοληστερίνη: Ο ρόλος των φυτικών ινών τους επεκτείνεται και στη χοληστερίνη, συμβάλλοντας στην υγεία της καρδιάς, αφού μειώνουν την κακή LDL χοληστερόλη, δεσμεύοντάς τη στο έντερο και εμποδίζοντας την απορρόφησή της. Οι πικρές ουσίες της, μια εκ των οποίων και η κυναρίνη, έχει βρεθεί, επίσης, ότι εμποδίζουν τη σύνθεση της χοληστερίνης και αυξάνουν την απέκκρισή της στη χολή, μειώνοντας τα ολικά επίπεδά της. Μειώνουν τον κίνδυνο διαφόρων ειδών καρκίνου: Οι αγκινάρες μειώνουν τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου στο έντερο εμποδίζοντας την απορρόφηση τοξικών συστατικών των τροφών και οι ανθοκυανίνες τους, που είναι ισχυρές

Βρίσκονται στην εποχή τους και δεν πρέπει να τις αφήσουμε να πάνε χαμένες

10

αντιοξειδωτικές ουσίες, σχετίζονται με μικρότερο κίνδυνο εμφάνισης καρκινικών κυττάρων στο στήθος και με την εμπόδιση ανάπτυξης όγκων. Το φυλλικό οξύ που βρίσκουμε στην αγκινάρα σε ποσοστό 17% της συνιστώμενης ημερήσια δόσης παίζει, επίσης, σημαντικό ρόλο στην αποτροπή βλαβών στο DNA, προλαμβάνοντας ορισμένες μορφές καρκίνου και το γαλλικό οξύ της εμποδί-

λόγοι για να φάμε αγκινάρες

ζει τον πολλαπλασιασμό των καρκινικών κυττάρων του προστάτη. Τονώνουν το ανοσοποιητικό: Όσο βρισκόμαστε ακόμη σε εποχή ιώσεων, οι αγκινάρες μπορούν να σας προστατέψουν από τα να αρρωστήσετε, χάρη στη βιταμίνη C που περιέχουν, η οποία φτάνει το 20% της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης σε ποσότητα 100 γραμμαρίων. Η βιταμίνη C, όπως όλοι ξέρουμε, βοηθά τον

Ζεστή σαλάτα με αγκινάρες & μυρωδικά Υλικά (για 8 άτομα) zz8 αγκινάρες, καθαρισμένες* και κομμένες στα 4 zz 200 ml έ.π. ελαιόλαδο zz200 γρ. ντοματίνια, κομμένα στη μέση zz5-6 φρέσκα κρεμμυδάκια, σε λεπτές ροδέλες zzαλάτι, πιπέρι zz1 ματσάκι μυρώνια, ψιλοκομμένα zz1 κ.σ. φρέσκια μαντζουράνα, ψιλοκομμένη zz1 κ.σ. μαϊντανό, ψιλοκομμένο zzχυμό από 1 λεμόνι zz2 κ.σ. ξίδι μπαλσάμικο

Εκτέλεση

Σε μια κατσαρόλα με νερό που κοχλάζει ζεματίζουμε τις αγκινάρες για 4-5 λεπτά. Τις μεταφέρουμε με τρυπητή κουτάλα σε μπολ με νερό της βρύσης και τις αφήνουμε να κρυώσουν για 1 λεπτό. Τις σουρώνουμε και τις στεγνώνουμε σε απορροφητικό χαρτί κουζίνας. Σε ένα βαθύ τηγάνι, σε μέτρια προς δυνατή φωτιά, ρίχνουμε το ελαιόλαδο και το αφήνουμε να κάψει. Σοτάρουμε

Φωτογραφία: Παναγιώτης Μπελτζινίτης τις αγκινάρες από όλες τις πλευρές, για περίπου 2-3 λεπτά, ώσπου να πάρουν χρώμα. Προσθέτουμε τα ντοματίνια και τα φρέσκα κρεμμυδάκια και μαγειρεύουμε για 5 λεπτά ακόμη ανακατεύοντας συνέχεια. Αλατοπιπερώνουμε και πασπαλίζουμε με τα μυρώνια, τη μαντζουράνα και τον μαϊντανό. Μαγειρεύουμε ώσπου το φαγητό να μείνει μόνο με τη σάλτσα του.

Στο τέλος, ρίχνουμε τον χυμό του λεμονιού, το τυρί και το ξίδι, τα αφήνουμε να πάρουν μια βράση, απομακρύνουμε από τη φωτιά και σερβίρουμε. *Όταν καθαρίσουμε τις αγκινάρες τις βάζουμε σε ένα μπολ με 4 ποτήρια νερό και τον χυμό από 6 λεμόνια, και τις διατηρούμε εκεί μέχρι να τις μαγειρέψουμε, για να μη μαυρίσουν.

οργανισμό να αποκτήσει άμυνες απέναντι σε μολυσματικές ασθένειες και τον «καθαρίζει» από τις ελεύθερες ρίζες που προκαλούν πρόωρη γήρανση. Ακόμη, ο σίδηρος που περιέχουν χαρίζει ενέργεια και δύναμη στον οργανισμό καθημερινά. Κάνουν καλό στα οστά: Ως λαχανικά που αποτελούν πηγή βιταμίνης Κ, οι αγκινάρες παίζουν σημαντικό ρόλο στην υγεία των οστών, προωθώντας τη δραστηριότητα σχηματισμού τους, ενώ περιέχουν και μαγνήσιο, το οποίο βοηθά στην αύξηση της οστικής πυκνότητας, μειώνοντας τον κίνδυνο οστεοπόρωσης. Ωφελούν την υγεία του εγκεφάλου: Οι ανθοκυανίνες της ωφελούν τη μνήμη και η βιταμίνη Κ που περιέχει, όταν βρίσκεται σε επαρκή επίπεδα στη διατροφή μας, βοηθά στη μείωση εμφάνισης βλαβών στους νευρώνες του εγκεφάλου –γι’ αυτό άλλωστε και χρησιμοποιείται στη θεραπεία ασθενών που πάσχουν από Αλτσχάιμερ. Ευεργετούν το νευρικό σύστημα: Η περιεκτικότητά τους σε βιταμίνες του συμπλέγματος Β, όπως νιασίνη, βιταμίνη Β6, θειαμίνη και παντοθενικό οξύ βοηθούν στις κυτταρικές μεταβολικές λειτουργίες και προωθούν την υγεία του νευρικού συστήματος. Ρυθμίζουν την αρτηριακή πίεση, ωφελώντας την καρδιά: Ο ρόλος τους ως ρυθμιστές της αρτηριακής πίεσης οφείλεται στο κάλιο που περιέχουν, το οποίο εξισορροπεί την επίδραση του νατρίου και βοηθά στον έλεγχο του καρδιακού παλμού. Κάνουν καλό μετά το μεθύσι:Να και μια ιδιότητά τους που ίσως ενθουσιάσει περισσότερο τους νέους. Τα φύλλα της αγκινάρας, λόγω της δράσης τους στο συκώτι, θεωρείται πως μπορούν να καταπραΰνουν τον πονοκέφαλο, ο οποίος προέρχεται μετά από μια βραδιά με αλκοόλ.


52

Τρίτη 10 Απριλίου 2018

Πρεμιέρα σήμερα Τετάρτη 14/4 του παιδικού τουρνουά ποδοσφαίρου της ΑΕΜ Αρχίζει σήμερα Τετάρτη 11/4 του Πάσχα στις 15.30 το καθιερωμένο Παιδικό τουρνουά ποδοσφαίρου που διοργανώνει η Ακαδημία της Αθλητικής Ένωσης Μοιρών από τις 11 έως τις 14 Απριλίου στο στάδιο Μοιρών. Αναλυτικά το πρόγραμμα , οι όμιλοι των ομάδων που συμμετέχουν και η ακριβή ώρα έναρξης των αγώνων:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΟΙΡΩΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2009-2010

ΟΜΑΔΕΣ 1. ΑΟΤ 2. ΑΕΜ 3. ΦΑΙΣΤΟΣ 4. ΚΟΡΑΚΑΣ/ΟΦΗ 5. F.A. ΓΟΡΤΥΝΑΣ 6. ΟΣΦΠ 7. ΟΦΗ Α ‘ ΟΜΙΛΟΣ Β’ ΟΜΙΛΟΣ 1. ΑΟΤ 1. ΟΣΦΠ 2. ΟΦΗ 2. F.A. ΓΟΡΤΥΝΑΣ 3. ΑΕΜ 3. ΚΟΡΑΚΑΣ/ΟΦΗ 4. ΦΑΙΣΤΟΣ Α΄ΦΑΣΗ ΩΡΑ ΓΗΠΕΔΟ Α ΓΗΠΕΔΟ Β 15:30-15:50 1) ΑΕΜ –ΦΑΙΣΤΟΣ 2).A.ΓΟΡΤΥΝΑΣ- ΚΟΡΑΚΑΣ/ΟΦΗ 16:00-16:20 3) ΑΟΤ -ΟΦΗ 4) ΚΟΡΑΚΑΣ/ΟΦΗ- ΟΣΦΠ 16:30-16:50 5) ΦΑΙΣΤΟΣ-ΟΦΗ 6) ΟΣΦΠ – F.A. ΓΟΡΤΥΝΑΣ 17:00-17:20 7)ΑΕΜ –ΑΟΤ 17:30-17:50 8)ΑΕΜ-ΟΦΗ 9)ΑΟΤ-ΦΑΙΣΤΟΣ Β΄ΦΑΣΗ ΩΡΑ ΓΗΠΕΔΟ Α ΓΗΠΕΔΟ Β 18:00-18:20 1ος ΝΙΚ.Α’ΟΜ.-2ος ΝΙΚ.Β’ΟΜ. 8)ΗΤΤ.1-ΗΤΤ.3 18:25-18:45 2ος ΝΙΚ.Α’ΟΜ.-1ος ΝΙΚ. Β’ΟΜ. 10)ΗΤΤ.2 –ΗΤΤ. 3 18:50-19:10 11)ΗΤΤ. 1 – ΗΤΤ. 2 ΘΕΣΗ 7: ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ 8 ΘΕΣΗ 6: ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ 10 ΘΕΣΗ 5 : ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ 11 Γ’ ΦΑΣΗ ΘΕΣΕΙΣ 4,3 ΩΡΑ 19:15-19:35 ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ 7–ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ 9 ΘΕΣΕΙΣ 2,1 ΩΡΑ 19:40-20:00 ΝΙΚΗΤΗΣ 7 –ΝΙΚΗΤΗΣ9 20:05 ΑΠΟΝΟΜΕΣ ΠΕΜΠΤΗ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2007-2008 ΟΜΑΔΕΣ

Α΄ΟΜΙΛΟΣ Β΄ΟΜΙΛΟΣ Γ΄ΟΜΙΛΟΣ 1. ΑΟΤ1 4. ΠΟΑ 7. ΟΣΦΠ 2.ΡΟΥΒΑΣ 5.F.A.ΓΟΡΤΥΝΑΣ 8. ΑΟΤ 2 3.ΚΟΡΑΚΑΣ/ΟΦΗ 6. ΖΑΡΟΣ 9. ΑΕΜ Α΄ΦΑΣΗ ΩΡΑ ΓΗΠΕΔΟ Α ΓΗΠΕΔΟ Β 15:30-15:50 1)ΑΟΤ1 - ΡΟΥΒΑΣ 2) F.A.ΓΟΡΤΥΝΑΣ- ΖΑΡΟΣ 16:55-16:15 3) ΡΟΥΒΑΣ-ΚΟΡΑΚΑΣ/ΟΦΗ 4) ΖΑΡΟΣ-ΠΟΑ 16:20-16:40 5)ΚΟΡΑΚΑ/ΟΦΗ –ΑΟΤ 6)ΠΟΑ – F.A.ΓΟΡΤΥΝΑΣ 16:45-17:05 7) ΟΣΦΠ-ΑΕΜ 17:10-17:30 8)ΟΣΦΠ-ΑΟΤ2 17:35-17:55 9)ΑΕΜ-ΑΟΤ2 Β΄ΦΑΣΗ ΩΡΑ ΓΗΠΕΔΟ Α ΓΗΠΕΔΟ Β ΟΜΙΛΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 7,8,9 ΟΜΙΛΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 4, 5, 6 18:00-18:20 10) 3ος Α’ΟΜ. -3ο Β’ΟΜ. 11) 2ος Α’ΟΜ.- 2ος Β΄ΟΜ. 18:25-18:45 12)3ος Α’ΟΜ.-3ο Γ’ΟΜ. 13) 2ος Α’ΟΜ.- 2ο Γ’ΟΜ. 18:50-19:10 14) 3ος Β’ΟΜ.-3ο Γ’ΟΜ. 15) 2ος Β’ΟΜ. – 2ο Γ’ΟΜ. Γ΄ΦΑΣΗ ΩΡΑ 19:15-19:35 1ος Α’ ΟΜΙΛΟΥ- 1ος Β’ ΟΜΙΛΟΥ ΘΕΣΗ 3 19:40-20:00 1ος Β’ΟΜΙΛΟΥ – 1ος Γ’ ΟΜΙΛΟΥ ΘΕΣΗ 2 20:05-20:25 1ος Γ’ ΟΜΙΛΟΥ – 1ος Α΄ΟΜΙΛΟΥ ΘΕΣΗ 1 20:30 ΑΠΟΝΟΜΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2005-2006

ΟΜΑΔΕΣ Α’ ΟΜΙΛΟΣ Β’ ΟΜΙΛΟΣ 1. ΑΟΤ 5. ΟΣΦΠ 2. ΠΟΑ 6. ΑΣΤΕΡΙΩΝ 3. ΑΕΜ 1 7. ΑΕΜ 2 4. ΚΟΡΑΚΑΣ/ΟΦΗ 8. F.A.ΓΟΡΤΥΝΑΣ

ΑΕΜ: Επαιξαν ποδόσφαιρο, ήπιαν και τα ποτάκια τους… Ευχάριστα κύλισε η μεγαλοεβδομάδα για το ποδοσφαιρικό τμήμα της ΑΕΜ, καθώς κατάφεραν για άλλη μια φορά να πετύχουν τον ιδανικό συνδιασμό: Να παίξουν μπάλα οι βετεράνοι και οι Νέοι στην καθιερωμένη κάθε χρόνο συνάντηση τους και παράλληλα να πιούν «νομίμως» και λίγο παραπάνω… Ολα αυτά συνεβησαν το απόγευμα της Μεγαλης Πέμπτης στο στάδιο Μοιρών όπου μετα το ματς ακολούθησε η …άλλη συνάντηση με τα νηστίσιμα και τα ποτά που είχαν ετοιμάσει οι παράγοντες της ΑΕΜ . Με την ευχή και του Χρόνου με υγεία , όλοι εφυγαν ευχαριστημένοι, ανανεώνοντας το ραντεβού την επόμενη ποδοσφαιρική σεζόν.

Α΄ΦΑΣΗ 15:00-15:20 1) ΑΟΤ-ΚΟΡΑΚΑΣ 15:25-15:45 2) ΑΕΜ2- F.A. ΓΟΡΤΥΝΑΣ 15:50-16:10 3) ΠΟΑ- ΑΕΜ1 16:15-16:35 4) ΟΣΦΠ-ΑΣΤΕΡΙΩΝ Β΄ΦΑΣΗ 16:40 – 17:00 5) ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ 1 –ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ 2 17:05 - 17:25 6) ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ 3- ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ 4 17:30 - 17:50 7) ΝΙΚΗΤΗΣ 1- ΝΙΚΗΤΗΣ 2 17:55 – 18:15 8) ΝΙΚΗΤΗΣ 3 –ΝΙΚΗΤΗΣ 4 Γ΄ΦΑΣΗ ΩΡΑ ΘΕΣΕΙΣ 18:20 – 18:40 ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ 5 –ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ 6 7-8 18:45 -19:05 ΝΙΚΗΤΗΣ 5- ΝΙΚΗΤΗΣ 6 5-6 19:10 – 19:30 ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ 7-ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ 8 3-4 (ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ) 20:35 – 20: 55 ΝΙΚΗΤΗΣ 7 -ΝΙΚΗΤΗΣ 8 1-2 (ΤΕΛΙΚΟΣ) 20:00 ΑΠΟΝΟΜΕΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2003-2004 ΟΜΑΔΕΣ Α ‘ ΟΜΙΛΟΣ Β’ ΟΜΙΛΟΣ 1.ΑΕΜ 1. ΠΟΑ 2.F.C.ΓΟΡΤΥΝΑΣ 2. ΦΑΙΣΤΟΣ 3.ΑΟΤ 3. ΑΣΤΕΡΙΩΝ 4. ΚΟΡΑΚΑΣ/ΟΦΗ Α΄ΦΑΣΗ 14:30-14:50 1) ΑΟΤ -ΑΕΜ (ΝΟΚ ΑΟΥΤ) 14:55-15:15 2) F.C.ΓΟΡΤΥΝΑΣ-ΚΟΡΑΚΑΣ/ΟΦΗ (ΝΟΚ ΑΟΥΤ) 15:20-15:40 3) ΦΑΙΣΤΟΣ- ΑΣΤΕΡΙΩΝ * 15:45-16:05 4) ΦΑΙΣΤΟΣ – ΠΟΑ * 16:10-16:30 5) ΠΟΑ -ΑΣΤΕΡΙΩΝ * * Από τους αγώνες 3, 4, 5, περνούν οι 2 και ο τελευταίος σε βαθμολογία κατατάσσεται στον όμιλο των ηττημένων. Β΄ΦΑΣΗ ΘΕΣΕΙΣ 7, 6, 5 16:45-17:00 6) ΗΤΤ. 1 ου ΑΓΩΝΑ - ΗΤΤ. 2 ου ΑΓΩΝΑ 17:10-17:30 7) ΗΤΤ. 2 ου ΑΓΩΝΑ - ΗΤΤ. Β’ ΟΜΙΛΟΥ 17:35-17:55 8) ΗΤΤ. Β΄ΟΜΙΛΟΥ – ΗΤΤ. 1 ου ΑΓΩΝΑ

18:00- 18:20 9) ΝΙΚΗΤΗΣ 1 ου ΑΓΩΝΑ- 2 ο ΝΙΚΗΤΗ Β’ ΟΜΙΛΟΥ 18:25 -18:45 10) ΝΙΚΗΤΗΣ 2ου ΑΓΩΝΑ – 1 ο ΝΙΚΗΤΗ Β΄ΟΜΙΛΟΥ Γ΄ΦΑΣΗ ΘΕΣΗ 19:00 – 19:20 ΗΤΤΗΜ. 9 – ΗΤΤΗΜ. 10 4,3 19:30 -19:50 ΝΙΚΗΤΗΣ 9 – ΝΙΚΗΤΗΣ 10 2,1 20:00 ΑΠΟΝΟΜΕΣ

Παίζουν μπάλα μόνο σε Α1 και Α2 ΕΠΣΗ το Σαββατοκύριακο Με δύο μεσαρίτικα ντέρμπι συνεχίζεται το πρωτάθλημα στην Α1 ΕΠΣΗ το προσεχές Σαββατοκύριακο. Στους Αγίους Δέκα η Γόρτυνα υποδέχεται το Ζαρό και στις Μοίρες η ΑΕΜ την Φαιστό : Το σύνολο των αναμετρήσεων της Α1 ΕΠΣΗ θα γίνουν Σάββατο και τα παιχνίδια της Α2 Κυριακή. Αναλυτικά το πρόγραμμα

26η Αγωνιστική , Κυριακή 15/04/18 16:30 ΠΑΝΟΜ - ΡΩΜΑΝΟΣ ΜΑΛΙΩΝ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΗΡ. - ΑΛΜΥΡΟΣ ΠΟΑ ΜΟΙΡΕΣ - ΦΑΙΣΤΟΣ ΜΟΙΡΩΝ ΓΟΡΤΥΣ - ΖΑΡΟΣ ΑΓ. ΔΕΚΑ ΓΙΟΥΧΤΑΣ - ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ - ΤΥΛΙΣΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ - Α.Ε.ΚΑΤΣΑΜΠΑ ΘΡΑΨΑΝΟΥ ΜΙΝΩΙΚΗ - ΛΙΝΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Π.Α.Ο.ΚΡΟΥΣΩΝΑ - Α.Ο.Τ ΚΡΟΥΣΩΝΑ

Α2 Κατηγορία 25η αγωνιστική , Σάββατο 14/04/18 16:30 ΔΩΡΙΕΑΣ - ΔΙΑΣ ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ ΠΟΡΟΣ - Ε.Γ.Ο.Η ΕΡΓΟΤΕΛΗ ΔΟΞΑ ΓΑΛΙΑΣ - ΝΕΟΙ ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΓΑΛΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥ - ΑΣΗΜΙ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΙΩΝ ΡΟΥΒΑΣ - ΤΡΙΤΩΝΙΑ ΓΕΡΓΕΡΗΣ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ - Ο.Φ. Α ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ Α.Ο.ΚΑΜΙΝΙΩΝ - ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ ΕΓΟΗ ΡΑΥΚΟΣ - ΝΕΟΙ ΕΡΓΟΤΕΛΗ ΑΓ. ΜΥΡΩΝΑ


Τρίτη 10 Απριλίου 2018

53

Αθλητικά

Μόνος πρώτος στην κορυφή ο ΟΦΗ Νίκησε και τον Άρη 2-0 Την μοναξιά της κορυφής απολαμβάνει πλέον ο ΟΦΗ μετά την μεγάλη του νίκη επί τπου Άρη στο κατάμεστο Γεντί Κουλέ με 2-0. Ο ΟΦΗ άρχισε τον αγώνα με τον Παπαδόπουλο να προτιμά το 4-2-3-1, με τον Λεάλ να έχει ελεύθερο ρόλο. Ωστόσο, αν και στα πρώτα λεπτά οι γηπεδούχοι είχαν την κατοχή, έδειχναν ανήμποροι να απειλήσουν. Προσπαθούσαν να αναπτυχθούν κυρίως από τα άκρα, αλλά ο Αρης ήταν καλά κλεισμένος. Μετά το 15λεπτο οι Θεσσαλονικείς πήραν τα πάνω τους και ανέβασαν την απόδοσή τους. Πήραν την κατοχή της μπάλας (έφτασε στο 55%-45%), ενώ είχαν δύο ευκαιρίες για να προηγηθούν. Στο 17ο λεπτό μετά από κάθετη του Ιντζόγλου στον Κάσο, ο τελευταίος πλάσαρε εξ επαφής, αλλά ο Στρέζος βγήκε και έδιωξε τη μπάλα. Λίγο αργότερα, στο 20ο λεπτό, ο Διαμαντόπουλος με ωραία κεφαλιά ανάγκασε τον Στρέτζο σε νέα σπουδαία επέμβαση. Ο,τι δεν κατάφερε ο Αρης το έκανε ο ΟΦΗ στο φινάλε. Στο 45ο λεπτό και μετά από ωραία εναλλαγή της μπάλας, ο Μάνος από κοντά και πλάγια αριστερά πλάσαρε εύστοχα, ανοίγοντας το σκορ και βάζοντας «φωτιά» στις εξέδρες του κατάμεστου Γεντί Κουλέ. Σαν να μην έφτανε αυτό για τον Αρη, με το ξεκίνημα του β’ μέρους ο ΟΦΗ βρήκε και δεύτερο τέρμα. Συγκεκριμένα, στο 47ο λεπτό ο Βουό με τρομερή προσωπική ενέργεια και σουτ, έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα των φιλοξενούμενων για το 2-0. Η αντίδραση των αντιπάλων ήρθε με δύο μαζεμένες αλλαγές (Μπαργκάν και Πασσάς), ενώ ο Παπαδόπουλος προχώρησε σε αναγκαστική αλλαγή βάζοντας στη θέση του τραυματία (πρόβλημα στον προσαγωγό) Λεάλ τον Πορτουρίδη. Η συνέχεια είχε αρκετά νεύρα και ένταση, από την πλευρά των παικτών του Αρη που λίγο έλειψε να χαλάσουν το ματς. Ωστόσο, οι γηπεδούχοι δεν έπεσαν στην παγίδα και διατήρησαν με σχετική ευκολία τον έλεγχο του αγώνα. Μάλιστα, στα τε-

Παπαδόπουλος:

«Μάγκες οι παίκτες μου -αυτός είναι ο ΟΦΗ»

λευταία λεπτά ο Αρης φάνηκε να αποδέχεται τη μοίρα του με αποτέλεσμα ο ΟΦΗ να βγει μπροστά και να δημιουργήσει φάσεις για ένα τρίτο γκολ ΟΦΗ (Νίκος Παπαδόπουλος): Στρέζος, Αργυρόπουλος, Νάστος, Λεάλ (53΄ Πορτουλίδης), Βουό, Μάνος, Κομεσίδης, Μπολάκης, Μαχαίρας, Κουτσιανικούλης (85΄ Ντίνας), Ποτουρίδης (63΄ Βαφέας). Στον πάγκο οι: Δερμιτζάκης, Βαφέας, Ντίνας, Κοέλιο, Παπατόλιος, Περογαμβράκης, Πουρτουλίδης. Αρης (Δημήτρης Σπανός): Αναγωστόπουλος, Βαλεριάνος, Δεληζήσης, Σόουζα, Μουμίν, Ιντζόγλου, Κάσσος (52΄ Μπαργκάν), Πλατέλλας, Ντούνης (52΄ Πασσάς), Διαμαντόπουλος, Τζανακάκης (80΄ Μπούρμπος).

Iσοφάρισε στο τέλος ενώ μπορούσε και την νίκη ο Εργοτέλης Ο Εργοτέλης δεν πλήρωσε τον νόμο του ποδοσφαίρου, αφού για άλλη μια φορά έχασε πολλές ευκαιρόες, και απέσπασε πολύτιμη ισοπαλία (1-1) στην Καλαμαριά! Το αήττητο σερί του Απόλλωνα Πόντου στο πρωτάθλημα μετρά αισίως 10 αγώνες. Ωστόσο, δεν συνοδεύτηκε από νίκη, αλλά από τη δεύτερη διαδοχική εντός έδρας ισοπαλία. Οι «κοκκινόμαυροι» δεν κατάφεραν να κρατήσουν το γρήγορο προβάδισμα που πήραν στο 17΄ με τον Χασομέρη, αφού ο Εργοτέλης έχασε σωρεία ευκαιριών και εν τέλει δικαιώθηκε στο 82΄, ισοφαρίζοντας σε 1-1. Η ομάδα του Ηρακλείου μπορεί με το αποτέλεσμα αυτό να βρέθηκε κάτω από τη ζώνη υποβιβασμού, αλλά έχει περάσει τη διαδικασία επιτήρησης σε αντίθεση με όλους τους άλλους διεκδικητές της σωτηρίας, που κινδυνεύουν με αφαίρεση βαθμών. Έχει, λοιπόν, κάθε δικαίωμα να ελπίζει βάσιμα στη σωτηρία της. Ο Χασομέρης στο 17΄ άνοιξε το σκορ με κεφαλιά για τους γηπεδούχους, αλλά το δεύτερο γκολ που θα «καθάριζε» την υπόθεση

Ιδιαίτερα χαρούμενος για την εμφάνιση των παικτών του, τους οποίους και χαρακτήρισε μάγκες, εμφανίστηκε ο τεχνικός του ΟΦΗ, Νίκος Παπαδόπουλος. Πανευτυχής για τη νίκη του ΟΦΗ επί του Άρη και την εμφάνιση των παικτών του εμφανίστηκε ο Νίκος Παπαδόπουλος, όπου τους χαρακτήρισε μάγκες. Ο ικανός τεχνικός των «ασπρόμαυρων» ευχαρίστησε τον κόσμου που έδωσε βροντερό παρών στις εξέδρες του Γεντί Κουλέ. Αναλυτικότερα: Για τον αγώνα: «Παίζαμε με έναν αντίπαλο που έχει καλό πάσινγκ γκέιμ. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στους παίκτες μου. Το σημερινό παιχνίδι, το κέρδισε περισσότερη η αμυντική τακτική μας, η ψυχή και το τρέξιμο. Θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο για την ατμόσφαιρα που δημιούργησε. Οι παίκτες μου είναι μάγκες. Γίναμε μία οικογένεια. Αυτός είναι ο ΟΦΗ. Συγχαρητήρια στον Άρη για το καλό ποδόσφαιρο που έπαιξε κατά διαστήματα. Είναι δύο ομάδες που δεν αξίζουν να βρίσκονται στην κατηγορία». Για τη φετινή πορεία του ΟΦΗ: «Η ομάδα από την αρχή είχε χτιστεί πολύ καλά. Μόνο εγώ ξέρω πως έμειναν οι παίκτες που έμειναν. Στις 07:30 ήμουν στην τράπεζα για να τους βάλω λεφτά και να μην έχουν δικαίωμα προσφυγής. Έγινε λίγο πριν τον Κισσαμικό. Είναι ένα μεγάλο θαύμα. Η ομάδα συσπειρώθηκε και έφερε κοντά της ανθρώπους αλλά και τον κόσμο. Εγώ το έβλεπα ως απίθανο να γίνει. Στην Ελλάδα μετρούν τα αποτελέσματα, όπως φυσικά και η εικόνα της ομάδας. Μόνο μπράβο. Αυτοί οι παίκτες θα γραφτούν με κεφαλαία γράμματα στην ιστορία του ΟΦΗ και θα έχουν μεγάλο κέρδος στη συνέχεια της καριέρας τους». Για την επόμενη χρονιά του ΟΦΗ: «Θέλει μυαλό και γνώση για να οργανωθεί η ομάδα, ώστε να μην φτάσει ξανά στο ίδιο σημείο. Τα ίδια λάθη έχουν κάνει και άλλες ομάδες όπως ο Άρης. Δεν αξίζουν αυτές τις ομάδες να φτάνουν σε τέτοιο σημείο».

«Ναι» από την ΕΠΟ στον ΟΦΗ!

– νίκη δεν ήρθε ποτέ. Αντίθετα, οι φιλοξενούμενοι ήταν αυτοί που απείλησαν πολλές φορές με τους Μπουτσάκη (19΄), Κάιπερς (30΄). Ο Πάτας, βέβαια, στο 44΄ λίγο έλειψε να σημειώσει αυτογκόλ. Στο δεύτερο 45λεπτο ο Εργοτέλης συνέχισε να είναι απειλητικός, με τον Απόλλωνα Πόντου να δίνει χώρο. Η ομάδα της Καλαμαριάς είχε μία ευκαιρία με τον Συμελίδη στο 62΄, αλλά στο 74΄ οι «κιτρινόμαυροι» απάντησαν με άστοχο σουτ του Κάιπερς. Αυτή ήταν η προειδοποιητική βολή του Βέλγου, καθώς στο 82΄ ο από κάθετη του

Τσέλιου νίκησε τον Λόπεθ και διαμόρφωσε το 1-1. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ: Λόπεθ, Αμαραντίδης, Καλί, Σαμαράς, Γεωργιάδης, Μπρίτο, Συμελίδης, Βεργώνης, Καλογέρης (46΄ Τσεμπερίδης), Ηλιάδης (73΄ Βλαχομήτρος), Χασομέρης. ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ: Κατσιμήτρος, Νικολακάκης, Σταμόπουλος, Πάτας, Μπάτζιος, Τσέλιος, Μπουτσάκης (90΄ Ιατρούδης), Μπουρσέλης, Σταματάκος (90΄ Μανουσάκης), Έφορντ (73΄ Βογιατζής), Κάιπερς. Διαιτητής: Φωτιάδης (Σερρών) Βοηθοί: Κούλα (Ξάνθης), Καμπούρης (Σερρών)

Λίγη ώρα πριν την έναρξη του αγώνα με τον Αρη στο Γεντί Κουλέ, η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925, ανακοίνωσε μια ευχάριστη είδηση για τον κόσμο της ομάδας. Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 πέρασε με επιτυχία την επιτήρηση της ΕΠΟ και άνοιξε ο δρόμος για την αδειοδότηση, που θέλει να πάρει για να μπορέσει να αγωνιστεί του χρόνου στην Σούπερ Λίγκ. Η επίσημη ενημέρωση της ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 αναφέρει: Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 κάνει γνωστό ότι το Πρωτοβάθμιο Οργανο αδειοδότησης της ΕΠΟ ενημέρωσε και επίσημα την ομάδα μας, ότι πέρασε με επιτυχία τη διαδικασία της επιτήρησης. Με συντονισμένη προσπάθεια όλο το τελευταίο διάστημα και με χρήματα που διέθεσαν για αυτό το σκοπό επιχειρηματίες από το Ηράκλειο, αλλά και μέτοχοι της ομάδας, η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925, τακτοποίησε όλες τις οικονομικές της υποχρεώσεις, προκειμένου να έχει τις προυποθέσεις για να περάσει με επιτυχία τον πρώτο βαθμό αδειοδότησης. Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 θα ήθελε να ευχαριστήσει ακόμη μια φορά τους επιχειρηματίες που βοήθησαν για να στεφθεί με επιτυχία αυτή η υπόθεση. Παράλληλα, η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 θα ήθελε να ευχαριστήσει τον προιστάμενο λογιστηρίου, Μανόλη Βασιλάκη, για την άψογη καθοδήγηση και όλες τις ενέργειες που έγιναν για να καταθέσει η ΠΑΕ ένα πλήρη φάκελο στην αρμόδια επιτροπή της ΕΠΟ.


54

Αθλητικά

Τρίτη 10 Απριλίου 2018

Χριστός Ανέστη

Δόθηκε από την ΕΠΟ η σιωπηρή παράταση για τις αδειοδοτήσεις Οπως είναι γνωστό, οι ομάδες της Football League ζήτησαν επιπλέον ημέρες ώστε να διευθετήσουν τις ανοιχτές οικονομικές υποχρεώσεις τους και να συμπληρώσουν τον φάκελό τους. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν τα προβλήματα και η αδυναμία συμπλήρωσης των φακέλων με επάρκεια δόθηκε σιωπηρή παράταση από πλευράς ΕΠΟ, κάτι που επιβεβαιώνεται πλέον από πολλές πλευρές. Αυτό σημαίνει πως οι ομάδες, πλέον, δεν έχουν καμία δικαιολογία αν δεν καταφέρουν να κάνουν τα απαραίτητα για την αδειοδότηση.

Tα ταλέντα της Κρήτης που φόρεσαν το εθνόσημο

Τουρκάλα μου μπροσάφορμη, φαρμάκια μη μου δίνεις και έλα να καπνίσουμε την πίπα της ειρήνης…

Άρωμα Εθνικής Ομάδας είχε χθες το Παγκρήτιο Στάδιο, με προπόνηση επιλεγμένων παικτών από όλη την Κρήτη για το κλιμάκιο Κ15 υπό τις οδηγίες του Ομοσπονδιακού Προπονητή, κ. Θεόδωρου Ελευθεριάδη και του διευθυντή Ανάπτυξης και Εκπαίδευσης κ. Χαράλαμπου Ζελενίτσα. Τα 16 επιλεγμένα παιδιά που συμμετείχαν ήταν οι Τσέρος, Σωμαράκης, Αμανάκης, Ρούκα (από το Ηράκλειο), Καφετζής, Γιαννούλης, Αλιάι, Φραγκιαδάκης (από το Ρέθυμνο), Παπαδάκης, Ζερβός, Γρηγοράκης, Μερκούρη (από το Λασίθι), Σκουλάς, Κογιαννάκης, Καστανοπουλάκης, Μαθιουλάκης (από τα Χανιά). Παράλληλα έγινε φιλικό δίτερμα με την Μικτή Παίδων ΕΠΣΗ. Οι άνθρωποι της Ομοσπονδίας έμειναν ικανοποιημένοι από το επίπεδο και το ανταγωνιστικό παιχνίδι των ταλέντων της Κρήτης και υποσχέθηκαν ότι και στο μέλλον θα επαναληφθούν ανάλογες διαδικασίες για τη στελέχωση των κλιμακίων των εθνικών ομάδων.

Τέλος ο Γκαρθία, ο Πορτογάλος Pedro Martins νέος προπονητής του Ολυμπιακού Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού αποτελεί από το βράδυ της Μεγάλης Τρίτης, 03.04.2018 ο Όσκαρ Γκαρθία. Ο ισπανός τεχνικός ανακοίνωσε την λύση της συνεργασίας του με τους ερυθρόλευκους, με μία δήλωση – «Θέλω να δώσω περισσότερο χρόνο στον Σύλλογο να προετοιμάσει με ηρεμία την ερχόμενη σεζόν» ανέφερε μεταξύ άλλων Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε την επίτευξη συμφωνίας με τον Πορτογάλο τεχνικό Pedro Martins.

Ο κύριος Martins θα αναλάβει την θέση του πρώτου προπονητή, μετά το τέλος της τρέχουσας σεζόν, οπότε θα ανακοινωθεί και το πλήρες επιτελείο του.

Το βιογραφικό του νέου τεχνικού του Ολυμπιακού

Ο Pedro Martins (Pedro Rui da Mota Vieira Martins) γεννήθηκε στις 17 Ιουλίου 1970. Ως ποδοσφαιριστής είχε πλούσια καριέρα στην Πορτογαλία, καθώς από το 1988, οπότε και έκανε το ποδοσφαιρικό του ντεμπούτο στην Feirense, αγωνίστηκε κατά σειρά

στις Vitória Guimarães, Sporting CP, Boavista, Santa Clara και Alverca. Από το 2004 έως το 2006 διετέλεσε βοηθός προπονητή στις Vitória Setúbal, FC Porto και Belenenses και από το καλοκαίρι του 2006 βρέθηκε για πρώτη φορά σε πάγκο ομάδας ως πρώτος τεχνικός, στην União Lamas. Το επόμενο καλοκαίρι και για δύο χρόνια ανέλαβε την Lusitânia, ενώ τον Ιούλιο του 2009 βρέθηκε στον πάγκο της Espinho. Το 2010 ανέλαβε προπονητής

της Marítimo, όπου και έμεινε για 4 χρόνια και το 2014 μεταπήδησε στην Rio Ave, την οποία κοουτσάρισε για δύο χρόνια. Tο καλοκαίρι του 2016 και μέχρι τον Φεβρουάριο του 2018 κάθισε στον πάγκο της Vitória Guimarães, με την οποία στην πρώτη του σεζόν, τερμάτισε στην 4η θέση της βαθμολογίας και έφτασε έως τον τελικό του Κυπέλλου Πορτογαλίας. Πλέον, στα 47 του χρόνια, αναλαμβάνει τα ηνία της μεγαλύτερης ελληνικής ομάδας, του Ολυμπιακού!


Τρίτη 10 Απριλίου 2018

55

Αθλητικά

Ευρωπαϊκό κύπελλο ποδηλασίας ΑμεΑ στο αεροδρόμιο Τυμπακίου!

Στην επόμενη φάση του Παγκρήτιου πρωταθλήματος οι κορασίδες του ΓΑΣΜεσαράς

Η παγκόσμια Ομοσπονδία ποδηλασίας UCI σε συνεργασία με την Ελληνική Αθλητική Ομοσπονδία ΑμεΑ και συνδιοργανωτή την Περιφέρεια Κρήτης διοργανώνουν Ευρωπαϊκό κύπελλο ποδηλασίας ΑμεΑ με την ονομασία “FESTOS C1 EUROPEAN PARACYCLING CUP” στις 28 και 29 Απριλίου 2018 στο αεροδρόμιο Τυμπακίου. Saturday, 28 April 2018 TIME TRIAL A GROUP 10:00 H3-H4-H5 Women, H2-H3-H4-H5 Men (13,4 km – 2 laps) 10:00 T1+T2 Women, T1-T2 Men, H1 Men, H1-H2 Women (6,7 km – 1 lap) B GROUP 11:30 B Women, B Men (20,1 km – 3 laps) 11:30 C1-C2-C3-C4-C5 Women, C1-C2-C3-C4-C5 Men (13,4 km – 2 laps) Sunday29 April 2018 ROAD RACE 9:30 H3-H4-H5 Men(40,2km – 6 laps) 9:31 H1-H2 Men, H3-H4-H5 Women(33,5 km – 5 laps) & H1-H2 Women (26,8 km – 4 laps) 9:31 T1-T2 Men &T1-T2 Women (26,8 km – 4 laps) 11:30 B Men (73,7 km -11 laps) & B Women (60,3 km – 9 laps 11:30 C4-C5 Men (60,3km – 9 laps) & C1-C2-C3 Men (46,9 km – 7 laps) 31 C4-C5 Women (46,9 km – 7 laps) & C1-C2-C3 Women (40,2 km – 6 laps) PRIZE AWARD CEREMONY ΛΑΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥ ΦΙΛΟΥΣ ΤΗΣ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 14:00 – Αγώνας 1000μ.για παιδιά με Αναπηρία 14:15 – Εκκίνηση Αγώνα Κατηγορίας Mini ΠΑΙΔΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (4 χιλιόμετρα) 14:30 ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ «ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΗΦΑΚΗΣ» 16:30 – Εκκίνηση Αγώνα Κατηγορίαςopen (5 Στροφές-33,5 χιλιόμετρα). 00 – Απονομές επάθλων στους νικητές των όλων των κατηγοριών ΛΑΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ (5 απονομές συνολικά).

Η αποστολή της Μικτής Νέων στο Final Four Ανακοινώθηκε η αποστολή που ο Γιάννης Χατζησεβαστός θα έχειστην διάθεση του, για το Final Four του πανελληνίου πρωταθλήματος που συμμετέχει και η Μικτή Νέων ΕΠΣΗ. Αναλυτικότερα: Ολοκληρώθηκε σήμερα η βασική προετοιμασία της Μικτής Νέων ΕΠΣΗ για το Final Four του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Προεπιλογής Εθνικών Ομάδων. Ο ενωσιακός προπονητής Γιάννης Χατζησεβαστός είχε προγραμματίσει φιλικό παιχνίδι με την Μινωική, το οποίο ολοκληρώθηκε με σκορ 2-1 υπέρ της Μικτής. Για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα του Ηρακλείου σκόραραν οι Κουτεντάκης και Τσαμπουράκης ενώ το γκολ των γηπεδούχων το έβαλε ο Λέσι. Μετά το τέλος του παιχνιδιού, ο κ. Χατζησεβαστός πήρε την τελική του απόφαση για την 18άδα του Final Four, η οποία είναι η εξής: Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑ 1 ΝΕΟΚΟΣΜΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ19 ΟΦΗ 2 ΨΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 3 ΛΙΛΟ ΕΡΛΙΝΤ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 4 ΒΟΡΓΙΑΣ ΜΑΝΟΣ ΠΟΑ 5 ΦΑΪΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΟΜ 6 ΣΤΑΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 7 ΓΚΙΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 8 ΣΑΒΟΥΙΔΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ ΛΙΝΤΟ 9 ΖΗΔΙΑΝΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΙΝΤΟ 10 ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΙΝΤΟ 11 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ ΟΦΗ ΄94 12 ΣΜΠΩΚΟΣ ΜΑΝΟΣ ΟΦΗ ΄94 13 ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ ΤΙΤΟΣ ΟΦΗ ΄94 14 ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΟΦΗ ΄94 15 ΤΣΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΟΦΗ ΄94 16 ΓΚΛΕΖΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΟΦΗ ΄94 17 ΠΑΚΙΟΥΦΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΦΗ ΄94 18 ΡΟΔΙΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΦΗ ΄94

Ο κ. Χατζησεβαστός με τοποθέτησή του στο επίσημο site της ΕΠΣΗ ευχαριστεί όλα τα παιδιά που συμμετείχαν στους αγώνες και τις προπονήσεις της Μικτής Νέων την φετινή χρονιά, τονίζοντας ότι άπαντες συνέβαλαν στην φετινή πορεία του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος μέχρι την τελική φάση. Η 18άδα θα πραγματοποιήσει την τελευταία προπόνηση πριν την αναχώρηση την Δευτέρα του Πάσχα 9 Απριλίου και ώρα 14:30 στο γήπεδο της Μινωικής. Η αποστολή της Μικτής θα αναχωρήσει την Τρίτη του Πάσχα 10 Απριλίου αεροπορικώς στις 07:00 το πρωί από το αεροδρόμιο «Ν.Καζαντζάκης» για την Αθήνα και θα καταλύσει στο ξενοδοχείο «PLAZA RESORT» στο Σούνιο, εκεί που θα βρίσκονται όλες οι αποστολές των Μικτών που συμμετέχουν στο Final Four. Όλοι οι αγώνες θα γίνουν στο γήπεδο της Βάρης. Την Τετάρτη του Πάσχα 11 Απριλίου στις 12:00 θα γίνει ο πρώτος ημιτελικός Κυκλάδες-Ηράκλειο και στις 15:30 ο δεύτερος ημιτελικός Μακεδονία-Αχαϊα. Την Παρασκευή 13 Απριλίου θα γίνει στις 12:00 ο μικρός τελικός και στις 15:30 θα ακολουθήσει ο τελικός για την ανάδειξη του πρωταθλητή Νέων.

Στην επόμενη φάση του Παγκρήτιου πρωταθλήματος θα αγωνιστεί η ομάδα Παγκορασίδων του ΓΑΣΜεσαράς μετά την εκπληκτική πορεία της στον Α΄γύρο. Να σημειώσουμε ότι τα κορίτσια του ΓΑΣΜ στα 18 παιχνίδια που έδωσαν σημείωασαν 14 νίκες , ενώ ηττήθηκαν 4 φορές. Αξιοσημείωτο πάντως είναι ότι μετά τα Χριστούγεννα μετράνε μόνος νίκες, γι αυτό κι ο προπονητής τους κ. Παπαδάκης Μανώλης περιμένει κάτι καλό στη συνέχεια, όπως μας είπε. Σύμφωνα με τον ίδιο: «Τώρα θα συνεχίσουμε σε ένα μίνι πρωτάθλημα με δύο ομίλους των τεσσάρων ομάδων. Μετά από διπλούς αγώνες οι δύο πρώτοι του κάθε ομίλου θα περάσουν στην τελική φάση στην οποία ελπίζουμε ότι θα είμαστε κι εμείς. Μετά το Πάσχα ξεκινάμε αμέσως με αντιπάλους την ΓΕΗ1, ΑΘΛΕΣΗ1 και Χερονάσιο. Στην αγωνιστική ομάδα συμμετέχουν τα κορίτσια, Τζωρτζακάκη, Βερβεράκη Ιωάννα, Κωνσταντάκη Χρύσα, Ρομπογιαννάκη Αρετή και Κωνσταντίνα, Αλεβυζάκη Έλλη και Γεωργαντοπούλου Μελίνα» , δήλωσε.

Νικητή …εκπληξη ανέδειξε η κλήρωση του ΓΑΣΜεσαράς Zaro ‘s

Νικητή… έκπληξη ανέδειξε σήμερα το απόγευμα της Τρίτης 3 Απριλίου η κληρωτίδα του ΓΑΣΜεσαράς Zaro ‘s που εγινε στο κλειστό Μοιρων , καθώς ένας εκ των τριών τυχερών που κέρδισαν από ένα αρνί για την πασχαλινή σούβλα , ήταν ο Παραολυμπιονίκης Μανώλης Στεφανουδάκης που αποδεικνύεται…νικητής σε όλα του! Μεταξύ των τυχερών συγκαταλέγεται και ο Χημικός Νίκος Λενακάκης, ενώ ο τρίτος τυχερός ήταν ο Γιάννης Γιουλούντας. Το παρών στην εκδήλωση έδωσαν ο πρόεδρος του Συλλόγου Μανώλης Σφακιανάκης, ο προπονητής Παναγιώτης Ιωάννου, και άλλα μέλη του Συμβουλίου. Από τα έσοδα των λαχνών ο Σύλλογος πρόσθεσε ένα σεβαστό ποσό στο ταμείο του που ασφαλώς θα καλύψει κάποιες από τις ανάγκες του.


56

ΚΛΙΚ

Επιμέλεια: Ζωγραφάκης Στέλιος - Φραγκιαδάκης Γιάννης

Για την όρεξη! «Ραπανάκια για την όρεξη» ή μάλλον … ραπανάρες (!) για να ακριβολογούμε, θα ήταν η ιδανική λεζάντα γι αυτή τη φωτογραφία από μποστάνι της περιοχής των Αγίων Δέκα που δείχνει τι βγάζει η ευλογημένη γη της Μεσαράς! Η προαναφερθείσα φράση «ραπανάκια για την όρεξη» χρησιμοποιείται για να τονίσει την ξεχωριστή «οριεξιογόνο» ιδιότητα του συγκεκριμένου λαχανικού. Τα ραπάνια καλλιεργούνται παγκοσμίως ενώ παράλληλα έχουν αναπτυχθεί διάφορες ποικιλίες με διαφορετικό χρώμα, σχήμα και μέγεθος. Λόγω της ευρείας διάδοσης τους έχουν εισαχθεί στη κουζίνα πολλών λαών, όπου συνήθως καταναλώνονται ωμά και ως συστατικά στη σαλάτα. Αποτελούν ένα εύγεστο και εξαιρετικά χαμηλό σε θερμίδες σνακ (μόλις 16 θερμίδες/100 γρ.), το οποίο συχνά καταναλώνεται πριν από το φαγητό ως ορεκτικό. Όσο γι αυτούς που θα σχολιάσουν το μέγεθος των εικονιζόμενων ζαρζαβατικών, με τη φράση «ω χαρώ τα», θα τους λέγαμε πως… «περί ορέξεως ουδείς λόγος»!

Ασπρίσματα Τα ασπρίσματα στις μέρες που προηγήθηκαν ήταν στο φόρτε τους στην Κρήτη, ώστε λόγω Λαμπρής να είναι λαμπρή και η εικόνα σπιτιών & λοιπών κτιρίων, δρόμων, κοινόχρηστων χώρων ακόμα και Κοιμητηρίων. Η χαρακτηριστική μυρωδιά της μπογιάς και του ασβέστη ήταν κυρίαρχη, «τηρώντας» μια πατροπαράδοτη συνήθεια των ημερών, όπου το λευκό χρώμα δίνει φως, καθαρότητα και –όπως προείπαμε- λαμπρότητα παντού. Οι νοικοκυράδες στα χωριά μας του δωσαν και κατάλαβε, ασπρίζοντας μέσα έξω, ανώγεια και κατώγεια, αυλές, τοιχία και παρτέρια! Στο κλίμα των ημερών –αν και το συγκεκριμένο βάψιμο είναι από παλιότερα- και το Κοιμητήριο χωριού του κρητικού νότου, όπου αυτοί που ανέλαβαν το άσπρισμα του χώρου δεν άφησαν απέξω ούτε το εγκαταλελειμμένο αγροτικό αυτοκίνητο που, όταν αποσύρθηκε από την κυκλοφορία, βρήκε την «τελευταία του κατοικία» στο κατάλληλο μέρος. Το μπλε χρώμα του οχήματος βάφτηκε «ασορτί» με τον μαντρότοιχο, προφανώς για να μην σκαμπάζει άσχημα, μόνο που μάλλον προέκυψε το αντίθετο αποτέλεσμα διότι και να μην ήθελες να το προσέξεις το παρατημένο όχημα- τώρα που ασπρίστηκε το προσέχεις περισσότερο- μέχρι και τουρίστες είδαμε να το φωτογραφίζουν…

Φ 924  
Φ 924  
Advertisement