Page 1

Το «Ευαγγέλιο της Μινωικής Κρήτης» έχει πια διαβαστεί;

ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗ Μειωμένη η ποσότητα με χαμηλή ποιότητα

Ευρωπαϊκή πρωτιά για την 16χρονη Κέλλυ Κυδωνάκη στο Καράτε

 σελ.3

 σελ. 16

 σελ.55

ΔΙΣΚΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ

εβδομαδιαια ανεξαρτητη εφημεριδα  ΤΙΜΗ 1.20 €

www.apopsilive.gr

ΤΡΙΤΗ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡιου 2018  ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 915

«Χωματερή» ο Γεροπόταμος, γεμάτος λύματα ο Ληθαίος

ΜΕΣΑΡΑ Τροχαίο από άγρια επίθεση αδέσποτου σκύλου σε οδηγό μηχανής!  σελ.10

ΤΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΤΗΣ ΟΡΓΗΣ  σελ.4

ΑΓΙΟΙ ΔΕΚΑ

ΜΟΙΡΕΣ

Ζητείται χρηματοδότηση για το πρώην Στρατόπεδο  σελ.12

ΤΥΜΠΑΚΙ

Διήμερες Εκδηλώσεις Ιστορικής Μνήμης  σελ.22

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

Παγκρήτιος Διαγωνισμός Ελαιολάδου 16-18 Μαρτίου  σελ.18

Έκλεψαν την καμπάνα από ξωκλήσι!  σελ. 9


2

Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018

Στέφανος Μάνος Πολιτικός «Αν τη σημερινή Ελλάδα κυβερνούσε ο Μέγας Αλέξανδρος, τι θα έκανε αυτός με τα Σκόπια σήμερα; Ο Μέγας Αλέξανδρος θα φοβόταν και θα στενοχωριόταν αν οι αλλοεθνείς γείτονες μας ήθελαν να λέγονται και αυτοί Μακεδόνες, ή θα χαιρόταν και θα προσπαθούσε με κάποιο τρόπο να τους ενσωματώσει;». «Γόρδιος δεσμός» το εν λόγω θέμα εξ ου και δεν λύνεται…

Αλέξης Παπαχελάς

Δημοσιογράφος (με αφορμή το «Μακεδονικό»)

«Η χώρα πήγε μπροστά και απέφυγε καταστροφές όταν είχε ηγέτες που έπειθαν τον λαό με πυγμή και χωρίς περιστροφές για επιλογές που δεν ήταν απαραίτητα δημοφιλείς (…). Αυτό που προέχει σήμερα είναι να χαράξουμε μια συνετή εθνική γραμμή, η οποία θα ενισχύσει τα ελληνικά συμφέροντα, έχοντας στον νου μας ότι χρειαζόμαστε προτεραιότητες (…). Σημαντικό επίσης είναι να μην κατρακυλήσει η χώρα σε έναν ανεξέλεγκτο εθνικολαϊκισμό, χωρίς πυξίδα και λογική».

Ανοίγει η αυλαία… Η Τσικνοπέμπτη στα μέσα αυτής της εβδομάδας, στις 8 Φεβρουαρίου, «ανοίγει» την αυλαία του Καρναβαλιού, καλώντας μας σε… γιορτινό «ξεσάλωμα», μετά κρεατοφαγίας και οινοποσίας- έτσι για να πάνε και τα (πολλά) φαρμάκια κάτω. Πριν καταφτάσει η Καθαρή Δευτέρα -στις 19 του μήνα- θα έχουν μεσολαβήσει καρναβάλια, ημερήσια & νυχτερινά, κυνήγια θησαυρών, γιορτές για μεγάλους & παιδιά και όλος ο σχετικός τζερτζελές των ημερών, που όσοι τον εκτιμούν δεόντως θα περάσουν σίγουρα καλά. Οι υπόλοιποι ας κάνουν υπομονή. Απόκριες είναι θα περάσουν…

Την πυξίδα η χώρα την έχει χάσει προ πολλού- όσο για τη λογική….

Τάκης Θεοδωρόπουλος Συγγραφέας

ÅÂÄÏÌÁÄÉÁÉÁ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ

ÌÅËÏÓ ÔÇÓ ÐÁ.Ä.Å. ÐÁÃÊÑÇÔÉÁ ÄÇÌÏÓÉÏÃÑÁÖÉÊÇ ÅÍÙÓÇ Ì.Ì.Å.

ÊÙÄÉÊÏÓ ÅÍÔÕÐÏÕ: 5606 ÅôÞóéåò óõíäñïìÝò: Éäéþôåò : 40 EYÑÙ Äçìïóßïõ – ÏÔÁ-Ôñáðåæþí : 90 EYÑÙ Ãéá ôçí êáôÜèåóç ôçò óõíäñïìÞò: Áñéèì. Ëïã. 1. ÅèíéêÞò ÔñÜðåæáò: 414/771173-56 2. Τράπεζα Πειραιώς: 6367-010195-821

«Η ελληνική κοινωνία χρειάζεται επειγόντως μετάγγιση αυτοπεποίθησης. Η πανωλεθρία που τη βαφτίσαμε κρίση για να ξεμπερδεύουμε –απλώς αυτή δεν μας αφήνει– μας οδήγησε στην πλήρη απαξίωση εαυτών. Δεν έχουμε εμπιστοσύνη στον εαυτό μας».

ÉÄÉÏÊÔÇÔÇÓ ÅÊÄÏÔÇÓ - ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ Ã. ÌÁÈÉÏÕÄÁÊÇÓ Êéí.: 6944-524043

Ôçë: 28920 29102-103-104-105 Öáî: 28920 25225 Ãñáöåßá: 25ης Μαρτίου 345, (ÅèíéêÞ Ïäüò Ìïéñþí Ôõìðáêßïõ) Çñάêëåιο ÊñÞôçò Ô.Ê. 70400 E-mail: apopsi@mir.forthnet.gr Site: www.apopsilive.gr

Ä/íóç Äçìïóßùí Ó÷Ýóåùí & Marketing: Å. Ìáñãáñßôç

Για διακηρύξεις, δημοσιεύσεις, αγγελίες Ε-mail: apopsi.notou@gmail.com

Áèëçôéêü ÔìÞìá: Ã. ÖñáãêéáäÜêçò Êéí.: 6974-771822

Δεν έχουμε εμπιστοσύνη στον εαυτό μας- Και πολύ καλά κάνουμε μπορώ να σου πω, με βάση αυτά που έχει ψηφίσει…

E-mail:fragiadogiannis@gmail.com Ôá åíõðüãñáöá êåßìåíá äåí åêöñÜæïõí êáô’ áíÜãêç êáé ôéò èÝóåéò ôçò åöçìåñßäáò. Aðáãïñåýåôáé ç áíáäçìïóßåõóç, ç áíáðáñáãùãÞ, ïëéêÞ, ìåñéêÞ Þ ðåñéëçðôéêÞ Þ êáôÜ ðáñÜöñáóç, ç äéáóêåõÞ, áðüäïóç ôïõ ðåñéå÷ïìÝíïõ ôçò åöçìåñßäáò ìå ïðïéïíäÞðïôå ôñüðï, ìç÷áíéêü, çëåêôñïíéêü, öùôïôõðéêü, ç÷ïãñÜöçóçò Þ Üëëï, ÷ùñßò ðñïçãïýìåíç Üäåéá ôïõ åêäüôç.

Ï êáéñüò åßíáé ìéá ðñïóöïñÜ áðü ôï êáôÜóôçìá:

ΣΗΦΑΚΗΣ

ΟΠΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Ντύνει το βλέμμα της εποχής!

Μοίρες: Κεντρική Πλατεία Τηλ.: 28920 24500

email: sifakisvasilis@gmail.com ΤΡΙΤΗ

Καθαρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 20 βαθμούς κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν Α μέχρι 4 Μπφ.

Χανιά Ρέθυμνο

Ηράκλειο Αγ. Νικόλαος ΠΕΜΠΤΗ

ο Καιρός

της εβδομάδας

Τυμπάκι: Κεντρική Λεωφόρος Τηλ.: 28920 52111

Συννεφιασμένος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 19 βαθμούς κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν Α μέχρι 5 Μπφ

ΤΕΤΑΡΤΗ

Συννεφιασμένος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 18 βαθμούς κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν Α μέχρι 5 Μπφ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Συννεφιασμένος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 15 βαθμούς κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν Δ μέχρι 3 Μπφ


Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018

3

Πολιτισμός

«Η

φωνή του Δίσκου της Φαιστού» είναι ο τίτλος της ομιλίας που θα δώσει αύριο Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών στην Αθήνα, ο γνωστός γλωσσολόγος Δρ. Γκάρεθ Όουενς, ο οποίος έχει πολιτογραφηθεί «Μεσαρίτης» λόγω της αγάπης του για την περιοχή μας. Ο Δίσκος της Φαιστού, που χρονολογείται πιθανόν στον 17ο αι. π. Χ., αποκαλύπτει σταδιακά τα μυστικά του. Ο Δρ. Γκάρεθ Όουενς, που εδώ και 30 χρόνια ζει στην Κρήτη (τα 25 εργάζεται στο ΤΕΙ Κρήτης και τα 10 τελευταία ως συντονιστής του προγράμματος Erasmus+), έχει αφιερώσει τον ερευνητικό χρόνο του στην ερμηνεία του δίσκου. Μάλιστα, σε συνεργασία με τον καθηγητή Φωνητικής στην Οξφόρδη, Τζον Κόουλμαν, έχει προχωρήσει στην «ανάγνωση» του δίσκου σε πολύ υψηλό ποσοστό. «Διαβάζουμε τον Δίσκο της Φαιστού με τις φωνητικές αξίες της Γραμμικής Β και με τη βοήθεια της συγκριτικής γλωσσολογίας, δηλαδή συγκρίνοντας με άλλες συγγε-

οι ηχητικές συλλαβές από τον δίσκο έχουν ηχογραφηθεί «γιατί θέλω ο κόσμος να τις ακούσει. Η μινωική δεν είναι μια νεκρή γλώσσα. Κνωσός, Φαιστός, Κρήτη είναι μινωικές λέξεις, όπως και πάρα πολλές ακόμα που χρησιμοποιούνται σήμερα», τονίζει.

Πάνω από 50%

Σε ποιο σημείο, όμως, βρίσκεται η ερμηνεία του δίσκου, η επεξήγηση του οποίου παραμένει ένα άλυτο μυστήριο; Ή μήπως όχι και τόσο άλυτο; «Μετά από 10 χρόνια ερευνών, πιστεύω ότι η ερμηνεία του Δίσκου της Φαιστού έχει ξεπεράσει το 50%, ποσοστό που είχα βάλει ως ‘πήχη’. Δηλαδή, είχα πει στον εαυτό μου ότι θα παρουσίαζα τη δουλειά μου μόνο όταν θα μπορούσα να προσφέρω δοκιμαστική ερμηνεία για τις περισσότερες από τις μισές λέξεις του δίσκου. Και αυτό είναι ένα νέο στοιχείο της έρευνας», επισημαίνει ο κ. Όουενς, ο οποίος δεν φοβάται τις αναθεωρήσεις. «Όταν κάνω ομιλίες προσπαθώ να κάνω βελτιώσεις. Παλιότερα νόμιζα ότι ο δίσκος αναφερόταν στην έγκυο μητέρα. Τώρα πιστεύω ότι μιλάει για την έγκυο θεότητα, αλλαγή που μοιάζει μικρή, αλλά είναι μεγάλη ως βελτίωση», λέει ο ίδιος, εξηγώντας περαιτέρω: «Στην αρχή είχα κολλήσει στην α’ πλευρά του δίσκου, όπου η λέξη I-QE-KU-RJA επαναλαμβάνεται τρεις φορές και θεώρησα ότι αυτή είναι η λέξη - κλειδί για την ερμηνεία του. Είναι η λέξη για την έγκυο θεότητα, όπως πιστεύω. Τώρα στη β’ πλευρά υπάρχει μια πρόταση που αναφέρεται στη θεότητα αυτή, η οποία είναι γνωστή από τη μινωική Κρήτη», αναφέρει συμπληρώνοντας φειδωλά για να μην χαλάσει τις εκπλήξεις της ομιλίας του, ότι «υπάρχουν αρκετές λέξεις στον δίσκο που έχουν σχέση με τη θρησκεία και πιστεύω ότι μας δείχνουν για ποια θεότητα μιλάμε».

Η αρχή

Ο Δρ Γκάρεθ Όουενς νικές γλώσσες από την ινδοευρωπαϊκή οικογένεια γλωσσών. Το να διαβάζουμε κάτι, όμως, δεν σημαίνει κατανόηση», δήλωσε ο κ. Όουενς με αφορμή την ομιλία που θα δώσει στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Β. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα www.ekt.gr )». Και συμπληρώνει: «Ο Δίσκος της Φαιστού είναι γραμμένος στη μινωική γραφή που καταγράφει τη μινωική γλώσσα. Πρόκειται για το καλύτερο δείγμα “κρητικών ιερογλυφικών”, σε εισαγωγικά πάντα, γιατί δεν πρόκειται για το σύστημα γραφής της αρχαίας Αιγύπτου. Είναι λάθος η ονομασία. Ο Δίσκος της Φαιστού είναι και συλλαβική γραφή, όπως είναι η μινωική Γραμμική Α». Παράλληλα, ενημερώνει ότι

Πώς όμως ξεκίνησαν όλα; «Πριν 10 χρόνια με τον συνεργάτη μου Τζον Κόουλμαν στο Λονδίνο συμφωνήσαμε ότι μπορούμε να διαβάσουμε τον Δίσκο της Φαιστού. Μάλιστα, συμφωνήσαμε να χρησιμοποιήσουμε τη δημοσιότητα που είχε προκληθεί με τον ισχυρισμό ενός Αμερικανού περί πλαστότητάς του, ώστε να ξεκινήσει ένας επιστημονικός διάλογος», επισημαίνει. Και προσθέτει: «Με τη δουλειά που έκανε ο Μάικλ Βέντρις, ο οποίος αποκρυπτογράφησε τη Γραμμική Β και βρήκε ότι πρόκειται για ελληνική (μυκηναϊκή) γλώσσα πέντε αιώνες πριν από τον Όμηρο, μπορούμε να διαβάζουμε τη μινωική Γραμμική Α, τα λεγόμενα μινωικά “κρητικά ιερογλυφικά”, αλλά και τον Δίσκο της Φαιστού. Διότι όλα αυτά είναι για μένα μινωική γραφή που καταγράφει τη μινωική γλώσσα», εξηγεί ο κ. Όουενς. Και πώς σχετίζονται μεταξύ τους; «Η Γραμ-

Δρ Γκάρεθ Όουενς: Η ερμηνεία του δίσκου έχει ξεπεράσει το 50%

Δίσκος της Φαιστού:

«το ευαγγέλιο της μινωικής Κρήτης» μική Α, που χρησιμοποιούσαν τα παλάτια για διοικητικούς λόγους, τα λεγόμενα “κρητικά ιερογλυφικά” και ο Δίσκος της Φαιστού είναι τρεις εκδοχές της ίδιας μινωικής γραφής. Το μόνο που αλλάζει είναι η γραμματοσειρά, αν μπορώ να το πω έτσι. Ο Δίσκος της Φαιστού δεν είναι κάτι εντελώς διαφορετικό, από άλλον πλανήτη. Και αυτό νομίζω ότι είναι και το λάθος που γινόταν επί έναν αιώνα. Ο κόσμος έβλεπε κάτι που δεν καταλάβαινε. Έτσι μια μέρα μετά τη διατριβή μου, που μου πήρε 10 χρόνια και μετά το βιβλίο μου, που μου πήρε 4 χρόνια, αναρωτήθηκα: Γιατί έχουμε μια μεθοδολογία για τη μυκηναϊκή Γραμμική Β, τη μινωική Γραμμική Α, τα “κρητικά ιερο-

γλυφικά” και όταν μιλάμε για τον Δίσκο της Φαιστού κάνουμε … τρέλες; Δεν είναι σωστό αυτό. Πρέπει να έχουμε μια μεθοδολογία για τη μινωική γραφή. Και αυτό έχω εφαρμόσει. Στην ιστοσελίδα μου www.teicrete.gr/ daidalika στο Signary έχουμε φτιάξει με τον Κόουλμαν ένα πλαίσιο με όλα τα σημεία του Δίσκου της Φαιστού και σε ποια μινωικά και μυκηναϊκά σημεία γραφής αντιστοιχούν. Αυτός είναι ο έλεγχος για εμάς», συμπληρώνει, για να καταλήξει: «Ο Δίσκος της Φαιστού είναι μινωική γραφή ως κείμενο αλλά συγχρόνως είναι και αντικείμενο τέχνης. Κι αυτό είναι το γοητευτικό. Για μένα ο Δίσκος της Φαιστού είναι το ευαγγέλιο της μινωικής Κρήτης».

6MHNO ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Την Κυριακή 11 Φεβρουαρίου στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Ζαρό θα τελεστεί 6μηνο Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της αγαπημένης μας κόρης και αδερφής

ΕΙΡΗΝΗΣ ΠΕΤΡΑΚΗ Μετά την Θεία Λειτουργία θα προσφερθεί καφές στην αίθουσα του Ναού Οι γονείς : Βασίλειος - Ελένη Πετράκη Τα αδέρφια : Χαρά Πετράκη & ΜάριοςΤρουλλινάκης


4

Ρεπορτάζ

Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018

Γεροπόταμος μαύρος από κατσίγαρο- 12 Ιανουαρίου 2018

Ένας βούρκος δίπλα στην αρχαία Γόρτυνα!

Η εικόνα του Ληθαίου μιλάει μόνη της

Σωρός τα μπάζα στο Γεροπόταμο

«Χωματερή» ο Γεροπόταμος, γεμάτος λύματα ο Ληθαίος!

Μ

Τα ποτάμια της οργής…

ια τραγική εικόνα του σύγχρονου πολιτισμού μας -ή για να ακριβολογούμε της έλλειψης του- παρουσιάζουν οι ποταμοί του κρητικού νότου που έχουν μετατραπεί σε σκουπιδότοπους και χώρους υποδοχής κατσιγάρων και λυμάτων κάθε είδους που παίρνουν κάποια στιγμή το δρόμο τους για τη θάλασσα του νότιου κρητικού πελάγους. Φωτορεπορτάζ: Γιάννης Φραγκιαδάκης Οι φωτογραφίες της τελευταίας εβδομάδας με όγκους σκουπιδιών που απαθανατίσαμε στην κοίτη του Γεροπόταμου (οι συγκεκριμένες εικόνες είναι από την περιοχή έξω από το Τυμπάκι στο δρόμο που οδηγεί προς Καλαμάκι, αλλά είναι αντιπροσωπευτικές και για πολλά άλλα σημεία του ποταμού, σε άλλες περιοχές της Μεσαράς), αλλά και τα θολωμένα και…

«αφρίζοντα» ύδατα του Ληθαίου ποταμού στην περιοχή του αρχαιολογικού χώρου της Γόρτυνας, έρχονται να προστεθούν στις φωτογραφίες από τον γεμάτο κατσίγαρους Γεροπόταμο που δημοσιεύτηκαν τον περασμένο μήνα στην «Άποψη» και στο apopsilive.

Καημένε Γεροποταμε…

Το πρόβλημα της μετατροπής του Γεροπόταμου σε χωματερή, υπό την απόλυτη ανοχή αρχών, υπηρεσιών και πολιτών, είναι έντονο εδώ και χρόνια ωστόσο φέτος φαίνεται να αναδείχτηκε περισσότερο καθώς ο ξεροπόταμος, λόγω ανομβρίας, δεν έτρεξε σχεδόν καθόλου με αποτέλεσμα τα σκουπίδια που ξεφορτώνουν εδώ ασυνείδητοι να αυξάνονται καθημερινά- και κάποια στιγμή όλα αυτά θα καταλήξουν στο τέλος στη θάλασσα… Και τι δεν είδαμε ανάμεσα στους όγκους των σκουπιδιών: από μπάζα και άφθονα πλαστικά μέχρι ψοφίμια και λεκάνες τουαλέτας και ότι άλλα σκουπίδια μπορεί ή δεν μπορεί

να φανταστεί κανείς! Η σοκαριστική εικόνα των «μαύρων», λόγω κατσίγαρου, νερών του Γεροπόταμου -η φωτογραφία είναι από το γεφυράκι πριν τον Πλάτανο Δήμου Γόρτυνας και δημοσιεύτηκε στα μέσα Ιανουαρίου στην Άποψη- ήταν αποτέλεσμα της απαράδεκτης τακτικής κάποιων ασυνείδητων, εις βάρος όλων μας, να ξεφορτώνονται με «εύκολο» τρόπο τα απόβλητα από το άλεσμα ελιών, με τη μόλυνση να είναι μεγάλη επηρεάζοντας και τον υδροφόρο ορίζοντα. Ο κατσίγαρος είναι ένα μίγμα νερού με 5% ελαιόλαδο και υπόλοιπα ελιάς. Όταν πέφτει στο νερό, όχι μόνον το χρωματίζει μαύρο, αλλά και συντελεί σε μια σειρά από χημικές αντιδράσεις που αφαιρούν το οξυγόνο από το υδάτινο περιβάλλον, με πολλές αρνητικές συνέπειες.

Το ποτάμι της Ευρώπης

Οι φωτογραφίες με τον ολοφάνερα «μολυσμένο» από διάφορα λύματα Ληθαίο ποταμό στην περιοχή μεταξύ Αμπελούζου

και Αγίων Δέκα Δήμου Γόρτυνας έχουν ληφθεί στις 5 Φεβρουαρίου, το φαινόμενο ωστόσο διαρκεί εδώ και μέρες. Την άκρως ντροπιαστική εικόνα της σύγχρονης Κρήτης, με τα βρώμικα νερά αντικρίζουν οι διερχόμενοι από την περιοχή του αρχαιολογικού χώρου της Γόρτυνας -όπου και αυτή την εποχή φτάνουν λεωφορεία με επισκέπτες- οι οποίοι οσφραίνονται και μια έντονη και αποπνικτική μυρωδιά που διαχέεται στην ατμόσφαιρα! Το θλιβερό θέαμα προκαλεί αρνητικά σχόλια για τον σύγχρονο πολιτισμό μας που «μολύνει» τόσο αναίσχυντα και χωρίς καμιά κινητοποίηση αρμοδίων, ούτε επίρριψη ευθυνών, ακόμα και ένα ποτάμι-σύμβολο όπως ο Ληθαίος ποταμός στις όχθες του οποίου αναπτύχθηκε ένας μεγάλος πολιτισμός, εκεί όπου κάτω από ένα βαθύσκιο πλάτανο, σύμφωνα με τη μυθολογία του τόπου μας, ο Δίας μεταμορφωμένος σε ταύρο ζευγάρωσε με την Ευρώπη, που την έφερε από τη Φοινίκη...


Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018

5

Ειδήσεις

Ποια είναι η διαδικασία στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης

«Πράσινο φως» από ΕΦΚΑ

για επανυπολογισμό συντάξεων Κόμματα σε κομματάκια Το… βεβαρυμμένο με πολλές αμαρτίες

Π

ράσινο φως» για την επανεξέταση υποθέσεων συνταξιοδότησης, εφόσον συντρέχει λόγος μεταβολής της νομοθεσίας που δεν ελήφθη υπόψη κατά τον χρόνο έκδοσης της σύνταξης, «άναψε» ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ). Εκατοντάδες συνταξιούχοι μπορούν πλέον να ζητήσουν επανεξέταση των υποθέσεών τους με ευνοϊκότερες διατάξεις, σε περίπτωση που, μετά την αίτηση, αλλά πριν από την οριστική απόφαση, ψηφίστηκαν ευνοϊκές διατάξεις και δεν ελήφθησαν υπόψη. Ωστόσο, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι ζητήσουν ανάκληση της σύνταξης και επανεξέτασή της, θα πρέπει να επιστρέψουν τα ποσά που εισέπραξαν το προηγούμενο διάστημα έως ότου βγει η νέα απόφαση. Υπενθυμίζεται ότι κάτι τέτοιο δεν επιτρεπόταν στο παρελθόν, ωστόσο ο ΕΦΚΑ αποφάσισε (για λόγους ενιαίας αντιμετώπισης όλων των συνταξιούχων) να το επιτρέψει, με έγγραφό του στις 2 Φεβρουαρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η απόφαση αυτή αφορά περιπτώσεις επανυπολογισμού προσωρινών συντάξεων με το νέο σύστημα της ηλεκτρονικής αίτησης, που αποδίδει 80% της οριστι-

κής σε περιπτώσεις γήρατος και 50% σε χηρείας (με ολόκληρο το ελάχιστο πλαφόν των 360 ευρώ).

Εγκύκλιος

Όσοι επιθυμούν επανυπολογισμό της παροχής τους με νέο, ευνοϊκότερο καθεστώς, αρκεί να υποβάλουν αίτημα στον ΕΦΚΑ

Υπενθυμίζεται ότι οι προσωρινές γήρατος με το παλιό καθεστώς κυμαίνονται μεταξύ 384-768 ευρώ, ενώ οι χηρείας στα 345 ευρώ. Ωστόσο, πρόσφατη εγκύκλιος του φορέα βελτίωσε τα δεδομένα, ώστε να λάβουν προσωρινή σύνταξη χηρείας με το ελάχιστο πλαφόν των 360 ευρώ και οι χήρες που λάμβαναν ήδη προσωρινή με τον νόμο Κατρούγκαλου, πριν ψηφιστεί η ευνοϊκή διάταξη τον περασμένο Νοέμβριο. Μοναδική προϋπόθεση του τέθηκε είναι η ηλεκτρονική υποβολή της νέας αίτησης. Το κατώτατο όριο χορηγείται αυτοτελώς και στα παιδιά, δηλαδή η χήρα παίρνει 360 ευρώ και τα παιδιά άλλα 360 ευρώ. Το ίδιο έγγραφο ξεκαθαρίζει ότι, αν ζητηθεί εκ των υστέρων ο επανυπολογισμός της παροχής, η σύνταξη θα ξεκινήσει να μετρά από την ημέρα ψήφισης του ευνοϊκότερου νόμου και όχι από την ημέρα της αίτησης. Υπενθυμίζεται ότι ο νόμος 4499/2017 δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ την 21η Νοεμβρίου 2017. Όπως διευκρινίζει το έγγραφο, όσοι επιθυμούν επανυπολογισμό της παροχής τους με νέο, ευνοϊκότερο καθεστώς, αρκεί να υποβάλουν αίτημα στον ΕΦΚΑ.

παλαιοκομματικό σύστημα της χώρας μας ήταν επόμενο στα χρόνια της κρίσης να χρεωθεί τις ευθύνες, δημιουργώντας τις ευκαιρίες να αναδειχθούν εν Ελλάδι νέες πολιτικές δυνάμεις, ασχέτως αν κάποιες από αυτές ενέταξαν στους κόλπους τους παλιά πρόσωπα ή και –αυτό είναι το χειρότερο- παλιές πολιτικές αντιλήψεις. Μέσα στον γενικό ορυμαγδό βγήκαν μπροστά πολλά μικρά κόμματα που υπό άλλες συνθήκες δεν θα είχαν τη δυνατότητα να ακουστεί η φωνή τους, ούτε βεβαίως να διεκδικούν με αξιώσεις την πιθανότητα να συμμετέχουν σε κυβερνητικές συμμαχίες. Όσο σημαντικό ρόλο ωστόσο και να έπαιξαν οι «μικροί» εθνοσωτήρες στην πολιτική σκηνή σε όλα τα μέχρι τώρα χρόνια της κρίσης, τα δεδομένα γι αυτούς φαίνεται να αλλάζουν. Οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν όλο και περισσότερο πιο ξεκάθαρα αυτή την αλλαγή που για κάποια μικρά κόμματα φαίνεται να είναι «δραματική» αφού εκεί που υπήρξαν έως και κυβερνητικοί εταίροι ή φιλοδοξούσαν να παίξουν αυτό το ρόλο, φαίνεται να μένουν εκτός Βουλής.

Δεν χρειάζεται να αναφερθούμε αναλυτι-

κά για τα συρρικνωμένα ποσοστά πολλών παρατάξεων, μέχρι πρότινος «πολλά υποσχόμενων», τουλάχιστον θεωρητικά, που ξεπήδησαν από το πουθενά, γιατί θέλουμε να εστιάσουμε στο φαινόμενο και όχι σε συγκεκριμένα κόμματα και πρόσωπα. Το ενδιαφέρον είναι ότι τα ύδατα στο καζάνι της πολιτικής που ανακάτεψε για τα καλά η κουτάλα της κρίσης φαίνεται να κατασταλάζουν. Πολλοί ψηφοφόροι επιστρέφουν σε κόμματα, θεωρούμενα ως «παλιά» και «φθαρμένα», στα οποία είχαν γυρίσει την πλάτη κι αυτό οδηγεί στη συρρίκνωση και πιθανόν στη διάλυση νεότερων πολιτικών σχηματισμών που ευαγγελίζονταν να φέρουν μια νέα ελπίδα στην εγχώρια πολιτική. Δεν επικροτούμε ούτε κριτικάρουμε αρνητικά το φαινόμενο, απλά το επισημαίνουμε.

Έτσι κι αλλιώς, ανεξάρτητα του τι δείχνουν

οι δημοσκοπήσεις, οι πολίτες στη χώρα μας δεν έχουν κατασταλάξει πλήρως σε ότι αφορά την ορθότητα στον μέχρι τώρα τρόπο αντιμετώπισης της κρίσης, ούτε έχουν δώσει «συγχωροχάρτι» στις παλιές πολιτικές παρατάξεις κι αυτό σημαίνει ότι όλα είναι ρευστά στην δυναμική των κομμάτων κι όλα μπορούν να συμβούν ανά πάσα στιγμή, το να δούμε να ξεπηδούν νέα κόμματα μέσα από τα παλιά, κάτι ας πούμε «πιο αριστερό» μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ , κάτι «πιο δεξιό» από τη Νέα Δημοκρατία, κ.λ.π. Το ερώτημα είναι πόσο θα ωφελήσουν την πατρίδα μας κόμματα- κομματάκια όταν οι ίδιοι οι πολίτες δεν φαίνεται να το επιζητούν πλέον αλλά και όταν τα προβλήματα της χώρας, οικονομικά & εθνικά, απαιτούν συσπείρωση δυνάμεων.


6

Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018

 ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ Ακριβή μας βενζίνη!

«Μετά τη Συνέντευξη Τύπου, ένα ζεστό καλωσόρισμα του Προέδρου Καλλέργου Βουλγαράκη και του Αντιπροέδρου Βαγγέλη Καρκανάκη της ΝΟΔΕ Ηρακλείου περίμενε τους εκλεκτούς μας καλεσμένους Κώστα Καραμανλή και Σοφία Ζαχαράκη. Βέβαια, το ένα ποτηράκι δεν ήταν αρκετό, κι έτσι ήρθε και το δεύτερο και τρίτο. Οι ευχές δεν άργησαν να έρθουν και δεν θα μπορούσαν να είναι άλλες από την πρωτιά για τη Ν.Δ. στην Κρήτη και ο Κυριάκος Μητσοτάκης να είναι ο επόμενος πρωθυπουργός της Χώρας». Η παραπάνω ανάρτηση από το Facebook του Γραμματέα Πολιτικής Επιτροπής της Ν.Δ. και βουλευτή Ηρακλείου Λευτέρη Αυγενάκη, μεταδίδει το εγκάρδιο κλίμα που συνόδεψε την παρουσία του κ. Καραμανλή και της κας Ζαχαράκη στην Κρήτη. Σημειώνεται ότι πριν λίγες μέρες πραγματοποιήθηκε στο κέντρο «Αναδρομές» στις Αρχάνες, η κεντρική ετήσια εκδήλωση της ΝΟΔΕ Ηρακλείου για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας, παρουσία του Βουλευτή Σερρών-Τομεάρχη Υποδομών της Ν.Δ. και της Αναπληρώτριας Εκπρόσωπου Τύπου της Ν.Δ. του κόμματος που δήλωσαν ενθουσιασμένοι από την φιλοξενία του νησιού μας και την εγκαρδιότητα των Κρητικών.

Στη 2η θέση πανευρωπαϊκά και στην 5η θέση σε όλο τον κόσμο (!) με την ακριβότερη βενζίνη, φιγουράρει η Ελλάδα: Οι φόροι στα καύσιμα είναι τόσο υψηλοί ώστε έχουμε φτάσει να έχουμε μια από τις ακριβότερες βενζίνες όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά σε όλο τον κόσμο. Η αιτία φυσικά βρίσκεται στους φόρους, όπου μετά την εκτίναξή τους στις αρχές του 2017, αντιπροσωπεύουν το 65%-70% της τελικής λιανικής τιμής της αμόλυβδης βενζίνης, δηλαδή ποσοστό πολλαπλάσιο απ’ ότι για παράδειγμα σε Γερμανία, Φινλανδία, ΗΠΑ, Καναδά ή Ιαπωνία, χώρες όπου η μέση αγοραστική δύναμη απέχει παρασάγγας της ελληνικής. Όμως δεν κατέχουμε από τις υψηλότερες θέσεις μόνο στη βενζίνη. Το 2017 η Ελλάδα έκανε σπριντ στη διεθνή κατάταξη του ντίζελ κίνησης, καθιστώντας πολύ ακριβότερο ένα καύσιμο που επέλεξαν πολλοί οδηγοί τα προηγούμενα χρόνια εξαιτίας του χαμηλότερου κόστους, αλλά και των μικρότερων τελών κυκλοφορίας. Ακριβώς ένα χρόνο πίσω, η Ελλάδα κατείχε την 8η θέση ανάμεσα στις χώρες με το ακριβότερο ντίζελ, ενώ σήμερα κατέχει την 6η.

Τσικνοπέμπτη Τσικνοπέμπτη: η λέξη που θα μπορούσε να σημαίνει… «μέρα των κύκνων» στα Κρητικά (το κρύο αστειάκι της ημέρας), η μέρα… εφιάλτης των αυστηρά χορτοφάγων (έχουμε τέτοια μερίδα πληθυσμού στον τόπο μας;), η παραδοσιακή γιορτή χαράς των μερακλήδων του μεζέ! Αυτή την Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου η μυρωδιά ψημένου κρέατος θα κυριαρχήσει παντού, παιδάκια θα περιφέρονται ντυμένα Ζορό & Πριγκίπισσες, η «παραδοσιακή» μουσική (Que te la pongo, te la pongo…) θα ξεκουφαίνει τα αυτιά και η τσίκνα θα τσούζει τα μάτια & θα «ποτίζει» τα ρούχα με βαρύ άρωμα ελαφρά καμένου κρέατος. Σίγουρα θα το προσέξετε ότι θα είμαστε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα…

Με το πενάκι του σκιτσογράφου της «Άποψης»

 Γιατί παραιτήθηκε(?)

Του Πάνου Ιατρίδη

Κροτίδες Έκπληξη προκάλεσε η παραίτηση του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Γόρτυνας Δημήτρη Γαρεφαλάκη που εκτός των άλλων είναι και στενός προσωπικός φίλος του Δημάρχου Νίκου Σχοιναράκη. Το μόνο που δεν θα περίμενε κανείς ήταν να υπάρχει ρήξη στις σχέσεις τους, καθότι είναι γνωστή η φιλία και η συνεργασία που τους συνδέει χρόνια τώρα. Όμως όπως φαίνεται συνέβη και αυτό και παρότι για αρκετό διάστημα κρατήθηκε ως «επτασφράγιστο» μυστικό, τελικά διέρρευσε και μάλιστα έφτασε μέχρι την αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου και έγινε η αποκάλυψη του συμβάντος. Όχι όμως και οι λόγοι που οδήγησαν σε αυτήν αν και παραίτηση express αφού υποβλήθηκε λίγο πριν το τέλος του έτος και ανακλήθηκε λίγες μέρες μετά. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο λόγος ήταν κάποιο έκτακτο συμβούλιο το οποίο ζήτησε ο Δήμαρχος να μπει ως «σφήνα» προκειμένου να περάσουν κάποια φλέγοντα θέματα που είχαν σχέση με το Παρατηρητήριο, για το οποίο ο Πρόεδρος διαφώνησε. Οι δύο άνδρες απέφυγαν να δώσουν παραπάνω πληροφορίες και αρκέστηκαν μόνο στο «τυπικό» ότι οι λόγοι ήταν προσωπικοί. Κάτι που φυσικά δεν έγινε πιστευτό!

Είπαμε ότι «πέφτει» πολύ νωρίς το Πάσχα φέτος (Η Μεγαλοβδομάδα ξεκινά στις 2 Απριλίου και στις 8 του μήνα έχουμε Μεγάλο Σάββατο), αλλά να έχουν ξεκινήσει κιόλας -από Φλεβάρη μήνα!- οι συλλήψεις για… κροτίδες, δεν το περιμέναμε! Τα σχετικά αστυνομικά δελτία των ημερών πάντως αποδεικνύουν πως τελικά ίσως να μην είμαστε και τόσο λαός της τελευταίας στιγμής, τουλάχιστον σε ότι αφορά την πλάκα και το χαβαλέ. Το μόνο σίγουρο είναι ότι το… «έθιμο» της εκσφενδόνισης «τράκα τρούκων», που δεν ξέρεις από πού σου ΄ρχονται σταυροκοπούμενος για την διάσωση της αρτιμέλειας σου, θα τηρηθεί και φέτος-ξεκίνησε να τηρείται ήδη!

Σημαντική διάκριση Αναμφίβολα μια πολύ μεγάλη επιτυχία για το ελληνικό καράτε πέτυχε η Μεσαρίτισσα αθλήτρια από το Τυμπάκι Κέλλυ Κυδωνάκη η οποία κατέκτησε την πρώτη θέση και το χρυσό μετάλλιο στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα καράτε που έγινε στο Sochi της Ρωσίας. Η αθλήτρια κατάφερε να επικρατήσει των αντιπάλων της πετυχαίνοντας τέσσερις διαδοχικές νίκες στα προημιτελικά ενώ με μια εκπληκτική εμφάνιση κατάφερε να υπερισχύσει της αντιπάλου της από τη Λευκορωσία με 4-1 στον τελικό και να κατακτήσει την πρώτη θέση. Συγχαρητήρια τόσο στην νεαρή αθλήτρια, στην οικογένειά της αλλά και στον προπονητή της Μπάμπη Σταυρουλαντωνάκη για την μεγάλη διάκριση σε διεθνείς αγώνες.

Νέοι Γεωργοί μένουν «εκτός» Να αυξηθούν οι πιστώσεις και να γίνει ένταξη όλων των υποψηφίων νέων γεωργών της Κρήτης στο πρόγραμμα «Αγροτικής Ανάπτυξης Ελλάδας 2014-2020», ζητά άμεσα από τον Υπουργό Βαγγέλη Αποστόλου και τους αρμόδιους Θεσμικούς φορείς η Περιφέρεια Κρήτης. Το αίτημα διατυπώνεται σε επιστολή που απέστειλε ο Αντιπεριφερειάρχης αρμόδιος στον Πρωτογενή τομέα Μανόλης Χνάρης, ο οποίος παράλληλα επισημαίνει ότι οι 325 επιλαχόντες της Κρήτης διαθέτουν τα απαραίτητα κριτήρια και προσόντα να ενταχθούν, ενώ επίσης αναφέρει ότι οι δικαιούχοι του προγράμματος στο νησί που έχουν εγκριθεί είναι 1.372 αγρότες. Ας ελπίσουμε ότι το δίκαιο αίτημα θα εισακουστεί…


7

Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018

Για το χατίρι του Προέδρου(!)

Μάστιγα τα ανεπιτήρητα πρόβατα

«Μάστιγα» για τον κάμπο και για τους καλλιεργητές που διαμαρτύρονται έχουν γίνει τα ανεπιτήρητα ζώα που εισέρχονται παράνομα μέσα στη γεωργική ζώνη προκαλώντας μεγάλες αγροζημιές. Πριν από μερικές μέρες γίναμε αποδέκτες παραπόνων από αγανακτισμένους παραγωγούς στο Δήμο της Γόρτυνας που προσπάθησαν οι ίδιοι να διώξουν τα ζώα μέσα από τις περιουσίες τους μιας και οι αρμόδιες υπηρεσίες «σήκωσαν τα χέρια ψηλά». Ωστόσο είναι απορίας άξιον, γιατί οι αρμόδιες υπηρεσίες ΤΑΕ και Αγροφυλακή, αφού έφτασαν στην περιοχή και διαπίστωσαν ότι τα πρόβατα ήταν ανεπιτήρητα γιατί δεν προέβησαν σε αυτεπάγγελτη μήνυση αλλά το απέφυγαν ζητώντας από τους διαμαρτυρόμενους να προχωρήσουν σε ατομικές μηνύσεις φέρνοντας τους σε ευθεία αντιπαράθεση με τους κτηνοτρόφους; Όπως είναι και απορίας άξιον γιατί δεν ευαισθητοποιείται ένας Εισαγγελέας να παρέμβει ώστε να σταματήσει το κακό προτού τα πράγματα γίνουν χειρότερα, αφού σε κάθε παρόμοια περίσταση εγκυμονεί ο κίνδυνος της αυτοδικίας;

Πρόστιμο στα ανασφάλιστα Τις 600.000 πλησιάζουν τα ανασφάλιστα οχήματα που κυκλοφορούν στους ελληνικούς δρόμους, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Πέρα από τον κίνδυνο που εγκυμονεί αυτό καθαυτό το γεγονός υπάρχει φυσικά και το πρόστιμο που θα κληθούν να πληρώσουν οι παραβάτες αν και εφόσον πιαστούν στη «φάκα» τροχονομικού ελέγχου. Αυτή την περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη η διασταύρωση στοιχείων και το επόμενο διάστημα θα αρχίσει η επιβολή προστίμων. Για όσους βεβαιωθεί ότι το όχημά τους παραμένει ανασφάλιστο θα λάβουν ραβασάκια από την Εφορία, προκειμένου να προσέλθουν να πληρώσουν πρόστιμα από 100 έως 250 ευρώ. Ας λάβουν λοιπόν τα μέτρα τους!

Μείωση 50%

Ταμείο στήριξης αγροτών

Μεγάλη μείωση στην κατανάλωση της πλαστικής σακούλας, που μπορεί να φθάσει και το 50%, δείχνουν τα πρώτα στοιχεία από τα σούπερ μάρκετ. Στον πρώτο μήνα εφαρμογής της χρέωσης η εικόνα της αγοράς είναι ανάμεικτη, με τα σούπερ μάρκετ να συμμορφώνονται σχεδόν πλήρως και την εστίαση... σχεδόν καθόλου. Όσον αφορά στα μεσαία και μικρά καταστήματα, μέρος των επιχειρηματιών «απορροφούν» το κόστος φοβούμενοι ότι θα δυσαρεστήσουν τους πελάτες. Προβλήματα παρατηρούνται στις μικρές αγορές μεγάλης αξίας, λ.χ. στα ζαχαροπλαστεία ή τα καταστήματα ρούχων. Φαίνεται ότι ο καταστηματάρχης προβληματίζεται ότι θα ενοχληθεί ο πελάτης αν του χρεώσουν τη σακούλα. Εκεί όπου η εφαρμογή του μέτρου είναι πολύ μικρή είναι στον χώρο της εστίασης. Εκτός από κάποιες μεγάλες αλυσίδες, οι υπόλοιποι συνεχίζουν όπως παλιά.

Τη δημιουργία ταμείου εντός του 2018 για τη χρηματοδότηση δικαιούχων των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης με στόχο την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής από τους επενδυτές, ανακοίνωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Βαγγέλης Αποστόλου κατά την τελετή εγκαινίων της 27ης Διεθνούς Έκθεσης Γεωργικών Μηχανημάτων, Εξοπλισμού και Εφοδίων Agtrotica. Το Ταμείο έχεις ως στόχο να εξασφαλίσει την απαραίτητη στήριξη της ιδίας συμμετοχής των δικαιούχων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020, με πόρους από 3% έως 7% των συνολικών πόρων του ΠΑΑ, ώστε να διευκολυνθεί η υλοποίηση επενδύσεων σε μέτρα όπως της μεταποίησης, των Σχεδίων Βελτίωσης και των ιδιωτικών δράσεων του LEADER. Να και μια καλή είδηση για όσους ετοιμάζουν σχέδια βελτίωσης και αναζητούν χρηματοδότηση!

Ο νόμος έγινε… καπνός

Εντελώς… τυπικό χαρακτήρα φαίνεται ότι έχει η πρόσφατη εγκύκλιος του υπουργείου Υγείας που υπενθύμιζε την αντικαπνιστική νομοθεσία της χώρας μας. Η ίδια εγκύκλιος με ελάχιστες διαφορές είχε εκδοθεί και πριν από έντεκα μήνες (Μάρτιος 2017), ωστόσο ουδέποτε συνοδεύτηκε με κινητοποίηση των ελεγκτικών μηχανισμών για την εφαρμογή της νομοθεσίας. Και μπορεί ο υπουργός Υγείας τον Μάιο του 2017 με την αφορμή της Παγκόσμιας Ημέρας κατά του Καπνίσματος να έκανε λόγο στη Βουλή για «restart» (επανεκκίνηση) στο θέμα, ωστόσο αυτό ουδέποτε έγινε. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί δεν υπάγονται στο υπουργείο Υγείας για να μπορεί να τους ενεργοποιήσει κατά το δοκούν, ενώ και οι καταγγελίες από διαμαρτυρόμενους πολίτες που θα μπορούσαν να κινητοποιήσουν τους ελέγχους είναι πλέον ελάχιστες. Οι παραβάσεις του νόμου δεν αφορούν μόνο τα καφέ, μπαρ και εστιατόρια αλλά ακόμα και ιδιαίτερα ευαίσθητους τομείς όπως είναι τα νοσοκομεία -σε γραφεία του προσωπικού- αλλά για τη χώρα όπου εύκολα ψηφίζονται νόμοι αλλά δύσκολα εφαρμόζονται, πέρα βρέχει.

Το ωράριο των εκπαιδευτικών Στα σχολεία της χώρας κατέφτασε από τις αρμόδιες διευθύνσεις εκπαίδευσης η εφαρμοστική εγκύκλιος του πρόσφατου μνημονιακού νόμου (άρθρο 245 του νόμου 4512/2018), ο οποίος ορίζει ότι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να παραμένουν στο σχολείο 30 ώρες την εβδομάδα, δηλαδή έως τις 2 το μεσημέρι. Αρμόδιος για την τήρηση του παρουσιολογίου των εκπαιδευτικών είναι ο διευθυντής του σχολείου. Ωστόσο, στελέχη του υπουργείου ανέφεραν ότι ακόμη κι αν υπάρξει κάποιος τυπικός διευθυντής, «οι συνδικαλιστές μπορούν να μπλοκάρουν την εφαρμογή της ρύθμισης». Το υπουργείο Παιδείας δεν κρύβει την άποψή του ότι η εν λόγω υποχρέωση ψηφίστηκε για τα μάτια των θεσμών. Μάλιστα, ο υπουργός Κ. Γαβρόγλου προ ημερών ανέφερε στη ΔΟΕ ότι «δεν αλλάζει τίποτε σε σχέση με το 30ωρο», ενώ στελέχη του υπουργείου διαβλέπουν ότι στην πράξη η διάταξη θα καταστρατηγηθεί. Η ΟΛΜΕ ανέφερε ότι «Σε περιπτώσεις αυθαιρεσίας διευθυντών καλούνται οι σύλλογοι διδασκόντων να συνεδριάσουν άμεσα».

Έχουμε δει πολλές φορές στα Δημοτικά Συμβούλια της Γόρτυνας να κατατίθενται ολοκληρωμένες προτάσεις και να μην ψηφίζονται το είδαμε όμως και αυτό να υπάρχουν και να γίνονται χατίρια και μάλιστα προσωπικά! Για να γίνουμε σαφέστεροι στο τελευταίο Συμβούλιο ο δ.σ. Κώστας Τσικνάκης ζήτησε από το Σώμα να υπερψηφιστεί η πρόταση της προσωρινής αντικατάστασης των μελών της διοίκησης της Κοινωφελούς Εταιρείας στην οποία μετά την εκκαθάριση και λήξη θα μεταβιβαστεί η λειτουργία των σφαγείων Ασημίου, εφόσον η «υπερχρεωμένη» ΔΕΑΤΕΚ ΑΕ ΟΤΑ θα αποτελεί παρελθόν, τουλάχιστον στα χαρτιά. «Σας ζητώ να ψηφίσετε για χατίρι του Προέδρου και του Αντιπροέδρου και όχι για την παρέα του Δημάρχου» ήταν η φράση που προκάλεσε ποικίλα σχόλια και πολλές άμεσες κ υπόγειες αντιδράσεις. Και μιας και το έθεσε έτσι ο κ. Τσικνάκης θα έπρεπε, ίσως, για να είναι απόλυτα σωστός και δίκαιος να προσθέσει και «για χατίρι του ανηψιού μου» που ήδη έχει οριστεί ως νέος πρόεδρος της Κοινωφελούς. Έτσι για να μην ξεχνάμε ότι δεν μας συμφέρει!

Τι γίνεται με τις γεωτρήσεις(;) Πρέπει να είναι η χιλιοστή φορά που έρχεται στο Συμβούλιο της Γόρτυνας το πρόβλημα της λειψυδρίας σε κάποιες κοινότητες και φυσικά το ζήτημα της ανόρυξης γεωτρήσεων για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Μόνο που σε ορισμένες περιπτώσεις το πράγμα «δείχνει να ξεφεύγει» πέρα από κάθε λογική, αφού το ακούσαμε και αυτό ότι η δημοτική αρχή ετοιμάζεται να σωληνώσει γεώτρηση και να κατασκευάσει δίκτυα σύνδεσης ώστε να δώσει νερό στις Λούρες από μια γεώτρηση που ανοίχτηκε χιλιόμετρα μακριά και έδωσε μόλις 5 κυβικά και μάλιστα με αργή αναπλήρωση. Για το πρόβλημα των Λουρών επανειλημμένα έχουν προταθεί λύσεις από τον επικεφαλής του συνδυασμού και μόνιμο κάτοικο Λουρών κ. Σταύρο Ξυλούρη, που και γνώστης της κατάστασης είναι και χρήματα εξασφάλισε από την Περιφέρεια αλλά που δυστυχώς πήγαν αλλού. Όμως στην απόφαση αυτή της δημοτικής αρχής και ο ίδιος εξέφρασε τις αντιρρήσεις του αφού η ωφέλεια θα είναι μηδαμινή και το κόστος υπέρογκο. Μήπως να το ξανασκεφτούν οι ιθύνοντες;

 ΕΞΟΔΟΣ Η μεγάλη «σφαγή» των τραπεζικών υπαλλήλων έρχεται καθώς οι εποπτικές Αρχές θεωρούν ότι οι μειώσεις προσωπικού είναι αναγκαίες, λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων. Έτσι οι ελληνικές τράπεζες δέχονται πιέσεις από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό των τραπεζών της ευρωζώνης (SSM) και τους ξένους μεγαλομετόχους τους, ώστε «να πράξουν τα δέοντα», διώχνοντας κόσμο. Από φέτος έως το 2020 αναμένεται να δουν την πόρτα της εξόδου 5.000 τραπεζοϋπάλληλοι. Μάλιστα, η μείωση του προσωπικού θα γίνει πλέον τουλάχιστον κατά το ήμισυ με απολύσεις, καθώς τα προγράμματα εθελούσιας εξόδου θεωρείται ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, η επικεφαλής του SSM Ντανιέλ Νουί τόνισε στους Έλληνες τραπεζίτες ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν μείνει πολύ πίσω -σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές- στο σκέλος της μείωσης του λειτουργικού κόστους με περικοπές καταστημάτων και προσωπικού.


8

Σχολιάζοντας...

Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018

Μακεδονικό Κάθε παράταξη και άλλη θέση για το «Μακεδονικό», κάθε μέλος της ίδιας παράταξης και άλλη άποψη για το ίδιο θέμα! Απίστευτο (και όμως ελληνικό) αλλά συμβαίνει… Τι να πεις; Όταν μια χώρα δεν έχει σε καίρια θέματα ξεκάθαρη εθνική γραμμή, γράμμησε τα κι άφησε τα!

Αλλαγή εποχής

Εκεί που πήγαμε να καταλάβουμε λίγο χειμώνα, συνειδητοποιούμε πως, με τούτα και με ΄κεινα, φτάσαμε αισίως στο Φλεβάρη που «…κι αν φλεβίσει καλοκαίρι θα μυρίσει»! Διότι κακά τα ψέματα, για μας εδώ τους νότιους το βλέμμα είναι ήδη στραμμένο στο ανοιξοκαλόκαιρο που οσονούπω καταφτάνει φουριόζο- δεν αργεί. Στα τουριστικά μέρη μυρίζει ήδη φρέσκια μπογιά από τα βαψίματα, αφού οι ετοιμασίες για την νέα σεζόν έχουν ξεκινήσει- το Πάσχα πέφτει και πολύ νωρίς φέτος…

Ανευθυνότητα

Βλέποντας τους πολιτικούς μας, σε ένα σημαντικό εθνικό θέμα, όπως η σχέση μας με τη γείτονα χώρα ΠΓΔΜ, να φαγώνονται σαν τα σκυλιά, σκυλιάζεις πραγματικά για την απίστευτη και εγκληματική επιπολαιότητα με την οποία οι «ηγέτες» μας χειρίζονται τα σοβαρά θέματα της πατρίδας μας. Ανευθυνότητα… χωρίς σύνορα που θα οδηγήσει (στην καλύτερη) σε μια ακόμα «τρύπα στο νερό»- δημιουργία στην οποία διαπρέπουμε- και στη χειρότερη σε ένα μονίμως ανοιχτό μέτωπο με τους γείτονες και τη διεθνή κοινότητα.

Κάλπες επί δύο Κοκορομαχίες Μην σας παραπλανούν οι συνήθεις «άγριοι καυγάδες» των πολιτικών στα τηλεοπτικά πάνελ, (χαροποιώντας τον παρουσιαστή που η εκπομπή και το κανάλι μάλλον θα ευνοηθεί σε τηλεθέαση-γιατί είμαστε και τηλεθεατές υψηλότατου επιπέδου), όπου οι συμμετέχοντες αντιπάλων παρατάξεων τσακώνονται σαν τα κοκόρια! «Για τα μάτια του κόσμου» γίνονται όλα, «για τα μάτια του ψηφοφόρου» για να ακριβολογούμε…

Κακοτεχνίες Όταν βλέπεις και καινούργιους, προσφάτως κατασκευασμένους, φρεσκοασφαλτωμένους δρόμους να έχουν ήδη προβλήματα σε κάποια σημεία τους αναρωτιέσαι αν υπάρχει στοιχειώδης έλεγχος της ευθύνης των εργολάβων. Λες και δεν μας φτάνει το χάλι του παλιού οδικού δικτύου πρέπει και το καινούργιο να γίνει… ασορτί «με το καλημέρα».

Κοκορομαχίες 2 Στα τηλεοπτικά… διαλείμματα για διαφημίσεις, οι πολιτικοί που, όσο η εκπομπή είναι στον αέρα, δείχνουν έτοιμοι να φάνε ο ένα τον άλλο, αστειεύονται και γελάνε μεταξύ τους σαν παλιοί καλοί φίλοι, κάνοντας μαζί και ένα τσιγαράκι, αν είναι καπνιστές. Το σουρεάλ σκηνικό είναι σύνηθες και γνωστό στους δημοσιογράφους, αλλά το πλατύ κοινό συχνά ούτε που το υποψιάζεται. Αν δίναμε βάση στη γνωστή παροιμία «κόρακας κοράκου μάτι δεν βγάζει» θα ήμασταν περισσότερο υποψιασμένοι όλοι.

Το Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε λέει την «εντατικοποίηση των ελέγχων για την εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου», αυτού που ψηφίστηκε το 2008, ως αυστηρότερη εκδοχή ενός παλιότερου νόμου του 2002, και υποτίθεται ότι άρχισε να εφαρμόζεται την 1η Ιουλίου του 2009, στην πράξη ωστόσο, παρά τις βαρύγδουπες δηλώσεις, παρέμεινε ουσιαστικά «κενό γράμμα». Το να ακούς ότι τώρα θα εφαρμόσουν με αυστηρότητα το νόμο που θα εφάρμοζαν αυστηρά εδώ και κάτι χρόνια αλλά κάπου στην πορεία αυτό ξεχάστηκε και φέτος το ξαναθυμήθηκαν- μειδιάς με το (κρύο) ανεκδοτάκι…

Κακοτεχνίες 2 Είναι δυνατόν σε δρόμους που ακόμα δεν έχει κοπεί η κορδέλα των εγκαινίων τους να βλέπεις στην άσφαλτο από καθιζήσεις & μεγάλες ρωγμές που θα εξελιχθούν σε λακκούβες, μέχρι λακκούβες που θα εξελιχθούν σε «κρατήρες»- ενώ έχουν αρχίσει κιόλας τα «μπαλώματα»; …«Ουδείς άσφαλτος», όπως θα σχολίαζε και η γνωστή αοιδός που «τρώει είδη υγιεινής».

Βαφτίσια Ανέκδοτο

Το Σεπτέμβριο του 2019, μαζί με τις εθνικές, θα διεξαχθούν οι Αυτοδιοικητικές Εκλογές όπως προανήγγειλε ο υπουργός Εσωτερικών Πάνος Σκουρλέτης με μια σιγουριά στο μάτι. Για τις εθνικές πάντως μην το δέσετε και κόμπο, κάτι ξέρουμε που σας το λέμε…

«Αμέτι μουχαμέτι» το χει βάλει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ να γίνουν τα επίσημα βαφτίσια της ΠΓΔΜ με ένα ονοματάκι που θα ικανοποιεί τους γείτονες μας. Η απόφαση για ελληνική συναίνεση έχει ληφθεί, ωστόσο απομένουν οι λεπτομέρειες (αυτές στις οποίες κρύβεται ο έξω από δω) πως ακριβώς θα λέγεται η γειτόνισσα, όπου μόνο η πρόταση να τη βαφτίσουν Μακεδονίτσα αλλά να τη φωνάζουν Νίτσα, δεν έχει ακουστεί. Οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ πάντως που έχουν αποδειχτεί «μανούλες» στα βαφτίσια (τους Τροικανούς τους είπαν «θεσμούς», τα Μνημόνια «συμφωνία», την κωλοτούμπα «έντιμο συμβιβασμό» κ.λ.π.) θα περιμέναμε να ήταν το ίδιο ευφάνταστα σβέλτοι και στην αλλαγή ονόματος της ΠΓΔΜ.

Ξεσαλώματα Η Τσικνοπέμπτη, αυτή τη βδομάδα, στις 8 Φεβρουαρίου, θα αποτελέσει σίγουρα μια καλή αφορμή για τον κοσμάκη να γλεντήσει, μετά μεζέδων, ποτών και ίσως μετά μουσικών οργάνων, αφού ευκαιρίες ψάχνουμε να δώσουμε λίγο χρώμα στη μαύρη καθημερινότητα μας. Ακόμα κι αυτοί που δεν μπορούν ή δεν θέλουν να ξοδευτούν παραπάνω για κάποια έξοδο σε κέντρο, το πιθανότερο είναι ότι θα παραστούν σε ένα γλεντάκι στο σπίτι είτε το δικό τους, είτε φίλων. Μακάρι άπαντες να περάσουμε καλά.

Θες δεν θες Ακόμα και αν δεν θέλεις να παρακολουθείς τηλεοπτικά ριάλιτι τύπου Survivor, θες δεν θες θα ενημερώνεσαι πλήρως για τα συμβαίνοντα σε αυτά, αφού πλήθος εκπομπών αφιερώνουν χρόνο στο να αναλύουν (!) το τι γίνεται και τι δε γίνεται, με αποτέλεσμα και συ, πάνω στο ζάπινγκ, να πέφτεις κάθε τρεις και λίγο σε αυτά που θες να αποφύγεις. Δυστυχώς στην T.V. μια αλλαγή καναλιού δε σε γλυτώνει, μόνη ελπίδα το κουμπάκι της συσκευής που αναγράφει «Off».

Επ΄ αόριστον

Λύση πακέτο

Αλληθωρισμός

Επ’ αόριστον αναβάλλεται η παρουσίαση από το υπουργείο Παιδείας και τον υπουργό Κώστα Γαβρόγλου του νέου εξεταστικού συστήματος για την εισαγωγή στα ΑΕΙ, για το οποίο οι πρώτες εξαγγελίες έγιναν πέρυσι τον Μάιο. Αν κάποιοι έδιναν εξετάσεις φερεγγυότητας και σοβαρότητας θα κοβόταν σίγουρα…

«Ολοένα και περισσότερο με τις καθημερινές δηλώσεις γίνεται φανερό ότι η “εν κρυπτώ διαπραγμάτευση” της κυβέρνησης δεν οδηγεί σε συνολική λύση-πακέτο με την πΓΔΜ», τόνισε η επικεφαλής του Κινήματος Αλλαγής Φώφη Γεννηματά. Tη λύση-πακέτο δεν τη βλέπουμε για φέτο…

Την άποψη ότι βουλευτές των ΑΝΕΛ «αλληθωρίζουν» προς την ακροδεξιά εξέφρασε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Θεόδωρος Δρίτσας, προσθέτοντας ότι ποτέ δεν κρύφτηκαν οι διαφορές των δύο κομμάτων. Προηγήθηκαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που «αλληθώρισαν» προς τους βουλευτές των ΑΝΕΛ…


Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018

9

Ειδήσεις

Οι κλέφτες δεν έχουν ...το Θεό τους!

Έκλεψαν την... καμπάνα από ξωκλήσι των Αγίων Δέκα Το... έρημο καμπαναριό

Όταν η καμπάνα ήταν στη θέση της

Η

δράση των κλεφτών μετάλλων κάθε είδους -που μεταπωλούνται σε αδρές τιμές στην παράνομη αγορά- δεν γνωρίζει όρια αν κρίνουμε από το γεγονός ότι μια καμπάνα ναού (!) στη Μεσαρά «έκανε φτερά»! «Θύμα» της πρόσφατης κλοπής -που έγινε αντιληπτή την περασμένη Τετάρτη 31 Ιανουαρίου, είναι το ξωκλήσι του Προφήτη Ηλία σε λόφο πάνω από την αρχαία Γόρτυνα στην ενορία των Αγίων Δέκα.

Απογοήτευση Μιλώντας στο apopsilive ο ιερέας Γιώργης Ραπτάκης δεν έκρυψε την απογοήτευση του για την ιερόσυλη κλοπή που στέρησε από το ξωκλήσι την καμπάνα του, η αξία της οποίας υπολογίζεται στα

500 ευρώ. Το ερώτημα είναι όχι μόνο πως οι κλέφτες δρουν με τόση ευκολία, αφαιρώντας και μεταφέροντας με άνεση ακόμα και βαριά αντικείμενα αλλά και πως τα πωλούν σε μάντρες χωρίς δυσκολία αν και η πράξη τους είναι απολύτως παράνομη-έχοντας συνένοχους κάποιους πρόθυμους αγοραστές. Οι κλέφτες μετάλλων, οργιάζουν τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας. Δουλεύοντας μεθοδικά καταφέρνουν σε ελάχιστο χρόνο και με απίστευτη επιδεξιότητα να αφαιρούν τα πάντα, ανεξαρτήτως βάρους και διαστάσεων, αρκεί να είναι από μέταλλο ή άλλα υλικά που εμπεριέχουν χαλκό.

Μάστιγα Τα αίτια της ραγδαίας αύξησης αυτών των κλοπών αποδίδονται στην κατακό-

Ο ιερέας δεν έκρυψε την απογοήτευση του για την ιερόσυλη κλοπή που στέρησε από το ξωκλήσι την καμπάνα του, η αξία της οποίας υπολογίζεται στα 500 ευρώ

ρυφη άνοδο της τιμής του χαλκού και στη μεγάλη ανάγκη της αγοράς για φθηνές ποσότητες. Τα κρούσματα πολλαπλασιάζονται και οι αστυνομικές αρχές θα έπρεπε να αντιμετωπίσουν με ιδιαίτερη σοβαρότητα αυτή την κατάσταση. Δυστυχώς οι κλοπές μεταλλικών αντικειμένων κάθε είδους, φρεάτια, σωληνώσεις, αρδευτικά συστήματα και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς που στη συνέχεια πωλούνται για πρώτη ύλη στα χυτήρια, αποτελούν πια ρουτίνα. Οι δράστες με αστραπιαίες κινήσεις αφαιρούν ότι έβαλαν στο μάτι το φορτώνουν σε φορτηγάκια και εξαφανίζονται σαν να μην έγινε τίποτα. Αργότερα θα τα πωλήσουν για πρώτη ύλη χωρίς να ελεγχθούν από κανένα. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δράστες στην προσπάθειά τους να κλέψουν τον χαλκό, προκαλούν και μεγάλες ζημιές, έχοντας καταστρέψει και αντλιοστάσια δεξαμενών, ενώ έχουν «απαλλοτριώσει» ακόμα και προστατευτικές μπάρες δρόμων!


10

Ειδήσεις

Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018

Στο δρόμο Πετροκεφάλι-Σίβα

Τροχαίο από… επίθεση σκύλου! Συγκέντρωση διαμαρτυρίας

Οι χήρες βγήκαν στους δρόμους «Έφυγες. Ξεπόνεσες. Ξεκουράστηκες. Έμεινα. Τρέχω. Παλεύω. Αντιστέκομαι στον εξευτελισμό της συζύγου και μητέρας»: Αυτό ήταν ένα από τα συνθήματα που αναγραφόταν σε πανό στη συγκέντρωση «γροθιά στο στομάχι» που πραγματοποίησε έξω από το υπουργείο Εργασίας ο Σύλλογος Συζύγων Θανόντων ΑΞΙΑ.

Επίθεση από αδέσποτο σκυλί δέχτηκε ένας ανυποψίαστος μεσαρίτης δικυκλιστής, την ώρα που βρισκόταν εν κινήσει με το όχημα του με αποτέλεσμα να πέσει στο οδόστρωμα, στο δρόμο ανάμεσα σε Πετροκεφάλι και Σίβα Δήμου Φαιστού, στο ύψος της πέτρινης βρύσης στην τοποθεσία Αγία Μαρίνα, και να χτυπήσει στα γόνατα και στο στήθος! Διερχόμενοι από το σημείο που έσπευσαν να τον βοηθήσουν τον μετέφεραν στο Κέντρο Υγείας Μοιρών. Εκεί αφού του δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες τον έστειλαν στο νοσοκομείο Ηρακλείου που εφημέρευε. Το θύμα της επίθεσης, ο Γιάννης Ευτ. Μιχελινάκης από το Πετροκεφάλι, γύριζε μεσημέρι, από το κτήμα του στην περιοχή Σίβα με το δίκυκλο μηχανάκι. Στο 1ο χιλιόμετρο του επαρχιακού δρόμου Πετροκεφάλι –Σίβα, δέχτηκε την επίθεση από ένα αδέσποτο μαύρο μαντρόσκυλο που τον αιφνιδίασε προκαλώντας την πτώση του από την οποία ευτυχώς τη γλύτωσε με επιφανειακά τραύματα.

Εργασίες καθαρισμού & διαμόρφωσης δρόμων Από την τελευταία κινητοποίησή τους τον περασμένο Οκτώβριο -που μάλιστα τότε είχαν... κατασκηνώσει για πέντε ημέρες μέχρι να καταφέρουν να συναντήσουν την Έφη Αχτσιόγλου- μέχρι και σήμερα δεν υπάρχει κάποια σοβαρή θετική εξέλιξη επί του θέματος των πετσοκομμένων συντάξεων χηρείας. Χήρες ναυτικών, γιατρών, εργατών, στρατιωτικών, αστυνομικών και άλλων κοινωνικών ομάδων γέμισαν την είσοδο του υπουργείου με τα ονόματα των θανόντων συζύγων τους. «Στον Καιάδα οι χήρες και τα ορφανά;» έγραφε ένα από τα πλακάτ που κρατούσαν οι γυναίκες, ενώ ένα άλλο αναφερόταν στους αγγέλους τους. «Δεν σταματάμε αν δεν δικαιωθούν οι άγγελοί μας» έγραφε χαρακτηριστικά. Οι χήρες ζητούν άρση του ηλικιακού ορίου και επαναφορά του 70% της σύνταξης, καθώς, όπως σημειώνουν, ήδη οι συντάξεις των συζύγων τους έχουν μειωθεί με τους προηγούμενους νόμους.

Αλλάζουν όψη τα σοκάκια της Γέργερης

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεταλλική δεξαμενή χωρητικότητας 50 τόνων με την διαδικασία της πλειοδοσίας από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Αγίας Μαρίνας. Γραπτές προσφορές γίνονται δεκτές έως την Κυριακή 11 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 11:00 το πρωί. Τιμή εκκίνησης: 1400€.

Τηλ. 6977528690

Ο Αντιδήμαρχος Μ. Δρετάκης

Μ

ετά την επαναλειτουργία του πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής στη Γέργερη, σειρά τώρα πήρε η αισθητική αναμόρφωση του οικισμού και η αντιμετώπιση μιας σειράς προβλημάτων καθημερινότητας. Ένα ζήτημα σοβαρό για την τοπική κοινωνία ήταν η άσχημη εικόνα που υπήρχε σε πολλά σοκάκια του

Λόγω στενότητας οι εργασίες έχουν τις δυσκολίες τους γραφικού οικισμού, όπου λόγω της κακοκαιρίας και εξαιτίας παλαιότερων εργασιών και επεμβάσεων στα δίκτυα είχαν μείνει αδιαμόρφωτοι οι δρόμοι και έπρεπε να καθαριστούν. Σε συνεργασία με το τεχνικό και υπαλληλικό προσωπικό του Δήμου Γόρτυνας και υπό την επίβλεψη του αντιδημάρχου Μανώλη Δρετάκη ξεκίνησαν οι εργασίες καθαρισμού και διαμόρφωσης των δρόμων μέσα στη Γέργερη και σε σημεία με

δύσκολη πρόσβαση λόγω της μορφολογίας του εδάφους. Όπως φαίνεται και στη σχετική φωτογραφία απαιτείται μεγάλη προσοχή, μικρά σε όγκο και ευέλικτα μηχανήματα, για να απομακρυνθούν πέτρες και μπάζα και να καθαριστούν τα στενά σοκάκια, ώστε σε μεταγενέστερο χρόνο να μπορούν να γίνουν τσιμεντοστρώσεις και ασφαλτοστρώσεις σε όσους δρόμους έχουν καθαριστεί.


Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018

11

Εκπαίδευση

«Η παρουσία των εκπαιδευτικών είναι απαραίτητη για τη διαμόρφωση προτάσεων για αγωνιστικές κινητοποιήσεις, καθώς και τη στήριξη του δίκαιου αγώνα των αναπληρωτών για μόνιμους διορισμούς»

Τρίτη 6 Φεβρουαρίου, στο 2ο Δημοτικό Μοιρών

Έκτακτη Γενική Συνέλευση από τον Σύλλογο

Εκπαιδευτικών Μεσαράς «Η Φαιστός» Έ Ανακοίνωση για το Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας:

υποχρεωτικό 30ωρο

«Ακυρώνουμε κάθε προσπάθεια για επιβολή της υποχρεωτικής 30ωρης παραμονής με βάση και την απόφαση της ΔΟΕ για τα εργασιακά δικαιώματαη οποία άμεσα θα επικαιροποιηθεί. Κανένας Σύλλογος Διδασκόντων και κανένας Διευθυντής δεν πρέπει να αλλάξει την πρακτική των αναθέσεων καθηκόντων και να προστρέξει να επιβάλει την παραμονή των συναδέλφων με επιπλέον καθήκοντα». Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καλεί τους συλλόγους διδασκόντων (κυρίαρχο και αποφασιστικό όργανο διοίκησης των σχολικών μονάδων) να συνεχίσουν να εργάζονται στο σχολείο όπως έκαναν μέχρι σήμερα και να μην εφαρμόσουν καμιά εντολή για υποχρεωτική παραμονή στο σχολείο για 30 ώρες την εβδομάδα.Η αρμοδιότητα της εκτίμησης των περιπτώσεων παραμονής πέραν του διδακτικού ωραρίου, σύμφωνα και με τον τελευταίο νόμο 4512/2018, ανήκει στους συλλόγους διδασκόντων. Καλούμε τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων και τους Διευθυντές Εκπαίδευσης να μην επιχειρήσουν να εφαρμόσουν, παράνομες και αυταρχικές, λογικές υποχρεωτικής παραμονής των εκπαιδευτικών στο σχολείο. Απέναντί τους θα βρεθεί σύσσωμος ο κλάδος που θα αντιδράσει με κάθε πρόσφορο τρόπο».

κτακτη Γενική Συνέλευση, θα πραγματοποιήσει ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Μεσαράς «Η Φαιστός» την Τρίτη 6 Φεβρουαρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στο 2ο Δημοτικό σχολείο Μοιρών, ενάντια στην κατάθεση σειράς νομοθετικών ρυθμίσεων που, όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά, «θα αλλάξουν το τοπίο στην εκπαίδευση».

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση «Μετά την ψήφιση των μέτρων για την 3η αξιολόγηση, του αντιαπεργιακού νόμου που εντείνει την επίθεση στα πρωτοβάθμια σωματεία και την ψήφιση του πρώτου πακέτου των αντιεκπαιδευτικών μέτρων και αφορά 30ωρο, κριτήρια συγχωνεύσεων, ώρα σχολικών γευμάτων, ένας νέος γύρος επίθεσης ετοιμάζεται από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ».

Νέες ρυθμίσεις

«Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα», σημειώνουν οι εκπαιδευτικοί, «αναμένεται η κατάθεση σειράς νομοθετικών ρυθμίσεων που θα αλλάζουν το τοπίο στην εκπαίδευση με:

1) Τις δυσμενείς αλλαγές στις υποστηρικτικές δομές (υπαρκτός κίνδυνος μείωσης προσωπικού με ότι αυτό συνεπάγεται για το παρεχόμενο έργο). 2) Την καθιέρωση της αξιολόγησης των στελεχών εκπαίδευσης και της αυτοαξιολόγησης των σχολικών μονάδων μέσα στο θεσμικό πλαίσιο της αξιολόγησηςχειραγώγησης. 3) Το ενδεχόμενο του αποχαρακτηρισμού της 1ης ώρας του Ολοήμερου Προ-

γράμματος ως διδακτικής, κατά την οποία γίνεται και η σίτιση στο Ολοήμερο. 4) Το κύμα νέων συγχωνεύσεων που θα οδηγήσουν, σε συνδυασμό με όλο το πλέγμα των ρυθμίσεων, σε μηδενικές ανάγκες διορισμών και επιβολή ενός αυταρχικού πλαισίου λειτουργίας των σχολείων».

Κατάθεση προτάσεων

Και ο Σύλλογος «Η Φαιστός» καταλήγει: «Με βάση τα παραπάνω και το κάλεσμα του

Δ.Σ. της ΔΟΕ για διεξαγωγή Γενικών Συνελεύσεων, καλούμε Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι προτάσεις θα μεταφερθούν στην ολομέλεια προέδρων και αιρετών που θα πραγματοποιηθεί στις 10 Φεβρουαρίου στην Αθήνα. Η παρουσία των εκπαιδευτικών είναι απαραίτητη για τη διαμόρφωση προτάσεων για αγωνιστικές κινητοποιήσεις, καθώς και τη στήριξη του δίκαιου αγώνα των αναπληρωτών για μόνιμους διορισμούς».


12

Ειδήσεις

Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018

Χρηματοδότηση για το έργο ζήτησε ο κ. Κεγκέρογλου από τον Υπουργό κ. Παπαδημητρίου

Στο χώρο του πρώην Στρατοπέδου Νικολούδη

Να χρηματοδοτηθεί η δημιουργία «Διοικητικού Κέντρου Μεσαράς»

Από παλιότερη επίσκεψη στο χώρο του Στρατοπέδου

Τ

ην χρηματοδότηση του Δήμου Φαιστού για την «μετατροπή» του πρώην Στρατοπέδου Νικολούδη στις Μοίρες σε «Διοικητικό Κέντρο Μεσαράς», ζητά από το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης, ο Βουλευτής Ηρακλείου της Δημοκρατικής Συμπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ Βασίλης Κεγκέρογλου, υπογραμμίζοντας πως η πολιτεία οφείλει να στηρίξει την ένταξη του σημαντικού αυτού έργου στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ. Στην Ερώτηση του προς τον Υπουργό Δημήτρη Παπαδημητρίου, ο κ. Κεγκέρογλου αναφέρει: «Η αξιοποίηση του πρώην στρατοπέδου είναι πλέον επιτακτική ανάγκη και πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας

με τη δημιουργία ενός σύγχρονου Διοικητηρίου που θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες των διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου αλλά και άλλων υπηρεσιών (πυροσβεστικό σώμα, αστυνομία κλπ).

Πρόσφατα, ο Δήμος είχε διατυπώσει τη πρόταση του αυτή και στην κατεύθυνση αυτή, με έγγραφο του, ο Δήμαρχος ζητά την έγκριση της πρότασης για την χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο: «Διοικητικό κέντρο Μεσαράς και κωδικό MIS 5022171 στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ: «Δημιουργική επανάχρηση Δημοτικής ακίνητης περιουσίας» προκειμένου μέσω αυτού, ο Δήμος να προχωρήσει στην αξιοποίηση των εγκαταλειμμένων κτιριακών υποδομών. Επειδή η πολιτεία οφείλει να στηρίξει την πρόταση του Δήμου Φαιστού για την ένταξη του Στρατοπέδου «Τχη (ΠΖ) Νικολούδη ΠΖ) στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ & επειδή αναπάντητες παραμένουν σχετικές κοινοβουλευτικές μου παρεμβάσεις, ερωτάσθε κ. Υπουργέ: Τι θα πράξετε ώστε να προχωρήσει η χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο: «Διοικητικό Κέντρο Μεσαράς» του Δήμου Φαιστού, που σκοπό έχει την αξιοποίηση Στρατοπέδου «Τχη (ΠΖ) ΝΙΚΟΛΟΥΔΗ ΕΜΜ»;

Η παραχώρηση

Θυμίζουμε ότι, όπως είχε γράψει η «Άποψη», τον περασμένο Νο-

έμβριο αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο καταχώρησης αποφάσεων «Διαύγεια» η απόφαση για την παραχώρηση στο Δήμο Φαιστού του Στρατοπέδου Νικολούδη που βρίσκεται στις Μοίρες, με την υπογραφή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Πάνου Καμμένου. Σύμφωνα με τη δημοτική αρχή το γεγονός αυτό άνοιξε το δρόμο για να γίνει -σε συνεργασία του Δήμου Φαιστού με την Περιφέρεια Κρήτης- μια σειρά από έργα για τη στέγαση υπηρεσιών. Η θετική εξέλιξη είχε δρομολογηθεί από την πρόσφατη επίσκεψη στο Δήμο Φαιστού -στις 18 Οκτωβρίου- του Διευθυντή του Ταμείου Εθνικής Άμυνας Αντιστράτηγου Αντώνη Κονδύλη, του Διευθυντή της Υπηρεσίας Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας Ενόπλων Δυνάμεων Γιώργου Ζησιμάτου, της Ειδικής Συμβούλου Υπουργείου Εθνικής Άμυνας Κατερίνας Παληοδήμου αλλά και άλλων στελεχών του Ταμείου. Η επίσκεψη αυτή στη Μεσαρά είχε γίνει στο πλαίσιο της περιοδείας των στελεχών στην Κρήτη με σκοπό την αξιοποίηση ακινήτων ιδιοκτησίας του Ταμείου Εθνικής Άμυνας.

Στόχος η αξιοποίηση του πρώην στρατοπέδου με τη δημιουργία ενός σύγχρονου Διοικητηρίου που θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες των διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου αλλά και άλλων υπηρεσιών (πυροσβεστικό σώμα, αστυνομία κλπ).


Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018

13

Ειδήσεις

Θα περιέχουν μικροτσίπ με τα βιομετρικά στοιχεία του κατόχου

Νέες (βιομετρικές) ταυτότητες μέχρι το τέλος του 2018

«Α

ποφασισμένο» είναι πλέον το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για να ξεκινήσει η διαδικασία που θα αφορά την αντικατάσταση μέχρι το τέλος του 2018 των παλαιών ταυτοτήτων με νέες, οι οποίες θα πληρούν τις σύγχρονες προδιαγραφές ασφαλείας. Μετά από αρκετά χρόνια, το τελικό κείμενο της προκήρυξης θα είναι

Με… εντολή ΗΠΑ

Η επιτάχυνση των διαδικασιών συμπίπτει χρονικά με την άφιξη -μέσα Φεβρουαρίου- στην Ελλάδα κλιμακίου Αμερικάνων εμπειρογνωμόνων από το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, οι οποίοι θα αξιολογήσουν τις επιδόσεις της Ελλάδας στην εφαρμογή του προγράμματος visa waiver, που επιτρέπει στους πολίτες 38 χωρών -και της Ελλάδας- να ταξιδεύουν χωρίς βίζα στις ΗΠΑ. Οι πρώτες παρασκευαστικές συνα-

ντήσεις έγιναν μεσοβδόμαδα στη ΓΑΔΑ. Παρότι τόσο οι Έλληνες όσο και οι Αμερικανοί αξιωματούχοι σπεύδουν να αποσυνδέσουν visa waiver και ταυτότητες, η μη αντικατάσταση των παλιών εγγράφων με νέα, βιομετρικά αποτελεί ένα από τα πιο εναπομείναντα σημεία κριτικής των ΗΠΑ εις βάρος της ελληνικής κυβέρνησης. Οι νέες ταυτότητες θα είναι αντίστοιχες με των υπολοίπων κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άλλωστε, η αντικατάσταση των πα-

Η χρηματοδότηση Ένα ακόμα ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι η χρηματοδότηση της διαδικασίας νέων ταυτοτήτων θα γίνει από τα απόρρητα κονδύλια του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη προκειμένου, σύμφωνα με μια εκδοχή, να αποφευχθεί το ενδεχόμενο να «βγουν στον αέρα» τα τεχνικά χαρακτηριστικά ασφαλείας. Παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ προχώρησε σε νέα αυστηροποίηση του προγράμματος visa waiver, αρμόδιοι αξιωματούχοι εμφανίζονται αισιόδοξοι ότι, μετά και τις εξελίξεις στο πεδίο των ταυτοτήτων, η Ελλάδα θα περάσει τα “stress tests” των Αμερικανών στον τομέα της ασφαλείας. Πρόσφατο δημοσίευμα του ειδησεογραφικού πρακτορείου Reuters αποκάλυψε ότι η κυβέρνηση Ντόναλντ Τραμπ έθεσε στα τέλη Δεκεμβρίου σε ισχύ νέους κανόνες στις αρχές ασφαλείας των 38 χωρών που μετέχουν στο visa waiver, υποχρεώνοντάς τες να ελέγχουν τα στοιχεία των ταξιδιωτών τους στους καταλόγους υπόπτων για τρομοκρατία των ΗΠΑ. Η Ελλάδα φέρεται -σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες - να έχει «ευθυγραμμιστεί» με τη συγκεκριμένη απαίτηση ήδη από το 2016, στο πλαίσιο διμερούς συμφωνίας Ελλάδας - ΗΠΑ για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και του «σοβαρού εγκλήματος».

έτοιμο μέσα στις επόμενες μέρες, σύμφωνα με δηλώσεις αρμόδιων στελεχών και αμέσως μετά θα κληθούν για διαπραγματεύσεις και προσφορές οι 7-8 από τις μεγαλύτερες εταιρείες παγκοσμίως με εξειδίκευση στη μαζική έκδοση διαβατηρίων και ταυτοτήτων. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του νέου εγγράφου, όπως και το οικονομικό σκέλος του έργου έχουν ήδη καθοριστεί. «Μένει να προσδιοριστούν τα κριτήρια επιλογής του αναδόχου και αμέσως μετά θα ζητήσουμε από τις μεγάλες εταιρείες του “χώρου” να καταθέσουν προσφορές» δήλωσε αξιωματούχος.

λιών εγγράφων με νέα, βιομετρικά αποτελεί συμβατική υποχρέωση της Ελλάδας έναντι της Ε.Ε., ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 2000.

Το κόστος για τον κάθε πολίτη θα είναι γύρω στα 10 ευρώ

Τροπολογία

Τον περασμένο Ιούλιο, ο αρμόδιος αναπληρωτής υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Νίκος Τόσκας, κατέθεσε στη Βουλή τροπολογία που προέβλεπε ότι οι προδιαγραφές του δελτίου ταυτότητας καθορίζονται με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών και δίχως να απαιτείται νομοθετική ρύθμιση. Ένας από τους λόγους της κυβερνητικής δυστοκίας, εξάλλου, φέρεται πως ήταν ο φόβος για πιθανές αντιδράσεις

της Εκκλησίας και βουλευτών στην έκδοση ταυτοτήτων με ενσωματωμένο μικροτσίπ. Το κόστος αντικατάστασης των παλιών ταυτοτήτων με νέες υπολογίζεται στα 80 εκατομμύρια ευρώ. Κάθε νέο έγγραφο θα κοστίζει 8 έως 10 ευρώ και το αντίτιμο θα πληρώνει ο πολίτης που ενδιαφέρεται να αποκτήσει για πρώτη φορά ταυτότητα (αφορά τους 18χρονους) ή να αντικαταστήσει την παλιά του με νέα, βιομετρική.

Εντός του 2018

Η έκδοση νέων εγγράφων θα ξεκινήσει πιλοτικά από την Αττική πριν επεκταθεί στην υπόλοιπη χώρα, ενώ πρόθεση των επιτελών του μεγάρου της λεωφόρου Κατεχάκη είναι οι πρώτες βιομετρικές ταυτότητες να έχουν εκδοθεί πριν από το τέλος του χρόνου. Η προκήρυξη του διαγωνισμού, πάντως, θα αφορά πέρα από την αντικατάσταση των ταυτοτήτων και την έκδοση των ήδη βιομετρικών διαβατηρίων, καθώς λήγει η σύμβαση της ΕΛ.ΑΣ. με την ανάδοχο εταιρεία, ανεβάζοντας το συνολικό κόστος του έργου στα 350 εκατομμύρια. Παρά την ιδιαίτερα υψηλή δαπάνη, η κυβέρνηση δεν θα προχωρήσει σε ανοικτό διαγωνισμό αλλά θα επιλέξει τον ανάδοχο με «κλειστή» διαδικασία, ζητώντας από 7-8 μεγάλες εταιρείες του χώρου να καταθέσουν προσφορές. Μάλιστα, οι διπλωματικές αντιπροσωπείες των ισχυρότερων χωρών της Ε.Ε. και όχι μόνο, ακονίζουν τα ξίφη τους και ετοιμάζονται να διεκδικήσουν το έργο για λογαριασμό των «δικών τους» εταιρειών.

Η νέα μορφή Σύμφωνα με τις προτάσεις των εμπειρογνωμόνων της ΕΛ.ΑΣ., το νέο έγγραφο θα είναι πλαστικό και θα περιέχει μικροτσίπ με αποθηκευμένα τα βιομετρικά στοιχεία του κατόχου. Σε κάθε καινούρια ταυτότητα θα εμφανίζεται η φωτογραφία και το ονοματεπώνυμο του κατόχου, όχι όμως και το δακτυλικό του αποτύπωμα.


14

Εκδηλώσεις

Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018

Μπροστά στο Δημαρχείο Φαιστού

Αναμνηστική φωτό με πολλά χαμόγελα

Οι «Tsimpa1» νικητές στο 6ο Κυνήγι ΘησαΔΡΩν στις Μοίρες

«Τσίμπα ένα»… βραβείο! Μ ε μεγάλο αριθμό συμμετοχών -11 συνολικά ομάδες έδωσαν το παρών- πραγματοποιήθηκε το 6ο Κυνήγι ΘησαΔΡΩν στις Μοίρες, όπου νικητές αναδείχθηκαν οι «Tsimpa1» (που θα είναι και οι διοργανωτές του επόμενου 7ου Κυνηγιού ΘησαΔΡΩν), αφήνοντας στη 2η θέση τους «Veterans» και στην 3η τους «Ανεμαζωξάρηδες».

Η εκδήλωση δεν κατάφερε, δυστυχώς, να συγκεντρώσει μεγάλο αριθμό θεατών αφού στο κέντρο της κωμόπολης-έδρας του Δήμου Φαιστού το οποίο είχε κλείσει για τα οχήματα ώστε να γίνει το παιχνίδι

αλλά και να μπορούν να αλωνίζουν οι… πιτσιρικάδες υπό την επίβλεψη γονιών & παππούδων, δεν έδωσε το παρών πολύς κόσμος, παρά τον καλό καιρό και την «χρυσή ευκαιρία» για μια εξόρμηση όλης της οικογένειας. Κρίμα…

Κέφι & αδρεναλίνη

Με σύμμαχο τον ανοιξιάτικο καιρό και με μεγάλο ενθουσιασμό διοργανωτών και συμμετεχόντων (οι ομάδες τελικά δεν ήταν 12 όπως είχε προαναγγελθεί αλλά αφού η ομάδα από το Ηράκλειο που είχε δηλώσει συμμετοχή δεν προσήλθε) το κέφι και η αδρεναλίνη βρίσκονταν στα ύψη μέχρι το απόγευμα που ολοκληρώθηκε και η διαδικασία με την ανακήρυξη της νικήτριας ομάδας. Οι συμμετέχοντες στο παιχνίδι ξαμολήθηκαν στην ευρύτε-

ρη περιοχή του Δήμου Φαιστού, για να βρουν τις λύσεις στους γρίφους οι οποίοι τους οδηγούσαν βήμα-βήμα στην εξιχνίαση ενός «φόνου»-αφού η φετινή διοργάνωση που ανέλαβαν οι περυσινοί νικητές «Σέρλοκ Χόλμς» είχε άρωμα αστυνομικού μυστηρίου.

Βρήκαν το δολοφόνο!

Στο φετινό 6ο Κυνήγι ΘησαΔρών οι συμμετέχοντες έπρεπε να λύσουν όχι μόνο γρίφους αλλά και ένα αστυνομικό μυστήριο, αυτό του θανάτου της Ms Elizabeth Brooke έπειτα από πτώση από το μπαλκόνι του ξενοδοχείου στο οποίο διέμενε. Βρισκόταν στη Κρήτη για το γάμο του εγγονού της John Smith με την κρητικής καταγωγής Ελένη Παπαδάκη που είχε τελεστεί τη προηγούμενη μέρα. Το ερώτη-

Συνάντηση γονέων στις 14 Φεβρουαρίου

«Παίζω σαν… παιδί!» στο Ζαρό Διοργανωτής το Κέντρο Ημέρας «Εν Πλω» του Δήμου Φαιστού Το Κέντρο Ημέρας «Εν Πλω» της Κοινωνικής Υπηρεσίας Δήμου Φαιστού συνεχίζει τη νέα δράση του, που απευθύνεται στην ευρύτερη Κοινότητα της Μεσαράς με τίτλο «Συζητώντας για το παιδί», με μια συνάντηση στην Πάνω Ρίζα και συγκεκριμένα στο Ζαρό την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου στις 5 το απόγευμα. Η συνάντηση θα γίνει –με την φιλοξενία και τη συνεργασία, του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμό-

νων- στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Δημοτικού Σχολείου Ζαρού, με θέμα συζήτησης: «Παίζω σαν… παιδί!» και συντονίστρια την Νηπιαγωγό Μαρία Καραγιώργου, εθελόντρια του Κέντρου Ημέρας «Εν Πλω».

Συναντήσεις

Κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα, στις 5 το απόγευμα, γονείς, κηδεμόνες, εκπαιδευτικοί και κάθε ενδιαφερόμενος συναντιούνται και συζητούν θέματα σχετικά με τα παιδιά. Όπως τονίζουν οι διοργανωτές των συναντήσεων «Είναι χαρά μας να έρθετε όλοι και μαζί να προβληματιστούμε, να μοιραστούμε απόψεις, ιδέες, εμπειρίες, να συζητήσουμε τις απορίες μας και να προτείνουμε λύσεις σε ό,τι μας αφορά από τη ζωή μας με τα παιδιά». Θυμίζουμε ότι, όπως έχει γράψει η «Άποψη», οι συναντήσεις ξεκίνησαν από την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου με το θέμα: «Από σύντροφοι… Γονείς!» και ακολούθησε η 2η συνάντησή στις 13 Δεκεμβρίου, με θέμα: «Τυπικά στάδια ανάπτυξης λόγου & παιχνιδιού των παιδιών», στο χώρο του Κέντρου Ημέρας «Εν Πλω».

ΙΝFO ΤΙ: Συνάντηση ΠΟΥ: Ζαρός ΠΟΤΕ: 14/2 ΩΡΑ: 17.00 ΕΙΣΟΔΟΣ: Ελεύθερη

μα ήταν αν πρόκειται για ατύχημα ή για κλοπή μετά φόνου, αφού από το δωμάτιό έλειπε η παραδοσιακή βούργια με τα χρήματα-χαρίσματα γάμου του νέου ζευγαριού. Φως στην υπόθεση κλήθηκε να ρίξει ο γνωστός ντέντεκτιβ Sir Sherlock Holmes μαζί με τον περίφημο βοηθό του Dr. Watson και βεβαίως με τη βοήθεια των ομάδων που συμμετείχαν και τελικά το μυστήριο λύθηκε: Δολοφόνος της Elizabeth Brooke ήταν ένας από τους καλεσμένους του γάμου.


Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018

15

Παρουσίαση Διαφημιστική

Social Media - Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν γίνει αναπόσπαστο κομμάτι του σύγχρονου πολιτισμού μας. Πρόκειται για έναν τομέα που έχει συμβάλει καθοριστικά στη ριζική αλλαγή των σημερινών κοινωνικών αλληλεπιδράσεων που έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια.

φράσουν και να μοιραστούν τις ιδέες, τις σκέψεις και τα συναισθήματα, που θέλουν εύκολα και γρήγορα.

Το αποτέλεσμα αυτό οφείλεται στην ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας σε συνδυασμό με τον ολοένα και αυξανόμενο αριθμό των οραματιστών της εποχής μας, οι οποίοι με την εφευρετικότητα που τους διακατέχει έχουν δημιουργήσει τεράστιες παγκόσμιες και πετυχημένες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Με την προβολή της επιχείρησής σου στα social media θα μπορέσεις να χτίσεις μια σταθερά αυξανόμενη κοινότητα, με την οποία θα καταφέρεις να:

Γίγαντες κοινωνικής δικτύωσης όπως το Facebook, το Twitter, το Instagram κτλ έχουν συμβάλει στη δημιουργία ενός ολόκληρου νέου κόσμου όπου είμαστε ελεύθεροι να εκφράσουμε την άποψή μας και να την μοιραστούμε με τους φίλους και τους συνανθρώπους μας. Αυτός ο κόσμος των κοινωνικών μέσων ενημέρωσης, παρέχει την ευχέρεια σε όλους να εκ-

• Εξασφαλίσεις μακροπρόθεσμη επιτυχία

Καταλαβαίνουμε ότι ο χρόνος είναι πολύτιμος για σένα. Η διαχείριση των λογαριασμών σου είναι μία χρονοβόρα διαδικασία που θα σου αποσπάσει πολύτιμο χρόνο από την διοίκηση της επιχείρησής σου. Ανεξάρτητα από το μέγεθος της εταιρίας σου, άσε σε εμάς την διαχείριση των λογαριασμών σου στα social media και γλίτωσε χρόνο.

Τι θα κερδίσεις από τα social media;

Αναλαμβάνουμε εξ ολοκλήρου

• Αυξήσεις τις πωλήσεις σου • Ενισχύσεις το brand σου

• Πετύχεις άμεση επικοινωνία με τους πελάτες σου • Αυξήσεις την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας σου

28920 29102-5 info@apopsilive.gr

Δημιουργία λογαριασμού Δημιουργούμε ή αναδιαμορφώνουμε τον ήδη υπάρχοντα λογαριασμό σου, σύμφωνα με τις τελευταίες τάσεις των social media. Δημιουργία περιεχομένου Μελετάμε το κοινό στο οποίο απευθύνεται η επιχείρησή σου και δημιουργούμε το κατάλληλο περιεχόμενο για την σωστή προσέγγισή του. Σχόλια και μηνύματα Μετά από μια σύντομη παρουσίαση της εταιρίας σου, είμαστε σε θέση να εξυπηρετήσουμε τα σχόλια και τα μηνύματα που δέχεται η σελίδα σου.


ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

16

Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018

Μειωμένη η ποσότητα και χαμηλή η ποιότητα της ελαιοπαραγωγής στην Κρήτη

Π

ρος το τέλος της βρίσκεται πια η συγκομιδή της ελιάς σε όλες τις χώρες, με τον γενικό απολογισμό για την ποσότητα και την ποιότητα να μην είναι καθόλου ικανοποιητικός. Στην εξέλιξη αυτή φαίνεται ότι συνέβαλαν σημαντικά φυσικά αλλά και τεχνικά προβλήματα. Η μειωμένη καρποφορία αλλά και η υπερβολική «καλοκαιρία» της φετινής περιόδου συγκομιδής, με την παρατεταμένη ανομβρία έπληξε πολύ σοβαρά αρκετές περιοχές. Ωστόσο και ο Δάκος εκμεταλλευόμενος τις ευκαιρίες που του πρόσφερε άπλετα για άλλη μια χρονιά η γραφειοκρατία, φρόντισε να πολλαπλασιάσει όσο μπόρεσε τους απογόνους του, εγγράφοντας υποθήκη και για την ερχόμενη χρονιά..

Η μείωση της παραγωγής και τα αίτια

Γράφει ο Νίκος Μιχελάκης*

Η τελική παραγωγή στην Κρήτη 2017/18, φαίνεται να διαμορφώνεται αρκετά χαμηλότερη από ότι αρχικά εκτιμήθηκε. Αυτό συνάγεται απο τα στοιχεία ελαιουργείων που συγκεντρώσαμε δειγματοληπτικά, αλλά και από άλλες πληροφορίες, συμφωνα με τα οποια η παραγωγή της Κρήτης θα κυμανθεί γύρω στους 70 χ.τ. αντι για 85 χ.τ. που αρχικά εκτιμήθηκε. Βασική αιτία της μειωσης αυτης της παραγωγής φαίνεται να επικεντρώνεται σε φυσικά αίτια όπως είναι η μη ικανοποιητική ανθοφορία και καρποδεση αλλά και η ανομβρία η οποια επεκράτησε στην συνέχεια σε αρκετές περιοχές κυρίως της Ανατολικής Κρήτης . Η ανομβρία φαίνεται να είχε δυο δυσμενείς συνέπειες. Από την μια πλευρά έπληξε σοβαρά την ανάπτυξη και ελαίωση του ελαιοκάρπου με άμεση συνέπεια την μειωμένη απόδοση σε λάδι και δευτερευόντως την χαμηλή ποιότητα ελαιολαδου. Από την άλλη πλευρά όμως φαίνεται ότι η ανομβρία ευνόησε και προσβο-

λές άλλων εντόμων όπως ο Ρυγχύτης ο όποιος τραυματίζοντας τους καρπούς συντέλεσε και σε μείωση της παραγωγής από τους καρπούς που έπεσαν αλλά και σε υποβάθμιση της ποιότητας από τους κτυπημένους καρπούς που δεν έπεσαν. Μετά απο όλα αυτά, η παραγωγ της Κρήτης, καίτοι δεν έχουμε ακόμη επίσημες εκτιμήσεις, εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί περιπου στους 71 χ.τ. αντι τους 85 χ.τ. όπως αρχικά εκτιμήθηκε (Πιν.1) Περιοχές με σημαντικά μειωμένη παραγωγή ηταν η Ανατολική Κρητη, η Δυτική Μεσσαρά, περιοχές του Αμαρίου και Μυλοποτάμου, Αποκορωνας κ.α. Αντίθετα περιοχές με καλή έως

αρκετά καλή παράγωγη φαίνεται να ηταν η ανατολική Κίσσαμος, η κεντρική και ανατολική Μεσσαρά κ.α. Η υποβάθμιση της ποιότητας και οι επιπτώσεις Η ποιότητα του ελαιολάδου της φετινής σοδειάς στην Κρήτη, φαίνεται πως ξεπέρασε κάθε προηγούμενο και ήταν η χειρότερη της τελευταίας 10/ετιας. Έτσι, ενώ κάθε χρόνο οι οξύτητες στην Κρήτη, παρά τα προβλήματα της Δακοκτονίας, κυμαίνονταν κατά 90% στο επίπεδο των 0,3-05 βαθμών, φέτος οι περιπτώσεις με τέτοιες οξύτητες ήταν ελάχιστες και αφορούσαν κυρίως περιοχές όπου η δακοκτονία έγινε με εργολάβους τους τοπικούς Συν/σμους (Ζάκρος, Έμπαρος κ.α.) οι οποιοι, όταν χρειαζόταν, έκαναν πρόσθετες δολωματικές παρεμβάσεις με δίκες τους δαπάνες. Στις πλείστες όμως περιοχές οι συνήθεις πλέον καθυστερήσεις στην έναρξη της εφαρμογής της δολωματικης δακοκτονίας, έπαιξαν φέτος σημαντικό ρόλο στο γενικό επίπεδο ποιότητας. Έτσι, φράσαμε στο σημείο σε ορισμένες περιοχές, η μέση οξύτητα να είναι 0,8 βαθμούς όπως φαίνεται και από προκηρύξεις διαγωνισμών που έγιναν και απέβησαν άγονοι.

Χαμηλότερη η ελαιοπαραγωγή στην Ε.Ε. και την Ισπανία

Η φετινή ελαιοπαραγωγή της ΕΕ και ειδικά της Ισπανίας η οποία είναι σχεδόν η μισή του κόσμου και έχει ιδιαίτερη σημασία στην διαμόρφωση των τιμών, φέρεται μειωμένη τελευταία εξαιτίας της ανομβρίας η οποια φαινεται δεν έπληξε μόνο την Κρητη. Σοβαρά επληξε και άλλες περιοχές και χώρες και ιδιαίτερα την Ανδαλουσία την κυριότερη ελαιοπαραγωγό περιοχή της Ισπανίας, με αποτέλεσμα οι αρχικές εκτιμήσεις για το ύψος της σοδειάς 2017/18 να αναθεωρούνται προς τα κάτω (Πιν.2). Έτσι, η παραγωγή της Ισπανίας, τόσο κατά το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολαδου (ΔΣΕ) όσο και κατά το Ισπανικό Ινστιτούτο Ενημέρωσης και Έλεγχου Διατροφής (AICA) εκτιμάται σήμερα χαμηλότερη κατά 100χ.τ. από ότι αρχικά εκτιμήθηκε και προβλέπεται να πεσει στους 1.080 χ.τ. αντί 1,2 εκατ. τον.οπως αρχικα εκτιμήθηκε. (Πιν.2). Η φετινή ελαιοπαραγωγή της Ιταλίας παρουσιάζεται οπωσδήποτε υψηλότερη από εκείνη της προηγούμενης χρονιάς που ήταν πολύ χαμηλή και εκτιμάται σε 320 χ.τ. από το ΔΣΕ και Στην ευρύτερη περιοχή της 370 χ.τ. από το ISMEA (ΙνστιτούΜεσαράς αγροτεμάχιο 50 στρ. το Ενημέρωσης Αγροδιατροφιή Ελαιουργείο με περιβάλλοντα κού Εμπορίου) . Τελικά όμως χώρο το λιγότερο 5 στρ. είναι χαμηλότεΤηλ. 28920 29103 ρη από τον μ.ο. των τελευταίων

ΖΗΤΕΙΤΑΙ

6 ετών (Πιν.2) Η παραγωγή στην Ελλάδα παρουσιάζεται οπωσδήποτε αρκετά αυξημενη σε σχέση με την πολύ χαμηλή περυσινή και εκτιμάται σε 300 χιλ. τόνους απο το ΔΣΕ και 280 απο το ΙSΜEΑ, εκτιμήσεις που κατά την δική μας άποψη, είναι και οι δυο πολύ διογκωμένες. Γενικά η παραγωγή της ΕΕ που σήμερα εκτιμάται σε 1.800 χ.τ., φαίνεται οπωσδήποτε ελαφρά καλύτερη από την αρκετά μειωμένη περσινή, αλλά τελικά είναι μειωμένη σε σχέση με τον μ.ο.

της τελευταίας 6/ετιας κατά 170 χ.τ. (Πιν.2). Επομένως είναι φανερό πως το έλλειμμα της Ε.Ε. θα επιδιωχθεί να καλυφθεί με εισαγωγές από την Τυνησία η οποία φέρεται φέτος να έχει υψηλή παράγωγη (220χ.τ. ) ενώ παράλληλα έχει και καθεστώς χωρίς δασμούς για την ΕΕ για 100 χιλ. τόνους ετησίως. Όμως εισαγωγές στην ΕΕ πιθανον να γινουν και από την Τουρκία η οποια στο βαθμό που οι εκτιμήσεις της είναι ακριβείς δείχνει να έχει υψηλή παράγωγη 287 χ.τ.


«Κατωγραψίματα», «μαύρα λάδια» και «λουκέτα» Ένας νέος παράγων ο όποιος εμφανίστηκε φέτος και φαίνεται να παίζει ρόλο στην αγορά ελαιολάδου είναι η εμπλοκή των ελαιοτριβείων στην φορολόγηση και τις άλλες εισφορές των αγροτών. Έτσι, η πρόθεση αποφυγής της φορολογίας και της δακοκτονίας φαίνεται να εξώθησε αρκετούς στα λεγόμενα «κατωγραψίματα», δηλαδή στην αποφυγή της καταγραφής του παραγόμενου ελαιολαδου στα ελαιοτριβεία και στην αναζήτηση πληρωμών εκτός Τραπεζών στην συνέχεια, πράξη που ονομάστηκε στην αγορά «μαύρα λάδια».

Τιμές: Σημάδια ανάκαμψης Ανασταλτική η επίδραση των «κατωγραψιμάτων» Οι τιμές παραγωγού, μετά την αιφνίδια πτώση τους στα 3.30-3,40€/κ στην αρχή της φετινής περιόδου οποτε οι διεθνείς αγοραστές, με πρόσχημα την δήθεν αυξημένη παραγωγή, έσπευσαν να επωφεληθούν από την ανάγκη πολλών παραγωγών να πουλήσουν άμεσα την παραγωγή τους, αρχιζουν να δειχνουν καποια σημαδια ανάκαμψης. Αργά-αργα, αρχισαν να αυξανονται κατά 0,05-0,10 €/κ σε διάφορα ιδιωτικά κυρίως ελαιοτριβεία και τελικά σύμφωνα με το Δελτίο Τιμών του ΣΕΔΗΚ της 30-1-18 για το εξτρα παρθένο, οξυτ.0,3 διαμορφωθηκαν ως εξης: Στις πωλήσεις με «κόψιμο», που βασίζονται κυρίως σε προσφορές ξένων αγοραστών για λάδι αποθηκευμένο στα ελαιοτριβεία, κυμαίνονταν στα 3,40 -3,50 €/κ στην Κρητη και Πελοπόννησο και κάπως χαμηλότερα στα 3,30€/κ στην Λέσβο και 3,20 €/κ στην Κύπρο. Αντίθετα στις πωλήσεις με διαγωνι-

σμούς οι τιμές διαμορφώθηκαν στα 3,65-3,86€/κ, επηρεάζοντας ανοδικά και τις τιμές γειτονικών Συν/κων και ιδιωτικών ελαιοτριβείων όπως στην Σητεία και στους Γαργαλιάνους.

Όμως, όλα αυτά φαίνεται ότι είχαν σαν άμεση συνέπεια την μείωση των τιμών παραγωγού, την οποια οι παραγωγοί αποδέχονταν προκειμένου να αποφύγουν η μετριάσουν τις άλλες επιβαρύνσεις! Ωστόσο, όπως έγινε γνωστό από δημοσιεύματα, η όλη κατάσταση η οποια έγινε γνωστή στην ΑΑΔΕ, οδήγησε σε εκστρατεία φορολογικών ελέγχων η οποια είχε σαν αποτέλεσμα τσουχτερά πρόστιμα αλλά και κλείσιμο αρκετών ελαιοτριβείων τα οποια δεν εξέδιδαν τα απαραίτητα παραστατικά. Σύμφωνα με δημοσιεύματα με τους πρώτους ελέγχους αρκετά πρόστιμα και «λουκέτα» έπεσαν σε ελαιοτριβεία σε όλη την Ελλάδα και ιδιαίτερα στην Κρητη όπου με βάση το αρθρο13α του Ν 2523/1997, εκτός από τα χρηματικά πρόστιμα, έκλεισαν ένα ελαιοτριβείο στην Ιεράπετρα, ένα στο Ηρακλειο και σε δυο στον Αποκόρωνα στα Χανιά. Όμως από την ΑΑΔΕ διευκρινίζουν ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν και θα πυκνώσουν σε όλες τις ελαιοπαραγωγικές περιοχές τις επόμενες ήμερες.

Σημαντικά μεγαλύτερες οι τιμές με διαγωνισμούς Απορίες για την μη γενίκευσή η και μη υποχρεωτική επιβολή τους Ενώ οι τιμές στην συνήθη αγορά την περίοδο αυτή κυμαίνονται από 3,40-3,50 €/κ, (βλ. Δελτίο τιμών ΣΕΔΗΚ 30-1-18 www.sedik.gr) οι τιμές που διαμορφώνονται με διαγωνισμούς ή δημοπρασίες που διενεργούν Συν/σμοι όχι μόνο είναι αρκετά υψηλότερες, αλλά επηρεάζουν γενικότερα τις τιμές και σε άλλους Συν/ σμους και ιδιωτικά ελαιοτριβεία της περιοχής τους. Έτσι, οι τιμές που επιτεύχθηκαν στους πιο προσφάτους διαγωνισμούς στην Κρητη, για λαδια με οξυτητα μικρότερη από 0,4% ήταν μεγαλύτερες απο 3,82€/κ (Πιν.3). Παράλληλα όμως οι τιμές των διαγωνισμών, επηρέασαν προς τα άνω και τις τιμές στα Συν/κα και ιδιωτικά ελαιοτριβεία της περιοχής οι οποιες, σε μερικές περιπτώσεις όπως στην Σητεία, ήταν ακόμα και μεγαλύτερες από εκεινες των διαγωγνισμών Οπωσδήποτε υπήρξαν και διαγωνισμοί οι όποιοι απέβησαν άγονοι και αναβληθήκαν λογω μη ύπαρξης προσφορών η προσφορών που κρίθηκαν ασύμφορες, πραγμα που δειχνει ότι τα ΔΣ των Συν/σμων αυτών, πολύ σωστα, δεν είναι διατεθειμένα να αποδεχτούν τιμές χαμηλότερες. Βέβαια οι διαγωνισμοί απο Συν/ σμους που εφαρμόζουν ορθές πρακτικές συνεχίζονται και ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη ο διαγωνισμός του Α.Σ. Ζάκρου για 90 τον., Οξυτ. 0,4%, που λήγει στις 7-2-18, ενώ όπως πληροφορούμαστε και άλλοι προετοιμάζο-

νται. Ωστόσο, πολλές απορίες γεννιούνται γιατί οι διαγωνισμοί, ενώ αποτελούν διαφανή μέθοδο διαχείρισης και ενώ εξασφαλίζουν σαφώς υψηλότερες τιμές για τους παραγωγούς, δεν γενικεύονται και δεν υιοθετούνται από όλους τους Συν/σμους. Ακόμη , όπως λένε πολλοί, γιατί οι διαγωνισμοι δεν επιβάλλονται, ως ορθή πρακτική από την Πολιτεία, ιδίως για τους Συν/σμους που επιχορηγούνται με αρκετά χρήματα απο προγράμματα των Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (ΟΕΦ) η και αλλά προγράμματα η αναπτυξιακούς νομούς. Σημειώνεται, ότι όπως παλαιοτέρα ανακοίνωσε ο Υπουργός ΥπΑΑΤ κ. Αποστόλου με τα προγράμματα ΟΕΦ, τα οποια χρηματοδοτούνται απο παρακρατήσεις των επιδοτήσεων των παραγωγών , διατέθηκαν για την 3/ ετια 2015-18, συνολικά 33,9 εκατ. ευρω, από τα οποια 12,7 εκατ. ευρω

αφορούσαν επιχορηγήσεις 27 Συν/ σμών της Κρήτης. Οι Συν/σμοι αυτοί ασφαλώς θα έπρεπε να εφαρμόζουν διαφανείς πρακτικές σε όλες τις δράσεις που πραγματοποιούν και βέβαια στην διάθεση του ελαιολαδου!.

Οι κίνδυνοι απο την χρήση μη επιτρεπτών φαρμάκων

Οι αδυναμίες της Πολιτείας να εφαρμόσει έγκαιρα και σωστά την δοκιμασμένη από ετών μέθοδο της δολωματικης Δακοκτονίας, φαίνεται ότι άρχισε να έχει και άλλες συνέπειες σοβαρότερες. Αρκετοί παραγωγοί, στην προσπάθεια τους να προστάσουν την παραγωγή τους, φαίνεται ότι καταφεύγουν σε ψεκασμούς κάλυψης με ισχυρά εντομοκτόνα, μερικά απο τα οποια φέρονται ως μη επιτρεπτά. Έτσι, φαίνεται πως υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποιες παρτίδες εξαγόμενου χύμα προϊόντος, βρέθηκαν να προσεγγίζουν η και να υπερβαίνουν τα επιτρεπτά όρια υπολειμμάτων

από φυτοφάρμακα. Η επίπτωση αυτή η οποια έχει επισημανθεί επανειλημμένως από τα ΕΛΑΙΟΝΕΑ αλλα και από Ιατρικους Συλογους, είναι που σοβαρή και θα πρεπει οπωσδήποτε να απασχολήσει ολους. Οι αρμόδιες αρχές ασφαλως θα πρέπει να εξετάσουν όχι μονό την αλήθεια και την έκταση του φαινόμενου, αλλά και να λάβουν σοβαρά και αποτελεσματικά μέτρα..

*Ο Νίκος Μιχελάκης, που είναι Δρ. Γεωπόνος, πρώην Δ/ντης του Ινστιτούτου Ελιάς Χανίων και Επιστ. Σύμβουλος του ΣΕΔΗΚ, διευκρινίζει ότι τα άρθρα του εκφράζουν προσωπικές απόψεις και δεν απηχούν κατά ανάγκη τις απόψεις του ΣΕΔΗΚ. Μπορούν να αναδημοσιευτούν μόνο μετά απο άδεια του ίδιου. (nmixel@otenet.gr

17 ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018


ΑΓΡΟΤΙΚΑ

18

Οι κατηγορίες του διαγωνισμού θα είναι δύο: Ελαιόλαδο Συμβατικής Καλλιέργειας & Ελαιόλαδο Βιολογικής Καλλιέργειας 2018

Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018

Στο Ρέθυμνο στις 16,17 & 18 Μαρτίου

4ος Παγκρήτιος Διαγωνισμός Ελαιολάδου Σ το Ρέθυμνο θα πραγματοποιηθεί, τον επόμενο μήνα, ο 4ος Παγκρήτιος Διαγωνισμός Ελαιολάδου («4rd Cretan Olive Oil Competion») με συνδιοργανωτές την Περιφέρεια και την Αγροδιατροφική Σύμπραξη.

zzΗ εκδήλωση που θα λάβει χώρα το Παρασκευοσαββατοκύριακο 16,17 & 18 Μαρτίου, υλοποιείται, όπως κάθε χρόνο, σε συνεργασία με όλους τους φορείς του ελαιολάδου της Κρήτης: zzΣύνδεσμος Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης zzΣύνδεσμος Τυποποιητών Ελαιολάδου Κρήτης zzΣύνδεσμος Εξαγωγέων Κρήτης zzΔίκτυο Κρητικού Ελαιολάδου zzΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ - Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου zzΜεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων zzΕργαστήριο Οργανοληπτικής Αξιολόγησης του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ρεθύμνου. Οι τρεις προηγούμενες διοργανώσεις του διαγωνισμού ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένες, καθώς η συμμετοχή των τυποποιητών ελαιολάδου ήταν μεγάλη. Μάλιστα ο αριθμός των δειγμάτων συμβατικών και βιολογικών ελαιολάδων, νέων και παλαιότερων τυποποιητών αυξάνει χρόνο με το χρόνο. Πρόκειται για μια συντονισμένη προσπάθεια ανάδειξης και προώθησης της ποιοτικής και εμπορικής αξίας, του επώνυμου και τυποποιημένου ελαιολάδου.

Κριτική επιτροπή

Οι επικεφαλής της κριτικής επιτροπής θα είναι η Έφη Χριστοπούλου, αναγνωρισμένη εκπαιδεύτρια του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομίας σε χημικές και οργανοληπτικές ιδιότητες, χημικός εμπειρογνώμονας της Ε.Ε. και του IOC, καθώς και ο Ιταλός διακεκριμένος επιστήμονας και διεθνούς φήμης γευσιγνώστης, Antonio Giuseppe Lauro. Η κριτική επιτροπή (tasting panel) θα απαρτίζεται επίσης από καταρτισμένους γευσιγνώστες (και από τις τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες), οι οποίοι αριθμούν πολλές συμμετοχές σε διαπιστευμένες οργανοληπτικές ομάδες και έχουν μεγάλη εμπειρία. Η έμπειρη γευσιγνώστρια και panel supervisor του Οργανοληπτικού Εργαστηρίου ΑΣ Ρεθύμνου, Ελευθερία

Ο γευσιγνώστης, A. G. Lauro Γερμανάκη, θα είναι η συντονίστρια του διαγωνισμού. Οι κατηγορίες του διαγωνισμού θα είναι δύο: Ελαιόλαδο Συμβατικής Καλλιέργειας 2018 & Ελαιόλαδο Βιολογικής Καλλιέργειας 2018.

Συμμετοχές

Οι εγγραφές συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν αρχίσει. Οι συμμετέχοντες καλούνται να στεί-

λουν τα δείγματα τους στο Οργανοληπτικό Εργαστήριο Αγροτικού Συνεταιρισμού Ρεθύμνης «ΕΝΩΣΗ» από τις 12 Φεβρουαρίου έως και τις 12 Μαρτίου 2018. www.cretanooc.org , είναι η ιστοσελίδα του διαγωνισμού, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν για τον Διαγωνισμό, καθώς και για τους όρους & τις προϋποθέσεις συμμετοχής και να κάνουν on line τις αιτήσεις τους. Η αξιολόγηση των δειγμάτων, από την κριτική επιτροπή, θα διαρκέσει δύο ημέρες (16 & 17 Μαρτίου) και την Κυριακή στις 18 Μαρτίου, θα πραγματοποιηθεί η τελετή βράβευσης.

Ημερίδα

Το Σάββατο 17 Μαρτίου, η Περιφέρεια Κρήτης στο πλαίσιο του Διαγωνισμού θα πραγματοποιήσει στο Ρέθυμνο ενημερωτική ημερίδα για τον ελαιοκομικό κλάδο. Στόχος της ημερίδας είναι η εκπαίδευση και η επιμόρφωση των παραγωγών, ελαιουργών, τυποποιητών και όλων όσων ενδιαφέρονται για την ελιά και το ελαιόλαδο.

Β. Κεγκέρογλου: «Να μην μείνει εκτός, κανένας νέος» Να αυξηθούν οι πιστώσεις για «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» Την αύξηση των πιστώσεων του μέτρου «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» ώστε να μην μείνει εκτός κανένας νέος, που επιθυμεί να ασχοληθεί με την αγροτική παραγωγή, ζητά ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Δημο-

κρατικής Συμπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ και Βουλευτής Ηρακλείου, Βασίλης Κεγκέρογλου, με ερώτηση του προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλη Αποστόλου. Αναλυτικά το κείμενο της ερώτησης του κ. Κεγκέρογλου έχει ως εξής: Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και της εξέτασης των ενστάσεων για το υπομέτρο 6.1 «εγκατάσταση νέων γεωργών» για τη Περιφέρεια Κρήτης οι τελικοί δικαιούχοι διαμορφώνονται σε μόλις 1.372 ενώ 372 επιλαχόντες, παραμένουν εκτός προγράμματος, αν και πρόκειται κυρίως για νέους υποψηφίους που διαθέτουν όλα τα απαιτούμενα προσόντα, όπως αυτά ορίζονται με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης. Μάλιστα, η περιφέρεια Κρήτης, με το υπ’αριθμ. 25745/02-022018 έγγραφο της,προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης (το οποίο σας διαβίβασα μέσω κοινοβουλευτικού ελέγχου ως αναφορά) καταγγέλλει το απαράδεκτο της απόφασης αυτής και ζητά την ένταξη όλων των υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις στο πρόγραμμα, με ανάλογη αύξηση των πιστώσεων. Επειδή η απόφαση αυτή του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης για το Πρόγραμμα «Εγκατάσταση Νέων Αγροτών 20142020» αφήνει έξω από αυτό εκατοντάδες νέους αγρότες στην Κρήτη και την Ελλάδα γενικότερα, παρά τις επανειλημμένες μεγαλοστομίες του Πρωθυπουργού ότι θα ενταχθούν όλοι οι επιλαχόντες, όπως μάλιστα αυτές διατυπώθηκαν και στο Αναπτυξιακό Συνέδριο Κρήτης. Επειδή όλοι οι επιλαχόντες διαπιστώνουν ότι η εξαπάτηση συνεχίζεται λόγω του Κυβερνητικού εθισμού και της ανικανότητας να αξιοποιηθούν οι πόροι που είχαν διασφαλισθεί για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης από την προηγούμενη κυβέρνηση

Επειδή οι επιλαχόντες που απορρίπτονται δεν έχουν τη δυνατότητα ένταξης σε τυχόν άλλη πρόσκληση αφενός και αφετέρου δεν τυγχάνουν της ίδιας αντιμετώπισης με τους δικαιούχους στα κριτήρια βαθμολογίας και στο ποσοστό ενίσχυσης, στα πλαίσια του μέτρου 4.1 (σχέδια βελτίωσης του ΠΑΑ) και επειδή η Πολιτεία οφείλει να ενισχύσει τον πρωτογενή τομέα. Ερωτάσθε κ. Υπουργέ: Σε ποιες άμεσες ενέργειες προτίθεται να προβεί το ΥΠΑΑΤ , προκειμένου να ενταχθεί στο μέτρο “Εγκατάσταση Νέων Αγροτών” το σύνολο των επιλαχόντων και να μην μένει εκτός κανένας νέος που επιθυμεί να ασχοληθεί με την αγροτική παραγωγή;».


Παρέμβαση του Λευτέρη Αυγενάκη

«Τεράστιες καταστροφές σε καλλιέργειες από τους θυελλώδεις ανέμους στην Κρήτη»

Σ

την ανάγκη άμεσης εκτίμησης των ζημιών και αποζημίωσης των αγροτών που επλήγησαν από τους πρόσφατους θυελλώδεις ανέμους αναφέρεται ο Γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής ΝΔ-Βουλευτής Ηρακλείου Λευτέρης Αυγενάκης, με κοινοβουλευτική του παρέμβαση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλη Αποστόλου. Στην Ερώτηση επισημαίνεται ότι: «Ανυπολόγιστες είναι οι ζημιές που έχουν υποστεί οι αγροτικές καλλιέργειες της

Κρήτης από τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Πιο συγκεκριμένα, οι θυελλώδεις άνεμοι των προηγούμενων ημερών προκάλεσαν τεράστιες κατα-

στροφές σε θερμοκήπια και υπαίθριες καλλιέργειες που βρίσκονται στα νότια των νομών Ηρακλείου και Λασιθίου και ειδικότερα στην Ιεράπε-

τρα, στη Βιάννο και στο Δήμο Γόρτυνας.» Με την κοινοβουλευτική παρέμβαση, τίθενται τα ακόλουθα ερωτήματα:

«1.Θα προβείτε άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να εκτιμηθούν οι ζημιές από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΛΓΑ και να αποζημιωθούν οι αγρότες που επλήγησαν από τα πρόσφατα ακραία καιρικά φαινόμενα; 2.Ποιος είναι ο σχεδιασμός και το χρονοδιάγραμμα για την εκτίμηση των ζημιών και την άμεση πληρωμή των αποζημιώσεων στους παραγωγούς; 3.Ποιος ο προγραμματισμός του Υπουργείου σας για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα της παραγωγής και την προστασία αυτού, μεταξύ άλλων, από τα έντονα καιρικά φαινόμενα;».

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

19

Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018

Προϊόν Προστατευμένης Ονομασίας Προέλευσης

Κανένα θέµα κατάργησης της προστασίας του προϊόντος «Γραβιέρα Κρήτης ΠΟΠ» Κανένα θέµα κατάργησης της προστασίας του προϊόντος «Γραβιέρα Κρήτης ΠΟΠ» δεν έχει προκύψει, βάση της απάντησης που έδωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βαγγέλης Αποστόλου σε ερώτηση του Βουλευτή Ηρακλείου ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Βαρδάκη. Όπως αναφέρει στην απάντησή του ο υπουργός, ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός (ΕΛ.Γ.Ο.) -∆ΗΜΗΤΡΑ, ως αρµόδια αρχή για τον έλεγχο και την πιστοποίηση των 105 προϊόντων Προστατευμένης Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.) και Προστατευμένης Γεωγραφικής Ένδειξης (Π.Γ.Ε.), διενεργεί ελέγχους και χορηγεί πιστοποίηση σε επιχειρήσεις παραγωγής, συσκευασίας και εµπορίας των προϊόντων αυτών. Στόχος είναι η θωράκιση της διαφάνειας και της αξιοπιστίας του συστήµατος πιστοποίησης, η προστασία των συµφερόντων των παραγωγών, η εδραίωση της εµπιστοσύνης των καταναλωτών στα πιστοποιηµένα προϊόντα και η αποφυγή φαινοµένων παραπλάνησής τους.

Τα στοιχεία

Μέχρι στιγµής, δεν τίθεται θέµα κατάργησης της προστασίας του προϊόντος «Γραβιέρα Κρήτης ΠΟΠ», ενώ σύµφωνα µε τα τηρούµενα στοιχεία: -Το έτος 2015 ήταν ενταγµένες στο Μητρώο του ΕΛ.Γ.Ο. ∆ΗΜΗΤΡΑ 20 επιχειρήσεις παραγωγής (τυροκοµεία) του προϊόντος «Γραβιέρα Κρήτης ΠΟΠ», µε συνολική παραγωγή 2.050.366 kgr και -Το έτος 2016 ήταν ενταγµένες 19 επιχειρήσεις παραγωγής (τυροκοµεία) του προϊόντος «Γραβιέρα Κρήτης ΠΟΠ», µε συνολική παραγωγή 1.844.133 kgr. Επισηµαίνεται ότι η παραπάνω µεταβολή οφείλεται αφενός στην αποχώρηση µίας επιχείρησης παραγωγής από το Μητρώο Πιστοποιηµένων επιχειρήσεων και αφετέρου σε µείωση της ετήσιας παραγωγής µιας άλλης.

Επιπλέον, η παραγωγή αιγοπρόβειου γάλακτος στην Κρήτη δεν παρουσίασε αξιοσηµείωτες µεταβολές την τελευταία διετία, αφού το έτος 2015 ανήλθε στα 45.304.018 kgr πρόβειο και 3.926.348 kgr γίδινο και το έτος 2016 στα 46.976.283 kgr πρόβειο και 3.754.078 kgr γίδινο.

Προώθηση

Όσον αφορά στα προγράµµατα προώθησης Αγροτικών Προϊόντων [Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1144/2014], επισηµαίνεται ότι οι ενέργειες προώθησης των αγροτικών προϊόντων (συµπεριλαµβανοµένων και των προϊόντων Προστατευόµενης Ονοµασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.), των βιολογικών, καθώς και των προϊόντων πιστοποιηµένης ποιότητας) στην εσωτερική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και σε τρίτες χώρες είναι σηµαντικό µέτρο για την προώθηση και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των εν λόγω προϊόντων.

Στο πλαίσιο των Κανονισµών (ΕΕ) αριθ. 3/2008 του Συµβουλίου και (ΕΕ) αριθ. 501/2008 της Επιτροπής, υλοποιούνται στη χώρα µας τρία προγράµµατα τριετούς διάρκειας σχετικά µε την ενηµέρωση και προώθηση στην εσωτερική αγορά της ΕΕ και σε τρίτες χώρες αγροτικών προϊόντων Π.Ο.Π. (συμπεριλαμβανομένης και της γραβιέρας Κρήτης), βιολογικών προϊόντων, καθώς και προϊόντων πιστοποιηµένης ποιότητας, συνολικού προϋπολογισµού ύψους 9.756.595 €. Επιλέξιμοι φορείς για την υλοποίηση δράσεων προώθησης και προβολής αγροτικών προϊόντων είναι οι επαγγελµατικές ή διεπαγγελµατικές οργανώσεις, οργανώσεις παραγωγών, επιχειρήσεις ιδιωτικέςσυνεταιριστικές, οµάδες παραγωγών, Ν.Π.∆.∆. και συµπράξεις ή ενώσεις των προηγουµένων που είναι αντιπροσωπευτικές στον τοµέα τους.


20

Εκδηλώσεις

Ο Σεφ Απόστολος ετοιμάζει τη φασολάδα

Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018

Ευλογώντας τη Βασιλόπιτα

Ο Ορειβατικός Μοιρών έκοψε την πίτα του στον Βρέλη

Βασιλόπιτα… με άρωμα φασολάδας

Τραπέζια έξω, φλεβάρη μήνα

Η

κοπή της βασιλόπιτας του Ορειβατικού Συλλόγου Μοιρών –που συνδυάζεται πάντα με μια εξαίρετη παραδοσιακή φασολάδα η οποία προσφέρεται στους παριστάμενους- πραγματοποιήθηκε φέτος όχι στην Πάνω Ρίζα και στην φιλόξενη για πολλά χρόνια Μονή Βροντησίου, αλλά στην έδρα του Συλλόγου στο Βρέλη Δήμου Φαιστού.

Την περασμένη Κυριακή 4 Φεβρουαρίου, πιστοί στο ραντεβού τους τα μέλη του Ορειβατικού έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη τους πίτα την οποία ευλόγησε ο Μητροπολίτης Γορτύνης και Αρκαδίας κ.κ. Μακάριος, παρουσία του προέδρου

Ο δωρητής & ο τυχερός του δώρου του φλουριού

Χρυσός Ορειβάτης- το δώρο του φλουριού

του Δημοτκού Συμβουλίου Φαιστού Γιάννη Νικολακάκη, του προέδρου του Ερυθρού Σταυρού Μοιρών Χρυσόστομου Περγιαννάκη, του νεοεκλεγμένου προέδρου του Ορειβατικού Μανόλη Δακανάλη και πολλών μελών & φίλων του Συλλόγου. Το τυχερό φλουρί που αντιστοιχούσε σε μια χρυσή παράσταση ορειβάτη προσφοράς Χρυσοχοείου Σαββάκη , έπεσε

Σερβίροντας τη φασολάδα στον Μ. Ντρετάκη. Όλοι οι παριστάμενοι τίμησαν δεόντως τη φασολάδα δια χειρός Απόστολου Παυλίδη και τα άλλα εδέσματα που προσφέρθηκαν στα τραπέζια που στρώθηκαν στην αυλή του παλιού Δημοτικού Σχολείου το οποίο ανακαινίστηκε από τους ίδιους τους Ορειβάτες που το φροντίζουν και το προσέχουν αφού είναι το «σπίτι» τους. Ευχή όλων ο Σύλλογος να κατακτά πάντα κορυφές!

Στην αυλή του παλιού Σχολείου


Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018

21

Ειδήσεις & Απόψεις

ΑΡΘΡΟ

Κρίμα, κρίμα . . . πολύ κρίμα

Ώρα δέκα το πρωί. Ακούω τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό και συμπτωματικά βρίσκομαι στην όχθη του Πλατύ ποταμού. Η παροχή των κρυστάλλινων υδάτων του μικρή, παρόλο που υποτίθεται πως βρισκόμαστε Γράφει ο στην καρδιά του χειΠαραδεισανός Αδάμ μώνα. Ούτε η μισή σε Συνταξιούχος εκπαιδευτικός σχέση με τα προηγούΓεωλόγος περιβαλλοντολόγος, μενα χρόνια. Όμως έστω και αυτό το λίγο MSC Χημείας νερό καταλήγει δυστυχώς στη θάλασσα. Η συζήτηση έντονη με τη συμμετοχή προέδρων τοπικών φορέων που σχετίζονται με τη διαχείριση του νερού στο φράγμα της Φανερωμένης, στη Μεσαρά. Το θέμα γνωστό και πολύ επίκαιρο. Η λειψυδρία προ των πυλών και πώς αυτή μπορεί να αντιμετωπισθεί. Νιός ήμουνα και γέρασα. Τη δεκαετία του ΄60 σχεδιάστηκε το πολυσυζητημένο φράγμα του Πλατύ και τώρα πάλι στην επικαιρότητα, ίσως περισσότερο από ποτέ. Πριν από τρία χρόνια ως δήμαρχος Αμαρίου είχα επισκεφθεί το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Αγρο-

τικής Ανάπτυξης στην Αθήνα, όπου με ενημέρωσαν ότι η μελέτη του έργου έχει πλέον ολοκληρωθεί και τα τεύχη δημοπράτησης είναι έτοιμα προς δημοσιοποίηση. Δεν αρκούν μόνο οι επερωτήσεις τοπικών βουλευτών για το θέμα στη Βουλή. Απαιτείται και η ενεργοποίηση όλων των φορέων για την όσο γίνεται γρηγορότερη εκτέλεση και ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου, όχι μόνο για λόγους ανάπτυξης, αλλά και για λόγους περιβαλλοντικούς. Άλλωστε ως τέτοιο έργο προωθείται από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνηθίζουμε να λέμε πως το νερό είναι ανανεώσιμος φυσικός πόρος, που όμως και ως κοινωνικό αγαθό απαιτεί ορθολογική χρήση από όλους μας. Ανανεώσιμος ως προς το χώρο, δηλ στα όρια της λεκάνης απορροής, που ασφαλώς εξαρτάται από τις κλιματικές συνθήκες της περιοχής. Η έλλειψή του σήμερα, περισσότερο από ποτέ άλλοτε απαιτεί συγκεκριμένα βήματα από πλευράς όλων για την αειφορική διαχείρισή του. Η ολοκληρωμένη καταγραφή της χωροχρονικής διαθεσιμότητάς του θα γίνεται από τους αρμόδιους φορείς, αλλά πάνω απ΄ όλα απαιτείται η απόκτηση γνώσεων και η καλλιέργεια στάσεων και συμπεριφορών των καταναλωτών για την ορθολογική και την αειφόρο διαχείρισή του. Η υιοθέτηση ενός νέου περιβαλλοντικού ήθους από πλευράς όλων μας είναι η καλύτερη προϋπόθεση για να μην χρειαστεί να πούμε ξανά... τι κρίμα.

Η διαδρομή διαρκεί 1 ώρα

Ξεκίνησαν τα δρομολόγια Πειραιάς–Αεροδρόμιο Ξεκίνησαν από την 1η Φεβρουαρίου τα δρομολόγια Πειραιάς – Αεροδρόμιο και αντίστροφα., κάνοντας πιο εύκολη και τη ζωή των ταξιδιωτών: Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ συνδέει απευθείας το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας με τον Διεθνή Αερολιμένα «Ελευθέριος Βενιζέλος», με μία διαδρομή που θα διαρκεί μία ώρα και τρία λεπτά και τα δρομολόγια θα διεξάγονται ανά μία ώρα. Το κόστος του εισιτηρίου δεν μεταβάλλεται, ενώ ταυτόχρονα το επιβατικό κοινό δεν χρειάζεται μετεπιβίβαση στην Αθήνα. Επιπλέον, δρομολογείται ένας συρμός ανά ώρα στη διαδρομή Αεροδρόμιο – ΣΚΑ (σύντομα Άνω Λιόσια), καθώς και οκτώ νέα δρομολόγια -ανά κατεύθυνση- στο τμήμα ΣΚΑΚορωπί. Ειδικότερα, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ ενισχύει τη γραμμή μεταξύ ΣΚΑ (σύντομα Άνω Λιόσια) – Κορωπί και αντίστροφα για την καλύτερη εξυπηρέτηση των εργαζομένων, οι οποίοι μετακινούνται με τους συρμούς του προαστιακού σιδηρόδρομου, με επιπλέον τέσσερα πρωινά δρομολόγια και τέσσερα απογευματινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες αιχμής. Συγκεκριμένα, τα επιπλέον δρομολόγια θα αναχωρούν ως εξής: – Από το Σταθμό ΣΚΑ με προορισμό το Κορωπί στις 06:04, 07:02, 08:02, 09:02, 15:04, 16:02, 17:02 και 18:02. Το πρώτο πρωινό δρομολόγιο στις 06:04 και το πρώτο απογευματινό στις 15:04 αναχωρεί από τον Σταθμό της Μεταμόρφωσης (σύντομα Άνω Λιόσια, μετά την ολοκλήρωση των έργων από τον ΟΣΕ). – Από το Σταθμό Κορωπί με προορι-

σμό το ΣΚΑ στις 06:29, 07:29, 08:29, 09:29, 15:29, 16:29, 17:29 και 18:29. Το τελευταίο πρωινό δρομολόγιο στις 09:29 και το τελευταίο απογευματινό στις 18:29 τερματίζουν στον Σταθμό Μεταμόρφωσης στις 09:51 και 18:51 αντίστοιχα, αντί του ΣΚΑ (σύντομα Άνω Λιόσια, μετά την ολοκλήρωση των έργων από τον ΟΣΕ). Με την εφαρμογή των νέων δρομολογίων οι επιβάτες θα μπορούν να μεταβούν απευθείας από τον Πειραιά στο Κιάτο -και αντίστροφα- σε μία ώρα και 38 λεπτά με συχνότητα δρομολογίων ανά μία ώρα. Επίσης, από το Κιάτο, με μετεπιβίβαση στα λεωφορεία της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, οι επιβάτες έχουν πρόσβαση στην Πάτρα. Για τους επιβάτες, οι οποίοι μετακινούνται μεταξύ του σταθμού Κιάτο και του Αεροδρομίου, υπάρχει μετεπιβίβαση (χωρίς αναμονή) στον σταθμό Κάτω Αχαρναί, με πρόβλεψη για μετεπιβίβαση στον σταθμό Άνω Λιόσια, μετά την ολοκλήρωση των έργων από τον ΟΣΕ. Για περισσότερες πληροφορίες το

επιβατικό κοινό μπορεί να καλεί στον αριθμό 14511 ή να επισκεφθεί την ιστοσελίδα www.trainose.gr.

ΠΟΙΗΜΑ

Αρχίσανε τα γηρατιά Ήρθανε τα γεράματα. Φάνηκαν τα σημάδια, χέρια και πόδια το λαλούν. Πονούνε τα ρημάδια. Όλο το σώμα βάφτηκε με καφετιά κραγιόνια και τα μαλλιά στολίστηκαν σαν τα βουνά με χιόνια. Ρυτίδες αυλακώνουνε και πρόσωπο και χέρια που χάραξαν με μαστοριά του χρόνου τα μαχαίρια. Τα μάτια τρέχουν δάκρυα. Μόνα τους καθαρίζουν. Άλλοτε βλέπουνε διπλά. Άλλοτε αλληθωρίζουν. Τ’ αυτιά κουράστηκαν πολύ ήχους να συλλαμβάνουν και τώρα αφήνουν τους μισούς τη βόλτα τους να κάνουν. Κάλοι και κότσια μόνιμα θρονιάστηκαν στα πόδια, γόβες αντικατέστησαν με νέα καλαπόδια. Άρχισε κι η αστάθεια. Πάω σαν μεθυσμένη, εκεί που στέκω βρίσκομαι κάτω στη γη πεσμένη. Τα νεύρα κρόσια γίνανε. Δε δέχομαι κουβέντες. Ανάβουν τα λαμπάκια μου. Τεντώνουν οι αντένες. Η πίεση τρελάθηκε κι ανεβοκατεβαίνει . Αν ανεβεί πολύ ψηλά τα χάπι περιμένει. Το ζάχαρο γλυκύτατο μου λέει να μην φάω σύκα, μπανάνες και γλυκά μα ‘γω δε το βαστάω. Γέμισε εσωτερικά με κοίλες το κορμί μου. Δυο-τρεις χειρουργηθήκανε. Άλλες είναι μαζί μου. Χοληστερίνη! Έφτασε πολύ ψηλά κι επέτα. Έκοψα το τυρί, τ’ αυγά, το βούτυρο, τη φέτα. Έχω και θυρεοειδή. Ανήμερο θηρίο. Εγχείριση του έκανα σαν πήγαινα σχολείο. Τώρα επισκέπτομαι συχνά τον ενδοκρινολόγο κι αν έχει κάποιο πρόβλημα το λύνουμε ντελόγο(αμέσως). Τα δόντια μου φωνάζουνε να πάμε στον γιατρό τους, αλλά τους λέω: «Υπομονή. Δεν ήρθε ο καιρός τους». Μόνο με τον πονόδοντο εξέταση θα κάνω γιατί κρίση μας έπιασε και πέρα δεν τα βγάνω. Αυτά με τριγυρίσανε , αλλά θα τα παλέψω κι αν έρθει ο χάρος γρήγορα, οπίσω θα τον πέψω. Γιατί ‘χω χρέη εδώ στη γη που πρέπει να πληρώσω και στα παιδιά μου δεν μπορώ όλα να τα φορτώσω. Μόνο η ψυχή μου έμεινε αλώβητη απ’ το χρόνο Και τριγυρίζει ανέμελα χωρίς κανένα πόνο. Είναι αγνή και καθαρή γεμάτη αγάπη μόνο. Δείχνει σε εγγόνια και παιδιά της Αρετής το δρόμο. Σοφία Μαράκη-Τρουλλινάκη Συντ/χος δασκάλα


22

Εκδηλώσεις

Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018

Σαββατοκύριακο 10 & 11 Φεβρουαρίου

Διήμερες εκδηλώσεις «Ιστορικής Μνήμης» της Γερμανικής Κατοχής 1941-1944 στο Τυμπάκι Καθιέρωση ιστορικής επετείου από φέτος

Α

υτό το Σάββατο 10 Φεβρουαρίου και την Κυριακή 11 του μήνα θα πραγματοποιηθεί στο Τυμπάκι, στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων Νηπιαγωγείων, η Α΄ετήσια Εκδήλωση ανάδειξης και διατήρησης της ιστορικής μνήμης των γεγονότων της περιόδου της Γερμανικής Κατοχής. Την θέσπιση ημερομηνίας πραγματοποίησης ετήσιας εκδήλωσης για την μνήμη της περιόδου 1941-1944 στην Περιφέρεια Τυμπακίου, αποφάσισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Φαιστού. Η σχετική απόφαση, αφορά «την αποδοχή απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Τυμπακίου και την αποστολή αιτήματος στο Υπουργείο Εσωτερικών για θέσπιση (με Προεδρικό Διάταγ-

Μεταξύ των ομιλητών θα είναι και η Αντιπρόεδρος της Γερμανικής Βουλής Claudia Roth η οποία θα μιλήσει με θέμα «Η μνήμη στο μέλλον»

μα) Δημόσιας Εορτής τοπικής σημασίας κατά την δεύτερη Κυριακή του μήνα Φεβρουαρίου κάθε έτους, ως μέρα πραγματοποίησης εκδηλώσεων για την προβολή και διατήρηση της ιστορικής μνήμης των γεγονότων της περιόδου της Γερμανικής Κατοχής». Το Πρόγραμμα της εκδήλωσης, παρουσία των αρχών του τόπου, θα ξεκινήσει το Σάββατο με Χαιρετισμούς των επισήμων, μεταξύ των οποίων του Δημάρχου Φαιστού Γιώργου Αρμουτάκη, του Μητροπολίτη Γορτύνης και Αρκαδίας κ. Μακάριου αλλά και εκπροσώπου

της Γερμανικής Βουλής και θα ακολουθήσουν ενδιαφέρουσες ομιλίες ενώ θα προβληθεί και το ιστορικό ντοκιμαντέρ «Το Αμάρι στις φλόγες». Την Κυριακή η μέρα θα ξεκινήσει με Αρχιερατική Λειτουργία στον Άγιο Τίτο και στις 11 το πρωί θα αρχίσουν οι Χαιρετισμοί και οι ομιλίες. Μεταξύ των ομιλητών θα είναι και η Αντιπρόεδρος της Γερμανικής Βουλής Claudia Roth η οποία θα μιλήσει (ώρα 11.50 με 12.30) με θέμα «Η μνήμη στο μέλλον». Την Κυριακή στο χώρο των εκδηλώσεων θα υπάρχει και Έκθεση πολεμικού υλικού.


Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018

23

Ειδήσεις

Η Κρήτη έστειλε πολλούς αντιπροσώπους

Παρών και ο Δήμαρχος Γόρτυνας

Κρητικό πηγαδάκι

«Η Μακεδονία είναι μια και είναι ελληνική»!

Δυναμικά παρούσα η Κρήτη στο Συλλαλητήριο της Αθήνας

Άφιξη στον Πειραιά μαζί με τη λύρα!

Α

ισθητή έκαναν την εμφάνισή τους στο λιμάνι του Πειραιά αρχικά και στο κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Συντάγματος, στη συνέχεια, οι Κρητικοί που κατέφθασαν με πλοία της γραμμής για να δώσουν το παρών στο Συλλαλητήριο της Κυριακής 4 Φεβρουαρίου στην πρωτεύουσα. Εκτιμάται πως συνολικά, από τα λιμάνια του Ηρακλείου και της Σούδας, ταξίδεψαν για την Αθήνα περίπου χίλιοι άνθρωποι,. Μεγάλες ελληνικές σημαίες, κρητικές βράκες, σαρίκια, στιβάνια, κατσούνες αλλά και λύρες με λαούτα, συνέθεταν το σκηνικό των φιλομακεδόνων Κρητικών που μόνο απαρατήρητοι που δεν πέρασαν, όπως άλλωστε είχε συμβεί και στο Συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης. Το δικό τους δυναμικό παρών στο Συλλαλητήριο, μαζί με χιλιάδες κόσμου όλων των ηλικιών που κατέφτασε από όλα τα μέρη της Ελλάδας, έδωσαν και οι αγρότες από τη Μεσαρά και ειδικότερα οι Τυμπακιανοί, καθώς όπως φαίνεται και στο πανό του Αγροτικού Συλλόγου Τυμπακίου του Δήμου Φαιστού, βρέθηκαν στο κέντρο της Αθήνας και στήριξαν τους Μακεδόνες! Παρών στην πλατεία Συντάγματος ήταν και ο Δήμαρχος Γόρτυνας Νίκος Σχοιναρά-

Μίκης Θεοδωράκης- Ένας Κρητικός που συγκίνησε κης, ο οποίος ανέφερε πως «η παρουσία μου στο Συλλαλητήριο έχει ένα και μοναδικό σκοπό, να ενισχύσει την διαπραγματευτική δυνατότητα της ελληνικής κυβέρνησης… Η Μακεδονία είναι μια και είναι ελληνική»! Μεγάλη συγκίνηση προκάλεσε η παρουσία στην εκδήλωση και η ομιλία του διεθνούς φήμης μουσικοσυνθέτη Μίκη Θεοδωράκη, ο οποίος κατάγεται από την Κρήτη, που ανέφερε πως τα Σκόπια «με όχημα το όνομα Μακεδονία και παραμορφώνοντας τα ιστορικά γεγονότα σε βαθμό γελοιότητας, επιδιώκουν την επέκταση των συνόρων τους εις βάρος των δικών μας, για τη δημιουργία της λεγόμενης Μακεδονίας του Αιγαίου». Μάλιστα, εξέ-

Οι Αγρότες του Τυμπακίου ήταν εκεί φρασε την πεποίθηση ότι «δεν μας επιτρέπεται να συμφωνήσουμε με αυτή την παραχάραξη της ιστορίας». «Τότε γινόμαστε συνένοχοι με τις δυνάμεις που στοχεύουν ανοιχτά κατά της εδαφικής μας ακεραιότητας. Τότε τι μπορεί να γίνει; Πρέπει να παραδεχτούμε τα λάθη και τις ευθύνες μας απέναντι στον ελληνικό λαό» είπε χαρακτηριστικά. Ξεκαθάρισε δε, ότι «η μόνη λύση είναι να αφήσουμε τους Σκοπιανούς να πιστεύουν στον εθνικό τους μύθο και εμείς να παραμένουμε πιστοί και ανένδοτοι στην ελληνικότητα της Μακεδονίας». Ανέφερε, επίσης, ότι οι πολίτες της χώρας οφείλουν να επαγρυπνούν για την «εδαφική ακεραιότητα της χώρας». «Εάν υποχωρήσουμε αυτή τη στιγμή από τη θέση

μας για το όνομα είναι σαν να ανοίγουμε διάπλατα τα σύνορα της χώρας μας. Οφείλουμε να επαγρυπνούμε για την εδαφική ακεραιότητα της χώρας μας» ανέφερε ο ίδιος. «Απευθύνουμε έκκληση στους βουλευτές, που έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν δημοψήφισμα, να προκαλέσουν τη σχετική συζήτηση στη Βουλή και να κινητοποιήσουν αυτό το εθνικής σημασίας ζήτημα», είπε μεταξύ άλλων στην ομιλία του ο Μίκης Θεοδωράκης, προσθέτοντας ότι «μόνο εμείς οι Έλληνες μπορούμε να δώσουμε ή να μην δώσουμε το δικαίωμα στους Σκοπιανούς, να οικειοποιούνται στο μέλλον μέσω του ονόματος Μακεδονία, ένα αναπόσπαστο τμήμα του ελληνισμού».


24

Ειδήσεις

Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018

Δ

ιευρύνεται το πεδίο εφαρμογής του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ) ηλεκτρικής ενέργειας με την αύξηση τουλάχιστον κατά 20% των εισοδηματικών ορίων υπαγωγής σε αυτό για τις πολύτεκνες οικογένειες και τα νοικοκυριά με πολυάριθμα μέλη, που ενέκρινε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης. Με την ίδια απόφαση λαμβάνονται μέτρα πρόληψης πιθανής κατάχρησης του ΚΟΤ από εύπορους καταναλωτές με την εισαγωγή και περιουσιακών κριτηρίων πέρα από τα εισοδηματικά ενώ καταργείται η απένταξη των καταναλωτών που υπερβαίνουν τη μέγιστη κατανάλωση μέχρι 10%. Αναλυτικά, σύμφωνα με την ενημέρωση από το ΥΠΕΝ: Με το νέο σύστημα προβλέπονται εκπτώσεις έως και 70% για όσους έχουν εξαιρετικά χαμηλά εισοδήματα, (ποσοστό υπερδιπλάσιο εκείνου που ίσχυε με το προηγούμενο σύστημα) και καθιερώνονται δύο κατηγορίες ΚΟΤ: -Στην πρώτη κατηγορία υπάγονται όσοι πληρούν τα κριτήρια λήψης Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ). Αυτοί θα έχουν έκπτωση στην τιμή του ρεύματος (ανταγωνιστικό τιμολόγιο) 75 ευρώ/ MWh και απαλλαγή από χρεώσεις χρήσης δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ) και διανομής (ΑΔΜΗΕ). Στο σύνολο του τιμολογίου εκτιμάται ότι η έκπτωση φτάνει το 70%. -Στη δεύτερη κατηγορία υπάγονται όσοι πληρούν κριτήρια αντίστοιχα με εκείνα που ορίστηκαν για τη λήψη κοινωνικού μερίσματος. Σε αυτή την περίπτωση η έκπτωση στην τιμή του ρεύματος είναι 45 ευρώ/MWh, με αποτέλεσμα στο σύνολο του τιμολογίου η έκπτωση να διαμορφώνεται περί το 35%. Τα εισοδηματικά κριτήρια για τη δεύτερη κατηγορία διαμορφώνονται ως εξής: zz1 άτομο : 9.000 ευρώ zzμονογονεϊκή + 1 ανήλικος ή 2 ενήλικοι: 13.500 ευρώ zzμονογονεϊκή + 2 ανήλικοι ή 2 ενήλικοι + 1 ανήλικος :15.750 ευρώ zzμονογονεϊκή + 3 ανήλικοι ή 2 ενήλικοι + 2 ανήλικοι ή 3 ενήλικοι: 18.000 ευρώ zzμονογονεϊκή + 4 ανήλικοι ή 2 ενήλικοι + 3 ανήλικοι ή 3 ενήλικοι + 1 ανήλικος: 24.750 ευρώ zzμονογονεϊκή + 5 ανήλικοι ή 2 ενήλικοι + 4 ανήλικοι ή 3 ενήλικοι + 2 ανήλικοι ή 4 ενήλικοι: 27.000 ευρώ Επίσης, η συνολική φορολογητέα αξία ακίνητης περιουσίας όλων των μελών του νοικοκυριού, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ για νοικοκυριά με ένα μέλος, όριο που προσαυξάνεται κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος μέχρι το ποσό των 180.000. Στην πρώτη κατηγορία, (κριτήρια λήψης του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης), ισχύουν τα εξής: ¾¾Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 90.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως 150.000 ευρώ. ¾¾Η αντικειμενική δαπάνη της κινητής περιουσίας του νοικοκυριού (επιβατικά ΙΧ αυτοκίνητα ή και δίκυκλα) δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολό της το ποσό των 6.000 ευρώ. ¾¾Το συνολικό ύψος εισοδήματος, έως έξι μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα παρακάτω ποσά:

Η πλατφόρμα για αιτήσεις ανοίγει 15 Φεβρουαρίου

Αλλαγές

στο Κοινωνικό Τιμολόγιο της ΔΕΗ ¾¾- άτομο:1.200 ευρώ ¾¾μονογονεϊκή + 1 ανήλικος ή 2 ενήλικοι:1.800 ευρώ ¾¾μονογονεϊκή + 2 ανήλικοι ή 2 ενήλικοι + 1 ανήλικος:2.100 ευρώ ¾¾μονογονεϊκή + 3 ανήλικοι ή 2 ενήλικοι + 2 ανήλικοι ή 3 ενήλικοι: 2.400 ευρώ ¾¾μονογονεϊκή + 4 ανήλικοι ή 2 ενήλικοι + 3 ανήλικοι ή 3 ενήλικοι + 1 ανήλικος: 2.700 ευρώ ¾¾μονογονεϊκή + 5 ανήλικοι ή 2 ενήλικοι + 4 ανήλικοι ή 3 ενήλικοι + 2 ανήλικοι ή 4 ενήλικοι: 3.000 ευρώ Όπως επισημαίνει το ΥΠΕΝ, με τις αλλαγές που εισάγονται αντιμετωπίζονται περιπτώσεις καταχρηστικής υπαγωγής στο ΚΟΤ, ώστε να βελτιωθεί η στόχευση του συστήματος και να εξοικονομηθούν πόροι για τη χρηματοδότηση των μεγαλύτερων ελαφρύνσεων προς τους πλέον ευάλωτους καταναλωτές: • Αλλάζουν τα κριτήρια υπαγωγής, ώστε να μην λαμβάνεται υπόψη μόνο το εισόδημα αλλά η συνολικότερη περιουσιακή εικόνα του νοικοκυριού. Αποκλείονται, έτσι, περιπτώσεις, όπως βίλες εκατοντάδων τετραγωνικών σε «ακριβές» περιοχές, οι ιδιοκτήτες των οποίων διαθέτουν υπερπολυτελή αυτοκίνητα και εισόδημα από καταθέσεις εξωτερικού αλλά εμφανίζουν χαμηλό εισόδημα και είναι ενταγμέ-

νοι στο κοινωνικό τιμολόγιο. • Λαμβάνονται υπόψη εισοδήματα και περιουσία όλων των ατόμων που κατοικούν στο νοικοκυριό και που φιλοξενούνται από τον κύριο δικαιούχο. Αποκλείονται, έτσι, περιπτώσεις όπου δικαιούχος δηλώνεται ο ενήλικας με το χαμηλότερο εισόδημα (π.χ. συνταξιούχος), ενώ στο ίδιο σπίτι μένουν και άλλοι ενήλικες με υψηλότερα εισοδήματα. • Οι πολύτεκνοι εισάγονται στο ΚΟΤ με τα αντίστοιχα κριτήρια (μέχρι σήμερα υπήρχε μόνο το τιμολόγιο πολυτέκνων της ΔΕΗ, όπου δεν υπήρχαν εισοδηματικά κριτήρια). Αποκλείονται, έτσι, περιπτώσεις ιδιαίτερα εύπορων πολιτών με τέσσερα ή περισσότερα τέκνα, που επωφελούνταν των εκπτώσεων, ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα στους πολύτεκνους που δικαιούνται τις εκπτώσεις να τις λάβουν και από άλλους προμηθευτές πλην της ΔΕΗ. Επιπλέον, καταργείται η απένταξη σε περιπτώσεις υπέρβασης της μέγιστης κατανάλωσης μέχρι 10%. Με το νέο πλαίσιο, οι ευπαθείς κοινωνικές ομάδες δεν θα απεντάσσονται, αλλά θα τιμολογούνται με τις ανταγωνιστικές χρεώσεις των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας μόνο για την υπερβάλλουσα κατανάλωση.

Όπως ανακοινώθηκε από το ΥΠΕΝ, η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων υπαγωγής στο νέο ΚΟΤ θα ανοίξει στις 15 Φεβρουαρίου. Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στο νέο σύστημα που είχε ενεργοποιηθεί για το κοινωνικό μέρισμα και το οποίο θα τηρείται από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης και θα υπάρξει μεταβατική περίοδος μέχρι την 30η Απριλίου, κατά την οποία όλοι οι δικαιούχοι θα έχουν το χρόνο να υποβάλουν τη νέα αίτηση ένταξης, με βάσει τα νέα στοιχεία, ακόμα κι αν υπάγονται ήδη στο ΚΟΤ.


Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018

25

Ειδήσεις

Ένστολοι και μη έδωσαν το παρών

Η κοπή της βασιλόπιτας

Η Αεροπορική Βάση Τυμπακίου

έκοψε τη βασιλόπιτα της

Την πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτα της, με ευχές για μια δημιουργική χρονιά, έκοψε την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου η Αεροπορική Βάση Τυμπακίου, παρουσία του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Γορτύνης & Αρκαδίας κ.κ. Μακαρίου, του Δημάρχου Φαιστού Γιώργου Αρμουτάκη, εκπροσώπων τοπικών φορέων, των αρχών της περιοχής αλλά και πολιτών.

Προσφέροντας βασιλόπιτα στο Διοικητή

Τη βασιλόπιτα ευλόγησε για μια ακόμα χρονιά ο Μητροπολίτης κ. κ. Μακάριος, ο οποίος εξήρε τον σημαντικό ρόλο της Μονάδας στην περιοχή, δίνοντας τις ευχές του για ένα ευλογημένο 2018. Ο Διοικητής, Αντισμήναρχος (Ι) Κωνσταντίνος Καραπουλάκης, ευχαρίστησε όσους έδωσαν το παρών, ευχόμενος υγεία και προκοπή σε όλους και στις οικογένειες τους. Ευλογώντας τους παριστάμενους

Στο χώρο της εκδήλωσης

Ο Διοικητής κ. Καραπουλάκης με τον Μητροπολίτη


26

Ειδήσεις

Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018

Τ

ην προκήρυξη που περίμεναν χιλιάδες εργαζόμενοι, εξέδωσε την περασμένη εβδομάδα το ΑΣΕΠ. Αφορά στις προσλήψεις 8.166 ατόμων, τακτικό προσωπικό και προσωπικό με σχέσεις εργασίας που θα εργαστούν σε ΟΤΑ α΄ βαθμού, Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ (Υπουργείο Εσωτερικών). Θα είναι σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. Το αντικείμενο απασχόλησης των προκηρυσσόμενων θέσεων κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ κατηγορίας αφορά στις αρμοδιότητες των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα των ΟΤΑ α΄ βαθμού, των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) και των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ), όπως περιγράφονται στις οικείες οργανικές διατάξεις και ιδίως: ¾¾τη διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων ¾¾εργασίες αποκομιδής, μεταφοράς απορριμμάτων, διάθεσης απορριμμάτων στους κατάλληλους χώρους από τα απορριμματοφόρα οχήματα ¾¾περισυλλογή, μεταφορά και απόρριψη άχρηστων αντικειμένων ¾¾συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων ¾¾• καθαρισμός/πλύση οδικού δικτύου, πεζοδρομίων, πλατειών, αλσών, κοινόχρηστων χώρων, απορριμματοδοχείων, δημοτικών κτιρίων, αφισών/πανώ κ.ά ¾¾απόσυρση εμποδίων από πεζοδρόμια και δρόμους ¾¾συντήρηση, έλεγχος και επισκευή εγκαταστάσεων, τροχοφόρων οχημάτων και εξοπλισμού ¾¾συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού ¾¾τήρηση αρχείου και διοικητική υποστήριξη ¾¾λειτουργία χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων ¾¾κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων επεξεργασίας ύδατος και λυμάτων ¾¾ποιοτικός έλεγχος και βελτίωση ποιότητας ύδατος και επεξεργασμένων λυμάτων και των αποδεκτών αυτών ¾¾εκπόνηση μελετών και ερευνών που αποβλέπουν στην περιβαλλοντική προστασία. ¾¾Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα των προκηρυσσόμενων θέσεων, όπως αυτά αναγράφονται πρέπει: Ι. Να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr).Η ηλεκτρονική αίτηση συμπληρώνεται σύμφωνα με τις ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ – ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στην παρούσα διαδικασία έχει ως ακολούθως: Για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης αρχίζει στις 26 Φεβρουαρίου ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 13 Μαρτίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.Για την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρχίζει στις 20 Φεβρουαρίου ημέρα Τρίτη και λήγει στις 7 Μαρτίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π. Για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης αρχίζει στις 8 Μαρτίου ημέρα Πέμπτη και λήγει στις 23 Μαρτίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης και η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής εμ-

Τι περιλαμβάνει η σχετική εγκύκλιος του ΑΣΕΠ

8.166 προσλήψεις σε Δήμους & Φορείς

Οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων ολοκληρώνονται μέσα στο Μάρτιο φανίζονται στη «Λίστα ηλεκτρονικών αιτήσεων». Ανάλογη ειδοποίηση αποστέλλεται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που δήλωσαν οι υποψήφιοι. Παράλληλα, η ηλεκτρονική αίτηση παρέχεται σε εκτυπώσιμη μορφή.

Προσοχή στις προθεσμίες! ΙΙ.Να αποστείλουν με συστημένη επιστολή στο Α.Σ.Ε.Π.στη διεύθυνση: Α.Σ.Ε.Π. Αίτηση για την Προκήρυξη 3Κ/2018 Τ.Θ. 14308 Αθήνα Τ.Κ. 11510 αναγράφοντας την κατηγορία Π.Ε.ή Τ.Ε.ή Δ.Ε.ή Υ.Ε.της οποίας θέσεις διεκδικούν, σε φάκελο μεγέθους Α4 ή σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST (που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ), τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 1. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης. Ειδικότερα για τις κατηγορίες Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης οι υποψήφιοι προσκομίζουν συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης καθώς και του αρχείου που έχουν καταγράψει τις πέραν των 120 προτιμήσεις τους (κωδικούς θέσεων). Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές. Υποψήφιος ο οποίος υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση αλλά δεν απο-

στέλει στο ΑΣΕΠ την εκτυπωμένη μορφή της υπογεγραμμένη, αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία. Τυχόν διορθώσεις ή τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις στοιχείων στην εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης δεν λαμβάνονται υπόψη. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. 2. Παράβολο τριών (3) ευρώ, το οποίο προμηθεύεται ο υποψήφιος είτε ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e – Παράβολο) επιλέγοντας – Φορέας Δημοσίου – Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www. gsis. gr) είτε από Δημόσιο Ταμείο. Προς διευκόλυνση των υποψηφίων έχει δημιουργηθεί στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www. asep.gr) σχετικός σύνδεσμος (βλ. λογότυπο με την ονομασία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ») ο οποίος οδηγεί στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www. gsis.gr). Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να αναγράψει τον αριθμό παραβόλου στο κατάλληλο πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παράβολου μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών, άλλως η αίτηση δεν λαμβάνεται υπόψη. 3. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή των δύο όψεων της άδειας οδήγησης ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα. Αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γεννήσεως πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό ή βεβαίωση γεννήσεως.

4.Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή οι ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Β΄, Γ΄, Δ΄ και Ε΄).Εάν οι υποψήφιοι δεν προσκομίσουν, τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα ή τα κριτήρια ή οι ιδιότητες που δηλώνουν με την αίτηση συμμετοχής τους στη διαδικασία. Η προθεσμία υποβολής της εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης, με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά λήγει με την πάροδο της 16ης Μαρτίου 2018, ημέρας Παρασκευής για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, με την πάροδο της 12ης Μαρτίου 2018, ημέρας Δευτέρας για την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και με την πάροδο της 27ης Μαρτίου 2018, ημέρας Τρίτης για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής αυτών κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης. Για τους υποψήφιους της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. Οι υποψήφιοι της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, μπορούν να συμμετέχουν ταυτόχρονα και για τις θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με κωδικό τίτλου 705 και 714 (β΄ Επικουρικός Πίνακας), με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα. Στην περίπτωση αυτή θα υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στην οποία έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν και τις θέσεις της κατηγορίας Δ.Ε. (β΄επικουρικός πίνακας κωδ.θέσεων 2006, 2008 – 2015, 2074, 2090 – 2091, 20972207, 2209 – 2244, 2263 – 2308, 2618, 2625, 2640 – 2643, 2647 – 2660, 2662 – 2713, 2715 – 2716, 2720 – 2738, 2741, 27432827, 2833 – 2857, 2859 – 2952, 2954 – 3030, 3032 – 3058,3060 – 3153, 3155 – 3164, 3166 – 3202, 3204 – 3210, 2309 – 2607, 2612 – 2617, 2619 – 2624, 2626 – 2636, 2953, 3031, 3059, 3154, 3165, 3203).


27

Υγεία

Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018

Κόψτε το καθισιό και χάστε κιλά, προστατεύοντας την υγεία σας

Η ορθοστασία...

αδυνατίζει και σώζει ζωές! Μ

ήπως αντί να παιδεύεστε με τις δίαιτες, απλώς να στέκεστε όρθιοι με την παραμικρή ευκαιρία, αν θέλετε να αδυνατίσετε; Μια νέα επιστημονική έρευνα δείχνει ότι ένας άνθρωπος βάρους 65 κιλών μπορεί να χάσει έως δέκα κιλά μέσα σε μια τετραετία, απλώς και μόνο με το να μένει όρθιος, αντί να κάθεται, επί έξι ώρες κάθε μέρα, ενώ μειώνονται οι πιθανότητες εμφάνισης εμφραγμάτων, εγκεφαλικών και διαβήτη! Το παρατεταμένο καθισιό έχει συσχετισθεί από προηγούμενες μελέτες με την επιδημία της παχυσαρκίας, τον κίνδυνο καρδιοπάθειας, το διαβήτη και άλλα προβλήματα υγείας. Ακόμη και σωματικά δραστήριοι άνθρωποι μπορεί να περνάνε την περισσότερη μέρα τους σε μια καρέκλα. Οι Ευρωπαίοι ενήλικες κάθονται από 3,2 έως 6,8 ώρες (ανάλογα με τη χώρα), ενώ οι Αμερικανοί ενήλικες κάθονται τουλάχιστον επτά ώρες τη μέρα.

Η έρευνα

Οι ερευνητές , που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο ευρωπαϊκό περιοδικό προληπτικής καρδιολογίας "European Journal of Preventive Cardiology", αξιολόγησαν (μεταανάλυση) τα ευρήματα 46 ερευνών που αφορούσαν συνολικά 1.184 άτομα με μέση ηλικία 33 ετών, με μέσο βάρος 65 κιλών και με μέσο δείκτη μάζας σώματος 24. Η ανάλυση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι στην ορθοστασία ένας άνθρωπος καίει 0,15 χιλιοθερμίδες (kcal) ανά λεπτό περισσότερες από ό,τι στο καθισιό του. Έτσι, αν ένας άνθρωπος 65 κιλών στέκεται όρθιος συνολικά επί ένα εξάωρο καθημερινά, αντί να κάθεται,

Βοηθά στην απομάκρυνση τοξινών

θα «καίει» 54 έξτρα χιλιοθερμίδες τη μέρα. Εφόσον η ποσότητά της τροφής του παραμείνει σταθερή, αυτό «μεταφράζεται» σε απώλεια 2,5 κιλών ετησίως ή δέκα κιλών μέσα σε μια τετραετία.

Τα οφέλη

«Στην ορθοστασία δεν καίει κανείς μόνο περισσότερες θερμίδες, αλλά μειώνεται η πιθανότητα εμφραγμάτων, εγκεφαλικών και διαβήτη, συνεπώς τα οφέλη της ορθοστασίας πάνε πέρα από τον έλεγχο του βάρους» δήλωσε ο επικεφαλής της έρευνας. Το «κλειδί», τόνισε, είναι να αντικαταστήσει κανείς τις ώρες του καθισιού με ώρες ορθοστασίας. Σύμφωνα με τη μελέτη, το δυνητικό όφελος από την μετατροπή του καθισιού σε ορθοστασία φαίνεται να είναι μεγαλύτερο για τους άνδρες, οι οποίοι καίνε περίπου διπλάσιες έξτρα θερμίδες σε σχέση με τις γυναίκες. Την ομολογουμένως ενδιαφέρουσα έρευνα πραγματοποίησαν αμερικανοί ερευνητές, με επικεφαλής τον καθηγητή Φρανσίσκο ΛόπεθΧιμένεθ, διευθυντή του τμήματος προληπτικής καρδιολογίας της Κλινικής Mayo στο Ρότσεστερ.

«Στην ορθοστασία δεν καίει κανείς μόνο περισσότερες θερμίδες, αλλά μειώνεται η πιθανότητα εμφραγμάτων, εγκεφαλικών και διαβήτη, συνεπώς τα οφέλη της… εγκατάλειψης της καρέκλας πάνε πέρα από τον έλεγχο του βάρους» δήλωσαν οι ερευνητές

Το αλκοόλ (με μέτρο) καθαρίζει τον εγκέφαλο! Ένα – δύο ποτήρια κρασί την ημέρα «καθαρίζουν» κυριολεκτικώς το μυαλό. Μια νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στην επιστημονική επιθεώρηση «Scientific Reports» έδειξε ότι τα χαμηλά επίπεδα κατανάλωσης αλκοόλ μειώνουν τη φλεγμονή και βοηθούν τον εγκέφαλο να απομακρύνει τις τοξίνες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που συνδέονται με τη νόσο Αλτσχάιμερ. «Η παρατεταμένη κατανάλωση υπερβολικών ποσοτήτων αλκοόλ είναι γνωστό ότι έχει αρνητική επίδραση στο κεντρικό νευρικό σύστημα» ανέφερε η Μάικεν Νέντεργκαρντ, μια εκ των δύο διευθυντών του Κέντρου Μεταφραστικής Νευροϊατρικής στο Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστη-

μίου του Ρότσεστερ και κύρια συγγραφέας της νέας μελέτης. «Ωστόσο στη νέα μελέτη μας δείξαμε για πρώτη φορά ότι χαμηλές δόσεις αλκοόλ είναι ευεργετικές για την υγεία του εγκεφάλου, καθώς κατά κύριο λόγο βελτιώνουν την ικανότητα του εγκεφάλου να απομακρύνει τα ‘απόβλητα’». Η έρευνα της δρος Νέντεργκαρντ επικεντρώνεται στο γλεμφικό σύστημα (συνδυασμός από τις λέξεις «γλοία» και «λεμφικό»), το μοναδικό αυτό «σύστημα καθαρισμού», το οποίο περιγράφηκε για πρώτη φορά από την ίδια και τους συνεργάτες της το 2012. Οι ερευνητές είχαν δείξει πώς το εγκεφαλονωτιαίο υγρό εισέρχεται στον ιστό του εγκεφάλου και απομακρύνει τα «απόβλη-

τα», συμπεριλαμβανομένων των πρωτεΐνών β-αμυλοειδές και ταυ οι οποίες συνδέονται με τη νόσο Αλτσχάιμερ και άλλες μορφές άνοιας. Ερευνες που ακολούθησαν έδειξαν ότι το γλεμφικό σύστημα είναι πιο δραστήριο όταν κοιμόμαστε, μπορεί να υποστεί βλάβες λόγω εγκεφαλικού και τραύματος καθώς και ότι βελτιώνεται με την άσκηση.

Οι χαμηλές δόσεις αλκοόλ φαίνεται να βελτιώνουν την υγεία του εγκεφάλου


28

Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018

Μέσα στις θαλασσινές σπηλιές...


Οι εντυπωσιακές «αψίδες» των βράχων καδράρουν το νότιο κρητικό πέλαγος που ξεχειλίζει και βρέχει το εσωτερικό της θαλασσινής σπηλιάς οι οποία βρίσκεται στην περιοχή του Αγίου Παύλου Ρεθύμνου. Δίπλα από το προφυλαγμένο λιμάνι με τα ενοικιαζόμενα δωμάτια και τις ταβέρνες, βρίσκεται μια ιδιαίτερη παραλία, με κύριο χαρακτηριστικό της τους ψηλούς αμμόλοφους που την περιβάλλουν. Κάπου στη μέση της παραλίας θα συναντήσετε ενδιαφέρουσες θαλασσοσπηλιές και αν έχετε… φαντασία, μπορείτε να ταξιδέψτε νοερά στην εποχή που ο τόπος θα αποτελούσε ορμητήριο & καταφύγιο πειρατών: Προσοχή, πλοίο στον ορίζοντα! (Φωτογραφία: Μανώλης Ντρετάκης).

29

Άγιος Παύλος - νότιο Ρέθυμνο

Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018


30

Ειδήσεις

Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018

Στο «ΚΡΗΤΗ ΙΙ» της ΑΝΕΚ LINES η μεγάλη ετήσια εκδήλωση

της Ένωσης Κρητών Σελίνου Αττικής «Η ΕΛΥΡΟΣ»

Η

ΑΝΕΚ LINES φιλοξένησε για μία ακόμα χρονιά με επιτυχία, τη μεγάλη ετήσια εκδήλωση της «’Ένωσης Κρητών Σελίνου Αττικής «Η ΕΛΥΡΟΣ» « [η Έλυρος ήταν αρχαία πόλη στο Νομό Χανίων] στο πλοίο της «ΚΡΗΤΗ ΙΙ». Την όμορφη γιορτή τίμησαν με την παρουσία τους εκατοντάδες Κρητικοί που είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μοναδικά λαογραφικά δρώμενα, σε μια ευχάριστη συνάντηση με άρωμα Κρήτης. Ο Ευτύχης Καστρινάκης βραβεύει τον Γιώργο Τζατζιμάκη

Ο πλοίαρχος Στέλιος Κριθιανάκης με τον Παναγιώτη Κλεινάκη

Την έναρξη του καθιερωμένου πλέον ραντεβού, σηματοδότησε εντυπωσιακό δρώμενο, με την υπογραφή του σκηνογράφου-λαογράφου κ. Γιάννη Σκουλούδη, ο οποίος για δεύτερη χρονιά, κατάφερε να συνθέσει μια ξεχωριστή εικόνα που μάγεψε το κοινό. Κρητικόπουλα, ντυμένα με παραδοσιακές στολές του τόπου και κρατώντας αναμμένα λευκά κεριά, μπήκαν στο χώρο με προπομπό μεγάλη εικόνα του Αγίου Βασιλείου, στολισμένη με λευκά γιορτινά λουλούδια. Παραδοσιακό συγκρότημα συνόδευσε την είσοδο των παιδιών με πατροπαράδοτα κάλαντα, δημιουργώντας κλίμα συγκίνησης και ψυχικής ανάτασης σε όλους τους παρευρισκόμενους.

Καλωσόρισμα

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της «’Ενωσης Κρητών Σελίνου Αττικής «Η ΕΛΥΡΟΣ» «, κ. Ευτύχης Καστρινάκης καλωσόρισε τους παριστάμενους, αναφέροντας: «Για μία ακόμα χρονιά γιορτάζουμε όλοι μαζί! Οι ισχυροί μας δεσμοί μηδενίζουν τις αποστάσεις, οι κοινές μας αξίες μας συνδέουν, η παράδοσή μας, διασφαλίζει τη συνέχεια. Ευχαριστούμε από καρδιάς την ΑΝΕΚ LINES που για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά μας προσέφερε απλόχερα τη ζεστή της φιλοξενία, ενώνοντάς μας με την Κρήτη μας». Από την πλευρά της ΑΝΕΚ LINES, ο πλοίαρχος του ΚΡΗΤΗ II, κάπτεν Στέλιος Κριθινάκης καλωσόρισε τους παρευρισκομένους με ευχές για μια νέα χρονιά γεμάτη δημιουργικότητα και αισιοδοξία, τονίζοντας ότι και το 2018 η ΑΝΕΚ LINES θα συνεχίσει να στηρίζει στην πράξη και με όλες της τις δυνάμεις την Κρήτη και τους ανθρώπους της. Ντυμένα Κρητικόπουλα, κρατώντας παραδοσιακά πανέρια, προσέφεραν σε όλους τους παριστάμενους μικρά αγιοβασιλόψωμα, που περιείχαν μικρό ενθύμιο - τύπου λίρας. Ακολούθησαν παραδοσιακά χορευτικά από την «Πολιτιστική Ένωση Κρήσσες» της Ειρηάννας Κλειδή και την «Ένωση Κρητών Ιλίου» του Γιώργου Φραγκάκη, φέρνοντας άρωμα Κρήτης στον Πειραιά.

Όμορφες στιγμές

Ξεχωριστή στιγμή της εκδήλωσης αποτέλεσε η βράβευση του πρωταθλητή βάδην 10 χιλιομέτρων, Γιώργου Τζατζιμάκη. Ο νεαρός Κρητικός, ο οποίος παράλληλα φοιτά στη Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο, καταχειροκροτήθηκε από τους συμπατριώτες του. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης ο γνωστός σκηνογράφος &

Στο μικρόφωνο ο λαογράφος Γιάννης Σκουλούδης

Πολιτιστική Ένωση Κρήσσες, Ειρηάννας Κλειδή λαογράφος Γιάννης Σκουλούδης εξήγησε το δρώμενο με τα αγιοβασίλοψωμα και αναφέρθηκε στις «άγνωστες» ψηφίδες της Ελληνικής παράδοσης. Ο Πρόεδρος της ‘Ενωσης Κρητών Σελίνου Αττικής «Η Έλυρος» Ευτύχης Καστρινάκης, βράβευσε τον Χανιώτη Πανελληνιονίκη στα 10 χιλ. βάδην Γιώργο Τζατζιμάκη και ο πλοίαρχος του «ΚΡΗΤΗ ΙΙ» Στέλιος Κριθινάκης παρέλαβε αναμνηστικό δώρο από τον Αντιπρόεδρο της ‘Ενωσης Κρητών Σελίνου Αττικής «Η Έλυρος» Παναγιώτη Κλεινάκη. Με την ολοκλήρωση της εκδήλωσης οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία

να απολαύσουν νόστιμα κρητικά κεράσματα, ενώ κληρώθηκε πραγματική λίρα, κοπής του 1928. Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση «Για μία ακόμα φορά, η ΑΝΕΚ LINES, «ένωσε» την Κρήτη με την υπόλοιπη Ελλάδα, μέσα από την φιλόξενη φροντίδα της. Το «ΚΡΗΤΗ ΙΙ» έγινε τόπος συνάντησης για εκατοντάδες Κρητικούς και γέμισε με ήχους και πολιτιστικά δρώμενα της Μεγαλονήσου, που στηρίζουν την αληθινή κληρονομιά του τόπου, την παράδοση. ΑΝΕΚ LINES: Υπερήφανα συνεχίζουμε με πλώρη το μέλλον».

Ένωση Κρητών Ιλίου, Γιώργου Φραγκάκη

Κρητικόπουλα, ντυμένα με παραδοσιακές στολές του τόπου και κρατώντας αναμμένα λευκά κεριά, μπήκαν στο χώρο με προπομπό μεγάλη εικόνα του Αγίου Βασιλείου, στολισμένη με λευκά γιορτινά λουλούδια


Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018

31

Ειδήσεις BEAUTY STR.

10

έξυπνα make up hacks για να βαφτείς μόνη σου σαν επαγγελματίας

Η δουλειά της Φανής Ασκοξυλάκη είναι γνωστό οτι μας αρέσει πολύ και χαιρόμαστε ιδιαίτερα όταν παρουσιάζουμε τις προτάσεις της! Της ζητήσαμε να μας μιλήσει για το μακιγιάζ και να μας δείξει μερικά μυστικά για να έχουμε ένα τέλειο μακιγιάζ.

Από την εκδήλωση

Από το «Δίκτυο Παρέμβασης Γυναικών Κρήτης»

Σ

Βράβευση δύο δραστήριων γυναικών

ε συγκινησιακή ατμόσφαιρα, με κατάμεστη την «Αίθουσα Καστελλάκη» του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, πραγματοποιήθηκε η βράβευση των κυριών Δρ. Μαρίας Χναράκη και κυρίας Χριστίνας Χαλκιαδάκη από το «Δίκτυο Παρέμβασης Γυναικών Κρήτης».

τας των κρητικών προϊόντων και τη διαρκή επιχειρηματική ανάπτυξη και ουσιαστική συμβολή της στην απασχόληση». Την πλακέτα στη Δρ. Μαρία Χναράκη παρέδωσε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μανώλης Αλιφιεράκης και στη κυρία Χριστίνα Χαλκιαδάκη η Αντιπεριφερειάρχης Θεανώ Βρέντζου.

Η πρόεδρος Σκεύω Μπιζιώτη στην παρέμβασή της τόνισε: «Βραβεύουμε σήμερα στο πρόσωπο των δύο κυριών όλα τα παιδιά μας, με υψηλό επίπεδο μόρφωσης, που αγωνίζονται και διακρίνονται είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Τη μεν Μαρία Χναράκη για τη διεθνοποίηση της εκπαίδευσης για την Κρήτη ως αμφιθέατρο και την οικουμενική έρευνά της στον πολιτισμό και τις παραδόσεις της Κρήτης και της μεσογειακής διατροφής. Τη δε Χριστίνα Χαλκιαδάκη για τη συστηματική προώθηση της ταυτότη-

Κεντρική ομιλήτρια της βραδιάς ήταν η Δρ. Κατερίνα Σαρρή με θέμα την: «Κρητική Διατροφή… του χθες… του σήμερα και του αύριο». Η Δρ. Κατερίνα Σαρρή στην ομιλία της τόνισε τα παρακάτω: Η «Κρητική διατροφή», διάσημη σε όλον τον κόσμο για τις ευεργετικές της επιπτώσεις στην υγεία και τη μακροζωία, είναι αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτισμικής ταυτότητας του τόπου μας. Χαρακτηρίζει όχι μόνο τα υψηλής θρεπτικής αξίας προϊόντα που παράγει ο τόπος μας, αλλά κυρίως την κουλτούρα

Κουλτούρα διατροφής

που «κρύβεται» πίσω από το φαγητό. Η κουλτούρα αυτή περιλαμβάνει το σεβασμό στην γη και σε όσα αυτή μας προσφέρει ανά εποχή, τη λιτότητα στην διατροφή μας, τη διασκέδαση και τν συντροφικότητα στα γεύματά μας. Η υιοθέτηση των αρχών της «Κρητικής Διατροφής» μπορεί να είναι ωφέλιμη για όλον τον πλανήτη, καθώς η επιβάρυνση που επιφέρει στους φυσικούς και ενεργειακούς πόρους είναι πολύ μικρή σε σχέση με τις δυτικού τύπου δίαιτες, και αποδεικνύεται ως η πλέον φιλική προς το περιβάλλον. Στη σύγχρονη εποχή, φαίνεται να έχουμε απομακρυνθεί από τα χαρακτηριστικά της γνήσιας «Κρητικής Διατροφής» με σοβαρές επιπτώσεις στους δείκτες υγείας. Ωστόσο, δεν φτάνει παρά να επιστρέψουμε στις ρίζες μας, προκειμένου να αναζητήσουμε τη λύση του προβλήματος. Η εκδήλωση έκλεισε με πέντε τραγούδια που ερμήνευσε με την κιθάρα του ο Γιάννης Κασσωτάκης.

Δωρεά στο «Μέλλον» από τον Αντώνη & τη Βάσω! Ένα ακόμα νεαρό ζευγάρι, ο Αντώνης Κουκουλάκης και η Βάσω Ντισπυράκη, που τέλεσαν πριν λίγες μέρες το γάμο τους, επέλεξαν αντί για μπομπονιέρες να προσφέρουν χρήματα στο Σύλλογο Ατόμων με Αναπηρία Νότιας Κρήτης «Το Μέλλον», κάτι που έχουν πράξει και άλλα ζευγάρια στη Μεσαρά με αφορμή το γάμο τους, ή τη βάπτιση του παιδιού τους Σημειώνεται ότι ήδη ξεκίνησε μια νέα δράση του συλλόγου με στόχο να ενισχυθεί το έργο του, με τοποθέτηση σε καταστήματα κουμπαράδων, όπου ο καθένας από μας μπορεί να προσφέρει χρήματα. Όσοι καταστηματάρχες θέλουν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τοποθέτηση κουμπαρά μπορούν να επικοινωνούν καθημερινά στο τηλέφωνο 2892023404 (ώρες 9:30 με 13:30) και στο info@mellonkriti.gr.

1. Διαλέξτε την σωστή απόχρωση foundation Βεβαιωθείτε πως θα επιλέξετε την πιο ταιριαστή απόχρωση foundation με το δέρμα σας, δοκιμάζοντας τους διαφορετικούς τόνους στον λαιμό σας και όχι στον καρπό, την μία δίπλα στην άλλη. Σύγκρινετε τις και διαλέξτε αυτή που είναι σχεδόν αόρατη! 2. Δοκιμάστε το smudgy look Θα το πετύχετε «σβήνοντας» το eyeliner με μια μπατονέτα και απλώνοντας ώστε να δείχνει πιο μαλακό και πιο σέξι. 3. Χρησιμοποιήστε το highlighter Απλώστε μικρή ποσότητα highlighter στην εσωτερική γωνία του ματιού, στο κέντρο του άνω βλεφάρου, και ακριβώς κάτω από το τόξο του φρυδιού. Θα ανασηκώσει το βλέμμα και θα κάνει τα μάτια σας να φαίνονται πιο εντυπωσιακά και ξεκούραστα. 4. Απλώστε την μάσκαρα με τον σωστό τρόπο Για πιο μακριές και πυκνές βλεφαρίδες εφαρμόστε την μάσκαρα σε όλες τις πάνω βλεφαρίδες με κίνηση προς τα μπρος και πίσω. Στην συνέχεια στρέψτε το βουρτσάκι κατακόρυφα για να απλώσετε την σωστή ποσότητα στις κάτω. 5. Γίνετε master του eyeliner Κολλήστε ένα μικρό κομμάτι σελοτέιπ στην εξωτερική γωνία του ματιού σαν οδηγό για να κάνετε τέλεια και να πετύχετε με την πρώτη το cat eye λοοκ που τόσο αγαπάμε. 6. Δώστε σχήμα στα φρύδια σας Το να γεμίσετε τα φρύδια δεν χρειάζεται να είναι μια αγγαρεία και δύσκολη δουλειά. Επιλέξτε ένα καλό και μαλακό μολύβι ή σκιά φρυδιών. Τονίστε απαλά και γεμίστε τα τυχόν κενά. Στην συνέχεια σβήστε, χωρίς να κάνετε υπερβολές. 7. Καλύψτε του μαύρους κύκλους Χρησιμοποιήστε χρώμα για να σβήσετε τις ατέλειες του προσώπου. Όσο κι αν σας φαίνεται περίεργο, το κόκκινο κραγιόν μπορεί να σβήσει το πράσινο των μαύρων κύκλων. Απλώστε ελάχιστη ποσότητα από το κόκκινο κραγιόν σας και σβήστε πολύ καλά σε όλη αυτή την περιοχή. Στην συνέχεια καλύψτε με κονσίλερ, όπως θα κάνατε κανονικά το make up σας. 8. Το τέλειο περίγραμμα χειλιών Δώστε το τέλειο σχήμα στα χείλη με μολύβι. Ορίστε το cupid’s bow πριν από όλα, σχηματίζοντας ένα χ. Στην συνέχεια σχηματίστε όλο το περίγραμμα και τέλος γεμίστε, για πιο σταθερό, ματ αποτέλεσμα που διαρκεί πολλές ώρες. 9. Έμφαση στα ζυγωματικά Απλώστε το bronzer στην γραμμή των μαλλιών και κάτω από τα ζυγωματικά, ενώ το ρουζ είναι σωστό να απλώνεται πάνω στα μήλα για υγιή και φρέσκια όψη. 10. Φτιάξτε την σπασμένη σκιά Ή το ρουζ, ή την πούδρα σας που έσπασε. Θα χρειαστείτε οινόπνευμα, διάφανη μεμβράνη, μια μικρή σπάτουλα ή κουταλάκι και μια θήκη ή παλέτα. Τυλίξτε την σπασμένη σκιά με λίγη μεμβράνη και λιώστε την πιέζοντας μέσα στην παλέτα. Ρίξτε 10 σταγόνες οινόπνευμα και πιέστε με το κουτάλι για να δώσετε σχήμα ξανά. Καθαρίστε την περιττή ποσότητα. BEAUTY STR.

Νύχια, Αποτριχώσεις, Μακιγιάζ, Μασάζ, 28ης Οκτωβρίου 122, Μοίρες Τηλ.2892 501533 , 6976321773


32

Σκέψεις ΤΟ ΧΘΕΣ & ΤΟ ΣΗΜΕΡΑ Γράφει ο: Φανούριος Ζαχαριουδάκης

Γλώσσες που μιλούσανε οι χωργιανοί μου, στο χωργιό Γαλιά, τα παλιά τα χρόνια!! Από ντα ν-ήμουνα κοπέλι και πήγαινα στη πρώτη τάξη του Δημοτικού σχολειού, θυμούμαι πως οι Δάσκαλοι μας, είχανε ένα και μόνο λεκεντέ!! Εθέλανε αμέτ μουχαμέτ να ξαχάσωμε, ότι είχαμε μαθωμένο στα σπίθια μας ίσα με τότες σας και να μάθωμε λέει αυτά τα καινούργια γράμματα, που αυτοί θα μας σε διδάσκανε στη συνέχεια!! Αν δεν μ’ απατά η μνήμη μου, αυτά τα γράμματα ήτονε, πότε στη καθαρεύουσα και πότε στη δημοτική. Αυτό το λέω γιατί οντό ν-ήδωκα εξετάσεις για να μπω, από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο, δεν ήξερα είντα λογιώ να κλείνω: η Ελλάδα της Ελλάδας, γη, η Ελλάς της Ελλάδος;; Αλλά ας μη ξεφεύγωμε όμως από το θέμα μας. Καθημερινώς το λοιπόν μας ελέγανε οι Δάσκαλοι μας: - Να το βάλετε καλά στο νου σας και να το μεστώσετε κοπέλια για τα καλά, πως εκείνες σας τσι κουβέντες απού λένε καθημερινά οι γονέοι σας και τσ’ έχετε μάθει απόξω και ανεκατωτά, να τσι ξεχά-

* Όταν εθέλανε να ταϊσουνε τσι όρνιθες και για νά ρθουνε, τους σε φωνιάζανε αδυνατά ετσέ λογιώ: ‘’Να προυϊ - Προυϊ - προυϊ’’ γή ‘’Τσάκι - τσάκι - τσάκι’’ και ετσά εβγήκενε το τετράστιχο: ‘’Διάλε το τσάκι τσάκι σου και το προυϊ προυϊ σου οντέ προβάλεις στην αυλή και κράζεις το πουλί σου’’!! Ακόμα οντό τσι κράζανε, ελέγανε και το: ‘’Τσούκια - τσούκια - τσούκια’’’. Οντέ νε θέλανε να τσι ζυγώξουνε, τως ελέγανε: ‘’ξο’’ γή ‘’κχίου’’. * Οντονέ μιλούσανε του γαϊδάρου, ανέ θέλανε να ξεκινήσει, του λέγανε: ‘’σεεέ’’ !! και ετσά ξεκινά και το παιδικό τραγουδάκι: ‘’Σεεέ γάιδαρε, να πάμενε στη χώρα, να πάρωμε μια κοπελιά, νά ‘ναι γεμάτη ψώρα’’!! Οντέ νε θέλανε να σταματήσει ο γάιδαρος του λέγανε: ‘’μπρουσού’’!! Οντέ νε καβαλικεύανε το γάιδαρο και πήγαινε να ντιστιβάξει, του τραβούσανε το χαλινάρι και του λέγανε: ‘’νά ντέ νά’’!! Οντενέ κάνανε χωράφι με τσι γαϊδάρους και θέλανε ν’ αλλάξουνε αυλακιά, τους φωνιάζανε ‘’παραβολή’’!! Οντενέ πηγαίνανε το γάιδαρο στη γούρνα για να πιεί νερό, του σφυρίζανε ρυθμικά και συνεχόμενα!! Όταν ο αρσενικός γάιδαρος εζευγάρωνε με το θηλυκό, του λέγανε: ‘’τζαρ’’!! * Του μουλαργιού, για να ξεκινήσει να φύγει, του λέγανε:’’μούλε’’!! και ετσά ξεκινά και το ανάλογο παιδικό τραγουδάκι: ‘’μούλε μουλάρι κόκκινο να πάμενε στη χώρα.....’’ Οντέ θα λα ντιστοιβάξει το μουλάρι, του λέγανε: ‘’νά μούλε νά’’!! * Τσ’ αελιάς, για να ξεκινήσει τση λέγανε: ‘’γκιό’’ γή ‘’μέο’’!! Ενώ για να τη συχτηρίσουνε, τση λέγανε: ‘’να γκιονά’’ γή ‘’νά ίλε νά’’ * Για νά ‘ρθη ο κάτης του λέγανε ‘’πχι - πχι’’. Όταν χαϊδεύανε το κάτη, του λέγανε: ‘’Ω το πχιπχινάκι μου’’. Για να διώξουνε το κάτη, του λέγανε: ‘’ζιτ’’.

Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018

Γνωμικά Αποφθέγματα

¾¾ Βούδας ¾� ¾Δεν θα μπορέσουμε ποτέ

να εδραιώσουμε ειρήνη με τον εξωτερικό κόσμο, μέχρις ότου κάνουμε ειρήνη με τους εαυτούς μας

¾� ¾Πρωταρχικός μας σκοπός σε

αυτή τι ζωή είναι να βοηθάμε τους άλλους κι αν δεν μπορούμε να το πράξουμε πρέπει τουλάχιστον να μην τους βλάπτουμε

¾� ¾Υπάρχουν φορές που η

καλύτερη αντιμετώπιση είναι η σιωπή

¾� ¾Όταν μιλάς επαναλαμβανεις

πάντα αυτό που ξέρεις. Όταν όμως ακούς, μπορείς να μάθεις κάτι νέο ¾¾

ΠΟΙΗΜΑ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ

σετε ολότελα και να μάθετε τα γράμματα που θα σας σε διδάξωμε εμείς, ανέ θέτε να γενήτε Δασκάλοι και Δικηγόροι!!! Τεντώσετε τ’ αυτιά σας για να κούσετε μα το Θιο σας, είντα λογιώ μιλάνε οι γονέοι σας, να γελάσωμε και μια ουλιά, μιας και τό ‘φερε η κουβέντα: ‘’Μωρή Μαρία!! Ταχιτέρου τη ταχινή μωρή, να πάρεις την αελιά μας και να τη πας εκειά ου πέρα στα Δρακακιανά, στου Ζαχαρογιάνη τ’ αλώνι από δίπλα, απού ‘χει μπόλικη βοσκαργιά και να τηνέ τζενιώσεις και να τση δώσεις μια σκοινιά χόρτα!! Στο γιαγερμό μωρή Μαρία να γεμώσεις και τη λαϊνα με νερό από τη καβούσα, να πχοιούμενε το μεσημέρι να μη κορζάσωμε τση δίψας!! Με τούτανα και με κείνανα τα λεγόμενα, κάποια δασκάλια εγροικούσανε τσι Δασκάλους και εμάθανε καλά τα γράμματα και η προκοπή ντως εφάνηκε πλια πέρα. Κάποια όμως, δεν λέω για τσι παρόντες, εμείνανε...ντουβάργια!! Αλλά και να πούμε ωστόσο και τη παροιμία που λέει: ‘’άνθρωπος αγράμματος, ξύλο απελέκητο’’!! Όπως και να ‘χει όμως το πράμα, ο γράφων δεν εξέχασε εκείνες σας τσι κουβέντες απού λέγανε οι γονέοι ντου, και γι αυτό είναι ατσίδας σε τουτανά!! Θυμάται πολύ καλά τα Γαλιανά του καιρού εκείνου!! Θυμάται τσι διάφορες γλώσσες που μιλούσανε οι Χωργιανοί ντου!! Γιατί πέρα από τουτηνά τη γλώσσα, που ετσά που λέγανε οι Δασκάλοι μας πως εκατέχανε, εκατέχανε και άλλες γλώσσες!! Το λεξιλόγιο ήτονε διαφορετικό κάθε φορά και είχενε να κάμει, σε ποιο απευθυνότανε!! Τσι λέξεις που χρησιμοποιούσανε, μου φαίνεται πως δεν τσ’ έχει ακόμα, κιανένα μα κιανένα λεξικό τση Κρήτης!! Για του λόγου το αληθές θα σας αναφέρω σιρί κορδόνι κάμποσες λέξεις, για να πειστείτε. Λέξεις που θα μπορούσανε τουλάχιστον ετουτηνέ τη στιγμή, να ρθούνε στη καρκάνα μου!! Λέξεις που είχανε να κάμουνε, με το πως συνονογούντονε οι χωργιανοί μου με τα οζά ντως!! Που τα οζά ντους, σαν ‘’καλοί μαθητές’’ τις είχανε μάθει απ’ όξω και ανεκατωτά και υπακούανε τυφλά στα αφεντικά ντους!!

* Για να σιμώσουνε τα κουνέλια, τους λέγανε: ‘’κούλι-κούλι-κούλι’’. * Για να φύγει η αίγα, τση λέγανε: ‘’τζο’’. Όταν τση φωνιάζανε άγρια, για να φύγει, τση λέγανε: ‘’νά τζονά’’!! Για να σιμώσει η αίγα κοντά τση λέγανε: ‘’Ώ το μποτζονάκι μου’’. Για να αρμέξουνε την αίγα, τηνέ διασκελούσανε και για να το καταφέρουνε αυτό, τση λέγανε: ‘’λάξο - λάξο’’. * Για να κράξουνε το σκύλο του λέγανε: ‘’ντα’’ Για να κράξουνε το μικιό κουλούκι, του λέγανε: ‘’Να κουκιού-κουκιού-κουκιού’’. Για να διώξουνε το σκύλο, του λέγανε: ‘’κούκιτ’’. Για να διώξουνε το σκύλο οντενέ κατουρούσενε, του λέγανε: ‘’κιού’’!! Για να μοντάρει ο σκύλος σε κάποιον, του λέγανε: ‘’τσιτ-τσιτ’’. * Για να φωνιάξουνε τσι πάπιας, τση λέγανε: ‘’πα-πα-πα’’. * Για να κράξουνε τ’ αρνί, του λέγανε: ‘’να προύκιο - προύκιο - προύκιο’’ γή ‘’νο - νο - νο’’ γή ‘’γρος - γρος - γρος’’. * Για να διώξουνε το χοίρο του λέγανε: ‘’ούχιτ’’. Πέρα από αυτή όμως τη γλώσσα, που οι χωργιανοί μου, οι κάτοικοι τση Γαλιάς, ελέγανε στα οζά ντως, εξέρανε και μιαν άλλη γλώσσα που και ο γράφων και αυτή την έμαθε. ‘’ Ήτονε η γλώσσα που με αυτή εσυνοννογούντονε με τα φυτά και με τα δεντρά ντως. Είχανε μάθει πολύ καλά, είντα λογιώ θα λα ρωτούνε τα φυτά, είντα τως σε λείβεται, είντα καλλιεργητική τεχνική να τως σε κάμουνε κάθε φορά, πότες και είντα ψεκάσματα και λιπάσματα θέλουνε!! Ακόμα είχανε μάθει να ακούνε τα φυτά, για την απάντηση που τως εδίδανε, όσον αφορά είντα θένε να τως σε κάμουνε, για να μεγαλώσουνε, να καρποφορήσουνε, να προϊμήσουνε και να κάμουνε τσι ωραιότερους και νοστιμότερους καρπούς απού θα μπορούσανε ποτέ να κάμουνε ‘’!! Για κείνο να ούλοι οι Γαλιανοί εγενήκανε, σπουδαίοι και ξακουστοί επιστήμονες αγρότες, σ’ όλη την Ελλάδα και όχι μόνο και ας μην εκατέχανε, όπως ελέγανε οι Δασκάλοι μας τα....καθαρευουσιάνικα!!!

Τ’ἀξέχαστα καὶ τὰ λησμονησμένα ξαναφυτρώσανε στὸ νοῦ κὶ’ἔτσι κὶ ἀλλιῶς τ’ἀναζητῶ γιὰ ὅσα σου ἔγραψα τραγούδια μικρὸ κοπέλι στὸ χωργιὸ/ Μέσα στὶς ἀναμνήσεις μου στὰ παιδικά μου χρόνια ξαναγυρίζω στὸ χωργιὸ θεότρελο καὶ κουζουλὸ ὡς λέγανε κοπέλι, γιατί δικό μου ἤτανε τοῦ κάθ’ἑνὸς Τώρα ἀναλογίζομε κὶ’ὅλα τὰ συλλογοῦμε ,τσ’ὄμορφούς τους παλιοὺς καλοὺς καιροὺς ποῦ δὲν ξαναγυρνοῦνε. Τὸ φῶς τοῦ ἥλιου τὸ λαμπρὸ στὴν ἀνθησμένη γῆ, πάντοτε ἒπεφτ’ἁπαλὰ χαϊδεύοντας τὴν ἴδια τὴ ζωή. Τ\ἀξέχαστα καὶ τὰ λημονησμένα νὰ τὰ ξεχάσω δὲν μπορῶ. γίνονται πόνος στὴν καρδιά μου κὶ’ὅλο σὲ κλάματα ξεσπῶ. Ὁ χρόνος στὸ διηνεκὲς μὲ σταθερὴ πορεία τρέχει κι’ἀντὶ ν’ἄφήνει τὴ χαρὰ σκορπᾶ τὴ δυστυχία. Κὶ ὃ ἄνθρωπος δὲν σταματᾶ ψάχνει νὰ βρῆ νὰ μάθη, τὸ ἀρχικὸ γονίδιο πῶς ἦλθε εἷς τὴ ζωή, ποιὸς καὶ γιατί τὸ ἔφιαξε καὶ ποιᾶνε ἢ Ἀρχή. Γιώργιος Μαράκης


Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018

33

Εκδηλώσεις

Σαν σε σχολικό θρανίο

Αναμνηστική φωτό

Σαν έτοιμοι για... ζαβολιές

Οι απόφοιτοι του 1983 του Λυκείου Μοιρών

Οι « παλιοί συμμαθητές» ξαναβρέθηκαν 35 χρόνια μετά Συγκίνηση & χαρά μαζί

Μια μεγάλη παρέα...

Φυσικά και χόρεψαν....

Τ

α 35 χρόνια δεν αποδείχθηκαν «ούτε λίγα ούτε πολλά» για τους αποφοίτους του 1983 από το Λύκειο Μοιρών. Ήταν όπως φάνηκε στη πρόσφατη συνάντηση τους στο κατώφλι του 2018 όσα ακριβώς χρειάζονταν για να κυλήσουν οι ώρες όπως και τότε. Με παρέα, φαγητό, κρασί, κέφι και πειράγματα. Η συνάντηση έγινε στην «Πέτρινη πολιτεία» στο Πετροκεφάλι Δήμου Φαιστού. Έτσι οι απόφοιτοι γύρισαν ξανά εκεί από όπου ξεκίνησαν: Στη Μεσαρά που αποτελεί και τόπο καταγωγής των περισσοτέρων. Και είχε εκπλήξεις με συμμαθητές που ήρθαν από την Αθήνα αλλά και από πολλές περιοχές της Κρήτης. Οι αρχικές θέσεις στα τραπέζια άλλαζαν συνεχώς, αφού όλοι ήθελαν να μιλήσουν με όλους και να πουν όσα έμειναν από την προηγούμενη συνάντηση. Ωστόσο υπήρξαν κι αυτοί που συναντήθηκαν για πρώτη φορά μετά από 35 χρόνια. Εκεί πραγματικά η συνάντηση πήρε άλλο νόημα. Κάποιοι δεν έχασαν την ευκαιρία και για ένα χορό αφού ακριβώς δίπλα πραγματοποιούνταν εκδήλωση του συλλόγου γονέων του γυμνασίου Μοιρών. Οι απόφοιτοι του 1983 έκοψαν και την πίτα της νέας χρονιάς. Τυχερή στην οποία έτυχε το γούρι η Μαρία Γαργεράκη. Το επόμενο ραντεβού κλείστηκε ήδη για το ερχόμενο Καλοκαίρι με την υπό-

Ποιός θα πει μάθημα;

Εις υγείαν της παρέας σχεση πραγματοποίησης ημερήσιας εκδρομής.

Παρουσιολόγιο

Για την ιστορία στη συνάντηση παρεβρέθηκαν με τυχαία σειρά: Γιώργος Νιθαυριανάκης, Κώστας Θεοδωράκης, Μανόλης Παπαδοσπυριδάκης, Γιάννης Νικολακάκης, Χριστόφορος Κουνδουράκης, Στέλιος Δαριβιανάκης, Κώστας Γεωργιλαδάκης, Μανόλης Μελαμπιανάκης, Αντώνης Αυγουστάκης, Γιώργος Κουρτι-

κάκης, Γιώργος Τσαγκαράκης, Ελένη Δρουγκάκη, Χαρούλα Σπυριδάκη, Ελπίδα Γιαννακάκη, Μαρία Γαργεράκη, Μαρία Παπαδάκη, Αθηνά Δαμιανάκη, Βούλα Αυγουστάκη, Ελένη Κανναβού, Χαρούλα Κουτσάκη και Μαρία Καλλέργη. Την τιμή να βρεθούν στη συνάντηση έκαναν και οι απόφοιτοι του Λυκείου Τυμπακίου της ίδιας χρονιάς Μαρία Βογιατζάκη και Φίλλιπος Ταβερναράκης [από το cretewoman.gr].


34

Ανακοινώσεις

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΟΡΟΝΙΟΥ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μορονίου εκφράζει τα ευχαριστήρια του προς το Γαλιανό Φούρνο του Γιάννη Φανουράκη για την προσφορά της βασιλόπιτας 2018 .

Το Δ.Σ. του Συλλόγου

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ο Διοικητής και το προσωπικό του Αστυνομικού Τμήματος Φαιστού με την παρούσα επιστολή εκφράζουν τις ευχαριστίες τους προς το Αρτοποιείο-Ζαχαροπλαστείο «ΓΑΛΙΑΝΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ» για την χορηγία της Βασιλόπιτας της εκδήλωσης κοπής της Πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιτας του Αστυνομικού Τμήματος Φαιστού.

ΠΩΛEITAI Oικόπεδο εντός ορίων οικισμού Κεράσια που βρίσκεται πάνω στην Επαρχιακή οδό Ηρακλείου –Μοιρών , 19χλμ από το Ηράκλειο και 30χλμ από τις Μοίρες. Το οικόπεδο είναι 950τμ άρτιο και οικοδομήσιμο, γωνιακό με μεγάλη πρόσοψη και μπορεί να χωριστεί σε δυο οικόπεδα άρτια και οικοδομήσιμα. Πωλείται ολόκληρο 950τμ ή το ένα από τα δυο περίπου 470τμ έκαστο. Πληροφορίες στο τηλ. 6974039819 ΠΩΛΕΙΤΑΙ

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 800 τ.μ. στο Τυμπάκι άρτιο και οικοδομήσιμο, με παλιά οικία (μπορεί να αναπαλαιωθεί), 80τ.μ.Τηλ. Επικοινωνίας 6947995841

ΠΑΡΑΔΙΔΟΥΝ

ΠΑΡΑΔΙΔΟΥΝ

Ο Διοικητής και το προσωπικό του Αστυνομικού Τμήματος Φαιστού με την παρούσα επιστολή εκφράζουν τις ευχαριστίες τους προς την εταιρία χρωμάτων ΑΦΟΙ ΖΩΓΡΑΦΑΚΗ Ο.Ε. για την χορηγία χρωμάτων και υλικών που απαιτήθηκαν για τον καλλωπισμό του εσωτερικού του Αστυνομικού Τμήματος Φαιστού.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 29-01-2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ

Με την αριθμ. 552/26-01-2018 πράξη μας (ΑΔΑ: 6ΔΟΓΟΡ1Θ-Π4Ψ), η οποία εκδόθηκε κατά την διαδικασία του άρθρου 14 Ν. 998/79, «Περί προστασίας των δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» (ΦΕΚ 289/Α/1979), μετά από αίτηση της Δασκαλάκη Άρτεμις του Γεωργίου, από το σύνολο της έκτασης εμβαδού 2.630,50 τ.μ. που κείται στη θέση «Ξηρόκαμπος», ΤΚ Πιτσιδίων, ΔΕ Τυμπακίου, περιφέρειας του Δήμου Φαιστού, Π.Ε. Ηρακλείου, τμήμα εμβαδού 974,52 τμ χαρακτηρίσθηκε ως μη δασικού χαρακτήρα, μη υπαγόμενη στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, κατά την έννοια της παραγράφου 6 περ. (β) άρθρου 3 Ν.998/1979, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρ. 32 Ν.4280/2014 (έκταση που έχει τη μορφή της περίπτωσης α της παρ. 5 του παρόντος που στη λήψη ΑΦ έτους 1960, εμφάνιζε αγροτική μορφή) και τμήμα εμβαδού 1.655,98 τ.μ. ως υπαγόμενη στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και συγκεκριμένα δασική, κατά την έννοια της παρ. 2 αρθρ. 3 Ν.998/79 , όπως ισχύει και από πλευράς ωφελιμότητας και λειτουργιών που εξυπηρετεί κατατάχθηκε στις κατηγορίες της παρ. 1 περ. (α) και της παρ. 2 περ. (β), (γ) και (δ) του άρθρου 4 Ν.998/79, που μαζί με την εκεί συνυπάρχουσα χλωρίδα και πανίδα αποτελεί μέσω της αμοιβαίας αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης ιδιαίτερη βιοκοινότητα (δασοβιοκοινότητα) και ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον (δασογενές). Η πράξη αυτή , με την οποία δεν θίγονται τυχόν εμπράγματα δικαιώματα του Δημοσίου ή Ιδιωτών και δεν αποτελεί στοιχείο απόδειξης ιδιωτικών εμπράγματων δικαιωμάτων, εστάλη στον οικείο Δήμο Φαιστού προκειμένου να αναρτηθεί επί (1) ένα μήνα στον πίνακα ανακοινώσεων της Τοπικής Κοινότητας Πιτσιδίων, προς γνώση παντός έχοντος έννομο συμφέρον για την υποβολή αντιρρήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998/79 και αναρτήθηκε στον ειδικό για το σκοπό αυτό διαδικτυακό τόπο(http:/dp.ypeka.gr). Κατά της παραπάνω πράξης μας, επιτρέπονται αντιρρήσεις της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ατελώς, καθώς και κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, που έχει έννομο συμφέρον κατόπιν καταβολής παραβόλου, ενώπιον της κατά το άρθρο 10 παρ. 3 Ν.998/79 όπως αντικαταστάθηκε με το αρθρ. 24 Ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164/Α/04-12-2015) Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων. Το ανωτέρω παράβολο κατατίθεται υπέρ του Πράσινου Ταμείου στον ειδικό κωδικό Ειδικός Φορέας Δασών και το ύψος του οποίου καθορίζεται στο άρθρο 1 της ΚΥΑ 117679/7182/11-12-2014 [ΦΕΚ 3473/Β/2014]. Οι αντιρρήσεις ασκούνται εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από της επίδοσης και κοινοποίησής της ή, σε κάθε άλλη περίπτωση, από την ανάρτησή της στον ειδικό διαδικτυακό τόπο. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΑΣΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Τ.Ο.Ε.Β ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ – ΒΟΡΩΝ Α’ ΖΩΝΗ ΜΕΣΣΑΡΑΣ ΤΥΜΠΑΚΙ 26/01/2018 ΤΗΛ/ΦΑΧ : 2892051454 Email: toebtymp@otenet.gr ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. : 18

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

O T.O.E.B Α’ Ζώνη Μεσσαράς , προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την χρήση μηχανημάτων εκσκαφέα, ελαστιχοφόρου φορτωτή , εκσκαφέα φορτωτή και φορτηγού χωματουργικών εργασιών , για την αντιμετώπιση εκτάκτων – απρόβλεπτων αναγκών για το 2018 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο του οργανισμού και στο τηλ 2892051454 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Π. Γ. Ι. ΧΡΙΣΤΌΔΟΥΛΑΚΗΣ

ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ

Εκπαιδευτικός με εργασιακή εμπειρία στις σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις και στις νέες τεχνολογίες, αναλαμβάνει την καθημερινή μελέτη μαθητών δημοτικού κατ’οίκον, την κάλυψη κενών. Παρέχεται εξατομικευμένο βοηθητικό υλικό προσαρμοσμένο στις ανάγκες κάθε μαθητή. Τιμές προσιτές και συζητήσιμες. Περιοχή: Μοίρες, Τηλ. επικοινωνίας: 6982883470, e-mail: xrisalan@gmail.com.

Ο ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018

Πτυχιούχος της φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Ρεθύμνου με μεταπτυχιακό πρόγραμμα εξειδίκευσης στην σχολική ψυχολογία παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε παιδιά Δημοτικού και φιλολογικά μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου. Παρέχεται εκπαιδευτικό υλικό για την προετοιμασία των μαθητών. Τιμές προσιτές. Τηλ. επικοινωνίας 6982652277

ΑΔΑ: Ψ9ΟΩΩΗΜ-ΥΔΞ ΑΔΑΜ: 18RPOC002591693/26-1-2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Γούρνες: 26.01.2018 Δήμος Χερσονήσου Αρ.Πρωτ.:1532

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση του έργου Συντήρηση περ/ντος χώρου νηπιαγωγείου Λ.Χερσονήσου, με προϋπολογισμό 66.300,00 €. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό 53.467,74, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ απρόβλεπτα, απολογιστικές εργασίες και αναθεώρηση). 2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν μέχρι τις 08.02.2018, το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους, από τα Γραφεία Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Οδός Πρώην Αμερικάνικη Βάση Γουρνών, Πληροφορίες κ. Βαργιακάκη Ελένη τηλ.: 2813404671. Εφόσον ζητηθεί εμπρόθεσμα χορηγείται, το αργότερο, εντός της επομένης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της αίτησης χορήγησης. (Σε περίπτωση που δεν το παραλάβει ο ίδιος ο διαγωνιζόμενος, απαιτείται εξουσιοδότηση του προσώπου που θα το παραλάβει). Για την παραλαβή του έντυπου προσφοράς, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν το ποσό των 0,00 €. Τα συμβατικά τεύχη μαζί με τα τυχόν συνοδευτικά σχέδια του έργου, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα www.hersonisos.gr, σε ηλεκτρονική μορφή. 3. Ο Συνοπτικός Διαγωνισμός και η επιλογή Αναδόχου θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και ιδίως των άρθρων 116 και 117. 4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 13.02.2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα στην έδρα του Δήμου Χερσονήσου, στις Γούρνες (εντός της πρώην Αμερικανικής Βάσης Γουρνών), από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι το επί μέρους ποσοστών έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί της εκατό (%) κατά ομάδα εργασιών. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία, που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ανακοίνωση στην παραπάνω αναφερόμενη ιστοσελίδα του Δήμου. 5. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, δηλαδή τάξεις Α1 και άνω στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ως και εργολαβικές επιχειρήσεις γραμμένες στα Νομαρχιακά μητρώα. β) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη Α1 και άνω του ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 1β του άρθρου 76 του Ν. 4412/2016 (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). γ) Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. 6. Κατά την υποβολή των προσφορών θα πρέπει να κατατεθεί και το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), σύμφωνα με τις παρ. 2 και 4 του άρθρου 79 Ν. 4412/2016, όπως αυτό τυποποιήθηκε και εγκρίθηκε με την 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 3698/16-11-2016. 7. Το έργο χρηματοδοτείται από Έσοδα, Εγγυητική Επιστολή δεν απαιτείται και Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 8. Αρμόδιος Υπάλληλος για την επικοινωνία είναι η Χαρκιολάκη Ευθυμία τηλ.: 2813404684

Ο Δήμαρχος, ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Τ.Ο.Ε.Β ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ – ΒΟΡΩΝ Α’ ΖΩΝΗ ΜΕΣΣΑΡΑΣ ΤΥΜΠΑΚΙ 26/01/2018 ΤΗΛ/ΦΑΧ : 2892051454 Email: toebtymp@otenet.gr ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. : 17

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ O T.O.E.B Α’ Ζώνη Μεσσαράς, προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την κατασκευή τριών (3) φρεατίων επίσκεψης αγωγών σύμφωνα με την υπ’αριθμ 439 μελέτη. Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές έως τις 07-022018 στο γραφείο του Οργανισμού . Για οποιοδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με το γραφείο του Οργανισμού . Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Π. Γ. Ι. ΧΡΙΣΤΌΔΟΥΛΑΚΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Τ.Ο.Ε.Β ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ – ΒΟΡΩΝ Α’ ΖΩΝΗ ΜΕΣΣΑΡΑΣ ΤΥΜΠΑΚΙ 26/01/2018 ΤΗΛ/ΦΑΧ : 2892051454 Email: toebtymp@otenet.gr ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. : 16

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ O T.O.E.B Α’ Ζώνη Μεσσαράς, προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την εκσκαφή ζημιών δικτύου άρδευσης με μηχάνημα εκσκαφέα φορτωτή για το 2018 . Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο του οργανισμού και στο τηλ 2892051454 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Π. Γ. Ι. ΧΡΙΣΤΌΔΟΥΛΑΚΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Τ.Ο.Ε.Β ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ – ΒΟΡΩΝ Α’ ΖΩΝΗ ΜΕΣΣΑΡΑΣ ΤΥΜΠΑΚΙ 26/01/2018 ΤΗΛ/ΦΑΧ : 2892051454 Email: toebtymp@otenet.gr ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. : 15

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ANOIKTOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Ο T.O.E.Β Α΄ Ζώνη Μεσσαράς Τυμπακίου Βώρων προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την Προμήθεια καυσίμων (2018) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο του οργανισμού και στο τηλ 2892051454 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Π. Γ. Ι. ΧΡΙΣΤΌΔΟΥΛΑΚΗΣ


Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ÅÍÏÉÊÉÁÆΕΤΑΙ Γκαρσονιέρες επιπλωμένες, μονόχωρες και δίχωρες, με A/C, 45τ.μ και 50τ.μ, και διαμερίσματα δύο και τριών υπνοδωματίων, πολυτελείας, καινούργιας κατασκευής, 100τ.μ και 150τ.μ, με αυτόνομη θέρμανση, στις Μοίρες έναντι Ηρώου. Πληροφορίες στο τηλ.: 6948502468 (κ. Γιώργος) και 6983865954 ÅÍÏÉÊÉÁΖΟΝΤΑΙ Νεόκτιστα 3αρια στην περιοχή Αγίας Παρασκευής στις Μοίρες στο ισόγειο και Α΄ όροφο πολυκατοικίας, πολυτελούς κατασκευής, χωρίς έξοδα δεξαμενής λυμάτων (σύνδεση με τον βιολογικό), με δύο υπνοδωμάτια , ενιαίος χώρος τραπεζαρίας κουζίνας, με κλιματισμό σε όλα τα δωμάτια, δωρεάν internet και διπλά ηχομονωτικά τζάμια με σήτες. Τηλ.6946936246

ÅÍÏÉÊÉÁÆΟΝΤΑΙ Νεόκτιστα 2άρια και δίχωρες γκαρσονιέρες στην περιοχή του καινούργιου Γενικού Λυκείου, στις Μοίρες. Πληροφορίες στο τηλ.: 6977528690 & 6974904748 ÅÍÏÉÊÉÁÆETAI Αναψυκτήριο-fast food εξοπλισμένο στα Μάταλα. Τηλ.6982875055 ÅÍÏÉÊÉÁÆΕΤΑΙ Δυάρι διαμέρισμα 1ου ορόφου, επιπλωμένο στο Τυμπάκι. Τηλ. 6937993873 – 2892051064 ÅÍÏÉÊÉÁÆΟΝÔÁÉ Κατάστημα και αποθηκευτικοί χώροι του Αγροτικού Συνεταιρισμού Αγίας Μαρίνας που βρίσκονται μεταξύ κόμβου Αγίας Μαρίνας και κόμβου προς Φαιστό. Τηλ. 6977528690

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΠΩΛEITAI Η μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος «Λαβύρινθος» στο Μορόνι. Τηλ. 6974418419 ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 1.Ïéêüðåäï 1.450 ô.ì. åíôüò ïéêéóìïý óôï ÊëÞìá Ôõìðáêßïõ ìå áðåñéüñéóôç èÝá, óôïí êüëðï êáé ôçí ðåäéÜäá ÌåóóáñÜò. 2.Ïéêïðåäáãñüò 2 óôñ. óôï ÊáìçëÜñé ÊïñöÝò), ìå áðåñéüñéóôç èÝá (ïéêïäïìÞóéìï). 3. Ïéêüðåäï 4130 ô.ì. óôçí ðåñéï÷Þ ×ñõóüóôïìïò Ìïéñþí. Ðëçñïö. ôçë. 6974 903 203

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ Καυσόξυλα ξερά για τζάκι και σόμπα σε πολύ καλές τιμές. Μεταφορά δωρεάν στο χώρο σας. Τηλ. 6946621891 ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ Έπιπλα από ανακαίνσιση έξι δωματίων ξενοδοχείου (κρεβάτια, κομοδίνα, τουαλέτες, μπακαζιέρες, ντουλάπες, καθρέπτες) σε πολύ καλή κατάσταση. Τηλ. 6974923292 ΠΩΛEITAI Οβελιστήριο στον κεντρικό δρόμο των Μοιρών. Τηλ.6947522217 ΠΩΛEITAI Eπιχείρηση Σούπερ Μάρκετ Ομίλου «Φαιστός» σε κεντρικό σημείο των Μοιρών. Εξοπλισμός, εμπόρευμα, μετοχές. Πληροφορίες στο τηλ. 6948203005

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΖΗΤΕΙΤΑΙ

Γεωπόνος από εταιρεία, με πολυετή

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ α) 3άρι 2ου ορόφου με δύο υπνοδωμάτια, κουζίνα, καθιστικό, air condition, πλήρως επιπλωμένο και ηλεκτρικά εξοπλισμένο β) 2αρι διαμέρισμα 55τμ με ένα υπνοδωμάτιο, κουζίνα, καθιστικό, air condition, πλήρως επιπλωμένο και ηλεκτρικά εξοπλισμένο και με 70τμ βεράντα, πίσω από την Ένωση στις Μοίρες. Τηλ.6947434145

δράση στη Νότια Κρήτη, για την στήριξη του τεχνικού τμήματος, με σκοπό την παροχή συμβουλών και της επιχειρηματικής ανάπτυξης. Απαιτούμενα προσόντα: Πτυχίο Γεωπονία ή συναφές ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ, προϋπηρεσία επιθυμητή, καλή γνώση της αγγλικής, ευχέρεια στη χρήση του MS Office, δίπλωμα οδήγησης.

ÅÍÏÉÊÉÁÆΕΤΑΙ Στις Μοίρες στο δρόμο για το Λύκειο διαμέρισμα ισόγειο 100τμ. Διαθέτει σαλόνι, κουζίνα, δύο υπνοδωμάτια, λουτρό, αποθήκη, κλιματιστικά, ηλιακό θερμοσίφωνο. Τιμή: 250€. Τηλ. 6946199522

Αποστολή βιογραφικών: hi702@hotmail.com

ÅÍÏÉÊÉÁÆΕΤΑΙ 3αρι, ισόγειο, ανακαινισμένο, 70τμ επί της οδού Αγίας Παρασκευής πλησίον Γυμνασίου. Περιλαμβάνει 2 υπνοδωμάτια, σαλόνι, λουτρό, ανακαινισμένη κουζίνα και μπαλκόνι, ηλιακό , τζακόσομπα, καινούρια κουφώματα, διπλά τζάμια με σίτες, χωρίς κοινόχρηστα. Παρέχεται δωρεάν ίντερνετ. Τηλ.: 6946650980, 6983515313 ÅÍÏÉÊÉÁÆETAI Διαμέρισμα 2ου ορόφου, με ένα υπνοδωμάτιο, επιπλωμένο, με αυτόνομη θέρμανση, air condition , ασανσέρ στα Καπαριανά. Πληροφορίες στο τηλ.: 28920 22812 & 6937164200 ÅÍÏÉÊÉÁÆETAI Γκαρσονιέρα δίχωρη, 3ου ορόφου, 40τμ, πλήρως επιπλωμένη και ηλεκτρικά εξοπλισμένη, με αυτονομία θέρμανσης, μπόιλερ, κλιματιστικό, ηλιακό, internet, με απεριόριστη θέα, σε άριστη κατάσταση. Τηλ. 6976513849

35

Αγγελίες

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Προσωπικό για το εστιατόριο Minos Pallace στα Μάταλα: α) σερβιτόρος β)βοηθός σερβιτόρου γ)βοηθός μάγειρα δ)άτομο για την κουζίνα. Επίσης ζητούνται πωλήτριες για το Super Market (Carrefour) και το εμπορικό τμήμα στα Μάταλα. Πληροφορίες: 6936901933 κος Μιχάλης Κωνσταντάκης ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ α) μάγειρας με προϋπηρεσία ή δίπλωμα μαγείρου έως 50 χρονών και β) γυναίκα για λάντζα, για εστιατόριο στα Μάταλα για την καλοκαιρινή σεζόν. Τηλ. 6970568395 & 6983740539 ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ζητούνται, από το εστιατόριο «ΣΥΡΤΑΚΙ» στα Μάταλα για τη νέα σεζόν Μάρτιο έως Οκτώβριο 2018, β΄μάγειρας και άτομο για κουζίνα, με τις απαραίτητες γνώσεις. Προϋπηρεσία θα εκτιμηθεί. Προσφέρεται ασφάλιση, ικανοποιητικός μισθός, ευχάριστο περιβάλλον. Επίσης ζητείται Πωλήτρια για το τουριστικό μας κατάστημα στα Μάταλα. Τηλ. για πληροφορίες 6937609182 (κος Βασίλης)

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ψήστης και μία γυναίκα για κουζίνα-λάντζα, για τα Μάταλα για την καλοκαιρινή σεζόν. Τηλ. 6974642116 ΖΗΤΕΙΤΑΙ Άτομο με γνώσεις αγγλικών, κατά προτίμηση με προϋπηρεσία για να εργαστεί σε καφετερία στο Καλαμάκι. Τηλ. 6977595497 ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ψήστης για άμεση εργασία σε σουβλατζίδικο στα Πιτσίδια. Τηλ.6974532453

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Από το ξενοδοχείο IRINIMARE στην Αγία Γαλήνη οι παρακάτω ειδικότητες: Receptionist, Καμαριέρα, σέρβις εστιατορίου. Πληροφορίες στο τηλ.6976745380 ώρες: 10:0015:00 και αποστολή βιογραφικών στο info@ irinimare.com

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός σερβιτόρου να μιλάει αγγλικά για να εργαστεί στο εστιατόριο ΟΝΑΡ στην Αγία Γαλήνη για την καλοκαιρινή σεζόν 2018. Παρέχονται ικανοποιητικός μισθός και ΙΚΑ. Τηλ.6942218455 ώρες 5-7 το απόγευμα. ΖΗΤOYNTAI Kαμαριέρα και απογευματινός υπάλληλος για συγκρότημα βιλών στην Αγία Γαλήνη. Τηλ. 6948828804 ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αγροτεμάχιο για αγορά κατά προτίμηση στον αναδασμό Μεσσαράς. Τηλ. 6973967199 ΖΗΤΕΙΤΑΙ Από το τυροκομείο «ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ» ζητείται εξωτερικός πωλητής με δίπλωμα οδήγησης. Τηλ 6937126327 ΖΗΤΕΙΤΑΙ Νοσηλεύτρια για βοηθός σε παιδοδοντιατρείο στις Μοίρες. Τηλ. 6985037437

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ α)ψήστης, β)γκαρσόνι και γ)γυναίκα για κουζίνα χωρίς οικογενειακές υποχρεώσεις για να εργαστούν σε ταβέρνα στο Καλαμάκι την καλοκαιρινή σεζόν. Τηλ. 6976702999 ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γκαρσόνι με γνώσεις αγγλικών και γυναίκα για κουζίνα για την καλοκαιρινή σεζόν στο Καλαμάκι. Παρέχεται ικανοποιητικός μισθός και ασφάλεια. Τηλ. 6983313248,2892022518 ΖΗΤΕΙΤΑΙ Το εστιατόριο «ΖΑΦΕΙΡΙΑ» στα Μάταλα ζητεί βοηθό μαγείρου ή ψήστης άνδρας ή γυναίκα και μία γυναίκα για την κουζίνα. Τη. 6974648238 ΖΗΤΕΙΤΑΙ α)σερβιτόρος β) άτομο για το μπαρ και γ) κοπέλα για την κουζίνα για να εργαστούν σε καφετέρια στην Αγία Γαλήνη.Τηλ. 6972692537

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ Το κλάδεμα ελαιοδέντρων στην περιοχή Μεσσαράς με τιμή από 3€ έως 5€. Τηλ.6986002809


36

Ειδήσεις & Ανακοινώσεις ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΗΛΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ

ΥΨΗΛΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 6944524043

17PROC0024740212017-12-21 ΑΔΑ:6ΦΚ9Ω0Ο-ΣΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & Ηράκλειο 21/12/2017 ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ Αρ.Πρωτοκ.: 157371 ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΔΑ: ____________

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 1. Ο Δήμος Ηρακλείου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση του έργου Επισκευή όψεων 6ου,9ου,και 11ου Γυμνασίων Δήμου Ηρακλείου, με εκτιμώμενη συνολική αξία 450.000,00 €. 2. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία Οικοδομικών με προϋπολογισμό 362.902,79 Ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 3. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.heraklion.gr. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 27-2-2018, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες, που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης, συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 2-3-2018. Πληροφορίες Κανδηλάκη Λουκία τηλ.: 2813409869. 4. Ο Τύπος Αναθέτουσας Αρχής & Δραστηριότητα που αυτή ασκεί είναι: Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης / Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες 5. Η σύμβαση δεν αφορά από κοινού διαδικασία δημόσιας σύμβασης και δεν ανατίθεται από κεντρική αρχή αγορών. 6. O Κωδικός Κύριου Λεξιλογίου CPV είναι [45453000-7] 7. Ο Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός και η επιλογή Αναδόχου θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 8. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Εντός τριών 3 εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής. 9. ΜΟΝΟ η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών, γίνεται δεκτή. 10. Για το χρόνο ισχύος προσφορών, κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό, κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν.4412/2016, για διάστημα εννέα (9) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 11. Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 6-3-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 12-3-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. 12. Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι το επι μέρους ποσοστών έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επι της εκατό (%) κατά κατηγορία εργασιών. 13. Δικαίωμα συμμετοχής, στο διαγωνισμό, έχουν Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, ή Ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία Οικοδομικών Έργων και που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 14. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος Ένωσης. 15. Οι Ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του Ν.4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω Ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η Ένωση αναδειχθεί ανάδοχος, η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια, που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. κοινοπραξία). 16. Λόγοι αποκλεισμού ισχύουν σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.4412/16 και το άρθρο 22 της διακήρυξης. 17. Ως Κριτήρια επιλογής και σε ότι αφορά στην καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ., στην 1η. τάξη και άνω , στην κατηγορία Οικοδομικών Εργων. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη- μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και τα πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 18. Το έργο χρηματοδοτείται από Σ.Α.Τ.Α. και Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 19. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 7.258,00 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον 30 ημερών, μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Στην περίπτωση Ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην Ένωση. 20. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές 21. Θα πρέπει να κατατεθεί, επίσης, το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ). 22. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 12 Μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 23. Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου αποφασίστηκε με την υπ’ αριθμό 621 ορθή επανάληψη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου και η έγκριση των όρων δημοπράτησης και η διάθεση πίστωσης με την υπ’ αριθμό {830/2017 ορθή επανάληψη (Διάθεση πίστωσης)/και 1212/2017 έγκριση όρων} απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. Έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμό Α-1377 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί, επίσης, από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου. 24. Αυτή η Προκήρυξη δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ, στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016, στην ιστοσελίδα www.heraklion.gr σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας και αναρτάται στο πρόγραμμα «Διαύγεια» diavgeia.gov.gr

Ο Αντιδήμαρχος, ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ

Σ

Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018

Σύσκεψη στον Δήμο Μινώα Πεδιάδας για το νέο Αεροδρόμιο Καστελίου

ύσκεψη για «το μεγαλύτερο έργο υποδομής της Κρήτης» Αεροδρόμιο στο Καστέλι πραγματοποιήθηκε στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας παρουσία του Τομεάρχη υποδομών της ΝΔ, Κώστα Καραμανλή, ο οποίος βρέθηκε στην Κρήτη για την ετήσια εκδήλωση της ΝΟΔΕ Ηρακλείου της ΝΔ. Παρόντες στη σύσκεψη ήταν ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδος Ζαχαρίας Καλογεράκης, ο Γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής της Ν.Δ. & Βουλευτής Ηρακλείου Λευτέρης Αυγενάκης, ο Ευρωβουλευτής της ΝΔ και επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Μανώλης Κεφαλογιάννης καθώς και στελέχη της δημοτικής αρχής Μινώα Πεδιάδας.

Οι παίχτες του «Nest Escape»…έμαθαν να αρμέγουν

Κορεάτικο ριάλιτι στο Ζαρό! Στην περιοχή της Πάνω Ρίζας και συγκεκριμένα σε μια φάρμα του Ζαρού έγιναν τα γυρίσματα ενός τηλεοπτικού ριάλιτι σώου της… Νότιας Κορέας (!) με τίτλο «Nest Escape». 18PROC0025958282018-01-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Πανεπιστημιούπολη Βουτών Κτήριο Διοίκησης I 70013 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πληροφορίες : Παν. Κακουδάκης Τηλ: 2810 393115- Fax: 2810 393123 Mail : kakoudakis@tec.uoc.gr Ηράκλειο 26/01/2018 Αριθ. Γεν. Πρωτ.: 980

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (Αρ. Αναλυτικής Διακήρυξης 979/26-01-2018)

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης, προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 και β) τους όρους της διακήρυξης με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή Νέου Κτηρίου Ανατομείου του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο», και κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.096.774,21 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. (2.600.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). Η υπόψη σύμβαση θα βαρύνει τον Κωδικό ΠΔΕ 2017 2017ΣΕ04620007 Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία Επικοινωνίας: Αναθέτουσα Αρχή : Πανεπιστήμιο Κρήτης Οδός : Πανεπιστημιούπολη Βουτών, θέση Γιοφυράκια Ηρακλείου Τ.Κ. : 700 13 Τηλ. : 2810 393115, 2810 393121 Fax : 2810 393123 email : kakoudakis@tec.uoc.gr Πληροφορίες : Παν. Κακουδάκης, Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων Πρόσβαση στα έγγραφα: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης από την 01/02/2018 στην ιστοσελίδα uoc.gr Υποβολή προσφορών-διαγωνισμός: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού την 08/03/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στην αίθουσα συσκέψεων της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών έργων του Π.Κ. στο Ηράκλειο, κτήριο Διοίκησης Ι Πανεπιστημιούπολη Βουτών, στο ισόγειο. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις προσφορές τους, το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 05/03/2018 και ώρα 14:00 Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην διακήρυξη και τα παραρτήματά της, που αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος αυτής. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι 12/02/2018. Κανένας οικονομικός φορέας (υποψήφιος) δεν μπορεί να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής, σχετικά με τους όρους του παρόντος διαγωνισμού. Επισημαίνεται ότι οι διευκρινήσεις επί των τιθέμενων ερωτημάτων υποψηφίων συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, όσον αφορά στους όρους της παρούσας διακήρυξης, αναρτώνται από την Υπηρεσία μας στην διεύθυνση του διαδικτύου στην οποία θα διατίθενται τα έγγραφα της σύμβασης. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα της επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού με τροποποίηση ή μη των όρων και προδιαγραφών της, της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, χωρίς υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους Υποψηφίους οικονομικούς φορείς. Οποιεσδήποτε δαπάνες αναλήφθηκαν για την προετοιμασία ή/και υποβολή των προσφορών από του υποψήφιους οικονομικούς φορείς ή τρίτα πρόσωπα εξ ονόματος τους, τους βαρύνουν εξ ολοκλήρου και η Αναθέτουσα Αρχή δε φέρει καμία ευθύνη για τέτοιες δαπάνες. Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί: 1. Στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων - Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., www.promitheus.gov.gr 2. Στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Κρήτης www. uoc.gr Γλώσσα σύνταξης προσφορών : Ελληνική Χρόνος ισχύος προσφορών: Έξι (06) μήνες από την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οικονομικοί φορείς που αποτελούνται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών και δραστηριοποιούνται στην Κατηγορία ΜΕΕΠ Οικοδομικών, τάξης 2ης και άνω & Κατηγορία ΜΕΕΠ Ηλεκτρομηχανολογικών, τάξης 1ης και άνω

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων του Π.Κ. Γρηγόρης Φραγκουλιδάκης Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός

Το, υψηλής τηλεθέασης, «Nest Escape» παρουσιάζει τις περιπέτειες νεαρών αγοριών και κοριτσιών που εγκαταλείπουν τα σπίτια τους για πρώτη φορά και βρίσκονται σε ξένη χώρα. Ανάμεσα τους βρίσκονταν και δύο γνωστοί καλλιτέχνες στη χώρα τους, μια ηθοποιός και ένας τραγουδιστής. Σύμφωνα με τους κανόνες του ριάλιτι οι συμμετέχοντες σε αυτό πρέπει να συνεργαστούν για να βρουν μόνοι τους «τα προς το ζην» χωρίς τη βοήθεια των γονιών τους οι οποίοι παρακολουθούν τα όσα γίνονται από ένα τηλεοπτικό στούντιο της Κορέας. Οι νεαροί παίχτες που βρέθηκαν στο Ζαρό έπρεπε να κάνουν διάφορες κτηνοτροφικές εργασίες, να μάθουν να αρμέγουν να κόβουν ξύλα, κ.α. Όσοι τα κατάφερναν έπαιρναν κάποιο έπαθλο (π.χ. ένα κινητό για να επικοινωνούν), όσοι όχι έπρεπε να κάνουν κάποιες επιπλέον εργασίες. Οι νοτιοκορεάτες είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν και σε ένα γλέντι σε σπίτι Ζαριανού, όπου το διασκέδασαν δεόντως και όλα τα παιδιά εξέφρασαν την επιθυμία να επιστρέψουν στο Ζαρό και.στην Κρήτη!

40ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Την Κυριακή 11 Φεβρουαρίου 2018 στον Ιερό Ναό Αγίου Τίτου στο Τυμπάκι τελούμε 40ημερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας συζύγου, μητέρας, γιαγιάς και θείας

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Μιχ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ Και καλούνται οι τιμώντες την μνήμη της όπως παραστούν. Ο σύζυγος: Γεώργιος Τα παιδιά: Ελένη & Μιχαήλ Διακουμάκη Εμμανουήλ & Νατάσα Παπαδάκη Μιχαήλ & Μαρία Παπαδάκη Γεώργιος & Ελένη Παπαδάκη Τα εγγόνια, τα ανίψια και οι λοιποί συγγενείς.


Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018

Κ

37

ΣΜΟΣ

Ο 19χρονος Liam έχει τη στήριξη των γονιών του

Η νεαρή Σαμπρίνα από τον Καναδά δηλώνει μάγισσα

Αν κοιμηθεί … θα πεθάνει ! Ο Liam μπορεί να αναπνεύσει κατά τη διάρκεια της ημέρας, όχι όμως όταν κοιμάται. Αν τον πάρει ο ύπνος χωρίς να έχει μηχανική υποστήριξη, τότε είναι πιθανό να χάσει τη ζωή του. Οι γιατροί είχαν προειδοποιήσει τους γονείς του ότι ο γιος τους θα ζήσει το πολύ 6 εβδομάδες. Σήμερα, ο 19χρονος Liam δεν θα μπορούσε να τα πηγαίνει καλύτερα, χάρη στην υποστήριξη της οικογένειας του. Στην περιοχή Gosport στην Αγγλία, ο Liam γεννήθηκε από δύο υγιείς γονείς με ένα σπάνιο σύνδρομο που συναντάται μόλις σε 1.500 άτομα σε όλον τον κόσμο. Πρόκειται για το Συγγενές Σύνδρομο Κεντρικού Υποαερισμού (CCHS) ή αλλιώς «Η κατάρα της Οντίν». «Η κατάρα της Οντίν» είναι μια πάθηση του αναπνευστικού, που αν δεν αντιμετωπιστεί μπορεί να αποβεί μοιραία. Όσοι πάσχουν κινδυνεύουν να υποστούν αναπνευστική ανεπάρκεια κατά τη διάρκεια του ύπνου. Στις πιο σοβαρές περιπτώσεις χρειάζεται αναπνευστήρας, οι ασθενείς πρέπει να εκπαιδευτούν να αναπνέουν, να μην αφαιρεθούν, να μην αποσπαστεί η προσοχή τους. Στην περίπτωση του Liam, αν κοιμηθεί χωρίς τον αναπνευστήρα, μπορεί να χάσει την ίδια του τη ζωή.

Επάγγελμα: Μάγισσα! Η 27χρονη Σαμπρίνα Σκότ από τον Καναδά ασχολείται με την… μαγεία (!) εδώ και 20 χρόνια. Από 7 χρονών άρχισε να διαβάζει σχετικά βιβλία και να επικοινωνεί, όπως υποστηρίζει η ίδια αναζητώντας προφανώς αφελείς που θα την πιστέψουν, με… πνεύματα και πεθαμένους, και αυτό το έκανε μάλιστα ύστερα από ενθάρρυνση ενός εκ των γονέων της! Το μεγαλύτερο μέρος της μέρας της, η νεαρή «μάγισσα» το περνάει στο σπίτι της κάνοντας τελετουργικά. Αγοράζει κεριά που θεωρούνται ότι έχουν μαγικές ιδιότητες και κάνει ξόρκια για λεφτά, αγάπη και τύχη. «Όταν τους λέω ότι είμαι μάγισσα, κανείς δεν ενδιαφέρεται», σχολιάζει η ίδια. Και συμπληρώνει: «Είμαι καθηγήτρια σχεδίου σε Πανεπιστήμιο. Παράλληλα, διδάσκω την μαγική τέχνη σε όσους θέλουν να ασχοληθούν με αυτήν. Άλλωστε αυτή η τέχνη δεν πρέπει να θεωρείται κάτι σκοτεινό ή κάτι που ελάχιστοι μπορούν να κάνουν. Η τέχνη είναι προσβάσιμη σε όλους αρκεί να το θέλουν!». Όσο για το πιο ξόρκι κάνει πιο συχνά… «Πιο συχνά κάνω ξόρκια για χρήματα. Είναι φανταστικό και πιάνει πάντα! Ανάβεις ένα κερί, βάζεις όλη τη θετική σου αύρα και ξαφνικά σου έρχονται email και λες: Να, χρήματα! Τέλεια!».

Στην πόλη Whittier όλοι οι κάτοικοι μένουν στην ίδια πολυκατοικία Η ομάδα των «βετεράνων» διαρρηκτών

Συμμορία… παππούδων Μια συμμορία ηλικιωμένων κατάφερε να «απαλλοτριώσει» κοσμήματα, χρυσό και μετρητά αξίας 14 εκατομμυρίων λιρώνδυστυχώς όμως για τους ίδιους η ιστορία δεν είχε καλό τέλος αφού τελικά συνελήφθησαν! Ο 77χρονος John ‘Kenny’ Collins, ο 69χρονος Terry Perkins, ο 78χρονος Brian ‘The Guv’nor’ Reader, ο 62χρονος Daniel Jones και ο 60χρονος Carl Wood δεν είναι πέντε απλοί οικογενειάρχες, είναι μέλη μιας συμμορίας που ρήμαξε τα πάντα στην αίθουσα χρηματοκιβωτίου της εταιρείας Hatton Garden Safety Deposit Ltd. Ντυμένοι με στολές καθαριστών κουβάλησαν διαμάντια και αντικείμενα αξίας μέσα σε κάδους απορριμάτων μέσα από το φρεάτιο του ασανσέρ. Κάτι πήγε στραβά και χτύπησε ο συναγερμός. Ο φρουρός που έφτασε για να ελέγξει, είδε τις πόρτες απαραβίαστες (στους διαρρήκτες είχε ανοίξει από μέσα συνεργός που παραμένει ασύλληπτος) και συμπέρανε ότι μάλλον θα χτύπησε κατά λάθος. Λίγες μέρες μετά η ληστεία έγινε αντιληπτή και μικρά αλλά σημαντικά λάθη των μελών της συμμορίας οδήγησαν τελικά στη σύλληψή σχεδόν όλων των μελών της συμμορίας. Λίγο καιρό μετά κρίθηκαν ένοχοι για την κλοπή κοσμημάτων, χρυσού και μετρητών και σήμερα σχεδόν όλοι εκτίουν ποινή ισόβιας κάθειρξης.

Μια πόλη σε μια πολυκατοικία Το κτίριο Begich Towers περιλαμβάνει μία ολόκληρη πόλη! Πώς γίνεται αυτό; Η τεράστια πολυκατοικία αποτελεί την κατοικία των 220 κατοίκων της πόλης Whittier της Αλάσκα. Καλά ακούσατε! Εκτός από έναν που επέλεξε να μείνει σε τροχόσπιτο, όλοι οι υπόλοιποι 219 κάτοικοι αυτής της απομακρυσμένης πόλης μένουν κάτω από την ίδια στέγη. Μπορεί να φαίνεται περίεργο, όμως το κτίριο διαθέτει όλα όσα χρειάζεται μια πόλη. Από το ταχυδρομείο, το μανάβικο, το νοσοκομείο, το σχολείο, το αστυνομικό τμήμα- μέχρι και η εκκλησία της περιοχής στεγάζονται στο πολυώροφο κτίριο. Ο πύργος χτίστηκε το 1974 και εκφράζει την απομόνωση στο όλο της το μεγαλείο. Λόγω των εξαιρετικά χαμηλών θερμοκρασιών, στο Whittier τις περισσότερες μέρες χιονίζει με αποτέλεσμα όλοι οι κάτοικοι να παραμένουν από το πρωί έως το βράδυ εκεί. Έτσι, οι γείτονες μετακινούνται με πιτζάμες και αναπτύσσουν οικειότητα με όλους τους κατοίκους της πόλης είτε το θέλουν είτε όχι… Όσοι θέλουν να το επισκεφτούν μπορούν να το κάνουν με δυο τρόπους.


38

Απόψεις  ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΕΠΑΓΓ. ΣΤΕΓΗ

Μοίρες, στην Αγία Παρασκευή, διαμέρισμα 70τμ στον Α όροφο, καινούριο πολυτελής κατασκευή, χωρίς έξοδα βόθρου, με δύο υ/δ, ενιαία τραπεζαρία & κουζίνα, μεγάλη βεράντα, με κλιματισμό και ηλιακό θερμοσίφωνα, δωρεάν internet, και ιδιωτικό parking, (Αποκλείονται οι αλλοδαποί).Κωδ:939 Μοίρες, Επαγγελματική στέγη 130 τμ (ισόγειο προς Κέντρο Υγείας) με δυνατότητα διαμόρφωσης σε δύο επαγγελματικούς χώρους. Κωδ:931

Μοίρες, επαγγελματική στέγη 140 τ.μ, κατάλληλο για ιατρείο ή γραφεία με 2 εισόδους κωδ.:675 Μοίρες, Γραφεία - Ιατρεία, 2ου ορόφου 40 τμ. περίπου. 1η ενοικίαση χωρίς κοινόχρηστα, σε κεντρικό σημείο. κωδ.: 864 Ìïßñåò, åðáããåëìáôéêÞ óôÝãç éóüãåéï 130 ô.ì. íåüêôéóôï Êùä.: 819 Ìïßñåò-ÇñÜêëåéï, óôï 2ï ÷ëì, éóüãåéï êáôÜóôçìá 200ôì (1ç åíïéêßáóç) óå ïéêüðåäï 1 óôñ. êùä.: 735

Μοίρες, γραφείο 1ου ορόφου 60τμ, 2χωρο με a/c κωδ: 848 Τυμπάκι, μονοκατοικιά σε κεντρικό σημείο, με Α/C και βοηθητικούς χώρους, κατάλληλη για επαγγελματική & οικογενειακή χρήση. (Αποκλείονται οι αλλοδαποί) Κωδ: 873β Τυμπάκι, σε κεντρικό σημείο, ισόγειο & 1ος όροφος 140τμ έκαστο (και υπόγειο 80 τμ.) διαμορφωμένοι χώροι κατάλληλοι για πολύ-Ιατρεία ή γραφεία, με κεντρική θέρμανση & ασανσέρ. κωδ.: 875

 ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΕΠΑΓΓ. ΣΤΕΓΗ Αγία Γαλήνη, Ισόγειο κατάστημα 100τμ εντός οικισμού με πρόσοψη στον κεντρικό δρόμο. Κωδ:937 Áã. Ðáýëïò, Åðαγγελματική ÓôÝãç 200ôì., óå ïéêüðåäï 6,5 óôñ. ìå

õðÝñï÷ç êáé áíåìðüäéóôç èÝá. Ðùëåßôáé Þ åíïéêéÜæåôáé. êùä: 601 Λέντας, Μικρό ξενοδοχείο 10 δωματίων με σταθερή πελατεία πλήρως ανακαινισμένα 100μ από τη θάλασσα κωδ:923

Μοίρες, ισόγειο κατάστημα 165 τμ και κατοικία 1ου ορόφου στην Α΄Ζώνη Κωδ: 887 Μοίρες, κατάστημα 45 τμ περίπου σε πολύ κεντρικό σημείο κωδ. 879

 ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ Αγία Γαλήνη προς Μέλαμπες οικόπεδο 5 στρ. με 2 ανεξάρτητες κατοικίες 100τμ. έκαστη, πλήρως εξοπλισμένες. Πωλούνται και ανεξάρτητες. Κωδ: 912 ÂáãéùíéÜ, åíôüò ïéêéóìïý, ðáëáéü êôßóìá 35 ôì óå ïéêüðåäï 85 ôì. êùä.: 804 Âþñïι, êôßóìá ðåôñüêôéóôï 70ôì ðåñ. óå êáëÞ êáôÜóôáóç, óå ïéêüðåäï 110ôì. êùä.: 714 Γέργερη, 2όροφο κτίσμα, ισόγειο 45 τμ αυτόνομο και 1ος 78τμ διαμέρισμα αυτόνομο σε οικόπεδο 165 τμ με πρόσοψη επί του κεντρικού, σε κεντρικό σημείο Κωδ:936 Γέργερη (Μαστραχιανά), παλαιά πετρόκτιστη κατοικία 120 τ.μ. περίπου, σε οικόπεδο 500 τμ περίπου στο κέντρο του χωριού. Κωδ:927 Ζαρός, μονοκατοικία (25ετιας) 80 τμ με αποθήκη 20 τμ σε οικόπεδο 360 τμ περιφραγμένο, εκτός οικισμού (κάτω Ζαρός) Κωδ:918 Ζαρός, εντός οικισμού, παλαιά οικία 100 τμ περίπου, με αυλή και περιβόλι και ωραία θέα êùä.: 888 ÇñÜêëåéï, óôç Ìßíùïò ñåôéñÝ 85 ôì.

ìå 2 õ/ä (ìå ðáñêÝ) êáé ìåãÜëï åíéáßï, óå ìéêñÞ ðïëõêáôïéêßá ìå èÝá óôç èÜëáóóá êáé ðÜñêéíãê. κùä.: 795 ÊáðáñéáííÜ, éóüãåéï äéáìÝñéóìá 110ôì êáé õðüãåéï 55ôì. ìå ðñüóïøç óôïí êåíôñéêü äñüìï. êùä.:392 Λέντας, 3 διαμερίσματα 50 m2 έκαστο με ανεξάρτητη είσοδο και αυλή, πλήρως επιπλωμένα. (πωλούνται μεμονομένα) κωδ:922 ËÝíôáò, åíôüò ïéêéóìïý, óå êåíôñéêü óçìåßï, ðáëéü êôßóìá 60ôì ðåñßðïõ, óå ïéêüðåäï 210ôì. êùä.:494 Μοίρες, Σε κεντρικό σημείο (Β’ ζώνης, ΣΔ1,4) παλαια κτίσματα 185 τμ περίπου σε οικόπεδο 200τμ περίπου κατάλληλο και για επαγγελματική επένδυση Κωδ:938 Μοίρες, παλαιά οικία 100 τμ σε οικόπεδο 140 τμ περίπου, στην Β΄ζώνη. Κωδ:934 Μοίρες, 80 τμ. παλαιά οικία, γωνιακή (προς Κέντρο Υγείας Μοιρών) Κωδ:930 Μοίρες, μονοκατοικία 120 τμ, σε οικόπεδο 360 με ΣΔ 1,4 και 70 τμ αποθήκες Κωδ:926 Ìïßñåò, ïéêßá 100 ôì., με 2 ãêáñóïíéÝñåò

32 ôì êáé áðïèÞêç ìå ïéêüðåäï 427 ôì åíôüò íÝïõ ó÷åäßïõ, με μçíéáßï ìßóèùìá 650 åõñþ. êùä.: 619 Πόμπια, Παλαιά πετρόκτιστη κατοικία (κατοικήσιμη) 100 τμ, με αποθήκη 22 τμ σε οικόπεδο 670 τμ εντός οικισμού Κωδ:924 Ðéôóßäéá, ïéêßá 80 ôì êáôïéêÞóéìç, åíôüò ïéêéóìïý, ìå ðñüóïøç óôïí åðáñ÷éáêü äñüìï. êùä.: 377 Ðéôóßäéá μονοκατοικία 25ετιας 90τμ με άδεια 1ου ορόφου ,σε οικόπεδο. κùä.: 341 ÔõìðÜêé, íåüêôéóôç πολυτελή ìïíïêáôïéêßá óå ïéêüðåäï 2 óôñ. κùä.: 830 Σίβας, εντός οικισμού, παλαιό κτίσμα πετρόκτιστο 30τμ περίπου σε οικόπεδο 130τμ Κωδ. 914 Óßâáò, êáôïéêßá ðïõ áðïôåëåßôáé áðü 2 áõôüíïìåò åðéðëùìÝíåò ãêáñóïíéÝñåò åíôüò ïéêéóìïý. Êùä.: 807 Τυμπάκι, στη θέση «Μετόχι» (Άγιο Πνεύμα) παλαιά πετρόκτιστη οικία 50 τμ. κατοικήσιμη σε οικόπεδο 150 τμ. Κωδ:935 Χουστουλιανά, παλαιά οικία 70 τ.μ. περίπου με αυλή, εντός οικισμού σε κεντρικό σημείο κωδ:. 877

Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018

ΣΚΕΨΕΙΣ

Ο πατέρας δεν αδιαφορούσε Ακούσαμε στους ιερούς ναούς το λόγο του Ευαγγελίου και τη παραβολή του «Ασώτου». Ο πατέρας του δεν αδιαφόρησε ποτέ αν και ο νέος αυτός είχε χάσει την ευθεία οδό της ζωής του, σπαταλώντας την σε ακολασίες. Αδιαφορώντας για τον πατέρα του που τον περίμενε να γυρίσει στο σπίτι. Ο πατέρας αγωνιούσε, αλλά το παιδί αδιαφορούσε. Ο πατέρας όμως ήταν σπλαχνικός και γεμάτος αγάπη. Δεν ήθελε να τιμωρήσει τον γιό του για την άστατη ζωή του και την κατασπατάληση της περιουσίας του, ήθελε απλά με αγάπη να του δείξει το λάθος του, να τον κάνει να σκεφτεί και να μετανιώσει επαναφέροντάς τον στην ευθεία οδό. Άραγε πώς θα ήταν η κοινωνία μας, - ο Άσωτος Υιός - της παραβολής αν το Κράτος - ο πατέρας - την αγκάλιαζε με αγάπη και τη βοηθούσε να ακολουθήσει το σωστό δρόμο χωρίς τη διάθεση της τιμωρίας; Μήπως θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα, πιο ανθρώπινα και δεν θα είχε οδηγηθεί σ’ αυτήν την παρατεταμένη - βαθιά και διαχρονική κρίση, την ανθρώπινη κρίση, γιατί η οικονομική είναι παγκόσμια και δεν αποτελεί τόσο μεγάλο ενδιαφέρον όσο ο άνθρωπος και η αξία της ζωής; Άραγε σκεφτήκαμε για λίγο αν ο μεγάλος φιλεύσπλαχνος πατέρας -οι κρατούντες τα ηνία του άρματος της χώρας τούτης- δε θεωρούσε ότι οι άνθρωποι είναι απλώς νούμερα στα ταμεία τους και στις τράπεζες κι

 ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ Αγία Γαλήνη προς Μέλαμπες οικόπεδο 3 στρ. μέτωπο στο δρόμο, με άδεια οικοδομής και πανοραμική θέα. Κωδ: 913 Áã. Ãåþñãéïò (Αγ. Γαλήνη προς Μέλαμπες), ïéêüðåäï 4.170 ôì ìå èÝá óôç èÜëáóóá, 650ì. áðü ôçí ðáñáëßá κùä.: 831 Βαγιωνιά, οικόπεδο εντός οικισμού 314 τμ άρτιο και οικοδομήσιμο κωδ.: 803 ÂáãéùíéÜ, ïéêüðåäï 1 óôñ. åíôüò ïéêéóìïý. êùä. 184 ÂñÝëç, ïéêüðåäï 3óôñ. åíôüò ïéêéóìïý. êùä. 729 Âþñïé, ïéêüðåäï 2,300ôì ìå ùñáßá èÝá. êùä: 552 ÊáëáìÜêé, ïéêüðåäï 17óôñ., óôç èÝóç «ÔñáðÝæá» (äéáìïñöùìÝíï óå 4 Üñôéá ïéêüðåäá) ìå ðïëý ùñáßá èÝá óôç èÜëáóóá, ìå ñåýìá êáé íåñü. êùä.: 522 ÊáìçëÜñé, ïéêüðåäï 11 στρ. με πανοραμική θέα êùä.: 767

Êüêêéíïò Ðýñãïò, ïéêüðåäï 700ôì ðåñßðïõ, åíôüò ó÷åäßïõ. êùä: 604 Λέντας, 300 μ. από την παραλία και βόρεια του οικισμού, οικόπεδο περίπου 2 στρ. με πανοραμική θέα και πρόσοψη στον επαρχιακό δρόμο. κωδ.: 838 Μοίρες προς Καπαριανά, οικόπεδο 5,5 στρεμμάτων εντός ζώνης. Κωδ:917 Μοίρες, οικόπεδο 1800 τμ. εντός νέου σχεδίου με 3 προσόψεις στον Άγιο Νεκτάριο Κωδ: 910 Μοίρες, οικόπεδο 65 τμ. εντός παλιού σχεδίου, οικοδομήσιμο, στην περιοχή Αγ. Παρασκευή. Κωδ: 904 Moίρες, στο Γαλιανό δρόμο, 3 στρ. περίπου, άρτιο και οικοδομήσιμο, με πρόσοψη 70 μ. περίπου και ωραία θέα. κωδ.: 852 Ìïßñåò, ïéêïðåäáãñüò 4 óôñ. óôïí áíáäáóìü ðñïò êïëõìâçôÞñéï Êùä.: 820 Ìïßñåò, ðåñéï÷Þ «Êïýëå» 880 ôì ïéêüðåäï ïéêïäïìÞóéìï êùä.: 789 Ìïßñåò, ðåñéï÷Þ «Êïýëå» ïéêüðåäï

1800ôì. êùä.: 507 Ìïßñåò, ïéêïðåäáãñüò 4 óôñ. (ïéêïäïìÞóéìï) óôá «ÎåñïêÜìðéá» ìå 90 ìïõñÝëá ðáñáãùãÞò. êùä.: 770 Mïßñåò, ïéêüðåäï 260ôì óôçí Á´ æþíç, ìå Üäåéá ãéá 2üñïöç ïéêïäïìÞ. êùä.743 Ìïßñåò, ïéêïðåäáãñüò 2,5 óôñ. óôïí áíáäáóìü, óôç èÝóç «Ãåñïðüôáìïò” Êùä.: 832 Πηγαϊδάκια, Οικόπεδο 700 τμ. εντός οικισμού κωδ:921 Πιτσίδια, 1 στρ. οικόπεδο διαμπερές εντός οικισμού. Κωδ:932 Ðéôóßäéá, ïéêüðåäï åíôüò ïéêéóìïý 1 óôñ. ðåñßðïõ. êùä. 226 Ðüìðéá, ïéêüðåäï 1óôñ. åíôüò ïéêéóìïý. êùä. 728 Óßâáò, óôç èÝóç «Êåöáëïýñé» ïéêïðåäáãñüò 10óôñ. ìå ùñáßá èÝá. êùä.: 781 Τυμπάκι, οικόπεδο 1 στρ. εντός οικισμού στη θέση «Σαραντάδες». κωδ.: 871

 ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ Βαγιωνιά, θερμοκήπιο 4,5 στρ με λιμνοδεξαμενή (νερό από το Δήμο) Κωδ: 900 ÂáãéùíéÜ 23 óôñ. åëáéþíáò ìå 450 ðåñßðïõ ìïõñÝëá. êùä. 342 ÊëÞìá, 32,5 óôñ. ÷Ýñóï, óôç

èÝóç «ÓêïõñéÜ» ìå íåñü & ñåýìá. êùä.: 747 Νύβριτος, εντός σχεδίου, 2 οικοπεδραγροί 2.100 τμ με 50 ελιές και 2.500 τμ με 70 ελιές, Κωδ: 903 Πέρι, αγροτεμάχιο 40 στρεμμάτων πε-

ρίπου χέρσο. Κωδ:916 Ρουφάς, αγροτεμάχιο 8 στρ. με 200 ελιές & ποτιστικό Κωδ: 899 Φράγμα Φανερωμένης, αγροτεμάχιο 8 στρ. περίπου με 80 χοντροελιές. κωδ.:856

Πληροφορίες: τηλ. 28920 29102

Ο Άσωτος Υιός επιστρέφει στην πατρική αγκαλιά, μετανιωμένος όχι αξίες σταθερές και διαχρονικές; Αν προωθούσε τη νέα γενιά δίνοντάς της πρωτοβουλίες και καθαρό περιβάλλον δημιουργίας και ανάπτυξης κι όχι πνιγηρό από το δηλητήριο των φόρων που ούτως ή άλλως καθημερινά πολλαπλασιάζονται, έτσι για να έχει κάτι να πει και να γράψει το Υπουργείο Οικονομικών γιατί η ελπίδα πληρωμής των, εξασθενεί ολοένα και περισσότερο; Μήπως αν δινόταν η ευκαιρία, η δεύτερη ευκαιρία, σ’ αυτόν τον λαό που για κάποιο λόγο το Σύμπαν τον διατηρεί και δεν τον αφανίζει, να ξετυλίξει καθένας ξεχωριστά και όλοι μαζί τα τάλαντα του στοχεύοντας στην ατομική ή ομαδική δημιουργία για ένα και μόνο σκοπό, εκείνο της ανάπτυξης και της εξόδου από αυτόν τον σκοτεινό λαβύρινθο που εντός του μόνο μινώταυρους θα βρούμε κι όχι απολλώνιο φως; Έτι δὲ αὐτοῦ μακρὰν ἀπέχοντος εἶδεν αὐτὸν ὁ πατὴρ αὐτοῦ καὶ ἐσπλαγχνίσθη, καὶ δραμὼν ἐπέπεσεν ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ κατεφίλησεν αὐτόν. Εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ υἱός• πάτερ, ἥμαρτον εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐνώπιόν σου, καὶ οὐκέτι εἰμὶ ἄξιος κληθῆναι υἱός σου. Εἶπε δὲ ὁ πατὴρ πρὸς τοὺς δούλους αὐτοῦ• ἐξενέγκατε τὴν στολὴν τὴν πρώτην καὶ ἐνδύσατε αὐτόν, καὶ δότε δακτύλιον εἰς τὴν χεῖρα αὐτοῦ καὶ ὑποδήματα εἰς τοὺς πόδας, καὶ ἐνέγκαντες τὸν μόσχον τὸν σιτευτὸν θύσατε, καὶ φαγόντες εὐφρανθῶμεν, ὅτι οὗτος ὁ υἱός μου νεκρὸς ἦν καὶ ἀνέζησε, καὶ ἀπολωλὼς ἦν καὶ εὑρέθη. Καὶ ἤρξαντο εὐφραίνεσθαι. Εύα Καπελλάκη – Κοντού [Εκπαιδευτικός και αρθρογράφος Lettere Classiche dell’ Universita’ degli studi di Napoli “Federico II”].


Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018

39

Τουρισμός

Βραβεία «Holliday Check», με βάση τους ικανοποιημένους πελάτες:

Στη χρυσή 10άδα του τουρισμού της Κρήτης η «Pension Aretoussa» στα Πιτσίδια

Α

ρετούσα: Ένα θρυλικό γυναικείο όνομα της Κρήτης, πασίγνωστο μέσα από τους στίχους του αριστουργηματικού «Ερωτόκριτου» , έγινε και το όνομα μιας πολυβραβευμένης Pension της Μεσαράς στα Πιτσίδια του Δήμου Φαιστού, που εδώ και πολλά χρόνια εκπροσωπεί τόσο επάξια την κρητική φιλοξενία ώστε έχει τιμηθεί με πολλά «χρυσά αστέρια», από τους πιο δύσκολους κριτές: τους ίδιους τους επισκέπτες του νησιού μας!

Σημαντικό βραβείο

Οι διακρίσεις που δίνονται από το φημισμένο «Holliday Check» - η απονομή των βραβείων γίνεται στο Βερολίνο- έχουν μεγάλη βαρύτητα καθώς αποτελούν σημαντική τιμή όχι μόνο για την τουριστική επιχείρηση στην οποία δίνονται αλλά αποτελούν μεγάλη προβολή και για την περιοχή που αυτή βρίσκεται, προσελκύοντας περισσότερους τουρίστες. Ανάμεσα στα μόλις 10 σε ολόκληρη την Κρήτη τουριστικά καταλύματα που ξε-

χώρισαν ήταν και η «Pension Aretoussa» του ανεξάρτητου Δημοτικού Συμβούλου Δήμου Φαιστού Μιχάλη Σπινθάκη και της Γερμανίδας συζύγου του Kerstin Behrens Σπινθάκη -το μοναδικό που βραβεύτηκε στην περιοχή μας- με τους πελάτες να είναι 100% ικανοποιημένοι και την Πανσιόν να κατακτά σχεδόν το σύνολο των 6 χρυσών αστεριών, με 5,8 αστέρια, και να συμπεριλαμβάνεται στην τριάδα των κορυφαίων του «Holliday Check».

Η διαδικασία βράβευσης

Οι συγκεκριμένες βραβεύσεις γίνονται με κριτές τους τουρίστες που μετά από τη διαμονή τους εκφράζουν στο «Holliday Check» την άποψη τους για τα ξενοδοχεία, τις πανσιόν και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια όπου έμειναν στις διακοπές τους. Περίπου 1 εκατομμύριο άνθρωποι έχουν γράψει τη χρονιά που πέρασε τη γνώμη τους και μέσα από την δική τους άποψη και βαθμολογία προκύπτουν οι βραβεύσεις -μέσα από ελέγχους και δικλείδες ασφαλείας που εφαρμόζονται αυστηρά για το αδιάβλητο των τελικών αποτελεσμάτων.

Κριτές είναι οι τουρίστες

Φιλόξενοι χώροι

Οι διακρίσεις που δίνονται από το φημισμένο «Holliday Check» - η απονομή των βραβείων γίνεται στο Βερολίνο- έχουν μεγάλη βαρύτητα

Πινελιές πρασίνου


40

Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Τουριστική σεζόν 2018

Πάμε (ξανά) για ρεκόρ! Ό λα δείχνουν ότι η χώρα μας πάει και φέτος για ρεκόρ στον τουρισμό: Οι tour operators του εξωτερικού καταγράφουν ήδη διψήφια αύξηση στις προκρατήσεις. Την ίδια ώρα, ωστόσο, τα μηνύματα από τις αγορές εντός και εκτός Ευρώπης δείχνουν ότι αγριεύει ο ανταγωνισμός!

Μέσα στο γενικότερο άκρως ανταγωνιστικό πλαίσιο, οι ελληνικοί προορισμοί προετοιμάζονται φέτος για μία ακόμη χρονιά υψηλών επιδόσεων με τους μεγάλους tour operators του εξωτερικού να κατατάσσουν τη χώρα μας στην κορυφή των προτιμήσεων για φέτος το καλοκαίρι, όπως φαίνεται από τα μηνύματα που έρχονται από ουκ ολίγες αγορές (Γερμανία, Αυστρία, Πολωνία κ.ά.).

Ανησυχίες

Παρ’ όλα αυτά, με δεδομένα το ρευστό περιβάλλον στην ευρύτερη περιοχή και το comeback προορισμών στη Μεσόγειο που είχαν υποστεί απώλειες όλο το προηγούμενο διάστημα αντιμετωπίζοντας θέματα ασφαλείας, το ζήτημα της ανταγωνιστικότητας και της υπερφορολόγησης του ελληνικού τουρισμού παραμένει βασικός παράγοντας ανησυχίας για τους εγχώριους τουριστικούς

φορείς. Σημειωτέον ότι η φορολογία του κλάδου -πέραν από τις θετικές επιδόσεις και το ενδιαφέρον για νέες επενδύσεις- ήταν και στο μενού κατά το γεύμα εργασίας που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Bundesbank στη Φρανκφούρτη μετά από πρόσκληση του προέδρου της Γενς Βάιντμαν, με προσκεκλημένους εκπροσώπους των κεντρικών τραπεζών Γερμανίας και Ελλάδας, τον πρέσβη της Γερμανίας στην Ελλάδα Γενς Πλέτνερ και υψηλόβαθμα στελέχη των εμπορικών τραπεζών και της επιχειρηματικής κοινότητας των δυο κρατών, ενώ ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) εκπροσωπήθηκε από τον πρόεδρο του διοικητικού του συμβουλίου Γιάννη Ρέτσο και τον αντιπρόεδρό του Ευτύχιο Βασιλάκη.

Ανταγωνιστές

Ο ανταγωνισμός στις χώρες του ευρωπαϊκού Νότου φουντώνει ακόμη περισσότερο το 2018, έτος που προβλέπεται ιδιαίτερα θερμό για τον τουρισμό της Μεσογείου, μετά τα ήδη ιστορικά υψηλά του 2017 για τον ευρωπαϊκό Νότο. Με βάση τα στοιχεία από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού των Ηνωμένων Εθνών (ΠΟΤ), οι διεθνείς αφίξεις στην Ευρώπη έφτασαν τα 671 εκατ. το 2017, σημειώνοντας άνοδο 8%, με τις χώρες του ευρωπαϊκού Νότου και της Μεσογείου να σημειώνουν εντυπωσιακές επιδόσεις με διψήφια αύξηση των αφίξεων κατά 13%, έναντι του 7% των δυτικοευρωπαϊκών αγορών και του 5% στη Βόρεια, στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Η ζήτηση για Τουρκία επανακάμπτει, στην Ισπανία οι δημοφιλείς προορισμοί δοκιμάζουν τα όρια και τις αντοχές τους, η Κύπρος διανύει την καλύτερη ιστορικά περίοδο από πλευράς επιδόσεων αλλά και τουριστικών επενδύσεων και η Ελλάδα ετοιμάζεται για μία ακόμη χρονιάρεκόρ, η οποία ωστόσο συνδέεται για πρώτη φορά με την επιβολή του φόρου διαμονής ώστε να προστεθούν έσοδα στα δημόσια ταμεία από... την κότα με τα χρυσά αυγά: τον ελληνικό τουρισμό.

ΟΑΕΔ: Επιχορήγηση εποχικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για τη διατήρηση θέσεων εργασίας Μέχρι την Παρασκευή 23 Μαρτίου θα διαρκέσει η υποβολή αιτήσεων των εποχικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για συμμετοχή τους στο «Πρόγραμμα επιχορήγησης εποχικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για τη διατήρηση θέσεων εργασίας κατά τη χειμερινή περίοδο 2017-2018». Το Πρόγραμμα έχει στόχο τη διατήρηση των θέσεων εργασίας στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά κατά τη χειμερινή περίοδο και συγκεκριμένα από την 1η Νοεμβρίου 2017 έως την 28η Φεβρουαρίου 2018. Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων, όπως προβλέπει η Δημόσια Πρόσκληση 2/2018, έχουν οι ξενοδοχειακές μονάδες και οι κάθε μορφής ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις: zzΞενοδοχειακές επιχειρήσεις ή και ξενοδοχειακές μονάδες που λειτουργούν εκτός της Διοικητικής Περιφέρειας Αττικής (εξαιρείται η Περιφερειακή Ενότητα Νήσων) και του Πολεοδομικού Συγκροτήματος της πόλεως της Θεσσαλονίκης zzΈχουν άδεια λειτουργίας του ΕΟΤ σε ισχύ zzΕίναι εποχικές. Έχουν διακόψει δηλαδή τη συνεχόμενη

λειτουργία τους την χρονική περίοδο από 1η Νοεμβρίου μέχρι 28η Φεβρουαρίου τουλάχιστον για δύο έτη, κατά την πενταετία 2012-2016. Επιχειρήσεις που μετείχαν σε ένα τουλάχιστον από τα προηγούμενα προγράμματα διατήρησης θέσεων εργασίας για τη χειμερινή περίοδο, ή είναι νέες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις (άρχισαν δηλαδή να λειτουργούν από την 1η Ιανουαρίου 2016 και μετά), έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης εφόσον διέκοψαν την συνεχόμενη λειτουργία τους πριν την 1η Νοεμβρίου 2016 . Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που άρχισαν να λειτουργούν από την 1η Νοεμβρίου 2016 και μετά δεν επιχορηγούνται. Η υποβολή των αιτήσεων που ξεκίνησε από τις 23 Ιανουαρίου και γίνεται ηλεκτρονικά, αποκλειστικά στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ(www.oaed.gr), στο πεδίο καταχώρησης ηλεκτρονικών αιτήσεων, θα διαρκέσει έως τις 23-03-2018 και ώρα 12 το μεσημέρι Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.


Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018

41

ΠΑΡΑΞΕΝΑ

Πτήση που μετέφερε 85 υδραυλικούς επέστρεψε γιατί παρουσίασε πρόβλημα στις… τουαλέτες

Σ

ε κάτι που μοιάζει με διεστραμμένη αίσθηση του χιούμορ, η χαμηλού κόστους αεροπορική Norwegian είδε ένα αεροπλάνο της να κάνει αναγκαστική επιστροφή επειδή εμφανίστηκε πρόβλημα στις τουαλέτες. Πρόβλημα που κανείς από τους 85 υδραυλικούς που ήταν μεταξύ των ταξιδιωτών δεν μπορούσε να επιδιορθώσει! Αυτό το εξαιρετικά ειρωνικό συνέβη στην πτήση DY1156 από το Όσλο στο Μόναχο το Σάββατο το πρωί, αν και δεν θα έφτανε παρά μόλις μέχρι τα σουηδικά σύνορα, όταν ο πιλότος ενημέρωσε ατάραχος προφανώς τους 85 υδραυλικούς ότι έπρεπε να επιστρέψουν στο αεροδρόμιο του Όσλο γιατί οι τουαλέτες ήταν βουλωμένες! Δεν είναι σαφές τι έκαναν τόσοι πολλοί υδραυλικοί πάνω στην πτήση, ξέρουμε όμως ότι όλοι τους είναι υπάλληλοι σχετικής νορβηγικής φίρμας (Rørkjøp) και κάπου θα πήγαιναν προφανώς ως ομάδα. Και επειδή στη Νορβηγία γέλασαν και οι πέτρες, ο διευθύνων σύμβουλος της Rørkjøp, Frank Olsen, δήλωσε κατόπιν πως οι υπάλληλοί του δεν μπόρεσαν να παρέμβουν και να γλιτώσουν χρόνο και ταλαιπωρία σε όλους, καθώς η επισκευή των υδραυλικών του αεροπλάνου γίνεται μόνο από το εξωτερικό μέρος.

Α

Ένας διαφορετικός… καλλιτέχνης με έργα αξίας χιλιάδων δολαρίων

ν δυσκολεύεστε να πείσετε κάποιον ότι τα πάντα είναι δυνατά, μπορείτε απλά να του αναφέρεται το παράδειγμα Pigcasso, ενός χοίρου 204 κιλών ο οποίος, μετά τη διάσωσή του από σφαγείο της Νότιας Αφρικής σε ηλικία τεσσάρων εβδομάδων, κάνει… καριέρα σαν καταξιωμένος ζωγράφος! Η Νοτιοαφρικανή ακτιβίστρια, που υπερασπίζεται τα δικαιώματα ζώων, Τζόαν Λέφσον, υιοθέτησε τον Pigcasso μετά τη διάσωση του από το σφαγείο πριν από μερικά χρόνια. Η Τζόαν προσέφερε καταφύγιο, φαγητό αλλά και μια ποικιλία παιχνιδιών στο ταλαντούχο ζώο. Μεταξύ αυτών των παιχνιδιών υπήρξαν μερικοί καμβάδες που φάνηκαν να κεντρίζουν την προσοχή του ζώου. Εντυπωσιασμένη η Τζόαν άφησε και μερικές μπογιές στον Pigcasso για να δει τι θα κάνει. Και είτε το πιστεύετε είτε όχι…ο Pigcasso άρχισε να ζωγραφίζει. Ο Pigcasso αποδεικνύει ότι αγαπά τον καμβά και τις μπογιές. Δείχνει μάλιστα τέτοιο πάθος και ταλέντο που έχει καταφέρει να δημιουργήσει μια δική του γκαλερί στο αγρόκτημα διάσωσης ζώων, που του προσέφερε η Τζόαν. Ο… μοναδικός αυτός καλλιτέχνης φαίνεται ότι ενδιαφέρει τους συλλέκτες έργων τέχνης, οι οποίοι πληρώνουν έως και 2.000 δολάρια για να πάρουν στα χέρια τους ένα πρωτότυπο πίνακα του Pigcasso.

Η Κίνα πληρώνει τους πολίτες για να αφήσουν το αυτοκίνητο

Τ

ρόπο να εξοικονομούν λεφτά όλοι οι κάτοχοι αυτοκινήτων βρήκαν οι Αρχές στην Κίνα. Να μην το μετακινούν! Η εξοικονόμηση δεν έρχεται από το ότι δεν χρειάζονται λεφτά για βενζίνη, και αποφεύγουν και τις τεχνικές βλάβες. Δηλαδή έρχεται και από αυτό, αλλά υπάρχει ακόμα ένα όφελος. Όλα αυτά βέβαια γίνονται για περιορισμό της κίνησης στους δρόμους και τους ρύπους που εκλύονται στην ατμόσφαιρα. Πως θα το καταφέρουν αυτό; Προσφέροντας οικονομικά κίνητρα. Η πλατφόρμα συναλλαγών China Beijing Environment Exchange ξεκίνησε ένα πρόγραμμα, το οποίο προσφέρει χρήματα στους οδηγούς που επιλέγουν να αφήσουν το αυτοκίνητο στο σπίτι τους. Οι οδηγοί πρέπει να εγγραφούν στο δημόσιο λογαριασμό που έχει τη πλατφόρμα στην εφαρμογή WeChat προκειμένου να προμηθευθούν τον εξοπλισμό που παρακολουθεί την κίνηση του οχήματος. Για κάθε ημέρα που οι οδηγοί δεν χρησιμοποιούν τα οχήματά τους, λαμβάνουν 0,5 γιουάν, επιπρόσθετα του ποσού έως 20 γιουάν που λαμβάνουν από τις εταιρίες που συνεργάζονται με την πλατφόρμα. Η China Beijing Environment Exchange δημιουργήθηκε το 2008 μετά από έγκριση των αρμόδιων Αρχών του Πεκίνου. Στόχος είναι να μειωθούν οι εκπομπές ρύπων και να εξοικονομηθεί ενέργεια. Το Πεκίνο έχει πάνω από 3 εκατ. οχήματα, σύμφωνα με το Γραφείο Διαχείρισης Κίνησης στο υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας.ασε πρό

Κουκουβάγιες: Σοφές αλλά και εντυπωσιακές

Ο

κόσμος των ζώων είναι εντυπωσιακός από άποψη ποικιλίας και ομορφιάς. Ανάμεσα στα ιδιαίτερα πλάσματα του ζωικού βασιλείου ανήκουν οι κουκουβάγιες, που η παράδοση τις παρομοιά-

ζει με τα πιο σοφά πουλιά. Πέρα από αυτό το χαρακτηριστικό τους, η ομορφιά των πολλών διαφορετικών ειδών των κουκουβαγιών είναι εξίσου εντυπωσιακή και άξια σχολιασμού. Για αυτό κι εμείς ανακαλύψαμε και σας παρουσιάζουμε μερικά είδη κουκουβάγιας καθεμιά από τις οποίες έχει καθηλωτικά μάτια, μεγάλα φτερά και μοναδικά χρώματα.

Μοναδικό πλωτό γήπεδο γκολφ είναι προσβάσιμο με βάρκα!

Ε

τοιμαστείτε να αντικρίσετε ένα απίστευτο γήπεδο γκολφ που είναι πλωτό και το μοναδικό στον κόσμο το οποίο είναι προσβάσιμο μόνο με βάρκα. Οι παίκτες του γκολφ πρέπει με μαεστρία να χτυπήσουν το μπαλάκι του γκολφ στη 14η τρύπα στη λίμνη Coeur d’Alene στο Αϊντάχο. Η πίστα είναι καταπράσινη και περιτριγυρισμένη από νερό, γεγονός που δυσκολεύει τους παίκτες, αν αναλογιστεί κανείς ότι οι υπεύθυνοι του γηπέδου μαζεύουν από τη λίμνη κατά μέσο όρο 28.000 μπάλες. Η έκταση ολόκληρου του γηπέδου φτάνει τα 200 στρέμματα, από όταν ανακαινίστηκε το 1991 και έχει ψηφιστεί στα 100 μεγαλύτερα και καλύτερα γήπεδα γκολφ του κόσμου. Το πλωτό γήπεδο γκολφ που ζυγίζει 22.000 τόνους, μπορεί να μετακινηθεί μέσα στη λίμνη χάρη σε ένα πολύπλοκο υποβρύχιο καλωδιακό σύστημα. Η διάσημη 14η τρύπα είναι από τις πιο μοναδικές και γνωστές τρύπες του γκολφ στον κόσμο και όσοι αγαπούν το γκολφ έχουν όνειρο να τη δοκιμάσουν.


42

Νοικοκυρέματα με style...

Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018

Κολιέ για το ανοιχτό ντεκολτέ και όχι μόνο Ένα από τα αγαπημένα, γυναικεία αξεσουάρ είναι τα μακριά κολιέ Αν επιλέξετε μία μπλούζα με ανοιχτό ντεκολτέ , πρέπει οπωσδήποτε να στολίσετε το λαιμό σας με ένα κόσμημα. Τα κολιέ είναι ένα από τα summert trends φέτος και τα προτιμούν οι γυναίκες κάθε ηλικίας. Δίνουν μοντέρνο ύφος στην εμφάνιση και πολλές φορές αναδεικνύουν το τοπ σας. Ιδιαίτερα τα μονόχρωμα t-shirts, αποκτούν μοντέρνο στιλ με ένα απλό, μακρύ κολιέ. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα από τα κλασσικά χρυσά κοσμήματα, τα μακριά bohemian style κολιέ μέχρι και μαργαριτάρια αν είστε fan του κλασσικού στιλ. Ανακαλύψτε τι ταιριάζει στο στιλ σας και στολίστε το λαιμό σας για τις εμφανίσεις σας.

Οι Συνταγές της Εβδομάδας Το Τυροκομείο Νικολουδάκης προτείνει:

Τραχανόπιτα βορειοηπειρώτικη Υλικά zz500γρ. τραχανά γλυκό zz1 λίτρο νερό περίπου zz300ml γάλα zz4 αβγά zz500γρ. φέτα τριμμένη zz4 κουτ. σούπας βούτυρο zz5 φύλλα χωριάτικα για πίτες zz½ φλιτζάνι βούτυρο λιωμένο zz½ φλιτζάνι ελαιόλαδο zz1 αβγό χτυπημένο με ½ φλιτζάνι γάλα για το άλειμμα zzΑλάτι Διαδικασία Βράζετε τον τραχανά στο νερό με λίγο αλάτι για 15 λεπτά περίπου ή μέχρι να πιει όλα τα υγρά και να στεγνώσει. Δεν πρέπει να βράσει τελείως. Τον αφήνετε λίγο να κρυώσει.

Προθερμαίνετε το φούρνο στους 180°C. Χτυπάτε σε ευρύχωρο μπολ τα τέσσερα αβγά και τους προσθέτετε το γάλα και τη φέτα. Ρίχνετε και τον τραχανά μαζί με τις τέσσερις κουταλιές σούπας βούτυρο και ανακατεύετε. Ανακατεύετε το λιωμένο βούτυρο με το ελαιόλαδο. Στρώνετε τα φύλλα σε λαδωμένο στρογγυλό ταψί διαμέτρου 32εκ. έτσι ώστε να εξέχουν αρκετά από τις άκρες του ταψιού, αλείφοντάς τα ένα ένα. Ρίχνετε μέσα τη γέμιση και φέρνετε τις άκρες των φύλλων προς τα μέσα, ώστε να δημιουργηθεί ένα ρολό γύρω γύρω στο ταψί. Περιχύνετε όλη την επιφάνεια της πίτας με το μίγμα του χτυπημένου αβγού και γάλακτος και ψήνετε την πίτα στον προθερμασμένο φούρνο για 1 ώρα περίπου, μέχρι να πάρει χρώμα και η γέμιση να πήξει καλά.

Καρμπονάρα με κεφτεδάκια Υλικά Συνταγής Για τα κεφτεδάκια: zz350 γραμ. κιμά χοιρινό zz1 κ.γ. πάπρικα γλυκιά zz1 κ.γ. πάπρικα καυτερή zz1 σκ. σκόρδο ή σκορδόλαδο zz1 κ.γ. πιπέρι καγιέν zz4 κ.σ. κρασί κόκκινο zz2 κ.σ. μαϊντανό ψιλοκομμένο zzαλάτι zzφρεσκοτριμμένο πιπέρι zzελαιόλαδο για το τηγάνισμα Για τα ζυμαρικά: zz500 γραμ. σπαγκέτι ή λιγκουίνι zz3 κρόκους από μεγάλα αυγά zz250 ml κρέμα γάλακτος zzαλάτι zzφρεσκοτριμμένο πιπέρι zzμαϊντανό (πούδρα) για το γαρνάρισμα zzπαρμεζάνα τριμμένη για το σερβίρισμα zzλίγο νερό (από αυτό που έβρασαν τα ζυμαρικά) Εκτέλεση Για τα κεφτεδάκια: βάζουμε τον κιμά, τα δύο είδη πάπρικα, το σκόρδο, το καγιέν, το κρασί, τον μαϊντανό και το αλατοπίπερο. Ζυμώνουμε πολύ καλά το μείγμα. Το σκεπάζουμε και το αφήνουμε 30 λεπτά στο ψυγείο. Πλάθουμε πολύ μικρά κεφτεδάκια, σαν φουντούκια και τα τηγανίζουμε σε καυτό ελαιόλαδο για 2-3λεπτά, να ροδίσουν. Τα βγάζουμε σε απορροφητικό χαρτί. Εν τω μεταξύ βράζουμε τα ζυμαρικά

σε αλατισμένο νερό. Σε μπωλ βάζουμε τους κρόκους με την κρέμα γάλακτος, και χτυπάμε με σύρμα να ενωθούν. Αλατοπιπερώνουμε το μείγμα (με προσοχή γιατί τα κεφτεδάκια είναι πικάντικα). Στραγγίζουμε τα ζυμαρικά και τα ξαναβάζουμε στην καυτή κατσαρόλα, όπως είναι ζεστά. Προσθέτουμε τα πικάντικα κεφτεδάκια και το μείγμα κρέμας. Με 2 πιρούνια γρήγορα ανακατεύουμε τα ζυμαρικά ώστε με την θερμοκρασία της κατσαρόλας να ψηθεί το αυγό και να κρεμόσουν τα ζυμαρικά. Τα σερβίρουμε αμέσως και πασπαλίζουμε πούδρα μαϊντανό και τριμμένη παρμεζάνα. Σημείωση: αν θέλουμε πιο αραιή τη σάλτσα, προσθέτουμε λίγο απο το ζεστό νερό, που έβρασαν τα ζυμαρικά.


ομορφιά

Επιμέλεια:

Ο ρόλος των πρωτεϊνών στον αθλητισμό ÃñÜöåé ï ÎÅÍÏÊÔÉÓÔÁÊÇÓ ×ÁÑÇÓ ÄÉÁÉÔÏËÏÃÏÓ - ÄÉÁÔÑÏÖÏËÏÃÏÓ Ìïßñåò, ¢ñç Âåëïõ÷éþôç 11 (äßðëá óôç ó÷ïëÞ ÷ïñïý ÂåúóÜêç Ìáñßá) ôçë. 28920 22750

Ηράκλειο, Έβανς 36 (με Μιρμιλιάγκος Δημήτρη) τηλ. 2810 300396 Κιν. 6945 598358 FACEBOOK: Διαιτολογικό Γραφείο Ξενοκτιστάκης Χάρης

Τιμή εβδομαδιαίου διαιτολογίου 15 ευρώ Οι πρωτεΐνες μπορεί να καταστραφούν είτε από διάφορες ασθένειες, είτε από μη επαρκή διατροφή είτε από διάφορους τραυματισμούς είτε από υπελειτουργια των μυών. Οι αθλητές που δεν έχουν φροντίσει ώστε να έχουν καλύψει τα αποθέματα σους σε γλυκογόνο έχουν απώλειες σε πρωτεΐνες γιατί ένα μικρό ποσοστό τους το χρησιμοποιεί ο οργανισμός για την παραγωγή ενέργειας. Επίσης τραυματίζονται συχνότερα σε αγώνες και προπονήσεις. Τέλος πολλές φορές βρίσκονται σε θέση να υπερβάλουν μυϊκά με αποτέλεσμα τη φθορά των πρωτεϊνών γρηγορότερα. Πρέπει λοιπόν μέσω της διατροφής τους να καλύπτουν τις πρωτεϊνικές τους ανάγκες, είτε από ζωικές πρωτεΐνες όπως κρέας, πουλερικά, ψαριά, αυγό, γαλακτοκομικά, είτε από φυτικές πρωτεΐνες όπως όσπρια, δημητριακά, λαχανικά, ξηρούς καρπους. Προσοχή στο μύθο που λέει ότι οι ζωικές πρωτεΐνες είναι καλύτερες από τις φυτικές. Αυτό δεν ισχυει, Απλά οι πρωτεΐνες φυτικής προέλευσης είναι πιο άφθονες και πιο εύκολα να προσληφθούν από την τροφή. Αύξηση της πρωτεϊνικής πρόσληψης δεν σημαίνει αυτόματα και αύξηση του μυϊκού όγκου. Αυτό γίνεται μόνο με την κατάλληλη σωματική άσκηση. Τι γίνεται όμως όταν η πρωτεϊνική πρόσληψη είναι συστηματικα μεγαλύτερη από ότι θα έπρεπε. Συνήθως επικρατεί η άποψη ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Η πραγματικότητα είναι δραματικά διαφορετική. Οι αρνητικές επιπτώσεις από την υπερκατανάλωση πρωτεΐνης είναι πολλές και σημαντικες: Α) Όπως και όλα τα θρεπτικά συστατικά, η περίσσεια πρωτεΐνης δεν αποβάλλεται αυτόματα από

1

4

τον οργανισμό αλλά αποθηκεύεται στο σώμα ως λιπος. Άρα τελικά μπορεί να οδηγηθεί ο αθλητής στην παχυσαρκία πράγμα καταστροφικό για την απόδοση του. Β) Υπερβολική κατανάλωση πρωτεϊνών ζωικής προέλευσης συνεπάγεται και αυξημένη λήψη λιπών από τον αθλητή. Αν λοιπόν αυτός θέλει να σταθεροποιήσει τις προσλαμβανόμενες θερμίδες και το βάρος του θα πρέπει να μειώσει τους υδατάνθρακες. Μειώνοντας τους υδατάνθρακες μειώνεται και η απόδοση του. Γ) Μετά το μεταβολισμό των πρωτεϊνών το άζωτο ως υποπροϊόν αποβάλλεται από τον οργανισμό. Κάθε 6,25 γρ. πρωτεΐνης αποδίδουν 1 γραμμάριο άζωτο που για να αποβληθει από τον οργανισμό χρειάζονται 50 γρ. νερό. Έτσι υπερβολική κατανάλωση πρωτεϊνών οδηγεί σε αντίστοιχη αποβολή αζώτου και νερού και άρα τελικά σε αφυδάτωση του οργανισμού. Δ) Η διαδικασία αποβολής των υποπροϊόντων του μεταβολισμού των πρωτεϊνών επιβαρύνει πολύ τα νεφρά με αποτέλεσμα να μειώνεται μεταξύ άλλων και η επαναπρόσληψη ασβεστίου. Άμεσα λοιπόν το άτομο αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμών και μελλοντικά λοιπόν το άτομο μπορεί να έχει πρόβλημα οστεοπόρωσης. Ε) Μην ξεχνάμε ότι υπερβολική λήψη κρεάτων (για να αυξησουμε την πρόσληψη πρωτεΐνης) σημαίνει αυξημένο κίνδυνο καρδιοπάθειας, υπέρτασης, καρκίνου κλπ. Ζ) Κατανάλωση πρωτεινούχων σκευασμάτων που δεν περιέχουν όλα τα απαραίτητα αμινοξέα, δημιουργεί αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ των αμινοξέων με αποτέλεσμα την ανισσόροπη αφομοίωση τους και τελικά την αδυναμία του σώματος να συνθέσει μυϊκό ιστό. Η κατανάλωση πρωτεϊνικών σκευασμάτων έχει γίνει μόδα αλλά έχει και πολλά αρνητικά στοιχεία. Όπως αναφέραμε παραπάνω μεγαλύτερη σημασια έχει το σωστό προπονητικό πρόγραμμα και η κατανόηση ότι υπερβολική πρόσληψη πρωτεΐνης δεν θα αυξήσει τον μυϊκό ιστό αλλά τα προβλήματα των αθλητών. Το σωστό είναι – και αυτό γίνεται σε μεγάλους αθλητικούς συλλόγους - να καταρτίζεται ένα σωστό διατροφικό πρόγραμμα σύμφωνο με τις ανάγκες του κάθε αθλητή ατομικά και τους στόχους του. Οι εύκολες λύσεις πολύ συχνά κρύβουν και δυσάρεστες εκπλήξεις…

Πικρόξυλο

Το ιδανικό βότανο για το ζάχαρο, τη χοληστερίνη και το αδυνάτισμα!

Το πικρόξυλο είναι ένα βότανο με εξαιρετικές ιδιότητες κατά του σακχαρώδη διαβήτη και της χοληστερίνης. Ρυθμίζει και τα δύο αποτελεσματικά και θεωρείται ο καλύτερος ρυθμιστής της γλυκόζης από όλα τα άλλα βότανα που βοηθούν στη νόσο. (Σημείωση: σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστά τα φάρμακα). Όλα τα βότανα, λειτουργούν πάντα συμπληρωματικά. Έτσι και το πικρόξυλο, όπως βέβαια όλα τα βότανα συνδυάζει και άλλες ιδιότητες!! Εντυπωσιακό είναι, ότι σε πολλές περιοχές της Νότιας Αμερικής, από τον κορμό του θάμνου αυτού παρασκευάζονται «ξύλινες κούπες» για να ελευθερώνουν τα πικρά συστατικά τους στο περιεχόμενο τους και να βοηθούν στην πέψη! Το πικρόξυλο, είναι επίσης εξαιρετικός ρυθμιστής της διάρροιας και της δυσκοιλιότητας! Οι ινδιάνοι της Βραζιλίας χρησι-

43

υγεία +

Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018

μοποιούν τον κορμό σε σωματικές πλύσεις για την ιλαρά, και σε στοματικές πλύσεις μετά από εξαγωγή δοντιών μια και το πικρόξυλο έχει αντισηπτικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες. Στο κόσμο, είναι περισσότερο γνωστό για την εντυπωσιακή ρύθμιση του σακχάρου και των λιπιδίων (χοληστερίνης) του αίματος. Μια ιδιότητα που φαίνεται

να είναι ισχυρότερη σε σχέση με άλλα βότανα της κατηγορίας αυτής. Βοηθά επίσης και στο αδυνάτισμα και τη δυσκοιλιότητα. Επιστημονικές έρευνες δείχνουν, τη προστατευτική δράση του φυτού έναντι ορισμένων μορφών καρκίνου (λευχαιμία κλπ.) καθώς και ενάντια στην εμφάνιση ελκών του γαστρεντερικού συστήματος.

Σπιτική απολέπιση με...κανέλα

2

Εκτός από τη μαγειρική και τα γλυκά, που πάντα ξεχωρίζει σαν συστατικό όπου και να την προσθέσετε, η κανέλα έχει και την ιδιότητα να διώχνει τα νεκρά κύτταρα από το δέρμα και να αποκαθιστά τη λάμψη και την απαλότητα!

Συστατικά:

Αλάτι Αμυγδαλέλαιο Ελαιόλαδο Μέλι κανέλα

3

Παρασκευή:

Φτιάξτε μία παχιά κρέμα και τρίψτε το σώμα σας απαλά και στη συνέχεια ξεπλύνετε. Για την αποφυγή ερεθισμών, απευθυνθείτε πρώτα σε κάποιον ειδικό.

Κάνε την διάφορα που σου αξίζει

Βαρεθήκατε να βάφετε τα νύχια σας σκούρα ή να κάνετε το κλασικό γαλλικό μανικιούρ; Μήπως ήρθε η ώρα να δοκιμάσετε κάτι πιο πρωτότυπο; Το ombre είναι τάση. Τι θα λέγατε να βάφατε τα νύχια σας α λα... ombre style; Χρησιμοποιήστε τις αποχρώσεις που σας αρέσουν στο acro nail bar, τις αποχρώσεις που σας αρέσουν στο acro nail bar


44

ΔΙΑΔΡΟΜΗ

Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018

ύ ο ι ν ο ι χ υ ο τ σ ι ό ν ο ι κ χ ( υ η τ ε Σ . . λ . ύ ο ο τ ν σ α α ρ σ υ ε ο μ υ ά ο ν τ Α ε λ π μ ο & στ η τ ί ε ρ ο ηλ Ψ υ ο τ ή φ υ ρ ο κ μένη)

Τ

ην τελευταία Κυριακή του Γενάρη, μια ομάδα «μάχιμων» ορειβατών από το Ηράκλειο και τις Μοίρες ανηφόρισαν μέχρι την ολόλευκη αυτή την εποχή, λόγω χιονιού, κορυφή του Ψηλορείτη, Τίμιος Σταυρός στα 2.456 μέτρα, ζώντας μια εκπληκτική εμπειρία, όπως αναφέρουν οι ίδιοι… Φωτο: Μανώλης Ντρετάκης

Μια μαγευτική πορεία

Οι περισσότεροι ορειβάτες ήταν μέλη του Ορειβατικού Συλλόγου Ηρακλείου που πραγματοποίησαν την συγκεκριμένη πορεία στο πλαίσιο εκπαίδευσης αρχηγών αναβάσεων, ενώ ανάμεσα στους «θαρραλέους» που έφτασαν μέχρι την κορυφή ήταν και ένα ζευγάρι από την Κροατία που δήλωσε εντυπωσιασμένο από την ομορφιά των κρητικών βουνών. Όσο για τον Ορειβατικό Μοιρών τον εκπροσώπησαν δύο μέλη του ο Μανώλης Ντρετάκης και ο Νεκτάριος Σαββάκης. Το εκκλησάκι του Τιμίου Σταυρού, σύμβολο της… ευλογημένης στιγμής προσέγγισης της κορυφής, συντροφευόταν από την εντελώς… παγω-


45

Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018

Μέλη του ΕΟΣ Ηρακλείου σε εκπαίδευση αρχηγών

Οι Ορειβάτες Μοιρών (με τα

κόκκινα) με το ζευγάρι Κροατώ

ν Drajen & Tania

Ο Τίμιος Σταυρός στην κατάψυξη μένη πινακίδα που αναγράφει στα πόσα μέτρα βρισκόμαστε. Το μεγαλοπρεπές βουνό είναι απλά θεϊκό- εξ ου και αποτελεί τόπο λατρείας από τους αρχαίους χρόνους μέχρι και σήμερα. Μην ξεχνάμε το Καμαραϊκό, το Ιδαίον Άντρον και τόσα άλλα «ιερά» σημεία στην Ίδη. Σήμερα το λιθόκτιστο εκκλησάκι του Τιμίου Σταυρού είναι μετόχι της Μονής Δισκουρίου (Δήμου Μυλοποτάμου Ρεθύμνου ) και γιορτάζει στις 14 του Σεπτέμβρη, οπότε και πλήθος κόσμου συρρέει στην κορυφή για προσκύνημα. Η είσοδος για το ναό καλυμμένη με χιόνια. Στις έντονες χιονοπτώσεις ο μόνος τρόπος για να εισέλθεις είναι ένα μικρό άνοιγμα, μέσα από το οποίο έρποντας εισχωρείς στο εσωτερικό του ναού, το οποίο είναι γεμάτο από χιόνι. Ο δρόμος της επιστροφής κατηφορικός, οι πλαγιές καλυμμένες από μαλακό χιόνι και πολλοί ορειβάτες δεν αφήνουν την ευκαιρία χαμένη για παιχνίδι. Εικόνες ανεμελιάς και ξεγνοιασιάς, μακριά από τα προβλήματα της καθημερινότητας που ταλανίζουν τον τελευταίο καιρό τους περισσότερους Έλληνες που ελπίζουν να δουν… «άσπρη μέρα».

Στο ύψος των συννέφων


46

Χρήσιμα

×ñçóéìá Ôçëåöùíá

ÅÖÇÌÅÑÅÕÏÍÔÁ ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÁ

 ÄÇÌÏÉ ÖÁÉÓÔÏÕ......................................28923 40200

Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018

×ñçóéìá Ôçëåöùíá 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ÂÅÍÉÆÅËÅÉÏ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28

ÄÁÓÏÍÏÌÅÉÏ

ΠΑΓΝΗ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27

ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΕΙΑ

ÌÏÉÑÅÓ.......................................28920 23028

ÃÏÑÔÕÍÁÓ..................................28923 40300 ÁÑ×ÁÍÙÍ - ÁÓÔÅÑÏÕÓÉÙÍ........2813 401100 ÂÉÁÍÍÏÕ.....................................28953 40100

ΖΑΡΟΣ.........................................28940 31850

ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ............................ 28320 22046

ΠΥΡΓΟΣ ΜΟΝΟΦΑΤΣΙΟΥ...........28930 22226

ÄÇÌÏÔÉÊÅÓ ÅÍÏÔÇÔÅÓ ÁÃÉÁÓ ÂÁÑÂÁÑÁÓ........................28943 40010 ÁÓÔÅÑÏÕÓÉÙÍ............................28933 40100

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

ÆÁÑÏÕ.........................................28943 40200

ΜΟΙΡΕΣ

ÊÏÖÉÍÁ.......................................28933 40200 ÑÏÕÂÁ.........................................28943 40300

ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁ ÊÑÇÔÇÓ ÇÑÁÊËÅÉÏ...................................2813 400300

ËÉÌÅÍÁÑ×ÅÉÁ

ÖÁÑÌÁÊÅÉÁ

ÔÕÌÐÁÊÉÏÕ................................28923 40400

ΤΡΙΤΗ 6 Φεβρουαρίου

ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΠΥΡΓΟΣ...................28920 52983 ÊÁËÏÉ ËÉÌÅÍÅÓ.........................28920 97500 ÇÑÁÊËÅÉÏ...................................2813 406900 ΑΓΙΑΣ ΓΑΛΗΝΗ............................28320 91206

ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

28920 23402-23079

ΤΕΤΑΡΤΗ 7 Φεβρουαρίου

Ντιγκάκης Δημήτριος

28920 22996-22643

ΠΕΜΠΤΗ 8 Φεβρουαρίου

ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

28920 22356-22857

ÁÅÑÏÄÑÏÌÉÁ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 Φεβρουαρίου

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

28920 23480-24762

ÇÑÁÊËÅÉÏÕ.................................2810 397129

ΣΑΒΒΑΤΟ 10 Φεβρουαρίου

ΚΤΙΣΤΑΚΗ ΑΓΓΕΛΑ

28920 22587

ΚΥΡΙΑΚΗ 11 Φεβρουαρίου

ΠΟΛΙΤΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

28920 22848-23514

ΔΕΥΤΕΡΑ 12 Φεβρουαρίου

ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

28920 24280

×ÁÍÉÙÍ......................................28210 83800

ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÁ ÔÁÌÅÉÁ

ΑΓΙΟΙ ΔΕΚΑ

ÁÌÅÓÇ ÄÑÁÓÇ

ΤΡΙΤΗ 6 Φεβρουαρίου - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 Φεβρουαρίου

ΚΡΟΝΤΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

28920 31260

ΙΚΑ ΜÏÉÑÙÍ...............................28920 29263

Á.Ô. ÌÏÉÑÙÍ...............................28920 22222

ΣΑΒΒΑΤΟ 10 Φεβρουαρίου - ΔΕΥΤΕΡΑ 12 Φεβρουαρίου

ΚΑΤΣΑΜΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

2892031578

ΙΚΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.....2810719100, 2810303500

ÔÁÅ ÌÅÓÁÑÁÓ.............................28920 27663 Á.Ô. ÐÕÑÃÏÕ................................28930 22778

ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΤΡΙΤΗ 6 Φεβρουαρίου - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 Φεβρουαρίου

ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ

28940 22070

ΣΑΒΒΑΤΟ 10 Φεβρουαρίου - ΔΕΥΤΕΡΑ 12 Φεβρουαρίου

ΞΥΛΟΥΡΗ ΕΙΡΗΝΗ

28940 22723

Á.Ô. ÊÁÓÔÅËÉÏÕ...........................28910 32100

ΑΣΗΜΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΦΟΡΙΑΣ ΜΟΙΡΕΣ..................................... 28920 22701

Á.Ô. ÂÉÁÍÍÏÕ..............................28950 22840

ΤΡΙΤΗ 6 Φεβρουαρίου

ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

28930 31010

Á.Ô. ÁÑÊÁËÏ×ÙÑÉÏÕ..................28910 24500

ΤΕΤΑΡΤΗ 7 Φεβρουαρίου

ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

28930 31330

ΠΕΜΠΤΗ 8 Φεβρουαρίου

ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

28930 31010

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 Φεβρουαρίου

ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

28931 31330

Ï.Ô.Å.

ΣΑΒΒΑΤΟ 10 Φεβρουαρίου

ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

28932 31330

ÌÏÉÑÙÍ......................................28920 22399

ΚΥΡΙΑΚΗ 11 Φεβρουαρίου

ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

28932 31330

ΔΕΥΤΕΡΑ 12 Φεβρουαρίου

ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

28932 31010

Α.Τ. ΣΠΗΛΙΟΥ...............................28320 22027

ÐÕÑÏÓÂÅÓÔÉΚΗ ÊËÉÌÁÊÉÏ ÌÏÉÑÙÍ.....................28920 41199

ΤΥΜΠΑΚΙ

ÊËÉÌÁÊÉÏ ÐÕÑÃÏÕ.....................28930 23199 ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΣΠΗΛΙΟΥ....................28320 20199

ÏÄÉÊÇ ÂÏÇÈÅÉÁ

ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

28920 51927

Ä.Å.Ç.

ΣΑΒΒΑΤΟ 10 Φεβρουαρίου - ΚΥΡΙΑΚΗ 11 Φεβρουαρίου

ΚΡΟΝΤΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

28920 51200

ÌÏÉÑÙÍ......................................28920 22253

ΔΕΥΤΕΡΑ 12 Φεβρουαρίου

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞ/ΡΟΣ

28920 51215

ΒΩΡΡΟΙ ΤΡΙΤΗ 6 Φεβρουαρίου - ΔΕΥΤΕΡΑ 12 Φεβρουαρίου

ΧΡΟΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

28920 91597

ΓΕΡΓΕΡΗ

HELLAS SERVICE.....................................1057 ΤΡΙΤΗ 6 Φεβρουαρίου - ΔΕΥΤΕΡΑ 12 Φεβρουαρίου

ΤΡΙΤΗ 6 Φεβρουαρίου - ΔΕΥΤΕΡΑ 12 Φεβρουαρίου

ÐÕÑÃÏÕ......................................28930 23344 ÂÉÁÍÍÏÕ....................................28950 22170 ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ................................28920 22330

28920 41005

ΣΠΗΛΙΟΥ....................................28320 22042

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

28940 31822

ÕÄÑÅÕÓÇ

ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΑΘΗΝΑ - ΜΑΡΙΑ

28940 31386

ÌÏÉÑÅÓ......................................28920 29444

ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΖΑΡΟΣ

ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÁ ÂÅÍÉÆÅËÅÉÏ-ÐÁÍÁÍÅÉÏ............2810 368000

ÐÕÑÃÏÕ......................................28930 22354

ΤΡΙΤΗ 6 Φεβρουαρίου - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 Φεβρουαρίου

ÅËÐÁ......................................................10400 EXPRESS SERVICE..................................1154

ΤΥΜΠΑΚΙ....................................28920 51063

ÐÅÐÁÃÍÇ....................................2810 392111 ÑÅÈÕÌÍÏÕ.......................2831087100,87300

ÊÅÍÔÑÁ ÕÃÅÉÁÓ-ΠΕΡ.ΙΑΤΡΕΙΑ ÌÏÉÑÙÍ.......................................28923 40100 ÁÑÊÁËÏ×ÙÑÉÏÕ..............28910 23013,23035

ÄÑÏÌÏËÏÃÉÁ

ÄÅÕÔÅÑÁ-ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ

ÊÕÑÉÁÊÇ

ÇÑÁÊËÅÉÏ - ÌÏÉÑÅÓ

6.30-7.30-9.00-11.00-12.45(13.00 ΑΠΟ ΠΕΠΑΓΝΗ)-14.00-15.30 - 16.30-18.3020.00

6.30-7.30-9.00-11.00-12.45-14.00 -15.30 - 16.30-18.30 - 20.00

7.30-9.00-11.00 - 12.4514.00-15.30 - 16.30-18.3020.00

ÔÕÌÐÁÊÉÏÕ...............................28920 51335

ÇÑÁÊËÅÉÏ - ÁÃ. ÃÁËÇÍÇ

6.30 - 9.00- 11.00 (ΜΟΝΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ) -12.45 - 14.00 -16:30

6.30- 9.00-12.45-14.00-16.30

7.30-9.00-14.00-16.30

ÁÃÉÁÓ ÂÁÑÂÁÑÁÓ....................28940 22210

ÇÑÁÊËÅÉÏ - ÔÕÌÐÁÊÉ

6:30 -7:30 -9:00 -11:00 -12:45(13:00 ΑΠΟ ΠΕΠΑΓΝΗ)-14:00 -16:30 -18.30 -20.00

6.30 -7.30- 9.00- 11:00- 12.45- 14.00 -16.30 -18.30 -20.00

7.30-9.00-11.00-14.0016.30-20.00

ÌÏÉÑÅÓ - ÇÑÁÊËÅÉÏ

6.45 - 7.30 (ΠΕΠΑΓΝΗ) - 8.00(ΠΕΠΑΓΝΗ) -9.15- 10.30 - 12.15 - 14.00 -15.30 -17.30(FB) -19.45

6.45-7.30-8.15-9.15-10.30-12.30-14.0015.30-17.30(FB)-19.45

8.15 -10.35 -12.30-14.0015.30-17.30(FB) - 18.30-19.45

ÌÁÔÁËÁ - ÇÑÁÊËÅÉÏ

7.00 - 10.00 - 15.00

7.00 -10.00- 13.30 - 15.00

10.00 - 13:30 - 18.00

ÁÃ. ÃÁËÇÍÇ - ÇÑÁÊËÅÉÏ

7.20(ΠΕΠΑΓΝΗ)-8.40-11.45-15.0017.00(FB) -19.15

08.40-12.00-15.00-17.00(FB)-19.15

10.00-12.00-15:0017.00(FB)-19.15

ÔÕÌÐÁÊÉ - ÇÑÁÊËÅÉÏ

6.30 - 7.40 (ΠΕΠΑΓΝΗ) -8.55 -10.15 -12.00 -13.45- 15.15-17.15(FB) -19.30

6.30-08.00-08.55-10.15-12.15-13.45 -15.15-17.15(FB)-19.30

08.00-10.15-12.15-13.4515.15-17.15(FB)-19.30

ÔÕÌÐÁÊÉÏÕ.................................28920 51219 ÐÏÌÐÉÁÓ.....................................28920 41300 ÓÉÂÁ.............................................28920 42236 ÁÃÉÙÍ ÄÅÊÁ................................28920 31268 ÃÑÇÃÏÑÉÁÓ.................................28920 43210 ÂÁÓÉËÉÊÁ ÁÍÙÃÅÉÁ.....................28920 71111 ÌÉÁÌÏÕ.......................................28920 94160

ÆÁÑÏÕ.........................................28940 31206

ÇÑÁÊËÅÉÏÕ ..............................2810 3411600

ÁÓÇÌÉÏÕ...................................28930 31020 ÐÕÑÃÏÕ.....................................28930 22244 ÂÉÁÍÍÏÕ....................................28950 22203

ÊÔÅÏ ΚΤΕΟ ΜΕΣΣΑΡΑΣ........................28920 23100

ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ

ÌÏÉÑÅÓ.......................................28920 22371

ÌÅËÁÌÐÙÍ................................28320 41202

ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΠΥΡΓΟΥ................... 28920 53303

ÆÁÑÏÕ.......................................28940 31170

ÊÔÅË

ÃÅÑÃÅÑÇÓ...................................28940 41314

ÔÅËÙÍÅÉÁ

ÁÃÉÙÍ ÄÅÊÁ............................28920 31240

ÌÏÉÑÅÓ......................................28920 25055

XAÑAKA.......................................28933 40000

ΑΓΙΑΣ ΓΑΛΗΝΗΣ...........................28320 91111

ÌÏÉÑÙÍ.....................................28920 22268

ÓÁÂÂÁÔÏ

ÁÃÉÁÓ ÂÁÑÂÁÑÁÓ........................28943 40100 ÓÐÇËÉÏÕ.....................................28320 22222

ÅËÔÁ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ÊÔÅË ΑΠΟ 5-2-2018

ÅÊÁÂ...........................................................166

ÌÏÉÑÙÍ

28923 40500

ÁÃÉÁÓ ÂÁÑÂÁÑÁÓ

28940 22846

ÇÑÁÊËÅÉÏ........2810 246530,255965,246531

ÔÕÌÐÁÊÉÏÕ

28923 40600

ÐÕÑÃÏÓ ÌÏÍÏÖÁÔÓÉÏÕ 28933 40128-129

ÁÃÉÏÓ ÍÉÊÏËÁÏÓ......................28410 22234

ÆÁÑÏÕ 28943 40216

ÂÉÁÍÍÏÕ

28953 40147

ÓÇÔÅÉÁ........................................28430 22272

ÁÓÇÌÉ

28933 40233

ÃÅÑÃÅÑÇ

28943 40323

ÁÃÉÏÉ ÄÅÊÁ

28920 31490

ÓÐÇËÉÏÕ

O Γερμανός Υπουργό

28320 22311

ÉÅÑÁÐÅÔÑÁ................................28420 28237 ΡΕΘΥΜΝΟ...................................2831 022212


Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018

47

Γέλιο

Μόνο το χιούμορ μας σώζει

Γελάτε γιατί χανόμαστε! Στις σκληρές εποχές που ζούμε, το μόνο που μας σώζει είναι το χιούμορ ως αντίδοτο για να αντιμετωπίσουμε -και να ξορκίσουμε!- τις άγριες καταστάσεις που ζούμε καθημερινά. Ας πάρουμε λοιπόν… ανάσες γέλιου μέσα από τις γραμμές που ακολουθούν, με μερικά από τα ανέκδοτα που κυκλοφορούν στις παρέες, και ίσως μας κάνουν και μας να γελάσουμε…

Ο φοιτητής Ο πατέρας του φοιτητή βρίσκεται στην πόλη που σπουδάζει ο γιος του για δουλειά και αποφασίζει να του κάνει μια ξαφνική επίσκεψη, για να διαπιστώσει πώς τα περνάει. Όταν έφτασε όμως στο σπίτι που έμενε ο γιος του, μαζί με

Το μικρό κοριτσάκι ρωτάει τη μητέρα της: – Πως εμφανίστηκε η ανθρώπινη φυλή; Η μητέρα της απάντησε: – Ο Θεός έφτιαξε τον Αδάμ και την Εύα, εκείνοι έκαναν παιδιά, τα παιδιά τους έκαναν κι άλλα παιδιά, και έτσι συνεχίστηκε η δημιουργία του ανθρώπινου γένους. Δύο μέρες μετά το κοριτσάκι ρώτησε τον πατέρα της την ίδια ερώτηση.

άλλους φοιτητές, ήταν αργά το βράδυ. Χτυπάει, ξαναχτυπάει τίποτα. Με τα πολλά, μια φωνή ακούγεται από ένα παράθυρο του επάνω ορόφου: -Ποιος είσαι και τι θες; -Εδώ μένει ο Νίκος Ποτηρόπουλος; ρωτάει ο πατέρας. -Ναι. Αστον μπροστά στην πόρτα και θα τον μαζέψουμε το πρωί.

Το πιρούνι

-– Θέλεις να τα φτιάξουμε; – Θέλεις πιρούνι; – Αυτό που κολλάει; – Γιατί με τα χέρια θα τη φας τη χυλόπιτα;

Σε τσάκωσα Διάλογος συζύγων: Εκείνος: – Μωρό μου πάρε το ντεπόν σου. Εκείνη: – Μα δεν έχω πονοκέφαλο! Εκείνος:– Ωραία σε τσάκωσα! Γδύσου τώρα.

Ο πατέρας απάντησε: – Εκατομμύρια χρόνια πριν, υπήρχαν οι μαϊμούδες, από τις οποίες εξελίχτηκαν σιγά- σιγά οι άνθρωποι. Το κοριτσάκι μπερδεμένο πάει στη μητέρα της: – Μαμά, πώς γίνεται εσύ να μου είπες ότι τους ανθρώπους τους δημιούργησε ο Θεός και ο μπαμπάς να μου είπε ότι οι άνθρωποι εξελίχτηκαν από τις μαϊμούδες; Και η μητέρα της απαντά:

– Αγάπη μου, είναι πολύ απλό. Εγώ σου είπα για τη δική μου καταγωγή και ο μπαμπάς σου για τη δική του!

Το πρόστιμο Βράδυ, δίπλα στο παρκάκι, ο άνδρας σταματάει το αμάξι και ψιθυρίζει στο αυτί της γυναίκας του: -«Σε θέλω εδώ και τώρα»! Στη συνέχεια την παίρνει από το χέρι και την πάει πίσω στους θάμνους. Αρχίζουν τα γούτσου γούτσου αλλά εμφανίζεται ένας

Βαθμολογία – Δάσκαλε, νομίζω πως είστε άδικος. Δεν νομίζω πως η έκθεσή μου αξίζει για μηδέν. – Ούτε και εγώ, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει κατώτερος βαθμός!

Ο υπουργός

Η καταγωγή του ανθρώπου

Σφουγγάρισμα Πλήρωμα περιπολικού: -Έλα κέντρο έχουμε ένα συζυγικό καυγά που κατέληξε άσχημα: Γυναίκα πυροβόλησε τον άντρα της επειδή πάτησε εκεί που είχε μόλις σφουγγαρίσει! Κέντρο: -Συλλάβετε την!- τι περιμένετε;! Αστυνομικοί: -Ε, καλύτερα να περιμένουμε πρώτα να στεγνώσει το πάτωμα.

αστυνομικός και τους κόβει. -Θα σας κόψω πρόστιμο για προσβολή της δημοσίας αιδούς. 50€ σε εσάς κύριε και 100€ στην κυρία. -Μα γιατί θα κόψετε τα διπλά στη γυναίκα μου; -Αυτή ήταν και χτες εδώ!!!

Σταματάει ένας ληστής έναν κύριο στο δρόμο, τον σημαδεύει και του λέει : – Ληστεία! Τα λεφτά σου γρήγορα! Και του λέει ο κύριος: – Ξέρεις βρε ποιόν πας να κλέψεις; Εγώ είμαι ο υπουργός Οικονομικών! Και του λέει ο ληστής: – Ληστεία! Τα λεφτά μου γρήγορα!

Συμπτώσεις

Η σκάλα Μια ανύπαντρη κυρία, μιας κάποιας ηλικίας, τηλεφωνεί στην πυροσβεστική και λέει: – «Ελάτε γρήγορα, σας παρακαλώ! Ένας νεαρός προσπαθεί εδώ και ώρα ν’ ανέβει στο παράθυρο του δωματίου μου»! – «Να πάρετε το 100», της λέει κάποιος. «Εδώ είναι η πυροσβεστική»! – «Μα όχι, εσάς θέλω. Η σκάλα του είναι κοντή και δεν φτάνει…»

Στο τυροπιτάδικο

Η φωτιά

– Αυτή η τυρόπιτα είναι σημερινή; – Όχι, είναι χθεσινή. – Η σπανακόπιτα; – Και αυτή χθεσινή είναι. – Μα καλά, τι πρέπει να κάνω για να φάω κάτι που να χει φτιαχτεί σήμερα; – Έλα αύριο.

– Μπαμπά, μπαμπααααά!! – Τι είναι παιδί μου; – Πήρε φωτιά το σπίτι μας! – Γρήγορα βγες έξω και σταμάτα να φωνάζεις γιατί θα ξυπνήσεις τη μάνα σου!

Το καρούμπαλο – Τι καρούμπαλο είναι αυτό ρε συ; – Με χτύπησαν τα παπούτσια μου… – Μα καλά, στο κεφάλι; – Αφού εκεί μου τα πέταξε η γυναίκα μου!

-Μέσα σε ένα μπαρ: – Πότε γεννήθηκες; – To 1990. – Kαι εγώ! – Ποιό μήνα; – Στις 20 Απριλίου. – Kαι εγώ το ίδιο! – Τι μέρα; – Πέμπτη. – Και εγώ το ίδιο! – Τι γίνεται εδώ μπάρμαν; – Να εδώ τα δίδυμα μέθυσαν πάλι….

Η όμορφη -Κοπελιά εσύ δεν είσαι που έχεις μια όμορφη αδερφή; -Όχι εγώ, η αδερφή μου.


48

Ιστορία

Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018

Υπομοίραρχος

΄Ενας αγωνιστής της Κρη Γράφει ο: Γιώργος Δαμιανάκης*

Υ

πάρχουν και υπήρχαν συμπολίτες μας στο πέρασμα των χρόνων που ήταν πραγματικοί ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ. Ήταν λειτουργοί γιατί ήταν αφοσιωμένοι στο καθήκον, στην πατρίδα, στο κοινωνικό σύνολο. Ήταν λειτουργοί, γιατί εκεί που ετάχθησαν να υπηρετήσουν, δεν κυνήγησαν τον πλουτισμό, δεν κυνήγησαν το βόλεμα, δεν κυνήγησαν τη δόξα. Υπηρέτησαν μέσα σε τραγικές συνθήκες διαβίωσης. Τελείωσαν την υπηρεσία τους με αξιοπρέπεια και περηφάνια για το έργο που πρόσφεραν. Πολλοί δεν επιδίωξαν να προβληθούν, από σεμνότητα και έμειναν στην αφάνεια. Όσοι δεν έτυχε να τους γνωρίζει κάποιος και να τους προβάλει, ξεχάστηκαν. Ευτυχώς, για κάποιους, υπάρχουν οι απόγονοι τους που έχουν μαρτυρίες, φωτογραφίες και άλλα ντοκουμέντα, να μπορούν να παρουσιαστούν, να τα γνωρίσουν οι σημερινοί συντοπίτες τους και να μείνουν στην Ιστορία. Ένας απ’ αυτούς ήταν ο Υπομοίραρχος ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ. Ο Σπυριδάκης ή Σπυριδάκος όπως τον έλεγαν στη Θεσσαλονίκη, γεννήθηκε στην Πόμπια το 1886. Μετά την ανακήρυξη του νησιού μας σε αυτόνομο κράτος «Κρητική Πολιτεία», μπαίνει στο καινούριο σώμα της Κρητικής Χωροφυλακής (Κ.Χ.), σε ηλικία 18 χρονών το 1904. Στις 28 Οκτωβρίου1912 ο Ελευθέριος Βενιζέλος, σοφά σκεφτόμενος, τοποθετεί 300 Κρητικούς χωροφύλακες και στη συνέχεια όλο το σώμα της Κ.Χ. στη Μακεδονία για την ασφάλεια της Θεσσαλονίκης. Μεταξύ αυτών και

Στους Βαλκανικούς πολέμους 1912-13, στο «Κίνημα της Αμύνης» & στο πλευρό του Βενιζέλου 1909-1932

ο Γ. Σπυριδάκης. Εκεί μένει μέχρι το 1929. Διακρίνεται στους Βαλκανικούς πολέμους, στον Α΄Π. Π., στη δημιουργία της «Εθνικής Αμύνης», στη σωτηρία της Θεσσαλονίκης και στην αστυνόμευση και ευταξία της περιοχής. Επειδή ήταν πιστός στο καθήκον και αφοσιωμένος στο Βενιζέλο, παραλίγο να γίνει θύμα του «ΔΙΧΑΣΜΟΥ». Τιμάται από το κράτος με επαίνους, μετάλλια και από χωροφύλακας φτάνει στον καταληκτικό βαθμό του Υπομοιράρχου. Απολύεται ύστερα από 25ετή υπηρεσία και κατεβαίνει στην Πόμπια. Παντρεύεται και μένει μόνιμα, εκεί μέχρι το θάνατό του σε ηλικία 84 χρονών το 1970. Απόγονο άφησε μόνο ένα γιο, τον εξαίρετο εκπαιδευτικό ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ, που υπηρέτησε για πολλά χρόνια στο Γυμνάσιο-Λύκιο Πόμπιας. Ας δούμε τη συγκρότηση και την πορεία της Κρητικής Χωροφυλακής, τους Βαλκανικούς Πολέμους κ.λ.π, συγχρόνως με το «οδοιπορικό» της 25χρονης υπηρεσίας του Γιάννη Σπυριδάκη:

Περιπολία Κρητών Χωροφυλάκων στη Θεσσαλονίκη 1912 1821: Η Κρήτη επαναστατεί, όπως η Πελοπόννησος και η Στερεά Ελλάδα. 1828: Οι Μεγάλες δυνάμεις της Ευρώπης αποφασίζουν την ίδρυση Ελληνικού κράτους, με την Κρήτη εκτός. 1828-1898: Οι πρόγονοί μας συνεχίζουν τις επαναστάσεις για ελευθερία και ένωση με την Ελλάδα. Στις περισσότερες επαναστάσεις, η Αγγλία, κρυφά ή φανερά, ήταν εμπόδιο. Στις 25 Αυγούστου 1898 εξαγριωμένοι Τουρκοκρητικοί, λεηλατούν χριστιανικά καταστήματα, σπίτια, εκκλησίες και σφάζουν 500 περίπου Χριστιανούς στο Ηράκλειο, μαζί και τον πρόξενο της Αγγλίας με 17 Άγγλους στρατιώτες. Τότε αφού θίχτηκε ο εγωισμός των Άγγλων, αποφασίζουν με τις άλλες μεγάλες δυνάμεις Ρωσία- Γαλλία- Ιταλία, να δημιουργηθεί η «ΚΡΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ». 1899: Συγχωνεύονται τα αστυνομικά σώματα που είχαν ιδρύσει στους 4 νομούς Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων, προσωρινά, οι παραπάνω μεγάλες δυνάμεις και δημιουργείται ενιαία ΚΡΗΤΙΚΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ (Κ.Χ.) με αρχηγό και διοργανωτή στα πρότυπα των καραμπινιέρων τον Ιταλό λοχαγό ΦΕΝΤΕΡΙΚΟ ΚΑΡΑΒΕΡΙ. Στην επιτυχία της οργάνωσης της Κ.Χ. βοήθησαν: 1. Η διάθεση των νέων της Κρήτης, που από αγάπη για την πατρίδα, έτρεξαν να καταταγούν στο μοναδικό αυτό στρατιωτικό σώμα της Κρητικής Πολιτείας. Το γεγονός αυτό ήταν αιτία να είναι υψηλό το επίπεδο των κατατασσόμενων. Η κατάταξη στην Χωροφυλακή, που είχε και στρατιωτικά καθήκοντα, ήταν προσφορά στο έθνος, λειτούργημα και κανείς δεν σκεφτόταν να το θεωρήσει επάγγελμα. Στο τέλος του προηγούμενου αιώνα, η προσφορά στο Έθνος ήταν τρόπος ζωής. 2. Βοήθησε,ακόμη, τον Ιταλό λοχαγό στην εξασφάλιση της ευταξίας στο νησί, η πολύ καλή συνεργασία του με την Κυβέρνηση και τον πρίγκιπα Γεώργιο. Το γεγονός ότι ο Πρίγκιπας είχε τη δυνατότητα της εξορίας των υπόπτων εγκληματιών και επικίνδυνων ατόμων είχε μεγάλη επίδραση. Κανείς από όσους διώχτηκαν δεν είχε το δικαίωμα να ξαναγυρίσει πίσω. 1904: Ο 18χρονος Γιάννης Σπυριδάκης κατατάσσεται στην Κ.Χ. σαν απλός χωροφύλακας. Υπηρετεί στο νομό Ηρακλείου και για 2 χρόνια αποσπάται στο Λασίθι. 1911: Τα βαλκανικά κράτη Ελλάδα-Σερβία-ΒουλγαρίαΜαυροβούνιο, ετοιμάζονται για πόλεμο με την (Οθ.Α.). Σεπτέμβριος 1912: Η Κρήτη κάνει επιστράτευση, με τη δικαιολογία να διαφυλάξει τα σύνορά της,. Στις 4 Οκτωβρίου του 1912, τα 4 βαλκανικά κράτη κήρυ-

ξαν τον πόλεμο στην (Οθ. Α.). Μόλις αρχίζει ο πόλεμος οι επιστρατευμένοι που βαπτίζονται « Κρητικοί εθελοντές» ή «Σώμα προσκόπων» δίδουν το «παρών». Πρωτοπόροι οι Κρητικοί. Συνολικά 3.500 εθελοντές έτρεξαν στην πρώτη γραμμή. Πρώτος σταθμός τα βουνά του Σουλίου. Από εκεί μεταφέρθηκαν στο μέτωπο Μπιζανίου – Ιωαννίνων. Οργανώθηκαν σε τρία τάγματα, που συγκρότησαν το «Ανεξάρτητο Σύνταγμα Κρητών» (Α.Σ.Κ.) και πολεμούσαν ψυχωμένα μέρα και νύχτα. Σημειώνουμε πως σε Κρήτες παραδόθηκε το Μπιζάνι. Το «Τέταρτο Τάγμα Εθελοντών Κρητικών», με διοικητή τον ταγματάρχη Γεώργιο Κολοκοτρώνη (εγγονό του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη), πήγε στη Στρατιά Θεσσαλίας για το Σαραντάπορο και το μέτωπο Μακεδονίας. Πολέμησε ηρωικά με τους κρητικούς στα Στενά της Πέτρας, στην απελευθέρωση της Κατερίνης και στη μάχη των Γιαννιτσών. Μπήκαν από τους πρώτους στη Θεσσαλονίκη σαν εμπροσθοφυλακή της 7ης Μεραρχίας. Οι απώλειες του 4ου Τάγματος ήταν οι μεγαλύτερες , συνολικά, από άλλες μονάδες του ελληνικού στρατού. Από τους 1.000 πολεμιστές ελάχιστοι επέζησαν (50). 1912: Η Κ.Χ. στους Βαλκανικούς πολέμους. Ένα τμήμα της Κ.Χ. παίρνει μέρος στον πόλεμο μαζί με το στρατό του 4ου Τάγματος Εθελοντών Κρήτης. Η προέλαση του ελληνικού στρατού ήταν γρήγορη και στις 26 Οκτωβρίου ο Ταξίν Πασάς παρέδωσε τη Θεσσαλονίκη. Ο Ελ. Βενιζέλος, πρόβλεπε τα προβλήματα που θα υπήρχαν μετά την απελευθέρωση της πόλης στον τομέα της αστυνόμευσης. Ήξερε ότι οι Βούλγαροι σύμμαχοι, αλλά και οι μεγάλες Ευρωπαϊκές Δυνάμεις θα προωθούσαν μια εικόνα άναρχης πόλης και ενός ελληνικού κράτους ανίκανου να επιβάλλει την τάξη. Φρόντισε λοιπόν, από τις 24 Οκτωβρίου, πριν ακόμη απελευθερωθεί η πόλη, να διατάξει την μεταφορά δυνάμεως της Κ.Χ. στη Θεσσαλονίκη. Στις 24 Οκτωβρίου 1912 αναχωρεί από τα Χανιά για τη Θεσσαλονίκη ο αρχηγός της Κ.Χ. μαζί με 4 αξιωματικούς, 2 ανθυπασπιστές και 150 οπλίτες χωροφύλακες. Η δύναμη αυτή έφθασε στη Θεσσαλονίκη με το ατμόπλοιο «Αρκαδία», ενισχύθηκε με άλλους 150, μαζί και ο Σπυριδάκης και έφθασαν τους 300. Τις επόμενες εβδομάδες τελικά, μεταφέρθηκε τμηματικά στη Θεσσαλονίκη το σύνολο σχεδόν της Κ.Χ. 45 αξιωματικοί-50 ανθυπασπιστές και1371 υπαξ/κοί και χωρ/κες. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο ενωμοτάρχης Γιάννης Σπυριδάκης, ανάμεσα στα μετάλλια που πήρε, είχε και ένα που τον παρασημοφορεί για την ανδρεία που έδειξε στο Σαρα-


Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018

49

Ιστορία

Γιάννης Σπυριδάκης:

τικής Χωροφυλακής ντάπορο. Από τα σχετικά βιβλία που έχω διαβάσει, δε έχω βρει αναφορά για συμμέτοχή ανδρών της Κ.Χ. στη Στρατιά Θεσσαλίας. Το πιο πιθανό να ήταν μαζί με το 4ο Τάγμα Εθελοντών Κρητών. Αυτό συμπεραίνεται από το ότι στις 24 -10-1912 με εντολή του Βενιζέλου, είχαν αναχωρήσει από τα Χανιά με το ατμόπλοιο «ΑΡΚΑΔΙΑ» 150 χωροφύλακες για τη Θεσσαλονίκη. Στις 28-10-1912 , 300 κρητικοί χωροφύλακες τοποθετήθηκαν στην Θεσσαλονίκη. Οι υπόλοιποι 150, αν δεν ήταν στη Στρατιά Θεσσαλίας, πώς βρέθηκαν εκεί τις ημέρες απελευθέρωσης της; Η Θεσσαλονίκη τότε ήταν μία διεθνής πόλη. Η σύνθεση του πληθυσμού, λίγο πριν την απελευθέρωση της, με βάση απογραφή που έγινε εκείνο το διάστημα ήταν 155.000 κάτοικοι: -Ισραηλίτες: 61.000 -Τούρκοι: 43.000 - Έλληνες: 40.000 - Βουλγαρίζοντες: 6.000

πρόσφυγες που είχαν μαζευτεί στην πόλη δημιουργώντας μεγάλο πρόβλημα υγιεινής. Οι περισσότεροι από τους κατοίκους δεν έβλεπαν με καλό μάτι τον ερχομό των Ελλήνων, γιατί: Α) Οι Ευρωπαίοι, θεωρούσαν πως θα έχαναν τα εμπορικά προνόμια που είχαν. Β) Οι Ισραηλίτες, για εμπορικούς λόγους προτιμούσαν αυστριακή διοίκηση ή διεθνοποίηση της Θεσσαλονίκης. Γ) Οι Βούλγαροι, οι Τούρκοι και οι Αυστριακοί θα ήθελαν την πόλη δική τους ο καθένας. Ανάληψη δράσης. Ήταν δύσκολη η αστυνόμευση μιας πόλης με τέτοια ανομοιογένεια πληθυσμού, με φυλετικές αντιθέσεις, με τα οικονομικά προβλήματα που δημιούργησαν οι επιπτώσεις από την αλλαγή του καθεστώτος, με νωπές τις συνέπειες από τις πρόσφατες μάχες, αλλά και με δεδομένη την έλλειψη της υποδομής για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων. Παρά τις μεγάλες δυσκολίες, η Κ.Χ. ανταποκρίθηκε στα καθήκοντα της και δικαίωσε τον Ε. Βενιζέλο.

σχόλια για την Κ.Χ.: Η Γαλλική «L’ illustration», σε άρθρο του πολεμικού της ανταποκριτού Ζαν Λεν, αναφέρει: Κάτι άλλο προσελκύει κατά διαστήματα την προσοχή του πλήθους. Η διέλευσις μιας περιπόλου Κρητών χωροφυλάκων, με την εθνικήν των στολήν, μπότες, σαλβάρι, μικρόν χιτωνίοκον και ίσιον σκούφον (τόκα) τολμηρώς τοποθετημένον προς τα πλάγια επί της κεφαλής. Είναι ωραίοι άνδρες, μελαχρινοί, υψηλοί με βάδισμα σταθερόν... Η υπερηφάνεια φωτίζει τα μέτωπα των. Οποίον όνειρον δεν ζουν άλλωστε, αυτοί οι οποίοι επί τόσον μακρόν διάστημα υπήρξαν τα παίγνια των Τούρκων εις το δυστυχισμένον νησί των, με το να βλέπουν σήμερον ότι είναι επιφορτισμένοι να κρατούν την τάξιν εντός της Θεσσαλονίκης, την οποίαν απέσπασαν από τους Τούρκους και η οποία κατοικείται ακόμη από τόσους εκ των παλαιών κατακτητών της, οι οποίοι οφείλουν τώρα να τους υπακούουν! Η παρουσία αυτής της χωροφυλακής, η οποία δεν αστειεύεται, θα ησυχάση ίσως ολίγον

Στην αρχή φρόντισε να εγκαταστήσει τους πρόσφυγες (ανάμεσά τους και φορείς επιδημιών) σε προάστια της πόλης, δίνοντας τη δυνατότητα στους εργάτες του Δήμου να καθαρίσουν την πόλη. Στη συνέχεια φρόντισε όλοι οι πολίτες, ανεξάρτητα εθνικότητας, να νιώθουν ασφαλείς. Κέρδισε αμέσως την εμπιστοσύνη και τον θαυμασμό του πληθυσμού. Με πρότυπο τους καραμπινιέρους είχαν εφοδιαστεί με ποδήλατα, για γρήγορες και εύκολες μετακινήσεις. (Από διηγήσεις του «Σπυριδάκου» στο γιο του) Πολλοί ξένοι κάτοικοι και πιο πολύ Βούλγαροι, πήγαιναν σ’ αυτόν να τους λύσει τα προβλήματα διαβίωσης και όχι μόνο. Ήταν δίκαιος και αγαπητός. Οι ξένοι και οι ντόπιοι ανταποκριτές εφημερίδων, εκείνη την εποχή, είχαν εντυπωσιαστεί από την ευταξία και έκαναν αρκετά επαινετικά

τους βουλγάρους στρατιώτας. Καθ’ εσπέραν αυτοί μεθούν υπερβολικών και κατόπιν δημιουργούν σκάνδαλα από παντού όπου διέρχονται. Η «ΠΡΩΙΝΗ» Θεσσαλονίκης: Οι Κρήτες Χωροφύλακες επιβάλλουσιν εξ ίσου το κράτος του Νόμου και εις τους πολίτας και εις τους αντάρτας και εις τους στρατιώτας, ανεξαρτήτως φυλής και θρησκεύματος, όλοι τους υπακούουν, εις όλους επιβάλλονται, διότι όλοι τους σέβονται και τους φοβούνται. Ο «ΧΡΟΝΟΣ» της Μόσχας: Δυστυχώς δεν έχουσιν όλα τα Κράτη, τους γενναίους και πειθαρχικούς άνδρας της Κρήτης δια να καταρτίσωσι Χωροφυλακήν. [Συνέχεια στο επόμενο φύλλο]. *Ο κ. Γ. Δαμιανάκης είναι σ. εκπαιδευτικός από το Πετροκεφάλι Δήμου Φαιστού

Κέντρο Εκπαίδευσης Πόμπιας - Διάφορες Εθν.(Ρώσοι, Αυστριακοί, Άγγλοι, Γάλλοι): 5.000. Στους αριθμούς όμως των πολιτών, πρέπει να προστεθούν και άλλοι. Αιτία ο πόλεμος, ο πληθυσμός της πόλης είχε σχεδόν διπλασιασθεί. Υπήρχε ο ελληνικός στρατός, ο βουλγαρικός στρατός, συμμορίες κομιτατζήδων, τα πληρώματα των αγγλικών, ρωσικών, αυστριακών και γαλλικών πολεμικών πλοίων που είχαν έρθει στη Θεσσαλονίκη για να προστατεύσουν τους υπηκόους τους και οι Τούρκοι αξιωματικοί, οι οποίοι σύμφωνα με τη συνθήκη για την παράδοση της πόλης, κυκλοφορούσαν ελεύθεροι. Ακόμη υπήρχε η τουρκική χωροφυλακή και η αστυνομία, οι οποίες βάσει της συνθήκης δεν είχαν αφοπλισθεί άμεσα. Πάρα πολλοί Τούρκοι λιποτάκτες, αρκετοί από τους οποίους ήταν οπλισμένοι. Τέλος, υπήρχαν οι Μουσουλμάνοι


50

Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

Στο -1 από την κορυφή ο ΟΦΗ Xαμόγελα στις τάξεις του ΟΦΗ έφερε η 15η αγωνιστική της Football League παρόλο που η ομάδα του Ηρακλείου δεν είχε αγωνιστικές υποχρεώσεις. Έχοντας ήδη πάρει τους τρεις βαθμούς από το παιχνίδι με τον Αχαρναϊκό, που έχει αποβληθεί από το πρωτάθλημα, τα ευχάριστα νέα ήρθαν από την Πάτρα. Εκεί, η Παναχαϊκή είχε νέο στραβοπάτημα, καθώς έμεινε στο 1-1 με τον Πανσερραϊκό και έτσι ο ΟΦΗ είναι πλέον στο -1 από τη δεύτερη προνομιούχο θέση. Πριν ακόμη ολοκληρωθεί ο πρώτος γύρος, το συγκρότημα του Νίκου Παπαδόπουλου είναι σε απόσταση... βολής και η αισιοδοξία για τη συνέχεια είναι διάχυτη. Η αλλαγή κλίματος στο εσωτερικό της ομάδας, αλλά και η ενίσχυση του έμψυχου δυναμικού είναι δύο καθοριστικοί παράγοντες για τις αγωνιστικές υποχρεώσεις που έρχονται. Τεχνική ηγεσία και παίκτες παρακολούθησαν χωρίς άγχος τα

Α1 ΕΠΣΗ 18η Aγων. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΙΝΤΟ - Π.Α.Ο.ΚΡΟΥΣΩΝΑ Α.Ε.ΚΑΤΣΑΜΠΑ - ΜΙΝΩΙΚΗ ΤΥΛΙΣΟΣ - ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ ΦΑΙΣΤΟΣ - ΓΟΡΤΥΣ ΑΛΜΥΡΟΣ - ΜΟΙΡΕΣ ΡΩΜΑΝΟΣ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΗΡ. ΠΑΝΟΜ - Α.Ο.ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΖΑΡΟΣ - ΓΙΟΥΧΤΑΣ ΕΛΠΙΔΕΣ - ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ

1-0 1-0 2-3 1-1 1-1 1-1 3-1 1-5 0-3

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΝΕΟΙ ΗΡΟΔΟΤΟΥ - ΠΟΡΟΣ Ε.Γ.Ο.Η - ΔΙΑΣ ΔΩΡΙΕΑΣ - ΡΑΥΚΟΣ ΝΕΟΙ ΕΡΓΟΤΕΛΗ - Α.Ο.ΚΑΜΙΝΙΩΝ ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ - ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ Ο.Φ. ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ - ΡΟΥΒΑΣ ΤΡΙΤΩΝΙΑ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥ ΑΣΗΜΙ - ΔΟΞΑ ΓΑΛΙΑΣ

0-2 1-2 2-1 4-0 2-4 2-1 2-1 3-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1. ΓΙΟΥΧΤΑΣ 2. ΠΑΝΟΜ 3. ΜΙΝΩΙΚΗ 4. ΜΟΙΡΕΣ 5. ΑΛΜΥΡΟΣ 6. ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ 7. ΡΩΜΑΝΟΣ 8. ΤΥΛΙΣΟΣ 9. Α.Ο.ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ 10. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ 11. ΖΑΡΟΣ 12. ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΗΡ. 13. ΓΟΡΤΥΣ 14. Α.Ε.ΚΑΤΣΑΜΠΑ 15. Π.Α.Ο.ΚΡΟΥΣΩΝΑ 16. ΦΑΙΣΤΟΣ 17. ΛΙΝΤΟ 18. ΕΛΠΙΔΕΣ

48 43 33 28 28 28 27 26 25 23 22 20 19 18 17 13 13 3

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1. ΠΟΡΟΣ 2. Ο.Φ. ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 3. ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 4. ΤΡΙΤΩΝΙΑ 5. ΝΕΟΙ ΕΡΓΟΤΕΛΗ 6. ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥ 7. ΑΣΗΜΙ 8. Ε.Γ.Ο.Η 9. ΔΙΑΣ 10. ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 11. Α.Ο.ΚΑΜΙΝΙΩΝ 12. ΔΩΡΙΕΑΣ 13. ΔΟΞΑ ΓΑΛΙΑΣ 14. ΡΑΥΚΟΣ 15. ΡΟΥΒΑΣ 16. ΝΕΟΙ ΗΡΟΔΟΤΟΥ

46 37 36 31 28 27 24 23 22 17 16 15 14 14 14 11

ΕΠΟΜΕΝΗ

παιχνίδια του σαββατοκύριακου, με τον έμπειρο προπονητή να αξιολογεί τα δεδομένα που προέκυψαν από τα αποτελέσματα. Ζητούμενο για τον ΟΦΗ, όπως έχουν τονίσει κατ’ επανάληψη οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές, είναι να διατηρήσει τη δική του ισορροπία. Από τη μια να διαχειριστεί σωστά όλες τις καταστάσεις που μπορεί να βρει μπροστά του, κι από την άλλη να συνεχίσει με διάρκεια στα νικηφόρα αποτελέσματα. Οι κινήσεις που έγιναν στο μεταγραφικό «παζάρι» του Ιανουαρίου πρόσθεσαν ποιότητα και βάθος στο ρόστερ, καθώς η Football League είναι ένα πρωτάθλημα με... φθορά (κάρτες κ.τ.λ.). Η προσοχή όλων είναι πλέον στραμμένη στο παιχνίδι της επόμενης αγωνιστικής με τη Βέροια εντός έδρας. Μάλιστα, είναι πιθανό η αναμέτρηση αυτή από Κυριακή να πάει Σάββατο, αφού έχει γίνει σχετικό αίτημα.

Το Σάββατο (10/2) στις 17:00 με τη Βέροια To Σάββατο (10/2) στις 17:00 αντί την Κυριακή (11/2) στις 15:00 που είχε αρχικά οριστεί θα γίνει το παιχνίδι του ΟΦΗ με την Βέροια στο Γεντί Κουλέ, για την 16η αγωνιστική της Football league. H Football league απάντησε θετικά στο αίτημα του ΟΦΗ, για αλλαγή ημέρας του αγώνα, λόγω του καρναβαλιού που θα γίνει την Κυριακή το μεσημέρι στο κέντρο του Ηρακλείου. Το παιχνίδι ΟΦΗ - Βέροια θα καλυφθεί από την WEB-TV της ΕΡΤ. Στα αγωνιστικά την Τρίτη (6/2) επιστρέφουν στις προπονήσεις οι παίκτες του ΟΦΗ, μετά το διήμερο ρεπό που τους έδωσε ο Νίκος Παπαδόπουλος. Το ιατρικό επιτελείο του ΟΦΗ θα αξιολογήσει τους τραυματίες Λεάλ, Κοιλιάρα και Ντίνα, για το κατά πόσο θα είναι στην διάθεση της τεχνικής ηγεσίας για το παιχνίδι με τη Βέροια που θα γίνει τελικά το Σάββατο (10/2, 5μμ) στο Γεντί Κουλέ. Ειδικά για τον Ντίνα, οι πιθανότητες να αγωνιστεί στο παιχνίδι, είναι πολλές.

Α2 ΕΠΣΗ 17η Aγων.

ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΦΕΒΡΟΥΑριου 2018 15:00 ΛΙΝΤΟ - Α.Ε.ΚΑΤΣΑΜΠΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΦΕΒΡΟΥΑριου 2018 15:00 Π.Α.Ο.ΚΡΟΥΣΩΝΑ - ΤΥΛΙΣΟΣ ΜΙΝΩΙΚΗ - ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ - ΖΑΡΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ - ΦΑΙΣΤΟΣ ΓΙΟΥΧΤΑΣ - ΑΛΜΥΡΟΣ ΓΟΡΤΥΣ - ΡΩΜΑΝΟΣ ΜΟΙΡΕΣ - ΠΑΝΟΜ Α.Ο.ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΗΡ.

Β2 ΕΠΣΗ 15η Aγων. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΟΛΥΜ.ΜΑΛ. ΔΕΙΛΙΝΩΝ ΠΑΟ - ΘΕΡΙΣΟΣ 1978 Ο.Φ.Η. 94 - ΡΟΚΑ ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙ - ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ ΔΑΜΑΣΤΑ - ΠΑΛΙΑΝΗ 2008 ΠΥΡΓΙΩΤΙΣΣΑ - ΝΕΟΙ ΑΛΜΥΡΟΥ Ρεπό: ΑΣΙΤΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΔΑΜΑΣΤΑ 2. ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 3. ΝΕΟΙ ΑΛΜΥΡΟΥ 4. ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙ 5. ΔΕΙΛΙΝΩΝ ΠΑΟ 6. ΠΑΛΙΑΝΗ 2008 7. Ο.Φ.Η. 94 8. ΑΣΙΤΕΣ 9. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΜΑΛ 10. ΡΟΚΑ 11. ΠΥΡΓΙΩΤΙΣΣΑ 12. ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 13. ΘΕΡΙΣΟΣ 1978

3-7 1-2 1-0 1-4 5-0 1-4

36 33 32 25 22 20 19 17 15 11 11 6 5

ΕΠΟΜΕΝΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΦΕΒΡΟΥΑριου2018 15:00

ΘΕΡΙΣΟΣ 1978 - ΠΥΡΓΙΩΤΙΣΣΑ ΠΑΛΙΑΝΗ 2008 - ΑΣΙΤΕΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΦΕΒΡΟΥΑριου 201812:00

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ - ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙ Ο.Φ.Η. 94 - ΔΑΜΑΣΤΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΦΕΒΡΟΥΑριου 201815:00

ΝΕΟΙ ΑΛΜΥΡΟΥ - ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ ΡΟΚΑ - ΔΕΙΛΙΝΩΝ ΠΑΟ Ρεπό: ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Β1 ΕΠΣΗ 15η Aγων. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΚΑΝΑΡΙΑ ΕΡΓΟΤΕΛΗ - ΒΟΝΗ 1-1 ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ - ΕΡΜΗΣ ΑΤΣ. Αναβλήθηκε ΔΙΑΓΟΡΑΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ 3-2 ΔΟΞΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΜΟΧΟΣ 3-2 ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΓΑΡΙΠΑ 1-2 ΠΗΓΑΣΟΣ - ΧΑΡΑΥΓΗ 0-4 ΓΟΥΒΩΝ ΠΑΟ - ΝΕΟΙ ΜΙΝΩΙΚΗΣ 3-0 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΔΙΑΓΟΡΑΣ 38 2. ΓΟΥΒΩΝ ΠΑΟ 35 3. ΜΟΧΟΣ 27 4. ΒΟΝΗ 25 5. ΕΡΜΗΣ ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΥ 23 6. ΚΑΝΑΡΙΑ ΕΡΓΟΤΕΛΗ 23 7. ΕΘΝΙΚΟΣ 18 8. ΓΑΡΙΠΑ 18 9. ΝΕΟΙ ΜΙΝΩΙΚΗΣ 17 10. ΠΗΓΑΣΟΣ 15 11. ΔΟΞΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 14 12. ΧΑΡΑΥΓΗ 12 13. ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ 10 14. ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 9 ΕΠΟΜΕΝΗ

ΕΠΟΜΕΝΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΦΕΒΡΟΥΑριου 2018 15:00 ΝΕΟΙ ΕΡΓΟΤΕΛΗ - ΔΩΡΙΕΑΣ ΡΑΥΚΟΣ - ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ ΔΙΑΣ - ΠΟΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΦΕΒΡΟΥΑριου 2018 15:00 Α.Ο.ΚΑΜΙΝΙΩΝ - Ο.Φ. ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΤΡΙΤΩΝΙΑ ΡΟΥΒΑΣ - ΑΣΗΜΙ ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥ - ΝΕΟΙ ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΔΟΞΑ ΓΑΛΙΑΣ - Ε.Γ.Ο.Η

ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΦΕΒΡΟΥΑριου 2018 15:00 ΒΟΝΗ - ΓΑΡΙΠΑ ΜΟΧΟΣ - ΚΑΝΑΡΙΑ ΕΡΓΟΤΕΛΗ ΧΑΡΑΥΓΗ - ΔΟΞΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΦΕΒΡΟΥΑριου 2018 17:30 ΝΕΟΙ ΜΙΝΩΙΚΗΣ - ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΦΕΒΡΟΥΑριου 2018 15:00 ΕΡΜΗΣ ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΥ - ΟΜ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ - ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΠΗΓΑΣΟΣ - ΓΟΥΒΩΝ ΠΑΟ

Γ ΕΠΣΗ 14η Aγων.

Superleague 20η Aγων. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΕΣΣΑΡΑΣ - ΙΝΙ 2-4 Π.Ο. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΚΟΡΑΚΑΣ 4-3 ΓΩΝΙΕΣ - ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟ ΑΣ ΗΡΑΚΛΕ 0-5 ΧΕΙΜΑΡΟΣ - ΚΟΥΝΑΒΟΙ 3-0 ΔΑΦΝΕΣ - ΑΕ ΚΑΜΗΛΑΡΙΟΥ 2-1 ΟΦΑΜ - ΠΗΓΑΪΔΑΚΙΑ 3-3 ΤΗΓΑΝΙΤΗΣ Α.Σ.Η. - ΠΑΤΟΥΧΑΣ 1-4

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ.-Α.Ο. ΞΑΝΘΗ 1-1 Α.Ε.Λ.-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 0-0 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 0-0 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-Π.Α.Ο.Κ. 1-3 ΛΑΜΙΑ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 1-1 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-Α.Ο.Κ. 2-0 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-A.E.K. 1-2 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. ΧΘΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1 Π.Α.Ο.Κ. 2 A.E.K. 3 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 4 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 5 Α.Ο. ΞΑΝΘΗ 6 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 7 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. 8 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 9 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 10 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 11 Α.Ε.Λ. 12 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 13 ΛΑΜΙΑ 14 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. 15 Α.Ο.Κ. 16 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ

1. ΙΝΙ 2. ΟΦΑΜ 3. Π.Ο. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 4. ΧΕΙΜΑΡΟΣ 5. ΚΟΥΝΑΒΟΙ 6. ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟ ΑΣ ΗΡΑΚΛΕ 7. ΠΑΤΟΥΧΑΣ 8. ΠΗΓΑΪΔΑΚΙΑ 9. ΤΗΓΑΝΙΤΗΣ Α.Σ.Η. 10. ΔΑΦΝΕΣ 11. ΑΕ ΚΑΜΗΛΑΡΙΟΥ 12. ΚΟΡΑΚΑΣ 13. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΕΣΣΑΡΑΣ 14. ΓΩΝΙΕΣ

37 33 26 25 25 23 20 20 20 15 13 5 4 1

ΕΠΟΜΕΝΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ10 ΦΕΒΡΟΥΑριου2018 15:00

ΧΕΙΜΑΡΟΣ - ΤΗΓΑΝΙΤΗΣ Α.Σ.Η. ΠΗΓΑΪΔΑΚΙΑ - ΓΩΝΙΕΣ ΚΑΠΕΤΑΝ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΡΑΚΑΣ - ΔΑΦΝΕΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΦΕΒΡΟΥΑριου 201811:00

ΚΟΥΝΑΒΟΙ - ΟΦΑΜ ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟ ΑΣ ΗΡΑΚΛΕ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΕΣΣΑΡΑΣ ΙΝΙ - ΑΕ ΚΑΜΗΛΑΡΙΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΦΕΒΡΟΥΑριου 201815:00

ΠΑΤΟΥΧΑΣ - Π.Ο. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΠΟΜΕΝΗ

10-11 & 12 ΦΕΒΡΟΥαριου 2018 Α.Ο. ΞΑΝΘΗ-Α.Ο.Κ. ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΛΑΜΙΑ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ.-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ A.E.K.-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Π.Α.Ο.Κ.-Α.Ε.Λ.

46 44 42 38 28 28 28 24 24 22 22 0 20 14 14 9


Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018

51

Αθλητικά

Γλύτωσε το βαθμό στο τέλος η ΑΕΜ με Ποτηράκη!

«Καθάρισε» νωρίς ο ΠΑΝΟΜ, 3-1 τον ΑΟ Τυμπακίου

Εντός έδρας επικράτηση για τον ΠΑΝΟΜ που «καθάρισε» από νωρίς τον ΑΟ Τυμπακίου, με σκορ 3-1 και διατήρησε την διαφορά των 5 βαθμών από την κορυφή όπου βρίσκεται ο Γιούχτας. Ο Μυλωνάς άνοιξε το σκορ για τους Μαλιώτες στο 15ο λεπτό ενώ στο 17’ ο Μανιαδής διπλασίασε τα τέρματα των γηπεδούχων. Στο 28’ ο Μυλωνάς με δεύτερο προσωπικό γκολ έδωσε αέρα τριών τερμάτων για τον ΠΑΝΟΜ. Η ομάδα του ΑΟΤ κατάφερε να μειώσει στο 33’ σε 3-1 με τον Μαρακομιχελάκη. ΠΑΝΟΜ: Ζαχαριουδάκης, Λαδιανός, Διαμαντάκης (46’ Σωμαράκης), Κολλιακουδάκης (73’ Κατσούλης), Αραβιάκης, Μαυρίδης, Μυλωνάς, Συσκάκης, Μανιαδής (80’ Νικολί), Φουκαράκης (90’ Φανουράκης) ΑΟ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ: Σπανός, Χαλκιαδάκης (46’ Γιαννακάκης), Τριάντης, Χριστοδουλάκης Γ., Σκουτέλης (68’ Κοροένε), Κουρουθιανάκης, Φλόρενς, Αναγνωστάκης, Μαρακομιχελάκης (86’ Χριστοδουλάκης Ι.), Κουτεντάκης (60’ Πολυχρονάκης)

Μετά από ένα παιχνίδι με αρκετά νεύρα , ένταση και μονομαχίες η ΑΕΜ κατάφερε έστω και στα τελευταία δευτερόλεπτα να ισοφαρίσει σε 1-1 τον Αλμυρό μετά από γκολ του Ποτηράκη σώζοντας έτσι ένα σημαντικό βαθμό για τη συνέχεια. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 43’ με τον Μανωλάκη, ενώ οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν στις καθυστερήσεις με τον Ποτηράκη! Αλμυρός: Μαλλιωτάκης, Αποστολάκης (56΄ Παπαδόπουλος), Καφετζόπουλος, Απλαδάς Α., Κλάδος, Μανωλακάκης, Στρατήγης Α. (84’ Σταυρακάκης), Βελιβασάκης, Στρατήγης Π., Απλαδάς Η.(67’ Μαραγκάκης), Σακλαμάκης (87’ Σχοιναράκης) Μοίρες: Σωπασής, Μασέλης, Χαλιλάι, Καλεμάκης, Φανουράκης (87’ Καργάκης), Κιόρι (75’ Τσαΐνης), Φραγκιαδάκης, Βιδάκης (79’ Προβιδάκης), Ποτηράκης, Ηλιάκης, Κεφάκης

Δήλωση Φινοκαλιώτη

«Ήταν ένα νευρικό παιχνίδι με πολλές μονομαχίες. Το θετικό είναι ότι ισοφαρίσαμε έστω και στην τελευταία φάση. Καλή συνέχεια στον Αλμυρό εμείς κοιτάμε το επόμενο δύσκολο παιχνίδι.»

Μοιρασιά στους Βώρρους Φαιστός και Γόρτυς 1-1

Μετά από ένα ενδιαφέρον και θεαματικό παιχνίδι Φαιστός και Γόρτυς ήρθαν ισόπαλες 1-1 την Κυριακή στους Βώρρους. Το σκορ διαμορφώθηκε μέσα σε διάστημα τριών λεπτών, όταν στο 57’ ο Κεφάκης έβαλε μπροστά στο σκορ την Γόρτυνα, όμως η χαρά της κράτησε πολύ λίγο καθώς δύο λεπτά αργότερα ο Ντισπυράκης έφερε το ματς εκ νέου στα ίσια. Εκτός από τα δύο γκολ είχαμε ένα δοκάρι στο 15’ για την Γόρτυνα με τον Νικηταρά.

Αποσύρεται από το πρωτάθλημα της Α1 ΕΠΣΗ ο ΠΑΟΚρουσώνα! Με αφορμή τα όσα έγιναν στο ματς Λίντο - ΠΑΟΚρουσώνα, όπου ολοκληρώθηκε με επεισοδιακό τρόπο, η Διοίκηση του ΠΑΟΚρουσώνα αποφάσισε να αποσυρθεί από το πρωτάθλημα της Α1 ΕΠΣΗ. Στη συνεδρίαση του Σαββάτου αποφασίστηκε να αποχωρήσει η ομάδα του από το πρωτάθλημα, ενώ όπως αναφέρει η ανακοίνωση την προσεχή Τετάρτη έχει προγραμματιστεί Γενική Συνέλευση με το σύνολο των κατοίκων του χωριού προκειμένου να γίνει επίσημη αυτή η απόφαση! Αναλυτικά η ανακοίνωση «H διοίκηση του ΠΑΟΚρουσώνα μετά από έκτατο Δ.Σ που πραγματοποιήθηκε στις 3 Φεβρουάριου και ώρα 18:30 αποφάσισε την αποχώρηση της ομάδας από το πρωτάθλημα της Α1 ΕΠΣΗ Ηρακλείου και την Τέταρτη έχει προγραμματιστεί Γενική Συνέλευση με το σύνολο των κατοίκων του χωριού προκειμένου να αποχωρήσει η ομάδα επίσημα από το πρωτάθλημα». Μπλόφα ή αλήθεια ; Θα δείξει!

Φαιστός: Δημητριάδης, Σκαντζάκης, Παπαδάκης Σ., Καραμανιτάκης (90’ Χανιωτάκης), Ντισπυράκης (86’ Παπαδάκης Ν.), Παπαδάκης Γ., Φραγκιαδάκης, Καραλάκης (80’ Ναβροζίδης), Παπαδάκης Α., Γκερεδάκης, Ντρέκα (57’ Μπέρμπερι) Γόρτυς: Ανδρικάκης, Μπαλωμένος, Ξαγοραράκης, Κωστάκης, Αντουράκης, Κοκολάκης, Κεφάκης, Μαθιουδάκης, Νικηταράς, Κοζυράκης, Παπαγγελής


52

Αθλητικά

Ήρθε για …καφέ στο Ζαρό ο Γιούχτας 1-5 την τοπική ομάδα! Τα άλλα δυο γκολ του Γιούχτα σημειώθηκαν από τον πρώτο σκόρερ του πρωταθλήματος της Α1 ΕΠΣΗ Ζανελάρι (έφτασε τα 17 γκολ) και τον Ανωγειανάκη. Το μοναδικό γκολ των γηπεδούχων πέτυχε ο Λογοθέτης ο οποίος μείωσε προσωρινά στο 35’σε 1-2. ΖΑΡΟΣ: Μήτρου, Κοζυράκης (48’ Κλαπάκης), Πολυμερίδης Ι., Γενιτσαρίδης, Λογοθέτης, Φραγκιαδουλάκης, Λιοδάκης (75’ Παραθύρας), Πουλάκης (70’ Χελά), Μεταξάκης Αντ., Μεταξάκης Ν. (10’ λ.τρ. Ρομπάκης), Νταβιγλάκης ΓΙΟΥΧΤΑΣ: Δημαράκης, Κασσωτάκης, Νικηφόρος, Μανουσάκης, Κεφαλούκος, Μαρκάκης (80’ Βαρδής), Καστελλιανάκης (80’ Σφυρογιαννάκης), Μαυρομάτης (76’ Τζουβάρας), Ζανελάρης, Ανωγειανάκης, Νοκάι (60’ Σεληνιωτάκης)

Οι κλήσεις για προπόνηση των Μικτών Χτες Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου ορίστηκε η προπόνηση της Μικτής Νέων ΕΠΣΗ. Ο ενωσιακός προπονητής κ. Γιάννης Χατζησεβαστός κάλεσε τους κάτωθι ποδοσφαιριστές στο γήπεδο της Μινωικής: Αναλυτικά τα ονόματα . Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑ 1 ΝΕΟΚΟΣΜΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ19 ΟΦΗ 2 ΨΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 3 ΛΙΛΟ ΕΡΛΙΝΤ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 4 ΒΟΡΓΙΑΣ ΜΑΝΟΣ ΠΟΑ 5 ΓΩΝΙΩΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΑ 6 ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 7 ΚΑΤΣΑΜΑΝΗΣ ΙΩΡΓΟΣ ΑΛΜΥΡΟΣ 8 ΣΤΑΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 9 ΓΚΙΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 10 ΣΑΒΟΥΙΔΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ ΛΙΝΤΟ 11 ΖΗΔΙΑΝΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΙΝΤΟ 12 ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΙΝΤΟ 13 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ ΟΦΗ 14 ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΟΦΗ 15 ΣΜΠΩΚΟΣ ΜΑΝΟΣ ΟΦΗ 16 ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ ΤΙΤΟΣ ΟΦΗ 17 ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΟΦΗ 18 ΤΣΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΟΦΗ 19 ΓΚΛΕΖΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΟΦΗ 20 ΠΑΚΙΟΥΦΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΦΗ 21 ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ ΟΦΗ 22 ΡΟΔΙΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΦΗ

Την Τρίτη οι Παίδες λευσης των ποδοσφαιριστών της Μικτής να είναι στις 15:30. Οι ποδοσφαιριστές που καλούνται στην προπόνηση της Τρίτης και το φιλικό της Τετάρτης είναι οι κάτωθι: ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ: ΤΣΕΡΟΣ ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ Γ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΡΕΘΕΜΙΩΤΑΚΗΣ ΝΤΟΛΑΚΑΪ ΛΙΝΤΟ: ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ ΠΟΑ: ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ ΡΟΥΚΑ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΟΦΗ:

Ανεβαίνει το Άσημι, κατεβαίνει η Δόξα Πιο ουσιαστική η ομάδα του Ασημίου κατάφερε ύστερα από καλή εμφάνιση να κερδίσει με το «καθαρό» 3-0 την Κυριακή την Δόξα Γαλιάς στο γήπεδο της. Το σκορ άνοιξε στο 17΄ο Χατζάκης για να έρθει λίγο αργότερα ο Χαλκιαδάκης να κάνει το 2-0. .Το τελικό 3-0 διαμόρφωσε στο 55΄ ο Γιαννουλάκης. Ασήμι : Ντάγκινης, Ξαφέρι (Βέλογλου), Κουντεντάκης, Παξιμαδάς, Χατζηπαυλίδης, Αντωνάκης, Στρατάκης ,Βαρδάκης, Χατζάκης, Χαλκιαδάκης Γιαννουλάκης Δόξα Γαλιάς:Καρταλιαννάκης (46 Φανουράκης),Ρινακάκης, Φυντικάκης, Βαφάκης, Τσιτερής, Χαρίσκος, Μπιμπάκης(75 Καργάκης),Ρινακάκης (46 Κυπράκης),Νικολακάκης, Μπιμπάκης, Χαμηλάκης

Με τον Άγγελο Καστελλιανάκη να πετυχαίνει χατ-τρικ ο Γιούχτας πέρασε εύκολο απόγευμα στον Ζαρό όπου επικράτησε με το ευρύ 1-5 της τοπικής ομάδας.

Ο ενωσιακός προπονητής της Μικτής Παίδων ΕΠΣΗ προγραμμάτισε προπόνηση για σήμερα Τρίτη 6 Φεβρουαρίου και ώρα 14:15 στο γήπεδο της Μινωικής. Αύριο Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου και ώρα 16:30 θα γίνει φιλικό παιχνίδι με την ομάδα του Εργοτέλη (γεν. 2004) στο Μαρτινέγκο, με την ώρα προσέ-

Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018

ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΧΑΣΟΥΡΑΚΗΣ ΑΜΑΝΑΚΗΣ Χ. KOYTANTOΣ ΧΩΡΑΪΤΗΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑϊΚΟΣ: ΚΑΚΟΥΛΑΚΗΣ KΩΤΤΗΣ ΚΑΜΗΛΑΡΙ: ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧ. ΑΟ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ Ι.

Με τέσσερις συν ένα νεαρό από την ακαδημία ενισχύθηκε ο ΑΟΜ Καπετάν Μιχάλης Κόρακας Έχοντας ως στόχο την βοήθεια των νεαρών ποδοσφαιριστών του από έμπειρους στο πρωτάθλημα της Γ΄ ΕΠΣΗ, ο Αθλητικός όμιλος Μεσσαράς Καπετάν Μιχάλης Κόρακας απέκτησε την μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου τέσσερις ποδοσφαιριστές, ενώ ενισχύθηκε με τον νεαρό Γιώργο Πένκιου που προέρχεται από την ακαδημία του Κόρακα. Συγκεκριμένα οι τέσσερις ποδοσφαιριστές που ενίσχυσαν το ρόστερ της ομάδας είναι οι Πετράκης Δημήτρης από Δόξα Γαλιάς, Χαριτάκης Μάριος από Γόρτυνα, Καλπουτζάκης Στέλιος από Δόξα Γαλιάς και Ηλιάκης Παντελής από Κόρακα, ενώ εκδόθηκε ένα ακόμα δελτίο ποδοσφαιριστή που προέρχεται από την ακαδημία του Κόρακα, αυτό του Γιώργου Πένκιου.

Πεντάδα ενίσχυσης για τη Δόξα Γαλιάς Με πέντε παίχτες ενισχύθηκε το ρόστερ της Δόξας Γαλιάς, καθώς την μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου απέκτησε τους : Άγγελο Χαρίσκο που είναι κεντρικός αμυντικός 26 ετών και προέρχεται από το πρωτάθλημα του Λασιθίου, Λάμπη Νικολακάκη που αγωνίζεται ως μπακ, αλλά και κεντρικός αμυντικός, τον τερματοφύλακα Σταύρο Μανιουδάκη, τον μέσο Γιώργο Κουνδουράκη και τον μπακ-χαφ Βαγγέλη Κασσελούρη. Η διοίκηση της Δόξα Γαλιάς ανακοίνωσε τα πέντε μεταγραφικά αποκτήματα, ενώ δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει και τον Θοδωρή Νταουσιάνη που πλέον συνεχίζει στον Ηρακλή Νιπιδιτού.


Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018

53

Αθλητικά

Κύπελλο ΕΠΣΗ:

Πήρε δύσκολα την πρόκριση στους «4» η ΑΕΜ 3-2 τον Ζαρό στο στάδιο Σε ένα σκληρό αλλά θεαματικό παιχνίδι με όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά ενός κλασσικού τοπικού ντέρμπι, η ΑΕΜ κατάφερε να κερδίσει την Τετάρτη απόγευμα με 3-2 τον Ζαρό στο στάδιο Μοιρών και να προκριθεί έστω και δύσκολα στα ημιτελικά του θεσμού. Τα γκολ της ΑΕΜ πέτυχαν οι Ποτηράκης , Βιδάκης και Ιερωνυμάκης ενώ για το Ζαρό σκόραραν οι Πουλάκης, Μεταξάκης. ΜΟΙΡΕΣ: Σωπασής, Μασέλης, Παρθενιάδης, Φανουράκης, Ιερωνυμάκης, Μόντι, Κιόρι, Βιδάκης, Ποτηράκης (72΄ Τσαϊνης), Ηλιάκης (88΄ Προβιδάκης), Κεφάκης (62΄ Φραγκιαδάκης). ΖΑΡΟΣ: Μήτρου, Κοζυράκης, Πολυμερίδης Γ., Γενιτσαρίδης (85΄ Παραθύρας), Λογοθέτης, Φραγκιαδουλάκης, Λιοδάκης, Πουλάκης (45’λ.τ.Ρουμπάκης), ΜεταξάκηςΝ., Νταβιγλάκης (70΄ Αλμπαντάκης), Μεταξάκης Α. Στο άλλο παιχνίδι που έγινε στα Μάλια μεταξύ ΠΑΜΟΝ και Γιούχτα η γηπεδούχος ομάδα πήρε την πρόκριση στην παράταση όπου κέρδισε 3-2 , ενώ η κανονική διάρκεια έληξε 2-2 .

Νέα νίκη η Αγία Βαρβάρα 2-4 το ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ Νικηφόρα συνέχισε η Αγία Βαρβάρα στο γήπεδο του Ραύκου όπου καλύτερη επιβλήθηκε του ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ με 2-4 . Η νίκη αυτή διατήρησε την Αγία Βαρβάρα στην 3ηθέση της βαθμολογίας με 36 βαθμούς Το 0-1 σημείωσε στο 20΄ο Μαυρομάτης , ενώ στο 41 ο Χριστοφοράκης ισοφάρισε σε 1-1 .Το 1-2 πέτυχε ο Κοζορώνης Δ. στο 43΄ , ενώ το Αθλόπολις ισοφάρισε εκ νεόυ στο 73΄με τον Σεΐκ σε 2-2. Το τελικό 2-4 είχε άρωμα ...Κοζορώνη καθώς στο 78΄ ο Νίκος έκανε το 2-3 και στο 83΄ ο Κοζορώνης Δ το 2-4.

Γ’ ΕΠΣΗ:

Μεγάλη νίκη για Χείμαρο και Πατούχα Αίσθηση προκάλεσε η εκτός έδρας νίκη του Πατούχα επί του Τηγανίτη με 1-4 ενώ με νίκη προχώρησε και ο Χείμαρος επί των Κουνάβων με 3-0. Η Αναγέννηση ηττήθηκε από το ΙΝΙ με 2-4 ενώ οι Νέοι Μοιρών ήρθαν ισόπαλοι με τον ΟΦΑΜ εκτός έδρας. Πολλά γκολ στο ΠΟΗ – Κ.Μ. Κόρακας με δύσκολη νίκη του πρώτου (4-3).

Μπάσκετ ΕΚΑΣΚ:

Εκτός έδρας ήττα ο ΓΑΣ Μεσσαράς , 66-50 από τον Εργοτέλη Την ήττα με 66-50 γνώρισε ο ΓΑΣ Μεσσαράς από τον Εργοτέλη ο οποίος παρέμεινε έτσι στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα της ΕΚΑΣΚ. Έγινε ένα παιχνίδι αρκετά σκληρό που είχε και δύο αποβολές για τους φιλοξενούμενους. Πιο συγκεκριμένα, στα μέσα της 2ης περιόδου αποβλήθηκε ο προπονητής της Μεσαράς, Διογένης Δαριβιανάκης, με δεύτερη τεχνική ποινή, ενώ του κρατήθηκε και η ταυτότητα για ένα χαρακτηρισμό που έκανε. Αυτό σημαίνει ότι θα κληθεί σε απολογία και πιθανότατα θα τιμωρηθεί. Θεωρείται δεδομένο ότι θα απουσιάσει από το επόμενο παιχνίδι της ομάδας του με τον Κύδωνα στις Μοίρες. Λίγο αργότερα, και συγκεκριμένα στην 3η περίοδο, αποβλήθηκε και ο Γρηγόρης Κατσαπρακάκης, καθώς χρεώθηκε με δεύτερο αντιαθλητικό φάουλ. Οι Μεσαρίτες εξέφρασαν παράπονα για τη διαιτησία των κ. Μπανασάκη και Μαραγκάκη, θεωρώντας ότι ήταν μονόπλευρα αυστηροί. Όσον αφορά στο παιχνίδι, ήταν ισορροπημένο στο ξεκίνημά του, όμως στο δεύτερο δεκάλεπτο ο Εργοτέλης πήρε μια διαφορά, την οποία διατήρησε ως το φινάλε. Τα δεκάλεπτα: 13-13, 32-23 (ημίχ.), 50-38, 66-50. ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ (Γ. Βισκαδουράκης): Μανιαδής 6, Αθανασιάδης 8, Χωματάς 4, Βερτούδος 12 (1), Καλογεράκης 2, Δαπουλάκης 2, Χασάπης 18 (1), Χριστοδούλου 2, Νησωτάκης 3, Αμπαδιωτάκης, Κομψέλης 4, Σκανδαλάκης 5 (1).

ΜΕΣΑΡΑ (Δ. Δαριβιανάκης): Πατεράκης, Δαριβιανάκης Ελ., Τζωρτζακάκης 3 (1), Καμπιτάκης 13 92), Κατσαπρακάκης 9 (1), Μακράκης 8, Χαραλαμπάκης 2, Σειραγάκης 6, Δαριβιανάκης Εμμ. 4, Στεφανουδάκης 5 (1). Τα αποτελέσματα (13η αγων.) Κύδων-ΑΣΗ Τηγανίτης 81-32 Εργοτέλης-Μεσαρά 66-50 Ακρωτήρι-Ηρόδοτος 50-62 Πεδιάδα-Δειλινό 48-72 Η βαθμολογία Εργοτέλης 22 Κύδων 21 Δειλινό 20 Ηρόδοτος 19 ΓΑΣ Μεσαράς 19 Πεδιάδα 17 Α.Ο. Ακρωτηρίου 13 Ακαδημία Ρεθ. 12 ΑΣΗ Τηγανίτης 12

Η επόμενη Μεσαρά Κύδων Ηρόδοτος Εργοτέλης Δειλινό Ακρωτήρι Ακαδημία Ρεθ. Πεδιάδα ΑΣΗ Τηγανίτης Ηράκλειο Μεσαρά Κύδων Ηρόδοτος Εργοτέλης Δειλινό Ακρωτήρι Ακαδημία Ρεθ. Πεδιάδα ΑΣΗ Τηγανίτης Ηράκλειο ΕΦΗΒΩΝ: ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΣΑΡΑ - ΑΚ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 57-53 (ΠΑΡΑΤΑΣΗ)


54

Αθλητικά

Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018

Ένας μεσαρίτης στην αποστολή της Αναγέννησης Καρδίτσας Στην αποστολή της Αναγέννησης Καρδίτσας που την Κυριακή αγωνίστηκε με τον Εργοτέλη στο Παγκρήτιο, ήταν και ο μεσαρίτης ( Ο πατέρας του είναι παπάς, εφημέριος στο Καμηλάρι) ποδοσφαιριστής Ρουσάκης Μανώλης. Να θυμίσουμε ότι ο Μανώλης πήρε μεταγραφή στην ομάδα της Θεσσαλίας το Καλοκαίρι, αφού πρώτα αγωνίστηκε στον Πανθρακικό και στη συνέχεια στον Ερμή Ζωνιανών. Η ομάδα του βρίσκεται σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση το τελευταίο διάστημα η καθώς μετρά τρία συνεχόμενα ματς δίχως ήττα, ωστόσο την Κυριακή ηττήθηκε από τον Εργοτέλη με 1-0 .

1-0 ο Εργοτέλης την Καρδίτσα στο Παγκρήτιο

Ανέ μαζώναμε τσοι ελιές, εσύ κι εγώ ομάδι, σίγουρα μέσ΄ το λιόφυτο θα μου ΄βγαζες το λάδι…

Διπλή νίκη της ΑΕΚ επί του Ολυμπιακού μετά από 20 χρόνια Ιστορικές διαστάσεις αποκτά η νίκη της ΑΕΚ επί του Ολυμπιακού στο «Γ. Καραϊσκάκης» (1-2). Κι αυτό γιατί σε συνδυασμό με την άλλη μεγάλη ανατροπή απέναντι στους «ερυθρόλευκους» φέτος, το 3-2 του ΟΑΚΑ, κατάφερε να ντουμπλάρει τις νίκες απέναντί τους στο ίδιο πρωτάθλημα για πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια. Τότε η «Ένωση» είχε επικρατήσει 0-1 στο ΟΑΚΑ (έδρα του Ολυμπιακού τότε) με τον Ντέμη Νικολαΐδη να μπαίνει σαν αλλαγή και να αξιοποιεί την εξαιρετική πάσα του Τόνι Σαβέφσκι. Στη «ρεβάνς» της Νέας Φιλαδέλφειας ήταν ο Βεριντιάνο Μαρσέλο αυτός που με κοντινό σουτ από ασίστ του Γιώργου Δώνη είχε «γράψει» το τελικό 1-0.

Την 2η συνεχόμενη νίκη του και πρώτη εντός έδρας, σημείωσε ο Εργοτέλης επί της Αναγέννησης Καρδίτσας με 1-0 και με σκόρερ και πάλι τον Κάιπερς. Οι «κιτρινόμαυροι» πήραν το προβάδισμα λίγο πριν την ολοκλήρωση του ημιχρόνου όταν ο Μπουρσέλης κέρδισε το πέναλτι και ο Κάιπερς ανέλαβε την εκτέλεση… Ο τερματοφύλακας των φιλοξενουμένων αρχικά απέκρουσε όμως στην επαναφορά ο Βέλγος, με νέο σουτ, την έστειλε στα δίχτυα, κάνοντας το 1-0. Ο Εργοτέλης ήταν καλύτερος σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού και είχε τον απόλυτο έλεγχο απέναντι σε μία παθητική Αναγέννηση Καρδίτσας. Εργοτέλης (Τ. Γκώνιας): Λαδάς, Μπουρσέλης, Τσέλιος, Μαζουλουξής, Μπάτζιος, Νικολακάκης, Σταμόπουλος, Μπουτσάκης, Κάιπερς, Σταματάκος, Μπούζας. Αναγέννηση Καρδίτσας (Γ. Βαζάκας): Γκέκας, Καραγιάννης, Κωνσταντινόπουλος, Ρουσσάκης, Θεοδωράκης, Μπιτέλης, Σουντούρα, Σταματάκης, Τζέκος, Πλαβούκος, Χατζάρας.

Ακόμα δύο αξιόλογοι ποδοσφαιριστές στη Γόρτυνα Συνεχίζεται η μεταγραφική ενίσχυση του ρόστερ της Γόρτυνας με δύο ακόμα αξιόλογους ποδοσφαιριστές. Ο Ανδρέας Δημήτρης, που επέστρεψε αφού και πέρυσι αγωνιζόταν με τα χρώματα της Γόρτυνας ενώ μετά πήγε στον Ανθεστίωνα και ο 17χρονος Βλαχάκης-Βιτσάκης Γιώργος που μέχρι σήμερα αγωνιζόταν στα Κανάρια Εργοτέλη.


55

Αθλητικά

Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018

Στην κορυφή της Ευρώπης η Κέλλυ Κυδωνάκη ! Χρυσό μετάλλιο μετά από πέντε σερί νίκες! Εκπληκτική παρουσία πραγματοποίησε η 16χρονη Κέλλυ Κυδωνάκη στα +59kg στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Νέων Γυναικών στο καράτε, που διεξάγεται στο Σότσι της Ρωσίας! Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια πέτυχε τέσσερις διαδοχικές νίκες και προκρίθηκε στον τελικό της κατηγορίας της όπου αντιμετώ-

πισε την Αλιακσέγεβα από τη Λευκορωσία την οποία και νίκησε με 4-1 και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο! Νωρίτερα και κατά σειρά η Κυδωνάκη νίκησε την Ισμαϊλοβα (Αερμπαϊτζάν) με 4-0, τη Χάλκβιστ (Σουηδία) με 5-1, την Μπετσίροβιτς (Κροατία) με 3-0 και την Γέλζοβα (Σλοβενία) με 3-1.

Αναμφίβολα μια πολύ μεγάλη επιτυχία για το ελληνικό καράτε που μαζί με αυτό της Κυδωνάκη έχει ήδη κατακτήσει δύο μετάλλια στη Ρωσία. Είχε προηγηθεί το χάλκινο στο ομαδικό ΚΑΤΑ νέων γυναικών. Συγχαρητήρια σε όλους για την μεγάλη επιτυχία της Ελληνίδας καρατέκα και φυσικά στον προπονητή της κ. Σταυρουλαντωνάκη Μπάμπη και τους γονείς της που τη στήριξαν . Η ΤΕ ΚΑΡΑΤΕ Κρήτης συγχαίρει την Πρωταθλήτρια Ευρώπης πλέον Κέλλυ Κυδωνάκη ως εξής: «Πολλά συγχαρητήρια στην αθλήτρια και

πρωταθλήτρια της Κρήτης ΚΕΛΛΥ ΚΥΔΩΝΑΚΗ του ΑΠΣ ΦΑΙΣΤΟΣ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ για την 1η ΘΕΣΗ στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα καράτε που διεξάγεται στο Sochi της Ρωσίας . Η τοπική επιτροπή καράτε Κρήτης αισθάνεται περήφανη για την χρυσή επιτυχία της δικής μας πρωταθλήτριας , πολλά συγχαρητήρια και στον προπονητή της κ. Σταυρουλαντωνάκη Χαράλαμπο που με την επιτυχία αυτή δικαιώνεται ο αγώνας και οι θυσίες τους !!!» Πολλά – πολλά συγχαρητήρια και από το αθλητικό τμήμα του apopsilive.gr τόσο στην Κέλυ όσο και στον προπονητή της.

Pre League βόλεϊ Γυναικών:

Ήττα 3-0 του ΓΑΣΜεσαράς από τον Πανιώνιο Δεν τα κατάφερε στη Νέα Σμύρνη η γυναικεία ομάδα βόλεϊ του ΓΑΣΜ όπου το Σάββατο ηττήθηκε με 3-0 σετ και έχασε την ευκαιρία για την τετράδα. Με την ήττα του αυτή ο ΓΑΣΜ έμεινε στην 5η θέση με ένα βαθμό λιγότερο, ενώ ο Πανιώνιος με 28 βαθμούς κατέλαβε τέταρτη θέση. Οι «κυανέρυθρες» πήραν την ρεβάνς της ήττας του πρώτου αγώνα στο κλειστό Μοιρών και παράλληλα το πλεονέκτημα σε περίπτωση ισοβαθμίας καθώς είχαν χάσει με 3-1 Τα σετ: 3-0 (25-22, 25-20, 25-18) ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Ατσιδαύτης): Κωνσταντίνου, Λαγουδάκη, Παπαγεωργίου, Μπανίκα, Μπακοδήμου, Ευθυμίου / Μανιατογιάννη (λ), Φλιάκου, Γκουτιμένκο. ΜΕΣΣΑΡΑ (Ιωάννου): Αποστολάκη, Τσοπούλου, Ξαγοραράκη Γ., Ποδαδά, Μαυρέα, Ξαγοραράκη Β. / Σαμπάτη (λ), Γεωργιλά.

Τα άλλα ματς ΓΣ Πετρούπολης - ΑΟ Αιγάλεω 3 – 2 (25 – 18, 25 – 16, 13 – 25 , 21 – 25 , 15 – 13) ΑΕΚ- Λαμίας 2013 3 – 1 25– 21, 19 – 25, 25 – 17, 25 – 17 ΑΣΠ Απόλλων Ζηρίνειος ΑΟΝ 21– 25, 16 – 25, 14 – 25

0–3

Kυριακή 4/2/18 ΧΑΝΘ ΑΣΠ Θέτις 3-2 (25 - 23, 16 - 25, 20 - 25 , 25 - 22, 15 - 10) ΑΟ Ηλυσιακός - ΦΟ Βριλησσίων 3-0 (25 - 21, 25 - 12, 25 - 18)

16η Αγωνιστική Γήπεδο: Στ. Βενέτης 10/02/2018 16:00 ΑΟ Αιγάλεω-ΧΑΝΘ Γήπεδο: Μοιρών 10/02/2018 16:30 ΓΑΣ Μεσαράς-ΓΣ Πετρούπολης Γήπεδο: Χαλκιοπούλειο10/02/2018 18:00 ΑΟ Λαμίας 2013-ΑΟΗλυσιακός Γήπεδο: Γ. Γεννηματάς 10/02/2018 19:00 ΑΣΠ Θέτις ΑΣΠ ΑπόλλωνΓήπεδο: Βριλησσίων 10/02/2018 20:00 ΦΟ ΒριλησσίωνΓΣ ΠανιώνιοςΓήπεδο: Ζηρίνειο 11/02/2018 17:30 Ζηρίνειος ΑΟΝ ΑΕΚ

Βαθμολογία Θ. Ομάδα Βαθ. 1 ΑΣΠ Θέτις 41 2 ΑΟ Ηλυσιακός 36 3 ΑΕΚ 34 4 ΓΣ Πανιώνιος 28 5 ΓΑΣ Μεσσαράς 27 6 Ζηρίνειος ΑΟΝ 27 7 ΑΟ Αιγάλεω 23 8 ΑΟ Λαμίας 2013 16 9 ΦΟ Βριλησσίων 13 10 ΧΑΝΘ 12 11 ΓΣ Πετρούπολης 11 12 ΑΣΠ Απόλλων 2


56

ΚΛΙΚ

Επιμέλεια: Ζωγραφάκης Στέλιος - Φραγκιαδάκης Γιάννης

New generation Οι κτηνοτρόφοι νέας γενιάς, σαν τον εικονιζόμενο νεαρό με τις γαλότσες και το μπλουζάκι παραλλαγής, που συνεχίζουν μια πανάρχαια ασχολία (η οποία γίνεται και στις μέρες μας με τον ίδιο σχεδόν τρόπο που γινόταν χιλιάδες χρόνια πριν, προσφέροντας στον άνθρωπο κρέας, γάλα, τυροκομικά προϊόντα αλλά και μαλλί), έχουν μια επιπλέον παρέα, πέρα από τα αιγοπρόβατα και τα σκυλιά τους: Το κινητό τους. Τηλέφωνο αλλά και μέσο ποικιλότροπης επικοινωνίας και ψυχαγωγίας, συσκευή παιχνιδιών, τηλεόραση και ραδιόφωνο μαζί, το κινητό αποτελεί την ιδανική συντροφιά κάποιου που, εξ ανάγκης, περνά πολλές ώρες στις ερημιές, στα βουνά και στα μιτάτα. Εξ ου και το κινητό έχει αντικαταστήσει τη… φλογέρα που παλιά, πολύ παλιά όμως, αποτελούσε την «παρηγοριά» του κτηνοτρόφου, όταν αποτέλειωνε τις εργασίες του και αναζητούσε ώρες χαλάρωσης και ξεκούρασης. Όσο κι αν έχουν αλλάξει οι εποχές ωστόσο, η κατσούνα, αν κρίνουμε και από τον εικονιζόμενο, συνεχίζει να αποτελεί διαχρονικό αξεσουάρ.

Προσεχώς: Πρίγκιπας Λες και βγήκε σε αναζήτηση του… φιλιού κάποιας χαριτόβρυτης ύπαρξης που θα τον μεταμορφώσει στο άψε-σβήσε σε πρίγκιπα, ο βάτραχος της φωτογραφίας ξεπρόβαλε το κεφάλι του από το νερό (πηγής Ψηλορείτη- καθώς βρισκόμαστε στην περιοχή του Ζαρού) με βλέμμα όλο προσμονή. Επειδή, όμως, είναι δύσκολες εποχές για πρίγκιπες -και για όλους γενικώς- το συμπαθές εικονιζόμενο αμφίβιο, μάλλον μάταια θα περιμένει, η πραγματική ζωή, ως γνωστόν, μακράν απέχει από τα «happy end» των παραμυθιών. Το πιθανότερο είναι ο βάτραχος να εξαφανιστεί χωρίς να εμφανιστεί άλλος στη θέση του, καθώς οι εκπρόσωποι του είδους του που κάποτε αφθονούσαν στο Ζαρό και στην ευρύτερη περιοχή, όπως και οι καβροί και τα χέλια λόγω άφθονων νερών, τα τελευταία χρόνια έχουν λιγοστέψει δραματικά σε βαθμό εξαφανίσεως…

Αψίδα Τα κλαδιά από τις κουρμούλες του αμπελιού, που φωτογραφίσαμε στο Μορόνι Δήμου Φαιστού, καθώς έχουν τη μορφή καμάρας είναι σα να σχηματίζουν μια αψίδα. «Αψίδα… αλλοτινών θριάμβων» θα μπορούσε να συμπληρώσει κανείς, αναλογιζόμενος τα περασμένα μεγαλεία του αμπελουργικού κλάδου της Κρήτης που πέρασε χρυσές εποχές (στηρίζοντας την τοπική οικονομία και προσφέροντας δουλειά σε πολύ κόσμο που συνέρρεε σε συγκεκριμένες περιοχές του νησιού μας για να εργαστεί την εποχή του τρύγου), πριν περάσει στην εποχή της απαξίωσης και στον… ξεριζωμό πολλών αμπελιών αφού δεν απέδιδαν πια. Όσες οικογένειες διατηρούν το αμπελάκι τους είναι σα να διατηρούν ζωντανή τη μνήμη άλλων εποχών που για πολύ κόσμο συνοδεύεται από έντονες αναμνήσεις μια άλλης Κρήτης, χωρίς να λείπουν κι αυτοί που δεν συγκινούνται από το παρελθόν, θωρώντας το… «περσινά ξινά σταφύλια».

Φ 915  
Φ 915  
Advertisement