Page 1

ΑΘΛΗΤΙΚΑ Πλούσιο Φωτορεπορτάζ από τις διοργανώσεις του νότου

εβδομαδιαια ανεξαρτητη εφημεριδα  ΤΙΜΗ 1.20 €

www.apopsilive.gr

ΤΡΙΤΗ 8 μαϊου 2018  ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 928

ΑΡΔΕΥΣΗ: Πότισμα μόνο με σταγόνες, με απειλή προστίμων!

ΜΟΙΡΕΣ Σύσκεψη για τη Λειψυδρία & τις επιπτώσεις στην Άρδευση  σελ. 10-11

ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΣΤΑΓΟΝΟΜΕΤΡΟ  σελ.9

Ο ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ

Ο «Γιός του Ανέμου» στα Σχολεία του νότου

Ο ΛΟΓΙΟΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗΣ

Τιμητική εκδήλωση για τον Χαϊνη Δημήτριο Βαρούχα

 σελ.27

 σελ. 16


2

Τρίτη 8 Μαΐου 2018

Αλέξης Παπαχελάς

Δημοσιογράφος «Η μεγάλη πλειονότητα των σημαντικών υποθέσεων διαφθοράς στον τομέα των εξοπλισμών –και σε άλλους τομείς– αφορά ευρωπαϊκές εταιρείες. Και επειδή η διαφθορά είναι σαν το τανγκό, προφανώς χρειάζεται δύο για να ευδοκιμήσει. Όλα αυτά τα χρόνια που αναπαράγεται το στερεότυπο της διεφθαρμένης Ελλάδας, δεν έχουμε δει κάποια σοβαρή αυτοκριτική για τις μεθόδους και τα ήθη ευρωπαϊκών κολοσσών». Όπως και να χει, η διεφθαρμένη Ελλάδα κατέληξε εντελώς φθαρμένηγια πέταμα…

Άγγελος Στάγκος Αρθρογράφος

«Τα συμπτώματα της νευρικής κρίσης στην οποία έχει περιπέσει η κυβέρνηση Συρανέλ γίνονται όλο και πιο εμφανή τις τελευταίες εβδομάδες. Η συμπεριφορά της απέναντι στην απειλή της Τουρκίας είναι κωμικοτραγική, είναι σαφές ότι δεν μπορεί να διαχειριστεί στοιχειωδώς το προσφυγικό - μεταναστευτικό, το αφήγημα περί καθαρής εξόδου από το μνημόνιο διαψεύδεται πανηγυρικά ακόμη και από αρμόδιους υπουργούς (Τσακαλώτος), οι επιθέσεις λάσπης κατά των αντιπάλων της δεν αποδίδουν, η τήρηση υποσχέσεων προς τους δανειστές προκαλεί αντιδράσεις καθώς στενεύουν τα χρονικά περιθώρια, οι περικοπές συντάξεων και αφορολογήτου πλησιάζουν απειλητικά, γεγονότα όπως η παραίτηση Κριμιζή αφαιρούν και τα τελευταία υπολείμματα αξιοπιστίας, εκδηλώνεται όλο και περισσότερο η γκρίνια στον ΣΥΡΙΖΑ και στην Κοινοβουλευτική Ομάδα».

Σαν ζωγραφιά… Μεταφέροντας στον καμβά ένα βάζο με πολύχρωμα λουλούδια είναι σα να ζωγραφίζεις τον ίδιο το Μάϊο, ένα μήνα που -για να το πούμε με λίγο παλιομοδίτικο λογοτεχνικό οίστρο- είναι… «σαν ζωγραφιά» στον τεράστιο καμβά της φύσης! Η ομορφιά του μήνα αναμφισβήτητη- Διόλου τυχαίο το ότι κατά τον Πλούταρχο η ονομασία του Μαΐου (Maja) προήλθε από το όνομα της νύμφης Μαίας που ήταν η ομορφότερη από τις Πλειάδες τις επτά κόρες του Άτλαντα (Ατλαντίδες). Παρά το ότι ο παρών μήνας θεωρείται ως ο τελευταίος της Άνοιξης, είναι στην ουσία η κορύφωση της αφού το Καλοκαίρι δεν αρχίζει παρά δύο δεκαήμερα μετά το τέλος του, στις 21 Ιουνίου…

ÅÂÄÏÌÁÄÉÁÉÁ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ

ÌÅËÏÓ ÔÇÓ ÐÁ.Ä.Å. ÐÁÃÊÑÇÔÉÁ ÄÇÌÏÓÉÏÃÑÁÖÉÊÇ ÅÍÙÓÇ Ì.Ì.Å.

ÊÙÄÉÊÏÓ ÅÍÔÕÐÏÕ: 5606 ÅôÞóéåò óõíäñïìÝò: Éäéþôåò : 40 EYÑÙ Äçìïóßïõ – ÏÔÁ-Ôñáðåæþí : 90 EYÑÙ Ãéá ôçí êáôÜèåóç ôçò óõíäñïìÞò: Áñéèì. Ëïã. 1. ÅèíéêÞò ÔñÜðåæáò: 414/771173-56 2. Τράπεζα Πειραιώς: 6367-010195-821

ÉÄÉÏÊÔÇÔÇÓ ÅÊÄÏÔÇÓ - ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ Ã. ÌÁÈÉÏÕÄÁÊÇÓ Êéí.: 6944-524043

Ôçë: 28920 29102-103-104-105 Öáî: 28920 25225 Ãñáöåßá: 25ης Μαρτίου 345, (ÅèíéêÞ Ïäüò Ìïéñþí Ôõìðáêßïõ) Çñάêëåιο ÊñÞôçò Ô.Ê. 70400 E-mail: apopsi@mir.forthnet.gr Site: www.apopsilive.gr

Ä/íóç Äçìïóßùí Ó÷Ýóåùí & Marketing: Å. Ìáñãáñßôç

Για διακηρύξεις, δημοσιεύσεις, αγγελίες Ε-mail: apopsi.notou@gmail.com

Ως γνωστόν «η φτώχεια φέρνει γκρίνια» και αυτό δεν αφορά μόνο τη φτώχεια στον οικονομικό τομέα αλλά και στις ιδέες και τις πολιτικές.

Áèëçôéêü ÔìÞìá: Ã. ÖñáãêéáäÜêçò Êéí.: 6974-771822

E-mail:fragiadogiannis@gmail.com Ôá åíõðüãñáöá êåßìåíá äåí åêöñÜæïõí êáô’ áíÜãêç êáé ôéò èÝóåéò ôçò åöçìåñßäáò. Aðáãïñåýåôáé ç áíáäçìïóßåõóç, ç áíáðáñáãùãÞ, ïëéêÞ, ìåñéêÞ Þ ðåñéëçðôéêÞ Þ êáôÜ ðáñÜöñáóç, ç äéáóêåõÞ, áðüäïóç ôïõ ðåñéå÷ïìÝíïõ ôçò åöçìåñßäáò ìå ïðïéïíäÞðïôå ôñüðï, ìç÷áíéêü, çëåêôñïíéêü, öùôïôõðéêü, ç÷ïãñÜöçóçò Þ Üëëï, ÷ùñßò ðñïçãïýìåíç Üäåéá ôïõ åêäüôç.

Ï êáéñüò åßíáé ìéá ðñïóöïñÜ áðü ôï êáôÜóôçìá:

ΣΗΦΑΚΗΣ

ΟΠΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Ντύνει το βλέμμα της εποχής!

Μοίρες: Κεντρική Πλατεία Τηλ.: 28920 24500

email: sifakisvasilis@gmail.com ΤΡΙΤΗ

Αρκετά σύννεφα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν Δ μέχρι 3 Μπφ.

Χανιά Ρέθυμνο

Ηράκλειο Αγ. Νικόλαος

ΠΕΜΠΤΗ

ο Καιρός

της εβδομάδας

Τυμπάκι: Κεντρική Λεωφόρος Τηλ.: 28920 52111

Αραιή συννεφιά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν Ν μέχρι 2 Μπφ.

ΤΕΤΑΡΤΗ

Αρκετά σύννεφα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ΒΑ μέχρι 2 Μπφ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Αραιή συννεφιά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν Δ μέχρι 3 Μπφ.


Τρίτη 8 Μαΐου 2018

3

Ειδήσεις

...Καταφθάνουν με ταχύτατους ρυθμούς

Έρχονται πρόστιμα για τα ανασφάλιστα ΙΧ

Μ

ε ταχύτατους ρυθμούς καταφθάνουν τα πρόστιμα – φωτιά για τα ανασφάλιστα οχήματα. Για τους «ξεχασιάρηδες» ιδιοκτήτες ανασφάλιστων οχημάτων έρχονται πρόστιμα, χωρίς άλλη παράταση. Από αυτή την εβδομάδα θα αρχίσουν να στέλνονται τα «ραβασάκια» και όποιος δεν πληρώνει... θα το πληρώνει ακριβά, καθώς η Ανεξάρτητη Αρχή δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) θα έχει άμεσα τα στοιχεία. Όπως ενημέρωσε ο πρόεδρος της επιτροπής Αυτοκινήτου της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, Δημήτρης Ζορμπάς, αυξήθηκαν τα ασφαλισμένα οχήματα. Πιο συγκεκριμένα, ο ίδιος δημοσιοποίησε τα εξής στοιχεία: Πλήθος ασφαλισμένων οχημάτων: 31/12/2017: 6.008.757 zz31/01/2018: 5.944.296 zz28/02/2018: 5.986.931 zz•31/03/2018: 6.045.1553 zz 0/04/2018: 6.104.684 Έκταση ανασφάλιστων 385.000.

Οι επιστολές Στο μεταξύ σε επιστολές ασφαλιστικών εταιρειών προς τους πελάτες τους, σημειώνεται ότι έχουν ολοκληρωθεί οι διασταυρώσεις στοιχείων σχετικά με τα ανασφάλιστα οχήματα και θα προχωρήσει η πιστοποίηση των οδηγών. Ενδεικτικά αναφέρουμε την επιστολή της ασφαλιστικής εταιρείας που ενημερώνει για τα εξής: «Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων-ΑΑΔΕ, έχοντας ήδη ολοκληρώσει τις αναγκαίες διασταυρώσεις στοιχείων σχετικά με τα κυκλοφορούντα ασφαλισμένα και ανασφάλιστα οχήματα στην Ελλάδα, πρόκειται να προχωρήσει τη Δευτέρα και την Τρίτη στην πιστοποίηση όλων των ανασφάλιστων οδηγών. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η έκδοση και αποστολή των προστίμων σε όσους διαπιστώθηκε ότι τελικά δεν είχαν εξοφλήσει το ασφαλιστήριο για το όχημά τους. Υπενθυμίζουμε ότι σε περίπτωση που σε κάποιον εκδοθεί το πρόστιμο μέσω του TaxisNet (Εφορία) διότι δεν είχε εγκαίρως εξοφλήσει το ασφαλιστήριο συμβόλαιό του,

για να μπορέσει να προβεί σε εκ νέου ασφάλιση, θα πρέπει πρωτίστως να εξοφλήσει το επιβληθέν πρόστιμο».

Τα πρόστιμα Το πρόστιμο για ανασφάλιστο όχημα: zz100 ευρώ για δίκυκλα οχήματα έως 250 κ.εκ zz150 ευρώ για δίκυκλα οχήματα από 251 κ.εκ. και άνω.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τ.Ο.Ε.Β Α’ ΖΩΝΗ ΜΕΣΣΑΡΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΥΜΠΑΚΙ Τ.Κ:70200 ΤΥΜΠΑΚΙ 26/04/2018 ΤΗΛ/ΦΑΧ : 2892051454 ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. : 83 Email: toebtymp@otenet.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Τ.Ο.Ε.Β Α Ζώνη Μεσσαράς ενημερώνει τους χρήστες των δικτύων άρδευσης του Δήμου Φαιστού, στις Τοπικές Κοινότητες Πιτσιδίων – Ματάλων – Καμηλαρίου και Λαγολιού, ότι θα πρέπει να προβούν σε δήλωση των υδρομέτρων τους στον Τ.Ο.Ε.Β Α Ζώνη Μεσσαράς . Για την δήλωση των υδρομέτρων πρέπει να προσκομίσουν στον Οργανισμό τα κάτωθι: 1) Ε9 τελευταίου Έτους ή Συμβόλαιο 2) Αστυνομική Ταυτότητα 3) Αριθμό κολεκτέρ που βρίσκεται το εκάστοτε υδρόμετρο 4) Αριθμό υδρομέτρου Προσοχή , Χωρις κάποιο από τα παραπάνω δεν είναι δυνατή η δήλωση του Υδρομέτρου. Οι κατάθεση αιτήσεων θα γίνεται στο γραφείο του Οργανισμού στην Πλατεία Τυμπακίου από 2 Μαΐου 2018 έως 15 Ιουνίου 2018 . Μετά το πέρας της προθεσμίας σε όσα υδρόμετρα δεν δηλωθούν θα διακόπτεται η παροχή νερού χωρίς άλλη ειδοποίηση . Εκ του Δ.Σ Ο Πρόεδρος Τσιμπραγάκης Ευάγγελος

zz200 ευρώ για αυτοκίνητα έως 1000 κ.εκ. zz250 ευρώ για αυτοκίνητα από 1001 κ.εκ. και άνω.


4

Ειδήσεις

Ούτε μια σταγόνα βροχής τον Απρίλιο στις Μοίρες!

Μ

πορεί η λαϊκή ρήση να υποστηρίζει πως «Αν κάνει ο Μάρτης δυο νερά κι ο Απρίλης άλλο ένα, χαρά σε κείνο το γεωργό που χει πολλά σπαρμένα» , το φετινό Απρίλη ωστόσο στην περιοχή των Μοιρών δεν έριξε ούτε μία (!) σταγόνα βροχής, καθώς η έδρα του Δήμου Φαιστού είχε την ατυχία να συμπεριλαμβάνεται στην… «άβροχη τριάδα» των περιοχών της Κρήτης όπου οι ουρανοί δεν άνοιξαν καθόλου- οι άλλες δύο είναι η Κνωσός και η Σητεία!

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Μετεωρολογικού και Υδρολογικού Παρατηρητηρίου Κρήτης του Εθνικού Αστεροσκοπείου τον μήνα που μας πέρασε μειωμένο ύψος βροχής, που δεν ξεπερνάει το 1 χιλιοστό, φαίνεται να «έπεσε» στο Λέ-

Πίνακας με τα ύψη βροχής για τον μήνα Απρίλιο, από το 2008 ως το 2018. Με κίτρινο χρώμα ο ξηρότερος Απρίλιος- Με μπλε χρώμα ο πιο υγρός Απρίλιος για κάθε σταθμό. Το κόκκινο χρώμα αφορά ελλιπείς μετρήσεις και οι παύλες τους σταθμούς που δεν είχαν τεθεί ακόμα σε λειτουργία.

Τρίτη 8 Μαΐου 2018

«Άνυδρος» Απρίλης για την έδρα του Δήμου Φαιστού

Πρωτομαγιάτικο στεφάνι χωρίς μαργαρίτες στις Μοίρες! ντα, τον Άγιο Νικόλαο και στο κέντρο των Χανίων. Ο Απρίλιος του 2018 αποδείχτηκε ιδιαίτερα ξηρός, θυμίζοντας τους Απρίληδες του 2010 & 2016. Στον αντίποδα, ιδιαίτερα βροχεροί ήταν οι Απρίληδες του 2011, του 2014 και του 2015. Σημειώνεται ότι και η χιονοκάλυψη το φετινό Χειμώνα ήταν ιδιαίτερα χαμηλή συγκρινόμενη με το χειμώνα του 2016 - 2017.

Χωρίς… μαντιλίδες

Το πόσο μεγάλη αλληλεπίδραση υπάρχει στη φύση φάνηκε την πρωτομαγιά και από το γεγονός ότι η φετινή ανομβρία δεν έπληξε μόνο την γεωργική παραγωγή λόγω της μείωσης των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων αλλά, όπως έγραψε χαρακτηριστικά το apopsilive, επηρέασε αρνητικά και το …μαγιάτικο στεφάνι! Καθώς ο χειμώνας (με τις βροχές και τις δροσιές) κράτησε λίγο και το Καλοκαίρι με τις υψηλές θερμοκρασίες και την γενική ξηρασία ήρθε υπερ-πρώιμα, οι συνθήκες δεν ευνόησαν καθόλου την άνθιση των αγριολούλουδων -των μαργαριτών συμπεριλαμβανομένων. Χωρίς μαργαρίτες όμως, ή μαντιλίδες όπως τις λέμε στην Κρήτη, και γενικά αγριολούλουδα, δύσκολα φτιάχνεις «παραδοσιακό» μαγιάτικο στεφάνι. Εξ ου και φέτος είδαμε πολλοί να… «πιάνουν το Μάη» με λουλούδια από τον κήπο τους!


Τρίτη 8 Μαΐου 2018

5

Επικαιρότητα

Υποβολή αιτήσεων μέχρι τις 31 Μαΐου

Άρχισαν οι εγγραφές στους Παιδικούς Σταθμούς των Δήμων Μπερδέματα Στους καιρούς που ζούμε, σε μια Ελλάδα

«Π

ροκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα σύγχυσης και να μην χάσουν οι γονείς σημαντικές παροχές, ενημερώνουμε ότι η υποχρεωτική εγγραφή τετράχρονων σε νήπια ισχύει μόνο στους 184 δήμους της χώρας, που έχουν συμπεριληφθεί στον κατάλογο που ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας». Τα παραπάνω επισημαίνει η Κεντρική Ένωση Δήμων (ΚΕΔΕ), με αφορμή αναφορές από δήμους της χώρας που καταγγέλλουν πως, παρά το γεγονός ότι δεν έχουν ενταχθεί στην υποχρεωτική εφαρμογή του νόμου Γαβρόγλου, οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης καλούν με ανακοινώσεις τους να εγγραφούν στα δημόσια νηπιαγωγεία τα νήπια ηλικίας 4 ετών. Να σημειωθεί ότι ακόμα και ανάμεσα στους 184 δήμους υπάρχουν περιπτώσεις για τις οποίες η ΚΕΔΕ έχει δεχθεί αναφορές και έγγραφες καταγγελίες, ότι η ένταξη τους στον σχετικό κατάλογο του υπουργείου έγινε χωρίς τη δική τους συναίνεση. Θεωρείται αυτονόητο ότι το υπουργείο οφείλει να προχωρήσει στις αναγκαίες διορθώσεις και στην έκδοση νέου πίνακα. Διευκρινίζεται ότι στους υπόλοιπους

δήμους, τα τετράχρονα νήπια μπορούν να εγγραφούν στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς κανονικά. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς έχει ήδη ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί κατά περίπτωση μέχρι τις 31 Μαΐου. Ο κατάλογος των δήμων στους οποίους οι γονείς μπορούν να εγγράφουν τα 4χρονα νήπια στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς, όσον αφορά την Κρήτη, περιλαμβά-

Τα παιδιά που φοιτούν στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς απολαμβάνουν μεταξύ άλλων, προσχολική εκπαίδευση υψηλού επιπέδου, διευρυμένο ωράριο, δωρεάν σίτιση και ιατρική φροντίδα. Με αφορμή τις σχετικές εξελίξεις ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης υπογράμμισε ότι «σε κάθε περίπτωση στόχος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Πρώτου Βαθμού είναι να διασφαλίσει ότι δε θα διαταραχθεί η

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς έχει ήδη ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί κατά περίπτωση μέχρι τις 31 Μαΐου. Δικαίωμα εγγραφής δίνεται και για 4χρονα νήπια εφόσον ο δήμος δεν υπάγεται στον κατάλογο των 184 δήμων που ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας νει τους δήμους Αρχανών-Αστερουσίων, Ηρακλείου, Ιεράπετρας, Μαλεβιζίου, Ρεθύμνης, Χερσονήσου.

Ρωτήστε στο δήμο

Για τα χρονοδιαγράμματα και επιπλέον διευκρινίσεις, οι γονείς μπορούν να απευθύνονται στις αρμόδιες υπηρεσίες των δήμων τους. Οι Δήμοι αναρτούν σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα τους ή στα δημοτικά καταστήματα και σε άλλα σημεία του Δήμου.

καθημερινότητα και ο οικογενειακός προγραμματισμός των εργαζόμενων γονέων, οι οποίοι μέχρι σήμερα είχαν τη δυνατότητα να φιλοξενούνται τα παιδιά τους σε δημοτικές δομές που λειτουργούσαν 11, και όχι 9 μήνες το χρόνο και με διευρυμένο ωράριο». Όπως τόνισε ο ίδιος «κανένας δεν έχει δικαίωμα να προκαλεί σύγχυση σε χιλιάδες οικογένειες εξυπηρετώντας προφανή συντεχνιακά και μικροπολιτικά συμφέροντα».

τσακισμένη οικονομικά, πολιτικά και κοινωνικά, όλα μοιάζουν να «μπερδεύονται πικρά» -για να παραφράσουμε γνωστό στίχο- σε όλους τους τομείς της ζωής μας. Τα όρια μεταξύ των κομμάτων έχουν προ πολλού μετακινηθεί ή και αφαιρεθεί, εξ ου και κανένα δεν εκπλήσσουν ακόμα και οι πιο ετερόκλητες συμμαχίες μεταξύ «αριστερών», «δεξιών», «μεσαίων»- όλοι οι χαρακτηρισμοί εντός εισαγωγικών αφού το νήμα τους έχει προ πολλού χαθεί. Ας μην μιλήσουμε καλύτερα για τα όρια μεταξύ «μνημονιακών» και «αντιμνημονιακών» -ένα διαχωρισμό που δίχασε την χώρα από τις πρώτες μέρες της προσφυγής μας στο δανεισμό, με ασφυκτικούς όρους, από τους Ευρωπαίους εταίρους μας, υπό την εποπτεία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου σε ρόλο «κέρβερου». Τι να σχολιάσεις αλήθεια γι αυτούς που κέρδισαν την εξουσία υποσχόμενοι ότι θα σκίσουν τα μνημόνια για να καταλήξουν να τα εφαρμόζουν οι ίδιοι πιο πειθήνια από όλους τους προηγούμενους κυβερνώντες μαζί; Ελληνικός σουρεαλισμός σε όλο του το μεγαλείο που αποδεικνύει ότι μέσα στην φωτιά της κρίσης ο λαός μας μπερδεμένος έχασε πολύτιμο χρόνο στο να βρει την σωστή κατεύθυνση προς την έξοδο, πολλαπλασιάζοντας τις αρνητικές συνέπειες και μεταθέτοντας το χρόνο της λύσης ακόμα πιο μακριά.

Το εθνικό μας… μπέρδεμα αφορά δυστυχώς όχι μόνο τα οικονομικά & πολιτικά αλλά και τα εθνικά μας θέματα- κάτι που αποτελεί έγκλημα. Η παροιμιώδης αδυναμία μας να χαράξουμε εθνική γραμμή συγκεκριμένη, ξεκάθαρη, ρεαλιστική που θα την υπερασπιζόμαστε όλοι σαν μια γροθιά, προκαλεί σειρά από λάθη που όσο συσσωρεύονται γίνονται και πιο επικίνδυνα. Τίποτα δεν περνά απαρατήρητο από την «απέναντι όχθη» και όσοι μας επιβουλεύονται παρατηρούν τις αδυναμίες μας, καταγράφουν τα λάθη μας, αποθρασύνονται από την στάση μας. Είναι δυνατόν τα κόμματα να αλληλοκατηγορούνται για θέματα ύψιστης εθνικής σημασίας αντί να ορθώνουν όλα μαζί τείχος απέναντι στον εχθρό; Και όμως στη μπερδεμένη Ελλάδα του 2018 το βλέπουμε διαρκώς: ακόμα και μέσα στο ίδιο κόμμα ή ανάμεσα στα δύο κόμματα που αυτή τη στιγμή μοιράζονται την εξουσία επικρατούν αντικρουόμενες απόψεις! Αποτέλεσμα η κατάσταση στην πατρίδα μας να θυμίζει όλο και περισσότερο ένα, πολύ σφιχτά μπερδεμένο, γόρδιο δεσμό που το λύσιμο του μοιάζει ανέφικτο- την ώρα που το πλέον αδύνατο είναι να βρεθεί Μέγας Αλέξανδρος.


6

Τρίτη 8 Μαΐου 2018

Εκπροσωπώ το

49,9 % των Γορτύνιων

Κάθε χρόνο και με φόντο τη συζήτηση του προϋπολογισμού στο Δήμο Γόρτυνας, βλέπουμε τον αρχηγό της αντιπολίτευσης, Μιχάλη Δαριβιανάκη, να ασκεί δριμεία κριτική στον Δήμαρχο, Νίκο Σχοιναράκη, για την «πτώχευση» του Δήμου Γόρτυνας, καταλογίζοντας ευθύνες για την ένταξη στην εξυγίανση και σε ένα ιδιότυπο «μνημόνιο» με περικοπές και περιορισμούς. Και αυτή τη φορά η κριτική ήταν αναπόφευκτη μόνο που προστέθηκε και μια πρόταση -αρκετά καλή- που όμως δεν βρήκε την ανάλογη ανταπόκριση από τον Δήμαρχο. Ο κ. Δαριβιανάκης σημειώνοντας ότι εκπροσωπεί το 49,9 % των Γορτύνιων πολιτών πρότεινε στον Δήμαρχο να επισκεφτούν μαζί το Παρατηρητήριο και να βάλουν ένα φρένο στην επιτήρηση και στις περικοπές που υφίσταται ο Δήμος. Πρόταση που δεν βρήκε όμως πρόσφορο έδαφος, με τον Δήμαρχο να την παρακάμπτει παρότι ο κ. Δαριβιανάκης έδειξε να το εννοεί αφού όπως είπε θα βρίσκεται και στην Αθήνα την ημέρα του ραντεβού. Λέτε να πάει απρόσκλητος;

Τέλη με τον μήνα Υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής η τροπολογία με την οποία ενεργοποιείται και για το 2018 η δυνατότητα των ιδιοκτητών αυτοκινήτων που τα έχουν θέσει σε ακινησία να τα επανακυκλοφορήσουν, καταβάλλοντας μέρος των τελών κυκλοφορίας ανάλογα με τη διάρκεια της χρήσης τους. Το μέτρο του υπουργείου Οικονομικών έχει στόχο ο ιδιοκτήτης του οχήματος να μπορεί να πάρει πίσω τις πινακίδες που έχει καταθέσει και να κυκλοφορήσει κάποιους μήνες το όχημά του. Ειδικότερα, για άρση ακινησίας για έναν μήνα ο φορολογούμενος θα πρέπει να καταβάλει τα 2/12 των αναλογούντων ετήσιων τελών κυκλοφορίας, για άρση ακινησίας χρονικής διάρκειας τριών μηνών τα 4/12 των ετήσιων τελών κυκλοφορίας, ενώ για άρση ακινησίας για το υπόλοιπο έτος καταβάλλονται «τα δωδέκατα του ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετήσιων τελών κυκλοφορίας που απομένουν από την ημερομηνία της άρσης μέχρι και το τέλος του έτους, συν 2/12 των αναλογούντων ετήσιων τελών», όπως αναφέρεται στην τροπολογία. Η άρση της ακινησίας γίνεται κατόπιν υποβολής γραπτού αιτήματος του κατόχου του οχήματος.

Σε αναμονή Με πολύ ενδιαφέρον, ομολογουμένως, περιμένουμε την ανακοίνωση των βραβεύσεων του Πρόγραμμα «Γαλάζια Σημαία» για το 2018, την Τετάρτη 9 Μαΐου, από την «Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης», για να δούμε αν θα υπάρχει και μία σημαία με… χίπικο χρώμα- και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Ευχή όλων μας, πάντως, είναι οι γαλάζιες σημαίες του κρητικού νότου -σύμβολο καθαρότητας των νερών & οργάνωσης της παραλίας, εξαιρετική «διαφήμιση» για την κάθε περιοχή- να μην μειώνονται αλλά να αυξάνονται.

Με το πενάκι του σκιτσογράφου της «Άποψης»

«Να παραιτηθούμε ...

αν δεν δικαιωθούμε !»

Του Πάνου Ιατρίδη

Αυτή τη φορά δεν θα μπούμε στον κόπο να προβούμε σε κανένα σχολιασμό για τη στάση του Δημάρχου Γόρτυνας Νίκου Σχοιναράκη απέναντι στο Παρατηρητήριο. Θα παραθέσουμε μόνο τα όσα ειπώθηκαν από τον ίδιο εν συντομία στο Συμβούλιο. Χαρακτήρισε τον προϋπολογισμό του 2018 «ρεαλιστικό, λειτουργικό, υλοποιήσιμο και σύμφωνα με τις υποδείξεις του Παρατηρητηρίου». Επανέλαβε ότι ο Δήμος δεν είναι βιώσιμος και ότι η ένταξη στην εξυγίανση ήταν και είναι μονόδρομος. Θεώρησε προς τη σωστή κατεύθυνση την απόφαση του Παρατηρητηρίου να επιχορηγήσει το Δήμο με 4,5 εκατομ. ευρώ αλλά σε έργα που αυτό έκρινε ως αναγκαία. Διαμαρτυρήθηκε γιατί «πέταξαν» έξω έργα όπως είναι η συντήρηση των βιολογικών καθαρισμών και πολλά άλλα, πρώτης προτεραιότητας που αφορούν την ασφάλεια και την δημόσια υγεία. Τέλος, δήλωσε πως αν σε νεότερη συνάντηση που θα έχει μαζί τους δεν δικαιωθεί τουλάχιστον στο 50% των αιτημάτων που θα υποβάλλει θα καταθέσει την παραίτησή του, ζητώντας και από τους υπόλοιπους αιρετούς να τον ακολουθήσουν κάνοντας το ίδιο. Ε, αν αυτό δεν λέγεται «πολιτική», και εμείς «παραιτούμαστε»!!!

Τι ιδέα! Στις προτάσεις που κατατέ-

θηκαν για το νέο κανονισμό λειτουργίας της ΕΡΤ, κάποιος είχε, σου λέει τη φοβερή ιδέα να προτείνει στις αργίες να προστεθεί και «ημέρα εορτασμού επαναλειτουργίας της ΕΡΤ ΑΕ»! Μπροστά στο σουρεαλιστικό σκηνικό ακόμα και μια φιλοκυβερνητική εφημερίδα εξανέστη, αναφέροντας: «Τίνος φαεινή ιδέα είναι άραγε αυτή; Δίπλα στο Πάσχα, τα Χριστούγεννα, του Αγίου Πνεύματος, την 28η Οκτωβρίου και τις άλλες γνωστές αργίες ζητούν να μπει ακόμα μία ώστε να γιορτάζεται η επαναλειτουργία της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης. Είναι με τα καλά τους κάποιοι εκεί στο Ίδρυμα;». Πες τα εσύ φιλοκυβερνητική εφημερίδα μας για να μην τα πούμε εμείς…

Χάθηκε… οριστικά η μπάλα; Εν αναμονή της απάντησης στο ερώτημα αν στην παραλία των Ματάλων Δήμου Φαιστού θα ανεμίσει ξανά η Γαλάζια Σημαία (θα το μάθουμε αυτή την Τετάρτη 9 Μαΐου) η οποία… «εξαφανίστηκε» πέρυσι, λόγω παράβλεψης στην υποβολή της σχετικής αίτησης, απάντηση ζητά και το ερώτημα «τι θα γίνει με την επιτυχημένη διοργάνωση MATALA BEACH VOLLEY» που δεν πραγματοποιήθηκε το περυσινό Καλοκαίρι. Η αθλητική διοργάνωση που συγκέντρωνε πλήθος κόσμου και διαφήμιζε την περιοχή έχει άραγε ελπίδες να επανέλθει στη φημισμένη παραλία του κρητικού νότου ή μήπως θα πρέπει να το πάρουμε απόφαση ότι την αποχαιρετήσαμε δια παντός;

Έκλεισαν τα ΕΛΤΑ Αγίων Δέκα Παρά τις προσπάθειες που έγιναν και τις συζητήσεις με υψηλόβαθμα στελέχη των ΕΛΤΑ τελικά το γραφείο των Αγίων Δέκα αποφασίστηκε να κλείσει. Το ζήτημα συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο Γόρτυνας μετά από σχετική ερώτηση του επικεφαλής της μειοψηφίας Σταύρου Ξυλούρη, ο οποίος και εξ αρχής είχε ανακινήσει το όλο θέμα. Η απάντηση του Δημάρχου το ίδιο λακωνική και τελεσίδικη όπως και η απόφαση του κλεισίματος. Όπως είπε από τη στιγμή που δεν κατέστη εφικτή η παραχώρηση χώρου μέσα στο Δημαρχείου η διοίκηση αποφάσισε το κλείσιμο του γραφείου. Για να συμπληρώσει πως κατά την εκτίμηση του ο κόσμος εξυπηρετείται ικανοποιητικά και από την ιδιωτική εταιρία που έχει αναλάβει τη διεκπεραίωση του έργου.


7

Τρίτη 8 Μαΐου 2018

 Εγκάρδια υποδοχή

Ευρωβουλευτές ...έστω για λίγο

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζεται σήμερα με μεγαλύτερη δυσπιστία και επιφυλακτικότητα παρά ποτέ. Ολοένα και περισσότεροι Ευρωπαίοι πολίτες νιώθουν πως η Ε.Ε. δεν εκπληρώνει τους σκοπούς της ίδρυσής της, ενώ δεν είναι τόσο αποτελεσματική όσο προϋποθέτουν οι προδιαγραφές της. Με αυτό το δεδομένο το Γενικό Λύκειο Τυμπακίου συμμετέχει στην εκπαιδευτική δράση «Προσομοίωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου EUropa.S. T.E.EN.S.2018» που διοργανώνεται για δεύτερη χρονιά στην Περιφέρεια Κρήτης. Το σχολείο συμμετέχει με δεκαμελή μαθητική ομάδα ενώ συνολικά στη δράση λαμβάνουν μέρος επτά σχολεία απ’ όλη την Κρήτη. Στόχος να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους σχετικά με τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να καλλιεργήσουν την κριτική τους σκέψη, καθώς και τις διαπραγματευτικές και ηγετικές τους ικανότητες, όχι μέσω της θεωρητικής εκπαίδευσης, αλλά μέσω της πρακτικής εξάσκησης.

Τέλος και στα πλαστικά πιάτα(;) Τα πλαστικά απόβλητα ρυπαίνουν τις θάλασσες, σκοτώνουν τα ζώα και θεωρούνται μάστιγα των μελλοντικών γενεών. Μετά τις πλαστικές σακούλες τώρα η ΕΕ επεξεργάζεται ένα ριζοσπαστικό σχέδιο, να σταματήσουν να υπάρχουν και τα πλαστικά πιάτα μιας χρήσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να προτείνει την απαγόρευση για τα μίας χρήσης επιτραπέζια σκεύη από πλαστικό, σύμφωνα με έκθεση, ώστε να μειωθεί η ποσότητα πλαστικών απορριμμάτων. Ακόμη και τα καλαμάκια ή τα μαχαιροπήρουνα από πλαστικό μπορεί να απαγορευτούν. Οι νέες προτάσεις για την πρόληψη των πλαστικών αποβλήτων θα υποβληθούν το νωρίτερο μέχρι τις 23 Μαΐου και αναμένεται η απόφαση.

«Λυμένα» χέρια

Στο στόχαστρο οι φιλοξενούμενοι

«Τον Αύγουστο θα πρέπει όλοι μας να βγάλουμε έναν μεγάλο στεναγμό ανακούφισης γιατί η χώρα θα βγει από τα μνημόνια» δήλωσε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Στέλιος Κούλογλου, συμπληρώνοντας πως «μέχρι τώρα οι εκβιασμοί γίνονταν με όπλο την χορήγηση της δόσης. Τώρα που η χώρα θα μπορεί να δανείζεται από τις αγορές τα χέρια κάθε επόμενης κυβέρνησης θα είναι λυμένα για να κάνει πράγματα που οι σημερινές δεν μπορούν». Θέλουμε να πιστεύουμε βέβαια ότι όταν λέει ο συμπαθής ευρωβουλευτής ότι η κυβέρνηση «θα έχει χέρια λυμένα για να κάνει πράγματα»- σε αυτά τα πράγματα δεν περιλαμβάνονται η σπατάλη δημοσίου χρήματος, οι αβέρτα διορισμοί, το «πάρε κόσμε επιδόματα», οι εξυπηρετήσεις ημετέρων και όλα τα γνωστά.

Από το ηλεκτρονικό σκάνερ του taxisnet περνούν φέτος οι φορολογούμενοι, που δηλώνουν στη φορολογική τους δήλωση “φιλοξενούμενοι”. Στόχος είναι να εντοπιστούν φαινόμενα ψευδούς φιλοξενίας. Όσοι φιλοξενούνται στην κατοικία συγγενών ή φίλων, το δηλώνουν υποχρεωτικά συμπληρώνοντας και τον ΑΦΜ του ατόμου που τους φιλοξενεί. Για πρώτη φορά φέτος οι φορολογούμενοι που φιλοξενούν πρόσωπα που είναι υπόχρεα σε φορολογική δήλωση αλλά δεν είναι εξαρτώμενα μέλη τους (παιδιά, συγγενείς με αναπηρία) οφείλουν να το δηλώσουν, όπως και τους μήνες που τους φιλοξενούν. Με το που θα δηλωθούν τα στοιχεία αυτά, το σύστημα πραγματοποιεί άμεσα διασταύρωση της φιλοξενίας. Αν ο φορολογούμενος που παρέχει φιλοξενία υποβάλει πρώτος τη φορολογική του δήλωση και δεν έχει δηλώσει σε αυτήν τον “φιλοξενούμενο”, τότε η δήλωση του δεύτερου μπλοκάρεται. Γι’ αυτό το παν είναι η καλή συνεννόηση «των φιλοξενούμενων»!

Συνταξιούχοι… με επιχείρηση

Τη δυνατότητα να διατηρούν τις επιχειρήσεις τους ανοικτές, παράλληλα με την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών για σύνταξη, δίνει στους αυτοαπασχολουμένους, μη μισθωτούς, διάταξη που θα περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου-σκούπα του υπουργείου Εργασίας και αναμένεται να δώσει ανάσα σε χιλιάδες επαγγελματίες που επιθυμούν να εργάζονται και μετά τη συνταξιοδότησή τους. Πλέον, δεν θα απαιτείται το κλείσιμο των βιβλίων και η διακοπή της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, καθώς θα διατηρούν το δικαίωμα να εργάζονται και ως συνταξιούχοι, με αντίστοιχη μείωση της σύνταξης κατά 60%, όπως ισχύει για όλους τους συνταξιούχους. Σύμφωνα με τον υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης Τάσο Πετρόπουλο, η διάταξη θα δίνει τη δυνατότητα στους ελεύθερους επαγγελματίες να καταθέτουν την αίτηση για σύνταξη στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ και να δηλώνουν στο Ταμείο ότι επιθυμούν να συνεχίσουν να εργάζονται, ενεργοποιώντας την ήδη ψηφισμένη διάταξη του νόμου Κατρούγκαλου για την απασχόληση συνταξιούχων.

Βιβλία στα Δημοτικά Το αργότερο στα τέλη Μαΐου αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η διανομή των σχολικών βιβλίων για το σύνολο των 4.400 Δημοτικών Σχολείων της χώρας. Συνολικά, στα Δημοτικά Σχολεία διανέμονται για τη νέα σχολική χρονιά περίπου 14 εκατομμύρια σχολικά βιβλία για 112 τίτλους, ανάμεσα στους οποίους είναι και το νέο βιβλίο των Μαθηματικών της Ε’ Δημοτικού. Η συσκευασία και διανομή των σχολικών βιβλίων για το σχολικό έτος 2018 – 2019 ξεκίνησε στις 26 Απριλίου. Σε δηλώσεις του ο υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου ανέφερε πως «Η προετοιμασία για τη νέα σχολική χρονιά προχωρά με ταχύτατους ρυθμούς. Το Υπουργείο κάνει εγκαίρως όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε τόσο τα σχολικά βιβλία, όσο και οι εκπαιδευτικοί να βρίσκονται με το πρώτο κουδούνι στις αίθουσες και να επιτευχθεί για μια ακόμη χρονιά ο στόχος της κανονικότητας στα σχολεία, όπως έγινε και τις δύο προηγούμενες χρονιές».

Εγκάρδια υποδοχή επεφύλαξε στο Δήμο Φαιστού ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Γιάννης Νικολακάκης στον ειδικό γιατρό, δερματολόγο και μέλος της Ελληνικής δερματο-χειρουργικής εταιρίας κ. Γιώργο Επιτροπάκη. Πέραν του γεγονός ότι και οι δύο είναι γιατροί στο επάγγελμα, τους συνδέει ακόμα κάτι κοινό, που είναι το γεγονός ότι και οι δύο κατέχουν τη θέση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου στους Δήμους που έχουν εκλεγεί. Έτσι πέραν της ιατρικής ιδιότητας οι δυο τους είχαν πολλά να πουν και να συζητήσουν ενόψει εκλογών, αυτοδιοικητικών και όχι μόνο καθότι ο κ. Επιτροπάκης- όπως τουλάχιστον έχει ακουστεί -ετοιμάζεται να κατέλθει στην κεντρική πολιτική σκηνή, καθώς το όνομα του ακούγεται στις υποψηφιότητες για το νομό Ηρακλείου με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Όπως και να έχει, οι δύο άντρες αντάλλαξαν φιλοφρονήσεις και φυσικά η εθελοντική Ομάδα κατά του καρκίνου «Αγκαλιά- ΖΩ» φρόντισε να μοιράσει σε όλους αναμνηστικά μπλουζάκια με το λογότυπο τους. Εμείς να ευχηθούμε καλή συνέχεια και στους δύο, όποιο στίβο κι αν διαλέξουν!

 Περιπολίες με ...ποδήλατο

Μπορεί να έχουμε συνηθίσει ένστολους αστυνομικούς να κινούνται με τα περιπολικά, με τις μοτοσικλέτες, αλλά και με τα πόδια, κάνοντας περιπολίες, αλλά σύντομα θα βλέπουμε αστυνομικούς να κινούνται στο Ηράκλειο και …με ποδήλατα! Σίγουρα μία τέτοια εικόνα αστυνομικών να κυκλοφορούν με ποδήλατα είναι πρωτόγνωρη για τα δεδομένα της Κρήτης όμως αποτελεί ειλημμένη απόφαση του αρμόδιου Υπουργείου και πρόκειται να υλοποιηθεί το αργότερο μέχρι το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας. Η νέα αυτή ομάδα θα απαρτίζεται από συνολικά έξι αστυνομικούς, οι οποίοι ένστολοι, θα κυκλοφορούν στο ιστορικό κέντρο της πόλης, αλλά και κοντά σε αρχαιολογικούς χώρους του Ηρακλείου, προκειμένου να διευκολύνουν ως το επί το πλείστον τους ξένους επισκέπτες του νησιού.Και φυσικά ένα βασικό προσόν που θα έπρεπε να διαθέτουν ήταν η ικανότητα οδήγησης μοτοποδηλάτου!

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ Σε απόλυτη εκλογική ετοιμότητα και εγρήγορση κάλεσε τα μέλη και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ο πρόεδρος του κόμματος, Κυριάκος Μητσοτάκης, διότι, όπως είπε, «η αντίστροφη μέτρηση για να φύγει η χειρότερη κυβέρνηση που έχει γνωρίσει ο τόπος από τη μεταπολίτευση και μετά έχει αρχίσει και οι εκλογές αργά ή γρήγορα θα γίνουν». «Έχουμε δύσκολο αγώνα μπροστά μας. Για να πετύχουμε τον στόχο μας θα χρειαστεί όχι απλά να είμαστε ενωμένοι, αλλά και απόλυτα προσηλωμένοι στον κοινό μας στόχο. Έχουμε απέναντί μας έναν δύσκολο αντίπαλο, έναν αντίπαλο που δεν θα εγκαταλείψει εύκολα την εξουσία, διότι τρέφεται από αυτή και κυρίως τρέφεται από τον διχασμό και την πόλωση, που ο πολιτικός λόγος του ΣΥΡΙΖΑ παράγει», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, στη διάρκεια εκδήλωσης με τη συμμετοχή μελών και στελεχών της Ν.Δ.


8

Σχολιάζοντας...

Τρίτη 8 Μαΐου 2018

Στους δρόμους

Φάουλ Εδώ θα μείνουν

Στους δρόμους βγήκαν την περασμένη βδομάδα περίπου 1.000 μαθητές και πάνω από 100 καθηγητές απαιτώντας να μην σταματήσει η διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Ποια Ελλάδα; Για το Βέλγιο μιλάμε, για Βέλγους μαθητές και Βέλγους καθηγητές! Είπα και γω…

Θα την εξαντλήσει, σου λέει, η κυβέρνηση την τετραετία, όπως επαναλαμβάνουν τα στελέχη της με κάθε ευκαιρία, με τρόπο που αισθάνεσαι σα να σου λένε «βρε δεν πα να δείχνουν τα γκάλοπ ότι οι πολίτες δεν μας θέλετε πια; Εμείς δεν φεύγουμε που να χτυπηθείτε κάτω». Δεν είναι, βλέπεις, γλυκό μόνο το ποτό της αμαρτίας-που λέει το καψούρικο άσμα- είναι και της εξουσίας και άμα το πιείς σε χτυπά κατακούτελα.

Χαρές & πανηγύρια

Μαγειρεύοντας

Άντε βρε γκρινιάρηδες, αχάριστοι, νεοέλληνες- κάντε λίιιγη υπομονή ακόμα (Απρίλης-Μάης, κοντά το θέρος) και εκεί, λίγο μετά το Δεκαπενταύγουστο, στις 20 του μηνός Αυγούστου του σωτηρίου έτους 2018, τέλειωσαν τα βάσανα μας, σύμφωνα τουλάχιστον με την κυβέρνηση μας που θα πανηγυρίσει μόνη της -διότι ποιός άλλος θα χει όρεξη;- ότι «βγαίνουμε από τα Μνημόνια»! Μήνας πανηγυριών δεν είναι ο Αύγουστος; Ε, θα… είμαστε για τα πανηγύρια, που λένε!

Θέρος

Τι ζέστες είναι αυτές που τραβάμε και ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα, αφού το καλοκαίρι είναι μπροστά μας! Εκεί που θέλαμε να ελπίζουμε ότι μπορεί να μας λυπηθούν οι ουρανοί και να ρίξουν μερικές βροχές πριν απολέσουμε -λόγω έλευσης του θέρους -κάθε ελπίδα, όλα δείχνουν πως ότι έβρεξε-έβρεξε, το Καλοκαίρι 2018 είναι ήδη εδώ! Εσείς το κάνατε το πρώτο σας μπάνιο; Άντε τι περιμένετε, καλοκαίριασε!

Νωρίς-νωρίς (αφού καλοκαίριασε ήδη!) προβλέπουμε ότι θα αρχίσουν φέτος οι διαφημίσεις -τις λες και πόλεμο νεύρων- για έξυπνες σίτες, έξυπνες μυγοσκοτώστρες, έξυπνους ανεμιστήρες και όλα αυτά τα προϊόντα τηλεμάρκετινγκ που λανσάρονται με τον όρο «έξυπνο» ο οποίος προφανώς πουλάει. … «Χαζή» σίτα δεν υπάρχει περίπτωση να βρεις, που να χτυπηθείς κάτω. Όλες τους με υψηλό IQ!

Έξυπνα 2 Ένα απέραντο «μαγεριό» έχει γίνει η ελληνική T.V. (που ούτε ελληνική είναι, ούτε τηλεόραση, αλλά αυτό ας μην το αναλύσουμε τώρα), όπου όποια ώρα και αν την ανοίξεις αποκλείεται να μην πέσεις πάνω σε κάποιον η κάποια ή κάποιους που κρατούν ένα ταψί, ένα τηγάνι, μια κατσαρόλα, ένα κουζινικό σκεύος τέλος πάντων. Όλη η Ελλάδα μαγειρεύει πια ή όλοι οι Έλληνες ασπάζονται το «φάτε μάτια ψάρια και κοιλιά περίδρομο»;

Ως γνωστόν όποιος δεν πάει διακοπές (ποσοστό πολιτών που όλο και αυξάνεται) και μείνει καλοκαιριάτικα σπίτι συντροφιά με την τηλεόραση την έβαψε, αφού οι διαφημίσεις μεγάλου μήκους που έχουν κυριολεκτικά τον ατελείωτο κυριαρχούν όλο το 24ωρο! Άσε που μέσα στον καύσωνα διαφημίζονται ακόμα και… ηλεκτρικές σόμπες («έξυπνες» φυσικά!) προκαλώντας αναφυλαξία στους τηλεθεατές, δοκιμάζοντας τις ψυχικές τους αντοχές.

Κυκλοφοριακό

Μαγειρεύοντας 2

Το φτηνό κόστος παραγωγής των μαγειρικών εκπομπών (ένα τραπέζι και δυό τρία σκεύη χρειάζονται) αλλά και ανάλογων ριάλιτι (τα γυρίσματα των οποίων δεν γίνονται σε εξωτικά νησιά) είναι η… αιτία του κακού, σε συνδυασμό βεβαίως με το ότι το κοινό τα βλέπει ευχαρίστως και η «τοποθέτηση προϊόντων» (δηλαδή η διαφήμιση) μέσα από αυτά τα προγράμματα πάει σύννεφο. Με άλλα λόγια, όσο θα υπάρχει τηλεόραση θα υπάρχουν και μαγειρικές εκπομπές και ας έχουμε «μπουκώσει», με τάση προς έμετο.

Μία από τα ίδια

Πως και πως περίμεναν κάποιοι εν Ελλάδι να φύγει ο «κακός» Σόιμπλε, «η πηγή όλων των δεινών μας» να έρθει άλλος Γερμανός υπουργός Οικονομικών (και ήρθε ο Όλαφ Σολτς) «να βρούμε τα πλατιά μας». Έλα όμως που μπορεί να άλλαξε ο υπουργός αλλά παρέμεινε ίδια η αυστηρή δημοσιονομική πολιτική. Τόμπολα!

Έξυπνα

Το οξύ κυκλοφοριακό πρόβλημα στις κωμοπόλεις του κρητικού νότου όχι μόνο δεν παρουσιάζει σημάδια βελτίωσης (πως άλλωστε, αφού δεν λαμβάνεται κάποιο μέτρο) αλλά επιδεινώνεται και πάει. Έτσι έχουμε φτάσει στο σημείο να αποτελεί μια μικρή περιπέτεια το να θέλει κάποιος να σταματήσει, έστω και ελάχιστα λεπτά, σε κεντρικά σημεία, είτε π.χ. για κατεβάσει κάποιο ηλικιωμένο ασθενή σε ιατρείο ή να φορτώσει ψώνια στο όχημα του. Κυκλοφορούν άραγε οι δημοτικοί άρχοντες στους ίδιους δρόμους που κυκλοφορούμε και μεις ή μετακινούνται καθημερινά με… ελικόπτερο (για να μην πούμε με διαστημόπλοιο) και δεν έχουν καμία επαφή με όσα βιώνουμε εμείς οι απλοί & ταπεινοί δημότες;

Ανεπιθύμητος Τι του μελε και του θεμελιωτή της Δημοκρατίας, του αρχαίου Κλεισθένη, με το ένδοξο παρελθόν, στα γεράματα: Να μην τον θέλουν να τον δουν στα μάτια τους οι σύγχρονοι Έλληνες, Περιφερειάρχες και Δημάρχοι! Μακάρι να μην την… πήρε πολύ προσωπικά ο Κλεισθένης την ψυχρή υποδοχή που του επιφύλαξαν οι άρχοντες της Αυτοδιοίκησης και ευχόμαστε να του δοθεί μια ευκαιρία…

Με ποια λογική σκέφτηκαν κάποιοι να κάνουν χοντροειδέστατο φάουλ προωθώντας την αναληθή πληροφορία ότι ο Νίκος Γκάλης είναι έτοιμος να κατέβει στον πολιτικό στίβο; Για «τρίποντο» το πήγαιναν, τα τρία κακά της μοίρας τους, τους προέκυψε…

Ξεκαθαρίσματα

Ρουτίνα (!) έχουν καταντήσει στην Ελλάδα του 2018 οι δολοφονίες που οφείλονται (γενικά και αόριστα) σε «ξεκαθάρισμα λογαριασμών», όπως βγαίνουν και ανακοινώνουν συνήθως οι αστυνομικές αρχές που σπανίως -έως ποτέ- φτάνουν στο να ξεκαθαρίσουν ποιοι ήταν αυτοί που ανέλαβαν το «ξεκαθάρισμα». Μα πως κατάντησε έτσι η χώρα μας σαν σκηνικό γκανγκστερικής ταινίας; Μην ψάχνετε απάντηση, ρητορικό είναι το ερώτημα…

Ντροπή

Το τι βλέπουν τα αθώα μάτια μας σε κάποια από τα πολλά «Δελτία Τύπου» που λαμβάνουμε καθημερινά «προς ενημέρωση του αναγνωστικού κοινού» δε λέγεται. Τα ορθογραφικά και συντακτικά λάθη, αγκαζέ με ασυναρτησίες, πάνε σύννεφο! Το πιο εξοργιστικό, ωστόσο, είναι όταν βλέπεις όσα προαναφέραμε να «κοσμούν» δελτία κάποιων πολιτιστικών εκδηλώσεων. Η κακοποίηση της ελληνικής γλώσσας δεν είναι πολιτισμός- είναι απλά ντροπή.

Πόσο κοντά; «Είμαστε, για πρώτη φορά, τόσο κοντά σε μια συμφωνία», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Κοτζιάς για το «Μακεδονικό» ενώ επανέλαβε την ανάγκη αναθεώρησης του Συντάγματος της πΓΔΜ. Είμαστε τόσο κοντά σε συμφωνία, όσο κοντά είμαστε και στο να… βγούμε από το τούνελ της οικονομικής κρίσης. Τουτέστιν έχουμε δρόμο.


Τρίτη 8 Μαΐου 2018

9

Ειδήσεις

ΤΟΕΒ Γ΄ Ζώνης Μεσαράς: Μέτρα περιορισμού κατανάλωσης νερού

Άρδευση με το σταγονόμετρο! Μ

έτρα περιορισμού κατανάλωσης νερού για ολόκληρο το 2018 αποφάσισε την περασμένη Πέμπτη το Διοικητικό Συμβούλιο του Τοπικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Γ΄ Ζώνης Μεσαράς, προειδοποιώντας παράλληλα τους κακοπληρωτές ότι θα τους αφαιρούνται τα υδρόμετρα, ενώ για το χρέος τους θα ακολουθείται η οδός της αναγκαστικής είσπραξης καθώς θα στέλνεται στο Δημόσιο Ταμείο.

Αναλυτικά, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση την οποία υπογράφει ο Πρόεδρος του ΤΟΕΒ Γιώργος Βασιλάκης, «Το Δ.Σ του ΤΟΕΒ Γ’ Ζώνης Μεσαράς της 3ης Μαΐου μετά από εξουσιοδότηση της Γενι-

ΠΡΟΣΟΧΗ! Σε όλα τα α γρ ο τ ε μ ά χια εκτός αναδασμού και στα Κοινοτικά του Δήμου Φαιστού, η άρδευση θα γίνεται αποκλειστικά με σταγόνες. Όποιοι δεν συμμορφωθούν θα τους επιβάλλεται πρόστιμο 300 € και θα γίνεται άμεση διακοπή άρδευσης & αφαίρεση του υδρομέτρου. Το Φράγμα Φανερωμένης δεν πρόκειται να ανοίξει αν όλοι οι ιδιοκτήτες δεν τοποθετήσουν σύστημα άρδευσης με σταγόνες

κής Συνέλευσης αποφάσισε τα παρακάτω μέτρα περιορισμού κατανάλωσης νερού ανά έτος από 01/01/2018 έως 31/12/2018. Ορίζεται μέγιστη κατανάλωση όπως παρακάτω : α) Ελιές 250 κυβικά ανά στρέμμα β) Εσπεριδοειδή 380 κυβικά ανά στρέμμα γ) Αμπέλι 300 κυβικά ανά στρέμμα δ) Καλλιέργειες Θερμοκηπίου 550 κυβικά ανά στρέμμα ε) Κηπευτικά Υπαίθρου 400 κυβικά ανά στρέμμα στ) Επιχειρήσεις (Κατοικίες-Αποθήκες κ.λ.π) που χρησιμοποιούν νερό του ΤΟΕΒ για πότισμα περιβάλλοντος χώρου-καλλωπισμούς (γκαζόν κήπων δένδρων λουλουδιών κ.λ.π) 200 κυβικά ανά στρέμμα. Σε περίπτωση υπέρβασης των παραπάνω κυβικών η χρέωση θα είναι 0,40 ευρώ ανά κυβικό για τα επιπλέον κυβικά. 2.Στις περιοχές Γαλιά-Σκούρβουλα Δήμου Φαιστού ορίζεται μέγιστη κατανάλωση όπως παρακάτω: α) Στα δίκτυα που αρδεύονται από το φράγμα 100 κυβικά ανά στρέμμα. β) Στα κοινοτικά δίκτυα 200 κυβικά ανά στρέμμα. Σε περίπτωση υπέρβασης των παραπάνω κυβικών η χρέωση θα είναι 0,60 ευρώ ανά κυβικό για τα επιπλέον κυβικά. 3. Σε όλα τα αγροτεμάχια εκτός αναδασμού και στα Κοινοτικά του Δήμου Φαιστού, η άρδευση θα γίνεται αποκλειστικά με σταγόνες (στάγδην). Όποιοι ιδιοκτήτες δεν συμμορφωθούν θα τους επιβάλλεται πρόστιμο 300 ευρώ και θα γίνεται ΑΜΕΣΗ διακοπή άρδευσης και αφαίρεση του υδρομέτρου. Το Φράγμα Φανερωμένης δεν πρόκειται να ανοίξει αν ΟΛΟΙ οι ιδιοκτήτες δεν τοποθετήσουν σύστημα άρδευσης αποκλειστικά με σταγόνες (στάγδην). 4. Οι ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων που οφείλουν χρήματα στον ΤΟΕΒ ενημερώνονται ότι από Πέμπτη 10/05/2018 θα αφαιρούνται όλα τα υδρόμετρα ιδιοκτησίας και το χρέος θα σταλεί στο Δημόσιο Ταμείο για είσπραξη.

Στα Κηπευτικά Υπαίθρου η μέγιστη κατανάλωση είναι 400 κυβικά ανά στρέμμα

Σύσκεψη στις Μοίρες

Σημειώνεται ότι «οι επιπτώσεις στην άρδευση» από τη λειψυδρία θα είναι το θέμα σύσκεψης που θα πραγματοποιηθεί με πρωτοβουλία της Νέας Δημοκρατίας -στο πλαίσιο πρωτοβουλιών και δράσεων για την αποτελεσματική διαχείριση του προ-

βλήματος της λειψυδρίας και την εξεύρεση μακροπρόθεσμων λύσεων- αύριο Τετάρτη 9 Μαΐου, με ώρα έναρξης τις 6.30 το απόγευμα, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Φαιστού στις Μοίρες. [Αναλυτικό ρεπορτάζ στις σελίδες 10-11].


10

Ειδήσεις

Τρίτη 8 Μαΐου 2018

Τετάρτη 9 Μαΐου, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Φαιστού

Μεσαρά: Σύσκεψη για τη Λειψυδρία & τις επιπτώσεις στην άρδευση

«Κ

λιματική αλλαγή & Λειψυδρία – Οι επιπτώσεις στην άρδευση» θα είναι το θέμα της σύσκεψης που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 9 Μαΐου, με ώρα έναρξης τις 6.30 το απόγευμα, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Φαιστού στις Μοίρες, στο πλαίσιο πρωτοβουλιών και δράσεων της Νέας Δημοκρατίας με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση του προβλήματος της λειψυδρίας και την εξεύρεση μακροπρόθεσμων λύσεων. Όπως τονίζουν οι διοργανωτές της σύσκεψης «Οι δυσμενείς επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής είναι πλέον ορατές και στην Κρήτη. Είμαστε μάρτυρες ακραίων καιρικών φαινομένων και των δυσμενών συνεπειών τους, τόσο στο φυσικό περιβάλλον, όσο και σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δράσης. Η Κρήτη, σύμφωνα με τους επιστήμονες, εκτιμάται ότι θα είναι πιο ευάλωτη και θα επηρεαστεί περισσότερο από τα φαινόμενα της κλιματικής αλλαγής. Ήδη υπάρχουν επιδράσεις στο φυσικό περιβάλλον και την τοπική οικονομία, ενώ τα επόμενα χρόνια, η κλιματική αλλαγή θα επιφέρει σημαντικές αλλαγές με πιο ορατές την έλλειψη νερού (ξηρασία και λειψυδρία) και τις επακόλουθες επιπτώσεις στην τοπική και εθνική οικονομία. Ήδη, έχουν αρχίσει και γίνονται ορατές σε όλους μας οι επιπτώσεις της λειψυδρίας. Ειδικότερα, στην περιοχή της Μεσαράς οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής δημιουργούν σημαντική ανησυχία, ιδίως όσον αφορά τον πρωτογενή τομέα της οικονομίας. Οι λιγότερες βροχές φέρνουν ξανά στο προσκήνιο το θέμα της αξιοποίησης και ορθολογικής διαχείρισης των υδάτινων πόρων, καθώς και της προσαρμογής στις νέες κλιματικές συνθήκες και στη μείωση του διαθέσιμου νερού. Είναι δεδομένο ότι θα χρειαστεί να λάβουμε μέτρα για τη λειψυδρία, καθώς η μείωση των βροχοπτώσεων θα προκαλέσει προβλήματα στις καλλιέργειες, ενώ, παράλληλα, μπορεί να επηρεάσει είδη καλλιεργειών (π.χ. να

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ Στο 1ο χλμ, Μοιρών - Ηρακλείου, οικόπεδο 2 στρ. με πρόσοψη 50μ. επί της Εθνικής οδού (κοντά στο lidl) Πληροφ. 28920 29102 Κωδ.: 940

αυξήσει τις αποδόσεις των καλλιεργειών σε εύκρατες περιοχές και να μειώσει τις αποδόσεις σε υποτροπικές και τροπικές ζώνες) και να επιβάλλει την ανάγκη στροφής σε νέες καλλιέργειες. Περαιτέρω, είναι ορατή η απειλή ερημοποίησης του κάμπου της Μεσαράς σε περίπτωση που ο υδροφόρος ορίζοντας υποχωρήσει στο επίπεδο της στάθμης της θάλασσας με αποτέλεσμα το αρδευτικό νερό να γίνει αλμυρό. Η ΝΔ αναλαμβάνει μια σειρά πρωτοβουλιών και δράσεων με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση του προβλήματος της λειψυδρίας και την εξεύρεση μακροπρόθεσμων λύσεων. Η 1η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στις 27 Απριλίου στο Ηράκλειο και εστίασε στις επιπτώσεις της λειψυδρίας στην ύδρευση, κυρίως στα αστικά κέντρα του νομού, και στις επακόλουθες συνέπειες σε δημότες, καθώς και στις επιχειρή-

Υδάτων, ΑΠΘ 3) Καθ. κ. Θρασύβουλος Μανιός, Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΤΕΙ Κρήτης 4) Ευριπίδης Κουκιαδάκης, Αντιπεριφερειάρχης ν. Ηρακλείου 5) Μαρίνος Κριτσωτάκης, Προϊστάμενος, Διεύθυνση Υδάτων, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης 6) Γεώργιος Βασιλάκης, Πρόεδρος, ΤΟΕΒ Γ’ Ζώνης Μεσαράς (Μοιρών) 7) Ευάγγελος Τσιμπραγάκης, Πρόεδρος, Αγροτοβιομηχανικός Συνεταιρισμός Τυμπακίου και ΤΟΕΒ Α’ Ζώνης Μεσαράς (Τυμπακίου) 8) Δημήτρης Μηλιός, MSc και Υπ. Δρ Πανεπιστημίου Αθηνών στη «Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών και Κρίσεων»

Οι επιπτώσεις της λειψυδρίας έχουν αρχίσει και γίνονται ορατές σε όλους μας: Ειδικότερα, στην περιοχή της Μεσαράς οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής δημιουργούν σημαντική ανησυχία, ιδίως όσον αφορά τον πρωτογενή τομέα της οικονομίας σεις, ιδίως δε στις τουριστικές περιοχές. Η 2η σύσκεψη, θα πραγματοποιηθεί στις Μοίρες, την Τετάρτη 9 Μαΐου, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Φαιστού, και επικεντρώνεται στις επιπτώσεις της λειψυδρίας στην άρδευση και στις επακόλουθες συνέπειες στον πρωτογενή τομέα της τοπικής οικονομίας. Θα ακολουθήσει και 3η σύσκεψη στην Ιεράπετρα για τις “επιπτώσεις στην ύδρευση και την άρδευση”».

Ομιλητές

Στην εκδήλωση στις Μοίρες θα μιλήσουν ειδικοί (ακαδημαϊκοί, εκπρόσωποι αρμόδιων φορέων, υπηρεσιακοί παράγοντες) σε θέματα διαχείρισης υδάτινων πόρων όσον αφορά την άρδευση και θα συμμετέχουν φορείς που σχετίζονται με ζητήματα διαχείρισης υδάτινων πόρων και άρδευσης, καθώς και φορείς και εκπρόσωποι που ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα παραγωγής. Α) Ομιλητές στο πάνελ 1) Λευτέρης Αυγενάκης, Γραμματέας ΝΔ-Βουλευτής Ηρακλείου 2) Καθ. κ. Θεοφάνης Παυλίδης, Διευθέτηση Ορεινών

Β) Λίστα φορέων • ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ - Διεύθυνση Υδάτων - Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού (ΠΕΧΩ) - Διεύθυνση Δασών •ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος - Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων ΠΕ, Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος - Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας - Διεύθυνση Κτηνιατρικής Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ • ΔΗΜΟΙ ΚΡΗΤΗΣ •ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΔΕΥΑ)ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ •ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ - Πανεπιστήμιο Κρήτης, Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών


Τρίτη 8 Μαΐου 2018

11

Ειδήσεις

- Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος - Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων - ΤΕΙ Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών -ΤΕΙ Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων - ΤΕΙ Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών - Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) • ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ • ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ / ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ •ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΟΑΚ)–Δ/νση Υδραυλικών Έργων • ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ • ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΝΙΩΝ (ΜΑΙΧ) • ΓΕΩΤΕΕ • ΤΕΕ • ΕΕΤΕΜ • ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΟΑΣΝΗ) - ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ (ΕΑΣ) Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ • ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-(ΣΕΚΝΗ) • ΜΕΛΛΙΣΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ • ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΩΝ • ΤΟΕΒΚΡΗΤΗΣ • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ.

Ανάγκη για μέτρα

Στα κύρια συμπεράσματα της 1ης σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο, περιλαμβάνουν: • Η έλλειψη νερού είναι και επίσημα πια, ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους παγκοσμίως. Οι κίνδυνοι που αφορούν στην έλλειψη νερού σχετίζονται τόσο με οικονομικές όσο και με περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Οι κρίσεις που εγκυμονεί η έλλειψη νερού κατατάσσονται ως παγκόσμιος κίνδυνος και αναδεικνύεται ως μείζον «ρίσκο» διεθνώς, μάλιστα, ως σημαντικότερο ρίσκο από τα όπλα μαζικής καταστροφής και τους πολέμους. • Οι δυσμενείς επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής είναι πλέον ορατές και στην Κρήτη. Είμαστε μάρτυρες ακραίων καιρικών φαινομένων και των δυσμενών συνεπειών τους, τόσο στο φυσικό περιβάλλον, όσο και σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δράσης. Η Κρήτη εκτιμάται ότι θα είναι πιο ευάλωτη και θα επηρεαστεί περισσότερο από τα φαινόμενα της κλιματικής αλλαγής. • Σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης «οι βροχοπτώσεις φέτος, σε σχέση με τον μέσο όρο των τελευταίων επτά ετών είναι περίπου 60% μειωμένες ενώ σε κάποιες περιοχές της Κρήτης το ποσοστό είναι 75%». Το 2014 σημειώθηκαν πολλές βροχοπτώσεις με τις οποίες είχαμε ικανοποιητική πλήρωση των ταμιευτήρων των φραγμάτων και λιμνοδεξαμενών. Το 2015-16 ήταν ένα ξηρό έτος, το 2016-17 οι βροχοπτώσεις ήταν σχετικά μειωμένες , αλλά φέτος 2017-18 είναι πάρα πολύ μειωμένες. Οι βροχοπτώσεις για 3η συνεχή χρονιά δεν πάνε καλά για όλη την Κρήτη. Σύμφωνα με Εθνικό Παρατηρητήριο της Αθήνας στο σταθμό του Ηρακλείου (Ανατολικά) για παράδειγμα το διάστημα Οκτ.2017 – Φεβρ. 2018 είχαμε 214 mm ενώ την αντίστοιχη περίοδο του 2016 -2017 είχαμε 454 mm, δηλαδή 53% μείωση (M.O.485). Στο Οροπέδιο Λασιθίου από 688 mm το 2017 έπεσε σε 441 mm το 2018, δηλαδή 36% μείωση σε ένα έτος. • Με αυτές τις κλιματολογικές συνθήκες , έχουμε μικρή αναπλήρωση τόσο στα υπόγεια όσο και στα επιφανειακά νερά. Σήμερα οι ταμιευτήρες των φραγμάτων Αποσελέμη, Φανερωμένης και Μπραμιανών διαθέτουν λίγο ή και ελάχιστο νερό! • Τα μέτρα, που θα μπορούσαν να παίξουν καταλυτικό ρόλο στη μείωσητης αβεβαιότητας επάρκειας υδάτων στο μέλλον για την Κρήτη, πρέπει να στοχεύουν σε: zzμείωση της χρήσης νερού άρδευσης – εφαρμογή ελλειμματικής άρδευσης zzεξάλειψη των απωλειών δικτύων ύδρευσης–επισκευές και ανακατασκευές δικτύων zzαύξηση της αποδοτικότητας της άρδευσης και μείωση έως εξάλειψη των απωλειών των δικτύων άρδευσης – βελτίωση δικτύων άρδευσης zzεπαναχρησιμοποίηση νερού – άρδευση, τεχνητός εμπλουτισμός κλπ zzεξεύρεση και αξιοποίηση νέων πηγών νερού – αφαλάτωση, rain water harvesting zzπροστασία των υδάτων (υπόγειων, επιφανειακών και παράκτιων) zzδιαχείριση της ζήτησης – εξοικονόμηση νερού zzαύξηση της προσφοράς γλυκού νερού (καρστικοί υδροφορείς, κατασκευή φραγμάτων, μεταφορά νερού) zzεπαναχρησιμοποίηση εκροών βιολογικών καθαρισμών αστικών λυμάτων zzαξιοποίηση υφάλμυρων καρστικών πηγών περαιτέρω

Η αφίσα της Σύσκεψης - αξιοποίηση των υφάλμυρων νερών zzκατάρτιση σχεδίου αντιμετώπισης ξηρασίας πλημμυρών zzδιαφάνεια – πληροφόρηση κοινού zzπροστασία των υδροφορέων, ιδιαίτερα των καρστικών - αξιοποίηση περαιτέρω του υπόγειου δυναμικού των καρστικώνυδροφορέων - Αναρρύθμιση καρστικών πηγών zzαξιοποίηση της χωρητικότητας των υφιστάμενωνυδατοταμιευτήρων- Ανάπτυξη δικτύων μεταφοράς zzδιερεύνηση αναγκών που θα καλυφθούν με μικρά τοπικά έργα.

φήνιση και απλοποίηση των αρμοδιοτήτων των εμπελκόμενων φορέων. • Προτάσεις από την Μελέτη (1η Αναθεώρηση) του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του ΥΔ Κρήτης Δράσεις ενίσχυσης, αποκατάστασης, εκσυγχρονισμού δικτύων ύδρευσης και έλεγχος διαρροών Το μέτρο περιλαμβάνει τις ακόλουθες επιμέρους δράσεις: 1. Καταγραφή των απωλειών για τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης, έλεγχος και μείωση των διαρροών. Οι δράσεις αυτές πρέπει να γενικευτούν, κατά προτεραιότητα, σε όλες τις ΔΕΥΑ/Δήμους, στις οποίες παρατηρούνται απώλειες στο δίκτυο ύδρευσης μεγαλύτερες από 35%. 2. Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστημάτων τηλεελέγχου, τηλεχειρισμού. 3. Έργα ενίσχυσης δυναμικότητας δικτύων ύδρευσης για την κάλυψη της αυξανόμενης υδρευτικής ανάγκης σε περιοχές που αντιμετωπίζουν έλλειψη ή έντονα προβλήματα ποιοτικής υποβάθμισής του νερού και δεν υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι εξασφάλισης πόσιμου νερού. 4. Έργα αποκατάστασης/ενίσχυσης δικτύων ύδρευσης. Το μέτρο αφορά στην αποκατάσταση παλαιών φθαρμένων αγωγών ύδρευσης και στην ενίσχυση του εξωτερικού υδραγωγείου ύδρευσης για την κάλυψη αυξημένης ζήτησης σε υδρευτικές ανάγκες. • Αν δεν λάβουμε άμεσα, αποτελεσματικά και μακροπρόθεσμα μέτρα, η έλλειψη νερού θα είναι μη αναστρέψιμη και οι επιπτώσεις δραματικές. Η γενιά μας έχει την ευθύνη να προστατεύσει τον πλανήτη μας. Είμαστε όλοι παιδιά αυτού του πλανήτη, αυτής της χώρας, αυτού του νησιού. Δεν αρκεί μόνο εμείς οι πολιτικοί ή οι ειδικοί να ασχοληθούμε με το ζήτημα της διαχείρισης του νερού. Η

Το μέλλον μας... έχει ξηρασία!. •Κατέστη σαφές από όλους τους συμμετέχοντες ότι υπάρχουν πολλές προτάσεις και τεχνολογικές λύσεις. Αποτελεί αδήριτη ανάγκη η διαμόρφωσης ενός ορθολογικού, ολοκληρωμένου και μακροπρόθεσμου σχεδιασμού, που να δίνει λύση σε μακρόχρονο ορίζοντα. Ο σχεδιασμός αυτός πρέπει να είναι απόρροια μιας ουσιαστικής αξιολόγησης όλων των δεδομένων: τεχνολογικών, περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών. Επίσης, η διαχείριση των υδάτων θα πρέπει να αντιμετωπίζεται παράλληλα με τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων. Επίσης, τονίσθηκε ότι η Κρήτη διαθέτει και τις τεχνολογικές δυνατότητες, αλλά και το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό για την υλοποίηση ενός τέτοιου σχεδίου. •Επίσης, υπάρχει άμεση ανάγκη για την διαμόρφωση και εφαρμογή ενός σχεδίου ανάγκης, το οποίο να παρέχει αποτελεσματική διαχείριση και αντιμετώπιση του προβλήματος της έλλειψης νερού ύδρευσης για τη φετινή χρονιά στο Ηράκλειο και γενικότερα στην Κρήτη. • Σημαντική παράμετρο για την αντιμετώπιση του ζητήματος αποτελεί και το θέμα της πολυαρχίας και της αλληλεπικάλυψης αρμοδιοτήτων, με αποτέλεσμα της δημιουργία σύγχυσης και χρονοβόρων και κοστοβόρων γραφειοκρατικών διαδικασιών. Είναι αναγαία η αποσα-

χώρα, η Κρήτη ανήκει σε όλους μας. Δεν μπορούμε να επιτύχουμε τίποτε μεγάλο και ουσιαστικό για το νερό, εάν δεν συμμετέχουμε όλοι μαζί από κοινού σε αυτή την προσπάθεια. Για να σώσουμε το νερό για το παρόν και το μέλλον και για να μοιραστούμε τις ομορφιές της Κρήτης μας με τις επόμενες γενιές, οφείλουμε όλοι μαζί, να αγωνιστούμε όλοι μαζί».


12

Εκδηλώσεις

Τρίτη 8 Μαΐου 2018

Πολύς κόσμος έδωσε το παρών

Μια συγκινητική εκδήλωση στο Επιμελητήριο Ηρακλείου

Το Τυμπάκι δεν ξεχνά την ιστορία του Από τη ναζιστική ισοπέδωση στην ανοικοδόμηση & την ανάπτυξη

Σ

ε κλίμα συγκίνησης πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σάββατο 5 Μαΐου, στην αίθουσα «Καστελλάκη» του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, η επιτυχημένη εκδήλωση μνήμης που διοργάνωσε η Πολιτεία Τυμπακίου με θέμα «Τυμπάκι –από τη ναζιστική ισοπέδωση στην ανοικοδόμηση και την ανάπτυξη».

Στην εκδήλωση –την οποία πλαισίωσαν μουσικά ο Μύρος Νιοτάκης (λαούτο) και ο Μανόλης Σταυρουλάκης (μαντολίνο)παραβρέθηκαν πλήθος κόσμου μεταξύ των οποίων: ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Ειρηναίος, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κ. Σωκράτης Βαρδάκης και κ. Νίκος Ηγουμενίδης, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ κ. Βασίλης Κεγκέρογλου, ο βουλευτής του ΠΟΤΑΜΙΟΥκ. Σπύρος Δανέλλης, ο πολιτευτής της ΝΔ κ. Μάξιμος Σενετάκης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηρακλείου κ. Γρηγόρης Πασπάτης, ο αντιδήμαρχος κ. Πέτρος Ινιωτάκης,ο εντεταλμένος σύμβουλος Παιδείας της ΠεριφερειακήςΕνότητας Ηρακλείουκ. Λάμπρος Καμπουράκης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων κ. Γεώργιος Επιτροπάκης, εκπρόσωποι των Γιατρών του Αιγαίου κ. Ιεραπετρίτης Γιάννης και η κα. Αλεξάνδρα Καλογεράκη. Επίσης, ο κ. Αντώνης Μανιαδάκης, Διευθύνων Σύμβουλος των ΜΙΝΩΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ, οι Τυμπακιανές Πρωταθλήτριες κα. Κέλλυ Κυδωνάκη και κα. Μαρινέλα Πεδιαδιτάκη καθώς και οι πρόεδροι του Αγροτικού Συλλόγου Τυμπακίου και του Αγροτοβιομηχανικού Συνεταιρισμού Τυμπακίου.

Οι ομιλητές κέρδισαν το ακροατήριο

Ολική καταστροφή

Ο πρώτος ομιλητής της εκδήλωσης, κ. Εμμανουήλ Γ. Χαλκιαδάκης, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, με τίτλο: «Το Τυμπάκι και ο Ρόμελ κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο», προέβαλλε όλα τα σημαντικά ιστορικά γεγονότα εκείνης της περιόδου, την ολική καταστροφή που υπέστη το Τυμπάκι το Φλεβάρη του 1942 και το ρόλο του Ρόμελ κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Πρότυπο ανάπτυξης

Η δεύτερη ομιλήτρια της εκδήλωσης, η κα. Ευλαβία-Μαρία Φασομυτάκη, με τίτλο ομιλίας «Το Τυμπάκι – από την οικονομική καταστροφή την περίοδο της Κατοχής

«Το Τυμπάκι με την ολοσχερή καταστροφή του, την καταναγκαστική εργασία στην οποία υποβλήθηκαν οι κάτοικοί του, τα μαρτύρια τα οποία υπέφεραν, την Αντίστασή τους στον κατακτητή, αποτέλεσε σύμβολο Αντίστασης και Αγώνα. Σύμβολο εθνικό, ευρωπαϊκό και οικουμενικό». Μανώλης Γλέζος

Ομιλία με προβολή εικόνων

Μ. Νιοτάκης & Μ.Σταυρουλάκης σε πρότυπο περιφερειακής ανάπτυξης», τόνισε ότι ο λαός του Τυμπακίου με την εργατικότητά τουκατάφερενα δημιουργήσει το ακατόρθωτο, να κατακτήσει το 1978 την κορυφή της Ελλάδας σε κατά κεφαλήν εισόδημα!

Ιστορικές μαρτυρίες

Το βίντεο με ιστορικές μαρτυρίες που προβλήθηκε κατά τη διάρκεια της βραδιάς ήταν μία επιμέλειακαι ευγενική προσφορά τωνκ. Κωνσταντίνου Κολυμπιανάκη και κ. Αλέξανδρου Χριστόπουλου. Κατά τη διάρκεια της προβολής, το αίσθημα της συγκίνησης ήταν διάχυτο καθώς με περιεκτικό και συνοπτικό τρόπο αποτυπώθηκανο πόνος, η ολοκληρωτική ισοπέδωση, ο ξεριζωμός και η ιστορίατων θυμάτων των ναρκοπεδίων που δημιουργήθηκαν από τις ναζιστικές δυνάμεις κατοχής.


Τρίτη 8 Μαΐου 2018

13

Ειδήσεις

Από το κατάστημα el.s make up nail & beauty στις Μοίρες την Πέμπτη 17 και Παρασκευή 18 Μαΐου

Μακιγιάζ εντελώς δωρεάν!

Με προϊόντα της γνωστής εταιρίας jane iredale που βρίσκονται πάντα στη κορυφή των τάσεων της φετινής μόδας καταφέρνει να κλέβει τις εντυπώσεις και να κατακτά τις υψηλότερες θέσεις στις προτιμήσεις των καταναλωτριών. Σημαντική θα είναι και η παρουσία της make up artist της εταιρείας jane iredale, Ελισάβετ Κρητικού καθώς θα δώσει άφθονες συμβουλές ομορφιάς και θα σας βοηθήσει να ανακαλύψετε καινοτόμα προϊόντα και να τα προσαρμόσετε στη προσωπικότητα σας. Όμορφο περιβάλλον, νέα χρώματα, άψογη εξυπηρέτηση και πολλή ομορφιά καθ’ όλη τη διάρκεια του διημέρου είναι ένα δείγμα όσων θα συναντήσετε στο κατάστημα el.s . Μην ξεχάσετε να κλείσετε το ραντεβού σας για ΔΩΡΕAN μακιγιάζ και δοκιμή προϊόντων από το κατάστημα el.s για την Πέμπτη 17/5 και Παρασκευή 18/5.

Έ

να λαμπερό διήμερο όλο χρώματα, ανοιξιάτικο μακιγιάζ και vegan πινέλα περιμένει τις γυναίκες της Μεσαράς να δοκιμάσουν, να ρωτήσουν, να πειραματιστούν και να δουν τι ταιριάζει στο πρόσωπο τους. Με το μήνυμα ΄΄Δώστε χρώμα στην ημέρα σας’’ η γνωστή Μεσαρίτισα Σοφουλάκη Έλενα Make up artist ετοιμάζεται να παραθέσει μια αξέχαστη γιορτή στις 17 &18 Μαΐου να σας δεχτεί στο κατάστημα της el.s στις Μοίρες και να σας μακιγιάρει ΔΩΡΕΑΝ! Δοκιμάστε το μακιγιάζ που επιθυμείτε είτε αυτό αφορά την βραδινή σας έξοδο, είτε το καθημερινό στυλ στη δουλειά, είτε για την ημέρα του γάμου σας ή της βάπτισης του παιδιού σας. Ρωτήστε για τις τάσεις της μόδας στις βλεφαρίδες, για την περμανάντ βλεφαρίδων, για τις επιλογές που μπορείτε να έχετε μέσα από μία μεγάλη γκάμα προϊόντων. Η κ. Σοφουλάκη Έλενα με την ομάδα της θα απαντήσουν σε όλες τις ερωτήσεις σας!! Το κατάστημα el.s make up nail & beauty αγαπήθηκε από το γυναικείο κοινό για τα μοναδικά του προϊόντα, την άριστη εξυπηρέτηση και τον μοντέρνο χώρο που πρόκειται να γιορτάσει την δυναμική του είσοδο στην αγορά των Μοιρών.

Σοφουλάκη Έλενα, Make up artist Μοίρες, Λογίου 19 Τ: 28920 29080 & 6979 567334 E: el_smakeupnailbeauty@hotmail.com F: el.smakeupnailbeauty

Στο Μοριά Δήμου Γόρτυνας

Ανάπλαση έξω από το ναό του Αγίου Χριστοφόρου Στα γραφεία του Δήμου Γόρτυνας υπογράφηκε την περασμένη Τετάρτη 2 Μαΐου, η σύμβαση με την εταιρεία «Ι. Κ. Χριστάκης Α.Ε.» για την εκτέλεση του έργου για την «Ανάπλαση περιβάλλοντα χώρου του Ιερού Ναού Αγίου Χριστοφόρου οικισμού Μοριά τοπικής κοινότητας Άνω Άκριων». Σύμφωνα με την µελέτη -προϋπολογισμού 43.000 €- ο ∆ήµος Γόρτυνας πρόκειται να προβεί σε εργασίες που αφορούν την πλακόστρωση του περιβάλλοντα χώρου του ναού µε ακανόνιστες πλάκες τοπικής προέλευσης καθώς και την τσιµεντόστρωση της εισόδου που οδηγεί στην αίθουσα της ενορίας. Το έργο χρηµατοδοτείται από το Πρόγραµμα Δηµοσίων Επενδύσεων.


14

Εκδηλώσεις

Τρίτη 8 Μαΐου 2018

Μέρα Μνήμης πεσόντων & Ολοκαυτώματος του 1944

Το Μαγαρικάρι τίμησε τους Ήρωες του

Π

αρουσία επισήμων και πολύ κόσμου πραγματοποιήθηκαν και φέτος, την Κυριακή 6 Μαΐου, εκδηλώσεις μνήμης για τους πεσόντες και το ολοκαύτωμα Μαγαρικαρίου από τα στρατεύματα κατοχής το Μάιο του 1944. Διοργανωτής ο Δήμος Φαιστού σε συνεργασία με το Τοπικό Συμβούλιο και τον Πολιτιστικό Σύλλογο του χωριού. Μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Μιχαήλ Αρχαγγέλου και Αγίου Κωνσταντίνου, ιερουργούντος του Πανοσιολογιότατου Αρχιμανδρίτη Ιωακείμ Καρανδινού, Πρωτοσυγκέλου της Ιεράς Μητροπόλεως

Γορτύνης & Αρκαδίας, τελέστηκε Μνημόσυνο των Πεσόντων. Ακολούθησε Τρισάγιο στο χώρο του Ανδριάντα καπετάν Πετρακογιώργη και στη συνέχεια έγινε Επιμνημόσυνη Δέηση στο Μνημείο Πεσόντων στη θέση Γριά βρύση, έπαρση σημαίας, Προσκλητήριο Πεσόντων, Καλωσόρισμα από το Δήμαρχο Φαιστού Γιώρ-

γο Αρμουτάκη, Χαιρετισμοί Εκπροσώπων, Εκφώνηση του Πανηγυρικού της ημέρας από τον εκπαιδευτικό κ. Μανώλη Κυραλάκη, Κατάθεση στεφάνων στο χώρο του Ηρώου πεσόντων, Τήρηση ενός λεπτού σιγής για τα θύματα και τους αγωνιστές της Eθνικής Aντίστασης και λήξη τελετής με τον Εθνικό Ύμνο.

Τίμησαν την επέτειο του Ολοκαυτώματος στα Σαχτούρια Τα Σαχτούρια του Δήμου Αγίου Βασιλείου τίμησαν την περασμένη Κυριακή 6 Μαΐου την 74η επέτειο από το Ολοκαύτωμα που συντελέστηκε την περίοδο της Γερμανοκατοχής. Στο εξωκλήσι του Αγίου Κυρίλλου σε ένα τοπίο απαράμιλλης ομορφιάς, το οποίο αποτελεί ιστορικό σημείο αναφοράς για τους Σαχτουριανούς,

Από την εκδήλωση

παρουσία της δημοτικής αρχής, φορέων και πλήθος κόσμου, τελέστηκε Θεία Λειτουργία και στην συνέχεια ομιλία του προέδρου του συλλόγου για τον αγώνα και τη θυσία των Σαχτουριανών κατά την περίοδο του Β’ Παγκοσμίου πολέμου. Την εκδήλωση τίμησαν με την παΣτο εξωκλήσι του Αγίου Κυρίλλου ρουσία τους ο Βουλευτής του νομού Ρεθύμνου της Νέας Δημοκρατίας κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο περιφερειακός σύμβουλος της Αντιπεριφέρειας Ρεθύμνου κ. Νίκος Κακογιαννάκης, ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου κ. Ιωάννης Ταταράκης, οι αντιδήμαρχοι Αγίου Βασιλείου Αντώνιος Τσουρδαλάκης και Βασίλειος Θεοδωράκης, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Εμμανουήλ Τσιριντάνης και Δήμος Σαρτζετάκης, ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου Κρύας Βρύσης Ιωάννης Μανουσάκης και ο πρόεδρος του πολιτιστικού συλλόγου Ιωάννης Βαβουράκης. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν και τίμησαν με την παρουσία τους συντοπίτες από την Κρύα Βρύση, τις Μέλαμπες, την Αγία Γαλήνη, Πλατανέ, Κισσό και Βρύσες. Τέλος το ΔΣ του Πολιτιστικού Συλλόγου εξέφρασε τις ευχαριστίες του σε όσους τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση, αποδίδοντας φόρο τιμής στους αγώνες και τις θυσίες των Σαχτουριανών για το υπέρτατο αγαθό, την Ελευθερία! Εορτάζοντας την ημέρα


Τρίτη 8 Μαΐου 2018

15

Ειδήσεις

Ενημέρωση & ιατρική εξέταση στις Μοίρες για το μελάνωμα

Φροντί-Ζω & Προστατεύω τον εαυτό μου!

Μοιριανό Τυρί Νικολουδάκης:

Δοκιμάστε μια... φέτα μοναδικού τυριού! Το όνομα «Νικολουδάκης» για όσους ξέρουν από τυροκομικά προϊόντα, αποτελεί πραγματική εγγύηση ποιότητας γεύσης, συνδυάζοντας την κρητική παράδοση με τους πιο σύγχρονους τρόπους παρασκευής. Το αγνό αιγοπρόβειο γάλα αποτελεί τη βάση για εξαιρετικά προϊόντα που δημιουργούνται με πολύ μεράκι και αγάπη για τους καταναλωτές που πλέον μπορούν να δοκιμάσουν ένα ακόμα πετυχη-

Αναμνηστική φωτό μπροστά στο Δήμο

Ε

νημερωτική ομιλία και δωρεάν εξέταση για την πρόληψη του καρκίνου του δέρματος (μελάνωμα) έγιναν το περασμένο Σάββατο 5 Μαΐου στο Πολύκεντρο Δήμου Φαιστού στις Μοίρες με πρωτοβουλία του Ομίλου Εθελοντών Κατά του Καρκίνου «Αγκαλιά-ζω» και με κεντρικό ομιλητή τον ειδικό γιατρό δερματολόγο και μέλος της Ελληνικής Δερματοχειρουργικής Εταιρείας κ. Γιώργο Επιτροπάκη. Ο καρκίνος του δέρματος που είναι γνωστός και ως μελάνωμα αποτελεί μια από τις πιο επιθετικές μορφές καρκίνου, που γνωρίζει αύξηση τα τελευταία χρόνια, με

Ομιλητής ήταν ο γιατρός κ. Επιτροπάκης

Στην Αίθουσα του Δ.Σ.

την έκθεση στον ήλιο να ενοχοποιείται ως ένας από τους κυριότερους παράγοντες που επιδρούν στην εμφάνισή του. Για το λόγο αυτό σημαντική παράμετρος αποτελεί η έγκαιρη πρόληψη, η γνώση και φυσικά η έγκαιρη διάγνωση των συμπτωμάτων που ξεκινούν από την διαφορετική όψη που μπορεί να πάρουν οι σπίλοι (ελιές) του δέρματος. Με κεντρικό σύνθημα «Φροντί-Ζω, Περιορί- Ζω, και Προστατεύω τον εαυτό μου, ενημερώνομαι σωστά και υπεύθυνα, τα μέλη του Ομίλου Αγκαλιά- Ζω συνεχίζουν την εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών. Τον κ. Επιτροπάκη υποδέχτηκε και προλόγισε στο Πολύκεντρο ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Φαιστού κ. Γιάννης Νικολακάκης ενώ παραβρέθηκε και ο αντιδήμαρχος κ. Γιάννης Ξηρουδάκης.

μένο προϊόν: Το «Μοιριανό Τυρί»! Πρόκειται για ένα εξαιρετικό τυρί τύπου φέτα που είναι σίγουρο ότι θα αγαπήσει το αγοραστικό κοινό της Μεσαράς και όχι μόνο για τη μοναδική γεύση της, την ποιότητα της που μας κάνει υπερήφανους για τα προϊόντα που βγάζει ο τόπος μας! Τα προϊόντα του Μανώλη Νικολουδάκη διατίθενται σε επιλεγμένα σημεία σε όλη την Κρήτη.

Μοίρες, 2ο χλμ. Μοιρών – Πόμπιας Τηλ.: 28920 29990, 6937 126327 FB: Tυροκομείο Νικολουδάκης


16

Ειδήσεις

Με τον Διευθυντή του 1ου Δ.Σ. Τυμπακίου κ. Μαθιουδάκη

Τρίτη 8 Μαΐου 2018

Μιλώντας στο Δημοτικό Σχολείο Πετροκεφαλίου

Επισκέψεις Νίκου Κακλαμανάκη σε Σχολεία του κρητικού νότου

«Δίπλα» στους μαθητές των Σχολείων μας οι Μινωικές Γραμμές & ο Χρυσός μας Ολυμπιονίκης

Η

ισχυρή σχέση των Μινωικών Γραμμών με τη θάλασσα και η αγάπη γι΄ αυτήν αποτελεί ένα δυνατό συνεκτικό δεσμό με τον Χρυσό Ολυμπιονίκη της Ιστιοπλοΐας Νίκο Κακλαμανάκη, εξ ου και η φημισμένη ακτοπλοϊκή εταιρεία, στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής της ευθύνης βρίσκεται δίπλα στον πετυχημένο αθλητή, αλλά και στη μαθητιώσα νεολαία μας, σε σειρά επισκέψεων που πραγματοποιούνται στα Σχολεία του κρητικού νότου. Οι επισκέψεις του Νίκου Κακλαμανάκη, με τη στήριξη των Μινωικών Γραμμών, σε Δημοτικά Σχολεία, ξεκίνησαν την Τετάρτη 2 Μαΐου από την Μεσαρά και συγκεκριμένα την περιοχή του Τυμπακίου και των Βώρων και συνεχίστηκαν την Πέμπτη 3 Μαΐου στα Δημοτικά Σχολεία της Πόμπιας, του Πετροκεφαλίου, του Σίβα & και των Πιτσιδίων. Το Πρόγραμμα των επισκέψεων περιλαμβάνει τα Δημοτικά Σχολεία νότια του Νομού Ηρακλείου και νότια του Νομού Ρεθύμνης ξεκινώντας από το Τυμπάκι που αποτελεί κομβικό σημείο των δύο νομών. Στόχος της δράσης αυτής είναι οι μαθητές και οι μαθήτριες να ενημερωθούν για τον καθοριστικό ρόλο που έχουν στη ζωή η θάλασσα, η ιστιοπλοΐα και ο ναυταθλητισμός.

Ο «γιος του ανέμου»

22 χρόνια μετά τον προσωπικό και εθνικό του θρίαμβο στην Ολυμπιάδα της Ατλάντας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και με το βιογραφικό του να

Η κ. Φασομυτάκη από τις Μινωικές Γραμμές με τον Χρυσό Ολυμπιονίκη είναι γεμάτο με όλων των ειδών τις εγχώριες και διεθνείς διακρίσεις, ο «γιος του ανέμου», 49 ετών σήμερα, Νίκος Κακλαμανάκης συνεχίζει να προπονείται σε καθημερινή βάση με την αγαπημένη του ιστιοσανίδα. Στο ερώτημα «Ποιο είναι το βασικότερο μήνυμα που εσείς θα θέλατε να “επικοινωνήσετε” στους ανθρώπους και, ιδιαίτερα, στα παιδιά της νέας γενιάς;» ο ίδιος έχει απαντήσει: «Θεωρώ ότι το να τολμάς το όνειρό σου κάτω από αντίξοες συνθήκες, χωρίς να διαπραγματεύεσαι τις αξίες σου, είναι σίγουρα δύσκολο, αλλά δεν είναι και ακατόρθωτο. Και εξηγώ ακριβώς στα παιδιά στα σχολεία, αλλά και όπου βρεθώ για να μεταφέρω αυτή την ενέργεια, ότι αυτό είναι εφικτό, υπάρχει τρόπος που γίνεται. Να ποια είναι τα αξιακά κριτήρια και πώς γίνεται τελικά αυτή η ανταλλαγή ενέργειας με τους ανθρώπους με τους οποίους έρχομαι σε επαφή. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ικανοποίηση από αυτό, το ότι μπορείς να μεταφέρεις πραγματικά ένα “διά βίου ευ αγωνίζεσθαι” και όχι μόνο ένα αθλητικό “ευ αγωνίζεσθαι” στην κοινωνία, ειδικά τώρα που το έχει τόσο ανάγκη. Δεν λέω στα παιδιά να γίνουν απαραίτητα αθλητές ή πρωταθλητές. Μέσω του αθλητισμού, όμως, και μέσω ενός “διά βίου ευ αγωνίζεσθαι” γενικότερα στη ζωή, μπορούμε να έχουμε στόχους, να τους τολμούμε και

Στο Δημοτικό Σχολείο Βώρων

Στο Δημοτικό Σχολείο Πετροκεφαλίου να κυνηγάμε τα όνειρά μας, με αξιακές προϋποθέσεις: αυτό μας κάνει και πιο ολοκληρωμένους ανθρώπους, πιο χρήσιμους στην κοινωνία. Επίσης, πρέπει το παιδί να δει ότι υπάρχει και ο δύσκολος δρόμος. Όλοι, για παράδειγμα, έχουν συνδυάσει τους Ολυμπιονίκες με τη δημοσιότητα, τα φώτα, την προβολή. Τα παιδιά, όμως, πιστεύω ότι ταυτίζονται και με έναν αγώνα ζωής, όπου δεν είναι σημαντικός μόνο ο τερματισμός, αλλά το ίδιο το ταξίδι, από το οποίο μαθαίνεις πολλά. Γιατί, τελικά, ο πόνος και η ήττα μας κάνουν καλύτερους ανθρώπους».

Στο 1ο Δημοτικό Τυμπακίου


Τρίτη 8 Μαΐου 2018

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Πληροφορίες : Ν. Μπαγκής, Ρ. Οικονομάκη Παρατηρήσεις υπαίθρου: Ρ. Οικονομάκη, Ρ. Ηλιάκη, Σ. Λούρου.

ΠΥΡΗΝΟΤΡΙΤΗΣ (Prays oleae):

Οδηγίες: Στις όψιμες περιοχές η ανθόβια γενιά βρίσκεται σε εξέλιξη με χαμηλούς πληθυσμούς στο δίκτυο των φερομονικών παγίδων. − Σε ελαιώνες με πλούσια ή ικανοποιητική ανθοφορία κατά κανόνα δεν χρειάζεται καταπολέμηση της ανθόβιας γενιάς. − Ελαιώνες μέτριας ή μειωμένης ανθοφορίας (<50% της κανονικής) έχουν ανάγκη προστασίας από τον πυρηνοτρήτη κατά την έναρξη της άνθησης (από το κρόκιασμα έως 25% ανοικτών ανθέων). − Σε ελαιώνες βιολογικής γεωργίας η αντιμετώπιση πρέπει να γίνεται στην ανθόβια γενιά ανεξαρτήτως του μεγέθους της ανθοφορίας για να μειωθεί ο πληθυσμός της επόμενης γενιάς (καρπόβιας). Συστήνεται επανάληψη της επέμβασης σε 7 ημέρες. Δραστικές φυτοπροστατευτικών προϊόντων: Περίοδος άνθοφορίας: Bacillus thuringiensis, Beta cyfluthrin (2 εφαρμογές/14 ημ., αναμονή 56 ημ.), Deltamethrin (1 εφαρμογή, αναμονή 7 ημέρες), Lambda cyhalothrin

ΜΑΡΓΑΡΟΝΙΑ (Palpita

(2 εφαρμογές/14 ημ., αναμονή 7 ημ.), Dimethoate (2 εφαρμογές/20 ημ., αναμονή 28 ημ.), Phosmet (2 εφαρμογές/10 ημ., αναμονή 21 ημ), Chlorpyrifos methyl (2 εφαρμογές, αναμονή 60). Σύσταση: Κατά τη διάρκεια της άνθησης προτείνεται χρήση των μικροβιακώνσκευασμάτων του βακίλου της Θουριγγίας που δεν διαταράσσουν τα έντομα επικονίασης και τα ωφέλιμα (παράσιτα, αρπακτικά).

ΒΑΜΒΑΚΙΔΑ (Euphyllura phillyreae): Η νεαρή βλάστηση και οι ταξιανθίες καλύπτονται με χαρακτηριστικό λευκό κηρώδες έκκριμα (βαμβακάδα) και μελιτώματα. Οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ψύλλας με αποτέλεσμα να παρατηρούνται εξάρσεις προσβολών κατά περιοχές. Οδηγίες: − Συστήνεται αντιμετώπιση σε ελαιώνες με μειωμένη ανθοφορία και

unionalis): Αυτή την περίοδο προσβάλλει την τρυφερή βλάστηση. Οι προνύμφες προκαλούν εκτεταμένα φαγώματα και στοές στα φύλλα και στις βλαστικές κορυφές. Οδηγίες: − Στις όψιμες περιοχές συστήνεται προστασία των νεαρών δέντρων σε νέες φυτείες και φυτώρια και των δέντρων που έχουν δεχτεί αυστηρά ανανεωτικά κλαδέματα. Δραστικές φυτοπροστατευτικών προϊόντων: Περίοδος άνθοφορίας: Deltamethrin (1 εφαρμογή, αναμονή 7 ημέρες), Phosmet (2 εφαρμογές/10 ημ., αναμονή 21 ημ). Χρησιμοποιείτε μόνο φυτοπροστατευτικά σκευάσματα εγκεκριμένα για την καλλιέργεια. Διαβάζετε προσεκτικά τις οδηγίες στην ετικέτα συσκευασίας και φροντίζετε να τηρούνται αυστηρά για να αποφεύγετε κινδύνους στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Προστασία στην Ελιά

προσβολή που εξαπλώνεται σε ποσοστό μεγαλύτερο από το το 30% των ανθέων. Επιλέγοντας εγκεκριμένο σκεύασμα και προσθήκη παραφινικού λαδιού γίνεται συνδυασμένη καταπολέμηση με τον πυρηνοτρήτη. Δραστικές φυτοπροστατευτικών προϊόντων: Παραφινικά λάδια (1-4 εφαρμογές/14 ημ., αναμονή 21μ.), Άλατα λιπαρών οξέων (1 εφαρμογή, αναμονή 3 ημ.), Deltamethrin (1 εφαρμογή/ αναμονή 7 ημ.).

17


18

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Τρίτη 8 Μαΐου 2018

Αίτημα εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέχρι 31 Μαΐου

Βράβευση Ελαιοτριβείων για Ορθές πρακτικές διάθεσης Ελαιολάδου

Ο

ι ημερομηνίες «τρέχουν» για τις υποψηφιότητες όσον αφορά τις βραβεύσεις ελαιοτριβείων για την περίοδο 2017/18, από τον Σύνδεσμο Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης, με κριτήριο την εφαρμογή «ορθών πρακτικών στην διάθεση του ελαιολάδου»: Αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορούν να υποβληθούν, με e-mail ή μέσω τηλεφώνου, μέχρι την Πέμπτη 31 Μαΐου.

Όπως αναφέρεται, αναλυτικά, σε σχετική ανακοίνωση προς τα Ελαιοτριβεία του νησιού μας, «O Σύνδεσμος Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης (ΣΕΔΗΚ) μετά την εμπειρία η οποία αποκτήθηκε από τις Βραβεύσεις Ελαιοτριβείων στις Ορθές Πρακτικές Έκθλιψης και Διάθεσης ελαιολάδου περιόδου 2015/17 και την διαπίστωση ότι το κύριο θέμα που απασχολεί τον ελαιοπαραγωγικό κόσμο της Κρήτης είναι η διάθεση του ελαιολάδου και ιδίως οι τιμές παραγωγού στην διάθεση χύμα και η διάθεση τυποποιημένου, αποφάσισε όπως οι Βραβεύσεις ελαιοτριβείων για την περίοδο 2017/18 συνεχιστούν και εντοπιστούν στην εφαρμογή «ορθών πρακτικών στην διάθεση του ελαιολαδου». Επομένως θα βραβευτούν Ελαιοτριβεία Συνεταιριστικά ή Ιδιωτικά που ακολουθούν ορθές και διαφανείς διαδικασίες στην πώληση του ελαιολάδου ως χύμα και ως τυποποιημένου. Ιδιαίτερη σημασία επομένως θα δοθεί στην διάθεση με δημοπρασίες ή διαγωνισμούς και την διάθεση τυποποιημένου. Η υποβολή υποψηφιοτήτων και οι βραβεύσεις δεν απαιτούν καμιά οικονομική επιβάρυνση από τους ενδιαφερόμενους και η απονομή των Βραβείων θα γίνει σε ειδικές εκδηλώσεις του ΣΕΔΗΚ πιθανό-

τατα κατά τις εκδηλωσεις για την παγκόσμια Ημέρα Ελιάς 2018 και θα λάβουν ευρεία δημοσιότητα Όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για τις βραβεύσεις αυτές, πρέπει να προβούν στις εξης ενέργειες: (α) Να υποβάλουν αίτημα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και λήψης σχεδίου του ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ μέχρι 31 Μαΐου 2018 στο e-mail info@ sedik.gr η στο τηλέφωνο 28210 50800 (β) Να συμπληρώσουν το ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ και να το αποστείλουν μαζί με σχετική τεκμηρίωση όπως Πρακτικά, Αποφάσεις, Φωτογραφίες κλπ στον ΣΕΔΗΚ είτε ηλεκτρονικά στο info@ sedik.gr, είτε ταχυδρομικά στην Δ/νση του ΣΕΔΗΚ Τζανακακη και Ερωτοκρίτου 1, Χανιά μέχρι 15 Σεπτεμβρίου 2018.

Οι όροι

Οι πλακέτες με την Χρυσή, Αργυρή και Πράσινη Μινωική Ελιά που απονέμονται στους Βραβευόμενους

Οι όροι των βραβεύσεων ελαιοτριβείων 2017/18 έχουν ως εξής: 1. Τα Βραβεία που θα απονεμηθούν θα είναι καλαίσθητες πλακέτες με την Χρυσή , Αργυρή και Χάλκινη Μινωική Ελιά (Εικ.1) και Έπαινοι σε χαρτί τύπου πάπυρος και θα απονεμηθούν στα πλαίσια ειδικής εκδήλωσης του ΣΕΔΗΚ η οποία θα γίνει κατά την διάρκεια των εκδηλώσεων της Παγκόσμιας

Ημέρας Ελαιοκομίας 2018 και θα λάβει μεγάλη δημοσιότητα. 2. Η απονομή γίνεται μόνο σε νόμιμους εκπροσώπους των βραβευόμενων Συν/σμων η επιχειρήσεων οι όποιοι παρίστανται κατά την τελετή απονομής. 3. Η αξιολόγηση των υποψη¬φιοτήτων θα γίνει από ειδική επιστημονική επιτροπή που θα συγκροτήσει ο ΣΕΔΗΚ, η οποία θα έχει την δικαιοδοσία να ζητήσει διευκρινήσεις ή και να ελέγξει επί τόπου τα στοιχεία των Δελτίων υποψηφιότητας. 4. Αιτήσεις γενικόλογες χωρίς επαρκή τεκμηρίωση δεν θα ληφθούν υπόψη. 5. Οι αιτήσεις από Συν/σμούς πρεπει να υπογράφονται από όλα τα Μέλη του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου και από τον Διαχειριστή του Συν/σμού. 6. Οι αιτήσεις από ιδιωτικά ελαιοτριβεία πρέπει να υπογράφονται από τον νόμιμο υπεύθυνο του Ελαιοτριβείου και από 5 Παραγωγούς που παρήγαγαν ο καθένας πάνω από 2 τόνους ελαιολάδου στο συγκεκριμένο ελαιοτριβείο το 2017/18 . 7. Η υποβολή υποψηφιοτήτων και οι βραβεύσεις δεν απαιτούν καμιά οικονομική επιβάρυνση από τους ενδιαφερόμενους. 8. Ενστάσεις για τα αποτελέσματα των βραβεύσεων δεν γίνονται αποδεκτές 9. Οι ακριβείς ημερομηνίες απονομής θα ανακοινωθούν μετά την λήψη των υποψηφιοτήτων. 10. Οι ενδιαφερόμενοι πρεπει να υποβάλουν αίτημα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και λήψης σχεδίου του ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ μέχρι 31 Μαΐου 2018 στο e-mail info@sedik.gr η στο τηλέφωνο 29210 50800 11. Τα «Δελτία υποψηφιότητας» υποβάλλονται συμπληρωμένα το αργότερο μέχρι 15 Σεπτεμβρίου 2018 στην δ/νση info@sedik. gr,


19

Τρίτη 8 Μαΐου 2018

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης

Η Κρήτη «παρούσα» στην 4η Διεθνή Έκθεση Φρούτων & Λαχανικών «Freskon»

Η

Περιφέρεια Κρήτης συμμετείχε στην 4η Διεθνή Έκθεση Φρούτων και Λαχανικών «Freskon» που πραγματοποιήθηκε στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης και αποτελεί μια από την σημαντικότερες εκθέσεις στην Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Στο περίπτερο της Περιφέρειας Κρήτης, συμμετείχαν εννέα ομάδες παραγωγών, συνεταιρισμοί και επιχειρήσεις του κλάδου, στο πλαίσιο μιας οργανωμένης, ενιαίας, εκθεσιακής παρουσίας. Στόχος της έκθεσης είναι η ανάδειξη του ελληνικού φρούτου, καθώς και η ανάπτυξη της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων και των εξαγωγών του κλάδου. Στην διοργάνωση τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Τυμπακίου εκπροσώπησε ο Πρόεδρος κ. Βαγγέλης Τσιμπραγάκης συνοδευόμενος και από άλλους συνεταιριστές από την Κρήτη. Την Περιφέρεια Κρήτης εκπροσώπησαν ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενή Τομέα Μανόλης Χνάρης και ο Πρόεδρος της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Τάσος Κουρουπάκης. Ο Αντιπεριφερειάρχης Μανόλης Χνάρης ανέφερε, ότι, «στη συνεχή και οργανωμένη προσπάθεια, την οποία υλοποιούμε, ως Περιφέρεια Κρήτης, για την ανάδειξη, προβολή και προώθηση, των τοπικών μας προϊόντων, εντάσσεται και η συμμετοχή μας, στην έκθεση Freskon. Στόχος της συμμετοχής μας είναι, από τη μια οι εμπορικοί επισκέπτες να γνωρίσουν τα μοναδικά σε ποιότητα και γεύση οπωροκηπευτικά προϊόντα του νησιού μας και από την άλλη να στηρίξουμε τις ομάδες παραγωγών, τους συνεταιρισμούς και τις επιχειρήσεις του κλάδου, μέσω της ενιαίας, οργανωμένης παρουσίας μας. Όλες οι ενέργειες και οι πρωτοβουλίες που υλοποιούμε, σκοπό έχουν να προβάλουν την ποιότητα και τη μοναδικότητα των τοπικών μας προϊόντων και παράλληλα να βοηθήσουν τους παραγωγούς και επιχειρηματίες του νησιού, να ενισχύσουν τον εξωστρεφή χαρακτήρα και

Στο χώρο της Έκθεσης να ισχυροποιήσουν την εμπορική παρουσία». Το περίπτερο της Περιφέρειας Κρήτης στήριξαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Λασιθίου, Ειρήνη Μεθενίτου και Ιωάννα Περάκη.

22 χώρες

Στη φετινή διοργάνωση συμμετείχαν 210 εκθέτες από 22 χώρες, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Τουρκία, Ντουμπάι, Κύπρος, Βουλγαρία, Αίγυπτος, Ινδία, Μαρόκο, Ισραήλ και ΠΓΔΜ. Η Freskon, αποτέλεσε σημείο συνάντησης παραγωγών και αγοραστών, τόσο από το

Η Κρήτη εκπροσωπήθηκε στην Θεσσαλονίκη

Η Freskon, αποτέλεσε σημείο συνάντησης παραγωγών και αγοραστών, τόσο από το εσωτερικό, όσο και το εξωτερικό

εσωτερικό, όσο και το εξωτερικό. Εκπρόσωποι μεγάλων αλυσίδων Σούπερ Μάρκετ, εισαγωγείς και χονδρέμποροι ήταν οι hosted buyers, που ξεπέρασαν τους 150 από 31 χώρες. Πραγματοποιήθηκαν πάνω από 2.500 επαγγελματικές συναντήσεις, μεταξύ εκπροσώπων Ελληνικών επιχειρήσεων και παραγωγών και των ξένων προσκεκλημένων εμπορικών επισκεπτών (hosted buyers). Η έκθεση είχε αύξηση της συνολικής επισκεψιμότητας κατά 8,5%, σε σχέση με την περσινή, ενώ ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός, ότι αυξήθηκαν κατά 22,23% οι εμπορικοί επισκέπτες.


20

Ειδήσεις & Απόψεις

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ- ΖΑΡΟΥ Προς ενημέρωση των δημοτών και του Δημοτικού Συμβουλίου, ονομάζομαι Παπαδάκης Ιωάννης, είμαι κάτοικος Καμηλαρίου και σύζυγος εργαζόμενης του «Βοήθεια στο Σπίτι» Τυμπακίου. Είμαι όμως και ένας εκ των ανθρώπων που ως αιρετοί δουλέψαμε σκληρά το 2004 για να «τρέξουν» οι διαδικασίες, να προλάβουμε προθεσμίες και να εντάξουμε στον τότε Δήμο Τυμπακίου τις κοινωνικές δομές «Βοήθεια στο Σπίτι» και «Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών» (Κ.Δ.Α.Π.), τα οποία τώρα κλείνουν ή τουλάχιστον κινδυνεύουν να κλείσουν με αποκλειστική ευθύνη όχι του δημάρχου Φαιστού και της τωρινής παρέας του μόνο, αλλά του κ.Αρμουτάκη ως δημάρχου Μοιρών την περίοδο 2007-2010. Την περασμένη Τρίτη 24/04/2018, λοιπόν, πραγματοποιήθηκε μια διαμαρτυρία 12 εργαζομένων γυναικών των δομών «Βοήθεια στο Σπίτι» των τέως Δήμων Ζαρού – Τυμπακίου που αφορούσε τον αποκλεισμό του δημαρχείου Δήμου Φαιστού για περίπου 3 ώρες, διεκδικώντας τα δεδουλευμένα 10 μηνών και τη διασφάλιση της λειτουργίας των εν λόγω δομών. Ας τα πάρουμε όμως όλα από την αρχή: Από το Σεπτέμβριο του 2009, επί δημαρχίας Αρμουτάκη, οι υπάλληλοι του βρεφικού σταθμού Μοιρών, άρχισαν να μην πληρώνονται και προχώρησαν σε επίσχεση εργασίας από τις 3/05/2010. Ο κ. Αρμουτάκης ως δήμαρχος δεν έκανε τίποτα για να λύσει το πρόβλημα και το άφησε για τους επόμενους βάζοντας σε προοοπτική διάλυσης την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Μοιρών. Όμως, γνωρίζοντας πολύ καλά τις συνέπειες, παίρνει απο την κινδυνεύουσα Κοινωφελή Μοιρών το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» Μοιρών και το εντάσσει στο Δήμο. Από 1/01/2011 εφαρμόζεται ο νόμος ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ όπου οι Κοινωφελείς των πρώην Δήμων Ζαρού- Τυμπακίου εντάσσονται στη νέα Κοινωφελή του Δήμου Φαιστού. Όμως, η Κοινωφελής Μοιρών, φέρει μαζί της και το πρόβλημα του βρεφικού που δημιούργησε ο κ.Αρμουτάκης . Έρχονται λοιπόν οι απλήρωτες εργαζόμενες του βρεφικού και επιδικάζουν (και πολύ καλά κάνουν) εις βάρος της Κοινωφελούς του Δήμου Φαιστού πλέον, ποσό πάνω από 150.000 ευρώ μισθούς, τόκους , δικαστικά κ.τ.λ. Ωστόσο, τα ουσιαστικά έσοδα που έχει η Κοινωφελής είναι αυτά που στέλνει το Υπουργείο για την μισθοδοσία των υπαλλήλων των προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι» και «Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών» (Κ.Δ.Α.Π.). Έτσι, παίρνοντας δικαστικά οι εργαζόμενες του βρεφικού τα παραπάνω χρήματα απο την Κοινωφελή, μένουν απλήρωτες οι εργαζόμενες του «Βοήθεια στο Σπίτι» Ζαρού και Τυμπακίου. Το Υπουργείο αφού έστειλε τα χρήματα αλλά δεν πληρώθηκαν οι εργαζόμενοι του «Βοήθεια στο Σπίτι» Ζαρού και Τυμπακίου καθώς τα χρήματα κάλυψαν τις παραπάνω δικαστικές αποφάσεις, δεν στέλνει χρήματα για το 2018 και προειδοποιεί για οριστική διακοπή του προγράμματος. Αυτό που αποκρύπτει ο δήμαρχος και η στενή παρέα του όταν λένε: «Ας κλείσει το πρόγραμμα να ησυχάσουμε, βαρεθήκαμε να πληρώνουμε τα προγράμματα», είναι οτι ο δήμος Φαιστού θα υποχρεωθεί να επιστρέψει στο Υπουργείο τα χρήματα που του έστειλε και δεν πήγαν στις εργαζόμενες «Βοήθεια στο Σπίτι» Ζαρού και Τυμπακίου αλλά σε δικαστικές αποφάσεις. Αυτήν την οικονομική σκέψη να φορτώνεις χρέη τον δήμο, όχι για να παρέχεις επιπλέον υπηρεσίες στο δημότη αλλά για να του περικόψεις ήδη παρεχόμενες υπηρεσίες ειλικρινά δεν μπορώ να

την παρακολουθήσω. Κύριοι δημοτικοί σύμβουλοι, με τη δική σας συμμετοχή δια της ανοχής σας, ο Δήμος θα βρεθεί πρώτον να ωφείλει στις εργαζόμενες τα δεδουλευμένα (τα οποία κάποια στιγμή θα πληρώσει επαυξημένα δικαστικώς ). Δεύτερον, θα υποχρεωθεί από το νόμο να επιστρέψει τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων του 2017 στο Υπουργείο. Τρίτον, θα χάσουν τη δουλειά τους 12 εργαζόμενες χωρίς να ευθύνονται πουθενά για όλα τα παραπάνω (με ό,τι σημαίνει αυτό για τις οικογένειές τους). Τέταρτον και ουσιαστικότερο όλων ,εξαιτίας σας θα χάσουν οι εξυπηρετούμενοι την φροντίδα των κοινωνικών δομών. Αυτό που το μακρινό κράτος θεσμοθέτησε εκφράζοντας τον πολιτισμό του, θα τους το αφαιρέσετε εσείς, οι δικοί τους άνθρωποι, οι εκλεγμένοι τους, οι χωριανοί τους. Οι εργαζόμενες αν κλείσει το πρόγραμμα θα ξαναβρούν δουλειά, καλύτερη ή χειρότερη δεν έχει σημασία και τα δεδουλευμένα θα τα πάρουν επαυξημένα Όμως, οι εξυπηρετούμενοι τους οποίους ο πολιτισμός της πολιτείας φρόντισε θεσμοθετώντας τις κοινωνικές δομές, γιατί να χάσουν την φροντίδα των δομών αυτών; Αδύναμοι γέροντες και γερόντισσες, διάσπαρτοι στα χωριά και στις κομωπόλεις του Δήμου μας, απόμαχοι της ζωής χωρίς κανένα να μπαίνει στο σπίτι τους, έστω για μια καλημέρα, είτε γιατί τα παιδιά τους βρίσκονται μακριά ,είτε γιατί δεν έχουν παιδιά. Άρρωστοι , απομονωμένοι και μόνοι. Στην πλειοψηφία τους είναι πρώην αγρότες και αγρότισσες αλλά και πρώην εργαζόμενοι διαφόρων κλάδων. Καλώ λοιπόν όλους τους πολιτιστικούς Συλλόγους των πρώην Δήμων τουλάχιστον Ζαρού και Τυμπακίου να εκφράσουν αυτό που πρεσβεύουν (πολιτισμό) καθώς και την αλληλεγγύη τους. Καλώ και τους επαγγελματικούς Συλλόγους και οργανώσεις να στηρίξουν τα πρώην μέλη τους, αφού και οι ωφελούμενοι πριν γίνουν απόμαχοι ανήκαν σε κάποιο φορέα ή σύλλογο ανάλογα το επάγγελμά τους. Καθώς και την Πολιτεία Τυμπακίου να αντιδράσει στην υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους ωφελουμένους των προγραμμάτων του τέως Δήμου Τυμπακίου. Καλώ και το Σύλλογο ΑΜΕΑ «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ» να εκφράσει την αλληλεγγύη του στους ωφελουμένους των προγραμμάτων μεταξύ των οποίων υπάρχουν και μέλη του. Καθώς επίσης, με άμεση παρέμβαση να στηρίξει τον Πρόεδρο της Κοινωφελούς που είναι από τα ενεργά του μέλη και εκτίθεται από τον δήμαρχο ο οποίος τον όρισε πρόεδρο της κοινωφελούς και αντί να τον βοηθάει με την εμπειρία και την εξουσία του να λύνει τα όποια προβλήματα προκύπτουν, τον εγκατέλειψε παντελώς στο πέλαγος σε μια εν γνώση του ήδη προβληματική επιχείριση, εκθέτοντάς τον συνεχώς στα μάτια του κόσμου. Με το κλείσιμο των δομών «Βοήθεια στο Σπίτι», ως Πρόεδρος της Επιχείρησης θα μπει στο κάδρο αναγκαστικά και θα τον βαλει ο ίδιος ο δήμαρχος ο οποίος θα υποστηρίζει ότι: «Η Κοινωφελής έχει πρόεδρο και συμβούλιο, εγώ είμαι δήμαρχος!» και δυστυχώς θεσμικά θα είναι καλυμμένος. Επιπλέον, ο Δήμος πήρε τεράστιο δάνειο 3.400.000 ευρώ και πληρώνει οφειλές σε εργολάβους και προμηθευτές, αλλά βενζίνη να κινούνται τα αυτοκίνητα της Κοινωφελούς προς τους εξυπηρετούμενους δεν φρόντισε ο δήμαρχος να υπάρχει, όπως δεν φρόντισε να επιστρέψει τα χρήματα του βρεφικού στην Κοινωφελή για να καλύψει τους μισθούς των εργα-

ζομένων ώστε να λειτουργεί απρόσκοπτα με καλυμμένο τον πρόεδρο και τους συμβούλους της. Προσεταιρίστηκε την ευαίσθητη ομάδα των Α.Μ.Ε.Α για ψηφοθηρικούς λόγους και αφού έκανε τη δουλειά του, τους τίμησε και καλά, χωρίς να σεβαστεί ούτε τον παραολυμπιονίκη μας τον οποίο σέβεται όλος ο κόσμος εντός και εκτός Ελλάδος για την προσπάθεια και τα επιτεύγματά του, οριζοντάς τον σύμβουλο στο διοικητικό συμβούλιο της ήδη καταδικασμένης κοινωφελούς επιχείρησης του Δήμου Φαιστού και δεν κάνει ως δήμαρχος τέσσερα χρόνια τώρα τίποτε για να σταματήσει τον κατήφορο και τον εξευτελισμό της. Πάντως θα αποτελέσει παγκόσμια πρωτοτυπία τιμής, να χάνουν την φροντίδα των κοινωνικών δομών άτομα αδύναμα, γέροντες και γερόντισσες της περιοχής σου, να είναι απλήρωτες 10 μήνες και να χάνουν την δουλειά τους χωρίς να φταίνε πουθενά 12 γυναίκες που φροντίζουν τα παραπάνω άτομα, να διαλύεται η Κοινωφελής που υλοποιούσε τα προγράμματα αυτά, να είσαι ενεργότατο μέλος του Συλλόγου Α.Μ.Ε.Α. και να σε έχει τιμήσει η δημοτική αρχή του τόπου σου, ορίζοντάς σε πρόεδρο είτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς αυτής. Πω πω μια τιμή! Εδώ ταιριάζει γάντι αυτό που λέμε εξευτελιστική τιμή. Κύριοι δημοτικοί σύμβουλοι, υπάρχει απόφαση του προηγούμενου δημοτικού συμβουλίου όπου συμμετείχατε σχεδόν όλοι σας με ανεστραμμένες τις σημερινές ιδιότητες δημοτικής αρχής και αντιπολίτευσης όπου ειχε αποφασισθεί ομόφωνα η κάλυψη του οικονομικού ελλείμματος της Κοινωφελούς από τον Δήμο. Επειδή τα πράγματα είναι πιο σοβαρά από αυτούς που τα χειρίζονται και εννοώ από πλευράς δημοτικής αρχής, ας καθίσουν οι πιο υπεύθυνοι δημοτικοί σύμβουλοι συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης να σταθμίσουν το τι διακυβεύται και φέρνοντας το θέμα στο δημοτικό συμβούλιο δια αποφάσεως να πιέσουν το δήμαρχο να δώσει λύση άμεσα χρηματοδοτώντας το έλλειμμα της Κοινωφελούς από το υπόλοιπο του δανείου ή μήπως το δάνειο περιμένει επιλεκτικά νέες δικαστικές αποφάσεις προς πληρωμή; Διαφορετικά, ας πάτε ΜΑΖΙ στον περιφερειάρχη να ζητήσετε την βοήθειά του. Πάντως να γνωρίζετε οτι κανείς δήμαρχος δεν είναι άρχοντας ή ηγεμόνας, είναι εκτελεστής αποφάσεων δημοτικού συμβουλίου και οι πράξεις ή παραλείψεις του σε πρώτη φάση ελέγχονται από το δημοτικό συμβούλιο, δηλαδή εσάς. Από την ικανότητα αυτή κρίνονται οι δημοτικοί σύμβουλοι και όχι από τα πήγαινε- έλα στις κοινωνικές εκδηλώσεις. Κύριε δημαρχε στον προσωπικό μου απολογισμό μετά την πολυεπίπεδη ενασχόλησή μου με τα κοινά, το μόνο κέρδος που αποκόμισα προσωπικά είναι η γνωριμία μου με κάποιους έντιμους και καθαρούς ανθρώπους και εμπειρία στο πώς πρέπει να λειτουργούν οι αιρετοί στα κοινά πράγματα συνδυάζοντας τον νόμο και το περί περί δικαίου αίσθημα έξω από εμπάθειες και ρεβανσισμούς. Και είμαι σε θέση να ξεχωρίζω ποιες πράξεις ή παραλείψεις εντάσσονται στην πολιτική ευθύνη και ποιες επισύρουν αλλες ευθύνες. Παπαδάκης Ιωάννης

Τρίτη 8 Μαΐου 2018

Από Αύγουστο ... ΕΝΦΙΑ Τον Ιούνιο θα αποκαλύψει η κυβέρνηση τις νέες αντικειμενικές αξίες των ακινήτων, ενώ το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου 7 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων θα λάβουν και τα φουσκωμένα σε αρκετές περιπτώσεις εκκαθαριστικά σημειώματα του ΕΝΦΙΑ. Η προσφάτως συσταθείσα επιτροπή δεν έχει ολοκληρώσει ακόμα το έργο της επεξεργασίας των τιμών ζώνης, όπως τις εισηγήθηκαν οι εκτιμητές ακινήτων, εξέλιξη που οδηγεί σε καθυστερήσεις και ενδεχομένως το οικονομικό επιτελείο να αντιμετωπίσει και τη

μήνιν των θεσμών που καταφθάνουν στην Αθήνα στα μέσα Μαΐου. Σύμφωνα με πληροφορίες, χαμένοι εκτιμάται ότι θα είναι όσοι έχουν στην κατοχή τους ακίνητα σε περιοχές με σημερινή τιμή ζώνης 750 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, 1.000 ευρώ και 1.500 ευρώ. Στις περιοχές αυτές ο ΕΝΦΙΑ θα αυξηθεί από 3,5% έως 21,6%, ενώ θα υπάρχουν και ελάχιστες περιπτώσεις που ο ΕΝΦΙΑ θα είναι υψηλότερος κατά 62%. Σε κάθε περίπτωση, οι νέες αντικειμενικές αξίες αλλάζουν τον χάρτη της κτηματαγοράς, χωρίς ωστόσο η αλλαγή αυτή να είναι αποτελεσματική, αλλά και το φορολογικό τοπίο. Συγκεκριμένα, οι αναπροσαρμογές θα προκαλέσουν ντόμινο αλλαγών σε 20 φόρους και τέλη που επιβαρύνουν τα ακίνητα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αρμόδια επιτροπή του υπουργείου Οικονομικών συγκρίνει τις εισηγήσεις των εκτιμητών με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας αλλά και του Μητρώου Μεταβίβασης Ακινήτων προκειμένου να διαπιστώσει εάν υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις.


Τρίτη 8 Μαΐου 2018

21

Ειδήσεις

Από τη μαία Clare Loprinz

Βιωματικό σεμινάριο στην παραλία του Κομμού για την παραδοσιακή μαιευτική

Σ

το πλαίσιο της «Διεθνούς Εβδομάδας Σεβασμού στη Γέννα», την Κυριακή 13 Μαΐου στις 11 το πρωί, στην παραλία του Κομμού Δήμου Φαιστού, θα πραγματοποιηθεί βιωματικό σεμινάριο με θέμα την παραδοσιακή μαιευτική «για ενδυνάμωση και αφύπνιση της θηλυκής ενέργειας κατά τις αρχαίες παραδόσεις από όλο τον κόσμο», υπό την καθοδήγηση της Clare Loprinzi. Η ομιλήτρια Clare Loprinzi, είναι μία διεθνούς φήμης παραδοσιακή μαία και ακτιβίστρια η οποία όταν πρωτοήρθε στην Ελλάδα το 1996 ενέπνευσε την ίδρυση του σωματείου «ΕΥΤΟΚΙΑ», για την προαγωγή του φυσικού τοκετού. Έρχεται για πρώτη φορά στην Κρήτη για δύο εκδηλώσεις στις 12 και 13 Μαΐου, στο Ηράκλειο και στην παραλία του Κομμού. Έχει σπουδάσει μαιευτική και κοινωνιολογία, ενώ κατέχει διδακτορικό πάνω σε περιγεννητικά θέματα. Κάνει τοκετούς στο σπίτι για πάνω από 30 χρόνια. Θεωρεί τον εαυτό της παραδοσιακή μαία καθώς έλαβε μεγάλο μέρος της εκπαίδευσης της από πρακτικές μαμές. Επιθυμεί να διατηρηθεί η γνώση αυτή και να περάσει στις επόμενες γενιές καθώς και να αναπτυχθεί η σοβαρότητα και η υπευθυνότητα των παραδοσιακών μαιών.

Η μαία Clare Loprinzi θα πραγματοποιήσει σεμινάριο στον Κομμό Η Clare έχει εργαστεί και διδάξει μαζί με Ινδιάνες και Αφρικανές μαίες, και έχει βοηθήσει εκατοντάδες μωρά να έρθουν στον κόσμο με έναν ειρηνικό τρόπο. Η βάση της είναι στη Χαβάη, όπου παρευρίσκεται σε τοκετούς και εργάζεται σαν δασκάλα σε σχολείο. Άρθρα της έχουν δημοσιευθεί σε διακεκριμένα περιοδικά μαιευτικής και γονεϊκότητας, ενώ την έχουν παρουσιάσει και άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Επίσης ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και εκ-

παιδεύει το κοινό πάνω σε θέματα φυσικού τοκετού. Ασχολείται επίσης με την παραδοσιακή ιατρική, τη χρήση θεραπευτικών φυτών καθώς και με την υγεία του υγρού στοιχείου, του αέρα και της γης. Στο πλαίσιο των πεποιθήσεών της, έχει αναπτύξει μια έντονη ακτιβιστική δράση. Κατά τη παραμονή της στο νησί μας την Εβδομάδα Σεβασμού στη Γέννα, θα παρουσιάσει τη διαχρονική αξία της παραδοσιακής μαιευτικής γνώσης ενώ θα επισκεφτεί

για τον ίδιο λόγο την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Στο Ηράκλειο

Το Σάββατο 12 Μαΐου (15.3020:00) στο Ίδρυμα Καλοκαιρινού στο Ηράκλειο, στην αίθουσα Κοινωνικός Χώρος θα λάβει χώρα η κεντρική ομιλία της Clare Loprinzi με θέμα «Παραδοσιακή Μαιευτική: Όταν η επιστήμη συναντά την παράδοση». Η είσοδος στο Ίδρυμα Καλοκαιρινού είναι δωρεάν. Η προαιρετική συνεισφορά σε συσκευασμένα τρόφιμα και είδη πα-

ντοπωλείου για την ενίσχυση της δράσης των Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών (Κοινωνικό Παντοπωλείο και Συσσίτιο- “Φαγητό με την Αγάπη μας”) των Ιδρυμάτων Α. & Μ. Καλοκαιρινού, που στηρίζουν άτομα και οικογένειες σε οικονομική δυσπραγία και αποκλεισμό, είναι πάντοτε ευπρόσδεκτη. Επισημαίνεται ότι καθώς η περίπτωση της κάθε εγκύου είναι διαφορετική, καλό θα είναι η κάθε γυναίκα να συμβουλεύεται το γυναικολόγο της.

Κατασχέθηκε το ακυβέρνητο πλοίο που έπλεε ανοικτά των Καλών Λιμένων Σε κατάσχεση του Δεξαμενόπλοιου «Βασιλική» προχώρησε το Λιμενικό, καθώς μετά από ρυμούλκηση του εν λόγω πλοίου στον όρμο Καλών Λιμένων, από τη θαλάσσια περιοχή Παλαιοχώρας Χανίων, λόγω μηχανικής βλάβης και ακυβερνησίας του την περασμένη Πέμπτη 3 Μαΐου, διαπιστώθηκε σε αυτό πληθώρα παραβάσεων. Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε από το Τοπικό Κλιμάκιο Επιθεώρησης Πλοίων της Λιμενικής Αρχής Ηρακλείου καθώς από Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών και Λαθρεμπορίου του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυ-

λακής. Από την επιθεώρηση διαπιστώθηκε η ύπαρξη πλεονάζουσας ποσότητας καυσίμων FUEL OIL, που ανέρχεται σε 2,335 Μ/Τ, για την οποία δεν υπάρχουν νόμιμα παραστατικά, καθώς και 30 ουσιώδεις ελλείψεις στους τομείς ασφάλειας ναυσιπλοΐας-ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, προστασίας θαλασσίου περιβάλλοντος, κώδικα ασφαλούς διαχείρισης και γραμμής φόρτωσης. Επίσης στο προβλεπόμενο από την υφιστάμενη νομοθεσία Βιβλίο Πετρελαίου του πλοίου καθώς και στο αντίστοιχο Ημερολόγιο Γεφύρας δεν είχαν καταχωρηθεί σχετικές εγγραφές για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου, που διενεργεί την προανάκριση αναφορικά με την επιθεώρηση και τα ευρήματά της, συνελήφθησαν ο Πλοίαρχος και ο Α΄ Μηχανικός του Δ/Ξ “ΒΑΣΙΛΙΚΗ”, ενώ παράλληλα κινήθηκαν οι διαδικασίες επιβο-

λής διοικητικών και πειθαρχικών κυρώσεων.Τέλος το Δ/Ξ “ΒΑΣΙΛΙΚΗ” κατασχέθηκε κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του τελωνειακού κώδικα.


22

Αφιέρωμα

Τρίτη 8 Μαΐου 2018

Ψυχοσάββατο

Μάνα…

Στην ανηφοριά

Μάνα στήριγμα

Με το φακό του Κώστα Μπαλάφα

Μαυροντυμένες. Τσακισμένες από τη ζωή και το βάρος της ευθύνης. Φαινομενικά να δείχνουν πολύ μεγαλύτερες από την πραγματική τους ηλικία, σχεδόν γερασμένες. Με το χέρι τους -το σώμα τους ολόκληρο- να σχηματίζει πάντα μια αγκαλιά. Ακόμα κι όταν η φιγούρα της μάνας είναι απούσα από το φωτογραφικό ενσταντανέ, όπως στην εικόνα με το μικρό αγόρι που κοιμάται στη σέλα, η μητρική παρουσία (δίπλα, κοντά, εκεί τριγύρω) «καθρεπτίζεται» στον μακάριο ύπνο του παιδιού που ξέρει ότι έχει φύλακα-άγγελο. Μια γιορτή αφιερωμένη στη μητέρα -κάθε δεύτερη Κυριακή του μήνα Μάη- μοιάζει μικρή, λίγη, ελάχιστη μπροστά στα όσα η λέξη «μάνα» συμβολίζει. Αποφεύγοντας «τα λόγια τα μεγάλα» και αντί άλλων φιλολογικών αφιερωμάτων, η «Άποψη» τιμά την Ελληνίδα μάνα με μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές φωτογραφίες του Κώστα Μπαλάφα (1920 - 2011) που διέσωσε εικόνες μιας «ασπρόμαυρης» Ελλάδας μέσα από το πλούσιο αρχείο του το οποίο δώρισε το 2008 στο Μουσείο Μπενάκη, αποτελούμενο από 15.000 ασπρόμαυρα αρνητικά από το 1939 έως το 2000 και 60 ταινίες μικρού μήκους.

Ο ύπνος του δικαίου

Μια αγκαλιά

Στου γιατρού την πόρτα


Τρίτη 8 Μαΐου 2018

23

Εκπαίδευση

Ενημερωτική εκδήλωση του Εκπαιδευτικού Οργανισμού «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» Ασημίου

Η σωστή συμπλήρωση των Μηχανογραφικών Δελτίων ανοίγει επαγγελματικούς ορίζοντες

Μ

ε επιτυχία πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων της δημοτικής ενότητας Κόφινα του δήμου Γόρτυνας η ομιλία του Εκπαιδευτικού Οργανισμού «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» Ασημίου με θέμα την συμπλήρωση των μηχανογραφικών δελτίων. Οργανωτές της εκδήλωσης ήταν ο κ. Μανδαλάκης Γεώργιος, ο κ. Παπαδάκης Μανώλης και η κ. Κοτζανάκη Κωνσταντίνα.

Η κ. Κυριακάκη Μαρία και ο κ. Καρατζιάς Βασίλης, ομιλητές της εκδήλωσης, καθηγητές και υπεύθυνοι για τον επαγγελματικό προσανατολισμό του φροντιστηρίου, ανέλυσαν διεξοδικά τις μελλοντικές επιλογές των μαθητών απαντώντας σε μια σειρά ερωτήσεων, λύνοντας ταυτόχρονα όλες τις απορίες και των γονέων- κηδεμόνων τους. Είναι σημαντικό να υπάρχουν τέτοιου τύπου εκδηλώσεις στη Μεσαρά που προωθούν την γνώση, προσφέροντας ωφέλιμες κατευθύνσεις στη νέα γενιά.

Από την εκδήλωση στο Ασήμι

Η συμμετοχή μεγάλη

Οι ομιλητές στο βήμα

Συμμετοχή στη δράση «Προσομοίωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» Το ΓΕΛ Τυμπακίου βγάζει... μελλοντικούς Ευρωβουλευτές! Το Γενικό Λύκειο Τυμπακίου συμμετείχε στην εκπαιδευτική δράση «Προσομοίωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου EUropa.S. T.E.EN.S.2018» που διοργανώθηκε στην Περιφέρεια Κρήτης για 2η χρονιά από το Ινστιτούτο Έρευνας & Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων σε συνεργασία με το Πειραματικό Λύκειο Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο και το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Περιφέρειας Κρήτης. Οι εργασίες της προσομοίωσης διεξήχθησαν από την Παρασκευή 4 Μαΐου στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου Ρεθύμνου έως και την Κυριακή 6 Μαΐου . Στην προσομοίωση συμμετείχαν επτά σχολεία από όλη την Περιφέρεια Κρήτης με στόχο οι πενήντα συμμετέχοντες μαθητές και μαθήτριες να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους σχετικά με τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να καλλιεργήσουν την κριτική τους σκέψη, καθώς και τις διαπραγματευτικές και ηγετικές τους ικανότητες μέσω της πρακτικής εξάσκησης. Το θέμα που επιλέχθηκε φέτος για να συζητηθεί στο Συνέδριο είναι η Άνοδος του Ευρωσκεπτικισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.). Το ΓΕΛ Τυμπακίου είχε εξαιρετική παρουσία σε όλη τη διάρκεια της προσομοίωσης, με τους μαθητές να κερδίζουν σε γνώσεις, εμπειρίες και εντυπώσεις. Συμμετείχαν στις εργασίες του συνεδρίου με ζήλο και σοβαρότητα, όπως άλλωστε αρμόζει σε ευρωβουλευτές. Το σχολείο εκπροσωπήθηκε από τους ΑΛΕΞΙΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΑΚΗ ΓΙΩΡΓΟ, ΑΣΚΟΞΥΛΑΚΗ ΕΡΙΚΑ, ΜΕΛΙΔΟΝΙΩΤΗ ΔΑΦΝΗ, ΜΠΙΚΑΚΗ ΑΝΔΡΕΑ, ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΑΝΑΗ, ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΝΕΦΕΛΗ, ΣΟΦΟΥΛΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ, ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ και ΦΑΣΟΜΥΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ. Την προετοιμασία και την εποπτεία της συμμετοχής των μαθητών ανέλαβαν οι εκπαιδευτικοί του σχολείου ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ Γ. και ΗΛΙΑΚΗ Ε.


24

Τρίτη 8 Μαΐου 2018

Κίνδυνοι από ξηρασία και καύσωνες την άνοιξη και από Δάκο το καλοκαίρι

ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Πρώιμη και πλούσια η ανθοφορία, αλλά προβληματική η εξέλιξη της! Ο ΕΛΓΑ εξακολουθεί να αγνοεί τις ζημιές από καύσωνες της Κρήτης, όχι όμως και τις εισφορές !

Μ

ε αρκετά καλές ενδείξεις εμφανίζεται η ερχόμενη σοδειά ελαιολάδου 2018/19 στην Κρήτη, αφού η ανθοφορία σχεδόν σε όλο το νησί είναι αρκετά πλούσια και μέχρι στιγμής εξελίσσεται χωρίς προβλήματα. Εξαίρεση παρουσιάζουν λίγες μόνο περιοχές οι οποίες είχαν πέρυσι μεγάλη καρποφορία στο Ηράκλειο και Ρέθυμνο και οι περιοχές της Τσουνάτης στα Χανιά.

Γράφει ο Νίκος Μιχελάκης*

Οπωσδήποτε εκτιμήσεις για την τελική παραγωγή, είναι αρκετά πρόωρο να γινουν, αλλά αν όλα εξελιχτούν ευνοϊκά, πράγμα δύσκολο, η ερχόμενη σοδειά μπορεί να είναι καλύτερη από αυτή που πέρασε και μπορεί να φθάσει η και να περάσει τους 100 χιλ. τόνους! Αυτή όμως η ευχάριστη πρόβλεψη μπορεί να επαληθευτεί μόνο αν μια σειρά από φυσικούς και ανθρώπινους παράγοντες συμβάλλουν θετικά στην εξελιξη της σοδειάς.

Μέτρα για αντιμετώπιση της ανομβρίας

Μεταξύ των παραγόντων που μπορούν να επηρεάσουν την σοδειά, κρισιμότερος, ασφαλώς, είναι η συνεχιζόμενη ανομβρία η οποία πλήττει φέτος όλο το νησί και ιδιαίτερα τις Ανατολικές περιοχές. Και, όπως και

σε προηγούμενα ΕΛΑΙΟΝΕΑ έχουμε επισημάνει, η έλλειψη εδαφικής υγρασίας στους ελαιώνες, κατά την κρίσιμη περίοδο της άνθησης-καρπόδεσης, μπορεί να περιορίσει δραστικά την ερχόμενη σοδειά. Μπορεί όμως και να προκαλέσει ολοσχερή καταστροφή της, εάν συμπέσει με θερμούς ξηρούς ανέμους (καύσωνες) όπως τα προηγούμενα έτη. Βέβαια, ο ΕΛΓΑ παρά τα υπομνήματα του ΣΕΔΗΚ και τις διαμαρτυρίες Δήμων και άλλων φορέων, δεν φαίνεται να κατανοεί ότι και οι ζημιές από πολύ υψηλές θερμοκρασίες, από τις οποίες πλήττεται η Κρητη, αποτελούν ακραία καιρικά φαινόμενα που χρήζουν αποζημίωσης, όπως και οι ζημιές από παγετούς στην Βόρεια Ελλάδα. Επομένως χρήσιμο θα είναι να ληφθούν κάποια μέτρα απο την πλευρά των παραγωγών, τα οποία μπορούν να συμβάλλουν, έστω μερικώς, στην αποτροπή καταστροφικών ζημιών. Και μεταξύ των μέτρων αυτών είναι κα τα εξής: -Στους αρδευόμενους ελαιώνες χρήσιμη είναι η εφαρμογή αρδεύσεων κατά την περίοδο άνθησης –καρποδεσης. Κι αυτό γιατί η διαθεσιμότητα αρδευτικού νερού είναι οπωσδήποτε μεγαλύτερη τώρα από ότι το καλοκαίρι, αλλά και γιατί αυτό που προέχει είναι να εξασφαλιστεί, καταρχήν, όσο μεγαλύτερο μέρος της σοδειάς γίνεται. Αρδεύσεις το καλοκαίρι, αν δεν υπάρχει σοδειά,

Η άρδευση την άνοιξη είναι πιο χρήσιμη από ότι το καλοκαίρι

Καλή η ανθοφορία αλλά δύσκολη η εξέλιξη της δεν έχουν νόημα! -Στους ξηρικούς ελαιώνες, απαραίτητη είναι η άμεση αφαίρεση των ζιζανίων απο το έδαφος, αλλά και η αφαίρεση κάθε περιττής βλάστησης των δέντρων. Λαίμαργοι βλαστοί που εκφύονται σε διάφορα μέρη του κορμού πρέπει να αφαιρεθούν. Αλλά και κλώνοι που ξεφεύγουν απο το γενικό σχήμα της κώμης προς τα άνω η πλάγια μπορούν επίσης να αφαιρεθούν..

Ο Δάκος, με σύμμαχο την γραφειοκρατία, καραδοκεί!

Εκτός απο την ανομβρία, η φετινή παραγωγή, εξακολουθεί οπωσδήποτε να κινδυνεύει και από τις προσβολές του Δάκου, έστω και αν η ξηρασία δεν ευνοεί την δραστηριότητα του. Λύση ριζική, για τα γραφειοκρατικά και οικονομικά προβλήματα, που έχουν καταστεί χρόνιες παθογένειες του συστήματος της δολωματικής δακοκτονίας, δεν έχει δρομολογηθεί. Αλλεπάλληλες συσκέψεις σε Δημους, διαμαρτυρίες Συλλόγων, υπομνήματα του ΣΕΔΗΚ και άλλων φορέων, συνεχίζουν να κρούουν τον κώδωνα του κίνδυνου, αλλά οι αρμόδιοι περί άλλα τυρβάζουν! Η με πολυετείς έρευνες και επι χρόνια

δοκιμασμένη στην πράξη μέθοδος των δολωματικών ψεκασμών, η οποία πέτυχε το 95% του Κρητικού ελαιολάδου να είναι εξτρα παρθένο, αχρηστεύεται τα τελευταία χρόνια, από ακατανόητα γραφειοκρατικά και οικονομικά προβλήματα. Και οι αρμόδιοι, αντι να ασχοληθούν με την εξεύρεση διοικητικών και οικονομικών λύσεων στα προβλήματα αυτά, ασχολούνται με επιστημονικές έρευνες για νέες μεθόδους! Ωστόσο θα πρέπει να αναλογιστούν ότι οι έρευνες αυτές, οι οποιες βέβαια πάντα πρεπει να συνεχίζονται, συνήθως αποδίδουν μετά από μεγάλο χρόνο και οπωσδήποτε δεν λύνουν προβλήματα της διοίκησης. Έτσι, και όταν ακόμη βρεθούν νέες μεθόδους η τεχνολογίες, ο «Μινώταυρος» της γραφειοκρατίας δεν θα δυσκολευτεί να καταβροχθίσει και αυτές.! Απαιτειται, επομένως να κτυπηθεί ο Μινώταυρος και γιαυτο χρειάζεται να βρεθεί κάποιος Θησέας! Η πρόταση του ΣΕΔΗΚ για πλήρη αποκέντρωση της Δακοκτονίας με έγκαιρη μεταφορά διοικητικών και οικονομικών αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες, υπάρχει και καλό θα είναι να εξεταστεί!

Επιτρέπει την προσθήκη τεχνητών πολυφαινολών στα σπορέλαια!

Η Ε.Ε. ανοίγει παράθυρο για νόμιμη νοθεία του Ελαιολάδου! Σύμφωνα με την Εκτελεστική Απόφαση της Ε.Ε. (ΕΕ) 2017/2373, η οποια ισχύει ήδη από τον Ιανουάριο και προκλήθηκε μετά από αίτημα Ισπανικής εταιρείας, επιτρέπεται πλέον η προσθήκη πολυφαινολών στα σπορέλαια και ειδικότερα της υδροξυτυροσόλης, που είναι γνωστή ως μία από τις βασικές ουσίες υγιεινής του ελαιόλαδου. Η απόφαση αυτή είναι προφανές ότι ανοίγει μια πόρτα για νόμιμη νοθεία του ελαιολάδου, αφού στην πράξη οι εταιρείες σπορελαίων θα μπορούν να ισχυρίζονται και να διαφημίζουν ότι τα σπορέλαια τους περιέχουν τις ευεργετικές για την υγεία, ουσίες του ελαιολάδου, ενώ συγχρόνως είναι φθηνότερα! Σχετικά με το πρόβλημα αυτό ο βουλευτής Ηρακλείου με το Ποτάμι, Σπύρος Δανέλλης κατέθεσε ερώτηση προς τους Υπουργούς Υγείας και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων στην οποια μεταξύ

Τα σπορελαια πλέον θα μπορούν να διαφημίζονται ότι είναι τόσο υγιεινά όσο και το ελαιόλαδο

άλλων αναφέρει: Είναι σαφές πως η ανατρεπτική αυτή απόφαση της ΕΕ, αφενός νομιμοποιεί την νοθεία και αφετέρου ανοίγει το δρόμο για διαφημιστικές καμπάνιες από τις χώρες παραγωγούς σπορελαίων, ανάμεσα στις οποίες η Ισπανία έχει τα πρωτεία, να προβάλουν ότι τα σπορέλαια εμπλουτισμένα πλέον με υδροξυτοροσόλη και με α-τοκοφερόλη, αντιστέκονται στην οξείδωση, κάτι το οποίο ήταν βασικό σημείο υπεροχής του ελαιολάδου έναντι των σπορελαίων. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, αλλά και το Υπουργείο Υγείας επιβάλλεται να εκμεταλλευτούν τις προφυλάξεις που διατυπώνονται στην εκτελεστική απόφαση προκειμένου να μετριάσουν τις καταστροφικές συνέπειες της εν λόγω απόφασης για την ελληνική ελαιοκαλλιέργεια.


Τρίτη 8 Μαΐου 2018

Συνεχίζονται τα ερωτηματικά για τις διαφορές τιμών εντός ΕΕ, αλλά και εντός Κρήτης!

Τάσεις υποκατάστασης η παραποίησης του μέτρου

Αργοπορεί η εφαρμογή των επώνυμων συσκευασιών στην εστίαση Δεν φαίνονται ικανοποιητικά τα πρώτα δείγματα της εφαρμογής της στην πράξη του μέτρου για την υποχρεωτική διάθεση νωπού ελαιολάδου στην εστίαση με επώνυμες μη ξαναγεμιζόμενες φιάλες, Παρά το ότι το μέτρο έχει τεθεί σε ισχύ από 1-1-2018 με την αρ. πρ. 91354/30-8-2017 Υπουργική απόφαση φαίνεται ότι οι επιχειρήσεις εστίασης που εφαρμόζουν σωστά το μέτρο είναι λίγες. Αρκετές από αυτές δείχνουν να μην το γνωρίζουν καθόλου ενώ άλλες να καταφεύγουν σε καταστρατήγηση του με διαφόρους τροπους. κάποιες Φιάλη που δεν επιτρέπει ξαναγέμισμα (σωστό) Σε περιπτώσεις προσφέρονται μεν επώνυμες συσκευασίες αλλά αποσφραγισμένες και μερικές φορές με «λαδωμένες» ετικέτες, ένδειξη ότι Φιάλη με πώμα ρύθμισης ροής που επιτρέπει είναι ξαναγεξαναγέμισμα (λάθος) μισμένες. Σε άλλες περιπτώσεις προσφέρονται επώνυμες συσκευασίες αλλά με απλά πώματα «έλεγχου ροής», τα οποία επιτρέπουν πολύ εύκολα την αφαίρεση και το ξαναγέμισμα της φιάλης. Από την άλλη πλευρά, αρκετές είναι οι επιχειρησεις τυποποίησης σε όλη την χώρα οι οποιες έχουν προχωρήσει στην παραγωγή μη ξαναγεμιζόμενων φιαλών με ελαιόλαδο Στην ιστοσελίδα του ΣΕΒΙΤΕΛ υπάρχει κατάσταση με 29 Επιχειρησεις (χωρίς ίσως να είναι οι μόνες που παράγουν τέτοιες φιάλες μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι επιχειρησεις της Κρητης TERRA CRETA, ΑΒΕΑ, Βασιλάκης ΑΕ, Αλμπαντάκης ΑΕ, Ψαρουδάκης ΑΕ, Olivartia ΕΠΕ (βλέπε: www.sedik.gr/ neo/fiales.pdf.)

25

Τιμές: Ανακόπηκε ο ρυθμός της πτώσης, αλλά η ανησυχία παραμένει

Η

πτωτική πορεία των τιμών που άρχισε από τον περασμένο Φεβρουάριο, δείχνει να έχει κάπως ανακοπεί και εξομαλυνθεί και οι τιμές παραγωγού για τα εξτρα παρθένα, δείχνουν να σταθεροποιούνται λίγο πάνω από τα 3,0 ευρω στην Ελλάδα και Ισπανία και αρκετά πιο πάνω , στα 4,10 ευρω στην Ιταλία (Πιν.1. και Σχ.1). Έτσι, η διάφορα τιμών Ελλάδας και Ισπανίας από εκείνες της Ιταλίας σταθεροποιείται στο 1,0 €/ κιλό, χωρίς βεβαία η διαφορά αυτή να δικαιολογείται από τα έξοδα μεταφοράς στην Ιταλία τα οποια υπολογίζονται σε 0,11€/κ. Παραμένουν έτσι αναπάντητα τα ερωτηματικά για το ποιοί και πως επωφελούνται τα υπόλοιπα 0,90 € της διαφοράς! Ωστόσο, εκτός από την διεθνή αυτή διαφορά, ερωτήματα προκαλούν και οι διαφορές τιμών μεταξύ Πελοποννήσου και Κρήτης που υπήρχαν παλαιοτέρα, αλλά και εκείνες που υπάρχουν ακόμα και σήμερα μέσα στην ίδια την Κρήτη. Στο Δελτίο Τιμών του ΣΕΔΗΚ της 30-4-2018 (www.sedik.gr) παρατηρείται ότι, ενώ οι τιμές που δίδοντα από όλες σχεδόν τις επιχειρήσεις παρόχους τιμών στην Κρήτη, έχουν «εξισωθεί» στα 3,0 €/κ η και λιγο πιο κάτω, η τιμή που δίδει ο Α.Σ. Αχλαδίων Σητείας- προφανώς μόνο για τους Συνεταίρους του - είναι 3,70€/κ και ο Α.Σ. Ζάκρου 3,40€/κ Υπάρχει, επομένως, και εδώ μια σημαντική διάφορα 0,70€/κ η οποία όμως μπορεί να εξηγηθεί από το ότι ο Συν/σμός αυτός, βρίσκεται

μέσα στην ζώνη των Συν/σμων της Σητείας οι όποιοι πουλούν με διαγωνισμούς και οι τελευταίες τιμές που πέτυχαν κυμάνθηκαν περίπου

στην ιδία τιμή. Επομένως είναι φανερό ότι η διεύρυνση των πωλήσεων με διαγωνισμούς, θα επηρεάσει γενικότερα το επίπεδο των τιμών παραγωγού, σε όλη την Κρήτη. Γιαυτο, καίτοι αρκετοί διαγωνισμοί τελευταία, λογω χαμηλών προσφορών, καλώς δεν κατακυρώθηκαν (βλ. Δελτίο Τιμών 24-4-18), η γενίκευση της εφαρμογή τους, τουλάχιστο από τους Συν/σμους, θεωρείται για μια σειρά από λόγους επιβεβλημένη. Και είναι απορίας άξιο , πως το ίδιο το ΥπΑΑΤ δεν την επιβάλει υποχρεωτικά τουλάχιστο στους Συν/σμους εκείνους οι οποίοι λαμβάνουν «παχυλότατες» επιδοτήσεις από τα προγράμματα ΟΕΦ (Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων) και επομένως πρέπει να τηρούν τις ορθές πρακτικές του δημοσίου! Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα έχουν αναφερθεί στα προηγούμενα ΕΛΑΙΟΝΕΑ (www.sedik.gr 13.3.18 )

Ο ρόλος του τηλεοπτικού spot “Peeerdona”

Γενικεύεται στην Ισπανία το μέτρο των επώνυμων συσκευασιών στην Εστίαση! Ενώ στην Ελλάδα, η εφαρμογή του μέτρου των επώνυμων, μη ξαναγεμιζόμενων φιαλών στην εστίαση, δεν φαίνεται να προχωρεί όσο θα έπρεπε, στην Ισπανία, ήδη προσχωρούν σε δράσεις προβολής του στο καταναλωτικό κοινο με στόχο αυτό να απαιτεί την εφαρμογή του. Η Επαγγελματική Ελαιολαδου Ισπανίας, μετά από την διενέργεια σχετικής έρευνας από την οποια διαπιστώθηκε ότι υπήρχε μεγάλη αγνοία του καταναλωτικού κοινού για την ύπαρξη του μέτρου προχώρησε στην πραγματοποίηση της ενημερωτικής εκστρατείας “Peeerdona” με τηλεοπτικά spots που παρουσίαζαν οι πολύ γνωστοί ηθοποιοί Diego Guerrero και Mikel Lopez. Τα αποτελέσματα της εκστρατείας αυτής μετά ένα χρόνο, όπως παρουσιάστηκαν σε συνέντευξη τύπου υπήρξαν θεαματικά και έδειξαν ότι: -Το 87,9% των επιχειρήσεων εστίασης που εξετάστηκαν (1.769) είχε συμμορφωθεί και πρόσφερε ελαιόλαδο σε συσκευασίες σύμφωνες με τις διατάξεις. -Το 78% των καταναλωτών που εξετάστη-

-Το 53,4 % των επιχειρήσεων εστίασης δήλωσε ότι η εκστρατεία “Peeerdona” προώθησε την χρήση των συσκευασιών. Το τηλεοπτικό spot, με την ηθοποιό Mikel Lopez, δείχνει την ηθοποιό με μια παρέα σε εστιατόριο όπου ο σερβιτόρος μόλις φέρνει την παραγγελία και ακολουθεί ο εξης διάλογος.:

Σκηνή απο το τηλεοπτικό spot «Peeerdona» που παρουσιάζει η ηθοποιός Mikel Lopez στην Ισπανία καν βαθμολόγησαν το μετρό με βαθμό 8,11 (με άριστα το 10) και δήλωσαν ότι συμφωνούν με την εφαρμογή του. -Το 57% των επιχειρήσεων εστίασης δήλωσαν ότι είναι πλήρως ικανοποιημένες από την εφαρμογή του μέτρου. -Το 72,2% των καταναλωτών δήλωσαν ότι εξετάζουν τον τύπο της συσκευασίας που τους προσφέρεται και το 68,6 % από αυτούς δήλωσαν ότι ζητούν επιμόνως η συσκευασία αυτή να είναι η κατάλληλη

Ο διάλογος του τηλεοπτικού spot Peeerdona! -Σερβιτόρος: Το carpacho σας κυρία! (carpacho=πιάτο με νωπό κρέας η ψάρι που απαιτεί προσθήκη ελαιολάδου) -Κυρία: Μπορείτε να μου φέρετε το ελαιόλαδο παρακαλώ; (Ο σερβιτόρος φέρνει φιάλη χωρίς σωστή συσκευασία και ετικέτα) -Κύρια: Συγνώωωμη!!! Ένα κόσμημα της γαστρονομίας μας, που δίνει ζωή σε όλες τις συνταγές, τόσο παρθένο, τόσο «έξτρα», τόσο «ελιά» και δεν έχει την κατάλληλη συσκευασία και σήμανση που να εγγυάται την αυθεντικότητα και την ποιότητα του; Θα τρελαθώ! Τώρα μάλιστα!

Στην συνέχεια το spot εμφανίζει το παρακάτω γραπτό μήνυμα : «Σε ταβέρνες και εστιατόρια ζητάτε πάντα ελαιόλαδα με τη σωστή σήμανση και συσκευασία» Άραγε, η Διεπαγγελματική Ελαιολάδου στην Ελλάδα, τώρα που έχει και νέο ΔΣ , σκέπτεται να κάνει κάτι παρόμοιο; Η θα αφήσει τα πράγματα να κυλίσουν μόνα τους ως συνήθως! Βέβαια η οποια δράση απαιτεί και δαπάνες που μπορούν να καλυφτούν και από προγράμματα η επιδοτήσεις, αλλά και από συμμετοχή των μελών. Έτσι κάνει η Διεπαγγελματική Ισπανίας

*Ο Νίκος Μιχελάκης, είναι Δρ. Γεωπόνος, πρώην Δ/ντης του Ινστιτούτου Ελιάς Χανίων και Επιστ. Σύμβουλος του ΣΕΔΗΚ. Τα άρθρα του εκφράζουν προσωπικές απόψεις και δεν απηχούν κατά ανάγκη τις απόψεις του ΣΕΔΗΚ. Μπορούν να αναδημοσιευτούν μόνο μετά απο άδεια του ίδιου. (nmixel@otenet.gr


26

Ειδήσεις

Τρίτη 8 Μαΐου 2018

Οι δικαιούχοι, οι προϋποθέσεις & τα κριτήρια επιλογής

Με τον Κοινωνικό Τουρισμό

Έλα να πάμε

διακοπές...

Σ

ε απόφαση που εξέδωσε το υπουργείο Εργασίας περιλαμβάνονται τα προγράμματα του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας για τη φετινή χρονιά, οι δικαιούχοι, οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής.

Συνολικά, η εκτιμώμενη δαπάνη για τα προγράμματα θα ανέλθει στα 13 εκατ. ευρώ. Τα προγράμματα περιλαμβάνουν κοινωνικό τουρισμό με εξαήμερες διακοπές, ιαματικό τουρισμό έως και έξι μέρες, παιδικές κατασκηνώσεις έως δεκάξι, τετραήμερες εκδρομές, βιβλία και βοήθημα σε επιδοτούμενες μητέρες. Ο κοινωνικός τουρισμός συνολικά θα έχει 60.000 δικαιούχους, το εκδρομικό πρόγραμμα 12.500 δικαιούχους, ενώ θα δοθούν 150.000 βιβλία, ενώ το χρηματικό βοήθημα θα χορηγηθεί σε 1.250 πολύτεκνες μητέρες. Στα προγράμματα συμμετοχής έχουν οι συνταξιούχοι και οι ασφαλισμένοι του πρώην ΟΓΑ, καθώς και οι υπάλληλοι και οι συνταξιούχοι του ΟΠΕΚΑ. Προϋπόθεση να έχουν καταβληθεί κανονικά οι εισφορές, όπου χρειάζεται. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση και οι τελικοί δικαιούχοι θα προκύψουν μετά από κλήρωση. Πιο αναλυτικά, η απόφαση ορίζει τα ακόλουθα: Προγράμματα ΛΑΕ Τα προγράμματα του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας για το έτος 2018 είναι τα ακόλουθα: 1. Πρόγραμμα επιδοτούμενου κοινωνικού τουρισμού το οποίο θα περιλαμβάνει: α) διακοπές διάρκειας μέχρι έξι ημερών (πέντε διανυκτερεύσεις) σε συμβεβλημένα με το ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ τουριστικά καταλύματα, β) πρόγραμμα επιδοτούμενου ιαματικού τουρισμού για διακοπές διάρκειας μέχρι έξι ημερών (πέντε διανυκτερεύσεις) με παράλληλη δυνατότητα δωρεάν πραγματοποίησης έως πέντε απλών λούσεων σε νομίμως λειτουργούσες εγκαταστάσεις ιαματικών πηγών και υδροθεραπευτηρίων της χώρας και γ) επιδοτούμενο παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα σε συμβεβλημένες με το ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ παιδικές κατασκηνώσεις, διάρκειας μέχρι και 16 ημέρες (15 διανυκτερεύσεις). 2. Επιδοτούμενο εκδρομικό πρόγραμμα διάρκειας τεσσάρων ημερών (τρεις δια-

νυκτερεύσεις). 3. Πρόγραμμα δωρεάν παροχής βιβλίων. 4. Πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθημάτων σε πολύτεκνες μητέρες.

Αριθμός δικαιούχων

Ο αριθμός των δικαιούχων του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας που εντάσσονται στα προγράμματα έτους 2018 καθορίζεται κατ' ανώτατο όριο ως εξής: Για το πρόγραμμα επιδοτούμενου κοινωνικού τουρισμού ο αριθμός ανέρχεται στα 60.000 άτομα, εκ των οποίων: α) 55.000 άτομα, μπορούν να πραγματοποιήσουν μέχρι έξι ημέρες διακοπές (πέντε διανυκτερεύσεις) σε συμβεβλημένα με το ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ τουριστικά καταλύματα, β) 4.000 συνταξιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν, παράλληλα με τις έξι ημέρες διακοπές (πέντε διανυκτερεύσεις), μέχρι και πέντε απλές λούσεις σε νομίμως λειτουργούσες εγκαταστάσεις ιαματικών πηγών και υδροθεραπευτηρίων της χώρας στο πρόγραμμα επιδοτούμενου ιαματικού τουρισμού και γ) 1.000 παιδιά ηλικίας 6 έως 16 ετών, δικαιούχοι του ΛΑΕ, μπορούν να φιλοξενηθούν σε συμβεβλημένες με το ΛΑΕ/ ΟΠΕΚΑ παιδικές κατασκηνώσεις, μέχρι και 16 ημέρες (15 διανυκτερεύσεις) στο επιδοτούμενο παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα. zzΓια το επιδοτούμενο εκδρομικό πρόγραμμα ο αριθμός ανέρχεται στα 12.500 άτομα, προκειμένου να πραγματοποιήσουν εκδρομές, διάρκειας τεσσάρων ημερών (τρεις διανυκτερεύσεις), εντός της χώρας, με συμβεβλημένα με το ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ τουριστικά γραφεία. zzΓια το πρόγραμμα δωρεάν παροχής βιβλίων ο αριθμός ανέρχεται στα 150.000 άτομα, προκειμένου να προμηθευτούν δωρεάν βιβλία της επιλογής τους, από συμβεβλημένα με το ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ βιβλιοπωλεία και εκδοτικούς οίκους. zzΓια το πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθημάτων σε πολύτεκνες μητέρες ο αριθμός ανέρχεται σε 1.250 πολύτεκνες μητέρες.

Προϋποθέσεις

Δικαίωμα συμμετοχής στα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού, εκδρομών, δωρεάν εισιτηρίων θεάτρου και δωρεάν παροχής βιβλίων για το έτος 2018 έχουν: α. οι συνταξιούχοι του ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) και οι συνταξιούχοι του Λογαριασμού Ανασφάλιστων Υπερηλίκων του άρθρου 1 του ν. 1296/1982 (ΦΕΚ 128 Α'), όπως ισχύει,

β. οι ασφαλισμένοι του ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) οι οποίοι έχουν εξοφλήσει τις ασφαλιστικές τους εισφορές ή έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση καταβολής των οφειλών και τηρούν τους όρους της ρύθμισης κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, γ. τα μέλη των οικογενειών των ανωτέρω προσώπων, δ. οι υπάλληλοι ή/και συνταξιούχοι πρώην υπάλληλοι του ΟΠΕΚΑ με την προϋπόθεση ότι καταβάλλουν τις προβλεπόμενες εισφορές καθώς και τα μέλη των οικογενειών των παραπάνω προσώπων με δικαίωμα περίθαλψης απορρέον από δικαιούχο του ΛΑΕ. Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα ιαματικού τουρισμού έχουν: Οι συνταξιούχοι του ΕΦΚΑ (ΟΓΑ), οι συνταξιούχοι του Λογαριασμού Ανασφάλιστων Υπερηλίκων του άρθρου 1 του ν. 1296/1982 (ΦΕΚ 128 Α'), όπως ισχύει και οι συνταξιούχοι πρώην υπάλληλοι του ΟΠΕΚΑ με την προϋπόθεση ότι καταβάλλουν τις προβλεπόμενες εισφορές. Δικαίωμα συμμετοχής στο παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα έχουν: α. τα παιδιά ηλικίας 6 έως 16 ετών τα οποία είναι τέκνα συνταξιούχων ή ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) που έχουν εξοφλήσει τις ασφαλιστικές τους εισφορές ή έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση καταβολής των οφειλών και τηρούν τους όρους της ρύθμισης κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής και β. τα παιδιά ηλικίας 6 έως 16 ετών εφόσον λαμβάνουν σύνταξη ορφανείας ή επίδομα παραπληγίας - τετραπληγίας από τον ΕΦΚΑ (ΟΓΑ). Ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 16ου έτους ηλικίας, θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους 2018, ανεξάρτητα από το μήνα γέννησης. Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθημάτων σε πολύτεκνες μητέρες έχουν: Οι πολύτεκνες μητέρες συνταξιούχοι ή ασφαλισμένες του ΕΦΚΑ (ΟΓΑ), οι οποίες έχουν εξοφλήσει τις ασφαλιστικές τους εισφορές ή έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση καταβολής των οφειλών και τηρούν τους όρους της ρύθμισης κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα. Οι μητέρες πρέπει, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, να έχουν τουλάχιστον τέσσερα τέκνα, τα οποία να είναι άγαμα, ηλικίας μέχρι 18 ετών ή μέχρι 24 ετών, εφόσον είναι άνεργα ή σπουδάζουν στην Ελλάδα στην ανώτατη ή ανώτερη εκπαίδευση ή σε ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ) ή να είναι ανίκανα για εργασία σε ποσοστό 67% και άνω ανεξαρτήτου ηλικίας. Ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 18ου και 24ου έτους ηλικίας θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους 2018, ανεξάρτητα από το μήνα γέννησης. Το ποσό του χρηματικού βοηθήματος κα-

θορίζεται με απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής του ΛΑΕ. Οι δικαιούχοι που θα κάνουν χρήση του προγράμματος κοινωνικού ή ιαματικού τουρισμού έτους 2018, δεν δικαιούνται, κατά τη χρονική διάρκεια του προγράμματος, να κάνουν χρήση και της παροχής του εκδρομικού τουρισμού και αντίστροφα. Οι δικαιούχοι που θα κάνουν χρήση της παροχής του προγράμματος κοινωνικού ή ιαματικού ή εκδρομικού τουρισμού έτους 2018, έχουν τη δυνατότητα, να κάνουν χρήση των παροχών των υπολοίπων προγραμμάτων του ΛΑΕ.

Δικαιούχοι ΛΑΕ

Για την ένταξη των δικαιούχων στα προγράμματα του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας έτους 2018 υποβάλλεται από τους ενδιαφερόμενους αίτηση συμμετοχής. Σε περίπτωση που εκδηλωθεί ενδιαφέρον από αριθμό δικαιούχων πέραν του οριζόμενου στο άρθρο 2 για κάθε πρόγραμμα, η επιλογή γίνεται με κλήρωση, η οποία διεξάγεται με τη διαδικασία που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΠΕΚΑ. Εξαιρούνται της διαδικασίας κλήρωσης και συμμετέχουν στα προγράμματα κοινωνικού - ιαματικού τουρισμού ή εκδρομικού τουρισμού όσοι λαμβάνουν προσαύξηση στο ποσό της σύνταξής τους λόγω απόλυτης αναπηρίας ή τυφλότητας ή λαμβάνουν επίδομα παραπληγίας - τετραπληγίας ή πάσχουν από νοητική αναπηρία, σύνδρομο Down, εγκεφαλική παράλυση. Τα ανωτέρω πρόσωπα, εφόσον δεν έχουν μέλη οικογένειας δικαιούχους του ΛΑΕ, μπορούν να συνοδεύονται από τρίτο πρόσωπο, στο οποίο θα χορηγείται σχετικό δελτίο του ΛΑΕ, επίσης χωρίς κλήρωση, με την προϋπόθεση ότι έχει δηλωθεί από τον αιτούντα ως συνοδός στην αίτηση συμμετοχής του. Για τα προγράμματα κοινωνικού - ιαματικού τουρισμού, εκδρομών, παιδικού κατασκηνωτικού προγράμματος και δωρεάν παροχής βιβλίων, οι κληρωθέντες δικαιούχοι, μπορούν να παραλαμβάνουν τα δελτία τους από τα ΚΕΠ ή τα βιβλία τους από τα συμβεβλημένα με το ΛΑΕ βιβλιοπωλεία και εκδοτικούς οίκους, από την έναρξη των προγραμμάτων και μέχρι την ημερομηνία που θα καθοριστεί με απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής. Μετά την ημερομηνία αυτή, τυχόν αδιάθετα δελτία και μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των δικαιούχων, θα διανέμονται, με σειρά προτεραιότητας προσέλευσης στα ΚΕΠ και τυχόν αδιάθετα βιβλία θα διανέμονται, με σειρά προτεραιότητας προσέλευσης στα συμβεβλημένα με το ΛΑΕ βιβλιοπωλεία και εκδοτικούς οίκους, σε δικαιούχους που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στα προγράμματα έτους 2018 και δεν κληρώθηκαν, συμπεριλαμβανομένων και των κληρωθέντων που δεν παρέλαβαν μέχρι τότε τα δελτία των παροχών ή τα βιβλία τους.


Τρίτη 8 Μαΐου 2018

27

Εκδηλώσεις

Τιμητική Εκδήλωση την Κυριακή 13 Μαΐου στον Άγιο Ιωάννη Δήμου Φαιστού

Το «Τραγούδι του Λόγιου» στον ίσκιο της Φαιστού Στη Μνήμη του Χαϊνη Δημητρίου Βαρούχα Λόγιου (1770- 1811) Μ ε το «τραγούδι του Λόγιου» που θα ερμηνεύσει ο γνωστός & αγαπημένος κρητικός καλλιτέχνης Χαράλαμπος Γαργανουράκης θα ολοκληρωθεί, την Κυριακή 13 Μαΐου στον Άγιο Ιωάννη Δήμου Φαιστού, η Τιμητική Εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στη Μνήμη του Χαϊνη Δημητρίου Βαρούχα Λόγιου.

Στις 11 το πρωί της 13ης Μαΐου θα πραγματοποιηθεί επιμνημόσυνη δέηση στον τάφο του Λόγιου (μεταξύ Καλυβιανής και Φαιστού, στο λόφο δεξιά του κεντρικού δρόμου Μοιρών-Τυμπακίου) και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί, με συντονιστή τον Δημοσιογράφο Κώστα Βασιλάκη, εκδήλωση στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίου Ιωάννη, «υπό τον ίσκιο» του Αρχαιολογικού Χώρου της Φαιστού, η οποία θα περιλαμβάνει Χαιρετισμούς (11.45-12.00) και 4 Ομιλίες, 15 λεπτών η καθεμιά: Ομιλία του Δημήτρη Σάββα με θέμα «αυτός που ύψωσε τον κλεφτισμό

Χαράλαμπος Γαργανουράκης

Δ. Βαρούχας στη Μεσαρά αλλά και στην Κρήτη» (12.0012.15), Ομιλία του Δημητρίου Πετράκη με θέμα «Η Ιατρική στην Κρήτη τα χρόνια του Λόγιου Δημητρίου Βαρούχα» (12.1512.30), Ομιλία του Μιχάλη Παπαηλιάκη με θέμα «Η συντήρηση της μνήμης του Χαϊνη Δημητρίου Βαρούχα Λόγιου από τον Άγιο Θωμά Μονοφατσίου» (12.30-12.45), Ομιλία του Κ.Ι. Βασιλάκη με θέμα «Δημήτριος Βαρούχας Λόγιος, ο Χαϊνης: Άγιος Θωμάς 1770-Άγιος Ιωάννης Φαιστού 1811, ετών 41» (12.45-13.15). Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί, όπως προαναφέραμε, με το «τραγούδι του Λόγιου» από τον Χαράλαμπο

Γαργανουράκη (13.15-13.25), ενώ στους παριστάμενους θα προσφερθεί καφές και κέρασμα. Την εκδήλωση διοργανώνει ο Δήμος Φαιστού με συνδιοργανωτές τον Δήμο Γόρτυνας, την Τοπική Κοινότητα Αγίου Θωμά Δ. Γόρτυνας, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγίου Ιωάννη Δήμου Φαιστού, τον Πολιτιστικό Σύλλογο & την Ενορία Αγίου Θωμά Δ. Γόρτυνας.

Μορφωμένος επαναστάτης

Ο Δημήτρης Λόγιος Βαρούχας είχε γεννηθεί στο χωριό Άγιος Θωμάς στο Μονοφάτσι το 1770. Πατέρας του ήταν ο παπαΓιάννης Βαρούχας. Ονομάστηκε Λόγιος επειδή ήταν μορφωμένος. Ο πατέρας του σκοτώθηκε από τους Τούρκους όταν ο ίδιος ήταν δέκα ετών και έτσι ο θείος του ο Ιερόθεος, αδελφός του πατέρα του και μοναχός στις Απεζανές, ανέλαβε την προστασία και ανατροφή των ορφανών.

Με μια ματιά Κυριακή 13 Μαΐου Στον τάφο του Λόγιου: 11.00: Επιμνημόσυνη δέηση Στον Άγιο Ιωάννη: 11.45-12.00 Χαιρετισμοί 12.00-12.15 Ομιλία Δ. Σάββα 12.15-12.30 Ομιλία Δ. Πετράκη 12.30-12.45 Ομιλία Μ. Παπαηλιάκη 12.45-13.15 Ομιλία Κ.Ι. Βασιλάκη 13.15-13.25 Χ. Γαργανουράκης «Το τραγούδι του Λόγιου»

Λόγω της καταδίωξής του από Τούρκους αναγκάστηκε να δραπετεύσει στο εξωτερικό λαθραία μαζί με το μικρό Δημήτρη, φτάνοντας τελικά στην Πάδοβα της Ιταλίας. Εκεί ο Δημήτρης είχε την ευκαιρία να σπουδάσει την ιατρική επιστήμη. Περίπου το 1800 επέστρεψε στη γενέτειρα του ασκώντας πλέον το επάγγελμα του ιατρού και θεραπεύοντας Χριστιανούς και Τούρκους. Εκείνη την περίοδο ένας Γενίτσαρος Ντελή Δερβίς Ξεΐνογλου, από το γειτονικό τουρκοχώρι Αξέντι, σκότωσε τον άνδρα της αδερφής του, Δημήτρη Κοσμαδάκη. Τότε ο Λόγιος ορκίστηκε να πάρει εκδίκηση. Λέγεται ότι πήγε στα Σφακιά όπου αγόρασε οπλισμό και στα ενννιάμερα του Κοσμαδάκη σκότωσε το φονιά του. Έκτοτε ξεκίνησε η χαϊνικη ζωή του Λόγιου που τερματίστηκε με τον θανάσιμο τραυματισμό του το 1811 στην προσπάθεια του να σκοτώσει τον Τούρκο Αγά Αγριολίδη.

Συζητώντας για το παιδί στις Μοίρες στις 9 Μαΐου

Οι γονείς, το παιδί και... «η μάχη γύρω από το φαγητό» «Η μάχη γύρω από το φαγητό» θα είναι το θέμα της συνάντησης που θα πραγματοποιηθεί αυτή την Τετάρτη 9 Μαΐου, στις 5 το απόγευμα, στις Μοίρες, στο πλαίσιο της δράσης «Συζητώντας για το παιδί» που διοργανώνει το Κέντρο Ημέρας «Εν Πλω» της Κοινωνικής Υπηρεσίας Δήμου Φαιστού και απευθύνεται στην ευρύτερη Κοινότητα της Μεσαράς. Εισηγήτρια στην συνάντηση της 9ης Μαΐου -στο χώρο του Κέντρου Ημέρας, στο ισόγειο του Δήμου Φαιστού- θα είναι η κα Χρυσάνθη Δρακομαθιουλάκη, εκπαιδευτικός και εθελόντρια του «Εν Πλω». Με τη συνάντηση αυτή που θα είναι η τελευταία, το Κέντρο Ημέρας «Εν Πλω» ολοκληρώνει τη δράση του «Συζητώντας για το παιδί». Κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα, στις 5 το απόγευμα, συναντιόντουσαν γονείς, κηδεμόνες, εκπαιδευτικοί και όποιος άλλος ενδιαφερόμενος και συζητιούνταν θέματα σχετικά

με τα παιδιά. Οι συναντήσεις αυτές ξεκίνησαν το Νοέμβριο του 2017 και τα θέματα που συζητούσαν, μέχρι τώρα, ήταν: «Από σύντροφοι… Γονείς!», «Τυπικά στάδια ανάπτυξης λόγου & παιχνιδιού των παιδιών», «Παίζω σαν… παιδί!», «Χαμογελάστε… Είναι μεταδοτικό», «Η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης στα παιδιά και τους γονείς τους», με την τελευταία συνάντηση να έχει τίτλο, όπως προαναφέραμε, την… «μάχη γύρω από το φαγητό»- όσοι είναι γονείς καταλαβαίνουν τη σπουδαιότητα του θέματος. Όπως αναφέρεται στο «προσκλητήριο» για την εκδήλωση «Σας περιμένουμε στις 5 το απόγευμα της Τετάρτης. Είναι χαρά μας να έρθετε και όλοι μαζί να προβληματιστούμε, να μοιραστούμε απόψεις, ιδέες, εμπειρίες, να συζητήσουμε τις απορίες μας και να προτείνουμε λύσεις σε ό,τι μας αφορά από τη ζωή μας με τα παιδιά».


ΚΑΠΕΤΑΝΙΑΝΑ

28

Τρίτη 8 Μαΐου 2018


Τρίτη 8 Μαΐου 2018

Στην αγκαλιά των Αστερουσίων, υπό τον ίσκιο της ψηλότερης -«ιερής»!- κορφής τους που μοιάζει με ανάποδο κοφίνι, εξ ου και το όνομα «Κόφινας», τα Καπετανιανά Δήμου Γόρτυνας, ως άλλοι επαναστάτες «καπεταναίοι» που βρήκαν καταφύγιο στο άγριας ομορφιάς, τραχύ ορεινό τοπίο, με το βλέμμα να βρίσκει διέξοδο στο νότιο κρητικό πέλαγος, έχουν μια ιδιαίτερη αύρα, αποτελώντας σύμβολο ελευθερίας και αγαπημένο τόπο, τα τελευταία χρόνια, πολλών γνωστών καλλιτεχνών. Τους λόγους τους προαναφέραμε… (Φωτογραφία: Μανώλης Ντρετάκης).

29


30

Εκκλησία

Αρκετός κόσμος ήταν παρών

Τρίτη 8 Μαΐου 2018

Ιερούργησε ο κ.κ. Μακάριος

«Των εν Γορτύνη & Αρκαδία διαλαμψάντων Αγίων»

Εορτή των Αγίων του κρητικού νότου, στις Μοίρες

Στο παρεκκλήσι του Αγ, Γεωργίου

Η

πρώτη Κυριακή κάθε Μαΐου, καθορίστηκε ως ημέρα εορτής «Πάντων των εν Γορτύνη & Αρκαδία διαλαμψάντων Αγίων».

Από τη Θεία Λειτουργία

Το μικρό παρεκκλήσι, προς τιμήν όλων των διακεκριμένων και ξε-

χωριστών Αγίων της Μητρόπολης, ανεγέρθηκε στην αυλή του Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Γεωργίου Μοιρών- το θεμέλιο λίθο έθεσε ο Μητροπολίτης κ.κ. Μακάριος το 2009 και στις 3 Μαΐου του 2015, ημέρα της μνήμης τους, τέλεσε τα εγκαίνια του. Την

περασμένη Κυριακή 6 Μαΐου πριν την απόλυση τελέσθηκε τρισάγιο «για όλους τους κεκοιμημένους Επισκόπους, Πρεσβυτέρους, Διακόνους, Μοναχούς, συνδρομητές, δωρητές και αφιερωτές» της Μητρόπολης Γορτύνης και Αρκαδίας.

Η «Χριστιανική Ένωση Απόστολος Παύλος» στο Κέντρο Τουριστικής Πληροφόρησης Μεσαράς Τα μέλη της «Χριστιανικής Ένωσης Απόστολος Παύλος, Ηρακλείου», επισκέφτηκαν το Κέντρο Τουριστικής Πληροφόρησης Μεσαράς, το οποίο λειτουργεί το Πολιτιστι-

κό Κέντρο της Μητρόπολης Γορτύνης και Αρκαδίας, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Αγίου Νεκταρίου Μοιρών. Σε ρόλο «ξεναγού», ο ίδιος ο Μητροπολίτης κ.κ. Μακάριος

Γνωρίζοντας ναούς & μνημεία του νότου

«κέρδισε» τους επισκέπτες που σίγουρα θα ξανάρθουν, με την πρώτη ευκαιρία, στην περιοχή του νότου για να επισκεφτούν κάποια από τα αναρίθμητα αξιοθέατα της.

Με φιλόξενη διάθεση


Τρίτη 8 Μαΐου 2018

31

Ειδήσεις Σύντομα η έκδοση της σχετικής προκήρυξης του ΟΑΕΔ

5.000 προσλήψεις σε Δασαρχεία Οι προσλήψεις γίνονται στο πλαίσιο μέτρων για την αντιπυρική προστασία

Χ

ιλιάδες προσλήψεις στα δασαρχεία της χώρας για την αντιπυρική προστασία αναμένονται το επόμενο διάστημα. Η σχετική προκήρυξη του ΟΑΕΔ προκειμένου να ξεκινήσουν οι αιτήσεις για τις 5.066 νέες προσλήψεις θα εκδοθεί σύντομα.

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με βάση την οποία θα εκδοθεί η προκήρυξη του ΟΑΕΔ:4.2. Ωφελούμενοι της δράσης είναι όσοι ανήκουν σε τουλάχιστον μία από τις παρακάτω κατηγορίες: Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.1 Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς. Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ. Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα. Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 18 ετών. 1 Επισημαίνεται ότι ο ωφελούμενος είναι ένας εκ των δύο εγγεγραμμένων ανέργων συζύγων από την οικογένεια-στόχο της δράσης, εκτός εάν ανήκει στις κατηγορίες 3, 4, 5, 6 και 7. Εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ.

Εγγεγραμμένοι άνεργοι, δικαιούχοι «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ). Για την εφαρμογή της παρούσας, ως μέλη οικογενειών των ανωτέρω 1 και 2 κατηγοριών νοούνται οι εγγεγραμμένοι άνεργοι σύζυγοι της κατηγορίας 1 και ο εγγεγραμμένος άνεργος αρχηγός μονογονεϊκής οικογένειας της κατηγορίας 2. 4.3. Κριτήρια επιλογής και κατάταξης των ωφελουμένων (μεταξύ αυτών και τα προβλεπόμενα στην υποπαράγραφο ΙΔ1 της παραγράφου ΙΔ του άρθρου πρώτου, του ν. 4152/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), αποτελούν τα ακόλουθα και οι ωφελούμενοι κατατάσσονται σε πίνακες κατά κλάδο και ειδικότητα με βάση τα κατωτέρω αναφερόμενα κριτήρια: Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου, με ανώτατο

όριο τους εξήντα (60) μήνες: 1 μόριο ανά πλήρη μήνα, το οποίο διπλασιάζεται για τους ανέργους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/ης συζύγου των ανέργων της ανωτέρω κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους εξήντα μήνες (60): ένα (1) μόριο ανά πλήρη μήνα. III. Αναπηρία ωφελούμενου σε ποσοστό 50% και άνω: δεκαπέντε (15) μόρια. Ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό, ως εξής: Α) Ατομικό 0-3.500 ευρώ Τριάντα (30) μόρια Β) Οικογενειακό 0-7.000 ευρώ Α) Ατομικό 3.501-5.000 ευρώ Είκοσι πέντε(25) Β) Οικογενειακό 7.001-10.000 ευρώ μόρια

Α) Ατομικό 5.001-8.000 ευρώ Είκοσι (20) Β) Οικογενειακό 10.001-16.000 μόρια ευρώ Α) Ατομικό 8.001- 12.000 ευρώ Δέκα (10) Β) Οικογενειακό 16.001-26.000 μόρια ευρώ Α) Ατομικό άνω των 12.000 ευρώ Μηδέν (0) Β) Οικογενειακό άνω των 26.000 μόρια ευρώ Ηλικία: zz18 έως 29 ετών Δεκαπέντε (15) μόρια zz30 έως 44 ετών Τριάντα (30) μόρια zz45 ετών και άνω Σαράντα πέντε (45) μόρια zzΑριθμός ανηλίκων τέκνων: δέκα (10) μόρια για κάθε zzανήλικο τέκνο. VII. Γονέας προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων ΑΜΕΑ, ανηλίκων ή και ενηλίκων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω: δέκα (10) μόρια, ανεξαρτήτως συνολικού αριθμού τέκνων. VII. Δικαιούχοι του Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης: τριάντα πέντε (35) μόρια. 4.4. Το σύστημα επιλογής θα βασίζεται στη μοριοδότηση των παραπάνω κριτηρίων, στον καθορισμό τυχόν δικαιολογητικών που πρέπει να υποβληθούν από τους δυνητικά ωφελουμένους, στον ορισμό μηχανισμού ελέγχου των δικαιολογητικών αυτών και στη βαθμολόγηση, κατάταξη και τοποθέτηση των υποψηφίων σε αντίστοιχες θέσεις με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού. Όλα τα παραπάνω εξειδικεύονται στις σχετικές Προσκλήσεις του ΟΑΕΔ, οι οποίες εκδίδονται κατόπιν έγκρισης του ΑΣΕΠ. Το ΑΣΕΠ εγκρίνει ή τροποποιεί τη σχετική Πρόσκληση μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 5 εργάσιμων ημερών από την περιέλευση του αντίστοιχου σχεδίου σε αυτό.


32

Απόψεις ΤΟ ΧΘΕΣ & ΤΟ ΣΗΜΕΡΑ Γράφει ο: Φανούριος Ζαχαριουδάκης

Η Σαρακοστή του θέρους Μια από τις τέσσερις Σαρακοστές, κατά τη διάρκεια του έτους είναι και η Σαρακοστή του θέρους ή των Αγίων Αποστόλων (Πέτρου και Παύλου). Να σημειώσουμε όμως, ότι, οι άλλες τρεις Σαρακοστές είναι : α) Η Μεγάλη Σαρακοστή, από καθαρή Δευτέρα μέχρι το Πάσχα, διάρκεια 48 ημερών. β) Η Σαρακοστή πριν από τα Χριστούγεννα, από 15 Νοεμβρίου - στις 14 εορτή του Αγίου Φιλίππου, είναι η αποκριά - μέχρι τα Χριστούγεννα, διάρκεια 40 ημερών. γ) Η Σαρακοστή του Δεκαπενταυγούστου - ο 15άρης - από 1η μέχρι 15η Αυγούστου, εορτή της Κοίμησης της Θεοτόκου, διάρκεια 14 ημερών. Η Σαρακοστή του Θέρους ή των Αγίων Αποστόλων (Πέτρου και Παύλου), είναι μέσα στον μήνα Ιούνιο, αλλά δεν έχει συγκεκριμένη και σταθερή διάρκεια. Εξαρτάται από το πότε είναι Πάσχα. Μάλιστα για να βρίσκουν οι παλιοί με πρακτικό τρόπο, πότε ήταν και πόση διάρκεια είχε, έλεγαν: ‘’ Όσες μέρες περισσεύουν του Απρίλη και τρεις του Μάη ‘’. Παράδειγμα πρώτο: Αν το Πάσχα είναι 12 Απριλίου, περισσεύουν μέχρι το τέλος Απριλίου 18 ημέρες, συν 3 του Μάη ίσον 21. Άρα η διάρκεια θα αρχίζει στις 8 Ιουνίου, 21 ημέρες πριν από την εορτή των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου που είναι στις 29 Ιουνίου. Και η αποκριά γίνεται στις 7 Ιουνίου, ημέρα των Αγίων Πάντων. Παράδειγμα δεύτερο: Αν το Πάσχα είναι στις 6 Απριλίου, περισσεύουν 24 ημέρες μέχρι το τέλος Απριλίου, συν τρεις του Μάη ίσον 27 ημέρες, η διάρκεια της Σαρακοστής του θέρους.

Σοφία ¾� ¾Τα ωραιότερα πράγματα στη ζωή είναι δωρεάν και είναι ανεκτίμητα

¾� ¾Μη λυπάσαι για τις καλές στιγμές που πέρασαν. Να χαίρεσαι που κάποτε υπήρξαν.

¾� ¾Οι άνθρωποι μπορεί να ξεχάσουν τι τους είπες, ποτέ όμως δεν θα ξεχάσουν πως τους έκανες να αισθανθούν

¾� ¾Μην προσπαθείς να δώσεις ημέρες στη ζωή σου. Να δίνεις ζωή στις ημέρες σου

Δηλαδή αρχίζει στις 2 Ιουνίου και τελειώνει στις 29 Ιουνίου και η αποκριά γίνεται στις 1 Ιουνίου, ημέρα των Αγίων Πάντων. Παράδειγμα τρίτο: Αν το Πάσχα είναι στις 8 Απριλίου, όπως φέτος, περισσεύουν 22 ημέρες μέχρι το τέλος του Απριλίου, συν τρεις του Μάη ίσον 25 ημέρες, η διάρκεια της Σαρακοστής του θέρους. Δηλαδή αρχίζει στις 4 Ιουνίου και τελειώνει στις 29 Ιουνίου και η αποκριά γίνεται στις 3 Ιουνίου, ημέρα των Αγίων Πάντων. Εκκλησιαστικά όμως υπολογίζεται ως εξής: Αποκριά της Σαρακοστής του Θέρους έχομε την Ογδόη Κυριακή μετά το Πάσχα, ημέρα των Αγίων Πάντων, καθ’ όσον και η εορτή των Αγίων Πάντων είναι κινητή και εξαρτάται από την ημερομηνία του Πάσχα. Όπως είναι γνωστόν το Πάσχα των Ορθοδόξων Χριστιανών πέφτει ανάμεσα στις 4

Ήρθαν πάλι στο λιμάνι, γέροντες ένα καράβι. Όσες Γρες κι ανέ το κούσαν, στο λιμάνι εγλακούσαν. Μια γριά πολλά γριά, δεν εμπόργιε να γλακά. Ε κερά που πας ομπρός, βάστα μου και μένα δυό. Βάστα μου και μένα δυό, ένα γέρο και ένα νιό. Νά ‘χω το γέρο στη δουλεία και το νιό στην αγκαλιά.

Απριλίου το νωρίτερο και τις 8 Μαϊου το αργότερο. Στην περίπτωση, που έχουμε Πάσχα μετά τις 3 Μαϊου, τότε δεν υπάρχει Σαρακοστή του Θέρους τον Ιούνιο και νηστεία, διότι η ογδόη Κυριακή συμπίπτει ή είναι αργότερα της 29 Ιουνίου, ημέρα των Αγίων Αποστόλων. Όλα αυτά, βέβαια γι’ αυτούς που τηρούν ακόμη τις νηστείες που προβλέπει η Εκκλησία μας. Γιατί όλες οι Σαρακοστές έχουν σχεδόν ξεχαστεί και κυρίως αυτή του Θέρους ή των Αγίων Αποστόλων. Δεν έχουμε, φαίνεται, ακόμη καταλάβει ότι, εκτός της θρησκευτικής τους σημασίας, μεγάλη είναι και η αξία τους στην υγεία μας και την αποτοξίνωση του οργανισμού μας!!!

απού κατέχω να σου πω, τσι δίπλες τση κοιλιάς σου. Και όι μόνο τση κοιλιάς, μον’ και του κακοπλύτη, πό ‘σό κιά το γυρίσουνε, μια δίπλη δε του λείπει. (Λαογραφικό)

Της ζωής Εις τα δέκα είναι κοπέλι και για πράμα δεν το μέλει. Στα είκοσι ‘ναι γλεντιστής και καλός τραγουδιστής. Στα τριάντ’ ανθεί και δένει και το νου τ’ ανθρώπου παίρνει. Στα σαράντα είν’ ανδρειωμένος και στο κόσμο ξακουσμένος. Στα πενήντα ‘ναι για βουλή, αν έχει κεφαλήκαλή. Στα εξήντα καμπουρώνει, βεργαλάκι ανεμαζώνει.

(Παραλλαγή) Ήρθαν πάλι στο λιμάνι, γέροντες ένα καράβι. Οι γράδες ως το κούσανε, εξεκουζουλαθήκανε και πιάνουν τσι καρφίχτες, λούζουνται και χτενίζουνται... Ήτανε κειά και μια γριά, που δεν εμπόργε να γλακά. Έ μωρή που πάτ’ ομπρός, πιάστε μου και μένα δυό. Ένα γέρο για τα ξύλα κι ένα νιό για τα παιχνίδια. Να ‘ναι ο γέρος για βουλή και ο νιός για το φιλί.

Ειντά ‘πιασες και τά ‘βαψες, κόκκινα τα μαλλιά σου,

Γνωμικά Αποφθέγματα

¾¾ �Γνώμη δικαιούται να έχει μόνον αυτός που έχει γνώση

Ήρθαν πάλι στο λιμάνι

Οι δίπλες τση κοιλιάς.

Τρίτη 8 Μαΐου 2018

Στα εβδομήντα δε φελά, μόνο το ψωμί χαλά. Στα ογδόντα σέρνεται και τυφλοκουφαίνεται. Στα ενενήντα λέν οι δικοί του, Θεέ μου πάρε τη ψυχή ντου, γιατί ανέ φτάξει τα εκατό, μπλιο μου δεν τονέ βαστώ!! (Λαογραφικό)

¾� ¾Καλύτερα να σε μισούν παρά να σε λυπούνται ¾¾ ¾¾Επιμέλεια: Σαρίδου Τάμη

ΣΚΕΨΕΙΣ Όσο η επιστήμη προχωρεί Όσο η επιστήμη και η τεχνολογία προχωρεί η ανθρωπότης καταστρέφεται και μάλιστα με γρήγορο ρυθμό… Για το καλό της τίποτε δεν κάνουν, όλα για την καταστροφή, μέχρι που να αφανίσουν την γη στο βάθος των ωκεανών. Μέγας είσαι Κύριε και μεχρι που μπορεί να φτάσει αυτή η απερισκεψία των Ηγετών της γης. Σε λίγο θα τρώει ο ένας τον άλλο σαν τα άγρια θηρία στη ζούγκλα, ενώ θα μπορούσαν να ρυθμίσουν την ζωή των ανθρώπων σωστά και στο κατά δύναμιν εκάστου Λαού. Άφησαν να προχωράει ανεξέλεγκτα η ζωή στη γη και την αφήνουν να αυτοκαταστρέφεται μη μπορώντας η μη θέλοντας να σταματήσουν την ΌΛΗ καταστροφή του πλανήτη. Με την τακτική που κρατάνε οι ισχυροί της γης δεν θα αργήσει να έλθη η καταστροφή αυτή. Φωτιά και όποιον πάρει ο χάρος. Κρίμα είναι μα και βλακεία των Ηγετών της Γής να δημιουργούν μίση και κακίες μεταξύ των λαών καταφεύγοντας σε σφαγές και ανεξέλεγκτους πολέμους χωρίς να έχουν τελειωμό. Με τον ρυθμό αυτόν της ανάπτυξης της προόδου και της τεχνολογίας της αυτοκαταστροφής βλέπομε τις κοινωνίες των λαών της Γής να δεινοπαθούν για να επιβιώσουν ενώ υπάρχει τόσος πλούτος ο οποίος εάν κατανεμηθεί σωστά και δίκαια ο κόσμος όλος θα ήτο ευχαριστημένος πάνω στη Γη. Και για να επιτευχθεί αυτό χρειάζονται Ηγέτες σώφρονες και φιλόσοφοι για να ρυθμίζουν την επιβίωση και επικράτηση των τεκταινόμενων στον πλανήτη Γη, σωστά και ανθρώπινα, ειδεμή θα βουλιάξουμε αύτανδροι στις θάλασσες και στους ωκεανούς και είναι αμαρτία μα και μ βλακεία. Παρακαλώ το Θεό να φωτίσει τους Ηγέτες όλου του κόσμου και τους Λαούς να μονιάσουν για να μπορούν οι άνθρωποι να ζουν κατά χάριν του Κτίσαντος τον κόσμο.Αμήν Γιώργος Ε. Μαράκης


Τρίτη 8 Μαΐου 2018

33

Ειδήσεις Σύσκεψη με τον Σύλλογο ονηλατών «Δικταίο Άντρο»

Το «άγνωστο» επάγγελμα του ονηλάτη Το παραδοσιακό επάγγελμα στηρίζει τον τουρισμό

Η

ορθή παροχή υπηρεσιών, του παραδοσιακού επαγγέλματος του ονηλάτη που συμβάλλει στην προβολή και στήριξη του τουριστικού προϊόντος της περιοχής, συζητήθηκε σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο «Παππαδάκειο» Δημοτικό Σχολείο Ψυχρού με την συμμετοχή του Δημάρχου Γιάννη Στεφανάκη, των μελών του συλλόγου ονηλατών «Δικταίο Άντρο», του εκπροσώπου της τοπικής κοινότητας Ψυχρού Παναγιώτη Καραβαλάκη και του Διοικητή του Αστυνομικού Σταθμού Τζερμιάδων κ. Κωνσταντίνου Ζώνιου.

Στη σύσκεψη έγινε αναλυτική ενημέρωση για την εφαρμογή του νέου κανονισμού του Δήμου που ρυθμίζει πλέον το επάγγελμα του ονηγού – ημιονηγού ενώ διανεμήθηκαν και οι νέου τύπου αιτήσεις προς τους ονηλάτες. Παράλληλα αναλύθηκαν οι επιμέρους περιπτώσεις εφαρμογής του νέου κανονισμού που θα ισχύσει από φέτος και τονίστηκε ότι πλέον θα εφαρμόζεται με αυστηρότητα, η τάξη, η ευπρέπεια, ο σεβασμός στους επισκέπτες, καθιερώνεται η ενιαία αμφίεση, διακριτικά σήματα, και ειδική φιλοζωική μέριμνα για τα γαϊδουράκια, ενώ συζητήθηκαν οι όροι χρήσης του καινούριου δημοτικού ιπποστασίου καθώς επίσης η ευθύνη για την καθαριότητα των μονοπατιών και των κάδων. Σημειώνεται, ότι, ο δήμος κατασκεύασε νέο ιπποστάσιο για την ξεκούραση των τετράποδων και επισκεύασε το μονοπάτι από τις φθορές.

Με συνεργασία

«Μόνο μέσα από συνεργασία όλων των εμπλεκομένων και την οργάνωση, μπορούμε να εξασφαλίσουμε αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τους επισκέπτες της περιοχής μας. Η πρώτη εικόνα, για τους επισκέπτες μας Έλληνες και ξένους, είναι αυτή των ονηλατών και θα πρέπει να είναι άριστη. Μέσα από την καλή συνεργασία, με την Αστυνομία, τον πρόεδρο Γιάννη Χαλαμπαλάκη και τα μέλη του συλλόγου ονηλατών καταφέρνουμε να διατηρούμε «ζωντανό» ένα ιστορικά παραδοσιακό επάγγελμα που προβάλλει την μοναδικότητα, τον τουρισμό του Οροπεδίου Λασιθίου, και που μεγάλωσε γενιές ντόπιων κάτι που πρέπει να συνεχιστεί. Το επάγγελμα αυτό θα πρέπει με κάθε θυσία να το διαφυλάξουμε, είναι η παράδοση μας, η ιστορία του τόπου μας, και θα πρέπει να το σεβόμαστε» ανέφερε ο Δήμαρχος Γιάννης Στεφανάκης. Από την πλευρά τους ο πρόεδρος και τα μέλη του συλλόγου ευχαρίστησαν τον Δήμαρχο Γιάννη Στεφανάκη αλλά και την τοπική ΕΛ.ΑΣ για την συνεργασία προκειμένου το επάγγελμα του ονηλάτη να συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του αναβαθμίζοντας το τουριστικό προϊόν της περιοχής.

Ονηλάτες το 1899 στο Δικταίο Άντρο

Ονηλάτης του Δικταίου με παραδοσιακή αμφίεση

Από την σύσκεψη


34

Ανακοινώσεις

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΤΟΛΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Γενική Συνέλευση και η εκλογή νέου ΔΣ πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου ΣΤΟΛΩΝ το Σάββατο 21 Απριλίου 2018 και ώρα 8:30 το απόγευμα και ανέδειξε το νέο διοικητικό συμβούλιο Πρόεδρος: Σπυριδάκης Μιχάλης Α αντιπρόεδρος : Αλέβιζάκης Αριστοτέλης Β αντιπρόεδρος : Ρουσάκης Μίλτος Γενικό Γραμματέα: Λέριος Νίκος Υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων : Καπελάκη Εύα ταμίας: Φανουργάκης Γρηγόρης μέλος: Δρακομαθιουλάκης Μανώλης μέλος: Κοκκινάκης Θεόδωρος μέλος: Χαούσντερ Κατερίνα και ελεγκτική επιτροπή Χαριτάκη Ιωάννα Καραταράκης Γεώργιος Κουγιουμτζάκης Γεώργιος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ Γ΄ ΖΩΝΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ Ταχ. Δ/νση : Μοίρες Τηλέφωνο : 28920 22775 Μοίρες 04/05/2018 Αριθ. Πρωτ. 235

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ : 1. Το Δ.Σ του ΤΟΕΒ Γ΄ ΖΩΝΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ της 03 Μαΐου 2018 μετά από εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης αποφάσισε τα παρακάτω μέτρα περιορισμού κατανάλωσης νερού ανά έτος από 01/01/2018 έως 31/12/2018. Ορίζεται μεγίστη κατανάλωση όπως παρακάτω : α) ΕΛΙΕΣ 250 κυβικά ανά στρέμμα β) ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ 380 κυβικά ανά στρέμμα γ) ΑΜΠΕΛΙ 300 κυβικά ανά στρέμμα δ) ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 550 κυβικά ανά στρέμμα ε)ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 400 κυβικά ανά στρέμμα στ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ(ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ-ΑΠΟΘΗΚΕΣ κ.λ.π) που χρησιμοποιούν νερό του ΤΟΕΒ για πότισμα περιβάλλοντος χώρου-καλλωπισμούς (γκαζόν κήπων δένδρων λουλουδιών κ.λ.π) 200 κυβικά ανά στρέμμα. Σε περίπτωση υπέρβασης των παραπάνω κυβικών η χρέωση θα είναι 0,40 ευρώ ανά κυβικό για τα επιπλέον κυβικά. 2. Στις περιοχές ΓΑΛΙΑ-ΣΚΟΥΡΒΟΥΛΑ ορίζεται μέγιστη κατανάλωση όπως παρακάτω: α) Στα δίκτυα που αρδεύονται από το φράγμα 100 κυβικά ανά στρέμμα. β) Στα κοινοτικά δίκτυα 200 κυβικά ανά στρέμμα. Σε περίπτωση υπέρβασης των παραπάνω κυβικών η χρέωση θα είναι 0,60 ευρώ ανά κυβικό για τα επιπλέον κυβικά. 3. Σε όλα τα αγροτεμάχια εκτός αναδασμού και στα Κοινοτικά του Δήμου Φαιστού, η άρδευση θα γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΣΤΑΓΟΝΕΣ(ΣΤΑΓΔΗΝ). Όποιοι ιδιοκτήτες δεν συμμορφωθούν θα τους επιβάλλεται πρόστιμο 300 ευρώ και θα γίνεται ΑΜΕΣΗ διακοπή άρδευσης και αφαίρεση του υδρομέτρου. Το φράγμαα Φανερωμένης δεν πρόκειται να ανοίξει αν ΟΛΟΙ οι ιδιοκτήτες δεν τοποθετήσουν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΣΤΑΓΟΝΕΣ(ΣΤΑΓΔΗΝ) 4. Οι ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων που οφείλουν χρήματα στον ΤΟΕΒ ενημερώνονται ότι από Πέμπτη 10/05/2018 θα αφαιρούνται όλα τα υδρόμετρα ιδιοκτησίας και το χρέος θα σταλεί στο Δημόσιο Ταμείο για είσπραξη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΗΛΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ

ΥΨΗΛΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 6944524043

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ.Ε.Υ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

«Προμήθεια Πολυηλεκτρολύτη» ΑΡ.ΠΡΩΤ. 4412/4-5-2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Ηρακλείου, Ιωάννης Ρασούλης, διακηρύσσει ότι: Εκτίθεται σε Συνοπτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, συμπλήρωση τιμολογίου και αξιολόγηση των προσφορών, η επιλογή αναδόχου, για την «Προμήθεια Πολυηλεκτρολύτη », προϋπολογισμού είκοσι εννέα χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (29.750,00) ευρώ , με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 327 του Ν. 4412/2016. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τους όρους της Διακήρυξης με αρ. 4411/4-52018 και της απόφασης 157/2018 με ΑΔΑ: 6Υ88ΟΡΙΗ-4ΗΘ του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ και των τευχών της Δημοπράτησης. Χρόνος Διενέργειας Διαγωνισμού: ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 18 Μαρτίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης 10:00 π.μ έως 10:30 π.μ λήξη επιδόσεως προσφορών, στα γραφεία της ΔΕΥΑΗ, (Κ. Χατζηγεωργίου 2 Φοινικιά), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, οφείλουν να προσκομίσουν τις προσφορές τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε δια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου τους κατά τη διενέργεια αυτού ή με συστημένη επιστολή δια ταχυδρομείου ή εταιρείας ταχυμεταφοράς μία ημέρα πριν στο Πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΗ. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού. Πληροφορίες -Συμπληρωματικά στοιχεία 1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Προμηθειών και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑ Ηρακλείου: www.deyah.gr. 2. Η περίληψη της παρούσης θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «διαύγεια», θα καταχωρηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. θα δημοσιευτεί σε μία ημερήσια και εβδομαδιαία εφημερίδα και θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της ΔΕΥΑΗ. 3. Όλα τα έγγραφα της σύμβασης θα καταχωρηθούν και στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση http://www.deyah.gr. 4. Τον ανάδοχο ή τους αναδόχους βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις (υπέρ Δημοσίου, Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), εισφορές, δημοσιεύσεις, κλπ., που αναφέρονται στη συγγραφή υποχρεώσεων. Σε περίπτωση άρνησής του παρακρατούνται από την πρώτη πληρωμή του. 5. Για ότι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 1069/1980 και του Ν. 3463/2006.

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΗ Ιωάννης Ρασούλης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΖΑ, 04/05/2018 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 5197 ΔΗΜΟΣ «ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ» Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Ταχ. Δ/νση: 701 00 Πεζά Τηλ: 2813 401174 Fax: 2810 743844 E-mail: info@0470.syzefxis.gov.gr Url: www.dimos-archanon-asterousion.gr

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Δήμος «Αρχανών - Αστερουσίων» Νομού Ηρακλείου διενεργεί Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Διαγωνισμό για την « Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων », με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά βάσει τιμής. Η προμήθεια υλοποιείται σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 10/2018 μελέτη του τμήματος Έργων Υποδομής του Δήμου και ως προς τους όρους δημοπράτησης. Με την εν λόγω προμήθεια και παροχή υπηρεσιών ο Δήμος Αρχανών Αστερουσίων θα μπορεί να καλύψει τις λειτουργικές ανάγκες των οχημάτων και μηχανημάτων του για την κίνησή τους μέσα στο έτος 2018 ή μέχρι εξαντλήσεως του ποσού του προϋπολογισμού . Συνολικός Προϋπολογισμός Μελέτης : #172.500,00 # ΕΥΡΩ Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 2.783,00 ευρώ ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. Η διάρκεια ισχύος της εγγυητικής συμμετοχής θα είναι μέχρι και ένα μήνα μετά τη λήξη ισχύος των προσφορών των προμηθευτών. Τόπος παράδοσης προμήθειας: όπως περιγράφεται στην οικεία μελέτη. Γλώσσα υποβολής προσφορών : Ελληνική. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 29/5/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ.. Ως ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. ορίζεται η 4/5/2018 ημέρα Παρασκευή. Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 4/5/2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ.. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί και ενώσεις, κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά, με ιδία παρουσία ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, που ασκούν το επάγγελμα της περιγραφόμενης προμήθειας και αποδεδειγμένα λειτουργούν νόμιμα, διαθέτουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό αλλά και την τεχνογνωσία για την εκτέλεση της προμήθειας. Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής.Επίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου και στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση.Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προμήθεια διατίθενται όλες τις εργάσιμες μέρες από 08:00 έως 14:30 στα τηλέφωνα 2813-404016 και 2813-404029 (Βελεγράκης Ιωάννης Αρβανίτη Ελένη Τμήμα Έργων Υποδομής του Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων), τουλάχιστον (6) έξι ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο Δήμαρχος Αρχανών- Αστερουσίων, Εμμανουήλ Γ. Κοκοσάλης

Τρίτη 8 Μαΐου 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΑΔΑ: ΩΧΞ4ΩΛΣ-9Λ9 ΓΑΖΙ 27/04/2018 Αρ.Πρωτοκ.: 6338 ΑΔΑΜ: 18PROC003014511

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 1. Ο Δήμος Μαλεβιζίου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΕΛΑΓΙΑΣ ΚΑΙ Δ.Ε. ΓΑΖΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ, με εκτιμώμενη συνολική αξία 600.000,00 €. 2. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ με προϋπολογισμό 482.178,47 , (δαπάνη εργασιών και απρόβλεπτων). 3. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www. promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής . Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 14-05-2018, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες, που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης, συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 17-05-2018. Πληροφορίες Κ. Δασκαλάκη τηλ.: 2813 400652. 4. Ο Τύπος Αναθέτουσας Αρχής & Δραστηριότητα που αυτή ασκεί είναι: Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης / Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες 5. Η σύμβαση δεν αφορά από κοινού διαδικασία δημόσιας σύμβασης και δεν ανατίθεται από κεντρική αρχή αγορών. 6. O Κωδικός Κύριου Λεξιλογίου CPV είναι [45233120-6] 7. Ο Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός και η επιλογή Αναδόχου θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ ΕΕ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 8. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Εντός τριών 3 εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής. 9. ΜΟΝΟ η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών, γίνεται δεκτή. 10. Για το χρόνο ισχύος προσφορών, κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό, κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν.4412/2016, για διάστημα έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 11. Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 21-05-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 π.μ. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 28-05-2018 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. 12. Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι το επι μέρους ποσοστών έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επι της εκατό (%) κατά κατηγορία εργασιών. 13. Δικαίωμα συμμετοχής, στο διαγωνισμό, έχουν Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, ή Ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ και που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 14. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος Ένωσης. 15. Οι Ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του Ν.4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω Ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η Ένωση αναδειχθεί ανάδοχος, η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια, που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. κοινοπραξία). 16. Λόγοι αποκλεισμού ισχύουν σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.4412/16 και το άρθρο 22 της διακήρυξης. 17. Ως Κριτήρια επιλογής και σε ότι αφορά στην καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ., στην 1η τάξη και άνω, στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη- μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και τα πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 18. Το έργο χρηματοδοτείται από ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. και Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 19. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 9.643,57 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον 30 ημερών, μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Στην περίπτωση Ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην Ένωση. 20. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές 21. Θα πρέπει να κατατεθεί, επίσης, το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ). 22. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 3 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 23. Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου αποφασίστηκε με την υπ’ αριθμό 55(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου και η έγκριση των όρων δημοπράτησης και η διάθεση πίστωσης με την υπ’ αριθμό 159/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. Έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμό 321/2018 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί, επίσης, από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου. 24. Αυτή η Προκήρυξη δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ, στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016, στην ιστοσελίδα σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας και αναρτάται στο πρόγραμμα «Διαύγεια» diavgeia.gov.gr Ο Δήμαρχος, Μαμουλάκης Κωνσταντίνος


Τρίτη 8 Μαΐου 2018

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ÅÍÏÉÊÉÁÆΕΤΑΙ Κατάστημα με πατάρι, στην Κεντρική Λεωφόρο Τυμπακίου, σε πολύ καλό σημείο, δίπλα από το Ταχυδρομείο Τυμπακίου και έναντι από Πρακτορείο ΟΠΑΠ, σε πολύ καλή τιμή. Τηλ για πληροφορίες 6947995841 ÅÍÏÉÊÉÁÆΕΤΑΙ ή ΠΩΛΕΙΤΑΙ Ενοικιάζεται ή πωλείται παλιά οικία μεζονέτα σε οικόπεδο 900τμ., με γκαράζ και αποθήκη, συντριβάνι και ξυλόφουρνο καθώς και μεγάλο κήπο με δέντρα. Επίσης υπάρχει έτοιμος χώρος για στάβλιση ζώων εντός του οικοπέδου. Τηλ. 6974369100 ÅÍÏÉÊÉÁÆΕΤΑΙ Νεόκτιστο 3άρι στην περιοχή Αγίας Παρασκευής στις Μοίρες στο Ισόγειο πολυκατοικίας, πολυτελούς κατασκευής, χωρίς έπιπλα χωρίς έξοδα δεξαμενής λυμμάτων, (σύνδεση με το βιολογικό), με δύο υπνοδωμάτια, ενιαίος χώρος τραπεζαρίας κουζίνας, με κλιματισμό σε όλα τα δωμάτια, δωρεάν internet, διπλά ηχομονωτικά τζάμια με σήτες. Τηλ. 6946936246 ÅÍÏÉÊÉÁÆΕΤΑΙ Γκαρσονιέρα δίχωρη, 3ου ορόφου, 40τμ, πλήρως επιπλωμένη και ηλεκτρικά εξοπλισμένη, με αυτονομία θέρμανσης, μπόιλερ, κλιματιστικό, ηλιακό, internet, με απεριόριστη θέα, σε άριστη κατάσταση. Τηλ. 6976513849 ÅÍÏÉÊÉÁÆΕΤΑΙ Διαμέρισμα 1ου ορόφου, επιπλωμένο, με δύο υπνοδωμάτια και μεγάλη βεράντα σε κεντρικό σημείο στις Μοίρες. ΚΩΔ. 866. Τηλ.2892029102 ÅÍÏÉÊÉÁÆΟΝΤΑΙ Νεόκτιστα 2άρια και δίχωρες γκαρσονιέρες στην περιοχή του καινούργιου Γενικού Λυκείου, στις Μοίρες. Πληροφορίες στο τηλ.: 6977528690 & 6974904748 ÅÍÏÉÊÉÁÆΟΝÔÁÉ Κατάστημα και αποθηκευτικοί χώροι του Αγροτικού Συνεταιρισμού Αγίας Μαρίνας που βρίσκονται μεταξύ κόμβου Αγίας Μαρίνας και κόμβου προς Φαιστό. Τηλ. 6977528690 ÅÍÏÉÊÉÁÆΟΝΤΑΙ Δίχωρες γκαρσονιέρας καινούριας κατασκευής επιπλωμένες και μη με αυτόνομη θέρμανση, ηλιακό, εντοιχισμένες ντουλάπες και κουζίνα στα Καπαριανά Μοιρών.Τηλ.6974602076

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΖΗΤOYNTAI Σερβιτόρος με γνώσεις τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας για την ταβέρνα “ΚΑΡΑΛΗΣ” στο Σίβα. Τηλ.: 2892042988, 6978094841 ΖΗΤΕΙΤΑΙ Άτομο για λάντζα σε εστιατόριο στα Μάταλα. Τηλ. 2892045455 ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Από το “ Trekafe” στις Μοίρες α)άτομο για delivery,με δίπλωμα οδήγησης για 8ωρη μόνιμη απασχόληση και β)κοπέλα για παραγωγή καφέ για 8ωρη μόνιμη απασχόληση. Τηλ. 6977212618 ΖΗΤEITAI Καμαριέρα και απογευματινός υπάλληλος για συγκρότημα βιλών στην Αγία Γαλήνη. Τηλ. 6948828804

35

Αγγελίες ΖΗΤEITAI Άτομο (άνδρας ή γυναίκα) να εργαστεί σε κατάστημα στα Μάταλα, απογευματινό ωράριο. Μόνο σοβαρές προτάσεις. Τηλ.: 6978522176 (ώρες επικοινωνίας έως 9:00 το βράδυ).

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Άτομο με γνώσεις αγγλικών και εμπειρία για να εργαστεί σε καφετέρια στην Αγία Γαλήνη. Τηλ.6938357173 ΖΗΤΕΙΤΑΙ Άμεσα άτομο για να εργαστεί στο μπαρ του Café Bar Restaurant “ΘΕΩΡΕΙΟ” στις Μοίρες. Απαραίτητη προϋπηρεσία. Ωράριο πρωινό ή βραδινό. Τηλ.6979 459884 ΖΗΤEITAI Από Εταιρεία ζητείται Υπάλληλος Γραφείου απόφοιτος Λυκείου, με γνώσεις Αγγλικών & Η/Υ . Τηλ.2892029190 - 6948830270 ΖΗΤΕΙΤΑΙ α)σερβιτόρος β) άτομο για το μπαρ και γ)κοπέλα για την κουζίνα για να εργαστούν στην καφετέρια «ΛΙΜΑΝΙ» στην Αγία Γαλήνη.Τηλ. 6972692537 ΖΗΤOYNTAI α)Κοπέλα για λάντζα και σαλάτες και β)Κοπέλα για μαγαζί με τουριστικά είδη με γνώσεις αγγλικών και προαιρετικά γερμανικών για να εργαστούν στα Μάταλα. Τηλ. 6987079709 ΖΗΤΕΙΤΑΙ Η SENATUS με Χρυσό Βραβείο το 2018 για το «ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ», ζητεί για άμεση πρόσληψη 2 άτομα, για τη στελέχωση του γραφείου Μοιρών: 1 Ασφαλιστικό Σύμβουλο, (κωδ. Α-Μοίρες), 1 Γραμματέα, (κωδ. Γ-Μοίρες). Προσόντα: Πτυχιούχους Α.Ε.Ι., δίπλωμα οδήγησης, επικοινωνιακός, εργασιακή εμπειρία σε ανάλογη θέση είναι επιθυμητή. Παρέχονται και στις 2 θέσεις: Επαγγελματικό περιβάλλον & εξέλιξη, μόνιμη απασχόληση, Μισθός & Ένσημα & Επιδόματα. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@senatus.gr

ΠΑΡΑΔΙΔΟΥΝ ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ

Εκπαιδευτικός με εργασιακή εμπειρία στις σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις και στις νέες τεχνολογίες, αναλαμβάνει την καθημερινή μελέτη μαθητών δημοτικού κατ’οίκον, την κάλυψη κενών. Παρέχεται εξατομικευμένο βοηθητικό υλικό προσαρμοσμένο στις ανάγκες κάθε μαθητή. Τιμές προσιτές και συζητήσιμες. Περιοχή: Μοίρες, Τηλ. επικοινωνίας: 6982883470, e-mail: xrisalan@gmail.com.

ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ Παραδίδονται ιδιαίτερα μαθήματα κρητικής λύρας στην περιοχή της Μεσσαράς. Τιμές προσιτές. Τηλ. 6978319518

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οικόπεδο 300τμ άρτιο και οικοδομήσιμο( εφάπτεται στον κεντρικό δρόμο) στις Τρεις Εκκλησιές με θέα την παραλία του Όρνιου. Τηλ. 6988042019 κα Πόπη, ώρες: 5-9 το απόγευμα.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 1.Ïéêüðåäï 1.450 ô.ì. åíôüò ïéêéóìïý óôï ÊëÞìá Ôõìðáêßïõ ìå áðåñéüñéóôç èÝá, óôïí êüëðï êáé ôçí ðåäéÜäá ÌåóóáñÜò. 2.Ïéêïðåäáãñüò 2 óôñ. óôï ÊáìçëÜñé ÊïñöÝò), ìå áðåñéüñéóôç èÝá (ïéêïäïìÞóéìï). 3. Ïéêüðåäï 4130 ô.ì. óôçí ðåñéï÷Þ ×ñõóüóôïìïò Ìïéñþí. Ðëçñïö. ôçë. 6974 903 203

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ Γνωστοποιείται, σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Αστικού κώδικα, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.1250/1982, ότι: Ο Κλόντζας Μιχαήλ του Εμμανουήλ και της Μαρίνας το γένος της μητέρας Τουτουδάκη που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και κατοικεί στο Λονδίνο Ηνωμένου Βασιλείου και η Ματαλλιωτάκη Πελαγία του Ανδρέα και της Ελένης το γένος της μητέρας Τσικριτσάκη που γεννήθηκε στο Ηράκλειο και κατοικεί στο Λονδίνο Ηνωμένου Βασιλείου πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο στην Ελληνική Πρεσβεία στο Λονδίνο.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ Γνωστοποιείται, σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Αστικού κώδικα, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.1250/1982, ότι: Ο Παπουτσάκης Νικόλαος του Εμμανουήλ και της Φωτεινής το γένος Αλεβυζάκη που γεννήθηκε στο Ηράκλειο και κατοικεί στις Μοίρες και η Χαροκόπου Αμαλία του Ανδρέα και της Γεωργίας το γένος Παντεχάκη που γεννήθηκε στο Ηράκλειο και κατοικεί στις Μοίρες πρόκειται να παντρευτούν στις 9 Ιουνίου 2018, ημέρα Σάββατο και ώρα 18:30μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής στο Ασήμι του Δήμου Γόρτυνας.

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ Ο Σύλλογος Ερασιτεχνών Αλιέων Καλών Λιμένων προκηρύσει εκλογές για την ανάδειξη Νέου Διοικητικού Συμβουλίου την 30/05/2018 και ώρα 19:00 στο πολύκεντρο Δήμου Φαιστού. Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Κωνσταντίνος Παπαντωνάκης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑΣ

Ηράκλειο, 30/04/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης στα πλαίσια της ενημέρωσης των Αρμόδιων Φορέων, των Μελετητών, των Χρηστών νερού και του κοινού δημοσίευσε και έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα του φορέα (www.apdkritis.gov.gr). 1. Συγκριτικά στοιχεία βροχοπτώσεων Κρήτης – Προτεινόμενα μέτρα πρόληψης λειψυδρίας. Τα στοιχεία των βροχοπτώσεων αφορούν χάρτες με τις: α) ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ ΣΕΠΤ. 2017- ΜΑΡΤ. 2018, β) ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ (40 ΕΤΩΝ) γ) ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ ΞΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 1989-1990 και δ) ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ ΥΓΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2002-2003 2. Έκθεση στατιστικής επεξεργασίας των αδειών χρήσεων νερού που έχουν εκδοθεί και αφορά τις υφιστάμενες χρήσεις. Μέχρι σήμερα στη βάση δεδομένων της Υπηρεσίας έχουν καταχωρηθεί περίπου έντεκα χιλιάδες αιτήματα και έχουν εκδοθεί οι αντίστοιχες άδειες χρήσης νερού. Παρουσιάζονται στατιστικά στοιχεία χρήσεων νερού ανά Περιφέρεια, Δήμο, ανά είδος χρήσης κλπ καθώς επίσης και χάρτες των σημείων υδροληψίας.


36

Ειδήσεις & Ανακοινώσεις

Τρίτη 8 Μαΐου 2018

Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου στο Matala Beach Festival! Ο «αιώνιος έφηβος», Βασίλης Παπακωνσταντίνου θα τραγουδήσει στο φετινό Matala Beach Festival (22-2324 Ιουνίου) και θα γιορτάσει μαζί μας τη συμπλήρωση 45 χρόνων στη σκηνή! Το κοινό θα υποδεχτεί τον δημοφιλή τραγουδιστή το Σάββατο 23 Ιουνίου (ώρα 11 το βράδυ) , σε ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι σε παλιές, μεγάλες επιτυχίες, αλλά και σε πιο πρόσφατα δικά του τραγούδια. Από το λαϊκό τραγούδι στις μπουάτ κι από το πολιτικό τραγούδι στη ροκ, η παρουσία κι αυτή η ιδιαίτερη χροιά της φωνής του έχουν σημαδέψει τις μέρες και τις νύχτες μας, τις αναμνήσεις μας με καταλύτη την εκρηκτική του παρουσία στη σκηνή. Άλλωστε η σύμπνοια και η σύνδεση ήταν πάντα το δυνατό του στοιχείο. Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου κουβαλάει πάντα την κληρονομιά των

ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΜΗΝΥΜΑ ΜΕ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

Ο Ναυταθλητικός Όμιλος Τυμπακίου έχοντας οργανώσει με επιτυχία δύο σχολές ανοιχτής θάλασσας για ενηλίκους, για την απόκτηση διπλώματος κυβερνήτη ιστιοφόρου σκάφους και ολοκληρώνοντας την Τρίτη Σχολή Ανοιχτής Θάλασσας που πραγματοποιήθηκε την άνοιξη του 2018 το ΔΣ θα ήθελε να ευχαριστήσει • τον διευθυντή του Γυμνασίου Τυμπακίου κ. Καμπαναράκη Αλέξανδρο για την παραχώρηση της αίθουσας του σχολείου, για την υλοποίηση των θεωρητικών μαθημάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩN

Ηράκλειο 2-5-2018 Αριθ. Πρωτ.: 94386

Προκήρυξη σύμβασης (Άρθρο 122 Ν. 4412/2016) Τμήμα Ι: Αναθέτουσα αρχή 1) Επωνυμία και διευθύνσεις ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Δ/νση: ΛΑΣΣΑΙΑΣ 1Α-ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ-71305 - ΕΛΛΑΔΑ Αρμόδιος για πληροφορίες: ΚΟΡΝΑΡΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Τηλέφωνο: +30 2810529116 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: kornarou@crete.gov.gr Φαξ: +30 2810529125 Κωδικός ΝUΤS: ΕL431 Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.crete.gov.gr 2) Επικοινωνία Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: www.eprocurement.gov.gr και στην διεύθυνση www.crete. gov.gr (Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί) Περαιτέρω πληροφορίες θα είναι διαθέσιμες από τη προαναφερθείσα διεύθυνση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως 28-5-2018 σύμφωνα με το άρθρο 2.3 της διακήρυξης. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους 3)Τύπος Αναθέτουσας Αρχής & Δραστηριότητα που αυτή ασκεί Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης / Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες 4) Η σύμβαση δεν αφορά από κοινού διαδικασία δημόσιας σύμβασης και δεν ανατίθεται από κεντρική αρχή αγορών 5) CPV: 45233120-6 6) Είδος σύμβασης: Έργα 7) Τόπος εκτέλεσης: ΝUΤS: ΕL431 8) Τίτλος έργου: «Συντήρηση της Ε.Ο. 97 στην περιοχή του Γιοφύρου και Επεμβάσεις στο Εθνικό Δίκτυο Πλησίον της Πόλεως Ηρακλείου» 9) Σύντομη περιγραφή: Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η συντήρηση και βελτίωση της οδικής ασφάλειας της Ε.Ο. 97 Ηρακλείου – Αγία Γαλήνης από την συμβολή της με την Λ. 62 Μαρτύρων έως την διασταύρωση για Τ.Ε.Ι., στην περιοχή του κόμβου Αλικαρνασσού του ΒΟΑΚ, στην οδό Σενετάκη και της Ε.Ο. 99 Ηράκλειο - Κνωσός 10) Εκτιμώμενη συνολική αξία: Αξία χωρίς ΦΠΑ 1.612.903,22€ 11) Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές 12) Διάρκεια Σύμβασης: Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι (12) δώδεκα μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 13) Προϋποθέσεις συμμετοχής: 1) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 2) Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 3) Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.

συνεργασιών του, με σπουδαίους συνθέτες, όπως τους Μίκη Θεοδωράκη, Μάνο Λοΐζο, Θάνο Μικρούτσικο και Νικόλα Άσιμο μεταξύ άλλων, ενώ έχει τραγουδήσει μεγάλους ποιητές όπως τους Τάσο Λειβαδίτη, Νίκο Καββαδία, Άλκη Αλκαίο, Κώστα Καρυωτάκη αλλά και σπουδαίους στιχουργούς όπως τους Κώστα Τριπολίτη και Οδυσσέα Ιωάννου. Τέσσερις γενιές θαυμαστών ενώνονται στο κοινό κι εκείνος επιλέγει τα πιο αγαπημένα τους κομμάτια από την ιστορία του, τραγούδια που μιλούν για τον έρωτα, την ελπίδα, την κοινωνία, τις ανθρώπινες σχέσεις κι όσα μας προβληματίζουν, ρίχνοντας φως στην ψυχή μας με τους ήχους και τα λόγια. Ο ακούραστος, ρομαντικός, αγαπημένος μας αιώνιος έφηβος είναι έτοιμος για άλλο ένα ταξίδι επί σκηνής!

της σχολής. • το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών Διασωστών & Ναυαγοσωστών Μοιρών για την πραγματοποίηση σεμιναρίου πρώτων βοηθειών στα πλαίσια της θεωρητικής εκπαίδευσης των μαθητών της σχολής. Ο Ναυταθλητικός Όμιλος Τυμπακίου διανύει τον τρίτο χρόνο λειτουργίας του στο χώρο του ναυταθλητισμού και της ναυτική τέχνης, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διάδοση της ιστιοπλοΐας και της ναυταθλητικής κουλτούρας στο Νότο. Μετά τιμής, Το ΔΣ του Ναυταθλητικού Ομίλου Τυμπακίου

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). 4) Λόγοι αποκλεισμού: Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν. 4412/16 και το άρθρο 22 της διακήρυξης 5) Κριτήρια επιλογής: Απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασης τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.) στην 3η τάξη και άνω στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, καθώς και τεχνική και επαγγελματική ικανότητα: όπως περιγράφονται στο άρθρο 100 του Ν. 3669/08 για την 3η τάξη και άνω ΜΕΕΠ στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ 14) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτή 15) Η Σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα 16) Ειδικοί όροι:17) Κριτήριο Ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες ομοειδών εργασιών - αρ. 95 παρ. 2α του Ν. 4412/2016) 18) Προθεσμία παραλαβής προφορών: Ημερομηνία 4/6/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00π.μ. 19) Φάκελοι προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www. promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή, και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής 20) α) Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016 για διάστημα εννέα (9) μηνών, από την ημερομηνία των προσφορών β) Ημερομηνία και τόπος αποσφράγισης των προσφορών Ημερομηνία 13/6/2018 ημέρα Τετάρτη ώρα 10:00π.μ. Διεύθυνση : Λασσαίας 1Α Ηράκλειο γ) Πρόσωπα τα οποία επιτρέπεται να παρίστανται στην αποσφράγιση : Δημόσια Συνεδρίαση 21) Γλώσσα Διαδικασίας: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα . Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984 (Ά 188) 22) Γίνεται δεκτή ΜΟΝΟ η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών 23) Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από τη ΣΑΕΠ 502 (με κωδικό ΚΑ2015ΕΠ50200008) 24) Διαδικασίες Προσφυγής: Η διαδικασία των Προδικαστικών Προσφυγών και της Προσωρινής δικαστικής προστασίας περιγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 4.3 της αναλυτικής διακήρυξης. 25) Άλλες πληροφορίες α) Εγγύηση συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 32.258,06 ευρώ και ισχύ τουλάχιστον εννέα (9) μηνών και τριάντα ημερών. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. β) Η παρούσα περίληψη διακήρυξης επέχει θέση μόνον ανακοίνωσης και δεν υποκαθιστά την αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ

ΑΔΑ: ΩΡ8Η469Β7Γ-ΙΣΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ στο διαδίκτυο ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Ηράκλειο 30/04/2018 Πανεπιστημιούπολη Βουτών Αριθ. Γεν. Πρωτ. 5157 Κτήριο Διοίκησης I 70013 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πληροφορίες: Παν. Κακουδάκης Τηλ: 2810 393115-Fax: 2810 393123 Mail: kakoudakis@tec.uoc.gr

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (Αρ. Αναλυτικής Διακήρυξης 5156/30-04-2018) Το Πανεπιστήμιο Κρήτης, προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 και β) τους όρους της διακήρυξης με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ», CPV: 45212313-3 «Κατασκευαστικές εργασίες για μουσεία» και κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 64.263,49 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. (79.686,73 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). Η υπόψη σύμβαση θα βαρύνει τον Κωδικό Αριθμό Το έργο βαρύνει το ΠΔΕ με κωδικό ΣΑ, ΕΠ0021 και κωδικό εναρίθμου 2017ΕΠ00210024 της Περιφέρειας Κρήτης. Αναθέτουσα Αονή - Στοινεία Επικοινωνίας: Αναθέτουσα Αρχή : Πανεπιστήμιο Κρήτης Οδός : Πανεπιστημιούπολη Βουτών, θέση Γιοφυράκια Ηρακλείου Τ.Κ.: 700 13 Τηλ.: 2810 393115,2810 393121 faj:2810 393123 email: kakoudakis@tec.uoc.gr Πληροφορίες : Παν. Κακουδάκης, Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων Πρόσβαση στα έγγραφα: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης από την 04/05/2018 στην ιστοσελίδα uoc.gr Τόπος και χρόνος παράδοσης προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού την 14/06/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στην αίθουσα συσκέψεων της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών έργων του Π.Κ. στο Ηράκλειο, κτήριο Διοίκησης I Πανεπιστημιούπολη Βουτών, στο ισόγειο. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις προσφορές τους το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 11/06/2018 και ώρα 14:00 (άρθρα 98 και 99 του ν. 4412/2016). Οι προσφορές που κατατίθενται μετά την ώρα αυτή είναι εκπρόθεσμες, κρίνονται απαράδεκτες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην διακήρυξη και τα παραρτήματά της, που αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος αυτής. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξη, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών σύμφωνα με το άρθρο 127 του ν. 4412/2016. Κανένας οικονομικός φορέας (υποψήφιος) δεν μπορεί να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής, σχετικά με τους όρους του παρόντος διαγωνισμού. Επισημαίνεται ότι οι διευκρινήσεις επί των τιθέμενων ερωτημάτων υποψηφίων συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, όσον αφορά στους όρους της παρούσας διακήρυξης, αναρτώνται από την Υπηρεσία μας στην διεύθυνση του διαδικτύου στην οποία θα διατίθενται τα έγγραφα της σύμβασης. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα της επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού με τροποποίηση ή μη των όρων και προδιαγραφών της, της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, χωρίς υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους Υποψηφίους οικονομικούς φορείς. Οποιεσδήποτε δαπάνες αναλήφθηκαν για την προετοιμασία ή/και υποβολή των προσφορών από του υποψήφιους οικονομικούς φορείς ή τρίτα πρόσωπα εξ ονόματος τους, τους βαρύνουν εξ ολοκλήρου και η Αναθέτουσα Αρχή δε φέρει καμία ευθύνη για τέτοιες δαπάνες. Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί: 1. Στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., www.promitheus.gov.gr 2. Στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Κρήτης www.uoc.gr 3. Γλώσσα σύνταξης προσφορών : Ελληνική Χρόνος ισχύος προσφορών: Έξι (6) μήνες από την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οικονομικοί φορείς που αποτελούνται φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην Κατηγορία ΜΕΕΠ Οικοδομικών, τάξης Α1 και άνω. Ο Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού Υποδομών και Ανάπτυξης του Π.Κ., Πάνος Τσακαλίδης


Τρίτη 8 Μαΐου 2018

37

Πολιτική

Ποιοι είναι υποψήφιοι

Κάλπες στη ΝΟΔΕ Ηρακλείου

Ε

σωκομματικές κάλπες θα στηθούν αυτή την Κυριακή 13 Μαΐου στη ΝΔ για την ανάδειξη των νέων αιρετών διοικήσεων των κομματικών οργάνων στη Νομαρχιακή Οργάνωση Ηρακλείου (ΝΟ.Δ.Ε. και ΔΗΜ.Τ.Ο). Οι υποψηφιότητες που έχουν κατατεθεί είναι: Υποψήφιος Πρόεδρος για τη ΝΟ.Δ.Ε. Ηρακλείου Καρκανάκης Ευάγγελος του Εμμανουήλ Υποψήφια Μέλη για τη ΝΟ.Δ.Ε. Ηρακλείου Βαρούχας Βασίλειος του Γεωργίου Ζερβός Ελευθέριος του Γεωργίου Κουντουράκη Ελένη του Εμμανουήλ Λυρώνης Γεώργιος του Κωνσταντίνου Μαγκουσάκης Ευστράτιος του Δημητρίου Παπαδάκης Ευάγγελος του Συμεών Πλεύρης Εμμανουήλ του Μηνά Σημαιάκη Ευαγγελία του Γεωργίου Τσαντηράκη Ελένη του Στυλιανού Φραγκιαδάκης Χαράλαμπος του Πέτρου Χαλκιαδάκη Χρυσάνθη του Μιχαήλ Χατζηνικολάου Ιωάννης του Κωνσταντίνου Υποψήφιος Πρόεδρος για τη ΔΗΜ.Τ.Ο. Αρχανών Αστερουσίων Μαργελάκης Ιωάννης του Στεφάνου

Υποψήφια Μέλη ΔΗΜ.Τ.Ε. Αρχανών – Αστερουσίων Βλαχάκης Γεώργιος του Ευαγγέλου Γκοντές Νικόλαος του Προδρόμου Καδιανάκης Γεώργιος του Εμμανουήλ Μαζαρός Εμμανουήλ του Νικολάου Ράικος Μιχαήλ του Χρήστου Σηφάκη Ελένη του Αλεξάνδρου Σηφάκης Δημήτριος του Ιωάννη Τριβιζαδάκης Γεώργιος του Νικήτα Υποψήφια Πρόεδρος για τη ΔΗΜ.Τ.Ο. Βιάννου Γαρεδάκη Ευλαμπία του Αντωνίου Υποψήφια Μέλη για τη ΔΗΜ.Τ.Ε. Βιάννου Βουλά Μαρία του Χριστοφόρου Καραμανωλάκης Εμμανουήλ του Γεωργίου Κονσολάκης Δημήτριος του Εμμανουήλ Μπουμπάκης Μιχαήλ του Ιωάννη Νεραντζάκης Δημήτριος του Νικήτα Παντουβάκης Εμμανουήλ του Πέτρου Πετράκης Νικόλαος του Κωνσταντίνου Πνευματικάκης Μάριος του Ιωάννη Ψαρολογάκης Νικόλαος του Δημητρίου Υποψήφιος Πρόεδρος για τη ΔΗΜ.Τ.Ο. Γόρτυνας Ξυλούρης Εμμανουήλ του Βασιλείου Υποψήφια Μέλη για τη ΔΗΜ.Τ.Ε. Γόρτυνας Αγγελιδάκης Εμμανουήλ του Κωνσταντίνου Ανδρεαδάκης Μιχαήλ του Κωνσταντίνου Ηγουμενάκης Γεώργιος του Αντωνίου Κατσαμάνης Ιωάννης του Γεωργίου Κρουσταλάκης Γεώργιος του Δημητρίου Κωστομανωλάκης Κωνσταντίνος του Μιχαήλ Ξυλούρης Βασίλειος του Γεωργίου Φραγκιαδάκης Γεώργιος του Εμμανουήλ Υποψήφιος Πρόεδρος για τη ΔΗΜ.Τ.Ο. Ηρακλείου Καλοκύρης Εμμανουήλ του Γεωργίου

Υποψήφια Μέλη για τη ΔΗΜ.Τ.Ε. Ηρακλείου Γιακουμάκης Κωνσταντίνος του Ζαχαρία Γριβάκη Δέσποινα του Μιχαήλ Καμπουράκης Αλέξανδρος του Νικολάου Λιναρδάκης Μιχαήλ του Παναγιώτη Λυδάκης Χαράλαμπος του Σοφοκλή Μεραμβελιωτάκης Γεώργιος του Αντωνίου Μπάκιντα Ευαγγελία του Διογένη Ορφανίδης Αντώνιος του Κωνσταντίνου Σπετσίδης Νικόλαος του Εμμανουήλ Τρούλης Γεώργιος του Σπυρίδωνα Χατζηδάκης Γεώργιος του Εμμανουήλ Χατζημηνάς Κωνσταντίνος του Ιωάννη

Ζευγαδάκης Φανούριος του Εμμανουήλ Κοκαράκης Γεώργιος του Κωνσταντίνου Καφάτου Μαρία του Γεωργίου Λεμονομιχελάκης Μιχαήλ του Αστρινού Λενακάκης Αριστοτέλης του Αριστείδη Μερωνιανάκης Γεώργιος του Μιχαήλ Παπουτσάκης Εμμανουήλ του Βασιλείου Σπανακάκη Κυριακή του Εμμανουήλ Τσιριντάνης Δαμουλής του Ιωάννη

Υποψήφιος Πρόεδρος για τη ΔΗΜ.Τ.Ο Μαλεβιζίου Παραγιουδάκης Ιωάννης του Εμμανουήλ

Υποψήφια Μέλη για τη ΔΗΜ.Τ.Ε. Χερσονήσου Αργυράκης Εμμανουήλ του Κωνσταντίνου Καλαϊτζάκης Εμμανουήλ του Κωνσταντίνου Κουβίδης Νικόλαος του Ευαγγέλου Μαγούλης Σταύρος του Εμμανουήλ Μαυριτσάκης Μιχαήλ του Εμμανουήλ Μαυρογιάννης Ιωάννης του Γεωργίου Παττακός Αιμίλιος του Πολυχρόνη Σφακιανάκης Μιχαήλ του Εμμανουήλ Τροχαλάκης Αλέξανδρος του Ιωάννη Τσατσάκης Μιχαήλ του Γεωργίου

Υποψήφια Μέλη για τη ΔΗΜ.Τ.Ε. Μαλεβιζίου Απλαδάς Εμμανουήλ του Χαραλάμπους Αστερατάκης Μιχαήλ του Εμμανουήλ Βεργετάκη Στυλιανή του Ζαχαρία Κεφαλογιάννης Κωνσταντίνος του Γεωργίου Κοτζαμάνης Ευστράτιος του Ευθυμίου Λουδιανός Μιχαήλ του Γεωργίου Σαλούστρος Βασίλειος του Ιωάννη Τρούλης Γεώργιος του Εμμανουήλ Φουντουλάκης Παναγιώτης του Μιχαήλ Υποψήφιος Πρόεδρος για τη ΔΗΜ.Τ.Ο. Μινώα Πεδιάδος Αγγελάκης Ιωάννης του Κωνσταντίνου Υποψήφια Μέλη για τη ΔΗΜ.Τ.Ε. Μινώα Πεδιάδος Βιτσαξάκης Μαρίνος του Μηνά Κελαράκης Γεώργιος του Μιχαήλ Λέλεκας Ευστράτιος του Νικολάου Μαστρόκαλος Γεώργιος του Δημητρίου Μαυραντωνάκης Νικόλαος του Αλεξάνδρου Οικονομάκης Γεώργιος Του Εμμανουήλ Πεχυνάκης Τριαντάφυλος του Εμμανουήλ Χιαμηλάκης Νικόλαος του Εμμανουήλ Χουλάκης Κωνσταντίνος του Ζαχαρία Υποψήφιος Πρόεδρος για τη ΔΗΜ.Τ.Ο Φαιστού Πουλινάκης Μανούσος του Γεωργίου Υποψήφια Μέλη για τη ΔΗΜ.Τ.Ε. Φαιστού

Υποψήφιοι Πρόεδροι για τη ΔΗΜ.Τ.Ο. Χερσονήσου Μανίκα-Γιαννουλάκη Νεκταρία-Παναγιώτα του Γεωργίου Πλουμάκης Γεώργιος του Σταύρου

Υποψήφιοι Σύνεδροι από τη Ν.Ο. Ηρακλείου Βαρούχας Βασίλειος του Γεωργίου Ζερβός Ελευθέριος του Γεωργίου Καλαϊτζάκης Εμμανουήλ του Κωνσταντίνου Καλεντάκης Παντελής του Ζαχαρία Καλοκύρης Εμμανουήλ του Γεωργίου Κεφαλογιάννης Κωνσταντίνος του Γεωργίου Κουντουράκη Ελένη του Εμμανουήλ Λιναρδάκης Μιχαήλ του Παναγιώτη Λυρώνης Γεώργιος του Κωνσταντίνου Μανουράς Αριστείδης του Γεωργίου Μαρής Στέργιος του Μιχαήλ Μαυρογιάννης Ιωάννης του Γεωργίου Ορφανίδης Αντώνιος του Κωνσταντίνου Παπαδάκης Ευάγγελος του Συμεών Παπαδάκης Μηνάς του Αντωνίου Φλώκος Ξενοφών του Θεοδώρου-Γιακουμή Φραγκιαδάκης Χαράλαμπος του Πέτρου Χαλκιαδάκη Χρυσάνθη του Μιχαήλ Χατζηνικολάου Ιωάννης του Κωνσταντίνου.


38

Ειδήσεις  ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΕΠΑΓΓ. ΣΤΕΓΗ

Μοίρες, Επαγγελματική στέγη 130 τμ (ισόγειο προς Κέντρο Υγείας) με δυνατότητα διαμόρφωσης σε δύο επαγγελματικούς χώρους. Κωδ:931 Μοίρες, επαγγελματική στέγη 140 τ.μ, κατάλληλο για ιατρείο ή γραφεία με 2 εισόδους κωδ.:675 Ìïßñåò, åðáããåëìáôéêÞ óôÝãç éóüãåéï 130 ô.ì. íåüêôéóôï Êùä.: 819

Ìïßñåò-ÇñÜêëåéï, óôï 2ï ÷ëì, éóüãåéï êáôÜóôçìá 200ôì (1ç åíïéêßáóç) óå ïéêüðåäï 1 óôñ. êùä.: 735 Μοίρες, γραφείο 1ου ορόφου 60τμ, 2χωρο με a/c κωδ: 848 Τυμπάκι, μονοκατοικιά σε κεντρικό σημείο, με Α/C και βοηθητικούς χώρους, κατάλληλη για επαγγελματική &

οικογενειακή χρήση. (Αποκλείονται οι αλλοδαποί) Κωδ: 873β Τυμπάκι, σε κεντρικό σημείο, ισόγειο & 1ος όροφος 140τμ έκαστο (και υπόγειο 80 τμ.) διαμορφωμένοι χώροι κατάλληλοι για πολύ-Ιατρεία ή γραφεία, με κεντρική θέρμανση & ασανσέρ. κωδ.: 875

Τρίτη 8 Μαΐου 2018

26 Μαΐου στα Χανιά

Εκδήλωση για τον Δίσκο της Φαιστού

 ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΕΠΑΓΓ. ΣΤΕΓΗ Αγία Γαλήνη, Ισόγειο κατάστημα 100τμ εντός οικισμού με πρόσοψη στον κεντρικό δρόμο. Κωδ:937 Áã. Ðáýëïò, Åðαγγελματική ÓôÝãç 200ôì., óå ïéêüðåäï 6,5 óôñ. ìå õðÝñï÷ç êáé áíåìðüäéóôç èÝá. Ðùëåßôáé Þ åíïéêéÜæåôáé. êùä: 601 Λέντας, Διαμέρισμα 10ετίας, 50 τμ

και μεζονέτα 35 τμ με αυτόνομη είσοδο και αυλή έκαστο, 100μ από τη θάλασσα κωδ:923 Μοίρες, ισόγειο κατάστημα 165 τμ και κατοικία 1ου ορόφου στην Α΄Ζώνη Κωδ: 887 Μοίρες, κατάστημα 45 τμ περίπου σε πολύ κεντρικό σημείο κωδ. 879

Τυμπάκι, γραφείο 100 τμ 1ου ορόφου, σε πολύ κεντρικό σημείο με ασανσέρ και Α/C. Κωδ:941 Τυμπάκι, επαγγελματική στέγη 120τμ ισόγειο με πατάρι και επιπλέον υπόγειο στο κέντρο. Κωδ:942

 ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ Αγία Γαλήνη προς Μέλαμπες οικόπεδο 5 στρ. με 2 ανεξάρτητες κατοικίες 100τμ. έκαστη, πλήρως εξοπλισμένες. Πωλούνται και μεμονομένες. Κωδ: 912 ÂáãéùíéÜ, åíôüò ïéêéóìïý, ðáëáéü êôßóìá 35 ôì óå ïéêüðåäï 85 ôì. êùä.: 804 Âþñïι, êôßóìá ðåôñüêôéóôï 70ôì ðåñ. óå êáëÞ êáôÜóôáóç, óå ïéêüðåäï 110ôì. êùä.: 714 Γέργερη, 2όροφο κτίσμα, ισόγειο 45 τμ αυτόνομο και 1ος 78τμ διαμέρισμα αυτόνομο σε οικόπεδο 165 τμ με πρόσοψη επί του κεντρικού, σε κεντρικό σημείο Κωδ:936 Γέργερη (Μαστραχιανά), παλαιά πετρόκτιστη κατοικία 120 τ.μ. περίπου, σε οικόπεδο 500 τμ περίπου στο κέντρο του χωριού. Κωδ:927 Ζαρός, μονοκατοικία (25ετιας) 80 τμ με αποθήκη 20 τμ σε οικόπεδο 360 τμ περιφραγμένο, εκτός οικισμού (κάτω Ζαρός) Κωδ:918 Ζαρός, εντός οικισμού, παλαιά οικία 100 τμ περίπου, με αυλή και περιβόλι

και ωραία θέα êùä.: 888 ÊáðáñéáííÜ, éóüãåéï äéáìÝñéóìá 110ôì êáé õðüãåéï 55ôì. ìå ðñüóïøç óôïí êåíôñéêü äñüìï. êùä.:392 Λέντας, 3 διαμερίσματα 50 m2 έκαστο με ανεξάρτητη είσοδο και αυλή, πλήρως επιπλωμένα. (πωλούνται μεμονομένα) κωδ:922 ËÝíôáò, åíôüò ïéêéóìïý, óå êåíôñéêü óçìåßï, ðáëéü êôßóìá 60ôì ðåñßðïõ, óå ïéêüðåäï 210ôì. êùä.:494 Μοίρες, Σε κεντρικό σημείο (Β’ ζώνης, ΣΔ1,4) παλαια κτίσματα 185 τμ περίπου σε οικόπεδο 200τμ περίπου κατάλληλο και για επαγγελματική επένδυση Κωδ:938 Μοίρες, παλαιά οικία 100 τμ σε οικόπεδο 140 τμ περίπου, στην Β΄ζώνη. Κωδ:934 Μοίρες, 80 τμ. παλαιά οικία, γωνιακή (προς Κέντρο Υγείας Μοιρών) Κωδ:930 Μοίρες, μονοκατοικία 120 τμ, σε οικόπεδο 360 με ΣΔ 1,4 και 70 τμ αποθήκες Κωδ:926

Ìïßñåò, ïéêßá 100 ôì., με 2 ãêáñóïíéÝñåò 32 ôì êáé áðïèÞêç ìå ïéêüðåäï 427 ôì åíôüò íÝïõ ó÷åäßïõ, με μçíéáßï ìßóèùìá 650 åõñþ. êùä.: 619 Πόμπια, Παλαιά πετρόκτιστη κατοικία (κατοικήσιμη) 100 τμ, με αποθήκη 22 τμ σε οικόπεδο 670 τμ εντός οικισμού Κωδ:924 ÔõìðÜêé, íåüêôéóôç πολυτελή ìïíïêáôïéêßá óå ïéêüðåäï 2 óôñ. κùä.: 830 Σίβας, εντός οικισμού, παλαιό κτίσμα πετρόκτιστο 30τμ περίπου σε οικόπεδο 130τμ Κωδ. 914 Óßâáò, êáôïéêßá ðïõ áðïôåëåßôáé áðü 2 áõôüíïìåò åðéðëùìÝíåò ãêáñóïíéÝñåò åíôüò ïéêéóìïý. Êùä.: 807 Τυμπάκι, στη θέση «Μετόχι» (Άγιο Πνεύμα) παλαιά πετρόκτιστη οικία 50 τμ. κατοικήσιμη σε οικόπεδο 150 τμ. Κωδ:935 Χουστουλιανά, παλαιά οικία 70 τ.μ. περίπου με αυλή, εντός οικισμού σε κεντρικό σημείο κωδ:. 877

Μ

ια εκδήλωση αφιερωμένη στο Δίσκο της Φαιστού και στα «μυστικά» του διοργανώνεται στα Χανιά το τελευταίο Σάββατο του μήνα, στις 26 Μαΐου, στο «Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου», με ώρα έναρξης τις 6 το απόγευμα. Την εκδήλωση διοργανώνει ο Δήμος Χανίων σε συνεργασία με το ΤΕΙ Κρήτης.

Ο Δίσκος της Φαιστού είναι μία από τις πιο πολυσυζητημένες επιγραφές στην ιστορία της ανθρωπότητας. Πολλά έχουν γραφτεί κι ακόμη περισσότερα ειπωθεί σε σχέση με αυτόν, ωστόσο η επεξήγηση του παραμένει μέχρι και τις ημέρες μας ένα άλυτο μυστήριο. Όπως είναι γνωστό, ο δίσκος της Φαιστού έχει διάμετρο περίπου 16 εκ. με σημεία γραφής και στις δυο όψεις, τα οποία ανέρχονται σε 242 και διαιρούνται σε 61 ομάδες. Υπάρχουν 45 διαφορετικού χαρακτήρα σημεία στο Δίσκο, περισσότερα για να απαρτίσουν ένα αλφάβητο και λιγότερα για να αποτελέσουν μια πραγματική ιδεογραφική γραφή, όπως συμβαίνει με τα κινέζικα. Σε κάθε περίπτωση η γλώσσα του δίσκου, που αποτελεί το πιο γνωστό δείγμα της «συλλαβικής μινωικής γραφής», είναι ακόμη απροσπέλαστη.

Ο ομιλητής

 ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ Αγία Γαλήνη προς Μέλαμπες οικόπεδο 3 στρ. μέτωπο στο δρόμο, με άδεια οικοδομής και πανοραμική θέα. Κωδ: 913 Áã. Ãåþñãéïò (Αγ. Γαλήνη προς Μέλαμπες), ïéêüðåäï 4.170 ôì ìå èÝá óôç èÜëáóóá, 650ì. áðü ôçí ðáñáëßá κùä.: 831 Βαγιωνιά, οικόπεδο εντός οικισμού 314 τμ άρτιο και οικοδομήσιμο κωδ.: 803 ÂáãéùíéÜ, ïéêüðåäï 1 óôñ. åíôüò ïéêéóìïý. êùä. 184 ÂñÝëç, ïéêüðåäï 3óôñ. åíôüò ïéêéóìïý. êùä. 729 Âþñïé, ïéêüðåäï 2,300ôì ìå ùñáßá èÝá. êùä: 552 ÊáëáìÜêé, ïéêüðåäï 5,5 στρ ìå èÝá óôç èÜëáóóá, ìå ñåýìá êáé íåñü. êùä.: 522 Êüêêéíïò Ðýñãïò, ïéêüðåäï 700ôì ðåñßðïõ, åíôüò ó÷åäßïõ. êùä: 604 Λέντας, 300 μ. από την παραλία

και βόρεια του οικισμού, οικόπεδο περίπου 2 στρ. με πανοραμική θέα και πρόσοψη στον επαρχιακό δρόμο. κωδ.: 838 Μοίρες προς Καπαριανά, οικόπεδο 5,5 στρεμμάτων εντός ζώνης. Κωδ:917 Μοίρες, οικόπεδο 1800 τμ. εντός νέου σχεδίου με 3 προσόψεις στον Άγιο Νεκτάριο Κωδ: 910 Μοίρες, οικόπεδο 65 τμ. εντός παλιού σχεδίου, οικοδομήσιμο, στην περιοχή Αγ. Παρασκευή. Κωδ: 904 Moίρες, στο Γαλιανό δρόμο, 3 στρ. περίπου, άρτιο και οικοδομήσιμο, με πρόσοψη 70 μ. περίπου και ωραία θέα. κωδ.: 852 Ìïßñåò, ïéêïðåäáãñüò 4 óôñ. óôïí áíáäáóìü ðñïò êïëõìâçôÞñéï Êùä.: 820 Ìïßñåò, ðåñéï÷Þ «Êïýëå» 880 ôì ïéêüðåäï ïéêïäïìÞóéìï êùä.: 789 Ìïßñåò, ðåñéï÷Þ «Êïýëå» ïéêüðåäï 1800ôì. êùä.: 507

Ìïßñåò, ïéêïðåäáãñüò 4 óôñ. (ïéêïäïìÞóéìï) óôá «ÎåñïêÜìðéá» ìå 90 ìïõñÝëá ðáñáãùãÞò. êùä.: 770 Mïßñåò, ïéêüðåäï 260ôì óôçí Á´ æþíç, ìå Üäåéá ãéá 2üñïöç ïéêïäïìÞ. êùä.743 Ìïßñåò, ïéêïðåäáãñüò 2,5 óôñ. óôïí áíáäáóìü, óôç èÝóç «Ãåñïðüôáìïò” Êùä.: 832 Πηγαϊδάκια, Οικόπεδο 700 τμ. εντός οικισμού κωδ:921 Πιτσίδια, 1 στρ. οικόπεδο διαμπερές εντός οικισμού. Κωδ:932 Ðéôóßäéá, ïéêüðåäï åíôüò ïéêéóìïý 1 óôñ. ðåñßðïõ. êùä. 226 Ðüìðéá, ïéêüðåäï 1óôñ. åíôüò ïéêéóìïý. êùä. 728 Óßâáò, óôç èÝóç «Êåöáëïýñé» ïéêïðåäáãñüò 10óôñ. ìå ùñáßá èÝá. êùä.: 781 Τυμπάκι, οικόπεδο 1 στρ. εντός οικισμού στη θέση «Σαραντάδες». κωδ.: 871

 ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ Βαγιωνιά, θερμοκήπιο 4,5 στρ με λιμνοδεξαμενή (νερό από το Δήμο) Κωδ: 900 ÂáãéùíéÜ 23 óôñ. åëáéþíáò ìå 450 ðåñßðïõ ìïõñÝëá. êùä. 342 ÊëÞìá, 32,5 óôñ. ÷Ýñóï, óôç

èÝóç «ÓêïõñéÜ» ìå íåñü & ñåýìá. êùä.: 747 Νύβριτος, εντός σχεδίου, 2 οικοπεδραγροί 2.100 τμ με 50 ελιές και 2.500 τμ με 70 ελιές, Κωδ: 903 Πέρι, αγροτεμάχιο 40 στρεμμάτων πε-

ρίπου χέρσο. Κωδ:916 Ρουφάς, αγροτεμάχιο 8 στρ. με 200 ελιές & ποτιστικό Κωδ: 899 Φράγμα Φανερωμένης, αγροτεμάχιο 8 στρ. περίπου με 80 χοντροελιές. κωδ.:856

Πληροφορίες: τηλ. 28920 29102

Κεντρικό πρόσωπο της εκδήλωσης θα είναι ο Δρ. Γκάρεθ Όουενς, ειδικός σε θέματα μινωικής γραφής, ο οποίος έχοντας αφοσιωθεί στη μελέτη του Δίσκου για δέκα χρόνια έχει προχωρήσει, σε συνεργασία με τον καθηγητή Φωνητικής στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης Τζον Κόουλμαν, την «ανάγνωση» στο 99%. Πλέον είναι σε θέση να μας «αποκαλύψει» τα μυστικά του Δίσκου της Φαιστού, δίνοντας μια τεκμηριωμένη, εμπεριστατωμένη και αξιόπιστη ερμηνεία του δίσκου. Με σεβασμό απέναντι στην ιστορία και επίγνωση του βάρους του εγχειρήματός του, προχωράει ένα βήμα παραπέρα στην «ερμηνεία» του δίσκου, μιλάει για την πεμπτουσία του και μας δίνει ίσως το «κλειδί» για την είσοδο στα άδυτα του μινωικού κόσμου.

Κεντρικό πρόσωπο της εκδήλωσης θα είναι ο Δρ. Γκάρεθ Όουενς, οποίος αφοσιώθηκε στη μελέτη του Δίσκου για δέκα χρόνια

Ο Δρ. Γκάρεθ Όουενς έχει μεταξύ άλλων λάβει το βραβείο που είναι αφιερωμένο στη μνήμη του Μιχαήλ Βέντρις (Ventris Award) από την Αρχιτεκτονική Σχολή του Λονδίνου και το Ινστιτούτο Κλασικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Λονδίνου (University College London), όπου είχε διδάξει από τη θέση του Λέκτορα Μυκηναϊκή Γραμμική β’(1991-1992), διαδεχόμενος τον καθηγητή James Hooker. Επί του παρόντος είναι Συντονιστής για το πρόγραμμα Έρασμος+ και αναπληρωτής προϊστάμενος του γραφείου διεθνών σχέσεων στο ΤΕΙ Κρήτης. Επίσης έχει αναγορευτεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση «πρεσβευτής» του Εράσμος+ για την ανώτατη εκπαίδευση για την περίοδο 2014-2020.


39

Τρίτη 8 Μαΐου 2018

Ο

ι προοπτικές της τουριστικής κίνησης στα περιφερειακά αεροδρόμια της Ελλάδας βάσει του προγραμματισμού των θέσεων των αεροπορικών εταιρειών στα τέλη Μαρτίου για τη θερινή περίοδο του 2018 είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικές, αφού δείχνουν 2.978.010 περισσότερους τουρίστες (+18%). Σε απόλυτους αριθμούς η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση το 2017 αυξήθηκε κατά 7,4% σε σύγκριση με το 2016 και διαμορφώθηκε σε 30,161 εκατομμύρια ταξιδιώτες, οι δε εισπράξεις διαμορφώθηκαν στα 14,630 δισεκατομμύρια ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 10,8%, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος. Ήδη δε φέτος την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 12,7% και οι εισπράξεις κατά 4,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017. Αν και το γεγονός προμηνύει νέο ρεκόρ αφίξεων για τον ελληνικό τουρισμό, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι αφενός ο προγραμματισμός αλλάζει διαρκώς, καθώς εξελίσσεται η σεζόν, και αφετέρου οι αφίξεις υπολείπονται του αριθμού θέσεων, αναλόγως της πληρότητας των αεροπλάνων», επισημαίνει ο επιστημονικός διευθυντής του Ινστιτούτου του Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), δρ Άρης Ικκος. Συνεπώς η αναμενόμενη τελική μεταβολή αεροπορι-

κών αφίξεων θα διαφοροποιηθεί από αυτήν που δείχνει ο προγραμματισμός θέσεων του Μαρτίου.

Αισιοδοξία Σε κάθε περίπτωση τα μηνύματα είναι ιδιαίτερα αισιόδοξα. Αξιοσημείωτες είναι οι αυξήσεις που καταγράφονται στα περιφερειακά αεροδρόμια από τις αγορές της Γερμανίας (+34% ή 946.000 περισσότερους επισκέπτες), του Ην. Βασιλείου (+13% ή 449.000), της Πολωνίας (+56% ή 464.000), της Ιταλίας (+14% ή 159.000) και της Γαλλίας (+15% ή 126.000). Αντιθέτως, μείωση καταγράφεται μόνο από τις αγορές της Ρωσίας (-8% ή -109.000), αν και μικρότερη από αυτή που έδειχναν τα ίδια στοιχεία νωρίτερα φέτος, και της Βουλγαρίας (-51% ή -7.000). Η Ελλάδα παραμένει στο Top 10 των κυριότερων τουριστικών προορισμών στις βασικές της αγορές με εξαίρεση τις αγορές της Ρωσίας (11η) και των ΗΠΑ (25η). Ειδικότερα, κατέχει την πρώτη θέση στις γειτονικές αγορές της Βουλγαρίας, της Τουρκίας και της Κύπρου, τη δεύτερη στην αγορά της Ρουμανίας, ενώ στην Ιταλία κατατάσσεται στην πέμπτη θέση. Αξιοσημείωτη είναι η θέση της Ελλάδας στις αγορές του Ηνωμένου Βασιλείου (6η), της Γαλλίας (7η) και της Γερμανίας (8η). Η εικόνα διαφοροποιείται σημαντικά επί του θετικότερου όσον αφορά τους μεσογειακούς προορισμούς, με τη χώρα μας να βρίσκεται σε όλες τις αγορές στο Top 5 των κυριότερων προορισμών με εξαίρεση τη Ρωσία (6η).

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

«Πετάει» ο τουρισμός μας!

Μαζική επιστροφή τουριστών σε Τουρκία, Τυνησία, Αίγυπτο Αψηφώντας τον κίνδυνο της τρομοκρατίας και κωφεύοντας στις σχετικές ταξιδιωτικές οδηγίες, οι τουρίστες επιστρέφουν μαζικά στην Τουρκία και στις χώρες της Βόρειας Αφρικής, όπου οι κρατήσεις σημειώνουν αυξήσεις-ρεκόρ.

Η Τουρκία «ανακάμπτει» τουριστικά

Η εικόνα αναδύεται από στοιχεία που δίνουν αφενός ο βρετανικός ταξιδιωτικός όμιλος Thomas Cook Group και αφετέρου οι μεγάλοι ταξιδιωτικοί όμιλοι της Γερμανίας Altours και FTI. Ειδικότερα για την Τουρκία, ο Thomas Cook αναφέρει αύξηση των πακέτων διακοπών κατά 84% σε σύγκριση με το 2017, ενώ μεταξύ όλων των τουριστικών προορισμών που προσφέρει ο όμιλος, η Τουρκία προσελκύει στον μέγιστο βαθμό τουρίστες που την έχουν ήδη επισκεφθεί. Πρόκειται για θεαματική ανάκαμψη μετά την πτώση που σημείωσε η τουριστική κίνηση στη γειτονική μας χώρα πριν από δύο χρόνια, όταν σειρά τρομοκρατικών επιθέσεων συνδυάστηκε με την απόπειρα πραξικοπήματος του Ιουλίου του 2016. Στην Αίγυπτο η αύξηση των κρατήσεων είναι ακόμα μεγαλύτερη από την αύξηση των κρατήσεων για την Τουρκία – φθάνει στο 89% σε σύγκριση με την περασμένη χρονιά. Την ίδια στιγμή, οι Γερμανοί δείχνουν ιδιαίτερη προτίμηση στην Ελλάδα και στην Τουρκία και μεγάλοι γερμανικοί ταξιδιωτικοί όμιλοι προβλέπουν ότι μπορεί να παρουσιασθεί έλλειψη κλινών στη χώρα μας αλλά και στη γείτονα.


40

ΠΑΡΑΞΕΝΑ

Τρίτη 8 Μαΐου 2018

Σέρφερ έκανε ρεκόρ δαμάζοντας κύμα ύψους 24,38 μέτρων

Ο

σέρφερ Ροντρίγκο Κόσα κατέρριψε ένα παγκόσμιο ρεκόρ δαμάζοντας με εξαιρετική μαεστρία το ψηλότερο κύμα της Ναζαρέ στην κεντρική Πορτογαλία, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ένωσης World Surf League (WSL). Κάτοχος του εντυπωσιακού ρεκόρ είναι ο εν λόγω 38χρονος Βραζιλιάνος με καταγωγή από το Σάο Πάολο, που κατάφερε να ισορροπήσει σε ένα κύμα που το ύψος του φτάνει στα 24,38 μέτρα. Στην σελίδα του στο Facebook μοιράστηκε το μήνυμά του με τον κόσμο που τον στήριξε: «Ευχαριστώ όλους για την υποστήριξή σας, με βοηθήσατε να πιστέψω πως ήταν δυνατό (…) το νέο παγκόσμιο ρεκόρ, τι τιμή, εξακολουθώ να μην βρίσκω τα λόγια».

Στενάκια στην Ιταλία που μοιάζουν παραμυθένια

Η

Ιταλία είναι μια όμορφη χώρα με μεγάλη ποικιλία σε εντυπωσιακά τοπία και χαρακτηριστικά. Οι φωτογραφίες που ακολουθούν είναι τραβηγμένες από το διάσημο Cinque Terre. Οι τουρίστες το επιλέγουν για να θαυμάσουν τα όμορφα χωριά κατά μήκος της ακτής αλλά και τα γραφικά, μικρά σοκάκια. Ιδιαίτερα κατά την άνοιξη και το καλοκαίρι, οι ντόπιοι διακοσμούν και φροντίζουν πάντα αυτά τα μικρά και όμορφα δρομάκια τοποθετώντας πολύχρωμα λουλούδια και φυτά. Οι γάτες έρχονται και συμπληρώνουν το ήδη όμορφο τοπίο.

Ένα σπίτι σε σχήμα φάλαινας χωρίς καθόλου γωνίες!

Α

υτή η παράξενη εξοχική κατοικία λέγεται το «σπίτι της φάλαινας» χάρη στο σχήμα αλλά και στο χρώμα της. Χτισμένο το 1978, το συγκεκριμένο σπίτι βρίσκεται στην Καλιφόρνια και οι παραθεριστές μπορούν να ενοικιάσουν το ιδιόμορφο ακίνητο για όσες μέρες θέλουν. H τετραώροφη κατασκευή μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι εννέα άτομα, σχεδιάστηκε από τον αρχιτέκτονα Michael Carmichael και χρειάστηκε τρία ολόκληρα χρόνια για να οικοδομηθεί. Το σπίτι, αφού θυμίζει έντονα φάλαινα, δεν θα μπορούσε να έχει τοίχους σε ευθείες, παρά μόνο κύλα σημεία, που το κάνουν πράγματι μοναδικό, αν σκεφτεί κανείς ότι η κατοικία δεν έχει σε κανένα σημείο γωνίες. Ακόμα ένα εντυπωσιακό αρχιτεκτονικό χαρακτηριστικό του είναι τα 270 βελγικά βιτρό παράθυρα. Η εσωτερική αυλή της «φάλαινας» αποτελείται από μια πισίνα μήκους 22 μέτρων, η οποία συνδέεται και με τη σάουνα που υπάρχει. Ο δεύτερος όροφος αποτελείται από κουζίνα, σαλόνι και τραπεζαρία, τα οποία έχουν θέα στην πισίνα και συνδέονται μεταξύ τους σε έναν κύκλο.

Ένα γήπεδο ακριβώς στη γραμμή του Ισημερινού

Τ

ο στάδιο Milton Corrêa στην Macapá της Βραζιλίας έχει ένα πολύ ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Η μεσαία γραμμή του ποδοσφαιρικού αγωνιστικού χώρου βρίσκεται ακριβώς πάνω από τη νοητή γραμμή του Ισημερινού. Το γήπεδο ονομάζεται αλλιώς Zerão (δηλαδή «μεγάλο μηδενικό»), δηλώνοντας το μηδενικό γεωγραφικό πλάτοςπου βρίσκεται. Ουσιαστικά στην έναρξη ενός ποδοσφαιρικού αγώνα οι δύο ομάδες παρατάσσονται σε διαφορετικά ημισφαίρια. Η μία έχει την εστία της στο νότιο ημισφαίριο και προσπαθεί να σκοράρει στο βόρειο ημισφαίριο και το αντίθετο. Το στάδιο σχεδιάστηκε ακριβώς ώστε να έχει για μεσαία γραμμή… τον Ισημερινό. Ωστόσο ίσως δεν είναι ακριβώς έτσι, τουλάχιστον όχι για όλα τα συστήματα γεωγραφικού προσδιορισμού. Το Παγκόσμιο Γεωδαιτικό Σύστημα είναι ένα διεθνώς αποδεκτό πρότυπο που χρησιμοποιείται στη χαρτογραφία, την πλοήγηση και το GPS. Αλλά επειδή η Γη δεν είναι τέλεια καθορισμένη στο σχήμα, οι χαρτογράφοι και οι επιστήμονες μερικές φορές χρησιμοποιούν τοπικά στοιχεία για να μπορέσουν να δώσουν μια πιο ακριβή αναπαράσταση της κάθε περιοχής που θέλουν να καλύψουν.

Αναρωτιέστε πως μυρίζει ο Ουρανός; Επιστήμονες έδωσαν την απάντηση

Ο

παγωμένος γιγάντιος πλανήτης Ουρανός μυρίζει σαν χαλασμένα αυγά, υποστηρίζουν επιστήμονες. Αυτό οφείλεται στο χημικό συστατικό υδρόθειο, εξαιτίας του οποίου μυρίζουν τόσο άσχημα τα χαλασμένα αυγά, το οποίο ανιχνεύθηκε στα ανώτερα νέφη της ατμόσφαιρας του πλανήτη. Παρότι τις τελευταίες δεκαετίες έχουν πραγματοποιηθεί πολλές έρευνες αλλά και μία αποστολή του διαστημόπλοιου Voyager 2 της ΝΑΣΑ, η σύνθεση της ατμόσφαιρας του Ουρανού παρέμενε ένα μεγάλο μυστικό. Πρόσφατα όμως μία διεθνής ερευνητική ομάδα αποσυνέθεσε το υπέρυθρο φως του πλανήτη με τη βοήθεια του οκτάμετρου τηλεσκόπιου Gemini North, στο Μάουνα Κι της Χαβάης. «Εάν ένα άτυχο ανθρώπινο ον κατέβαινε ποτέ μέσα στα νέφη του Ουρανού θα συναντούσε μία πολύ δυσάρεστη και δύσοσμη κατάσταση», λέει ο επικεφαλής της έρευνας Πάτρικ Ιργουιν από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Η ανίχνευση του υδρόθειου στον ανώτερο όγκο νεφών του Ουρανού (και πιθανώς στον επίσης κρύο Ποσειδώνα) είναι μια εντυπωσιακή διαφορά από το αέριο που ανιχνεύεται στους γιγαντιαίους και πιο κοντινούς στον Ηλιο πλανήτες, Δία και Κρόνο. Η δυσοσμία όμως, σύμφωνα με τον δρ Ιργουιν, δεν πρόκειται να αποτελέσει εμπόδιο για κάθε πιθανό επισκέπτη του Ουρανού. Όπως λέει χαρακτηριστικά: «Η ασφυξία και η έκθεση στην μείον -200 βαθμούς Κελσίου ατμόσφαιρα που αποτελείται κυρίως από υδρογόνο, ήλιο και μεθάνιο θα έχει τεράστιες επιπτώσεις, πολύ πριν γίνει αντιληπτή η δυσοσμία».


41

Τρίτη 8 Μαΐου 2018

Κρητική καρμπονάρα

Μελιτζάνες παπουτσάκια Υλικά

zz4 μελιτζάνες φλάσκες Για τον κιμά zz1 κιλό κιμά zz1 κρεμμύδι zz4 ντομάτες zz1 φλιτζάνι ελαιόλαδο zz1 ποτήρι κρασί zz1 ξυλαράκι κανέλας zzαλάτι, πιπέρι, μπαχάρι Για την μπεσαμέλ zz3 κ.σ. βούτυρο zz4 κ.σ. αλεύρι zz3 1/2 ποτήρια γάλα zz1 αυγό

zzαλάτι zzκανέλα zzμοσχοκάρυδο Εκτέλεση Κόβουμε τις μελιτζάνες κατά μήκος και τις βάζουμε από το βράδυ στο νερό για να ξεπικρίσουν Μετά τις αδειάζουμε με ένα κουτάλι, για να είναι έτοιμες για να τις γεμίσουμε. Σε μια μικρή κατσαρόλα, ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο, το κρεμμύδι και τον κιμά και τσιγαρίζουμε μέχρι να πάρει χρώμα το μείγμα. Σβήνουμε τον κιμά με το κρασί και στη συνέχεια προσθέτουμε τις ντομάτες

ψιλοκομμένες, το αλάτι, το πιπέρι, την κανέλα, το μπαχάρι. Για να φτιάξουμε τη μπεσαμέλ, λιώνουμε το βούτυρο και προσθέτουμε το αλεύρι, ενώ ανακατεύουμε συνέχεια. Προσθέτουμε το γάλα και συνεχίζουμε το ανακάτεμα για να μην σβολιάσει η μπεσαμέλ. Αποσύρουμε την κατσαρόλα από το μάτι, προσθέτουμε το αυγό ενώ ανακατεύουμε συνέχεια. Τέλος, προσθέτουμε το αλάτι την κανέλα και το μοσχοκάρυδο. Γεμίζουμε τις μελιτζάνες με τον κιμά και τοποθετούμε από πάνω την μπεσαμέλ. Αν θέλουμε, προσθέτουμε πάνω από την μπεσαμέλ τυρί που λιώνει. Τοποθετούμε τις μελιτζάνες σε ένα ταψί λαδωμένο και ψήνουμε στους 180 βαθμούς Κελσίου, μέχρι να πάρει χρώμα η μπεσαμέλ και να ψηθούν οι μελιτζάνες.

Καπαριανά, Μάχης Κρήτης 77 Τηλ: 28920 23205 - 6985 898598

Προσφορές του Μήνα Αρνάκι - Κατσικάκι Κρήτης 6,29 € | Κατσίκα - Πρόβατο Κρήτης 4,49 € Χοιρινά: Μπριζόλα, Κιμάς, Μπουκιές, Πασέτα, Λαιμός 4,29 € | Κοτόπουλο Ελληνικό 2,99 €

Τραχανότο με γραβιέρα Υλικά zz1 λίτρο ζωμό από κοτόπουλο zz2 κ.σ. ελαιόλαδο zz1 κρεμμύδι ξερό, ψιλοκομμένο zz1 σκ. σκόρδο, ψιλοκομμένο zz10 κλωναράκια φρέσκο θυμάρι zz500 γρ. τραχανάς γλυκός σταρένιος zz100 γρ. λευκό κρασί zz400 γρ. καβουρμά zz100 γρ. βούτυρο zzξύσμα και χυμό από 1 λάιμ zz3 φρέσκα κρεμμυδάκια ψιλοκομμένα zz100 γρ. γραβιέρα τριμμένη zzαλάτι zzπιπέρι

Εκτέλεση Ζεσταίνουμε τον ζωμό μας να είναι έτοιμος. Σε μια κατσαρόλα σε δυνατή φωτιά σοτάρουμε με ελαιόλαδο το ξερό κρεμμύδι για μερικά λεπτά μέχρι να πάρει ελαφρύ χρώμα και να μαλακώσει. Ρίχνουμε το σκόρδο και το θυμάρι και σοτάρουμε για 30 δευτερόλεπτα ακόμα. Προσθέτουμε τον τραχανά και τα ανακατεύουμε καλά μέχρι να πάρει ένα ωραίο χρυσαφί χρώμα. Όταν ο τραχανάς τραβήξει την υγρασία του κρεμμυδιού, σβή-

νουμε με το κρασί. Όταν εξατμιστεί το κρασί, χαμηλώνουμε τη φωτιά και προσθέτουμε σταδιακά τον ζωμό μας ενώ συνεχίζουμε το βράσιμο για περίπου 15 λεπτά. Πρέπει να μαλακώσει αρκετά ο τραχανάς για να είναι έτοιμος. Παράλληλα, σε ένα αντικολλητικό τηγάνι, ρίχνουμε λίγο ελαιόλαδο και σοτάρουμε τον καβουρμά μας μέχρι να πάρει χρώμα. Όταν βράσει ο τραχανάς, αποσύρουμε από τη φωτιά και ρίχνουμε τον καβουρμά. Προσθέτουμε το βούτυρο και ανακατεύουμε μέχρι να λιώσει. Προσθέτουμε το ξύσμα και τον χυμό από το λάιμ, το φρέσκο κρεμμυδάκι, τη γραβιέρα και ανακατεύουμε. Αλατοπιπερώνουμε αν χρειαστεί, αποσύρουμε και σερβί-

Γραβιέρα

2ο χλμ. Μοιρών - Πόμπιας Τηλ. 28920 29990 Κιν. 6937 126327

Η αυθεντική καρμπονάρα παντρεύεται με τα κρητικά υλικά και δεν έχει να ζηλέψει σε τίποτα την ιταλική συνταγή. Μερίδες :4-6/ Χρόνος προετοιμασίας:15’/ Χρόνος μαγειρέματος:15’/ Έτοιμο σε: 30’

Υλικά 500γρ. σκιουφιχτά* ή μακαρούνες (ζυμαρικά), 250γρ. απάκι, 20γρ. βούτυρο ή στάκα, 6 κρόκους από αβγά βιολογικά, 250 γρ. γραβιέρα κρητική, ώριμη, μαϊντανό ψιλοκομμένο, αλάτι θαλασσινό, πιπέρι φρεσκοτριμμένο. Διαδικασία Σε κατσαρόλα με άφθονο αλατισμένο νερό βράζετε τα σκιουφιχτά ζυμαρικά και τα μαγειρεύετε al dente, δηλαδή να κρατάνε λίγο στο δόντι. Τα σουρώνετε και κρατάτε σε ένα μπολ το νερό που έβρασαν. Στο μεταξύ, ψιλοκόβετε το απάκι και το σοτάρετε με το βούτυρο ή τη στάκα για 2 λεπτά. Προσθέτετε τα βρασμένα ζυμαρικά και ανακατεύετε. Σε μπολ χτυπάτε τους κρόκους με 6-7 κουταλιές της σούπας ζεστό νερό από αυτό που κρατήσατε από τα ζυμαρικά, ανακατεύοντας συνεχώς. Προσθέτετε τη γραβιέρα τριμμένη, πασπαλίζετε με πιπέρι και ανακατεύετε ξανά. Περιχύνετε τα ζυμαρικά με το μίγμα αβγών-τυριού και ανακατεύετε συνεχώς για 1 λεπτό. Αποσύρετε το σκεύος από τη φωτιά και πασπαλίζετε με τον μαϊντανό. Σερβίρετε αμέσως όσο η καρμπονάρα είναι ζεστή. [*Αντί για σκιουφιχτά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όποιο άλλο ζυμαρικό σας αρέσει].

Πώς ξεφλουδίζουμε εύκολα τις ντομάτες;

Πόσες είναι οι φορές που θέλετε να ξεφλουδίσετε την ντομάτα, αλλά το αποτέλεσμα είναι απογοητευτικό; Σίγουρα πολλές. Αν δεν έχετε αγοράσει το ειδικό εξάρτημα που τις ξεφλουδίζει, σας προτείνουμε δύο τρόπους. 1ος τρόπος: 1. Βάζετε μία κατσαρόλα με νερό να βράσει. 2. Ετοιμάζετε ένα μπολ με κρύο νερό και παγάκια δίπλα. 3. Κόβετε το κοτσάνι της ντομάτας. 4. Κάνετε μία τομή στη βάση της (στο πίσω μέρος). 5. Βυθίζετε την ντομάτα στο βραστό νερό για 15-20 δευτερόλεπτα. 6. Τη μεταφέρετε αμέσως στο μπολ με τα παγάκια (αυτό δε βοηθάει μόνο στο ξεφλούδισμα, αλλά και στο να σταματίσει να βράζει η ντομάτα, διότι θέλουμε να την ξεφλουδίσουμε και όχι να τη μαγειρέψουμε). 2ος τρόπος: Παίρνουμε ένα μαχαίρι με λάμα χωρίς δόντια και “ξύνουμε” την ντομάτα από τη βάση της προς το κοτσάνι, χωρίς να αφήσουμε κανένα σημείο χωρίς να το έχουμε ξύσει. Θα δούμε ότι εκεί που έχουμε περάσει το μαχαίρι το χρώμα της ντομάτας έχει αλλάξει. Μετά ξεφλουδίζουμε κανονικά με το μαχαίρι μας.


42

Τρίτη 8 Μαΐου 2018

Νοικοκυρέματα με style...

Do it Yourself

Πανέμορφα πλεκτά μαξιλαράκια!

Πόσες φορές δεν κοιτάξατε το σαλόνι σας προβληματισμένη, σκεπτόμενη ότι επιτέλους ήρθε η ώρα να κάνετε μια αλλαγή; Όμως οι καιροί είναι δύσκολοι, ένας καλός καναπές – όσο οικονομικός κι αν είναι – κοστίζει αρκετά, ακόμα και τα ριχτάρια μερικές φορές είναι ζόρικα, αφού για να συνδυάσεις ποιότητα, ύφανση, μέγεθος και τιμή πρέπει να έχεις ικανότητες ...ζογκλέρ ή την τύχη του πρώτου λαχνού στο Τζόκερ. Και όμως, υπάρχει λύση και την κρατάτε κυριολεκτικά στα χέρια σας! Με μερικά πλεκτά, χειροποίητα μαξιλαράκια, σε χρώματα και σχέδια που ταιριάζουν με το σαλόνι ή το ριχτάρι του καναπέ σας και γενικά με το ύφος του σπιτιού σας, μπορείτε να μεταμορφώσετε την εικόνα του εύκολα, γρήγορα και πολύ οικονομικά. Το ίδιο μπορείτε να κάνετε και στα κρεβάτια των παιδιών, το δικό σας, το ντιβάνι στο εξοχικό ή στο σπίτι της γιαγιάς και του παππού, δίνοντας μια πολύ ευχάριστη νότα αλλαγής στο χώρο και βάζοντας το δικό σας προσωπικό γούστο. Πάρτε μερικές ιδέες… και πιάστε δουλειά!

Καθαρίστε το σπίτι με... τρόφιμα! Αποχαιρετήστε διά παντός τα τοξικά καθαριστικά προϊόντα. Ανοίξτε το ψυγείο σας ή το ντουλάπι τροφίμων και βρείτε όλα όσα σας χρειάζονται για να καθαρίσετε σχεδόν τα πάντα! Μπανανόφλουδες: κάνουν τα ασημικά να γυαλίζουν! Εάν τα ασημικά σας έχουν θαμπώσει, τρίψτε τα με το εσωτερικό μιας μπανανόφλουδας για να αποκτήσουν και πάλι τη χαμένη τους λάμψη! Φλούδες αγγουριού: απομακρύνουν τα σημάδια από τοίχους και τραπέζια. Οι φλούδες από το αγγούρι δεν απομακρύνουν μόνο τους λεκέδες από τοίχους και ντουλάπια, αλλά εάν δεν θέλετε να θαμπώσει ο καθρέφτης του λουτρού σας από τους υδρατμούς τρίψτε τον με φλούδα αγγουριού πριν μπείτε στη μπανιέρα. Κέτσαπ: δίνει λάμψη σε χάλκινα αντικείμενα. Εάν έχετε χάλκινα αντικείμενα και θέλετε να τα καθαρίσετε απλώστε κέτσαπ και αφήστε τη να δράσει από πέντε λεπτά ως μισή ώρα. Τα οξέα στο σκεύασμα θα απομακρύνουν τη θαμπάδα. Ωμό κρεμμύδι: καθαρίζει τη σχάρα της ψησταριάς. Εάν τρίψετε μισό ωμό κρεμμύδι στη σχάρα της ψησταριάς θα απομακρύνεται με φυσικό τρόπο όλο το λίπος και το καρβουνιασμένο κρέας. Καλύτερα αποτελέσματα θα έχετε αν ζεστάνετε την ψησταριά πριν το καθάρισμα και την περάσετε με ένα κρεμμύδι καρφωμένο σε ένα πιρούνι. Καρύδια: απομακρύνουν τις γρατζουνιές από τα ξύλινα έπιπλα. Καθαρίστε το καρύδι από το κέλυφος και τρίψτε το στη γρατζουνιά. Στη συνέχεια περάστε το δάχτυλό σας πάνω από τη γρατζουνιά ώστε να απορροφηθούν

ευκολότερα τα έλαια. Αφήστε το να λειτουργήσει για πέντε λεπτά. Τέλος, με ένα πανάκι τρίψτε την περιοχή και είστε έτοιμοι. Αλάτι: για τους δύσκολους λεκέδες στα ρούχα. Την επόμενη φορά που θα χυθεί κόκκινο κρασί στο ανοιχτόχρωμο φόρεμά σας ή στον καινούργιο σας καναπέ μην στενοχωρηθείτε. Ρίχτε στο λεκέ επιτραπέζιο αλάτι και ο λεκές θα απορροφηθεί. Ψωμί: Μια λεπτή φέτα λευκό ψωμί για να μαζέψετε τα σπασμένα γυαλιά! Το ποτήρι που κρατούσατε στο χέρι σας έσπασε κι έγινε θρύψαλα; Καταβρέξτε μια

φέτα λευκό ψωμί και μαζέψτε τα γυαλάκια. Ρύζι: καθα-ρίζει το μύλο του καφέ και του πιπεριού! Ρίξτε μια χούφτα ωμό ρύζι στο μύλο του καφέ ή των μπαχαρικών. Αλέστε το μέχρι να γίνει σκόνη. Μαζί με τη σκόνη του ρυζιού θα μαζέψετε μικρά κομμάτια καφέ ή πιπεριού που είχαν κολλήσει για πάντα στο μύλο σας. Με ένα νωπό πανί καθαρίζετε εύκολα όλο το μηχανισμό. Αναψυκτικό στην τουαλέτα: Τα οξέα της Coca-Cola καθαρίζουν το πουρί της τουαλέτας. Οπότε πάρτε ένα κουτάκι αδειάστε το στην τουαλέτα κι αφήστε το υγρό να δράσει για μια περίπου ώρα. Στη συνέχει τρίψτε τη λεκάνη και τραβήξτε το καζανάκι. Η τουαλέτα θα λάμπει.


43

υγεία +

Τρίτη 8 Μαΐου 2018

ομορφιά

5 συνήθειες που καταστρέφουν τα μαλλιά μας

Φράουλες: H διατροφική τους αξία ÃñÜöåé ï ÎÅÍÏÊÔÉÓÔÁÊÇÓ ×ÁÑÇÓ ÄÉÁÉÔÏËÏÃÏÓ - ÄÉÁÔÑÏÖÏËÏÃÏÓ Ìïßñåò, ¢ñç Âåëïõ÷éþôç 11, κατόπιν ραντεβού: Πέμπτη & Παρασκευή 07:30 - 21:30, Σάββατο 07:30 έως το τελευταίο ραντεβού ôçë. 28920 22750 Ηράκλειο, Έβανς 36 (με Μιρμιλιάγκος Δημήτρη) τηλ. 2810 300396 Κιν. 6945 598358 FACEBOOK: Διαιτολογικό Γραφείο Ξενοκτιστάκης Χάρης

Τιμή εβδομαδιαίου διαιτολογίου 15 ευρώ

1

Υπάρχουν καθημερινές συνήθειες που επηρεάζουν άσχημα τα μαλλιά μας χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Ποιες είναι αυτές για να τις αποφεύγουμε; Τα μαλλιά είναι αρκετά σημαντική υπόθεση για όλους μας, δεν έχει λόγο να μην το παραδεχόμαστε. Είναι κομμάτι της εμφάνισής μας, και θέλουμε να είναι γερά και υγιή. Πόσο μάλλον από την στιγμή που μπορούμε να πάρουμε πολλές πληροφορίες για την γενικότερη κατάσταση της υγείας μας από το πώς φαίνονται. Αν τα μαλλιά μας πλήττονται λόγω γονιδίων, δεν υπάρχουν πολλά που μπορούμε να κάνουμε. Υπάρχουν, όμως, και μερικές καθημερινές συνήθειες που καταστρέφουν τα μαλλιά μας χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Ποιες είναι αυτές; Τα εργαλεία για styling Το πιστολάκι, το σίδερο, και όλα τα

εργαλεία που χρησιμοποιούμε στα μαλλιά μας μπορεί να βλάψουν την τρίχα, ειδικά αν τα χρησιμοποιούμε τακτικά. Η ζέστη του σίδερου ισιώματος πρακτικά καίει και καταστρέφει την τρίχα, και κάνει τα μαλλιά να χάνουν τα φυσικά τους έλαια, ξηραίνοντάς τα. Οι χημικές ουσίες Πολλές φορές δεν είναι εύκολο να διαλέξουμε το κατάλληλο σαμπουάν ή μάσκα για τα μαλλιά μας. Πολλά από αυτά τα προϊόντα περιέχουν χημικά που μπορεί να καταστρέψουν τα μαλλιά μας αν δεν προσέξουμε πώς τα χρησιμοποιούμε. Πρέπει, επίσης, αν βάφετε τα μαλλιά σας, να επιλέγετε με μεγάλη προσοχή τις βαφές που θα χρησιμοποιήσετε. Το βούρτσισμα βρεγμένων μαλλιών Αυτό είναι πολύ μεγάλο λάθος, καθώς τα μαλλιά σας είναι πολύ ευαίσθητα μετά το λούσιμο, άρα το βούρτσισμα και το χτένισμα αμέ-

σως μετά μπορεί να τα κάνουν να σπάσουν. Το πάρα πολύ συχνό λούσιμο Ξανά, τα μαλλιά μας είναι πολύ ευαίσθητα όταν τα λούζουμε. Και ενώ είναι σημαντικό να τα καθαρίζουμε τακτικά, το πολύ συχνό λούσιμο με σαμπουάν είναι λάθος. Σταματήστε να λούζετε τα μαλλιά σας καθημερινά, και σύντομα θα δείτε ότι θα επανέλθει η λάμψη τους. Tο πολύ στρες Το σωματικό στρες μπορεί να προκαλέσει τριχόπτωση, αλλά και το ψυχολογικό μπορεί να έχει εξίσου άσχημες συνέπειες. Η απώλεια τριχών λόγω στρες είναι προσωρινή, και διαρκεί περίπου δύο με τέσσερις μήνες, ενώ τα μαλλιά συνεχίζουν να αναπτύσσονται κανονικά μετά από έξι μήνες. Επίσης, τριχόπτωση και σπάσιμο μπορεί να προκαλέσουν κακές συνήθειες που σχετίζονται με το στρες, όπως το να παίζουμε με τα μαλλιά μας.

Οι φράουλες με το ζωηρό κόκκινο χρώμα και την γλυκιά υπέροχη γεύση είναι ένα από τα πιο δημοφιλή φρούτα ανά τον κόσμο. Αν και μπορούμε να τις βρούμε όλο το χρόνο, η εποχή τους είναι από τον Απρίλιο μέχρι τον Ιούλιο όπου έχουν και τη πιο γεμάτη και φυσική γεύση. Ας δούμε όμως πέρα από το ωραίο χρώμα και τη γλυκιά γεύση έχουν τίποτα περισσότερο να μας προσφέρουν; Διατροφική αξία της φράουλας Οι φράουλες αποτελούν εξαιρετική πηγή της Βιταμίνης C, καθώς μικρή ποσότητα οδηγεί σε υπερκάλυψη των απαιτήσεων του οργανισμού στη παραπάνω βιταμίνη. Επιπρόσθετα είναι πλούσιες σε μαγγάνιο καθώς και σε φυτικές ίνες και ιώδιο. Τέλος οι φράουλες αποτελούν καλή πηγή καλίου, φυλλικού οξέος, μαγνησίου, χαλκού και Βιταμίνης Κ. Οι θερμίδες που έχουν είναι στο μέσο όρο των φρούτων περίπου 40 θερμίδες ανά 100 γραμμάρια, οι μερίδες είναι 6-8 για 1 ισοδύναμο φρούτου. Διατροφικά οφέλη της φράουλας Οι φράουλες όχι μόνο είναι όμορφες και γευστικές αλλά επιπρόσθετα κρύβουν ένα μεγάλο διατροφικό θησαυρό. Πλούσιες σε θρεπτικά συστατικά βοηθούν τον οργανισμό για την απόκτηση της καλής υγείας. Η σημαντικότερη δράση των θρεπτικών ουσιών που εντοπίζονται στις φράουλες είναι η αντιοξειδωτική δράση. Οι φράουλες περιέχουν πληθώρα αντιοξειδωτικών ουσιών, τις πολυφαινόλες με κύριο εκπρόσωπο την ανθοκυανίνη. Η ανθοκυανίνη είναι υπεύθυνη για το κόκκινο χρώμα τις φράουλας αλλά ταυτόχρονα και για πολλές από τις ευεγερτικές της ιδιότητες. Κύρια δράση είναι η δέσμευση των ελευθέρων ριζών οι οποίες έχουν καρκινικές ιδιότητες, εμπλέκονται στη διαδικασία της γήρανσης, στην εμφάνιση των καρδιαγγειακών νοσημάτων και φλεγμονών. Πώς να τις απολαύσουμε Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να εισάγουμε τις φράουλες στη διατροφή μας. Ας δούμε κάποιους από αυτούς… Πρώτα από όλα, τα φρούτα είναι προτιμότερο να τα καταναλώνουμε ωμά!! Μπορούμε να φτιάξουμε με τις φράουλες μια πλούσια φρουτοσαλάτα, χρησιμοποιώντας μέλι και γιαούρτι χαμηλών λιπαρών. zzΜπορούμε να ψιλοκόψουμε τις φράουλες μέσα στα δημητριακά και να τις καταναλώσουμε σαν πρωινό με γάλα χαμηλών λιπαρών. zzΨιλοκόψτε τις φράουλες μέσα στη σαλάτα λαχανικών που θα έχετε στο γεύμα σας και συνοδεύστε τες με ένα γλυκό dressing, όπως μέλι με ξύδι μπαλσάμικο και έχετε μία τέλεια εξωτική σαλάτα. zzΦτιάξτε φρουτοχυμούς ή κρέμες στο μπλέντερ με κύριο συστατικό τη φράουλα. Τέλειο χρώμα, τέλεια γεύση!! zzΦτιάξτε σπιτική γρανίτα φράουλα και σερβίρετε όλο το καλοκαίρι. zzΦτιάξτε γλυκό του κουταλιού ή μαρμελάδα φράουλα και απολαύστε όλο το χρόνο. zzΧρησιμοποιήστε τις φράουλες ως βασικό συστατικό για την παραγωγή επιδορπίων. Φτιάξτε σούπα φράουλας, σιρόπι φράουλας, τούρτα με φράουλες, κέικ με φράουλες και εντυπωσιάστε υγιεινά! zzΧρησιμοποιήστε τις φράουλες ως κέρασμα. Αντί να κεράσετε κάποιο ανθυγιεινό σνακ σερβίρετε φράουλες πασπαλισμένες με λίγη ζάχαρη άχνη για ντεκόρ.

3 2 Ποιες τροφές ωφελούν τα δόντια;

Τυρί: Υψηλό σε ασβέστιο και φώσφορο. Δεν περιέχει ζάχαρα και υδατάνθρακες. Βοηθάει στη ρύθμιση του pH του στόματος. Πράσινο τσάι: Περιέχει κατεχίνες που σκοτώνουν τα βακτήρια που μετατρέπουν τα φυσικά ζάχαρα σε πλάκα. Ακτινίδιο και φράουλες: Έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνη C, που συμβάλλει στο σχηματισμό του κολλαγόνου και στην καλύτερη υγεία των ούλων, καθώς και στην αποφυγτή περιοδοντικών παθήσεων. Τα μικρά σποράκια που περιέχουν κάνουν ελαφρύ μασάζ στα ούλα. Κρεμμύδι: Έχει βρεθεί ότι το κρεμμύδι σε όλες τις μορφές του έχει μια αντιβακτηριδιακή δράση. Σουσάμι: Πέρα από την υψηλή περιεκτικότητα σε ασβέστιο συμβάλλει στη μείωση της πλάκας. Νερό και χαμομήλι: Τα υγρά και ιδιαίτερα όσα δεν περιέχουν ζάχαρη, ανθρακικό και καφεΐνη ξεπλένουν και ενυδατώνουν τα ούλα και απομακρύνουν υπολείμματα τροφών που ‘τρυπώνουν’ ανάμεσα στα δόντια.

Εννοείται πως μεταξύ εκείνων που δεν βλάπτουν είναι και όσα τρόφιμα: Δεν περιέχουν ζάχαρη, Δεν έχουν κολλώδη υφή ώστε να ‘κολλούν’ στα δόντια π.χ. χαλβάς, Δεν είναι πλούσια σε καφεΐνη, Δεν έχουν σκληρή υφή ή σύσταση. Τρόφιμα που καταστρέφουν τα δόντια: Γλυκά και καραμέλες, Σιρόπι καραμέλας, Ροφήματα με ανθρακικό και καφεϊνούχα ροφήματα, Λεμόνι (λόγω υψηλής οξύτητας), Χυμοί φρούτων και κυρίως φρουτοποτά.


ΔΙΑΔΡΟΜΗ

44

Τρίτη 8 Μαΐου 2018

Με τον Ορειβατικό Σύλλογο Μοιρών

Στη Μονή Κουδουμά

Η

Ιερά Μονή Κουδουμά βρίσκεται σε ένα μαγευτικό όρμο του Νότιου Κρητικού Πελάγους κάτω από το όρος Κόφινας, ανάμεσα σε σπήλαια ασκητών και ενός πανέμορφου πευκοδάσους εκτάσεως 15 χιλιάδων στρεμμάτων.

Φωτογραφίες; Νεκτάριος Σαββάκης, Μανώλης Ντρετάκης, Γιάννης Φραγκιαδάκης

Άγριο τοπίο

Τη Μονή επανίδρυσαν οι Όσιοι Παρθένιος και Ευμένιος από τα Πιτσίδια Πυργιωτίσσης το έτος 1878 σε ερείπια παλαιάς Μονής και σε αυτή τιμάται η Παναγία. Ο Κουδουμάς (όνομα που λένε πώς οφείλεται στο φυτό «κουδουμαλιά») ως τόπος λατρείας και προσευχής μας είναι γνωστός από την ιστορική και μοναδική τοιχογραφία του 14ουαιώνα που σώζεται στο


45

Τρίτη 8 Μαΐου 2018

Χαλαρώνοντας...

Χλωρίδα του τόπου

Η... πανίδα ποζάρει στο φακό καθολικό της Μονής φανερώνοντας την παμπάλαια ιστορία του Μοναστηριού. Η Μονή επανιδρύθηκε στο τέλος του 19ου αιώνα όταν ο Παρθένιος και ο Ευμένιος, αδελφοί της Μονής Οδηγήτριας αναζητούσαν ησυχαστικό χώρο για περισσότερη άσκηση. Οι Άγιοι Πατέρες βρήκαν μικρό σπηλαιώδη Ναό και υπολείμματα παλαιών κτιρίων του 14ου αιώνος στην παραλία του Κουδουμά. Η αγιότητα του βίου τους και τα θαύματα τους βοήθησαν στην γρήγορη δημιουργία μιας αδελφότητας και την αναγνώριση της Μονής σε προσκύνημα, το οποίο μέχρι σήμερα ευλαβούνται οι πιστοί. Το καθολικό της Ι. Μονής τιμάται στην Κοίμηση της Θεοτόκου και συγκεντρώνει πλήθος προσκυνητών το δεκαπενταύγουστο καθώς και στις 10 Ιουλίου, ημέρα της μνήμης των Αγίων Πατέρων των κτητόρων της Μονής.

Δίπλα στο πέλαγος

Άνθος ανάμεσα στις πέτρες

Οι καμπάνες της Μονής

Φως πίστης...


46

Χρήσιμα

×ñçóéìá Ôçëåöùíá

ÅÖÇÌÅÑÅÕÏÍÔÁ ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÁ

 ÄÇÌÏÉ ÖÁÉÓÔÏÕ......................................28923 40200

Τρίτη 8 Μαΐου 2018

×ñçóéìá Ôçëåöùíá 

ΜΑΪΟΣ ÂÅÍÉÆÅËÅÉÏ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31

ÄÁÓÏÍÏÌÅÉÏ

ΠΑΓΝΗ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30

ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΕΙΑ

ÌÏÉÑÅÓ.......................................28920 23028

ÃÏÑÔÕÍÁÓ..................................28923 40300 ÁÑ×ÁÍÙÍ - ÁÓÔÅÑÏÕÓÉÙÍ........2813 401100 ÂÉÁÍÍÏÕ.....................................28953 40100 ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ............................ 28320 22046

ΠΥΡΓΟΣ ΜΟΝΟΦΑΤΣΙΟΥ...........28930 22226

ÄÇÌÏÔÉÊÅÓ ÅÍÏÔÇÔÅÓ ÁÃÉÁÓ ÂÁÑÂÁÑÁÓ........................28943 40010 ÁÓÔÅÑÏÕÓÉÙÍ............................28933 40100

ΜΑΪΟΣ

ÆÁÑÏÕ.........................................28943 40200

ΜΟΙΡΕΣ

ÑÏÕÂÁ.........................................28943 40300

ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁ ÊÑÇÔÇÓ ÇÑÁÊËÅÉÏ...................................2813 400300

ËÉÌÅÍÁÑ×ÅÉÁ

ÖÁÑÌÁÊÅÉÁ

ÔÕÌÐÁÊÉÏÕ................................28923 40400

ÊÏÖÉÍÁ.......................................28933 40200

ΖΑΡΟΣ.........................................28940 31850

ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΠΥΡΓΟΣ...................28920 52983 ÊÁËÏÉ ËÉÌÅÍÅÓ.........................28920 97500 ÇÑÁÊËÅÉÏ...................................2813 406900 ΑΓΙΑΣ ΓΑΛΗΝΗ............................28320 91206

ΤΡΙΤΗ 8 Μαΐου

Ντιγκάκης Δημήτριος

28920 22996-22643

ΤΕΤΑΡΤΗ 9 Μαΐου

ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

28920 22356-22857

ΠΕΜΠΤΗ 10 Μαΐου

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

28920 23480-24762

ÁÅÑÏÄÑÏÌÉÁ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 Μαΐου

ΚΤΙΣΤΑΚΗ ΑΓΓΕΛΑ

28920 22587

ÇÑÁÊËÅÉÏÕ.................................2810 397129

ΣΑΒΒΑΤΟ 12 Μαΐου

ΠΟΛΙΤΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

28920 22848-23514

ΚΥΡΙΑΚΗ 13 Μαΐου

ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

28920 24280

ΔΕΥΤΕΡΑ 14 Μαΐου

ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΚΑΙΤΗ

28920 23937

×ÁÍÉÙÍ......................................28210 83800

ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÁ ÔÁÌÅÉÁ

ΑΓΙΟΙ ΔΕΚΑ

ÁÌÅÓÇ ÄÑÁÓÇ

ΤΡΙΤΗ 8 Μαΐου - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 Μαΐου

ΚΡΟΝΤΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

28920 31260

ΙΚΑ ΜÏÉÑÙÍ...............................28920 29263

Á.Ô. ÌÏÉÑÙÍ...............................28920 22222

ΣΑΒΒΑΤΟ 12 Μαΐου - ΔΕΥΤΕΡΑ 14 Μαΐου

ΚΑΤΣΑΜΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

2892031578

ΙΚΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.....2810719100, 2810303500

ÔÁÅ ÌÅÓÁÑÁÓ.............................28920 27663 Á.Ô. ÐÕÑÃÏÕ................................28930 22778

ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΤΡΙΤΗ 8 Μαΐου - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 Μαΐου

ΞΥΛΟΥΡΗ ΕΙΡΗΝΗ

28940 22723

ΣΑΒΒΑΤΟ 12 Μαΐου - ΔΕΥΤΕΡΑ 14 Μαΐου

ΛΑΜΠΡΑΚΗ Ε.- ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Χ

28940 22184

Á.Ô. ÊÁÓÔÅËÉÏÕ...........................28910 32100

ΑΣΗΜΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΦΟΡΙΑΣ ΜΟΙΡΕΣ..................................... 28920 22701

Á.Ô. ÂÉÁÍÍÏÕ..............................28950 22840

ΤΡΙΤΗ 8 Μαΐου

ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

28930 31330

Á.Ô. ÁÑÊÁËÏ×ÙÑÉÏÕ..................28910 24500

ΤΕΤΑΡΤΗ 9 Μαΐου

ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

28930 31010

ΠΕΜΠΤΗ 10 Μαΐου

ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

28930 31330

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 Μαΐου

ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

28930 31010

Ï.Ô.Å.

ΣΑΒΒΑΤΟ 12 Μαΐου

ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

28930 31010

ÌÏÉÑÙÍ......................................28920 22399

ΚΥΡΙΑΚΗ 13 Μαΐου

ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

28930 31010

ΔΕΥΤΕΡΑ 14 Μαΐου

ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

28930 31330

Α.Τ. ΣΠΗΛΙΟΥ...............................28320 22027

ÐÕÑÏÓÂÅÓÔÉΚΗ ÊËÉÌÁÊÉÏ ÌÏÉÑÙÍ.....................28920 41199 ÊËÉÌÁÊÉÏ ÐÕÑÃÏÕ.....................28930 23199 ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΣΠΗΛΙΟΥ....................28320 20199

ÏÄÉÊÇ ÂÏÇÈÅÉÁ

ΤΥΜΠΑΚΙ ΣΟΦΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

28920 53136

Ä.Å.Ç.

ΣΑΒΒΑΤΟ 12 Μαΐου - ΚΥΡΙΑΚΗ 13 Μαΐου

ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

28920 51701

ÌÏÉÑÙÍ......................................28920 22253

ΔΕΥΤΕΡΑ 14 Μαΐου

ΚΡΟΝΤΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

28920 51200

ΒΩΡΡΟΙ ΤΡΙΤΗ 8 Μαΐου - ΔΕΥΤΕΡΑ 14 Μαΐου

ΧΡΟΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

28920 91597

ΓΕΡΓΕΡΗ

HELLAS SERVICE.....................................1057 ΤΡΙΤΗ 8 Μαΐου - ΔΕΥΤΕΡΑ 14 Μαΐου

ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

28920 41005

ΖΑΡΟΣ

ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÁ ÂÅÍÉÆÅËÅÉÏ-ÐÁÍÁÍÅÉÏ............2810 368000

ÐÕÑÃÏÕ......................................28930 22354

ΤΡΙΤΗ 8 Μαΐου - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 Μαΐου

ÅËÐÁ......................................................10400 EXPRESS SERVICE..................................1154

ΤΥΜΠΑΚΙ....................................28920 51063

ΤΡΙΤΗ 8 Μαΐου - ΔΕΥΤΕΡΑ 14 Μαΐου

ÐÕÑÃÏÕ......................................28930 23344 ÂÉÁÍÍÏÕ....................................28950 22170 ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ................................28920 22330 ΣΠΗΛΙΟΥ....................................28320 22042

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

28940 31822

ÕÄÑÅÕÓÇ

ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΑΘΗΝΑ - ΜΑΡΙΑ

28940 31386

ÌÏÉÑÅÓ......................................28920 29444

ÐÅÐÁÃÍÇ....................................2810 392111 ÑÅÈÕÌÍÏÕ.......................2831087100,87300

ÊÅÍÔÑÁ ÕÃÅÉÁÓ-ΠΕΡ.ΙΑΤΡΕΙΑ

ÄÑÏÌÏËÏÃÉÁ

ÄÅÕÔÅÑÁ-ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ

ÓÁÂÂÁÔÏ

ÊÕÑÉÁÊÇ

ÇÑÁÊËÅÉÏ - ÌÏÉÑÅÓ

6.30-7.30-9.00-11.00-12:00 13.00 -14.00-15.30 - 16.30-18.30-20.00

6.30-7.30-9.00-11.00-12.00-12:45 -14.00 -15.30 - 16.30-18.30 - 20.00

7.30-9.00-11.00 - 14.0015.30 - 16.30-18.30-20.00

ÇÑÁÊËÅÉÏ - ÁÃ. ÃÁËÇÍÇ

6.30 - 9.00- 11.00 (ΜΟΝΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ) -13:00 - 14.00 -16:30

6.30- 9.00-12.45-14.00-16.30

7.30-9.00-14.00-16.30

ÇÑÁÊËÅÉÏ - ÔÕÌÐÁÊÉ

6:30 -7:30 -9:00 -11:00 -13:00-14:00 -16:30 -18.30 -20.00

6.30 -7.30- 9.00-11:00- 12.45- 14.00 -16.30 -18.30 -20.00

7.30-9.00-11.00-14.0016.30-20.00

ÌÏÉÑÅÓ - ÇÑÁÊËÅÉÏ

6.45 - 7.30 (ΠΕΠΑΓΝΗ) - 7.45 (ΠΕΠΑΓΝΗ) 8.00-9.25- 10.30 - 12.15 - 14.00 -15.30 -17.30(FB) -19.45 -21:15

6.45-7.30-8.15-9.25-10.30-12.30-14.0015.30-17.30(FB)-19.45 - 21:15

8.15 -10.35 -12.30-14.0015.30-17.30(FB) -19.45 - 21:45

ÌÁÔÁËÁ - ÇÑÁÊËÅÉÏ

7.00 (ΠΕΠΑΓΝΗ) - 9.30 - 15.00

7.00 -9.30- 13.30 - 15.00

9.30 - 13:30 - 17.15

ÁÃ. ÃÁËÇÍÇ - ÇÑÁÊËÅÉÏ

7.20-8.50-11.45-15.00-17.00(FB) -19.15

08.50-12.00-15.00-17.00(FB)-19.15

10.00-12.00-15:0017.00(FB)-19.15

ÔÕÌÐÁÊÉ - ÇÑÁÊËÅÉÏ

6.30 - 7.30 (ΠΕΠΑΓΝΗ) -7.40-9.05 -10.15 -12.00 -13.45- 15.15-17.15(FB) -19.30 - 21:00

6.30-08.00-09.05-10.15-12.15-13.45 -15.15-17.15(FB)-19.30- 21:00

08.00-10.15-12.15-13.4515.15-17.15(FB) -19.30 - 21:30

ÌÏÉÑÙÍ.......................................28923 40100 ÁÑÊÁËÏ×ÙÑÉÏÕ..............28910 23013,23035 ÁÃÉÁÓ ÂÁÑÂÁÑÁÓ........................28943 40100 ÓÐÇËÉÏÕ.....................................28320 22222 ÔÕÌÐÁÊÉÏÕ.................................28920 51219 ÐÏÌÐÉÁÓ.....................................28920 41300 ÓÉÂÁ.............................................28920 42236 ÁÃÉÙÍ ÄÅÊÁ................................28920 31268

ÌÉÁÌÏÕ.......................................28920 94160

ÁÓÇÌÉÏÕ...................................28930 31020

ÂÉÁÍÍÏÕ....................................28950 22203

ÊÔÅÏ ΚΤΕΟ ΜΕΣΣΑΡΑΣ........................28920 23100

ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ

ÌÏÉÑÅÓ.......................................28920 22371

ÌÅËÁÌÐÙÍ................................28320 41202

ÇÑÁÊËÅÉÏÕ ..............................2810 3411600

ÆÁÑÏÕ.......................................28940 31170

ÊÔÅË

ÃÅÑÃÅÑÇÓ...................................28940 41314

ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΠΥΡΓΟΥ................... 28920 53303

ÔÕÌÐÁÊÉÏÕ...............................28920 51335

ÌÏÉÑÅÓ......................................28920 25055

ÆÁÑÏÕ.........................................28940 31206

ÔÅËÙÍÅÉÁ

ÁÃÉÙÍ ÄÅÊÁ............................28920 31240

ÐÕÑÃÏÕ.....................................28930 22244

XAÑAKA.......................................28933 40000

ΑΓΙΑΣ ΓΑΛΗΝΗΣ...........................28320 91111

ÌÏÉÑÙÍ.....................................28920 22268

ÁÃÉÁÓ ÂÁÑÂÁÑÁÓ....................28940 22210

ÃÑÇÃÏÑÉÁÓ.................................28920 43210 ÂÁÓÉËÉÊÁ ÁÍÙÃÅÉÁ.....................28920 71111

ÅËÔÁ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ÊÔÅË ΑΠΟ 24-4-2018

ÅÊÁÂ...........................................................166

ÌÏÉÑÙÍ

28923 40500

ÁÃÉÁÓ ÂÁÑÂÁÑÁÓ

28940 22846

ÇÑÁÊËÅÉÏ........2810 246530,255965,246531

ÔÕÌÐÁÊÉÏÕ

28923 40600

ÐÕÑÃÏÓ ÌÏÍÏÖÁÔÓÉÏÕ 28933 40128-129

ÁÃÉÏÓ ÍÉÊÏËÁÏÓ......................28410 22234

ÆÁÑÏÕ 28943 40216

ÂÉÁÍÍÏÕ

28953 40147

ÓÇÔÅÉÁ........................................28430 22272

ÁÓÇÌÉ

28933 40233

ÃÅÑÃÅÑÇ

28943 40323

ÁÃÉÏÉ ÄÅÊÁ

28920 31490

ÓÐÇËÉÏÕ

O Γερμανός Υπουργό

28320 22311

ÉÅÑÁÐÅÔÑÁ................................28420 28237 ΡΕΘΥΜΝΟ...................................2831 022212


Τρίτη 8 Μαΐου 2018

47

Χιούμορ

Μόνο το χιούμορ μας σώζει

Γελάτε γιατί χανόμαστε! Στις σκληρές εποχές που ζούμε, το μόνο που μας σώζει είναι το χιούμορ ως αντίδοτο για να αντιμετωπίσουμε -και να ξορκίσουμε!- τις άγριες καταστάσεις που ζούμε καθημερινά. Ας πάρουμε λοιπόν… ανάσες γέλιου μέσα από τις γραμμές που ακολουθούν, με μερικά από τα ανέκδοτα τα οποία κυκλοφορούν στις παρέες -αλλά και με κάποιες απίστευτες πινακίδες!- που ίσως μας κάνουν και μας να γελάσουμε…

Σκούρα τα πράματα

-Έλα ρε, σε πήρα για να ακυρώσουμε την αποψινή έξοδο που λέγαμε. -Γιατί τι έγινε; -Η δικιά μου δεν είναι καλά. -Τι έχει; -Τη ρωτώ και μου λέει «τίποτα». -Ωωω φιλε, πολύ σκούρα τα πράματα, καλά ξεμπερδέματα!

Έτοιμη για παραλία

Γυρνάει ο Γιαννάκης από το σχολείο και τον ρωτάει ο πατέρας του: - Λοιπόν; Σήμερα δεν θα παίρνατε βαθμούς; Πού είναι ο έλεγχος σου; - Θα στον φέρω αύριο. Σήμερα τον δάνεισα στην Μαίρη. - Στην Μαίρη; Αυτή δεν είναι η πρώτη στην τάξη; - Ναι. - Και τι τον ήθελε τον έλεγχό σου; - Ήθελε, λέει, να κάνει μια χοντρή πλάκα στους γονείς της!

Χρήμα στο μαγιό Είχα κρύψει 150 ευρώ σε διάφορα χαρτονομίσματα

Και φυσικά έχω φτιάξει κορμί για παραλία! Ερημική βέβαια, αλλά παραλία.

Η χυλόπιτα

Καλά ε; γεια στα χέρια σου… Χρόνια είχα να φάω τέτοια χυλόπιτα!

Χάρηκα! Σε παραλία γυμνιστών: Εκείνος: -Χάρηκα πάρα πολύ που σε γνώρισα! Εκείνη: -Το κατάλαβα...

Αντιφεμινιστικό

Η πλάκα

Καλή ερώτηση - Αγάπη μου, λατρεία μου, φως μου, ανάσα μου, καρδούλα μου, θέλω εδώ και μέρες να σε ρωτήσω κάτι, αλλά μη θυμώσεις. - Εντάξει. - Πως σε λένε;

Νεύρα στο μαγιό μου και ξεχάστηκα, μπήκα στη θάλασσα και ξαφνικά βρέθηκα να κολυμπάω στο χρήμα!

Δυο πράγματα με νευριάζουν στο λεωφορείο και στις καρέκλες του καραβιού: όταν δεν παίρνουν τις τσάντες τους να κάτσω κι όταν μου ζητάνε να πάρω τις τσάντες μου για να κάτσουν…

Εκείνη: -Γιατί όταν μια γυναίκα πάει με πολλούς άνδρες να θεωρείται από κάποιους πόρνη, ενώ όταν ένας άνδρας πηγαίνει με πολλές γυναίκες είναι μάγκας; Εκείνος: -Όταν μια κλειδαριά ανοίγεται από πολλά κλειδιά λέγεται ελαττωματική. Όταν ένα κλειδί ανοίγει πολλές κλειδαριές, λέγεται Master key!

Στο γιατρό -Γιατρέ, τι να κάνω, τρέμουν τα χέρια μου συνέχεια… -Πίνεις καφέ; -Ναι, ευχαριστώ. Έναν φραπέ γλυκό θα ήθελα.

Μάνα κουράγιο Είπα στον γιό μου ότι «σήμερα είναι μέρα κατά της παιδικής εργασίας». Μου είπε ότι «δεν θα με δουλέψει σήμερα, να μείνω ήσυχη»…

ΩΧ, ΤΟ ΜΑΤΙ ΜΟΥ!


48

Αυτοκίνητο

Τρίτη 8 Μαΐου 2018

Σαν ένα ταξίδι στον χρόνο

50 χρόνια Opel GT

Τ

ο φθινόπωρο του 1965 η Opel αποκαλύπτει στην έκθεση της Φρανκφούρτης ένα ελκυστικό όσο και πρωτόγνωρο για τα συνήθη σχεδιαστικά δεδομένα της πρωτότυπο σπορ μοντέλο με τα διακριτικά Experimental GT. Αρχικά, το concept car από το οποίο αργότερα θα γεννιόταν μία από τις πλέον καλλίγραμμες και εντυπωσιακές αισθητικά προτάσεις της φίρμας δεν είχε καμία προοπτική παραγωγής, καθώς τόσο η σύλληψή του όσο και η υλοποίησή του έγιναν υπό το σκεπτικό μιας πολύ διαφορετικής αποστολής: να «διαφημίσει» το

Βάλε όπισθεν... νεοσύστατο τότε κέντρο σχεδιασμού της γερμανικής φίρμας στο Rüsselsheim. Εξού και το status

Αισθητική μιας άλλης εποχής

που αρχικά είχε αποδοθεί στο μοντέλο ήταν αυτό της «σχεδιαστικής μελέτης», κάτι που για τους

Περάστε στα ενδότερα εξοικειωμένους με το ιδίωμα της αυτοκινητοβιομηχανίας συνήθως υποδεικνύει ένα αυτοκίνητο χωρίς καμία πιθανότητα παραγωγής. Η αποδοχή, ωστόσο, τόσο του κοινού όσο και των εκπροσώπων του Τύπου ήταν ενθουσιώδης, μην αφήνοντας και πολλά περιθώρια σκέψης στους ανθρώπους της Opel σε σχέση με το επόμενο βήμα. Έτσι τρία χρόνια αργότερα από την πρώτη του εμφάνιση στη Φρανκφούρτη, το Experimental GT, το οποίο στο μεταξύ είχε αποκτήσει το προσωνύμιο «Coke Bottle» χάρη στις πληθωρικές του καμπύλες, περνούσε στην παραγωγή. Το GT ήταν διαθέσιμο με δύο τετρακύλινδρους κινητήρες βενζίνης, έναν χωρητικότητας 1,1 λίτρου με προέλευση το Kadett και απόδοση μόλις 60 ίππων και τον ισχυρότερο 90 ίππων χωρητικότητας 1,9 λίτρων που εφοδίαζε το Opel Rekord. Δημοφιλέ-

στερη επιλογή για τους χιλιάδες ανθρώπους που κόντρα σε κάθε προγνωστικό αλλά και προσδοκία από μέρους της Opel έσπευσαν να το αγοράσουν υπήρξε το σύνολο των 90 ίππων το οποίο εξασφαλίζοντας επιτάχυνση από 0 ως 100 χλμ./ώρα σε 11,5 δευτερόλεπτα και μέγιστη ταχύτητα 185 χλμ./ώρα αποτέλεσε ιδανικό συνδυασμό με το αθλητικό παράστημα του GT. Ανεξαρτήτως των μεταμορφώσεων και των ρεκόρ του αρχέτυπου GT, ο αριθμός των 103.463 αγοραστών στα μόλις πέντε χρόνια παραμονής του στις γραμμές παραγωγής, από το 1968 έως το 1973, και κυρίως η αυταπόδεικτη αισθητική του υπεροχή, που 50 χρόνια μετά δείχνει αγέραστη, αρκούν για να το αναγάγουν σε ένα από τα πλέον εμβληματικά μοντέλα της εποχής του αλλά και να αποτελέσουν απτή απόδειξη ότι η τόλμη ανταμείβεται.


Τρίτη 8 Μαΐου 2018

ΑΡΘΡΟ

49

Ειδήσεις & Σκέψεις

Ο λαός θύμα ή θήτης ΑΠΟΨΗ ΜΟΥ VI

Διαχρονικά όλα τα κακά –τα λάθη- τις ατυχίες της εξουσίας τα φορτώνουν στο λαό, τους Γράφει ο : απλούς πολίτες Αντωνακάκης εργαζόμενους και Γεώργιος μισθωτούς κι ανέρΣυντ. Γεωπόνος γους, λες και ο ίδιος ο λαός είναι η εξουσία που βγάζει νόμους και ψηφίζει συντάγματα σε βάρος του. Όμως κανένα ισχύσαν σύνταγμα που συντάχθηκε –υποτίθεται- για να υπερασπίσει τα συμφέροντα του λαού, δε γράφτηκε ποτέ δυστυχώς στη γλώσσα του ώστε να μπορεί να το κατανοήσει. Πολλοί και σήμερα προοδευτικοί ή συντηρητικοί , μορφωμένοι ή αμόρφωτοι θεωρούν υπεύθυνο το λαό , είναι χαρακτηριστικές οι εκφράσεις : «ό,τι είμαστε εμείς, είναι και οι κυβερνήσεις μας» ή «τέτοιος λαός είναι άξιος της τύχης του». Εμείς τοπικά έχουμε και την μαντινάδα : «τα πορτοκάλια του χωριού γεμίζουνε παπόρι, ό,τι … είναι ο πρόεδρος είναι κι οι ψηφοφόροι». Πολλοί πάλι κατηγορούν τους νέους για αδιαφορία κι αδράνεια, τους χαρακτηρίζουν γενιά του φραπέ. Δεν μπαίνουμε όμως στον κόπο να εξετάσουμε και να εξηγήσουμε γιατί ολόκληρη η κοινωνία κατά γενική ομολογία έχει απαξιώσει τον άνθρωπο και όλες τις αξίες – αρετές , ηθική , πολιτική και κοινωνική. Δεν είμαι ο κατάλληλος ούτε και παντογνώστης, αλλά θα διακινδυνεύσω . Εξ’ άλλου την άποψη μου εκφράζω, μιας και ο φίλος μου Γιάννης μου δίνει αυτή τη δυνατότητα. Αναγκαστικά θα καταφύγω σε γνωστά ιστορικά στοιχεία (αφού δεν μπορούμε να καταφύγουμε στο Πείραμα για να αποδείξουμε αυτό που θέλουμε , όπως στη Φυσική). Έτσι η Ιστορία για άλλους είναι υποκειμενική και για άλλους αντικειμενική. Εμένα με καλύπτει ο ορισμός «η Διεθνής Ιστορία - και η Ελληνική Ιστορία- είναι μια αδιάκοπη πάλη ανάμεσα στο σκοτάδι και το φως» από τότε που οι ανθρωποφάγοι φρόντισαν , όπως λέει ο Μακρυγιάννης, και μας έσπειραν την αρετή τους, διχόνοια, φατρία, κατασκοπεία, τις ακαθαρσίες τις δικές τους και έφτιαξαν την πατρίδα μας παλιοψαθα με τα φώτα του Φαναριού (εννοεί Μαυροκορδάτο, Κολέτη, Μεταξά, Ζωγράφο, Κουντουριώτη κτλ.) -βλ. βιβλίο «Τα ψιλά γράμματα της Ιστορίας» του Θεόδωρου ΠαναγόπουλουΤα ισχύοντα συντάγματα είναι έκφραση αντιθέσεων : αντιθέσεις ανάμεσα στην Άρχουσα τάξη και το Λαό και 2ον την ειδική αντίθεση που υπάρχει μέσα στην άρχουσα τάξη ή μεταξύ των τάξεων που μοιράζονται την εξουσία . Τα σύγχρονα Συντάγματα κατοχυρώνουν την ομαλή εναλλαγή της Άρχουσας Τάξης , όπως κι η Παιδεία . Έτσι , από παιδιά στα σχολεία, ποτέ δεν μάθαμε τα πραγματικά γεγονότα. Απ΄ τη μυθολογία μας προσανατολίζουν να υπακούμε και να προσφέρουμε θυσίες στην εξουσία. Διδασκόμαστε την Τιμωρία του Προμηθέα. Πριν μερικές μέρες , η Σταύρωση του Χριστού : η αγάπη του λαού γι’ Αυτόν έκανε Ιερείς και Φαρισαίους να νιώσουν ότι κινδύνευε η εξουσία και τα προνόμια τους , έτσι με προπαγάνδα κι απειλές έστρεψαν το λαό εναντίον Του, εξαγόρασαν τον Ιούδα –από τότε, Δωροδοκία και Προδοσία. Παρόλα αυτά μνημονεύουν μέχρι και σήμερα στην εκκλησία «Κάθε αρχή και εξουσία». Η άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453 έγινε από τον καυγά Καθολικών και Ορθοδόξων . Ο λαός 400 χρόνια υπέφερε τα πάνδεινα , αυτοί όμως από πάνινο σκούφο φόρεσαν μήτρες και έλαβαν επιπλέον προνόμια (πρέπει να εξαιρεθούν οι απλοί παπάδες , πολλοί απ’ τους οποί-

ους προσέφεραν πολλά για την ανεξαρτησία μας). Όταν μετέφεραν τον Κολοκοτρώνη στο καράβι για την φυλακή επειδή ήταν αντίθετος με το Αγγλικό Δάνειο των 3 εκ. λιρών , ο λαός και με τις τότε δύσκολες συνθήκες συγκεντρώθηκε και φώναζε «άδικο-άδικο», αλλά και οι Άγγλοι και οι δικοί μας είχαν από τότε το σκοπό τους –τα συμφέροντα τους στην περιοχή . Ενώ το Δάνειο δήθεν δόθηκε στον αγώνα η Τριάδα (Μαυροκορδάτος-Κολέτης –Κουντουριώτης) υποκίνησαν τον Εμφύλιο Μωριά-Ρούμελης. Επαναλήφθηκε το 1912-1922 με τους φίλους και συμμάχους Άγγλους –Γάλλους – Ιταλούς που είχαν βλέψεις στα πετρέλαια της Μ. Ανατολής. Ο λαός πάλι πλήρωσε , και μάλιστα πολύ ακριβά , το τίμημα με 1,5 εκ. πρόσφυγες. Το 1940 ο λαός πολέμησε ξυπόλυτος και νηστικός , προδόθηκε και παραδόθηκε από την ηγεσία χωρίς να νικηθεί. Τα χρόνια της κατοχής ο λαός αυτοοργανώθηκε χωρίς πολιτικές ηγεσίες και απελευθέρωσε μεγάλος μέρος της Ελλάδας, με αποκορύφωμα ΠΕΑΕΑ και πάλι τα λάθη κι η ανικανότητα των δικών τους ηγεσιών τους έσυραν στο Λίβανο και στην Καζέρτα αντί οι φυγάδες να έλθουν στην Ελλάδα με αποτέλεσμα την προδοτική Βάρκιζα. Ο λαός πάλι δέχθηκε τις συνέπειες με εκτελέσεις, φυλακίσεις κι εξορίες, πάντα με την βοήθεια των “συμμάχων” και το “πιστεύουμε και στη Λαοκρατία”. Ποιος έφερε το 1967 τη Χούντα , ο λαός κι η νεολαία πάλεψε χωρίς καμία πολιτική ηγεσία, φυλακίστηκε, εξορίστηκε, βασανίστηκε, ατιμάστηκε κι ο αγώνας και πάλι προδόθηκε όπως το ’21 το ’22, το ’40, το ’73-’74. Τώρα όμως μας έπεισαν ότι “ο αγώνας τώρα δικαιώνεται”, μετά την καταστροφή της Κύπρου κι έπρεπε να το πιστέψουμε. Όπως και το 2008 ότι έσωσαν την Ελλάδα. Τότε έπρεπε να γίνουν 5 και 10 Βιετνάμ όπως έλεγε ο Τσε Γκουεβάρα . Αν το 2008 γινόταν Οικονομικό Επεισόδιο θα ακολουθούσε Ιταλία-ΙσπανίαΠορτογαλία-Ιρλανδία και πόσοι άλλοι. Και τότε: Αυτά τα 10 χρόνια γύψου –αυτοκτονιών –μετανάστευσης –καταστροφής του κοινωνικού ιστού-ξεπουλήματος της πατρίδας και μάλιστα με το Αγγλικό Δίκαιο θα ήταν διαφορετικά. Για το θύμα λαό θα μπορούσαμε να αναφέρουμε πολλά: το πρόσφατο δημοψήφισμα, την απογοήτευση και την αηδία της νεολαίας χωρίς καμία ελπίδα στον τόπο της με μισθούς πείνας , χωρίς στήριξη κι υποδομές, χωρίς έρευνα για υψηλή τεχνολογία και χωρίς εθνικό πρόγραμμα. Περιμένουμε απ’ τους Ανταγωνιστές μας να μας πουν που θα επενδύσουμε, πως θα μορφωθούμε και θα ζήσουμε , τι θα παράγουμε και πόσο – με αντσταθμιστικές εισφορές αν υπερβούμε το όριο, τι φόρους θα βάλουμε και που θα τους κατευθύνουμε(σε ποιους). Ιστορικά πάντα και παγκοσμίως, αν ο Λαός δεν επιμείνει στον Αγώνα του μέχρι το τέλος-την επικράτηση του επί της άρχουσας τάξης οριστικά θα είναι θύμα. Π.χ. Ισπανικός Πόλεμος, Γαλλία κ.α. χώρες στο βιβλίο «Ειρηνική Συνύπαρξη» του Ερνέστ Μαντέλ. Ο ποιητής με ένα στίχο εκφράζει τα πάντα «άντε θύμα, άντε ψώνιο , άντε σύμβολο αιώνιο, αν ξυπνήσεις μονομιάς θα ‘ ρθει ανάποδα ο ντουνιάς». Ένας πρωτοκαπετάνιος της Εθνικής Αντίστασης διαπιστώνει «Και σε αυτό το απελπιστικό τοπίο που επέβαλαν η ξένη και ντόπια ακρίδα, ο αληθινός φριχτότερος εχθρός θα ήταν η παθητική αποδοχή της μοίρας μας, θα ήταν η αποκαρδίωση , η απελπισία αι η μοιρολατρία» και « Όποιος δέχεται να του χαρίσουν την λευτεριά του ομολογεί κιόλας πως είναι σκλάβος και το πολύ –πολύ πρόκειται ν’ αλλάξει αφέντη». (Γληνός Δημήτρης).

«Στόχος η ανάδειξη του πολιτισμού μας»

Με νέο Διοικητικό Συμβούλιο το «Δίκτυο Συλλόγων Μεσαράς»

Πανέτοιμοι για να προσφέρουν...

Μ

ετά από συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου Στόλων Δήμου Γόρτυνας εκλέχτηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Δικτύου Συλλόγων Μεσαράς. Όλοι μίλησαν για την σπουδαιότητα ύπαρξης του δικτύου και της εθελοντικής προσφοράς των ανθρώπων του ΔΣ. Όπως αναφέρθηκε χαρακτηριστικά «Θέλει πολλή δουλειά, αγάπη και διάθεση για να αλλάξουν πράγματα προς όφελος του λαού της Μεσαράς». Ακολούθησε συνεδρίαση το ΔΣ του δικτύου στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου Χάρακα, με σκοπό να προωθήσουν τα θέματα συζήτησης και δημόσιας ανάδειξης των προβλημάτων αλλά και των δραστηριοτήτων του Δικτύου. Τονίστηκε η αξία του εθελοντισμού και της προσωπικής προσπάθειας «για να δούμε τον πολιτισμό μας να αναδεικνύεται, να δούμε το λαό μας να αισιοδοξεί και να μάχεται». Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζουν: Πρόεδρος: Σπυριδάκης Μιχάλης Α αντιπρόεδρος: Αλεβιζάκης Αριστοτέλης Β αντιπρόεδρος : Ρουσάκης Μίλτος Γενικό Γραμματέα: Λέριος Νίκος Υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων: Καπελάκη Εύα Ταμίας: Φανουργάκης Γρηγόρης Μέλος: Δρακομαθιουλάκης Μανώλης Μέλος: Κοκκινάκης Θεόδωρος Μέλος: Χαούσντερ Κατερίνα Ελεγκτική επιτροπή: Χαριτάκη Ιωάννα Καραταράκης Γεώργιος Κουγιουμτζάκης Γεώργιος

Από το 2011

Το «Δίκτυο Συλλόγων Μεσαράς» ιδρύθηκε το 2011 με την πρωτοβουλία 24 συλλόγων της ευρύτερης περιοχής. Ξεκίνησε ως μια συντονισμένη προσπάθεια για την ανάδειξη του τόπου και των χαρακτηριστικών του, ενώ η δράση του μπορεί να προσδιοριστεί πολιτιστική, μορφωτική, κοινωνική, ανθρωπιστική, περιβαλλοντική.

Στόχοι του Δικτύου:

¾¾Η ενιαία εμφάνιση και κοινή εκπροσώπηση των σωματίων Μεσαράς, ο συντονισμός και η υποβοήθηση της δράσης τους.

Από την ψηφοφορία ¾¾Η επαφή, η γνωριμία, η αλληλεγγύη, η ενότητα, και η συνεργασία των σωματείων της Μεσαράς για τη διατήρηση και την ανάδειξη της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς. ¾¾Η διοργάνωση εκπαιδευτικών και άλλων δραστηριοτήτων με σκοπό την ανάδειξη της ευρύτερης περιοχής. ¾¾Ανάδειξη της εγχώριας παραδοσιακής Κρητικής διατροφής, των αγροτικώνκτηνοτροφικών και άλλων προϊόντων που παράγονται στην περιοχή. ¾¾Η διοργάνωση εκπαιδευτικών και άλλων δραστηριοτήτων με σκοπό την ανάδειξη της ευρύτερης περιοχής. ¾¾Προώθηση του κοινωνικού ρόλου των πολιτών, κοινωνικής συμμετοχής και πρωτοβουλιών των νέων σε θέματα ιστορίας, πολιτισμού, επιστήμης, παιδείας, αθλητισμού, περιβάλλοντος, κοινωνικής προσφοράς. ¾¾Η έρευνα, καταγραφή, μελέτη, και παρουσίαση του πολιτιστικού, ιστορικού αρχαιολογικού, ανθρωπολογικού, λαογραφικού υλικού και φυσικού πλούτου της Μεσαράς. ¾¾Την υποστήριξη ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, καθώς και την υποστήριξη, προώθηση και υλοποίηση ανθρωπιστικών προγραμμάτων. Στην παραπάνω προσπάθεια ενσωματώνονται συνεχώς νέοι σύλλογοι και σωματεία που συμμερίζονται τις επιδιώξεις και τα οφέλη της δράσης του δικτύου. Η ισχύς εν τη ενώσει. Το δίκτυο οραματίζεται την ενότητα, την αλληλεγγύη, την κοινή προσπάθεια αλλά και τον κοινό αγώνα για την επίλυση των προβλημάτων που έχουν συσσωρευτεί εδώ και χρόνια στη Μεσαρά. Την ανάδειξη του πολιτισμού μας αλλά και την ενθάρρυνση των νέων να ασχοληθούν με πάθος για την κοινή προσπάθεια.


50

Τρίτη 8 Μαΐου 2018

Έχασε στα Σπάτα ο Ηρόδοτος

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

2-1 από Αήττητο

Α1 ΕΠΣΗ 29η Aγων.

Την πρώτη του ήττα από τον Αήττητο στα Σπάτα με 2-1 γνώρισε ο Ηρόδοτος στα μπαράζ ανόδου της Γ’ Εθνικής. Παρότι η ομάδα της Νέας Αλικαρνασσού βρέθηκε μπροστά στο σκορ με το τέρμα του Φραγκουλάκη στο 14’, οι γηπεδούχοι έκαναν την ανατροπή με τους Κρητικό και Καλογέρη και πήραν τη νίκη που τους βάζει σε θέση οδηγού στο «μίνι» αυτό πρωτάθλημα. Αήττητος Σπάτων (Π. Κωνσταντακόπουλος): Μιχελής, Μουσικής, Κολλαράς, Κωστόπουλος, Χριστοφιλέας, Καλογερής, Νικλητσιώτης (85’ Ηρακλής), Κατσικογιάννης (64’ Σκαφίδας), Κρητικός, Τσιλιγκίρης, Φαρινόλα. Ηρόδοτος (Μ. Παπαματθαιάκης): Κασμερίδης (40’ λ.τρ. Κουράκης), Προβυδάκης, Μπάμπης, Κανδηλάκης, Γιαλούσης, Κασαπάκης (62’ Καρατζάογλου), Αργκιλέσι, Φραγκουλάκης, Μωραΐτης (63’ Καραγκιόζι), Μελισσόπουλος (54’ Γαρεφαλάκης), Ετόφ. Τα αποτελέσματα: Αστέρας Αμαλιάδας – Εθνικός: 3-2 Αήττητος Σπάτων – Ηρόδοτος: 2-1 Βαθμολογία: Αήττητος Σπάτων 7 (5-3) Ηρόδοτος 4 (4-2) Αστέρας Αμαλιάδας 3 (4-7) Εθνικός 2 (3-4) Επόμενη αγωνιστική (13/05) Αστέρας Αμαλιάδας - Ηρόδοτος Εθνικός - Αήττητος Σπάτων

Μεγάλη μάχη για την παραμονή στην Α1 ΕΠΣΗ Μεγάλη θα είναι η μάχη που θα δοθεί ως το τέλος για την παραμονή. Καθώς το πρωτάθλημα στην Α1 έχει μπει στην τελική του ευθεία, το ενδιαφέρον στην κορυφή να είναι μειωμένο, αφού ο Γιούχτας πήρε άλλη μια νίκη με 0-3 επί του Κεραυνού , ενώ η μεγάλη μάχη γίνεται στην ουρά με τον ΠΑΟΚ να παίρνει πολύτιμο βαθμό (1-1) στην έδρα της Φαιστού και να ισοβαθμεί ακριβώς πάνω στο όριο με Κεραυνό και Λίντο που γνώρισαν ήττες. Την επόμενη αγωνιστική η Φαιστός αγωνίζεται εκτός έδρας με την ΑΕΚ , ο ΠΑΟΚ στην έδρα του με Ρωμανό , το Λίντο με Αλμυρό και ο Κεραυνός εκτός έδρας με Ανθεστίωνα.

Β2 ΕΠΣΗ 24η Aγων. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΣΙΤΕΣ - ΔΕΙΛΙΝΩΝ ΠΑΟ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - Ο.Φ.Η. 94 ΠΥΡΓΙΩΤΙΣΣΑ - ΠΑΛΙΑΝΗ 2008 ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙ - ΡΟΚΑ ΝΕΟΙ ΑΛΜΥΡΟΥ - ΘΕΡΙΣΟΣ 1978 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΜΑΛ. - ΔΑΜΑΣΤΑ Ρεπό: ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 2. ΔΑΜΑΣΤΑ 3. ΝΕΟΙ ΑΛΜΥΡΟΥ 4. ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙ 5. ΠΑΛΙΑΝΗ 2008 6. ΑΣΙΤΕΣ 7. Ο.Φ.Η. 94 8. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΜΑΛΕΒ. 9. ΔΕΙΛΙΝΩΝ ΠΑΟ 10. ΠΥΡΓΙΩΤΙΣΣΑ 11. ΡΟΚΑ 12. ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 13. ΘΕΡΙΣΟΣ 1978 ΕΠΟΜΕΝΗ

5-3 1-9 1-1 2-2 4-1 2-2

53 50 44 38 38 36 31 29 27 23 16 10 6

ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΜΑΪου 2018 17:30

ΔΕΙΛΙΝΩΝ ΠΑΟ - ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΣΙΤΕΣ - ΠΥΡΓΙΩΤΙΣΣΑ Ο.Φ.Η. 94 - ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙ ΠΑΛΙΑΝΗ 2008 - ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ ΡΟΚΑ - ΝΕΟΙ ΑΛΜΥΡΟΥ ΔΑΜΑΣΤΑ - ΘΕΡΙΣΟΣ 1978 Ρεπό: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

Α2 ΕΠΣΗ 28η Aγων.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΗΡ. - ΓΙΟΥΧΤΑΣ ΠΑΝΟΜ - ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΓΟΡΤΥΣ - ΜΟΙΡΕΣ ΡΩΜΑΝΟΣ - ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ ΑΛΜΥΡΟΣ - ΜΙΝΩΙΚΗ ΦΑΙΣΤΟΣ - Π.Α.Ο.ΚΡΟΥΣΩΝΑ ΖΑΡΟΣ - ΛΙΝΤΟ ΕΛΠΙΔΕΣ - Α.Ε.ΚΑΤΣΑΜΠΑ Α.Ο.ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ - ΤΥΛΙΣΟΣ

0-3 4-0 0-0 1-0 5-3 1-1 3-1 1-2 1-0

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥ - ΔΩΡΙΕΑΣ 0-1 ΔΟΞΑ ΓΑΛΙΑΣ - ΡΟΥΒΑΣ 0-3 α.α. ΠΟΡΟΣ - ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 2-1 ΔΙΑΣ - Α.Ο.ΚΑΜΙΝΙΩΝ 5-0 Ε.Γ.Ο.Η - ΡΑΥΚΟΣ 3-0 α.α. ΝΕΟΙ ΗΡΟΔΟΤΟΥ - ΝΕΟΙ ΕΡΓΟΤΕΛΗ 1-5 ΑΣΗΜΙ - ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 5-0 ΤΡΙΤΩΝΙΑ - Ο.Φ. ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 3-1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1. ΓΙΟΥΧΤΑΣ 2. ΠΑΝΟΜ 3. ΜΙΝΩΙΚΗ 4. ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ 5. ΑΛΜΥΡΟΣ 6. Α.Ο.ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ 7. ΜΟΙΡΕΣ 8. ΡΩΜΑΝΟΣ 9. Α.Ε.ΚΑΤΣΑΜΠΑ 10. ΤΥΛΙΣΟΣ 11. ΖΑΡΟΣ 12. ΓΟΡΤΥΣ 13. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ 14. Π.Α.Ο.ΚΡΟΥΣΩΝΑ 15. ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΗΡ. 16. ΦΑΙΣΤΟΣ 17. ΛΙΝΤΟ 18. ΕΛΠΙΔΕΣ

71 57 51 47 45 41 41 39 39 39 38 37 35 30 30 30 29 3

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1. ΠΟΡΟΣ 2. ΤΡΙΤΩΝΙΑ 3. ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 4. Ο.Φ. ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 5. ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥ 6. ΝΕΟΙ ΕΡΓΟΤΕΛΗ 7. ΑΣΗΜΙ 8. ΔΙΑΣ 9. ΡΟΥΒΑΣ 10. Ε.Γ.Ο.Η 11. ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 12. Α.Ο.ΚΑΜΙΝΙΩΝ 13. ΝΕΟΙ ΗΡΟΔΟΤΟΥ 14. ΔΩΡΙΕΑΣ 15. ΔΟΞΑ ΓΑΛΙΑΣ 16. ΡΑΥΚΟΣ

ΕΠΟΜΕΝΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΜΑΪου 2018 17:30 ΓΙΟΥΧΤΑΣ - ΓΟΡΤΥΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ - ΜΟΙΡΕΣ ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΗΡ. ΜΙΝΩΙΚΗ - ΠΑΝΟΜ Π.Α.Ο.ΚΡΟΥΣΩΝΑ - ΡΩΜΑΝΟΣ ΛΙΝΤΟ - ΑΛΜΥΡΟΣ Α.Ε.ΚΑΤΣΑΜΠΑ - ΦΑΙΣΤΟΣ ΤΥΛΙΣΟΣ - ΖΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΕΣ - Α.Ο.ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ

Γ ΕΠΣΗ 23η Aγων. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟ - ΚΟΡΑΚΑΣ 7-0 ΚΑΜΗΛΑΡΙ - ΠΗΓΑΪΔΑΚΙΑ 0-3 α.α. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ - ΠΑΤΟΥΧΑΣ 1-0 ΔΑΦΝΕΣ - ΚΟΥΝΑΒΟΙ 3-1 ΓΩΝΙΕΣ - ΧΕΙΜΑΡΟΣ 0-2 Π.Ο. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΤΗΓΑΝΙΤΗΣ 4-4 ΙΝΙ - ΟΦΑΜ 1-1 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΙΝΙ 2. ΟΦΑΜ 3. ΧΕΙΜΑΡΟΣ 4. ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟ ΑΣ ΗΡΑΚΛΕ 5. ΠΗΓΑΪΔΑΚΙΑ 6. Π.Ο. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 7. ΔΑΦΝΕΣ 8. ΠΑΤΟΥΧΑΣ2 9. ΤΗΓΑΝΙΤΗΣ Α.Σ.Η. 10. ΚΟΥΝΑΒΟΙ 11. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΕΣΣΑΡΑΣ 12. ΑΕ ΚΑΜΗΛΑΡΙΟΥ 13. ΓΩΝΙΕΣ 14. ΚΑΠΕΤΑΝ ΜΙΧ.ΚΟΡΑΚΑΣ

58 55 47 41 39 37 34 9 28 25 18 17 11 8

ΕΠΟΜΕΝΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΜΑΪου 2018 11:30 ΚΑΠΕΤΑΝ ΜΙΧ ΚΟΡΑΚΑΣ - ΠΗΓΑΪΔΑΚΙΑ ΠΑΤΟΥΧΑΣ - ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟ ΑΣ ΗΡΑΚΛΕ ΚΟΥΝΑΒΟΙ - ΑΕ ΚΑΜΗΛΑΡΙΟΥ ΧΕΙΜΑΡΟΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΕΣΣΑΡΑΣ ΤΗΓΑΝΙΤΗΣ Α.Σ.Η. - ΔΑΦΝΕΣ ΟΦΑΜ - ΓΩΝΙΕΣ Π.Ο. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΙΝΙ

77 60 58 57 43 42 38 38 37 35 34 27 25 25 8 5

ΕΠΟΜΕΝΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΜΑΪου 2018 17:30 ΔΩΡΙΕΑΣ - ΡΟΥΒΑΣ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥ Α.Ο.ΚΑΜΙΝΙΩΝ - ΔΟΞΑ ΓΑΛΙΑΣ ΡΑΥΚΟΣ - ΠΟΡΟΣ ΝΕΟΙ ΕΡΓΟΤΕΛΗ - ΔΙΑΣ ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ - Ε.Γ.Ο.Η Ο.Φ. ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ - ΝΕΟΙ ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΤΡΙΤΩΝΙΑ - ΑΣΗΜΙ

Football League 30η Aγων. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΦΗ - ΑΠ. ΛΑΡΙΣΑΣ 4-0 ΒΕΡΟΙΑ - ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ 0-3 ΑΡΗΣ - ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ 3-0 ΣΠAΡΤΗ - ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ -ΤΡΙΚΑΛΑ 0-0 ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ - ΚΑΛΛΙΘΕΑ 1-1 ΔΟΞΑ ΔΡAΜΑΣ - Α.Ε. ΚΑΡΑΙΣΚAΚΗΣ 0-0 ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ - ΑΟΧ ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ 1-1 ΠΑΝΑΙΓΙAΛΕΙΟΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ 1926 1-2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1 ΟΦΗ 2 ΑΡΗΣ 3 ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ 4 ΑΟΧ ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ 5 ΔΟΞΑ ΔΡAΜΑΣ 6 ΤΡΙΚΑΛΑ 7 ΑΠΟΛΛΩΝ 1926 8 Α.Ε. ΚΑΡΑΙΣΚAΚΗΣ 9 ΑΠ. ΛΑΡΙΣΑΣ 10 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 11 ΣΠAΡΤΗ 12 ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ 13 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 14 ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ 15 ΠΑΝΑΙΓΙAΛΕΙΟΣ 16 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 17 ΒΕΡΟΙΑ 18 ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ

74 73 63 55 51 49 47 44 40 39 36 34 34 26 21 21 5 -48

ΕΠΟΜΕΝΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΜΑΪου 2018 16:00

Α.Ε. ΚΑΡΑΙΣΚAΚΗΣ - ΟΦΗ ΤΡΙΚΑΛΑ - ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ -ΣΠAΡΤΗ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ-ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ ΑΟΧ ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ 1926 ΑΠ. ΛΑΡΙΣΑΣ- ΠΑΝΑΙΓΙAΛΕΙΟΣ

Β1 ΕΠΣΗ 24η Aγων. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΟΡΑΣ - ΔΟΞΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ - ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΑΝΑΡΙΑ ΕΡΓ. - ΝΕΟΙ ΜΙΝΩΙΚΗΣ ΓΑΡΙΠΑ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΟΝΗ - ΜΟΧΟΣ ΕΡΜΗΣ ΑΤΣ. - ΓΟΥΒΩΝ ΠΑΟ ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΧΑΡΑΥΓΗ

1-1 1-1 1-2 1-1 4-0 1-0 3-1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΓΟΥΒΩΝ ΠΑΟ 2. ΔΙΑΓΟΡΑΣ 3. ΒΟΝΗ 4. ΜΟΧΟΣ 5. ΕΡΜΗΣ ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΥ 6. ΠΗΓΑΣΟΣ 7. ΚΑΝΑΡΙΑ ΕΡΓΟΤΕΛΗ 8. ΧΑΡΑΥΓΗ 9. ΔΟΞΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 10. ΕΘΝΙΚΟΣ 11. ΝΕΟΙ ΜΙΝΩΙΚΗΣ 12. ΓΑΡΙΠΑ 13. ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ 14. ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

56 55 47 47 33 32 32 30 27 26 25 22 19 15

ΕΠΟΜΕΝΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΜΑΪου 2018 17:30 ΔΟΞΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ - ΚΑΝΑΡΙΑ ΕΡΓΟΤΕΛΗ ΠΗΓΑΣΟΣ - ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΝΕΟΙ ΜΙΝΩΙΚΗΣ - ΓΑΡΙΠΑ ΧΑΡΑΥΓΗ - ΒΟΝΗ ΕΘΝΙΚΟΣ - ΕΡΜΗΣ ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΥ ΓΟΥΒΩΝ ΠΑΟ - ΜΟΧΟΣ

Superleague τελευταία 30η Aγων. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α.Ε.Λ.-ΛΑΜΙΑ 1-1 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ.-A.E.K. 0-1 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.-Α.Ο.Κ. 4-0 Π.Α.Ο.Κ.-ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 3-0 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-Α.Ο. ΞΑΝΘΗ ΧΘΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. 0-2 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 2-0 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 3-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1 A.E.K. 70 2 Π.Α.Ο.Κ. 64 3 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 57 4 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 56 5 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. 45 6 Α.Ο. ΞΑΝΘΗ 42 7 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 40 8 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 35 9 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 34 10 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 34 11 Α.Ε.Λ. 31 12 ΛΑΜΙΑ 30 13 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 29 14 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. 29 15 Α.Ο.Κ. 22 16 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 10


Τρίτη 8 Μαΐου 2018

51

Αθλητικά

Στην 1η εξάδα ο ΑΟΤυμπακίου 1-0 την Τύλισο

Στην πρώτη εξάδα της βαθμολογίας πλασάρεται πλέον ο ΑΟΤ μετά την επικράτηση του την περασμένη Κυριακή στο γήπεδο του επί της Τυλίσου με 1-0. Το τέρμα που έκρινε την αναμέτρηση σημείωσε στο 82΄ο Χριστοδούλακης . Το παιχνίδι ήταν ανοικτό με καλές φάσεις και από τις δύο ομάδες με τον ΑΟΤ ωστόσο να έχει στο μεγαλύετρο διάστημα την υπεροχή. Για τους γηπεδούχους έχασαν ευκαιρίες οι Αναγνωστάκης, Κουρουθιανάκης και Χριστοδουλάκης Γιώργος και Μπριλάκης ενώ για τους φιλοξενούμενους ο Τριανταφυλλάκης. ΑΟΤυμπάκιου: Σπανός, Χαλκιαδάκης (75 Σαβουιδάκης), Κουρουθιανάκης, Μπριλακης, Χριστοδουλάκης Γ,Φλορένς, Τριάντης, Αναγνωστάκης, Σκουτέλης,(68 Πολυχρονάκης), Χριστοδουλάκης (66 Κουτεντάκης,) ,Μαρακομιχελάκης (90 Πετρακάκης) Τυλίσος: Μυλωνάκης, Ρεμιγιάκης, Καμπουράκης, Σπάρος, Σπυριδάκης, Κορδονούρης, Τριανταφυλλάκης, Καρπούζης, Σπύρου (89 Λιαπάκης), Αθουσάκης(80 Χατζησεβαστός), Αποδουλιανάκης (85 Στεφανάκης),

Εμφατική νίκη για το Ασήμι 5-0 το Αθλόπολις

Εμφατική νίκη για το Ασήμι που στο πλαίσιο της 28ης αγωνιστικής της Α2 ΕΠΣΗ επικράτησε του Αθλόπολις με 5-0. Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ με τον Κρουσταλλάκη στο 31´ (1-0 ) όπου ήταν και το σκορ του Α΄ημιχρόνου. Στην επανάληψη ( στο 51´ ) το συγκρότημα του Γιάννη Νικολιδάκη έκανε το 2-0 με τον Χαλκιαδάκη , ενώ ο ίδιος ο παίκτης λίγα λεπτά αργότερα στο 62´, έκανε το 3-0, κλειδώνοντας έτσι την νίκη για την ομάδα του. Στην συνέχεια το παιχνίδι μετατράπηκε σε θρίαμβο για την γηπεδούχο ομάδα, καθώς στο 80´ ο Βαρδάκης έκανε το 4-0, ενώ το κερασάκι στην «τουρτα» έβαλε στο 90΄ ο Χατζηκωνσταντίνου κάνοντας το 5-0. Ασήμι: Ντάγκινης, ΤΖ.Τσούμαν, Ε.Τσούμαν(90’Χατζηκωνσταντίνου), Αντωνάκης, Βελόγλου(46´Γιαννουλάκης), Στρατάκης(75´Παξιμαδάς), Χατζάκης, Βαρδάκης, Κρουσταλλάκης, Χαλκιαδάκης, Χατζηπαυλίδης Αθλόπολις: Μπεκιάη, Μεχίλη, Ντόγκα, Κοσμαδάκης, Καπελώνης(65´Δαφνομηλής), Αβραάμ, Κυραλάκης, Βιλανάκης, Χριστοφοράκης, Σαμόλης, Κούπε

Έγραψε ιστορία ο 16χρονος Νοικοκυράκης του ΟΦΗ

Έγραψε ιστορία στο παιχνίδι με τον Απόλλωνα Λάρισας ο ποδοσφαιριστής του ΟΦΗ, Βαγγέλης Νοικοκυράκης καθώς έγινε ο νεότερος ποδοσφαιριστής της κρητικής ομάδας που έχει αγωνιστεί μέχρι τώρα σε επαγγελματική κατηγορία. Συγκεκριμένα, με ηλικία 16 χρονών, 7 μηνών και μιας ημέρας ξεπέρασε το ρεκόρ των Χανιωτάκη (16 χρονών, 9 μηνών και 23 ημερών) και Πέσιτς (16 χρονών και 8 μηνών).


52

Αθλητικά

Είχαν ευκαιρίες αλλά ξέμειναν από γκολ Γόρτυς – ΑΕΜ 0-0

Είχαν ευκαιρίες αλλά ξέμειναν από γκολ...και Γόρτυς – ΑΕΜ 0-0 Ισόπαλο 0-0 έληξε το παιχνίδι μεταξύ της Γόρτυνας και των Μοιρών που έγινε στο γήπεδο των Αγίων Δέκα, στο πλαίσιο της 29ης αγωνιστικής της Α1 ΕΠΣΗ . Στο πρώτο ημίχρονο οι φιλοξενούμενοι είχαν τον έλεγχο του παιχνιδιού, με τη Γόρτυνα να έχει παθητικό ρόλο Στην επανάληψη οι γηπεδούχοι είχαν πολύ μεγάλη ευκαρία στο 70´, όταν σε σουτ του Κεφάκη η μπάλα σταμάτησε στο αριστερό κάθετο δοκάρι του Χατζηδάκη. Στο 80´ οι Μοίρες απάντησαν με το ίδιο τρόπο όταν σε σουτ αυτή τη φορά του Ποτηράκη η μπάλα βρήκε το δοκάρι της εστίας του Ανδρικάκη. Στην συνέχεια οι δυο ομάδες έψα-

ξαν το «χρυσό» γκολ για τους τρείς βαθμούς της νίκης, ωστόσο καμία δεν μπόρεσε με αποτέλεσμα να παραμείνει το 0-0. Μετά από αυτή την ισοπαλίας η Γόρτυνα υποχώρησε στην 12η θέση με 37 βαθμούς, ενώ οι Μοίρες βρίσκονται στην 7η θέση με 41 βαθμούς μαζί με το Α.Ο.Τυμπακίου Γόρτυς: Ανδρικάκης, Αντουράκης, Ξαγοραράκης, Μπαλωμένος, Κωστάκης, Κοκολάκης, Κεφάκης(85’Κοζυράκης), Φανουράκης(85´Χουδετσανάκης), Νικηταράς(70´Δημήτρης), Μπέης(60´Μπατουνάς), Μηναδάκης. Μοίρες: Χατζιδάκης, Μασέλης, Φανουράκης, Καλεμάκης, Κιόρι, Προβιδάκης, Βιδάκης, Ποτηράκης, Μόντι, Κεφάκης(75´Καργάκης), Ηλιάκης

Πένθος στον Κρουσώνα: «Έφυγε» ο Αντώνης Κουτσογιαννάκης

Βαρύ πένθος στον Κρουσώνα και την οικογένεια του ΠΑΟΚ καθώς τα ξημερώματα της Κυριακής έφυγε από την ζωή ο Αντώνης Κουτσογιαννάκης – ένα ιστορικό στέλεχος του συλλόγου αλλά και του χωριού. Η κηδεία του έγινε νωρίς το πρωϊ στις 11.00 στην Αγία Τριάδα στον Κρουσώνα. Ο Αντώνης Κουτσογιαννάκης ήταν ένας ακούραστος εργάτης του ΠΑΟ Κρουσώνα και τους τελευταίους μήνες έδινε την δική του μάχη με την επάρατο νόσο ενώ μετά το Πάσχα νοσηλευόταν στο ΠΑΓΝΗ, εκεί όπου άφησε την τελευταία του πνοή. .

Να σημειώσουμε ότι σε όλα τα γήπεδα του τοπικού την Κυριακή κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή

Ασύμφορη ισοπαλία, 1-1 η Φαιστός με τον ΠΑΟΚ Αποτέλεσμα που δεν ευνοεί την πορεία της προς τη σωτηρία πέτυχε την περασμένη Κυριακή η Φαιστός στους Βώρους όπου αν και καλύτερη ήρθε ισόπαλη με τον ΠΑΟΚρουσώνα σε 1-1. Στον αγώνα προηγήθηκε ο ΠΑΟΚ στο 60΄με τον Μιχελιουδάκη ενώ η Φαιστός ισοφάρισε στο 75 με σουτ -φάουλ του Παπαδάκη Γ.

Τρίτη 8 Μαΐου 2018


53

Αθλητικά

Τρίτη 8 Μαΐου 2018

ΓΑΣ Μεσσαράς (Μπάσκετ):

Νίκησαν προμίνι και Έφηβοι

Γι ακόμα μία φορά οι μικροί αθλητές και αθλήτριες του τμήματος των προμίνι του ΓΑΣ Μεσσαράς στο Μπάσκετ, αγωνίστηκαν δυναμικά απέναντι στην ομάδα του ΟΦΗ 2 και κατάφεραν να φέρουν στον Γ.Α.Σ.Μ. ακόμα μία νίκη.

Παγκρήτιο κύπελλο καράτε

Η Μεσαρά σάρωσε τα μετάλλια 90 συμμετοχές - 88 μετάλλια

Βαφάκης Αριστείδης, 1η θέση kata, 2η θέση Koumite

Φανουράκη Κατερίνα, 2η θέση Koumite, 3η θέση kata

Φανουράκης Αλέξανδρος, 1η θέση Koumite, 3η θέση kata.

Σ

τις 28 και 29 Απριλίου 2018 πραγματοποιήθηκε το Παγκρήτιο κύπελλο καράτε στο κλειστό γυμναστήριο κλαδισού στα Χανιά, με τη συμμετοχή πολλών συλλογών και αθλητών.

Έφηβοι Μεγάλη ήταν και η νίκη για τους Έφηβους στην Χερσόνησο κόντρα ΣΤΗΝ ΟΑΣΗ! Παρά τις πολλές απουσίες η αποστολή της Μεσαράς κατάφερε να επιβληθεί με σκορ 32-57

Γιορτή ερασιτέχνη και παλαίμαχου ποδοσφαιριστή Γιορτή ερασιτέχνη και παλαίμαχου ποδοσφαιριστή θα γίνει την Τετάρτη 9-6-2018 . Σκοπός της εκδήλωσης είναι η αγορά απινιδωτών όπως και για το ταμείο αρωγής των άνω αθλητών. Θα γίνει διεξαγωγή τουρνουά ομάδων παλαιμάχων και γυναικών με ανάμεικτες ομάδες που θα αποτελούνται από έξι άνδρες και πέντε γυναίκες. Την εκδήλωση υποστηρίζουν βετεράνοι διεθνείς ποδοσφαιριστές και γυναίκες της εθνικής Ελλάδας. Θα αγωνιστούν όλα τα παλιά αστέρια του κρητικού ποδοσφαίρου. Τέλος, την εκδήλωση θα τιμήσουν με την παρουσία τους επώνυμοι παλαίμαχοι.

Πιο συγκεκριμένα στον παραπάνω θεσμό συμμετείχαν 14 σωματεία απ’ όλη την Κρήτη με 580 αθλητές. Στο παραπάνω πρωτάθλημα συμμετείχε και ο αθλητικός σύλλογος καράτε «Φαιστός» με 49 αθλητές από το Τυμπάκι και τις Μοίρες αλλά και την ευρύτερη περιοχή της Μεσαράς. Η επιλογή των αθλητών έγινε από το δάσκαλο και προπονητή της σχολής Σταυρουλαντωνάκη Χαράλαμπο με πολύ αυστηρά κριτήρια με μοναδικό σκοπό οι αθλητές που επιλεχτήκαν να μπορούν να ανταποκριθούν στις δύσκολες απαιτήσεις του πρωταθλήματος. Οι αθλητές που επιλεχτήκαν και πήραν μέρος είναι με αλφαβητική σειρά κατάταξης οι παρακάτω: Αναστασάκη Έλενα Αναστασάκη Στέλλα ΒαφάκηςΑριστείδης Δασκαλάκης Άρης Δρακάκης Αλέξανδρος Δρακάκης Ραφαήλ Ερωτοκριτάκης Γιάννης Καλαϊτζάκης Ζαχαρίας Καπετανάκη Νίκη Κοτσιφάκης Αλέξανδρος Κουλεντάκης Μηνάς Κουνδουράκη Ηλέκτρα Κουνδουράκη Μαριάντα Κουτεντάκη Ευγενία Κουτεντάκη Μαρία Κουτεντάκης Γιώργος Κουτεντάκης Νίκος - Δημήτρης Κουτεντάκης Νίκος Κυριάκου Κυδωνάκη Κέλυ Κυραλάκη Κρίστη Κυραλάκης Αντώνης Κυριακάκης Αντώνης Λαμπράκης Στέλιος Λαντζουράκης Μανόλης Λεκάκης Σάκης Μανέλα Αθηνά

Σταυρουλαντωνάκη Εμμανουέλα, 1η θέση Koumite (φώτο αρχείου) Σταυρουλαντωνάκη Εμμανουέλα Τρουλλινού Ειρήνη Τσαχάκη Βαγγελιώ Φανουράκη Γεωργία Φανουράκη Κατερίνα Φανουράκη Στέλλα Φανουράκης Αλέξανδρος Φανουράκης Νίκος Χαλιλάι Μάνος Χαμαλάκης Άγγελος Χαμαλάκης Μανόλης Χαριτάκη Ειρηάνα Χατζιδάκης Γιάννης

Μανόλης Χαλιλάι 1η θέση σε kata και koumite Μανέλας Αργύρης Μανουσάκη Ελένη Ματαλλιωτάκη Ανδριάνα Μαυρογιαννάκη Ειρήνη Ντερζάκη Αθηνά Ρουκουνάκη Βαγγελιώ Σβυρινάκης Νίκος Σταθοράκης Γιάννης Σταθοράκης Μανόλης Σταυρουλάκης Στέλιος

Οι παραπάνω αθλητές ανταποκρίθηκαν πλήρως στις απαιτήσεις του πρωταθλήματος με αποτέλεσμα να κατακτήσουν 88 συνολικά μετάλλια (90 συμμετοχές και στα δυο αγωνίσματα «kata και koumite») εκ των οποίων 45 χρυσά, 21 ασημένια και 22 χάλκινα μετάλλια. O προπονητής του συλλόγου Σταυρουλαντωνάκης Χαράλαμπος ευχαριστεί τον τοπικό τύπο για τη προβολή του αθλήματος για τις επιτυχίες των Μεσαριτών αθλητών καθώς και τους γονείς των αθλητών που αγκάλιασαν και στήριξαν με κάθε τρόπο την αποστολή, και που χωρίς την πολύτιμη βοήθεια τους δεν θα είχε επιτευχθεί το παραπάνω αποτέλεσμα.


54

Αθλητικά

Τρίτη 8 Μαΐου 2018

Κυπελλούχος Ευρώπης η ΑΕΚ, νίκησε τη Μονακό στον τελικό με 100-94

Η ΑΕΚ κάνοντας καταπληκτική εμφάνιση και με τη θερμή συμπαράσταση 18.000 φιλάθλων της νίκησε στον τελικό του Final Four του Champions League τη Μονακό με 100-94 στο ΟΑΚΑ και κατέκτησε τον τρίτο ευρωπαϊκό τίτλο της ιστορίας της , μετά το Κύπελλο Κυπελλούχων το 1968 και το Κύπελλο Σαπόρτα το 2000. Η Ένωση ήταν εξαιρετική για τρία δεκάλεπτα, έκανε φοβερό παιχνίδι επιθετικά κλείνοντας το ημίχρονο στους 53 πόντους, ωστόσο, η Μονακό αντέδρασε στο τέλος με αποτέλεσμα ο τελικός να εξελιχθεί σε θρίλερ. Με 3 λεπτά να απομένουν, τα πάντα έδειχναν ΑΕΚ, αφού το 84-94 έδινε μεγάλο πλεονέκτημα στην ομάδα του Σάκοτα, ωστόσο, οι κιτρινόμαυροι άρχισαν τα... δικά τους! Η Μονακό πίεσε σε όλο το γήπεδο, οδήγησε την ΑΕΚ σε λάθη, το σκορ έγινε 94-97, αλλά μία τάπα και δύο βολές από τον Τζέιμς, κλείδωσαν μια και καλή την Κούπα στο ΟΑΚΑ με το τελικό 94-100 να σφραγίζει το θρίαμβο! Τα δεκάλεπτα: 20-29, 44-53, 70-73, 94-100

«Χρυσός» με νέο πανελλήνιο ρεκόρ στο Μαρόκο ο Παπαστάμος

Καλά ο μήνας, κοπελιά, σίγουρα θα σου πάει, αφού απ΄ τσοι πρώτους έτρεξες και έπιασες το Μάη!

Μια νέα μεγάλη εμφάνιση κατάφερε να πραγματοποιήσει αυτή τη φορά στην Παγκόσμια Γυμνασιάδα που διεξάγεται στο Μαρόκο ο Απόστολος Παπαστάμος. Ο πρωταθλητής του Ναυτικού Ομίλου Χανίων σημείωσε νέο πανελλήνιο ρεκόρ στο αγώνισμα των 400μ. μικτή με χρόνο 04:20.02, τον οποίο ουσιαστικά βελτίωσε, μιας και αντίπαλος για μια ακόμα φορά ήταν ο… ίδιος του ο εαυτός. Συγκεκριμένα, το προηγούμενο ρεκόρ του Παπαστάμου ήταν 04:21.80. Χάρη σε αυτή την επίδοση, ο Παπαστάμος κέρδισε το χρυσό μετάλλιο, αφήνοντας πολύ πίσω στη 2η θέση τον Πορτογάλο Χοσέ Λόπεζ με 04:28.41, ενώ στην 3η θέση βρέθηκε ο Μπατουράλπ Ουνλού από την Τουρκία με 04:29.27.

Για την Κίνα αναχωρεί αύριο Τετάρτη ο Μανώλης Στεφανουδάκης Ένδεκα μέρες μετά την επιστροφή του από το Μαρόκο, ο Μανώλης Στεφανουδάκης ετοιμάζει και πάλι βαλίτσες για ένα νέο αθλητικό ταξίδι. Ο Μεσαρίτης παραολυμπιονίκης αναχωρεί αύριο Τετάρτη 9/5 για την Κίνα, όπου θα συμμετάσχει στο “The 6th China Open Athletics Championships-Beijing 2018 World Para Athletics Grand Prix”. Στόχος του να επιστρέψει με νέα μετάλλια και καλές βολές. Αναφερόμενος στη νέα πρόκληση που έχει μπροστά του, ο Μανώλης Στεφανουδάκης τονίζει: «Μόνο λίγες μέρες είχαμε για να προετοιμαστούμε για αυτό το Grand Prix σε μια

χώρα που θα επισκεφτούμε για πρώτη φορά μαζί με τον προπονητή μου, Ιπποκράτη Σκαντζάκη. Η προετοιμασία βρίσκεται σε ένα πολύ καλό επίπεδο κι ελπίζουμε η προσπάθειά μας για άλλη μια φορά να φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Είναι η 4η αθλητική διοργάνωση όπου θα πάρω μέρος για αυτή τη σεζόν. Σε αυτή την αθλητική μου προετοιμασία στοχεύω στην άνοδο των προσωπικών μου επιδόσεων, αλλά και σε μια αξιόλογη εμφάνιση στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Γερμανίας τον Αύγουστο». Καταλήγοντας ευχαριστεί όλους τους χορηγούς του και γενικά όσους στέκονται στο πλευρό του και τον στηρίζουν.


Τρίτη 8 Μαΐου 2018

55

Αθλητικά

Συνεχίζει στον ΟΦΗ ο Παπαδόπουλος Και επίσημα ο Νίκος Παπαδόπουλος παραμένει στον πάγκο του ΟΦΗ, αφού επήλθε συμφωνία με τη διοίκηση για συνεργασία και τη νέα σεζόν στη Super League. Η επίσημη ιστοσελίδα του ΟΦΗ αναφέρει χαρακτηριστικά: «Μετά από συνάντηση που είχαν το Σάββατο (5/5) το πρωί ο πρόεδρος της ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 Γιώργος Αλετράς και ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Κώστας Καζανάκης, με το Νίκο Παπαδόπουλο, οι δυο πλευρές κατέληξαν σε προφορική συμφωνία για την συνέχιση της μεταξύ τους συνεργασίας και την επόμενη χρονιά στην Σούπερ Λίγκ. Μετά από τις συζητήσεις που είχαν προηγηθεί με τον προπονητή του ΟΦΗ και την κοινή επιθυμία, ώστε να συνεχίσουν μαζί, το θέμα της συμφωνίας, ήταν ζήτημα μερικών λεπτών. Ο ΟΦΗ θα συνεχίσει με το Νίκο Παπαδόπουλο στην Σούπερ Λίγκ και η συμφωνία θα επικυρωθεί με τις υπογραφές, τις επόμενες ημέρες. Εκείνο που ζήτησε ο Νίκος Παπαδό-

Στο πανελλήνιο πρωτάθλημα πυγμαχίας

Αργυρό και χαλκινο μετάλλιο για τους δυο αθλητές του Α.Σ.Νότος

πουλος από την διοίκηση της ομάδας, είναι να τακτοποιηθούν άμεσα οι οικονομικές εκκρεμότητες που υπάρχουν με το ποδοσφαιρικό τμήμα και να ξεκινήσουν οι ανανεώσεις με βάση το πλάνο που έχει καταθέσει στην διοίκηση. Οι. κ.κ. Αλετράς και Καζανάκης διαβεβαίωσαν το Νίκο Παπαδόπουλο, ότι η επόμενη προτεραιότητα μετά τη συμφωνία μαζί του, είναι να τα-

κτοποιηθεί το ποδοσφαιρικό τμήμα. Οι τρείς άνδρες συνέχισαν για αρκετή ώρα τη συζήτηση τους για θέματα οργάνωσης και σχεδιασμού της ομάδας, ενόψει της συμμετοχής της, στην Σούπερ Λίγκ, κάτι στο οποίο δίνει ιδιαίτερη σημασία και θεωρεί βασική προτεραιότητα, ο προπονητής του ΟΦΗ, ώστε η ομάδα να παρουσιαστεί ανταγωνιστική τη νέα περίοδο στη μεγάλη κατηγορία».

Στις 13 Μαΐου η γιορτή του Cretan Kings Assist

Δύο μετάλλια ήταν ο απολογισμός των δύο αθλητών του Α.Σ.Νότος , που έλαβαν μέρος στο πανελλήνιο πρωτάθλημα πυγμαχίας που πραγματοποιήθηκε στην Ελευθερούπολη Καβάλας. Συγκεκριμενα , ο Γιώργος Κατσουνας κατέλαβε την 2η θέση στην κατηγορία παμπαίδων στα 50 κιλά και ο Φραγκιαδακης Μιχάλης την 3η στην κατηγορία των παίδων επίσης στα 50 κιλά ! Και οι δύο τους έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό πάνω στο ρινγκ!! «Συγχαρητήρια και στους δύο αθλητές για την επιτυχία τους και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον όμιλο Καραντζή και ιδιαίτερα την ετερια ΚΕΝ, που είναι πάντα δίπλα μάς και μας στηρίζει ώστε να μπορούμε να συμετεχουμε σε τέτοιες σπουδέες διοργανώσεις!!!

Την Κυριακή 13 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί η γιορτή του Ρέθυμνο Cretan Kings στην αυλαία της 4ης σεζόν του κοινωνικού προγράμματος «Cretan Kings Assist» με τη διεξαγωγή του 4ου All Star Game. Τη φετινή χρονιά το μαθητικό τουρνουά μπάσκετ «Cretan Kings Assist Basketball» προσέλκυσε 18 Δημοτικά Σχολεία του Νομού Ρεθύμνου, με εκατοντάδες μικρούς μαθητές να απολαμβάνουν τη χαρά της συμμετοχής, πραγματοποιώντας τα πρώτα τους βήματα στο άθλημα. Το ραντεβού θα ανανεωθεί την Κυριακή 13 Μαΐου, με την πραγματοποίηση της μεγάλης γιορτής στο κλειστό γυμναστήριο «Μελίνα Μερκούρη». Οι μικροί αθλητές θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν, ως πρωταγωνιστές, την εμπειρία ενός All Star Game, όπου θα λάβουν μέρος δύο επίλεκτοι μαθητές από τα 18 συμμετέχοντα σχολεία. Εκτός από το κυρίως μέρος, με τον αγώνα Ανατολής – Δύσης, θα πραγματοποιηθούν διαγωνισμοί, βραβεύσεις και θα κληρωθούν πλούσια δώρα, ετοιμάζοντας παράλληλα πολλές εκπλήξεις.

Δυνατή μάχη με τον Κινέζο πρωταθλητή Han Wenbao

Στην Κίνα ο Φασομυτάκης για το Glory of Heroes Έναν από τους πιο ταλαντούχους μαχητές του Γιάννη Θεοφάνους επέλεξε ο Στέλιος Πολίτης για την διοργάνωση Glory of Heroes στην Κίνα, για να αντιμετωπίσει τον Κινέζο πρωταθλητή, Han Wenbao. Αναλυτικά η ανακοίνωση γι’αυτή

την σπουδαία ευκαιρία: «Ένας πολύ σημαντικός αγώνας στο Glory of Heroes στο Πεκίνο στις 26 Μαΐου, είναι αυτός που ανακοινώνουμε σήμερα από την Ουκρανία για τον Κωστή Φασομυτάκη αθλητή του Γιάννη Θεοφάνους. Ο αντίπαλος είναι ο Κινέζος πρωταθλητής Han Wenbao και θα είναι στη main card της πολύ μεγάλης διοργάνωσης στα 67 κιλά . Η ευκαιρία τεράστια για τον αθλητή μας που θα αγωνιστεί σε μια διοργάνωση με μεγάλη τηλεοπτική προβολή και σίγουρα αποτελεί την μεγαλύτερη πρόκληση της ως τώρα καριέρας του . Άλλωστε είχαμε ανακοινώσει και προετοιμάσει το Ελληνικό κοινό για την μεγάλη μας συνεργασία με τους Κινέζους στο Gods of War . Καλή επιτυχία».

Χάλκινο μετάλλιο για Διευθυντή Λυκείου στο Taekwondo! ην 3η ΘΕΣΗ – Χάλκινο μετάλλιο στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Taekwondo (ITF), βετεράνων στην κατηγορία Gold, 3 dan στα tul, που διεξήχθη στο Ταλίν της Εσθονίας από 26 έως 29 Απριλίου 2018 ,κατέκτησε ο Βετεράνος αθλητής και Διευθυντής του Λυκείου Μοχού κ. Πυνηρτζής Γιώργος. Η Εθνική Ομάδα της Ελλάδας κατέλαβε την 3η θέση στη γενική κατάταξη της βαθμολογίας μεταξύ 33 χωρών (συμμετείχαν περισσότεροι από 1200 αθλητές). Στους αγώνες έλαβαν μέρος 9 προεπιλεγμένοι βετεράνοι, οι οποίοι κατέκτησαν 13 μετάλλια και την 3η θέση στην κατηγορία τους, αποσπώντας το κύπελλο για τη θέση τους αυτή. Στους αγώνες, επίσης, συμμετείχε και ο Τζανίδης Ανδρέας (πρώην μαθητής του, στο ΓΕΛ Γουβών), ο οποίος κατέλαβε την 1η θέση- χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία 3 dan στα tul των εφήβων και 3η θέση –χάλκινο μετάλλιο στο ομαδικό αγώνισμα Self Defense Junior. Επίσης, από τον ίδιο σύλλογο από την Κρήτη αγωνίστηκαν ο κ. Γραφανάκης Ευστάθιος, ο οποίος κατέλαβε την 3η θέση – χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία 1 dan στα tul βετεράνων και ο κ. Γεροντής Ιωάννης, ο οποίος κατέλαβε την 3η θέση – χάλκινο μετάλλιο στο αγώνισμα των ομαδικών θραύσεων (6 dan). Καθ’ όλη την διάρκεια της προετοιμασίας των αθλητών, ο κ. Γεροντής Ιωάννης, δάσκαλος του taekwondo και του Kick Boxing, προετοίμαζε και προπονούσε τους παραπάνω αθλητές στο τεχνικό μέρος του κάθε αθλήματος με σύνεση, υπομονή και επιμονή. Οι ανωτέρω αθλητές θα συμμετέχουν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Taekwondo (ITF), που θα διεξαχθεί τον Αύγουστο του 2018 στη πόλη Μινσκ της Λευκορωσίας.


56

ΚΛΙΚ

Επιμέλεια: Ζωγραφάκης Στέλιος - Φραγκιαδάκης Γιάννης

1.750… και βάλε Γύρω στα 1.750 (…και βάλε) υπολογίζονται τα είδη και υποείδη φυτών που βγάζει η κρητική γη -όσα αντέχουν τέλος πάντων από τις σιαγόνες των αιγοπροβάτων, τις ρόδες των αγροτικών, τα φυτοφάρμακα και άλλες, χωρίς μέτρο, ανθρώπινες παρεμβάσεις- και για να γίνει κατανοητό το μέγεθος, ας σημειώσουμε για μια ακόμα φορά πως κοτζάμ Αγγλία (35 φορές μεγαλύτερη από το νησί μας) έχει 1.450 φυτά. Ο πλούτος της χλωρίδας της Κρήτης , όπως έχει πολλάκις γραφτεί, δεν αποτυπώνεται μόνο στον συνολικό αριθμό των φυτών, αλλά και στον αριθμό των ειδών που φυτρώνουν μόνο εδώ και πουθενά αλλού στον κόσμο. Στην Κρήτη, ο αριθμός αυτός είναι περίπου 160 είδη και υποείδη, δηλαδή το 9% των ειδών χλωρίδας είναι μοναδικά. Με τόσα πολλά μικρά & μεγάλα φυτά, είναι λογικό να μην τα γνωρίζουμε όλα με το ονοματάκι τους. Καλή ώρα το εικονιζόμενο άνθος. Μήπως εσείς ξέρετε πως ονομάζεται;

Άρμα οφθαλμών Σαν εικόνα βγαλμένη από αρματοδρομίες άλλων εποχών, ο εικονιζόμενος κύριος έκλεψε εύκολα την παράσταση, «άμα τη εμφανίσει», στους 17ους Ιππικούς Αγώνες του Δήμου Φαιστού που πραγματοποιήθηκαν κοντά στο Φράγμα της Φανερωμένης. Ο κ. Νίκος Φραντζεσκάκης, μαζί με την 15χρονη «Γεωργία», όπως ονομάζεται το τετράποδο, διένυσε αρκετές φορές τον αγωνιστικό χώρο πριν το ξεκίνημα των αγώνων, αποτελώντας το επίκεντρο εστίασης των οφθαλμών των θεατών, και τα κινητά … πήραν φωτιά να απαθανατίζουν το ιδιαίτερο αυτό θέαμα. Αρματοδρομίες τελέστηκαν πρώτη φορά στην Αρχαία Ελλάδα το 680 π.Χ. όταν η διάρκεια των Ολυμπιακών αγώνων επιμηκύνθηκε για να υπάρξει χρόνος για την τέλεση νέων αγωνισμάτων. Αξίζει να σημειωθεί πως νικητές δεν θεωρούνταν οι ιππείς ή οι οδηγοί των αρμάτων (ηνίοχοι) αλλά οι ιδιοκτήτες τους (ιππότροφοι), οι οποίοι ήταν και αυτοί που στεφανώνονταν.

Για τα πανηγύρια Το υπερφορτωμένο (έως «δεν πάει άλλο») εικονιζόμενο όχημα είναι για τα πανηγύριακυριολεκτικά όμως αφού η πραμάτεια του προορίζεται για ανάλογες εκδηλώσεις -και όχι μόνο βεβαίως- που λαμβάνουν χώρα ανά την χώρα, της Κρήτης συμπεριλαμβανομένης, άλλωστε στα μέρη μας το απαθανατίσαμε, παραμονές θρησκευτικής εορτής. Το αξιοσημείωτο είναι πως, όπως διακρίνει κανείς δεξιά στη φωτογραφία, από το όχημα –που την έχει αράξει στον ασκιανό ενός λιόδεντρου- έχουν ήδη ξεφορτωθεί αρκετές κούτες με εμπόρευμα (κυρίως παιχνίδια & διάφορα είδη σπιτιού) και παρόλα αυτά το όχημα παραμένει ασφυκτικά φορτωμένο! Εμείς μια απορία έχουμε να εκφράσουμε: Αν –ο μη γένοιτο- κλαπεί αυτό το αυτοκίνητο, ο ιδιοκτήτης του θα είναι σε θέση να απαριθμήσει λεπτομερώς, στις αρχές, πόσα και τι πράγματα ακριβώς βρισκόταν μέσα σε αυτό;

Φ 928  
Φ 928  
Advertisement