Page 1

Apollon

a p o o t n i op

s

L U K I O 2 0 1 6 -2 0 1 7


Sisällysluettelo Apollo ajassa mukana 3 Yhteystiedot 4

Arviointi 23 Lukion oppimäärän suorittaminen Kurssien arviointi Numeroarviointi ja suoritusmerkintä Merkinnät O (osallistunut) ja K (keskeytynyt) Kurssin itsenäinen suorittaminen Kurssin uusiminen Päättöarviointi

Yleiset yhteystiedot Ryhmänohjaajat lukuvuonna 2016-2017 Opettajat ja opetettavat aineet Muut toimihenkilöt

Lukuvuoden kalenteri

Työ- ja loma-ajat Jaksot ja lukion koeviikot Ylioppilaskirjoitusten aikataulu Syksyn 2016 ylioppilastutkinto Kevään 2017 ylioppilastutkinto Juhlat, tapahtumat ja vanhempainillat

Opiskelu lukiossa

8

Ylioppilastutkinto 25 Ylioppilastutkinnon kokeet ja niihin osallistuminen Abistatus

11

Muuta opiskeluun liittyvää 27

Viisijaksojärjestelmä ja koeviikko Poissaolot ja myöhästymiset Wilma yhteydenpidossa ja tiedotuksessa (wilma.edu.hel.fi) Oppituntien alkamisajat Tietoverkkotunnukset ja tietokoneen käyttö opiskelussa Yhteistyöprojektit, opintokäynnit ja työelämään tutustuminen Lukiolaisten opiskelijaliput Maksut Opiskelijakunnan toiminta Lukion tuntijako ryhmillä 15ab, 14ab ja 13a Lukion tuntijako (LOPS2016) ryhmillä 16ab

Opintojen ohjaus ja tuki Opintojen ohjaus Tutortoiminta Kuraattori- ja psykologipalvelut Kouluterveydenhuolto

Päätoimittaja: Hilla Etelämäki Toimittaja: Riitta Korkeela Graafinen suunnittelu: Hanna Azevedo Kannen kuva: Opiskelijatyö 2016

Kansliassa, opettajainhuoneessa ja kouluisännän työtilassa asioiminen Oppilaskaapit Opiskelijaravintola

Apollon Helmen ruokalista 28 Apollon järjestyssäänöt 30 Koulun toimintamalli päihdeasioissa

Toiminta-ajatus ja arvot

31

Apollon Yhteiskoulun toiminta-ajatus Apollon Yhteiskoulun arvot Apollon Yhteiskoulun kannatusyhdistys ry

20

2


Apollo ajassa mukana Koulumaailma digitalisoituu myös peruskoulun puolella. Tieto- ja viestintätekniikka ovat merkittävässä roolissa uudessa perusopetuksen opetussuunnitelmassa. Tämä tuo haasteita – tarvitaan toimivia laitteita ja mikä tärkeintä oikeanlaista pedagogiikkaa. Meidän koulun aikuisten tehtävänä on kehittää opetusta niin, että hyödynnämme tietoja viestintäteknikkaa pedagogiikka edellä. Onneksi säilyy myös paljon vanhaa ja perinteistä apollolaisuutta. Jatkamme valmistautumista vuonna 2019 lähestyviin satavuotisjuhliin. Alkavan lukuvuoden teema, Apollo 1960- ja 1970-luvuilla, johdattelee ajatuksiamme koulumme historiaan. Marraskuun Apollopäivässä luotamme edelleen vuorovaikutuksen ja ilmaisun voimaan: musiikki, kuvataide ja ilmaisutaito näkyvät ja kuuluvat. Jatkamme yhteistyötä myös koulumme ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Ovet ovat avoinna kansainvälisille vieraille.

Apollon Yhteiskoulu kuin myös koko yhteiskunta muuttuu. Osa koulumaailman muutoksista on valtakunnallisia ja osa ihan meidän koulun omia. Lukuvuoden alussa koulupäivämme rytmi tulee muuttumaan. Pääosin oppitunnit ovat 75 minuutin mittaisia. Pidemmät oppitunnit antavat aikaa opiskelulle sekä mahdollistavat monipuoliset opetus- ja oppimismenetelmät. Välituntien määrä vähenee, mutta tilalle tulee puolen tunnin välitunti, joka tukee koulumme yhteisöllistä toimintakulttuuria. Välitunneille tulee ohjattua toimintaa Liikkuvan Apollon hengessä. Myös koulumme nuorilla on tärkeä rooli toiminnan onnistumisessa. Lukion 1. vuoden opiskelijat opiskelevat uuden opetussuunnitelman mukaisesti. Kokonaisuudessaan opetussuunnitelma muuttuu aika vähän, mutta yhtenä isona muutoksena tulee matematiikan yhteinen kurssi. Lukio-opiskelua tulee muuttamaan sähköiset ylioppilaskirjoitukset, jotka otetaan käyttöön porrastetusti. Syksyllä meillä Apollossa sähköisiä ylioppilaskirjoituksia kirjoitetaan maantieteessä ja filosofiassa. Nykyajan lukio-opiskelu edellyttää oman kannettavan tietokoneen käyttöä. Tämä tarkoittaa sitä, että kesän aikana olemme lisänneet latauspisteitä – vihreät pistorasiat auttavat akkujen lataamisessa.

Toivotan kaikille antoisaa ja innostavaa lukuvuotta perinteitä arvostavassa, tulevaisuuteen suuntaavassa Apollossa.

Hilla Etelämäki rehtori

W W W. A P O L LO N Y H T E I S KOU LU.FI 3


Yhteystiedot Yleiset yhteystiedot Koulun muut puhelinnumerot

Osoite Arentipolku 1, 00410 Helsinki

Opettajainhuone

Rehtori

040-455 9088, 09- 43667 813

Hilla Etelämäki, hilla.etelamaki@ayk.fi, puh. 040-8274585, 09-43667810

Erityisopetus Maija Koski 040-455 9085

Apulaisrehtori, lukio ja yläkoulu Riitta Korkeela, riitta.korkeela@ayk.fi, 040-4554 758

Kouluisäntä Jori Nummela

Apulaisrehtori, yläkoulu ja lukio

Erityisopetus

Elina Seppälä, elina.seppala@ayk.fi, 040-4559 086

Elina Seppälä 040-455 9086

Lukion opinto-ohjaaja

Kanslia

040-455 9075

koulusihteeri Riitta Douhaniaris, 09-4366 7811, 040-4559 082

Erityisopetus

Faksi

Perusop. oppilaanohjaaja

040-455 9078

Lea Aintila 040-455 9097

09-43667 833

040-455 9084

Erityisopetus

Koulun ylläpitäjä on Apollon Yhteiskoulun Kannatusyhdistys ry.

Annette Paavola 040-455 9076

Koulukuraattori

Hallituksen puheenjohtaja

040-455 9077

Riitta-Maija Vesanen, puh. 050-3409 220

Tekninen työ 040-455 9089

Apollon Yhteiskoulun johtokunnan puheenjohtaja

Koulupsykologi ( ma, ti, pe) 040-455 9087

Heli Kärkkäinen, puh. 041-5059 985.

Opiskelija-ravintola 040-455 9079

Koulu toimii Malminkartanossa vuonna 1985 valmistuneessa koulutalossa.

Kouluterveydenhoitaja 050 310 5623

Kotitalous 040-455 9083

Iltavahtimestari 040-827 4646

4


Ryhmänohjaajat lukuvuonna 2016-2017 16a 16b 15a 15b 14a 14b 13a

Veera Harjupatana Kirsi Savela Jussi Kaskinen Riitta Lepänaho Mari Eerolainen Maija-Liisa Tervomaa Alex Aissaoui

5


Opettajat ja opetettavat aineet Etelämäki Hilla

Kaskinen Jussi

rehtori, matematiikka

lukion ja peruskoulun äidinkieli ja ilmaisutaito

Korkeela Riitta apulaisrehtori, lukion matematiikka ja tietotekniikka

Ketroussi Nacera

Seppälä Elina

Kokko Minna

apulaisrehtori, peruskoulun erityisluokanopettaja

peruskoulun ja lukion kuvataide, tiedotusvastaava

Aintila Lea

Koski Maija

peruskoulun laaja-alainen erityisopetus

Aissaoui Alex

peruskoulun erityisluokanopettaja, lukion Lue-kurssi

lukion historia ja yhteiskuntaoppi

Lampila Leena

Auvinen Päivi peruskoulun ja lukion ruotsin kieli

peruskoulun englannin, ranskan ja saksan kieli

Azevedo Hanna

Lepänaho Riitta

peruskoulun ja lukion musiikki

peruskoulun ja lukion kuvataide, pk:n tekstiilityö, pk:n oppilaskunnan ohjaaja

lukion fysiikka, kemia ja matematiikka, lukion opiskelijakunnan ohjaaja

Eerolainen Mari

Mononen Petri peruskoulun ja lukion liikunta, lukion terveystieto

lukion englannin kieli

Grön Tarja

Niskanen Elina

peruskoulun ja lukion kotitalous

peruskoulun ja lukion äidinkieli ja ilmaisutaito, toimivapaalla

Harju Timo peruskoulun ja lukion ortodoksiuskonto

Oksanen Reetta

Harjupatana Veera peruskoulun ja lukion englannin kieli

peruskoulun uskonto, historia, tukioppilaiden ohjaaja

Helki Erno

Paavola Annette

laaja-alainen erityisopetus

Jaatinen Kati

lukion ja pk:n erityisopettaja, lukion suomi toisena kielenä

peruskoulun ja lukion äidinkieli

Peltonen Soile

Kangas Sini

peruskoulun historia ja yhteiskuntaoppi

lukion historia ja yhteiskuntaoppi, toimivapaalla

Pietarinen Heikki peruskoulun käsityö, peruskoulun ja lukion elämänkatsomustieto

Karhulahti-Heinonen Maria lukion liikunta, peruskoulun liikunta ja terveystieto

Punto Merja peruskoulun matematiikka ja fysiikka

Karppelin Jaakko peruskoulun ja lukion matematiikka 6


Muut toimihenkilöt Päivinen Marja-Liisa

Koulusihteeri

peruskoulun kemia, lukion ja peruskoulun kotitalous

Douhaniaris Riitta

Saarela Anna

Verdiyeva Ulfat

Koulunkäynninohjaaja

peruskoulun äidinkieli ja ilmaisutaito , lukion suomi toisena kielenä

Koulupsykologi

Savela Kirsi

Koulukuraattori

Reinilä-Haikonen Eeva

lukion ruotsin kieli

Pennanen Aija

Savolainen Laura

Terveydenhoitaja

lukion opinto-ohjaaja, tutorohjaaja

Piekkari Riitta

Tervomaa Maija-Liisa

Talous- ja palkkahallinto

lukion uskonto, psykologia ja filosofia

Norlic Oy

Uusimäki Maria

Kouluruokala

peruskoulun ja lukion matematiikka

Emäntä Ehtamo Kirsi

Wainio Elina

Keittiöapulaiset

peruskoulun ruotsin kieli

Laakkonen Satu Johansson Joni Palmroos Rosita

Valkama Kari peruskoulun ja lukion matematiikka ja tietotekniikka, IT-tuki

Kouluisäntä

Valtonen Henna

Nummela Jori

peruskoulun oppilaanohjaus

Iltavahtimestari

Wallinmaa Leo

Ntouchaniaris Nikolaos

lukion biologia ja maantiede

Siivous

Wanhalinna Outi

Aton Oy

peruskoulun biologia ja maantiede

Verdiyeva Ulfat peruskoulun ja lukion islamin uskonto

7


Lukuvuoden kalenteri

Työ- ja loma-ajat Syyslukukausi to 11.8. – ke 21.12.2016 Syysloma ma 17.10. – su 23.10.2016 Joululoma to 22.12.2016 – su 8.1.2017 Kevätlukukausi ma 9.1. – la 3.6.2017 Talviloma ma 20.2. – su 26.2.2017 Koulupäiviä la 3.9.2016, la 19.11.2016 Vapaapäivä to 13.4.2017

Jaksot ja lukion koeviikot JAKSOT

KOEVIIKKO

KOKEENPALAUTUS

UUSINTAKOE

1.

to 11.8.- pe 30.9.

to 22. – pe 30.9.

to 6.10.

ti 25.10.

2.

ma 3.10.-ma 28.11.

ma 21.-ma 28.11.

pe 2.12.

ti 13.12.

3.

ti 29.11.-ma 6.2.

pe 27.1.-ma 6.2.

ma 13.2.

ti 28.2.

4.

ti 7.2.- ke 5.4.

ti 28.3. - ke 5.4.

ke 12.4.

ti 25.4.

5.

to 6.4. – la 3.6.

ti 23.5.-to 1.6.

pe 2.6.

elokuussa 2017

8

KOROTUSKUULUSTELU

ma 29.8.

ma 23.1.


Ylioppilaskirjoitusten aikataulu HUOM: Kuunteluiden on päästävä alkamaan klo 8.30, joten paikalla on oltava viimeistään klo 8.15! Kirjalliset kokeet alkavat klo 9.00 ja paikalla on oltava viimeistään klo 8.40. Kuuntelupäivinä 12.9., 13.9., 13.2. ja 14.2. muilla kuin kuunteluun osallistuvilla koulu alkaa klo 10.45

Syksyn 2016 ylioppilastutkinto Kuullun ymmärtämiskokeet ma 12.9. englannin kieli, pitkä oppimäärä klo 8.30 ti 13.9. ruotsin kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä klo 8.30 ke 14.9. englannin kieli, lyhyt oppimäärä klo 13.00

Kirjalliset kokeet pe 16.9. ma 19.9. ke 21.9. pe 23.9. ma 26.9. ke 28.9. pe 30.9.

äidinkieli, tekstitaidon koe uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede (sähköinen koe), terveystieto englannin kieli, pitkä oppimäärä toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä äidinkielen esseekoe, suomi toisena kielenä -koe matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä psykologia, filosofia (sähköinen koe), historia, fysiikka, biologia

Kevään 2017 ylioppilastutkinto Kirjallinen koe pe 10.2. äidinkieli, tekstitaidon koe

Kuullun ymmärtämiskokeet ma 13.2. ruotsin kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä klo 8.30 ti 14.2. englannin kieli, pitkä oppimäärä klo 8.30 ke 15.2. vieras kieli, lyhyt oppimäärä klo 8.30

Kirjalliset kokeet ma 13.3. äidinkielen esseekoe, suomi toisena kielenä -koe ke 15.3. psykologia (sähköinen koe), filosofia (sähköinen koe), historia, fysiikka, biologia pe 17.3. englannin kieli, pitkä oppimäärä ma 20.3. ruotsin kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä ke 22.3. matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä pe 24.3. uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi (sähköinen koe), kemia, maantiede (sähköinen koe), terveystieto ma 27.3. saksa (sähköinen koe)

9


Juhlat, tapahtumat ja vanhempainillat Syyslukukausi 2016 to 11.8. – ke 21.12.2016 to 18.8. la 3.9. ti 6.9. ke 7.9. ma 12.9. to 10.11. pe 11.11. la 19.11. pe 25.11. ke 30.11. ma 5.12. ti 13.12. to 15.12. pe 16.12. ke 21.12.

16 ab:n vanhempainilta klo 18.30 koko koulun liikuntapäivä valokuvaus yo-info kirjoituskäytänteistä yo-kirjoitukset alkavat englannin kuuntelulla klo 8.30 SPR:n Nenäpäivä päivätyökeräys opiskelijakuntien valitsemiin kohteisiin (taksvärkkipäivä) Apollo-päivä klo 9-13 ja Vanhempainmessut: Apollo 1960-70-luvuilla adventtipäivänavaus salissa klo 9.00 Studia-messut Messukeskuksessa lukion 3. vuoden opiskelijoille itsenäisyyspäiväjuhla ja syksyn lakkiaiset klo 12.30 Lucia-aamunavaus salissa klo 9.00 puurojuhla lukion ykkösille ja 9.-luokkalaisille ( järj. opiskelijakunta) jouluun hiljentyminen, joulukirkko klo 13 joulujuhla koko koululle klo 9, joulupuuro

Kevätlukukausi 2017 ma 9.1. – la 3.6.2017 pe 10.2. to 16.2. pe 17.2. pe 17.2. to 2.3. to 20.4. ke 26.4. pe 2.6. la 3.6.

kevään yo-kirjoitukset alkavat tekstitaidon kokeella penkinpainajaiset vanhojen päivä ja wanhat tanssit Wanhat tanssit iltapäivällä vanhemmille ja omaisille 16ab:n ryhmänohjausilta klo 17.30 infoilta yo-kirjoituksista vanhemmille ja opiskelijoille klo 17.30 kulttuuripäivä lukion kokeidenpalautuspäivä, yläkoulun retkipäivä lukuvuoden päättäjäiset: yläkoulu klo 8.30, lukio klo 10.30

Ennen vanhempaintilaisuuksia on tarjolla kahvia ja teetä.

Avoimet ovet lukioon tutustuville Lukioon tutustuvien avoimet ovet ovat ke 25.1.2017 klo 10 – 12 ja ti 7.2.2017 klo 10 – 12. Infotuokio Apollon lukiosta huoltajille pidetään ke 25.1.2017 klo 17.30.

APOLLONYHTEISKOULU.FI

Apollon Yhteiskoulun kotisivuilta löytyvät ajankohtaisimmat tiedot ja lisäykset lukuvuoden kalenteriin. Lisäksi sieltä löytyvät koulun yhteystiedot, kurssien sisällöt sekä yhteistyöprojektit ja kansainväliset kontaktit. Sivustolla on myös linkki wilma -järjestelmään sekä Fronter- ja Google-oppimisymäristöihin.

10


Opiskelu lukiossa Jos sinulla on pidennetty koeaika, olet kokeessa vähintään kaksi tuntia. Jos et pääse kokeeseen sairauden tai esim. liikenne-esteen vuoksi, on sinun tai huoltajasi ilmoitettava siitä viipymättä ryhmänohjaajallesi tai aineenopettajalle. Mikäli et ilmoita poissaolostasi, sinulla on jäljellä vain yksi uusintamahdollisuus kurssikokeen suorittamiseen. Koeviikon suorituksia tukee parhaiten keskittynyt oppituntityöskentely ja säännöllinen kotitehtävien tekeminen. Opettele laatimaan koeviikolle opiskeluaikataulu, jonka mukaisesti valmistaudut kokeisiin. Koeviikon aikataulu julkistetaan koulun nettisivulla ja wilmassa, joten voit käyttää sitä apuna suunnittelussa.

Lukion oppimäärä muodostuu vähintään 75 kurssista, joista pakollisia on 47 – 52, riippuen matematiikan ja toisen kotimaisen kielen oppimäärästä. Loput syventäviä kursseja, jotka liittyvät kiinteästi oppiaineeseen tai soveltavia kursseja. Suoritat lukion oppimäärän kolmessa vuodessa siten, että ensimmäisenä ja toisena vuonna kumpanakin suoritat n. 30 kurssia ja kolmannelle vuodelle jää 15 kurssia. Enemmänkin kursseja voit suorittaa. Lukiossa etenemistahti on tiiviimpi kuin yläkoulussa. Siksi jokainen oppitunti on tärkeä ennen kaikkea osaamisesi kartuttamiseksi ja kotona tehtävän työn pohjaksi. Myös arvioinnissa tuntityöskentely otetaan huomioon. Pääsääntöisesti kurssit suoritetaan yhden jakson aikana, jolloin 75-minuuttisia oppitunteja on viikon aikana kolme. Eräät taito- ja taideaineiden kurssit tai opintokäyntejä sisältävät kurssit on jaettu kahdelle jaksolle (esim. liikunta, kestävä kehitys).

Poissaolot ja myöhästymiset Opiskeluun on osallistuttava säännöllisesti ja kaikki poissaolot on selvitettävä, samoin poissaolot koulun yhteisistä tilaisuuksista. Jo kolmen päivän poissaolo voi aiheuttaa jonkin aineen kohdalla koko viikon oppituntien menetyksen, joten sinun on varauduttava vastaavaan työmäärään kotona työpöytäsi ääressä. Jos olet poissa kurssilta enemmän kuin neljä oppituntia, kurssin suorittaminen keskeytyy ja kurssista tulee merkintä K. Muista tuoda lääkärintodistus, jos joudut olemaan pitkään poissa sairauden takia. Tällaisessa tapauksessa voit myös yrittää suorittaa alkamasi kurssin itsenäisesti keskusteltuasi asiasta opettajan ja opinto-ohjaajan kanssa. Jos tiedät poissaolosi ennakolta, sinun on anottava lupa siihen koulun nettisivulta tulostettavaan lomakkeeseen huoltajan allekirjoittamana. Keräät opettajilta lomakkeeseen kunkin oppiaineen tehtävät, jotka mahdollisen loman aikana on suoritettava ja palautat

Viisijaksojärjestelmä ja koeviikko Koulumme lukuvuosi on jaettu viiteen jaksoon, jotka ovat 37 – 38 työpäivän mittaisia. Jakson vaihtuessa lukujärjestys vaihtuu. Kunkin jakson päätteeksi on koeviikko, jonka aikana on koe kustakin jakson aikana päättyneestä kurssista. Poikkeuksena ovat eräät taito- ja taideaineiden kurssit. Kutakin koetta edeltävänä päivänä opettaja voi pitää koeharjoituksen, ”preppauksen”. Yleensä koeharjoitukset alkavat klo 12.30. Koetilaisuudet alkavat klo 8.30 orientaatiolla, joka kuuluu koeaikaan. Tämän jälkeen koe alkaa n. klo 9.00 ja päättyy klo 12.00. Jos saat kokeen valmiiksi aiemmin, voit poistua aikaisintaan klo 10.30. Ruokailu alkaa vasta klo 11.30.

11


sen ryhmänohjaajallesi. Luvan enintään kolmen päivän poissaoloon myöntää ryhmänohjaaja, sitä pidempiin lomiin apulaisrehtori tai rehtori. Lomien pitämistä kesken lukuvuoden ei suositella vaan ne tulisi ajoittaa koulun loma-aikoihin. Oppitunneille on saavuttava ajoissa, myöhästyneenä jäät oven ulkopuolelle. Erityisesti niinä aamuina, kun sinulla on koe tai yo-kirjoitus tai keli on huono, varaa matkaan riittävästi aikaa. Opiskelija voidaan katsoa eronneeksi, jos hän ilman pätevää syytä on poissa opetuksesta suuren osan jaksosta.

Wilma yhteydenpidossa ja tiedotuksessa (wilma.edu. hel.fi) Poissaolomerkintöjä, myöhästymisiä ja yhteydenpitoa kodin ja koulun välillä hoidetaan wilma -järjestelmän välityksellä. Opettajat merkitsevät poissaolot ja myöhästymiset järjestelmään niin pian kuin mahdollista. Huoltaja tai täysi-ikäinen opiskelija merkitsee näihin selvitykset. Opiskelijan tai huoltajan merkitsemät tuntimerkinnät näkyvät vain ryhmänohjaajalle. Tiedot, jotka halutaan kohdistaa nimenomaan aineenopettajalle, kannattaa lähettää hänelle käyttäen wilman pikaviestitoimintoa. Kaikki opiskelijat saavat henkilökohtaisen wilma-tunnuksen. Alaikäisten huoltajat saavat avainkoodin wilma-tunnuksen tekoon. Huoltajalla on oltava sähköpostiosoite, koska se toimii hänen käyttäjätunnuksenaan wilmassa. Lukion aloittavien opiskelijoiden vanhemmille avainkoodit ohjeineen lähetetään sen jälkeen, kun opiskelijatietolomakkeet on palautettu koululle. Merkittävä osa koulun tiedotuksesta tapahtuu wilman kautta. Viestien lisäksi wilmassa on tiedotteita lähiaikojen tapahtumista. Lue wilmaa päivittäin. Jos kadotat tunnuksesi, ota yhteys kansliaan ja pyydä vaihtamaan tunnuksesi.

12


Oppituntien alkamisajat PÄIVÄRYTMI LUKIOSSA MA

TI

KE

TO

PE

1

5

3

2

4

8.10 –8.55 9.00 – 10.15 10.15 – 10.30

RYHMÄNOHJAUS RO:N ILMOITTAMANA PÄIVÄNÄ

10.30 – 10.45

VÄLITUNTI

10.45 – 12.00

2

6

3

2

3

2

5

6

5

5

6

5

4

7

VÄLITUNTI

13.45 – 14.00 14.00 – 15.15

1

RUOKA LUKIO

12.45 – 13.05 13.05 – 13.45

3

LUKIO VÄLITUNTI

12.00 – 12.10 12.10 – 12.45

1

6

4

7 7

15.15 – 15.30

13

7


Tietoverkkotunnukset ja tietokoneen käyttö opiskelussa

Opinto-ohjauksen toisen kurssin Jatko-opinnot ja työelämä tavoitteena on perehdyttää opiskelijaa Suomen koulutusjärjestelmään ja työelämään esimerkiksi erilaisten vierailujen avulla. Kestävän kehityksen kurssilla vieraillaan yritysten lisäksi yliopiston eri ainelaitoksilla. Kaupunkihistorian kurssilla vieraillaan kotimaan lisäksi mahdollisesti ulkomailla. Eri oppiaineissa tehdään runsaasti opintokäyntejä. Esimerkiksi Suomen historian kurssien yhteydessä käydään Kansallismuseossa, Sotamuseossa tai Kaupunginmuseossa. Lakitiedon kurssiin kuuluu aamupäivä Käräjäoikeudessa oikeudenistuntoa seuraten. Kuvataiteen kursseilla tehdään näyttelykäyntejä mm. Suomen Valokuvataiteen museoon, Nykytaiteen museoon Kiasmaan sekä Helsingin Kaupungin Taidemuseoon. Kolmannen vuoden opiskelijat vierailevat loppusyksyllä Studia-messuilla, joissa eri koulutusalat esittelevät toimintaansa.

Kaikille lukion opiskelijoille on varattu tietoverkkotunnus. Aloittava opiskelija saa ryhmänohjaajaltaan sitoumuslomakkeen, jossa hän sitoutuu tietoverkon käyttösääntöihin ja johon alaikäiseltä vaaditaan huoltajan allekirjoitus. Tunnus on välttämätön internetin käyttämiseksi koulussa. Samalla tunnuksella pääset myös käyttämään koulun langatonta verkkoa opiskelutehtäviisi. Saat tunnukset myös Google-oppimisympäristöön, josta löytyy eri oppiaineiden opiskelumateriaaleja ja tehtäviä. Syksyllä 2016 lukio-opintonsa aloittavan opiskelijan on hankittava kannettava tietokone. Myös muille lukiolaisille kannettavaa tietokonetta suositellaan vahvasti. Koneessa on oltava riittävä akunkesto, koska joudut käyttämään sitä sähköisissä kokeissa ja ylioppilaskirjoituksissa. Laiteohjeet voit varmistaa ylioppilastutkintolautakunnan nettisivulta ylioppilastutkinto.fi. Käytät tietokonetta opiskelussasi myös tiedonhakuun, muistiinpanojen tekemiseen ja digitaalisten oppimateriaalien lukemiseen. Kannettava tietokone on pidettävä mukana koeviikon sähköisissä kokeissa.

Lukiolaisten opiskelijaliput Alle 17-vuotiaat opiskelijat kulkevat YTV-alueella lastenlipulla. 17 vuotta täyttänyt saa opiskelijalipun, kun täyttää koulun kansliasta saatavan tai HSL:n nettisivuilta tulostettavan lomakkeen, johon tulee koulun leima. Täytetty lomake viedään HSL:n toimistoon, jossa esitetään myös henkilötodistus. Matkahuolto ja VR myöntävät opiskelija-alennuksia pidemmille matkoille. Lisätietoja saa koulun kansliasta.

Yhteistyöprojektit, opintokäynnit ja työelämään tutustuminen Lukiomme tekee yhteistyötä eri kouluasteiden sekä yritysten kanssa. Korkea-asteen yhteistyökumppaneita ovat esimerkiksi Aalto-yliopisto ja Laurea-ammattikorkeakoulu. MTK:n (Maa- ja metsätaloustuottajien keskusliitto) kanssa tehdään biotalousstrategiaan liittyvää yhteistyötä, jossa koulumme keittiö ja opetuskeittiö ovat mukana. Yhteistyön puitteissa tutustutaan myös etujärjestöasioihin sekä tehdään opintokäyntejä esim. Valiolle tai maatiloille.

Maksut Apollon Yhteiskoulun lukiossa opiskelu on maksutonta. Opiskelija on kuitenkin velvollinen itse hankkimaan opiskeluvälineensä. Siksi koulu perii annetuista opiskeluvälineistä (koepaperit, monisteet, kuvataiteen pakollisen kurssin välineet) maksun, joka peritään lukion

14


aloittavilta opiskelijoilta 50€ suuruisena. Maksu kattaa kolme opiskeluvuotta. Neljännen vuoden opiskelijoilta peritään tarvikemaksua 20€. Lukion opiskelijoiden on varauduttava omaa opiskeluohjelmaa suunnitellessaan myös seuraaviin maksuihin:

lisuus vaikuttaa koulun toimintaan ja opetussuunnitelmiin. Opiskelijakunnan hallitus kokoontuu säännöllisesti ja huolehtii mm. vuotuisen päivätyökeräyksen järjestelyistä ja on mukana suunnittelemassa koulun arkea ja juhlia. Keväisin opiskelijakunta järjestää yhdessä yläkoulun oppilaskunnan kanssa oppilaskuntien toimintailtapäivän. Opiskelijakunnalla on oma budjetti, jonka avulla on lisätty koulutilojen viihtyisyyttä. Opiskelijakunnan puheenjohtajana toimii Jonne Rasa ja ohjaavana opettajana Riitta Lepänaho.

- voit suorittaa ajokortin edullisesti yhteistyökumppanimme autokoulussa. Lisätietoa löydät osoitteesta www. autokoulufinander.fi. Huomaa kuitenkin, että Apollossa järjestettäville liikennekasvatuskursseille järjestetään omat alkamisajat ja osallistujat saavat autokoulumaksunsa edullisemmin. - kotitalouskurssi: opiskelija maksaa käyttämänsä raaka-aineet ja materiaalit, n. 40€. - kuvataiteen maalauspaja-kurssi (KU6): kustannukset 10€. - kuvataidediplomin materiaalikustannukset - liikunta ja terveystieto: mahdolliset matkat ja sisäänpääsymaksut Lisäksi opiskelijan on maksettava eri oppiaineiden opintokäyntien matka- ja sisäänpääsykustannukset. Koulumme opiskelijaravintolassa tarjottava välipala on kaikille maksullista, samoin monisteiden ja tulosteiden ottaminen omiin tarkoituksiin sekä koulun puhelimen käyttö.

Opiskelijakunnan toiminta Jokainen lukiolainen kuuluu lukion opiskelijakuntaan. Opiskelijakunta valitsee hallituksen siten, että lukion aloittavilta luokilta valitaan kaksi edustajaa kummastakin ryhmästä ja he jatkavat tehtävässään lukion loppuun. Opiskelijakunnan hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, joka edustaa koko opiskelijakuntaa koulun johtokunnan kokouksissa vähintään kolmesti vuodessa. Opiskelijakunnan hallituksen ja puheenjohtajan välityksellä jokaisella lukiolaisella on mahdol-

15


Lukion tuntijako ryhmillä 15ab, 14ab ja 13a HUOM! Toteutuvat kurssit näkyvät vuosittaisesta kurssitarjottimesta.

16


lihavoitu

= pakollinen kurssi

ilman korostusta = valtakunnall. syvent채v채 kurssi varjostettu

= koulukohtainen syvent채v채 kurssi

kehystetty

=paikallinen soveltava kurssi

17


Lukion tuntijako (LOPS2016) ryhmillä 16ab

18


Paikallisia soveltavia kursseja (Huom: osa paikallisista soveltavista on oppiaineen yhteydessä)

Valtakunnallisia soveltavia kursseja: Taiteidenväliset kurssit (TA) ja lukiodiplomit (Mu, Ku, Li) Valtakunnallisia syventäviä, oppiaineiden välisiä kursseja: Teemaopinnot (TO) 1-3

lihavoitu

= pakollinen kurssi

ilman korostusta = valtakunnall. syventävä kurssi varjostettu

= koulukohtainen syventävä kurssi

kehystetty

=paikallinen soveltava kurssi

19


Opintojen ohjaus ja tuki Opintojen ohjaus

laatii lukioaikaisten erityisjärjestelyjen suunnitelmat niitä tarvitseville opiskelijoille. Aineenopettaja ohjaa opiskelijaa opettamansa aineen opiskelutaidoissa ja tukee opiskelijoiden jatko-opintovalmiutta ja työelämätuntemusta oman oppiaineensa osalta. Hän seuraa omassa oppiaineessaan opiskelun etenemistä ja kurssien kertymistä ja antaa perustellusta syystä tukiopetusta. Erityisopettaja ohjaa oppimisvaikeuksiin liittyvissä asioissa. Hän vastaa lukion ensimmäisen vuosikurssin lukiseulasta, Lue-kurssista ja lukitesteistä yhteistyössä opiskeluhuoltohenkilöstön kanssa. Yhdessä aineenopettajien kanssa hän laatii luki-lausuntoja yo-kirjoituksia ja lukioaikaisia erityisjärjestelyjä varten. Opiskelija on ohjauksessa aktiivinen ja osallistuva toimija.

Ohjaustoiminta tukee opiskelijaa lukio-opintojen eri vaiheissa sekä kehittää hänen valmiuksiaan tehdä koulutusta ja elämänuraa koskevia valintoja ja ratkaisuja. Lukion henkilöstö tukee opiskelua, hyvinvointia, kasvua ja kehitystä yhteistyössä huoltajien kanssa. Opiskelijoiden yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja toimijuutta kehitetään ja pidetään yllä lukio-opintojen ajan. Lukio-opiskelussa korostuu opiskelijan oma aktiivisuus vastuun ottamisesta ja kantamisesta. Opinto-ohjaajalla on päävastuu opinto-ohjauksen käytännön järjestämisestä sekä ohjauksen kokonaisuuden suunnittelusta ja toteutuksesta. Opinto-ohjausta annetaan opinto-ohjauksen kursseilla, henkilökohtaisesti ja pienryhmissä. Opinto-ohjaaja ohjaa opiskelijaa henkilökohtaisten opiskelusuunnitelmien laadinnassa sekä kurssivalintojen suunnittelussa ja tekemisessä. Opinto-ohjaaja tiedottaa ylioppilaskirjoituksiin liittyvistä aikatauluista ja sitova yo-ilmoittautuminen tehdään opinto-ohjaajan luona. Ryhmänohjaaja toimii opiskelijaryhmänsä lähiohjaajana. Hän tarkkailee opintojen etenemistä ja poissaoloja sekä pitää yhteyttä huoltajiin. Opintojen alkuvaiheessa hän tutustuttaa opiskelijan koulun käytänteisiin yhdessä tutoreiden ja opinto-ohjaajan kanssa sekä tapaa jokaisen opiskelijan henkilökohtaisesti. Ryhmänohjaaja myös auttaa opiskelijoita tutustumaan toisiinsa ja löytämään oman paikkansa ryhmässä. Viikoittaiset ryhmänohjaustuokiot sekä kussakin jaksossa pidettävät ryhmänohjaajantunnit ovat pakollinen osa opinto-ohjauksen kurssia. Yhteistyössä opinto-ohjaajan ja erityisopettajan kanssa ryhmänohjaaja

Tutortoiminta Tutor-opiskelijat ovat pääsääntöisesti toisen vuoden opiskelijoita ja toimivat aloittavien lukiolaisten vertaisohjaajina. He ottavat kesällä vastaan uudet lukiolaiset yhdessä opinto-ohjaajan kanssa. Syyslukukauden alussa tutorit ovat aktiivisesti mukana uusien opiskelijoiden ryhmäytystoiminnassa. Tutortuokioissa he auttavat omien kokemustensa ja koulutuksensa perusteella opiskelijoita lukio-opintoihin orientoitumisessa, koeviikkoihin valmistautumisessa sekä muissa opiskeluun liittyvissä asioissa. He toimivat myös koulun esittelijöinä vanhempainilloissa, avoimien ovien päivissä sekä muissa koulun yhteisissä tilaisuuksissa. omien asioiden hoidossa. Työ on luottamuksellista ja toteutuu prosessinomaisessa yhteistyössä

20


Kuraattorin työn tavoitteena on edistää nuoren sosiaalista ja psyykkistä hyvinvointia ja tukea myönteistä kehitystä. Työssä toimitaan vuorovaikutuksessa vanhempien, opettajien ja muiden nuoren tukiverkostoon kuuluvien kanssa. Työssä keskeistä on tarkastella ja etsiä riittävää tukea oppilaan onnistuneen koulutyön ja kasvun turvaamiseksi. Kuraattori työskentelee yhteistyössä muun koulun väen kanssa luokkatyöskentelynä esim. työrauha-asioissa ja kiusaamisen ehkäisemisessä. Kuraattori on tavattavissa koulupäivinä (ma-pe). Parhaiten tavoitat kuraattorin sopimalla ajan.

nuoren, vanhempien ja koulun väen kanssa. Psykologi työskentelee koululla maanantaisin, tiistaisin ja perjantaisin. Ajan voi varata käymällä työhuoneessa tai puhelimitse.

Kuraattori- ja psykologipalvelut Kuraattori- ja psykologipalvelut ovat osa uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain tarkoittamaa yksilökohtaista opiskeluhuoltoa sekä yksittäistä nuorta koskevaa monialaista opiskeluhuoltoa. Työn tavoitteena on seurata ja edistää nuoren kokonaisvaltaista kehitystä, oppimista ja hyvinvointia. Keskeisiä näkökulmia ovat varhaisen tuen turvaaminen ja ongelmien ennaltaehkäisy. Nuoren voimavarat ja tarpeet huomioidaan kokonaisvaltaisesti.

Aija Pennanen

040 4559077, aija.pennanen@apollonyhteiskoulu.fi

21


Psykologin työalueena on ihmisen käyttäytymisen tutkiminen. Käyttäytyminen heijastuu ihmisen mielen toiminnoissa. Näitä ilmiöitä kuunnellen, jäsentäen ja ymmärtäen psykologi tukee nuoren itsetuntemusta, psyykkistä ja sosiaalista kasvua, oppimista ja koulunkäyntiä. Keskiössä on nuoren osallisuus omien asioiden hoidossa. Työ on luottamuksellista ja toteutuu prosessinomaisessa yhteistyössä nuoren, vanhempien ja koulun väen kanssa. Psykologi työskentelee koululla maanantaisin, tiistaisin ja perjantaisin. Ajan voi varata käymällä työhuoneessa tai puhelimitse.

Eeva Reinilä-Haikonen

040 4559087, eeva.reinila-haikonen@apollonyhteiskoulu.fi

Kouluterveydenhuolto Kouluterveydenhoitaja on tavattavissa koululla kolmena päivänä viikossa. Muina aikoina oppilaat voivat kääntyä Malminkartanon terveysaseman puoleen, puhelin 09-310 48210. Terveydenhoitaja ja koululääkäri tekevät lukion opiskelijoille terveystarkastuksia, auttavat äkillisissä sairastapauksissa ja tapaturmissa ja ohjaavat tarvittaessa eteenpäin. Malminkartanon hammashoitolassa hoidetaan kaikkien helsinkiläisten perusopetuksen oppilaiden hampaat. Kouluterveydenhoitajan tavoittaa puhelinnumerosta 050 – 3105623. Huom! Tapaturmien sattuessa on hakeuduttava terveyskeskuksen kautta hoitoon. Oppilaiden vakuutukset eivät korvaa yksityisten lääkäriasemien antamaa hoitoa.

22


Arviointi Lukion oppimäärän suorittaminen

Ylioppilastodistuksen saamiseksi kurssit on suoritettava ylioppilastutkintolautakunnan määräämän aikataulun mukaisesti.

Opiskelijan on suoritettava lukion aikana vähintään 75 kurssia. Opetusta eri oppiaineissa sekä opinto-ohjausta annetaan keskimäärin 38 tuntia kestävinä kursseina. Opiskelija ei voi jälkikäteen poistaa arvioituja kurssejaan. Lukio-opinnot koostuvat oppiaineen pakollisista, valtakunnallisista syventävistä, koulukohtaisista syventävistä ja soveltavista kursseista. Koulukohtaiset syventävät kurssit ovat oppiaineen sisältöön läheisesti liittyviä, esim. kertaavia kursseja. Koulukohtaiset soveltavat kurssit ovat pääsääntöisesti käytännönläheisiä kursseja, jotka eivät suoranaisesti liity mihinkään oppiaineeseen. Opiskelijan on suoritettava vähintään 2/3 opinto-ohjelmansa mukaisista oppiaineen oppimäärän pakollisista ja valtakunnallisista syventävistä kursseista hyväksytysti. Tämä 2/3 lasketaan niistä pakollisista ja valta-kunnallisista syventävistä kursseista, jotka opiskelija on valinnut, mikäli niitä on vähintään kolme. Oppiaineeseen läheisesti liittyviä koulukohtaisia syventäviä ja soveltavia kurssisuorituksia voidaan pitää arvosanaan vaikuttavina korottavina osina kokonaisarvosanaa määritettäessä. Jos koulukohtaisen kurssin arvosana on 4, kurssia ei lasketa opiskelijan oppimäärään eli 75 kurssin kertymään. Opiskelijan opiskelemia pakollisia ja valtakunnallisia syventäviä kursseja, joista voi olla hylättyjä kurssi arvosanoja enintään: 1–2 kurssia 0 3–5 kurssia 1 6–8 kurssia 2 9 kurssia tai enemmän 3

Kurssien arviointi Opiskelijan arviointi on tarkoitettu opiskelijalle ja hänen huoltajilleen palautteeksi opintojen edistymisestä ja oppimistuloksista. Arvioinnin tarkoituksena on myös kannustaa ja ohjata opiskelijaa sekä kehittää opiskelijan edellytyksiä itsearviointiin. Kurssisuorituksia arvioidaan numeroin ja suoritusmerkinnöin. Kurssien arvioinnissa käytettävät merkinnät: - numeroarvostelu 4-10 - S: hyväksytysti suoritettu - H: hylätty suoritus, vastaa arvosanaa 4. - O: osallistunut (mahdollisuus täydentää ja suorittaa kurssi loppuun) - K: keskeyttänyt (mikäli opiskelija haluaa myöhemmin suorittaa kurssin, kurssi on aloitettava alusta)

Numeroarviointi ja suoritusmerkintä

Jokaisen oppiaineen pakolliset ja syventävät kurssit arvioidaan numeroin 4 – 10. Soveltavista kursseista annetaan suoritusmerkintä S tai merkintä H (hylätty). Sekä numeroarvosanan että suoritusmerkinnän saamisen edellytyksenä on, että kaikki kurssiin kuuluvat osasuoritukset on tehty.

23


Merkinnät O (osallistunut) ja K (keskeytynyt)

la kurssille. Muussa oppilaitoksessa suoritettu kurssi voidaan hyväksyä, jos opiskelija on saanut siitä hyväksytyn numeroarvosanan tai suoritusmerkinnän. Jos aikuislukiosta suoritusmerkinnän saanut opiskelija haluaa kurssista arvosanan, hänen on pyydettävä se aikuislukiosta, muutoin suoritusmerkinnän vastine numeroarvosanana on 5. Kurssin korvaavuudesta päättää rehtori yhteistyössä opinto-ohjaajan kanssa. Mikäli muualla suoritetusta kurssista on hylätty arvosana, sitä ei hyväksilueta.

Merkintä O annetaan opiskelijalle, joka ei ole kurssin aikana suorittanut kaikkia kurssin edellyttämiä tehtäviä tai osioita, esim. suullista esitelmää, tutkielmaa, kotiainetta tai loppukoetta. Jos O -merkinnän syynä on pelkästään suorittamaton loppukoe, kurssin opettaja muuttaa O -merkinnän arvosanaksi kyseisen jakson uusintakokeen jälkeen. Jos koe hylätään tai opiskelija jättää osallistumatta siihen ilman pätevää syytä, arvosanaksi merkitään 4. Opiskelijan on täydennettävä O -merkintä seuraavan jakson uusintakokeeseen mennessä. Täydentämättä jäänyt osallistumismerkintä muuttuu merkinnäksi K (keskeytynyt), jota ei voi enää täydentää.

Kurssin uusiminen a) Hylätty kurssi

Jos saat kokeesta hylätyn arvosanan (4), sinulla on yksi mahdollisuus uusia se kyseisen jakson uusintakoepäivänä. Sinun on ilmoittauduttava uusintaan sähköisen ilmoittautumisjärjestelmän välityksellä. Jos samassa jaksossa on kaksi hylättyä kurssia, ne on suoritettava samassa uusintakuulustelussa. Tästä poiketaan siinä tapauksessa, että olet ainakin toisesta kokeesta ollut poissa sairauden takia, mistä on asianmukaisesti ilmoitettu. Näiden kokeiden suorittamiselle ilmoitetaan uusi ajankohta. Uusintakokeiden aikataulu selviää tämän tiedotteen alussa olevasta lukuvuosiaikataulusta. Jos saat hylätyn arvosanan kurssista, josta ei ole koetta, sinun on osallistuttava kurssiin uudelleen hyväksytyn arvosanan saamiseksi.

Kurssin itsenäinen suorittaminen Opiskelija voi suorittaa tietyt kurssit osittain tai kokonaan itsenäisesti, jos kurssiselosteessa on ko. kurssin kohdalla maininta mahdollisuudesta itsenäiseen suoritukseen. Itsenäinen suoritus voi tulla kyseeseen myös, jos opiskelijan opinto-ohjelmaan kuuluvat kurssit tarjotaan samanaikaisesti kurssitarjottimella, eikä kumpaakaan ole mahdollista suorittaa myöhemmin opiskeluaikana. Muita syitä voivat olla pitkäaikainen sairaus tai koulun vaihdon yhteydessä puuttumaan jääneet kurssit. Itsenäisestä suorituksesta on saatava hyväksytty arvosana, jotta se voidaan katsoa suoritetuksi. Ennen kurssin suorittamista opiskelijan ja opettajan tulee täyttää kirjallinen sopimus, johon kirjataan kurssin suorittamiseen kuuluvat osiot, suorittamisen aikaraja sekä opettajan ja opiskelijan allekirjoitukset. Sopimus hyväksytetään rehtorilla. Hylättyjä kursseja ei voi suorittaa itsenäisesti, jos opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa ne osallistumal-

b) Hyväksytty kurssi

Hyväksytyn kurssin voit uusia käymällä kurssin uudelleen, kun se seuraavan kerran tarjotaan. Jos itsenäinen kertaus tuntuu riittävältä, voit myös osallistua hyväksytyn kokeen korotustilaisuuteen, joita järjestetään syyslukukauden ja kevätlukukauden alussa. Kullakin kerralla voit uusia yhden valitsemasi kokeen, johon ilmoittaudut etukäteen.

24


sekkäästi opiskeli-ja voi yrittää kerran korottaa oppiaineen kokonaisarvosanaa. Kuulustelut ovat suullisia ja niissä saattaa olla myös kirjallisia osioita. Ryhmänohjaaja antaa ohjeet kuulusteluun ilmoittautumisesta. Kuulusteluun ilmoittautuminen on sitova. Halutessaan opiskelija voi päättövuoden loppuvaiheessa saada seuraavien aineiden numeroarvioinnin muutettua suoritusmerkinnäksi: - liikunta - ne oppiaineet, joissa opiskelija suorittaa vain ainoan pakollisen kurssin, kun kurssi on suoritettu hyväksytysti ( Fi, Ps, Ke, Fy, Te, Mu/Ku ) - valinnaiset vieraat kielet, jos opiskelija suorittaa korkeintaan kaksi kurssia Jos opiskelija lopettaa valinnaisen vieraan kielen opiskelun kahden kurssin jälkeen, hänen tulee keskustella opettajan kanssa oppiaineen arviointitavasta. Soveltavista kursseista ei anneta arvosanaa. Pyydettäessä numeroarvostelun saa tietotekniikasta, jos on suorittanut kaikki kolme kurssia.

Ennen ylioppilaskirjoituksia järjestetään kunkin oppiaineen erillinen kuulustelu eli tentti, johon sinulla on oikeus kerran osallistua. Näin voit korottaa oppiaineen kokonaisarvosanaa, mikäli osoitat huomattavan kehittynyttä oppimäärän hallintaa. Tentti toimii myös hyvänä kertauksena ylioppilaskirjoituksia varten. Tenttiin ilmoittautuminen on sitova.

Päättöarviointi Päättöarvosanaa muodostettaessa otetaan huomioon aineen pakolliset ja valtakunnalliset syventävät kurssit tasavertaisesti. Opettaja voi halutessaan korottaa kurssien keskiarvona muodostunutta arvosanaa koulukohtaisten syventävien ja soveltavien kurssien perusteella. Päättöarvostelusta päättävät lopullisesti koulun rehtori sekä opiskelijaa opettavat opettajat yhdessä. Opiskelijalla on oikeus osallistua kunkin oppiaineen erilliseen kuulusteluun, jotka pääsääntöisesti järjestetään ennen syksyn tai kevään ylioppilaskirjoituksia. Osallistumalla kuulusteluun menestyk-

Ylioppilastutkinto kielessä, matematiikassa ja reaaliaineissa järjestettävä koe. Näiden kokeiden lisäksi tutkintoon osallistuva voi suorittaa yhden tai useamman ylimääräisen kokeen. (Lähde: Ylioppilastutkintolautakunta, https://www.ylioppilastutkinto. fi/fi/ylioppilastutkinto) Ylioppilastutkinnon pakolliset kokeet: - Äidinkieli / S2: pakollinen kaikille - Kolme seuraavista, joista vähintään yksi A-oppimäärän koe: Vieras kieli (Apollon Yhteiskoulun lukiossa yleensä englanti) Toinen kotimainen kieli (ruotsi) Matematiikka Reaali

Ylioppilastutkinnon kokeet ja niihin osallistuminen Lukiokoulutuksen päätteeksi pannaan toimeen ylioppilastutkinto. Tutkinnon avulla selvitetään, ovatko opiskelijat omaksuneet lukion opetussuunnitelman mukaiset tiedot ja taidot sekä saavuttaneet lukiokoulutuksen tavoitteiden mukaisen riittävän kypsyyden. Ylioppilastutkintoon kuuluu vähintään neljä koetta. Tutkintoon osallistuvan on suoritettava äidinkielessä ja kirjallisuudessa järjestettävä koe sekä valintansa mukaan kolme koetta ryhmästä, johon kuuluvat toisessa kotimaisessa kielessä, yhdessä vieraassa

• • • •

25


Yo-kirjoituksiin ilmoittaudutaan täyttämällä wilmassa Yo-tutkinto, sitova ilmoittautuminen -lomake, joka tarkistetaan, tulostetaan ja allekirjoitetaan opinto-ohjaajan luona. Kevään tutkintoon ilmoittaudutaan marraskuussa ja syksyn tutkintoon huhti-toukokuussa. Tarkemmat ilmoittautumisajat ilmoitetaan Wilmassa. Ennen ilmoittautumista yo-kirjoituksiin opiskelijan on osallistuttava rehtorin pitämään infotilaisuuteen.

Pakollisten kokeiden lisäksi ylioppilastutkintoon voi liittää myös ylimääräisiä kokeita. Ylioppilastutkinnon voi hajauttaa enintään kolmeen peräkkäiseen tutkintokertaan. Tutkinnon voi suorittaa myös kahdella tai yhdellä tutkintokerralla. Ylioppilaskokeisiin tulee valmistautua huolella opiskelemalla riittävästi kursseja. Osallistumisoikeus yo-kirjoituksiin on opiskelijalla, joka on suorittanut kyseisen aineen pakolliset kurssit. Yo-kokeiden tehtävät perustuvat valtakunnallisiin pakollisiin ja syventäviin kursseihin. Ylioppilastutkinnon saa aloittaa, kun lukio-opinnot ovat edenneet riittävästi ja opiskelija on saavuttanut abistatuksen. Jos aloittaisit tutkinnon liian aikaisin, et välttämättä ehtisi saada kolmen tutkintokerran aikana kaikkien kirjoitettavien aineiden osallistumisoikeutta. Tällöin tutkintosi alkaisi kokonaan alusta.

Lääkärintodistukset, lukitodistukset, selvitykset vieraskielisyydestä ja muut puoltolauseet Ylioppilastutkintolautakunta on antanut erilliset määräykset lääkärintodistusten, lukitodistusten, vieraskielisyyttä koskevien selvitysten ja muiden puoltolauseiden ottamisesta huomioon ylioppilastutkinnossa. Saat niistä tietoa lukion henkilökunnalta tai lautakunnan verkkosivuilta www.ylioppilastutkinto. fi. Lausunnot ja hakemukset toimitetaan lautakunnalle sen edellyttämän aikataulun mukaisesti.

Abistatus - Ennen ylioppilaskirjoitusten aloittamista suoritettuna on vähintään 60 lukiokurssia

- Kirjoitettaviin aineisiin on saavutettu osallistumisoikeus - Pakollisista kielistä (ÄI / S2, EN, RU) ja matematiikasta on kustakin aineesta suoritettu hyväksytysti vähintään puolet pakollisista kursseista

Oma ylioppilaskirjoitussuunnitelma ja ylioppilaskirjoituksiin ilmoittautuminen Omaa ylioppilaskirjoitussuunnitelmaa kannattaa hahmotella jo ensimmäisenä opiskeluvuonna. Varsinaisen yo-suunnitelmansa opiskelija kirjaa wilmaan Opintojen suunnittelu ja seuranta –lomakkeelle viimeistään toisena opiskeluvuonna.

26


Muuta opiskeluun liittyvää Kansliassa, opettajainhuoneessa ja kouluisännän työtilassa asioiminen

Opiskelijaravintola Saat päivittäin maksuttoman aterian opiskelijaravintola Apollon Helmessä klo 12.45 – 13.05 oppitunnin sisällä. Allergikoille, kasvissyöjille ja dieettiasiakkaille varataan heille sopiva ateria sopimuksen mukaan. Alla on kiertävä ruokalista kuuden viikon ajalle. Ruokalistaan saattaa tulla ajoittain muutoksia sesongin ja raaka-aineiden saatavuuden mukaan. Pääruoan lisäksi on päivittäin tarjolla myös - ruisnäkkileipää, kasvisrasvalevitettä ja voi-kasviöljyseosta - rasvatonta maitoa, piimää ja vettä - kasviöljypohjaista salaatinkastiketta ja rypsiöljyä

Opiskelijat voivat asioida koulun kansliassa tai opettajienhuoneessa välituntien aikana. Kouluisännän työtilassa voi asioida aamupäivisin klo 8.00-11.00 ja iltapäivisin klo 13.00-14.00.

Oppilaskaapit Saat lukioajaksesi käyttöösi lukollisen kaapin, johon jätät päällysvaatteesi ja reppusi. Kaapissa säilytät myös opiskelutarvikkeita, joita tarvitset koulupäivän aikana. Muut oppikirjat ja materiaalit säilytät kotona, jotta ne sairauden tai muun poissaolon sattuessa ovat saatavilla. Opiskeluun kuulumattomia välineitä et tuo kouluun lainkaan. Kuittaamalla avaimen annat myös oppilaitokselle luvan kaapin avaamiseen tarvittaessa. Kadonneesta avaimesta peritään 10€ maksu. Avain palautetaan lukio-opiskelun päättyessä.

Pasta ja riisi pääsääntöisesti täysjyväistä /Kasvisruokavaihtoehto Kasvisruokavaihtoehdon proteiininlähde on merkitty sulkuihin Quorn-proteiinivalmisteiden pääraaka-aine on vähärasvainen runsaskuituinen sieniproteiini.

27


Apollon Helmen ruokalista 2016-2017 I VK

MA Lihapyörykät kastikkeessa, perunat, vihreä salaatti /Falafel-pyörykät (Kikherne) TI Ohrarouhepuuro, marjakeitto, maksamakkara, hedelmäpala /Juustoviipale KE Kasvissosekeitto, leipä, marjarahka (pähkinärouhe) TO Broilernuijat tai wingsit, riisi, vihersalaatti /Quornfilee PE Lohilaatikko, vihreä salaatti /Kasvismoussaka (soijarouhe)

II VK

MA TI KE TO PE

Kasvispihvit, kermaviilikastike, keitetyt perunat Paneroitu seitifile, perunasose, tuoresalaatti /Täytetyt paprikat (papuja tai linssejä) Lihakeitto, ruisleipä, suklaakiisseli /Purjoperunasosekeitto (maito, sulatejuusto) Suikalebroilerkastike, riisi, mustaherukkasurvos, vihreä salaatti / Omenainen curry-kastike (quorn-rouhe) Pinaattiohukaiset, puolukka, lounassalaatti /Kasvislounassalaatti (leipäjuusto, mozzarella/feta)

MA TI KE TO PE

Makaronilaatikko, vihersalaatti /Kasvismakaronilaatikko (soijarouhe) Uunikala, perunasose, tuoresalaatti /Täytetyt kasvikset (tofu ja sienet) Broilerkeitto, Apollon luomusämpylä, tuorejuusto / Tomaattivuohenjuustokeitto Kebab, riisi, salaatti /Kasviswokki (quorn-kuutio) Lasagne ja spagettivuoka, vihersalaatti /Tomaatti-mozzarellapasta tai kasvislasagne ( juusto)

MA TI KE TO PE

Chili con carne, tuoresalaatti /Papupata Kirjolohipyörykät tai lohinugetit, perunasose, salaatti /Täytetyt tomaatit (soijarouhe) Luomuhernekeitto, ruisleipä, tomaatti, kurkku, marjakiisseli / Kasvisborssi, smetana Riistakäristys, perunasose, vihreä salaatti /Kesäkurpitsahöystö (herne- tai soijarouhe) Jauhelihaperunalaatikko, vihersalaatti /Kreikkalainen kasvisvuoka (feta)

III VK

IV VK

28


V VK

MA Kalamurekepihvit, kermaviilikastike, perunasose /Kasvisraastepihvit TI Meksikolaiset tortillat jauheliha – ja broilertäytteellä / Kasvispaputäytteellä KE Kalakeitto, ruisleipä, juurespala, marjapuuro /Sienikeitto (siemensekoitusta pinnalle) TO Sianlihakastike, perunat, tuoresalaatti /Punajuurikastike (sinihomejuusto) PE Lapinkiusaus tai kaalilaatikko, vihersalaatti /Kasvismunakas ( juustoraaste)

VI VK

MA Nakkikastike, perunat, tuoresalaatti /Kasviskaalikääryleet TI Kalapuikot, perunasose, tartarkastike, salaatti /Sienirisotto, keitetyt kasvikset KE Pinaattikeitto, kananmuna, karjalanpiirakka TO Jauhelihakastike, spagetti, vihreä salaatti /Sipulinen tomaattikastike (pavut) PE Kasvishampurilainen, pastasalaatti

29


Apollon Yhteiskoulun järjestyssäänöt Jos herää epäilys oppilaan päihteiden käytöstä, noudatamme seuraavanlaisia menetelmiä: - opiskelijaa rohkaistaan hakemaan apua oppilashuoltohenkilöstöltä tai joltakin muulta koulun aikuiselta - koulun opiskeluhuoltohenkilöstö arvioi mahdollisen ilmoitustarpeen lastensuojeluun tai poliisille - opiskelijan huoltajalle kerrotaan aina päihteiden käytöstä - menettelytavoista ja seurannasta sovitaan tapauskohtaisesti yhdessä viranomaisten, koulun henkilöstön, opiskelijan ja hänen huoltajien kanssa - opiskelijalle kerrotaan, mitä apua on saatavilla - koulu pyrkii tukemaan opiskelijan huoltajia - opiskelija tai hänen huoltajansa voidaan ohjata kuraattorille tai kouluterveydenhoitajalle saamaan tietoa tai informaatiota jatkotoimenpiteistä - koulu voi ohjata opiskelijan testeihin päihteiden käytön toteamiseksi ja hoitoon ohjaamiseksi.

Apollon Yhteiskoulun järjestyssäännöt on tiivistetty kolmeen tienviittaan, jotka löytyvät tämän tiedotteen takakannesta. Kokonaisuudessaan järjestyssäännöt löytyvät koulun nettisivulta apollonyhteiskoulu.fi

Koulun toimintamalli päihdeasioissa Päihteiden käyttö tai hallussapito on ehdottomasti kielletty Apollon Yhteiskoulussa. Parasta tukea nuorelle huumeita ja muita päihteitä vastaan on vanhempien ja koulun yhteinen näkemys päihteettömyydestä. Alaikäisten päihteiden käytön seuranta on meidän kaikkien vastuulla. Ensisijainen vastuu nuoren kasvattamisesta on kodeilla, mutta havaittaessa päihteiden käyttöä voidaan asiasta ilmoittaa koululle tai suoraan oppilaan huoltajille. Vanhemmilla on velvollisuus kasvattaa lapsensa päihteettömään nuoruuteen. Me Apollon Yhteiskoulussa tuemme tällaista kasvatusmallia.

30


Apollon Yhteiskoulun toiminta-ajatus ja arvopohja Apollon Yhteiskoulun toiminta-ajatus Apollon Yhteiskoulu - oppimisen iloa itsetuntoa vahvistavassa ja ihmisarvoa edistävässä sekä osallistumiseen kannustavassa yhteisössä. Rohkaisemme nuoria uskomaan siihen, että tulevaisuuteen voi vaikuttaa kehittämällä omia tietojaan ja taitojaan. Aktiivisella osallistumisella koulun, lähialueen ja yhteiskunnan toimintaan on merkitystä. Ohjaamme, kannustamme ja innostamme nuoria toimimaan muuttuvassa maailmassa sekä löytämään omat vahvuutensa jatko-opintoja varten.

Apollon Yhteiskoulun arvot - Arvostamme jokaista ihmistä ja annamme jokaiselle mahdollisuuden kasvaa täyteen mittaansa ihmisenä ja yhteiskunnan jäsenenä. Arvostamme toistemme työskentelyä sekä työskentelyn tuloksia. - Edistämme jokaisen ihmisen arvokkuuden ja itsekunnioituksen kokemusta ja kunnioitamme ihmisarvon loukkaamattomuutta. Tuemme yhteisömme jäsenten juurtumista ja osallisuutta. - Edistämme yksilön kasvua oikeudenmukaisuuteen sekä rohkeuteen puolustaa hyvää. - Kohtaamme erilaisista taustoista tulleet nuoret tasavertaisina ja näemme yhdessä oppimisen vahvana pohjana yhteisöllisyydelle. - Ohjaamme nuoria omaksumaan kestävän elämäntavan sekä ymmärtämään oman vastuunsa toiminnastaan

31


OMA LUKUJÄRJESTYKSENI 1. JAKSO

2. JAKSO

3. JAKSO

1 2 3 4 5 6 7

32

4. JAKSO

5. JAKSO


Apollon Yhteiskoulun kannatusyhdistys ry Olet tervetullut liittymään Apollon Yhteiskoulun Kannatusyhdistyksen jäseneksi ja tällä tavoin yhdessä rakentamaan ja kehittämään kouluamme! Toimiva jäsenkunta kertoo siitä, että vanhemmat ja huoltajat ovat kiinnostuneita nuorten opiskelusta ja haluavat antaa tukensa koululle ja sen tekemälle työlle. Apollon Yhteiskoulu on hallintomalliltaan yksityinen koulu, jonka ylläpitäjänä on Apollon Yhteiskoulun Kannatusyhdistys ry. Kannatusyhdistyksen vuosikokous on yhdistyksen ylin päättävä elin, joka valitsee yhdistykselle hallituksen sekä hyväksyy koulun toimintaan varatun vuosittaisen budjetin. Koulullamme on perusopetuksen osalta sopimus Helsingin kaupungin kanssa ja toimimme alueen lähikouluna. Toimintaamme rahoittaa valtio.

Sähköinen jäsenhakemuslomake löytyy tästä linkistä.

Jäseneksi voit liittyä myös palauttamalla oheisen jäsenhakemuslomakkeen esim. opiskelijan mukana koululle. Kannatusyhdistyksen hallitus käsittelee jäsenhakemuksen, minkä jälkeen hyväksytylle postitetaan päätös jäsenyydestä, ohjeet jäsenmaksun maksamiseen, yhdistyksen säännöt ja jäsenpinssi. Vuosijäsenyys maksaa 10€ ja ainaisjäsenyys 40€.

JÄSENEKSI HAKEMINEN Haluan liittyä Apollon Yhteiskoulun Kannatusyhdistys ry:n jäseneksi. Maksan jäsenmaksun Apollon Yhteiskoulun kannatusyhdistyksen tilille saatuani päätöksen jäseneksi hyväksymisestä ja ohjeet jäsenmaksun maksamiseen. Jäsenmaksu on 10€ vuosijäseneltä ja 40€ ainaisjäseneltä. Liittyjän nimi Liittyjän postiosoite                                                                                Puhelin                                                                                                                                            Sähköpostiosoite                                                                              Huollettavien nimet ja luokat Päiväys   Helsingissä                           Liittyjän allekirjoitus                                                                                                                                        Nimenselvennys      

Palautetaan Apollon Yhteiskoulun kansliaan tai postitse osoitteella: Apollon Yhteiskoulu Arentipolku 1 00410 Helsinki

33


TOIVOTAMME KAIKILLE HYVÄÄ JA TULOKSELLISTA LUKUVUOTTA 2016-2017 Hilla Etelämäki rehtori, Elina Seppälä apulaisrehtori, Riitta Korkeela apulaisrehtori, Henna Valtonen perusopetuksen oppilaanohjaaja ja Laura Savolainen lukion opinto-ohjaaja

Apollon Yhteiskoulun lukion opinto-opas 2016-2017  

Apollon Yhteiskoulun lukion opinto-opas 2016-2017

Apollon Yhteiskoulun lukion opinto-opas 2016-2017  

Apollon Yhteiskoulun lukion opinto-opas 2016-2017

Advertisement