Page 1

ΑΔΑ: ΒΛ9Ι1-ΡΑΞ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΥΔΕ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βατάτζη 37 Ταχ. Κώδικας : 114 72 Τηλέφωνο : 210 6427887 Fax : 210 6458571 E-mail : eyde.k@ggde.gr Πληροφορίες : Στ. Ζάχαρη

ΘΕΜΑ:

Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2013 Αρ.πρωτ. : ΕΥΔΕΚ/οικ707/ΚΕ 500

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έγκριση Τεύχους Διακήρυξης για τη δημοπράτηση του έργου «Κατασκευή Τεμένους με Μετασκευή Υφισταμένου Κτιρίου στην περιοχή Βοτανικού», KE 500.

Α. Σύμφωνα με τις διατάξεις: 1. Του άρθρου 81 παρ.1 του Ν. 1892/90 για τον περιορισμό των υπογραφών στις διοικητικές πράξεις ή έγγραφα. 2.

Του Ν.3512/06 (ΦΕΚ 264 Α/05-12-2006) «Ισλαμικό Τέμενος Αθηνών και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 29 παρ.5.ii του Ν.4014/11 (ΦΕΚ 209 Α/21-9-2011).

3.

Του Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116 Α/18-6-08) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής των Δημοσίων Έργων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4.

Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α’/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».

5.

Του Ν. 4014/11 (ΦΕΚ 209 Α/21-9-2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» και ειδικότερα την παρ.5 του άρθρου 29.

6.

Του Π.Δ. 565/84 «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για την εκτέλεση έργων σταθμών αυτοκινήτων (Ε.Υ.Δ.Ε.Σ.Α.)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το Π.Δ. 42/2012 (ΦΕΚ 92Α’/19-04-2012).

7.

Του Π.Δ. 69/88 «Περί Οργανισμού τις Γ.Γ.Δ.Ε του ΥΠΕΧΩΔΕ» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

8.

Του Π.Δ. 63/05 (ΦΕΚ 98 Α 22-4-2005) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».

9.

Του Π.Δ. 189/09 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221 Α/5-11-2009).

10. Του Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ Α΄ 152) «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 (Α΄141)- Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού


ΑΔΑ: ΒΛ9Ι1-ΡΑΞ και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων και Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων αντίστοιχα». 11. Του Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ Α΄ 153) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 12. Της με αρ. Δ17γ/08/45/ΦΝ 2.2.1/13-03-2007 (ΦΕΚ 447Β/3-04-2007) Απόφασης του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Προϊσταμένης Αρχής στις συμβάσεις Δημ. Έργων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημ. Έργων», όπως τροποποιήθηκε με την Δ17α/05/62/Φ 2.2.1/31-03-2010 (ΦΕΚ 463 Β/19-04-2010) και ισχύει. Β. Έχοντας υπ’ όψη: 1.

Τις με αρ. Δ17α/02/101/ΦΝ 437/18-10-04 και Δ17α/03/101/ΦΝ 437/18-10-04 αποφάσεις Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, με τις οποίες εγκρίθηκαν αντίστοιχα τα πρότυπα τεύχη διακηρύξεων δημοσίων έργων και το έντυπο οικονομικής προσφοράς και καθορίστηκε το όριο ποσοστού έκπτωσης, άνω του οποίου είναι υποχρεωτική η προσκόμιση πρόσθετων εγγυήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και την Δ17α/05/116/ΦΝ 437/30-09-2008 (ΦΕΚ 2126Β’/14-10-2008) απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, με την οποία εγκρίθηκαν τα πρότυπα τεύχη διακηρύξεων δημοσίων έργων, σύμφωνα με την κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων (Ν. 3669/2008), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2.

Το με αρ. πρωτ. 197414/24-3-2011 έγγραφο της ΕΥΠΕ/Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος/ΥΠΕΚΑ, σύμφωνα με το οποίο για το υπόψη έργο δεν απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση.

3.

Την υπ. αριθμ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 (ΦΕΚ 2221/Β/30-7-2012) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα: «Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα» με την εφαρμογή της οποίας ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 946.000,00 €.

4.

Τη με α.π. οικ 408/31-05-13 Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.με την οποία εγκρίθηκαν : α) η διάθεση πίστωσης 946.000 € (με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του ενάριθμου έργου 2013ΣΕ07300000 της ΣΑΕ 073 β) η δημοπράτηση του έργου του θέματος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/08 και με κατά παρέκκλιση συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής Αναδόχου με πτυχίο από τετάρτης τάξης και άνω για έργα κατηγορίας οικοδομικών και χωρίς περιορισμό ως προς τα κατώτατα όρια του προϋπολογισμού των έργων, των οποίων την εκτέλεση μπορούν να αναλάβουν γ) όπως η συμπλήρωση του πρότυπου τεύχους διακήρυξης και του εντύπου οικονομικής προσφοράς, καθώς και η σύνταξη των λοιπών τευχών δημοπράτησης να γίνουν από την ΕΥΔΕΚ, και εξουσιοδοτήθηκε ο Προϊστάμενος της ΕΥΔΕΚ για την έγκριση των τευχών δημοπράτησης του έργου του θέματος.

Τη με α.π. οικ463/ΚΕ500/31-05-13/ΕΥΔΕΚ Απόφαση με την οποία εγκρίθηκαν τα παρακάτω τεύχη δημοπράτησης του έργου «Κατασκευή Τεμένους με Μετασκευή Υφισταμένου Κτιρίου στην περιοχή Βοτανικού», ΚΕ 500: I. Διακήρυξη II. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς III. Τιμολόγιο Μελέτης 2


ΑΔΑ: ΒΛ9Ι1-ΡΑΞ IV. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) V. Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ.) VI. Τεχνική Περιγραφή VII. Προϋπολογισμός Μελέτης και παραμένουν σε ισχύ. 5.

Τη Δημοπράτηση του έργου του θέματος στις 09-07-2013 και τις επαναληπτικές Δημοπρατήσεις που διενεργήθηκαν στις 18-07-2013 και στις 26-07-2013 κατά τις οποίες δεν κατετέθη ουδεμία οικονομική προσφορά, παρόλο που εικοσιπέντε (25) εταιρείες Δ ης τάξη προμηθεύτηκαν το τεύχος της οικονομικής προσφοράς, και ως εκ τούτο η εν λόγω δημοπρασία απέβη άγονη.

6.

Τη με α.π. οικ 695/16-09-2013 Απόφαση Υπουργού Υ.ΜΕ.ΔΙ. με την οποία εγκρίθηκαν : α) η δημοπράτηση του έργου του θέματος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/08 όπως ισχύει και με κατά παρέκκλιση συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής Αναδόχου με πτυχίο έβδομης τάξης β) όπως η συμπλήρωση του πρότυπου τεύχους Διακήρυξης γίνει από την ΕΥΔΕΚ, και εξουσιοδοτήθηκε ο Προϊστάμενος της ΕΥΔΕΚ για την έγκριση του τεύχους Διακήρυξης του έργου του θέματος, τη δημοσίευση της Περίληψης της Διακήρυξης, τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Εγκρίνουμε το τεύχος Διακήρυξης για τη δημοπράτηση του έργου «Κατασκευή Τεμένους με Μετασκευή Υφισταμένου Κτιρίου στην περιοχή Βοτανικού», ΚΕ 500 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/08 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και με κατά παρέκκλιση συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής Αναδόχου με πτυχίο έβδομης τάξης.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΥΔΕΚ

Κοινοποίηση 1. Γρ. Υπουργού Υ.ΜΕ.ΔΙ. 2. Γρ. Γεν. Γραμματέα Δ.Ε.

Δ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Τοπ. Μηχ. με Β΄ β

Εσωτερική Διανομή

1.

Χ.Α. 2. ΓΘ01

3.

ΤΜ 500

4. ΔΟ 19 Ακριβές Αντίγραφο Η Γραμματεία

Παρ. Μουζάκη

3

Κατασκευή Τεμένους με Μετασκευή Υφισταμένου Κτιρίου στην περιοχή Βοτανικού  
Κατασκευή Τεμένους με Μετασκευή Υφισταμένου Κτιρίου στην περιοχή Βοτανικού  

Εγκρίνουμε το τεύχος Διακήρυξης για τη δημοπράτηση του έργου «Κατασκευή Τεμένους με Μετασκευή Υφισταμένου Κτιρίου στην περιοχή Βοτανικού», Κ...

Advertisement