Page 1

Signature Not Verified Digitally signed by THEODOROS MOUMOURIS Date: 2013.10.08 08:42:52 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio

35783

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 2497 4 Οκτωβρίου 2013

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πολιτογράφηση Ομογενών Αλλοδαπών. ......................... Πολιτογράφηση Αλλογενών Αλλοδαπών. ....................... Πολιτογράφηση Αλλογενών Αλλοδαπών. ....................... Πολιτογράφηση Αλλογενών Αλλοδαπών. ....................... Πολιτογράφηση Αλλογενών Αλλοδαπών. ....................... Πολιτογράφηση Αλλογενών Αλλοδαπών. ....................... Πολιτογράφηση του αλλογενούς αλλοδαπού ΚΟΛ− ΤΣΙΝΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΕ ον. πατρός ΑΒΝΙ. .................. Πολιτογράφηση του αλλογενoύς αλλοδαπού ΚΝΙΕ− ΓΚΙΝΙΤΣ ΜΠΡΑΝΙΣΛΑΒ ον. πατρός ΣΛΟΜΠΟ− ΝΤΑΝ. ...................................................................................................... Πολιτογράφηση του αλλογενούς αλλοδαπού ΤΟΠΑΛΛΙ ΛΕΟΝΑΡΝΤ ον. πατρός ΡΡΟΚ. ...........................................

1 2 3 4 5 6 7

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (1)

8 Πολιτογράφηση Ομογενών Αλλοδαπών. 9

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Διόρθωση σφάλματος στην Φ. 134041/9485 απόφα− ση του Γενικού Γραμματέα Πληθυσμού και Κοινω− νικής Συνοχής του Υπουργείου Εσωτερικών, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1270/28−5−2013 (τ.Β΄). ...... Διόρθωση σφάλματος στην Φ. 130089/4505 απόφα− ση της προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1587/21−6−2013 (τ.Β΄). ............................................ Διόρθωση σφάλματος στην αρ. πρωτ. Φ.8051/2012/ 0030964/19−07−2013 απόφαση του Υπουργού Εσω− τερικών που δημοσιεύθηκε στο 1852/29−07−2013 ΦΕΚ (τ. Β΄). .......................................................................................... Διόρθωση σφάλματος στην αρ. πρωτ. Φ. 10631/2013/ 0024147/03−09−2013 απόφαση του Γενικού Γραμ− ματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι− κής που δημοσιεύθηκε στο 2393/25−09−2013 ΦΕΚ (τ. Β΄). ...................................................................................................... Διόρθωση σφάλματος στην αρ. πρωτ. Φ.4387/2013/ 0021316/03−07−2013 απόφαση του Γενικού Γραμμα− τέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που δημοσιεύθηκε στο 1657/04−07−2013 ΦΕΚ (τ. Β΄). . Διόρθωση σφάλματος στην αρ. πρωτ. Φ. 12831/2013/ 0003266/03−07−2013 απόφαση του Γενικού Γραμμα− τέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που δημοσιεύθηκε στο 1739/15−07−2013 ΦΕΚ (τ. Β΄). .....

Διόρθωση σφάλματος στο υπ’ αριθμ. 1630/01−07−2013 (τ.Β΄) ΦΕΚ, όπου δημοσιεύθηκαν περιλήψεις απο− φάσεων της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμέ− νης Διοίκησης Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας και αφορούν σε Πολιτογράφηση Ομογενών Αλλοδα− πών. .......................................................................................................... 16 Διόρθωση σφάλματος στην περίληψη της υπ’ αριθ. Φ.5112/38955/22−07−2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μα− κεδονίας − Θράκης, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1910/06−08−2013 (τ.Β΄). ................................................... 17

10

11

12

13

14

15

1. Με την Φ. 137888/20397/24−9−2013 απόφαση του Γε− νικού Γραμματέα Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα Ελληνι− κής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά την από 16−4−2013 έκθεση του Γενικού Προξένου της Ελλάδας στο Αργυρόκαστρο, γίνεται δεκτή η από 18−4−2012 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΛΑΒΝΤΑΝΙΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ, ον. πατρός ΓΙΩΡΓΟΣ, γεν. 9−12−1949 στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας. 2. Με την Φ. 134420/20399/24−9−2013 απόφαση του Γε− νικού Γραμματέα Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα Ελ− ληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά την από 21−5−2012 έκθεση του Γενικού Προξένου της Ελλάδας στο Αργυρόκαστρο γίνεται δεκτή η από 17−5−2012 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΚΟΜΠΗ ΕΛΕΝΗ, ον. πατρός ΖΗΣΟΣ, γεν. 21−2−1954 στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθα− γένειας. 3. Με την Φ. 136479/15449/24−9−2013 απόφαση του Γενι− κού Γραμματέα Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα Ελληνικής


35784

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά την από 31−10−2012 έκθεση του Γενικού Προξένου της Ελλάδας στο Αργυρόκαστρο, γίνεται δεκτή η από 1−10−2012 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΤΣΟΥΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ον. πατρός ΜΙΧΑΛΗΣ, γεν. 28−4−1991 στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθα− γένειας. 4. Με την Φ. 136475/15447/24−9−2013 απόφαση του Γε− νικού Γραμματέα Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα Ελληνι− κής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά την από 31−10−2010 έκθεση του Γενικού Προξένου της Ελλάδας στο Αργυρόκαστρο, γίνεται δεκτή η από 1−10−2010 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΤΣΟΥΤΣΗ ΛΕΟΡΕΤΑ, ον. πατρός ΧΡΗΣΤΟΣ, γεν. 18−3−1960 στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθα− γένειας. 5. Με την Φ. 134572/20395/24−9−2013 απόφαση του Γενι− κού Γραμματέα Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά την από 29−5−2012 έκθεση του Γενικού Προξένου της Ελλάδας στο Αργυρόκαστρο γί− νεται δεκτή η από 16−5−2012 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΛΙΤΣΗΣ ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ, ον. πατρός ΒΑΓΓΕΛΗΣ, γεν. 2−4−1987 στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας. 6. Με την Φ. 135330/15281/24−9−2013 απόφαση του Γενι− κού Γραμματέα Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά την από 30−7−2012 έκθεση του Γενικού Προξένου της Ελλάδας στο Αργυρόκαστρο, γί− νεται δεκτή η από 28−6−2012 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΠΑΣΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ον. πατρός ΘΩΜΑΣ, γεν. 3−5−1939 στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγέ− νειας. 7. Με την Φ. 137909/21119/24−9−2013 απόφαση του Γενι− κού Γραμματέα Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά την από 18−4−2013 έκθεση του Γενικού Προξένου της Ελλάδας στο Αργυρόκαστρο γί− νεται δεκτή η από 1−4−2013 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΜΗΤΡΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, ον. πατρός ΧΡΗΣΤΟΣ, γεν. 31−10−1959 στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθα− γένειας. 8. Με την Φ. 135608/15324/24−9−2013 απόφαση του Γε− νικού Γραμματέα Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα Ελ− ληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά την από 16−7−2012 έκθεση του Γενικού Προξένου της Ελλάδας στο Αργυρόκαστρο,

γίνεται δεκτή η από 12−7−2012 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΠΡΙΦΤΗ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ, ον. πατρός ΣΩΤΗΡΗ, γεν. 21−7−1969 στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθα− γένειας. 9. Με την Φ. 135611/15326/24−9−2013 απόφαση του Γενι− κού Γραμματέα Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά την από 16−7−2012 έκθεση του Γενικού Προξένου της Ελλάδας στο Αργυρόκαστρο, γίνεται δεκτή η από 12−7−2012 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΠΡΙΦΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ον. πατρός ΘΕΟΔΟΣΗ, γεν. 19−5−1994 στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας. 10. Με την Φ. 137629/15576/24−9−2013 απόφαση του Γε− νικού Γραμματέα Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα Ελληνι− κής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά την από 28−3−2013 έκθεση του Γενικού Προξένου της Ελλάδας στο Αργυρόκαστρο, γίνεται δεκτή η από 27−3−2013 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΝΙΚΑ ΦΥΓΑΛΙΑ, ον. πατρός ΝΙΚΟΣ, γεν. 24−6−1991 στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας. 11. Με την Φ. 135836/21127/24−9−2013 απόφαση του Γε− νικού Γραμματέα Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα Ελ− ληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά την από 17−9−2012 έκθεση του Γενικού Προξένου της Ελλάδας στο Αργυρόκαστρο γίνεται δεκτή η από 2−8−2012 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΣΟΥΜΠΟΥΛΗ ΜΙΛΑ ον. πατρός ΜΗΤΡΟ, γεν. 10−2−1944 στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγέ− νειας. O Γενικός Γραμματέας ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ F (2) Πολιτογράφηση Αλλογενών Αλλοδαπών. 1. Με την Φ. 125001/17086/26.9.2013 απόφαση του Γενι− κού Γραμματέα Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α΄), όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με τις διατά− ξεις του ν. 3838/2010 (49 Α΄), του άρθρου 22 παρ. 1 του ν. 3838/2010 (49 Α΄) και μετά το υπ’ αριθ. 43/17.6.2013 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης που λειτουρ− γεί στο Υπουργείο Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από 25.5.2009 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλ− λοδαπής υπό στοιχεία: ΣΤΣΕΡΜΠΑΚ ΓΙΟΥΛΙΑ ον. πατρός ΒΙΚΤΟΡ, γεν. 3.3.1976 στην Ουκρανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθα− γένειας. 2. Με την Φ. 126159/16886/26.9.2013 απόφαση του Γενι− κού Γραμματέα Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής του


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α΄), όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με τις διατά− ξεις του ν. 3838/2010 (49 Α΄), του άρθρου 22 παρ. 1 του ν. 3838/2010 (49 Α΄) και μετά το υπ’ αριθ. 43/17.6.2013 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης που λειτουρ− γεί στο Υπουργείο Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από 11.8.2009 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλ− λοδαπού υπό στοιχεία: ΚΑΛΕΜΑΪ ΧΑΣΑΝ ον. πατρός ΦΕΡΙΚ, γεν. 19.2.1961 στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας. 3. Με την Φ. 126159/16888/26.9.2013 απόφαση του Γενι− κού Γραμματέα Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α΄), όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με τις διατά− ξεις του ν. 3838/2010 (49 Α΄), του άρθρου 22 παρ. 1 του ν. 3838/2010 (49 Α΄) και μετά το υπ’ αριθ. 43/17.6.2013 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης που λειτουρ− γεί στο Υπουργείο Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από 11.8.2009 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλ− λοδαπής υπό στοιχεία: ΚΑΛΕΜΑΪ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ον. πατρός ΠΑΛΙ, γεν. 10.1.1970 στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγέ− νειας. 4. Με την Φ. 126964/21493/26.9.2013 απόφαση του Γε− νικού Γραμματέα Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελ− ληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α΄), όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με τις διατάξεις του ν. 3838/2010 (49 Α΄), του άρθρου 22 παρ. 1 του ν. 3838/2010 (49 Α΄) και μετά το υπ’ αριθ. 43/17.6.2013 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης που λειτουρ− γεί στο Υπουργείο Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από 26.3.2008 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλ− λοδαπής υπό στοιχεία: ΓΕΜΑΜ ΓΚΕΝΕΤ ον. πατρός ΓΚΕΜΠΡΕΛΟΥΛ, γεν. 28.5.1965 στην Αιθιοπία, για την απόκτηση της Ελληνι− κής ιθαγένειας. 5. Με την Φ. 138813/20703/26.9.2013 απόφαση του Γε− νικού Γραμματέα Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά το υπ’ αριθ. 44/27.3.2013 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Δ/νση Αστικής Κατ/σης Αθηνών Β΄), γίνεται δεκτή η από 20.12.2010 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΒΟΡΟΝΟΒΑ ΝΑΤΑΛΙΑ ον. πατρός ΗΛΙΑ, γεν. 4.12.1966 στη Ρωσία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας. Ο Γενικός Γραμματέας ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ F (3)

35785

τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α΄), όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με τις διατά− ξεις του ν. 3838/2010 (49 Α΄), του άρθρου 22 παρ. 1 του ν. 3838/2010 και μετά το υπ’ αριθ. 23/14−1−2013 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης που λειτουργεί στο Υπουργείο Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από 11−5−2007 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΠΑΡΑΣΤΣΑΚ ΚΑΤΕΡΙΝΑ όνομα πατρός ΝΤΜΙΤΡΟ, γεν. 25−8−1978, στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ, για την απόκτηση της Ελ− ληνικής ιθαγένειας. 2. Με την Φ.132906/22093/24−9−2013 απόφαση του Γε− νικού Γραμματέα Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α΄), όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με τις διατά− ξεις του ν. 3838/2010 (49 Α΄), του άρθρου 22 παρ. 1 του ν. 3838/2010 και μετά το υπ’ αριθ. 40/29−5−2013 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης που λειτουργεί στο Υπουργείο Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από 10−12−2007 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΡΟΤΑΡΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, όνομα πατρός ΙΩΑΝΝΗΣ, γεν. 15−4−1986, στη ΡΩΣΙΑ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας. 3. Με την Φ.137607/21684/24−9−2013 απόφαση του Γε− νικού Γραμματέα Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά το υπ’ αριθ. 1/30−1−2013 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης που λειτουργεί στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, γίνεται δεκτή η από 31−1−2012 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΠΕΡΛΛΕΣΙ ΒΙΤΟΡ, ον. πατρός ΦΡΑΝ, γεν. 4−5−1977 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας. 4. Με την Φ.138405/22095/24−9−2013 απόφαση του Γε− νικού Γραμματέα Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελ− ληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά το υπ’ αριθ. 9/16−5− 2013 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης που λειτουργεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας − Θράκης, με τοπική αρμοδιότητα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Πλην της Περιφερειακής Ενό− τητας Θεσσαλονίκης), γίνεται δεκτή η από 14−6−2011 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΝΤΕΡΒΙΣΙ ΛΙΛΙΑΝΑ, όνομα πατρός ΜΟΥΣΤΑΦΑ, γεν. 30−4−1972 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της Ελλη− νικής ιθαγένειας. Ο Γενικός Γραμματέας ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ F (4)

Πολιτογράφηση Αλλογενών Αλλοδαπών. 1. Με την Φ.120333/23246/24−9−2013 απόφαση του Γε− νικού Γραμματέα Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με

Πολιτογράφηση Αλλογενών Αλλοδαπών. 1. Με την Φ.138424/23643/26−9−2013 απόφαση του Γε− νικού Γραμματέα Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής


35786

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά το υπ’ αριθ. 3/17−4−2013 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου − Δυτικής Μακεδονίας, γίνεται δεκτή η από 21−1−2011 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΚΟΒΑΛΤΣΙΚ ΛΟΥΤΣΙΝΑ ΜΑΛΓΚΟΖΑΤΑ, ον. πατρός ΚΑ− ΖΙΜΙΕΖ ΦΡΑΝΤΣΙΣΕΚ, γεν. 13−12−1972 στην ΠΟΛΩΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 2. Με την Φ.138604/19368/26−9−2013 απόφαση του Γε− νικού Γραμματέα Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά το υπ’ αριθ. 1/19−6−2012 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, γίνεται δεκτή η από 21−9−2011 αίτη− ση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΤΣΕΛΑΚ ΚΑΝΑΡΟΥ ΑΝΤΖΕΛΑ, ον. πατρός ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ, γεν. 12−9−1974 στη ΜΟΛΔΑΒΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 3. Με την Φ. 138966/21699/26−9−2013 απόφαση του Γε− νικού Γραμματέα Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελλη− νικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά το υπ’ αριθ. 30/24−10−2012 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης της Αποκε− ντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τοπική αρμοδιότητα στις Περιφερειακές Ενότητες Δυτ. Αττικής, Πειραιά και Νήσων, γίνεται δεκτή η από 10−5−2011 αίτηση πολιτο− γράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΜΠΑΛΑ ΕΜΑΝΟΥΕΛ, ον. πατρός ΧΑΣΑΝ, γεν. 29−6−1948 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθα− γένειας. 4. Με την Φ.138968/21718/26−9−2013 απόφαση του Γενι− κού Γραμματέα Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθα− γένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά το υπ’ αριθ. 30/24−10−2012 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τοπική αρμοδιότητα στις Περι− φερειακές Ενότητες Δυτ. Αττικής, Πειραιά και Νήσων, γίνεται δεκτή η από 7−7−2011 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΝΤΟΚΟ ΑΡΤΟΥΡ, ον. πατρός ΛΑΚΗ, γεν. 14−3−1975 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 5. Με την Φ.139029/22230/26−9−2013 απόφαση του Γε− νικού Γραμματέα Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά το υπ’ αριθ. 5/27−3−2013 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδος και Ιονίου, γί− νεται δεκτή η από 6−12−2011 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

ΚΑΛΑΤΣΙ ΑΠΟΣΤΟΛ, ον. πατρός ΠΕΤΡΟ, γεν. 15−2−1960 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθα− γένειας. Ο Γενικός Γραμματέας ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ F (5) Πολιτογράφηση Αλλογενών Αλλοδαπών. 1. Με την Φ.86070/23428/18−09−2013 απόφαση του Γενι− κού Γραμματέα Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 και 9 παρ. 1 του ν.δ. 3370/1955 (258 Α΄), του άρθρου 69 παρ. 1 του ν. 2910/2001 (91 Α΄), του άρθρου 33 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α΄) και του άρθρου 22 παρ. 1 του ν. 3838/2010 (49 Α΄), γίνεται δεκτή η από 03−05−2000 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΜΙΧΟ ΜΑΡΙΕ ον. πατρός ΦΑΣΛΛΙ, γεν. 04−10−1959 στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας. 2. Με την Φ.138681/19875/18−09−2013 απόφαση του Γε− νικού Γραμματέα Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά το υπ’ αριθ. 8/28−03−2012 πρα− κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης που λειτουργεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, Δ/νση Αστικής Κατάστασης Δυτ. Αττικής και Πειραιά, γίνεται δεκτή η από 16−02−2011 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΤΕΠΕΛΕΝΑ ΣΟΦΙΓΙΑ ον. πατρός ΦΩΤΗ γεν. 18−01−1977 στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγέ− νειας. 3. Με την Φ.138868/23930/24−09−2013 απόφαση του Γε− νικού Γραμματέα Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθα− γένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά το υπ’ αριθ. 34/09−01−2013 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης που λειτουργεί στην Αποκε− ντρωμένη Διοίκηση Αττικής, Δ/νση Αστικής Κατάστασης Αθηνών Β, γίνεται δεκτή η από 02−12−2010 αίτηση πολι− τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΣΙΜΑΚΟΥ ΔΟΥΡΑΤΑ ον. πατρός ΝΙΚΟ γεν. 04−10−1965 στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγέ− νειας. 4. Με την Φ.138686/19896/24−09−2013 απόφαση του Γε− νικού Γραμματέα Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά το υπ’ αριθ. 22/25−07−2012 πρα− κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης που λειτουργεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, Δ/νση Αστικής Κατάστασης Δυτ. Αττικής και Πειραιά, γίνεται δεκτή η από 03−02−2011 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΤΖΑΝΣΑΝΙΑΝ ΛΙΛΙΤ ον. πατρός ΜΑΝΟΥΚ γεν. 26−01−1984 στην Αρμενία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθα− γένειας.


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5. Με την Φ.138091/23427/24−09−2013 απόφαση του Γε− νικού Γραμματέα Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά το υπ’ αριθ. 1/13−02−2013 πρα− κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης που λειτουργεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, Δ/νση Αστικής Κατάστασης Ανατολικής Αττικής, γίνεται δεκτή η από 27−03−2012 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΤΣΙΚΟΥ ΕΝΤΟΥΑΡΤ ον. πατρός ΝΑΖΙΦ, γεν. 03−08−1978 στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγέ− νειας. Ο Γενικός Γραμματέας ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ F (6) Πολιτογράφηση Αλλογενών Αλλοδαπών. 1. Με την Φ.60465/22934/18−9−2013 απόφαση του Γενι− κού Γραμματέα Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 και 9 παρ. 1 του ν.δ. 3370/1955 (258 Α΄), του άρθρου 69 παρ. 1 του ν. 2910/2001 (91 Α΄), του άρθρου 33 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α΄) και του άρθρου 22 παρ. 1 του ν. 3838/2010 (49 Α΄), γίνεται δεκτή η από 4−12−1997 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλ− λοδαπής υπό στοιχεία: ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ, ον. πατρ. ΒΑΣΙΛΙ, γεν. 21−1−1975, στο ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθα− γένειας. 2. Με την Φ.123663/17796/18−9−2013 απόφαση του Γενι− κού Γραμματέα Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α΄), όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με τις διατά− ξεις του ν. 3838/2010 (49 Α΄), του άρθρου 22 παρ. 1 του ν. 3838/2010, και μετά το υπ’ αριθ. 44/26−6−2013 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης που λειτουργεί στο Υπουργείο Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από 1−2−2008 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΧΟΤΖΑΪ ΔΟΥΡΑΤΑ, ον. πατρός ΚΑΛΟ, γεν. 1−1−1968 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 3. Με την Φ.123561/17759/18−9−2013 απόφαση του Γενι− κού Γραμματέα Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α΄), όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με τις διατά− ξεις του ν. 3838/2010 (49 Α΄), του άρθρου 22 παρ. 1 του ν. 3838/2010, και μετά το υπ’ αριθ. 44/26−6−2013 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης που λειτουργεί στο Υπουργείο Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από 5−9−2007 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΚΕΝΑΑΝ ΣΑΜΙ, ον. πατρός ΜΙΣΕΛ, γεν. 15−7−1989 στην ΕΛΛΑΔΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 4. Με την Φ.106700/17765/18−9−2013 απόφαση του Γενι− κού Γραμματέα Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής του

35787

Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α΄), όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με τις διατά− ξεις του ν. 3838/2010 (49 Α΄), του άρθρου 22 παρ. 1 του ν. 3838/2010, και μετά το υπ’ αριθ. 44/26−6−2013 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης που λειτουργεί στο Υπουργείο Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από 30−11−2005 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΑΒΝΤΙΑΪ ΠΡΑΝΒΕΡΑ, ον. πατρός ΑΒΝΤΙ, γεν. 14−4−1971 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθα− γένειας. 5. Με την Φ.100799/17953/18−9−2013 απόφαση του Γενι− κού Γραμματέα Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α΄), όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με τις διατά− ξεις του ν. 3838/2010 (49 Α΄), του άρθρου 22 παρ. 1 του ν. 3838/2010, και μετά το υπ’ αριθ. 44/26−6−2013 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης που λειτουργεί στο Υπουργείο Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από 19−11−2004 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΜΠΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑ, ον. πατρός ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ, γεν. 22−5−1966 στη ΡΟΥΜΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελλη− νικής ιθαγένειας. 6. Με την Φ.123095/22974/18−9−2013 απόφαση του Γε− νικού Γραμματέα Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α΄), όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με τις διατά− ξεις του ν. 3838/2010 (49 Α΄), του άρθρου 22 παρ. 1 του ν. 3838/2010, και μετά το υπ’ αριθ. 37/8−5−2013 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης που λειτουργεί στο Υπουργείο Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από 24−9−2008 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΓΟΥΚΑΣΙΑΝ ΧΑΓΙΑΣΤΑΝ, ον. πατρός ΡΑΦΙΚ, γεν. 4−10−1953 στην ΑΡΜΕΝΙΑ, για την απόκτηση της ελλη− νικής ιθαγένειας. 7. Με την Φ.138751/20435/18−9−2013 απόφαση του Γε− νικού Γραμματέα Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελλη− νικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α΄), όπως ισχύουν, και μετά το υπ’ αριθ. 40/27−2−2013 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης της Αποκε− ντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τοπική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα του Κεντρικού Τομέα, πλην του Δήμου Αθηναίων και στις Περιφερειακές Ενότητες Νοτίου, Βορείου και Δυτικού Τομέα, γίνεται δεκτή η από 24−4−2012 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΝΤΑΛΙΠΗ ΕΛΒΙΡΑ, ον. πατρός ΝΤΟΥΡΟ, γεν. 14−5−1985 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθα− γένειας. 8. Με την Φ.138824/20735/24−9−2013 απόφαση του Γε− νικού Γραμματέα Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με


35788

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α΄), όπως ισχύουν, και μετά το υπ’ αριθ. 23/5−9−2012 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τοπική αρμοδιότητα στις Περι− φερειακές Ενότητες Δυτ. Αττικής, Πειραιά και Νήσων, γίνεται δεκτή η από 4−11−2010 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΒΕΛΤΣΟ ΜΑΡΙΑ, ον. πατρός ΚΕΝΤΡΟ, γεν. 26−12−1976 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθα− γένειας. 9. Με την Φ.138872/21010/24−9−2013 απόφαση του Γε− νικού Γραμματέα Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελ− ληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α΄), όπως ισχύουν, και μετά το υπ’ αριθ. 3/25−4−2013 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης της Αποκε− ντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας, γίνεται δεκτή η από 8−11−2010 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΧΑΝΕΛΛΙ ΓΚΑΖΜΕΝΤ, ον. πατρός ΡΕΪΖ, γεν. 26−8−1967 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθα− γένειας. 10. Με την Φ.138959/21687/24−9−2013 απόφαση του Γε− νικού Γραμματέα Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελ− ληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α΄), όπως ισχύουν, και μετά το υπ’ αριθ. 25/19−9−2012 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης της Αποκε− ντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τοπική αρμοδιότητα στις Περιφερειακές Ενότητες Δυτ. Αττικής, Πειραιά και Νήσων, γίνεται δεκτή η από 31−3−2011 αίτηση πολιτο− γράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΝΤΑΝΑΤΖΙΚΟΒΑ ΝΕΝΤΚΑ, ον. πατρός ΓΚΕΟΡΓΚΙ, γεν. 7−1−1955 στη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, για την απόκτηση της ελλη− νικής ιθαγένειας. Ο Γενικός Γραμματέας ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ F (7) Πολιτογράφηση του αλλογενούς αλλοδαπού ΚΟΛΤΣΙΝΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΕ ον. πατρός ΑΒΝΙ. Με την Φ.138386/23718/24−9−2013 απόφαση του Γενι− κού Γραμματέα Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά το υπ’ αριθ. 9/16−5−2013 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης που λειτουργεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας − Θράκης, με το− πική αρμοδιότητα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδο− νίας (πλην της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης), γίνεται δεκτή η από 17−5−2011 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΚΟΛΤΣΙΝΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΕ ον. πατρός ΑΒΝΙ γεν. 15−5−1981 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της Ελλη− νικής ιθαγένειας. Ο Γενικός Γραμματέας ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ

(8) Πολιτογράφηση του αλλογενoύς αλλοδαπού ΚΝΙΕΓΚΙΝΙΤΣ ΜΠΡΑΝΙΣΛΑΒ ον. πατρός ΣΛΟΜΠΟΝΤΑΝ. Με την Φ.121157/17830/13/26.9.2013 απόφαση του Γενι− κού Γραμματέα Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α΄), όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με τις διατά− ξεις του ν. 3838/2010 (49 Α΄), του άρθρου 22 παρ. 1 του ν. 3838/2010 και μετά το υπ’ αριθ. 44/26.6.2013 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης που λειτουργεί στο Υπουργείο Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από 4.12.2008 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΚΝΙΕΓΚΙΝΙΤΣ ΜΠΡΑΝΙΣΛΑΒ ον. πατρός ΣΛΟΜΠΟΝΤΑΝ, γεν. 26.5.1971 στην Σερβία, για την απόκτηση της Ελλη− νικής ιθαγένειας. Ο Γενικός Γραμματέας ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ F (9) Πολιτογράφηση του αλλογενούς αλλοδαπού ΤΟΠΑΛΛΙ ΛΕΟΝΑΡΝΤ ον. πατρός ΡΡΟΚ. Με την Φ.138723/20172/24.9.2013 απόφαση του Γενι− κού Γραμματέα Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά το υπ’ αριθ. 11/13.6.2013 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας − Θράκης με τοπική αρμοδιότη− τα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (πλην της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης), γίνεται δεκτή η από 1.9.2011 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΤΟΠΑΛΛΙ ΛΕΟΝΑΡΝΤ ον. πατρός ΡΡΟΚ, γεν. 10.4.1972 στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγέ− νειας. Ο Γενικός Γραμματέας ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ (10) Στην περίληψη της υπ’ αρ. πρωτ. Φ. 134041/9485/9−5−2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Πληθυσμού και Κοι− νωνικής Συνοχής, του Υπουργείου Εσωτερικών, που δη− μοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1270/28−5−2013 τ.Β΄ στην σελίδα 20072 στην Α΄ στήλη, στον 4 στίχο εκ των άνω, διορ− θώνεται ως προς τις διατάξεις έκδοσης απόφασης από: το εσφαλμένο: «…άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε µε τον ν. 3284/2004 (217 Α΄), όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους µε τις διατά− ξεις του ν. 3838/2010 (49 Α΄) και του άρθρου 22 παρ. 1 του ν. 3838/2010, γίνεται δεκτή ……» στο ορθό: «….άρθρων 5, 10 και 11 του ν. 3284/2004, του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε µε τον ν. 3284/2004 (217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά την από


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 24−4−2012 έκθεση του Γενικού Προξένου της Ελλάδας στο Αργυρόκαστρο, γίνεται δεκτή ………». (Από το Υπουργείο Εσωτερικών) F (11) Στην περίληψη της υπ’ αρ. πρωτ. Φ. 130089/4505/14−6−2012 απόφασης της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγέ− νειας, του Υπουργείου Εσωτερικών, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1587/21−6−2013 (τ.Β΄) στην σελίδα 23411 στην Α΄, στήλη, στον 3 στίχο εκ των άνω, διορθώνεται (ως προς την ημερομηνία γέννησης από: το εσφαλμένο: «11−8−1985», στο ορθό: «11−12−1985». (Από το Υπουργείο Εσωτερικών) F (12) Στην αρ. πρωτ. Φ.8051/2012/0030964/19−07−2013 από− φαση του Υπουργού Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε στο 1852/29−07−2013 ΦΕΚ (τεύχος Β΄), ως προς τον εκδότη απόφασης, γίνεται η εξής διόρθωση: από το εσφαλμένο: «του Υπουργού Εσωτερικών» στο ορθό: «του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρω− μένης Διοίκησης Αττικής». (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής) F (13) Στην αρ. πρωτ. Φ. 10631/2013/0024147/03−09−2013 από− φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Δι− οίκησης Αττικής που δημοσιεύθηκε στο 2393/25−09−2013 ΦΕΚ (τεύχος Β΄), ως προς το επώνυμο, διορθώνεται: το εσφαλμένο: «ΤΣΙΩΜΗ» στο ορθό: «ΤΣΟΜΗ». (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής) F (14) Στην αρ. πρωτ. Φ.4387/2013/0021316/03−07−2013 από− φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Δι− οίκησης Αττικής που δημοσιεύθηκε στο 1657/04−07−2013 ΦΕΚ (τεύχος Β΄), γίνεται η εξής διόρθωση:

35789

από το εσφαλμένο ΟΝΟΜΑ: «ΣΙΜΟΝ» στο ορθό: «ΣΙΜΩΝ». (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής) F (15) Στην αρ. Φ. 12831/2013/0003266/03−07−2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη− σης Αττικής που δημοσιεύθηκε στο 1739/15−07−2013 ΦΕΚ (τεύχος Β΄), ως προς το Δήμο κατοικίας, διορθώνεται: το εσφαλμένο: «Δ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ−ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» στο ορθό: «Δ. ΚΡΩΠΙΑΣ». (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής) F (16) Στο υπ’ αριθμ. 1630/01−07−2013 (τ.Β΄) ΦΕΚ, όπου δημο− σιεύθηκαν περιλήψεις αποφάσεων της Γενικής Γραμμα− τέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας και αφορούν σε Πολιτογράφηση Ομογενών Αλλοδαπών (Αρ. απόφασης ΦΕΚ 3), διορθώνεται η ημερομηνία υπογραφής των εν λόγω αυτών δέκα (10) αποφάσεων: από το εσφαλμένο: «19−06−2013», στο ορθό «11−06−2013». (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας) F (17) Στην περίληψη της υπ’ αριθ. Φ.5112/38955/22−07−2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας − Θράκης η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1910/06−08−2013 (τ.Β΄) και αφορά στην απόκτη− ση της Ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής ΕΥΘΥΜΙΑ ΤΣΙΝΓΚΟ όν. πατρ. ΠΑΝΤΗ γίνεται διόρθωση ως προς τη χώρα γέννησής της: από το εσφαλμένο: «ΑΛΒΑΝΙΑ», στο ορθό «ΕΛΛΑΔΑ». (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας − Θράκης)


35790

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õ—ðì÷ì÷ úùðð—ò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê—÷ Σε έντυπη μορφή: • Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. • Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

-

Γ΄

50 €

Α.Ε.Δ.

5€

-

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

Δ.Δ.Σ.

200 €

20 €

Δ΄

110 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

100 €

30 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï. Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. • Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα). • Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. • Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι− τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. • Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ− πτωση. • Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000. Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ *02024970410130008*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004

Πολιτογράφηση Αλλογενών Αλλοδαπών  

....για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you