Page 1

Diary


MY

LIFE

MY

LIKE

MY

LEARN


One Two Tree.

ในทุกๆ ที่ ที่ฉันไป ไม่ว่ามันจะใกล้

หรือไกลแค่ไหน สิ่งหนึ่งที่ฉันมักจะผ่านและ พบอยู่เสมอๆ ก็คือต้นไม้ที่เรียงรายระหว่าง ทาง มันเป็นสิ่งหนึ่งที่ฉันสนใจและชอบที่จะ เก็บมันไว้ใน Diary ของฉัน เพื่อเตือนความ ทรงจำ�ในระหว่างทางที่เราอาจ..เพ้อลืมมันไป


ขุนช่างเคี่ยน 25.12.12


แด่ความลำ�บากระหว่างทางและ ความสวยงามที่ปลายทาง ขุนแม่ยะ 15.01.12


ถึงแม้ปลายทางจะไม่เป็นอย่างที่คิด แต่ อย่างน้อยเราก็ไปถึง อุทยานแห่งชาติก้อหลวง 07.01.12


ระหว่างทางไปสถานีรถไฟ 16.02.13


วัดต้นเกว๋น 17.01.13


Singapore


การที่เราได้ไปในที่..ที่เราไม่รู้จัก ที่ที่เราี่ไม่คุ้นเคย และยังต้อง แบกเงื่อนไขใส่กระเป๋าลงไปด้วย สำ�หรับฉันมันคือสิ่งที่ต้องรับผิดชอบและ ต้องอยู่กับมันให้ได้ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตาม แต่เม่ือไหร่ก็ตามที่มีใครสัก คนค่อยร่วมทางไปด้วย สิ่งที่เราแบกรับมันอยู่กลับเบาลง และสุขขึ้น การ เดินทางครั้งนี้ทำ�ให้ฉันได้รับมิตรภาพ ความสุข ความทุกข์ ความรับผิด ชอบ และยังเปิดโลกที่เราไม่รู้ ไม่เคยเห็น ถึงแม้มันจะลำ�บาก แต่มันก็คุ้มที่ เสี่ยง และคุ้มที่จะได้เจอ


ผู้แบ่งเบาเงื่อนไขที่ติดไปกับ กระเป๋าเดินทาง Marina Bay 06.10.12


มิตรภาพ 05.10.12

ความรับผิดชอบ 06.10.12


ความทุกข์ 07.10.12

ความสุข 08.10.12


On the Road 05.010.12


Faculty of Fine Arts Chiang Mai University

มหาวิทยาลัยคือสถานที่ของการศึกษาและความ แต่ สำ�หรับฉันมันไม่ใช่แค่นั้น มันคือที่ๆทำ�ให้เราได้มองเห็นทุกอย่าง ในชีวิตชัดขึ้น เปิดโลกที่เราไม่รู้จัก เปิดใจเรา ทำ�ให้เราเข้าใจ อะไร หลายๆ อย่างมากขึ้น รู้จักที่จะแบ่งปัน ให้อภัย มีความรับ ผิดชอบ และมีมิตรภาพดีดี มันคือทุกๆอย่างที่ไม่คิดว่าจะได้รับ จากที่นี่ ฉันคิดว่าการที่ได้มาอยู่ที่นี่คือสิ่งที่โชคดีที่สุดอย่างหนึ่ง ในชีวิตของฉัน ถ้าฉันไปจากที่นีเมื่อไหร่ก็คงคิดถึงมันไม่น้อย


เราต่างมาจากคนละทิศละทาง แต่เรานั้นชอบและรักในสิ่งเดียวกัน มันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะแบ่งปันหลายๆสิ่ง หลายๆอย่าง ให้กับใครหลายๆคน แต่ เราก็ทำ� เพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้ทำ�ไปนั้นมันไม่ได้ไปไหนเลย แต่มันกลับก่อตัว เป็นมิตรภาพ เป็นพี่เป็นน้อง เป็นกลุ่มเป็นก้อน ฉันคิดว่าสิ่งที่เราทำ�นั้นอาจดูไม่มี ความหมายหรือมีประโยชน์สักเท่าไหร่นัก แต่ท้ายที่สุดแล้วมันก็มักจะมีสิ่งๆดี ห้อยติดตามเรามาอยู่เสมอ..

คณะวิจิตรศิลป์ 02.06.12 (บน) 29.11.12 (ล่าง)


พื้นที่เล็กๆ ที่สร้างสรรค์ทุกๆ อย่าง Studio 1 01.02.13


Sometimes in Life บางครั้งในชีวิตเราก็มักจะเจอเรื่องที่เราไม่คาดคิด หรืออาจ จะเป็นโชคชะตาที่เราต้องเจอ เหมือนฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงไปเหมือน เดิมอยู่ทุกๆปี แต่ใช่ว่าจะเราเจอฝนในฤดูฝนอยู่เสมอ บางครั้งเราอาจ เจอฝนในฤดูหนาว บางครั้งก็เจออากาศหนาวในฤดูร้อน เพราะเราไม่ สามารถรู้ว่าวันนี้ฝนจะตกจริงเปล่า หรือวันนี้จะมีแดดออกไหม ฉัน คิดว่าชีวิตของคนเราเปรียบเหมือนฤดูกาล ที่บางครั้งเราก็เจอปัญหา เหมือนเหมือนฝนที่ตกลงมาในฤดูหนาว และบางครั้งเราก็มีความสุข โดยที่ไม่รู้ตัวเหมือนมีอากาศหนาวในฤดูร้อน ฉันว่าชีวิตมันก็เป็นแบบนี้แหละ!!


In my car 12.02.13


ที่ๆ ทำ�ให้อยู่แล้วไม่เคยคิดถึงที่ไหน สกลนคร 02.07.12


ที่ๆ ทำ�ให้คิดถึงบ้านมากที่สุด Singapore 04.10.12


Diary ภาพเล่มนี้ไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิต แต่เป็นเพียงส่วนหนึ่งในชีวิตฉันเท่านั้น มันเป็นเพียง เป็นความทรงจำ�ที่ฉันอยากจะเก็บเอาไว้ เพื่อว่า่วัน ไหนที่เราหลงลืมไป เราก็แค่หยิบมันออกมาดู และ ยิ้มไปกับมัน ฉันเชื่อว่าไม่มีใครแย่งสิ่งเหล่านี้ไปจาก ฉันได้ และไม่มีทางจะลืมมันไว้ที่ไหน ตราบเท่าที่ฉันยังจำ�ได้

สถานีรถไฟ 06.02.13


Diary Ap  

Apple Diary