__MAIN_TEXT__
apirhd
ASOCIATIA PROFESORILOR DE ISTORIE DIN ROMANIA, FILIALAL HUNEDOARA
DEVA, RO

Asociaţia Profesorilor de Istorie din România (APIR-CLIO) este o asociaţie ştiinţifică şi profesională, apolitică a profesorilor de istorie şi ea nu s-a constituit ca o contrapondere la alte asociaţii similare din ţară şi străinătate.

Show Stories insideNew