Page 1

UNA

CAixA Rodrigo Mattioli


Títol

Una Caixa Autor i il·lustrador

Rodrigo Mattioli

Per a Ainhoa, Aitor, Alice, Arthur, Felipe, Gustavo, Helena, João, Kaori, Mel, Nina i totes les persones el nom de les quals comenci amb una lletra entre la A i la Z.

Assessorament lingüístic i revisió

Inma Callén Traducció

Marta Cañigueral Edició

Apila Ediciones Impressió

Ino Reproducciones (Saragossa) Enquadernació

Esenbook (Lleida) Primera edició: gener 2020 ISBN: 978-84-17028-27-5 Dipòsit Legal: Z 19-2020 ©Text i il·lustracions de Rodrigo Mattioli, 2020 ©Edició d’Apila Ediciones, 2020

C/ Mosén Félix Lacambra, 36 B 50630 Alagón, Zaragoza, España www.apilaediciones.com apila@apilaediciones.com Reservats tots els drets Qualsevol tipus de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot ser realitzada amb l’autorització dels seus titulars, llevat excepció prevista per la llei. Dirigiu-vos a CEDRO (Centre Espanyol de Drets Reprogràfics, www.cedro.org) si necessiteu fotocopiar o escanejar algun fragment d’aquesta obra. Rodrigo Mattioli va realitzar les il·lustracions d’aquest llibre amb tècniques manuals i digitals. Una caixa és el segon àlbum de la col·lecció Alina.

DEDICATORIA


Rodrigo Mattioli

UNA

CAixA


g n i D g n o D Quan va sentir el timbre, l’Alina va saltar del llit .


! t r a a m a b cl i x e r r va ina . a — t a n l ! A conte ’ a t l a H lt b o i m — r r a a H


—Però . . .

quina caixa més gran!


—Estic totalment, completament, cent per cent segura que aquesta caixa porta . . .


la meva bicicleta!


ISBN 978-84-17028-27-5

Per fi va arribar el paquet que l’Alina esperava amb tanta il·lusió. Però, a partir d’aquell moment, les coses no van ser com ella havia imaginat. Existeix una joguina millor que la nostra imaginació?

Profile for APILA EDICIONES

Una caixa  

Per fi va arribar el paquet que l’Alina esperava amb tanta il·lusió. Però, a partir d’aquell moment, les coses no van ser com ella havia ima...

Una caixa  

Per fi va arribar el paquet que l’Alina esperava amb tanta il·lusió. Però, a partir d’aquell moment, les coses no van ser com ella havia ima...

Advertisement