Page 1


Para as miñas sobriñas: Olivia, Rebeca e Vega. Teño a sorte de contar con persoas que me apoian. Grazas ás profesoras da Escola de Arte 10 de Madrid pola súa dedicación á ensinanza pública, á miña correctora Marta Rubio Aguilar, á miña familia e en especial ás miñas amigas porque sempre confiaron nos meus monstros.

Edita:

c/ Mosén Félix Lacambra 36 B Alagón, Zaragoza, España Primeira edición en castelán: setembro de 2013 Primeira edición en galego: abril de 2018 ISBN: 978-17028-07-7 DL: Z 607-2018 Texto e ilustracións de Olga de Dios Tradución de Mónica Lourido Santiso www.apilaediciones.com apila@apilaediciones.com Impreso en Ino Reproducciones, Zaragoza, España Este libro foi elixido gañador do Premio Apila 1ª Impresión 2013 ao mellor álbum ilustrado de autor novel convocado por Apila edicións e pola Escola de Arte de Zaragoza do Premio Aurelio Blanco 2012-2013 ao mellor proxecto de Deseño Gráfico e Artes do libro da Comunidade de Madrid e do Golden Pinwheel Award, na categoría de mellor álbum ilustrado internacional Shanghái Children´s Book Fair 2013. Calquera forma de reprodución, distribución, comunicación ou transformación desta obra só pode ser realizada coa autorización dos seus titulares, salvo excepción prevista pola lei. Diríxase a CEDRO (Centro Español de Dereitos Reprográficos, www.cedro.org) se necesita fotocopiar ou escanear algún fragmento desta obra. Para as ilustracións deste libro, Olga de Dios utilizou ferramentas dixitais emulando técnicas tradicionais de lapiseiro, rotulador e acuarela sobre papel.


Antes de nacer xa era diferente aos demais.


Era ROSA e os demais eran brancos.


Oh...

ras t u o Que nzas e difer s ? a atop


Monstro Rosa era grande

e os demais eran pequenos.


Sempre sorría con calquera boubaría, mais aos demais impedíanllelo os seu bicos.


VivĂ­an nun lugar onde todo era de cor branco. O ceo estaba cuberto por unha gran nube. As ĂĄrbores, as casas, ata a terra era branca.


Cando xogaban ĂĄs agachadas Monstro Rosa sempre perdĂ­a...


Un conto para entender a diversidade como elemento enriquecedor da nosa sociedade. Monstro Rosa ĂŠ un berro de liberdade. ISBN 978-84-17028-07-7

IMPRESO EN PAPEL ECOLĂ“XICO

Monstro Rosa  

Edición en gallego 2018

Monstro Rosa  

Edición en gallego 2018

Advertisement