Page 1

Er du sikker?


[ Er du sikker


på, det ikke kan blive bedre? ] Sikkerhed kan være mange ting – og mange ting kommer man aldrig til at vide sig sikker på. Men én ting er sikker: Vi både kan og vil hjælpe dig med at sikre virksomhedens IT bedst muligt. Sikre den mod udefrakommende farer. Og fremtidssikre den, så du er opdateret der, hvor det er vigtigt – men ikke der, hvor det er spild af penge. I denne folder kan du se, hvad vi kan gøre for dig, og hvilken samarbejdspartner du får i os.

Hvem er vi?

Vi tilbyder:

IC Gruppen A/S er et IT-konsulenthus med speciale i drift- og

• Support af netværk og servere hos kunden

supportaftaler til virksomheder.

• Opbygning af nye server- og netværksløsninger,

Hvad gør vi?

• Pålidelig backup

Vi giver dig lige lidt mere af det engagement, den hjælp

• Udvikling af unikt og brugerspecifikt software

hvis de eksisterende ikke længere opfylder behovene

og den service, man håber på, når man henvender sig til en ekstern samarbejdspartner. Vi differentierer os ved reelt at sætte kunden i fokus – det er jo vores kunder, vi lever af!

på en .NET-platform • Ydelser, der er tilpasset kundens behov – fra daglige til månedlige besøg • Telefonisk helpdesk – der er altid hjælp at hente lige her og nu • Rådgivning i indkøb af hardware og software


[ Din sikkerhed for at vores Et godt samarbejde er et vigtigt udgangspunkt Det er vigtigt for vores kunder, at de kan sætte deres lid til, at vi altid er opdateret med den nyeste viden inden for IT. For at kunne yde den bedst mulige service prioriterer vi det derfor højt at have gode relationer til vores vigtigste leverandør: Microsoft. Microsoft Gold Certified Partner Vi er Microsoft Gold Certified Partner, hvilket betyder, at vi har et samarbejde med Microsoft, der sikrer, at vi altid er på forkant med den teknologiske udvikling. Vi modtager alle vigtige informationer direkte fra producenten og kan dermed give vores kunder en optimal service. Microsoft Gold Certified Partner er et kvalitetsstempel, som Microsoft kun uddeler til virksomheder, der har opnået det højeste niveau inden for en række specifikke kompetencer og parametre. For at opnå certificeringen skal virksomheden have teknikere, der er uddannede på højeste niveau, virksomheden skal kunne dokumentere veludførte opgaver af en vis kompleksitet, og der skal foreligge tilfredse kundetilkendegivelser.


kompetencer er i orden ] IC Gruppen A/S er Microsoft Gold Certified Partner med følgende

Udvikling

kompetencer: Information Worker, Infrastruktur og Udvikling.

Vi har udviklet adskillige brugerspecifikke softwareløsninger til byggedevelopere, forbrændingsanstalter og medicinalindustrien.

Information Worker

Til eksempel kan nævnes et materialetilvalgssystem, der kan

Vi hjælper dig med at optimere udnyttelsen af de ressourcer,

administrere og værdisætte den enkelte købers individuelle

der ligger i det software, I allerede har. Vi er til hver en tid

valg af fliser, gulv, køkken m.m. i et lejlighedskompleks under

opdaterede i forhold til de tidssvarende og ikke mindst tids-

opbygning. Et andet eksempel er et system, der kan håndtere

besparende produkter, der findes, og kan vejlede dig i fordele

og fakturere farligt affald ud fra særlige deklarationer og

og ulemper ved dem. Hvis du ønsker at opgradere eller udrulle

sikkerhedsanvisninger. Og et system, der holder øje med køle-

nyt software, gør vi det på én gang - på alle maskiner - så det

skabstemperaturer på forskningsemner, der er følsomme over

foregår så hurtigt, enkelt og smertefrit som muligt.

for temperaturpåvirkninger. Mulighederne er uendelige, og vi tager gerne en udfordring op.

Infrastruktur Er du ny kunde, ser vi på den nuværende IT-løsning og vurderer

Desuden har vi udviklet en .NET-baseret portal, der foruden at

i samråd med dig, hvilken kapacitet I har behov for, hvilke

tilbyde en lang række unikt tilpassede fordele til vores kunder,

IT-relaterede udfordringer jeres forretningsområde stiller jer

også tilbyder helt ‘almindelige’ muligheder som portal-adgang til

overfor, og hvordan vi bedst kan imødekomme disse med de

driftsstatus, igangværende konsulentopgaver, bestilling af tek-

rigtige netværks- og serverløsninger. Er du eksisterende kunde,

nisk support, remote backup mv.

foretager vi denne analyse løbende, så du altid kender de nyeste muligheder og ved, om det er relevante løsninger for dig.


[ Din sikkerhed for en solid samarbejds  Vi er her for at blive IC Gruppen A/S har eksisteret siden 1998. I denne omskiftelige IT-branche med et stort antal aktører tør vi godt at sige, at vores dygtighed, pålidelighed og engagement er de vigtigste årsager til, at vi klarer os godt. Du kan regne med os – også i fremtiden! Vi har en velafbalanceret, kontinuerlig økonomisk vækst, som sikrer, at vi også vil være her som din samarbejdspartner i mange år frem. Du behøver altså ikke frygte at skulle lede efter ny leverandør, men kan koncentrere dig om at passe og udvikle din forretning, mens vi tager os af din IT-infrastruktur. Det giver tryghed i samarbejdet. Vi har orden i økonomien Vi er flere år i træk blevet AAA-rated hos Dun & Bradstreet, som er erhvervslivets førende virksomhedsanalytikere.


partner – og for at vores vision passer til jer ] Vores vision

Forståelse

• Vi vil være en unik konsulentvirksomhed, der sikrer, at vores

Vi ser sådan på det, at når man ringer til en konsulent, så er

kunder får fuld udnyttelse af deres IT-investeringer • Vi vil tilbyde en kombination af teknisk indsigt og

det fordi, man har brug for hjælp, råd eller vejledning. Så ønsker man at blive hørt og forstået. Og man ønsker ligeledes selv at

forretningsmæssig forståelse af det enkelte firmas

kunne forstå, hvad der bliver sagt, så man kan deltage i løsnings-

produkter og udfordringer

processen. Derfor lægger vi stor vægt på at tale et IT-sprog alle

• Vi vil lytte til kunden, forstå deres behov og løse

kan forstå.

deres problemer • Vi vil være en kompetent og vedholdende samarbejdspartner, der taler et sprog, alle kan forstå • Vi vil være en samarbejdspartner, man altid kan stole på

Pålidelighed Det er alfa og omega, at man kan stole på, at man får korrekt og kompetent information, når man henvender sig til en konsulent. Det er en stor del af vores værdigrundlag at sikre,

Kundefastholdelse

at vores kunder opbygger og beholder en tillid til os som sam-

Hvis kunderne ikke er glade for den hjælp, de får, eller den

arbejdspartner.

oplevelse, de har, når de kontakter os, så kan de lige så godt gå et andet sted hen. Mange af vores nuværende kunder har vi haft siden virksomhedens start i 1998. Derudover er der naturligvis også kommet mange nye til gennem årene.


- we make IT work! Engager 2-4 | 2605 Brøndby | Tlf. 7010 1060 | Fax 4320 2525 | icgruppen.dk

ICG Præsentation  

ICG Præsentation folder

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you