Page 1

Les plantes amb flors

T-5


•ÍNDEX •1-Les flors •2-Els arbres


Hi ha 4 parts en les plantes: 1.arrel 2.tija 3.fulles i 4.flors.


Les pLantes amb fLor Són éssers vius que s´alimenten i es reprodueixen, pero no es desplacen perquè viuen fixes al sól. ARREL Manté laFLORS planta

fixa al sól i absorbeix aigua i sals minerals Pot ser: en cabellera principal i secundaria

TIJA Són les parts Arbres, tija verdes. llenyosa i gruixuda(tronc) Plantes de fulla . cadúca: Arbustos,tija Perden les fulles llenyosa,poc a l´hivern. gruixuda i de Plantes de fulla poca altura perenne: Herbes, tenen Tot l´any tenen tija herbàcia,prima fulles. i baixa.

FULLES Les plantes necessiten les flors per reproduir-se. La flor és l´òrgan reproductor de la planta. La flor es transforma en fruit (llavor). Parts de la flor: Pètals, sèpals,estams i pístil.


DAVID V.

LES PLANTES  

PLANTES,ARREL

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you