Issuu on Google+

LA NUTRICIÓ


LA DIGESTIÓ • Les parts de l´aparell digestiu : •


LA RESPIRACIÓ • • • • • • • • • • • •

faringe

laringe tràquea

diafragma

pulmons

fosses nasals


LA CIRCULACIÓ

COR

ARTÈRIES VENES

CAPIL·LARS


L´EXCRECIÓ


NUTRICIÓ 3