Page 1

LA NUTRICIÓ


LA DIGESTIÓ • Les parts de l´aparell digestiu : •


LA RESPIRACIÓ • • • • • • • • • • • •

faringe

laringe tràquea

diafragma

pulmons

fosses nasals


LA CIRCULACIÓ

COR

ARTÈRIES VENES

CAPIL·LARS


L´EXCRECIÓ

NUTRICIÓ 3  

RESPIRATORI, EXCRETOR

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you