Page 1

Memòria de l’Arxiu Provincial de l’Escola Pia de Catalunya 2013 Millores tècniques. Al  llarg  de  l’any  hem  estat  treballant  en  aspectes  tècnics  derivats  de  l’aplicació  de  les  normes arxivístiques  usades  habitualment al camp dels arxius. Des de l’any 2012 en que vàrem introduir el  nou  software  especialitzat  en  arxius,  estem  realitzant   modificacions  en  la  manera  de descriure  i  classificar  la   documentació.  Primer  de  tot  vàrem  començar  a   utilitzar  la  norma internacional  de  descripció  arxivística  (ISAD­G),  amb  la  que  està  estructurat  el  nou software,  i l’adaptació  catalana  de  la  norma  (NODAC).  A  conseqüència  d’això  hem començat a  aplicar  la descripció  per nivells (Fons, sèries, subsèries, grups documentals, documents …) i a organitzar sistemàticament  els  fons  segons  quadres  de  classificació.  Aquest augment en l’especificitat de les  descripcions  l’hem  començat  a  tractar sobretot en les subdivisions 07 Obres i 08 Persones, en  les  que  hem  desenvolupat  per  a  cada  fons  quadres  específics  a  partir  d’unes  taules  de classificació  bàsiques  per  aquests  tipus  de  fons.  El  de  descripció  arxivística  SHADES  permet visualitzar aquesta estructura fins al nivell de document. L’elaboració  de les  taules  o  quadres  de classificació no és sempre fàcil. Cal conèixer bé de què es  tracta  i  com  funciona  un  departament;  moltes  vegades  s’ha  de  consultar  les  persones  que treballen   la  matèria.  També  cal  tenir  en  compte  d’englobar  tant  la  documentació  antiga  com l’actual, que han canviat força. Aquesta  tasca  d’adaptació  suposa  a  vegades  haver d’introduir  alguna  variació  en  la  fitxa. No és una  feina  mecànica,  sinó  que  cal  estar  a  l’aguait.  Per  exemple:  amb  el  programa  anterior  es recomanava   no  repetir  en  la  matèria  una  paraula  que  sortia  en el  títol; ara  s’ha  de  repetir  si  es vol poder recuperar. Moviment d’usuaris i consultes destacades Al  llarg  d’aquest  any hem  comptat  165  consultes  a  l’arxiu,  108  presencialment  a  la  sala, 43 per correu  electronic,  13 per  telèfon  (segurament han  sigut algunes més) i 1 a través del compte de facebook. Com  en  anys  anteriors,  l’antiga  Escola  Pia  d’Alella  ha  estat  un  tema  que  ha  atret  a  més  d’un investigador.  Un  alumne  del  grau  d’Enginyeria  Agrícola  i  Ambiental  de  la  UPC  realitza  el  seu treball  fi  de  carrera  sobre  la  enjardinament  i  la  urbanització  dels  jardins,  consulta  l’arxiu  en diverses  ocasions  a  la  recerca  de  imatges  i  plànols.  La  revista  Alella  ha publicat aquest any un parell  d’articles  sobre  l’antiga  escola,  un  d’ells  sobre  el   manuscrit   del  pare  Josep  M.  Sirés explicant  la  seva  experiència  durant  la  guerra  civil,  conservat  a  l’arxiu.  L’autor  de  l’article  ha vingut  en  altres  ocasions  per  a  cercar  informació  sobre  la  finca  i  la  guerra  civil  per  a  futurs articles.  Una  altra  periodista  se  centra  en  la  recerca  de  nens  refugiats  procedents  de  Madrid  al municipi, alguns dels quals van estar allotjats durant algun temps en aquell recinte.


L’Enric Sàrries  ha  estat  venint  al  llarg  de  l’any  per  acabar  el  seu   treball  sobre  la  història  de l’Escola  Pia  Nostra   Senyora,  el  qual  finalment  va  ser  publicada  el  novembre.  El  juliol,  un estudiant  de Sant  Antoni  ha  vingut  uns  dies  a  fer  una  recerca  sobre  la  guerra  civil  a  l’escola i  a finals  d’any  rebem  la  visita  d’una  professora  d’aquesta  mateixa  escola  que  ens  anuncia  que  un grup  d’estudiants  té  l’objectiu  de  fer  una  web  amb  material  de  l’arxiu  explicant  la  història  de l’escola,  que  veurà  la  llum  durant  el  2014.  L’historiador  Miquel Altadill  ens  ha visitat  en  diverses ocasions  aquest  any  per  realitzar  la  seva  “Història  cronològica”  de  l’Escola  Pia  de  Vilanova  i  la Geltrú, que ja fa uns anys que està escrivint. Hem  prestat   imatges  d’un  examen  públic  de  Puigcerdà  de  1780  per  a  un  documental  de  TV3 sobre   la  repressió  del  català,  el  qual  segurament  serà   emès  al  llarg  del  2014.  Un  periodista madrileny  s’ha   interessat  per  la  història  del  bàsquet  a  Espanya  i  el  paper  de  l’Escola  Pia  Sant Antoni.  Entre els dies 16 i 21 de maig vingué a consultar  l’arxiu cercant informació sobre el pare Ciuró  un   professor  de  la  Universitat  Estatal  de  Califòrnia  que  també  és  director  del  Programa universitario  de  ilusionismo  “Wenceslao  Ciuró”  del  Real  Centro  Universitario  Maria   Cristina, universitat  privada  situada  a  El Escorial  (Madrid)  que  aquest  curs  ha  iniciat  aquests  estudis  de màgia  i il∙lusionisme. Durant l’estiu va venir en diverses ocasions  una  senyora treballadora d’una biblioteca  a  l’Havana  que  cercava  informacions  sobre  l’Escola  Pia  de  Cuba  de  El  Cerro  i Guanabacoa.  De  les  darreres  consultes  de  l’any,  destaquem la  nostra  contribució a la biografia que  el  senyor  Pere  Fàbregues,  anterior  director  de  la  Fundació  Gas  Natural,  està elaborant  de Pere  Duran  Farell,  durant  molts anys  president d’aquesta companyia energètica, cercant dades del  seu  pas  per  l’Escola  Pia  de  Sabadell.  Per  a  les  celebracions  del  centenari  de  la  presència dels   escolapis  a  Mèxic  i  dels  cinquanta  anys  de  la  fundació  al  Senegal  ens  han  demanat  més d’una vegada dades i dates que hem procurat respondre tot seguit. Ingressos de documentació El  secretari  provincial  Manel  Sales  ens  aporta  uns  quaderns  de  dibuix  de  quan  era  estudiant. L’Andreu  Trilla  aporta  un  dietari d’un alumne de l’internat  de Sarrià del curs 1917­1918.  Es tracta d’un  quadern  manuscrit amb algunes il∙lustracions on l’alumne Ramon Godó Valls, d’Igualada, hi explica  els  seus  horaris,  les  festivitats,  els  costums  de  l’escola,  les   seves  visites  a  Igualada  i menciona  alguns  professors  que  va  tenir  durant  aquell  any  en  què  va  fer  el  darrer  curs  de Comerç.  A  l’Andreu  li  va  donar  el  besnét  del  citat  Ramon  Godó,  que  és  conegut  seu.  Uns familiars  d’un  antic  alumne  de  Mataró  han  fet  donació  de  6  quaderns amb exercicis de Comerç de Miquel Esquerra, alumne de comerç dels cursos 1917­1918 a 1923­1924. La  germana  del  l’Enric  Serraïma  i  Cirici  ens  ha  fet  arribar  a  través  de Josep M.  Balcells un plec de  cartes  que havia rebut del seu germà des  del  Senegal entre 1962 i 1970. Marta Quadrada, de la  biblioteca  de  l’Escola  Pia  de  Mataró,  ens  ha  portat un  llibre antic que han trobat mig amagat  a les  prestatgeries  de  l’antiga  biblioteca.  Es  tracta  de  Floresta   Española  de  Apothegmas  o sentencias,  sabia  y graciosamente dichas por algunos españoles, de Melchor de Santa Cruz de Dueñas. Per les seves característiques podria ser una obra de mitjans de segle XVII.


El senyor  Agustí  Grau,  nebot  de  l’escolapi  Adjutori  Grau,  ens  ha donat el motlle d’una imatge  de de sant Josep Calassanç que ja teniem que s’havia fet en el taller de casa seva.

De la  comunitat  de Sant  Antoni  ens  han  baixat  una  pintura  sobre els  quatre  religiosos  màrtirs  i beatificats  —Ignasi Casanovas Perramon, Maties Cardona Messeguer, Enric Canadell Quintana i  Francesc  Carceller  Galindo  i  els  col∙legis  de  Nostra  Senyora  de  Barcelona, de  Sarrià,  d’Olot i de  Mataró  —,   obra  realitzada  per  l’artista  Elisabeth  Barambio  l’octubre  1995.  L’Escola  Pia  de Mèxic ha celebrat el seu centenari i entrega a l’Escola Pia una placa commemorativa en bronze.

Visites El 10  de  juliol  la  Consellera  d’Ensenyament  Irene  Rigau  va  visitar  les  instal∙lacions  de  l’Escola Pia  que  no  depenen  del  seu  departament,  entre  elles  el  nostre  arxiu.  Durant  la  seva  estada  li varem  explicar  la  planificació  i  els  mètodes  de  treball  que  utilitzem  i  li  vàrem   ensenyar  una mostra  de   documents:  el  llibre  manuscrit  del  s.  XVIII  que  conté  el  Mètode  Uniforme  de l’Escola Pia  de  Catalunya,  el  llibre  de  problemes  d’aritmètica  del pare Francesc Ferrer i la comptabilitat i moneda  d’una  empresa  simulada  provinent  de  l’Escola  Pia  Sant  Antoni  a  inicis  de  segle  XX. Com  a  comiat  li  regalàrem  uns  exàmens  impresos  de  Mataró  de  1789  (en  tenim  altres  dos exemplars  iguals)  i  dos dels llibres del pare Profitós (que  també  tenim duplicats): El meu llibret i el Llibre dels nois.


Un grup  d’unes  30  estudiants  del  programa  formatiu  Biblioteques  i  Arxius  en  l’era  de  la informació,  que  forma  part del programa  formatiu  Universitat  de  l’Experiència de  la  UB,  dirigit  a persones  més  grans de  55 anys, va visitar l’arxiu el 5 de novembre.  Els hem fet la visita habitual i han pogut veure diversos exemples de documents conservats a l’arxiu.

En tres  ocasions  al  llarg  de  l’any  hem  rebut  la  visita  de  l’Octavi  Fullat  i  la  seva secretària, els quals  ens  han  portat  exemplars  de la seva producció escrita i els números de la revista d’Alforja del Camp on col∙labora habitualment. Projectes, col∙laboracions i difusió El  juny  des  de  l’arxiu  es  va proposar  a  l’àrea  pedagògica  que  des de les escoles es treballés la commemoració   del   final  de  la  Guerra  de  Successió.  Al  llarg  de  la  segona meitat  de  l’any  hem anat  treballant  conjuntament amb l’àrea pedagògica i les mediateques i s’ha posat en marxa ja a


començaments del  curs  2013­2014.  El  projecte  compta  amb  una  pàgina  web,  activa  ja des del mes  de  novembre,  que  té  com  a  objectiu  servir  de  suport  als  estudiants  i  professors  donant informacions  sobre  fonts  d’informació,  activitats,  exposicions,  actes  commemoratius,  etc.  i també  ser   plataforma  d’exhibició  del  resultat  final  dels  treballs  realitzats.  Els  alumnes  i professors  que  ho  desitgin  poden  enviar  els  materials  estudiats  i  els  seus  treballs  per  a  ser penjats a la web. Des del bloc La Plega també s’aniran  afegint informacions sobre el tema, entre altres  entrades.  Totes  les  novetats del  web  seran  informades  a  través  del compte de twitter i el facebook de l’arxiu. El  maig  ens  reunim  conjuntament  amb  un  professor  d’història  de  l’escola  Nostra  Senyora formant  part  del  jurat  dels Premis a la Creativitat de la fundació Joan Profitós. Per unanimitat els tres  membres   del   jurat  decidim  declarar desert  el  premi  degut  a  que  l’únic treball  presentat  no assolia els requisits exigits en la convocatòria. Hem  assistit   a  la   reunió  anual  del  Secretariat  d’Arxius  Eclesiàstics  de  Catalunya,  que  s’ha celebrat  al  monestir  benedictí  de  Sant  Pere  de  les  Puelles  a  inicis  de  juliol.  Allà  hem  pogut  fer una visita als seus tallers de restauració de llibres i documents antics. L’activitat   del   nostre  blog  La  Plega  de  l’arxiu   ha  estat  prou  satisfactòria,  hi  hem  escrit  17 entrades  a l’any, la més visitada de totes ha estat la publicada el mes d’abril i referent als vincles de  Francesc  Ferrer  i   Guàrdia  amb  l’Escola  Pia.  Hem  mencionat  una   mica  més   amunt  que  a l’Arxiu  hem  obert  un  compte  de  Twitter.  Aprofitem l’oportunitat que ens donen les xarxes socials per  donar  a  conèixer  la  nostra  activitat  i els nostres projectes, per exemple cada nova entrada a La  Plega  és  publicada  al  Twitter  i  al  Facebook,  fet  que  ens  ha  ajudat  a  tenir  una  mica  més  de presència en la societat fora del nostre àmbit habitual. Un  aspecte  que  volem  remarcar també és que una vegada més no hem pogut iniciar el projecte de  digitalització  de  la  revista  La Academia  Calasancia  per  a  la seva inclusió al repositori ARCA. Esperem  que  durant  el  2014  aquest  projecte  es  desencalli  i  sigui  el  primer  pas  per  a  altres projectes  de   digitalització  del  nostre  fons,  com  altres  revistes,  fons  documentals  o  fotogràfics. La nostra inclusió al projecte Arca n’és la porta. Fa   uns  anys  decidírem  deixar  d’usar  el programa  KNOSYS,  buscant­ne  d’altres  més  adients  a les  necessitats que avui es planteja en els arxius. Per  a la  biblioteca i hemeroteca compràrem el programa  Absys  i per a l’arxiu, Shades. Ens faltava un  programa per al catàleg de religiosos que precisament  és   un  dels  més  consultats.  La  fitxa  de  religiosos  la  teníem nosaltres, però també en  tenia  una  el  secretari  provincial  amb  el  currículum  viate.   Volem  evitar  duplicitats  i  estalviar feina.  L’equip  tècnic  d’informàtica  ha  elaborat  un  programa  propi. Hem  tingut  moltes  converses per  arribar  a  acords  i  ens  han  fet  algunes  demostracions.  Des   del  setembre  que  el  tenim operatiu.  Està  connectat  tant  a  l’arxiu  com  a  la  secretaria  provincial  (els  dos  llocs  des  d’on  s’hi podran  fer  modificacions).  Amb  el  temps també  s’hi  podrà  connectar  algú  més que el necessiti per a consulta Ja hi tenim introduït un bon nombre de fitxes.


Des de  principis  de setembre  treballa a l’Arxiu  el Tura Pedemonte.  primer  mirà  la nostra organització i alguns manuals; després ha començat a treballar amb el programa Shades. Finalment  hem  de  destacar  que  aquest  any  hem  tornat  a  tenir la  presència  d’un  estudiant  fent les  pràctiques  del  Grau  de  Documentació  de  la  Universitat  de  Barcelona,  l’Eva  Mejías,  que  ha estat   amb  nosaltres  des  del  novembre  al  desembre.  Finalitzades  les  pràctiques  ha  demanat poder continuar la seva col∙laboració durant uns mesos  de manera voluntària.  Això revaloritza la nostra  feina  i  reflecteix que la tasca de l’arxiu va més enllà del servei a la nostra entitat per poder oferir  un  autèntic  servei  públic  i  educatiu.  Hem  de  continuar  treballant  en  aquesta  línia  de compaginar  la  tasca  de  protecció  i  conservació  del  patrimoni   documental  de  l’Escola  Pia  de Catalunya   i  la  seva  difusió  dins  del  nostre  entorn  cultural  amb  aquest  altre  servei  de  caire pedagògic.

Memòria 2013  
Memòria 2013  
Advertisement