Page 1


Prezentare Asociatia Serviciul APEL

Serviciul APEL – o punte de legtură între economic şi social Inovaţie, experiment, contextualizare şi flexibilitate sunt principalii termeni prin care APEL descrie evoluţia acestui serviciu. “ De la înfiinţarea Serviciului, am urmărit mereu să gândim, să implementăm şi să regândim într-o manieră inovativă proiectele noastre. Acest lucru ne-a obligat să ne formăm ca actori flexibili, cu capacitatea de a-şi asuma riscurile şi eşecurile care însoţesc mereu acţiunile experimentale. În continuare ne păstrăm acest spirit de a imagina pentru România demersuri inovatoare de combatere a excluziunii sociale şi credem că putem învăţa mult unii de la alţii, cu condiţia contextualizării permanente a acţiunilor noastre.” Piaţa muncii – un mister? Îl descifrăm împreună! APEL prin integrarea în interiorul său a competenţelor profesionale pluridiciplinare dezvoltă servicii, proiecte şi programe ce favorizează forme de dialog şi concertare socială pentru a duce o luptă eficace contra sărăciei şi a fenomenelor de excludere socială, dar şi pentru îmbunătăţirea capacităţii actorilor atât instituţionali şi economici, de adaptare şi acţiune în complexitatea comunităţii în care intervin. În contextul actual, datorită situaţiilor socio-economice dificile la nivel naţional, şi nu numai, tineretul, în ansamblu, reprezintă o categorie socială vulnerabilă (fragilitate, puncte critice, lipsa de experienţă). Vulnerabilitatea tinerilor este accentuată de către o serie de factori agravanţi, care reprezintă factori de risc, respectiv fenomene şi/sau procese ce pot compromite demersul de integrare socio-profesională şi cultural-moral-civic al tinerilor. În aceste condiţii, dezideratul integrării este dificil de realizat în cazul tinerilor marginalizaţi. Dacă tânărul se prezintă în faţa membrilor unei colectivităţi ca un tânăr oarecare, reprezintă o persoană obişnuită, normală, însă în momentul în care prezintă informaţia că este un tânăr

“în dificultate” atrage discreditarea, fiind identificat cu diverse atribute - slăbiciune, handicap afectiv, lipsa de responsabilitate, mergându-se până la ideea de personalitate infracţională înnăscută. Ca şi asociaţie, privim procesul de integrare pentru persoanele defavorizate ca un proces care nu are sfârşit, deoarece întotdeauna vor exista categorii de persoane care trăiesc din diferite motive, cauze, în dificultate, persoane care stau la marginea societăţii, etc. Astfel serviciile oferite trebuie să fie privite ca servicii stabile, într-o societate complexă care prezintă diferite aspecte ale vieţii şi diferite categorii de persoane în dificultate. Sprijinirea tinerilor în integrarea lor în societate şi pe piaţa muncii şi folosirea optimă a potenţialului lor reprezintă elemente esenţiale pentru ajungerea la o creştere durabilă a oricărei societăţi. Integrarea profesională este foarte importantă pentru tânărul care aspiră la autonomie şi independenţă socială.


Proiecte derulate Helpdesk Platform and Support to New Member State NSA/LA in the Development Sector

privind derularea si implementarea proiectelor EuropeAid desfasurate in Bucuresti si Timisoara in 2009 si 2010; Screening si suport pentru proiectele specifice derulate de organizatiile statelor membre.

Obiectivul general al proiectului a fost de a contribui la consolidarea si dezvoltarea Actorilor Neguvernamentali si ai Autoritatilor Locale (incluzand retelele si platformele organizatiilor Noilor State Membre NSM), in dezvoltarea parteneriatelor multi-actori si dezvoltarea modurilor de lucru cu Institutiile Comunitatii Europene. Finantator: Comisia Europeana prin programul EuropeAid – AIDCO (DCI-NSA/2008/155-602) Solicitant: punto.sud Italia Parteneri: FoRS - Czech Forum for Development Cooperation Cehia, Support to Life Turcia, Caritas Polonia, People in Peril Association Slovacia, Hungarian Baptist Aid Ungaria, Asociatia Serviciul APEL Romania Perioada: Ianuarie 2009 - Martie 2011 Locatie: Cehia, Slovacia, Ungaria, Romania, Italia, Turcia, Polonia Rezultate obtinute: Realizarea unui help-desk virtual; Platforma help-desk operationala in tarile implicate in proiect; Pregatirea si distribuirea ghidului de programe AIDCO – “Trenino”; Acces gratuit la instrumentele de baza, exemplele existente, bunele practici si manualele realizate in proiect; Un manual comprehensiv privind obligatiile contractuale si administrative incluse in proiectele de dezvoltare ale Comunitatii Europene; Operatori ai organizatiilor din proiect formati in cadrul trainingurilor din tarile implicate in proiect, 2 traininguri

Invat, lucrez, pot fi independent! Obiectivul proiectului a fost de a contribui la cresterea sanselor de integrare socio-profesionala a tinerilor institutionalizati prin susţinerea acestora in dobandirea competentelor cheie necesare accesului pe piata muncii pentru o mai buna integrare profesionala. Finantator: Fundatia SOROS Romania, prin Fondul de Urgenta, Proiecte sub 25.000$ Solicitant: Asociatia Serviciul APEL

3


Parteneri: DGASPC Sector 5, Ateliere fara Frontiere Perioada: Noiembrie 2010 - August 2011 Locatie: Bucuresti

Parteneri: Asociatia Serviciul APEL Perioada: Noiembrie 2010 - Octombrie 2013 Locatie: Bucuresti – Ilfov, Sud-Muntenia

Rezultate obtinute: 10 tineri au fost inscrisi si au absolvit cursul de formare certificat in specializarea Ospatar; indicatorul de proiect a fost realizat 100%; 35 de tineri au beneficiat de servicii de consiliere si informare cu privire la acccesul pe piata muncii; indicatorul de proiect a fost realizat 116,6%; 29 tineri au beneficiat de servicii de mediere pe piata muncii; indicatorul de proiect a fost realizat 193,3%; 15 tineri au beneficiat de evaluarea abilitatilor si competentelor socio-profesionale prin intermediul platformei CAS; indicatorul de proiect a fost realizat 100%; 7 tineri au fost angajati in cadrul proiectului ca urmare a serviciilor de mediere si consiliere pe piata muncii; indicatorul de proiect a fost realizat in procent de 140%; 7 tineri au beneficiat de serviciile de monitorizare postangajare in perioada de raportare aprilie –iunie 2011, indicatorul de proiect a fost realizat in procent de 140%.

Rezultate intermediare: 35 persoane din grupul tinta au fost inscrise la cursuri vocationale de calificare / recalificare 9 persoane au fost angajate in regiunile de implementare in cauza 9 persoane au fost monitorizate ca urmare a angajarii 123 de persoane consiliate in vederea accesarii unui loc de munca 123 de persoane au fost evaluate si testate in vederea inscrierii la cursuri sau a accesarii unui loc de munca 75 persoane din regiunile Bucuresti-Ilfov si Sud Muntenia contactate

Acces pentru toti, pe o piata a muncii incluziva Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătăţirea şi dezvoltarea cadrului de cunoaştere, organizare, funcţionare a proceselor de ocupare şi angajare pe piaţa muncii a persoanelor dezavantajate, precum şi promovarea activă a unor măsuri optime destinate acestora, pentru integrarea socială. Finantator: Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Solicitant: Human Resources Specialists

4


au fost testati un numar adiacent de 17 tineri cu ajutorul platformei de evaluare psihologica si profesionala CAS; un numar de 40 persoane au beneficiat de servicii de informare si consiliere; un numar de 8 persoane au fost angajate ca urmare a procesului de mediere; un numar de 8 persoane au fost monitorizate ca urmare a angajarii. Rolul dialogului social in dezvoltarea incluziunii sociale active Obiectivul general al proiectului este reprezentat de creşterea incluziunii sociale prin promovarea dialogului social între diverşi actori ai societăţi (parteneri sociali, organizaţii neguvernamentale, reprezentanţi mediul economic, instituţii publice, cetăţeni).

Invat sa fiu independent! Obiectivul general al proiectului a fost cresterea sanselor de integrare socio - profesionala a tinerilor (post)institutionalizati prin dobandirea competentelor necesare accesului pe piata muncii. Finantator: United Way Romania Solicitant: Asociatia Serviciul APEL Parteneri: DGASPC Sector 5, DGASPC Sector 3 Perioada: Decembrie 2010 - Septembrie 2011 Locatie: Bucuresti

Finantator: Fondul Social European, Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Solicitant: Asociatia CRIES Parteneri: Platforma Europeana IRIS, Reper21, Institutul Intercultural Timisoara Perioada: Decembrie 2011 – Decembrie 2012 (APEL) Locatie: Bucuresti – Ilfov, Centru, Nord-Est, Nord-Vest si Vest Rezultate intermediare: APEL a intrat ca partener din luna decembrie 2011, sprjinind formarea Grupului de Initiativa Locala din Bucuresti. Modele de bună practică în domeniul incluziunii sociale

Rezultate obtinute: 15 tineri au fost inscrisi la cursurile de formare certificate, in specializarile ospatar si operator calculator; au fost instruiti un numar total de 33 beneficiari in metode si tehnici de cautare a unui loc de munca;

Obiectivul general al proiectului este dat de cresterea incluziunii sociale prin promovarea modelelor transnaţionale de bună practică în domeniul economiei sociale şi solidare.

5


Finantator: Fondul Social European, Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Solicitant: Asociatia CRIES Parteneri: Platforma Europeana IRIS, Integra, Institutul Intercultural Timisoara Perioada: August 2010 – Iulie 2013 Locatie: Bucuresti – Ilfov, Centru, Nord-Est, Nord-Vest si Vest

Finantator: Oficiul Roman pentru Imigrari, Fondul European pentru Integrarea Resortisantilor Tarilor Terte, IF /09/01 Solicitant: Organizatia Internationala pentru Migratie, Misiunea in Romania Locatie: Bucuresti, Bacau, Brasov, Buzau, Cluj, Constanta, Craiova, Galati, Iasi, Pitesti, Ploiesti, Sibiu, Suceava, Targu Mures, Timisoara Durata: noiembrie 2010 – mai 2011

Rezultate intermediare: Culegere de modele de bune practica si date adiacente pentru structurarea modulelor de formare in numar de 7 si constituirea Grupurilor Locale de Actiune in orasele: Bucuresti, Sibiu, Timisoara, Arad, Oradea, Iasi, ClujNapoca, Odorheiu-Secuiesc. APEL a fost prezent in cadrul proiectului de la demarare, fiind un actor constant in dezvoltarea curriculei de formare pentru cursuri precum: Agricultura Sustinuta de Comunitate (ASAT), Intreprinderi de Insertie Sociala, Consum Responsabil, Finantare Etica, Fair Trade, Microcreditare, Comert Echitabil.

Rezultate intermediare: Realizarea unei retele de 15 centre de informare si consiliere in locatiile organizatiilor partenere; 16 lucratori in centre, recrutati si instruiti, precum si transfer de cunostinte catre alti 16 angajati ai organizatiilor colaboratoare locale; 8.250 de pliante si 750 de postere produse si distribuite; Un numar de 7.015 resortisanti informati si consiliati.

Reţea de centre de informare şi consiliere pentru resortisanţi ai unor ţări terţe Obiectiv general general al proiectului a fost reprezentat de sprijinirea integrarea resortisanţilor tărilor terţe (RTT) în societatea românească prin asigurarea unor servicii relevante de informare şi consiliere care să faciliteze accesul nediscriminatoriu al acestora la bunurile şi serviciile publice (ex. accesul pe piaţa muncii, accesul la servicii medicale, accesul la servicii de învăţământ etc.) precum şi relaţionarea / interacţiunea cu membrii comunităţilor locale, având în vedere că doar prin participarea la viaţa socială se poate ajunge la o eventuală integrare / naturalizare a populaţiei de migranţi în cadrul comunităţilor.

6


Consolidarea programelor de returnare voluntară asistată în România Obiectivul general al proiectului a fost reprezentat de informarea RTT cu sedere ilegala in Romania cu privire la faculitatile returnarii voluntare, a repatrierii acestora si formarii profesionale inainte de repatriere. Finantator: Oficiul Roman pentru Imigrari, Programul anual 2009, Fondul european de returnare, Număr contract RF/09.01/01.01 Solicitant: Organizatia Internationala pentru Migratie, Misiunea in Romania Locatie: Bucuresti, Timisoara, Arad Durata: ianuarie 2010 – iunie 2011 Rezultate obtinute: 69 vizite de consiliere in centrele inchise de custodie din Bucuresti – Otopeni (33 vizite) si Timisoara, Arad (36 vizite) in perioada ianuarie – mai 2011. au fost consiliati un numar total de 255 beneficiari care au fost informati cu privire la serviciile derulate in cadrul proiectului si de oportunitatile de participare la cursurile de formare, inscriere pentru returnarea voluntara. au fost derulate un numar de 17 cursuri de Educatie Antreprenoriala in locatiile din Bucuresti – Otopeni si Timisoara – Arad. Asistenta pentru resortisanti Romania

ai unor

Finantator: Oficiul Roman pentru Imigrari, Fondul European pentru Integrarea Resortisantilor Tarilor Terte, IF /10.02 Solicitant: Organizatia Internationala pentru Migratie, Misiunea in Romania Locatie: Bucuresti, Bacau, Brasov, Buzau, Cluj, Constanta, Craiova, Galati, Iasi, Pitesti, Ploiesti, Sibiu, Suceava, Targu Mures, Timisoara Durata: octombrie 2011 –iunie 2012 Rezultate intermediare: 99 RTT informati si consiliati 18 beneficiari carora li s-a facilitat accesului la serviciile medicale 3 RTT inscrisi la cursuri vocationale 1 persoana care a beneficiat de consiliere psihologica si 1 beneficiar care a primit asistenta materiala pentru plata chiriei.

tari terte (RTT) in

Obiectivul general al proiectului consta in sprijin pentru integrare în societatea românească a străinilor cu şedere legală în România, prin asistarea directă a 1.750 de cazuri. Proiectul foloseşte resursele umane şi infrastructura deja create în cadrul proiectului IF/09.01/01.01 care a înfiinţat o reţea de 15 centre de informare şi consiliere pentru RTT.

7


Sprijinirea programelor de Returnare Voluntară Asistată şi Reintegrare (RVAR) în România

AMITIE - Awareness on MIgration, development and human rIghts through local partnerships

Obiectivul general al proiectuli consta in întărirea măsurilor de returnare voluntară implementate de Statul Român, răspunzând astfel obiectivelor Programului Anual 2010 şi ale Programului Multianual 2008-2013 aferente Fondului European de Returnare..

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de mobilizarea si cresterea responsabilitatii civice cu privire la procesul de dezvoltare / co-dezvoltare in relatie cu drepturile omului si migratia.

Finantator: Oficiul Roman pentru Imigrari, Programul anual 2009, Fondul european de returnare, Număr contract RF/10.01 Solicitant: Organizatia Internationala pentru Migratie, Misiunea in Romania Locatie: Bucuresti, Timisoara, Arad Durata: octombrie 2011 – iunie 2012 Rezultate intermediare: 33 cursuri de initiere in Educatie Antreprenoriala 124 persoane consiliate si informate cu privire la returnarea voluntara asistata 116 persoane returnate voluntar.

Finantator: Comisia Europeana, EuropeAid: DCI-NSAED/2010/233331 Solicitant: Comune di Bologna (IT) Locatie: Romania (Bucuresti), Italia (Regione Emilia Romagna – Bologna si Regione Umbria – Perugia), Spania (Sevillia si Malaga), Letonia (Riga) si Brazilia (Recife) Durata: 15 martie 2011 – 15 martie 2013 Rezultate intermediare: Un numar de 12 focus grupuri organizate in Bucuresti in perioada iunie – noiembrie 2012, cu un numar mediu de 14 participanti / eveniment Un raport de analiza a nevoilor imigrantilor in Romania, Italia, Spania si Letonia editat Pregatirea unei serii de 16 workshopuri destinate elevilor si profesorilor, ce urmeaza a fi derulate in 2012 Dezvoltarea a 7 module de training in domeniul migratiei, drepturilor omului si dialogului intercultural ce urmeaza a fi dezvoltate intr-o platforma online incepand cu luna martie 2012. Identificarea nevoilor imigrantilor in Romania, Letonia, Italia si Spania in vederea dezvoltarii unei campanii de awareness in tarile implicate in proiect.

8


Firme:

Finantatori ai APEL in 2011 Oficiul Roman pentru Imigrari (Fondul European de Integrare a Resortisantilor Trailor Terte si Fondul European de Returnare) Comisia Europeana prin Programul EuropeAid / AIDCO Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 United Way Romania Fundatia Soros

Sustinatori APEL prin actionariat social in 2011 Persoane fizice:

TAMBURELLI Paolo CASTALDI Enrico SIMONELLI Giulio FIORE Emanuele

programul

de

LA TRUFFE NOIRE, Luigi Ciriello SASHA CONSULTING, Gianluca Falco MANUFACTURA SC TR MAG SRL ACTIVE RESURSE SRL, Madalina Schiopu MURFATLAR Dan Sorin Domnaru

Colaboratori si parteneri Colaboratori din mediul instituţional si neguvernamental Agentia Nationala de Ocupare a Fortei de Munca Agentia Municipala de Ocupare Fortei de Munca, Bucuresti Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bucuresti (Sect 1,2,3,4,5,6) Organizatia Internationala pentru Migratie HR Specialists Fundatia Viata si Lumina Fundatia Parada ACSIS Asociatia Copiii.ro ADRA Romania Children Action Romania Viitor pentru copiii Romaniei Colaborări din domeniul recrutării si angajarii De asemenea, s-a colaborat cu firme din domeniul recrutării şi formării de personal: Agro-Tago, Adecco, ING, IHM, SC Business Like SA, Şcoala de Afaceri şi Meserii Timişoara, Lugera&Mackler, Quanta Resurse Umane şi Manpower România, Marco jobs, Decathlon Romania, SC Innova plastics srl, JTI Tabacco, Apollomod, Rom Bil Guard, SC Rosal Grup srl, Marriott etc.

9


Voluntariat in cadrul APEL Anul 2011 a reprezentat o continuare a activitatilor de voluntariat dezvoltare de echipa APEL. Astfel, s-a constituit o noua echipa permanenta de voluntari formata din cinci persoane. Acestia sunt implicati activ in activităţile derulate pentru integrarea socioprofesională a persoanelor care apeleaza la serviciile noastre. Voluntarii asigură informarea beneficiarilor, susţin interfaţa dintre angajatori/instituţii şi beneficiari, identifică oportunităţi de angajare şi de calificare si promovează vizibilitatea activităţilor asociaţiei prin intermediul reţelelor sociale.

APEL in cifre

45%

47%

Migratie Economie sociala Incluziune sociala

8%

Date de Contact Bucuresti B-dul Regina Elisabeta nr.73, sc 1, et.1, ap.2, sector 5 Tel./Fax 0040 21 311 61 42 (3) E-mail: office.b@apelngo.ro Web:www.apelngo.ro Timisoara B-dul B.P.Hasdeu nr.11, ap.1 Tel./Fax 0256 498 869 E-mail: office.tm@apelngo.ro Web: www.apelngo.ro

10

Raport 2011 final (1)  
Raport 2011 final (1)  
Advertisement