Page 1

Operator de date cu caracter personal 12394

Curriculum vitae Europass

Informaţii personale Nume / Prenume Adresă Persoană de contact

Naţionalitate Data naşterii

Domenii de activitate urmărite

Verginica STOICA Strada Economu Cezărescu, sect. 6, Bucureşti Bianca Luca, Consilier Profesional 021 311 61 42, 0766 090 776 bianca.luca@apelngo.ro Română 03.06.1987 Relaţii Clienţi, Comerţ, Alimentaţie Publică

Experienţa profesională Perioada Postul ocupat Responsabilităţi principale Numele angajatorului Sectorul de activitate Perioada Postul ocupat Responsabilităţi principale

Numele angajatorului Sectorul de activitate

Nov. 2012 - prezent Spălătoreasă lenjerie Curăţarea şi călcarea produselor, sortarea şi ambalarea acestora S.C. Andree Prodcom S.R.L. - http://www.imageservice.ro/ Curăţătorie chimică textile Oct. 2005 – Oct. 2006 Manipulant marfă Sortarea produselor pe categorii; Respectarea procedurii de curăţare a produselor; Pregătirea produselor pe colete pentru livrarea către clienţi; S.C TITUS S.R.L. Curăţătorie chimică textile

Educaţie şi formare Perioada Diploma obţinută Numele şi tipul instituţiei de învăţământ

Oct. 2012 - prezent Diplomă disertaţie – în curs Universitatea Artifex – Bucureşti, studii postuniversitare de masterat în Managementul întreprinderilor mici şi mijlocii


Operator de date cu caracter personal 12394

Perioada Diploma obţinută Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Disciplinele principale studiate

2009 -2012

Perioada Calificarea / diploma obţinută Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Disciplinele principale studiate

2002 - 2007

Aptitudini şi competenţe personale

Limba maternă

Calificare în ştiinţe administrative / Diplomă de licenţă Universitatea Bucuresti, Facultatea de Litere, Specializarea Asistenţă Managerială şi Secretariat Asistenta Manageriala si Secretariat, Comunicare organizaţională, Protocol şi relaţii cu publicul, Management şi Marketing

Tehnician in agricultura / Diplomă de bacalaureat Grupul Scolar Pamfil Seicaru Agropedologie, Matematica, Romana, Franceza, Geografie

Rezolvarea problemelor: abilitatea de a investiga, analiza si rezolva roblemele; Calităţi: fire dimanică, optimistă, sociabilă şi cu spirit de echipă; Am capacitatea de a invata repede lucruri noi si a ma adapta cu usurinta situaţiilor noi; Română

Limbi străine cunoscute Autoevaluare Nivel european (*) Limba Engleză Limba Spaniolă Competenţe şi abilităţi sociale

Înţelegere Ascultare

Citire

Incepător

Incepător

Mediu

Mediu

Vorbire Participare la Discurs oral conversaţie Incepător Incepător Mediu

Mediu

Scriere Exprimare scrisă Incepător Mediu

Spirit de echipă, aptitudini de comunicare, dorinţa de a învăţa, răbdare, seriozitate, capacitate de adaptare;

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului

Cunostinte PC: Word, Excel; navigare internet;

Informaţii suplimentare

Referinte la cerere

CV Verginica Stoica  
CV Verginica Stoica  

Beneficiar APEL

Advertisement