Page 1

Operator de date cu caracter personal 12394

Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă Persoană de contact

Naţionalitate Data naşterii

Mariana ANTOFI Str. Laborator, sect.3, Bucureşti Bianca Luca, Consilier Profesional 021 311 61 42, 0766 090 776 bianca.luca@apelngo.ro Română 04.07.1980

Domenii de activitate urmărite Servicii de îngrijire şi înfrumuseţare - Coafeză Experienţa profesională Perioada Funcţia sau postul ocupat Activităţi şi responsabilităţi principale Numele şi adresa angajatorului Tipul activităţii sau sectorul de activitate Perioada Funcţia sau postul ocupat Activităţi şi responsabilităţi principale Numele şi adresa angajatorului Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Noiembrie 2005 – prezent Asistent Personal Oferirea de asistenta pentru integrarea scolara prin educatie formala si nonformala permanenta Supravegherea medicatiei si a planului de recuperare Asigurarea igienei personale si a unei alimentatii corecte persoanei asistate DGASPC sect.3 Servicii de asistenta si ingrijire Ianuarie 2011- Septembrie 2012 Samponeza Spalarea clientelor la cerere White Beauty Salon Servicii de ingrijire si infrumusetare

Educaţie şi formare Perioada Septembrie1994 - Iunie 1998 Calificarea / diploma obţinută Diploma de bacalaureat Numele şi tipul instituţiei de Liceul George Calinescu învăţământ / furnizorului de formare


Operator de date cu caracter personal 12394

Perioada 17.09.2012 - 06.02.2013 Calificarea / diploma obţinută Certificat de calificare – Frizer/Coafor/Manichiurist/Pedichiurist Numele şi tipul instituţiei de Formare Plus învăţământ / furnizorului de formare

Educaţie şi formare Limba maternă Limba străină cunoscută

Romana

Autoevaluare

Înţelegere Ascultare

Engleză

Competenţe şi abilităţi sociale Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului Permis de conducere

Incepator

Citire Incepator

Vorbire Participare la Discurs oral conversaţie Incepator Incepator

Scriere Exprimare scrisă

Abilitati bune de comunicare deprinse in perioda in care am lucrat intr-un salon Navigare internet, utilizare Word Nu

Incepator

Cv Mariana ANTOFI  

cv beneficiarilor APEL