Page 1

Facilitarea integrării şi dezvoltarea deprinderilor pentru o viaţă independentă a persoanelor refugiate, relocate în Timişoara. Linia de buget: Fondul European pentru Refugiaţi Număr de referinţă: ERF/13.01- 03.01 Obiectivul general al proiectului îl reprezintă acordarea de servicii complexe de consiliere şi asistenţa socio-economică facilitând integrarea şi crearea unei reţele de suport pentru a sprijini persoanele refugiate, relocate (RR) in localitatea Timişoara. Prin intermediul proiectului sunt oferite următoarele servicii: • • • • • • • • •

Cursuri de limba română-intensiv, pentru o perioadă de 12 luni; Activități culturale, recreaţionale (vizite la muzee, gradină zoologică, vizionare film, teatru, spectacole); Subvenţionarea costurilor pentru chirie pentru o perioadă de 12 luni; Ajutor material/financiar pentru o perioadă de 12 luni; Subvenţionarea costurilor pentru asigurarea medicală; Subvenţionarea costurilor cu tratamente și investigaţii de specialitate-in limita fondurilor disponibile; Sprijin și consiliere în vederea accesării unui loc de muncă; Sprijin în întocmirea diferitelor documente și formalităţi (cursuri vocaționale, sprijin în redactarea CV-urilor și scrisorilor de intenţie); Asistenţă psihologică de specialitate.

Introducere Relocarea este o soluţie durabilă pentru refugiaţi şi un instrument vital al solidarităţii internaţionale şi al împărţirii responsabilităţii între state în ceea ce priveşte protecţia refugiaţilor. Relocarea constă în selecţia şi transferul refugiaţilor din prima ţară de azil, unde nu beneficiază de protecţie efectivă şi unde integrarea locală nu este posibilă, într-o altă ţară. Atunci când viaţa refugiaţilor este în pericol şi în ţara de azil, sau nu se pot integra în această ţară, iar repatrierea voluntară nu este posibilă, relocarea într-o ţară sigură este singura soluţie pentru ei.

1


1. Drepturi şi obligaţii ale persoanelor cu o formă de protecţie în România: Drepturi: 1) Acordarea statutului de refugiat sau a unei alte forme de protecţie conferă beneficiarului următoarele drepturi: a) să rămână pe teritoriul României şi să obţină documentele corespunzătoare pentru dovedirea identităţii şi pentru trecerea frontierei de stat. Au dreptul la document pentru trecerea frontierei de stat numai refugiaţii şi persoanele cărora li s-a acordat protecţie umanitară condiţionată; b) să îşi aleagă locul de reşedinţă şi să circule liber, în condiţiile stabilite de lege pentru străin; c) să fie angajat de persoane fizice sau juridice, să exercite activităţi nesalarizate, să exercite profesiuni libere, să efectueze acte şi fapte de comerţ, precum şi alte acte juridice, în condiţiile legii; d) să îşi transfere bunurile pe care le-a introdus în România pe teritoriul unei alte ţări, în vederea reinstalării; e) să beneficieze de tratamentul cel mai favorabil de lege pentru cetăţenii străini, în ceea ce priveşte dobândirea proprietăţilor mobiliare şi imobiliare; f) să beneficieze de protecţia proprietăţii intelectuale în condiţiile stabilite de lege; g) să beneficieze de asigurări sociale, ajutor social şi asigurări sociale de sănătate, în condiţiile legii; h) acces la toate formele de învăţământ, în condiţiile legii; i) să beneficieze de un tratament egal cu cel acordat cetăţenilor români în ceea ce priveşte libertatea de a practica propria religie şi de instruire religioasă a copiilor săi; j) să beneficieze de dreptul la protecţie a datelor personale şi a oricăror alte detalii în legătură cu cazul său;

2


k) să beneficieze de dreptul la asociere în ceea ce priveşte asociaţiile cu scop apolitic şi nelucrativ şi sindicatele profesionale, în condiţiile prevăzute de lege pentru străini; l) să aibă acces liber la instanţele de judecată şi la asistenţa administrativă; m) să nu fie expulzat sau returnat, cu excepţia cazurilor impuse de raţiuni de siguranţă naţională sau de ordine publică, iar atunci când se dispun aceste măsuri, cel în cauză să nu poată fi trimis în teritorii unde viaţa sau libertatea i-ar fi ameninţată, pe motive de rasă, religie, naţionalitate, apartenenţă la un anumit grup social sau opinii politice; n) să primească, la cerere, în limitele disponibilităţilor financiare ale statului, un ajutor nerambursabil stabilit la nivelul unui salariu minim brut pe ţară, pentru o perioadă de maximum 6 luni, dacă, din motive obiective, este lipsit de mijloacele de existenţă necesare. Pentru motive bine întemeiate acest ajutor poate fi prelungit pentru încă o perioadă de cel mult 3 luni. 2) Minorii neînsoţiţi care nu au împlinit vârsta de 18 ani beneficiază de aceeaşi protecţie oferită, în condiţiile legii, minorilor români aflaţi în dificultate. 3) Fondurile băneşti necesare în vederea acordării ajutorului nerambursabil prevăzut la alin. (1) lit. n) sunt asigurate din bugetul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.

Beneficiarul unei forme de protecţie prevăzute are următoarele obligaţii: a) să respecte Constituţia României, legile şi celelalte acte normative emise de autorităţile române; b) să aibă o conduită corectă şi civilizată, să respecte măsurile stabilite de organele române competente în materie de refugiaţi şi să răspundă la solicitările acestora; c) să evite provocarea oricăror stări conflictuale sau incidente cu populaţia ori comiterea unor fapte ce pot intra sub incidenţa legii penale; d) să se supună regulilor privind regimul juridic al străinilor, în măsura în care legea nu dispune altfel.

3


2. Accesul la educaţie Străinii care au obţinut o formă de protecţie în România au acces la toate formele de învăţământ în aceleaşi condiţii stabilite de lege pentru cetăţenii români. În vederea înscrierii în anul de studiu corespunzător cunoştinţelor deţinute, minorii pot participa la un curs gratuit de iniţiere în limba română. Cursul are loc la cerere şi este organizat de inspectoratele şcolare. Insa, principalul obstacol în ceea ce priveşte accesul la educaţie al străinilor care au obţinut o formă de protecţie se referă la modalitatea de recunoaştere a diplomelor pentru refugiaţii care au astfel de acte şi atestarea studiilor şi calificărilor pentru cei care nu posedă documente, deoarece străinii care au obţinut o formă de protecţie în România trebuie să parcurgă acelaşi traseu ca şi ceilalţi străini pentru recunoaşterea diplomelor şi calificărilor.

Programul: “A doua șansă” Programul de integrare/reintegrare şcolară: „A Doua Şansă” vine în sprijinul persoanelor: care nu au fost niciodată înscrise în sistemul de învăţământ ; şi a celor care au abandonat şcoala şi au depăşit cu cel puțin 4 ani vârsta corespunzătoare clasei. Scopul acestui program este susţinerea elevilor şi persoanelor vârstnice care au părăsit şcoala de cel puţin 4 ani în vederea finalizării perioadei de pregătire şcolară (8 sau 10 clase). • •

3. Accesul la sistemul de asistenţă medicală Străinii care au obţinut o formă de protecţie în România au dreptul la asistenţă medicală în aceleaşi condiţii stabilite de lege pentru cetăţenii români. Pentru a obţine calitatea de asigurat, străinii care au obţinut o formă de protecţie, au obligaţia de a achita contribuţia începând cu data obţinerii formei de protecţie.

4


4. Accesul la o locuinţă Străinii care au obţinut o formă de protecţie în România au dreptul la locuinţe, în aceleaşi condiţii ca si cetățenii români. Persoanele care au parcurs programul de integrare pot primi o locuinţă socială din partea autorităţilor locale sau pot închiria o locuinţă, iar Inspectoratul General pentru Imigrari le poate subvenţiona chiria cu până la 50%, pentru maximum un an.

5. Accesul la sistemul de asistenţă socială Accesul la sistemul de asistenţă socială se realizează în condiţiile stabilite de lege pentru cetăţenii români, iar în cea mai mare parte a cazurilor, serviciile de asistenţă socială au dat dovadă de flexibilitate în asistarea străinilor care au obţinut o formă de protecţie în România.

Serviciile de asistenta sociala cuprind: • •

*Venitul minim garantat (ajutor social, alocaţie familială complementară, alocaţie pentru familii monoparentale, ajutor de urgenţă, indemnizaţie de handicap). *Străinii care au obţinut o formă de protecţie în România pot beneficia de un ajutor nerambursabil din partea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei. o Acest ajutor poate fi obţinut pentru o perioadă de 6 luni, cu posibilitatea de prelungire pentru alte 3 luni.

6. Accesul pe piaţa forţei de muncă Din punct de vedere legislativ, străinii care au dobândit o formă de protecţie beneficiază de acces pe piaţa forţei de muncă, acces la sistemul asigurărilor pentru şomaj, la măsurile pentru prevenirea şomajului şi stimularea forţei de muncă, în aceleaşi condiţii cu cele ale cetăţenilor români. Străinii beneficiază de înscriere ca persoane în căutarea unui loc de muncă sau de ajutor, de şomaj, atunci când este cazul.

5


Instituții de interes: 1. Inspectoratul General pentru Imigrări (IGI) - Centrul Regional de Cazare şi Proceduri pentru Solicitanţii de Azil – TIMIŞOARA Adresa: Str. Armoniei nr.33, Timișoara, județul TIMIȘ Telefon : 0256.421.240 Fax: 0256.421.240 E-mail: ctimisoara.ori@ mai.gov.ro 2. Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş Adresa: Bulevardul Constantin Diaconovici Loga 3, Timișoara 300020 Tel: 0256. 305.799 3. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş Adresa: Piaţa Regina Maria nr.3 cod.300004 Timişoara Tel: 0256- 490281, 0256-494030, Fax: 0256-407066 E-mail: dgaspctm@gmail.com Web: www.dgaspctm.ro 4. AJPIS Timiş Adresa institutiei: Strada Florimund de Mercy nr. 2, Timisoara, CP 300085, jud. Timis 5. UNHCR România Adresa: UN House, Bd. Primaverii 48A, sector 1 011975 Bucureşti, România Tel.: + 40 21 201 7872 / 73 Fax: + 40 21 210 1594 E-mail: rombu@unhcr.org Programul de lucru este de luni până vineri 9:30 la 17:30 (GMT+2). 6. AIDROM Timişoara Adresa: Str. Gheorghe Sincai, Nr. 9 Tel: 0256.217.096 Web: www.aidrom.ro E-mail: georgiana.palcu@yahoo.com sau: aidrom@gmail.com 7. ASOCIAȚIA SERVICIUL APEL Timişoara Adresa: Str. Take Ionescu, nr. 51, biroul 2, Cod Postal 300016, Timisoara, jud. Timis, Tel/Fax: 0040/ 256.498.869 Email: office.tm@apelngo.ro ; Facebook: www.facebook.com/serviciul.apel

6

Profile for Fundatia Parada/Asociatia Serviciul APEL

Brosura romana final bt  

Brosura romana final bt  

Profile for apelngo
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded