Page 1

ANNAME MATERJALIDELE ELU

KONVEIERLAHENDUSED Apeco toodetud konveierlahendusi kasutatakse erinevates tööstusharudes ning mitmel pool, kus on oluline kiirus ning töö sujuvus. Apeco toodetud konveierlahendused leiavad kasutust mäetööstuse lintkonveier lahendustest kuni pakkeliinide rullteedeni. Pakume kliendikeskset personaalset lähenemist ning teeme konveierlahenduse vastavalt kliendi soovile, võttes arvesse transporditava materjali eripära, konveieri asukohta ning tööprotsessi, mida standardlahendused ei pruugi võimaldada.

MEIE TOOTED Konveierlahendused -- Lintkonveierid -- Rullteed -- Kraapkonveierid -- Kettkonveierid -- Mobiilsed konveierid

Varuosad & komponendid -- Konveierite komponendid -- Karjääriseadmete varu- osad

Konveierkaalud -- Kaaluraamid -- Konveierkaalu indikaatorid -- Lindi kiiruseandurid

FIRMAST Põhjamaine partnerettevõte Apeco on kiiresti arenev materjali käitlusseadmete tootja, kelle tooteportfell koosneb põhiliselt konveierlahendusest, konveierkaaludest, konveieri komponentidest ning karjääriseadmete varuosadest. 2007 a. alates oleme oma klientidel aidanud töödelda, transportida, purustada, ladustada ning liigutada erinevaid materjale. Meie võimekus olla usaldusväärne partner kliendile, tagab meie toodangule töökindla lahenduse. Paindlikus meie protsessides aitab tulla vastu kliendi erisoovidele. Uudne lähenemine ning julgus olla teistsugune, muudab meie tooted ainulaadseteks.

Apeco Group Ltd | Tel: +372 6596 61 | Fax: +372 6596 651 www.apeco.ee

Apeco Group Ltd | Tel: +372 6596 61 | Fax: +372 6596 651 www.apeco.ee


Lintkonveierid Lintkonveierid leiavad kasutust põhiliselt mäetööstuses, sadamates ja terminalides, toiduainetetööstuses ja ehitusmaterjalide tootmises jne, mängides tootmisprotsessis oulist rolli. Linktkonveierit on otstarbekas kasutada suure tootlikusega liinide korral. -- Odav lahendus erinevate materjalide transportimiseks ühest punktist teise. -- Võimalus transportida erineva suurusega materjale. -- Võimaldab teisaldamisel tõusunurka.

Mobiilsed lintkonveierid

Kraapkonveierid

Mobiilne konveier on puistematerjalide transportimiseks ja kuhjamiseks mõeldud seade. Tegemist on mobiilse üksusega, mis on varustatud ratasete ja veosilmusega ning võimaldab seetõttu tootmisliinide kiiret ja lihtsat ümberpaigutamist. Standardvarustuses on konveierid radikaalselt liigutatavad, võimaldades kuhjata suuremaid materjali koguseid ja seeläbi vähendada rataslaaduri tööd ning hoida kokku kulutusi kütusele. Vastavalt kliendi vajadustele ja soovidele on konveiereid saadaval erinevate lindi laiustega (650-1000 mm) ja pikkustega (kuni 18 m).

Kraapkonveier e. kett-konveier leiab kasutust põhiliselt puidutööstuses ja teravilja tööstuses. Kraapkonveierid on saadaval erinevate mõõtmete ja tootlikkusega.

-- Suur tootlikus.

-- Radiaalselt liigutatav.

-- Sobib pikkadele vahemaadele.

-- Hüdroajam. -- Muudetav lindikiirus. -- Tsingitud teleskoopjalad. -- Hüdrauliliselt muudetav kuhjamiskõrgus.

Lisavarustus -- Elektriajam. -- Chevron lint. -- Konveieri kate. -- Erinevad laadimiskolu lahendused.

-- Suur tootlikus. -- Võimaldab maha- ja peale laadimist liini keskelt. -- Saadaval erinevate teraskonstruktsioonidega (roostevaba, süsinikteras jne).

Rullteed Rullteed leiavad põhiliselt kasutust erinevates pakkeliinides. Antud konveiersüsteemi kasutusvaldkond sõltub eelkõige kliendi poolt määratletud lähteülesandest. Rulltee mõõtmed ja automatsieerituse tase tuleneb kliendi vajadustest. Rullteed on võimalik tellida ka motoriseeritud kujul koos vajaliku automaatika lahendusega. -- Võimalus tellida mootoriseerituna ja motoriseerimata.

Kruvikonveier

-- Saadaval erinevate teraskonstruktsioonidega (roostevaba, süsinikteras jne).

Kruvikonveiereid on sobilikud puiduhakke, tsemendi, põllumajandussaaduste jpt. materjalide teisaldamiseks. Tänu oma kompaktsusele leiavad kruvikonveierid kasutust kohtades, kus on oluline materjali transportimine kitsastes tingimustes.

-- Sobib pakkeliinidele ja suurema mõõtmeliste esemete transpordiks.

-- Sobib lühematele vahemaadele. -- Võimaldab maha- ja peale laadimist liini keskelt. -- Tõhus transportimise meetod söövitatavate, abrasiivsete ja ohtlike materjalide teisaldamiseks.

Apeco Konveierlahendused  

Rulltee Kruvikonveier Lintkonveier Kettkonveier Mobiilne konveier www.apeco.ee

Advertisement