Page 1

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від _________________ № ____________ Технічний регламент щодо безпечності косметичної продукції 1. Цей Технічний регламент (далі ТР) поширюється на косметичну продукцію, що вводиться в обіг та розповсюджується на ринку України, установлює вимоги безпечності косметичної продукції, а також до пов'язаних з нею процесів виробництва, з метою захисту життя і здоров'я людини. 2. Цей ТР розроблено на основі Регламенту (ЄС) № 1223/2009 Європейського Парламенту і Ради від 30.11.2009 року на косметичну продукцію. 3. У технічному регламенті під поняттям «косметична продукція» розуміється будь-яка речовина або суміш, призначена для контактування з різноманітними зовнішніми частинами тіла людини (шкіра, волосяний покрив, нігті, губи і зовнішні статеві органи) або зубами та слизовою оболонкою ротової порожнини з метою виключно, або в основному, їх очищення, надання приємного запаху, зміни їх зовнішнього вигляду та/або корекції природного запаху, та/або їх захисту або підтримки у нормальному функціональному стані. 4. Цей ТР не поширюється на лікарські засоби, медичні вироби та продукцію.

біоцидну

5. Речовина або суміш, яка підпадає під визначення косметичної продукції, але призначена для проковтування, вдихання або ін'єкції чи імплантації в тіло людини не повинна розглядатися, як косметична продукція. 6. Косметична продукція за місцем нанесення поділяється на 4 категорії: 1. Продукція для шкіри 2. Продукція для волосся і шкіри голови 3. Продукція для нігтів і кутикули 4. Продукція для гігієни порожнини рота Залежно від мети використання і призначення кожна категорія косметичної продукції ділиться на 2 підкатегорії. Категорії косметичної продукції наведені у преамбулі до додатків ІІ-VІ до цього ТР. 6.1 Віднесення продукції до певної категорії косметичної продукції здійснюється на основі оцінок "від випадку до випадку", беручи до уваги всі характеристики продукції, в тому числі: - місце нанесення – косметична продукція безпосередньо наноситься виключно на зовнішні частини людського тіла (шкіру, волосся, нігті, губи, зуби, слизову оболонку порожнини рота і зовнішні статеві органи) без пошкодження їх цілісності (виняток – скраби, пілінги);


- мета використання (призначення) (окремо або в будь-якій комбінації) очищення і/або зміна зовнішнього вигляду шкіри (в тому числі кольору шкіри), волосся, нігтів, губ, зубів, слизистої оболонки порожнини рота і зовнішніх статевих органів, надання їм приємного запаху чи корекції запаху, захист та підтримка їх в нормальному функціональному стані. 7. Терміни та визначення: Терміни "технічний регламент", "технічне регулювання", "технічні умови" - у значеннях, визначених Законом України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" (3164-15); терміни "введення продукції в обіг", "вилучення продукції з обігу", "відкликання продукції", "забезпечення безпечності продукції", «обмеження надання продукції на ринку», "імпортер", "ланцюг постачання продукції", "надання продукції на ринку", "постачання косметичної продукції", "розповсюдження продукції", "розповсюджувач", "споживач", "серйозний ризик", "ступінь ризику", "суб'єкти господарювання", "суспільні інтереси", "уповноважений представник" - у значеннях, визначених Законом України "Про загальну безпечність нехарчової продукції" (2736-17); термін "національні стандарти" - у значеннях Закону України "Про стандартизацію" (2408-14); терміни "державний контроль продукції", "орган державного ринкового нагляду" та "державний ринковий нагляд", "обстеження зразків продукції" - у значеннях Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" (2735-17 ; термін "лікарський засіб" - у значенні Закону України "Про лікарські засоби" (123/96). анотація - словесний опис і/чи графічна познака косметичної продукції; містить характеристики її ефективності, призначеність, спосіб використання і особливі застережні заходи; барвники - речовини, що виключно або головним чином призначені для надання кольору косметичній продукції або зовнішнім частинам тіла людини шляхом поглинання або відбиття видимого світла, а також попередники окислювальних барвників для волосся; безпечність косметичної продукції - стан, за яким при дотриманні стандартних умов зберігання протягом встановленого мінімального терміну придатності, під час використання косметичної продукції за призначенням, та під час використання, яке можна розумно передбачити, відсутній неприпустимий ризик (ефект), пов'язаний із заподіянням шкоди життю та здоров'ю людини; біоцидна продукція - речовина або суміш у формі, в якій вона поставляються для споживачів, складається з однієї чи більше активних речовин, призначена для знищення, стримування, знешкодження або нейтралізації будь-яких шкідливих організмів шляхом запобігання їх активності або боротьби з ними будь-яким способом в результаті хімічного або біологічного впливу; також надає регулюючу дію на будьякий шкідливий організм будь-яким способом, крім простого фізичного або механічного впливу; валідация - документально оформлені дії, що дають високий ступінь впевненості у тому, що конкретний процес, метод або система будуть постійно призводити до результатів, які відповідають заздалегідь встановленим критеріям приймання, специфікаціям і характеристикам якості та ефективності; 2


використання професійне - означає застосування і використання косметичної продукції особами, які здійснюють професійну діяльність в перукарнях, салонах краси тощо; виробництво (виробничий процес) - всі операції з виробництва кінцевої косметичної продукції, починаючи від придбання сировини, допоміжних, пакувальних і маркувальних матеріалів, отримання проміжної продукції, включаючи валідацію для забезпечення якості готової продукції, видачу дозволу на реалізацію, а також зберігання і транспортування кінцевої (готової) косметичної продукції. декларація про відповідність виробництва - документально оформлена в установленому порядку заява виробника, де дається гарантія відповідності виробництва косметичної продукції: 1) принципам належної виробничої практики (GMP) або 2) вимогам пункту 12.2 цього ТР депілятор - косметичний засіб із умістом спеціальних інгредієнтів для усування небажаного волосся на різних ділянках тіла шляхом хімічного руйнування білків волосся; етикетка - будь-які листівка, ярлик, стрічка, картка, листок-вкладиш, брошура тощо, що містить малюнки чи надписи, написані, надруковані, нанесені за допомогою трафарету, витиснені або вдавлені та прикріплені або прикладені до одиниці паковання з косметичною продукцією; ефект (ризик) небажаний - означає несприятливий вплив на здоров'я людини, пов'язаний з нормальним або достатньо передбачуваним використанням косметичної продукції. Приклади небажаних ефектів: подразнення та алергічні реакції, косметичні акне, фітотоксичних ефекти, фотосенсибілізація, анафілактичний шок і свербіж, тощо; ефект серйозний небажаний (серйозний ризик) - означає такий несприятливий вплив на здоров'я людини, що призводить до тимчасової або постійної функціональної непрацездатності, інвалідності, госпіталізації, вроджених аномалій або негайного життєвого ризику або смерті; ефективність косметичної продукції - сукупність заявлених властивостей косметичної продукції, які надають їй здатність задовольняти потреби споживача відповідно до її призначеності; застережні заходи застереження щодо використання косметичної продукції споживачем, в тому числі певними категоріями населення (дітьми до, вагітними жінками, людьми похилого віку тощо); заявлені властивості косметичної продукції – тексти що використовуються у маркуванні, маркетингу чи рекламі косметичної продукції; зразок-еталон - перша одиниця готової косметичної продукції, яка не була вироблена в партії, затверджена в установленому порядку, характеристики якої прийняті за основу під час виготовляння та контролювання якості такої самої косметичної продукції. ідентифікація - процедура підтвердження загальновизнаної категорії косметичної 3


продукції, торговельної марки та/або комерційного (фірмового) найменування та постачальника в рамках ланцюга поставок для цілей використання цього ТР; інгредієнт - речовина або суміш речовин природного або хімічного походження, включаючи будь-які добавки, необхідні для збереження її стабільності. Інгредієнтами не вважаються: розчинники, що містяться у використаній сировині; додаткові технічні компоненти, що використовуються в процесі виробництва, але не присутні у складі кінцевої косметичної продукції; інструкція, методика, процедура - документи, що містять вказівки щодо виконання окремих видів операцій, наприклад, з очищення, перевдягання, контролю навколишнього середовища, відбору проб, проведення випробувань, експлуатації та технічного обслуговування устаткування, тощо; категорія косметичної продукції - найменування та характеристика косметичної продукції, що конкретизує місце нанесення та мету використання (призначення); кінцева (готова) косметична продукція - косметична продукція у пакованні; композиція парфумерна/ароматична – суміш духмяних/ароматичних речовин, призначена для надання/додання/корекції запаху і (або) маскування запаху інгредієнтів косметичної продукції; консерванти – речовини, що виключно або головним чином призначені для пригнічення (недопущення) розвитку мікроорганізмів в косметичній продукції; контамінація (забруднення) - небажане попадання домішок хімічної чи мікробіологічної природи або чужорідних речовин у (на) вихідну сировину чи продукцію під час технологічного процесу, відбору проб, пакування або перепакування, зберігання і транспортування. Примітка: 1. Мікробна контамінація - контамінація мікроорганізмами 2. Перехресна контамінація - Забруднення сировини або продукції іншою сировиною або продукцією.

косметика інтимна - категорія косметичної продукції для догляду за інтимними частинами тіла та гармонізації відчуття під час статевого контакту; косметика декоративна /виріб декоративної косметики/ косметичний виріб для макіяжу - косметична продукція для макіяжу обличчя, очей, губ, брів, тіла чи фарбування волосся і нігтів, тощо; косметика дитяча/ дитячий косметичний виріб - категорія для догляду за чутливою шкірою дітей до 3 років;

косметичної продукції

косметика для татуажа –косметична продукція, призначена для нанесення малюнка на шкіру без ін'єкційної дії; косметична продукція /косметика/косметичний виріб/косметичний засіб - будь-яка речовина або суміш, призначена для контактування з різноманітними зовнішніми частинами тіла людини (шкіра, волосяний покрив, нігті, губи і зовнішні статеві органи) або з зубами та слизовою оболонкою ротової порожнини з метою виключно, або в 4


основному, їх очищення, надання приємного запаху, зміни їх зовнішнього вигляду та/або корекції природного запаху, та/або їх захисту або підтримки у нормальному функціональному стані; маркування – інформація для споживачів у вигляді графічних зображень (малюнків) чи надписів, які написані, надруковані, нанесені за допомогою трафарету, витиснені або вдавлені і яка наноситься на паковання, етикетку (листівку, ярлик, стрічку, картку, листок-вкладиш, брошуру тощо); Примітка. Термін маркування також використовується у значення прикріплення етикеток до паковання.

медичні вироби - будь-які інструменти, апаратура, прилади, пристрої, обладнання, імплантанти, матеріали або інші вироби, у тому числі інвазивні та ті, що передбачені не для досягнення основної лікувальної мети в організмі людини, а для сприяння функціям фармакологічних, імунобіологічних або метаболічних засобів у досягненні цієї мети, а також вироби, що застосовуються як окремо, так і в поєднанні між собою, включаючи засоби програмного забезпечення, необхідні для їх належного застосування, передбаченого виробником, з метою забезпечення: - профілактики, діагностики, лікування, спостереження або полегшення стану пацієнта у разі захворювання, травми, каліцтва або як компенсація недоліку органу чи фізичної вади; - дослідження, заміни або видозмінювання структури (анатомії) органів, тканин або фізіологічних процесів; методика, процедура, стандартнй порядок дій (СПД) - документ, що містить вказівки щодо виконання окремих видів операцій (наприклад, з очищення, перевдягання, контролю навколишнього середовища, відбору проб, проведення випробувань, експлуатації обладнання тощо); мінімальний термін придатності - установлений виробником мінімальний період протягом якого косметична продукція зберігає та продовжує виконувати свої функції за призначенням без шкоди для безпеки життя і здоров'я споживача за дотримання умов транспортування та стандартних умов зберігання; назва косметичної продукції - словесне і/чи цифрове позначення продукції, надане їй виробником;

косметичної

найменування косметичної продукції - позначення категорії однорідної косметичної продукції (туалетна вода, зубна паста, лосьйон, крем, тощо); належна виробнича практика (Good Manufacturing Practice, GMP) — частина системи норм, правил і указівок щодо забезпечення якості косметичної продукції, яка гарантує, що продукція постійно виробляється і контролюється відповідно до встановлених вимог на цю продукцію; GMP (керівні принципи) не є розпорядчими інструкціями про те, як виробляти продукцію, вони мають ряд загальних принципів, яких треба дотримуватися в процесі виробництва; наноматеріали - нерозчинний або біостійкий і навмисно виготовлений матеріал з не менше ніж одним зовнішнім розміром або внутрішньою структурою в межах від 1 до 100 нм; номер партії - різна комбінація цифр, букв і / або символів, яка конкретно ідентифікує 5


партію косметичної продукції; номінальний вміст – регламентоване значення маси або об'єму косметичного засобу у паковання на момент пакування, від якого відраховується допустиме відхилення; паковання (упаковка, спожиткові тара) - усі продукти, вироблені з будь-яких матеріалів будь-якої природи, що використовуються для вміщення, захисту, переміщення, доставки та презентації косметичної продукції, починаючи від виробника і закінчуючи споживачем. Примітка: Паковання первинне (внутрішня упаковка/спожиткова тара/ контейнер) паковання, яке безпосередньо контактує з косметичною продукцією (може становити товарну одиницю для кінцевого споживача в момент купівлі); Паковання вторинне (зовнішня упаковка) - паковання, вироблене з будь-яких матеріалів будь-якої природи (футляр, коробка, тощо), для розміщення в ньому спожиткової тари (первинного паковання) з косметичною продукцією (одного чи кількох контейнерів), у тому числі захисних матеріалів, якщо такі є, і яке не виконує функцію транспортної тари;

партія – обсяг косметичної продукції, сировинних / пакувальних матеріалів одного найменування (назви за наявності) з однаковими фізико-хімічними й органолептичними показниками, - оформлена одним документом про якість (специфікація) і позначена номером (кодом); Примітка. 1. У разі безперервного виробництва партії відповідає певна частина виробленої продукції, що характеризується однорідністю. 2.При контролі готової продукції партією готової косметичної продукції вважається конкретна кількість продукції, отриманої внаслідок технологічного процесу з однаковими фізико-хімічними й органолептичними показниками, оформлена одним документом про якість.

передпродажне повідомлення – інформація про косметичну продукцію, що вводиться в обіг та розповсюджується на ринку України; подається компетентному органу влади з метою забезпечення ефективного контролю за косметичною продукцією, оцінки та аналізу ринку, для цілей лікування у випадку виникнення небажаного або серйозного небажаного ефекту та для забезпечення доступу споживачів до інформації про косметичну продукцію; показники токсикологічні - відсутність чи обмеження у кінцевій косметичній продукції токсичної, подразнюючої, сенсибілізуючої, фотосенсибілізуючої, дисхромічної чи іншої несприятливої дії на здоров'я людини за умов застосування згідно з призначенням протягом мінімального терміну придатності; показники мікробіологічні – відсутність чи обмеження допустимого рівня вмісту патогенних, потенційно-патогенних для здоров'я людини та санітарно-показових мікроорганізмів, які повинні гарантувати безпеку косметичної продукції за умов застосування згідно з призначенням протягом мінімального терміну придатності; презентація косметичної продукції – форма, запах, колір, тексти, найменування, товарні знаки, малюнки, що використовуються у маркуванні, маркетингу чи рекламі косметичної продукції; приведення у відповідність встановленим вимогам - будь-який захід відкликанню продукції чи вилученню її з обігу

по

призначений компетентний орган - орган (підприємство, установа, організація чи її 6


підрозділ), призначений центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров"я України, який здійснює діяльність з експертизи досьє на косметичну продукцію, складання експертного висновку про віднесення її до косметичної, та прийняття рішення про реєстрацію передпродажного повідомлення або про відмову в такій реєстрації; призначення косметичної продукції - функціональна властивість косметичної продукції, що конкретизує сферу її застосування; продукція однорідна - косметична продукція одного найменування, близька по складу інгредієнтів і відповідна одним і тим же вимогам; продукція для порожнини рота - косметична продукція гігієнічної і профілактичної дії, призначена для безпосереднього нанесення на зуби, ясна і слизову оболонку порожнини рота з єдиною і головною метою їх очищення, ароматизації, зміни їх зовнішнього вигляду, їх захисту, підтримки у хорошому стані; продукція для волосся - косметична продукція, яка призначена для нанесення на волосся голови людини, крім вій; продукція для губ - косметична продукція, яка призначена для нанесення на губи; продукція для нігтів - косметична продукція, яка призначена для застосування на нігтях; продукція для обличчя - косметична продукція, яка призначена для нанесення на шкіру обличчя; продукція для шкіри - косметична продукція, яка призначена для нанесення на шкіру; продукція навколо очей - косметична продукція, яка призначена для застосування в безпосередній близькості від очей; продукція парфумерна /парфумерія/парфуми/парфумерний виріб - засіб для надання запаху шкірі і волоссю людини; продукція що змивається – косметична продукція, яка призначена для видалення після нанесення на шкіру, волосся або слизові оболонки; продукція, що не змивається косметична продукція, яка призначена для перебування в тривалому контакті зі шкірою, волоссям, нігтями або слизовою оболонкою; продукція, що наноситься на слизову оболонку - косметична продукція, яка призначена для нанесення на слизову оболонку порожнини рота, краю очей або зовнішні статеві органи; рамка складу/формулювання – документ у якому перераховані категорії і функції інгредієнтів (речовин) та їх допустима (дозволена) концентрація в кінцевій косметичній продукції або який дає відповідну кількісну і якісну інформацію, коли косметична продукція не поширюється або тільки частково відповідає рамці/формулюванню (з урахуванням адаптації до технічного і наукового прогресу); 7


регламент технологічний, технологічна інструкція, інструкція з пакування: документи, що визначають всі використовувані вихідні матеріали та операції в ході виробництва та пакування косметичної продукції; реєстраційне досьє - документи, відповідно до яких здійснюється виробництво та введення в обіг косметичної продукції для цілей її ідентифікації та нагляду за ринком (характеристика продукції, звіт про оцінювання безпечності продукції, рамка складу, опис способу виготовлення та декларація виробника про дотримання принципів GMP, документи, що підтверджують ефективність косметичної продукції, заявлену у маркуванні, зразок маркування паковання (первинного і вторинного (за наявності) у якому косметична продукція вводиться в обіг; рецептура - документ, який містить кількісний і якісний склад косметичної продукції, в тому числі хімічна ідентифікація речовин (у тому числі хімічна назва, INCI, CAS, EINECS / ELINCS, де це можливо) із зазначенням виробника. На ароматичні та парфумерні композиції зазначається назва та кодовий номер інгредієнту та назва виробника. Рецептура виробнича – документ, який регламентує кількість усіх речовин та очікуваний вихід безтарної і готової продукції стосовно до кожного розміру партії; речовина – хімічний елемент та його сполуки природного походження або отримані у ході будь-якого виробничого процесу, включаючи будь-які домішки, необхідні для збереження її стабільності і будь-які домішки, що утворюються в процесі використовування, крім будь-яких розчинників, який може бути відокремлені, не змінюючи стабільності речовини або її складу; специфікація – внутрішній документ виробника, який містить детальний опис вимог, яким повинна відповідати сировинні, пакувальні та маркувальні матеріали або продукція, що використовується або отримується в процесі виробництва, яка містить відомості, необхідні для контролю їх якості або внутрівиробничої ідентифікації; споживач кінцевий – споживач кінцевої косметичної продукції при загальному або професійному використанні; стабільність продукції - середня тривалість збереження основних показників якості та безпечності косметичної продукції; стандартні умови зберігання – температура зберігання для рідинних виробів – не нижче 5 °С і не вище 25 °С; для туалетного твердого мила не нижче мінус 5 °С; для іншої косметичної продукції – не нижче 0 °С і не вище 25 °С; суміш - означає суміш або розчин, що складаються з двох або більше речовин; тара спожиткова – первинне або сукупність первинного і вторинного паковання косметичної продукції, що надходить до споживача з косметичною продукцією і що не виконує функцію транспортної тари; тара транспортна тара, яка призначена для упаковування, зберігання, переміщування та транспортування певної кількості одиниць косметичної продукції у спожитковій тарі з метою уникнення механічного пошкодження при 8


транспортуванні; термін придатності мінімальний - установлений виробником мінімальний період використання косметичної продукції за призначенням без шкоди для безпеки життя і здоров'я споживача за дотримання умов транспортування та зберігання; тестер (пробник) - зразок косметичної продукції, представлений в малій розфасовці і спрощеному пакованні, призначений для тестування і апробації; технічна документація - документи, відповідно до яких здійснюється виготовлення, зберігання, транспортування косметичної продукції (національні стандарти, технічні умови, виробничі регламенти, технологічні інструкції, рецептури, специфікації, етикетки, анотації); технічні вимоги - документ, що встановлює значення органолептичних і фізикохімічних показників, термін придатності, номінальний уміст у пакованніё для косметичної продукції певної назви; УФ-фільтри - речовини, що виключно або головним чином призначені для захисту шкіри від УФ-випромінювання шляхом абсорбції, віддзеркалення розсіювання УФвипромінювання, або для захисту кінцевої косметичної продукції від знебарвлення; характеристика продукції – документ у якому зазначається категорія косметичної продукції, її найменування та назва (за наявності), дається опис властивостей та ефективності косметичної продукції; якість косметичної продукції - сукупність властивостей, які надають косметичному засобу здатність задовольняти споживачів відповідно до свого призначення і відповідають вимогам цього ТР; ярлик, (стрічка, брошура, картка) - виріб довільної форми, розмірів і матеріалу, призначений для нанесення маркування, прикріплений або такий, що додається до одиниці косметичної продукції або вкладається в упаковку. 8. Вимоги, встановлені цим Технічним регламентом, обов’язкові для виконання: виробниками, імпортерами, уповноваженими представниками виробника та імпортера, розповсюджувачами; центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я; центральним органом виконавчої влади у сфері технічного регулювання косметичної продукції; органом державного ринкового нагляду косметичної продукції; митними органами; установами та організаціями, атестованими згідно чинного законодавства на проведення токсикологічних, медико-біологічних та інших досліджень безпечності косметичної продукції відповідно до вимог цього ТР; 9


Вимоги до безпеки косметичної продукції 9. Косметична продукція, що вводиться в обіг та розповсюджується на ринку України, повинна бути безпечною для здоров'я людини при використанні за призначенням в нормальних або достатньо передбачуваних умовах з урахуванням: 9.1 Презентації косметичної продукції, а саме, її форма і зовнішній вигляд пакування, маркування, упаковка, обсяг або розміри не повинні становити небезпеку для здоров'я та безпеки споживачів через плутанину з продуктами харчування, оскільки така продукція з'являючись бути іншою, ніж вона є, ставить під загрозу здоров'я та безпеку споживачів; 9.2 Маркування; 9.3 Інструкції по застосуванню, застережні заходи та необхідності);

порядок утилізації (за

10. Виробник, імпортер або уповноважений представник є відповідальними особами за введення продукції в обіг та забезпечують процедуру визначену пунктами 14, 16, 21, 23, 30. У разі відсутності виробника або його уповноваженого представника зобов'язання щодо збереження досьє на косметичну продукцію покладається на особу, яка ввела продукцію обіг. 11. У разі якщо відповідальні особи вважають або мають підстави вважати, що косметична продукція, яку вони ввели в обіг, не відповідає встановленим вимогам, вони зобов'язані негайно вжити необхідних заходів щодо приведення такої косметичної продукції у відповідність із встановленими вимогами, в тому числі шляхом вилучення її з обігу та/або її відкликання (за необхідності).

Належна виробнича практика 12. Виробництво косметичної продукції повинне відповідати принципам належної виробничої практики GMP («Good Manufacturing Practice») з метою забезпечення вимог пункту 9 цього ТР. 12.1 Дотримання принципів належної виробничої практики уважається там, де виробництво здійснюється згідно з вимогами національного стандарту, гармонізованого з європейським стандартом, посилання на який опубліковано в офіційному виданні центрального органу виконавчої влади з питань стандартизації. 12.2. До прийняття національного стандарту виробництво косметичної продукції повинне відповідати вимогам підпунктів 12.2.1, 12.2.2, 12.2.3, 12.2.4, 12.2.5, 12.2.6, 12.2.7, 12.2.8, 12.2.9, 12.2.10 цього пункту. 10


12.2.1 Вимоги до персоналу Особи, які беруть участь у виконанні діяльності, пов"язаної з виробництвом косметичної продукції, повинні мати відповідну підготовку з питань її виробництва, контролю та зберігання. Виробник косметичної продукції повинен мати чітку і зрозумілу організаційну структуру, яка відповідає розміру підприємства та асортименту продукції. Посадові обов'язки кожного співробітника повинні бути оформлені документально і засвоєні кожним співробітником. Співробітники повинні знати вимоги цього ТР, які відносяться до сфери їх діяльності, і проходити початкове і повторне навчання в необхідному обсязі, в т.ч. по правилам особистої гігієни. Санітарно-гігієнічні правила (вимоги) повинні розроблятися з урахуванням особливостей та потреб конкретного виробництва. Керівництво підприємства несе відповідальність за виконання персоналом правил гігієни та організацію необхідного навчання. 12.2.2 Вимоги до приміщень Приміщення треба розташувати, проектувати, будувати, та використовувати таким чином, щоб гарантувати безпечність косметичної продукції, забезпечувати ефективне очищення, за необхідності, санітарну обробку та технічне обслуговування, мінімізувати ризик змішування продукції, сировини та пакувальних матеріалів, забезпечувати проведення ефективного прибирання і обслуговування, недопущення перехресного забруднення, появи пилу або бруду і, в загальному випадку, усунення будь-якого фактора, що погіршує якість та безпечність косметичної продукції. У приміщення не допускаються особи, які не мають права доступу до них. Виробничі і складські приміщення та приміщення для здійснення контролю якості не повинні використовуватися для наскрізного проходу персоналу, не працюючого в них. Окремі або встановлені зони повинні надаватися для виробництва, складування і контролю якості косметичної продукції, а також надаватися допоміжні зони для підсобних приміщень, туалетів тощо. Виробнича зона повинна забезпечувати послідовне і логічне розміщення обладнання і матеріалів, зводити до мінімуму ризик переплутування різної косметичної продукції або її інгредієнтів, перехресного забруднення і помилкового виконання або пропуску будь-яких операцій з виробництва або контролю. Зони складування повинні бути чистими, сухими і мати необхідний температурний режим для певної категорії косметичної продукції, достатньої місткості для забезпечення належного зберігання різних видів вихідної сировини та пакувальних матеріалів, безтарної та готової (кінцевої) продукції, продукції, що знаходиться в карантині, відхиленої, повернутої або відкликаної косметичної продукції. Зони контролю якості та безпечності повинні бути відокремлені від виробничих приміщень. Це особливо важливо для лабораторій контролю мікробіологічних показників. Допоміжні зони (кімнати відпочинку і прийому їжі) повинні бути відокремлені від виробничих приміщень. Приміщення для переодягання та зберігання одягу, туалети та душові (за наявності) повинні мати зручний доступ, їх планування та розміри повинні відповідати чисельності персоналу. Не допускається вихід з туалетів безпосередньо у виробничі або складські зони.

11


Ремонтні ділянки повинні бути, по можливості, відокремлені від виробничих приміщень. При необхідності зберігання запасних частин та інструментів в зоні виробництва повинні бути передбачені спеціальні приміщення або шафи. Конструкція підлог, стін, стель і вікон повинна забезпечувати простоту їх очищення і, якщо необхідно, санітарної обробки; вони повинні підтримуватися в чистоті. Конструкція вікон повинна виключати можливість їх відкривання, якщо в приміщенні передбачена вентиляція. Якщо вікна відкриваються назовні, вони повинні бути правильно екрановані. Для персоналу повинні бути передбачені відповідні та чисті умивальні кімнати і туалети. Умивальні кімнати повинні бути відокремлені від виробничих зон, але доступні для персоналу. За необхідності повинні бути забезпечені душові кабіни та роздягальні. Освітлювальні прилади повинні бути установлені таким чином, щоб була забезпечена локалізація усіх осколків при можливій аварії або повинна бути забезпечена можливість прийняття належних заходів для захисту косметичної продукції. У виробничих зонах, в залежності від категорії косметичної продукції, що виробляється, виконуваних операцій та вимог до навколишнього середовища, слід передбачати ефективну систему вентиляції із забезпеченням необхідної температури і, за необхідності, вологості і очищення повітря. Трубопроводи для стоків (каналізація) повинні мати необхідні розміри і бути обладнані пристроями, що запобігають зворотний потік. Приміщення, які використовуються для виробництва косметичної продукції, повинні підтримуватися в чистому стані . Повинні бути встановлені ефективні очищувальні засоби і, якщо необхідно, дезинфікуючі речовини. Приміщення слід проектувати, будувати і утримувати так, щоб було обмежено проникнення комах, птахів, гризунів, сільськогосподарських шкідників та інших паразитів. Слід мати програму боротьби з паразитами, що підходить для цих приміщень. 12.2.3 Вимоги до обладнання Виробниче обладнання не повинне чинити ніякої небезпеки для продукції. Не можна, щоб частини виробничого устаткування, що стикаються з продукцією, вступали з нею в реакцію, виділяли або абсорбували речовини в такій мірі, щоб це могло вплинути на якість косметичної продукції та створювати, таким чином, будь-яку небезпеку. Матеріал, що використовується в виготовленні обладнання, повинен бути сумісний з косметичної продукцією, очищаючими і дезінфікуючими речовинами. Стаціонарні трубопроводи мають бути чітко марковані з указівкою їхнього вмісту. Вимірювальне та випробувальне обладнання (лабораторні та виробничі вимірювальні пристрої), яке є критичним для забезпечення якості проміжної продукції чи готової продукції, слід калібрувати відповідно до письмових методик і встановленого графіка. Необхідно вести протоколи калібрувань. Очищення слід проводити відповідно до інструкцій. Обладнання слід зберігати тільки в чистому і сухому стані. Устаткування (інвентар), що застосовують для миття й очищення, слід вибирати і використовувати так, щоб воно не стало джерелом контамінації. Слід встановити графіки й процедури (із призначенням відповідальних осіб) проведення регулярного технічного обслуговування обладнання. 12.2.4 Вимоги до сировинних та пакувальних матеріалів 12


Закуплені сировинні та пакувальні матеріали повинні задовольняти встановленим критеріям приймання, відповідним якості готової продукції. Замовлення на постачання, накладна та матеріали, що постачаються, повинні відповідати одне одному. Якщо одне постачання матеріалів складається з різних партій то кожну партію необхідно розглядати як окрему щодо відбору проб, проведення випробування і видачі дозволу на використання. Контейнери з сировинними і пакувальними матеріалами повинні бути етикетовані для ідентифікації матеріалу та подання інформації про партії. Сировинні та пакувальні матеріали повинні бути ідентифіковані відповідним способом відповідно до їх статусу, тобто як прийняті, відбраковані або карантинні. Слід використовувати тільки ту вихідну сировину, яка дозволена відділом контролю якості й термін придатності якої ще не закінчився. Сировинні та пакувальні матеріали можуть бути прийняті на основі сертифікату аналізу від постачальника тільки в тому випадку, якщо гарантовані встановлені технічні вимоги, досвід і знання постачальника, аудит постачальника і узгоджені методи випробування постачальника. Якщо сировинні та пакувальні матеріали підлягають карантину або відбраковуються, їх слід зберігати у відповідних фізичних місцях або використовувати будь-яку іншу систему, що забезпечує такий же рівень гарантії. Закупівлі та контролю первинного і друкованого пакувального матеріалу, а також поводженню з ним слід приділяти таку ж увагу, як і вихідній сировині. Друковані матеріали необхідно зберігати в достатньо безпечних умовах, що виключають доступ сторонніх осіб. Пакувальні матеріали можна видавати для використання тільки уповноваженому на це персоналу відповідно до затвердженої інструкції. Вода, що використовується у виробництві, має бути придатною для застосування відповідно до передбачуваного призначення. Якщо виробник піддає воду, що використовується у виробництві, спеціальній обробці для досягнення певної якості, то процес обробки має пройти валідацію; його слід контролювати з урахуванням відповідних меж. 12.2.5 Вимоги до виробничих операцій На кожній стадії виробничих, пакувальних та маркувальних операцій слід застосовувати заходи, щоб отримати готову (кінцеву) косметичну продукцію, яка буде відповідати встановленим вимогам. Операції технологічного процесу слід здійснювати за чітко встановленими методиками. Правильно складена документація є важливою частиною системи забезпечення якості. Специфікації, виробничі регламенти, інструкції, методики та протоколи партії продукції повинні бути оформлені належним чином і не повинні містити помилок. Всі операції з інгредієнтами, матеріалами і косметичною продукцією (наприклад, приймання, карантин, відбір проб, зберігання, маркування, підготовка, приготування, пакування та відвантаження) повинні виконуватися згідно з письмовими інструкціями або методиками і, при необхідності, протоколюватися. Слід забезпечити контроль виходу косметичної продукції і кількісне зіставлення його з даними технологічного (виробничого) регламенту. В ході виконання технологічного процесу на всіх матеріалах, упаковках з не розфасованою продукцією, основному обладнанні і приміщеннях повинні бути позначення (маркування) із зазначенням виробленої продукції або матеріалу, (при необхідності) і номера партії. 13


Має бути виключена контамінація вихідної сировини або продукції іншою сировиною або продукцією. Заходи щодо запобігання перехресній контамінації та їх ефективність слід періодично перевіряти згідно з установленими методиками. Виробничі операції треба проводити згідно виробничої документації, яка включає відповідне обладнання, рецептуру на продукцію, перелік усіх сировинних матеріалів, деталізацію виробничих операцій для кожної стадії, тобто вказівка сировинних матеріалів, що додаються, температур, швидкостей, часу змішування, відбору проб, очищення, санітарної обробки обладнання, якщо необхідно, і переміщення нефасованої продукції. Перед початком виконання виробничих операцій треба пересвідчитись що в наявності є вся документація відповідно до виконуваної операції, в розпорядженні є всі сировинні матеріали, належне обладнання є в робочому стані, очищене і, за потреби, дезинфіковане, територія очищена з метою запобігання попадання матеріалів від попередніх операцій. Кожній партії безтарної косметичної продукції повинен бути присвоєний номер. Цей номер може бути не ідентичний номеру партії, який вказується на етикетці готової (кінцевої) косметичної продукції, але в такому випадку між цими номерами повинен бути простий зв'язок. Згідно рецептури усі сировинні матеріали повинні бути відміряні або відважені в чисті і підходящі контейнери, з прикріпленою етикеткою для їх ідентифікації, або безпосередньо в устаткування, що використовується для виробництва. Будь-коли повинна бути забезпечена можливість ідентифікувати основне устаткування, контейнери з сировиною або контейнери з безтарною косметичною продукцією. Ідентифікація контейнерів з безтарною косметичною продукцією повинна показувати назву або ідентифікаційний код, номер партії, умови зберігання, коли така інформація є необхідною для забезпечення якості продукції. Безтарну косметичну продукцію слід зберігати у відповідних контейнерах в певних зонах і в відповідних умовах. Повинен бути визначений максимальний термін зберігання безтарної косметичної продукції. Після досягнення цього строку безтарна косметична продукція повинна пройти повторну оцінку перед використанням. 12.2.6 Вимоги до пакувальних операцій Пакувальні операції треба проводити згідно відповідної документації, яка включає відповідне обладнання, перелік пакувальних матеріалів, визначених для запланованої косметичної продукції, інструкції з пакування з описом деталізованих пакувальних операцій, таких як наповнення, закриття, етикетування та кодування. Кожній одиниці готової (кінцевої) косметичної продукції повинен бути присвоєний номер партії. Повинні бути визначені процедури контролю в процесі пакування та критерії приймання. Процедури контролю в процесі пакування повинні виконуватися за певною програмою. Паковання для фасування продукції має бути чистим. Необхідно приділити увагу запобіганню та усуванню будь-якій контамінації, такій як осколки скла і шматочки металу. Правильність виконання будь-якої операції штампування (наприклад, номерів партій, дат закінчення мінімального терміну придатності), здійснюваної або як окрема технологічна операція, або виконуваної в процесі пакування, має бути перевірена і запротокольована. Слід приділяти увагу штампуванню вручну, яке необхідно регулярно повторно перевіряти. 14


Після завершення операції з пакування весь невикористаний пакувальний матеріал із нанесеним номером серії слід знищити, а факт знищення запротоколювати. Повернення на склад матеріалів, на яких не проставлений код (номер серії), необхідно проводити відповідно до документованої методики. 12.2.7 Вимоги до готової (кінцевої) косметичної продукції Перед розміщенням на ринок вся готова косметична продукція повинна пройти контроль відповідно до встановлених методів випробування і підтвердити відповідність приймальним критеріям. Випуск продукції повинен виконуватися санкціонованим персоналом, відповідальним за якість Готову косметичну продукцію треба зберігати в певних зонах при відповідних умовах протягом певного часу. За необхідності під час зберігання треба проводити моніторинг готової косметичної продукції. Ідентифікація контейнерів з готовою косметичною продукцією повинна показувати назву або найменування (за наявності), номер партії, умови зберігання, розмір партії. Повинні бути вжиті заходи, щоб гарантувати відправку певної готової косметичної продукції. Повернена косметична продукція повинні мати чітке маркування та зберігатися роздільно в зонах з обмеженим доступом, повинна оцінюватися за встановленими критеріями з метою визначення її подальшого використання. Будь-які виконані дії повинні документально оформлятися і затверджуватися спеціально призначеним персоналом. Переробка відхиленої продукції допускається у виняткових випадках за умови відсутності зниження якості і безпечності готової косметичної продукції та виконання всіх вимог специфікацій і здійснюється відповідно до затверджених інструкцій після оцінки можливого ризику з подальшим документальним оформленням. Повторне використання всієї (або частини) раніше виробленої партії продукції необхідної якості шляхом об'єднання її з іншою партією того ж продукту на певному етапі виробництва допускається тільки після отримання попереднього дозволу, підписаного відповідальними особами. Повторне використання продукції допускається тільки після оцінки можливого ризику (в т.ч. його впливу на термін придатності серії) за затвердженою інструкції з оформленням протоколу. Повернена з ринку продукція, над якою був втрачений контроль з боку виробника, повинна бути знищена, якщо не підтверджено відповідність її якості заданим вимогам. Рішення про повторний продаж з новим маркуванням може бути прийняте тільки після спеціального аналізу, проведеного відділом контролю якості відповідно до письмової інструкцією. 12.2.8 Вимоги до контролю якості Лабораторія з контролю якості косметичної продукції повинна бути незалежною від інших підрозділів і здійснювати контроль якості згідно документації, яка включає: - Специфікації; - Методики відбору проб; - Методики і протоколи проведення випробувань (в т.ч. аналітичні операційні листи та / або лабораторні журнали); - Аналітичні звіти та / або паспорта; - Результати контролю навколишнього середовища у виробничих приміщеннях; - Протоколи атестації (валідації) аналітичних методів; 15


- Методики і протоколи калібрування (повірки) приладів та обслуговування апаратури. Лабораторія з контролю якості повинна використовувати методи випробувань, наведені в гармонізованих стандартах, посилання на які опубліковано в офіційному виданні центрального органу виконавчої влади з питань стандартизації. Проведені випробування слід оформляти документально. Відбір проб повинен проводитися санкціонованим персоналом відповідно до затверджених інструкцій. Перевірка відбракованої косметичної продукції або матеріалів повинна проводитися санкціонованим персоналом. Рішення про ліквідацію чи повторну переробку приймає персонал, відповідальний за якість. Якщо вся готова продукція або частина її не задовольняє певним приймальним критеріям, рішення про повторну обробку для отримання певної якості має прийматися персоналом, відповідальним за якість згідно прийнятого і визначеного методу повторної обробки. 12.2.9 Вимоги до документації Кожне підприємство повинне створювати, проектувати, встановлювати і підтримувати свою власну систему документації, яка відповідає її організаційній структурі і категорії косметичної продукції. Для виконання вимог цього ТР та протоколювання їх дотримання є такі основні типи документації: - технічна документація; - специфікації, виробнича рецептура, методика, процедура, стандартнй порядок дій (СПД); - протоколи, звіти, сертифікати аналізу Документація може існувати у різних формах, у тому числі на паперовому, електронному або фотографічному носіях. Більшість документів (інструкції та/або протоколи) можуть існувати в електронному вигляді або на паперовому носії. Документи мають бути ретельно розроблені, підготовлені, переглянуті та розповсюджені. Залежно від типу вони мають відповідати певним частинам досьє на продукцію Документи, що містять інструкції, мають бути затверджені, підписані та датовані відповідними й уповноваженими на це особами. Зміст документів має бути однозначним; документи повинні мати унікальну ідентифікацію. Слід встановити термін дії документів. Документи, що містять інструкції, слід викладати впорядковано; їх має бути легко перевіряти. Документи в межах системи управління якістю слід регулярно переглядати і актуалізувати. 12.2.10 Вимоги до транспортування, зберігання, утилізації Косметичну продукцію транспортують всіма видами транспорту з дотриманням стандартних умов, зберігання. Уникають різкої зміни температури навколишнього середовища, оберігають від пошкодження пакування.

16


Температурний та інший режим зберігання косметичної продукції, що потребує спеціальних умов зберігання, встановлює виробник в технічній документації на цю продукцію. Косметичну продукцію під час зберігання не можна піддавати безпосередньому впливу сонячного проміння. Не дозволено зберігати косметичну продукцію на відстані менше ніж 0,5 м від увімкнених опалювальних приладів. Порядок утилізації косметичної продукції визначає виробник в технічній документації. Вільне пересування 13. Косметична продукція, яка відповідає вимогам цього ТР не може буди заборонена чи обмежена для надання її на ринку. Оцінювання безпечності косметичної продукції 14. З метою гарантування відповідності косметичної продукції вимогам пункту 9 цього ТР відповідальна особа, перед введенням косметичної продукції в обіг повинна провести оцінювання безпечності косметичної продукції та отримати в установах/організаціях, атестованих згідно чинного законодавства на проведення токсикологічних, медико-біологічних та інших досліджень безпечності косметичної продукції, Звіт про оцінювання безпечності продукції у відповідності з вимогами Додатку І до цього ТР. 14.1 Відповідальна особа повинна забезпечити, щоб: 1) Під час оцінювання безпечності були взяті до уваги призначення косметичної продукції і очікуваний системний вплив окремих інгредієнтів у кінцевій рецептурі; 2) Відповідна сукупність доказів безпечності продукції використана існуючих джерел;

з усіх

3) З урахуванням відповідної додаткової інформації, отриманої після введення косметичної продукції, оновити звіт про оцінювання безпечності косметичної продукції. 15. Порядок оцінювання безпечності косметичної продукції визначається нормативно-правовим актом центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров"я України. Досьє на косметичну продукцію 16. Відповідальна особа зобов'язана зберігати досьє на косметичну продукцію, яка введена в обіг протягом десяти років після дати введення в обіг останньої партії. 17. Досьє на косметичну продукцію складається з таких документів: 1) Характеристика продукції, торговельна марка, або торговельний знак, або назва (за наявності); 17


2) Звіт про оцінювання безпечності косметичної продукції згідно вимог пункту 14 цього ТР; 3) Опис способу виготовлення та декларація виробника про дотримання вимог пункту 12 цього ТР. 4) документи, що підтверджують ефективність косметичної продукції заявленої у маркуванні, наприклад активна косметична продукція, гіпоалегренна, для засмаги і захисту від сонця (з SPF-фактором), для дітей до трьох років, для видалення волосся з тіла або знебарвлення волосся на тілі, для корекції запаху тіла та/або поту, для гоління і після гоління, для фарбування, укладання, завивання волосся, тощо. 5) відомості щодо випробувань на тваринах, які стосуються розробки або оцінки безпечності косметичної продукції чи її інгредієнтів; 6) Свідоцтво про реєстрацію/перереєстрацію передпродажного повідомлення. 18. Порядок підтвердження ефективності косметичної продукції заявленої у маркуванні визначається нормативно-правовим актом органу технічного регулювання косметичної продукції. 19. Досьє на косметичну продукцію складається українською мовою, а, у разі потреби, мовою згідно із Законом України "Про засади державної мовної політики" , бути легко доступним для органів ринкового нагляду в електронному чи паперовому форматі за адресою, зазначеною на етикетці та, за необхідності, оновлюватися. Відбір проб і випробування 20. Відбір проб та випробування косметичної продукції здійснюється згідно з національними стандартами, гармонізованими з європейським законодавством, посилання на які опубліковано в офіційному виданні центрального органу виконавчої влади з питань стандартизації. Передпродажне повідомлення 21. Відповідальні особи повинні зареєструвати передпродажне повідомлення до введення в обіг косметичної продукції, а розповсюджувачі у випадку фасування косметичної продукції або зміни за власною ініціативою будь-якого елементу маркування вже наданої на ринку косметичної продукції. 22. Центральний орган виконавчої влади у сфері охорони здоров’я на підставі результатів експертизи реєстраційних матеріалів (реєстраційного досьє) забезпечує: 1) реєстрацію (перереєстрацію) передпродажних повідомлень з метою забезпечення ефективного контролю за косметичною продукцією, що надається на ринку, оцінки та аналізу ринку, для цілей лікування у випадку виникнення небажаного або серйозного небажаного ефекту та для забезпечення доступу споживачів до інформації про косметичну продукцію;

18


2) Ведення реєстру передпродажних повідомлень про введення в обіг косметичної продукції та видачі заявникам свідоцтва про реєстрацію передпродажного повідомлення. 23. Відповідальна особа у заяві про реєстрацію передпродажного повідомлення зазначає назву та адресу, де знаходиться легко доступне реєстраційне досьє на косметичну продукцію, контактні дані фізичної особи, з якою можна зв'язатися за необхідності, країна походження косметичної продукції у разі імпорту. 23.1 До заяви додаються: 1) Опис косметичної продукції: - Характеристика продукції, торговельна марка, або торговельний знак, або назва (за наявності); - наявність речовин у вигляді наноматеріалів, а також: а) їх ідентифікація, в тому числі хімічна назва (IUPAC) та інші дескриптори згідно п.3 Преамбули до додатків ІІ-VI цього ТР; б) розумно передбачувані умови впливу; - найменування і Chemicals Abstracts Service (CAS) або ЄС номер низки речовин, які класифікуються як канцерогенні, мутагенні або токсичні для репродукції (CMR), категорії 1А, 1Б, відповідно звіту про оцінювання безпечності косметичної продукції ; 2) Копія звіту про оцінювання безпечності косметичної продукції згідно вимог пункту 14 цього ТР, завірена відповідальною особою; 3) Рамка складу, яка дозволяє оперативне та належне лікування у разі виникнення небажаних чи серйозних небажаних ефектів, завірена відповідальною особою. 4) Опис способу виготовлення, декларація виробника про дотримання вимог пункту 12 цього ТР, або копія декларації, завірена відповідальною особою. 5) Документи, що підтверджують ефективність косметичної продукції, заявлену у маркуванні (наприклад активна косметична продукція, гіпоалегренна, продукція для засмаги і захисту від сонця (з SPF-фактором), продукція для дітей до трьох років, продукція для видалення волосся з тіла або знебарвлення волосся на тілі, продукція для корекції запаху тіла та/або поту, продукція для гоління і після гоління, продукція для фарбування, укладання, завивання волосся, тощо) копія, завірена відповідальною особою; 7) відомості щодо випробувань на тваринах, які стосуються розробки або оцінки безпечності косметичної продукції чи її інгредієнтів; 8) зразок маркування (фотографію, технічний опис) паковання (первинного і вторинного (за наявності) у якому косметична продукція вводиться в обіг. 24. Розповсюджувач у заяві про реєстрацію передпродажного повідомлення зазначає назву та адресу розповсюджувача, назву та адресу відповідальної особи, де знаходиться легко доступне реєстраційне досьє на косметичну продукцію, контактні 19


дані фізичної особи, з якою можна зв'язатися за необхідності, країна походження косметичної продукції у разі імпорту. 24.1 До заяви додаються: 1) Характеристика продукції, торговельна марка, або торговельний знак, або назва (за наявності); 2) Зразок маркування (фотографія, технічний опис) паковання (первинного і вторинного (за наявності), у якому косметична продукція розповсюджується. 25. У випадку зміни будь-якого елементу маркування косметичної продукції, вже наданої на ринку, відповідальна особа / розповсюджувач за власною ініціативою повинна подати новий зразок маркування (фотографію, технічний опис) нового паковання (первинного і вторинного (за наявності) (етикетки) у якому косметична продукція надається на ринку для внесення зміни у пакет документів згідно пункту 23/ 24 цього ТР. 26. Експертизу реєстраційних матеріалів здійснює призначений компетентний орган. Під час проведення експертизи реєстраційних матеріалів у разі потреби проводиться перевірка дотримання вимог пункту 12 цього ТР. 27. На підставі Експертного висновку про віднесення продукції до косметичної та її відповідність встановленим вимогам, центральний орган виконавчої влади у сфері охорони здоров"я України приймає рішення про реєстрацію передпродажного повідомлення або про відмову в такій реєстрації. 28. Рамки складу/формулювання, які дозволяють оперативне та належне лікування у разі виникнення небажаних чи серйозних небажаних ефектів, та для виконання вимог підпункту 3 пункту 23.1 затверджуються нормативно-правовим актом центрального органу виконавчої влади у сфері технічного регулювання косметичної продукції. 29. Порядок проведення експертизи, Порядок складання Експертного висновку про віднесення продукції до косметичної та її відповідність встановленим вимогам, Порядок ведення реєстру передпродажних повідомлень, Порядок видачі свідоцтва про реєстрацію передпродажного повідомлення встановлюється нормативно-правовим актом центрального органу виконавчої влади у сфері технічного регулювання косметичної продукції. 30. Реєстр та отримання свідоцтв про реєстрацію передпродажного повідомлення косметичної продукції виробленої за межами митної території України, проводиться до її митного оформлення. 31. Якщо будь-яка інформації, зазначена в пунктах 23 і 24 отримала зміни, відповідальна особа або розповсюджувач надає оновлення інформації без затримки. 32. Інформація із реєстру про косметичну продукцію не рідше одного разу на квартал надається органу ринкового нагляду, до сфери відповідальності якого віднесено нагляд за дотриманням вимог цього технічного регламенту. 20


ОБМЕЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ДЕЯКИХ РЕЧОВИН 33 Забороняється використовувати у косметичній продукції речовини, наведені у Додатку ІІ цього ТР. 34. Дозволяється використовувати у косметичній продукції речовини з урахуванням максимально допустимої концентрації у кінцевій продукції згідно з Додатком ІІІ цього ТР та умов застосування і попереджень, які повинні бути надруковані на етикетці. 35. Дозволяється використовувати у косметичній продукції барвники з урахуванням максимально допустимої концентрації у кінцевій продукції згідно з Додатком IV цього ТР та умов застосування і попереджень, які повинні бути надруковані на етикетці. 36. Дозволяється використовувати у косметичній продукції консерванти з урахуванням максимально допустимої концентрації у кінцевій продукції згідно з Додатком V цього ТР та умов застосування і попереджень, які повинні бути надруковані на етикетці. 32. Дозволяється використовувати у косметичній продукції УФ-фільтри з урахуванням максимально допустимої концентрації у кінцевій продукції, та умов застосування і попереджень, які повинні бути надруковані на етикетці згідно з Додатком VI цього ТР. Речовини, що класифікуються як речовини CMR 37. Забороняється використовувати у косметичній продукції речовини, які класифікуються як канцерогенні, мутагенні або токсичні для репродукції CMR категорії 1А, 1В і 2 Тим не менше речовина 2-го класу може бути застосована у складі косметичної продукції, якщо вона оцінена центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров»я України у встановленому ним порядку та визначена як прийнятна до використання у косметичній продукції. Наноматеріали та сліди заборонених речовин 38. Для кожної косметичної продукції, яка містить наноматеріали, повинен бути забезпечений високий рівень захисту здоров'я людини. 39. Обіг косметичної продукції, що містить наноматеріали, регулюється нормативно-правовими актами центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров"я України. Дозволяється наявність слідів речовин, зазначених у Додатку 2 до Технічного регламенту, якщо цього технічно неможливо уникнути та за умов дотримання вимог належної виробничої практики (GMP) та якщо це не заподіє шкоди здоров’ю людини та її життю за умови дотримання нормальних умов застосування або умов, які можна розумно передбачити.

21


40. Нормативно-правовим актом центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров»я України встановлюються вимоги до: -

значення водневого показника (рН) косметичної продукції; вмісту фториду (в перерахунку на молярну масу фтору) для фторвмісних засобів гігієни порожнини рота; вмісту наноматеріалів та слідів заборонених речовин; мікробіологічних показників косметичної продукції; вмісту токсичних елементів у косметичній продукції, до складу якої входить сировина природного рослинного або природного мінерального походження; токсикологічних, клінічних (клініко-лабораторні) показників косметичної продукції

Випробування на тваринах 41. Після затвердження нормативно-правовими актами України альтернативних методів випробувань косметичної продукції забороняється надання на ринку косметичної продукції, яка була предметом випробувань на тваринах методом, крім альтернативного, та косметичної продукції, що містить інгредієнти або комбінації інгредієнтів, які були предметом випробування на тваринах методом, крім альтернативного, без шкоди для виконання вимог пункту 9 цього ТР. Маркування 42. Косметичну продукцію маркують нанесенням незмивним, легко читаним і добре видимим шрифтом, наступну інформацію: 1) Найменування та адреса виробника, торговельна марка або торговельний знак (за нявності). У разі коли виробник не є резидентом, наноситься також адреса його уповноваженого представника - резидента, а у разі, коли уповноважений представник виробника не є резидентом - найменування і адреса постачальника - резидента. Така інформація може зазначатися у супровідній документації. 2) номінальний вміст на момент пакування (маса або об'єм), крім випадків, коли косметична продукція має масу менше, ніж 5 г або об'єм менше, ніж 5 мл, чи є безкоштовним зразком, чи призначена для одноразового використання. Косметична продукція, що продається зазвичай в загальному пакованні, для якої значення маси або об'єму не є значимим, вміст можна не зазначати, якщо на пакованні вказана кількість штук виробу. Мінімальна висота цифр номінального вмісту повинна відповідати вимогам таблиці: Номінальний вміст Не перевищує 50 г або 50 мл Від 50 г або 50 мл до 200 г або 200 мл включно Від 200 г або 200 мл до 1 кг або 1 л включно Перевищує 1 кг або 1 л

Мінімальна висот цифр, мм 2 3 4 6 22


За цифрою повинен слідувати символ одиниці вимірювання відповідно невеликий " ", висотою не менше ніж 3 мм, який може бути розміщений в тому ж полі зору, як і вказівка номінальної кількості. Для косметичної продукції, яка продається в аерозольних розпилювачах, додаткові вимоги встановлюються гармонізованими національними стандартами. 3) Дата закінчення мінімального терміну придатності. Дата складається або з місяця та року (MMYYYY або MMYY), або дня, місяця і року (DDMMYYYY ДДММГГ) саме в такому порядку. День, місяць і рік дозволяється зазначати через символи (- ) або ( / ). Самій даті або подробицям про те, де вона знаходиться, повинен передувати символ згідно з пунктом 3 додатку ХІІ до цього ТР або слова: "використати до кінця". Якщо дата не знаходиться поряд з символом або поруч з "використати до кінця" інформація про їх місцезнаходження повинна бути чітко роз'яснена. За необхідності ця інформація може бути доповнена умовами зберігання, дотримання яких забезпечує зазначений мінімальний термін придатності Дату мінімального терміну придатності не обов’язково зазначати для косметичної продукції з мінімальним терміном придатності більше ніж 30 місяців. Для такої продукції необхідно зазначити період часу після відкриття, протягом якого косметичну продукцію можна використовувати без шкоди для споживача. Ця інформація повинна бути зазначена (за виключенням випадків, коли термін придатності після відкриття не має значення), символом, наведеним у пункті 2 Додатку ХІІ до цього ТР. Символ повинен супроводжуватися вказівкою на термін в декілька (х) місяців (М), який розміщений всередині символу або поряд із символом, як "х М". Період часу після відкриття не має значення для такої косметичної продукції: 

продукції, призначеної для одноразового використання;

 Продукції у пакованні, яке не дозволяє фізичне відкриття продукції, або у разі відсутності можливості контакту між продукцією в контейнері і зовнішнім середовищем (продукція в аерозольних розпилювачах),  Продукція з низьким мікробіологічним ризиком (рН > 10.0, рН < 3.5), з вмістом етилового спирту більше ніж 40 %. 4) особливі застережні заходи, яких необхідно дотримуватися при використанні косметичної продукції, перш за все, перерахованих у колонці „Умови застосування та попередження, які повинні бути надруковані на етикетці” додатках ІІІ-УІІ до цього ТР та будь-які спеціальні запобіжні заходи щодо інформації про косметичну продукцію для професійного використання;

23


Спеціальні застережні заходи і попередження наносяться і на первинному і на вторинному пакованні. 5) номер партії виробництва або спеціальний код, які дозволяють ідентифікувати косметичну продукцію. Номер партії виробництва може збігатися з датою виробництва. Номер партії повинен бути надрукований на первинному і вторинному пакованні. Якщо це неможливо з практичних міркувань, через малі розміри, він може бути розміщений тільки на вторинному пакованні. 6) Категорія та назва (за наявності) косметичної продукції, спосіб використання та призначення, якщо це не зрозуміло з її презентації; 7) Список інгредієнтів. Списку інгредієнтів повинен передувати загальний термін “INGREDIENTS”, який не перекладається. Іінгредієнтами не вважаються: - домішки, що містяться у використаній сировині; - додаткові технічні компоненти, що використовуються в процесі виробництва, але не присутні у складі кінцевої косметичної продукції; Парфумерні та ароматичні композиції та їх сировина повинні позначаться як «PARFUM», «AROMA». Однак, наявність речовин, перш за все, перерахованих у колонці „Умови застосування та попередження, які повинні бути надруковані на етикетці” додатку 3 до цього Технічного регламенту повинна бути вказана у списку інгредієнтів як додаток до PARFUM або AROMA. Список інгредієнтів перераховується в порядку зменшення їх масової частки в рецептурі. Інгредієнти, масова частка яких становить менше ніж 1%, можуть бути перераховані в будь-якому порядку після тих інгредієнтів, масова частка яких становить більше ніж 1%. Всі інгредієнти присутні у вигляді наноматеріалів повинні бути чітко вказані в списку інгредієнтів. Назви таких інгредієнти повинні бути зі словом (NANO) або [NANO] або {NANO} або <NANO> в дужках. Барвники, крім барвників призначених для фарбування волосся, можуть, бути перераховані в будь-якому порядку після інших косметичних інгредієнтів. Для виробів декоративної косметики, які виготовляються у вигляді серій різних відтінків, всі використані барвники, крім барвників призначених для фарбування волосся, повинні бути зазначені, за умови, що додаються слова „може містити” або символи [+/- ]. CI (Color Index) номенклатури повинні бути використані, де це доречно. 43. Там, де це неможливо з практичних міркувань, для маркування інформації, зазначеної у підпунктів 4) і 7) пункту 42, цього ТР, застосовуються наступні правила: - Інформація повинна вказуватися на листівках, етикетках, стрічках, тегах або картках, які закриті у пакованні або додаються; 24


- Якщо це практично неможливо, ця інформація повинна бути відображена символом, що показує рукою на книжку, наведеним в пункті 1 Додатку ХІІ, який повинен з'явитися на первинному або вторинному пакованні для інформації, згаданої в пп.4) пункту 42 та на вторинному пакованні для інформації, згаданої в пп.7) пункту 42. 44. У випадку з милом, кульками для ванн та іншої дрібної косметичної продукції, де неможливо з практичних міркувань нанести інформацію згідну у підпункті 7 пункту 42, вона повинна бути на ярлику, стрічці або картці чи листку-вкладишу, які повинні бути розміщені в безпосередній близькості від контейнера, в якому косметичний продукт виставляється для продажу. 45. Для не упакованої косметичної продукції, такої, що пакується на місці продажу на прохання покупця, або попередньо упаковані для негайного продажу, або тестерів, або безкоштовних зразків інформація, зазначена у частині 1 цієї статті, повинна вказуватися на листівках, етикетках, стрічках, тегах або картках, які додаються до пакування та розміщуються у місці продажу чи презентації; 46. Маркування косметичної продукції (крім списку інгредієнтів) наноситься українською мовою та у разі потреби мовою згідно із Законом України "Про засади державної мовної політики". 47. Список інгредієнтів згідно підпункту 7 пункту 42 цього ТР, повинна бути виражена за допомогою глосарію загальних назв інгредієнтів (INCI). Цей словник не є переліком речовин, дозволених до застосування в косметичній продукції. У разі відсутності загальної назви інгредієнту повинен бути використаний термін, що міститься в загальноприйнятій номенклатурі. 48. Відповідальна особа може нанести на етикетку інформацію про те, що кінцева косметична продукція, зразок-еталон або будь-який з інгредієнтів, що містяться в ній, не були протестовані на тваринах з метою розробки нових косметичних продуктів. 49 Пакування косметичної продукції здійснюється так, щоб виключити або мінімізувати можливість виникнення ризиків, пов’язаних із забрудненням продукції під час транспортування, зберігання продукції в стандартних умовах і використання за призначенням протягом мінімального терміну придатності. 50. Пакування засобів гігієни порожнини рота рідинних і косметичної продукції для догляду за інтимними органами повинно мати індикатор або обмежувач розкриття, які при їх пошкодженні або відсутності вказують споживачеві на те, що мав місце розкриття. Зазначені індикатор або обмежувач розтину можуть перебувати на первинному та або вторинному пакованні, або на тому і на іншому одночасно. Заявлена ефективність косметичної продукції 51. На маркуванні косметичної продукції, яка розміщується на ринку, та її рекламі в текстах, назвах, торговельних марках, зображеннях не повинні використовуватися в переносному значенні властивості (характеристика, ефективність, функція або інша ознака), яких ця косметична продукція не має, з дотриманням вимог підпункту 9.1 цього ТР. 25


52. Дотримання вимог пункту 51 здійснюються згідно з керівними принципами щодо недобросовісної практики затвердженими нормативно-правовим актом органу виконавчої влади з питань технічного регулювання косметичної продукції у співпраці з виробниками косметичної продукції.

Державний ринковий нагляд і контроль косметичної продукції 53 Орган ринкового нагляду повинен вимагати від відповідальної особи вжити всіх необхідних заходів, включаючи обмеження надання продукції на ринку, для приведення косметичної продукції у відповідність встановленим вимогам, чи відкликання продукції у встановлений термін, співмірний з характером ризику через недотримання відповідальною особою таких встановлених вимог: 1) недотримання принципів належної виробничої практики (GMP), згідно з пунктом 12 цього ТР; 2) щодо відповідності звіту про оцінювання безпечності вимогам пункту 14 цього ТР; 3) щодо відповідності досьє на косметичну продукцію цього ТР;

косметичної продукції вимогам пунктів 16, 17

4) щодо відповідності відбору проб та випробувань косметичної вимогам пункту 20 цього ТР;

продукції

5) вимог щодо реєстрації передпродажного повідомлення згідно пункту 21 цього ТР; 8) вимог маркування згідно пунктів 42-50 цього ТР; 9) вимог щодо заявленої ефективності косметичної продукції згідно пункту 51 цього ТР; 10) повідомлення про

серйозні небажані ефекти згідно пункту 57 цього ТР;

54. Орган ринкового нагляду повинен вимагати від розповсюджувачів вжити всіх необхідних заходів, включаючи обмеження надання продукції на ринку, для приведення косметичної продукції у відповідність встановленим вимогам, чи відкликання продукції у встановлений термін, співмірний з характером ризику через недотримання вимог до маркування згідно пунктів 42-50 цього ТР; 55. Якщо визначеними законодавством органами нагляду встановлено, що косметична продукція не відповідає встановленим вимогам або здатна створити небезпеку для життя, здоров’я людей, тварин або майна, такі органи нагляду вживають заходів відповідно до чинного законодавства. 56. При здійсненні контролю косметичної продукції, що ввозиться на митну територію України на відповідність встановленим вимогам перевіряється документація 26


в паперовій або електронній формі, що супроводжує продукцію, у тому числі наявність свідоцтва про реєстрацію передпродажного повідомлення. Повідомлення про ризики, що може становити продукція 57. Якщо відповідальним особам або розповсюджувачам косметичної продукції стало відомо або повинно бути відомо на підставі наявної в них інформації, що продукція, яку вони надають на ринку, становить небажаний серйозний ризик (ефект) для споживачів, несумісний із вимогами безпечності, вони зобов’язані протягом двох робочих днів повідомити про це орган ринкового нагляду, відповідно до вимог постанови КМУ № 1401 від 26.12.2011 р. 58. У разі серйозних сумнівів щодо безпеки будь-якої речовини, що міститься в косметичній продукції, орган ринкового нагляду може за вмотивованим запитом вимагати від виробника, імпортера або уповноваженого представника список всієї косметичної продукції, яка містить цю речовину із зазначенням масової частки цієї речовини в косметичних засобах. Прикінцеві положення 59. Переліки речовин, які наведені в додатках ІІ – VI, актуалізуються на відповідність вимогам європейського законодавства згідно порядку, встановленого нормативно-правовими актами центрального органу виконавчої влади у сфері технічного регулювання косметичної продукції. 60. Для застосування вимог цього ТР щодо маркування інгредієнтів використовується глосарій загальних назв інгредієнтів - міжнародно визнана номенклатура косметичних інгредієнтів (INCI). Це не є перелік речовин, дозволених до застосування в косметичній продукції. Орган з питань технічного регулювання косметичної продукції надає відповідальним особам консультативно-методичну допомогу з питань використання глосарію загальних назв інгредієнтів (INCI). 61 На косметичну продукцію, яка надається на ринку після дати введення в дію цього ТР, поширюються вимоги щодо: - оцінювання безпечності косметичної продукції згідно вимог пункту 14 цього ТР: - зберігання досьє на косметичну продукцію згідно вимог пункту 16 цього ТР - подання передпродажного повідомлення згідно вимог пункту 21 цього ТР Набуття чинності і початок його застосування 62. Цей Технічний Регламент вступає в силу з 1 січня 2014 року, за винятком: -

Підпункт 12.1 пункту 12 застосовується з 1 січня 2017 року

27


Преамбула до додатків II-VI 1. Перелік категорій (найменування) косметичної продукції, які актуальні для застосування цього ТР Категорія 1 –го рівня Продукція для шкіри

Підкатегорія 2-го рівня Продукція для догляду за шкірою

Продукція для очищення шкіри

Продукція для видалення волосся з тіла Продукція для знебарвлення волосся на тілі Продукція для корекції запаху тіла та/або поту Продукція для гоління і після гоління Продукція для макіяжу

Парфумерія Продукція для засмаги і захисту від сонця

Підкатегорія 3-го рівня Продукція для догляду за шкірою обличчя, крім масок Маски для обличчя Продукція для шкіри біля очей Продукція для догляду за губами Продукція для догляду за руками Продукція для гігієни ніг Продукція по догляду за тілом Продукція для зовнішньої інтимної гігієни Продукція для хімічного пілінгу Продукція для механічного пілінгу Продукція для освітлення шкіри Інша продукція для догляду за шкірою Мило Продукція для ванни / душу Продукція для зняття макіяжу Продукція для зовнішньої інтимної гігієни Інша продукція для очищення шкіри Продукція для хімічної депіляції Продукція для фізичної епіляції Інша продукція для видалення волосся на Продукція для знебарвлення волосся на тілі

Продукція з дією антиперспіранту Продукція без дії антиперспіранту Продукція для гоління Продукція до/після гоління Інша продукція до/ після гоління Основи для макіяжу Засіб для маскування Інші засоби для макіяжу обличчя Туш для вій Тіні для повік Олівець для очей Підводка для очей Інші засоби для макіяжу Губна помада Інші засоби для макіяжу губ Фарби для тіла та обличчя, в тому числі "карнавальний макіяж" Інші засоби для макіяжу Водно-спиртова парфумерна продукція Не водно-спиртова парфумерна продукція Продукція до і після перебування на сонці Продукція для захисту від сонця Продукція для автозагару Інша продукція від сонця і для засмаги

28


Категорія 1 –го рівня

Продукція для волосся і шкіри голови

Підкатегорія 2-го рівня Інша продукція для шкіри

Інша продукція для шкіри

Продукція для догляду і очищення волосся та шкіри голови

Шампунь Кондиціонер для волосся Продукція для догляду за шкірою голови і корінням волосся Продукція проти лупи Продукція проти випадіння волосся Інша продукція для очищення волосся і шкіри голови Окислювальні фарби для волосся Не окислювальні фарби для волосся Продукція для знебарвлення і видалення кольору волосся Інші продукти для фарбування волосся

Продукція для фарбування волосся

Продукція для нігтів і кутикули

Для укладання волосся

Продукція для тимчасового укладання волосся Продукція для завивання волосся Продукція для ослабленого волосся / випрямляння волосся Інша продукція для укладання волосся

Інша продукція для волосся і шкіри голови

Сонцезахисні засоби для Інші засоби для волосся і шкіри голови

Лак для нігтів і продукція для видалення лаку

Лак для нігтів / для макіяжу нігтів Засоби для зняття лаку з нігтів Розчинник лаку для нігтів Відбілювач нігтів Інша лаки для нігтів і продукція для видалення лаку Продукція для догляду за нігтями Затверджувач нігтів Інша продукція для догляду за нігтями / затверджувачі

Продукція для догляду за нігтями / затверджувач нігтів

Продукція для гігієни порожнини рота

Підкатегорія 3-го рівня

Продукція для видалення лаку для нігтів

Продукція для видалення лаку

Інша продукція для нігтів і кутикули

Продукція для видалення кутикули / пом'якшувач Продукція для формування нігтів Інша продукція для нігтів і кутикули

Продукція для догляду за зубами Продукція для полоскання ротової порожнини / спреї для порожнини рота

Зубна паста Порошок для очищення зубів / сіль Інші продукція для догляду за зубами Продукція для полоскання ротової порожнини Спреї для порожнини рота Інша продукція для полоскання рота / спреї для порожнини рота

Відбілювачі зубів

Відбілювачі зубів

Інші засоби гігієни порожнини рота

Інші засоби гігієни порожнини рота

29


2. З метою полегшення ідентифікації речовин, використовуються наступні дескриптори: - Непатентовані назви (INN) для фармацевтичних препаратів, ВООЗ, Женева, серпень 1975 - номер за CAS (Chemical Abstracts Service numbers); - номер, який відповідає: - або номеру Європейського переліку існуючих комерційних хімічних речовин (EINECS) - або номеру Європейського реєстру хімічних речовин (ELINCS) - або реєстраційному номеру, присвоєний відповідно до Регламенту (ЄС) № 1907/2006; - XAN – затверджена назва конкретної країни (X), наприклад, USAN, які відповідають затвердженим державний об'єднаний назвою - назва із глосарію загальних назв інгредієнтів згідно Міжнародної номенклатури косметичних інгредієнтів (INCI)

3. Речовини, перераховані в Додатках III – VI цього ТР не покривають наноматеріалів, крім випадків, коли обумовлено окремо.

30


Додаток І до Технічного регламенту щодо безпеки косметичної продукції

Звіт про оцінювання безпечності косметичної продукції Звіт про оцінювання безпечності косметичної продукції повинен містити наступні відомості: ЧАСТИНА А – Інформація про безпечність продукції 1). Кількісний і якісний склад косметичної продукції ___________________________________________________________________ категорія та назва (за наявності) косметичної продукції Якісний і кількісний склад косметичної продукції, в тому числі ідентифікація речовин (хімічна назва, INCI, CAS, EINECS / ELINCS, де це можливо), і їх призначення. На ароматичні та парфумерні композиції зазначається назва та кодовий номер суміші та назва виробника. 2). Фізико-хімічні і органолептичні показники косметичної продукції. Фізико-хімічні і органолептичні показники інгредієнтів та косметичної продукції. Стабільність косметичної продукції при стандартних умовах зберігання. 3). Мікробіологічна якість Мікробіологічні характеристики інгредієнтів та косметичної продукції Особлива увага повинна бути приділена косметичній продукції, що застосовується навколо очей очі, наноситься на слизові оболонки, на уражену шкіру, призначена для дітей віком до трьох років, для літніх людей та осіб з ослабленим імунітетом. 4). Домішки, сліди, інформація про пакувальний матеріал Чистота речовини і суміші. У випадку залишків (слідів) заборонених речовин, - доказ для їх технічної неминучості. Основні характеристики пакувального матеріалу, зокрема, чистота і стабільність. 5). Умови застосування або умови, які можна розумно передбачити Нормальне і досить передбачуване використання Обґрунтовані відомості щодо нанесення застережень або інших пояснень при маркуванні продукції. 6). Вплив косметичної продукції Дані про вплив косметичної продукції, враховуючи вимоги пункту 5 цієї частини по відношенню до: - місця застосування; - площі поверхні застосування; - кількості косметичної продукції для застосовування; - тривалості та частоти використання; - нормальної і досить передбачуваної дії (наприклад, при використанні в розрахунку на одиницю площі шкіри або на одиницю маси тіла); - вплив на конкретну групу населення (наприклад, запобігати вдихання аерозолів, внутрішнє вживання і т.д.). 7). Вплив речовин

31


Дані про вплив інгредієнтів, що містяться в косметичної продукції, показники відповідно до пункту 6 цієї частини.

на важливі токсикологічні

8). Токсикологічні показники косметичної продукції. Особлива увага повинна бути звернена на будь-який можливий вплив на токсикологічні показники косметичної продукції через: - розміри частинок, у тому числі наноматеріалів, - домішки речовин у сировини, що використовується - взаємодію речовин. При визначанні токсикологічних показників повинні бути чітко визначені джерела інформації. 9). Небажані ефекти (ризики) та серйозні небажані ефекти (серйозні ризики) Усі наявні дані про небажані ефекти та серйозні небажані ефекти для косметичної продукції згідно статистичними даними включно. 10). Інформація про косметичну продукцію Інша важлива інформація, наприклад наявні дані щодо оцінки ефективності косметичного продукту із залученням людини або належним чином підтверджені та обґрунтовані висновки щодо оцінки ризиків застосування косметичного продукту в інших сферах, тощо; ЧАСТИНА Б - оцінка безпечності косметичної продукції 1. Оцінка висновку Заява про в безпечність косметичної продукції. Безпечність кінцевої косметичної продукції може бути забезпечена на основі знань про безпеку інгредієнтів, які вона містить. 2. Попередження та інструкції по застосуванню Заява про необхідність нанесення будь-яких застережень (особливих запобіжних заходів) та інструкцій по застосуванню косметичної продукції. 3. Міркування - детальний опис наукових даних, на підставі яких прийняті рішення щодо безпечності косметичної продукції з урахуванням специфічної оцінки продукції для дітей віком до 3 років та косметичної продукції призначеної виключно для зовнішньої інтимної гігієни; - оцінки можливої взаємодії інгредієнтів та токсикологічних даних, даних щодо стабільності продукції та властивостей, притаманних косметичній продукції протягом терміну придатності, визначеного виробником; 4. Облікові дані експерта і затвердження: - Назва та адреса установи по оцінці безпеки - Підтвердження кваліфікації експерта - Дата і підпис експерта

ДОДАТОК ІІ

до Технічного регламенту щодо безпеки косметичної продукції 32


СПИСОК речовин, заборонених в косметичній продукції Номер за Регла менто м №1223 /2009 ЄС 1 1 2

3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19 20

ідентифікація речовини Українська назва

2 N-5-Хлоробензоксазол-2-yлацетамід 2Ацетоксиетилтриметиламмоні ум гідроксид (ацетилхолін) та його солі Деанол ацеглюмат (∗) Спіронолактон (*) [4-(4-Гідрокси-3йодофеноксі)-3,5дийодофеніл]оцтова кислота та її солі Метотрексат (*) Амінокапронова кислота (*) та її солі Цинкхофен (*), його солі, похідні та солі цих похідних Тиропропова кислота (*) та її солі Три хлороцтова кислота Aconitum napellus L. (листя, корені та галенові препарати) Аконіт (основний алкалоїд Aconitum napellus L.) та його солі Adonis vernalis L. та препарати з нього Епінефрін (*) Rauwolfia serpentina алкалоїди та солі Алкінові спирти, їх естери, ефіри та солі Ізопреналін (*) Алил ізотіокіанат Алокламід (*) та його солі Налорфін (*), його солі та ефіри

ідентифікація речовини Хімічна назва/INN

CAS номер

ЄС номер

3 N-(5-Chlorobenzoxazol-2-yl)acetamide

4 35783-57-4

5

(2- Acetoxyethyl) trimethylammonium hydroxide (Acetylcholine) and its salts

51-84-3

200-128-9

Deanol aceglumate (INN)

3342-61-8

222-085-5

Spironolactone (INN) [4-(4-Hydroxy-3-iodophenoxy)-3,5diiodophenyl]acetic acid (Tiratricol (INN)) and its salts

52-01-7 51-24-1

200-133-6 200-086-1

Methotrexate (INN) Aminocaproic acid (INN) and its salts

59-05-2 60-32-2

200-413-8 200-469-3

Cinchophen (INN), its salts, derivatives and salts of these derivatives

132-60-5

205-067-1

Thyropropic acid (INN) and its salts

51-26-3

Trichloroacetic acid Aconitum napellus L. (leaves, roots and galenical preparations)

76-03-9 84603-50-9

200-927-2 283-252-6

Aconitine (principal alkaloid of Aconitum napellus L.) and its salts

302-27-2

206-121-7

Adonis vernalis L. and its preparations

84649-73-0

283-458-6

Epinephrine (INN) Rauwolfia serpentina L., alkaloids and their salts

51-43-4 90106-13-1

200-098-7 290-234-1

7683-59-2 57-06-7 5486-77-1 62-67-9

231-687-7 200-309-2

Alkyne alcohols, their esters, ethers and salts Isoprenaline (INN) Allyl isothiocyanate Alloclamide (INN) and its salts Nalorphine (INN), its salts and ethers

200-546-1

 ∗

( ) У цьому Технічному регламенті, назви, що позначені зірочкою, є Міжнародними непатентованими назвами (МНН) діючих речовин лікарських засобів.

33


Номер за Регла менто м №1223 /2009 ЄС 1 21

22 23 24 25 26 27 28 29

30 31

32 33 34 35 36 37 38 39

ідентифікація речовини Українська назва

2 Симпатікоміметичні аміни, що впливають на центральну нервову систему.

Анілін, його солі та галогенові та сульфатні похідні Бетоксикаїн (*) та його солі Зоксазоламін (*) Проокаїнамід (*), його солі та похідні Бензидин Туаміногептан (*), його ізомери та солі Октодрин (*) та його солі 2-аміно-1,2-бі(4метоксифеніл)етанол та його солі 1,3-диметилпентиламін та його солі 4-Aміносаліцилова кислота та її солі Толуїдини, їх ізомери, солі та галогенові та сульфатні похідні Ксилідини, їх ізомери, солі та галогенові та сульфатні похідні Імператорин (9-(3метоксилбут-2-енілокси)фуро [3,2-g]хромен-7-один) Ammi majus та його галенові препарати 2,3-дихлоро-2-метилбутан Речовини, що мають андроген ний вплив Антраценова олія Антибіотики

ідентифікація речовини Хімічна назва/INN

CAS номер

ЄС номер

3 Sympathicomimetic amines acting on the central nervous system: any substance contained in the first list of medicaments which are subject to medical prescription and are referred to in resolution AP (69) 2 of the Council of Europe Aniline, its salts and its halogenated and sulphonated derivatives

4 300-62-9

5 206-096-2

62-53-3

200-539-3

Betoxycaine (INN) and its salts Zoxazolamine (INN) Procainamide (INN), its salts and derivatives

3818-62-0 61-80-3 51-06-9

200-519-4 200-078-8

Benzidine Tuaminoheptane (INN), its isomers and salts

92-87-5 123-82-0

202-199-1 204-655-5

Octodrine (INN) and its salts 2-Amino-1,2-bis(4methoxyphenyl)ethanol and its salts

543-82-8 530-34-7

208-851-1

1,3-Dimethylpentylamine and its salts

105-41-9

203-296-1

4-Aminosalicylic acid and its salts

65-49-6

200-613-5

Toluidines, their isomers, salts and halogenated and sulphonated derivatives

26915-12-8

248-105-2

Xylidines, their isomers, salts and halogenated and sulphonated derivatives Imperatorin (9-(3-methylbut-2enyloxy)furo[3,2-g]chromen-7one) Ammi majus L. and its galenical preparations 2,3-Dichloro-2-methylbutane Substances with androgenic effect Anthracene oil Antibiotics

1300-73-8

215-091-4

482-44-0

207-581-1

90320-460 507-45-9

291-072-4

120-12-7

204-371-1

34


Номер за Регла менто м №1223 /2009 ЄС 1

40 41 42

43 44 45 46

47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

ідентифікація речовини Хімічна назва/INN

CAS номер

ЄС номер

3

4

5

Antimony and its compounds Apocynum cannabinum L. and its preparations Apomorphine ((R) 5,6,6a,7tetrahydro-6-methyl-4Hdibenzo[de,g]quinoline-10,11diol) and its salts Arsenic and its compounds Atropa belladonna L. and its preparations Atropine, its salts and derivatives Barium salts, with the exception of barium sulphide under the conditions laid down in Annex III, and of barium sulfate, lakes, salts and pigments prepared from colouring agents when listed in Annex IV

7440-36-0 84603-510 58-00-4

231-146-5 283-253-1

7440-38-2 8007-93-0

231-148-6 232-365-9

51-55-8

200-104-8

Benzene Benzimidazol-2(3H)-one Benzazepines and benzodiazepines 1-диметиламінометил-11-Dimethylaminomethyl-1метилпропіл бензоат methylpropyl benzoate (амілокаїн) та його солі (amylocaine) and its salts 2,2,6-триметил-4-піперидил 2,2,6-Trimethyl-4-piperidyl бензоат (бензамін) та його солі benzoate (eucaine) and its salts Isocarboxazid (INN) Ізокарбоксазид (∗) Бензофлуметіазид (*) та його Bendroflumethiazide (INN) and похідні its derivatives Бериліум та його складові Beryllium and its compounds Бромін, елементал Bromine, elemental Бретиліум тозілат (*) Bretylium tosilate (INN) Карбомал (*) Carbromal (INN) Бромісовал (*) Bromisoval (INN) Бромфенірамин (*) та його Brompheniramine (INN) and its солі salts

71-43-2 615-16-7 12794-104 644-26-8

200-753-7 210-412-4

ідентифікація речовини Українська назва

2 Антифони та їх речовини Apocynum cannabinum L. Та його препарати Апоморфін (R 5,6,6a, 7тетрагідро-6-метил-4Hдибензо [de,g] квінолін-10,11діол) та його солі Миш’як та його речовини Atropa belladonna L. та її препарати Атропін, його солі та похідні Солі барія, за виключенням сульфату барію, сульфіду барію, за умов, викладених у Додатку 2, та лаків, солей та пігментів, що виготовлені з фарбуючих речовин, що перераховані у Додатках 2, 3 до Технічного регламенту. Бензол Бензимідазол-2(3H)- один Бензазепіни та бензодіазепіни

200-360-0

211-411-1

500-34-5 59-63-2 73-48-3

200-438-4 200-800-1

7440-41-7 7726-95-6 61-75-6 77-65-6 496-67-3 86-22-6

231-150-7 231-778-1 200-516-8 201-046-6 207-825-7 201-657-8

35


Номер за Регла менто м №1223 /2009 ЄС 1

60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

ідентифікація речовини Українська назва

2 Бензилоніум бромід (*) Тетриламоніум бромід (*) Бруцин Тетракаїн (*) та його солі Мофкбутазон (*) Толбутамід (*) Карбутамід (*) Фенілбутазон (*) Кадмій та його складові Кантариди, Cantharis vesicatoria 1R,2S)-Гексагідро-1,2диметил-3,6епоксифталіновий ангідрид (кантаридин)

ідентифікація речовини Хімічна назва/INN

CAS номер

ЄС номер

3

4

5

Benzilonium bromide (INN) Tetrylammonium bromide (INN) Brucine Tetracaine (INN) and its salts Mofebutazone (INN) Tolbutamide (INN) Carbutamide (INN) Phenylbutazone (INN) Cadmium and its compounds Cantharides, Cantharis vesicatoria Cantharidine

1050-48-2 71-91-0

213-885-5 200-769-4

357-57-3 94-24-6 2210-63-1 64-77-7 339-43-5 50-33-9 7440-43-9 92457-175 56-25-7

206-614-7 202-316-6 218-641-1 200-594-3 206-424-4 200-029-0 231-152-8 296-298-7

673-31-4

211-606-1

75-15-0 9001-05-2 483-17-0 8006-99-3

200-843-6 232-577-1 207-591-6

302-17-0 7782-50-5 94-20-2

206-117-5 231-959-5 202-314-5

71

Фенпробамат (∗)

Phenprobamate (INN)

72 73 74 75 76

Нітропохідні карбазола Карбоновий дисульфід Каталаза Цефаєлін та його солі Chenopodium ambrosioides (ефірна олія) 2,2,2-трихлоретан-1,1-діол Хлорин Хлорпропамід (*) Дифеноксилат (*) гідро хлорид 4-фенілазофенілен-1,3-діамін цитрат гідро хлорид (хризоїдин цитрат гідро хлорид) Хлорзоксазон (*) 2-хлоро-6-метилпірамідин-4ілдеиетинамін (крімідин-ISO)

Nitroderivatives of carbazole Carbon disulphide Catalase Cephaeline and its salts Chenopodium ambrosioides L. (essential oil) 2,2,2-Trichloroethane-1,1-diol Chlorine Chlorpropamide (INN) Moved or deleted

77 78 79 80 81

82 83 84

Хлорпротиксен (*) та його солі

4-Phenylazophenylene-1,3diamine citrate hydrochloride (chrysoidine citrate hydrochloride) Chlorzoxazone (INN) 2-Chloro-6-methylpyrimidin-4yldimethylamine (crimidineISO) Chlorprothixene (INN) and its salts

200-263-3

5909-04-6

95-25-0 535-89-7

202-403-9 208-622-6

113-59-7

204-032-8

 ∗

( ) У цьому Технічному регламенті, назви, що позначені зірочкою, є Міжнародними непатентованими назвами (МНН) діючих речовин лікарських засобів.

36


Номер за Регла менто м №1223 /2009 ЄС 1

85 86 87 88 89 90 91 92 93

ідентифікація речовини Українська назва

2 Клофенамід (*) N,N-bis(2-хлоретил)метиламін N-оксид та його солі Хлорметин (*) та його солі Циклофосфамід (*) та його солі Маномустин (*) та його солі

100 101

Бутанілікаїн (*) та його солі Хлормезанон (*) Tрипаранол (*) 2-[2(4-хлорофеніл)-2фенілацетил] індан-1,3-діон (хлорофацинон-ISO) Хлорфеноксамін (*) 2-[2-(4-хлорфеніл)-2фенілацетил]індан 1,3-діон (хлорфацинон - ISO) Хлоретан Хром; хромова кислота та її солі Claviceps purpurea Tul., його алкалоїди та галенові препарати Conium maculatum L. (плоди, порошок, галенові препарати) Гліцикламід (*) Кобальт бензенeсульфонат

102

Колхіцин, його солі та похідні

94 95 96 97 98 99

103 104 105 106 107 108 109

ідентифікація речовини Хімічна назва/INN

CAS номер

ЄС номер

3

4

5

Clofenamide (INN) N,N-bis(2chloroethyl)methylamine Noxide and its salts Chlormethine (INN) and its salts Cyclophosphamide (INN) and its salts Mannomustine (INN) and its salts Butanilicaine (INN) and its salts Chlormezanone (INN) Triparanol (INN) 2-[2(4-Chlorophenyl)-2phenylacetyl]indane-1,3-dione (chlorophacinone-ISO) Chlorphenoxamine (INN) Phenaglycodol (INN)

671-95-4 126-85-2

211-588-5

51-75-2 50-18-0

200-120-5 200-015-4

576-68-1

209-404-3

3785-21-5 80-77-3 78-41-1 3691-35-8

201-307-4 201-115-0 223-003-0

77-38-3 79-93-6

201-235-3

Chloroethane Chromium; chromic acid and its salts Claviceps purpurea Tul., its alkaloids and galenical preparations Conium maculatum L. (fruit, powder, galenical preparations) Glycyclamide (INN) Cobalt benzenesulphonate

75-00-3 7440-47-3

200-830-5 231-157-5

84775-564

283-885-8

85116-752 664-95-9 23384-692 64-86-8

285-527-6

477-29-2 84696-037 508-75-8

207-513-0 283-623-2

Colchicine, its salts and derivatives Колхікозид та його похідні Colchicoside and its derivatives Golchicum autumnale L. та його Colchicum autumnale L. and its галенові препарати galenical preparations Конвалатоксин Convallatoxin Anamirta cocculus L. (плоди) Anamirta cocculus L. (fruit) Croton tiglium (олія) Croton tiglium L. (oil) 1-бутил-3-(N1-Butyl-3-(Nкротоноїлсульфаниліл) crotonoylsulphanilyl)urea сечовина Кураре та курарин Curare and curarine

211-557-6 200-598-5

208-086-3

8001-28-3 52964-428 8063-06-7/ 232-51122260-42- 1/ 24437


Номер за Регла менто м №1223 /2009 ЄС 1

110 111 112

113 114 115 116 117 118 119 120

121

122 123 124

125

ідентифікація речовини Українська назва

2 Синтетичні кураризанти Гідроген ціанід та його солі 2-αЦиклогексилбензил(N,N,N',N',тетраетил)триметиленедіамін (фенетамін) Цикломенол (∗) та його солі Гексоциклонат натрію (*) Гексопропимат (*) Декстропропоксифен (*) O,O'-діацетил-N-алил-Nнорморфін Піпацетат (*) та його солі 5-(αβ-Дібромофенетил)-5метилгідрант N,N'-Пентаметиленебіс (солі триметиламінію), наприклад, пентаметоніум бромід (*) N,N'[(Метилиаміно)діетилен]bis (етилдиметилaмоній) солі, наприклад, азометоніум бромід (*) Циклабрамат (*) Клофенотан (*); DDT (ISO) N,N'-Гексаметилeенебіс (триметиламоній) солі, наприклад, гексаметоніум бромід (*) Дихлоретани (етилен хлориди)

126

Дихлоретилени (ацетилен хлориди)

127

Лізергід (*) та його солі

ідентифікація речовини Хімічна назва/INN

CAS номер

ЄС номер

3

4

5

0

880-6

74-90-8 3590-16-7

200-821-6

Cyclomenol (INN) and its salts Sodium hexacyclonate (INN) Hexapropymate (INN) Moved or deleted O,O’-Diacetyl-N-allyl-Nnormorphine Pipazetate (INN) and its salts 5-(α,β-Dibromophenethyl)-5methylhydantoin N,N’Pentamethylenebis(trimethylam monium) salts, e. g. pentamethonium bromide (INN) N,N’[(Methylimino)diethylene]bis(et hyldimethylammonium) salts, e. g. azamethonium bromide (INN)

5591-47-9 7009-49-6 358-52-1

227-002-6

Cyclarbamate (INN) Clofenotane (INN); DDT (ISO) N,N’Hexamethylenebis(trimethylam monium) salts, e. g. hexamethonium bromide (INN) Dichloroethanes (ethylene chlorides) e.g. 1,2Dichloroethane Dichloroethylenes (acetylene chlorides) e.g. Vinylidene chloride (1,1-Dichloroethylene) Lysergide (INN) (LSD) and its salts

Synthetic curarizants Hydrogen cyanide and its salts Feclemine (INN); 2-(alphaCyclohexylbenzyl)-N,N,N’,N’tetraethyl-1,3-propanediamine

206-618-9

2748-74-5 2167-85-3 511-75-1

218-508-8 208-133-8

541-20-8

208-771-7

306-53-6

206-186-1

5779-54-4 50-29-3 55-97-0

227-302-7 200-024-3 200-249-7

107-06-2

203-458-1

75-35-4

200-864-0

50-37-3

200-033-2

 ∗

( )У цьому Технічному регламенті, назви, що позначені зірочкою, є Міжнародними непатентованими назвами (МНН) діючих речовин лікарських засобів.

38


Номер за Регла менто м №1223 /2009 ЄС 1

128 129 130

ідентифікація речовини Українська назва

2 2-Діетиламіноетил-3-гідрокси4-фенилбензоат та його солі Цинхокаїн (*) та його солі 3-діетиламінопропил цинамат

131

O,O'-Діетил O-4-нітрофеніл фосфоротіарат (паратіон-lSO)

132

[Оксалилбісіміноетилен)]bis[( o-хлоробензил)діетиламоній солі], наприклад, амбеноніум хлорид (*)

133 134

136 137 138 139

Метиприлон (*) та його солі Дигіталін та усі гетеро похідні Digitalis purpurea L. 7-[2-Гідрокси-3-(2гідроксиетилl-Nметиламіно)пропіл]теофілін (ксантинол) Діоксетедрин (*) та його солі Піпрокураріум (*) Пропифеназон (*) Тетрабеназин (*) та його солі

140 141

Каптодіам (*) Мефеклоразин (*) та його солі

142 143

Диметиламін 1,1Bis(диметиламінометил)пропі л бензоат (амідрикаїн, алипін) та його солі Метапирилен (*) та його солі

135

144 145 146 147 148 149 150 151

Метамфепрамон (*) та його солі Амітриптилін (*) та його солі Метформін (*) та його солі Ізосорбід динітрат (*) Малононітрин Суцинонітрил Ізомери дінітрофенола

ідентифікація речовини Хімічна назва/INN

CAS номер

ЄС номер

3

4

5

2-Diethylaminoethyl 3-hydroxy4-phenylbenzoate and its salts Cinchocaine (INN) and its salts 3-Diethylaminopropyl cinnamate O,O’-Diethyl-O-4-nitrophenyl phosphorothioate (Parathion ISO) [Oxalylbis(iminoethylene)]bis[( ochlorobenzyl)diethylammonium] salts, e. g. ambenonium chloride (INN) Methyprylon (INN) and its salts Digitaline and all heterosides of Digitalis purpurea L. 7-[2-Hydroxy-3-(2hydroxyethyl-Nmethylamino)propyl]theophyllin e (xanthinol) Dioxethedrin (INN) and its salts Piprocurarium iodide (INN) Propyphenazone (INN) Tetrabenazine (INN) and its salts Captodiame (INN) Mefeclorazine (INN) and its salts Dimethylamine 1,1Bis(dimethylaminomethyl)propy l benzoate (amydricaine, alypine) and its salts Methapyrilene (INN) and its salts Metamfepramone (INN) and its salts Amitriptyline (INN) and its salts Metformin (INN) and its salts Isosorbide dinitrate (INN) Malononitrile Succinonitrile Dinitrophenol isomers

3572-52-9

222-686-2

85-79-0 538-66-9

201-632-1

56-38-2

200-271-7

115-79-7

204-107-5

125-64-4 752-61-4

204-745-4 212-036-6

2530-97-4

497-75-6 3562-55-8 479-92-5 58-46-8

207-849-8 222-627-0 207-539-2 200-383-6

486-17-9 1243-33-0

207-629-1

124-40-3 963-07-5

204-697-4 213-512-6

91-80-5

202-099-8

15351-094 50-48-6 657-24-9 87-33-2 109-77-3 110-61-2 51-28-5/

239-384-1 200-041-6 211-517-8 201-740-9 203-703-2 203-783-9 200-08739


Номер за Регла менто м №1223 /2009 ЄС 1

ідентифікація речовини Українська назва

2

ідентифікація речовини Хімічна назва/INN

CAS номер

ЄС номер

3

4

5

329-71-5/ 573-56-8/ 25550-587

157 158 159 160

Імпрокуон (∗) Дімейамід (*) та його солі Діфенилпиралін (*) та його солі Сульфінпиразон (*) N-(3-Карбамоїл -3,3дифенилпропил)-N,Nдиізопропилметиламоній солі, наприклад, ізопропамід іодин (*) Бенактизин (*) Бензотропін (*) та його солі Циклізин (*) та його солі 5,5-Дифенілl-4-імізадолідон

161 162

Пробенецид (*) Дисульфірам (*); тіарам (ISO)

163 164 165

Еметин, його солі та похідні Ефедрин та його солі Оксаномід (*) та його похідні

166

Езерин або фізостигмін та його солі Естери 4-амінобензоїдної кислоти, з вільною аміногрупою

152 153 154 155 156

167

168 169 170 171

Холінові солі та їх естери, наприклад, холіновий хлорид Цараміфен (*) та його солі Діетил 4-нітрофеніл фосфат Мететрогептазин (*) та його солі

7/ 206348-1/ 209-3579/ 247096-2

Inproquone (INN) Dimevamide (INN) and its salts Diphenylpyraline (INN) and its salts Sulfinpyrazone (INN) N-(3-Carbamoyl-3,3diphenylpropyl)-N,Ndiisopropylmethyl-ammonium salts, e. g. isopropamide iodide (INN) Benactyzine (INN) Benzatropine (INN) and its salts Cyclizine (INN) and its salts 5,5-Diphenyl-4-imidazolidone (Doxenitoin (INN)) Probenecid (INN) Disulfiram (INN); thiram (INN)

436-40-8 60-46-8 147-20-6

200-479-8 205-686-7

57-96-5 71-81-8

200-357-4 200-766-8

302-40-9 86-13-5 82-92-8 3254-93-1

206-123-8

57-66-9 97-77-8/ 137-26-8

Emetine, its salts and derivatives Ephedrine and its salts Oxanamide (INN) and its derivatives Eserine or physostigmine and its salts Esters of 4-aminobenzoic acid, with the free amino group, with the exception of that given in Annex VI Choline salts and their esters, e. g. choline chloride (INN) Caramiphen (INN) and its salts Diethyl 4-nitrophenyl phosphate (Paraoxon - ISO) Metethoheptazine (INN) and its salts

483-18-1 299-42-3 126-93-2

200-344-3 202-6078/ 205286-2 207-592-1 206-080-5

201-445-5 221-851-6

57-47-6

200-332-8

67-48-1

200-655-4

77-22-5 311-45-5

201-013-6 206-221-0

509-84-2

.

40


Номер за Регла менто м №1223 /2009 ЄС 1

ідентифікація речовини Українська назва

172

2 Оксфенерідин (*) та його солі

173

Етогепсадин (*) та його солі

174 175

Метептазин (*) та його солі Метилфенідат (*) та його солі

176 177 178

Доксиламін (*) та його солі Толбоксан (*) 4-Бензилоксифенол та 4етоксифенол

179

Паратоксицаїн (*) та його солі

180

Фенозолон (*)

181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191

Глютетирамід (*) та його солі Етилен оксид Бемегрід (*) та його солі Валноктамід (*) Галоперідол (*) Параметазон (*) Флуанізон (*) Трифлуперідол (∗) Флюоресон (*) Флюороурацил (*) Гідрофлюоритична кислота, її нормальні солі, комплекси та гідрофлюориди

192 193 194 195 196

ідентифікація речовини Хімічна назва/INN

CAS номер

ЄС номер

3

4

5

Oxpheneridine (INN) and its salts Ethoheptazine (INN) and its salts Metheptazine (INN) and its salts Methylphenidate (INN) and its salts Doxylamine (INN) and its salts Tolboxane (INN) 4-Benzyloxyphenol and 4ethoxyphenol

546-32-7

Parethoxycaine (INN) and its salts Fenozolone (INN)

94-23-5

Glutethimide (INN) and its salts Ethylene oxide Bemegride (INN) and its salts Valnoctamide (INN) Haloperidol (INN) Paramethasone (INN) Fluanisone (INN) Trifluperidol (INN) Fluoresone (INN) Fluorouracil (INN) Hydrofluoric acid, its normal salts, its complexes and hydrofluorides with the exception of those given in Annex III Фурфурилтриметиламоній Furfuryltrimethylammonium солі, наприклад, фуртретоніум salts, e. g. furtrethonium iodide йодид (*) (INN) Галантамін (*) Galantamine (INN) Прогестерони Progestogens 1,2,3,4,5,61,2,3,4,5,6Гескахлороциклогексан (BHC- Hexachlorocyclohexane (BHCISO) ISO) (1R,4S,5R,8S)-1,2,3,4,10,10(1R,4S,5R,8S)-1,2,3,4,10,10Гексахлоро-6,7-eпоксиHexachloro-6,7-epoxy-

77-15-6

201-007-3

469-78-3 113-45-1

204-028-6

469-21-6 2430-46-8 103-16-2/ 622-62-8

207-414-2 203-0833/ 210748-1 205-246-4

15302-166 77-21-4 75-21-8 64-65-3 4171-13-5 52-86-8 53-33-8 1480-19-9 749-13-3 2924-67-6 51-21-8 7664-39-3

239-339-6

541-64-0

208-789-5

201-012-0 200-849-9 200-588-0 224-033-7 200-155-6 200-169-2 216-038-8 220-889-0 200-085-6 231-634-8

357-70-0 58-89-9

200-401-2

72-20-8

200-775-7

41


Номер за Регла менто м №1223 /2009 ЄС 1

197 198

ідентифікація речовини Українська назва

2 1,4,4a,5,6,7,8,8a-октагідро1,4:5,8-диметано-нафталін (ендрин- ISO) Гескахлороетан 1R,4S,5R,8S)-1,2,3,4,10,10Гескахлоро-1,4,4a,5,8,8aгексагідро-1,4:5,8- диметанонафталін (ізодрин-ISO)

199

Гідрастин, гідрастинін та їх солі

200

Гідризиди та їх солі

201

Гідразин, його похідні та їх солі Октамоксин (*) та його солі Варфарин (*) та його солі Етил bis(4-гідрокси-2-оксо-1бензопиран-3-ил) ацетат та солі кислоти Метакарбамол (*) Пропатилнітрат (*) 4,4'-Дигідрокси-3,3'-(3метилтріопропиліден) дікумарин Фенадіазол (*) Нітроксолін (*) та його солі Гіосциамін, його солі та похідні Hyoscyamus niger L. (листя, насіння, порошок та галенові препарати) Пемолін (*) та його солі Йодин Декаметилeнебіс(триметиламо ній) солі, наприклад, деаметоніум бромід Іпекакуанха (Cephaelis ipecacuanha Brot. та пов’язані види) (коріння, порошок та галенові похідні) (2-Ізопропилпент.4-

202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215

216

ідентифікація речовини Хімічна назва/INN

CAS номер

ЄС номер

3

4

5

1,4,4a,5,6,7,8, 8a-octahydro1,4:5,8-dimethano-naphthalene (endrin-ISO) Hexachloroethane (1R,4S,5R,8S)-1,2,3,4,10,10Hexachloro-1,4,4a,5,8,8ahexahydro-1, 4:5,8dimethanonaphthalene (isodrinISO) Hydrastine, hydrastinine and their salts Hydrazides and their salts e.g. Isoniazid (INN) Hydrazine, its derivatives and their salts Octamoxin (INN) and its salts Warfarin (INN) and its salts Ethyl bis(4-hydroxy-2-oxo-1benzopyran-3-yl)acetate and salts of the acid Methocarbamol (INN) Propatylnitrate (INN) 4,4’-Dihydroxy-3,3’-(3methylthiopropylidene) dicoumarin Fenadiazole (INN) Nitroxoline (INN) and its salts Hyoscyamine, its salts and derivatives Hyoscyamus niger L. (leaves, seeds, powder and galenical preparations) Pemoline (INN) and its salts Iodine Decamethylenebis(trimethylam monium) salts, e. g. decamethonium bromide (INN) Ipecacuanha (Cephaelis ipecacuanha Brot. and related species) (roots, powder and galenical preparations) (2-Isopropylpent4-enoyl)urea

67-72-1 465-73-6

200-666-4 207-366-2

118-08-1/ 6592-85-4 54-85-3

204-2330/ 229533-9 200-214-6

302-01-2

206-114-9

4684-87-1 81-81-2 548-00-5

201-377-6 208-940-5

532-03-6 2921-92-8

208-524-3 220-866-5

1008-65-7 4008-48-4 101-31-5

223-662-4 202-933-0

84603-656

283-265-7

2152-34-3 7553-56-2 541-22-0

218-438-8 231-442-4 208-772-2

8012-96-2

232-385-8

528-92-7

208-443-3 42


Номер за Регла менто м №1223 /2009 ЄС 1

217

218 219 220 221

222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234

235 236 237 238

ідентифікація речовини Українська назва

2 еноїл)сечовина (апроналід) α-Сантонін [(3S,5aR,9bS)3,3a,4,5,5a,9b-гексагідро3,5a,9-триметилнафто [1,2-b] фуранn-2,8-діон] Lobelia inflata L. Та її галенові похідні Лобелін (*) та його солі Барбітурати Ртуть та її складові, крім особливих випадків, зазначених Додатку 4 до Технічного регламенту 3,4,5-Триметоксифенетиламін та його солі Металдегід 2-(4-аліл-2-метоксифенокси)N,N-діетилацетамід та його солі Коуметарол (∗) Декстрометорфан (*) та його солі 2-метилгептиламін та його солі Ізометептен (*) та його солі Мекаміламід (*) Гуаїфенезин (*) Дікумарол (*) Фенметразин (*), його похідні та солі Тіамазол (*) 3,4-Дигідро-2-метокси-2метил-4-феніл-2H,5H-пірано [3,2-c]- [1] бензопіран-5-один (циклокумарол) Карісопродол (*) Мепробамат (*) Тефазолін (*) та його солі Ареколін

ідентифікація речовини Хімічна назва/INN

CAS номер

ЄС номер

3

4

5

(apronalide) α-Santonin [(3S,5aR,9bS)3,3a,4,5,5a,9b-hexahydro3,5a,9-trimethylnaphto [1,2-b] furan-2,8-dione] Lobelia inflata L. and its galenical preparations Lobeline (INN) and its salts Barbiturates Mercury and its compounds, except those special cases included in Annex V 3,4,5Trimethoxyphenethylamine (Mescaline) and its salts Metaldehyde 2-(4-Allyl-2-methoxyphenoxy)N,N-diethylacetamide and its salts Coumetarol (INN) Dextromethorphan (INN) and its salts 2-Methylheptylamine and its salts Isometheptene (INN) and its salts Mecamylamine (INN) Guaifenesin (INN) Dicoumarol (INN) Phenmetrazine (INN), its derivatives and salts Thiamazole (INN) 3,4-Dihydro-2-methoxy-2methyl-4-phenyl-2H,5H-pyrano [3,2-c]-[1] benzopyran-5-one (cyclocoumarol) Carisoprodol (INN) Meprobamate (INN) Tefazoline (INN) and its salts Arecoline

481-06-1

207-560-7

84696-231 90-69-7

283-642-6

7439-97-6

231-106-7

54-04-6

200-190-7

202-012-3

9002-91-9 305-13-5 4366-18-1 125-71-3

224-455-1 204-752-2

540-43-2 503-01-5

207-959-6

60-40-2 93-14-1 66-76-2 134-49-6

200-476-1 202-222-5 200-632-9 205-143-4

60-56-0 518-20-7

200-482-4 208-248-3

78-44-4 57-53-4 1082-56-0 63-75-2

201-118-7 200-337-5 200-565-5

 ∗

( ) У цьому Технічному регламенті, назви, що позначені зірочкою, є Міжнародними непатентованими назвами (МНН) діючих речовин лікарських засобів.

43


Номер за Регла менто м №1223 /2009 ЄС 1

239 240 241 242 243 244 245 246 247 248

ідентифікація речовини Українська назва

2 Полдін метил сульфат (*) Гідроксизин (*) 2-Нафтол 1-та 2-Нафтиламіни та їх солі 3-(1-Нафтил)-4гідроксикумарин Нафазолін* та його солі Неогістамін та його солі (наприклад, неогістамін бромід (*) Нікотин та його солі Аміл нітрати Неорганічні нітрати, крім нітрату натрію Нітробензен Нітрокрезоли та їх лужні металеві солі Нітрофурантоїн (*) Фуразолідон (*) Пропан-1,2,3-триїл тринітрат

ідентифікація речовини Хімічна назва/INN

CAS номер

ЄС номер

3

4

5

Poldine metilsulfate (INN) Hydroxyzine (INN) 2-Naphthol 1-and 2-Naphthylamines and their salts

545-80-2 68-88-2 135-19-3 134-32-7/ 91-59-8

3-(1-Naphthyl)-4hydroxycoumarin Naphazoline (INN) and its salts Neostigmine and its salts e. g. neostigmine bromide (INN)

39923-416 835-31-4 114-80-7 54-11-5 110-46-3 14797-650 98-95-3 12167-203 67-20-9 67-45-8 55-63-0

200-193-3 203-770-8

152-72-7 14402-892/ 1375538-9

205-807-3 238-373-9 /-

51-41-2 128-62-1 55-65-2

200-096-6 204-899-2 200-241-3

465-16-7 77-36-1 2858-66-4/ 4396-01-4

207-361-5 201-022-5 220-6736/ 224523-0 200-925-1 201-084-3

254 255

Аценокумарол (*) Луги пентацианонітросилферат (2-)

Nicotine and its salts Amyl nitrites Inorganic nitrites, with the exception of sodium nitrite Nitrobenzene Nitrocresols and their alkali metal salts Nitrofurantoin (INN) Furazolidone (INN) Nitroglycerin; Propane-1,2,3triyl trinitrate Acenocoumarol (INN) Alkali pentacyanonitrosylferrate (2-) e.g.

256 257 258 259 260 261 262 263

Нітростилбени, їх гомологи та похідні Норадреналін та його солі Носцапін (*) та його солі Гуанетидин (*) та його солі Оестрогени Олеандрин Хлорталідон (*) Пелетіерин та його солі

Nitrostilbenes, their homologues and their derivatives Noradrenaline and its salts Noscapine (INN) and its salts Guanethidine (INN) and its salts Oestrogens Oleandrin Chlortalidone (INN) Pelletierine and its salts

264 265

Пентахлоретан Pentachloroethane ∗ Пентаеритретил тетранітрат ( ) Pentaerithrityl tetranitrate (INN)

249 250 251 252 253

76-01-7 78-11-5

208-894-6 200-693-1 205-182-7 205-1387/ 202080-4 212-641-5 204-054-8

202-716-0 200-646-5 200-653-3 200-240-8

(∗) У цьому Технічному регламенті, назви, що позначені зірочкою, є Міжнародними непатентованими назвами (МНН) діючих речовин лікарських засобів.

44


Номер за Регла менто м №1223 /2009 ЄС 1

ідентифікація речовини Українська назва

2

266 267

Пертихлор (*) Октамиламін (*) та його солі

268 269 270 271

Пікринова кислота Фенацемід (*) Дефендоксазин (*) 2-Фениліндан-1,3-діон (феніндіон) Етилфенацемід (*)

ідентифікація речовини Хімічна назва/INN

CAS номер

ЄС номер

3

4

5

277 278 279

Фенпрокумон (*) Фенирамідол (*) Триамтерен (*) та його солі Тетраетил пірофосфат; TEПП (ISO) Тритолил фосфат Псилоцибін (*) Фосфор та металеві фосфіди

280 281

Талідомід (*) та його солі Physostigma venenosum Balf.

Petrichloral (INN) Octamylamine (INN) and its salts Picric acid Phenacemide (INN) Difencloxazine (INN) 2-Phenylindan-1,3-dione (phenindione (INN)) Ethylphenacemide (pheneturide (INN)) Phenprocoumon (INN) Fenyramidol (INN) Triamterene (INN) and its salts Tetraethyl pyrophosphate (TEPP - ISO) Tritolyl phosphate Psilocybine (INN) Phosphorus and metal phosphides Thalidomide (INN) and its salts Physostigma venenosum Balf.

282 283 284

Ікротоксмін Пілокарпін та його солі α-Піперідин-2-ілбензил ацет (SIC! ацетат) лівозворотня форма (лівофацетоперан) та його солі Піпрадрол (*) та його солі Азациклонол (*) та його солі Бієтаiверин (*) Бутопіприн (*) та його солі

Picrotoxin Pilocarpine and its salts α-Piperidin-2-ylbenzyl acetate, laevorotatory threoform (levofacetoperane (INN)) and its salts Pipradrol (INN) and its salts Azacyclonol (INN) and its salts Bietamiverine (INN) Butopiprine (INN) and its salts

Свинець та його складові Коніїн Prunus laurocerasus L. (вишнева лаврова вода) Метирапон (*) Радіоактивні речовини.

Lead and its compounds Coniine Prunus laurocerasus L. (‘cherry laurel water’) Metyrapone (INN) Radioactive substances, as defined by Directive 96/29/Euratom (1) laying down basic safety standards for the protection of the health of

272 273 274 275 276

285 286 287 288 289 290 291 292 293

78-12-6 502-59-0

207-947-0

88-89-1 63-98-9 5617-26-5 83-12-5

201-865-9 200-570-2

90-49-3

201-998-2

435-97-2 553-69-5 396-01-0 107-49-3

207-108-9 209-044-7 206-904-3 203-495-3

1330-78-5 520-52-5 7723-14-0

215-548-8 208-294-4 231-768-7

50-35-1 89958-156 124-87-8 92-13-7 24558-018

200-031-1 289-638-0

467-60-7 115-46-8 479-81-2 55837-155 7439-92-1 458-88-8 89997-546 54-36-4

207-394-5 204-092-5 207-538-7 259-848-7

201-454-4

204-716-6 202-128-4

231-100-4 207-282-6 289-689-9 200-206-2

45


Номер за Регла менто м №1223 /2009 ЄС 1

ідентифікація речовини Українська назва

2

294

Juniperus sabina L. (листя, ефіри та галенові препарати)

295

Гіосцин, його солі та похідні

296 297

Солі золота Селен та його сполуки, за виключенням дисульфіду селену, за умов, зазначених у посиланні на позицію № 49 Додатка 2 до Технічного регламенту. Solanum nigrum L. та його галенові препарати Спартеїн та його солі Глюкокортикоїди

298 299 300 301 302 303 304 305 306

307

308 309

Datura stramonium L. та його галенові препарати Строфантини, їх аглюкони та їх відповідні похідні Види Strophantus та їх галенові препарати Стрихнін та його солі Види Strychnos та його галенові препарати Наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, що включені до таблиць I та II Сульфонаміди (сульфаніламід та його похідні…) та їх солі, що отримані шляхом заміни одного чи більше H-атомів групи -NH2) та їх солі Султіам (1) Неодиміум та його солі

ідентифікація речовини Хімічна назва/INN

CAS номер

ЄС номер

3

4

5

90046-041

289-971-1

51-34-3

200-090-3

7782-49-2

231-957-4

84929-771 90-39-1

284-555-6

84696-082 11005-633

283-627-4

57-24-9

200-319-7

61-56-3 7440-00-8

200-511-0 231-109-3

workers and the general public against the dangers arising from ionising radiation Juniperus sabina L. (leaves, essential oil and galenical preparations) Hyoscine, its salts and derivatives Gold salts Selenium and its compounds with the exception of selenium disulphide under the conditions set out under reference No 49 in Annex III Solanum nigrum L. and its galenical preparations Sparteine (INN) and its salts Glucocorticoids (Corticosteroids) Datura stramonium L. and its galenical preparations Strophantines, their aglucones and their respective derivatives Strophantus species and their galenical preparations Strychnine and its salts Strychnos species and their galenical preparations Narcotics, natural and synthetic: All substances listed in Tables I and II of the single Convention on narcotic drugs signed in New York on30 March 1961 Sulphonamides (sulphanilamide and its derivatives obtained by substitution of one or more Hatoms of the -NH2 groups) and their salts Sultiame (INN) Neodymium and its salts

201-988-8

234-239-9

1

46


Номер за Регла менто м №1223 /2009 ЄС 1

310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321

322 323

324 325 326 327 328 329 330 331 332

ідентифікація речовини Українська назва

2

ідентифікація речовини Хімічна назва/INN

CAS номер

ЄС номер

3

4

5

52-24-4 84696-424 13494-809 526-36-3

200-135-7 283-649-4

127-18-4 56-23-5 757-58-4 7440-28-0 90147-549 536-33-4 92-84-2

204-825-9 200-262-8 212-057-0 231-138-1 290-446-4

62-56-6

200-543-5

59-47-2

200-427-4

155-09-9

205-841-9

76-06-2

200-930-9

75-80-9

200-903-1

817-09-4

212-442-3

51-18-3 65-29-2 84650-624 8051-02-3

200-083-5 200-605-1 283-520-2

Тіотепа (*) Pilocarpus jaborandi Holmes та його галенові препарати Телуріум та його компоненти

Thiotepa (INN) Pilocarpus jaborandi Holmes and its galenical preparations Tellurium and its compounds

Ксилометазолін (*) та його солі Тетрахлороетилен Тетрахлорид вуглецю Гексаетил тетрафосфат Таліум та його складові Thevetia neriifolia Juss., глікозидний екстракт Етіонамід (*) Фенотіазин (*) та його складові Тіосечовина та її похідні, за виключенням того, що перераховано у Додатку 2 до Технічного регламенту Мефенезин (*) та його естери Вакцини, токсини та сироватки

Xylometazoline (INN) and its salts Tetrachloroethylene Carbon tetrachloride Hexaethyl tetraphosphate Thallium and its compounds Thevetia neriifolia Juss., glycoside extract Ethionamide (INN) Phenothiazine (INN) and its compounds Thiourea and its derivatives, with the exception of the one listed in Annex III

Транилципромін (*) та його солі Трихлоронітрометан (хлорпікрин) 2,2,2-Триброметанол (триброметиловий спирт) Трихлорметин (*) та його солі Третамін (*) Галамін триетіодид* Urginea scilla Stern. та її галенові препарати Вератрин, його солі та галенові препарати Schoenocaulon olficinale Lind. (насіння та галенові препарати)

Mephenesin (INN) and its esters Vaccines, toxins or serums defined as immunological medicinal products pursuant to Article 1(4) of Directive 2001/83/EC Tranylcypromine (INN) and its salts Trichloronitromethane (chloropicrine) 2,2,2-Tribromoethanol (tribromoethyl alcohol) Trichlormethine (INN) and its salts Tretamine (INN) Gallamine triethiodide (INN) Urginea scilla Steinh. and its galenical preparations Veratrine, its salts and galenical preparations Schoenocaulon officinale Lind (seeds and galenical preparations)

84604-182

236-813-4 208-390-6

208-628-9 202-196-5

613-06200-4 283-296-6

47


Номер за Регла менто м №1223 /2009 ЄС 1

333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345. 346

ідентифікація речовини Українська назва

2 Veratrum Spp. та його препарати Мономер вініл хлориду Ергокальциферол (2) та холекальцеферол (вітаміни D2 та D3) Солі O-алкилдітіокарбонові кислоти Йобімбін та його солі Дим етил сульфоксид (*) Дифенгідрамін (*) та його солі 4-терт-бутилфенол 4-терт-Бутилпірокатехол Дигідротахістерол Діоксан Морфолін та його солі Pyretbrum album L. та його галенові препарати 2-[4-Метоксибензил-N-(2піридил)аміно]етилдиметилам ін малеат

347 348 349 350 351 352 353 354 355

Трипеленамін (*) Тетрахлоросаліциланіліди Дихлоросаліциланіліди Тетрабромосаліциланііліди Дибромосаліциланіліди Бітіонол (*) Тіурам моно сульфіди Тіурам дисульфіди Диметилформаміди

356

4-Фелилбут-3-ен-2-один

357

Бензоати 4-гідрокси-3метоксицинаміл спирт, крім нормального вмісту, що використовується у натуральній есенції Фурокоумарини (наприклад,

358

ідентифікація речовини Хімічна назва/INN

CAS номер

ЄС номер

3

4

5

Veratrum spp. and their preparations Vinyl chloride monomer Ergocalciferol (INN) and cholecalciferol (vitamins D2 and D3) Salts of O-alkyldithiocarbonic acids (xanthates) Yohimbine and its salts Dimethyl sulfoxide (INN) Diphenhydramine (INN) and its salts 4-tert-Butylphenol 4-tert-Butylpyrocatechol Dihydrotachysterol (INN) Dioxane Morpholine and its salts Pyrethrum album L. and its galenical preparations 2-[4-Methoxybenzyl-N-(2pyridyl)amino]ethyldimethylami ne maleate (Mepyramine maleate; pyrilamine maleate) Tripelennamine (INN) Tetrachlorosalicylanilides Dichlorosalicylanilides Tetrabromosalicylanilides Dibromosalicylanilides Bithionol (INN) Thiuram monosulphides Moved or deleted Dimethylformamide (N,NDimethylformamide) 4-Phenylbut-3-en-2-one (Benzylidene acetone) Benzoates of 4-hydroxy-3methoxycinnamyl alcohol (coniferyl alcohol) except for normal content in natural essences used Furocoumarines (e. g.

90131-912 75-01-4 50-14-6/ 67-97-0

290-407-1

146-48-5 67-68-5 58-73-1

205-672-0 200-664-3 200-396-7

98-54-4 98-29-3 67-96-9 123-91-1 110-91-8

202-679-0 202-653-9 200-672-7 204-661-8 203-815-1

59-33-6

200-422-7

91-81-6 7426-07-5 1147-98-4

202-100-1

97-18-7 97-74-5

202-565-0 202-605-7

68-12-2

200-679-5

122-57-6

204-555-1

200-831-0 200-0149/ 200673-2

3902-71-4/ 223-459-

2 ∗

( )У цьому Технічному регламенті, назви, що позначені зірочкою, є Міжнародними непатентованими назвами (МНН) діючих речовин лікарських засобів.

48


Номер за Регла менто м №1223 /2009 ЄС 1

359 360

361 362

363 364 365

366 367

ідентифікація речовини Українська назва

2 триоксисалан (*), 8метоксипсорален, 5метоксипсорален), крім нормального вмісту, що використовується у натуральній есенції. У продукції, яка захищає від сонячного випромінювання та продукції авто засмаги, фурокоумарини використовуються 1 мг/кг. Олія з насіння Laurus nobilis L.

ідентифікація речовини Хімічна назва/INN

CAS номер

ЄС номер

3

4

5

trioxysalen (INN), 8methoxypsoralen, 5methoxypsoralen) except for normal content in natural essences used. In sun protection and in bronzing products, furocoumarines shall be below 1 mg/kg

298-81-7/ 484-20-8

0/ 206066-9/ 207-604-5

Oil from the seeds of Laurus nobilis L. Сафрол, крім нормального Safrole except for normal вмісту, що використовується у content in the natural essences натуральній есенції за умови, used and provided the що концентрація не concentration does not exceed: перевищує: 100 ppm in the finished product, 100 ppm у кінцевій продукції, 50 ppm in products for dental 50 ppm у продукції для гігієни and oral hygiene, and provided зубів та ротової порожнини, та that Safrole is not present in за умови, що Сафрол не toothpastes intended specifically міститься у зубній пасті, яка for children застосовується дітьми 5,5'-Ди-ізопропил-2,2'5,5’-Di-isopropyl-2,2’диметилбіфеніл -4,4'-диїл dimethylbiphenyl-4,4’-diyl дигіпоіодит dihypoiodite (thymol iodide) 3'-Етил-5',6',7',8'-тетрагідро3’-Ethyl-5’,6’,7’,8’-tetrahydro5',5',8',8'-тетраметил-2'5’,5’,8’,8’-tetramethyl-2’ацетонафтон або 7-ацетил-6acetonaphthone or 7-acetyl-6етил-1,1,4,4-тетраметилethyl-1,1,4,4-tetramethyl1,2,3,4-тетрагідронафтален 1,2,3,4-tetrahydronaphtalen (AETT; Versalide) O-фениленедіамін та його солі o-Phenylenediamine and its salts 4-метил-m-фениленедіамін та 4-Methyl-m-phenylenediamine його солі. (Toluene-2,4-diamine) and its salts Арістолохова кислота та її Aristolochic acid and its salts; солі; Aristolochia spp. та її Aristolochia spp. and their препарати preparations

84603-736 94-59-7

283-272-5

552-22-7

209-007-5

88-29-9

201-817-7

95-54-5 95-80-7

202-430-6 202-453-1

475-80-9/ 313-67-7/ 15918-624 67-66-3 1746-01-6

202-4996/ 206238-3/-

Хлороформ 2,3,7,8-Тетра хлородибензо-пдіоксин

Chloroform 2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-pdioxin (TCDD)

202-345-4

200-663-8 217-122-7 49


Номер за Регла менто м №1223 /2009 ЄС 1

ідентифікація речовини Українська назва

373

2 2,6-Диметил-1,3-діоксан-4-іл ацетат (Диметоксан) Пінітрион натрію (INNM) 370. N-(Трихлорометилтіо)-4циклогексан-1,2дикарбоксимід (каптан) 2,2'-Дигідрокси-3,3',5,5',6,6'гексахлородипенилметан (гексахлорофен) 6-(Піперидиніл)-2,4пиримідінедіамін 3-оксид (міноксидил) та його солі 3,4',5-Трибромосаліциланілід

374

Phytolacca spp. та її препарати

375

Третіноїн (3) (ретиноїдна кислота та її солі) 1-Метокси-2,4-діамінобензен (2,4-діаміноанізол - CI 76050) та їх солі 1-Метокси-2,5-діамінобензен (2,5-діаміноанізол) та їх солі

368 369 370 371 372

376 377 378 379

Фарбуюча речовина CI 12140 Фарбуюча речовина CI 26105

380

Фарбуюча речовина CI 42555 Фарбуюча речовина CI 425551 Фарбуюча речовина CI 425552 Аміл 4-диметилaмінобензоат, змішані ізомери (Падімат A (INN)) 2-Аміно.4-нітрофенол 2-Амінo-5-нітрофенол 11 α-Гідроксипрегн-4-ене3,20-діон та його естери Фарбуюча речовина C.I. 42

381 383 384 385 386

ідентифікація речовини Хімічна назва/INN

CAS номер

ЄС номер

3

4

5

2,6-Dimethyl-1,3-dioxan-4-yl acetate (Dimethoxane) Pyrithione sodium (INNM) (2) N-(Trichloromethylthio)-4cyclohexene-1,2-dicarboximide (Captan -ISO) 2,2’-Dihydroxy-3,3’,5,5’,6,6’hexachlorodiphenylmethane (Hexachlorophene (INN)) 6-(Piperidinyl)-2,4pyrimidinediamine 3-oxide (Minoxidil (INN)) and its salts 3,4’,5-Tribromosalicylanilide (Tribromsalan (INN)) Phytolacca spp. and their preparations Tretinoin (INN) (retinoic acid and its salts) 1-Methoxy-2,4-diaminobenzene (2,4-diaminoanisole - CI 76050) and its salts 1-Methoxy-2,5-diaminobenzene (2,5-diaminoanisole) and its salts Colouring agent CI 12140 Colouring agent CI 26105 (Solvent Red 24) Colouring agent CI 42555 (Basic Violet 3) Colouring agent CI 42555:1 Colouring agent CI 42555:2 Amyl 4-dimethylaminobenzoate, mixed isomers (Padimate A (INN)) 2-Amino-4-nitrophenol 2-Amino-5-nitrophenol 11-α-Hydroxypregn-4-ene-3,20dione and its esters Colouring agent CI 42640 ([4-

828-00-2

212-579-9

3811-73-2 133-06-2

223-296-5 205-087-0

70-30-4

200-733-8

38304-915

253-874-2

87-10-5

201-723-6

65497-076/ 6082094-2 302-79-4

206-129-0

615-05-4

210-406-1

5307-02-8

226-161-9

3118-97-6 85-83-6

221-490-4 201-635-8

548-62-9 467-63-0

208-953-6 207-396-6

14779-783

238-849-6

99-57-0 121-88-0 80-75-1

202-767-9 204-503-8 201-306-9

1694-09-3

216-901-9

3 ∗

( ) У цьому Технічному регламенті, назви, що позначені зірочкою, є Міжнародними непатентованими назвами (МНН) діючих речовин лікарських засобів.

50


Номер за Регла менто м №1223 /2009 ЄС 1

ідентифікація речовини Українська назва

2 640

387 388

Фарбуюча речовина CI 13 065 Фарбуюча речовина CI 42 535

389

Фарбуюча речовина CI 61 554

390

Антиандрогени стероїдної структури Цирконій та його складові, за виключенням речовин, що перераховані у посиланні на позицію № 50 Додатку 2 до Технічного регдаменту, та лугів цирконію, пігментів або солей фарбуючи речовин, перерахованих у Додатку 3 до Технічного регламенту, під посиланням на позицію № 3

391

392 393 394 395

396

397 398

Ацетонітрил Тетрагідрозолін та його солі Гідрокси-8-кінолін та його сульфати, крім випадків використання, наданих у Додатку 2 до Технічного регламенту. Дитіо-2,2-біспирідин-діоксид 1,1' (додавання з три гідратованим сульфатом магнію) - (піритіон дисульфід сульфат магнію) Фарбуюча речовина CI 12075 та її луги, пігменти та солі Фарбуючи речовина CI 45170 та CI 45170:1

ідентифікація речовини Хімічна назва/INN

CAS номер

ЄС номер

3

4

5

587-98-4 8004-87-3

209-608-2

17354-142

241-379-4

7440-67-7

231-176-9

75-05-8 84-22-0

200-835-2 201-522-3

148-24-3/ 134-31-6

205-7111/ 205137-1

43143-119

256-115-3

3468-63-1

222-429-4

81-88-9/ 509-34-2

201-3839/ 208-

[[4-(Dimethylamino)phenyl][4[ethyl(3sulphonatobenzyl)amino]phenyl ]methylene]cyclohexa-2,5-dien1-ylidene](ethyl)(3sulphonatobenzyl)ammonium, sodium salt) Colouring agent CI 13065 Colouring agent CI 42535 (Basic Violet 1) Colouring agent CI 61554 (Solvent Blue 35) Anti-androgens of steroidal structure Zirconium and its compounds, with the exception of the substances listed under reference number 50 in Annex III, and the zirconium lakes, pigments or salts of the colouring agents when listed in Annex IV

Moved or deleted Acetonitrile Tetrahydrozoline (Tetryzoline (INN)) and its salts Hydroxy-8-quinoline and its sulphate, except for the uses provided for in No 51 in Annex III Dithio-2,2-bispyridine-dioxide 1,1’ (additive with trihydrated magnesium sulphate) (pyrithione disulphide + magnesium sulphate) Colouring agent CI 12075 (Pigment Orange 5) and its lakes, pigments and salts Colouring agent CI 45170 and CI 45170:1 (Basic Violet 10)

51


Номер за Регла менто м №1223 /2009 ЄС 1

ідентифікація речовини Українська назва

2

ідентифікація речовини Хімічна назва/INN

CAS номер

ЄС номер

3

4

5

399 400 401

Лідокаїн 1,2-епоксибутан Фарбуючи речовина CI 15585

Lidocaine (INN) 1,2-Epoxybutane Colouring agent CI 15585

137-58-6 106-88-7 5160-02-1/ 2092-56-0

402

Лактат стронцію

Strontium lactate

403

Нітрат стронцію

Strontium nitrate

29870-993 10042-769

404 405 406

Полі карбоксилат стронцію Прамакаїн 4-етокси-м-фениленедіамін та його солі 2,4-диамінофенилeтанол та його солі Катехол Пірогалол Нітросаміни

Strontium polycarboxylate Pramocaine (INN) 4-Ethoxy-m-phenylenediamine and its salts 2,4-Diaminophenylethanol and its salts Pyrocatechol (Catechol) Pyrogallol Nitrosamines e.g. Dimethylnitrosoamine; Nitrosodipropylamine; 2,2’Nitrosoimino)bisethanol Secondary alkyl- and alkanolamines and their salts 4-Amino-2-nitrophenol 2-Methyl-m-phenylenediamine (Toluene-2,6-diamine) 4-tert.-Butyl-3-methoxy-2,6dinitrotoluene (Musk Ambrette)

407 408 409 410

411 412 413 414 415 416 417 418 419

Вторинний алкіл- та алканоламіни та їх солі 4-Aмінo-2-нітрофенол 2-Метил-м-фенілeнeдіамін 4-тертt-Бутил-3-метокси-2,6динітротолуен (мускус Амбрет) Клітини, тканини або продукція людського походження 3,3-Bis(4гідроксифеніл)фталід (Фенолфталеїн (4) 3-Імідазолl-4-ілакрилова кислота та її етилові естери (уроканова кислота) Субпродукти відходів

140-65-8 5862-77-1 14572-931 120-80-9 87-66-1 62-75-9/ 621-64-7/ 1116-54-7

096-8 205-302-8 203-438-2 225-9353/ 218248-5 249-915-9 233-131-9 205-425-7

204-427-5 201-762-9 200-5498/ 210698-0/ 214-237-4

119-34-6 823-40-5

204-316-1 212-513-9

83-66-9

201-493-7

77-09-8

201-004-7

104-98-3/ 27538-358

203-2584/ 248515-1

Moved or deleted Cells, tissues or products of human origin 3,3-Bis(4hydroxyphenyl)phthalide (Phenolphthalein (INN)) 3-Imidazol-4-ylacrylic acid (Urocanic acid) and its ethyl ester Category 1 material and

4 ∗

( ) У цьому Технічному регламенті, назви, що позначені зірочкою, є Міжнародними непатентованими назвами (МНН) діючих речовин лікарських засобів.

52


Номер за Регла менто м №1223 /2009 ЄС 1

420 421 422 423

424 425 426 427 428

429

430

431

ідентифікація речовини Українська назва

2 тваринного походження та інгредієнти, що походять з них

Сира та рафінована смола вуглю 1,1,3,3,5,-Пентаметил-4,6динітроіндан (москен) 5-терт-Бутил-1,2,3-триметил4,6-динітробензен (мускус тібетен). Олія з кореневища алану (Inula helenium), якщо використовується як парфумерний інгредієнт. Бензил ціанід, якщо використовується як парфумерний інгредієнт. Спирт цикламену, якщо використовується як парфумерний інгредієнт. Діетил малеат, якщо використовується як парфумерний інгредієнт. Дигідрокумарин, якщо використовується як парфумерний інгредієнт. 2,4-Дигідрокси-3метилбензалдегід, якщо використовується як парфумерний інгредієнт. 3,7-Диметилl-2-октен-1-ол (6,7-Дигідрогераніол), якщо використовується як парфумерний інгредієнт. 4,6-Диметил-8-тертбутилкумарин, якщо використовується як парфумерний інгредієнт. Диметил цитраконат, якщо

ідентифікація речовини Хімічна назва/INN

CAS номер

ЄС номер

3

4

5

8007-45-2

232-361-7

1,1,3,3,5-Pentamethyl-4,6dinitroindane (Moskene) 5-tert.-Butyl-1,2,3-trimethyl4,6-dinitrobenzene (Musk Tibetene) Alanroot oil (Inula helenium L.), when used as a fragrance ingredient

116-66-5

204-149-4

145-39-1

205-651-6

Benzyl cyanide, when used as a fragrance ingredient

140-29-4

205-410-5

Cyclamen alcohol, when used as a fragrance ingredient

4756-19-8

225-289-2

Diethyl maleate, when used as a fragrance ingredient

141-05-9

205-451-9

3,4-Dihydrocoumarin, when used as a fragrance ingredient

119-84-6

204-354-9

2,4-Dihydroxy-3methylbenzaldehyde, when used as a fragrance ingredient

6248-20-0

228-369-5

3,7-Dimethyl-2-octen-1-ol (6,7Dihydrogeraniol), when used as a fragrance ingredient

40607-485

254-999-5

4,6-Dimethyl-8-tertbutylcoumarin, when used as a fragrance ingredient

17874-349

241-827-9

Dimethyl citraconate, when used

617-54-9

Category 2 material as defined in Articles 4 and 5 respectively of Regulation (EC) No 1774/2002 of the European Parliament and of the Council (3), and ingredients derived therefrom Crude and refined coal tars

97676-352

53


Номер за Регла менто м №1223 /2009 ЄС 1

432

433

434 435 436

437 438

439

440 441

442 443

ідентифікація речовини Українська назва

2 використовується як парфумерний інгредієнт. 7,11-Диметил-4,6,10додекатрієн-3-один, якщо використовується як парфумерний інгредієнт. 6,10-Диметил-3,5,9андеркатрієн-2-один, якщо використовується як парфумерний інгредієнт. Дифаніламін, якщо використовується як парфумерний інгредієнт. Етил акрилат, якщо використовується як парфумерний інгредієнт. Листя фіги у натуральному вигляді (Ficus carica), якщо використовується як парфумерний інгредієнт. транс-2-Гептанал, якщо використовується як парфумерний інгредієнт. транс-2-Гексанал діетил ацетал, якщо використовується як парфумерний інгредієнт. транс-2-Гексаналl дим етил ацетал, якщо використовується як парфумерний інгредієнт. Гідроабіетиловий спирт, якщо використовується як парфумерний інгредієнт. 6-Ізопропил-2декагідронафталенол, якщо використовується як парфумерний інгредієнт. 7-Метоксикуиарин, якщо використовується як парфумерний інгредієнт. 4-(4-Метоксифеніл)-3-бутен-2oдин, якщо використовується

ідентифікація речовини Хімічна назва/INN

CAS номер

ЄС номер

3

4

5

7,11-Dimethyl-4,6,10dodecatrien-3-one (Pseudomethylionone), when used as a fragrance ingredient 6,10-Dimethyl-3,5,9undecatrien-2-one (Pseudoionone)(, when used as a fragrance ingredient Diphenylamine, when used as a fragrance ingredient

26651-967

247-878-3

141-10-6

205-457-1

122-39-4

204-539-4

Ethyl acrylate, when used as a fragrance ingredient

140-88-5

205-438-8

Fig leaf absolute (Ficus carica L.), when used as a fragrance ingredient

68916-529

trans-2-Heptenal, when used as a fragrance ingredient

18829-555

242-608-0

trans-2-Hexenal diethyl acetal, when used as a fragrance ingredient

67746-309

266-989-8

trans-2-Hexenal dimethyl acetal, 18318-83when used as a fragrance 7 ingredient

242-204-4

Hydroabietyl alcohol, when used 13393-93as a fragrance ingredient 6

236-476-3

6-Isopropyl-2decahydronaphthalenol, when used as a fragrance ingredient

34131-992

251-841-7

7-Methoxycoumarin, when used as a fragrance ingredient

531-59-9

208-513-3

4-(4-Methoxyphenyl)-3-butene2-one (Anisylidene acetone),

943-88-4

213-404-9

as a fragrance ingredient

54


Номер за Регла менто м №1223 /2009 ЄС 1

ідентифікація речовини Українська назва

2 як парфумерний інгредієнт.

ідентифікація речовини Хімічна назва/INN

CAS номер

ЄС номер

3

4

5

when used as a fragrance ingredient 1-(4-Methoxyphenyl)-1-penten3-one (alphaMethylanisylideneacetone), when used as a fragrance ingredient Methyl trans-2-butenoate, when used as a fragrance ingredient

444

1-(4-Метоксифеніл)-1-пентен3-oдин, якщо використовується як парфумерний інгредієнт.

445

453 454

Метил транс-2-бутеноат, якщо використовується як парфумерний інгредієнт. 7-Метилкумарин , якщо використовується як парфумерний інгредієнт. 5-Meтилl-2,3-гексанедіон, якщо використовується як парфумерний інгредієнт. 2-Пентеліденециклогексанон , якщо використовується як парфумерний інгредієнт. 3,6,10-Триметилl-3,5,9андеркатрієн-2-один, якщо використовується як парфумерний інгредієнт. Олія вербени (Lippia citriodora Kunth.), якщо використовується як парфумерний інгредієнт. Переміщено або видалено 6-(2-Хлоретил)-6-(2метокиетокси)-2,5,7,10тетраокса-6-сілаундекан Дихлорид кобальту Сульфат кобальту

455 456 457

Мон оксид нікелю Триоксид динікелю Діоксид нікелю

Nickel monoxide Dinickel trioxide Nickel dioxide

458

Дисульфід три нікелю

Trinickel disulphide

459

Тетракарбонілнікель

Tetracarbonylnickel

460

Сульфід нікелю

Nickel sulphide

446 447 448 449

450

451 452

104-27-8

203-190-5

623-43-8

210-793-7

7-Methylcoumarin, when used as a fragrance ingredient

2445-83-2

219-499-3

5-Methyl-2,3-hexanedione (Acetyl isovaleryl), when used as a fragrance ingredient 2-Pentylidenecyclohexanone, when used as a fragrance ingredient 3,6,10-Trimethyl-3,5,9undecatrien-2-one (PseudoIsomethyl ionone), when used as a fragrance ingredient Verbena oil (Lippia citriodora Kunth.), when used as a fragrance ingredient

13706-860

237-241-8

25677-401

247-178-8

1117-41-5

214-245-8

Moved or deleted 6-(2-Chloroethyl)-6-(2methoxyethoxy)-2,5,7,10tetraoxa-6-silaundecane Cobalt dichloride Cobalt sulphate

8024-12-2

37894-465

253-704-7

7646-79-9 10124-433 1313-99-1 1314-06-3 12035-368 12035-722 13463-393 16812-54-

231-589-4 233-334-2 215-215-7 215-217-8 234-823-3 234-829-6 236-669-2 240-841-2 55


Номер за Регла менто м №1223 /2009 ЄС 1

ідентифікація речовини Українська назва

2

461 462 463

Бромат калію Карбон моноксид Бута-1,3-дієн

464

Ізобутан, якщо він містить ≥ 0,1 % w/w Бутадієну Бутан, якщо він містить ≥ 0,1 % w/w Бутадієну Гази (нафта), C3-4, якщо вони містять > 0,1 % w/w Бутадієну Хвостовий газ (нафта), каталітично розщеплений дистилят каталітично розщеплений нафта ректифікований абсорбер, якщо він містить > 0,1 % w/w Бутадеїну Хвостовий газ (нафта), каталітичний полімін. нафта ректифікований стабілізатор, якщо він містить > 0,1 % w/w Бутадієну Хвостовий газ (нафта), каталітично реформований нафта ректифікований стабілізатор, без сульфідний гідроген, якщо він містить > 0,1 % w/w Бутадеїну Хвостовий газ (нафта), розчин розщепленого дистиляту гідрогенатора, якщо він містить > 0,1 % w/w Бутадеїну Хвостовий газ (нафта), олія газу каталітично розщеплений абсорбер, якщо він містить > 0,1 % w/w Бутадеїн Хвостовий газ (нафта), механізм поновлення газу, якщо він містить > 0,1 % w/w Бутадеїну Хвостовий газ (нафта), механізм поновлення газу

465 466 467

468

469

470

471

472

473

ідентифікація речовини Хімічна назва/INN

CAS номер

ЄС номер

3

4

5

7 7758-01-2 630-08-0 106-99-0

231-829-8 211-128-3 203-450-8

75-28-5

200-857-2

106-97-8

203-448-7

68131-759 68307-982

268-629-5

Tail gas (petroleum), catalytic polymn. naphtha fractionation stabiliser, if it contains > 0,1 % w/w Butadiene

68307-993

269-618-8

Tail gas (petroleum), catalytic reformed naphtha fractionation stabiliser, hydrogen sulfide-free, if it contains > 0,1 % w/w Butadiene

68308-009

269-619-3

Tail gas (petroleum), cracked distillate hydrotreater stripper, if it contains > 0,1 % w/w Butadiene Tail gas (petroleum), gas oil catalytic cracking absorber, if it contains > 0,1 % w/w Butadiene

68308-010

269-620-9

68308-032

269-623-5

Tail gas (petroleum), gas recovery plant, if it contains > 0,1 % w/w Butadiene

68308-043

269-624-0

Tail gas (petroleum), gas recovery plant deethaniser, if it

68308-054

269-625-6

Potassium bromate Carbon monoxide Buta-1,3-diene, see also entries 464-611 Isobutane, if it contains ≥ 0,1 % w/w Butadiene Butane, if it contains ≥ 0,1 % w/w Butadiene Gases (petroleum), C3-4, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene Tail gas (petroleum), catalytic cracked distillate and catalytic cracked naphtha fractionation absorber, if it contains > 0,1 % w/w Butadiene

269-617-2

56


Номер за Регла менто м №1223 /2009 ЄС 1

474

475

476

477

478

479

480

481

482

ідентифікація речовини Українська назва

2 деетанайзер, якщо він містить > 0,1 % w/w Бутадеїну Хвостовий газ (нафта), гідродесульфуризований дистилят та гідродесульфуризований нафта ректифікатор, безкіслотний, якщо він містить > 0,1 % w/w Бутадеїну Хвостовий газ (нафта), гідродесульфаризований розчин вакуумного олійного газу, без сульфідний гідроген, якщо він містить > 0,1 % w/w Бутадеїну Хвостовий газ (нафта), ізомеризований розчин нафта ректифікатора, якщо він містить > 0,1 % w/w Бутадеїну Хвостовий газ (нафта), легкий прямий нафта стабілізатор, без сульфідний гідроген, якщо він містить > 0,1 % w/w Бутадеїну Хвостовий газ (нафта), прямий гідросульферизований дистилят, без сульфідний гідроген, якщо він містить > 0,1 % w/w Бутадеїну Хвостовий газ (нафта), пропан-пропілен попередній деетанайзер алкілування, якщо він містить > 0,1 % w/w Бутадеїну Хвостовий газ (нафта), гідродесульфаризована олія вакуумного газу, без сульфідний гідроген, якщо він містить > 0,1 % w/w Бутадеїну Гази (нафта), каталітично розщеплені дистиляті, якщо вони містять > 0,1 % w/w Бутадеїну Алкани, C1-2, якщо вони містять > 0,1 % w/w Бутадеїну

ідентифікація речовини Хімічна назва/INN

CAS номер

ЄС номер

3

4

5

Tail gas (petroleum), hydrodesulfurised distillate and hydrodesulfurised naphtha fractionator, acid-free, if it contains > 0,1 % w/w Butadiene

68308-065

269-626-1

Tail gas (petroleum), hydrodesulfurised vacuum gas oil stripper, hydrogen sulfidefree, if it contains > 0,1 % w/w Butadiene

68308-076

269-627-7

Tail gas (petroleum), isomerised naphtha fractionation stabiliser, if it contains > 0,1 % w/w Butadiene Tail gas (petroleum), light straight-run naphtha stabiliser, hydrogen sulfide-free, if it contains > 0,1 % w/w Butadiene Tail gas (petroleum), straightrun distillate hydrodesulfurised, hydrogen sulfide-free, if it contains > 0,1 % w/w Butadiene

68308-087

269-628-2

68308-098

269-629-8

68308-101

269-630-3

Tail gas (petroleum), propanepropylene alkylation feed prep deethaniser, if it contains > 0,1 % w/w Butadiene

68308-112

269-631-9

Tail gas (petroleum), vacuum gas oil hydrodesulfurised, hydrogen sulfide-free, if it contains > 0,1 % w/w Butadiene

68308-123

269-632-4

Gases (petroleum), catalytic cracked overheads, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene

68409-994

270-071-2

Alkanes, C1-2, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene

68475-570

270-651-5

contains > 0,1 % w/w Butadiene

57


Номер за Регла менто м №1223 /2009 ЄС 1

483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494

495 496

497

498

ідентифікація речовини Українська назва

2 Алкани, C2-3, якщо вони містять > 0,1 % w/w Бутадеїну Алкани, C3-4, якщо вони містять > 0,1 % w/w Бутадеїну Алкани, C4-5, якщо вони містить > 0,1 % w/w Бутадеїну Пальні гази, якщо вони містить > 0,1 % w/w Бутадеїну Пальні гази, сирі олійні дистиляти, якщо вони містять > 0,1 % w/w Бутадеїну Вуглеводні, C3-4, якщо вони містять > 0,1 % w/w Бутадеїну Вуглеводні, C4-5, якщо вони містять > 0,1 % w/w Бутадеїну Вуглеводні, C2-4, C3збагачені, якщо вони містять > 0,1 % w/w Бутадеїну Нафтові гази, зріджені ), якщо вони містять > 0,1 % w/w Бутадеїну Нафтові гази, зріджені, вторинні, якщо вони містять > 0,1 % w/w Бутадеїну Гази (нафта), C3-4, збагачені ізобутаном, якщо вони містять > 0,1 % w/w Бутадеїну Дистиляти (нафта), C3-6, збагачені піпереліном, якщо вони містять > 0,1 % w/w Бутадеїну Гази (нафта), з подачею аміносистеми, якщо вони містять > 0,1 % w/w Бутадеїну Гази (нафта), бензинова частка гідросульферизована, якщо вони містять > 0,1 % w/w Бутадеїну Гази (нафта), бензинова частка перероблена, збагачені воднем, якщо вони містять > 0,1 % w/w Бутадеїну Гази (нафта), компаудірована

ідентифікація речовини Хімічна назва/INN

CAS номер

ЄС номер

3

4

5

Alkanes, C2-3, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene Alkanes, C3-4, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene Alkanes, C4-5, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene Fuel-gases, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene Fuel gases, crude oil distillates, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene Hydrocarbons, C3-4, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene Hydrocarbons, C4-5, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene Hydrocarbons, C2-4, C3-rich, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene Petroleum gases, liquefied, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene Petroleum gases, liquefied, sweetened, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene Gases (petroleum), C3-4, isobutane-rich if they contain > 0,1 % w/w Butadiene Distillates (petroleum), C3-6, piperylene-rich, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene

68475-581 68475-592 68475-605 68476-266 68476-299

270-652-0

68476-404 68476-426 68476-493

270-681-9

68476-857

270-704-2

68476-868

270-705-8

68477-338

270-724-1

68477-350

270-726-2

Gases (petroleum), amine system feed, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene Gases (petroleum), benzene unit hydrodesulfurised off, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene

68477-656

270-746-1

68477-667

270-747-7

Gases (petroleum), benzene unit recycle, hydrogen-rich, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene

68477-678

270-748-2

Gases (petroleum), blend oil,

68477-68-

270-749-8

270-653-6 270-654-1 270-667-2 270-670-9

270-682-4 270-689-2

58


Номер за Регла менто м №1223 /2009 ЄС 1

499

500 501

502

503

504 505

506

507

508

ідентифікація речовини Українська назва

2 нафта, збагачені воднемазотом, якщо вони містять > 0,1 % w/w Бутадеїну Гази (нафта), дистиляти розщепленого бутану, якщо вони містять > 0,1 % w/w Бутадеїну Гази (нафта), C2-3,, якщо вони містять > 0,1 % w/w Бутадеїну Гази (нафта), каталітично розщеплений газ нафтових основ депропанайзера, C4збагачені вільною кислотою, якщо вони містять > 0,1 % w/w Бутадеїну Гази (нафта), каталітично розщеплені основи нафта дебутанайзера, C3-5збагачені, якщо вони містять > 0,1 % w/w Бутадеїну Гази (нафта), каталітично розщеплені дистиляти нафта депропанайзера, C3- збагачені вільною кислотою, якщо вони містять > 0,1 % w/w Бутадеїну Гази (нафта), каталітичний розщеплювач, якщо вони містять > 0,1 % w/w Бутадеїну Гази (нафта), каталітичний розщеплювач, C1-5збагачений, якщо вони містять > 0,1 % w/w Бутадеїну Гази (нафта), каталітичний полімід. Дистилят нафтостабілізатора, C2-4збагачений, якщо вони містять > 0,1 % w/w Бутадеїну Гази (нафта), каталітично перероблені дистиляти нафторозчина, якщо вони містять > 0,1 % w/w Бутадеїну Гази (нафта), каталітичний розчіплювач, C1-4-збагачений, якщо вони містять > 0,1 %

ідентифікація речовини Хімічна назва/INN

CAS номер

ЄС номер

3

4

5

hydrogen-nitrogen-rich, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene

9

Gases (petroleum), butane splitter overheads, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene

68477-690

270-750-3

Gases (petroleum), C2-3, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene Gases (petroleum), catalyticcracked gas oil depropaniser bottoms, C4-rich acid-free, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene

68477-703 68477-714

270-751-9

Gases (petroleum), catalyticcracked naphtha debutaniser bottoms, C3-5-rich, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene

68477-725

270-754-5

Gases (petroleum), catalytic cracked naphtha depropaniser overhead, C3-rich acid-free, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene Gases (petroleum), catalytic cracker, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene Gases (petroleum), catalytic cracker, C1-5-rich, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene

68477-736

270-755-0

68477-747

270-756-6

68477-758

270-757-1

Gases (petroleum), catalytic polymd. naphtha stabiliser overhead, C2-4-rich, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene

68477-769

270-758-7

Gases (petroleum), catalytic reformed naphtha stripper overheads, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene Gases (petroleum), catalytic reformer, C1-4-rich, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene

68477-770

270-759-2

68477-792

270-760-8

270-752-4

59


Номер за Регла менто м №1223 /2009 ЄС 1

509

510

511

512

513 514 515 516

517

518 519

520

ідентифікація речовини Українська назва

2 w/w Бутадеїну Гази (нафта), C6-8 каталітичний зворотній розщеплювач, якщо вони містять > 0,1 % w/w Бутадеїну Гази (нафта), C6-8 каталітичний розщеплював, якщо вони містять > 0,1 % w/w Бутадеїну Гази (нафта), C6-8 каталітичний зворотній розщеплювач, збагачений воднем, якщо вони містять > 0,1 % w/w Бутадеїну Гази (нафта), C3-5 з подачею олефіно-парафінове алкілування, якщо вони містять > 0,1 % w/w Бутадеїну Гази (нафта), C2-зворотній потік, якщо вони містять > 0,1 % w/w Бутадеїну Гази (нафта), C4-збагачений, якщо вони містять > 0,1 % w/w Бутадеїну Гази (нафта), дистиляти деетанайзера, якщо вони містять > 0,1 % w/w Бутадеїну Гази (нафта), високі дистиляти деізобутанайзера, якщо вони містять > 0,1 % w/w Бутадеїну Гази (нафта), сухий депропанайзер, збагачений пропеном, якщо вони містять > 0,1 % w/w Бутадеїну Гази (нафта), дистиляти депропанайзера, якщо вони містять > 0,1 % w/w Бутадеїну Гази (нафта), сухий кислий розчин, концентрована газова частка, якщо вони містять > 0,1 % w/w Бутадеїну Гази (нафта), концентрований

ідентифікація речовини Хімічна назва/INN

CAS номер

ЄС номер

3

4

5

Gases (petroleum), C6-8 catalytic reformer recycle, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene Gases (petroleum), C6-8 catalytic reformer, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene

68477-805

270-761-3

68477-816

270-762-9

Gases (petroleum), C6-8 catalytic reformer recycle, hydrogen-rich, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene

68477-827

270-763-4

Gases (petroleum), C3-5 olefinic-paraffinic alkylation feed, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene Gases (petroleum), C2-return stream, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene Gases (petroleum), C4-rich, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene Gases (petroleum), deethaniser overheads, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene Gases (petroleum), deisobutaniser tower overheads, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene Gases (petroleum), depropaniser dry, propene-rich, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene

68477-838

270-765-5

68477-849

270-766-0

68477-850

270-767-6

68477-861

270-768-1

68477-872

270-769-7

68477-907

270-772-3

Gases (petroleum), depropaniser overheads, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene Gases (petroleum), dry sour, gas-concn. -unit-off, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene

68477-918

270-773-9

68477-929

270-774-4

Gases (petroleum), gas concn.

68477-93-

270-776-5 60


Номер за Регла менто м №1223 /2009 ЄС 1

521

522 523 524 525

526

527 528 529 530

531

ідентифікація речовини Українська назва

2 газовий реабсорбент, якщо вони містять > 0,1 % w/w Бутадеїну Гази (нафта), дистиляти регенерованого газового депропанайзера, якщо вони містять > 0,1 % w/w Бутадеїну Гази (нафта), подача частки Гідратолу, якщо вони містять > 0,1 % w/w Бутадеїну Гази (нафта), абсорбер водню, якщо вони містять > 0,1 % w/w Бутадеїну Гази (нафта), збагачений воднем, якщо вони містять > 0,1 % w/w Бутадеїну Гази (нафта), воднева суміш перероблення нафти, збагачений воднем та, якщо вони містять > 0,1 % w/w Бутадеїну Гази (нафта), ізомерізований нафта-ректифікатор, C4збагачений, без сульфідний водень, якщо вони містять > 0,1 % w/w Бутадеїну Гази (нафта), переробка, збагачений воднем, якщо вони містять > 0,1 % w/w Бутадеїну Гази (нафта), перетворювач, збагачений воднем, якщо вони містять > 0,1 % w/w Бутадеїну Гази (нафта), перероблюючий гідрогенатор, якщо вони містять > 0,1 % w/w Бутадеїну Гази (нафта), перероблюючий гідрогенатор, збагачений воднем та метаном , якщо вони містять > 0,1 % w/w Бутадеїну Гази (нафта), перероблюючий гідрогенатор, збагачений воднем, якщо вони містять > 0,1 % w/w Бутадеїну

ідентифікація речовини Хімічна назва/INN

CAS номер

ЄС номер

3

4

5

reabsorber distn., if they contain > 0,1 % w/w Butadiene

0

Gases (petroleum), gas recovery plant depropaniser overheads, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene Gases (petroleum), Girbatol unit feed, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene Gases (petroleum), hydrogen absorber off, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene Gases (petroleum), hydrogenrich, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene Gases (petroleum), hydrotreater blend oil recycle, hydrogennitrogen-rich, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene

68477-941

270-777-0

68477-952

270-778-6

68477-963

270-779-1

68477-974

270-780-7

68477-985

270-781-2

Gases (petroleum), isomerised naphtha fractionator, C4-rich, hydrogen sulfide-free, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene

68477-996

270-782-8

Gases (petroleum), recycle, hydrogen-rich, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene Gases (petroleum), reformer make-up, hydrogen-rich, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene Gases (petroleum), reforming hydrotreater, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene Gases (petroleum), reforming hydrotreater, hydrogen-methanerich, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene

68478-002

270-783-3

68478-013

270-784-9

68478-024

270-785-4

68478-035

270-787-5

Gases (petroleum), reforming 68478-04hydrotreater make-up, hydrogen- 6 rich, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene

270-788-0

61


Номер за Регла менто м №1223 /2009 ЄС 1

532 533

534

535

536

537

538

539

540

ідентифікація речовини Українська назва

2 Гази (нафта), термальнорозщеплений, якщо вони містять > 0,1 % w/w Бутадеїну Хвостовий газ (нафта), каталітично розщеплена очищена нафта та термальнорозщеплений вакуумний залишок ректифікації дефлегматора, якщо він містить > 0,1 % w/w Бутадеїну Хвостовий газ (нафта), каталітично розщеплений нафта-стабілізуючий абсорбент, якщо він містить > 0,1 % w/w Бутадеїну Хвостовий газ (нафта), каталітичний розщеплювач, каталітичний перетворювач та гідродесульфаризований поєднаний ректифікатор, якщо він містить > 0,1 % w/w Бутадеїну Хвостовий газ (нафта), каталітичний розщеплювач ректифікованого абсорбенту, якщо він містить > 0,1 % w/w Бутадеїну Хвостовий газ (нафта), каталітично змінений стабілізатор нафтаректифікатору, якщо він містить > 0,1 % w/w Бутадеїну Хвостовий газ (нафта), каталітично змінений нафтасепаратор, якщо він містить > 0,1 % w/w Бутадеїну Хвостовий газ (нафта), каталітично змінений нафтастабілізатор, якщо він містить > 0,1 % w/w Бутадеїну Хвостовий газ (нафта), розщеплений дистилят сепаратора-гідрогенератора,

ідентифікація речовини Хімічна назва/INN

CAS номер

ЄС номер

3

4

5

Gases (petroleum), thermal cracking distn., if they contain > 0,1 % w/w Butadiene Tail gas (petroleum), catalytic cracked clarified oil and thermal cracked vacuum residue fractionation reflux drum, if it contains > 0,1 % w/w Butadiene

68478-057

270-789-6

68478-217

270-802-5

Tail gas (petroleum), catalytic cracked naphtha stabilisation absorber, if it contains > 0,1 % w/w Butadiene

68478-228

270-803-0

Tail gas (petroleum), catalytic cracker, catalytic reformer and hydrodesulfurised combined fractionater, if it contains > 0,1 % w/w Butadiene

68478-240

270-804-6

Tail gas (petroleum), catalytic cracker refractionation absorber, if it contains > 0,1 % w/w Butadiene

68478-251

270-805-1

Tail gas (petroleum), catalytic reformed naphtha fractionation stabiliser, if it contains > 0,1 % w/w Butadiene

68478-262

270-806-7

Tail gas (petroleum), catalytic reformed naphtha separator, if it contains > 0,1 % w/w Butadiene

68478-273

270-807-2

Tail gas (petroleum), catalytic reformed naphtha stabiliser, if it contains > 0,1 % w/w Butadiene

68478-284

270-808-8

Tail gas (petroleum), cracked distillate hydrotreater separator, if it contains > 0,1 % w/w

68478-295

270-809-3

62


Номер за Регла менто м №1223 /2009 ЄС 1

541

542

543

544

545 546

547

548

549

550

ідентифікація речовини Українська назва

2 якщо він містить > 0,1 % w/w Бутадеїну Хвостовий газ (нафта), гідросульфуризований прямий нафта-сепаратор, якщо він містить > 0,1 % w/w Бутадеїну Хвостовий газ (нафта), насичений газ змішаного потоку, C4-збагачений, якщо він містить > 0,1 % w/w Бутадеїну Хвостовий газ (нафта), насичений регенерований газ C1-2-збагачений (Cas № 68478-33-1), якщо він містить > 0,1 % w/w Бутадеїну Хвостовий газ (нафта), термальний розщеплювач вакуумних залишків, якщо він містить > 0,1 % w/w Бутадеїну Вуглеводні, C3-4-збагачені, дистилят нафти, якщо вони містять > 0,1 % w/w Бутадеїну Гази (нафта), каталітичний перетворювач прямих дистилятів нафтастабілізатора, якщо вони містять > 0,1 % w/w Бутадеїну Гази (нафта), повний прямий нафта-дегексанайзер, якщо вони містять > 0,1 % w/w Бутадеїну Гази (нафта), гідророзщеплюючий депропанайзер, насичений вуглеводнем, якщо вони містять > 0,1 % w/w Бутадеїну Гази (нафта), легкий прямий нафта-стабілізатор, якщо вони містять > 0,1 % w/w Бутадеїну 5Гази (нафта), перетворюючий викид під високим тиском, якщо вони

ідентифікація речовини Хімічна назва/INN

CAS номер

ЄС номер

3

4

5

Tail gas (petroleum), hydrodesulfurised straight-run naphtha separator, if it contains > 0,1 % w/w Butadiene Tail gas (petroleum), saturate gas plant mixed stream, C4-rich, if it contains > 0,1 % w/w Butadiene

68478-308

270-810-9

68478-320

270-813-5

Tail gas (petroleum), saturate gas recovery plant, C1-2-rich, if it contains > 0,1 % w/w Butadiene

68478-331

270-814-0

Tail gas (petroleum), vacuum residues thermal cracker, if it contains > 0,1 % w/w Butadiene

68478-342

270-815-6

Hydrocarbons, C3-4-rich, petroleum distillate, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene Gases (petroleum), catalytic reformed straight-run naphtha stabiliser overheads, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene

68512-914

270-990-9

68513-144

270-999-8

Gases (petroleum), full-range straight-run naphtha dehexaniser off, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene Gases (petroleum), hydrocracking depropaniser off, hydrocarbon-rich, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene

68513-155

271-000-8

68513-166

271-001-3

Gases (petroleum), light straight-run naphtha stabiliser off, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene Gases (petroleum), reformer effluent high-pressure flash drum off, if they contain > 0,1 %

68513-177

271-002-9

68513-188

271-003-4

Butadiene

63


Номер за Регла менто м №1223 /2009 ЄС 1

551

552

553 554 555 556 557 558

559 560

561 562 563

ідентифікація речовини Українська назва

2 містять > 0,1 % w/w Бутадеїну Гази (нафта), перетворюючий викид під низьким тиском, якщо вони містять > 0,1 % w/w Бутадеїну Залишки (нафта), алкілуючий розщеплювач, C4-збагачений (Cas № 68513-66-6), якщо вони містять > 0,1 % w/w Бутадеїну Вуглеводні, C1-4, якщо вони містять > 0,1 % w/w Бутадеїну Вуглеводні, C1-4, вторинні, якщо вони містять > 0,1 % w/w Бутадеїну Гази (нафта), перероблений нафтовий газ, якщо вони містять > 0,1 % w/w Бутадеїну Вуглеводні, C1-3, якщо вони містять > 0,1 % w/w Бутадеїну Вуглеводні, C1-4, вміст, якщо вони містять > 0,1 % w/w Бутадеїну Гази (нафта), частка бензолу дистилятів гідро перетворювача депентанайзера, якщо вони містять > 0,1 % w/w Бутадеїну Гази (нафта), C1-5, вологі, якщо вони містять > 0,1 % w/w Бутадеїну Гази (нафта), вторинно абсорбовані, гідро очищені каталітичні дистиляти розщеплювала ректифікатора, якщо вони містять > 0,1 % w/w Бутадеїну Вуглеводні, C2-4, якщо вони містять > 0,1 % w/w Бутадеїну Вуглеводні, C3, якщо вони містять > 0,1 % w/w Бутадеїну Гази (нафта), подача алкілування, якщо вони

ідентифікація речовини Хімічна назва/INN

CAS номер

ЄС номер

3

4

5

68513-199

271-005-5

68513-666

271-010-2

Hydrocarbons, C1-4, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene Hydrocarbons, C1-4, sweetened, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene Gases (petroleum), oil refinery gas distn. off, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene Hydrocarbons, C1-3, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene Hydrocarbons, C1-4, debutaniser fraction, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene Gases (petroleum), benzene unit hydrotreater depentaniser overheads, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene

68514-318 68514-363

271-032-2

68527-151

271-258-1

68527-162 68527-195

271-259-7

68602-824

271-623-5

Gases (petroleum), C1-5, wet, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene Gases (petroleum), secondary absorber off, fluidised catalytic cracker overheads fractionator, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene

68602-835

271-624-0

68602-846

271-625-6

Hydrocarbons, C2-4, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene Hydrocarbons, C3, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene Gases (petroleum), alkylation feed, if they contain > 0,1 %

68606-257 68606-268 68606-279

271-734-9

w/w Butadiene Gases (petroleum), reformer effluent low-pressure flash drum off, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene Residues (petroleum), alkylation splitter, C4-rich, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene

271-038-5

271-261-8

271-735-4 271-737-5 64


Номер за Регла менто м №1223 /2009 ЄС 1

564

565 566

567 568 569 570 571

572

573

574 575

ідентифікація речовини Українська назва

2 містять > 0,1 % w/w Бутадеїну Гази (нафта), ректифіковані основи депропанайзера якщо вони містять > 0,1 % w/w Бутадеїну Нафтові продукти, очищені гази, якщо вони містять > 0,1 % w/w Бутадеїну Гази (нафта), гідророзщеплюючий під низьким тиском сепаратор, якщо вони містять > 0,1 % w/w Бутадеїну Гази (нафта), очищена суміш, якщо вони містять > 0,1 % w/w Бутадеїну Гази (нафта), каталітичне, якщо вони містять > 0,1 % w/w Бутадеїну Гази (нафта), C2-4, вторинної перегонки кщо вони містять > 0,1 % w/w Бутадеїну Гази (нафта), якщо вони містять > 0,1 % w/w Бутадеїну Гази (нафта), платформінговий продукт сепарації, якщо вони містять > 0,1 % w/w Бутадеїну Гази (нафта), гідратована кислота гасового стабілізованого депентанайзера, якщо вони містять > 0,1 % w/w Бутадеїну Гази (нафта), гідратована кислота гасового викиду, якщо вони містять > 0,1 % w/w Бутадеїну Гази (нафта), фракціонована сира нафта, якщо вони містять > 0,1 % w/w Бутадеїну Гази (нафта), дегексанізований, якщо вони

ідентифікація речовини Хімічна назва/INN

CAS номер

ЄС номер

3

4

5

w/w Butadiene Gases (petroleum), depropaniser bottoms fractionation off, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene

68606-348

271-742-2

Petroleum products, refinery gases, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene Gases (petroleum), hydrocracking low-pressure separator, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene

68607-114

271-750-6

68783-062

272-182-1

Gases (petroleum), refinery blend, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene Gases (petroleum), catalytic cracking, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene Gases (petroleum), C2-4, sweetened, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene Gases (petroleum), refinery, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene Gases (petroleum), platformer products separator off, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene

68783-073

272-183-7

68783-642

272-203-4

68783-653

272-205-5

68814-675

272-338-9

68814-904

272-343-6

Gases (petroleum), hydrotreated sour kerosine depentaniser stabiliser off, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene

68911-580

272-775-5

Gases (petroleum), hydrotreated sour kerosine flash drum, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene

68911-591

272-776-0

Gases (petroleum), crude oil fractionation off, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene Gases (petroleum), dehexaniser off, if they contain > 0,1 % w/w

68918-990

272-871-7

68919-006

272-872-2 65


Номер за Регла менто м №1223 /2009 ЄС 1

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

ідентифікація речовини Українська назва

2 містять > 0,1 % w/w Бутадеїну Гази (нафта), дистилят уніфікуючого розподілювача десульфуризації, якщо вони містять > 0,1 % w/w Бутадеїну Гази (нафта), зріджений каталітичний ректифікований розщеплював, якщо вони містять > 0,1 % w/w Бутадеїну Гази (нафта), зріджений каталітичний подрібнюваний абсорбований розщеплювач, якщо вони містять > 0,1 % w/w Бутадеїну Гази (нафта), важкий дистилят гідрогенератор десульфуризованого розчину, якщо вони містять > 0,1 % w/w Бутадеїну Гази (нафта), легкий прямий бензиновий стабілізований ректифікатор, якщо вони містять > 0,1 % w/w Бутадеїну Гази (нафта), нафтапоєднуючий десульфуризованоий розчин, якщо вони містять > 0,1 % w/w Бутадеїну Гази (нафта), платформінговий стабілізатор, ректифікатор легких залишків, якщо вони містять > 0,1 % w/w Бутадеїну Гази (нафта), передвипаруваний, сирий (Cas № 68919-08-4), якщо вони містять > 0,1 % w/w Бутадеїну Гази (нафта), прямий нафтакаталізований перетворювач, якщо вони містять > 0,1 % w/w Бутадеїну Гази (нафта), прямий стабілізатор, якщо вони

ідентифікація речовини Хімічна назва/INN

CAS номер

ЄС номер

3

4

5

68919-017

272-873-8

68919-028

272-874-3

68919-039

272-875-9

Gases (petroleum), heavy distillate hydrotreater desulfurisation stripper off, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene Gases (petroleum), light straight run gasoline fractionation stabiliser off, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene Gases (petroleum), naphtha unifiner desulfurisation stripper off, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene

68919-040

272-876-4

68919-051

272-878-5

68919-062

272-879-0

Gases (petroleum), platformer stabiliser off, light ends fractionation, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene

68919-073

272-880-6

Gases (petroleum), preflash tower off, crude distn., if they contain > 0,1 % w/w Butadiene

68919-084

272-881-1

Gases (petroleum), straight-run naphtha catalytic reforming off, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene Gases (petroleum), straight-run stabiliser off, if they contain >

68919-095

272-882-7

68919-108

272-883-2

Butadiene Gases (petroleum), distillate unifiner desulfurisation stripper off, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene Gases (petroleum), fluidised catalytic cracker fractionation off if they contain > 0,1 % w/w Butadiene Gases (petroleum), fluidised catalytic cracker scrubbing secondary absorber off, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene

66


Номер за Регла менто м №1223 /2009 ЄС 1

586 587 588

589

590

591

592

593

594

595

ідентифікація речовини Українська назва

2 містять > 0,1 % w/w Бутадеїну Гази (нафта), розчин дьогтю, якщо вони містять > 0,1 % w/w Бутадеїну Гази (нафта), уніфікований розчин, якщо вони містять > 0,1 % w/w Бутадеїну Гази (нафта), випаруваний каталітичний дистилят розщеплювача, якщо вони містять > 0,1 % w/w Бутадеїну Гази (нафта), каталітично розщеплений нафтадебутанайзер, якщо вони містять > 0,1 % w/w Бутадеїну Хвостовий газ (нафта), каталітично-розщеплений дистилят та нафтастабілізатор, якщо він містить > 0,1 % w/w Бутадеїну Хвостовий газ (нафта), каталітичний гідродесульфуризований нафта-роз’єднувач, якщо він містить > 0,1 % w/w Бутадеїну Хвостовий газ (нафта), прямий нафтагідродесульфуризований, якщо він містить > 0,1 % w/w Бутадеїну Хвостовий газ (нафта), термально-розщеплений дистилят, нафтовий газ та нафта-абсорбер, якщо він містить > 0,1 % w/w Бутадеїну Хвостовий газ (нафта), термально розщеплений стабілізатор вуглеводневої ректифікації, нафтове коксування, якщо він містить > 0,1 % w/w Бутадеїну Гази (нафта), легкорозщеплений, концентрований бутадеїн, якщо вони містять >

ідентифікація речовини Хімічна назва/INN

CAS номер

ЄС номер

3

4

5

68919-119

272-884-8

68919-120

272-885-3

68919-200

272-893-7

68952-761

273-169-3

68952-772

273-170-9

Tail gas (petroleum), catalytic hydrodesulfurised naphtha separator, if it contains > 0,1 % w/w Butadiene

68952-794

273-173-5

Tail gas (petroleum), straightrun naphtha hydrodesulfurised, if it contains > 0,1 % w/w Butadiene

68952-807

273-174-0

Tail gas (petroleum), thermal68952-81cracked distillate, gas oil and 8 naphtha absorber, if it contains > 0,1 % w/w Butadiene

273-175-6

Tail gas (petroleum), thermal cracked hydrocarbon fractionation stabiliser, petroleum coking, if it contains > 0,1 % w/w Butadiene

68952-829

273-176-1

Gases (petroleum), light steamcracked, butadiene conc., if they contain > 0,1 % w/w Butadiene

68955-282

273-265-5

0,1 % w/w Butadiene Gases (petroleum), tar stripper off, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene Gases (petroleum), unifiner stripper off, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene Gases (petroleum), fluidised catalytic cracker splitter overheads, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene Gases (petroleum), catalytic cracked naphtha debutaniser, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene Tail gas (petroleum), catalytic cracked distillate and naphtha stabiliser, if it contains > 0,1 % w/w Butadiene

67


Номер за Регла менто м №1223 /2009 ЄС 1

596

597

598

599 600 601

602

603

604 605

606

ідентифікація речовини Українська назва

2 0,1 % w/w Бутадеїну 596. Гази (нафта), абсорбований губкою, розріджений каталітичний розщеплювач та дистилят десульфуризатора нафтового газу, якщо вони містять > 0,1 % w/w Бутадеїну 597. Гази (нафта), прямий каталітичний нафта перетворювач дистилятів стабілізатора, якщо вони містять > 0,1 % w/w Бутадеїну Гази (нафта), сирий та каталітичний розщеплювач, якщо вони містять > 0,1 % w/w Бутадеїну Вуглеводні, C4, якщо вони містять > 0,1 % w/w Бутадеїну Алкани, C1-4, C3-збагачені, якщо вони містять > 0,1 % w/w Бутадеїну Гази (нафта), нафтовий газ газо промитого диетаноламіна, якщо вони містять > 0,1 % w/w Бутадеїну Гази (нафта), нафтовий газ гідродесульфуризованого викиду, якщо вони містять > 0,1 % w/w Бутадеїну Гази (нафта), нафтовий газ гідродесульфуризованого продуву, якщо вони містять > 0,1 % w/w Бутадеїну Гази (нафта), викид гідрогенератора, якщо вони містять > 0,1 % w/w Бутадеїну Гази (нафта), нафтарозщеплюючий залишок під високим тиском, якщо вони містять > 0,1 % w/w Бутадеїну Гази (нафта), розщеплюючий залишок, якщо вони містять >

ідентифікація речовини Хімічна назва/INN

CAS номер

ЄС номер

3

4

5

Gases (petroleum), sponge absorber off, fluidised catalytic cracker and gas oil desulfuriser overhead fractionation, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene

68955-339

273-269-7

Gases (petroleum), straight-run naphtha catalytic reformer stabiliser overhead, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene

68955-340

273-270-2

Gases (petroleum), crude distn. and catalytic cracking, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene

68989-888

273-563-5

Hydrocarbons, C4, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene Alkanes, C1-4, C3-rich, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene

87741-013 90622-552

289-339-5

Gases (petroleum), gas oil diethanolamine scrubber off, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene Gases (petroleum), gas oil hydrodesulfurisation effluent, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene Gases (petroleum), gas oil hydrodesulfurisation purge, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene Gases (petroleum), hydrogenator effluent flash drum off, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene Gases (petroleum), naphtha steam cracking high-pressure residual, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene Gases (petroleum), residue visbreaking off, if they contain >

92045-153

295-397-2

92045-164

295-398-8

92045-175

295-399-3

92045-186

295-400-7

92045-197

295-401-2

92045-200

295-402-8

292-456-4

68


Номер за Регла менто м №1223 /2009 ЄС 1

607

608

609

610

611

612 613 614

615 616 617

618

ідентифікація речовини Українська назва

2 0,1 % w/w Бутадеїну Гази (нафта), паророзщеплювач C3-збагачений, якщо вони містять > 0,1 % w/w Бутадеїну Вуглеводні, C4, паророзщеплюючий дистилят, якщо вони містять > 0,1 % w/w Бутадеїну Нафтові гази, розріджені, вторинні, C4 частка, якщо вони містять > 0,1 % w/w Бутадеїну Вуглеводні, C4, 1,3-бутадієнта ізобутан-вільні, якщо вони містять > 0,1 % w/w Бутадеїну Рафінади (нафта), паророзщеплений C4 частка витяжка купоросного ацетату амонію, C3-5 та C3-5 ненасичені, бутадеїн-вільні, якщо вони містять > 0,1 % w/w Бутадеїну Бензо[деф]хризен (=бензо[a]пірен)) Вар, вугілля дьоготь-нафта, якщо вони містять > 0,005 % w/w бензo[a]пірену Дистиляти (вугілля-нафта), коло конденсовані аром., якщо вони містять > 0,005 % w/w бензo[a]пірену Вилучено або переміщено Вилучено або переміщено Креозотова олія, частка аценафтену, аценафтен-вільна, якщо вони містять > 0,005 % w/w бензo[a]пірену Вар, вугільний дьоготь, низькотемпературний, якщо вони містять > 0,005 % w/w бензo[a]пірену

ідентифікація речовини Хімічна назва/INN

CAS номер

ЄС номер

3

4

5

92045-222

295-404-9

Hydrocarbons, C4, steamcracker distillate, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene

92045-233

295-405-4

Petroleum gases, liquefied, sweetened, C4 fraction, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene

92045-802

295-463-0

Hydrocarbons, C4, 1,3butadiene- and isobutene-free, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene Raffinates (petroleum), steamcracked C4 fraction cuprous ammonium acetate extn., C3-5 and C3-5 unsatd., butadienefree, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene

95465-897

306-004-1

97722-195

307-769-4

Benzo[def]chrysene (benzo[a]pyrene) Pitch, coal tar-petroleum, if it contains > 0,005 % w/w benzo[a]pyrene Distillates (coal-petroleum), condensed-ring arom., if they contain > 0,005 % w/w benzo[a]pyrene Moved or deleted Moved or deleted Creosote oil, acenaphthene fraction, acenaphthene-free, if it contains > 0,005 % w/w benzo[a]pyrene Pitch, coal tar, low-temp., if it contains > 0,005 % w/w benzo[a]pyrene

50-32-8

200-028-5

68187-575

269-109-0

68188-487

269-159-3

90640-850

292-606-9

90669-571

292-651-4

0,1 % w/w Butadiene Gases (petroleum), steamcracker C3-rich, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene

69


Номер за Регла менто м №1223 /2009 ЄС 1

619

620

621 622

623

624

625

626

627

628

629

ідентифікація речовини Українська назва

2 Вар, вугільний дьоготь, низькотемпературний, термооброблений, якщо вони містять > 0,005 % w/w бензo[a]пірену Вар, вугільний дьоготь, низькотемпературний, окислений, якщо вони містять > 0,005 % w/w бензo[a]пірену Витяжка залишків (вугілля), коричнева, якщо вони містять > 0,005 % w/w бензo[a]пірену Парафінові воски (вугілля), коричневе вугілля низькотемпературний дьоготь, якщо вони містять > 0,005 % w/w бензo[a]пірену Парафінові воски (вугілля), коричневе вугілля високотемпературний дьоготь, гідратовані, якщо вони містять > 0,005 % w/w бензo[a]пірену Тверді залишки, коксування вару вугільного дьогтю, якщо вони містять > 0,005 % w/w бензo[a]пірену Вар, вугільний дьоготь, високотемпературний, вторинний, якщо вони містять > 0,005 % w/w бензo[a]пірену Залишки (вугілля), витяжка рідкого сольвенту, якщо вони містять > 0,005 % w/w бензo[a]пірену Вугільна рідина, витяжка рідкого сольвенту, якщо вони містять > 0,005 % w/w бензo[a]пірену Вугільна рідина, витяжка рідкого сольвенту, якщо вони містять > 0,005 % w/w бензo[a]пірену Парафінові воски (вугілля),

ідентифікація речовини Хімічна назва/INN

CAS номер

ЄС номер

3

4

5

Pitch, coal tar, low-temp., heattreated, if it contains > 0,005 % w/w benzo[a]pyrene

90669-582

292-653-5

Pitch, coal tar, low-temp., oxidised, if it contains > 0,005 % w/w benzo[a]pyrene

90669-593

292-654-0

Extract residues (coal), brown, if they contain > 0,005 % w/w benzo[a]pyrene Paraffin waxes (coal), browncoal high-temp. tar, if they contain > 0,005 % w/w benzo[a]pyrene

91697-233

294-285-0

92045-711

295-454-1

Paraffin waxes (coal), browncoal high-temp. tar, hydrotreated, if they contain > 0,005 % w/w benzo[a]pyrene

92045-722

295-455-7

Waste solids, coal-tar pitch coking, if they contain > 0,005 % w/w benzo[a]pyrene

92062-345

295-549-8

Pitch, coal tar, high-temp., secondary, if it contains > 0,005 % w/w benzo[a]pyrene

94114-133

302-650-3

Residues (coal), liq. solvent extn., if they contain > 0,005 % w/w benzo[a]pyrene

94114-462

302-681-2

Coal liquids, liq. solvent extn. soln., if they contain > 0,005 % w/w benzo[a]pyrene

94114-473

302-682-8

Coal liquids, liq. solvent extn., if they contain > 0,005 % w/w benzo[a]pyrene

94114-484

302-683-3

Paraffin waxes (coal), brown-

97926-76-

308-296-6 70


Номер за Регла менто м №1223 /2009 ЄС 1

630

631

632

633

634

635

636

637

ідентифікація речовини Українська назва

2 коричневе вугілля високотемпературний дьоготь, газовані, якщо вони містять > 0,005 % w/w бензo[a]пірену Парафінові воски (вугілля), коричневе вугілля високотемпературний дьоготь, глиновані, якщо вони містять > 0,005 % w/w бензo[a]пірену Парафінові воски (вугілля), коричневе вугілля високотемпературний дьоготь, кислотооброблений кремній, якщо вони містять > 0,005 % w/w бензo[a]пірену Абсорбуючі олії, би циклічний аром. та гетероциклічна частка, якщо вони містять > 0,005 % w/w бензo[a]пірену Ароматичні вуглеводні, C2028, полі циклічний, змішаний вугільний дьоготь варполіетелен поліпропілен похідні піролізу, якщо вони містять > 0,005 % w/w бензo[a]пірену Ароматичні гідрокарбонати, C20-28, полі циклічний, змішаний вугільний дьоготь вар-поліетелен похідні піролізу, якщо вони містять > 0,005 % w/w бензo[a]пірену Ароматичні гідрокарбонати, C20-28, полі циклічний, змішаний вугільний дьоготь вар-поліетелен похідні піролізу, якщо вони містять > 0,005 % w/w бензo[a]пірену Вар, вугільний дьоготь, високотемпературний, термооброблений, якщо вони містять > 0,005 % w/w бензo[a]пірену Дибенз[a,h]антрацен

ідентифікація речовини Хімічна назва/INN

CAS номер

ЄС номер

3

4

5

coal high-temp. tar, carbontreated, if they contain > 0,005 % w/w benzo[a]pyrene

6

Paraffin waxes (coal), browncoal high-temp tar, clay-treated, if they contain > 0,005 % w/w benzo[a]pyrene

97926-777

308-297-1

Paraffin waxes (coal), browncoal high-temp tar, silicic acidtreated, if they contain > 0,005 % w/w benzo[a]pyrene

97926-788

308-298-7

Absorption oils, bicyclo arom. and heterocylic hydrocarbon fraction, if they contain > 0,005 % w/w benzo[a]pyrene Aromatic hydrocarbons, C20-28, polycyclic, mixed coal-tar pitchpolyethylene polypropylene pyrolysis-derived, if they contain > 0,005 % w/w benzo[a]pyrene

10131645-4

309-851-5

10179474-5

309-956-6

Aromatic hydrocarbons, C20-28, 101794polycyclic, mixed coal-tar pitch- 75-6 polyethylene pyrolysis-derived, if they contain > 0,005 % w/w benzo[a]pyrene

309-957-1

Aromatic hydrocarbons, C20-28, 101794polycyclic, mixed coal-tar pitch- 76-7 polystyrene pyrolysis-derived, if they contain > 0,005 % w/w benzo[a]pyrene

309-958-7

Pitch, coal tar, high-temp., heattreated, if it contains > 0,005 % w/w benzo[a]pyrene

12157560-8

310-162-7

Dibenz[a,h]anthracene

53-70-3

200-181-8 71


Номер за Регла менто м №1223 /2009 ЄС 1

ідентифікація речовини Українська назва

638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650

2 Бенз[a]антрацен Бензо[e]пірен Бензо[j]флюорантен Бенз(e)ацефенантрилен Бензо(k)флюорантен Хризен 2-Бромопропан Трихлоретилен 1,2-Дібромо-3-хлоропропан 2,3-Дібромопропан-1-ол 1,3-Діхлорпропан-2-ол α,α,α-Трихлортолуен α-Хлортолуен

651 652 653 654 655

1,2-Диброметан Гексахлорбензол Брометилен 1,4-Дихлорбут-2-ен Метилоксиран

656

(Епоксиетил) бензен

657

1-Хлор-2,3-епоксипропан

658

R-1-Хлор-2,3-епоксипропан

659

1,2-Епокси-3-феноксипропан

660

2,3-Епоксипропан-1-oл

661

R-2,3-Епокси-1-пропанол

662

2,2′-Біоксиран

663

664 665

(2RS,3RS)-3-(2-Хлорофеніл)-2(4-флюорфеніл)-[1H-1,2,4тріазол- 1-іл)метил]оксиран; епоксиконазол Хлорметил метил ефір 2-Метоксиетанол

666

2-Етоксиетанол

ідентифікація речовини Хімічна назва/INN

CAS номер

ЄС номер

3

4

5

Benz[a]anthracene Benzo[e]pyrene Benzo[j]fluoranthene Benz(e)acephenanthrylene Benzo(k)fluoranthene Chrysene 2-Bromopropane Trichloroethylene 1,2-Dibromo-3-chloropropane 2,3-Dibromopropan-1-ol 1,3-Dichloropropan-2-ol α,α,α-Trichlorotoluene α-Chlorotoluene (Benzyl chloride) 1,2-Dibromoethane Hexachlorobenzene Bromoethylene (Vinyl bromide) 1,4-Dichlorobut-2-ene Methyloxirane (Propylene oxide) (Epoxyethyl)benzene (Styrene oxide) 1-Chloro-2,3-epoxypropane (Epichlorohydrin) R-1-Chloro-2,3-epoxypropane 1,2-Epoxy-3-phenoxypropane (Phenylglycidyl ether) 2,3-Epoxypropan-1-ol (Glycidol) R-2,3-Epoxy-1-propanol 2,2′-Bioxirane (1,2:3,4Diepoxybutane) (2RS,3RS)-3-(2-Chlorophenyl)2-(4-fluorophenyl)-[1H-1,2,4triazol-1-yl) methyl]oxirane; Epoxiconazole Chloromethyl methyl ether 2-Methoxyethanol and its acetate (2-Methoxyethyl acetate) 2-Ethoxyethanol and its acetate

56-55-3 192-97-2 205-82-3 205-99-2 207-08-9 218-01-9 75-26-3 79-01-6 96-12-8 96-13-9 96-23-1 98-07-7 100-44-7

200-280-6 205-892-7 205-910-3 205-911-9 205-916-6 205-923-4 200-855-1 201-167-4 202-479-3 202-480-9 202-491-9 202-634-5 202-853-6

106-93-4 118-74-1 593-60-2 764-41-0 75-56-9

203-444-5 204-273-9 209-800-6 212-121-8 200-879-2

96-09-3

202-476-7

106-89-8

203-439-8

51594-559 122-60-1

424-280-2

556-52-5

209-128-3

57044-254 1464-53-5

404-660-4

13385598-8

406-850-2

107-30-2 109-86-4/ 110-49-6

203-480-1 203-7137/ 203772-9 203-80472

110-80-5/

204-557-2

215-979-1


Номер за Регла менто м №1223 /2009 ЄС 1

667

ідентифікація речовини Українська назва

2

ідентифікація речовини Хімічна назва/INN

CAS номер

ЄС номер

3

4

5

(2-Ethoxyethyl acetate)

111-15-9 542-88-1

1/ 203839-2 208-832-8

1589-47-5 57-57-8 79-44-7 51-79-6

216-455-5 200-340-1 201-208-6 200-123-1

625-45-6 84-74-2 111-96-6

210-894-6 201-557-4 203-924-4

117-81-7

204-211-0

117-82-8 70657-704 80387-979

204-212-6 274-724-2

79-06-1

201-173-7

107-13-1 79-46-9 88-85-7

203-466-5 201-209-1 201-861-7

91-23-6 92-93-3 121-14-2/ 25321-146 485-31-4 581-89-5 602-01-7 602-87-9 606-20-2 610-39-9 618-85-9 619-15-8

202-052-1 202-204-7 204-4500/ 246836-1 207-612-9 209-474-5 210-013-5 210-025-0 210-106-0 210-222-1 210-566-2 210-581-4

668 669 670 671 672 673 674 675 676

. Оксибі[хлорметан], бі (Хлорметил) ефір 2-Метоксипропанол Пропіолактон Диметилкарбамоїл хлорид Уретан 2-Метоксиетил ацетат 2-Етоксиетил ацетат Метоксиацетилова кислота Дибу тил фталат бі(2-Метиоксиетил) ефір

677

бі(2-Етилгексилl) фталат

678 679

бі(2-Метоксиетил) фталат 2-Метоксипропіл ацетат

Oxybis[chloromethane], bis (Chloromethyl) ether 2-Methoxypropanol Propiolactone Dimethylcarbamoyl chloride Urethane (Ethyl carbamate) Moved or deleted Moved or deleted Methoxyacetic acid Dibutyl phthalate bis(2-Methoxyethyl) ether (Dimethoxydiglycol) bis(2-Ethylhexyl) phthalate (Diethylhexyl phthalate) bis(2-Methoxyethyl) phthalate 2-Methoxypropyl acetate

680

2-Етилгексил[[[3,5-бі(1,1диметилетил)-4гідроксифеніл]-метил]тіо] ацетат Акриламід, якщо не регулюється цією Директивою Акрилонітрил 2-Нітропропан Діносеб, його солі та естери за виключенням тих, що зазначаються у цьому переліку 2-Нітроанізол 4-Нітробіфеніл 2,4-динітротолуол, технічна градація

2-Ethylhexyl[[[3,5-bis(1,1dimethylethyl)-4hydroxyphenyl]methyl]thio]acetate Acrylamide, unless regulated elsewhere in this Regulation Acrylonitrile 2-Nitropropane Dinoseb, its salts and esters with the exception of those specified elsewhere in this list 2-Nitroanisole 4-Nitrobiphenyl 2,4-Dinitrotoluene; Dinitrotoluene, technical grade

Бінапакрил 2-Нітронафталін 2,3-Дінитротолуол 5-Нітроаценафталін 2,6- Динітротолуол 3,4- Динітротолуол 3,5- Динітротолуол 2,5- Динітротолуол

Binapacryl 2-Nitronaphthalene 2,3-Dinitrotoluene 5-Nitroacenaphthene 2,6-Dinitrotoluene 3,4-Dinitrotoluene 3,5-Dinitrotoluene 2,5-Dinitrotoluene

681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695

279-452-8

73


Номер за Регла менто м №1223 /2009 ЄС 1

696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711

ідентифікація речовини Українська назва

2 Дінотерб, його солі та естери Нітрофен Динітротолуол Діазометан 1,4,5,8-Тетрааміноантрахінон (Дісперсований блакитний 1) Moved or deleted 1-Метил-3-нітро-1нітросогуанідин Нітросодіпропіламін 2,2′-(Нітросоіміно)біетанол 4,4′-Метиленедіанілін 4,4′-(4-Іміноциклогекса-2,5діенилiденеметилeн) діанілін гідро хлорид 4,4′-Метилeнeді-o-толуідин o-Анізидин 3,3′-Диметилоксибензидин

ідентифікація речовини Хімічна назва/INN

CAS номер

ЄС номер

3

4

5

Dinoterb, its salts and esters Nitrofen Moved or deleted Diazomethane 1,4,5,8Tetraaminoanthraquinone (Disperse Blue 1) Moved or deleted 1-Methyl-3-nitro-1nitrosoguanidine Moved or deleted Moved or deleted 4,4′-Methylenedianiline 4,4′-(4-Iminocyclohexa-2,5dienylidenemethylene) dianiline hydrochloride 4,4′-Methylenedi-o-toluidine o-Anisidine 3,3′-Dimethoxybenzidine (orthoDianisidine) and its salts Moved or deleted o-Dianisidine based azo dyes

1420-07-1 1836-75-5

215-813-8 217-406-0

334-88-3 2475-45-8

206-382-7 219-603-7

70-25-7

200-730-1

101-77-9 569-61-9

202-974-4 209-321-2

838-88-0 90-04-0 119-90-4

212-658-8 201-963-1 204-355-4

3,3′-Dichlorobenzidine Benzidine dihydrochloride [[1,1′-Biphenyl]-4,4′diyl]diammonium sulphate 3,3′-Dichlorobenzidine dihydrochloride Benzidine sulphate

91-94-1 531-85-1 531-86-2

202-109-0 208-519-6 208-520-1

612-83-9

210-323-0

21136-709 36341-272 64969-342 74332-733

244-236-4

119-93-7

204-358-0

612-82-8

210-322-5

716

Солі o-діанізидина o-Діанізидин оснований на азофарбах 3,3′-Діхлоробензидин Бензидин дихлорохлорид [[1,1′-Біфеніл]-4,4′диїл]сульфат диамонію 3,3′-Дихлорбензидин дихлорхлорид Сульфат бензидину

717

Ацетат бензидину

Benzidine acetate

718

3,3′-Дихлорбензидин дигідроген бі(сульфат) 3,3′-Сульфат Дихлорбензидину Бензидин оснований на азофарбах 4,4′-Бi-o-толуїдин

3,3′-Dichlorobenzidine dihydrogen bis(sulphate) 3,3′-Dichlorobenzidine sulphate

712 713 714 715

719 720 721 722

4,4′-Бi-o-толуїдин дигідрохлорид

252-984-8 265-293-1 277-822-3

Benzidine based azo dyes 4,4′-Bi-o-toluidine (orthoTolidine) 4,4′-Bi-o-toluidine dihydrochloride

74


Номер за Регла менто м №1223 /2009 ЄС 1

723 724 725 726

ідентифікація речовини Українська назва

2 [3,3′-Диметил[1,1′-буфеніл]4,4′-диїл]диамоній бі(сульфат водню) 4,4′-Бi-o- толуїдин сульфат o-Толуїдин оснований на азофарбах Біфеніл-4-іламін та його солі

ідентифікація речовини Хімічна назва/INN

CAS номер

ЄС номер

3

4

5

64969-364

265-294-7

74753-187 611-03000-4 92-67-1

277-985-0

103-33-3 592-62-1

203-102-5 209-765-7

66-81-9 75-55-8 96-45-7

200-636-0 200-878-7 202-506-9

110-00-9 151-56-4 2425-06-1 6804-07-5 10336109-7 24602-866 50471-448 69806-504 85509-199 2451-62-9

203-727-3 205-793-9 219-363-3 229-879-0 613-16600-X 246-347-3

62-55-5

200-541-4

75-12-7 79-16-3 123-39-7 127-19-5 680-31-9 64-67-5 77-78-1 1120-71-4

200-842-0 201-182-6 204-624-6 204-826-4 211-653-8 200-589-6 201-058-1 214-317-9

[3,3′-Dimethyl[1,1′-biphenyl]4,4′-diyl]diammonium bis(hydrogen sulphate) 4,4′-Bi-o-toluidine sulphate o-Tolidine based dyes

729 730 731

Азобензол (Метил-ONN-азокси)метил ацетат Циклогексамід 2-Метилазiрiдин Імідазолідин-2-тіон

732 733 734 735 736

Фуран Азіридин Каптафол Карбадокс Флуміоксазин

Biphenyl-4-ylamine (4Aminobiphenyl) and its salts Azobenzene (Methyl-ONN-azoxy)methyl acetate Cycloheximide 2-Methylaziridine Imidazolidine-2-thione (Ethylene thiourea) Furan Aziridine Captafol Carbadox Flumioxazin

737

Тридеморф

Tridemorph

738

Вінклозолин

Vinclozolin

739

Флуазіфоп-бутил

Fluazifop-butyl

740

Флузілазол

Flusilazole

741

1,3,5-Три(oксиранілметил)1,3,5-тріазин-2,4,6(1H,3H,5H)тріон Тріоацетамід N,N-Диметилформамід Формамід N-Метилацетамід N-Метилформамід N,N-Диметилацетамід Гексаметилфосфо-триамід Діетил сульфат Дим етил сульфат 1,3-Пропанесультон

1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)trione (TGIC) Thioacetamide Moved or deleted Formamide N-Methylacetamide N-Methylformamide N,N-Dimethylacetamide Hexamethylphosphoric-triamide Diethyl sulphate Dimethyl sulphate 1,3-Propanesultone

727 728

742 743 744 745 746 747 748 749 750 751

202-177-1

256-599-6 274-125-6 014-01700-6 219-514-3

75


Номер за Регла менто м №1223 /2009 ЄС 1

752 753 754

755 756

757

758

ідентифікація речовини Українська назва

2 Диметилсульфамоїл-хлорид Сульфалат Суміш: 4-[[бі-(4Флюорофеніл)метилсиліл]мет ил]-4H-1,2,4-тріазол та 1-[[бі(4флюорофенілl)метилсиліл]мет ил]-1H-1,2,4-тріазол (+/–)-Тетрагідрoфурфурил – (R)-2-[4-(6-хлорхіноксалін-2ілокси) фенилокси]пропіонат 6-Гідрокси-1-(3Ізопропоксипропіл)-4-метил2-oксo-5-[4-(фенілазо) фенілазо]-1,2-дихлоро-3пірідинекарбонiтрил (6-(4-Гідрокси-3-(2метоксифенілазо)-2сульфонато-7-нафтиламіно)1,3,5-тріазин-2,4диїл)бі[(аміно1метилетил)амоній] формат Тринатрій [4′-(8-ацетиламіно3,6-дисульфонато-2нафтилазо)-4″-(6бензоїламіно-3-Сульфонато-2нафтилазо)-біпентил1,3′,3″,1‴-тетраолато-O,O′,O

ідентифікація речовини Хімічна назва/INN

CAS номер

ЄС номер

3

4

5

13360-571 95-06-7 403-250-2

236-412-4

11973806-6

607-37300-4

85136-749

-400-3

10822503-2

402-060-7

Dimethylsulphamoyl-chloride Sulfallate A mixture of: 4-[[bis-(4Fluorophenyl)methylsilyl]methy l]-4H-1,2,4-triazole and 1-[[bis(4fluorophenyl)methylsilyl]methyl ]-1H-1,2,4-triazole (+/–)-Tetrahydrofurfuryl –(R)-2[4-(6-chloroquinoxalin-2yloxy)phenyloxy]propionate 6-Hydroxy-1-(3Isopropoxypropyl)-4-methyl-2oxo-5-[4-(phenylazo) phenylazo]-1,2-dihydro-3pyridinecarbonitrile (6-(4-Hydroxy-3-(2methoxyphenylazo)-2-sulfonato7-naphthylamino)-1,3,5-triazine2,4-diyl)bis[(amino-1methylethyl)ammonium] formate Trisodium [4′-(8-acetylamino3,6-disulfonato-2-naphthylazo)4″-(6-benzoylamino-3Sulfonato-2-naphthylazo)biphenyl-1,3′,3″,1‴-tetraolato-

202-388-9

413-590-3

O,O′,O″,O‴] copper(II)

″,O‴]мідь(II) 759

Суміш: N-[3-Гідрокси-2-(2метилакрилoіламінометокси)п ропоксиметил]-2метилакриламідеанд N-2,3-bis(2Метилакрилоіламінометокси) пропоксиметил]-2метилакриламід та метакриламід та 2-метил-N-(2метилакрилоіламінометоксиме тил)- акриламід та N- (2,3дигідроксипропоксиметил)-2-

A mixture of: N-[3-Hydroxy-2412-790-8 (2methylacryloylaminomethoxy)pr opoxymethyl]-2methylacrylamide and N-[2,3bis-(2Methylacryloylaminomethoxy)p ropoxymethyl]-2methylacrylamide and methacrylamide and 2-methylN-(2methylacryloylaminomethoxym 76


Номер за Регла менто м №1223 /2009 ЄС 1

ідентифікація речовини Українська назва

2 метилакрилaмід

ідентифікація речовини Хімічна назва/INN

CAS номер

ЄС номер

3

4

5

760

1,3,5-три-[(2S та 2R)-2,3Епоксипропіл]-1,3,5-триазін2,4,6-(1H,3H,5H)-тріон

761

Еріоніт

ethyl)-acrylamide and N-(2,3dihydroxypropoxymethyl)-2methylacrylamide 1,3,5-tris-[(2S and 2R)-2,3Epoxypropyl]-1,3,5-triazine2,4,6-(1H,3H,5H)-trione (Teroxirone) Erionite

762

Азбест

Asbestos

763 764

Нафта Дистиляти (нафта), важкі гідро розщеплені, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO Дистиляти (нафта), розчиннорафіновані важкі парафіни, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO Дистиляти (нафта), розчиннорафіновані легкі парафіни, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO Залишкові олії (нафта), де асфальтовані розчинники, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO Дистиляти (нафта), розчиннорафіновані важкі нафталіни, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO 769. Дистиляти (нафта), розчинно-рафіновані легкі нафталіни, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO Залишкові олії (нафта), розчинно-рафіновані, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO Дистиляти (нафта), глиновані важкі парафіни, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту

Petroleum Distillates (petroleum), heavy hydrocracked, if they contain > 3 % w/w DMSO extract

765

766

767

768

769

770

771

59653-746

616-09100-0

12510-428 12001-284 8002-05-9 64741-760

650-01200-0 650-01300-6 232-298-5 265-077-7

Distillates (petroleum), solventrefined heavy paraffinic, if they contain > 3 % w/w DMSO extract Distillates (petroleum), solventrefined light paraffinic, if they contain > 3 % w/w DMSO extract Residual oils (petroleum), solvent deasphalted, if they contain > 3 % w/w DMSO extract Distillates (petroleum), solventrefined heavy naphthenic, if they contain > 3 % w/w DMSO extract Distillates (petroleum), solventrefined light naphthenic, if they contain > 3 % w/w DMSO extract Residual oils (petroleum), solvent-refined, if they contain > 3 % w/w DMSO extract

64741-884

265-090-8

64741-895

265-091-3

64741-953

265-096-0

64741-964

265-097-6

64741-975

265-098-1

64742-014

265-101-6

Distillates (petroleum), claytreated heavy paraffinic, if they contain > 3 % w/w DMSO

64742-365

265-137-2

77


Номер за Регла менто м №1223 /2009 ЄС 1

772

773 774

775

776

777

778

779

780

781

782

ідентифікація речовини Хімічна назва/INN

CAS номер

ЄС номер

2

3

4

5

DMSO Дистиляти (нафта), глиновані легкі парафіни, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO Залишкові олії (нафта), глиновані, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO Дистиляти (нафта), глиновані важкі нафталіни, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO Дистиляти (нафта), глиновані легкі нафталіни, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO Дистиляти (нафта), глиновані важкі нафталіни, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO Дистиляти (нафта), глиновані легкі нафталіни (Cas № 6474253-6), якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO Дистиляти (нафта), глиновані важкі парафіни, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO Дистиляти (нафта), глиновані легкі парафіни, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO Дистиляти (нафта), розчиннодепарафіновані легкі парафіни, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO Залишкові олії (нафта), гідратовані), якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO Залишкові олії (нафта), розчинно-депарафіновані, якщо вони містять > 3 % w/w

extract Distillates (petroleum), claytreated light paraffinic, if they contain > 3 % w/w DMSO extract Residual oils (petroleum), claytreated, if they contain > 3 % w/w DMSO extract Distillates (petroleum), claytreated heavy naphthenic, if they contain > 3 % w/w DMSO extract Distillates (petroleum), claytreated light naphthenic, if they contain > 3 % w/w DMSO extract Distillates (petroleum), hydrotreated heavy naphthenic, if they contain > 3 % w/w DMSO extract Distillates (petroleum), hydrotreated light naphthenic, if they contain > 3 % w/w DMSO extract Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic, if they contain > 3 % w/w DMSO extract Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic, if they contain > 3 % w/w DMSO extract Distillates (petroleum), solventdewaxed light paraffinic, if they contain > 3 % w/w DMSO extract Residual oils (petroleum), hydrotreated, if they contain > 3 % w/w DMSO extract

64742-376

265-138-8

64742-412

265-143-5

64742-445

265-146-1

64742-456

265-147-7

64742-525

265-155-0

64742-536

265-156-6

64742-547

265-157-1

64742-558

265-158-7

64742-569

265-159-2

64742-570

265-160-8

64742-627

265-166-0

ідентифікація речовини Українська назва

Residual oils (petroleum), solvent-dewaxed, if they contain > 3 % w/w DMSO extract

78


Номер за Регла менто м №1223 /2009 ЄС 1

783

784

785

786 787

788

789

790

791

792

793

ідентифікація речовини Українська назва

2 екстракту DMSO 783. Дистиляти (нафта), розчинно-депарафіновані важкі нафталіни, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO Дистиляти (нафта), розчиннодепарафіновані легкі нафталіни, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO Дистиляти (нафта), розчиннодепарафіновані важкі парафіни, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO 786. Базові олії (нафта), якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO Нафтові олії (нафта), каталітично депарафіновані важкі, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO Нафтові олії (нафта), каталітично депарафіновані легкі, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO Парафінові олії (нафта), каталітично депарафіновані важкі, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO Парафінові олії (нафта), каталітично депарафіновані легкі, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO Нафтові олії (нафта), складні депарафіновані важкі, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO Нафтові олії (нафта), складні депарафіновані легкі, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO Витяжки (нафта), важкі нафтові дистиляти розчинників, аром. конц.,

ідентифікація речовини Хімічна назва/INN

CAS номер

ЄС номер

3

4

5

Distillates (petroleum), solventdewaxed heavy naphthenic, if they contain > 3 % w/w DMSO extract

64742-638

265-167-6

Distillates (petroleum), solventdewaxed light naphthenic, if they contain > 3 % w/w DMSO extract Distillates (petroleum), solventdewaxed heavy paraffinic, if they contain > 3 % w/w DMSO extract Foots oil (petroleum), if it contains > 3 % w/w DMSO extract Naphthenic oils (petroleum), catalytic dewaxed heavy, if they contain > 3 % w/w DMSO extract Naphthenic oils (petroleum), catalytic dewaxed light, if they contain > 3 % w/w DMSO extract Paraffin oils (petroleum), catalytic dewaxed heavy, if they contain > 3 % w/w DMSO extract Paraffin oils (petroleum), catalytic dewaxed light, if they contain > 3 % w/w DMSO extract Naphthenic oils (petroleum), complex dewaxed heavy, if they contain > 3 % w/w DMSO extract Naphthenic oils (petroleum), complex dewaxed light, if they contain > 3 % w/w DMSO extract Extracts (petroleum), heavy naphthenic distillate solvent, arom. Conc., if they contain > 3

64742-649

265-168-1

64742-650

265-169-7

64742-672

265-171-8

64742-683

265-172-3

64742-694

265-173-9

64742-707

265-174-4

64742-718

265-176-5

64742-752

265-179-1

64742-763

265-180-7

68783-006

272-175-3 79


Номер за Регла менто м №1223 /2009 ЄС 1

794

795

796

797

798

799 800

801

802

ідентифікація речовини Українська назва

2 якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO Витяжки (нафта), важкі розчинно-рафіновані парафінові дистиляти розчинників, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO Витяжки (нафта), важкі парафінові дистиляти, розчинно-деасфальтовані, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO Змащувальні олії (нафта), C2050, гідратовані нейтральні основані на олії, висока в’язкість, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO Змащувальні олії (нафта), C1530, гідратовані нейтральні основані на олії (Cas № 7262386-0), якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO Змащувальні олії (нафта), C2050, гідратовані нейтральні основані на олії, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO Змащувальні олії, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO Дистиляти (нафта), складні депарафіновані важкі парафіни, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO Дистиляти (нафта), складні депарафіновані легкі парафіни, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO Дистиляти (нафта), розчинні де парафіновані важкі парафіни, глиновані, якщо вони містять > 3 % w/w

ідентифікація речовини Хімічна назва/INN

CAS номер

ЄС номер

3

4

5

Extracts (petroleum), solventrefined heavy paraffinic distillate solvent, if they contain > 3 % w/w DMSO extract

68783-040

272-180-0

Extracts (petroleum), heavy paraffinic distillates, solventdeasphalted, if they contain > 3 % w/w DMSO extract

68814-891

272-342-0

Lubricating oils (petroleum), C20-50, hydrotreated neutral oilbased, high-viscosity, if they contain > 3 % w/w DMSO extract Lubricating oils (petroleum), C15-30, hydrotreated neutral oilbased, if they contain > 3 % w/w DMSO extract

72623-859

276-736-3

72623- 860

276-737-9

Lubricating oils (petroleum), 72623- 87C20-50, hydrotreated neutral oil- 1 based, if they contain > 3 % w/w DMSO extract

276-738-4

Lubricating oils, if they contain > 3 % w/w DMSO extract

74869-220

278-012-2

Distillates (petroleum), complex dewaxed heavy paraffinic, if they contain > 3 % w/w DMSO extract Distillates (petroleum), complex dewaxed light paraffinic, if they contain > 3 % w/w DMSO extract Distillates (petroleum), solvent dewaxed heavy paraffinic, claytreated, if they contain > 3 % w/w DMSO extract

90640-918

292-613-7

90640-929

292-614-2

90640-941

292-616-3

% w/w DMSO extract

80


Номер за Регла менто м №1223 /2009 ЄС 1

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

ідентифікація речовини Українська назва

2 екстракту DMSO Вуглеводні, C20-50, розчинні де парафіновані важкі парафіни, гідратовані, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO Дистиляти (нафта), розчинні де парафіновані легкі парафіни, глиновані, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO Дистиляти (нафта), розчинні де парафіновані легкі парафіни, гідратовані, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO Витяжки (нафта), важкі нафтенові дистиляти розчину, гідратовані, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO Витяжки (нафта), важкі парафінові дистиляти розчину, гідратовані, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO Витяжки (нафта), легкі парафінові дистиляти розчину, гідратовані, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO Залишкові олії (нафта), гідратований де парафінований розчинник (Cas № 90669- 74-2), якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO Залишкові олії (нафта), каталітично депарафіновані, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO Дистиляти (нафта), де парафіновані важкі парафіни, гідратовані, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO Дистиляти (нафта), де парафіновані легкі парафіни,

ідентифікація речовини Хімічна назва/INN

CAS номер

ЄС номер

3

4

5

Hydrocarbons, C20-50, solvent dewaxed heavy paraffinic, hydrotreated, if they contain > 3 % w/w DMSO extract

90640-952

292-617-9

Distillates (petroleum), solvent dewaxed light paraffinic, claytreated, if they contain > 3 % w/w DMSO extract

90640-963

292-618-4

Distillates (petroleum), solvent dewaxed light paraffinic, hydrotreated, if they contain > 3 % w/w DMSO extract

90640-974

292-620-5

Extracts (petroleum), heavy naphthenic distillate solvent, hydrotreated, if they contain > 3 % w/w DMSO extract Extracts (petroleum), heavy paraffinic distillate solvent, hydrotreated, if they contain > 3 % w/w DMSO extract Extracts (petroleum), light paraffinic distillate solvent, hydrotreated, if they contain > 3 % w/w DMSO extract Residual oils (petroleum), hydrotreated solvent dewaxed, if they contain > 3 % w/w DMSO extract

90641-079

292-631-5

90641-080

292-632-0

90641-091

292-633-6

90669-742

292-656-1

Residual oils (petroleum), catalytic dewaxed, if they contain > 3 % w/w DMSO extract Distillates (petroleum), dewaxed heavy paraffinic, hydrotreated, if they contain > 3 % w/w DMSO extract Distillates (petroleum), dewaxed light paraffinic, hydrotreated, if

91770-579

294-843-3

91995-390

295-300-3

91995-403

295-301-9 81


Номер за Регла менто м №1223 /2009 ЄС 1

813

814

815

816

817

818

819

820

821

ідентифікація речовини Українська назва

2 гідратовані, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO Дистиляти (нафта), гідратований рафінований розчин, депарафінований, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO Дистиляти (нафта), розчиннорафінований легкий нафтеновий, гідратований, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO Витяжки (нафта), гідратований легкий розчин парафінового дистиляту, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO Витяжки (нафта), легкий нафтеновий розчин дистиляту, гідросульфуризований, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO Витяжки (нафта), легкий нафтеновий розчин дистиляту, оброблений, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO Витяжки (нафта), легкий нафтеновий розчин дистиляту, гідросульфуризований, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO Витяжки (нафта), легкий розчин вакуумної газової олії, гідратований, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO Базові олії (нафта), гідратований, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO Змащувальні олії (нафта), C1735, розчин, депарафінований,

ідентифікація речовини Хімічна назва/INN

CAS номер

ЄС номер

3

4

5

91995-458

295-306-6

Distillates (petroleum), solventrefined light naphthenic, hydrotreated, if they contain > 3 % w/w DMSO extract

91995-549

295-316-0

Extracts (petroleum), hydrotreated light paraffinic distillate solvent, if they contain > 3 % w/w DMSO extract

91995- 732

295-335-4

Extracts (petroleum), light naphthenic distillate solvent, hydrodesulfurised, if they contain > 3 % w/w DMSO extract Extracts (petroleum), light paraffinic distillate solvent, acidtreated, if they contain > 3 % w/w DMSO extract

91995-754

295-338-0

91995-765

295-339-6

Extracts (petroleum), light paraffinic distillate solvent, hydrodesulfurised, if they contain > 3 % w/w DMSO extract Extracts (petroleum), light vacuum gas oil solvent, hydrotreated, if they contain > 3 % w/w DMSO extract

91995-776

295-340-1

91995-798

295-342-2

Foots oil (petroleum), 92045-12hydrotreated, if it contains > 3 % 0 w/w DMSO extract

295-394-6

Lubricating oils (petroleum), C17-35, solvent-extd., dewaxed,

295-423-2

they contain > 3 % w/w DMSO extract Distillates (petroleum), hydrocracked solvent-refined, dewaxed, if they contain > 3 % w/w DMSO extract

92045-426

82


Номер за Регла менто м №1223 /2009 ЄС 1

822

823

824

825

826

827

828

829

ідентифікація речовини Українська назва

2 гідратований, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO Змащувальні олії (нафта), гідро розщеплений неароматичний де парафінований розчин, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO Залишкові олії (нафта), гідро розщеплений де парафінований розчин, оброблений кислотою, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO Парафінові олії (нафта), розчинно-рафіновані де парафіновані важкі, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO Витяжки (нафта), важкі парафіновані розчини дистиляту, глинований, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO Змащувальні олії (нафта), базові олії, парафінові, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO Витяжки (нафта), важкі нафтенові розчини дистиляту, гідросульфуризовані, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO Витяжки (нафта), розчиннодепарафінований важкий розчин дистиляту парафіну, гідросульфуризований, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO Вуглеводні, гідро розщеплені парафінові залишки, розчинно-депарафіновані, якщо вони містять > 3 % w/w

ідентифікація речовини Хімічна назва/INN

CAS номер

ЄС номер

3

4

5

Lubricating oils (petroleum), hydrocracked nonarom solventdeparaffined, if they contain > 3 % w/w DMSO extract

92045-437

295-424-8

Residual oils (petroleum), hydrocracked acid-treated solvent-dewaxed, if they contain > 3 % w/w DMSO extract

92061-864

295-499-7

Paraffin oils (petroleum), solvent-refined dewaxed heavy, if they contain > 3 % w/w DMSO extract

92129-094

295-810-6

Extracts (petroleum), heavy 92704-08paraffinic distillate solvent, clay- 0 treated, if they contain > 3 % w/w DMSO extract

296-437-1

Lubricating oils (petroleum), base oils, paraffinic, if they contain > 3 % w/w DMSO extract Extracts (petroleum), heavy naphthenic distillate solvent, hydrodesulfurised, if they contain > 3 % w/w DMSO extract Extracts (petroleum), solventdewaxed heavy paraffinic distillate solvent, hydrodesulfurised, if they contain > 3 % w/w DMSO extract Hydrocarbons, hydrocracked paraffinic distn. residues, solvent-dewaxed, if they contain > 3 % w/w DMSO extract

93572-431

297-474-6

93763-101

297-827-4

93763-112

297-829-5

93763-383

297-857-8

hydrotreated, if they contain > 3 % w/w DMSO extract

83


Номер за Регла менто м №1223 /2009 ЄС 1

830 831 832

833

834

835

836

837

838

839

ідентифікація речовини Українська назва

2 екстракту DMSO Базові олії (нафта), оброблені кислотою, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO Базові олії (нафта), глиновані, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO Вуглеводні, C20-50, залишкові олії гідро генерованих вакуумних дистилятів, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO Дистиляти (нафта), розчиннорафіновані гідратовані важкі, гідро генеровані, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO Дистиляти (нафта), розчиннорафіновані гідратовані легкі, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO Змащувальні олії (нафта), C1840, розчинно-депарафіновані гідро розщеплені на основі дистиляту, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO Змащувальні олії (нафта), C1840, розчинно-депарафіновані гідро розщеплені на основі рафінаду, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO Вуглеводні, C13-30, аромонасичені, розчинники нафтенового дистиляту, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO Вуглеводні, C16-32, аромонасичені, розчинники нафтенового дистиляту, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO Вуглеводні, C37-68, депарафіновані де

ідентифікація речовини Хімічна назва/INN

CAS номер

ЄС номер

3

4

5

Foots oil (petroleum), acidtreated, if it contains > 3 % w/w DMSO extract Foots oil (petroleum), claytreated, if it contains > 3 % w/w DMSO extract Hydrocarbons, C20-50, residual oil hydrogenation vacuum distillate, if they contain > 3 % w/w DMSO extract

93924-313

300-225-7

93924-324

300-226-2

93924-619

300-257-1

Distillates (petroleum), solventrefined hydrotreated heavy, hydrogenated, if they contain > 3 % w/w DMSO extract

94733-081

305-588-5

Distillates (petroleum), solventrefined hydrocracked light, if they contain > 3 % w/w DMSO extract Lubricating oils (petroleum), C18-40, solvent-dewaxed hydrocracked distillate-based, if they contain > 3 % w/w DMSO extract Lubricating oils (petroleum), C18-40, solvent-dewaxed hydrogenated raffinate-based, if they contain > 3 % w/w DMSO extract Hydrocarbons, C13-30, arom. -rich, solvent-extd. naphthenic distillate, if they contain > 3 % w/w DMSO extract

94733-092

305-589-0

94733-150

305-594-8

94733-161

305-595-3

95371-043

305-971-7

Hydrocarbons, C16-32, arom. rich, solvent-extd. naphthenic distillate, if they contain > 3 % w/w DMSO extract

95371-054

305-972-2

Hydrocarbons, C37-68, dewaxed 95371-07deasphalted hydrotreated 6

305-974-3 84


Номер за Регла менто м №1223 /2009 ЄС 1

840

841

842

843

844

845

846

847

848

ідентифікація речовини Українська назва

2 асфальтовані гідратовані вакуумні залишки, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMS Вуглеводні, C37-65, гідратовані де асфальтовані вакуумні залишки, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO Дистиляти (нафта), гідро розщеплені розчиннорафіновані легкі, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO Дистиляти (нафта), розчиннорафіновані гідратовані важкі, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO Змащувальні олії (нафта), C1827, гідро розщеплені розчинно-де парафіновані, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO Вуглеводні, C17-30, гідратовані розчиннодеасфальтовані залишки, легкі, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO Вуглеводні, C17-40, гідратовані розчиннодеасфальтовані залишки, вакуумні легкі, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO Вуглеводні, C13-27, розчиннолегкі нафтенові, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO Вуглеводні, C14-29, розчиннолегкі нафтенові, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO Базові олії (нафта), оброблені, якщо вони містять > 3 % w/w

ідентифікація речовини Хімічна назва/INN

CAS номер

ЄС номер

3

4

5

Hydrocarbons, C37-65, hydrotreated deasphalted vacuum distn. Residues, if they contain > 3 % w/w DMSO extract Distillates (petroleum), hydrocracked solvent-refined light, if they contain > 3 % w/w DMSO extract

95371-087

305-975-9

97488-738

307-010-7

Distillates (petroleum), solventrefined hydrogenated heavy, if they contain > 3 % w/w DMSO extract Lubricating oils (petroleum), C18-27, hydrocracked solventdewaxed, if they contain > 3 % w/w DMSO extract

97488-749

307-011-2

97488-954

307-034-8

Hydrocarbons, C17-30, hydrotreated solvent-deasphalted atm. distn. residue, distn. lights, if they contain > 3 % w/w DMSO extract Hydrocarbons, C17-40, hydrotreated solvent-deasphalted distn. residue, vacuum distn. lights, if they contain > 3 % w/w DMSO extract

97675-871

307-661-7

97722-060

307-755-8

Hydrocarbons, C13-27, solventextd. light naphthenic, if they contain > 3 % w/w DMSO extract Hydrocarbons, C14-29, solventextd. light naphthenic, if they contain > 3 % w/w DMSO extract Foots oil (petroleum), carbontreated, if it contains > 3 % w/w

97722-093

307-758-4

97722-106

307-760-5

97862-765

308-126-0

vacuum distn. Residues, if they contain > 3 % w/w DMSO extract

85


Номер за Регла менто м №1223 /2009 ЄС 1

849

850 851

852

853

854 855 856

857

858

859

ідентифікація речовини Українська назва

2 екстракту DMSO Базові олії (нафта), оброблені кремнієвою кислотою, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO Вуглеводні, C27-42, де, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO Вуглеводні, C17-30, гідратовані дистиляти, легкі, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO Вуглеводні C27-45, нафтенові вакуумні, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO Вуглеводні, C27-45, де ароматизовані, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO Вуглеводні, C20-58, гідратовані, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO Вуглеводні, C27-42, нафтенові, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO Витяжки (нафта), легкі парафінові розчини дистилятів, оброблені воднем, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO Витяжки (нафта), легкі парафінові розчини дистилятів, глиновані, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO Витяжки (нафта), легкий вакуумний, розчин газойлу, оброблений воднем, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO 859. Витяжки (нафта), легкий вакуумний, розчин газойлу,

ідентифікація речовини Хімічна назва/INN

CAS номер

ЄС номер

3

4

5

DMSO extract Foots oil (petroleum), silicic acid-treated, if it contains > 3 % w/w DMSO extract

97862-776

308-127-6

Hydrocarbons, C27-42, dearomatised, if they contain > 3 % w/w DMSO extract Hydrocarbons, C17-30, hydrotreated distillates, distn. Lights, if they contain > 3 % w/w DMSO extract Hydrocarbons, C27-45, naphthenic vacuum distn., if they contain > 3 % w/w DMSO extract Hydrocarbons, C27-45, dearomatised, if they contain > 3 % w/w DMSO extract

97862-812

308-131-8

97862-823

308-132-3

97862-834

308-133-9

97926-686

308-287-7

Hydrocarbons, C20-58, hydrotreated, if they contain > 3 % w/w DMSO extract Hydrocarbons, C27-42, naphthenic, if they contain > 3 % w/w DMSO extract Extracts (petroleum), light paraffinic distillate solvent, carbon-treated, if they contain > 3 % w/w DMSO extract

97926-700

308-289-8

97926-711

308-290-3

10068402-4

309-672-2

Extracts (petroleum), light 100684paraffinic distillate solvent, clay- 03-5 treated, if they contain > 3 % w/w DMSO extract

309-673-8

Extracts (petroleum), light vacuum, gas oil solvent, carbontreated, if they contain > 3 % w/w DMSO extract

10068404-6

309-674-3

Extracts (petroleum), light vacuum gas oil solvent, clay-

10068405-7

309-675-9 86


Номер за Регла менто м №1223 /2009 ЄС 1

860

861

862

863

864

865

866

867

ідентифікація речовини Українська назва

2 глинований, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO Залишкові олії (нафта), оброблений воднем розчинноде парафінований, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO Залишкові олії (нафта), глинований розчинно-де парафінований, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO Змащувальні олії (нафта), C>25, розчинні, де асфальтовані, де парафіновані, гідратовані, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO Змащувальні олії (нафта), C1732, розчинні, де парафіновані, гідратовані, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO Змащувальні олії (нафта), C2035, розчинні, де парафіновані, гідратовані, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO Змащувальні олії (нафта), C2450, розчинні, де парафіновані, гідратовані, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO Дистиляти (нафта), середньовторинний, крім випадків, коли відома уся історія рафінізації та можна показати, що речовина, з якої виробляється, не є канцерогенною Газойль (нафта), розчиннорафінований, крім випадків, коли відома уся історія рафінізації та можна показати, що речовина, з якої виробляється, не є канцерогенною

ідентифікація речовини Хімічна назва/INN

CAS номер

ЄС номер

3

4

5

treated, if they contain > 3 % w/w DMSO extract Residual oils (petroleum), carbon-treated solvent-dewaxed, if they contain > 3 % w/w DMSO extract

10068437-5

309-710-8

Residual oils (petroleum), claytreated solvent-dewaxed, if they contain > 3 % w/w DMSO extract

10068438-6

309-711-3

Lubricating oils (petroleum), C>25, solvent-extd., deasphalted, dewaxed, hydrogenated, if they contain > 3 % w/w DMSO extract Lubricating oils (petroleum), C17-32, solvent-extd., dewaxed, hydrogenated, if they contain > 3 % w/w DMSO extract Lubricating oils (petroleum), C20-35, solvent-extd., dewaxed, hydrogenated, if they contain > 3 % w/w DMSO extract Lubricating oils (petroleum), C24-50, solvent-extd., dewaxed, hydrogenated, if they contain > 3 % w/w DMSO extract Distillates (petroleum), sweetened middle, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen

10131669-2

309-874-0

10131670-5

309-875-6

10131671-6

309-876-1

10131672-7

309-877-7

64741-862

265-088-7

Gas oils (petroleum), solventrefined, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen

64741-908

265-092-9

87


Номер за Регла менто м №1223 /2009 ЄС 1

868

869

870

871

872

873

874

ідентифікація речовини Українська назва

2 Дистиляти (нафта), середньорозчинно-рафінований, крім випадків, коли відома уся історія рафінізації та можна показати, що речовина, з якої виробляється, не є канцерогенною Газойль (нафта), оброблений кислотою, крім випадків, коли відома уся історія рафінізації та можна показати, що речовина, з якої виробляється, не є канцерогенною Дистиляти (нафта), середньооброблений кислотою, крім випадків, коли відома уся історія рафінізації та можна показати, що речовина, з якої виробляється, не є канцерогенною Дистиляти (нафта), легкі оброблені кислотою, крім випадків, коли відома уся історія рафінізації та можна показати, що речовина, з якої виробляється, не є канцерогенною Газойль (нафта), хімічно-, крім випадків, коли відома уся історія рафінізації та можна показати, що речовина, з якої виробляється, не є канцерогенною Дистиляти (нафта), середньо хімічно нейтралізовані, крім випадків, коли відома уся історія рафінізації та можна показати, що речовина, з якої виробляється, не є канцерогенною Дистиляти (нафта), середньоглиновані, крім випадків, коли відома уся історія рафінізації

ідентифікація речовини Хімічна назва/INN

CAS номер

ЄС номер

3

4

5

Distillates (petroleum), solventrefined middle, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen

64741-919

265-093-4

Gas oils (petroleum), acidtreated, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen Distillates (petroleum), acidtreated middle, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen

64742-127

265-112-6

64742-138

265-113-1

Distillates (petroleum), acidtreated light, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen

64742-149

265-114-7

Gas oils (petroleum), chemically neutralised, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen Distillates (petroleum), chemically neutralised middle, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen

64742-296

265-129-9

64742-309

265-130-4

Distillates (petroleum), claytreated middle, except if the full refining history is known and it

64742-387

265-139-3

88


Номер за Регла менто м №1223 /2009 ЄС 1

875

876

877

878

879

880

ідентифікація речовини Українська назва

2 та можна показати, що речовина, з якої виробляється, не є канцерогенною Дистиляти (нафта), середньогідратовані, крім випадків, коли відома уся історія рафінізації та можна показати, що речовина, з якої виробляється, не є канцерогенною Газойль (нафта), гідросульфуризовані, крім випадків, коли відома уся історія рафінізації та можна показати, що речовина, з якої виробляється, не є канцерогенною Дистиляти (нафта), середньогідросульфуризовані, крім випадків, коли відома уся історія рафінізації та можна показати, що речовина, з якої виробляється, не є канцерогенною Дистиляти (нафта), каталітично реформований залишок ректифікатора, закипаючий при високій температурі, крім випадків, коли відома уся історія рафінізації та можна показати, що речовина, з якої виробляється, не є канцерогенною залишок ректифікатора, закипаючий при середній температурі, крім випадків, коли відома уся історія рафінізації та можна показати, що речовина, з якої виробляється, не є канцерогенною Дистиляти (нафта), каталітично реформований

ідентифікація речовини Хімічна назва/INN

CAS номер

ЄС номер

3

4

5

can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen Distillates (petroleum), 64742-46hydrotreated middle, except if 7 the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen

265-148-2

Gas oils (petroleum), hydrodesulfurised, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen

64742-796

265-182-8

Distillates (petroleum), hydrodesulfurised middle, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen

64742-809

265-183-3

Distillates (petroleum), catalytic reformer fractionator residue, high-boiling, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen

68477-292

270-719-4

Distillates (petroleum), catalytic 68477-30reformer fractionator residue, 5 intermediate-boiling, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen

270-721-5

Distillates (petroleum), catalytic reformer fractionator residue,

270-722-0

68477-316

89


Номер за Регла менто м №1223 /2009 ЄС 1

881

882

883

884

885

ідентифікація речовини Українська назва

2 залишок ректифікатора, закипаючий при низькій температурі, крім випадків, коли відома уся історія рафінізації та можна показати, що речовина, з якої виробляється, не є канцерогенною Алкани, C12-26-відгалужені та, крім випадків, коли відома уся історія рафінізації та можна показати, що речовина, з якої виробляється, не є канцерогенною Дистиляти (нафта), важкорафіновані середні, крім випадків, коли відома уся історія рафінізації та можна показати, що речовина, з якої виробляється, не є канцерогенною Дистиляти (нафта), каталітичний перетворювач, високої ароматичної концентрації, крім випадків, коли відома уся історія рафінізації та можна показати, що речовина, з якої виробляється, не є канцерогенною Газойли, парафінові, крім випадків, коли відома уся історія рафінізації та можна показати, що речовина, з якої виробляється, не є канцерогенною Нафта (нафта), розчиннорафіновані гідросульфуризовані важкі, крім випадків, коли відома уся історія рафінізації та можна показати, що речовина, з якої виробляється, не є

ідентифікація речовини Хімічна назва/INN

CAS номер

ЄС номер

3

4

5

Alkanes, C12-26, branched and linear, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen Distillates (petroleum), highly refined middle, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen

90622-530

292-454-3

90640-930

292-615-8

Distillates (petroleum), catalytic reformer, heavy arom. conc., except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen

91995-345

295-294-2

Gas oils, paraffinic, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen

93924-335

300-227-8

Naphtha (petroleum), solventrefined hydrodesulfurised heavy, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen

97488-965

307-035-3

low-boiling, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen

90


Номер за Регла менто м №1223 /2009 ЄС 1

886

887

888

889

890

891

892

ідентифікація речовини Українська назва

2 канцерогенною Вуглеводні, C16-20, гідратований середній дистилят, легкі, крім випадків, коли відома уся історія рафінізації та можна показати, що речовина, з якої виробляється, не є канцерогенною Вуглеводні, C12-20, гідратований парафіновий, легкі, крім випадків, коли відома уся історія рафінізації та можна показати, що речовина, з якої виробляється, не є канцерогенною Вуглеводні, C16-20, розчинні легкі нафтенові, крім випадків, коли відома уся історія рафінізації та можна показати, що речовина, з якої виробляється, не є канцерогенною Газойли, гідратовані, крім випадків, коли відома уся історія рафінізації та можна показати, що речовина, з якої виробляється, не є канцерогенною Дистиляти (нафта), оброблені воднем легкі парафінові, крім випадків, коли відома уся історія рафінізації та можна показати, що речовина, з якої виробляється, не є канцерогенною Дистиляти (нафта), середні парафінові, оброблені воднем, крім випадків, коли відома уся історія рафінізації та можна показати, що речовина, з якої виробляється, не є канцерогенною Дистиляти (нафта), середні

ідентифікація речовини Хімічна назва/INN

CAS номер

ЄС номер

3

4

5

Hydrocarbons, C16-20, hydrotreated middle distillate, distn. Lights, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen

97675- 859

307-659-6

Hydrocarbons, C12-20, hydrotreated paraffinic, distn. lights, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen Hydrocarbons, C11-17, solventextd. light naphthenic, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen

97675-860

307-660-1

97722-082

307-757-9

Gas oils, hydrotreated, except if 97862-78the full refining history is known 7 and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen

308-128-1

Distillates (petroleum), carbon100683treated light paraffinic, except if 97-4 the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen

309-667-5

Distillates (petroleum), 100683intermediate paraffinic, carbon- 98-5 treated, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen Distillates (petroleum), 100683-

309-668-0

309-669-6 91


Номер за Регла менто м №1223 /2009 ЄС 1

893

894

895

896

897

898

ідентифікація речовини Українська назва

2 парафінові, глиновані, крім випадків, коли відома уся історія рафінізації та можна показати, що речовина, з якої виробляється, не є канцерогенною Змащувальники, крім випадків, коли відома уся історія рафінізації та можна показати, що речовина, з якої виробляється, не є канцерогенною Парафіновий гач (нафта), крім випадків, коли відома уся історія рафінізації та можна показати, що речовина, з якої виробляється, не є канцерогенною Парафіновий гач (нафта), оброблений кислотою, крім випадків, коли відома уся історія рафінізації та можна показати, що речовина, з якої виробляється, не є канцерогенною Парафіновий гач (нафта), глиновані, крім випадків, коли відома уся історія рафінізації та можна показати, що речовина, з якої виробляється, не є канцерогенною Парафіновий гач (нафта), гідратовані, крім випадків, коли відома уся історія рафінізації та можна показати, що речовина, з якої виробляється, не є канцерогенною Парафіновий гач (нафта), низька температура плавлення, крім випадків, коли відома уся історія рафінізації та можна показати,

ідентифікація речовини Хімічна назва/INN

CAS номер

ЄС номер

3

4

5

intermediate paraffinic, clay99-6 treated, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen Lubricating greases, except if 74869-21the full refining history is known 9 and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen

278-011-7

Slack wax (petroleum), except if 64742-61the full refining history is known 6 and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen

265-165-5

Slack wax (petroleum), acid90669-77treated, except if the full refining 5 history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen

292-659-8

Slack wax (petroleum), claytreated, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen Slack wax (petroleum), hydrotreated, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen

90669-786

292-660-3

92062-094

295-523-6

Slack wax (petroleum), lowmelting, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not

92062-107

295-524-1

92


Номер за Регла менто м №1223 /2009 ЄС 1

899

900

901

902

903

904

ідентифікація речовини Українська назва

2 що речовина, з якої виробляється, не є канцерогенною Парафіновий гач (нафта), низька температура плавлення, гідратовані, крім випадків, коли відома уся історія рафінізації та можна показати, що речовина, з якої виробляється, не є канцерогенною Парафіновий гач (нафта), низька температура плавлення, оброблені воднем, крім випадків, коли відома уся історія рафінізації та можна показати, що речовина, з якої виробляється, не є канцерогенною Парафіновий гач (нафта), низька температура плавлення, глиновані, крім випадків, коли відома уся історія рафінізації та можна показати, що речовина, з якої виробляється, не є канцерогенною Парафіновий гач (нафта), низька температура плавлення, оброблені кремнієвою кислотою, крім випадків, коли відома уся історія рафінізації та можна показати, що речовина, з якої виробляється, не є канцерогенною Парафіновий гач (нафта), оброблені воднем, крім випадків, коли відома уся історія рафінізації та можна показати, що речовина, з якої виробляється, не є канцерогенною Вазелін, крім випадків, коли

ідентифікація речовини Хімічна назва/INN

CAS номер

ЄС номер

3

4

5

a carcinogen Slack wax (petroleum), low92062-11melting, hydrotreated, except if 8 the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen

295-525-7

Slack wax (petroleum), lowmelting, carbon-treated, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen

97863-042

308-155-9

Slack wax (petroleum), low97863-05melting, clay-treated, except if 3 the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen

308-156-4

Slack wax (petroleum), lowmelting, silicic acid-treated, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen

308-158-5

97863-064

Slack wax (petroleum), carbon100684treated, except if the full refining 49-9 history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen

309-723-9

Petrolatum, except if the full

232-373-2 93

8009-03-8


Номер за Регла менто м №1223 /2009 ЄС 1

905

906

907

908

909

910

911

ідентифікація речовини Українська назва

2 відома уся історія рафінізації та можна показати, що речовина, з якої виробляється, не є канцерогенною Вазелін (нафта), оксидовані, крім випадків, коли відома уся історія рафінізації та можна показати, що речовина, з якої виробляється, не є канцерогенною Вазелін (нафта), оброблені алюмінієм, крім випадків, коли відома уся історія рафінізації та можна показати, що речовина, з якої виробляється, не є канцерогенною Вазелін (нафта), гідратовані, крім випадків, коли відома уся історія рафінізації та можна показати, що речовина, з якої виробляється, не є канцерогенною Вазелін (нафта), оброблені воднем, крім випадків, коли відома уся історія рафінізації та можна показати, що речовина, з якої виробляється, не є канцерогенною Вазелін (нафта), оброблені кремнієвою кислотою, крім випадків, коли відома уся історія рафінізації та можна показати, що речовина, з якої виробляється, не є канцерогенною Вазелін (нафта), глиновані, крім випадків, коли відома уся історія рафінізації та можна показати, що речовина, з якої виробляється, не є канцерогенною Дистиляти (нафта),

ідентифікація речовини Хімічна назва/INN

CAS номер

ЄС номер

3

4

5

64743-017

265-206-7

85029-749

285-098-5

92045-777

295-459-9

97862-970

308-149-6

97862-981

308-150-1

Petrolatum (petroleum), clay100684treated, except if the full refining 33-1 history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen Distillates (petroleum), light 64741-59-

309-706-6

refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen Petrolatum (petroleum), oxidised, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen Petrolatum (petroleum), alumina-treated, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen Petrolatum (petroleum), hydrotreated, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen Petrolatum (petroleum), carbontreated, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen Petrolatum (petroleum), silicic acid-treated, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen

265-060-4 94


Номер за Регла менто м №1223 /2009 ЄС 1

912 913 914 915 916 917 918

919 920 921 922 923 924

925 926

ідентифікація речовини Українська назва

2 розщеплені легким каталізом Дистиляти (нафта), розщеплені середнім каталізом Дистиляти (нафта), легко термально розщеплені Дистиляти (нафта), гідросульфуризовані розщеплені легким каталізом Дистиляти (нафта), нафта паро-розщеплена легка Дистиляти (нафта), паророзщеплені-нафто-розщеплені дистиляти Газойли (нафта), паророзщеплені Дистиляти (нафта), гідросульфуризовані середньо-термально розщеплені Газойли (нафта), термальнорозщеплені, гідросульфуризовані Залишки (нафта), гідратована термально-розщеплена нафта Залишки (нафта), паророзщеплена нафта Дистиляти (нафта), легкокаталітично розщеплені, термально-деградовані Залишки (нафта), паророзщеплені тепло-витримана нафта Газойли (нафта), легкі вакуумні, термальнорозщеплені гідросульфуризовані Дистиляти (нафта), гідросульфуризований середній кокер Дистиляти (нафта), важкі паро-розщеплені

ідентифікація речовини Хімічна назва/INN

CAS номер

ЄС номер

3

4

5

catalytic cracked Distillates (petroleum), intermediate catalytic cracked

9 64741-602

265-062-5

Distillates (petroleum), light thermal cracked Distillates (petroleum), hydrodesulfurised light catalytic cracked Distillates (petroleum), light steam-cracked naphtha Distillates (petroleum), cracked steam-cracked petroleum distillates Gas oils (petroleum), steamcracked Distillates (petroleum), hydrodesulfurised thermal cracked middle

64741-828 68333-255

265-084-5

68475-809 68477-383

270-662-5

68527-184 85116-536

271-260-2

Gas oils (petroleum), thermalcracked, hydrodesulfurised

92045-299

295-411-7

Residues (petroleum), hydrogenated steam-cracked naphtha Residues (petroleum), steamcracked naphtha distn. Distillates (petroleum), light catalytic cracked, thermally degraded Residues (petroleum), steamcracked heat-soaked naphtha

92062-005

295-514-7

92062-049 92201-600

295-517-3

93763-850

297-905-8

Gas oils (petroleum), light vacuum, thermal-cracked hydrodesulfurised

97926-595

308-278-8

Distillates (petroleum), hydrodesulfurised middle coker

10131659-0

309-865-1

Distillates (petroleum), heavy steam-cracked

10163114-5

309-939-3

269-781-5

270-727-8

285-505-6

295-991-1

95


Номер за Регла менто м №1223 /2009 ЄС 1

927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940

ідентифікація речовини Українська назва

2 Залишки (нафта), атмосф. Газойли (нафта), важкі вакуумні Дистиляти (нафта), важкі каталітично-розщеплені Очищені олії (нафта), каталітично-розщеплені Залишки (нафта), каталітично змінений ректифікатор Залишки (нафта), гідро розщеплені Залишки (нафта), термальнорозщеплені Дистиляти (нафта), важкі термально-розщеплені Газойли (нафта), гідратовані вакуумні Залишки (нафта), гідросульфуризовані атмосф. Газойли (нафта), гідросульфуризовані важкі вакуумні Залишки (нафта), паророзщеплені Залишки (нафта), атмосферні

944

Очищені олії (нафта), гідросульфуризовані каталітично розщеплені Дистиляти (нафта), гідросульфуризовані середньо каталітично розщеплені Дистиляти (нафта), гідросульфуризовані важко каталітично розщеплені Мазут, залишки прямих газойлів, високосульфуризовані Мазут, залишок

945

Залишки (нафта), каталітично

941 942 943

ідентифікація речовини Хімічна назва/INN

CAS номер

ЄС номер

3

4

5

Residues (petroleum), atm. Tower Gas oils (petroleum), heavy vacuum Distillates (petroleum), heavy catalytic cracked Clarified oils (petroleum), catalytic cracked Residues (petroleum), catalytic reformer fractionator Residues (petroleum), hydrocracked Residues (petroleum), thermal cracked Distillates (petroleum), heavy thermal cracked Gas oils (petroleum), hydrotreated vacuum Residues (petroleum), hydrodesulfurised atmospheric tower Gas oils (petroleum), hydrodesulfurised heavy vacuum Residues (petroleum), steamcracked Residues (petroleum), atmospheric Clarified oils (petroleum), hydrodesulfurised catalytic cracked Distillates (petroleum), hydrodesulfurised intermediate catalytic cracked Distillates (petroleum), hydrodesulfurised heavy catalytic cracked Fuel oil, residues-straight-run gas oils, high-sulfur

64741-453 64741-577 64741-613 64741-624 64741-679 64741-759 64741-806 64741-817 64742-592 64742-785

265-045-2

64742-865

265-189-6

64742-901 68333-222 68333-266

265-193-8

68333-277

269-783-6

68333-288

269-784-1

68476-324

270-674-0

Fuel oil, residual

68476-335 68478-13-

270-675-6

Residues (petroleum), catalytic

265-058-3 265-063-0 265-064-6 265-069-3 265-076-1 265-081-9 265-082-4 265-162-9 265-181-2

269-777-3 269-782-0

270-792-2 96


Номер за Регла менто м №1223 /2009 ЄС 1

946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964

ідентифікація речовини Українська назва

ідентифікація речовини Хімічна назва/INN

CAS номер

ЄС номер

3

4

5

68478-171 68512-618 68512-629 68513-699 68553-004 68607-307 68783-084 68783-131

270-796-4

68955-271 68955-362 70592-766 70592-777 70592-788 85117-039

273-263-4

90669-753 90669-764 92045-142 92061-977 92201-597

292-657-7

2 змінений ректифікатор залишку Залишки (нафта), важкий газойль та вакуумний газойль) Залишки (нафта), важкий кокер та легкий вакуум Залишки (нафта), легкий вакуум Залишки (нафта), паро розщеплений легкий Мазут, № 6

reformer fractionator residue distn. Residues (petroleum), heavy coker gas oil and vacuum gas oil Residues (petroleum), heavy coker and light vacuum Residues (petroleum), light vacuum Residues (petroleum), steamcracked light Fuel oil, No 6

Залишки (нафта), верхній, низькосульфуризований Газойли (нафта), важкі атмосферні Залишки (нафта), дезінтегратор, колоконденсований-ароматичний Дистиляти (нафта), вакуумні залишки нафти Залишки (нафта), паро розщеплені, залишкові Дистиляти (нафта), середні вакуумні Дистиляти (нафта), легкі вакуумні Дистиляти (нафта), вакуум)

Residues (petroleum), topping plant, low-sulfur Gas oils (petroleum), heavy atmospheric Residues (petroleum), coker scrubber, condensed-ring-arom. -contg Distillates (petroleum), petroleum residues vacuum Residues (petroleum), steamcracked, resinous Distillates (petroleum), intermediate vacuum Distillates (petroleum), light vacuum Distillates (petroleum), vacuum

Газойли (нафта), гідросульфуризований кокер важкий вакуум) Залишки (нафта), паро розщеплений, дистиляти Залишки (нафта), вакуум, легкий Мазут, важкий, високосульфуризований Залишки (нафта), каталітичнорозчеплюючи Дистиляти (нафта), середньокаталітично розщеплений, термально-деградовані

Gas oils (petroleum), hydrodesulfurised coker heavy vacuum Residues (petroleum), steamcracked, distillates Residues (petroleum), vacuum, light Fuel oil, heavy, high-sulfur Residues (petroleum), catalytic cracking Distillates (petroleum), intermediate catalytic cracked, thermally degraded

7

270-983-0 270-984-6 271-013-9 271-384-7 271-763-7 272-184-2 272-187-9

273-272-3 274-683-0 274-684-6 274-685-1 285-555-9

292-658-2 295-396-7 295-511-0 295-990-6

97


Номер за Регла менто м №1223 /2009 ЄС 1

965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982

ідентифікація речовини Українська назва

2 Залишкові олії (нафта) Залишки, паро розщеплений, термально-оброблений Дистиляти (нафта), гідросульфуризований повноспектровий середній Дистиляти (нафта), легкі парафіновані Дистиляти (нафта), важкі парафіновані Дистиляти (нафта), легкі нафтенові Дистиляти (нафта), важкі нафтенові Дистиляти (нафта), оброблені кислотою важкі нафтенові Дистиляти (нафта), оброблені кислотою легкі нафтенові Дистиляти (нафта), оброблені кислотою важкі парафінові Дистиляти (нафта), оброблені кислотою легкі парафінові Дистиляти (нафта), хімічно нейтралізовані важкі

ідентифікація речовини Хімічна назва/INN

CAS номер

ЄС номер

3

4

5

93821-660 98219-648 10131657-8

298-754-0

64741-500 64741-511 64741-522 64741-533 64742-183 64742-194 64742-207 64742-218 64742-274

265-051-5

64742-285

265-128-3

64742-343

265-135-1

64742-354

265-136-7

64742-036

265-102-1

64742-047

265-103-7

64742-058

265-104-2

Residual oils (petroleum)

Residues, steam cracked, thermally treated Distillates (petroleum), hydrodesulfurised full-range middle Distillates (petroleum), light paraffinic Distillates (petroleum), heavy paraffinic Distillates (petroleum), light naphthenic Distillates (petroleum), heavy naphthenic Distillates (petroleum), acidtreated heavy naphthenic Distillates (petroleum), acidtreated light naphthenic Distillates (petroleum), acidtreated heavy paraffinic Distillates (petroleum), acidtreated light paraffinic Distillates (petroleum), chemically neutralised heavy paraffinic Дистиляти (нафта), хімічно Distillates (petroleum), нейтралізовані легкі chemically neutralised light парафінові paraffinic Дистиляти (нафта), хімічно Distillates (petroleum), нейтралізовані важкі chemically neutralised heavy нафтенові naphthenic Дистиляти (нафта), хімічно Distillates (petroleum), нейтралізовані легкі нафтенові chemically neutralised light naphthenic Витяжки (нафта), легкий Extracts (petroleum), light нафтеновий розчинник naphthenic distillate solvent дистиляту Витяжки (нафта), важкий Extracts (petroleum), heavy нафтеновий розчинник paraffinic distillate solvent дистиляту Витяжки (нафта), легкий Extracts (petroleum), light парафіновий розчинник paraffinic distillate solvent

308-733-0 309-863-0

265-052-0 265-053-6 265-054-1 265-117-3 265-118-9 265-119-4 265-121-5 265-127-8

98


Номер за Регла менто м №1223 /2009 ЄС 1

983 984 985 986 987

988

989 990 991

ідентифікація речовини Українська назва

2 дистиляту Витяжки (нафта), важкий нафтеновий розчинник дистиляту Витяжки (нафта), легкий вакуумний розчин газойлу Гідрокарбонати, C26-55, аром. збагачений Динатрій 3,3′-[[1,1′-біфеніл]4,4′-диїлбі(aзo)] бі(4амінонафталін-1- сульфонат) Динатрій 4-аміно-3-[[4′-[(2,4діамінофеніл)aзo] [1,1′біфеніл]-4-їл] aзo]-5-гідрокси6-(фенілазо)нафталін-2,7дисульфонат Тетранатрій 3,3′-[[1,1′біфенілl]-4,4′-диїлбі(aзo)]бі[5aмінo-4- гідроксинафталін-2,7дисульфонат]

992 993 994 995 996

4-o-Толилазо-o-толуїдин 4-Аміноазобензен Динатрій [5-[[4′-[[2,6дігідрокси-3-[(2-гідрокси-5сульфофеніл)aзo]феніл]aзo] [1,1′-біфеніл]-4їл]aзo]саліцилато(4)]купрат(2) Резорцинол дигліциділ ефір 1,3-Діфенілгуанідин Гептахлор-епоксид 4-Нітрософенол Карбензамід

997 998 999 1000

Алиїл гліцеділ ефір Хлорацетальдегід Гексан 2-(2-Метоксиетокси)етанол

1001

(+/–)-2-(2,4-Дихлорфеніл)-3(1H-1,2,4-триазолl-1-

ідентифікація речовини Хімічна назва/INN

CAS номер

ЄС номер

3

4

5

Extracts (petroleum), heavy naphthenic distillate solvent

64742-116

265-111-0

Extracts (petroleum), light vacuum gas oil solvent Hydrocarbons, C26-55, arom. rich Disodium 3,3′-[[1,1′-biphenyl]4,4′-diylbis(azo)]bis(4aminonaphthalene-1-sulphonate) Disodium 4-amino-3-[[4′-[(2,4diaminophenyl)azo] [1,1′biphenyl]-4-yl]azo]-5-hydroxy6-(phenylazo)naphthalene-2,7disulphonate Tetrasodium 3,3′-[[1,1′biphenyl]-4,4′diylbis(azo)]bis[5-amino-4hydroxynaphthalene-2,7disulphonate] 4-o-Tolylazo-o-toluidine 4-Aminoazobenzene Disodium[5-[[4′-[[2,6dihydroxy-3-[(2-hydroxy-5sulphophenyl) azo]phenyl]azo] [1,1′-biphenyl]-4yl]azo]salicylato(4-)]cuprate(2-)

91995-787 97722-048 573-58-0

295-341-7

1937-37-7

217-710-3

2602-46-2

220-012-1

97-56-3 60-09-3 16071-866

202-591-2 200-453-6 240-221-1

Resorcinol diglycidyl ether 1,3-Diphenylguanidine Heptachlor-epoxide 4-Nitrosophenol Carbendazim

101-90-6 102-06-7 1024-57-3 104-91-6 10605-217 106-92-3 107-20-0 110-54-3 111-77-3

202-987-5 203-002-1 213-831-0 203-251-6 234-232-0

11228177-3

407-760-6

Allyl glycidyl ether Chloroacetaldehyde Hexane 2-(2-Methoxyethoxy)ethanol (Diethylene glycol monomethyl ether; DEGME) (+/–)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-3(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propyl-

307-753-7 209-358-4

203-442-4 203-472-8 203-777-6 203-906-6

99


Номер за Регла менто м №1223 /2009 ЄС 1

ідентифікація речовини Українська назва

ідентифікація речовини Хімічна назва/INN

CAS номер

ЄС номер

3

4

5

1004 1005

2 їл)пропіл-1,1,2,2тетрафлюороeетилефір 4-[4-(1,3-Дихлороксипоп-2їл)фенілоаміно]-1,8дигідрокси-5-нітроантрохінон 5,6,12,13Тетрахлороантра(2,1,9def:6,5,10-d’e’f’)диісокінолін1,3,8,10 (2H,9H)-тетрон три(2-Хлоретил) фосфат 4′-етокси-2-бензимідазолінілід

1006

Дигідроксид нікелю

1007 1008 1009

1011 1012

N,N-Диметиланілін Сімізин Бі(циклопентадіеніл)-бі(2,6дифлюоро-3-(пірол-1-їл)феніл)тітаніум N,N,N′,N′-Тетрагліциділ-4,4′діаміно-3,3′діетилдіфенілметан Діванадіум пентаоксид Лужні солі пентахлорофенолу

N,N-Dimethylaniline Simazine bis(Cyclopentadienyl)-bis(2,6difluoro-3-(pyrrol-1-yl)phenyl)titanium N,N,N′,N′-Tetraglycidyl-4,4′diamino-3,3′diethyldiphenylmethane Divanadium pentaoxide Pentachlorophenol and its alkali salts

1013

Фосфамідон

Phosphamidon

1014

N(Трихлорометилтіо)фталімід

1015 1016 1017

1020

N-2-Нафтиланілін Зірам 1-Бромo-3,4,5трифлюоробензен Пропазин 3-(4-Хлорофеніл)-1,1диметилураніум три хлорацетат; монурон-TCA Ізоксафлутол

N(Trichloromethylthio)phthalimid e (Folpet - ISO) N-2-Naphthylaniline Ziram 1-Bromo-3,4,5-trifluorobenzene

1021

Кресокцим-метил

1002 1003

1010

1018 1019

1,1,2, 2-tetrafluoroethylether (Tetraconazole - ISO) 4-[4-(1,3-Dihydroxyprop-2yl)phenylamino]-1,8-dihydroxy5-nitroanthraquinone 5,6,12,13Tetrachloroanthra(2,1,9def:6,5,10-d’e’f’)diisoquinoline1,3, 8,10(2H,9H)-tetrone tris(2-Chloroethyl) phosphate 4′-Ethoxy-2benzimidazoleanilide Nickel dihydroxide

Propazine 3-(4-Chlorophenyl)-1,1dimethyluronium trichloroacetate; monuron-TCA Isoxaflutole Kresoxim-methyl

11456566-1

406-057-1

11566206-1

405-100-1

115-96-8 12018729-3 12054-487 121-69-7 122-34-9 12505132-3

204-118-5 407-600-5

13072876-6

410-060-3

1314-62-1 87-86-5/ 131-52-2/ 7778-73-6

215-239-8 201-7786/ 205025-2/ 231-911-3 236-116-5

13171-216 133-07-3

235-008-5 204-493-5 204-535-2 412-000-1

205-088-6

135-88-6 137-30-4 13852669-9 139-40-2 140-41-0

205-223-9 205-288-3 418-480-9

14111229-0 143390-

606-05400-7 607-310-

205-359-9 006-04300-1

100


Номер за Регла менто м №1223 /2009 ЄС 1

ідентифікація речовини Українська назва

ідентифікація речовини Хімічна назва/INN

CAS номер

ЄС номер

3

4

5

89-0 143-50-0 1484-13-5 149-57-5 150-68-5 15159-407 1596-84-5 15972-608 16624253-1

00-0 205-601-3 216-055-0 205-743-6 205-766-1 239-213-0

2

1022 1023 1024 1025 1026

Хлордекон 9-Вінілкарбазол 2-Етилгексанова кислота Монурон Морфолін-4-карбоніл хлорид

Chlordecone 9-Vinylcarbazole 2-Ethylhexanoic acid Monuron Morpholine-4-carbonyl chloride

1027 1028

Дамінозид Алахлор

Daminozide Alachlor (ISO)

1029

Продукт конденсації UVCB з: тетракісгідроксиметилфосфоніум хлориду, сечовини та дистильованого гідрогенованого C16-18 алкіл аміну твердого жиру Іоксиніл

UVCB condensation product of: tetrakishydroxymethylphosphonium chloride, urea and distilled hydrogenated C16-18 tallow alkylamine

1030 1031

1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042

216-485-9 240-110-8 422-720-8

Ioxynil and Ioxynil octanoate (ISO)

1689-83-4/ 216-8813861-47-0 1/ 223375-4 3,5-Дібромо-4Bromoxynil (ISO) (3,51689-84-5/ 216-882гідроксибензонітрил Dibromo-4-hydroxybenzonitrile) 56634-95- 7/ 260and Bromoxynil heptanoate 8 300-4 (ISO) 2,6-Дібромо-4-цианофеніл 2,6-Dibromo-4-cyanophenyl 1689-99-2 216-885-3 октаноат octanoate Вилучено або переміщено Moved or deleted 5-Хлоро-1,3-дигідро-2H-індол- 5-Chloro-1,3-dihydro-2H-indol- 17630-75- 412-200-9 2-один 2-one 0 Беномил Benomyl 17804-35- 241-775-7 2 Хлороталоніл Chlorothalonil 1897-45-6 217-588-1 N′-(4-Хлорo-o-толил)-N,NN′-(4-Chloro-o-tolyl)-N,N19750-95- 243-269-1 диметилформaмідин dimethylformamidine 9 моногідрохлорид monohydrochloride 4,4′-Метиленебі(2-етиланілін) 4,4′-Methylenebis(219900-65- 243-420-1 ethylaniline) 3 Валінамід Valinamide 20108-78- 402-840-7 5 [(p-Толилокси)метил]оксиран [(p-Tolyloxy)methyl]oxirane 2186-24-5 218-574-8 [(m[(m-Tolyloxy)methyl]oxirane 2186-25-6 218-575-3 Толилокси)метил]оксиран 2,3-Епоксипропіл o-толил ефір 2,3-Epoxypropyl o-tolyl ether 2210-79-9 218-645-3 101


Номер за Регла менто м №1223 /2009 ЄС 1

ідентифікація речовини Українська назва

ідентифікація речовини Хімічна назва/INN

CAS номер

ЄС номер

3

4

5

26447-143 2303-16-4 23085-601 2314-97-8 23564-058 2385-85-5

247-711-4

23950-585 2426-08-6 2431-50-7 2439-01-2 25383-077

245-951-4

2593-15-9

219-991-8

2832-40-8 288-88-0 309-00-2 330-54-1 330-55-2 3333-67-3 34123-596

220-600-8 206-022-9 206-215-8 206-354-4 206-356-5 222-068-2 251-835-4

36734-197

253-178-9

41107-566

415-360-8

4170-30-3 418-350-1

224-030-0

1044 1045

2 [(Толилокси)метил]оксиран, кресил гліциділ ефір Діалат Бензил 2,4-дібромобутаноат

[(Tolyloxy)methyl]oxirane, cresyl glycidyl ether Di-allate Benzyl 2,4-dibromobutanoate

1046 1047

Трифлюоройодометан Триофанат-метил

Trifluoroiodomethane Thiophanate-methyl

1048

Додекахлоропентацикло[5.2.1. 02,6.03,905,8]декан Пропизамід

Dodecachloropentacyclo[5.2.1.0 2,6.03,905,8]decane (Mirex) Propyzamide

Бутил гліциділ ефір 2,3,4-Трихлоробут-1-ене Хінометіонат (R)-α-Фенілетилaмоніум (-)(1R,2S)-(1,2епоксипропил)фосфонат моногідрат 5-Етокси-3-трихлорометил1,2,4-тіадіазол

Butyl glycidyl ether 2,3,4-Trichlorobut-1-ene Chinomethionate (R)-α-Phenylethylammonium (-)-(1R,2S)-(1,2epoxypropyl)phosphonate monohydrate 5-Ethoxy-3-trichloromethyl1,2,4-thiadiazole (Etridiazole ISO) Disperse Yellow 3 1,2,4-Triazole Aldrin (ISO) Diuron (ISO) Linuron (ISO) Nickel carbonate 3-(4-Isopropylphenyl)-1,1dimethylurea (Isoproturon ISO) Iprodione

1043

1049 1050 1051 1052 1053

1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061

Дисперсний жовтий 3 1,2,4-Тріазол Алдрин Діурон Лінурон Карбонат нікелю) 3-(4-Ізопропилфеніл)-1,1диметилсечовина

1062

Іпродіон

1063 1064

Вилучено або переміщено 5-(2,4-Діоксо-1,2,3,4тетрагідропирімідин)-3флюоро-2гідроксиметилтерагідрофуран Кротоналдегід Гексагідроциклопента(c)пирол -1-(1H)-амоніум Nетоксикарбоніл-N- (pолілсульфоніл)aзанід

1065 1066

Moved or deleted 5-(2,4-Dioxo-1,2,3,4tetrahydropyrimidine)-3-fluoro2-hydroxymethyltetrahydrofuran Crotonaldehyde Hexahydrocyclopenta(c)pyrrole1-(1H)-ammonium Nethoxycarbonyl-N-(ptolylsulfonyl)azanide

218-961-1 420-710-8 219-014-5 245-740-7 219-196-6

219-376-4 219-397-9 219-455-3 418-570-8

102


Номер за Регла менто м №1223 /2009 ЄС 1

ідентифікація речовини Українська назва

ідентифікація речовини Хімічна назва/INN

CAS номер

ЄС номер

3

4

5

1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074

2 4,4′-Карбонімідоїлбі[N,Nдиметиланілін] DNOC Толуїдініум хлорид Толуїдин сульфат (1:1) 2-(4-тетр-Бутилфеніл)етанол Фентіон Хлордан, пур Гексан-2-oдин

1075

Фенарімол

1076 1077

Ацетамід N-циклогексил-N-метокси-2,5диметил-3-фурамід

1078 1079

1087

Дієлдрин 4,4′Iзобутилeтиліденедіфенол Хлордимеформ Амітрол Карбарил Дистиляти (нафта), легкий гідро розщеплений . 1-Етил-1-метилморфолініум бромід (3-Хлорофеніл)-(4-метокси-3нітрофеніл)метанон Паливо, дизельне, крім випадків, коли відома уся історія рафінізації та можна показати, що речовина, з якої виробляється, не є канцерогенною Мазут, № 2

1088

Мазут, № 4

Fuel oil, no. 4

1089

Паливо, дизельне, № 2

Fuels, diesel, no. 2

1090

2,2-Дібромо-2-нітроетанолl

2,2-Dibromo-2-nitroethanol

1091

1091. 1-Етилl-1-

1-Ethyl-1-methylpyrrolidinium

1067

1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086

4,4′-Carbonimidoylbis[N,Ndimethylaniline] and its salts DNOC (ISO) Toluidinium chloride Toluidine sulphate (1:1) 2-(4-tert.-Butylphenyl)ethanol Fenthion Chlordane, pur Hexan-2-one (Methyl butyl ketone) Fenarimol

492-80-8

207-762-5

534-52-1 540-23-8 540-25-0 5406-86-0 55-38-9 57-74-9 591-78-6

208-601-1 208-740-8 208-741-3 410-020-5 200-231-9 200-349-0 209-731-1

60168-889 60-35-5 60568-050

262-095-7

60-57-1 6807-17-6

200-484-5 401-720-1

Chlordimeform Amitrole Carbaryl Distillates (petroleum), light hydrocracked 1-Ethyl-1-methylmorpholinium bromide (3-Chlorophenyl)-(4-methoxy-3nitrophenyl)methanone Fuels, diesel, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen

6164-98-3 61-82-5 63-25-2 64741-771 65756-414 66938-418 68334-305

228-200-5 200-521-5 200-555-0 265-078-2

Fuel oil, no. 2

68476-302 68476-313 68476-346 69094-184 69227-51-

270-671-4

Acetamide N-Cyclohexyl-N-methoxy-2,5dimethyl-3-furamide (Furmecyclox -ISO) Dieldrin 4,4′-Isobutylethylidenediphenol

200-473-5 262-302-0

612-18200-4 423-290-4 269-822-7

270-673-5 270-676-1 412-380-9 612-183103


Номер за Регла менто м №1223 /2009 ЄС 1

ідентифікація речовини Українська назва

ідентифікація речовини Хімічна назва/INN

CAS номер

ЄС номер

3

4

5

6 6923-22-4 7440-02-0 74-83-9

00-X 230-042-7 231-111-4 200-813-2

74-87-3

200-817-4

74-88-4 74-96-4 76-44-8 76-87-9 7786-81-4 78-59-1

200-819-5 200-825-8 200-962-3 200-990-6 232-104-9 201-126-0

78-88-6 79241-466 79815-206 8001-35-2 81880-968

201-153-8 607-30500-3 410-860-2

842-07-9 84332-865 85535-848

212-668-2 282-714-4

88-06-2 88-10-8 88-12-0 88671-890

201-795-9 201-798-5 201-800-4 410-400-0

900-95-8 90-41-5 90657-559 91-08-7

212-984-0 201-990-9 419-160-1

1092 1093 1094

2 метилпірролідініум бромід Монокротофос Нікель Бромометан

1095

Хлорометан

1096 1097 1098 1099 1100 1101

Йодометан Брометан Гептахлор Фентін гідроксид Сульфат нікелю 3,5,5-Триметилциклогекс-2енон 2,3-Дихлоропропен Флуазіфоп-P-бутил

bromide Monocrotophos Nickel Bromomethane (Methyl bromide - ISO) Chloromethane (Methyl chloride) Iodomethane (Methyl iodide) Bromoethane (Ethyl bromide) Heptachlor Fentin hydroxide Nickel sulphate 3,5,5-Trimethylcyclohex-2enone (Isophorone) 2,3-Dichloropropene Fluazifop-P-butyl (ISO)

1107 1108

(S)-2,3-Дигідро-1H-індолкарбоксилова кислота Токсафен (4-Гідразінофеніл)-Nметилметансульфонамід гідро хлорид C.I Розчин жовтого 14 Хлозолінат

(S)-2,3-Dihydro-1H-indolecarboxylic acid Toxaphene (4-Hydrazinophenyl)-Nmethylmethanesulfonamide hydrochloride CI Solvent Yellow 14 Chlozolinate

1109

Алкани, C10-13,

Alkanes, C10-13, monochloro

1110 1111 1112 1113 1114

Пентахлорофенол 2,4,6-Трихлорофенол Діетилкарбамоїл-хлорид 1-Вініл-2-піролідон Міклобутаніл; 2-(4хлорофеніл)-2-(1H-1,2,4тріазол-1їлметил)гексаненітрил Фентин ацетат Біфеніл-2-їламін Транс-4-циклогексил-L-пролін моногідро-хлорид 2-Метил-m-фенілен діїсоціанат

Moved or deleted 2,4,6-Trichlorophenol Diethylcarbamoyl-chloride 1-Vinyl-2-pyrrolidone Myclobutanil (ISO) (2-(4chlorophenyl)-2-(1H-1,2,4triazol-1-ylmethyl)hexanenitrile)

1102 1103 1104 1105 1106

1115 1116 1117 1118

Fentin acetate Biphenyl-2-ylamine Trans-4-cyclohexyl-L-proline monohydro-chloride 2-Methyl-m-phenylene diisocyanate (Toluene 2,6diisocyanate)

232-283-3 406-090-1

287-476-5

202-039-0

104


Номер за Регла менто м №1223 /2009 ЄС 1

ідентифікація речовини Українська назва

1119

2 4-Метил-m-фенілен диїсоціонат

1120

m-Толиліден диїсоціонат

1121

Палива, авіаційні, розчини вугілля, гідроксирощеплені гідрогенеровані Палива, дизельне, розчини вугілля, гідроксирощеплені гідрогенеровані Смола, якщо містить > 0,005 % w/w бензo[a]пірену 2-Бутанон оксим Вуглеводні, C16-20, розчинник-де парафінований гідророщеплені парафінові залишки α,α-Дихлоротолуен Мінеральна деревина, за виключенням тих, що зазначені у цьому Додатку; [Ручна емаль (силікат) волокна з хаотично орієнтованим оксидом алкаліну та оксидом ефіру алкалінів (Na2O + K2O + CaO + MgO + BaO) з вмістом, що перевищує 18 % за масою] Продукт реакції ацетофенону, формальдегіду, циклогексиламіну, метанолу та оцтової кислоти (ЄC № 406230-1) Вилучено або переміщено Вилучено або переміщено Тринатрій бі(7-aцетамідо-2-(4нітрo-2-оксидофенілазо)-3сульфонато-1нафтолато)хлором ат (1-) (ЄC № 400-810-8) Суміш з: 4-алил-2,6-бі(2,3епоксипропіл)фенол, 4-аліл-6-

1122 1123 1124 1125

1126 1127

1128

1129 1130 1131

1132

ідентифікація речовини Хімічна назва/INN

CAS номер

ЄС номер

3

4

5

4-Methyl-m-phenylene diisocyanate (Toluene 2,4diisocyanate) m-Tolylidene diisocyanate (Toluene diisocyanate) Fuels, jet aircraft, coal solvent extn., hydrocracked hydrogenated Fuels, diesel, coal solvent extn., hydrocracked hydrogenated

584-84-9

209-544-5

26471-625 94114-586

247-722-4

94114-597

302-695-9

Pitch, if it contains > 0,005 % w/w benzo[a]pyrene 2-Butanone oxime Hydrocarbons, C16-20, solventdewaxed hydrocracked paraffinic distn. Residue

61789-604 96-29-7 97675-882

263-072-4

α,α-Dichlorotoluene Mineral wool, with the exception of those specified elsewhere in this Annex; [Manmade vitreous (silicate)fibres with random orientation with alkaline oxide and alkali earth oxide (Na2O + K2O + CaO + MgO + BaO) content greater than 18 % by weight]

98-87-3

202-709-2

Reaction product of acetophenone, formaldehyde, cyclohexylamine, methanol and acetic acid

406-230-1

302-694-3

202-496-6 307-662-2

Moved or deleted Moved or deleted Trisodium bis(7-acetamido-2-(4- 400-810-8 nitro-2-oxidophenylazo)-3sulfonato-1naphtholato)chromate(1-) A mixture of: 4-allyl-2,6bis(2,3-epoxypropyl)phenol, 4-

417-470-1 105


Номер за Регла менто м №1223 /2009 ЄС 1

1133

1134 1135 1136

1137 1138 1139 1140 1141 1142

ідентифікація речовини Українська назва

2 (3-(6-(3-(6-(3-(4-аліл-2,6бі(2,3-епоксипропіл-фенокси) 2-гідроксипропіл)-4-аліл-2(2,3-епоксипропіл)фенокси)-2гідроксипропіл)-4-аліл-2-(2,3епоксипропіл)-фенокси-2 гідроксипропіл-2-(2,3епоксипропілl)фенол, 4-аліл-6(3-(4-аліл-2,6-бі(2,3епоксипропіл)фенокси)-2гідроксипропіл)-2-(2,3епоксипропіл)фенокси)фенол та 4-aліл-6-(3-(6-(3-(4-aліл-2,6бі(2,3-епоксипропіл)фенокси)-2-гідроксипропіл)-4aліл-2-(2,3епоксипропіл)фенокси)2гідроксипропіл)-2-(2,3епоксипропілl)фенол Олія кореневища Saussurea lappa Clarke, якщо використовується як ароматичний інгредієнт 7-Етокси-4-метилкумарин, якщо використовується як ароматичний інгредієнт Гексагідрокумарин, якщо використовується як ароматичний інгредієнт Перуанський бальзам (назва за МНКІ: Мироксилон переїрає, якщо використовується як ароматичний інгредієнт Ізобутил нітрат Ізопрен (стабілізований) (2метил-1,3-бутадеїн) 1-бромопропанn- пропіл бромід Хлоропрен (стабілізований)2хлоробута-1,3-дієн) 1,2,3-трихлоропропан Етилен гліколь дим етил ефір

ідентифікація речовини Хімічна назва/INN

CAS номер

ЄС номер

3

4

5

allyl-6-(3-(6-(3-(6-(3-(4-allyl2,6-bis(2,3-epoxypropyl)phenoxy) 2-hydroxypropyl)-4allyl-2-(2,3epoxypropyl)phenoxy)-2hydroxypropyl)-4-allyl-2-(2,3epoxypropyl)-phenoxy-2hydroxypropyl-2-(2,3epoxypropyl)phenol, 4-allyl-6(3-(4-allyl-2,6-bis(2,3epoxypropyl)phenoxy)-2hydroxypropyl)-2-(2,3epoxypropyl)phenoxy)phenol and 4-allyl-6-(3-(6-(3-(4-allyl2,6-bis(2,3-epoxypropyl)phenoxy)-2-hydroxypropyl)-4allyl-2-(2,3epoxypropyl)phenoxy) 2hydroxypropyl)-2-(2,3epoxypropyl)phenol Costus root oil (Saussurea lappa Clarke), when used as a fragrance ingredient

8023-88-9

7-Ethoxy-4-methylcoumarin, when used as a fragrance ingredient Hexahydrocoumarin, when used as a fragrance ingredient

87-05-8

201-721-5

700-82-3

211-851-4

Peru balsam (INCI name: Myroxylon pereirae), when used as a fragrance ingredient

8007-00-9

232-352-8

Isobutyl nitrite Isoprene (stabilized); (2-methyl1,3-butadiene) 1-Bromopropane; n-Propyl bromide Chloroprene (stabilized); (2Chlorobuta-1,3-diene) 1,2,3-Trichloropropane Ethylene glycol dimethyl ether

542-56-2 78-79-5

208-819-7 201-143-3

106-94-5

203-445-0

126-99-8

204-818-0

96-18-4 110-71-4

202-486-1 203-794-9 106


Номер за Регла менто м №1223 /2009 ЄС 1

1143 1144

1145 1146 1147

1148 1149 1150 1151

1152

ідентифікація речовини Українська назва

ідентифікація речовини Хімічна назва/INN

CAS номер

ЄС номер

3

4

5

39300-453 25376-458

254-408-0

2 (EGDME) Дінокап (ISO)

(EGDME) Dinocap (ISO)

Діамінотолуен, технічний продукт, суміш з [4-метил-mфенілен діамін] (2) [2-метилm- фенілен діамін] (11) метилфеніленедіамін р-хлоробензотрихлорид 5216-25-1 Дифеніл ефір; похідний октобромо 32536-52-0 1,2-бі(2-метоксиетокси)етан Триетилен гліколь дим етил ефір (ТEGDME)

Diaminotoluene, technical product -mixture of [4-methylm-phenylenediamine] (4) and [2methyl-m-phenylenediamine] (5) Methyl-phenylenediamine p-Chlorobenzotrichloride 5216-25-1

246-910-3

32536-520 112-49-2

251-087-9

Тетрагідротриоперан-3карбоксальдегід 61571-060 4,4’бі(диметиламіно)бензофенон (кетон Міхлера) Оксіранеметанол, 4метилбензен-сульфонат, (S)70987-78-9 1151 1,2бензенедікарбоксилова кислота, діпентилестер, відгалужений та лінійний (1) Бензил бутил фталат (ББФ, BBP)

Diphenylether; octabromo derivate 1,2-bis(2Methoxyethoxy)ethane; Triethylene glycol dimethyl ether (TEGDME) Tetrahydrothiopyran-3carboxaldehyde

61571-060

407-330-8

4,4′bis(Dimethylamino)benzopheno ne (Michler’s ketone) Oxiranemethanol, 4methylbenzene-sulfonate, (S)-

90-94-8

202-027-5

70987-789

417-210-7

1,2-Benzenedicarboxylic acid, dipentylester, branched and linear [1]

84777-060 [1]

284-032-2

Benzyl butyl phthalate (BBP)

85-68-7

201-622-7 271-084-6

1153

1,2-бензенедикарбоксилова кислота di-C7-11, відгалуджені та лінійні аклилестери

1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C7-11, branched and linear alkyl esters

68515-424

1154

Суміш з: динатрій 4-(3етоксикарбоніл –4(5-(3етоксикарбоніл-5-гідрокси-1(4-сульфонатофеніл) піразол4-їл)пента-2,4-дініліден)-4,5дигідро-5-оксопиразол-1-

A mixture of: disodium 4-(3ethoxycarbonyl-4-(5-(3ethoxycarbonyl-5-hydroxy-1-(4sulfonatophenyl) pyrazol-4yl)penta-2,4-dienylidene)-4,5dihydro-5-oxopyrazol-1-

402-660-9

226-009-1

203-977-3

107


Номер за Регла менто м №1223 /2009 ЄС 1

1155

1156

1157

ідентифікація речовини Українська назва

2 їл)бензенесульфонат та тринатрій4-(3-етоксикарбоніл –4(5-(3-етоксикарбоніл-5гідрокси-1-(4сульфонатофеніл) піразол-4їл)пента-2,4-дініліден)-4,5дигідро-5-оксопиразол-1їл)бензенесульфонат ЄС № 402-660-9

ідентифікація речовини Хімічна назва/INN

CAS номер

ЄС номер

3

4

5

yl)benzenesulfonate and trisodium 4-(3-ethoxycarbonyl4-(5-(3-ethoxycarbonyl-5-oxido1-(4-sulfonatophenyl)pyrazol-4yl)penta-2,4-dienylidene)-4,5dihydro-5-oxopyrazol-1yl)benzenesulfonate

(метиленебі(4,1-феніленазо(1(3-(диметиламін)пропіл)-1,2дигідро-6-гідрокси-4-метил-2оксопіридин-5,3-диїл)))-1,1′дипіридиніум дихлорид дигідрохлорид ЄС №

(Methylenebis(4,1phenylenazo(1-(3(dimethylamino)propyl)-1, 2dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2oxopyridine-5,3-diyl))) -1,1′dipyridinium dichloride dihydrochloride 2-[2-гідрокси-3-(2-хлорофеніл) 2-[2-Hydroxy-3-(2карбамоїл-1-нафтилазо]-7-[2chlorophenyl)carbamoyl-1гідрокси-3-(3-метилфеніл)-2naphthylazo] -7-[2-hydroxy-3[2-гідрокси-3-(3-метилфеніл)- (3-methylphenyl)carbamoyl-1карбамоїл-1-нафтилазо]-7-[2naphthylazo] fluoren-9-one гідрокси-3-(3-метилфеніл)карбамоїл-1нафтилазо]флюорен-9-oдин Азафенідин Azafenidin

1158

2,4,5-триметиланілін (1) 2,4,5триметиланілін (1) гідро хлорид (2)

2,4,5-Trimethylaniline [1] 2,4,5-Trimethylaniline hydrochloride [2]

1159

4,4′-тріодіанілін та його солі 139-65-1 4,4′-оксидіанілін (pамінофеніл ефір) та його солі 101-80-4 N,N,N′,N′-тетраметил-4,4′метилендіанілін 101-61-1 6-метокси-m-толуїдин (pкрезідин) 3-етилl-2-метил-2-(3метилбутил)-1,3-оксазолідин Суміш з: 1,3,5-три(3-

4,4′-Thiodianiline and its salts

1160 1161 1162 1163 1164

401-500-5

420-580-2

68049-832 137-17-7 [1] 21436-975 [2] 139-65-1

205-282-0

205-370-

4,4′-Oxydianiline (pAminophenyl ether) and its salts

101-80-4

202-977-0

N,N,N′,N′-Tetramethyl-4,4′methylenedianiline 6-Methoxy-m-toluidine; (pCresidine) 3-Ethyl-2-methyl-2-(3methylbutyl)-1,3-oxazolidine A mixture of: 1,3,5-tris(3-

101-61-1

202-959-2

120-71-8

204-419-1

14386004-2 421-550-1

421-150-7

108


Номер за Регла менто м №1223 /2009 ЄС 1

1165 1166 1167 1168

ідентифікація речовини Українська назва

2 амінометилфеніл)-1,3,5(1H,3H,5H)- тріазин-2,4,6тріон та суміш з олігомерів 3,5-бі(3- амінометилфеніл)-1полі[3,5-бі(3aмінометилфеніл)-2,4,6тріоксо-1,3,5-(1H,3H,5H)тріазин-1-їл]-1,3,5-(1H,3H,5H)тріазин-2,4,6-тріон 2-нітротолуен Трибутил фосфат 126-73-8 Нафталін Нонілфенол (1)4-нонілфенол, відгалужений (2)

1169 1170 1171 1172

1,1,2-трихлоретан 79-00-5 Вилучено або переміщено Вилучено або переміщено Аліл хлорид (3-хлоропропен)

1173

1,4-дихлоробензен (pдихлоробензен) бі(2-хлоретил) ефір 111-44-4 фенол Біфенол A (4,4′ізопропілiдендіфенол) триоксиметилен (1,3,5тріоксан) пропаргіт (ISO) 2312-35-8 1-хлоро-4-нітробензен 100-00-5 молінат (ISO) фенпропіморф

1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185

Вилучено або переміщено Метил ізоцианат N,N-діметилaнілініум тетракіс(пентафлюорофеніл)б орат O,O′-(етенілметилсилілен) дi[(4-метилпентан-2-oдин) оксим]

ідентифікація речовини Хімічна назва/INN

CAS номер

ЄС номер

3

4

5

88-72-2 126-73-8 91-20-3 25154-523 [1] 84852-153 [2] 79-00-5

201-853-3 204-800-2 202-049-5 246-672-0 284-325-5

107-05-1

203-457-6

106-46-7

203-400-5

111-44-4 108-95-2 80-05-7

203-870-1 203-632-7 201-245-8

110-88-3

203-812-5

2312-35-8 100-00-5

219-006-1 202-809-6

2212-67-1 67564-914

218-661-0 266-719-9

624-83-9 11861200-3

210-866-3 422-050-6

aminomethylphenyl)-1,3,5(1H,3H,5H)-triazine-2,4,6-trione and a mixture of oligomers of 3,5-bis(3-aminomethylphenyl)1-poly [3,5-bis(3aminomethylphenyl)-2,4,6trioxo-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin1-yl]-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazine2,4,6-trione 2-Nitrotoluene Tributyl phosphate Naphthalene Nonylphenol [1] 4-Nonylphenol, branched [2] 1,1,2-Trichloroethane Moved or deleted Moved or deleted allyl chloride; (3Chloropropene) 1,4-Dichlorobenzene; (pDichlorobenzene) bis(2-Chloroethyl) ether Phenol Bisphenol A (4,4′Isopropylidenediphenol) Trioxymethylene (1,3,5Trioxan) Propargite (ISO) 1-Chloro-4-nitrobenzene Molinate (ISO) Fenpropimorph (ISO) Moved or deleted Methyl isocyanate N,N-Dimethylanilinium tetrakis(pentafluorophenyl)borat e O,O′-(Ethenylmethylsilylene) di[(4-methylpentan-2-one) oxime]

201-166-9

421-870-1

109


Номер за Регла менто м №1223 /2009 ЄС 1

ідентифікація речовини Українська назва

ідентифікація речовини Хімічна назва/INN

CAS номер

ЄС номер

3

4

5

2 2:1 суміші: 4-(7-гідрокси2,4,4-триетил-2-хроманіл) ресорцинол-4-їл-три(6-діазо5,6-дигідро-5-оксонафтален-1сульфонат) та 4-(7-гідрокси2,4,4-триметил-2хроманіл)ресорцінолбі(6діазо-5,6-дигідро-5оксонафтален-1-сульфонат) Суміш з: продукту реакції 4,4′метиленебі[2-(4гідроксибензил)3,6-діметилфенол] та 6-діазо5,6-дигідро-5оксонафталенeсульфонат (1:2) та продукт реакції 4,4′метиленебі[ 2-(4-гідроксибензил)-3,6діметилфенолl]та 6-діазo-5,6дигідрo-5оксонафталенсульфонат (1:3)

A 2:1 mixture of: 4-(7-hydroxy2,4,4-trimethyl-2chromanyl)resorcinol-4-yl-tris (6-diazo-5,6-dihydro-5oxonaphthalen-1-sulfonate) and 4-(7-hydroxy-2,4,4-trimethyl-2chromanyl)resorcinolbis (6diazo-5,6-dihydro-5oxonaphthalen-1-sulfonate) A mixture of: reaction product of 4,4′-methylenebis[2-(4hydroxybenzyl)-3,6dimethylphenol] and 6-diazo5,6-dihydro-5-oxonaphthalenesulfonate (1:2) and reaction product of 4,4′methylenebis[2-(4hydroxybenzyl)-3,6dimethylphenol] and 6-diazo5,6-dihydro-5oxonaphthalenesulfonate (1:3)

14069896-0

1188

Гідрохлорид зеленого малахіту [1] Оксалат зеленого малахіту [2]

Malachite green hydrochloride [1] Malachite green oxalate [2]

209-322-8 241-922-5

1189

1-(4-хлорофенілl)-4,4-діметил3-(1,2,4-тріазол-1їлметил)пентан-3-oл

1-(4-Chlorophenyl)-4,4dimethyl-3-(1,2,4-triazol-1ylmethyl) pentan-3-ol

569-64-2 [1] 18015-764 [2] 10753496-3

1190

5-(3-бутирил-2,4,6триметилфеніл)-2-[1(етоксиіміно)пропіл]-3гідроксициклогекс-2-eн-1oдин транс-4-феніл-L-пролін

5-(3-Butyryl-2,4,6trimethylphenyl)-2-[1(ethoxyimino)propyl]-3hydroxycyclohex-2-en-1-one

13816412-2

414-790-3

trans-4-Phenyl-L-proline

96314-260

416-020-1

Вилучено або переміщено суміш: 5-[(4-[(7-амінo-1гідрокси-3-сульфо-2-нафтил) азo]-2,5-диєтоксифеніл)aзo]-2[(3фосфонофеніл)aзo]бензонова

Moved or deleted A mixture of: 5-[(4-[(7-amino-1- 163879hydroxy-3-sulfo-269-4 naphthyl)azo]-2,5diethoxyphenyl)azo]-2-[(3phosphonophenyl)azo]benzoic

1186

1187

1191 1192 1193

414-770-4

417-980-4

403-640-2

418-230-9

110


Номер за Регла менто м №1223 /2009 ЄС 1

1194

ідентифікація речовини Українська назва

2 кислота та 5-[(4-[(7-aмінo-1гідрокси-3-сульфo-2нафтил)aзo]-2,5диєтоксифеніл)aзo]-3-[(3фосфонофеніл) aзo]бензонова кислота 2-{4-(2-аміноіпропіламіно)-6[4-гідрокси-3-(5-метил-2метокси-4сульфамоїлфенилазo)-2сульфонатонафт-7-іламіно]1,3,5-тріазин-2-іламінo}-2амінопропіл формат

ідентифікація речовини Хімічна назва/INN

CAS номер

ЄС номер

3

4

5

acid and 5-[(4-[(7-amino-1hydroxy-3-sulfo-2naphthyl)azo]-2,5diethoxyphenyl)azo]-3-[(3phosphonophenyl)azo]benzoic acid 2-{]4-(2Ammoniopropylamino)-6-[}4hydroxy-3-(5-methyl-2methoxy-4sulfamoylphenylazo)-2sulfonatonaphth-7-ylamino{] -1,3,5-triazin-2-ylamino[}-2aminopropyl formate

424-260-3

1195

5-нітрo-o-толуїдин [1] 5-нітрoo-толуїдин гідро хлорид [2]

5-Nitro-o-toluidine [1] 5-Nitro-o-toluidine hydrochloride [2]

99-55-8 [1] 51085-52-0 [2]

202-765-8 256-960-8

1196

1-(1-нафтилметил)хіноліум

65322-658

406-220-7

1197

(R)-5-бромo-3-(1-метил-2пірролідиніл метил)-1H-iндол піметрозин (ISO) 12331289-0 оксадіагрил (ISO) 39807-153 хлоротолурон (3-(3-хлоро-pтолил)-1,1-диметилсечовина) N-[2-(3-ацетил-5-нітротіофен2-ілазо)-5діетилaмінофеніл]ацетамід 1,3бі(вінілсульфонілaцетамідо)пропан 93629-90-4 p-фенетідин (4-етоксианілін) 156-43-4 m-феніленедіамін та його солі 108-45-2 залишки (вугільний вар), креозотова олія, якщо містить > 0,005 % w/wбензo[a]пірен Креозотова олія, частка аценафтену, скрубберна олія, якщо містить > 0,005 % w/w

1-(1Naphthylmethyl)quinolinium chloride (R)-5-Bromo-3-(1-methyl-2pyrrolidinylmethyl)-1H-indole Pymetrozine (ISO)

14332257-0 12331289-0 39807-153 15545-489 416-860-9

422-390-5

93629-904

428-350-3

156-43-4

205-855-5

108-45-2

203-584-7

92061-933

295-506-3

90640-849

292-605-3

1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206

Oxadiargyl (ISO) Chlorotoluron (3-(3-chloro-ptolyl)-1,1-dimethylurea) N-[2-(3-Acetyl-5-nitrothiophen2-ylazo)-5-diethylaminophenyl] acetamide 1,3bis(Vinylsulfonylacetamido)pro pane p-Phenetidine (4-Ethoxyaniline) m-Phenylenediamine and its salts Residues (coal tar), creosote oil distn., if it contains > 0,005 % w/w benzo[a]pyrene Creosote oil, acenaphthene fraction, wash oil, if it contains > 0,005 % w/w benzo[a]pyrene

613-20200-4 254-637-6 239-592-2

111


Номер за Регла менто м №1223 /2009 ЄС 1

1207 1208

1209 1210

1211

1212

1213

1214

1215

1216

ідентифікація речовини Українська назва

2 бензo[a]пірену Креозотова олія, якщо містить > 0,005 % w/ w бензo[a]пірену Креозотова олія, дистиллят з високою температурою кипіння, скрубберна олія, якщо містить > 0,005 % w/ w бензo[a]пірену креозот, якщо містить > 0,005 % w/ w бензo[a]пірену

ідентифікація речовини Хімічна назва/INN

CAS номер

ЄС номер

3

4

5

61789-284 8001-58-9

263-047-8

70321-798

274-565-9

12238477-4

310-189-4

70321-801

274-566-4

94166-628

303-358-9

92-44-4

202-156-7

Creosote oil, if it contains > 0,005 % w/w benzo[a]pyrene Creosote, if it contains > 0,005 % w/w benzo[a]pyrene

Creosote oil, high-boiling distillate, wash oil, if it contains > 0,005 % w/w benzo[a]pyrene Екстракти залишків (вугілля), Extract residues (coal), creosote кислота креозотової олії, oil acid, wash oil extract residue, залишки екстракту if it contains > 0,005 % w/w скрубберної олії, якщо містить benzo[a]pyrene > 0,005 % w/ w бензo[a]пірену Креозотова олія, дистилят з Creosote oil, low-boiling низькою температурою distillate, wash oil, if it contains кипіння, скрубберна олія, > 0,005 % w/w benzo[a]pyrene якщо містить > 0,005 % w/w бензo[a]пірену 6-Метокси-2,3-Піриденедіамін 6-Methoxy-2,3-Pyridinediamine та його HCl сіль, якщо and its HCl salt, when used as a використовується як речовина substance in hair dye products у продукції для фарбування волосся 2,3-Нафталенедіолl, якщо 2,3-Naphthalenediol, when used використовується як речовина as a substance in hair dye у продукції для фарбування products волосся 92-44-4 2,4-Діамінодіфенілaмін, якщо 2,4-Diaminodiphenylamine, використовується як речовина when used as a substance in hair у продукції для фарбування dye products волосся 2,6-Бі(2-Гідроксиетокси)-3,52,6-Bis(2-Hydroxyethoxy)-3,5Піридінедіамін та його HCl Pyridinediamine and its HCl сіль, якщо використовується salt, when used as a substance in як речовина у продукції для hair dye products фарбування волосся 2-Метоксиметил-p2-Methoxymethyl-pАмінофенол та його HCl сіль, Aminophenol and its HCl salt, якщо використовується як when used as a substance in hair речовина у продукції для dye products

232-287-5

136-17-4

11790742-3

13504365-1/ 29785-475 112


Номер за Регла менто м №1223 /2009 ЄС 1

1217

1218

1219

1220

1221

1222

1223

1224

1225

1226

ідентифікація речовини Українська назва

2 фарбування волосся 4,5-Діаміно-1-Метилпіразол та його HCl сіль, якщо використовується як речовина у продукції для фарбування волосся 4,5-Діамінo-1-((4Хлорофеніл)Метил)-1Hпіразол сульфат, якщо використовується як речовина у продукції для фарбування волосся 4-Хлоро-2-Амінофенол, якщо використовується як речовина у продукції для фарбування волосся 4-Гідроксиіндол, якщо використовується як речовина у продукції для фарбування волосся 2380-94-1 4-Метокситолуен-2,5-Діамін та його HCl сіль, якщо використовується як речовина у продукції для фарбування волосся 5-Aмінo-4-Флюорo-2Метилфенол Сульфат, якщо використовується як речовина у продукції для фарбування волосся N,N-Діетил-m-Амінофенол, якщо використовується як речовина у продукції для фарбування волосся N,N-Диметил-2,6Пірідинедіамін та його HCl сіль, якщо використовується як речовина у продукції для фарбування волосся N-Циклофеніл-m-Амінофенол, якщо використовується як речовина у продукції для фарбування волосся N-(2-Метоксиетил)-p-

ідентифікація речовини Хімічна назва/INN

CAS номер

ЄС номер

3

4

5

4,5-Diamino-1-Methylpyrazole and its HCl salt, when used as a substance in hair dye products

20055-010/ 2161659-1

4,5-Diamino-1-((4Chlorophenyl)Methyl)-1HPyrazole Sulfate, when used as a substance in hair dye products

16318300-4

4-Chloro-2-Aminophenol, when used as a substance in hair dye products

95-85-2

202-458-9

4-Hydroxyindole, when used as a substance in hair dye products

2380-94-1

219-177-2

4-Methoxytoluene-2,5-Diamine and its HCl salt, when used as a substance in hair dye products

56496-889

5-Amino-4-Fluoro-2Methylphenol Sulfate, when used as a substance in hair dye products

16318301-5

N,N-Diethyl-m-Aminophenol, when used as a substance in hair dye products

91-68-9/ 68239-849

N,N-Dimethyl-2,6Pyridinediamine and its HCl salt, when used as a substance in hair dye products

N-Cyclopentyl-m-Aminophenol, when used as a substance in hair dye products

10490349-3

N-(2-Methoxyethyl)-p-

72584-59-

202-0909/ 269478-8

276-723-2 113


Номер за Регла менто м №1223 /2009 ЄС 1

1227

1228

1229

1230

1231

1232

1233

1234 1235 1236

ідентифікація речовини Українська назва

2 феніленедіамін та його HCl сіль, якщо використовується як речовина у продукції для фарбування волосся 2,4-Діамінo-5-метилфенетол та його HCl сіль, якщо використовується як речовина у продукції для фарбування волосся 1,7-Нафталенедіол, якщо використовується як речовина у продукції для фарбування волосся 575-38-2 3,4-Диамінобензоїдна кислота, якщо використовується як речовина у продукції для фарбування волосся 2-Амінометил-p-амінофенол та його HCl сіль, якщо використовується як речовина у продукції для фарбування волосся Розчинник Червоний 1 (CI 12150), якщо використовується як речовина у продукції для фарбування волосся Помаранчева кислота 24 (CI 20170), якщо використовується як речовина у продукції для фарбування волосся Червона кислота 73 (CI 27290), якщо використовується як речовина у продукції для фарбування волосся Пнєвмоенцефалограма – 3,2’,2’- di – p - фенілендіамін 6-нітро-о-толуідин 570-24-1 НС жовтий № 11 73388-542

ідентифікація речовини Хімічна назва/INN

CAS номер

ЄС номер

3

4

5

phenylenediamine and its HCl salt, when used as a substance in hair dye products

9/ 6656648-1

2,4-Diamino-5-methylphenetol and its HCl salt, when used as a substance in hair dye products

11371525-6

1,7-Naphthalenediol, when used as a substance in hair dye products

575-38-2

209-383-0

3,4-Diaminobenzoic acid, when used as a substance in hair dye products

619-05-6

210-577-2

2-Aminomethyl-p-aminophenol and its HCl salt, when used as a substance in hair dye products

79352-720

Solvent Red 1 (CI 12150), when used as a substance in hair dye products

1229-55-6

214-968-9

Acid Orange 24 (CI 20170), when used as a substance in hair dye products

1320-07-6

215-296-9

Acid Red 73 (CI 27290), when used as a substance in hair dye products

5413-75-2

226-502-1

PEG-3,2′,2′-di-pPhenylenediamine

14464413-3

6-Nitro-o-Toluidine HC Yellow No 11

570-24-1 73388-542

209-329-6

114


Номер за Регла менто м №1223 /2009 ЄС 1

1237 1238 1239 1240

1241

1242 1243

1244

1245

1246

1247

1248

ідентифікація речовини Українська назва

2 НС оранжевий № 3 81612-

ідентифікація речовини Хімічна назва/INN

CAS номер

ЄС номер

3

4

5

HC Orange No 3

НС зелений № 1 52136-251 НС червоний № 8 та його солі 97404-14-3, 1355629-1 Тетрагідро-6-нітроквіноксалін та його солі 158006-54-3, 41959-35-7

HC Green No 1

Дісперсований червоний 15, за вийнятком домішок в дісперсованому фіолетовому 1 116-85-8 4-аміно-3-флюорофенол 399-95-1 N,N’-дигексадесіл-N,N’-,біс(2гідроксиетил)пропанедіамід Бісгідроксиетил Бісцетил Малонамід 149591-38-8 1-метил-2,4,5тригідроксибензол та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся 2,6-дигідрокси-4-метилпірідін та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся 5-гідрокси-1,4-бензодиоксан та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся 3.4-метилендиоксифенол та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся 3,4-метилендиоксианілін та його солі, якщо

Disperse Red 15, except as impurity in Disperse Violet 1

HC Red No 8 and its salts Tetrahydro-6-nitroquinoxaline and its salts

81612-546 52136-251 13556-291/ 9740414-3 15800654-3/ 41959-357/ 7385545-5 116-85-8

257-687-7 - / 306778-0

204-163-0

4-Amino-3-fluorophenol

399-95-1

402-230-0

N,N′-dihexadecyl-N,N′-bis(2hydroxyethyl)propanediamide Bishydroxyethyl Biscetyl Malonamide 1-Methyl-2,4,5trihydroxybenzene and its salts, when used as a substance in hair dye products

14959138-8

422-560-9

1124-09-0

214-390-7

2,6-Dihydroxy-4-methylpyridine and its salts, when used as a substance in hair dye products

4664-16-8

225-108-7

5-Hydroxy-1,4-benzodioxane and its salts, when used as a substance in hair dye products

10288-365

233-639-0

3,4-Methylenedioxyphenol and its salts, when used as a substance in hair dye products

533-31-3

208-561-5

3,4-Methylenedioxyaniline and its salts, when used as a

14268-667

238-161-6 115


Номер за Регла менто м №1223 /2009 ЄС 1

1249

1250

1251

1252

1253

1254

1255

1256

ідентифікація речовини Українська назва

2 використовується як речовина в продукції для фарбування волосся Гідроксиметилен та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся 3-нітро-4-амінофеноксиетанол та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся 2-метокси-4-нітрофенол (4нітрогваякол) та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся С.І. кислотний чорний 131 та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся 1,3,5-тригідроксибензол (Флороглюцинол) та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся 1,2,4-бензолотриацетат та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся Етанол, 2,2’-імінобіс-, продукти реакції з епіхлорогідрином та 2-нітро1,4-бензолодіаміном (НС блакитний № 4) та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся N-метил-1,4діаміноантраквінон, продукти реакції з епіхлоргідрином та

ідентифікація речовини Хімічна назва/INN

CAS номер

ЄС номер

3

4

5

substance in hair dye products Hydroxypyridinone and its salts, when used as a substance in hair dye products

822-89-9

212-506-0

3-Nitro-4-aminophenoxyethanol and its salts, when used as a substance in hair dye products

50982-746

2-methoxy-4-nitrophenol (4Nitroguaiacol) and its salts, when used as a substance in hair dye products

3251-56-7

CI Acid Black 131 and its salts, when used as a substance in hair dye products

12219-011

1,3,5-Trihydroxybenzene (Phloroglucinol) and its salts, when used as a substance in hair dye products

108-73-6

203-611-2

1,2,4-Benzenetriacetate and its salts, when used as a substance in hair dye products

613-03-6

210-327-2

Ethanol, 2,2’-iminobis-, reaction products with epichlorohydrin and 2-nitro-1,4-benzenediamine (HC Blue No. 5) and its salts, when used as a substance in hair dye products

68478-648/ 15857158-5

N-Methyl-1,4diaminoanthraquinone, reaction products with epichlorohydrin

15857157-4

221-839-0

116


Номер за Регла менто м №1223 /2009 ЄС 1

1257

1258

1259

1260

1261

1262

ідентифікація речовини Українська назва

2 моноетаноламіном (НС блакитний № 4) та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся 4-амінобензолосульфонова кислота та її солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся 3,3’- (Сульфонілбіс (2-нітро4,1-фенілен)іміно)біс(6(феніламін)) бензолосульфонова кислота та її солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся 3(або 5)-((4(бензилметиламін)феніл)азо)1,2-(або 1,4)-діметил-1Н-1,2,4триазоліум та його солі, якщо застосовується як речовина для фарбування волосся 2,2’-((3-Хлоро-4-((2,6-діхлоро4нітрофеніл)азо)феніл)іміно)біс етанол (Дісперсований коричневий 1) та його солі, якщо застосовується як речовина в продукції для фарбування волосся Бензотіазоліум, 2-[[4-[етил(2гідроксиетил)аміно]феніл]азо] -6-метокси-3-метил- та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся 2-[(4-Хлоро-2-нітрофеніл)азо]N-(2-метоксифеніл)-3оксобутанамід (жовтий барвник 73) та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся

ідентифікація речовини Хімічна назва/INN

CAS номер

ЄС номер

3

4

5

and monoethanolamine (HC Blue No. 4) and its salts, when used as a substance in hair dye products 4-Aminobenzenesulfonic acid (Sulfanilic acid) and its salts, when used as a substance in hair dye products

121-57-3/ 515-74-2

204-4825/ 208208-5

3,3’-(Sulfonylbis(2-nitro-4,1phenylene)imino)bis(6(phenylamino)) benzenesulfonic acid and its salts, when used as a substance in hair dye products

6373-79-1

228-922-0

3(or5)-((4(Benzylmethylamino)phenyl)azo )-1,2-(or1,4)-dimethyl-1H-1,2,4triazolium and its salts, when used as a substance in hair dye products 2,2’-((3-Chloro-4-((2,6dichloro-4nitrophenyl)azo)phenyl)imino)bi sethanol (Disperse Brown 1) and its salts, when used as a substance in hair dye products

89959-988/ 1222169-1

289-660-0

23355-648

245-604-7

Benzothiazolium, 2-[[4-[ethyl(2hydroxyethyl)amino]phenyl]azo ]-6-methoxy-3-methyl-, and its salts, when used as a substance in hair dye products

12270-132

235-546-0

2-[(4-Chloro-2nitrophenyl)azo]-N-(2methoxyphenyl)-3oxobutanamide (Pigment Yellow 73) and its salts, when used as a substance in hair dye products

13515-407

236-852-7

117


Номер за Регла менто м №1223 /2009 ЄС 1 1263

1264

1265

1266

1267

1268

ідентифікація речовини Українська назва

2 2,2’-[(3,3’дихлоро[1,1’,біфеніл]-4,4’діїл)біс(азо)]біс[3-оксо-Nфенілбутанамід] (жовтий барвник 12) та його солі, якщо використовуються як речовина в продукції для фарбування волосся 2,2’-(1,2-етендіїл)біс[5-((4етоксифеніл)азо]бензолосульф онова кислота та її солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся 2.3-Дигідро-2,2-диметил-6-[(4фенілазо)-1-нафталеніл)азо]1Н-піримідин (аніліновий чорний 3) та його солі, якщо використовуються як речовина в продукції для фарбування волосся 3(або 5)-[[4-[(7-аміно-1гідрокси-3-сульфонато-2нафтил)азо]-1нафтил]азо]саліцилова кислота та її солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся 2-Нафталенсульфонова кислота, 7-(бензоіламін)-4гідрокси-3-[[4-[(4сульфофеніл)азо] феніл]азо]та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся (µ-((7,7’-імінобіс(4-гідрокси3-((2-гідрокси-5-(Nметилсульфамоіл)феніл)азо)на фталін-2-сульфонато)) (6-)))дікупрат(2-) та його солі, якщо використовується як

ідентифікація речовини Хімічна назва/INN

CAS номер

ЄС номер

3 2,2’-[(3,3’-Dichloro[1,1’-biphenyl]4,4’-diyl)bis(azo)]bis[3-oxo-Nphenylbutanamide] (Pigment Yellow 12) and its salts, when used as a substance in hair dye products

4 6358-85-6

5 228-787-8

2,2’-(1,2-Ethenediyl)bis[5-((4ethoxyphenyl)azo]benzenesulfonic acid) and its salts, when used as a substance in hair dye products

2870-32-8

220-698-2

2,3-Dihydro-2,2-dimethyl-6-[(4(phenylazo)-1-naphthalenyl)azo]-1Hpyrimidine (Solvent Black 3) and its salts, when used as a substance in hair dye products

4197-25-5

224-087-1

3(or5)-[[4-[(7-amino-1-hydroxy-3sulphonato-2-naphthyl)azo]-1naphthyl]azo]salicylic acid and its salts, when used as a substance in hair dye products

3442-21-5/ 34977-63-4

222-351-0/ 252-305-5

2-Naphthalenesulfonic acid, 7(benzoylamino)-4-hydroxy-3-[[4-[(4sulfophenyl)azo]phenyl]azo]-, and its salts, when used as a substance in hair dye products

2610-11-9

220-028-9

(μ-((7,7’-Iminobis(4-hydroxy-3-((2hydroxy-5-(N-methylsulphamoyl) phenyl)azo)naphthalene-2-sulphonato)) (6-)))dicuprate(2-) and its salts, when used as a substance in hair dye products

37279-54-2

253-441-8

118


Номер за Регла менто м №1223 /2009 ЄС 1

1269

1270

1271

1272

1273

1274

1275

ідентифікація речовини Українська назва

2 речовина в продукції для фарбування волосся 3-[(4-(ацетиламіно)феніл]азо]4-гідрокси-7-[[[[5-гідрокси-6фенілазо)-7-сульфо-2нафталініл]аміно]карбоніл]амі но]-2-нафталінсульфонова кислота та її солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся Нафталінсульфонова кислота та її солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся Етанамініум, N-(4-[біс[4(діетиламіно)феніл]метилен]2,5-циклогексадієн-1-ілідін)N-етил- та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся 3Н-індоліум, 2-[[(4метоксифеніл)метилгідразоно] метил]-1,3,3-триметил- та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся 3Н-індоліум, 2-(2-((2,4діметоксифеніл)аміно)етеніл1,3,3-триметил та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся Нигрозин спирторозчинний (аніліновий чорний 5), якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся Феноксазин-5-іум, 3,7біс(діетиламіно)-, та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для

ідентифікація речовини Хімічна назва/INN

CAS номер

ЄС номер

3

4

5

3-[(4-(Acetylamino)phenyl)azo]-4hydroxy-7-[[[[5-hydroxy-6(phenylazo)-7-sulfo-2naphthalenyl]amino]carbonyl]amino]2-naphthalenesulfonic acid and its salts, when used as a substance in hair dye products

3441-14-3

222-348-4

2-Naphthalenesulfonic acid, 7,7’(carbonyldiimino)bis(4-hydroxy-3-[[2sulfo-4-[(4-sulfophenyl) azo]phenyl]azo]-, and its salts, when used as a substance in hair dye products Ethanaminium, N-(4-[bis[4(diethylamino)phenyl]methylene]-2,5cyclohexadien-1-ylidene)-N-ethyl-, and its salts, when used as a substance in hair dye products

2610-10-8/ 25188-41-4

220-027-3

2390-59-2

219-231-5

3H-Indolium, 2-[[(4methoxyphenyl)methylhydrazono]meth yl]-1,3,3-trimethyl-, and its salts, when used as a substance in hair dye products

54060-92-3

258-946-7

3H-Indolium, 2-(2-((2,4dimethoxyphenyl)amino)ethenyl)1,3,3-trimethyl-, and its salts, when used as a substance in hair dye products

4208-80-4

224-132-5

Nigrosine spirit soluble (Solvent Black 5), when used as a substance in hair dye products

11099-03-9

Phenoxazin-5-ium, 3,7bis(diethylamino)-, and its salts, when used as a substance in hair dye products

47367-75-9/ 33203-82-6

251-403-5

119


Номер за Регла менто м №1223 /2009 ЄС 1 1276

1277

1278

1279

1280

1281

1282

1283

ідентифікація речовини Українська назва

2 фарбування волосся Бензо[а]феноксазин-7-іум, 9(диметиламіно)-, та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся 6-аміно-2-(2,4-диметилфеніл)1Н-бенз[де]ізоквінолін1,3(2Н)-діон (аніліновий жовтий 44) та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся 1-аміно-4-[[4[(диметиламіно)метил]феніл]а міно]антраквінон та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся Лакаїнова кислота (СІ Натуральний червоний 25) та її солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся Бензолсульфонова кислота, 5[(2,4-дінітрофеніл)аміно]-2(феніламіно)-, та її солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся 4-[(4-нітрофеніл)азо]анілін (Дісперсований оранжевий 3) та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся 4-нітро-m-фенілендіамін та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся 1-аміно-4-(метиламіно)-9,10антрацендіон (Дісперсований

ідентифікація речовини Хімічна назва/INN

CAS номер

ЄС номер

3

4

5

Benzo[a]phenoxazin-7-ium, 9(dimethylamino)-, and its salts, when used as a substance in hair dye products

7057-57-0/ 966-62-1

230-338-6/ 213-524-1

6-Amino-2-(2,4-dimethylphenyl)-1Hbenz[de]isoquinoline-1,3(2H)-dione (Solvent Yellow 44) and its salts, when used as a substance in hair dye products

2478-20-8

219-607-9

1-Amino-4-[[4[(dimethylamino)methyl]phenyl]amino ]anthraquinone and its salts, when used as a substance in hair dye products

67905-56-0/ 12217-43-5

267-677-4/ 235-398-7

Laccaic Acid (CI Natural Red 25) and its salts, when used as a substance in hair dye products

60687-93-6

Benzenesulfonic acid, 5-[(2,4dinitrophenyl)amino]-2(phenylamino)-, and its salts, when used as a substance in hair dye products

6373-74-6/ 15347-52-1

228-921-5/ 239-377-3

4-[(4-Nitrophenyl)azo]aniline (Disperse Orange 3) and its salts, when used as a substance in hair dye products

730-40-5/ 70170-61-5

211-984-8

4-Nitro-m-phenylenediamine and its salts, when used as a substance in hair dye products

5131-58-8

225-876-3

1-Amino-4-(methylamino)-9,10anthracenedione (Disperse Violet 4) and its salts, when used as a substance

1220-94-6

214-944-8

120


Номер за Регла менто м №1223 /2009 ЄС 1

1284

1285

1286

1287

1288

1289

1290

ідентифікація речовини Українська назва

2 Фіолетовий 4) та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся N-метил-3-нітро-рфенілендіамін та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся N1-(2-гідроксиетил)-4-нітро-офенілендіамін (НС Жовтий № 5) та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся N1(трис(гідроксиметил))метил-4нітро-1,2-фенілендіамін (НС жовтий № 3) та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся 2-Нітро-N-гідроксиетил-ранізидин та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся N,N’-діметил-N-гідроксиетил3-нітро-р-фенілендіамін та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся 3-(N-метил-N-(4-метиламіно3-нітрофеніл)аміно)пропан1,2-діол та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся 4-етиламін-3-нітробензойна кислота (N-етил-3-нітро РАВА) та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування

ідентифікація речовини Хімічна назва/INN

3 in hair dye products

CAS номер

ЄС номер

4

5

N-Methyl-3-nitro-p-phenylenediamine and its salts, when used as a substance in hair dye products

2973-21-9

221-014-5

N1-(2-Hydroxyethyl)-4-nitro-ophenylenediamine (HC Yellow No. 5) and its salts, when used as a substance in hair dye products

56932-44-6

260-450-0

N1-(Tris(hydroxymethyl))methyl-4nitro-1,2-phenylenediamine (HC Yellow No. 3) and its salts, when used as a substance in hair dye products

56932-45-7

260-451-6

2-Nitro-N-hydroxyethyl-p-anisidine and its salts, when used as a substance in hair dye products

57524-53-5

N,N’-Dimethyl-N-Hydroxyethyl-3nitro-p-phenylenediamine and its salts, when used as a substance in hair dye products

10228-03-2

233-549-1

3-(N-Methyl-N-(4-methylamino-3nitrophenyl)amino)propane-1,2-diol and its salts, when used as a substance in hair dye products

93633-79-5

403-440-5

4-Ethylamino-3-nitrobenzoic acid (NEthyl-3-Nitro PABA) and its salts, when used as a substance in hair dye products

2788-74-1

412-090-2

121


Номер за Регла менто м №1223 /2009 ЄС 1 1291

1292

1293

1294

1295

1296

1297

ідентифікація речовини Українська назва

2 волосся (8-[(4-аміно-2-нітрофеніл)азо]7-гідрокси-2нафтил)триметиламоній та його солі, за виключенням базового барвника 118 як домішка в базовому коричневому 17), якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся 5-((4-(Діметиламін)феніл)азо)1,4-діметил-1Н-1,2,4триазоліум та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся m-фенілендіамін, 4(фенілазо)-, та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся 1,3-бензолдіамін, 4-метил-6(фенілазо)- та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся 2,7-нафталіндисульфонова кислота, 5-(ацетиламіно)-4гідрокси-3-((2метилфеніл)азо)- та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся 4,4’-[(4-Метил-1,3фенілін)біс(азо]біс[6-метил1,3-бензолдіамін] (Базовий коричневий 4) та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся Бензоламіній, 3-[[4[[діаміно(фенілазо)феніл]азо]-

ідентифікація речовини Хімічна назва/INN

CAS номер

ЄС номер

3

4

5

(8-[(4-Amino-2-nitrophenyl)azo]-7hydroxy-2-naphthyl) trimethylammonium and its salts, except Basic Red 118 (CAS 71134-979) as impurity in Basic Brown 17, when used as a substance in hair dye products

71134-97-9

275-216-3

5-((4-(Dimethylamino)phenyl)azo)1,4-dimethyl-1H-1,2,4-triazolium and its salts, when used as a substance in hair dye products

12221-52-2

m-Phenylenediamine, 4-(phenylazo)-, and its salts, when used as a substance in hair dye products

495-54-5

207-803-7

1,3-Benzenediamine, 4-methyl-6(phenylazo)- and its salts, when used as a substance in hair dye products

4438-16-8

224-654-3

2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5(acetylamino)-4-hydroxy-3-((2methylphenyl)azo)-, and its salts, when used as a substance in hair dye products

6441-93-6

229-231-7

4,4’-[(4-Methyl-1,3phenylene)bis(azo)]bis[6-methyl-1, 3benzenediamine] (Basic Brown 4) and its salts, when used as a substance in hair dye products

4482-25-1

224-764-1

Benzenaminium, 3-[[4[[diamino(phenylazo)phenyl]azo]-2methylphenyl]azo]-N,N,N-trimethyl-,

83803-99-0

280-920-9

122


Номер за Регла менто м №1223 /2009 ЄС 1

1298

1299

1300

1301

1302

1303

ідентифікація речовини Українська назва

2 2-метил-феніл]азо]-N,N,Nтриметил- та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся Бензоламіній, 3-[[4[[діаміно(фенілазо)феніл]азо]1-нафталініл]азо]-N,N,Nтриметил- та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся Етанаміній, N-[4-[(4(діетиламіно)феніл)фенілмети лен]-2,5-циклогексадієн-1ілідин]-N-етил- та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся 9,10-антрацендіон, 1-[(2гідроксиетил)аміно]-4(метиламіно)- та його похідні та солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся 1,4-діаміно-2-метокси-9,10антрацендіон (Дісперсований червоний 11) та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся 1,4-дигідрокси-5,8-біс[(2гідроксиетил)аміно]антраквіно н (Дісперсований блакитний 7) та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся 1-[(3-амінопропіл)аміно]-4(метиламіно)антраквінон та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування

ідентифікація речовини Хімічна назва/INN

3 and its salts, when used as a substance in hair dye products

CAS номер

ЄС номер

4

5

Benzenaminium, 3-[[4[[diamino(phenylazo)phenyl]azo]-1naphthalenyl]azo]-N,N,N-trimethyl-, and its salts, when used as a substance in hair dye products

83803-98-9

280-919-3

Ethanaminium, N-[4-[(4(diethylamino)phenyl)phenylmethylene ]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-Nethyl- and its salts, when used as a substance in hair dye products

633-03-4

211-190-1

9,10-Anthracenedione, 1-[(2hydroxyethyl)amino]-4(methylamino)-, and its derivatives and salts, when used as a substance in hair dye products

2475-46-9/ 86722-66-9

219-604-2/ 289-276-3

1,4-Diamino-2-methoxy-9,10anthracenedione (Disperse Red 11) and its salts, when used as a substance in hair dye products

2872-48-2

220-703-8

1,4-Dihydroxy-5,8-bis[(2hydroxyethyl)amino]anthraquinone (Disperse Blue 7) and its salts, when used as a substance in hair dye products

3179-90-6

221-666-0

1-[(3-Aminopropyl)amino]-4(methylamino)anthraquinone and its salts, when used as a substance in hair dye products

22366-99-0

244-938-0

123


Номер за Регла менто м №1223 /2009 ЄС 1 1304

1305

1306

1307

1308

1309

1310

1311

ідентифікація речовини Українська назва

2 волосся N-[6-[(2-Хлоро-4гідроксифеніл)іміно]-4метокси-3-оксо-1,4циклогексадієн-1-іл]ацетамід (НС Жовтий № 8) та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся [6-[[3-хлоро-4(метиламіно)феніл]іміно]-4метил-3-оксоціклогекса-1,4дієн-1-іл]уреа (НС Червоний № 9) та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся Фенотіазин-5-іум, 3,7біс(діметиламіно)- та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся 4,6-біс(2-гідроксиетокси)-mфенілендіамін та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся 5-аміно-2,6-діметокси-3гідроксипірідин та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся 4,4’-Діамінодіфеніламін та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся 4-діетиламіно-о-толуідин та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся N,N-діетил-р-феніліндіамін та

ідентифікація речовини Хімічна назва/INN

CAS номер

ЄС номер

3

4

5

N-[6-[(2-Chloro-4hydroxyphenyl)imino]-4-methoxy-3oxo-1,4-cyclohexadien-1-yl]acetamide (HC Yellow No. 8) and its salts, when used as a substance in hair dye products

66612-11-1

266-424-5

[6-[[3-Chloro-4(methylamino)phenyl]imino]-4methyl-3-oxocyclohexa-1,4-dien-1yl]urea (HC Red No. 9) and its salts, when used as a substance in hair dye products

56330-88-2

260-116-4

Phenothiazin-5-ium, 3,7bis(dimethylamino)-, and its salts, when used as a substance in hair dye products

61-73-4

200-515-2

4,6-Bis(2-Hydroxyethoxy)-mPhenylenediamine and its salts, when used as a substance in hair dye products

94082-85-6

5-Amino-2,6-Dimethoxy-3Hydroxypyridine and its salts, when used as a substance in hair dye products

104333-03-1

4,4’-Diaminodiphenylamine and its salts, when used as a substance in hair dye products

537-65-5

208-673-4

4-Diethylamino-o-toluidine and its salts, when used as a substance in hair dye products

148-71-0/ 24828-38-4/ 2051-79-8

205-722-1/ 246-484-9/ 218-130-3

N,N-Diethyl-p-phenylenediamine and its salts, when used as a substance in

93-05-0/ 6065-27-6/

202-214-1/ 227-995-6/

124


Номер за Регла менто м №1223 /2009 ЄС 1

1312

1313

1314

1315

1316

1317

1318

1319

1320

ідентифікація речовини Українська назва

2 його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся N,N-диметил-р-фенілендіамін та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся Толуол-3,4-діамін та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся 2,4-діаміно-5метилфеноксиетанол та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся 6-аміно-о-крезол та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся Гідроксиетиламінометил-рамінофенол та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся 2-аміно-3-нітрофенол та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся 2-хлоро-5-нітро-Nгідроксиетил-р-фенілендіамін та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся 2-нітро-р-фенілендіамін та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся Гідроксиетил-2,6-дінітро-ранізидин та його солі, якщо

ідентифікація речовини Хімічна назва/INN

3

CAS номер

ЄС номер

4 6283-63-2

5 228-500-6

N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine and its salts, when used as a substance in hair dye products

99-98-9/ 6219-73-4

202-807-5/ 228-292-7

Toluene-3,4-Diamine and its salts, when used as a substance in hair dye products

496-72-0

207-826-2

2,4-Diamino-5-methylphenoxyethanol and its salts, when used as a substance in hair dye products

141614-053/ 11371527-8

6-Amino-o-cresol and its salts, when used as a substance in hair dye products

17672-22-9

Hydroxyethylaminomethyl-paminophenol and its salts, when used as a substance in hair dye products

110952-460/ 13504363-9

2-Amino-3-nitrophenol and its salts, when used as a substance in hair dye products

603-85-0

210-060-1

2-Chloro-5-nitro-N-hydroxyethyl-pphenylenediamine and its salts, when used as a substance in hair dye products

50610-28-1

256-652-3

2-Nitro-p-phenylenediamine and its salts, when used as a substance in hair dye products

5307-14-2/ 18266-52-9

226-164-5/ 242-144-9

Hydroxyethyl-2,6-dinitro-p-anisidine and its salts, when used as a substance

122252-11-3

hair dye products

125


Номер за Регла менто м №1223 /2009 ЄС 1

1321

1322

1323

1324

1325

1326

1327

ідентифікація речовини Українська назва

2 використовується як речовина в продукції для фарбування волосся 6-нітро-2,5-метилендіамін та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся Феназініум, 3,7-діаміно-2,8диметил-5-феніл- та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся 3-гідрокси-4-[(2гідроксинафтил]азо]-7нітронафталін-1-сульфонова кислота та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся 3-[(2-нітро-4(трифлуорометил)феніл)аміно ]пропан-1,2-діол (НС жовтий № 6) та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся 2-[(4-хлоро-2нітрофеніл)аміно]етанол (НС жовтий № 12) та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся 3-[[4-[(2гідроксиетил)метиламіно]-2нітрофеніл]аміно]-1,2пропанедіол та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся 3-[[4-[етил(2гідроксиетил)аміно]-2нітрофеніл]аміно]-1,2-

ідентифікація речовини Хімічна назва/INN

3 in hair dye products

CAS номер

ЄС номер

4

5

6-Nitro-2,5-pyridinediamine and its salts, when used as a substance in hair dye products

69825-83-8

Phenazinium, 3,7-diamino-2,8dimethyl-5-phenyl-, and its salts, when used as a substance in hair dye products

477-73-6

207-518-8

3-Hydroxy-4-[(2hydroxynaphthyl)azo]-7nitronaphthalene-1-sulphonic acid and its salts, when used as a substance in hair dye products

16279-54-2/ 5610-64-0

240-379-1/ 227-029-3

3-[(2-nitro-4(trifluoromethyl)phenyl)amino]propane -1,2-diol (HC Yellow No. 6) and its salts, when used as a substance in hair dye products

104333-00-8

2-[(4-chloro-2nitrophenyl)amino]ethanol (HC Yellow No. 12) and its salts, when used as a substance in hair dye products

59320-13-7

3-[[4-[(2-Hydroxyethyl)Methylamino]2-Nitrophenyl]Amino]-1, 2Propanediol and its salts, when used as a substance in hair dye products

173994-757/ 10276727-1

3-[[4-[Ethyl(2-Hydroxyethyl)Amino]2-Nitrophenyl]Amino]-1, 2Propanediol and its salts, when used as a substance in hair dye products

114087-411/ 11408742-2

126


Номер за Регла менто м №1223 /2009 ЄС 1

1328

ідентифікація речовини Українська назва

2 пропанедіол та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся Етанаміній, N-[4-[[4(діетиламіно)феніл][4(етиламіно)-1нафталініл]метилен]-2,5циклогексадієн-1-ілідин]-Nетил та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся

ідентифікація речовини Хімічна назва/INN

CAS номер

ЄС номер

3

4

5

Ethanaminium, N-[4-[[4(diethylamino)phenyl][4-(ethylamino)1-naphthalenyl] methylene]-2,5cyclohexadien-1-ylidene]-N-ethyl-, and its salts, when used as a substance in hair dye products

2390-60-5

219-232-0

(1) OJ L 159, 29.6.1996, с. 1 (2) Змінений INNM-ім'я. (3) OJ L 273, 10.10.2002, с. 1. (4) для окремих компонентів див. посилання номер 364 в Додатку II. (5) для окремих компонентів див. посилання номер 413 в Додатку II.

127


Додаток ІІІ до Технічного регламенту щодо безпеки косметичної продукції ПЕРЕЛІК речовин, дозволених до використання у косметичної продукції з урахуванням зазначених обмежень номер за Ідентифікація речовини регламе нтом Речовина Ім'я загального ЄС по (хімічна назва) глосарію Інгредієнтів космети / INN) ці 1 2 3 1а Борна кислота, BORIC ACID борати та тетраборати, за виключенням речовини № 1184, вказаної у Додатку ІІ до Технічного регламенту (Boric acid, borates and tetraborates and salts)

Обмеження Номер Номер Вид продукції і по ЄС область застосування CAS

Максимальна концентрація в готовій для використання продукції

4 10043 -35-3 / 11113 -50-1

7 а) 5 % (в розрахунку на борну кислоту)

5 2331392/ 234343-4

6 а) Тальк б) продукція для порожнини рота

б) 5 % (в розрахунку на борну кислоту)

в) інша продукція (за виключенням в) 3 % (в розрахунку на продукції для борну кислоту) прийняття ванн та для завивання волосся

Інші обмеження та вимоги 8 ( а) Не використовувати у продукції для дітей віком до 3 років. Не наносити на уражену або подразнену шкіру, якщо концентрація вільних розчинних боратів перевищує 1,5 % (у розрахунку на кислоту)

Умови застосування та попередження, які повинні бути надруковані на етикетці 9 ( а) Не використовувати для дітей у віці до 3 років. Не наносити на уражену або подразнену шкіру. б) Не ковтати. Не використовувати для дітей у віці до 3 років

в) Не використовувати для дітей у віці до 3-х років не б) не використовувати в будуть. Не наносити на продукції для дітей уражену або подразнену віком до 3 років шкіру. в) Не використовувати у продукції для дітей віком до 3 років. . Не наносити на уражену або подразнену шкіру, якщо концентрація вільних розчинних боратів перевищує 1,5 % (маса/маса борної


номер за регламе нтом ЄС по космети 1

Ідентифікація речовини Речовина (хімічна назва) / INN) 2

Номер Ім'я загального Номер Вид продукції і по глосарію Інгредієнтів ЄС область застосування CAS 3 4 5 6

Обмеження Максимальна концентрація в готовій для використання продукції 7

Інші обмеження та вимоги 8

Умови застосування та попередження, які повинні бути надруковані на етикетці 9

кислоти) 1b

Тетраборати (Tetraborates), див. також 1а)

Тіоглікольна кислота та її солі (Thioglycolic acid and its salts)

2b

Естери тіоглікольної кислоти (Thioglycolic acid esters)

THIOGLYCOLIC ACID

68-11- 2001 677-4

а) продукції для прийняття ванн б) продукція для волосся

а) 18 % (в перерахунку на борну кислоту) б) 8 % (в перерахунку на борну кислоту)

а) Не використовується а) Не використовувати для в продукції для дітей дітей у віці до 3 років віком до 3-х років б) Ретельно промити

а) продукція для волосся

а) 1) 8% 2) 11%

а) Загальне використання у готовому засобі, pH 79,5.

б) 5% б) продукція для депіляції

в) 2%

в) продукція для волосся, що змивається

Вищезазначені відсотки розраховані для тіоглікольної кислоти

Продукція для ( а) 8% завивання або ( б) 11% випрямляння волосся: Вищезазначені відсотки розраховані для тіоглікольної кислоти

Умови використання: ( а) ( б) ( в) Уникайте контакту з очима. У разі контакту з очима, негайно промити великою кількістю Професійне води і звернутися до лікаря. використання ( а) ( в) Носити захисні у готовому засобі, pH 7- рукавички 9,5 Попередження: ( а) ( б) ( в) Мі б) у готовому засобі стить рН 7 - 12.7 тіогліколят Дотримуйтесь інструкцій. Зберігати в в) у готовому засобі недоступному для дітей рН 7 - 12.7 місці. Тільки для професійного використання

( а) Загальне використання . у готовій до використання продукції рН від 6 до 9,5 ( б) Професійне

Умови використання: ( а) ( б) Може викликати подразнення у разі контакту зі шкірою Уникати контакту з очима У разі контакту з очима, негайно промити великою кількістю води і

135


номер за регламе нтом ЄС по космети 1

Ідентифікація речовини Речовина (хімічна назва) / INN) 2

Номер Ім'я загального Номер Вид продукції і по глосарію Інгредієнтів ЄС область застосування CAS 3 4 5 6

Обмеження Максимальна концентрація в готовій для використання продукції 7

Інші обмеження та вимоги

Умови застосування та попередження, які повинні бути надруковані на етикетці

8 9 використання, у звернутися до лікаря Носити готовий до захисні рукавички. використання продукції рН від 6 до 9,5 Попередження: Містить тіогліколят, дотримуйтесь інструкції. Зберігати в недоступному для дітей місці.

( б) Тільки для професійного використання 3

Оксалінова кислота, її естери та лужні солі (Oxalic acid, its esters and alkaline salts)

OXALIC ACID

14462-7

205634-3

4

Аміак (Ammonia)

AMMONIA

766441-7 / 133621-6

5

Натрій тосилхлорамід (Tosylchloramide sodium)

CHLORAMINE-T

12765-1

2316353/ 215647-6 204854-7

6

Хлорати лужних металів (Clorates of alkali metals)

POTASSIUM CHLORATE / SODIU M CHLORATE

381104-9 / 777509-9

7

Діхлорметан

DICHLOROMETHAN

2232897/ 231887-4 75-09- 200-

Продукція для волосся

5%

Професійне використання

6%, (в перерахунку на NH3)

Тільки для професійного використання

Більше 2 %: Містить аміак.

0,2%

( а) Зубна паста ( б) Інша продукція

( а) 5% ( б) 3%

35%

0,2% Максимальний

136


номер за регламе нтом ЄС по космети 1

8

9

Ідентифікація речовини

Обмеження Номер Максимальна Ім'я загального Номер Вид продукції і Інші обмеження та по концентрація в готовій для глосарію Інгредієнтів ЄС область застосування вимоги CAS використання продукції 3 4 5 6 7 8 E 2 838-9 ( при змішуванні з 1,1, 1 вміст домішок - трихлоретан, загальна концентрація не повинна перевищувати 35%) p-Феніленедіамін, P106203Окислювальні фарби 6 %, ( у розрахунку а) для загального його N- замінні похідні PHENYLENEDIAMIN 50-3 404-7 для волосся для вільної основи ) користування. та його солі; E N- замінні похідні Не використовувати для o- Феніленедіаміну фарбування брів. (1), за виключенням тих похідних, що перелічені у цьому б) для професійного Додатку та тих, що використання знаходяться під наступними номерами посилань: 1309, 1311 та 1312 в Додатку 1І до Технічного регламенту Речовина (хімічна назва) / INN) 2 (Dichloromethane)

Метилфеніленедіаміни, TOLUENE-2,5їх N- замінні похідні та DIAMINE їх солі (1) за виключенням речовини № 364, 413, 1144, 1310 та 1313 у Додатку 11 до ТР . Methylphenylenediamin es, their N-substituted derivatives (1) and their salts with the exception of the substance under reference numbers 364, 413, 1144, 1310

95-70- 2025 442-1

Окислювальні фарби для волосся

10 %, ( у розрахунку для вільної основи )

Умови застосування та попередження, які повинні бути надруковані на етикетці 9

( а) може викликати алергічну реакцію, містить фенілен діамін. Не використовувати для фарбування вій та брів ( б)Тільки для професійного використання Містить фенілендіамін. Може викликати алергічну реакцію. Носити захисні рукавички.

а) для загального користування. Не використовувати для фарбування брів.

( а) може викликати алергічні реакції. Містить фенілен діамін. Не використовувати для фарбування вій та брів

б) для професійного використання

( б)Тільки для професійного використання. Може викликати алергічні реакції. Містить фенілендіамін. Носити захисні рукавички.

137


номер за регламе нтом ЄС по космети 1 10

Ідентифікація речовини Речовина (хімічна назва) / INN) 2 and 1313 in Annex II

Номер Ім'я загального Номер Вид продукції і по глосарію Інгредієнтів ЄС область застосування CAS 3 4 5 6

Діамінофеноли (1) Diaminophenols (1)

Окислювальні фарби для волосся

11

Diaminophenols (1)

12

Гідроген пероксиду, та HYDROGEN інші складові або PEROXIDE суміші, які вивільнюють гідроген пероксиду, Включаючи карбамід пероксиду та цинкпероксид

DICHLOROPHEN

97-234 772284-1

202567-1 231765-0

Обмеження Максимальна концентрація в готовій для використання продукції 7 10 %, ( у розрахунку для вільної основи )

Інші обмеження та вимоги 8

Умови застосування та попередження, які повинні бути надруковані на етикетці 9

( а) Загальне використання. Не використовувати для фарбування брів.

( а) може викликати алергічну реакцію. Не використовувати для фарбування брів або вій.

( б) для професійного використання

( б) Тільки для професійного використання. Може викликати алергічну реакцію. Носити захисні рукавички

0,5%

Містить діхлорфен

а) продукція для волосся б) продукція для шкіри в) продукція для укріплення нігтів г) продукція для порожнини рота

а) 12 % Н2О2 (40 об’ємних долей), присутніх або вивільнених б) 4% Н2О2, присутніх або вивільнених в) 2 % Н2О2, присутніх або вивільнених г) 0,1 % Н2О2, присутніх або вивільнених

(а) Носити захисні рукавички

Продукція для укріплення нігтів

5 %, розраховано для формальдегіду

(а) (б) (в): Містить перекис водню Уникати потрапляння в очі Негайно промийте водою у разі потраплянні в очі.

(Hydrogen peroxide, and other compounds or mixtures that release hydrogen peroxide, including carbamide peroxide and zinc peroxide) 13

Формальдегід (2)

FORMALDEHYDE

50-00- 2000 001-8

Для інших цілей, крім пригнічення розвитку

Захищайте кутикулу жиром або олією. Містить

138


номер за регламе нтом ЄС по космети 1

14

Ідентифікація речовини Речовина (хімічна назва) / INN) 2 Formaldehyde (2)

Гідрохінон (4). Hydroquinone (4)

Номер Ім'я загального Номер Вид продукції і по глосарію Інгредієнтів ЄС область застосування CAS 3 4 5 6

HYDROQUINONE

12331-9

204617-8

Обмеження Максимальна концентрація в готовій для використання продукції 7

( а) Окислювальні фарби для волосся

( а) 0,3%

( б) Системи для штучного нігтя

( б) 0,02% ( у суміші для використання)

Інші обмеження та вимоги 8 мікроорганізмів у продукції. Ця мета повинна бути зрозумілою з презентації продукції. а) Для загального використання. Не використовувати для фарбування брів. б) для професійного використання

Умови застосування та попередження, які повинні бути надруковані на етикетці

9 формальдегід ( 3)

( а) Не використовувати для фарбування вій або брів. Негайно промийте водою у разі потраплянні в очі. Містить гідрохінон. Тільки для професійного використання. Містить гідрохінон. Негайно промийте водою у разі потраплянні в очі. ( б) тільки для професійного використання. Уникати попадання на шкіру Уважно читайте інструкцію по застосуванню.

15а

Гідроксид калію чи натрію (Potassium or sodium hydroxide)

POTASSIUM HYDROXIDE /SODIUM HYDROXIDE

131058-3 / 131073-2

2151813/ 215185-5

а) для пом"якшення кутикули нігтів б) продукція для випрямляння волосся в) регулятор рН у продукції для видалення волосся г) регулятор рН в іншій продукції

( а) 5% ( 5), ( б) 1. 2% ( 5) 2. 4,5% ( 5)

( б) 1. Загальне використання 2.Професійне використання

( а) містить луги. Уникати попадання в очі, може призвести до сліпоти. Зберігати в недоступному для дітей місці.

( в) до рН 12,7

( б) 1. Містить луги. Уникати попадання в очі, може призвести до сліпоти.

( г) до рН 11

139


номер за регламе нтом ЄС по космети 1

Ідентифікація речовини Речовина (хімічна назва) / INN) 2

Номер Ім'я загального Номер Вид продукції і по глосарію Інгредієнтів ЄС область застосування CAS 3 4 5 6

Обмеження Максимальна концентрація в готовій для використання продукції 7

Інші обмеження та вимоги 8

Умови застосування та попередження, які повинні бути надруковані на етикетці

9 Зберігати в недоступному для дітей місці. 2. Тільки для професійного використання. Уникати попадання в очі, може призвести до сліпоти. ( с) Зберігати в недоступному для дітей місці. Уникати контакту з очима

15б

Гідроксид літію Lithium hydroxide

LITHIUM HYDROXIDE

131065-2

215183-4

а) продукція для випрямляння волосся

( а) 1. 2% ( 6) 2.4,5% ( 6)

б) регулятор рН в продукції для видалення волосся з тіла

( б) рН < 12,7

в) регулятор рН в іншій продукції, що змивається.

15в

Гідроксид кальцію (Calcium hydroxide)

CALCIUM HYDROXIDE

130562-0

215137-3

( а) Випрямлячі, що містить два компоненти: гідроксиду кальцію і солі гуанідину

( а) 1. Загальне використання 2.Професійне використання

( в) рН < 11

( а) 1. Містить луги. Уникати попадання в очі, може призвести до сліпоти. Зберігати в недоступному для дітей місці. 2. Уникати потрапляння в очі , може призвести до сліпоти ( б) містить луги. Зберігати в недоступному для дітей місці. Уникати контакту з очима

( а) 7 % (за масою гідроксиду кальцію)

(б) рН < 12,7

Може спричинити алергічну реакцію.

(в рН < 11

б) регулятор рН в продукції для

140


номер за регламе нтом ЄС по космети 1

Ідентифікація речовини Речовина (хімічна назва) / INN) 2

Номер Ім'я загального Номер Вид продукції і по глосарію Інгредієнтів ЄС область застосування CAS 3 4 5 6 видалення волосся з тіла.

Обмеження Максимальна концентрація в готовій для використання продукції 7

Інші обмеження та вимоги 8

Умови застосування та попередження, які повинні бути надруковані на етикетці 9

в) регулятор рН в іншій продукції 16

1-Нафтол та його солі 1-NAPHTHOL (1-Naphthol and its salts)

90-15- 2013 969-4

Окислювальні фарби для волосся

2,0%

17

Нітріт натрию (sodium nitrite)

SODIUM NITRITE

763200-0

231555-9

Сповільнювач корозії

0,2%

18

Нітрометан Nitromethane

NITROMETHANE

75-52- 2005 876-6

Сповільнювач корозії

0,3%

19

Видалено або переміщено Видалено або переміщено -9-ол, 6’-метокси-, QUININE (8.альфа, 9R) та його солі ((Cinchonan-9-ol, 6’methoxy-, (8.alpha.,9R)and its salts)

13095-0

( а) промити волосся- косметичної продукції ( б) залишити волосся- на продукти

( а) 0,5% ( як хінін бази)

20 21

205003-2

У комбінації з Може спричинити алергічну гідрогеном пероксиду реакцію. максимальна концентрація, що використовується для застосування, складає 1,0 % Не використовуйте з вторинними та/або третинними амінами або іншими речовинами, що утворюють нітросаміни

( б) 0.2% ( як хінін база)

141


номер за Ідентифікація речовини Обмеження регламе Речовина Номер Максимальна Ім'я загального Номер Вид продукції і нтом (хімічна назва) по концентрація в готовій для глосарію Інгредієнтів ЄС область застосування ЄС по / INN) CAS використання продукції космети 1 2 3 4 5 6 7 22 Резорцин (4) RESORCINOL 108203( а) Окислювальні ( а) 5% (Resorcinol) 46-3 585-2 фарби для волосся ( б) 0,5% ( б) лосьйони та шампуні для волосся

Інші обмеження та вимоги 8 ( а) 1. Для загального використання Не використовувати для фарбування брів 2. Для професійного використання

Умови застосування та попередження, які повинні бути надруковані на етикетці

9 ( а) 1. Містить резорцин. Ретельно промити волосся після застосування. Не використовувати для фарбування вій або брів. Промийте очі відразу ж, якщо продукт входить в контакт з ними для професійного використання. Містить резорцин. Негайно промийте водою у разі потраплянні в очі. (б) Містить резорцин.

23

24

(а) Сульфіди лужних металів (Alkaline sulphides) (b) Сульфіди лужноземельних металів металлов (Alkaline earth sulphides) Водорозчинні солі цинку, за виключенням цинку 4-гідроксибензенесульфоната (№ 25) та піротіону цинку (№ 101 Додатку V, № 8)

( а) продукція для депіляції ( б) продукція для депіляції

ZINC ACETATE / ZINC CHLORIDE / ZINC GLUCONATE / ZINC GLUTAMATE

-

-

а) 2 % (в перерахунку на сірку) б) 6 % (в перерахунку на сірку)

рН <= 12,7

( а) ( б) Зберігати в недоступному для дітей місці. Уникати потрапляння в очі

1 % (в перерахунку на цинк)

142


номер за регламе нтом ЄС по космети 1

Ідентифікація речовини Речовина (хімічна назва) / INN) 2

Номер Ім'я загального Номер Вид продукції і по глосарію Інгредієнтів ЄС область застосування CAS 3 4 5 6

Обмеження Максимальна концентрація в готовій для використання продукції 7

Інші обмеження та вимоги 8

Умови застосування та попередження, які повинні бути надруковані на етикетці 9

Water-soluble zinc salts with the exception of zinc 4-hydroxybenzenesulphonate (entry 25) and zinc pyrithione (entry 101 and Annex V, entry 8) 25

26

Цинк 4-гідроксибензен сульфонат (Zinc 4-hydroxybenzene sulphonate) Монофлюорофосфат амонію Ammonium monofluorophosphate

27

Монофлюорофосфат натрію

ZINC 127PHENOLSULFONATE 82-2

204867-8

AMMONIUM 20859 - / MONOFLUOROPHOS -38-5 / PHATE 66115 -19-3

SODIUM 10163 233MONOFLUOROPHOS -15-2 / 433-

Дезодоранти, антиперспиранти та (в’яжучі) лосьйони

6 % розраховано на безводну речовину

Уникати потрапляння в очі

Продукція для порожнини рота

0,15 % (розраховано для F). При змішуванні з іншими дозволеними сполуками фтору, загальна концентрація F не повинна перевищувати 0,15%

Містить монофлю-орофосфат амонію.

Продукція для порожнини рота

0,15 % (розраховано для F). При змішуванні з

Будь-яка зубна паста, що містить від 0,1 до 0,15% фтору та не має застереження (наприклад «тільки для дорослих»), наступне маркування є обов’язковим: «Дітям до 6 років: застосовувати невелику кількість пасти (горошину) під наглядом дорослих, щоб уникнути ковтання. У разі надходження фтору з інших джерел, зверніться до стоматолога або лікаря». Містить монофлюорофосфат натрію

143


номер за регламе нтом ЄС по космети 1

Ідентифікація речовини Речовина (хімічна назва) / INN) 2 (Disodium fluorophosphate)

28 Дикалій фторфосфат Dipotassium fluorophosphate

Обмеження Номер Максимальна Ім'я загального Номер Вид продукції і по концентрація в готовій для глосарію Інгредієнтів ЄС область застосування CAS використання продукції 3 4 5 6 7 PHATE 7631- 0 / іншими дозволеними 97-2 231сполуками фтору, 552-2 загальна концентрація F не повинна перевищувати 0,15%

POTASSIUM 14104 237MONOFLUOROPHOS -28-0 957-0 PHATE

Продукція для порожнини рота

0,15 % (розраховано для F). При змішуванні з іншими дозволеними сполуками фтору, загальна концентрація F не повинна перевищувати 0,15%

Інші обмеження та вимоги 8

Умови застосування та попередження, які повинні бути надруковані на етикетці 9

Будь-яка зубна паста, що містить від 0,1 до 0,15% фтору та не має застереження (наприклад «тільки для дорослих»), наступне маркування є обов’язковим: «Дітям до 6 років: застосовувати невелику кількість пасти (горошину) під наглядом дорослих, щоб уникнути ковтання. У разі надходження фтору з інших джерел, зверніться до стоматолога або лікаря». Містить калій монофторфосфат Будь-яка зубна паста, що містить від 0,1 до 0,15% фтору та не має застереження (наприклад «тільки для дорослих»), наступне маркування є обов’язковим: «Дітям до 6 років: застосовувати невелику кількість пасти (горошину) під наглядом дорослих, щоб уникнути ковтання. У разі надходження фтору з інших джерел, зверніться до

144


номер за регламе нтом ЄС по космети 1 29

30

Ідентифікація речовини Речовина (хімічна назва) / INN) 2

Номер Ім'я загального Номер Вид продукції і по глосарію Інгредієнтів ЄС область застосування CAS 3 4 5 6

Монофлюорофосфат кальцію (Calcium monofluorophosphate)

CALCIUM 7789MONOFLUOROPHOS 74-4 PHATE

Флюорид кальцію (Calcium fluoride)

CALCIUM FLUORIDE 778975-5

232187-1

232188-7

Продукція для порожнини рота

Продукція для порожнини рота

Обмеження Максимальна концентрація в готовій для використання продукції 7 0,15 % (розраховано для F). При змішуванні з іншими дозволеними сполуками фтору, загальна концентрація F не повинна перевищувати 0,15%

0,15 % (розраховано для F). При змішуванні з іншими дозволеними сполуками фтору, загальна концентрація F не повинна перевищувати 0,15%

Інші обмеження та вимоги 8

Умови застосування та попередження, які повинні бути надруковані на етикетці

9 стоматолога або лікаря». Містить кальцій монофторфосфат

Для будь-якої зубної пасти, що містить 0,1 до 0,15% фтору, якщо він вже помічені як протипоказання вказані для дітей ( наприклад, "тільки для дорослих") наступні маркування є обов'язковим: "Діти від 6 років і молодше: використовувати горошину сума керував чищення, щоб звести до мінімуму ковтання. У разі надходження фтору з інших джерел, зверніться до стоматолога або лікаря" Містить фторид кальцію Для будь-якої зубної пасти, що містить 0,1 до 0,15% фтору, якщо він вже помічені як протипоказання вказані для дітей ( наприклад, "тільки для дорослих") наступні маркування є обов'язковим: "Діти від 6 років і молодше: використовувати горошину сума керував чищення, щоб звести до мінімуму ковтання. У разі надходження фтору з

145


номер за регламе нтом ЄС по космети 1

31

32

Ідентифікація речовини Речовина (хімічна назва) / INN) 2

Флюорид натрію (Sodium fluoride)

Флюорид калію (Potassium fluoride)

Номер Ім'я загального Номер Вид продукції і по глосарію Інгредієнтів ЄС область застосування CAS 3 4 5 6

SODIUM FLUORIDE

POTASSIUM FLUORIDE

768149-4

778923-3

231667-8

232151-5

Продукція для порожнини рота

Продукція для порожнини рота

Обмеження Максимальна концентрація в готовій для використання продукції 7

Інші обмеження та вимоги 8

Умови застосування та попередження, які повинні бути надруковані на етикетці

9 інших джерел, зверніться до стоматолога або лікаря"

0,15 % (розраховано для F). При змішуванні з іншими дозволеними сполуками фтору, загальна концентрація F не повинна перевищувати 0,15%

Містить фторид натрію

0,15 % (розраховано для F). При змішуванні з іншими дозволеними сполуками фтору, загальна концентрація F не повинна перевищувати 0,15%

Містить фторид калію

Для будь-якої зубної пасти, що містить 0,1 до 0,15% фтору, якщо він вже помічені як протипоказання вказані для дітей ( наприклад, "тільки для дорослих") наступні маркування є обов'язковим: "Діти від 6 років і молодше: використовувати горошину сума керував чищення, щоб звести до мінімуму ковтання. У разі надходження фтору з інших джерел, зверніться до стоматолога або лікаря"

Для будь-якої зубної пасти, що містить 0,1 до 0,15% фтору, якщо він вже помічені як протипоказання вказані для дітей ( наприклад, "тільки для дорослих") наступні маркування є обов'язковим: "Діти від 6 років і молодше: використовувати горошину сума керував чищення, щоб звести до мінімуму ковтання.

146


номер за регламе нтом ЄС по космети 1

33

34

Ідентифікація речовини Речовина (хімічна назва) / INN) 2

Флюорид амонію (Ammonium fluoride)

Флюорид алюмінію (aluminium fluoride)

Номер Ім'я загального Номер Вид продукції і по глосарію Інгредієнтів ЄС область застосування CAS 3 4 5 6

AMMONIUM FLUORIDE

ALUMINIUM FLUORIDE

12125 235-01-8 185-9

778418-1

232051-1

Продукція для порожнини рота

Продукція для порожнини рота

Обмеження Максимальна концентрація в готовій для використання продукції 7

Інші обмеження та вимоги 8

Умови застосування та попередження, які повинні бути надруковані на етикетці

9 У разі надходження фтору з інших джерел, зверніться до стоматолога або лікаря"

0,15 % (розраховано для F). При змішуванні з іншими дозволеними сполуками фтору, загальна концентрація F не повинна перевищувати 0,15%

Містить фторид амонію

0,15 % (розраховано для F). При змішуванні з іншими дозволеними сполуками фтору, загальна концентрація F не повинна перевищувати 0,15%

Містить фтористий алюміній

Для будь-якої зубної пасти, що містить 0,1 до 0,15% фтору, якщо він вже помічені як протипоказання вказані для дітей ( наприклад, "тільки для дорослих") наступні маркування є обов'язковим: "Діти від 6 років і молодше: використовувати горошину сума керував чищення, щоб звести до мінімуму ковтання. У разі надходження фтору з інших джерел, зверніться до стоматолога або лікаря"

Для будь-якої зубної пасти, що містить 0,1 до 0,15% фтору, якщо він вже помічені як протипоказання вказані для дітей ( наприклад, "тільки для дорослих") наступні маркування є обов'язковим: "Діти від 6 років і молодше: використовувати горошину сума керував чищення, щоб

147


номер за регламе нтом ЄС по космети 1

35

36

Ідентифікація речовини Речовина (хімічна назва) / INN) 2

Номер Ім'я загального Номер Вид продукції і по глосарію Інгредієнтів ЄС область застосування CAS 3 4 5 6

Флюорид двовалентного олова (Tin difluoride)

STANNOUS FLUORIDE

Флюорид гексадесилу амонію (Hexadecyl ammonium fluoride)

CETYLAMINE HYDROFLUORIDE

778347-3

315159-5

231999-3

221588-7

Продукція для порожнини рота

Продукція для порожнини рота

Обмеження Максимальна концентрація в готовій для використання продукції 7

Інші обмеження та вимоги 8

Умови застосування та попередження, які повинні бути надруковані на етикетці

9 звести до мінімуму ковтання. У разі надходження фтору з інших джерел, зверніться до стоматолога або лікаря"

0,15 % (розраховано для F). При змішуванні з іншими дозволеними сполуками фтору, загальна концентрація F не повинна перевищувати 0,15%

Містить фторид олова

0,15 % (розраховано для F). При змішуванні з іншими дозволеними сполуками фтору, загальна концентрація F не повинна перевищувати 0,15%

Містить Cetylamine гідрофторід

Для будь-якої зубної пасти, що містить 0,1 до 0,15% фтору, якщо він вже помічені як протипоказання вказані для дітей ( наприклад, "тільки для дорослих") наступні маркування є обов'язковим: "Діти від 6 років і молодше: використовувати горошину сума керував чищення, щоб звести до мінімуму ковтання. У разі надходження фтору з інших джерел, зверніться до стоматолога або лікаря"

Для будь-якої зубної пасти, що містить 0,1 до 0,15% фтору, якщо він вже помічені як протипоказання вказані для дітей ( наприклад, "тільки для дорослих") наступні маркування є обов'язковим: "Діти від 6 років і молодше:

148


номер за регламе нтом ЄС по космети 1

37

Ідентифікація речовини Речовина (хімічна назва) / INN) 2

3-(N-Гексадесіл-N-2гідроксиетиламоніо) пропілбі (2гідроксиетил) діфлюорид амонію

Номер Ім'я загального Номер Вид продукції і по глосарію Інгредієнтів ЄС область застосування CAS 3 4 5 6

-

-

Продукція для порожнини рота

(3-(N-Hexadecyl-N-2hydroxyethylammonio) propylbis (2hydroxyethyl) ammoni um difluoride)

38

NN'N'Три(поліоксиетилен)N-гексадесілпропіленедіамін дигідрофлюорид

Продукція для порожнини рота

Обмеження Максимальна концентрація в готовій для використання продукції 7

Інші обмеження та вимоги 8

Умови застосування та попередження, які повинні бути надруковані на етикетці

9 використовувати горошину сума керував чищення, щоб звести до мінімуму ковтання. У разі надходження фтору з інших джерел, зверніться до стоматолога або лікаря"

0,15 % (розраховано для F). При змішуванні з іншими дозволеними сполуками фтору, загальна концентрація F не повинна перевищувати 0,15%

Містить 3 - ( N- Hexadecyl- N- 2 - hydroxyethylammonio) propyl bis ( 2 - гідроксіетил) амонію діфторід

0,15 % (розраховано для F). При змішуванні з іншими дозволеними сполуками фтору, загальна концентрація F не

Містить N, N ', N'- трис ( поліоксиетилену) - N- hexad ecylpropylenediamine дігідрофторід

Для будь-якої зубної пасти, що містить 0,1 до 0,15% фтору, якщо він вже помічені як протипоказання вказані для дітей ( наприклад, "тільки для дорослих") наступні маркування є обов'язковим: "Діти від 6 років і молодше: використовувати горошину сума керував чищення, щоб звести до мінімуму ковтання. У разі надходження фтору з інших джерел, зверніться до стоматолога або лікаря"

149


номер за регламе нтом ЄС по космети 1

39

Ідентифікація речовини Обмеження Речовина Номер Максимальна Ім'я загального Номер Вид продукції і (хімічна назва) по концентрація в готовій для глосарію Інгредієнтів ЄС область застосування / INN) CAS використання продукції 2 3 4 5 6 7 (N,N’,N’повинна перевищувати Tris(polyoxyethy-lene)0,15% N-hexadecylpropylenediamine dihydrofluoride)

Октадеценіл-флюорид амонію (9-Octadecenamine, hydrofluoride)

OCTADECENYLAMM 2782ONIUM ФТОРИД 81-2

-

Продукція для порожнини рота

0,15 % (розраховано для F). При змішуванні з іншими дозволеними сполуками фтору, загальна концентрація F не повинна перевищувати 0,15%

Інші обмеження та вимоги 8

Умови застосування та попередження, які повинні бути надруковані на етикетці

9 Для будь-якої зубної пасти, що містить 0,1 до 0,15% фтору, якщо він вже помічені як протипоказання вказані для дітей ( наприклад, "тільки для дорослих") наступні маркування є обов'язковим: "Діти від 6 років і молодше: використовувати горошину сума керував чищення, щоб звести до мінімуму ковтання. У разі надходження фтору з інших джерел, зверніться до стоматолога або лікаря" Містить октадеценіл- фторид амонію Для будь-якої зубної пасти, що містить 0,1 до 0,15% фтору, якщо він вже помічені як протипоказання вказані для дітей ( наприклад, "тільки для дорослих") наступні маркування є обов'язковим: "Діти від 6 років і молодше: використовувати горошину сума керував чищення, щоб звести до мінімуму ковтання. У разі надходження фтору з інших джерел, зверніться до стоматолога або лікаря"

150


номер за Ідентифікація речовини регламе Речовина Номер Ім'я загального Номер Вид продукції і нтом (хімічна назва) по глосарію Інгредієнтів ЄС область застосування ЄС по / INN) CAS космети 1 2 3 4 5 6 40 Флюоросилікат натрію SODIUM 16893 240Продукція для FLUOROSILICATE -85-9 934-8 порожнини рота (Disodium hexafluorosilicate)

41

Флюоросилікат калію (Dipotassium hexafluorosilicate)

POTASSIUM FLUOROSILICATE

16871 240-90-2 896-2

Продукція для порожнини рота

Обмеження Максимальна концентрація в готовій для використання продукції 7 0,15 % (розраховано для F). При змішуванні з іншими дозволеними сполуками фтору, загальна концентрація F не повинна перевищувати 0,15%

0,15 % (розраховано для F). При змішуванні з іншими дозволеними сполуками фтору, загальна концентрація F не повинна перевищувати 0,15%

Інші обмеження та вимоги 8

Умови застосування та попередження, які повинні бути надруковані на етикетці

9 Містить натрій кремнефтористий

Для будь-якої зубної пасти, що містить 0,1 до 0,15% фтору, якщо він вже помічені як протипоказання вказані для дітей ( наприклад, "тільки для дорослих") наступні маркування є обов'язковим: "Діти від 6 років і молодше: використовувати горошину сума керував чищення, щоб звести до мінімуму ковтання. У разі надходження фтору з інших джерел, зверніться до стоматолога або лікаря" Містить калій кремнефтористий Для будь-якої зубної пасти, що містить 0,1 до 0,15% фтору, якщо він вже помічені як протипоказання вказані для дітей ( наприклад, "тільки для дорослих") наступні маркування є обов'язковим: "Діти від 6 років і молодше: використовувати горошину сума керував чищення, щоб звести до мінімуму ковтання. У разі надходження фтору з

151


номер за регламе нтом ЄС по космети 1

42

43

Ідентифікація речовини Речовина (хімічна назва) / INN) 2

Номер Ім'я загального Номер Вид продукції і по глосарію Інгредієнтів ЄС область застосування CAS 3 4 5 6

Флюоросилікат амонію AMMONIUM (Ammonium FLUOROSILICATE hexafluorosilicate)

Флюоросилікат магнію MAGNESIUM FLUOROSILICATE (Magnesium hexafluorosilicate)

16919 240-19-0 968-3

16949 241-65-8 022-2

Продукція для порожнини рота

Продукція для порожнини рота

Обмеження Максимальна концентрація в готовій для використання продукції 7

0,15 % (розраховано для F). При змішуванні з іншими дозволеними сполуками фтору, загальна концентрація F не повинна перевищувати 0,15%

0,15 % (розраховано для F). При змішуванні з іншими дозволеними сполуками фтору, загальна концентрація F не повинна перевищувати 0,15%

Інші обмеження та вимоги 8

Умови застосування та попередження, які повинні бути надруковані на етикетці

9 інших джерел, зверніться до стоматолога або лікаря" Містить амоній кремнефтористий

Для будь-якої зубної пасти, що містить 0,1 до 0,15% фтору, якщо він вже помічені як протипоказання вказані для дітей ( наприклад, "тільки для дорослих") наступні маркування є обов'язковим: "Діти від 6 років і молодше: використовувати горошину сума керував чищення, щоб звести до мінімуму ковтання. У разі надходження фтору з інших джерел, зверніться до стоматолога або лікаря" Містить магній кремнефтористий Для будь-якої зубної пасти, що містить 0,1 до 0,15% фтору, якщо він вже помічені як протипоказання вказані для дітей ( наприклад, "тільки для дорослих") наступні маркування є обов'язковим: "Діти від 6 років і молодше: використовувати горошину сума керував чищення, щоб

152


номер за регламе нтом ЄС по космети 1

44

Ідентифікація речовини Речовина (хімічна назва) / INN) 2

1,3-Бі (гідроксиметил) імідазолідин-2-тіон (1,3-Bis (hydroxymethyl)imidazolidine-2-thione)

Номер Ім'я загального Номер Вид продукції і по глосарію Інгредієнтів ЄС область застосування CAS 3 4 5 6

DIMETHYLOL ETHYLENE THIOUREA

15534 239-95-9 579-1

а) Продукція для волосся (б) Продукція для нігтів

Обмеження Максимальна концентрація в готовій для використання продукції 7

а) 2 % (б) 2 %

Інші обмеження та вимоги 8

Умови застосування та попередження, які повинні бути надруковані на етикетці

9 звести до мінімуму ковтання. У разі надходження фтору з інших джерел, зверніться до стоматолога або лікаря"

( а) Не використовувати Містить 1,3-Бі в аерозольних (гідроксиметил) розпилювачах імідазолідин-2-тіон (аерозолі) ( б) рН <4

45

Бензиловий спирт (7) (Benzyl alcohol)

BENZYL ALCOHOL

46

6-метилкумарин (6-methylcoumarin)

692-48- 202METHYLCOUMARIN 8 158-8

Продукція для порожнини рота

0,003%

47

Нікометанол гідрофлюорид (3-Pyridinemethanol, hydrofluoride)

NICOMETHANOL HYDROFLUORIDE

Продукція для порожнини рота

0,15 % (розраховано для F). При змішуванні з іншими дозволеними сполуками фтору, загальна концентрація F не повинна перевищувати 0,15%

10051-6

202859-9

62756 -44-9

Розчинники в парфумерних ароматичних композиціях

Для інших цілей, крім для придушення розмноження мікроорганізмів. Призначення має бути вказано в інструкц ії на продукцію

Містить nicomethanol гідрофторід Для будь-якої зубної пасти, що містить 0,1 до 0,15% фтору, якщо він вже помічені як протипоказання вказані для дітей ( наприклад, "тільки для дорослих") наступні

153


номер за регламе нтом ЄС по космети 1

Ідентифікація речовини Речовина (хімічна назва) / INN) 2

Номер Ім'я загального Номер Вид продукції і по глосарію Інгредієнтів ЄС область застосування CAS 3 4 5 6

Обмеження Максимальна концентрація в готовій для використання продукції 7

48

Нітрат срібла (Silver nitrate)

SILVER NITRATE

776188-8

231853-9

Тільки для фарбування вій і брів

4%

49

Дисульфід селена (Selenium dulfide)

SELENIUM DISULPHIDE

748856-4

231303-8

Шампуні проти лупи

1%

50

Хлоридногідроксидний комплекс алюмінію-цирконію AlxZr(OH)yClz та хлоридносидроксидногліцинний комплекс алюмінію-цирконію

Антиперспиранти

20 % як для безводного хлорид-гідроксид алюмінію-цирокнію 5,4 % (в розрахунку на цирконій)

Aluminium zirconium chloride hydroxide complexes AlxZr(OH)yClz and the aluminium zirconium chloride hydroxide glycine complexes 51

Хінолін-8-oл та бі (8-

Інші обмеження та вимоги 8

1. Пропорція кількості атомів алюмінію щодо атомів цирконію повинна бути між 2 1 10

Умови застосування та попередження, які повинні бути надруковані на етикетці

9 маркування є обов'язковим: "Діти від 6 років і молодше: використовувати горошину сума керував чищення, щоб звести до мінімуму ковтання. У разі надходження фтору з інших джерел, зверніться до стоматолога або лікаря" Містить нітрат срібла При попаданні в рчі негайно промити. Містить дисульфід селену Уникати контакту з очима та ураженою шкірою Не наносити на подразнену або ушкоджену шкіру

2. Пропорція кількості атомів (Al + Zr) до атомів хлорину повинна бути між 0,9 та 2,1 3. Заборонено у продукції в аерозольному пакованні (аерозолі)

OXYQUINOLINE

148-

205-

( а Стабілізатор для

( а) 0,3 (у перерахунку на

154


номер за регламе нтом ЄС по космети 1

Ідентифікація речовини Речовина (хімічна назва) / INN) 2 гідрокси-хіноліум) сульфат

Номер Ім'я загального по глосарію Інгредієнтів CAS 3 4 /OXYQUINOLINE 24-3 / SULFATE 13431-6

(Quinolin-8-ol and bis (8-hydroxy-quinolinium) sulphate

52

Метанол (Methanol)

53

54

METHYL ALCOHOL

Обмеження Максимальна Номер Вид продукції і концентрація в готовій для ЄС область застосування використання продукції 5 6 7 711перекису водню у основу) 1/ продукції для волосся, 205що змивається ( б) 0,03 (у перерахунку на 137-1 основу) ( б) Стабілізатор для перекису водню у продукції для волосся, що не змивається

67-56- 2001 659-6

Для денатурації етилового та ізопропілового спиртів

5 % від вмісту етилового або ізопропілового спиртів

Етидронова кислота та ETIDRONIC ACID її солі (1гідроксиетилідендіфосфорнна кислота та її солі) (1-hydroxy-ethylidenediphosphonic acid and its salts)

280921-4

а) продукція для волосся

а) 1,5 % (в перерахунку на кислоту)

б) мило

б) 0,2 % (в перерахунку на кислоту)

1-Феноксипропан-2-ол (8) (1-Phenoxy-propan-2-ol)

77035-4

220552-8

212222-7

Використовувати 2% тільки в продукції, що змивається Заборонено використовувати у продукції для

Інші обмеження та вимоги 8

Умови застосування та попередження, які повинні бути надруковані на етикетці 9

Для інших цілей, крім придушення розвитку мікро організмів у продукції. Призначення повинне бути ясним з презентації продукції

155


номер за регламе нтом ЄС по космети 1

Ідентифікація речовини Речовина (хімічна назва) / INN) 2

55

Вилучено або перенеено Moved or deleted

56

Флюорид магнію (Magnesium fluoride)

57

Гексагідрат хлориду стронцію (Strontium chloride hexahydrate)

Номер Ім'я загального Номер Вид продукції і по глосарію Інгредієнтів ЄС область застосування CAS 3 4 5 6 порожнини рота

MAGNESIUM FLUORIDE

STRONTIUM CHLORIDE

778340-6

231995-1

10476 233-85-4 971-6

Продукція для порожнини рота

( а) Продукція для порожнини рота ( б) Шампуні та продукція для обличчя

Обмеження Максимальна концентрація в готовій для використання продукції 7

Інші обмеження та вимоги 8

Умови застосування та попередження, які повинні бути надруковані на етикетці 9

0,15 % (розраховано для F). При змішуванні з іншими дозволеними сполуками фтору, загальна концентрація F не повинна перевищувати 0,15%

Містить фторид магнію

( а) 3,5 % (у розрахунку на стронцій). При змішуванні з іншими дозволеними з'єднаннями із вмістом стронцію загальна концентрація стронцію не повинна перевищувати 3,5%

Містить хлорид стронцію Часте використання дітьми не рекомендується

для будь-якої зубної пасти, Для будь-якої зубної пасти, що містить 0,1 до 0,15% фтору, якщо він вже помічені як протипоказання вказані для дітей ( наприклад, "тільки для дорослих") наступні маркування є обов'язковим: "Діти від 6 років і молодше: використовувати горошину сума керував чищення, щоб звести до мінімуму ковтання. У разі надходження фтору з інших джерел, зверніться до стоматолога або лікаря"

156


номер за регламе нтом ЄС по космети 1

Ідентифікація речовини Речовина (хімічна назва) / INN) 2

Номер Ім'я загального Номер Вид продукції і по глосарію Інгредієнтів ЄС область застосування CAS 3 4 5 6

58

Полугидрат ацетату стронцію (Strontium acetate hemihydrate

STRONTIUM ACETATE

54394-2

59

Тальк: гідратований силікат магнію

TALC

14807 238-96-6 877-9

(Talc: Hydrated magnesium silicate)

208854-8

Продукція для порожнини рота

Обмеження Максимальна концентрація в готовій для використання продукції 7

Інші обмеження та вимоги 8

( б) 2,1 %, (у розрахунку на стронцій). При змішуванні з іншими дозволеними з'єднаннями із вмістом стронцію загальна концентрація стронцію не повинна перевищувати 2,1 % 3,5 % (у розрахунку на стронцій). При змішуванні з іншими дозволеними з'єднаннями із вмістом стронцію загальна концентрація стронцію не повинна перевищувати 3,5%

Умови застосування та попередження, які повинні бути надруковані на етикетці 9

Містить ацетат стронцію. Часте використання дітьми не рекомендується

а) Порошкоподібна продукція, що призначена для дітей молодше трьох років

(a) Не допускати попадання продукції в ніс та рот дітей

(б) інша продукція 60

Жирна кислота диалкіламідів та диалканоламідів

(Fatty acid dialkylamides and

Максимальний вміст вторинного аміну: 0,5 %

- Не використовувати з нітросистемами — Максимальний вміст вторинного аміну: 5 % (застосовується до сировини)

157


номер за регламе нтом ЄС по космети 1

Ідентифікація речовини Речовина (хімічна назва) / INN) 2

Номер Ім'я загального Номер Вид продукції і по глосарію Інгредієнтів ЄС область застосування CAS 3 4 5 6

Обмеження Максимальна концентрація в готовій для використання продукції 7

dialkanolamides)

61

Моноалкиламіни, моноалканоламіни та їх солі

— Не використовувати з нітро-системами. Мінімальна чистота 99 % — Максимальний вміст вторинного аміну: 0,5 % (застосовується до сировини) — Максимальний вміст нітросаміну: 50 мкг /кг — Тримати у контейнерах, що не містять нітритів

(а) 2,5 %

(а) (б) — Не використовувати з нітро-системами - Мінімальна чистота 99 % — Максимальний вміст вторинного аміну: 0,5 % (застосовується до сировини) — Максимальний вміст нітросаміну:

and their salts)

Триалкіламіни, триалканоламіни та їх солі

(Trialkylamines, Trialkanolamines and their salts)

-

-

(а) Продукція, що не змивається (б) Продукція, що змивається

8 — Максимальний вміст нітрозаміну: 50 мкг /кг — Тримати у контейнерах, що не містять нітритів

Максимальний вміст вторинного аміну: 0,5 %

(Monoalkylamines, monoalkanolamines

62

Інші обмеження та вимоги

Умови застосування та попередження, які повинні бути надруковані на етикетці 9

158


номер за регламе нтом ЄС по космети 1

63

Ідентифікація речовини Речовина (хімічна назва) / INN) 2

Гідроксид стронцію

(Strontium hydroxide) 64

Пероксид стронцію

Номер Ім'я загального Номер Вид продукції і по глосарію Інгредієнтів ЄС область застосування CAS 3 4 5 6

STRONTIUM HYDROXIDE

18480 242-07-4 367-1

Регулятор pH у продукції для видалення волося

STRONTIUM

131418-7

Продукція для ополіскування волосся, призначені для професійного використання

(Strontium peroxide) PEROXIDE

65

Хлорид бензалконію, бромід та цукрит

(Benzalkonium Chloride, bromide and saccharinate) (9)

BENZALKONIUM CHLORIDE / BENZAL KONIUM BROMIDE / BENZAL KONIUM SACCHARINATE

91080 -29-4 / 63449 -41-2 / 68391 -01-5 / 68424 -85-1 / 85409 -22-9 / 68989 -01-5

215224-6

2935225/ 2641516/ 2699194/ 2703252/ 287089-

Продукція що змивається з волосся (голови)

Обмеження Максимальна концентрація в готовій для використання продукції 7

Інші обмеження та вимоги 8 50 μг/кг — Тримати у контейнерах, що не містять нітритів

3 % (як хлорид бензалконію)

9

рН < 12,7

— Тримайте подалі від дітей — Уникайте контакту з очима

Вся продукція повинна відповідати вимогам, що пред'являються до препаратів, що виділяють перекис водню.

— Уникайте контакту з очима — При потраплянні в очі, негайно промити великою кількістю води — Тільки для професійного використання — Користуйтеся спеціальними рукавичками

3,5 % розраховано для стронцію,

4,5 % (у розрахунку на стронцій у готовому для використання засобу)

Умови застосування та попередження, які повинні бути надруковані на етикетці

Професійне використання У кінцевому продукті Уникати контакту з очима концентрації хлориду бензалконію, його броміду та цукриту з лужним ланцюгом C14, або менше, не повинні переви-щувати 0,1% (як хлорид бензалконію) Для інших цілей, крім придушення розвитку мікроорганізмів у продукті. Ця мета

159


номер за регламе нтом ЄС по космети 1

66

Ідентифікація речовини Речовина (хімічна назва) / INN) 2

Поліакриламіди

(Polyacrylamides)

67

Аміл цинамал

Номер Ім'я загального Номер Вид продукції і по глосарію Інгредієнтів ЄС область застосування CAS 3 4 5 6 1/ 273545-7 а) Продукція для догляду за шкірою, яка не змивається б) Інша продукція

AMYL CINNAMAL

12240-7

204541-5

BENZYL ALCOHOL

10051-6

202859-9

2Benzylideneheptanal )

68

Бензиловий спирт

(Benzyl alcohol) -

Обмеження Максимальна концентрація в готовій для використання продукції 7

Інші обмеження та вимоги 8 повинна бути ясно з презентації продукту

Умови застосування та попередження, які повинні бути надруковані на етикетці 9

а) Максимальний вміст залишкового акриламіду 0,1 мг/кг б) Максимальний вміст залишкового акриламіду 0,5 мг / кг Наявність речовини повинна бути наведена в списку інгредієнтів, згаданих у підпункті 7 пункту 1 статті 19 цього ТР, якщо його концентрація перевищує: — 0,001 % у продукції, що не змивається — 0,01 % у продукції, що змивається Наявність речовини повинна бути наведена в списку інгредієнтів, згаданих у підпункті 7 пункту 1 статті 19 цього ТР, якщо його концентрація перевищує: — 0,001 % у продукції,

160


номер за регламе нтом ЄС по космети 1

Ідентифікація речовини Речовина (хімічна назва) / INN) 2

Номер Ім'я загального Номер Вид продукції і по глосарію Інгредієнтів ЄС область застосування CAS 3 4 5 6

Обмеження Максимальна концентрація в готовій для використання продукції 7

Інші обмеження та вимоги 8 що не змивається — 0,01 % у продукції, що змивається

69

Коричний спирт (Cinnamyl alcohol)

CINNAMYL ALCOHOL

10454-1

203212-3

Наявність речовини повинна бути наведена в списку інгредієнтів, згаданих у підпункті 7 пункту 1 статті 19 цього ТР, якщо його концентрація перевищує: — 0,001 % у продукції, що не змивається — 0,01 % у продукції, що змивається

70

Цітраль

CITRAL

539240-5

226394-6

Наявність речовини повинна бути наведена в списку інгредієнтів, згаданих у підпункті 7 пункту 1 статті 19 цього ТР, якщо його концентрація перевищує: — 0,001 % у продукції, що не змивається — 0,01 % у продукції, що змивається

EUGENOL

97-53- 2020 589-1

Наявність речовини повинна бути наведена в списку інгредієнтів,

(3,7-Dimethyl-2,6octadienal)

71

Еугенол

(Phenol, 2-methoxy4-(2-propenyl)-

Умови застосування та попередження, які повинні бути надруковані на етикетці 9

161


номер за регламе нтом ЄС по космети 1

72

Ідентифікація речовини Речовина (хімічна назва) / INN) 2

Гідрокси-цитронелал

(7Hydroxycitronellal)

73

Ізоеугенол (Phenol, 2-methoxy-4(2-propenyl)-

Номер Ім'я загального Номер Вид продукції і по глосарію Інгредієнтів ЄС область застосування CAS 3 4 5 6

Обмеження Максимальна концентрація в готовій для використання продукції 7

Інші обмеження та вимоги 8 згаданих у підпункті 7 пункту 1 статті 19 цього ТР, якщо його концентрація перевищує: — 0,001 % у продукції, що не змивається — 0,01 % у продукції, що змивається

HYDROXYCITRONEL 107LAL 75-5

203518-7

Наявність речовини повинна бути наведена в списку інгредієнтів, згаданих у підпункті 7 пункту 1 статті 19 цього ТР, якщо його концентрація перевищує: — 0,001 % у продукції, що не змивається — 0,01 % у продукції, що змивається

ISOEUGENOL

2025907/ 227678-2 (транс )

Наявність речовини повинна бути наведена в списку інгредієнтів, згаданих у підпункті 7 пункту 1 статті 19 цього ТР, якщо його концентрація перевищує: — 0,001 % у продукції, що не змивається

97-541/ 593268-3 (транс )

Умови застосування та попередження, які повинні бути надруковані на етикетці 9

162


номер за регламе нтом ЄС по космети 1

74

Ідентифікація речовини Речовина (хімічна назва) / INN) 2

Спирт аміцилу намілу

76

Обмеження Максимальна концентрація в готовій для використання продукції 7

Інші обмеження та вимоги 8 — 0,01 % у продукції, що змивається

AMYLCINNAMYL ALCOHOL

10185-9

202982-8

Наявність речовини повинна бути наведена в списку інгредієнтів, згаданих у підпункті 7 пункту 1 статті 19 цього ТР, якщо його концентрація перевищує: — 0,001 % у продукції, що не змивається — 0,01 % у продукції, що змивається

(Benzyl salicylate)

BENZYL SALICYLATE

11858-1

204262-9

Наявність речовини повинна бути наведена в списку інгредієнтів, згаданих у підпункті 7 пункту 1 статті 19 цього ТР, якщо його концентрація перевищує: — 0,001 % у продукції, що не змивається — 0,01 % у продукції, що змивається

Цинамал

CINNAMAL

10455-2

203213-9

Наявність речовини повинна бути наведена в списку інгредієнтів, згаданих у підпункті 7

(2-Pentyl-3phenylprop-2-en-1ol)

75

Номер Ім'я загального Номер Вид продукції і по глосарію Інгредієнтів ЄС область застосування CAS 3 4 5 6

Саліцилат бензилу

(2-Propenal, 3phenyl-)

Умови застосування та попередження, які повинні бути надруковані на етикетці 9

163


номер за регламе нтом ЄС по космети 1

77

Ідентифікація речовини Речовина (хімічна назва) / INN) 2

Кумарин

Номер Ім'я загального Номер Вид продукції і по глосарію Інгредієнтів ЄС область застосування CAS 3 4 5 6

Гераніол

(2,6-Octadien-1ol,3,7-dimethyl-, (2E)-

Інші обмеження та вимоги 8 пункту 1 статті 19 цього ТР, якщо його концентрація перевищує: — 0,001 % у продукції, що не змивається — 0,01 % у продукції, що змивається

COUMARIN

91-64- 2025 086-7

Наявність речовини повинна бути наведена в списку інгредієнтів, згаданих у підпункті 7 пункту 1 статті 19 цього ТР, якщо його концентрація перевищує: — 0,001 % у продукції, що не змивається — 0,01 % у продукції, що змивається

GERANIOL

10624-1

Наявність речовини повинна бути наведена в списку інгредієнтів, згаданих у підпункті 7 пункту 1 статті 19 цього ТР, якщо його концентрація перевищує: — 0,001 % у продукції, що не змивається — 0,01 % у продукції,

(2H-1-Benzopyran2-one)

78

Обмеження Максимальна концентрація в готовій для використання продукції 7

203377-1

Умови застосування та попередження, які повинні бути надруковані на етикетці 9

164


номер за регламе нтом ЄС по космети 1

Ідентифікація речовини Речовина (хімічна назва) / INN) 2

Номер Ім'я загального Номер Вид продукції і по глосарію Інгредієнтів ЄС область застосування CAS 3 4 5 6

Обмеження Максимальна концентрація в готовій для використання продукції 7

Інші обмеження та вимоги 8 що змивається

79

ГідроксиHYDROXYISOHEXY метилпентилци L 3-CYCLOHEXENE клогексенекарбоксалде CARBOXALDEHYDE гід (3 and 4-(4-Hydroxy-4methylpentyl)-cyclohex3-ene-1-сarboxaldehyde)

31906 -04-4 / 51414 -25-6

2508634/ 257187-9

Наявність речовини повинна бути наведена в списку інгредієнтів, згаданих у підпункті 7 пункту 1 статті 19 цього ТР, якщо його концентрація перевищує: — 0,001 % у продукції, що не змивається — 0,01 % у продукції, що змивається

80

Спирт анізилу

ANISE ALCOHOL

10513-5

203273-6

Наявність речовини повинна бути наведена в списку інгредієнтів, згаданих у підпункті 7 пункту 1 статті 19 цього ТР, якщо його концентрація перевищує: — 0,001 % у продукції, що не змивається — 0,01 % у продукції, що змивається

BENZYL

10341-3

203109-3

Наявність речовини повинна бути наведена в списку інгредієнтів, згаданих у підпункті 7 пункту 1 статті 19

(4-Methoxybenzyl alcohol)

81

Цинамат бензилу

2-Propenoic acid, 3- CINNAMATE phenyl-, phenylmetthyl ester)

Умови застосування та попередження, які повинні бути надруковані на етикетці 9

165


номер за регламе нтом ЄС по космети 1

82

Ідентифікація речовини Речовина (хімічна назва) / INN) 2

Фарнесол

460284-0

Інші обмеження та вимоги 8 цього ТР, якщо його концентрація перевищує: — 0,001 % у продукції, що не змивається — 0,01 % у продукції, що змивається Наявність речовини повинна бути наведена в списку інгредієнтів, згаданих у підпункті 7 пункту 1 статті 19 цього ТР, якщо його концентрація перевищує: — 0,001 % у продукції, що не змивається — 0,01 % у продукції, що змивається

2-(4-терт-Бутилбензил) BUTYLPHENYL 80-54- 201Пропіональ-дегід METHYLPROPIONAL 6 289-8

Наявність речовини повинна бути наведена в списку інгредієнтів, згаданих у підпункті 7 пункту 1 статті 19 цього ТР, якщо його концентрація перевищує: — 0,001 % у продукції, що не змивається — 0,01 % у продукції, що змивається

(2-(4-tertButylbenzyl) propionaldehyde)

FARNESOL

Обмеження Максимальна концентрація в готовій для використання продукції 7

225004-1

(2-(4-tertButylbenzyl) propionaldehyde)

83

Номер Ім'я загального Номер Вид продукції і по глосарію Інгредієнтів ЄС область застосування CAS 3 4 5 6

Умови застосування та попередження, які повинні бути надруковані на етикетці 9

166


номер за регламе нтом ЄС по космети 1 84

Ідентифікація речовини Речовина (хімічна назва) / INN) 2 Ліналоол

Номер Ім'я загального Номер Вид продукції і по глосарію Інгредієнтів ЄС область застосування CAS 3 4 5 6 LINALOOL

(1,6-Octadien-3-ol, 3,7-dimethyl-)

Обмеження Максимальна концентрація в готовій для використання продукції 7

Інші обмеження та вимоги 8

78-70- 2016 134-4

Наявність речовини повинна бути наведена в списку інгредієнтів, згаданих у підпункті 7 пункту 1 статті 19 цього ТР, якщо його концентрація перевищує: — 0,001 % у продукції, що не змивається — 0,01 % у продукції, що змивається

85

Бензилбензоат (Benzyl BENZYL BENZOATE benzoate)

12051-4

204402-9

Наявність речовини повинна бути наведена в списку інгредієнтів, згаданих у підпункті 7 пункту 1 статті 19 цього ТР, якщо його концентрація перевищує: — 0,001 % у продукції, що не змивається — 0,01 % у продукції, що змивається

86

Цитронелол

10622-9 / 26489 -01-0

2033750/ 247737-6

Наявність речовини повинна бути наведена в списку інгредієнтів, згаданих у підпункті 7 пункту 1 статті 19 цього ТР, якщо його

(Citronellol/ (±) -3,7-dimethyloct-6-en-1ol)

CITRONELLOL

Умови застосування та попередження, які повинні бути надруковані на етикетці 9

167


номер за регламе нтом ЄС по космети 1

87

Ідентифікація речовини Речовина (хімічна назва) / INN) 2

Номер Ім'я загального Номер Вид продукції і по глосарію Інгредієнтів ЄС область застосування CAS 3 4 5 6

Гексил цинам-альдегід HEXYL CINNAMAL

(2Benzylideneoctanal)

88

d-Лімонен

(4R)-1-Methyl-4-(1methylethenyl)cyclo hexene

LIMONENE

Обмеження Максимальна концентрація в готовій для використання продукції 7

Інші обмеження та вимоги 8 концентрація перевищує: — 0,001 % у продукції, що не змивається — 0,01 % у продукції, що змивається

10186-0

202983-3

Наявність речовини повинна бути наведена в списку інгредієнтів, згаданих у підпункті 7 пункту 1 статті 19 цього ТР, якщо його концентрація перевищує: — 0,001 % у продукції, що не змивається — 0,01 % у продукції, що змивається

598927-5

227813-5

Наявність речовини повинна бути наведена в списку інгредієнтів, згаданих у підпункті 7 пункту 1 статті 19 цього ТР, якщо його концентрація перевищує: — 0,001 % у продукції, що не змивається — 0,01 % у продукції, що змивається

Умови застосування та попередження, які повинні бути надруковані на етикетці 9

168


номер за Ідентифікація речовини регламе Речовина Номер Ім'я загального Номер Вид продукції і нтом (хімічна назва) по глосарію Інгредієнтів ЄС область застосування ЄС по / INN) CAS космети 1 2 3 4 5 6 89 Карбонат метил METHYL 2111203гептину OCTYNOATE 12-6 836-6

(Methyl heptin carbonate)

90

3-Mетил-4-(2,6,6триметил2-циклогексен-1їл)-3-бутен-2-oдин

Екстракт дубового моху

(Oak moss extract)

Інші обмеження та вимоги 8 Наявність речовини повинна бути наведена в списку інгредієнтів, згаданих у підпункті 7 пункту 1 статті 19 цього ТР, якщо його концентрація перевищує: — 0,001 % у продукції, що не змивається — 0,01 % у продукції, що змивається

ALPHA-ISOMETHYL IONONE

12751-5

204846-3

Наявність речовини повинна бути наведена в списку інгредієнтів, згаданих у підпункті 7 пункту 1 статті 19 цього ТР, якщо його концентрація перевищує: — 0,001 % у продукції, що не змивається — 0,01 % у продукції, що змивається

EVERNIA PRUNASTRI EXTRACT

90028 289-68-5 861-3

Наявність речовини повинна бути наведена в списку інгредієнтів, згаданих у підпункті 7 пункту 1 статті 19 цього ТР, якщо його концентрація

(3-Methyl-4-(2,6,6tri-methyl-2cyclohexen-1-yl)-3buten-2-one)

91

Обмеження Максимальна концентрація в готовій для використання продукції 7

Умови застосування та попередження, які повинні бути надруковані на етикетці 9

169


номер за регламе нтом ЄС по космети 1

92

Ідентифікація речовини Речовина (хімічна назва) / INN) 2

Екстракт деревного моху

(Treemoss extract)

93

Номер Ім'я загального Номер Вид продукції і по глосарію Інгредієнтів ЄС область застосування CAS 3 4 5 6

EVERNIA FURFURACEA EXTRACT

Обмеження Максимальна концентрація в готовій для використання продукції 7

90028 289-67-4 860-8

2,4-Діаміно-піримідин- DIAMINOPYRIMIDIN 74638 3-oксид E OXIDE -76-9

Інші обмеження та вимоги 8 перевищує: — 0,001 % у продукції, що не змивається — 0,01 % у продукції, що змивається

Умови застосування та попередження, які повинні бути надруковані на етикетці 9

Наявність речовини повинна бути наведена в списку інгредієнтів, згаданих у підпункті 7 пункту 1 статті 19 цього ТР, якщо його концентрація перевищує: — 0,001 % у продукції, що не змивається — 0,01 % у продукції, що змивається Продукція для волосся

1,5%

Продукція для штучних нігтів

0,7 % (після змішування)

(2,4-Diaminopyrimidine-3-oxide) 94

Пероксид бензоїлу (Dibenzoyl peroxide)

BENZOYL PEROXIDE 94-36- 2020 327-6

Професійне використання

— Тільки для професійного використання — Уникайте контакту зі шкірою — Уважно прочитайте інструкцію перед 170


номер за регламе нтом ЄС по космети 1 95

96

Ідентифікація речовини Речовина (хімічна назва) / INN) 2

Номер Ім'я загального Номер Вид продукції і по глосарію Інгредієнтів ЄС область застосування CAS 3 4 5 6

Гідрохінон ефіру метилу (Hydroquinone methylether/Mequinol)

PHYDROXYANISOLE

15076-5

Ксилен мускусу

MUSK XYLENE

MUSK KETONE

205769-8

Продукція для штучних нігтів

0,02 % (після змішування)

81-15- 2012 329-4

Уся косметична продукція, за виключенням продукції для порожнини рота

а) 1,0 % у духах (б) 0,4 у туалетних водах (в) 0,03 % в іншій продукції

81-14- 2011 328-9

Уся косметична продукція, за виключенням продукції для порожнини рота

а)1,4 % у духах

а) продукція для волосся, що зомивається

а) 3,0 %

(5-tert-Butyl-2,4,6trinitro-m-xylene) 97

Кетон мускусу (4’-tert-butyl-2’,6’dimethyl-3’,5’dinitroacetophenone)

98

Саліцилова кислота (Benzoic acid, 2hydroxy-) (10)

SALICYLIC ACID

Обмеження Максимальна концентрація в готовій для використання продукції 7

69-72- 2007 712-3

б) інша продукція

Інші обмеження та вимоги 8 Професійне використання

Умови застосування та попередження, які повинні бути надруковані на етикетці 9

застосуванням — Тільки для професійного використання — Уникайте контакту зі шкірою — Уважно прочитайте інструкцію перед застосуванням

(б) 0,56 у туалетних водах (в) 0,042 % в іншій продукції

б) 2,0 %

Не застосовувати в продукції для дітей до 3-х років, за виключенням шампунів. Для цілей інших, ніж гальмування розвитку мікроорганізмів в продукції.

Не застосовувати для дітей до 3-х років (11)

171


номер за регламе нтом ЄС по космети 1

Ідентифікація речовини Речовина (хімічна назва) / INN) 2

99

Неорганичні сульфіти та бісульфіти (12) (Inorganic sulphites and bi sulphites)

100

Триклокарбан (13)

Номер Ім'я загального Номер Вид продукції і по глосарію Інгредієнтів ЄС область застосування CAS 3 4 5 6

Обмеження Максимальна концентрація в готовій для використання продукції 7

Пирітион цинку (11) (zinc pyrithione)

8 Призначення має бути зазначено на продукції.

а) Окислювальна фарба для волосся б) Продукція для випрямляння волосся в) продукція для автозасмаги обличчя г) інша продукція для засмаги

а) 0,67 % (виражених у вигляді вільного SO2 ) б) 6,7 % (виражених у вигляді вільного SO2 ) в) 0,45 % (виражених у вигляді вільного SO2 ) г) 0,40 % (виражених у вигляді вільного SO2 )

Для цілей інших, ніж гальмування розвитку мікроорганізмів в продукції. Призначення має бути зазначено в інстукції на продукцію (презентації). Критерії чистоти: 3,3’,4,4’тетрахлороазобензол ≤ 1 ppm 3,3’,4,4’тетрахлороазоксибензо л ≤ 1 ppm Для цілей інших, ніж гальмування розвитку мікроорганізмів в продукції. Призначення має бути зазначено в інстукції на продукцію (презентації). Для цілей інших, ніж гальмування розвитку мікроорганізмів в продукції. Призначення має бути зазначено в інстукції на продукцію

TRICLOCARBAN

10120-2

202924-1

Продукція, що змивається

1,5 %

ZINC PYRITHIONE

13463 236-41-7 671-3

Продукція для волосся, що не змивається

0,1 %

(1-(4-Chlorophenyl)-3(3,4-dichloropenyl) urea (13)

101

Інші обмеження та вимоги

Умови застосування та попередження, які повинні бути надруковані на етикетці 9

172


номер за регламе нтом ЄС по космети 1 102

Ідентифікація речовини Речовина (хімічна назва) / INN) 2 Метіл евгенол (1,2-Dimethoxy-4-(2propenyl)-benzene

Номер Ім'я загального Номер Вид продукції і по глосарію Інгредієнтів ЄС область застосування CAS 3 4 5 6 METHYL EUGENOL

93-15- 2022 223-0

а) В запашках б) В туалетних водах в) В запашках для кремів г) Інша продукція, що не змивається та продукція для порожнини рота д) Продукція, що змивається

Обмеження Максимальна концентрація в готовій для використання продукції 7

Інші обмеження та вимоги 8 (презентації).

Умови застосування та попередження, які повинні бути надруковані на етикетці 9

а) 0,01 % б) 0,004 % в) 0,002 % г) 0,0002 % д) 0,001 %

(1) Ці речовини можуть бути використані окремо або в комбінації за умови, що у кінцевій продукції їх сумарна кількість не перевищувала значення, зазначене у графі 5 (2) Для використання в якості консерванту, див. додаток V, № 5. (3) Тільки якщо концентрація перевищує 0,05%. (4) Ці речовини можуть бути використані окремо або в комбінації за умови, що сума співвідношення рівнів кожної речовини кінцевій косметичний продукції, виражена по відношенню до максимального дозволеного рівня не перевищує 2. (5) Кількості гідроксиду натрію, гідроксиду калію або гідроксиду літію даються в перерахунку на гідроксид натрію. При використанні суміші гідроксидів, сумарна кількість не повинна перевищувати значення, зазначеного в графі 5. (6) Концентрація гідроксидів натрію, калію або літію виражається як маса гідроксиду натрію. У разі сумішей сума не повинна перевищувати межі, зазначені в стовпці 5 (7) Для використання в якості консерванту, див. додаток V, № 34. (8) Для використання в якості консерванту, див. додаток V, № 43. (9) Для використання в якості консерванту, див. додаток V, № 54. (10) Для використання в якості консерванту, див. додаток V, № 3. (11) Виключно для продукції, яка може бути використана для дітей у віці до 3 років і які залишаються в тривалому контакті зі шкірою. (12) Для використання в якості консерванту, див. додаток V, № 9. (13) Для використання в якості консерванту, див додаток, № 23. (14) Для використання в якості консерванту, див. додаток V, № 8.

173


Додаток IV до Технічного регламенту щодо безпеки косметичної продукції Список барвників, які дозволяється використовувати у косметичній продукції Преамбула Без шкоди для інших положень цього ТР , барвник повинен включати його солі та лаки, якщо барвник зазначений як спеціальна сіль, повинні бути також включені його інші солі і лаки Ідентифікація речовини Норматив ний номер за директиво ю ЄС по косметиці

1 1

Хіміч.назва (укр.)/ Хіміч.назва (англ.)

Номер color index/назва по довіднику інгредієнтів (Common Ingredients Glossary)

CAS номер

EC номер

2

3

4

5

Колір

Тип продукту, частина тіла

Максимальна концентрація у готовій композиції

Інші

6

7

8

9

Тріс(1,2нафтохінон 1-оксиматоО,O')ферат(1-) натрію/

Sodium tris(1,2-naphthoquinone 1-oximato-O,O')ferrate(1-) 2

умови

Тріс[5,6-дігідро-5-(гідроксііміно)6-оксонафталін-2-сульфонато(2-)N5,O6]ферат(3-)Три натрію/

Trisodiumtris[5,6-dihydro-5-

CI10006

1643-80-9

240-299-7

зелений

CI10020

19381-50-1

243-010-2

зелений

Визначення умов використання та попередження 10

Продукція, що змивається

Не використовувати в продукції, яка наноситься на слизові оболонки

177


Ідентифікація речовини Норматив ний номер за директиво ю ЄС по косметиці

1

умови

Хіміч.назва (укр.)/ Хіміч.назва (англ.)

Номер color index/назва по довіднику інгредієнтів (Common Ingredients Glossary)

CAS номер

EC номер

2

3

4

5

Колір

Тип продукту, частина тіла

Максимальна концентрація у готовій композиції

Інші

6

7

8

9

Визначення умов використання та попередження 10

(hydroxyimino)-6oxonaphthalene-2sulphonato(2-)N5,O6]ferrate(3-) 3

5,7-дінітро-8-оксідонафталін-2сульфонат дінатрію та його нерозчинні барієві, стронцієві та цирконієві лаки,солі та пігменти/ CI10316 Disodium5,7-dinitro-8oxidonaphthalene-2-sulphonate and its insoluble barium, strontium and zirconium lakes, salts and pigments

4

5

846-70-8 / 84473-89-2 / 55482-310 / 549-348 / 6869886-2

212-690-2 / 282-9450 / 259жовтий 662-6 / - / -

2-[(4-метіл-2-нітрофеніл)азо]-3оксо-N-фенілбутірамід/

2-[(4-Methyl-2nitrophenyl)azo]-3oxo-N-phenylbutyramide

CI11680

2512-29-0

219-730-8

жовтий

2-[(4-хлор-2-нітрофеніл)азо]-N(2-хлорфеніл)-3-оксібутірамід/

CI11710

6486-23-3

229-355-1

жовтий

Не використовувати в продукції навколо очей

Не використовувати в продукції, яка наноситься на слизові оболонки Не використовувати в продукції, яка

178


Ідентифікація речовини Норматив ний номер за директиво ю ЄС по косметиці

1

умови

Хіміч.назва (укр.)/ Хіміч.назва (англ.)

Номер color index/назва по довіднику інгредієнтів (Common Ingredients Glossary)

CAS номер

EC номер

2

3

4

5

Колір

Тип продукту, частина тіла

Максимальна концентрація у готовій композиції

Інші

6

7

8

9

2-[(4-Chloro-2nitrophenyl)azo]-N(2-chlorophenyl)-3oxobutyramide 6

наноситься на слизові оболонки

2-[(4-метоксі-2-нітрофеніл)азо]-3оксо-N-(о-толіл)бутірамід/

2-[(4-Methoxy-2nitrophenyl)azo]-3-oxo-N-(o tolyl )butyramide 7

Визначення умов використання та попередження 10

CI11725

6371-96-6

228-901-6

оранжевий

CI11920

2051-85-6

218-131-9

оранжевий

Продукція, що змивається

4-(фенілазо)резорцин/ 4-(Phenylazo)resorcinol

8 4-[(4-етоксіфеніл)азо]Нафтол/ CI12010

6535-42-8

229-439-8

червоний

1-[(2-хлор-4-нітрофеніл)азо]-2CI12085 нафтол та його нерозчинні барієві, стронцієві та цирконієві лаки,солі та пігменти/

2814-77-9

220-562-2

червоний

4-[(4-Ethoxyphenyl)azo]naphthol 9

Не використовувати в продукції, яка наноситься на слизові оболонки 3%

179


Ідентифікація речовини Норматив ний номер за директиво ю ЄС по косметиці

1

умови

Хіміч.назва (укр.)/ Хіміч.назва (англ.)

Номер color index/назва по довіднику інгредієнтів (Common Ingredients Glossary)

CAS номер

EC номер

2

3

4

5

Колір

Тип продукту, частина тіла

Максимальна концентрація у готовій композиції

Інші

6

7

8

9

Визначення умов використання та попередження 10

1-[(2-Chloro-4nitrophenyl)azo]-2naphthol and its insoluble barium, strontium and zirconium lakes, salts and pigments 10

11

1-[(4-метіл-2-нітрофеніл)азо]-2Нафтол/

1-[(4-Methyl-2nitrophenyl)azo]-2naphthol

CI12120

2425-85-6

219-372-2

червоний

3-гідроксі-N-(о-толіл)-4-[(2,4,5трихлорфеніл)азо]нафталін-2карбоксамід/

CI12370

6535-46-2

229-440-3

червоний

Продукція, що змивається

Продукція, що змивається

3-Hydroxy-N-(o-tolyl)-4[(2,4,5trichlorophenyl)azo]naphthalene -2carboxamide 180


Ідентифікація речовини

умови

Хіміч.назва (укр.)/ Хіміч.назва (англ.)

Номер color index/назва по довіднику інгредієнтів (Common Ingredients Glossary)

CAS номер

EC номер

1

2

3

4

5

12

N-(4-хлор-2-метілфеніл)-4-[(4-хлор2-метілфеніл)азо]-3гідроксінафталін-2-карбоксамід/

Норматив ний номер за директиво ю ЄС по косметиці

N-(4-Chloro-2-methylphenyl)- CI12420 4-[(4 -chloro-2-methylphenyl)azo]-3hydroxynaphthalene--2carboxamide 13

4-[(2,5-діхлорфеніл)азо]-N(2,5-діметоксіфеніл)-3гідроксінафталін -2-карбоксамід/

Колір

Тип продукту, частина тіла

Максимальна концентрація у готовій композиції

Інші

6

7

8

9

Визначення умов використання та попередження 10

Продукція, що змивається

6471-51-8

229-315-3

червоний

CI12480

6410-40-8

229-106-7

коричневий Продукція, що змивається

CI12490

6410-41-9

229-107-2

червоний

4-[(2,5-Dichlorophenyl)azo]-N(2,5-dimethoxyphenyl)-3hydroxynaphthalene -2carboxamide 14

N-(5-хлор-2,4-діметоксіфеніл)-4[[5-[(діметіламіно)сульфоніл]-2метоксіфеніл]азо]-3гілроксінафталін--2-карбоксамід/

181


Ідентифікація речовини Норматив ний номер за директиво ю ЄС по косметиці

1

умови

Хіміч.назва (укр.)/ Хіміч.назва (англ.)

Номер color index/назва по довіднику інгредієнтів (Common Ingredients Glossary)

CAS номер

EC номер

2

3

4

5

Колір

Тип продукту, частина тіла

Максимальна концентрація у готовій композиції

Інші

6

7

8

9

Визначення умов використання та попередження 10

N-(5-Chloro-2,4dimethoxyphenyl)-4[[5-[(diethylamino)sulphonyl]2methoxyphenyl]azo]-3hydroxynaphthalene-2carboxamide 15

2,4-дігідро-5-метіл-2-феніл-4(фенілазо) 5-3Н-піразол-3-он/

2,4-Dihydro-5-methyl-2-phenyl- CI12700 4-(phenylazo) 5-3H-pyrazol-3one 16

17

4314-14-1

224-330-1

жовтий

Продукція, що змивається

2-аміно-5-[(4-сульфонатофеніл)азо] бензолсульфонат дінатрію/

Disodium2-amino-5-[(4sulphonatophenyl) azo]benzenesulphonate

СІ 13015

2706-28-7

220-293-0

жовтий

4-(2,4-дігідроксіфенілазо) бензолсульфонат натрію/

СІ 14270

547-57-9

208-924-8

оранжевий

182


Ідентифікація речовини Норматив ний номер за директиво ю ЄС по косметиці

1

умови

Хіміч.назва (укр.)/ Хіміч.назва (англ.)

Номер color index/назва по довіднику інгредієнтів (Common Ingredients Glossary)

CAS номер

EC номер

2

3

4

5

Колір

Тип продукту, частина тіла

Максимальна концентрація у готовій композиції

Інші

6

7

8

9

Визначення умов використання та попередження 10

Sodium4-(2,4dihydroxyphenylazo) benzenesulphonate 18

3-[(2,4-діметіл-5сульфонатофеніл)азо] -4-гідроксінафталін-1-сульфонат дінатрію/

Disodium3-[(2,4-dimethyl-5sulphonatophenyl)azo]-4hydroxynaphthalene-1sulphonate 19

4548-53-2

224-909-9

червоний

4-гідроксі-3-[(4сульфонатонафтіл)азо] нафталінсульфонат дінатрію/

Disodium4-hydroxy-3-[(4sulphonatonaphthyl)azo] naphthalenesulphonate 20

СІ 14700

6-[(2,4-діметіл-6сульфонатофеніл)азо]-5-гідроксінафталін-1-сульфонат

СІ 14720

3567-69-9

222-657-4

червоний

СІ 14815

3257-28-1

221-856-3

червоний

Критерій чистоти згідно Директиви К омісії 95/45/Є C (Е 122)

183


Ідентифікація речовини Норматив ний номер за директиво ю ЄС по косметиці

умови

Хіміч.назва (укр.)/ Хіміч.назва (англ.)

Номер color index/назва по довіднику інгредієнтів (Common Ingredients Glossary)

CAS номер

EC номер

2

3

4

5

1

Колір

Тип продукту, частина тіла

Максимальна концентрація у готовій композиції

Інші

6

7

8

9

Не використовувати в продукції навколо очей

Визначення умов використання та попередження 10

дінатрію/

Disodium6-[(2,4-dimethyl-6sulphonatophenyl)azo] -5-hydroxynaphthalene-1sulphonate 21

4-[(2-гідроксі-1нафтіл)азобензолсульфонат] натріюта його нерозчинні барієві, стронцієві та цирконієві лаки,солі та пігменти/

Sodium4-[(2-hydroxy-1naphthyl)azo] benzenesulphonate and its unsoluble barium, strontium and zirconium lakes, salts and pigments 22

біс[2-хлор-5-[(2-гідроксі-1нафтіл)азо] -4-сульфонатобензоат] кальцій-

СІ 15510

633-96-5

211-199-0

оранжевий

СІ15525

5850-80-6

227-456-5

червоний

184


Ідентифікація речовини Норматив ний номер за директиво ю ЄС по косметиці

умови

Хіміч.назва (укр.)/ Хіміч.назва (англ.)

Номер color index/назва по довіднику інгредієнтів (Common Ingredients Glossary)

CAS номер

EC номер

2

3

4

5

1

Колір

Тип продукту, частина тіла

Максимальна концентрація у готовій композиції

Інші

6

7

8

9

Визначення умов використання та попередження 10

динатрій (2:1:2)/

Calcium disodiumbis[2-chloro5-[(2-hydroxy-1-naphthyl)azo]4-sulphonatobenzoate] 23

біс[4-[(2-гідроксі-1-нафтіл)азо]-2метілбензолсульфонат] барію/ СІ 15580

5850-87-3

227-459-1

червоний

СІ 15620

1658-56-6

216-760-3

червоний

2-[(2-гідроксінафтіл)азо] СІ 15630 нафталінсульфонат натрію та його нерозчинні барієві, стронцієві та цирконієві лаки,солі та

1248-18-6

214-998-2

червоний

Barium bis[4-[(2-hydroxy-1naphthyl)azo]-2methylbenzenesulphonate] 24

4-[(2-гідроксінафтіл)азо]нафталінсульфонат натрію/

Sodium 4-[(2-Hydroxy-1naphthyl)azo] naphthalenesulphonate 25

Продукція, що змивається

3%

185


Ідентифікація речовини Норматив ний номер за директиво ю ЄС по косметиці

умови

Хіміч.назва (укр.)/ Хіміч.назва (англ.)

Номер color index/назва по довіднику інгредієнтів (Common Ingredients Glossary)

CAS номер

EC номер

2

3

4

5

1

Колір

Тип продукту, частина тіла

Максимальна концентрація у готовій композиції

Інші

6

7

8

9

Визначення умов використання та попередження 10

пігменти/

Sodium 2-[(2hydroxynaphthyl)azo] naphthalenesulphonate and its insoluble barium, strontium and zirconium lakes, salts and pigments 26

біс[3-гідроксі-4-(фенілазо)-2нафтоат] кальцію/ CI 15800

6371-76-2

228-899-7

3-гідроксі-4-[(4-метіл -2CI 15850 сульфонатофеніл)азо]-2-нафтоат дінатрію та його нерозчинні барієві, стронцієві та цирконієві лаки,солі та пігменти/

5858-81-1

226-109-5

Calcium bis[3-hydroxy-4(phenylazo)-2-naphthoate] 27

Disodium 3-hydroxy-4-[(4methyl-2sulphonatophenyl)azo]-2-

червоний

Не використовувати в продукції, яка наноситься на слизові оболонки

Критерій чистоти згідно Директиви К омісії 95/45/Є C (Е 180)

186


Ідентифікація речовини Норматив ний номер за директиво ю ЄС по косметиці

1

умови

Хіміч.назва (укр.)/ Хіміч.назва (англ.)

Номер color index/назва по довіднику інгредієнтів (Common Ingredients Glossary)

CAS номер

EC номер

2

3

4

5

Колір

Тип продукту, частина тіла

Максимальна концентрація у готовій композиції

Інші

6

7

8

9

Визначення умов використання та попередження 10

naphthoate and its insoluble barium, strontium and zirconium lakes, salts and pigments 28

4-[(5-хлор-4-метіл -2сульфонатофеніл)азо] -3-гідроксі-2-нафтоат дінатрію та його нерозчинні барієві, стронцієві та цирконієві лаки,солі та пігменти/

Disodium 4-[(5-chloro-4CI 15865 methyl-2sulphonatophenyl)azo]-3hydroxy-2-naphthoatе and its insoluble barium, strontium and zirconium lakes, salts and pigments 29

3564-21-4 / 5280-66-0

222-642-2 / червоний 226-102-7

6417-83-0

229-142-3

3-гіроксі-4-[(1-сульфонато-2нафтіл)азо]--2-нафтоат кальцію/

Calcium 3-hydroxy-4-[(1sulphonato-2-naphthyl)azo] -2naphthoate

CI 15880

червоний

187


Ідентифікація речовини Норматив ний номер за директиво ю ЄС по косметиці

1 30

Хіміч.назва (укр.)/ Хіміч.назва (англ.)

Номер color index/назва по довіднику інгредієнтів (Common Ingredients Glossary)

CAS номер

EC номер

2

3

4

5

Максимальна концентрація у готовій композиції

Інші

6

7

8

9

CI 15980

2347-72-0

219-073-7

оранжевий

6-гідроксі-5-[(4сульфонатофеніл)азо] нафталін-2-сульфонат дінатрію та його нерозчинні барієві, стронцієві та цирконієві лаки,солі та пігменти /

Disodium 6-hydroxy-5-[(4sulphonatophenyl)azo] naphthalene-2-sulphonate and its insoluble barium, strontium and zirconium lakes, salts and pigments 32

Колір

Тип продукту, частина тіла

Визначення умов використання та попередження 10

6-гідроксі-5-[(3сульфонафтофеніл)азо] нафталін-2-сульфонат дінатрію /

Disodium 6-hydroxy-5-[(3sulphonatophenyl)azo]naphthale ne-2-sulphonate 31

умови

CI 15985

6-гідроксі-5-[(2-метоксі-4CI 16035 сульфонато-m-толіл)азо]нафталін-2сульфонат дінатрію /

2783-94-0

220-491-7

жовтий

25956-17-6

247-368-0

червоний

Критерій чистоти згідно Директиви К омісії 95/45/Є C (Е 110)

Критерій чистоти згідно Директиви К 188


Ідентифікація речовини Норматив ний номер за директиво ю ЄС по косметиці

1

умови

Хіміч.назва (укр.)/ Хіміч.назва (англ.)

Номер color index/назва по довіднику інгредієнтів (Common Ingredients Glossary)

CAS номер

EC номер

2

3

4

5

Колір

Тип продукту, частина тіла

Максимальна концентрація у готовій композиції

Інші

6

7

8

9

Disodium6-hydroxy-5-[(2methoxy-4-sulphonato-mtolyl)azo]naphthalene-2sulphonate 33

34

35

омісії 95/45/Є C (Е 129)

3-гідроксі-4-(4'сульфонатонафтілазо) нафталін -2,7-дісульфонат три натрію /

Trisodium 3-hydroxy-4-(4'sulphonatonaphthyl azo)naphthalene-2,7disulphonate

Визначення умов використання та попередження 10

CI 16185

915-67-3

213-022-2

Критерій чистоти згідно Директиви К омісії 95/45/Є C (Е 123)

червоний

7-гідроксі-8-(фенілазо)нафталін-1,3дісульфонат дінатрію /

Disodium 7-hydroxy-8(phenylazo)naphthalene -1,3-disulphonate

CI 16230

1936-15-8

217-705-6

оранжевий

1-(1-нафтілазо)-2-гідроксінафталін

CI 16255

2611-82-7

220-036-2

червоний

Не використовувати в продукції, яка наноситься на слизові оболонки

Критерій 189


Ідентифікація речовини Норматив ний номер за директиво ю ЄС по косметиці

1

умови

Хіміч.назва (укр.)/ Хіміч.назва (англ.)

Номер color index/назва по довіднику інгредієнтів (Common Ingredients Glossary)

CAS номер

EC номер

2

3

4

5

Колір

Тип продукту, частина тіла

Максимальна концентрація у готовій композиції

Інші

6

7

8

9

-4',6,8-трисульфонат тринатрію та його нерозчинні барієві, стронцієві та цирконієві лаки,солі та пігменти /

чистоти згідно Директиви К омісії 95/45/Є C (E 124)

Trisodium 1-(1-naphthylazo)-2hydroxynaphthalene -4',6,8trisulphonate and its insoluble barium, strontium and zirconium lakes, salts and pigments 36

37

Визначення умов використання та попередження 10

7-гідроксі-8-[(4-сульфонато-1нафтіл)азо] нафталін -1,3,6трисульфонат тетранатрію / CI 16290 Tetrasodium7-hydroxy-8-[(4sulphonato-1naphthyl)azo]naphthalene-1,3,6trisulphonate

5850-44-2

227-454-4

червоний

5-аміно-4-гідроксі-3(фенілазо)нафталін-2,7дісульфонат дінатрію та його нерозчинні барієві, стронцієві та

3567-66-6

222-656-9

червоний

CI 17200

190


Ідентифікація речовини Норматив ний номер за директиво ю ЄС по косметиці

1

умови

Хіміч.назва (укр.)/ Хіміч.назва (англ.)

Номер color index/назва по довіднику інгредієнтів (Common Ingredients Glossary)

CAS номер

EC номер

2

3

4

5

Колір

Тип продукту, частина тіла

Максимальна концентрація у готовій композиції

Інші

6

7

8

9

Визначення умов використання та попередження 10

цирконієві лаки,солі та пігменти /

Disodium 5-amino-4-hydroxy3-(phenylazo)naphthalene-2,7disulphonate and its unsoluble barium, strontium and zirconium lakes, salts and pigments 38

5-ацетіламіно-4-гідроксі-3(фенілазо)нафталін-2,7-дісульфонат дінатрію /

Disodium 5-acetylamino-4hydroxy-3(phenylazo)naphthalene-2,7disulphonate 39

CI 18050

2,7-нафталіндісульфонова кислота, CI 18130 3-((4-циклогексіл-2-метілфеніл)азо)4-гідроксі-5-(((4метілфеніл)сульфоніл)аміно)-,дінатр ієва сіль /

3734-67-6

223-098-9

червоний

10236-37-0

-

червоний

Не використовувати в продукції, яка наноситься на слизові оболонки

Критерій чистоти згідно Директиви Комісії 95/45/ ЄC (E 128)

Продукція, що змивається

2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 191


Ідентифікація речовини Норматив ний номер за директиво ю ЄС по косметиці

1

умови

Хіміч.назва (укр.)/ Хіміч.назва (англ.)

Номер color index/назва по довіднику інгредієнтів (Common Ingredients Glossary)

CAS номер

EC номер

2

3

4

5

Колір

Тип продукту, частина тіла

Максимальна концентрація у готовій композиції

Інші

6

7

8

9

Визначення умов використання та попередження 10

3-((4-cyclohexyl-2methylphenyl)azo) -4-hydroxy-5-(((4methylphenyl) sulfonyl)amino)-, disodium salt 40

ВоденьБіс[2-[(4,5-дігідро-3-метіл-5оксо-1-феніл-1Н-піразол-4іл)азо]бензоато(2-)]хромат(-1) /

Hydrogen bis[2-[(4,5-dihydro-3- CI 18690 methyl-5-oxo-1-phenyl-1Hpyrazol-4yl)azo]benzoato(2-)]chromate(1 -) 41

біс[5-хлор-3-[(4,5-дігідро-3-метіл-5- CI 18736 оксо-1-феніл-1Н-піразол-4-іл)азо]-2гідроксібензолсульфонато (3-)]хромат(3-) дінатрій водень (1:2:1) /

5601-29-6

227-022-5

жовтий

6408-26-0

229-051-9

червоний

Продукція, що змивається

Продукція, що змивається

Disodium hydrogen bis[5chloro-3-[(4,5-dihydro-3-methyl -5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4192


Ідентифікація речовини Норматив ний номер за директиво ю ЄС по косметиці

1

умови

Хіміч.назва (укр.)/ Хіміч.назва (англ.)

Номер color index/назва по довіднику інгредієнтів (Common Ingredients Glossary)

CAS номер

EC номер

2

3

4

5

Колір

Тип продукту, частина тіла

Максимальна концентрація у готовій композиції

Інші

6

7

8

9

Визначення умов використання та попередження 10

yl)azo]-2hydroxybenzenesulphonato (3-)]chromate(3-) 42

4-(3-гідроксі-5-метіл-4фенілазопіразол-2-іл) бензолсульфонат натрію /

Sodium 4-(3-hydroxy-5-methyl- CI 18820 4-phenylazopyrazol-2-yl) benzenesulphonate 43

228-808-0

жовтий

CI 18965

6359-98-4

228-819-0

жовтий

CI 19140

1934-21-0

217-699-5

жовтий

Продукція, що змивається

2,5-діхлор-4-(гідроксі-3-метіл-4((сульфофеніл)азо)піразол-1-іл) бензолсульфонат дінатрію /

Disodium 2,5-dichloro-4-(5hydroxy-3-methyl-4((sulphophenyl)azo)pyrazol-1yl) benzenesulphonate 44

6359-82-6

5-гідроксі-1-(4-сульфофеніл)-4-((4сульфофеніл)азо)піразол-3карбоксілат тринатрію та його нерозчинні барієві, стронцієві та цирконієві лаки,солі та пігменти /

Критерій чистоти згідно Директиви 193


Ідентифікація речовини Норматив ний номер за директиво ю ЄС по косметиці

1

умови

Хіміч.назва (укр.)/ Хіміч.назва (англ.)

Номер color index/назва по довіднику інгредієнтів (Common Ingredients Glossary)

CAS номер

EC номер

2

3

4

5

Колір

Тип продукту, частина тіла

Максимальна концентрація у готовій композиції

Інші

6

7

8

9

Trisodium 5-hydroxy-1-(4sulphophenyl)-4-((4 -sulphophenyl)azo) pyrazole-3carboxylate and its insoluble barium, strontium and zirconium lakes, salts and pigments 45

46

Комісії 95/45/ ЄC (E 102)

N,N'-(3,3'-діметіл[1,1'-біфеніл]-4,4'дііл)біс[2-[(2,4-діхлорфеніл)азо]3оксобутірамід] /

N,N'-(3,3'-Dimethyl[1,1'biphenyl]4,4'-diyl)bis[2-[(2,4dichlorophenyl)azo] -3-oxobutyramide]

Визначення умов використання та попередження 10

CI 20040

4-аміно-5-гідроксі-3-[(4CI 20470 нітрофеніл)азо]-6(фенілазо)нафталін-2,7-дісульфонат натрію /

5979-28-2

1064-48-8

227-783-3

жовтий

213-903-1

чорний

Продукція, що змивається

Максимальна концентрація 3,3'діметілбензідіну в барвнику: 5ppm

Продукція, що змивається

Sodium 4-amino-5-hydroxy-3194


Ідентифікація речовини Норматив ний номер за директиво ю ЄС по косметиці

1

умови

Хіміч.назва (укр.)/ Хіміч.назва (англ.)

Номер color index/назва по довіднику інгредієнтів (Common Ingredients Glossary)

CAS номер

EC номер

2

3

4

5

Колір

Тип продукту, частина тіла

Максимальна концентрація у готовій композиції

Інші

6

7

8

9

Визначення умов використання та попередження 10

[(4-nitrophenyl)azo]-6(phenylazo)naphthalene -2,7-disulphonate 47

2,2'-[(3,3'-ls[діхлор[1,1'-біфеніл]-4,4'діїл)біс(азо)]біс[N-(2,4діметілфеніл)-3-оксобутірамід] /

2,2'-[(3,3'-Dichloro[1,1'biphenyl]-4,4'diyl)bis(azo)]bis[N-(2,4dimethylphenyl) -3oxobutyramide] 48

5102-83-0

225-822-9

жовтий

Продукція, що змивається

Максимальна концентрація 3,3'діметілбензідіну в барвнику: 5ppm

2,2'-[(3,3'-діхлор[1,1'-біфеніл]-4,4'діїл)біс(азо)]біс[N-(4-хлор-2,5діметоксіфеніл)-3-оксобутірамід] /

2,2'-[(3,3'-Dichloro[1,1'biphenyl]-4,4'diyl)bis(azo)]bis[N-(4-chloro2,5-dimethoxyphenyl)-3oxobutyramide] 49

CI 21100

Максимальна концентрація 3,3'діметілбензідіну в барвнику: 5ppm

2,2'-[циклогексиліденбіс[(2-

CI 21108

CI 21230

5567-15-7

6706-82-7

226-939-8

жовтий

Продукція, що змивається

229-754-0

жовтий

Не

195


Ідентифікація речовини Норматив ний номер за директиво ю ЄС по косметиці

1

умови

Хіміч.назва (укр.)/ Хіміч.назва (англ.)

Номер color index/назва по довіднику інгредієнтів (Common Ingredients Glossary)

CAS номер

EC номер

2

3

4

5

Колір

Тип продукту, частина тіла

Максимальна концентрація у готовій композиції

Інші

6

7

8

9

метіл-4,1-фенілен)азо]] біс[4-циклогексілфенол] /

використовувати в продукції, яка наноситься на слизові оболонки

2,2'-[Cyclohexylidenebis[(2methyl-4,1-phenylene)azo]] bis[4-cyclohexylphenol] 50

4,6-дігідроксі-3-[[4-[1-[4-[[1гідроксі-7-[(фенілсульфоніл)оксі]-3сульфонато-2нафтіл]азо]феніл]циклогексіл]феніл] азо]нафталін-2-сульфонат дінатрію /

Disodium 4,6-dihydroxy-3-[[4[1-[4-[[1-hydroxy-7 [(phenylsulphonyl)oxy]-3sulphonato -2naphthyl]azo]phenyl] cyclohexyl]phenyl]azo] naphthalene-2sulphonate 51

Визначення умов використання та попередження 10

1-(4-фенілазо) фенілазо)-2-нафтол /

CI 24790

CI 26100

13421-53-9

85-86-9

236-531-1

червоний

201-638-4

червоний

Продукція, що змивається

Не використовувати

Критерій чистоти:

196


Ідентифікація речовини Норматив ний номер за директиво ю ЄС по косметиці

1

умови

Хіміч.назва (укр.)/ Хіміч.назва (англ.)

Номер color index/назва по довіднику інгредієнтів (Common Ingredients Glossary)

CAS номер

EC номер

2

3

4

5

Колір

Тип продукту, частина тіла

Максимальна концентрація у готовій композиції

Інші

6

7

8

9

Визначення умов використання та попередження 10

анілін ≤0.2%; 2-нафтол ≤0.2%;

1-(4-(Phenylazo) phenylazo)-2naphthol

в продукції, яка наноситься на слизові оболонки

4-амінобензол ≤0.1%; 1-(фенілазо)-2нафтол ≤3%; 1-[2(фенілазо)феніл азо]-2нафталінол ≤2%

52

6-аміно-4-гідроксі-3-[[7-сульфонато- CI 27755 4-[(4-сульфонатофеніл)азо]-1нафтіл]азо] нафталін-2,7дісульфонат тетранатрію /

2118-39-0

218-326-9

чорний

Tetrasodium 6-amino-4hydroxy-3-[[7-sulphonato-4-[(4sulphonatophenyl) azo]-1naphthyl]azo]naphthalene197


Ідентифікація речовини Норматив ний номер за директиво ю ЄС по косметиці

1

умови

Хіміч.назва (укр.)/ Хіміч.назва (англ.)

Номер color index/назва по довіднику інгредієнтів (Common Ingredients Glossary)

CAS номер

EC номер

2

3

4

5

Колір

Тип продукту, частина тіла

Максимальна концентрація у готовій композиції

Інші

6

7

8

9

Визначення умов використання та попередження 10

2,7-disulphonate 53

1-ацетамід-2-гідроксі-3-(4((4-сульфонатофенілазо)-7сульфонато-1-нафтілазо))нафталін4,6-дісульфонат тетранатрію/

Tetrasodium 1-acetamido-2hydroxy-3-(4-((4sulphonatophenylazo)-7sulphonato-1naphthylazo))naphthalene-4,6disulphonate 54

CI 28440

Бензолсульфонова кислота, 2,2'-(1,2- CI 40215 етендіїл)біс-5-нітро-,дінатрієва сіль, продукт реакції з 4-[(4амінофеніл)азо] бензолсульфоновою кислотою, натрієва сіль./

2519-30-4

219-746-5

1325-54-8 / 50814-31-8

215-397-8 / оранжевий 256-783-6

Критерій чистоти згідно Директиви Комісії 95/45/ ЄC (E 151

чорний

Продукція, що змивається

Benzenesulfonic acid, 2,2'-(1,2ethenediyl)bis-5-nitro-, disodium salt, reaction products With 4-[(4-aminophenyl)azo] 198


Ідентифікація речовини Норматив ний номер за директиво ю ЄС по косметиці

умови

Хіміч.назва (укр.)/ Хіміч.назва (англ.)

Номер color index/назва по довіднику інгредієнтів (Common Ingredients Glossary)

CAS номер

EC номер

2

3

4

5

1

Колір

Тип продукту, частина тіла

Максимальна концентрація у готовій композиції

Інші

6

7

8

9

Визначення умов використання та попередження 10

benzenesulfonic acid, sodium salts 55 Бетакаротін / CI 40800 beta Carotene

116-32-5 / 7235-40-7 / 31797-85-0

230-636-6

оранжевий

Критерій чистоти згідно Директиви Комісії 95/45/ ЄC (E 160a)

оранжевий

Критерій чистоти згідно Директиви Комісії 95/45/ ЄC (E 160e)

оранжевий

Критерій чистоти згідно Директиви Комісії 95/45/ ЄC (E 160f)

56 8'апо-бета-каротін-8'-аль / CI 40820

1962-15-8

214-171-6

8'-apo-.beta.-Caroten-8'-al

57 Етіл 8'-апо-бета-каротін-8'-оат / CI 40825 Ethyl 8'-apo-.beta.-caroten-8'-oate

1109-11-1

214-173-7

199


Ідентифікація речовини Норматив ний номер за директиво ю ЄС по косметиці

умови

Хіміч.назва (укр.)/ Хіміч.назва (англ.)

Номер color index/назва по довіднику інгредієнтів (Common Ingredients Glossary)

CAS номер

EC номер

2

3

4

5

1

Колір

Тип продукту, частина тіла

Максимальна концентрація у готовій композиції

Інші

6

7

8

9

58

Критерій чистоти згідно Директиви Комісії 95/45/ ЄC (E 161g)

Кантаксантін / CI 40850

514-78-3

208-187-2

оранжевий

Canthaxanthin

59

(4-(α-(п-(діетіламіно)феніл)2,4-дісульфобензіліден)2,5-циклогексадієн-1-іліден) дієтіламонію гідроксид, мононатрієва сіль /

Ammonium, (4-(alpha-(p(diethylamino)phenyl)-2,4disulfobenzylidene)-2,5cyclohexadien -1ylidene)diethyl-, hydroxide, monosodium salt 60

CI 42045

N-(4((4-(діетіламіно)феніл)(5CI 42051 гідроксі-2,4-дісульфофеніл)метілєн)2,5-циклогексадієн-1-іліден) N- етілетанаміній гідроксид, внутрішня сіль ,кальцієва сіль(2:1)

129-17-9

204-934-1

блакитний

3536-49-0

222-573-8

блакитний

Визначення умов використання та попередження 10

Не використовувати в продукції, яка наноситься на слизові оболонки

Критерій чистоти згідно Директиви 200


Ідентифікація речовини Норматив ний номер за директиво ю ЄС по косметиці

1

умови

Хіміч.назва (укр.)/ Хіміч.назва (англ.)

Номер color index/назва по довіднику інгредієнтів (Common Ingredients Glossary)

CAS номер

EC номер

2

3

4

5

Колір

Тип продукту, частина тіла

Максимальна концентрація у готовій композиції

Інші

6

7

8

9

Визначення умов використання та попередження 10

та його нерозчинні барієві, стронцієві та цирконієві лаки,солі та пігменти /

Ethanaminium, N-(4-((4(diethylamino)phenyl)(5hydroxy-2,4-disulfophenyl) methylene) -2,5-cyclohexadien-1-ylidene)N-ethyl-, hydroxide, inner salt, calcium salt (2:1) and its insoluble barium, strontium and zirconium lakes, salts and pigments 61

N-етіл-N-(4-((4-етіл((3сульфофеніл)метіл)аміно) феніл)(4-гідроксі-2сульфофеніл)метілен)2,5-циклогексадієн-1-іліден)-3сульфобензол метанаміній гідроксид, внутрішня сіль ,дінатрієва сіль /

Комісії 95/45/ ЄC (E 131)

CI 42053

2353-45-9

219-091-5

зелений

Benzene-methanaminium, N201


Ідентифікація речовини Норматив ний номер за директиво ю ЄС по косметиці

1

умови

Хіміч.назва (укр.)/ Хіміч.назва (англ.)

Номер color index/назва по довіднику інгредієнтів (Common Ingredients Glossary)

CAS номер

EC номер

2

3

4

5

Колір

Тип продукту, частина тіла

Максимальна концентрація у готовій композиції

Інші

6

7

8

9

Визначення умов використання та попередження 10

ethyl-N-(4-((4-(ethyl((3sulfophenyl) methyl)amino)phenyl)(4hydroxy2-sulfophenyl)methylene)-2,5cyclohexadien1-ylidene)-3-sulfo-, hydroxide, inner salt, disodium salt 62

[4-[[4-[бензілетіламіно] феніл] (2,4-дісульфонатофеніл) метілен]циклогекса-2,5- дієн-1іліден](етіл)бензіламонію, натрієва сіль /

Hydrogen (benzyl)[4-[[4CI 42080 [benzylethylamino] phenyl] (2,4disulphonatophenyl) methylene] cyclohexa-2,5-dien1-ylidene] (ethyl)ammonium, sodium salt 63

N-етіл-N-(4-((4-етіл ((3-

CI 42090

3486-30-4

222-476-0

блакитний

3844-45-9

223-339-8

блакитний

Продукція, що змивається

Критерій 202


Ідентифікація речовини Норматив ний номер за директиво ю ЄС по косметиці

1

умови

Хіміч.назва (укр.)/ Хіміч.назва (англ.)

Номер color index/назва по довіднику інгредієнтів (Common Ingredients Glossary)

CAS номер

EC номер

2

3

4

5

Колір

Тип продукту, частина тіла

Максимальна концентрація у готовій композиції

Інші

6

7

8

9

сульфофеніл)метіл) аміно)феніл) (2-сульфофеніл) метілен)-2,5-циклогексадієн-1іліден)-3-сульфобензілметанаміній гідроксид, внутрішня сіль,дінатрієва сіль /

чистоти згідно Директиви Комісії 95/45/ ЄC (E 133)

Benzenemethanaminium N-ethyl-N-(4-((4-(ethyl((3sulfophenyl) methyl)amino)phenyl)(2sulfophenyl) methylene)-2,5-cyclohexadien1-ylidene) -3-sulfo-, hydroxide, inner salt, disodium salt 64

[4-[(2-хлорфеніл)[4-[етіл CI 42100 (3-сульфонатобензіл)аміно] феніл]метілен] циклогекса-2,5-дієн1-іліден](єтіл)(3сульфонатобензіл)амонію, натрієва сіль /

Визначення умов використання та попередження 10

4857-81-2

225-458-0

зелений

Продукція, що змивається

Hydrogen [4-[(2-chlorophenyl) [4-[ethyl(3203


Ідентифікація речовини Норматив ний номер за директиво ю ЄС по косметиці

1

умови

Хіміч.назва (укр.)/ Хіміч.назва (англ.)

Номер color index/назва по довіднику інгредієнтів (Common Ingredients Glossary)

CAS номер

EC номер

2

3

4

5

Колір

Тип продукту, частина тіла

Максимальна концентрація у готовій композиції

Інші

6

7

8

9

Визначення умов використання та попередження 10

sulphonatobenzyl)amino] phenyl]methylene] cyclohexa2,5-dien-1-ylidene](ethyl) (3sulphonatobenzyl) ammonium, sodium salt 65

[4-[(2-хлорфеніл)[4-[етіл-(3сульфонатобензіл)аміно] о-толіл]метілен]-3-метілциклогекса2,5-дієн-1-іліден](єтіл)(3сульфонатобензіл)амонію, натрієва сіль /

Hydrogen [4-[(2-chlorophenyl) [4-[ethyl(3sulphonatobenzyl)amino] -o-tolyl]methylene]-3methylcyclohexa-2,5-dien-1ylidene](ethyl)(3sulphonatobenzyl) ammonium, sodium salt 66

(4-(4-амінофеніл)(4іміноциклогекса-

Продукція, що змивається

CI 42170

5863-51-4

227-513-4

зелений

CI 42510

632-99-5

211-189-6

фіолетовий Не використовувати в

204


Ідентифікація речовини Норматив ний номер за директиво ю ЄС по косметиці

1

умови

Хіміч.назва (укр.)/ Хіміч.назва (англ.)

Номер color index/назва по довіднику інгредієнтів (Common Ingredients Glossary)

CAS номер

EC номер

2

3

4

5

Колір

Тип продукту, частина тіла

Максимальна концентрація у готовій композиції

Інші

6

7

8

9

Визначення умов використання та попередження 10

2,5-дієніліден)метіл) 2-метіланіліну гідро хлорид / продукції, яка наноситься на слизові оболонки

(4-(4-Aminophenyl)(4iminocyclohexa--2,5dienylidene)methyl)-2methylaniline hydrochloride 67

68

4-[(4-аміно-m-толіл)(4-іміно-3метілциклогекса2,5-дієн-1-іліден)метіл]о-толуідін моногідрохлорид /

4-[(4-Amino-m-tolyl)(4-imino- CI 42520 3-methylcyclohexa -2,5-dien-1ylidene) methyl]-o-toluidine monohydrochloride

3248-91-7

221-831-7

фіолетовий

[4-[[4-(діетіламіно)феніл][4-[етіл[(3- CI 42735 сульфонатобензіл)аміно]о-толіл]метілен]-3-метілциклогекса2,5-дієн-1-іліден](етіл)(3сульфонатобензіл)амонію, натрієва сіль /

6505-30-2

229-390-2

блакитний

Продукція, що змивається

5ppm

Не використовувати в продукції, яка наноситься на слизові оболонки

205


Ідентифікація речовини Норматив ний номер за директиво ю ЄС по косметиці

1

умови

Хіміч.назва (укр.)/ Хіміч.назва (англ.)

Номер color index/назва по довіднику інгредієнтів (Common Ingredients Glossary)

CAS номер

EC номер

2

3

4

5

Колір

Тип продукту, частина тіла

Максимальна концентрація у готовій композиції

Інші

6

7

8

9

Визначення умов використання та попередження 10

Hydrogen [4-[[4(diethylamino)phenyl][4[ethyl[(3sulphonatobenzyl)amino]-otolyl] methylene]-3-methylcyclohexa2,5-dien-1-ylidene](ethyl)(3sulphonatobenzyl) ammonium, sodium salt 69

70

4-[[4-аніліно-1-нафтіл] [4-(діметіламіно)феніл] метілен] циклогекса-2,5-дієн-1іліден] діметіламонію хлорид /

4-[[4-Anilino-1-naphthyl][4(dimethylamino) phenyl]methylene]cyclohexa -2,5-dien-1-ylidene] dimethylammonium chloride

CI 44045

2580-56-5

219-943-6

блакитний

[4-[4-(діметіламіно)-α-(2-гідроксі3,6-дісульфонато-1-нафтіл) бензіліден]циклогекса-2,5-дієн-1іліден]діметіламонію гідроксид,

CI 44090

3087-16-9

221-409-2

зелений

Не використовувати в продукції, яка наноситься на слизові оболонки

Критерій чистоти згідно 206


Ідентифікація речовини Норматив ний номер за директиво ю ЄС по косметиці

умови

Хіміч.назва (укр.)/ Хіміч.назва (англ.)

Номер color index/назва по довіднику інгредієнтів (Common Ingredients Glossary)

CAS номер

EC номер

2

3

4

5

1

Колір

Тип продукту, частина тіла

Максимальна концентрація у готовій композиції

Інші

6

7

8

9

Визначення умов використання та попередження 10

мононатрієва сіль /

Hydrogen [4-[4(dimethylamino)-.alpha.-(2hydroxy -3,6-disulphonato-1naphthyl)benzylidene]cyclohexa -2,5-dien-1-ylidene] dimethylammonium, monosodium salt 71

72

Директиви Комісії 95/45/ ЄC (E 142)

3,6-біс(діетіламіно)-9-(2,4дісульфонатофеніл) ксантілій, натрієва сіль / Продукція, що змивається

Hydrogen 3,6bis(diethylamino)-9-(2,4disulphonatophenyl) xanthylium, sodium salt

CI 45100

3520-42-1

222-529-8

червоний

9-(2-карбоксіфеніл)-3-(2метілфеніл)аміно)-6-(2-метіл-4сульфофеніл)аміно) ксантілій,натрієва сіль /

CI 45190

6252-76-2

228-377-9

фіолетовий Продукція, що змивається

Hydrogen 9-(2207


Ідентифікація речовини Норматив ний номер за директиво ю ЄС по косметиці

1

умови

Хіміч.назва (укр.)/ Хіміч.назва (англ.)

Номер color index/назва по довіднику інгредієнтів (Common Ingredients Glossary)

CAS номер

EC номер

2

3

4

5

Колір

Тип продукту, частина тіла

Максимальна концентрація у готовій композиції

Інші

6

7

8

9

Визначення умов використання та попередження 10

carboxylatophenyl)-3-(2methylanilino) -6-(2-methyl-4sulphoanilino)xanthylium, monosodium salt 73

9-(2,4-дісульфонатофеніл)3,6-біс(етіламіно)-2,7діметілксантілій, натрієва сіль /

Hydrogen 9-(2,4disulphonatophenyl)3,6-bis(ethylamino)-2,7dimethylxanthylium, monosodium salt 74

5873-16-5

227-528-6

CI 45350

518-47-8 / 2321-07-5 / 6417-85-2

208-253-0 / 219-031-8 / жовтий 229-143-9

4372-02-5 / 596-03-2

224-468-2 / оранжевий 209-876-0

2-(3-оксо-6-оксідоксантен-9іл)бензоат дінатрію/

Disodium 2-(3-oxo-6oxidoxanthen-9-yl)benzoate 75

CI 45220

CI 45370 4`,5`-дибромо-3`,6`дигидроксиспиро[изобензофу ран-1(3H),9`-[9H]ксантен]-3-

червоний

Продукція, що змивається

6%

Не більш ніж 1% 2-(6-гідроксіоксо-3Н-

208


Ідентифікація речовини Норматив ний номер за директиво ю ЄС по косметиці

1

умови

Хіміч.назва (укр.)/ Хіміч.назва (англ.)

Номер color index/назва по довіднику інгредієнтів (Common Ingredients Glossary)

CAS номер

EC номер

2

3

4

5

Колір

Тип продукту, частина тіла

Максимальна концентрація у готовій композиції

Інші

6

7

8

9

Визначення умов використання та попередження 10

он та його нерозчинні барієві, стронцієві та цирконієві лаки,солі та пігменти / ксантен-9іл)бензойної кислоти та 2% 2-(бром-6гідроксі-3-оксо3Н-ксантен-9-іл) бензойної кислоти

4',5'-Dibromo-3',6'dihydroxyspiro [isobenzofuran -1(3H),9'[9H]xanthen e]-3-one and its insoluble barium, strontium and zirconium lakes, salts and pigments 76

2-(2,4,5,7- тетрабром-6-оксідо-3CI 45380 оксоксантен-9-іл) бензоат дінатрію та його нерозчинні барієві, стронцієві та цирконієві лаки,солі та пігменти /

Disodium 2-(2,4,5,7tetrabromo-6-oxido-3oxoxanthen -9-yl)benzoate and

17372-87-1 / 548-26-5 / 15876-39-8 / 15086-94-9 / 94021-89-3

241-409-6 / червоний - / 240-0057 / 239-1383 / 301-4812

Не більш ніж 1% 2-(6-гідроксіоксо-3Нксантен-9іл)бензойної кислоти та 2% 2-(бром-6гідроксі-3-оксо3Н-ксантен-9-іл)

209


Ідентифікація речовини Норматив ний номер за директиво ю ЄС по косметиці

1

умови

Хіміч.назва (укр.)/ Хіміч.назва (англ.)

Номер color index/назва по довіднику інгредієнтів (Common Ingredients Glossary)

CAS номер

EC номер

2

3

4

5

Колір

Тип продукту, частина тіла

Максимальна концентрація у готовій композиції

Інші

6

7

8

9

its insoluble barium, strontium and zirconium lakes, salts and pigments 77

78

бензойної кислоти

3'6'-дігідроксі-4',5'дінітроспіро[ізобензофуран-1(3Н),9'-[9Н]ксантен]-3-он /

3',6'-Dihydroxy-4',5'dinitrospiro[isobenzofuran -1(3H),9'-[9H]xanthene]-3-one

CI 45396

24545-86-6

246-308-0

1%, для продукції для губ

оранжевий

3,6-діхлор-2-(2,4,5,7тетрабром-6-оксід-3-оксоксантен-9іл) бензоат дікалію /

Dipotassium 3,6-dichloro-2-(2,4,5,7tetrabromo6-oxido-3-oxoxanthen-9yl)benzoate

Визначення умов використання та попередження 10

CI 45405

6441-77-6

229-225-4

червоний

Не використовувати в продукції навколо очей

Тільки у вигляді вільної кислоти, якщо використати в продукції для губ Не більш ніж 1% 2-(6-гідроксіоксо-3Нксантен-9іл)бензойної кислоти та 2% 2-(бром-6гідроксі-3-оксо3Н-ксантен-9-іл) бензойної кислоти

210


Ідентифікація речовини Норматив ний номер за директиво ю ЄС по косметиці

1 79

80

умови

Хіміч.назва (укр.)/ Хіміч.назва (англ.)

Номер color index/назва по довіднику інгредієнтів (Common Ingredients Glossary)

CAS номер

EC номер

2

3

4

5

Колір

Тип продукту, частина тіла

Максимальна концентрація у готовій композиції

Інші

6

7

8

9

3,4,5,6-тетрахлор-2(1,4,5,8тетрабром-6-гідроксі-3оксоксантен-9-іл)бензойна кислота та її розчинні барієві, стронцієві та цирконієві лаки,солі та пігменти /

3,4,5,6-Tetrachloro-2-(1,4,5,8- CI 45410 tetrabromo -6-hydroxy-3-oxoxanthen-9-yl) benzoic acid and its soluble barium, strontium and zirconium lakes, salts and pigments

18472-87-2 / 13473-26-2

242-355-6 / червоний 236-747-6

2-(2,4,5,7-тетрайодо-6-оксідо-3оксоксантен-9-іл) бензоат та його нерозчинні барієві, стронцієві та цирконієві лаки,солі та пігменти /

16423-68-0 / 12227-78-0

240-474-8

Disodium 2-(2,4,5,7-tetraiodo6-oxido-3-oxoxanthen-9-yl) benzoate and its insoluble barium, strontium and zirconium lakes, salts and

CI 45430

червоний

Визначення умов використання та попередження 10

Не більш ніж 1% 2-(6-гідроксіоксо-3Нксантен-9іл)бензойної кислоти та 2% 2-(бром-6гідроксі-3-оксо3Н-ксантен-9-іл) бензойної кислоти

Критерій чистоти згідно Директиви Комісії 95/45/ ЄC (E 127)

211


Ідентифікація речовини Норматив ний номер за директиво ю ЄС по косметиці

умови

Хіміч.назва (укр.)/ Хіміч.назва (англ.)

Номер color index/назва по довіднику інгредієнтів (Common Ingredients Glossary)

CAS номер

EC номер

2

3

4

5

1

Колір

Тип продукту, частина тіла

Максимальна концентрація у готовій композиції

Інші

6

7

8

9

Визначення умов використання та попередження 10

pigments 81

1,3-ізобензофурандіон, продукт реакції з метілхіноліном та хіноліном /

1,3-Isobenzofurandione, reaction products with methylquinoline and quinoline 82

CI 47000

1Н-інден-1,3(2Н)-діон,2-(2хінолініл)-сульфонат, натрієва сіль /

1H-Indene-1,3(2H)-dione,2-(2- CI 47005 quinolinyl)-, sulfonated, sodium salts 83

9-[(3-метоксіфеніл)аміно]-7-феніл-5- CI 50325 (феніламіно)-4,10дісульфонатобензо[a] феназіній, натрієва сіль /

8003-22-3

232-318-2

жовтий

Не використовувати в продукції, яка наноситься на слизові оболонки

8004-92-0 / 94891-32-4 / 95193-83-2 / 68814-04-0

305-897-5

жовтий

6856-08-2

229-951-1

фіолетовий Продукція, що змивається

Критерій чистоти згідно Директиви Комісії 95/45/ ЄC (E 104)

Hydrogen 9-[(3212


Ідентифікація речовини Норматив ний номер за директиво ю ЄС по косметиці

1

умови

Хіміч.назва (укр.)/ Хіміч.назва (англ.)

Номер color index/назва по довіднику інгредієнтів (Common Ingredients Glossary)

CAS номер

EC номер

2

3

4

5

Колір

Тип продукту, частина тіла

Максимальна концентрація у готовій композиції

Інші

6

7

8

9

Визначення умов використання та попередження 10

methoxyphenyl)amino]-7phenyl-5-(phenylamino)-4,10disulphonatobenzo [a]phenazinium, sodium salt 84

Сульфований нігрозинований барвник /

CI 50420

8005-03-6

-

чорний

Sulfonated nigrosine color 85

8,18-діхлор-5,15-діетіл-5,15дігідродііндол[3,2-b:3',2'm]трифенодіоксазін /

8,18-Dichloro-5,15-diethyl5,15-dihydrodiindolo[3,2b:3',2'-m]triphenodioxazine 86

Не використовувати в продукції, яка наноситься на слизові оболонки

CI 51319 6358-30-1

Продукція, що 228-767-9 фіолетовий змивається

CI 58000

72-48-0

200-782-5

червоний

CI 59040

6358-69-6

228-783-6

зелений

1,2-дігідроксіантрахінон / 1,2-Dihydroxyanthraquinone

87

8-гідропірен-1,3,6-трисульфонат натрію /

Trisodium 8-hydroxypyrene-

Не використовувати в продукції, яка наноситься на

213


Ідентифікація речовини Норматив ний номер за директиво ю ЄС по косметиці

умови

Хіміч.назва (укр.)/ Хіміч.назва (англ.)

Номер color index/назва по довіднику інгредієнтів (Common Ingredients Glossary)

CAS номер

EC номер

2

3

4

5

1

Колір

Тип продукту, частина тіла

Максимальна концентрація у готовій композиції

Інші

6

7

8

9

1,3,6-trisulphonate 88

слизові оболонки

1-анілін-4-гідроксіантрахінон / CI 60724

19286-75-0

242-939-0

фіолетовий

CI 60725

81-48-1

201-353-5

фіолетовий

1-Anilino-4-hydroxyanthraquinone 89

4-[(9,10-дігідро-4гідроксі-9,10-діоксо-1антрахіл)аміно]толуол-3-сульфонат /

Sodium 4-[(9,10-dihydro-4hydroxy-9,10-dioxo-1anthryl)amino]toluene-3sulphonate 91

Продукція, що змивається

1-гідроксі-4-(р-толуідін)антрахінон /

1-Hydroxy-4-(ptoluidino)anthraquinone 90

Визначення умов використання та попередження 10

1,4-біс(р-толіламін)антрахінон /

CI 60730

4430-18-6

224-618-7

Не використовувати в фіолетовий продукції, яка наноситься на слизові оболонки

CI 61565

128-80-3

204-909-5

зелений

1,4-bis(p214


Ідентифікація речовини Норматив ний номер за директиво ю ЄС по косметиці

1

умови

Хіміч.назва (укр.)/ Хіміч.назва (англ.)

Номер color index/назва по довіднику інгредієнтів (Common Ingredients Glossary)

CAS номер

EC номер

2

3

4

5

Колір

Тип продукту, частина тіла

Максимальна концентрація у готовій композиції

Інші

6

7

8

9

Визначення умов використання та попередження 10

Tolylamino)anthraquinone 92

2,2'-(9-діоксоантцен-1,4діїлдііміно)біс(метілсульфонат)дінат рію /

Disodium CI 61570 2,2'-(9,10-dioxoanthracene-1,4diyl diimino)bis(5methylsulphonate) 93

4403-90-1

224-546-6

зелений

4474-24-2

224-748-4

блакитний

3,3'-(9,10-діоксоантрацен-1,4діїлдііміно)біс(2,4,6триметілбензолсульфонат натрію /

Sodium 3,3'-(9,10dioxoanthracene-1,4-diyl diimino)bis(2,4,6trimethylbenzene sulphonate)

CI 61585

Продукція, що змивається

215


Ідентифікація речовини Норматив ний номер за директиво ю ЄС по косметиці

Хіміч.назва (укр.)/ Хіміч.назва (англ.)

Номер color index/назва по довіднику інгредієнтів (Common Ingredients Glossary)

CAS номер

EC номер

2

3

4

5

1 94

97

Максимальна концентрація у готовій композиції

Інші

6

7

8

9

CI 62045

4368-56-3

224-460-9

CI 69800

81-77-6

5

7,16-Dichloro-6,15dihydroanthrazine -5,9,14,18-tetrone

CI 69825

130-20-1

204-980-2 блакитний

Бісбензімідазо

CI 71105

4424-06-0

224-597-4

6,15-дігідроантразін-5,9,14,18тетрон /

6,15-Dihydroanthrazine5,9,14,18-tetrone 96

Колір

Тип продукту, частина тіла

Визначення умов використання та попередження 10

1-аміно-4 (циклогексіламіно)-9,10дігідро-9,10-діоксоантрацен-2сульфонат натрію /

Sodium 1-amino-4(cyclohexylamino)-9,10dihydro-9,10-dioxoanthracene2sulphonate 95

умови

блакитний

Продукція, що змивається

201-375блакитний

7,16-діхлор-6,15-дігідроантразін5,9,14,18-тетрон /

оранжевий

Не

216


Ідентифікація речовини Норматив ний номер за директиво ю ЄС по косметиці

1

умови

Хіміч.назва (укр.)/ Хіміч.назва (англ.)

Номер color index/назва по довіднику інгредієнтів (Common Ingredients Glossary)

CAS номер

EC номер

2

3

4

5

Колір

Тип продукту, частина тіла

Максимальна концентрація у готовій композиції

Інші

6

7

8

9

[2,1-b:2',1'-i]бензо[1mn] [3,8]фенантролін-8,17-діон /

використовувати в продукції, яка наноситься на слизові оболонки

Bisbenzimidazo [2,1-b:2',1'i]benzo[lmn] [3,8]phenanthroline-8,17-dione 98

2-(1,3-дігідро-3-оксо-2Ниндазол-2-іліден)-1,2-дігідро-3Ніндол-3-он / CI 73000 2-(1,3-Dihydro-3-oxo-2Hindazol-2 -ylidene)-1,2-dihydro-3H-indol3-one

99

100

Визначення умов використання та попередження 10

4424-06-0

224-597-4

блакитний

5,5'-(2-(1,3-дігідро-3-оксо-2Ніндазол-2-іліден)-1,2-дігідро-3Ніндол 3-он)дісульфонат дінатрію /

Disodium 5,5'-(2-(1,3-dihydro3-oxo-2H-indazol -2-ylidene)1,2-dihydro-3H-indol-3one)disulphonate

CI 73015

860-22-0

212-728-8

блакитний

6-хлор-2-(6-хлор-4-метіл-3-

CI 73360

2379-74-0

219-163-6

червоний

Критерій чистоти згідно Директиви Комісії 95/45/ ЄC (E 132)

217


Ідентифікація речовини Норматив ний номер за директиво ю ЄС по косметиці

1

умови

Хіміч.назва (укр.)/ Хіміч.назва (англ.)

Номер color index/назва по довіднику інгредієнтів (Common Ingredients Glossary)

CAS номер

EC номер

2

3

4

5

Колір

Тип продукту, частина тіла

Максимальна концентрація у готовій композиції

Інші

6

7

8

9

Визначення умов використання та попередження 10

оксобензо [b]тієн-2(3Н)-іліден)-4 метілбензо[b] тіофен-3(2Н)-он /

6-Chloro-2-(6-chloro-4-methyl3-oxobenzo[b]thien-2(3H)ylidene)-4-methylbenzo [b]thiophene-3(2H)-one 101

5-хлор-2-(5-хлор-7-метіл3-оксобензох[b]тієн-2(3Н)-іліден)-7метілбензо[b]тіофен-3(2Н)-он /

5-Chloro-2-(5-chloro-7-methyl- CI 73385 3-oxobenzo[b] thien-2(3H)ylidene)-7-methylbenzo[b] thiophene-3(2H)-one 102

226-750-0

фіолетовий

CI 73900

1047-16-1

213-879-2

фіолетовий

CI 73915

980-26-7

213-561-3

червоний

5,12-дігідрохіно [2,3-b] акрідін-7,14діон /

5,12-Dihydroquino[2,3b]acridine-7,14-dione 103

5462-29-3

5,12-дігідро-2,9-діметілхіно[2,3b]акрідін-7,14-діон /

Продукція, що змивається

Продукція, що змивається

218


Ідентифікація речовини Норматив ний номер за директиво ю ЄС по косметиці

1

умови

Хіміч.назва (укр.)/ Хіміч.назва (англ.)

Номер color index/назва по довіднику інгредієнтів (Common Ingredients Glossary)

CAS номер

EC номер

2

3

4

5

Колір

Тип продукту, частина тіла

Максимальна концентрація у готовій композиції

Інші

6

7

8

9

Визначення умов використання та попередження 10

5,12-Dihydro-2,9dimethylquino[2, 3-b]acridine-7,14-dione 104

29Н,31Н-Фталоціанін / CI 74100

574-93-6

209-378-3

блакитний

CI 74160

147-14-8

205-685-1

блакитний

CI 74180

1330-38-7 / 1328-51-4

215-537-8 / блакитний 215-523-1

29H,31H-Phthalocyanine 105

(29Н,31Нфталоціанінат(2-)N29,N30N31,N32) міді /

(29H,31HPhthalocyaninato(2-)N29,N30,N31,N32) copper 106

Продукція, що змивається

[29Н,31Н-фталоціаніндісульфонат (4-)N29,N30,N31,N32] купрат(2-) дінатрію /

Disodium [29H,31Hphthalocyanine disulphonato(4-)N29,N30,N31,N32] cuprate(2-)

Продукція, що змивається

219


Ідентифікація речовини Норматив ний номер за директиво ю ЄС по косметиці

Хіміч.назва (укр.)/ Хіміч.назва (англ.)

Номер color index/назва по довіднику інгредієнтів (Common Ingredients Glossary)

CAS номер

EC номер

2

3

4

5

1 107

умови

Колір

Тип продукту, частина тіла

Максимальна концентрація у готовій композиції

Інші

6

7

8

9

Поліхлор фталоціанін міді / зелений

108

1328-53-6

215-524-7

CI 75100

27876-94-4 / 89382-88-7

248-708-0 /- жовтий

1393-63-1 / 542-40-5

215-735-4 / 289-561-2 оранжевий / 230-248-7

Критерій чистоти згідно Директиви Комісії 95/45/ ЄC (E 160b)

207-949-1

Критерій чистоти згідно Директиви Комісії 95/45/ ЄC (E 160d)

8,8'-діапо-.psi,.psi,-каротіндіонова кислота /

8,8'-diapo-.psi.,.psi.Carotenedioic acid 109 Аннато /

CI 75120 Annatto

110 Лико пін / CI 75125 Lycopene

Не використовувати в продукції навколо очей

CI 74260 Polychloro copper phthalocyanine

502-65-8

жовтий

Визначення умов використання та попередження 10

220


Ідентифікація речовини Норматив ний номер за директиво ю ЄС по косметиці

умови

Хіміч.назва (укр.)/ Хіміч.назва (англ.)

Номер color index/назва по довіднику інгредієнтів (Common Ingredients Glossary)

CAS номер

EC номер

2

3

4

5

1

Колір

Тип продукту, частина тіла

Максимальна концентрація у готовій композиції

Інші

6

7

8

9

111 Харчовий оранжевий 5 / CI 75130

7235-40-7

214-171-6

оранжевий

CI 75135

3763-55-1

-

жовтий

73-40-5

200-799-8

білий

CI Food Orange 5

112

Визначення умов використання та попередження 10

Критерій чистоти згідно Директиви Комісії 95/45/ ЄC (E 160a)

(3R)-ß-4-каротін-3-ол / (3R)-beta-4-Caroten-3-ol

113

2-аміно-1,7-дігідро-6Н-пурін-6-он /

2-Amino-1,7-dihydro-6H-purin- CI 75170 6-one 114 Куркуміни / CI 75300 Curcumins

115

Карміни /

CI 75470

458-37-7 / 94875-80-6

207-280-5

1260-17-9 / 1328-60-5 /

215-023-3 червоний

жовтий

Критерій чистоти згідно Директиви Комісії 95/45/ ЄC (E 100) Критерій 221


Ідентифікація речовини Норматив ний номер за директиво ю ЄС по косметиці

Хіміч.назва (укр.)/ Хіміч.назва (англ.)

Номер color index/назва по довіднику інгредієнтів (Common Ingredients Glossary)

CAS номер

EC номер

2

3

4

5

1

117

Колір

Тип продукту, частина тіла

Максимальна концентрація у готовій композиції

Інші

6

7

8

9

1343-78-8 / 1390-65-4

/ 215-680-6 / 215-724-4

чистоти згідно Директиви Комісії 95/45/ ЄC (E 120)

Trisodium (2S-trans)-[18CI 75810 carboxy-20-(carboxymethyl)13-ethyl-2,3-dihydro-3,7,12,17tetramethyl-8-vinyl21H,23Hporphine-2propionato(5-)N21,N22,N23,N24] cuprate(3-) (Chlorophylls)

11006-34-1 / 8049-84-1

215-800-7 / 207-536-6 / 208-272-4 Зелений / 287-483-3 / 239-830-5 / 246-020-5

Критерій чистоти згідно Директиви Комісії 95/45/ ЄC (E 140, E 141)

Алюміній /

7429-90-5

231-072-3

Carmines

116

умови

(2S-транс)-[18-карбоксі-20(карбоксіметіл) 13-етіл-2,3-дігідро3,7,12,17- -тетраметіл-8-вініл21Н,23Н порфін-2-пропіонат(5-)N21,N22,N23,N24] купрат(3-)три натрію (хлорофіл) /

Aluminium

CI 77000

білий

Визначення умов використання та попередження 10

Критерій чистоти 222


Ідентифікація речовини Норматив ний номер за директиво ю ЄС по косметиці

1

умови

Хіміч.назва (укр.)/ Хіміч.назва (англ.)

Номер color index/назва по довіднику інгредієнтів (Common Ingredients Glossary)

CAS номер

EC номер

2

3

4

5

Колір

Тип продукту, частина тіла

Максимальна концентрація у готовій композиції

Інші

6

7

8

9

Визначення умов використання та попередження 10

згідно Директиви Комісії 95/45/ ЄC (E 173) 118

Алюмінію гідроксосульфат / CI 77002 Aluminium hydroxide sulphate

119

Природні гідратовані алюмосилікати

Al2O3.2SiO2.х2H2O, які вмістять кальцій, магній обо заліза карбонати, заліза гідроксид, кварцевий пісок,слюда, та інші домішки /

CI 77004

1332-73-6 / 21645-51-2 / 8011-94-7

215-573-4 / 244-492-7 / білий -

1302-78-9 / 1327-36-2 / 1332-58-7

215-108-5 / білий 215-475-1 / 310-194-1

Natural hydrated aluminium silicate, Al2O3.2SiO2.х2H2O, containing calcium, magnesium or iron carbonates, ferric hydroxide, 223


Ідентифікація речовини Норматив ний номер за директиво ю ЄС по косметиці

умови

Хіміч.назва (укр.)/ Хіміч.назва (англ.)

Номер color index/назва по довіднику інгредієнтів (Common Ingredients Glossary)

CAS номер

EC номер

2

3

4

5

1

Колір

Тип продукту, частина тіла

Максимальна концентрація у готовій композиції

Інші

6

7

8

9

Визначення умов використання та попередження 10

quartz-sand, mica, etc. as impurities 120

Лазурит / CI 77007

12769-96-9 / 1302-83-6 / 57455-37-5

235-811-0 / 215-111-1 / -

CI 77015

1332-25-8 / 1309-37-1

- / 215-168червоний 2

CI 77120

7727-43-7

231-784-4

білий

CI 77163

7787-59-9

232-122-7

білий

CI 77220

471-34-1

207-439-9 / 215-279-6

Lazurite 121

Алюмінію сілікат , що забарвлен оксідом заліза /

Aluminum silicate coloured with ferric oxide 122

блакитний

Барію сульфат / Barium sulfate

123

Вісмуту оксохлорид / Bismuth chloride oxide

124

Кальцію карбонат / Calcium carbonate

Критерій чистоти згідно Директиви Комісії 95/45/ 224


Ідентифікація речовини Норматив ний номер за директиво ю ЄС по косметиці

умови

Хіміч.назва (укр.)/ Хіміч.назва (англ.)

Номер color index/назва по довіднику інгредієнтів (Common Ingredients Glossary)

CAS номер

EC номер

2

3

4

5

1

Колір

Тип продукту, частина тіла

Максимальна концентрація у готовій композиції

Інші

6

7

8

9

Визначення умов використання та попередження 10

ЄC (E 170) 125

Кальцію сульфат / CI 77231 Calcium sulfate

7778-18-9 / 10034-76-1 231-900-3 / білий -// 10101-41-4

126 Сажа / CI 77266 Carbon black

127

Деревне вугілля, кістки. Якісний CI 77267 чорний порошок, отриманий шляхом спалювання кісток тварин в закритому контейнері, який складається в основному з фосфату кальцію і вуглецю /

1333-86-4 / 7440-44-0

215-609-9

чорний

8021-99-6

232-421-2

чорний

Критерій чистоти згідно Директиви Комісії 95/45/ ЄC (E 153)

Charcoal, bone. A fine black powder obtained by burning animal bones in a closed container. It consists primarily 225


Ідентифікація речовини Норматив ний номер за директиво ю ЄС по косметиці

умови

Хіміч.назва (укр.)/ Хіміч.назва (англ.)

Номер color index/назва по довіднику інгредієнтів (Common Ingredients Glossary)

CAS номер

EC номер

2

3

4

5

1

Колір

Тип продукту, частина тіла

Максимальна концентрація у готовій композиції

Інші

6

7

8

9

Визначення умов використання та попередження 10

of calcium phosphate and carbon 128

Чорний кокс / CI 77268:1

1339-82-8

215-669-6

чорний

CI 77288

1308-38-9

215-160-9

зелений

Не повинен містити хроматіонів

CI 77289

1308-14-1 / 12001-99-9

215-158-8 / зелений -

Не повинен містити хроматіонів

CI 77346

1345-16-0

310-193-6

зелений

CI 77400

1345-16-0

310-193-6

коричневий

CI 77480

7440-50-8

231-165-9

коричневий

Coke black 129

Хрому (ІІІ)оксид / Chromium (III) oxide

130

Хрому (ІІІ) гідроксид / Chromium (III) hydroxide

131

Оксид кобальту та алюмінію / Cobalt Aluminum Oxide

132

Мідь / Copper

133

Золото / Gold

Критерій чистоти згідно Директиви Комісії 95/45/ 226


Ідентифікація речовини Норматив ний номер за директиво ю ЄС по косметиці

умови

Хіміч.назва (укр.)/ Хіміч.назва (англ.)

Номер color index/назва по довіднику інгредієнтів (Common Ingredients Glossary)

CAS номер

EC номер

2

3

4

5

1

Колір

Тип продукту, частина тіла

Максимальна концентрація у готовій композиції

Інші

6

7

8

9

Визначення умов використання та попередження 10

ЄC (E175) 134

Заліза оксид / CI 77489

1345-25-1

CI 77491

1309-37-1 / 1317-61-9 / 1345-27-3 / 52357-70-7 / 1345-25-1

215-721-8

оранжевий

Iron oxide 135 Залізоокисний червоний / Iron Oxide red

215-168-2

червоний

Критерій чистоти згідно Директиви Комісії 95/45/ ЄC EC (E172) Критерій чистоти згідно Директиви Комісії 95/45/ ЄC (E172)

136 Залізоокисний жовтий / CI 77492

51274-00-1

257-098-5

жовтий

CI 77499

12227-89-3 / 1309-37-1 / 1317-61-9 / 1345-25-1 / 1345-27-3 / 52357-70-7

235-442-5

чорний

Iron Oxide Yellow

137

Залізоокисний чорний / Iron Oxide Black

Критерій чистоти згідно Директиви Комісії 95/45/ 227


Ідентифікація речовини Норматив ний номер за директиво ю ЄС по косметиці

умови

Хіміч.назва (укр.)/ Хіміч.назва (англ.)

Номер color index/назва по довіднику інгредієнтів (Common Ingredients Glossary)

CAS номер

EC номер

2

3

4

5

1

Колір

Тип продукту, частина тіла

Максимальна концентрація у готовій композиції

Інші

6

7

8

9

Визначення умов використання та попередження 10

ЄC (E172) 138

Заліза- амонію ціаноферрат / CI 77510

14038-43-8 / 12240-15-2 / 25869-00-5

237-875-5 / - / 247-304- блакитний 1

CI 77713

546-93-0 / 7757-69-9

208-915-9 / білий 231-817-2

CI 77742

10101-66-3

233-257-4

CI 77745

10124-54-6 / 14154-09-7

233-341-0 / червоний 237-997-9

Ferric Ammonium Ferrocyanide 139

Магнію карбонат / Magnesium carbonate

140

Амонію- марганцю(3+) діфосфат /

Ammonium manganese(3+) diphosphate 141

Тримарганцю біс(ортофосфат) / Trimanganese bis(orthophosphate)

фіолетовий

142 CI 77820

7440-22-4

231-131-3

білий

Критерій чистоти згідно Директиви Комісії 95/45/ ЄC (E174)

CI 77891

13463-67-7

236-675-5

білий

Критерій

Срібло / Silver

143

Не повинен містити ціанідіонів

Діоксид тітану /

228


Ідентифікація речовини Норматив ний номер за директиво ю ЄС по косметиці

умови

Хіміч.назва (укр.)/ Хіміч.назва (англ.)

Номер color index/назва по довіднику інгредієнтів (Common Ingredients Glossary)

CAS номер

EC номер

2

3

4

5

1

Колір

Тип продукту, частина тіла

Максимальна концентрація у готовій композиції

Інші

6

7

8

9

чистоти згідно Директиви Комісії 95/45/ ЄC (E171)

Titanium dioxide (1)

144

Визначення умов використання та попередження 10

Оксид цинку / CI 77947

1314-13-2

215-222-5

білий

Zinc oxide 145 Рібофлавін / Riboflavin

201-507-1 жовтий / 204-988-6

Критерій чистоти згідно Директиви Комісії 95/45/ ЄC (E101)

CARAMEL 8028-89-5

232-435-9

Критерій чистоти згідно Директиви Комісії 95/45/ ЄC (E150a-d)

CAPSAN

207-364-1 оранжевий

LACTO FLAVIN

83-88-5

146 Карамель / коричневий

Caramel

147

Ектракт паріки, капсантін,

Критерій 229


Ідентифікація речовини Норматив ний номер за директиво ю ЄС по косметиці

умови

Хіміч.назва (укр.)/ Хіміч.назва (англ.)

Номер color index/назва по довіднику інгредієнтів (Common Ingredients Glossary)

CAS номер

EC номер

2

3

4

5

1 Капсорубін /

Paprika extract, Capsanthin, capsorubin

THIN, CAPSOR UBIN

Колір

Тип продукту, частина тіла

Максимальна концентрація у готовій композиції

Інші

6

7

8

9

/ 207-425-2

чистоти згідно Директиви Комісії 95/45/ ЄC (E160c)

231-628-5

червоний

Критерій чистоти згідно Директиви Комісії 95/45/ ЄC (E162)

208-438-6 / 205-125-6 / 211-403-8 червоний / 208-437-0 /-/ 205-127-7

Критерій чистоти згідно Директиви Комісії 95/45/ ЄC (E163)

148 Буряк червоний / Beetroot red

149

Антоціаніни (ціанідін,пеонідін, мальвідіндельфінідін,петунідін, пеларгонідін) /

Anthocyanins (Cyanidin, Peonidin, Malvidin, Delphinidin, Petunidin, Pelargonidin) 150

Стеарати

BEETROO T RED

7659-95-2

528-58-5 / 134-01-0 / 528-53-0 / ANTHOC 643-84-5 / YANINS 134-04-3

Визначення умов використання та попередження 10

ALUMIN 7047-84-9 / 230-325-5 білий 230


Ідентифікація речовини Норматив ний номер за директиво ю ЄС по косметиці

1

Хіміч.назва (укр.)/ Хіміч.назва (англ.)

Номер color index/назва по довіднику інгредієнтів (Common Ingredients Glossary)

CAS номер

EC номер

2

3

4

5

алюмінію,магнію,кальцію /

Aluminium, zinc, magnesium and calcium stearates

151

умови

4,4'-(3Н-2,1-бензоксатіол-3іліден)біс[2-бром-3-метіл-6-(1метілетіл)]фенол,S,S-діоксид /

Phenol, 4,4'-(3H-2,1benzoxathiol3-ylidene) bis[2-bromo-3methyl-6-(1-methyl

Колір

Тип продукту, частина тіла

Максимальна концентрація у готовій композиції

Інші

6

7

8

9

Визначення умов використання та попередження 10

UM STEARA TE / ZINC STEARA / TE / 209-151-9 557-05-1 MAGNES / /557-04-0 / IUM 209-150-3 1592-23-0 STEARA / TE / 216-472-8 CALCIU M STEARA TE BROMO THYMO L BLUE

76-59-5

200-971-2

блакитний

Продукція, що змивається

231


Ідентифікація речовини Норматив ний номер за директиво ю ЄС по косметиці

1

умови

Хіміч.назва (укр.)/ Хіміч.назва (англ.)

Номер color index/назва по довіднику інгредієнтів (Common Ingredients Glossary)

CAS номер

EC номер

2

3

4

5

Колір

Тип продукту, частина тіла

Максимальна концентрація у готовій композиції

Інші

6

7

8

9

Визначення умов використання та попередження 10

ethyl)-, S,S-dioxide 152

4,4'-(3Н-2,1-бензоксатіол-3іліден)біс[2,6-дібром-3метіл]фенол,S,S -діоксид /

BROMO CRESOL 76-60-8 Phenol, 4,4'-(3H-2,1benzoxathiol-3-ylidene)bis[2,6- GREEN dibromo-3-methyl]-,S,S-dioxide 153

200-972-8

зелений

Продукція, що змивається

червоний

Не використовувати в продукції, яка наноситься на слизові оболонки

4-[(4,5-дігідро-3-метіл-5-оксо-1феніл-1Н-піразол-4-іл)азо]-3гідроксінафталін-1-сульфонат натрію /

Sodium 4-[(4,5-dihydro-3methyl-5-oxo-1-phenyl -1Hpyrazol-4-yl)azo]-3hydroxynaphthalene -1sulphonate

ACID RED 12220-24-5 195

-

232


Додаток V до Технічного регламенту щодо безпеки косметичної продукції Перелік консервантів, дозволених для використання у косметичній продукції 1. У цілях цього переліку: — Термін «солі» означають: солі катіонів натрію, калію, кальцію, магнію, амонію та етаноламінів; солі аніонів хлориду, броміду, сульфату, ацетату. — Термін « складні ефіри» означають: ефіри метилу, етилу, пропілу, ізопропілу, бутилу, ізобутилу, фенілу. 2. Уся кінцева продукція, що містить формальдегід або речовини з цього Додатку та які вивільнюють формальдегід, повинна мати надпис із застереженням ‘містить формальдегід’, якщо концентрація формальдегіду у кінцевій продукції перевищує 0,05 %.

233


Номер згідно директив і ЕС по космети ці 1 1

Ідентифікація інгредіенту

Умови

Хімічна назва/INN

CAS номер

EC номер

2

4

5

3 Бензойна кислота та Бензойна її натрієва сіль кислота (Benzoic acid and its Бензоат натрію Benzoic acid sodium salts) Sodium Benzoate

65-85-0

200-618-2

532-32-1

208-534-8

Тип продукту, частина тіла

6 Продукція для ополіскуван ня, окрім продукції для гігієни ротової порожнини Продукція для гігієни ротової порожнини

Максимально припустима концентрація в кінцевому для використання продукті

Інше

7 2,5 %(кислота)

8

Умови застосування та попередження, які повинні бути надруковані на етикетці 9

1,7 %(кислота)

0,5%(кислота)

Продукція, що не потребує змивання

234


Номер згідно директив і ЕС по космети ці 1 1а.

Ідентифікація інгредіенту Хімічна назва/INN

2 Солі бензойної кислоти інші, ніж зазначені під номером 1 та складні ефіри бензойної кислоти (Salts benzoic acid and other than that listed under reference number 1 and esters of benzoic acid)

2.

Пропіонова кислота та її солі (Propionic acid and its salts)

CAS номер

3

4

Умови EC номер

Тип продукту, частина тіла

5

6

Ammonium benzoate, calcium benzoate, potassium benzoate, magnesium benzoate, MEAbenzoate, methyl benzoate, ethyl benzoate, propyl benzoate, butyl benzoate, isobutyl ben-zoate, isopropyl benzoate, phenyl benzoate

1863-63-4, 2090-05-3, 58225-2, 553-70-8, 4337-66-0, 93-58-3, 93-89-0, 2315-68-6, 136-60-7, 120-50-3, 939-48-0, 93-99-2

217-468-9, 218-235-4, 209-481-3, 209-045-2, 224-387-2, 202-259-7, 202-284-3, 219-020-8, 205-252-7, 204-401-3, 213-361-6, 202-293-2

Propionic acid, ammonium propionate, calcium propionate, magnesium propionate, potassium propionate, sodium propionate

79-09-4, 17496-08-1, 407581-4, 557-27-7, 327-62-8, 137-40-6

201-176-3, 241-503-7, 223-795-8, 209-166-0, 206-323-5, 205-290-4

Максимально припустима концентрація в кінцевому для використання продукті 7 0,5%(кислота)

Інше

8

Умови застосування та попередження, які повинні бути надруковані на етикетці 9

2,0 % (кислота)

235


Номер згідно директив і ЕС по космети ці 1 3.

Ідентифікація інгредіенту Хімічна назва/INN

2 Саліцилова кислота та її солі (1) (Salicylic acid(1) and its salts)

4.

5

Гекса-2,4-дієнова кислота та її солі (hexa-2,4-dienoic acid and its salts) Формальдегід та параформальдегід (3) (Formaldehyde paraformaldehyde) (3)

CAS номер

3

4

Умови EC номер

Тип продукту, частина тіла

5

6

7

Salicylic acid, calcium salicylate, magnesium salicylate, MEAsalicylate, sodium salicylate, potassium salicylate, TEAsalicylate

69-72-7, 824-35-1, 891789-0, 59866-70-5, 54-21-7, 578-36-9, 2174-16-5

200-712-3, 212-525-4, 242-669-3, 261-963-2, 200-198-0, 209-421-6, 218-531-3

0,5 % (кислота)

Сорбінова кислота Sorbic acid, calcium sorbate, sodium sorbate, potassium sorbate Formaldehyde Paraformaldehyde

110-44-1, 7492-55-9, 775781-5, 24634-61-5

203-768-7, 231-321-6, 231-819-3, 246-376-1

0,6%(кислота)

50-00-0, 30525-89-4

200-001-8

Продукція для гігієни ротової порожнини

Інші засоби

6.

Максимально припустима концентрація в кінцевому для використання продукті

0,1 %(у перерахунку на вільний формальдегід)

Інше

8 Не використовувати у засобах, що призначені для дітей молодше 3 років, окрім шампунів

Умови застосування та попередження, які повинні бути надруковані на етикетці 9 Не використовувати у засобах, що призначені для дітей молодше 3 років (2).

Заборонено використання у аерозолях(спреях)

0,2%( у перерахунку на вільний формальдегід

Переміщено або видалено Moved or deleted

236


Номер згідно директив і ЕС по космети ці

Ідентифікація інгредіенту Хімічна назва/INN

1

2

7.

Біфеніл-2-ол та його солі (biphenyl-2-ol and its salts)

8.

Піритіон цинку (INN) (4) (Pyrithione zinc)

9.

10

Неорганічні сульфіти та гідросульфіти (Inorganic sulphites and hydrogen sulphites) (5)

CAS номер

3 o-Phenylphenol, sodium o-phenylphenate, potassium o-phenylphenate, MEA o-phenylphenate Zinc pyrithione

Sodium sulfite, ammonium bisulfite, ammonium sulfite, potassium sulfite, potassium hydrogen sulfite, sodium bisulfite, sodium metabisulfite, potassium metabisulfite

4

Умови EC номер

Тип продукту, частина тіла

5

6

90-43-7, 132-27-4, 1370765-8, 84145-04-0

201-993-5, 205-055-6, 237-243-9, 282-227-7

13463-41-7

236-671-3

7757-83-7, 10192-30-0, 10196-04-0, 10117-38-1, 7773-03-7, 7631-90-5, 768157-4, 16731-55-8

231-821-4, 233-469-7, 233-484-9, 233-321-1, 231-870-1, 231-548-0, 231-673-0, 240-795-3

Максимально припустима концентрація в кінцевому для використання продукті

Інше

7

8

Умови застосування та попередження, які повинні бути надруковані на етикетці 9

0,2 %( у перерахунку на фенол )

Продукція для волосся;

1,0 %

Тільки у продукції що змивається.

Інші засоби

0,5 %

Заборонено у продукції, що призначена для гігієни ротової порожнини

0,2 % (у перерахунку на вільний SО2 )

Переміщено або видалено Moved or deleted

237


Номер згідно директив і ЕС по космети ці 1 11 12

Ідентифікація інгредіенту Хімічна назва/INN

2

CAS номер

3

4

Умови EC номер

Тип продукту, частина тіла

5

6

Максимально припустима концентрація в кінцевому для використання продукті 7

Хлорбутанол (Chlorobutanol)

Chlorobutanol

57-15-8

200-317-6

0,5 %

4-Гідроксибензойна кислота, її солі та ефіри (4-Hydroxybenzoic acid and its salts and esters)

4-Hydroxybenzoic acid, methylparaben, butylparaben, potassium ethylparaben, potassium paraben, propylparaben, isobutylparaben, sodium methylparaben, sodium ethylparaben, sodium propylparaben, sodium butylparaben, sodium isobutylparaben, ethylparaben, sodium paraben, isopropylparaben, potassium methylparaben,

99-96-7, 99-76-3, 94-26-8, 36457-19-9, 16782-08-4, 94-13-3, 4247-02-3, 502662-0, 35285-68-8, 35285-69-9, 36457-20-2, 84930-15-4, 12047-8, 114-63-6, 4191-73-5, 2611-07-2, 38566-94-8, 84930-17-4, 35285-69-9, 69959-44-0, 17696-62-7

202-804-9, 202-785-7, 202-318-7, 253-048-1, 240-830-2, 202-307-7, 224-208-8, 225-714-1, 252-487-6, 252-488-1, 253-049-7, 284-595-4, 204-399-4, 204-051-1, 224-069-3, 247-464-2, 254-009-1, 284-597-5, 252-488-1, 274-235-4, 241-698-9

0,4%(кислота) для одного ефіру

Інше

8 Заборонено використання у аерозолях(спреях)

Умови застосування та попередження, які повинні бути надруковані на етикетці 9 Містить хлорбутанол

0,8%(кислота) для суміші ефірів

238


Номер згідно директив і ЕС по космети ці 1

13

14 15

Ідентифікація інгредіенту Хімічна назва/INN

2

3-Ацетил-6-метил-піран2,4(3Н)-діон (Дегідроцтова кислота та її солі) (3-Acetil-6-methylpyran2,4 (3H)-dione and its salts) Мурашина кислота та її натрієва сіль (Formic acid and its sodium salt) 3,3’-Дибром-4,4’гексаметилендіоксидібензамідін та його солі (включаючи ізотіонат) (3,3’-Dibromo4,4’hexamethylenedioxydibenzamidine and its salts (including isethionate)

3

Умови

CAS номер

EC номер

Тип продукту, частина тіла

Максимально припустима концентрація в кінцевому для використання продукті

Інше

4

5

6

7

8

potassium butylparaben, potassium propylparabe, sodium propylparaben, calcium paraben, phenylparaben Dehydroacetic acid, sodium dehydroacetate

520-45-6, 4418-26-2, 1680748-0

208-293-9, 224-580-1

0,6 % (кислота)

Formic acid, sodium formate

64-18-6, 141-53-7

200-579-1, 205-488-0

Dibromohexamidin e Isethionate

93856-83-8

299-116-4

0,5 %(у перерахунку на кислоту) 0,1 %

Умови застосування та попередження, які повинні бути надруковані на етикетці 9

Заборонено використання у аерозолях (спреях)

239


Номер згідно директив і ЕС по космети ці 1 16

17

Ідентифікація інгредіенту Хімічна назва/INN

2 Тіомерсаль (Thiomersal )

Фенілртутні солі (включаючи борат) (Phenylmercuric salts (including borate)

CAS номер

3 Thimerosal

Phenyl Mercuric Acetate, Phenyl Mercuric Benzoate

4 54-64-8

62-38-4, 94-43-9

Умови EC номер

5 200-210-4

200-532-5, 202-331-8

Тип продукту, частина тіла

6 Тільки для засобів для очей та для видалення макіяжу навколо очей

Максимально припустима концентрація в кінцевому для використання продукті 7 0,007 % (Hg).

В суміші з іншими ртутьвмісними компонентами, які дозволені у цьому Технічному регламенті, максимальна кон-центрація Hg не більш ніж 0,007% Тільки для 0,007 % (Hg). засобів для В суміші з очей та для іншими ртутьвидалення вмісними макіяжу компонавколо очей ненттами, які дозволені у цьому

Інше

8

Умови застосування та попередження, які повинні бути надруковані на етикетці 9 Містить тіомерсаль

Містить фенілртутні сполуки

240


Номер згідно директив і ЕС по космети ці 1

18

19

20 21

Ідентифікація інгредіенту Хімічна назва/INN

2

Ундециленова кислота (Undec-10-enoic acid and salts)

Гексетидин 5-піримідінамін, 1,3-біс(2-етилгексил)гексагідро-5-метил(5-Pyrimidinamine, 1,3bis(2-ethylhexyl) hexahydro-5-metyl-) 5-Бром-5-нітро-1,3діоксан (5-Bromo-5-nitro1,3-dioxane) Бронопол (Bronopol)

Умови

CAS номер

EC номер

Тип продукту, частина тіла

Максимально припустима концентрація в кінцевому для використання продукті

Інше

3

4

5

6

7 Технічному рег-ламенті, макси-мальна концерн-трація Hg не більш ніж 0,007%

8

Undecylenic acid, potassium undecylenate, sodium undecylenate, calcium undecylenate, TEAundecylenate, MEA-undecylenate Гексетидин Hexetidine

112-38-9, 6159-41-7, 339833-2, 1322-14-1, 84471-25-0, 56532-40-2

203-965-8, 222-264-8, 215-331-8, 282-908-9, 260-247-7

141-94-6

205-513-5

5-Bromo-5-nitro1,3-dioxane

30007-47-7

250-001-7

2-бром-2-нитропропан-1,3-диол

52-51-7

200-143-0

Умови застосування та попередження, які повинні бути надруковані на етикетці 9

0,2 % (кислота)

0,1 %

Тільки для засобів, що змиваються

0,1 % 0,1 %

Може сприяти утворюванню нітрозамінів Може сприяти утворюванню

241


Номер згідно директив і ЕС по космети ці 1

22

23

Ідентифікація інгредіенту Хімічна назва/INN

2 2,4-Дихлорбензи-ловий спирт (2,4-Dichlorobenzyl alcohol) Триклокарбан (6) 1-(4-хлорфеніл)-3-(3,4дихлор-феніл)сечовина (1-(4-Chlorophenyl)-3(3,4-dichloro-phenyl)urea

3 2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol Дихлорбензиловий спирт Dichlorobenzyl Alcohol Триклокарбан Triclocarban

Умови

CAS номер

EC номер

Тип продукту, частина тіла

Максимально припустима концентрація в кінцевому для використання продукті

4

5

6

7

Інше

8

Умови застосування та попередження, які повинні бути надруковані на етикетці 9

нітрозамінів 1777-82-8

217-210-5

0,15 %

101-20-2

202-924-1

0,2 %

критерій чистоти: 3,3’,4,4’-тетрахлоразобензол меньш 1 ppm 3,3’,4,4’тетрахлоразооксибензол меньш 1 ppm

24

Хлоркрезол (Chlorocresol)

p-Chloro-mCresol

59-50-7

200-431-6

25

Триклозан 5-хлор-2-(2,4-ді-

Triclosan

3380-34-5

222-182-2

Заборонено у продукції, що призначена для контакту зі слизовими оболонками

0,2%

0,3%

242


Номер згідно директив і ЕС по космети ці 1

26 27

28

29 30

Ідентифікація інгредіенту Хімічна назва/INN

2 хлорфеноксі)фенол (5-Chloro-2-(2,4-dichlorophenoxy)phe-nol) Хлор-ксіленол (Chloro-xylenol) N,N’-метилен-біс[N’-[3гідроксіметил-2,5диксоімідазолідин-4-іл ] сечовина N,N’-methylen-ebis[N’[3-hydroxy-methyl-2,5dioxo-imidazolidin-4yl]urea] Полі(метилен), альфа., омега.,біс[[[(аміноімінометил)а міно]імінометил]аміно]дигідрохлорид (Poly(methylene),. alpha.,.omega.bis[[[(aminoiminomethyl)amino]iminomethy l]amino]-, dihydrochloride 2-Феноксіетанол (2-Phenoxyethanol) Метенамін Уротропін

3

Умови

CAS номер

EC номер

Тип продукту, частина тіла

Максимально припустима концентрація в кінцевому для використання продукті

Інше

4

5

6

7

8

Chloroxylenol

88-04-0

201-793-8

0,5 %

Імідазолідинілсечовина Imidazolidinyl urea

39236-46-9

254-372-6

0,6 %

Поліамінопропилбігуанід Polyamino-propyl biguanide

70170-61-5, 28757-47-3, 133029-320

Феноксіетанол Phenoxyethanol Methenamine Уротропін

122-99-6

204-589-7

100-97-0

202-905-8

Умови застосування та попередження, які повинні бути надруковані на етикетці 9

0,3%

1 про

1,0% 0,15 %

243


Номер згідно директив і ЕС по космети ці 1 31

32

33

34 35

Ідентифікація інгредіенту Хімічна назва/INN

2 (Methenamine) Метенаміна 3хлоралілхлорид (Methenamine 3chloroallylochloride) 1-(4-Хлорфеноксі)(імідазол-1-іл)-3,3диметилбутан-2-он (1-(4-Chlorophenoxy)-1(imidazol-1-yl)-3,3dimethylbutan-2-one) 1,3-біс (гідроксіметил)5,5-диметилімідазолідин-2,4-діон (1,3-Bis(hydroxymethyl)5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dione) Бензиловий спирт (7) (Benzyl alchohol) 1-Гідроксі-4-метил-6(2,4,4-триметил-пентил)2-пірідон та його моноетанол-амінова сіль (1-Hydroxy-4-methyl-6 (2,4,4-trimethylpentyl) 2pyridon and its monoethanolamine salt)

3

Умови

CAS номер

EC номер

Тип продукту, частина тіла

Максимально припустима концентрація в кінцевому для використання продукті

Інше

4

5

6

7

8

Quaternium-15

4080-31-3

223-805-0

0,2 %

Клімбазол Climbazole

38083-17-9

253-775-4

0,5%

DMDM Hydantoin

6440-58-0

229-222-8

0,6%

Benzyl alcohol

100-51-6

202-859-9

1,0%

1-Hydroxy-4methyl-6-(2,4,4trimethylpentyl) 2pyridon, Piroctone Olamine

50650-76-5, 68890-66-4

272-574-2

В засобах, що потребують змивання

1,0%

Інші засоби

0,5%

Умови застосування та попередження, які повинні бути надруковані на етикетці 9

244


Номер згідно директив і ЕС по космети ці 1 36 37

38 39

40

41

Ідентифікація інгредіенту Хімічна назва/INN

2

3

Умови

CAS номер

EC номер

Тип продукту, частина тіла

Максимально припустима концентрація в кінцевому для використання продукті

Інше

4

5

6

7

8

Умови застосування та попередження, які повинні бути надруковані на етикетці 9

Переміщено або видалено

Moved or deleted 2,2’-метиленбіс(6-бром4-хлорфенол) (2,2’-methylenebis(6bromo-4-chlorophenol) 4-Ізопропіл-метакре-зол (4-Isopropyl-m-cresol) Суміш 5-хлор- 2метилізотіазол-3(2Н)-она та 2-метилізотіазол3(2Н)-она з хлоридом магнію та нітратом магнію (Mixture of 5-Chloro-2methyl-isothiazol3(2H)one and 2methylisothiazol-3(2H)one with magnesium chloride and magnesium nitrate) 2-Бензіл-4-хлор-фенол (хлорофен) (2-Benzyl-4-chlorophenol (clorophene) 2-Хлорацетамід (2-Chloroacetamide)

Bromochlorophene

15435-29-7

239-446-8

0,1%

o-Cymen-5-ol

3228-02-2

221-761-7

0,1%

Methylchloroisothiazoli-none and Methylisothiazolinone

26172-55-4, 2682-20-4, 55965-84-9

247-500-7, 220-239-6

0,0015 % (суміш у співвідношенні 3:1) 5-Chloro-2methyl-isothiazol 3(2H)-one до 2methylisothiazol3(2H)-one

Хлорофен Chlorophene

120-32-1

204-385-8

0,2 %

Хлорацетамід Chloroacetamide

79-07-2

201-174-2

0,3

Містить хлорацетамід

245


Номер згідно директив і ЕС по космети ці 1 42

43 44

Ідентифікація інгредіенту Хімічна назва/INN

2 Хлоргексидин, його диглюконат, діацетат, дигідрохлорид (N,N’’-біс(4-хлорфеніл)3,12-дііміно-2,4,11,13тетраазатетрадекандіамідін та його диглюконат, діацетат та дигідрохлорид (N,N’’bis(4-chlorophenyl)-3,12diimino-2,4,11,13tetraazatetradecanediamidi ne and its digluconate, diacetate and dihydrochloride) 1-Феноксіпропан-2-ол (8) (1-Phenoxypropan-2-ol) Алкіл (С12-С22) триметиламонію бромід або хлорид (Alkyl (C12-C22) trimethyl ammonium, bromide and chloride

CAS номер

3

4

Умови EC номер

Тип продукту, частина тіла

5

6

Chlorhexidine, Chlorhexidine Diacetate, Chlorhexidine Digluconate, Chlorhexidine Dihydrochloride

55-56-1, 56-95-1, 18472-51-0, 3697-42-5

200-238-7, 200-302-4, 242-354-0, 223-026-6

Феноксіпропанол Phenoxyisopropanol Behentrimonium chloride, cetrimonium bromide, cetrimonium chloride, laurtrimonium bromide, laurtrimonium chloride, steartrimo-nium

770-35-4

212-222-7

17301-53-0, 57-09-0, 11202-7, 1119-94-4, 112-00-5, 1120-02-1,

241-327-0, 200-311-3, 203-928-6, 214-290-3, 203-927-0, 214-294-5, 203-929-1

Максимально припустима концентрація в кінцевому для використання продукті

Інше

7

8

Умови застосування та попередження, які повинні бути надруковані на етикетці 9

0,3 % у перерахунку на хлоргексидин

Тільки для продукцыъ, що змиваэться

1,0 % 0,1%

246


Номер згідно директив і ЕС по космети ці 1

45

46

47

Ідентифікація інгредіенту Хімічна назва/INN

2 4,4-Диметил-1,3оксазолідин (4,4-dimethyl-1,3oxizalidine) N-(Гідроксіметил)-N(дигідроксиметил-1,3діоксо-2,5-імідазолінідил-4)-N’(гидроксіметил) сечовина (N-(Hydroxyme-thyl)-N(dihydroxyme-thyl1,3dioxo-2,5-imidazolidinyl4)-N’-(hydroxymethyl) urea) 1,6-Ді(4-амідинофеноксі)гексан (Гексамедин) та його солі (1,6-Di(4-amidinophenoxy)-n-hexane (Hexamidine) and its salts (including isethionate and p-hydroxybenzoate)

3 bromide, steartrimonium chloride Dimethyl Oxazolidine

Умови

CAS номер

EC номер

Тип продукту, частина тіла

Максимально припустима концентрація в кінцевому для використання продукті

Інше

4

5

6

7

8

51200-87-4

257-048-2

0,1 %

Діазолідинилсечовина Diazolidinyl Urea

78491-02-8

278-928-2

0,5 %

Hexamidine, Hexamidine diisethionate, Hexamidine paraben

3811-75-4, 659-40-5, 9384183-9

211-533-5, 299-055-3

0,1%

Умови застосування та попередження, які повинні бути надруковані на етикетці 9

рН >6

247


Номер згідно директив і ЕС по космети ці 1 48

49

50

51

Ідентифікація інгредіенту Хімічна назва/INN

CAS номер

2

3

4

Умови EC номер

Тип продукту, частина тіла

5

6

203-856-5

Максимально припустима концентрація в кінцевому для використання продукті 7

Глутаровий альдегід (пентан-1,5-діаль) (Glutaraldehyde (Pentane1,5-dial)

Glutaral

111-30-8

0,1%

5-Етил-3,7-діокса-1аза-біцикло-[3.3.0]октан (5-Ethyl-3,7-dioxa-1azabicyclo[3.3.0] octane

7-Ethyl-bicyclooxazolidine

7747-35-5 231-810-4

3-(4-Хлорфенокси)пропан-1,2-діол (хлорфенезін) (3-(p-chlorophenoxy)propane-1,2 diol (chlorphenesin) Гідроксиметиламіноацетат натрію (гідроксиметил-гліцинат натрію) (Sodium hydroxyme-thylamino acetate) (Sodium

Chlorphenesin

104-29-0

203-192-6

0,3%

Sodium Hydroxymethylglyc inate

70161-44-3

274-357-8

0,5%

Інше

8 Заборонено використання у аерозолях(спреях)

Умови застосування та попередження, які повинні бути надруковані на етикетці 9 Містить глутаровий альдегід (при концентрації вище 0,05%)

Заборонено у продукції, що призначена для гігієни ротової порожнини та у продукції, що потрапляє на слизові оболонки

248


Номер згідно директив і ЕС по космети ці 1 52

53

54

Ідентифікація інгредіенту Хімічна назва/INN

2 hydroxymethylgly-cinate) Хлорид срібла (Silver chloride deposited on titanium dioxide)

3

Умови

CAS номер

EC номер

Тип продукту, частина тіла

Максимально припустима концентрація в кінцевому для використання продукті

Інше

4

5

6

7

8

Silver chloride

7783-90-6

232-033-3

0,004 процента в расчете на AgCl

0,004 % у перерахунку на AgCl

Бензетоній хлорид (Benzenemethanaminium, N,N-dimethyl-N-[2[2-[4-(1,1,3,,3,tetramethylbutyl)phenoxy] ethoxy]ethyl]-,cloride)

Benzethonium Chloride

121-54-0

204-479-9

(а) тільки для продукції, що змивається (б) продукція, яка наноситься на шкіру на тривалий час, за виключенням засобів ротової порожнини

0,1 %

Бензалконій хлорид, бромід та сахаринат (10) (Belzalkonium chloride, bromide and saccharinate)

Benzalkonium chloride, benzalkonium bromide, benzalkonium

8001-54-5, 63449-41-2, 91080-29-4, 68989-01-5,

264-151-6, 293-522-5, 273-545-7, 270-325-2,

0,1 % у розрахунку на бензалконій хлорид

Умови застосування та попередження, які повинні бути надруковані на етикетці 9

20 % AgCl, нанесений на діоксиді титану заборонено для дітей віком до 3-х років, у продукції, що призначена для гігієни ротової порожнини, та у продукції, що призначена для застосування навколо очей та на губах

Уникати контакту з очима

249


Номер згідно директив і ЕС по космети ці 1

Ідентифікація інгредіенту Хімічна назва/INN

2

CAS номер

3 saccharinate

55 56

Бензилхеміформаль (Methanol, (phenylmethoxy-)

Benzylhemiformal

Йодопропінілбутил- Iodopropynyl карбамат butylcarbamate Iodopropynyl butylcarbamate (IPBC) 3-iodo-2propynylbutylcarbamate

4 68424-85-1, 68391-01-5, 61789-71-7, 85409-22-9 14548-60-8

Умови EC номер

Тип продукту, частина тіла

Максимально припустима концентрація в кінцевому для використання продукті

Інше

5

6

7

8

Умови застосування та попередження, які повинні бути надруковані на етикетці 9

269-919-4, 263-080-8, 287-089-1 238-588-8

55406-53- 259-627-5 6

тільки для продукції, що змивається

0,15 процента

(а) 0,02% (b)0,01 % (c)0,0075%

Не використовувати у продукції, що призначе-на для гігієни ротової порожнини та у продук-ції для догляду за губами (a) Не використовувати у продукції для дітей віком до 3-х років, окрім шампуней та гелей для душу

(a) Не використовувати у продукції для дітей віком до 3-х років(11) (b) та (c) Не використовува ти у продук-ції для дітей віком до 3-х років(12)

(b) Не використовувати в 250


Номер згідно директив і ЕС по космети ці 1

Ідентифікація інгредіенту Хімічна назва/INN

2

3

Умови

CAS номер

EC номер

Тип продукту, частина тіла

Максимально припустима концентрація в кінцевому для використання продукті

4

5

6

7

Інше

Умови застосування та попередження, які повинні бути надруковані на етикетці

8 лосьонах та кремах для тіла (13)

9

(b) та (c) Не використо-вувати в продукції для дітей віком до 3-х років 57

Метилізотіазолінон 2-Methyl-2H-isothiazol3-one

Methylisothiazolinone

2682-20-4

220-239-6

0,01%

–––––––––––––––––––– (1)Для використання не в якості консерванту, див. додаток III, № 98. (2) Виключно для продукції, які можуть бути використані для дітей у віці до 3 років і які залишаються втривалому контакті зі шкірою. (3) Для використання не в якості консерванту, див. додаток III, № 13 (4) Для використання не в якості консерванту, див. Додаток III. № 101. (5) Для використання не в якості консерванту, див. додаток III, № 99 (6) Для використання не в якості консерванту, див. додаток III, № 100. (7) Для використання не в якості консерванту, див. додаток III, № 45, 68. (8) Для використання не в якості консерванту, див. додаток III, № 54. (9) Тільки якщо концентрація превищує 0,05 % (10 ) Для використання не в якості консерванту, див. додаток III, № 65. (11 ) Тільки для продукції, яка призначена для дітей віком до трех років (за виключенням продукції для ванн, гелей для душу и шампунів). (12 ) Тільки для продуктції, яка призначена для дітей віком до 3 років 251


(13 ) Для продуктів, які застосовуються на великих ділянках тіла (14) Може додаватися в косметичну продукцію в концентрації, яка відрізняється від зазначеної в цьому додатку для інших цілей, виходячи з призначення продукції

ДОДАТОК VI до Технічного регламенту щодо безпеки косметичної продукції 252


ПЕРЕЛІК УФ- фільтрів, дозволений для використання у косметичній продукції

№ згідно Регламенту ЄС №1223/ 2009 1 1.

Ідентифікація інгредієнта Речовина згідно з міжнародною Хімічна назва/INN/XAN номенклатурою CAS номер косметичних інгредієнтів INCI 3 2 4 PABA 4-Амінобензойна кислота 150-13-0

Умови

ЕС номер

5 205-753-0

Тип продукту, частина тіла

Максимально допустима концентрація, в готовому продукті

Інше

7

8

6

Умови застосування та попередження, що повинні бути надруковані на етикетці 9

5%

(4-Aminobenzoic acid) 2.

N,N,N-Триметил-4-(2оксоборн-3-іліденеметил) аніліній метил сульфат

Camphor Benzalkonium Methosulfate

52793-97-2

258-19-8

6%

Homosalate

118-56-9

204-260-8

10%

(N,N,N-Trimethyl-4-(2oxoborn-3-ylidenemethyl) anilinium methyl sulfate) 3

Бензойна кислота, 2-гідрокси-, 3,3,5-триметилциклогексил естер/Гомосалат (INN) (Benzoic acid, 2-hydroxy-, 3,3,5-trimethylcyclohexyl ester/Homosalate (INN))

253


№ згідно Регламенту ЄС №1223/ 2009 1 4

Ідентифікація інгредієнта Речовина згідно з міжнародною Хімічна назва/INN/XAN номенклатурою CAS номер косметичних інгредієнтів INCI 3 2 4 2-Гідрокси-4метоксибензофенон/ Оксибензон (INN)

Умови

ЕС номер

Тип продукту, частина тіла

Максимально допустима концентрація, в готовому продукті

5

6

7

Benzophenone-3 131-57-7

205-031-5

10%

Phenylbenzimid azole Sulfonic Acid

27503-81-7

248-502-0

8% (в перерахунку на кислоту)

Terephthalylidene Dicamphor Sulfonic Acid

92761-26-7, 410-960-6 90457-82-2

10% (в перерахунку на кислоту)

Інше

8

Умови застосування та попередження, що повинні бути надруковані на етикетці 9 Містить Бензофенон-3(¹)

(2-hydroxy-4-methoxybenzo -phenone/Oxybenzone (INN)) 5

Переміщена або видалена

6

2-фенілбензімідазол-5сульфокислота та її солі натрію, калію та тріетаноламіну (2-phenylbenzimidazole-5-sul-phonic acid and its potassium, sodium and triethanolamine salts/Ensulizole)

7

3,3'-(1,4-Феніленедиметилен) біс (7, 7-диметил-2оксобіцикло-[2,2,1]гепт-1-илметансульфокислота) та її солі (3,3’-(1,4-Phenylenedimethylene) bis (7,7-dimethyl-2-oxobi-

254


№ згідно Регламенту ЄС №1223/ 2009 1

8

9

Ідентифікація інгредієнта Речовина згідно з міжнародною Хімічна назва/INN/XAN номенклатурою CAS номер косметичних інгредієнтів INCI 3 2 4 cyclo-[2,2,1]hept-1-yl-methanesulfonic acid) and its salts) 1-(4-тетр-бутилфеніл)-3-(4метоксифеніл) пропан-1,3-діон/ авобензон

Butyl мethoxydibenzoylmethane

70356-09-1

(1-(4-tert-butylphenyl)-3-(4methoxyphenyl)propane-1,3dione/Avobenzone) альфа-(2-Оксоборн-3-іліден)толуол-4-сульфокислота та її солі

Benzylidene Camphor Sulfonic Acid

56039-58-8

Умови

ЕС номер

Тип продукту, частина тіла

Максимально допустима концентрація, в готовому продукті

5

6

7

274-581-6

Інше

8

Умови застосування та попередження, що повинні бути надруковані на етикетці 9

5%

6% (в перерахунку на кислоту)

(alpha-(2-Oxoborn-3-ylidene)toluene-4-sulphonic acid and its salts)

10

2-циано-3,3-діфеніл акрилова Octocrylene кислота, 2-етилгексил естер (Октокрилен)

6197-30-4

228-250-8

10% (в перерахунку 255


№ згідно Регламенту ЄС №1223/ 2009 1

11

12

13

14

Ідентифікація інгредієнта Речовина згідно з міжнародною Хімічна назва/INN/XAN номенклатурою CAS номер косметичних інгредієнтів INCI 3 2 4 (2-cyano-3,3-diphenyl acrylic acid, 2-ethylhexyl ester (Octocrylene)) Полімер N-{(2 та 4)-[(2- Polyacryl113783-61amidomethyl оксоборн-32 Benzylidene іліден)метил]бензил} Camphor Акриламід (Polymer of N-{(2 and 4)-[(2oxoborn-3-ylidene) methyl]benzyl}acrylamide) 2-етоксигексил 4Ethylhexyl 5466-77-3 метоксицинамат Methoxycinnam ate (2- Ethylhexyl 4- methoxycinnamate/Octinoxate) Етоксильований Етил-4- PEG-25 PABA 116242-27Амінобензоат 4 (Ethoxylated Ethyl-4-Aminobenzoate) Ізопентил-4-метоксицинамат (Ізоаміл p-Метоксицинамат)

Isoamyl pMethoxycinnam ate

71617-10-2

Умови

ЕС номер

Тип продукту, частина тіла

5

6

Максимально допустима концентрація, в готовому продукті 7 на кислоту)

Інше

8

Умови застосування та попередження, що повинні бути надруковані на етикетці 9

6%

226-775-7

10%

10%

275-702-5

10%

256


№ згідно Регламенту ЄС №1223/ 2009 1

Ідентифікація інгредієнта Речовина згідно з міжнародною Хімічна назва/INN/XAN номенклатурою CAS номер косметичних інгредієнтів INCI 3 2 4

Умови

ЕС номер

Тип продукту, частина тіла

Максимально допустима концентрація, в готовому продукті

5

6

7

Інше

8

Умови застосування та попередження, що повинні бути надруковані на етикетці 9

(Isopentyl-4-methoxycinnamate/ Amiloxate)

15

2,4,6-Трианілін-(p-Карбо-2‘Етилгексил-1‘Окси)-1,3,5Тріазин (Октил Тріазон)

Ethylhexyl Triazone

88122-99-0

402-070-1

5%

(2,4,6-Trianilino-(p-Carbo-2’Ethylhexyl-1’Oxy)-1,3,5Triazine) 16

Drometrizole Фенол,2-(2H-Бензотріазол-2Trisiloxane ил)4-Метил-6-(2-Метил-3(1,3,3,3-Тетраметил-I(Тріметилселіл) Oксі)Дизілоксалін)Пропіл)

155633-548

15%

154702-155

10%

(Phenol 1,2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4Methyl-6-(2- Methyl-3 (1,3,3,3Tetramethyl-1-(Trime-thylsily)Oxy)Disiloxanyl) Propyl)

17

Бензойна (((1,1-

кислота,

4,4-((6- Diethylhexyl

Butamido Triazone

257


№ згідно Регламенту ЄС №1223/ 2009 1

Ідентифікація інгредієнта Речовина згідно з міжнародною Хімічна назва/INN/XAN номенклатурою CAS номер косметичних інгредієнтів INCI 3 2 4 диметилетил)аміно)карбоніл) феніл)аміно) 1,3,5-тріазин-2,4диїл)дііміно)біс-, біс-(2етил гексил)естер) /Іскотрізінол (USAN)

Умови

ЕС номер

Тип продукту, частина тіла

Максимально допустима концентрація, в готовому продукті

5

6

7

Інше

8

Умови застосування та попередження, що повинні бути надруковані на етикетці 9

(Benzoic acid, 4,4-((6-(((1,1-di methylethyl) amino)carbonyl) phenyl)amino) 1,3,5-triazine-2,4diyl)diimino)bis-,bis-(2-ethyl-hexyl) ester/Iscotrizinol (USAN))

18

3-(4‘-Метилбенксилідин)-д-1 камфора (4-Метилбензиліден Камфора)/Ензакамен

4-Methylbenzylidene Camphor

38102-62-4/ -/253-24236861-47-9 6

4%

3-Benzylidene Camphor

15087-24-8

239-139-9

2%

118-60-5

204-263-4

5%

(3-(4’-Methylbenxylidene)-d-1 camphor/Enzacamene

19

3-Бензиліден камфора 3-benzylidene camphor

20

2-Етилгексил (Октилсаліцилат)

саліцилат Ethylhexyl Salicylate

258


№ згідно Регламенту ЄС №1223/ 2009 1 21

Ідентифікація інгредієнта Речовина згідно з міжнародною Хімічна назва/INN/XAN номенклатурою CAS номер косметичних інгредієнтів INCI 3 2 4 2-Ethylhexyl salicylate (Octisalicylate) 2-етилгексил 4-(диметиламіно) бензоат/Подімат (USAN:BAN)

Умови

ЕС номер

Тип продукту, частина тіла

Максимально допустима концентрація, в готовому продукті

5

6

7

Ethylhexyl Dimethyl PABA

21245-02-3

244-289-3

8%

Benzophe-none-4, Benzophe-none-5

4065-45-6/ 6628-37-1

223-7722/-

5% (в перерахунку на кислоту)

Methylene BisBenzotriazolyl Tetramethylbutylph enol

103597-451

403-800-1

10%

Інше

8

Умови застосування та попередження, що повинні бути надруковані на етикетці 9

(2-Ethylhexyl 4(Dimethylamino) benzoate/ Padimate O (USAN:BAN))

22

2-Гідрокси-4метоксибензофенон-5сульфокислота (Бензофенон5) та його сіль натрію (2-Hydroxy-4-methoxybenzo-phenone5-sulfonic acid and its sodium salt/Sulisobenzone)

23

2,2'-Метилен-біс-6-(2Hбензотріазол-2іл)-4(тетраметил-бутил)-1,1,3,3фенол 2,2’-Methylene-bis-6-(2Hbenzotriazol-2yl)-4-(tetramethylbutyl)-1,1,3,3phenol/Bisoctrizole

259


№ згідно Регламенту ЄС №1223/ 2009 1 24

Ідентифікація інгредієнта Речовина згідно з міжнародною Хімічна назва/INN/XAN номенклатурою CAS номер косметичних інгредієнтів INCI 3 2 4 Натрієва сіль 2-2'-біс-(1,4Disodium Phenyl 180898-37фенілен)1H-бензимідазол-4,6Dibenzimi-dazole 7 Дисульфонова кислота

25

(Sodium salt of 2-2’-bis-(1,4phenylene)1H-benzimidazole-4,6disulphonic acid/Bisdi-sulizole disodium (USAN)) 2.2’-(6-(4-метоксіфеніл)-1,3,5тріазин-2,4-диіл)біс(5-((2етилгексил)оксі)фенол

Умови

ЕС номер

5 429-750-0

Tetrasulfo-nate

Тип продукту, частина тіла

Максимально допустима концентрація, в готовому продукті

Інше

6

7

8

Умови застосування та попередження, що повинні бути надруковані на етикетці 9

10% (в перерахунку на кислоту)

Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine

187393-006

Polysilicone-15

207574-741

426-000-4

10%

Titanium Dioxide

13463-67-7/ 236-675-5/ 1317-70-0/ 205-280-1/ 1317-80-2 215-282-2

25%

302776-687

10 у сонцезахисній продукції

10%

2,2’-(6-(4-methoxyphenyl)-1,3,5 -Triazine-2,4-diyl)bis(5-((2ethylhexyl)oxy) phenol)/Bemotrizinol

26

27

Диметікодіетилбензаламалона т (Dimethicodiethyl-benzalmalonate); Діоксид титану (2) Titanium dioxide (2)

28

Бензойна кислота, 2-[-4- Diethylamino Hydroxybenzoyl (діетиламіно)-2Hexyl Benzoate гідроксибензоіл]-, гексилестер

443-860-6

260


№ згідно Регламенту ЄС №1223/ 2009 1

Ідентифікація інгредієнта Речовина згідно з міжнародною Хімічна назва/INN/XAN номенклатурою CAS номер косметичних інгредієнтів INCI 3 2 4

Умови

ЕС номер

Тип продукту, частина тіла

Максимально допустима концентрація, в готовому продукті

5

6

7

Інше

8

Умови застосування та попередження, що повинні бути надруковані на етикетці 9

(Benzoic acid, 2-[4-(Diethyl-amino-2hydroxydbenzoyl]-, hexyl hexylester);

(¹)Не вимагається, якщо концентрація становить 0,5 % або менше та якщо використовується тільки з метою захисту продукції (2) Для використання не в якості барвника, див. Додаток IV, № 143.

261


ПРОЕКТ Технічний регламент щодо безпечності косметичної продукції Направлено в ДЕЦ 21.01.2012

ДОДАТОК VIІ до Технічного регламенту щодо безпеки косметичної продукції Символи, що використовуються на пакованні 1. Символ

2. Період після відкриття паковання

3. Символ мінімального терміну придатності


ДОДАТОК VIІІ до Технічного регламенту щодо безпеки косметичної продукції

Список перевірених альтернативних методів випробувань на тварин

Цей додаток містить список затверджених альтернативних методів, затверджених нормативноправовими актами згідно чинного законодавства підтверджених Європейським центром з валідації альтернативних методів (ECVAM) з Об'єднаного дослідницького центру для задоволення вимог цих Правил і які не перераховані в Регламент Комісії (EC) № 440/2008 від 30 травня 2008, встановлює методи випробувань відповідно до Регламенту (ЄС) № 1907/2006 Європейського парламенту і Ради щодо реєстрації, оцінки, авторизації і обмеження хімічних речовин (REACH). Як випробування на тварин не можуть бути замінені повністю альтернативний метод, він повинен бути згаданий у додатку VIII чи альтернативний метод повністю або частково замінює випробувань на тваринах. номер 1

Затверджені альтернативні методи 2

Природа заміна повного або часткового 3

263

technical_reglament_2013  

technical_reglament_2013

technical_reglament_2013  

technical_reglament_2013

Advertisement