Page 1

Національний ринок парфумерії України Парфумерно-косметичний ринок України поділяється на три групи: • парфумерія • косметика • мило 0,5%

49,5%

Парфумерія

50%

Косметичні засоби Мило

Рис.1 Валова частка груп товарів від загального виробництва за 2012 р., т За останні роки в Україні катастрофічно скоротилося виробництво парфумерії, що і призвело до зниження її питомої ваги серед загального обсягу виробництва парфумерно-косметичних засобів. У 2011р. в Україні було вироблено 762 т парфумів та туалетної води, це становило лише 1% від загального виробництва парфумерно-косметичної продукції. У 2012р. ця цифра зменшилася до 502 т. Таблиця 1 Виробництво парфумерії Виробництво,т Темп приросту,%

2009 1185 -13,8

2010 946 -20,2

2011 762 -19,5

2012 502 -34,1

Джерело: складено автром за даними Держстатуправління

За останні 8 років найбільший обсяг виробництва спостерігався в 2004р. і становив 2842 т. Надалі виробництво неухильно скорочується до 2012 року. За наявної ситуації, що склалася на ринку, як у довгостроковій, так і в короткостроковій перспективі тенденції до катастрофічного спаду виробництва. У 2012 році виробництво парфумерії скоротилося на 34% в порівняні з попереднім роком і на 82,3% вродовж 20042012рр. Середній темп зменшення випуску продукції становить близько 18,4%. Використовуючи методи прогнозування можна провести розрахунки і визначити майбутні значення. Але жоден метод прогнозування не гарантує точних значень, а лише відображає вектор розвитку. Не змінивши фактори зовнішнього середовища неможливо змінити АПКУ 2013


стан та перспективи ринку. Існуюча тенденція призведе до скорочення обсягів виробництва на 50%. 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013 2014 прогноз прогноз

Рис.2 Прогноз обсягів виробництва парфумерії, т Імпортна продукція значно перевищує експортну. Імпорт парфумерії неухильно зростає. Для порівняння: в 2012 році національне виробництво парфумерії склало 502 т, а імпорт – 6077 т!!! Таблиця 2 Імпорт парфумерії Обсяг імпорту, тис. дол. Ціна, дол/кг

2009 82269 19,47

2010 100312 17,67

2011 107136 22,29

2012 116357 19,15

Джерело: складено автром за даними Держмитслужби

Імпорт парфумерії у 2012 році скаладає 13,4% від загального імпорту парфумернокосметичних засобів на територію України. За останні 4 роки середня ціна на імпортовану парфумерію складає 19,64 дол/кг. Тому парфумерія є рекордсменом в ціновій категорії порівняно з іншими сегментами косметиного ринку. За допомогою математично-статистичних методів аналізу можна зробити прогноз імпорту парфумерії на 2013-2014 рр.

АПКУ 2013


160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013 2014 прогноз прогноз

Рис.3 Прогноз обсягів імпорту парфумерії, тис. дол. Висновок очевидний: існує стабільна тенденція до катастрофічного спаду національного виробництва, що межує зі зникненням, і його повним заміщенням імпортною продукцією. Таблиця 3 Географія імпорту парфумерії, 2012 р. Країна Польща Російська Федерація Франція Китай Об'єднані Арабські Емірати Туреччина Німеччина Іспанія Індія Сполучені Штати Америки Італiя Сполучене Королівство Нідерланди

Імпорт, тис. дол 22922 18066 33317 1830 1187 1084 17297 4245 164 2168 2328 3821 5423

Імпорт, т 1797 1320 848 693 499 166 146 118 100 94 77 57 39

Вартість, дол/кг 12,8 13,7 39,3 2,6 2,4 6,5 118,5 36,0 1,6 23,1 30,2 67,0 139,1

Валова частка від т, % 29,56 21,71 13,95 11,40 8,21 2,73 2,40 1,94 1,65 1,55 1,27 0,94 0,64

Валова частка від вартості,% 19,70 15,53 28,64 1,57 1,02 0,93 14,87 3,65 0,14 1,86 2,00 3,28 4,66

Джерело: складено автром за даними Держмитслужби

Найбільша кількість імпортної парфумерії постачається з таких країн як Польща, Російська Федерація, Франція та Китай. Франція має найбільшу питому вагу в вартісному вираженні 28,6%, а Польща в кількісному - 29,6%. 11,4% іморту (в тоннах) займає Китай з рекордно малою ціною 2,6 дол/кг. АПКУ 2013


Таблиця 4 Експорт парфумерії 2009 14358 11,4

Обсяг екпорту, тис.дол Ціна, дол/кг

2010 17068 17,8

2011 29292 34,8

2012 33002 33,2

Джерело: складено автром за даними Держмитслужби

У 2012 році загальний обсяг екпорту парфумерно-косметичних засобів становить 238,7 тис. дол. Сегмент парфумерії складає 13,8% від цієї суми. 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013 2014 прогноз прогноз

Рис.4 Прогноз обсягів експорту парфумерії, тис. дол. За допомогою математично-статистичних методів аналізу можна зробити прогноз експорту парфумерії на 2013-2014 рр. 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2005

2006

2007

2008

2009

2010

Рис.5 Обсяги експорту парфумерії, т АПКУ 2013

2011

2012


Висновок очевидний: зростання вартісного обсягу експорту має під собою підгрунття зростання ціни, а не кількісті. В кількісному вираженні експорт продукції неухильно зменшується. Таблиця 5 Географія експорту парфумерії, 2012 р. Країна Російська Федерація Латвія Казахстан Грузія Білорусь Німеччина Невизначені країни Молдова Азербайджан Киргизстан Європейський союз (ЄС)

Експорт, тис. дол 4878 388 1515 1002 705 74 17098 91 1546 43 3003

Експорт, т 397 223 97 68 62 47 30 24 15 8 7

Вартість, дол/кг 12,3 1,7 15,6 14,7 11,4 1,6 569,9 3,8 103,1 5,4 429

Валова частка від т,% 39,9 22,4 9,8 6,8 6,2 4,7 3,0 2,4 1,5 0,8 0,7

Валова частка від вартості,% 14,8 1,2 4,6 3,0 2,1 0,2 51,9 0,3 4,7 0,1 9,1

Джерело: складено автром за даними Держмитслужби

Країнами, в які експортується найбільша кількість вітчизняної продукції, є: Росія, Латвія, Казахстан, Грузія, Білорусь. Лідером є Російська Федерація, яка закуповує найбільшу частину української парфумерії як в кількісному так і в вартісному вираженнях. Національне виробництво парфумерії знаходиться в надзвичайно важких умовах. Відбувається процес абсолютного імпортозаміщення. Український виробник знаходиться на межі повної ліквідації. Парфумерія в більшій кількості постачається в країни бувшого Радянського Союзу. Зростання експорту відбувається за рахунок збільшення ціни, але в кількісному вираженні неухильно зменшується, що ще раз підтверджує тенденцію до катастрофічного зменшення українського національного виробництва. Слід зазаначити, що на сьогоднішній день акцизна ставка на спирт (що є необхідним компотентом для виробництва парфумерії) складає 49,49 грн/л.

АПКУ 2013

Parfumeriya 2013  

Parfumeriya 2013

Parfumeriya 2013  

Parfumeriya 2013

Advertisement