Page 1

Щодо кодів ДКПП та УКТЗЕД на парфумерно-косметичну продукцію На сьогоднішній день в Україні діє Наказ Держспоживстандарту України від 01.02.2005 № 28 Про затвердження Переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні; Витяг з наказу : З повним текстом наказу можна ознайомитися на сайті http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0466-05 |10.3. Засоби |24.51.20 |ДСТУ 3796-98 ДСанПіН|Нормативний |3401 |піномийні (для |24.51.31 |2.2.9.027-99 |документ, в якому |3402 |приймання ванн) | |Нормативний документ|встановлені вимоги | | | |на конкретний вид |щодо: концентрації | | | |продукції |водневих іонів (рН);| | | | |здатності | | | | |піноутворення; | | | | |стійкості піни; | | | | |мікробіологічних | | | | |показників; | | | | |нанесення | | | | |попереджувальних | | | | |надписів та вимог | | | | |щодо безпеки | |------------------+-------------+--------------------+--------------------+-------------| |10.4. Шампуні |24.52.16 |ДСТУ 3796-98 ДСТУ |Нормативний |3305 | | |4315:2004 ДСанПіН |документ, в якому | | | |2.2.9.027-99 |встановлені вимоги | | | |Нормативний документ|щодо: концентрації | | | |на конкретний вид |водневих іонів (рН);| | | |продукції |масової частки | | | | |хлоридів; | | | | |мікробіологічних | | | | |показників; | | | | |нанесення | | | | |попереджувальних | | | | |надписів та вимог | | | | |щодо безпеки | |------------------+-------------+--------------------+--------------------+-------------| |10.5. Засоби для |24.52.17 |ГОСТ 28303-89 |Нормативний |3305 |фарбування волосся| |ДСанПіН 2.2.9.027-99|документ, в якому | |(фарби, | |Нормативний документ|встановлені вимоги | |відтінковий | |на конкретний вид |щодо: концентрації | |шампунь), | |продукції |водневих іонів (рН);| |відновлювачі | | |нанесення | |кольору волосся | | |попереджувальних | | | | |надписів та вимог | | | | |щодо безпеки | |------------------+-------------+--------------------+--------------------+-------------| |10.6. Мила рідкі |24.51.31 |ГСТУ 18.28-98 |Нормативний |3401 |(засоби гігієни) | |ГСТУ 18.32-99 |документ, в якому |3402 | | |ГСТУ 27429-87 |встановлені вимоги | | | |ГСТУ 28303-89 |щодо: концентрації | | | |ДСанПіН 2.2.9.027-99|водневих іонів (рН);| | | |Нормативний документ|масової частки | | | |на конкретний вид |хлоридів; | | | |продукції |мікробіологічних | | | | |показників; | | | | |нанесення | | | | |попереджувальних | | | | |надписів та вимог |


| | | |щодо безпеки | |------------------+-------------+--------------------+--------------------+-------------| |10.7. Засоби для |24.52.17 |ГОСТ 28303-89 |Нормативний |3305 |укладання волосся | |Нормативний документ|документ, в якому | |та завивання | |на конкретний вид |встановлені вимоги | | | |продукції |щодо концентрації | | | | |водневих іонів (рН);| | | | |надлишкового тиску | | | | |при 20 грда.С (для | | | | |засобів в | | | | |аерозольній | | | | |упаковці); масової | | | | |частки пропеленту | | | | |(для засобів в | | | | |аерозольній | | | | |упаковці); масової | | | | |частки тіогліколевої| | | | |кислоти (для засобів| | | | |хімічного | | | | |завивання); | | | | |нанесення | | | | |попереджувальних | | | | |надписів та вимог | | | | |щодо безпеки | |------------------+-------------+--------------------+----|

У цьому наказі наводяться коди ДКПП і коди УКТЗЕД на продукцію, яка підлягає сертифікації. Оскільки ні коди ДКПП, ні коди УЕТЗЕД далі "не розкриваються" відповідь Волиньстандартметрології відповідає вимогам цього наказу. В 2010 році був змінений Державний класифікатор продукції та послуг ДК 016 і нині діє Державний класифікатор продукції та послуг ДК 016-2010, з яким можна ознайомитися на сайті http://dkpp.rv.ua/index.php?level=20.4 Якщо раніше код ДКПП на мийні засоби та косметику починався з цифри 24, то у чинному ДКПП – це коди: 20.4 - Мило та мийні засоби, засоби для чищення й полірування; парфуми та косметичні засоби: Код 20.41

Назва Мило та мийні засоби, засоби для чищення й полірування

20.42

Парфуми та косметичні засоби

Код УКТЗЕД

Важко провести порівняння кодів на конкретний вид продукції, оскільки не має відповідності скасованими і новими кодами ДКПП. Через це з кодами УКТЗЕД також важко розібратися. Державний класифікатор продукції та послуг ДК 016-2010 Дерево коду 20.41 http://dkpp.rv.ua/index.php?search=20.41&type=code Код Назва 20.41 Мило та мийні засоби, засоби для чищення й полірування 20.41.1

Гліцерин

20.41.10

Гліцерин

20.41.10-00.00 Гліцерин 20.41.2

Речовини поверхнево-активні органічні, крім мила

20.41.20

Речовини поверхнево-активні органічні} крім мила

між

Код УКТЗЕД

1520 00 00 00

20.41.20-20.00 Речовини поверхнево-активні аніонні (крім мила)

3402 11 00 00

20.41.20-30.00 Речовини поверхнево-активні катіонні (крім мила)

3402 12 00 00

20.41.20-50.00 Речовини поверхнево-активні неіонні (крім мила)

3402 13 00 00

Речовини поверхнево-активні органічні (крім мила, аніонних, катіонних, 20.41.20-90.00 неіонних речовин) 3402 19 00 00 20.41.3

Мило, засоби мийні та засоби для чищення

20.41.31

Мило та органічні поверхнево-активні вироби та засоби, що їх використовують як мило; папір, вата, повсть і неткані матеріали, покриті чи просочені милом або мийним засобом

Мило та органічні поверхнево-активні вироби у формі брусків, брикетів або 20.41.31-20.00 фігурних виробів, н. в. і. у. 3401 19 00 00


20.41.31-50.00 Мило у формі пластівців, пластин, гранул або порошків

3401 20 10 00

Мило в іншій формі, ніж бруски, брикети чи фігурні вироби, пластівці, гранули чи порошки, або покриті чи просочені милом або мийним засобом 20.41.31-80.00 папір, вата, повсть і неткані матеріали 3401 20 90 00 20.41.32

Засоби мийні

Засоби поверхнево-активні, з умістом або без умісту мила, розфасовані 3402 20 10 00 20.41.32-40.00 дня роздрібної торгівлі (крім тих, що їх використовують як мило) 3402 20 20 Засоби мийні та засоби для чищення, з умістом або без умісту мила, розфасовані для роздрібної торгівлі (зокрема допоміжні мийні засоби), 20.41.32-50.00 крім тих, що їх використовують як мило, та поверхнево-активних засобів 3402 20 90 00 Засоби поверхнево-активні, з умістом або без умісту мила, не розфасовані 20.41.32-60.00 для роздрібної торгівлі (крім тих, що їх використовують як мило) 3402 90 10 00 Засоби мийні та засоби для чищення, з умістом або без умісту мила, не розфасовані для роздрібної торгівлі (зокрема допоміжні мийні засоби), 20.41.32-70.00 крім тих, що їх використовують як мило, та поверхнево-активних засобів 3402 90 90 20.41.4

Препарати пахучі, воски та інші засоби для чищення

20.41.41

Препарати для ароматизування чи дезодорування приміщень 3307 41 00 00 3307 49 00 00

20.41.41-00.00 Препарати для ароматизування чи дезодорування приміщень 20.41.42

Воски штучні та готові воски

20.41.42-70.00 Воски штучні та готові з поліетиленгліколю Воски штучні та 20.41.42-80.00 поліетиленгліколю 20.41.43

готові

(зокрема

сургучі),

3404 20 00 00 крім

виготовлених

з 3404 90

Засоби полірувальні та креми для доглядання за взуттям, меблями, підлогами, кузовами автомобілів, склом або металом

Засоби полірувальні, креми та подібні препарати для доглядання за 20.41.43-30.00 взуттям або шкірою (крім штучних і готових восків) 3405 10 00 00 Засоби полірувальні, креми та подібні препарати для доглядання за дерев'яними меблями, підлогами чи іншими дерев'яними поверхнями (крім 20.41.43-50.00 штучних і готових восків) 3405 20 00 00 Засоби полірувальні та подібні препарати (крім штучних і готових восків, 20.41.43-70.00 засобів для полірування металевих поверхонь) 3405 30 20.41.43-83.00 Засоби полірувальні для металевих поверхонь

3405 90 10 00

20.41.43-89.00 Засоби полірувальні, креми та подібні препарати, інші, н. в. і. у.

3405 90 90

20.41.44

Пасти, порошки та інші засоби для чищення

20.41.9

Роботи субпідрядні як частина виробництва мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування

20.41.99

Роботи субпідрядні як частина виробництва мила та мийних засобів, і засобів для чищення та полірування

Роботи субпідрядні як частина виробництва мила та мийних засобів, 20.41.99-00.00 засобів для чищення та полірування Дерево коду 20.42 http://dkpp.rv.ua/index.php?search=20.42&type=code Код Назва 20.42 Парфуми та косметичні засоби 20.42.1

Парфуми та косметичні засоби

20.42.11

Парфуми й туалетна вода

Код УКТЗЕД

20.42.11-50.00 Парфуми

3303 00 10 00

20.42.11-70.00 Вода туалетна

3303 00 90 00

20.42.12

Засоби косметичні для макіяжу губ і очей

20.42.12-50.00 Засоби косметичні для макіяжу губ

3304 10 00 00

20.42.12-70.00 Засоби косметичні для макіяжу очей

3304 20 00 00

20.42.13

Засоби для манікюру чи педикюру

20.42.13-00.00 Засоби для манікюру чи педикюру 20.42.14

3304 30 00 00

Пудри косметичні та гігієнічні

20.42.14-00.00 Пудри косметичні та гігієнічні

3304 91 00 00


20.42.15

Засоби косметичні для макіяжу шкіри чи догляду за шкірою (зокрема сонцезахисні препарати), н. в. і. у.

Засоби косметичні для макіяжу шкіри чи догляду за шкірою (зокрема 20.42.15-00.00 сонцезахисні препарати), н. в. і. у. 3304 99 00 00 20.42.16

Шампуні, лаки для волосся, засоби для тривалого завивання чи розпрямлення волосся

20.42.16-30.00 Шампуні

3305 10 00 00

20.42.16-50.00 Засоби для тривалого завивання чи розпрямлення волосся

3305 20 00 00

20.42.16-70.00 Лаки для волосся

3305 30 00 00

20.42.17

Лосьйони та інші засоби для волосся, н. в. і. у.

20.42.17.00.00 Лосьйони та інші засоби для волосся, н. в. і. у. 20.42.18

3305 90

Засоби для гігієни ротової порожнини чи зубів (зокрема фіксувальні пасти і порошки для зубних протезів), нитки зубоочисні

20.42.18-50.00 Порошки зубні (зокрема зубні пасти, засоби для чищення зубних протезів) 3306 10 00 00 Засоби для гігієни ротової порожнини чи зубів (зокрема фіксувальні пасти для зубних протезів; порошки й таблетки для полоскання ротової 3306 20 00 порожнини та запашні препарати для ротової порожнини, зубоочисні 003306 90 00 20.42.18-90.00 нитки), крім зубних порошків 00

20.42.19

Засоби для гоління; дезодоранти для тіла й засоби від потіння; препарати для приготування ванн; засоби парфумні, косметичні чи туалетні, інші, н. в. і. у.

Мило та органічні поверхнево-активні 20.42.19-15.00 використовують як мило

вироби

та

засоби,

що

їх 3401 11 00 00

Продукти та засоби поверхнево-активні органічні для миття шкіри, з 20.42.19-30.00 умістом або без умісту мила, розфасовані для роздрібної торгівлі 3401 30 Засоби, що їх використовують перед голінням, під час гоління та після 20.42.19-45.00 гоління (крім мила для гоління у блоках) 3307 10 00 00 20.42.19-60.00 Дезодоранти для тіла й засоби від потіння (антиперспиранти)

3307 20 00 00

20.42.19-75.00 Солі духмяні та інші засоби для приготування ванн

3307 30 00 00

Засоби індивідуальні інші (зокрема парфумні, туалетні, для видалення 20.42.19-90.00 волосся) 3307 90 20.42.9

Роботи субпідрядні як частина виробництва парфумів і косметичних засобів

20.42.99

Роботи субпідрядні як частина виробництва парфумів і косметичних засобів

Роботи субпідрядні як частина виробництва парфумів і косметичних 20.42.99-00.00 засобів На сайті Мінекономрозвитку розміщений Проект наказу Мінекономрозвитку "Про внесення змін до Переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні". У цьому проекті наводяться більш детально коди УКТЗЕД. http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=203934&cat_id=32862 У проекті цього Переліку пропонується сертифікувати таку продукцію: ПЕРЕЛІК продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні Позначення Нормативний документ Назва продукції нормативних (номер пункту або документів, на показники), що відповідність яким встановлює обов’язкові проводиться вимоги сертифікація 1 2 3

Код за УКТЗЕД

4

2. МИЙНІ ЗАСОБИ 2.1. Засоби піномийні (для приймання ванн)

ДСТУ 3796-98 нормативний документ на конкретний вид продукції

Нормативний документ, у якому встановлені вимоги щодо: концентрації водневих іонів (рН); здатності піноутворення; стійкості

3401 11 00 00 3401 30 00 00


2.2. Шампуні

2.3. Засоби для фарбування волосся (фарби, відтінковий шампунь), відновлювачі кольору волосся

2.4. Мила рідкі (засоби гігієни)

2.5. Засоби для укладання волосся та завивання

піни; мікробіологічних показників; нанесення попереджувальних надписів та вимог щодо безпеки ДСТУ 3796-98 Нормативний документ, ДСТУ 4315:2004 у якому встановлені нормативний документ вимоги щодо: на конкретний вид концентрації водневих продукції іонів (рН); масової частки хлоридів; мікробіологічних показників; нанесення попереджувальних надписів та вимог щодо безпеки ДСТУ 5010: 2008 Нормативний документ, нормативний документ у якому встановлені на конкретний вид вимоги щодо: продукції концентрації водневих іонів (рН); нанесення попереджувальних надписів та вимог щодо безпеки ГСТУ 18.28-98 Нормативний документ, ГСТУ 18.32-99 у якому встановлені ДСТУ 5010: 2008 вимоги щодо: нормативний документ концентрації водневих на іонів (рН); масової частки конкретний вид продукції хлоридів; мікробіологічних показників; нанесення попереджувальних надписів та вимог щодо безпеки ДСТУ 5010: 2008 Нормативний документ, нормативний документ у якому встановлені на конкретний вид вимоги щодо: продукції концентрації водневих іонів (рН); надлишкового о тиску при 20 С (для засобів в аерозольній упаковці); масової частки пропеленту (для засобів в аерозольній упаковці); масової частки тіогліколевої кислоти (для засобів хімічного завивання); нанесення попереджувальних надписів та вимог щодо безпеки

3305 10 00 00

3305 90 10 00 3305 90 90 00

3401 11 00 00 3401 30 00 00

3305 20 00 00 3305 30 00 00 3305 90 10 00 3305 90 90 00

Асоціація "Парфумерія та Косметика України" направила в Мінекономрозвитку і торгівлі України лист з проханням виключити пункти 2.2, 2.3 та 2.5 розділу 2 “Мийні засоби” з Переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні. Повний текст листа та Додаток до нього викладено на сайті АПКУ у розділі Законодавство/ Офіційні запити та судові справи. http://apcu.ua/zakonodavstvo/oficzijni-zapiti-ta-sudovi-spravi.html З повагою, Надія Вікторівна

About_codes  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you