Page 1

Bijblijven‌ een harde noot om te kraken?

vormingskalender voorjaar 2019 Ontdek onze praktijkgerichte opleidingen op maat van de lokale besturen. www.apbvonk.be


Vonk versterkt lokale besturen. Door vorming en ondersteuning geven we jou en je organisatie de expertise én de goesting om de toekomst vol vuur aan te vatten.

Vorming Bouw als startende of ervaren ambtenaren (nieuwe) kennis op en ontwikkel je vaardigheden. Benut de praktijkrelevante deskundigheid en ervaring van onze gemotiveerde docenten en trainers.

Ondersteuning Werk aan een duurzaam HR-management en een efficiënte organisatie in jouw lokaal bestuur. Laat je ondersteunen door Vonk bij de uitbouw van je HR-beleid, bij veranderingen of aanwervingen, of bij de coaching van individuele personeelsleden en teams.

Netwerkleren Vonk brengt ambtenaren samen, ook met experten, om deskundigheid en ervaringen uit te wisselen. Doe je voordeel met een gezamenlijke kijk op dagelijkse uitdagingen. Vaak komen er verrassende oplossingen uit de bus.

Kennis inhuren Huur tijdelijk een medewerker in van het provinciebestuur West-Vlaanderen of van haar agentschappen of besteed een opdracht aan hen uit. Vonk biedt zo een antwoord op specifiek of tijdelijk capaciteitsgebrek op leidinggevend of expertenniveau in jouw lokaal bestuur.

De docent weet 100% waar ze het over heeft en speelt goed in op de vragen en noden van de groep. Goeie afwisseling van ‘luisteren’ en ‘actief zijn’.

Praktische info Uiterste inschrijvingsdatum 2 weken vóór de start van elke opleiding. Annulatievoorwaarden: zie www.apbvonk.be. Deze brochure vermeldt de basisprijs voor abonnees van Vonk. Niet-abonnees betalen een meerprijs van 20%. Voor meer informatie over het abonnement, mail naar info@apbvonk.be

Alle prijzen zijn inclusief BTW, indien van toepassing. Starters-, kennis- en technische opleidingen zijn vrij van BTW. Vaardigheidstrainingen en ICT-opleidingen zijn onderworpen aan BTW.

Het aanbod van Vonk vullen we wekelijks aan met nieuwe opleidingen. Raadpleeg voor actuele informatie steeds de Vonk website en abonneer je gratis via de website op onze nieuwsbrief. www.apbvonk.be


Startersopleidingen Maatschappelijk werker (40u) Keuze uit het volledig pakket (40u, € 600) of afzonderlijke vakken (€ 60/4u, € 100/6u). • De deontologische code als leidraad (6u) • Sociale maatregelen en hun maatschappelijke context (6u) • Sociale zekerheid en instrumenten (6u) • Eerste hulp bij schulden (4u) • Van probleemanalyse tot communicatie naar Raad en cliënt (6u) • Zelforganisatie en timemanagement (6u) • Omgaan met stress op de werkvloer (6u)

start dinsdag 8 januari 2019

€ 600

NIEUW! Management van een lokaal bestuur (30u)

start dinsdag 12 maart 2019

€ 600

Technisch uitvoerend medewerker (18u)

start donderdag 9 mei 2019

€ 310

Werken in een lokaal bestuur (21u)

start dinsdag 22 januari 2019

€ 400

De lessen waren TOP! We kregen de theorie zeer boeiend uitgelegd, aangevuld met praktische tips voor het werkveld.


Kennisopleidingen Burgerzaken Introductiepakket burgerzaken (15u)

start donderdag 14 maart 2019

€ 300

Collegagroepen Tijdens collegagroepen verhoog je jouw deskundigheid door uitwisseling van ervaringen met collega’s van andere lokale besturen. Ervaringen van anderen helpen je vanuit een andere invalshoek naar een vraagstuk of probleem te kijken. De begeleider structureert het proces, biedt creatieve werkvormen aan en stimuleert het stellen van vragen. Wij organiseren de volgende collegagroepen: Collegagroep diensthoofden interne poetsdiensten Collegagroep diensthoofden personeel Collegagroep hoofdverpleegkundigen Collegagroep informatieveiligheid Collegagroep overheidsopdrachten Collegagroep ploegbazen groendienst NIEUW! Collegagroep leidinggevenden

Communicatie Bereik meer publiek met je digitale nieuwsbrief (9u)

start dinsdag 26 februari 2019

€ 160

NIEUW! Beter online communiceren over je evenementen (6u)

dinsdag 7 mei 2019

€ 110

NIEUW! Betere foto’s maken en bewerken voor je online kanalen (6u)

donderdag 24 januari 2019

€ 110

Meer halen uit je Facebookpagina (12u)

start dinsdag 4 juni 2019

€ 220

NIEUW! Netwerken en personal branding met LinkedIn en andere sociale media (6u)

dinsdag 22 januari 2019

€ 105


Grondgebonden zaken HERWERKT! Motiveren van bestuurshandelingen in ruimtelijke ordening (9u)

start maandag 18 februari 2019

€ 360

HR en organisatie NIEUW! Aan de slag met personeelsbehoefteplanning (24u)

start 22 januari 2019

NIEUW! Omgaan met grensoverschrijdend gedrag (voor leidinggevenden) (6u)

donderdag 25 april 2019

NIEUW! Personeelsadministratie (volledig pakket - 48u, € 1000) • RPR en het brede kader (6u - € 120) • Arbeidsovereenkomsten (6u - € 210) • Loon en loonbeslag (6u - € 120) • Vakantie (6u - € 120) • Ziekte en re-integratie (6u - € 120) • Arbeidsongevallen (6u- € 120) • Zorgkrediet en thematische verloven (3u+3u - € 120) • Pensioenen (6u - € 210)

start dinsdag 8 januari 2019

NIEUW! Traject recht op feedback (15u)

start dinsdag 7 mei 2019

Update sociaal-juridische wetgeving voor lokale besturen (2u)

donderdag 28 februari 2019

€ 65

Basisopleiding overheidsopdrachten (15u)

start maandag 13 mei 2019

€ 300

E-procurement (6u)

donderdag 13 juni 2019

€ 100

Overheidsopdrachten elementaire beginselen (6u)

maandag 18 februari 2019

€ 100

start dinsdag 4 juni 2019

€ 110

dinsdag 23 april 2019

€ 100

€ 1100 € 190 Volledige cyclus: € 1000

€ 350

Overheidsopdrachten

Regelgeving Notuleren (6u)

Welzijn Opmaak sociale balans + GPMI (6u)

Duidelijke uitleg op een professionele manier. De docent speelt in op de vragen en opmerkingen van de deelnemers.


Technische opleidingen Veiligheid Heftruck basis (12u)

start 11 maart 2019

€ 225

Heftruck hernieuwing (8u)

21 maart 2019

€ 120

Verreiker basis (8u)

25 maart 2019

€ 275

Verreiker hernieuwing (4u)

26 maart 2019

€ 285

BA4: Gewaarschuwde (6u)

13 februari 2019

€ 175

BA5: Vakbekwame (12u)

start 14 februari 2019

€ 350

11 februari 2019

€ 120

Groenonderhoud Kettingzaag Permanent aanbod: • Rijbewijzen BE – CE – C en C met vakbekwaamheid • Bijscholing vakbekwaamheid. - Rijbewijs C - Rijbewijs D

Heel duidelijke cursus, waarbij op korte tijd veel wordt doorlopen met een bondig overzicht dat men later nog kan raadplegen.


ICT-opleidingen Kantoortoepassingen Excel 365 Kennismaking en eenvoudige functies

donderdag 21 februari 2019

€ 100

Excel 365 Opmaak en afdruk

donderdag 28 februari 2019

€ 60

Excel 365 Grafieken en tabellen

donderdag 14 maart 2019

€ 100

Excel 365 Gevorderd gebruik

donderdag 21 maart 2019

€ 110

Excel 365 Draaitabellen en draaigrafieken

donderdag 28 maart 2019

€ 100

Excel 365 Dashboards

dinsdag 7 mei 2019

€ 110

Excel 365 PowerPivot

donderdag 16 mei 2019

€ 110

Outlook: meer dan mailen

dinsdag 21 mei 2019

€ 100

NIEUW! Word: de basis in een notendop

dinsdag 19 maart 2019

€ 100

Word tips & tricks

donderdag 25 april 2019

€ 100

Klaar en duidelijk, veel praktische voorbeelden, de docent wist op alle vragen een antwoord, vlotte manier van lesgeven.


Vaardigheidstrainingen Persoonlijke efficiëntie HERWERKT! Clean disk, clean desk: hoe vind ik iets terug in 3 seconden? (6u)

start dinsdag 25 januari 2019

€ 100

Mind Mapping (6u)

donderdag 7 februari 2019

€ 160

Schriftelijke vaardigheden Duidelijke vergaderverslagen schrijven (6u)

start dinsdag 26 maart 2019

€ 120

Professioneel en helder mailen (6u)

start dinsdag 4 juni 2019

€ 120

Schenk klare taal. Ban ambtenarees! (12u)

start donderdag 17 januari 2019

€ 220

Spelling is geen kwelling. Schrijf zonder fouten! (6u)

dinsdag 14 mei 2019

€ 120

NIEUW! Begeleiden van collega’s/stagiairs/vrijwilligers op de werkvloer (6u)

dinsdag 4 juni 2019

€ 130

Omgaan met klanten in moeilijke situaties en met verbale agressie (6u)

start dinsdag 22 januari 2019

€ 190

Workshop assertiviteit: hoe krijg ik het gezegd? (6u)

start donderdag 14 maart 2019

€ 135

Sociale vaardigheden


Leidinggeven Doeltreffend leidinggeven (60u)

start dinsdag 26 februari 2019

€ 1250

Omgaan met conflicten als leidinggevende (12u)

start donderdag 16 mei 2019

€ 260

NIEUW! HERWERKT! Recht op feedback – Gesprekstechnieken voor beginnende leidinggevenden (12u)

start donderdag 21 maart 2019

€ 260

NIEUW! HERWERKT! Recht op feedback - Hoe kan ik mij als medewerker voorbereiden op een feedbackgesprek? (6u)

donderdag 9 mei 2019

€ 130

NIEUW! HERWERKT! Recht op feedback - Werkvormen en methodieken om nog meer uit je gesprekken te halen (12u)

start donderdag 13 juni 2019

€ 260

Verzuimgesprekken voeren (6u)

dinsdag 19 maart 2019

€ 130

De docent was gepassioneerd door het te geven thema en had een duidelijke visie die hij kon overbrengen op de deelnemers. Hij beantwoordde de vragen ook goed, duidelijk voor iedereen in zijn functie.


Volg Vonk op Facebook LinkedIn @ apbvonk

Doe je voordeel met Vonk Praktijkgericht Vonk is het enige vormings- en expertisecentrum in West-Vlaanderen dat zich uitsluitend richt op de ondersteuning van lokale besturen. Vorming of ondersteuning bij Vonk is doordrenkt van de praktijk. Want Vonk kent je lokale context bijzonder goed.

Op maat Vonk is een unieke interface tussen Provincie West-Vlaanderen en de lokale besturen. Zo bekom je expertise van de provincie op jouw maat.

Verankering Het aanbod is breed en omvat veel zorg voor het voor- en natraject van vormingen en begeleidingen. Hierdoor krijg je een optimaal leereffect en verankering in de dagelijkse werking van je organisatie.

Aankoopcentrale

Voor populaire vormingen vervult Vonk de unieke rol van aankoopcentrale. Geen beslommeringen, want wij verkennen voor jou de markt en staan in voor de aankoopprocedure. Resultaat: een optimale organisatie, lage prijs en kwaliteitsbewaking.

Voordelige abonnementsformule

West-Vlaamse lokale besturen kunnen kiezen voor een abonnement. Zo krijg je niet alleen de garantie op een lage prijs, maar kun je ook gratis netwerken met collega’s van andere besturen.

Provinciehuis Boeverbos, filiaal III Koning Leopold III-laan 41 • 8200 Brugge • T 050 40 34 50 info@apbvonk.be • www.apbvonk.be Niet gevonden wat je zoekt? Nog verdere vragen? Contacteer ons gerust! info@apbvonk.be Op zoek naar tips? Bekijk onze blog op http://apbvonk.be/blog/


2021 januari 1 2 3 4 5

m d w d v z z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

februari 5 6 7 8 9

m d w d v z z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

maart 9 10 11 12 13

m d w d v z z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

april 14 15 16 17 18

m d w d v z z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

mei

juni

juli

augustus

18

22

27

31

19 20 21 22

m d w d v z z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

23 24 25 26

m d w d v z z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

28 29 30 31

m d w d v z z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

32 33 34 35

m d w d v z z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

september

oktober

november

december

35

40

44

48

36 37 38 39

m d w d v z z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

41 42 43 44

m d w d v z z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

45 46 47 48

m d w d v z z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

40

januari 2 3 4 5

50 51 52

m d w d v z z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

februari 5 6 7 8 9

m d w d v z z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

maart 9 10 11 12 13 14

m d w d v z z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

april 14 15 16 17 18

m d w d v z z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

juni

juli

augustus

18

23

27

31

20 21 22

m d w d v z z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

24 25 26 27

m d w d v z z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

28 29 30 31

m d w d v z z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

32 33 34 35 36

m d w d v z z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

september

oktober

november

december

36

40

44

49

37 38 39 40

Schoolvakanties Krokus: 15 - 21 maart Lente: 5 - 18 april Herfst: 1 - 7 november Kerst: 27 dec - 9 januari 2022

m d w d v z z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

mei 19

Paasmaandag: 5 april Hemelvaart: 13 mei Pinkstermaandag: 24 mei

1

2022 1

49

Veranderlijke feestdagen

m d w d v z z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

41 42 43 44

m d w d v z z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

45 46 47 48 49

m d w d v z z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

50 51 52 53

m d w d v z z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Veranderlijke feestdagen Paasmaandag: 183 april Hemelvaart: 26 mei Pinkstermaandag: 6 juni

Schoolvakanties Krokus: 28 feb - 6 maart Lente: 4 - 18 april Herfst: 31 - 6 november Kerst: 26 dec - 8 januari 2023


2019 januari 1 2 3 4 5

m d w d v z z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

februari 5 6 7 8 9

m d w d v z z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

maart 9 10 11 12 13

m d w d v z z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

april

Veranderlijke feestdagen

14

Paasmaandag: 22 april Hemelvaart: 30 mei Pinkstermaandag: 10 juni

15 16 17 18

m d w d v z z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

mei

juni

juli

augustus

18

22

27

31

19 20 21 22

m d w d v z z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

23 24 25 26

m d w d v z z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

28 29 30 31

m d w d v z z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

32 33 34 35

m d w d v z z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

september

oktober

november

december

35

40

44

48

36 37 38 39 40

m d w d v z z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

2020 januari 1 2 3 4 5

m d w d v z z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

41 42 43 44

m d w d v z z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

februari 5 6 7 8 9

m d w d v z z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

45 46 47 48

m d w d v z z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

maart 9 10 11 12 13 14

m d w d v z z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

49 50 51 52 1

15 16 17 18

m d w d v z z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

mei

juni

juli

augustus

18

23

27

31

19 20 21 22

m d w d v z z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

24 25 26 27

m d w d v z z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

28 29 30 31

m d w d v z z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

32 33 34 35 36

m d w d v z z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

september

oktober

november

december

36

40

44

49

37 38 39 40

m d w d v z z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

41 42 43 44

m d w d v z z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

45 46 47 48 49

m d w d v z z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

50 51 52 53

Krokus: 4 - 10 maart Lente: 8 - 22 april Herfst: 28 okt - 3 november Kerst: 23 dec - 5 januari 2020

m d w d v z z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

april 14

Schoolvakanties

m d w d v z z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Veranderlijke feestdagen Paasmaandag: 13 april Hemelvaart: 21 mei Pinkstermaandag: 1 juni

Schoolvakanties Krokus: 24 feb - 1 maart Lente: 6 - 19 april Herfst: 2 - 8 november Kerst: 21 dec - 3 januari 2021

Vormingsfolder Vonk - voorjaar 2019  

Bijblijven, een harde noot om te kraken? Niet nodig, wij volgen voor jou wat er leeft bij lokale besturen en zorgen vervolgens voor opleidin...

Vormingsfolder Vonk - voorjaar 2019  

Bijblijven, een harde noot om te kraken? Niet nodig, wij volgen voor jou wat er leeft bij lokale besturen en zorgen vervolgens voor opleidin...

Advertisement