Page 1

5 anys


CONTINGUTS DIDÀCTICS

5 anys

Observació selectiva.

Escriptura.

Associació nombre-quantitat.

Ampliació de vocabulari.

Figures geomètriques.

Creativitat plàstica.


Quin és el far de Portopí?


P

Compta els “lleons” que hi ha al far de Portopí.

HI HA

“LLEONS” AL FAR .


Al far de Portopí‌hi ha aquestes peces. Associa cada element a la seva forma.


Copia El far de Portopí

Està a Palma de Mallorca.


Uneix cada paraula amb aquestes parts del far. Xemeneia

Llanterna

Finestra Cos del far de PortopĂ­ Pals Pereta


Pinta el far de PortopĂ­.


Guia Didàctica: Kole Seoane, professora especialista en Ed. Infantil i Primària.

Material gràfic: Kole Seoane. Autoritat Portuària de Balears (Exposició de Senyals Marítimes, Far de Portopí).

Educació Infantil 5 anys  

Educació Infantil 5 anys