Issuu on Google+

Anna Pasc贸


Aquest projecte es centra en com està construït l’entorn més proper. Qüestionant-me com cada element, malgrat sigui quelcom inert, l’habita i el condiciona, influenciant així, tota experiència posterior. Conscient d’aquest fet, em captiva tot allò estrany i ambivalent d’una presència passada, absent, però amb rastre, on més tard, passo i m’aturo. Cada entorn escollit p r e t é n construir un diàleg, entre diferents realitats, no en tant d’homogenïtzar-los sinó inserint en l’èmfasi de les diverses transformacions constants, atzaroses, que m’abstreuen a un imaginari, lluny d’on trepitjo, però, pròxim a la visió.

pedra teula fulla caduca espàrrecs llum anguila arbre rajola arrels oca mirall cortina mosquit negre cantonada peix escalet branca banc ocell finestra forat anell tronc got subterràni submarí màrmol romaní pal ombra caseta verd fosc bec aigua sorra cabellAnna Pascó