Page 1

Rehabilitacja świętego Mikołaja. Cenzura na tropie "Kuriera Lubelskiego" | strona 6

apla

BIULETYN INFORMACYJNY ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO W LUBLINIE

ROK 1 NUMER 1 CZERWIEC 2010

Pracownicy Polskiego Czerwonego Krzyża brali udział w odkrywaniu i dokumentowaniu jednego z najtragiczniejszych faktów w dziejach narodu polskiego – wymordowania w 1940 na rozkaz Stalina polskich jeńców wojennych z obozu w Kozielsku. W wyniku ich pracy powstał dokument o szczególnym znaczeniu historycznym, będący z jednej strony świadectwem samej zbrodni, z drugiej zapisem stopniowego odkrywania prawdy o jej ofiarach. Od kwietnia dostępny jest na stronie internetowej Archiwum Państwowego w Lublinie. Piotr Dymmel

Pismo dyrektora Zarządu Głównego PCK Władysława Gorczyckiego dotyczące identyfikacji ciał pomordowanych jeńców, 20 kwietnia 1943.

r. 4-5 t s a n a j c a rel ciąg dalszy na str. 2


2 Piotr Dymmel

ciÄ…g dalszy ze str. 1

Temat numeru


Temat numeru

3

Fragment pierwszej listy zabitych w Katyniu, sporządzonego 19 kwietnia 1943 r. Wykaz został prawdopodobnie przesłany do Pełnomocnika Okręgu PCK w Lublinie Ludwika Christiansa razem z pismem dyrektora Zarządu Głównego PCK Władysława Gorczyckiego z datą 20 kwietnia 1943 r. Lista, zatytułowana „Kozie Góry”, zawiera 176 ponumerowanych pozycji ułożonych według kolejności ewidencji niemieckiej zgodnej z kolejnością wydobywania zwłok.

Na stronie interentowej Archiwum Państwowego w Lublinie zamieszczono w sumie 9 list ofiar wydobytych w 1943 r. z masowych grobów w Katyniu. Wchodzą one w skład dwóch zespołów akt wytworzonych w wyniku działalności lubelskiego oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża: Zarząd Okręgowy PCK w Lublinie (AP w Lublinie) oraz Polski Czerwony Krzyż w Hrubieszowie (Oddział w Chełmie). Skany dokumentów opatrzono genezą historyczną. Więcej na www.lublin.ap.gov.pl


4

Wydarzenie

zdjęcia: Grzegorz Gałęzowski, Alicja Gebert, Katarzyna Podstawka

Za nami czwarta edycja Nocy Kultury. W tym roku do tej imprezy po raz pierwszy przyłaczyło się Archiwum. 5 czerwca od godziny 20 do północy dziedziniec i piwnice Achiwum czekały na wszystkich zainteresowanych tym pięknym miejscem. Specjalnie na tę noc przygotowaliśmy również prezentacje i wystawy. Odwiedziło nas dwa tysiące osób.

Pokaz na dziedzińcu - dziennik z Angoli Michała Zamoyskiego Pierwsi goście przyszli jeszcze przed 20

Piwnice. Archiwalne puzzle Pokaz na dziedzińcu - kolekcja plakatów


Wydarzenie

Zejście do piwnic

5

Piwnice. Wystawa "Dawny świat dzieci i młodzieży"

Działo się ;)


6

Z Archiwum L

Roman Kusyk 24 marca 1957 r. ukazał się pierwszy numer „Kuriera Lubelskiego”. Kierowana przez Lesława Gnota gazeta postawiła na treści sensacyjno-rozrywkowe, starając się być przeciwwagą dla zdecydowanie poważnego „Sztandaru Ludu” – lokalnego organu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Jak każda ówczesna gazeta, również i „Kurier” podlegał obowiązkowej cenzurze. Pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk nie tylko ingerowali w treść pisma, ale i sporządzali jego okresowe analizy. W przechowywanych w lubelskim Archiwum aktach Urzędu zachowało się kilka takich ocen. Ich fragmenty publikujemy z zachowaniem pisowni oryginału. Gazeta poczytna, ale nie daje postulatów

Nie gdzie indziej a w Polsce Ludowej

Nieudana próba rehabilitacji św. Mikołaja


Kronika

7

29 kwietnia gościł w naszym Archiwum Matthias Burchard, prezes berlińskiego Towarzystwa Pojednania między Narodami w Europie Środkowej, Południowej i Wschodniej.

Głupstwa przechodzące w pornografię

Matthias Burchard (z prawej) z dyrektorem Archiwum Państwowego w Lublinie dr. Piotrem Dymmelem.

Włoskie garnitury towarzysza Chruszczowa


8

Zapowiedzi Przemysł i technika na Lubelszczyźnie

Dawny świat dzieci i młodzieży

Lublin w dokumencie

Siekierzyńce – wołyńska siedziba Brezów

Z teki Józefa Kusa

Józef Kus jest pracownikiem Archiwum Państwowego w Lublinie

APLA nr 1  

Biuletyn informacyjny Archiwum Państwowego w Lublinie, nr 1(1) Czerwiec 2010

APLA nr 1  

Biuletyn informacyjny Archiwum Państwowego w Lublinie, nr 1(1) Czerwiec 2010

Advertisement