Page 1

Μικροοικονομική Θεωρία Θεωρία Συμπεριφοράς του Καταναλωτή

Περιορισμένο Χρηματικό Εισόδημα

Μετατόπιση του Εισοδηματικού Περιορισμού.

Ισορροπία του Καταναλωτή.

Η Καμπύλη Εισοδήματος – Κατανάλωσης.

Οι καμπύλες Engel

Περιπτώσεις ΚΕΚ – Engel.

Οι καμπύλες Engel και η Εισοδηματική Ελαστικότητα Ζήτησης.

Μεταβολές των Τιμών.

Καμπύλη Τιμής – Κατανάλωσης

Η Καμπύλη Ζήτησης.

Ελαστικότητα Ζητήσεως και η Καμπύλη Τιμής – Καταναλώσεως.

1


Θεωρία Συμπεριφοράς του Καταναλωτή Εισαγωγή Θεμελιώδης συμβολή στην ανάπτυξη της θεωρίας αυτής έγινε από τον Slutsky (1915), τους Hicks και Allen (1934), τον Hotellin (1935) και τον Hicks (1939). Οι καταναλωτές προσπαθούν να κατανείμουν το περιορισμένο τους εισόδημα μεταξύ των διαθέσιμων αγαθών με τέτοιο τρόπο ώστε να μεγιστοποιήσουν την χρησιμότητα τους (ικανοποίηση). Περιορισμένο Χρηματικό Εισόδημα Έστω Μ: χρηματικό εισόδημα x,y: δυο αγαθά Px, Py: οι αντίστοιχες τιμές των δυο αγαθών. Έτσι το ποσόν που δαπανάται για το χ αγαθό είναι Px χ και το ποσό που δαπανάται για το αγαθό y είναι Py y.δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το δεδομένο χρηματικό εισόδημα M. Άρα: Px ×x + Py ×y ≤ M Έτσι η γραμμή εισοδηματικού περιορισμού για δύο αγαθά είναι το σύνολο των συνδυασμών καταναλωτικών αγαθών που κοστίζουν ακριβώς M : Px ×x + Py ×y = M και λύνοντας ως προς y έχουμε: 1 Px y= M− x Py Py

1 M μας δείχνει την ποσότητα του y που μπορεί να αγοράσει ο καταναλωτής Py 1 M η ποσότητα που μπορεί να αγοράσει ο αν δεν αγοράσει καθόλου χ και Px καταναλωτής αν δεν αγοράσει καθόλου y. όπου

2


Px είναι η κλίση της ευθείας γραμμής. Άρα η κλίση είναι ίση με το Py αρνητικό του λόγου των τιμών των αγαθών. Ο λόγος −

Ο Εισοδηματικός Περιορισμός είναι το σύνολο των συνδυασμών των αγαθών που μπορεί να αγοράσει ο καταναλωτής αν δαπανήσει ολόκληρο το εισόδημα του. Παρατηρήσεις: • Px,Py είναι οι ονομαστικές ή χρηματικές τιμές των αγαθών. Px • είναι η σχετική τιμή του χ σε όρους του y, δηλαδή το πόσες μονάδες του Py y πρέπει να στερηθούμε για να αποκτήσουμε μια μονάδα του χ. π.χ. ένα αγαθό χ έχει τιμή 4 ευρω και ένα αγαθό y έχει τιμή 2ευρω. Px 4 = = 2 . Άρα θα πρέπει να στερηθώ 2 αγαθά y (που κοστίζουν 4 ευρω) για την Py 2 απόκτηση 1 αγαθού χ (που κοστίζει 4 ευρω)

Py είναι η σχετική τιμή του y σε όρους του x, δηλαδή το πόσες μονάδες του Px x πρέπει να στερηθούμε για να αποκτήσουμε μια μονάδα του y.

Αριστερά του εισοδηματικού περιορισμού βρίσκεται «το σύνολο καταναλωτικών δυνατοτήτων» του καταναλωτή. Αλλιώς ονομάζεται Χώρος Καταναλωτικών Δυνατοτήτων. Μετατόπιση του Εισοδηματικού Περιορισμού. Θα εξετάσουμε τι επιπτώσεις θα έχει στις ποσότητες των αγαθών που ζητάει ο καταναλωτής, μια μεταβολή των τιμών των αγαθών ή μια μεταβολή του χρηματικού του εισοδήματος. 1. Μια μεταβολή του εισοδήματος Μ θα προκαλέσει μετατοπίσεις του εισοδηματικού περιορισμού του.

3


Μια αύξηση του Μ προκαλεί μετατόπιση του εισοδηματικού περιορισμού πάνω δεξιά ενώ μια μείωση του Μ προκαλεί μια μετατόπιση του εισοδηματικού περιορισμού κάτω αριστερά. Px Εφόσον οι τιμές Px Py παραμένουν σταθερές, άρα και ο λόγος δηλαδή η κλίση Py παραμένει σταθερή (παράλληλη μετατόπιση). 2. Αυξάνεται η τιμή του χ (Px) και παραμένει σταθερή η τιμή του y (Py) και το εισόδημα Μ. Px ' Px 1 <− M Τότε αλλάζει και η κλίση Px ' > Px ⇔ − Px ' < − Px ⇔ − και ↓ Py Py Px Με αλλά λόγια ο εισοδηματικός περιορισμός γίνεται πιο κατακόρυφος (ή η κλίση του αυξάνεται σε απόλυτο μέγεθος). Το αντίστροφο ισχύει για μια μείωση της τιμής του χ

3. Αυξάνεται η τιμή του y (Py) και παραμένει σταθερή η τιμή του x (Px) και το εισόδημα Μ. Px ' Px 1 >− M Τότε αλλάζει και η κλίση Py ' > Py ⇔ − Py ' < − Py ⇔ − και ↓ Py Py Py Με αλλά λόγια ο εισοδηματικός περιορισμός γίνεται πιο οριζόντιος (ή η κλίση του μειώνεται σε απόλυτο μέγεθος). Το αντίστροφο ισχύει για μια μείωση της τιμής του y.

4


4. Ταυτόχρονη μεταβολή των τιμών των αγαθών: •

Οι χρηματικές τιμές των δυο αγαθών μεταβάλλονται αναλογικά, δηλαδή οι τιμές πολλαπλασιάζονται με τον ίδιο αριθμό, οπότε δεν αλλάζει η σχετική τιμή τους άρα και η κλίση του εισοδηματικού περιορισμού. Έχουμε λοιπόν παράλληλη μετατόπιση του εισοδηματικού περιορισμού. Μεταβολή των τιμών των αγαθών με διαφορετική αναλογία. Π.χ. μεταβάλλονται οι τιμές κατά α και β αντίστοιχα, δηλαδή αPx και βPy. Τότε αν α,β>0 και α≠β τότε αναγκαστικά μεταβάλλεται η σχετική Px Px ↑ αν α>β και προς τα κάτω ↓ αν β>α τιμή, προς τα άνω Py Py

Ισορροπία του Καταναλωτή. Ο εισοδηματικός περιορισμός μας δείχνει όλους τους εφικτούς συνδυασμούς που ο καταναλωτής μπορεί να αγοράσει. Πρόταση: Το σημείο ισορροπίας του καταναλωτή που προκύπτει από τη μεγιστοποίηση της ικανοποιήσεως του υπό τον περιορισμό του χρηματικού εισοδήματος του, ικανοποιεί τη συνθήκη ότι ο οριακός λόγος υποκατάστασης του Υ σε όρους του Χ ισούται με τον λόγο της τιμής του Χ προς την τιμή του Υ. Ανάλυση: Έστω εισοδηματικός περιορισμός ΑF και τρία σημεία πάνω σε αυτόν B,C,E (άρα εφικτοί συνδυασμοί). Το ζήτημα είναι η άριστη επιλογή του καταναλωτή. Έστω ότι βρισκόμαστε στο B και κινούμαστε αριστερά του, τότε μειώνεται η ικανοποίηση του γιατί συναντάει χαμηλότερες καμπύλες αδιαφορίας. Αντίθετα κινούμενος προς τα δεξιά συναντάει όλο και υψηλότερα καμπύλες αδιαφορίας. Φτάνει λοιπόν μέχρι το σημείο C. Αν θελήσει να πάει πιο δεξιά από το C θα μείωση το επίπεδο ικανοποίησης του γιατί θα μεταβεί σε χαμηλότερες καμπύλες αδιαφορίας. Επομένως θα επιστρέψει στο σημείο C.

5


Ο Οριακός Λόγος Υποκατάστασης είναι η αναλογία με την οποία ο καταναλωτής είναι ΔΙΑΤΕΘΕΙΜΕΝΟΣ να υποκαταστήσει το Υ με Χ. Ο Λόγος των Τιμών δείχνει την αναλογία με την οποία ο καταναλωτής ΜΠΟΡΕΙ να υποκαταστήσει το Υ με Χ. Οι Συνθήκες Ισορροπίας είναι: u ( x, y ) Px dy − = ΟΛΥ y / x = x = dx u y ( x, y ) Py ή ισοδύναμα: u x ( x, y ) u y ( x, y ) = Px Py Αν όμως αντί για ισότητα έχουμε ανισότητα αυτό αποτελεί ένδειξη ότι ο καταναλωτής δεν μεγιστοποιεί την χρησιμότητα του γιατί αγοράζει: • είτε λιγότερο χ και περισσότερο y από ότι πρέπει (βλέπε σημείο Β) u ( x, y ) Px dy − = ΟΛΥ y / x = x > dx u y ( x, y ) Py •

είτε περισσότερο χ και λιγότερο y από ότι πρέπει (βλέπε σημείο Ε) u ( x, y ) Px dy − = ΟΛΥ y / x = x < . dx u y ( x, y ) Py

Και στην μια και στην άλλη περίπτωση θα πρέπει να γίνει αναδιανομή της καταναλωτικής δαπάνης ανάμεσα στα δυο αγαθά. Έστω ΟΛΥΥμε Χ=2 που σημαίνει ότι ο καταναλωτής είναι διατεθειμένος (πρόθυμος) να θυσιάσει 2 μονάδες του y για την απόκτηση μιας μονάδας του χ. Px = 1 που σημαίνει ότι μια μονάδα του y μπορεί να ανταλλαγεί με μια Επίσης Py μονάδα του χ.

Η Καμπύλη Εισοδήματος – Κατανάλωσης. Απομονώνουμε τα αποτελέσματα των μεταβολών του εισοδήματος διατηρώντας τις ονομαστικές τιμές σταθερές (άρα και την κλίση = το λόγο των τιμών). Καμπύλη Εισοδήματος – Κατανάλωσης: είναι ο γεωμετρικός τόπος των σημείων ισορροπίας στο χώρο των αγαθών, που δείχνουν τους συνδυασμούς των αγαθών που καταναλώνονται σε διαφορετικά επίπεδα χρηματικού εισοδήματος και σταθερές ονομαστικές τιμές. Οι καμπύλες Engel Προέρχεται από τον Γερμανό στατιστικό Ernst Engel (1821-1896) 6


Η καμπύλη εισοδήματος κατανάλωσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή των καμπυλών Engel για κάθε αγαθό. Καμπύλη Engel: είναι μια καμπύλη που δείχνει τις ποσότητες ενός αγαθού που αγοράζει ο καταναλωτής σε κάθε επίπεδο του χρηματικού του εισοδήματος.

1 M ) μας δείχνει την κατανάλωση ενός αγαθού με παράλληλη Px μηδενική κατανάλωση του άλλου αγαθού. Η γραμμή (0,

Engel για αγαθό χ: Από 0 μέχρι Q έχουμε αύξηση με αύξοντα ρυθμό. Δηλαδή όσο αυξάνεται το εισόδημα Μ η κατανάλωση του χ αγαθού αυξάνεται πιο έντονα – γρήγορα. Από Q μέχρι R έχουμε αύξηση αλλά με φθίνοντα ρυθμό. Επίσης ΜΡ= C(X) και PP’=C(Y) κτλ. Το αντίστροφο ισχύει για την Engel του άλλου αγαθού.

7


Περιπτώσεις ΚΕΚ – Engel.

1. Όταν έχουμε ΚΕΚ με θετική κλίση δηλαδή όσο αυξάνεται το εισόδημα Μ τόσο αυξάνεται η κατανάλωση του αγαθού χ και y. Τότε μιλάμε για κανονικά ή ανώτερα αγαθά. Οι Engel έχουν θετική κλίση (και του χ και του y) αλλά με μικρότερη κλίση 1 1 M ) αντίστοιχα. M ) (0, από των ακτινών (0, Py Px 2. Όταν η ΚΕΚ έχει αρνητική κλίση (πάνω αριστερά) δηλαδή όταν αυξάνεται το εισόδημα Μ τότε μειώνεται η κατανάλωση του αγαθού χ. Τότε το αγαθό χ είναι κατώτερο αγαθό. Όταν το αγαθό χ είναι κατώτερο, τότε αναγκαστικά το αγαθό y είναι κανονικό ή ανώτερο. Η κλίση της καμπύλης Engel του αγαθού χ είναι αρνητική. Η κλίση της καμπύλης Engel του αγαθού y (κανονικού αγαθού) είναι θετική 1 M). και μεγαλύτερη της κλίσης της ακτίνας (0, Py 3. Όταν η ΚΕΚ έχει αρνητική κλίση, δηλαδή όταν αυξάνεται το εισόδημα Μ τότε μειώνεται η κατανάλωση του αγαθού y. Τότε το αγαθό y είναι κατώτερο αγαθό. Όταν το αγαθό y είναι κατώτερο, τότε αναγκαστικά το αγαθό x είναι κανονικό ή ανώτερο. Η κλίση της καμπύλης Engel του αγαθού y είναι αρνητική.

8


Η κλίση της καμπύλης Engel του αγαθού χ (κανονικού αγαθού) είναι θετική 1 M). και μεγαλύτερη της κλίσης της ακτίνας (0, Px Οι καμπύλες Engel και η Εισοδηματική Ελαστικότητα Ζήτησης. Η Εισοδηματική Ελαστικότητα είναι η ποσοστιαία μεταβολή στην κατανάλωση ενός αγαθού διαιρούμενη με την ποσοστιαία μεταβολή του εισοδήματος. ∆χ ∆χ Μ χ = × Δηλαδή: ∆Μ ∆Μ χ Μ ∆χ Για μικρές μεταβολές του ΔΜ (και επομένως των Δχ και των Δy) οι λόγοι και ∆Μ ∆y τείνουν προς την κλίση των καμπυλών Engel των χ και y. ∆Μ Έτσι η εισοδηματική ελαστικότητα σε ένα σημείο της καμπύλης Engel δίνεται: dχ Μ dy Μ nXM = × και nYM = × dΜ χ dΜ y Παράδειγμα: a M (γραμμική)με Px 1− a M. 1>α>0. Τότε η καμπύλη Engel αγαθού χ δίνεται από την συνάρτηση: y = Py Με σταθερές τις τιμές Px και Py οι κλίσεις των καμπυλών Engel δίνονται από τις dy 1 − a dx a = = και . Διαπιστώνουμε στο συγκεκριμένο παράδειγμα ότι dM Py dM Px nxM=nyM=1 άρα είναι ανεξάρτητη από την μεταβολή του εισοδήματος. Κάτι τέτοιο δεν είναι γενικά αληθές γιατί συνήθως η εισοδηματική ελαστικότητα μεταβάλλεται κατά μήκος της καμπύλης Engel. Έστω καμπύλη Engel αγαθού χ δίνεται από την συνάρτηση: x =

Χρησιμότητα της καμπύλης Engel: Τιμή της εισοδηματικής ελαστικότητας nxM > 1 0 ≤ nxM ≤ 1 nxM < 0

Ταξινόμηση των αγαθών Κανονικά, Πολυτελείας Κανονικά, Πρώτης Ανάγκης Κατώτερα

1. Κανονικά, Πολυτελείας: %∆χ nxM > 1 ⇔ > 1 ⇔ % ∆χ > % ∆Μ %∆Μ Η κατανάλωση του αγαθού χ αυξάνεται πιο γρήγορα από την αύξηση του εισόδημα Μ. 9


nxM

2. Κανονικά, Πρώτης Ανάγκης: %∆χ <1⇔ < 1 ⇔ %∆χ < %∆Μ %∆Μ

Η κατανάλωση του αγαθού χ αυξάνεται πιο αργά από την αύξηση του εισόδημα Μ. 3. Κατώτερα: Η κατανάλωση του αγαθού χ μειώνεται καθώς αυξάνεται το εισόδημα. Ερώτημα: καθώς αυξάνεται το εισόδημα, τι κάνει το ποσοστό του εισοδήματος που δαπανάται για την αγορά του αγαθού χ; Px ×x . M Στη συνέχεια μεταβάλλεται το εισόδημα dM και κατά επέκταση η κατανάλωση του χ κατά dx. Px ( x + dx ) Τώρα το ποσοστό του εισοδήματος που δαπανάται για αγαθό χ έχει γίνει . M + dM Ο λόγος των δυο αυτών ποσοστών είναι: Px( x + dx) dx dM 1+ 1 + nXM M + dM = x = M Ανάλογα με το τι είναι το n >,<,= 1 το κλάσμα xM Px ×x dM dM 1+ 1+ M M M θα είναι αντίστοιχα >,<,= 1. • Όταν nxM >1 τότε το ποσοστό του εισοδήματος που δαπανάται για το αγαθό χ Px ×x αυξάνεται καθώς αυξάνεται το εισόδημα Μ. M • Όταν nxM <1 τότε το ποσοστό του εισοδήματος που δαπανάται για το αγαθό χ Px ×x μειώνεται καθώς αυξάνεται το εισόδημα Μ. M • Όταν nxM = nyM =1 τότε το ποσοστό του εισοδήματος που δαπανάται για τα Px ×x Py ×y αγαθά χ και y , παραμένουν σταθερά καθώς αυξάνεται το M M εισόδημα Μ. • Το ποσοστό του εισοδήματος Μ που δαπανά ο καταναλωτής για το χ αγαθό συν το ποσοστό που δαπανά για το αγαθό y ισούται με την μονάδα Px ×x Py ×y Px ×x + Py ×y M + = = =1 M M M M • Άρα όταν nxM >1 τότε nYM <1 και το αντίστροφο. Αρχικά ποσοστό του εισοδήματος που δαπανάται για αγαθό χ

Μεταβολές των Τιμών. Καμπύλη Τιμής – Κατανάλωσης: είναι ο γεωμετρικός τόπος των σημείων στο χώρο των αγαθών, που δείχνει τους συνδυασμούς ισορροπίας οι οποίοι προκύπτουν όταν μεταβάλλεται η τιμή του

10


Χ, ενώ το χρηματικό παραμένουν σταθερά.

εισόδημα

και

η

τιμή

του

Υ

Άρα με σταθερά το Μ και τη Py, μειώνουμε την Pχ. Διαδοχικά μετατοπίζεται ο εισοδηματικός περιορισμός από ΑΒ σε ΑΒ’ και ΑΒ’’ αντίστοιχα. Επίσης αλλάζει Px ↓ η κλίση του εισοδηματικού περιορισμού Py

Η Καμπύλη Ζήτησης. Παρατήρηση: • Η Καμπύλη Ζήτησης εξάγεται από την Καμπύλη Τιμής Κατανάλωσης ενώ • Η Καμπύλη Engel μπορεί να κατασκευαστεί από την Καμπύλη Εισοδήματος Καταναλώσεως. Η Καμπύλη Ζήτησης ενός καταναλωτή για ένα συγκεκριμένο αγαθό δείχνει την σχέση μεταξύ ζητούμενων ποσοτήτων του αγαθού και της τιμής του, με σταθερό το χρηματικό εισόδημα και τις τιμές των άλλων αγαθών. Όταν η τιμή του Χ δίνεται από την κλίση ΑΒ ο καταναλωτής αγοράζει 0Χ 1 μονάδες του Χ. Το ζεύγος αυτό (τιμής και κατανάλωσης) αποτελεί ένα σημείο της καμπύλης ζήτησης. Όταν μειωθεί η τιμή του Χ, τότε αλλάζει η κλίση του εισοδηματικού περιορισμού, έχουμε μια νέα ισορροπία όπου πλέον αγοράζει ποσότητα 0Χ 2 του αγαθού Χ. Η νέα τιμή με την νέα ποσότητα αποτελούν ένα ακόμα σημείο της καμπύλης ζήτησης, και ούτω καθεξής. Ο Νόμος της Ζήτησης : όταν η τιμή ενός αγαθού μειώνεται, αυξάνεται η ζητούμενη ποσότητα του και όταν η τιμή του αυξάνεται, μειώνεται η ζητούμενη ποσότητα από το αγαθό αυτό, όταν οι άλλοι παράγοντες που

11


μπορούν να επηρεάσουν τη ζήτηση παραμένουν σταθεροί. (ceteris paribus). Ελαστικότητα Ζητήσεως και η Καμπύλη Τιμής – Καταναλώσεως. Παρατήρηση: • Η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή μπορεί να προσδιοριστεί άμεσα από την κλίση της καμπύλης τιμής καταναλώσεως. • Η εισοδηματική ελαστικότητα εξάγεται από την κλίση της καμπύλης Engel. Έστω εισοδηματικός περιορισμός ΑΒ. Ισορροπία στο σημείο Ρ όπου η κλίση είναι Px Ay1 = (το αρνητικό) η οποία είναι και η σχετική τιμή του Χ. Η Συνολική Δαπάνη Py y1 P Px Ay = y1 P 1 = Ay1 για το Χ σε μονάδες του Υ είναι Σ∆ = Pσχετικη ×Q = x1 Py y1 P

A. Έχουμε Px και πάμε από ΑΒ σε ΑΒ’. Αυτόματα μειώνεται η ποσότητα κατανάλωσης σε 0Χ2, ενώ η ποσότητα του y παραμένει σταθερή σε 0y1. Έχουμε λοιπόν σαν αποτέλεσμα την αύξηση της σχετικής τιμής του Χ σε Px Ay1 = και την μείωση της ποσότητας σε y1Q=0x2. Άρα η Συνολική Py y1Q

12


Δαπάνη παραμένει σταθερή και ίση με Αy1 πράγμα που φαίνεται: Px Ay Σ∆ = Pσχετικη ×Q = x2 = y1Q 1 = Ay1 Py y1Q Συμπέρασμα: η ποσοστιαία αύξηση της τιμής αντισταθμίζεται εξ ολόκληρου από την ποσοστιαία μείωση της αγοραζόμενης ποσότητας, και τελικά η Συνολική Δαπάνη παραμένει σταθερή. Έτσι όταν η καμπύλη Τιμής Καταναλώσεως είναι οριζόντια, η ελαστικότητα ζητήσεως του Χ είναι ίση με την μονάδα. B. Έχουμε Px και πάμε από ΑΒ σε ΑΒ’. Αυτόματα μειώνεται η ποσότητα κατανάλωσης σε 0Χ2, ενώ η ποσότητα του y αυξάνεται σε 0y2. Έχουμε λοιπόν Px Ay2 = σαν αποτέλεσμα την αύξηση της σχετικής τιμής του Χ σε και την Py y2Q μείωση της ποσότητας σε y2Q=0x2. Άρα η Συνολική Δαπάνη μειώνεται και ίση με Αy2 < Αy1 πράγμα που φαίνεται: Px Ay Σ∆ = Pσχετικη ×Q = x2 = y2Q 2 = Ay2 Py y2Q Συμπέρασμα: η ποσοστιαία αύξηση της τιμής υπερνικάτε από την ποσοστιαία μείωση της αγοραζόμενης ποσότητας, και τελικά η Συνολική Δαπάνη μειώνεται. Έτσι όταν η καμπύλη Τιμής Καταναλώσεως έχει αρνητική κλίση, η ζήτηση χαρακτηρίζεται ελαστική. C. Έχουμε Px και πάμε από ΑΒ σε ΑΒ’. Αυτόματα μειώνεται η ποσότητα κατανάλωσης σε 0Χ2, ενώ η ποσότητα του y μειώνεται σε 0y2. Έχουμε λοιπόν Px Ay2 = σαν αποτέλεσμα την αύξηση της σχετικής τιμής του Χ σε και την Py y2Q μείωση της ποσότητας σε y2Q=0x2. Άρα η Συνολική Δαπάνη αυξάνεται και ίση με Αy2 > Αy1 πράγμα που φαίνεται: Px Ay Σ∆ = Pσχετικη ×Q = x2 = y2Q 2 = Ay2 Py y2Q Συμπέρασμα: η ποσοστιαία αύξηση της τιμής υπερνικά την ποσοστιαία μείωση της αγοραζόμενης ποσότητας, και τελικά η Συνολική Δαπάνη αυξάνεται. Έτσι όταν η καμπύλη Τιμής Καταναλώσεως έχει θετική κλίση, η ζήτηση χαρακτηρίζεται ανελαστική. Ελαστικότητα ζήτησης ως προς την Καμπύλη Τιμής Καταναλώσεως τιμή μοναδιαία Οριζόντια ελαστική Αρνητική κλίση ανελαστική Θετική κλίση

13

Θεωρία συμπεριφοράς του καταναλωτή