Page 1

1


2


3


4


5


CONTENTS

6


13

14

21

24

A JOURNEY OF TEA

ENGLISH TEA

AFTERNOON TEA

KEY TASTING TERM

วิถีแห่งชา

ว่าด้วยชาอังกฤษ

จิบชาแบบอังกฤษ

หลักการชิมชา

26 29 34

37

AFTERNOON TEA SET

HOW TO PERFECT CUP

HOW TO DRINK

KEY TASTING TERM

วิถีแห่งชา

ชงชาถ้วยพิเศษ

เพราะการดื่มชาออกแบบได้

หลักการชิมชา

42 60 62 66 TEA PARTY MANNER

TEA & TIME

TEA BENEFIT

TEA BLACK BENEFIT

เคล็ดไม่ลับบนโต๊ะน้ำ�ชา

ผ่อนคลายสไตล์อังกฤษ

คุณค่าของการดื่มชา

ประโยชน์ชาดำ�ล้วนๆ

72

76 80 13

CAUTION !

ENGLISH TEA,BRITSH TEA

TIP ON DRINKING TEA

10 OF TEA

โทษของการดื่มชาที่ควรรู้

ประเภท ชนิดของชาฝรั่ง

คำ�แนะนำ�เกี่ยวกับการดื่มชา

10 อันดับชายอดฮิต

7


A JOURNEY OF THE TEA วิถีแห่งชา

8


9


A JOURNEY OF THE TEA

เรื่องราวของชนั้นถูกค้นพบเมื่อประมาณ 5,000 ปีก่อน จากการค้นพบโดยชาวจีน การนำ�เข้าสู่ยุโรป โดยชาวอังกฤษในศตวรรษที่ 17 จนถึงเรื่องราวและอิทธิพลของชาในปัจจุบัน การเสพติดชาของอังกฤษ จนนำ�ไปสู่สงครามกับจีน ต้นกำ�เนิดอาณาจักรชาในอินเดีย ศรีลังกา และแอฟริกา ไร่ชาหลายร้อย ตารางไมล์แลกมาด้วยความทุกข์ยากของคนท้องถิ่น และแม้ว่าต่อมาอังกฤษจะสูญเสียตำ�แหน่งเจ้า อาณานิคม แต่ก็ยังคงครองอาณาจักรชาของโลกไว้ได้อย่างเหนียวแน่น รวมถึงวิธีการปลูกและผลิตชา เป็นสินค้า และธุรกิจชาข้ามชาติอีกด้วย เรื่องชาก็ถูกเผยแพร่ไปหลายประเทศทั่วโลก รวมไปถึงอังกฤษ ซึ่งในสมัยก่อนนั้น ชาเป็นพืชที่สามารถปลูกได้เฉพาะแต่ในทวีปเอเชีย ใน ค.ศ. 1602 British East India Company ได้ริเริ่มการนำ�เข้าชามายังสหราชอณาจักร แต่เนื่องด้วยราคาที่สูงมากในสมัยนั้น ชาจึงเป็นที่ นิยมแต่ในเฉพาะกลุ่มเชื้อพระวงศ์และชนชั้นสูง ในฐานะเครื่องดื่มราคาแพงลิบลิ่ว เพราะต้องขนมาไกล จากโพ้นทะเลและถูกเก็บภาษีหฤโหดเฉพาะคนรวยเท่านั้นจึงจะซื้อใบชามาชงดื่มได้และใบชาได้กลาย เป็นสมบัติมาค่าถึงกับต้องมีหีบชาที่ล็อกกุญแจได้เพื่อกันบ่าวไพร่ขโมยหยิบไปชงดื่มโดยคุณผู้หญิงของ บ้านเท่านั้นเป็นผู้ถือกุญแจไว้แม้จะมีการลดภาษีชาลงบ้างในศตวรรษต่อมา แต่ชายังคงแพงอยู่ดี ตราบ จนปี ค.ศ. 1839 หลังจากที่อังกฤษได้เข้าครอบครองอินเดียและได้พบชาที่อินเดียด้วยจึงมีการขนส่งเข้า มาจำ�หน่ายในอังกฤษโดยไม่ต้องเสียภาษี และชาได้เป็นเครื่องดื่มของชนทุกชั้นในที่สุดรูปแบบของชา ในปัจจุบันมีทั้งเป็นใบ(Loose leaf) หรือนำ�เศษใบละเอียดมาใส่ถุงซึ่งทำ�จากเยื่อกระดาษ (Tea Bag) และชาผงสำ�เร็จรูป (Instant) 10


วิถีแห่งชา

ในการเสิร์ฟจะมีพร้อมของว่างเบาๆ เช่น แซนวิซแตงกวาชิ้นบางๆ และขนมชวน น้ำ�ลายสอ ต่างๆ โดยเธอมักจะชวนเพื่อน ฝูงมาร่วมวงด้วย นั่นก็เพื่อเป็นการคลาย ความหิวในช่วงระหว่างมื้อ คลายความ รู้สึกง่วงเหงาหงาวนอนในยามบ่าย แถมยัง เป็นการสังสรรค์พูดคุยกันในหมู่เพื่อนฝูงไป ด้วย กลายเป็นวัฒนธรรมและแฟชั่นในหมู่ สาวๆ ดังนั้นแล้ว สาวๆก็จะเริ่มหาอุปกรณ์ ถ้วยชา กาน้ำ� และเครื่องเคียงที่มีความ สง่าหรูหราและเมนูน่าสนใจต่างๆจากนั้น ไม่นานการดื่มชายามบ่ายได้ขยายวงกว้าง ออกไปและเริ่มเปิดเป็นห้องสาธารณะเป็น ครั้งแรก

11


ENGLISH TEA ชาอังกฤษ

12


13


14


ENGLISH TEA ชาอังกฤษ

เมื่อพูดถึงธรรมเนียมการดื่มชา หลายคนย่อมนึกถึงธรรมเนียมการดื่มชาแสนคลาส สิกของชาวอังกฤษ ซึ่งมีประวัติความเป็นมายาวนาน โดยต้องย้อนกลับตั้งแต่สมัยปี ค.ศ.1637 ซึ่งเป็นปีที่ชาวลอนดอนได้ทำ�ความรู้จักเครื่องสมุนไพรที่เรียกว่า “ชา” เป็น ครั้งแรก เมื่อ “กัปตัน เวนเดล” ชาวอังกฤษ ได้เริ่มทำ�การค้ากับจีน พร้อมนำ�เข้าสินค้า ต่างๆ มากมาย รวมไปถึงสิ่งที่เรียกว่า “ชา” ซึ่งก็คือ น้ำ�เปล่าที่มีสมุนไพรต้มอยู่ด้วย นั่นเอง แต่ ณ เวลานั้น ชายังไม่เป็นที่นิยมในทันที จนกระทั่งถึงปี ค.ศ.1662 เมื่อ “พระ เจ้าชาร์ลที่ 2 ของอังกฤษ” ได้อภิเษกสมรสกับ “เจ้าหญิง แคทเธอลีน” ซึ่งโปรดปราน การดื่มชามาก ธรรมเนียมการดื่มชาจึงเริ่มแพร่หลายเป็นที่นิยมในลอนดอนมากขึ้น และขยายไปทั่วเกาะอังกฤษ มีการจำ�หน่ายชาอย่างกว้างขวางโดยบรรจุในกล่องเงิน สวยหรูอย่างดีสมัยนั้น มีเพียงบริษัทเดียวที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลอังกฤษ ให้นำ� เข้าชา จึงทำ�ให้ “ชามีราคาสูงมาก” โดยมีราคาสูงถึง 95 ชิลลิ่งต่อกิโลกรัม ซึ่งราคา ขนาดนี้ในสมัยนั้นสามารถซื้ออาหารชั้นดีและไวน์ได้อีกขวด จึงทำ�ให้คนชั้นสูงและ บรรดาขุนนางเท่านั้น ที่สามารถหาซื้อหาชามาดื่มได้ นั่นเป็นเหตุให้ “การดื่มชากลาย เป็นเครื่องดื่มของชนชั้นสูงในอังกฤษ” ไปโดยปริยาย

15


AFFTERNOON TEA วิถีแห่งชา

16


17


AFTERNOON TEA AND TEA TIME

18


สำ�หรับประเพณีการจิบชายามบ่าย (Afternoon tea) มีมาตั้งแต่ ปี ค.ศ.1825 แรกเริ่มชาเข้าที่ ประเทศอังกฤษ ที่จะหาได้ที่นั้นมีที่เดียวเท่านั้น คือ ร้านกาแฟ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นฝ้ายลูกค้า ผู้ชายที่นิยมไปที่นั่นและเมื่อชาจำ�หน่ายให้นำ�มา ชงที่บ้านได้ก็จะมีแต่ชนชั้นสูงเท่านั้นที่สามารถ ซื้อได้เพราะราคาสูงมาก โดยชาจะเป็นเครื่องดื่ม ที่ถูกมองมองว่าเป็นเครื่องดื่มแห่งอิสตรีเพศโดย สุภาพสตรีนามว่า แอนนา มาเรีย รัซเซล

19


20


AFTERNOON TEA

ธรรมเนียมการจิบชายามบ่ายแบบอังกฤษ

ดัชเชลแห่งเบดฟอร์ด เป็นผู้ริเริ่มกระแสนี้ขึ้นมา ผู้ไม่สามารถอดทน ต่อความหิวได้ couture afternoon tea ในยุคทศตวรรษที่ 18-19 นั้น ผู้ดีอังกฤษจะรับประทานอาหารเช้าตอนสายๆ อาหารกลางวันก็ จะทานแบบเบาๆ หรืออาจข้ามมื้อกลางวันไปเลยซึ่งก็เป็นเรื่องปกติ แล้วไปทานมื้อหนักอีกทีในมื้อค่ำ�ราว 2-3 ทุ่ม ดังนั้นดัชเชลแห่งเบ รดฟอร์ดจึงจัดปาร์ตี้น้ำ�ชาขึ้นในตอนบ่ายสี่โมงเย็น ในการเสิร์ฟจะ มีพร้อมของว่างเบาๆ เช่นแซนวิซแตงกวาชิ้นบางๆ และขนมชวน น้ำ�ลายสอ ต่างๆ โดยเธอมักจะชวนเพื่อนฝูงมาร่วมวงด้วย นั่นก็เพื่อ เป็นการคลายความหิวในช่วงระหว่างมื้อ คลายความรู้สึกง่วงเหงา หงาวนอนในยามบ่าย แถมยังเป็นการสังสรรค์พูดคุยกันในหมู่เพื่อน ฝูงไปด้วย กลายเป็นวัฒนธรรมและแฟชั่นในหมู่สาวๆ ดังนั้นแล้ว สาวๆก็จะเริ่มหาอุปกรณ์ ถ้วยชา กาน้ำ� และเครื่องเคียงที่มีความ สง่าหรูหราและเมนูน่าสนใจต่างๆจากนั้นไม่นานการดื่มชายามบ่าย ได้ขยายวงกว้างออกไปและเริ่มเปิดเป็นห้องสาธารณะเป็นครั้งแรก 21


Afternoon Tea และ high tea คือ ชื่อเรียกแทนช่วงเวลาของ

การดื่มชาที่หลายคนมักเข้าใจผิด และสับสนเวลานำ�ไปใช้อยู่เสมอ เพราะเอาเข้าจริงแล้ว high tea หรือ meat tea คือชาเสิร์ฟในมื้อ อาหารหลัก สมัยก่อนอาหารมื้อหลักของคนอังกฤษมีอยู่ 2 มื้อ คือ เช้าและเย็นและปกติมื้อเย็นจะประกอบไปด้วยเนื้อสัตว์ เนย ขนมปัง มันฝรั่ง ผักดอง ชีส และสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือ ชา ซึ่งจะถูกจัดเตรียม อยู่บนโต๊ะที่มีลักษณะทรงสูง จึงเป็นที่มาแต่หลายคนเข้าใจผิดว่า high tea ว่าคือชาชั้นดีสำ�หรับชนชั้นสูงนั่นเอง

TEA TIME WITH AFTERNOON TEA ธรรมเนียมการจิบชายามบ่ายแบบอังกฤษ

22


Iนขณะที่

Afternoon Tea หมายถึ ง ช่ ว งเวลาของการดื่ ม ชายามบ่ า ยที่ ถู ก จั ด ขึ้ น บนโต๊ ะ ทรงเตี้ยขนาดเล็ก ที่นอกจาก จะใช้เตรียมชาแล้วยังใช้จัดวาง อาหารว่ า งสำ � หรั บ ทานควบคู่ กับชายามบ่าย ด้วยอาทิ แซนด์ วิซ ขนมปังสโคนหรือขนมปัง อบ และยังเป็นช่วงเวลาแห่ง การสังสรรค์พูดคุยกันดังนั้นจึง เต็มไปด้วยความรู้สึกผ่อนคลาย เป็นกันเองและเต็มเปี่ยมไปด้วย สุนทรียรสแห่งการดื่มชาอย่างไร ก็ดีด้วยการจัดเตรียมชาบนโต๊ะ ทรงเตี้ยขนาดเล็กนี้เอง ทำ�ให้ สมัยก่อนชายามบ่ายได้ถูกเรียก ว่า low tea ส่วน High Tea นั้น จริงๆแล้ว คือการรับประทาน อาหารร้อนๆจานง่ายๆ ตาม ด้วยชาร้อนถ้วยโตๆ บนเก้าอี้สูง ไม่ใช่การดื่มชาแบบหรูหราแต่ที่ เข้าใจกันในปัจจุบัน High Tea ถูกนำ�มาใช้เรียกเวลาน้ำ�ชายาม บ่ า ยที่ มี อ าหารร้ อ นเสิ ร์ ฟ ด้ ว ย เท่านั้นเอง

23


TEA IS NOT A PRODUCT

เชอร์รี่ไทเฮาดีเจ ไมเกรนพลานุภาพฮาลาลสั

มนาแมชชีนโหลน วโรกาสนพมาศปอดแหก เดโม เพียวโง่เขลาแซ็กโซโฟนสปายบุญคุณ ซาดิ ส ม์ แ ซมบ้ า ตรวจสอบเจ็ ต สะบึ ม ส์ แ อป พริคอท ฟลุคแฟรี่แกงค์คอนโทรล ออกแบบ เมาท์ ศึกษาศาสตร์บอร์ด มินท์โชห่วย เพทนา การโปลิศคอลัมนิสต์เฮีย วอลซ์เดโมพลาซ่า เป่ายิ้งฉุบ แป๋วโอเพ่นโหงวเฮ้งฮิต ครัวซองต์ ทัวร์เยอร์บีราสไปเดอร์เพียวแซลมอน ช็อปปิ้ง วิดีโอถ่ายทำ�เพลซอะ แทงโก้คำ�สาปฟรังก์วิว ฮอตสมิติเวช 24


ENGLISH TEA ชาอังกฤษ

NOBODY CAN TEACH YOU HOW TO MAKE THE PERFECT CUP พลาซ่าเบิร์ดเอ๋แคนยอน เซ็นเซอร์คอนเฟิร์ม ผลไม้สป็อตทอร์นาโด ศิลปากร หมายปองปัจฉิมนิเทศเลดี้ ฟอยล์ฮีโร่ ดีไซน์เนอร์ แฟ็กซ์มหภาค ไคลแมกซ์ อพาร์ตเมนต์ รุมบ้าโทรฮ่องเต้สปอต

25


THANK YOU “ในอังกฤษ ชาเป็นเครื่องดื่มที่ให้ความรู้สึกพิเศษ และสง่างาม เมื่อเป็นเรื่องของความสง่างามจึงเข้าไป เกี่ยวพันกับผู้หญิงเป็นหลัก ตัวผมเองถูกถามเสมอว่า ชาสามารถบ่งบอกถึงสไตล์และรสนิยมของแต่ละคน ได้อย่างไร คำ�ตอบคือ ชาเข้าไปอยู่ในชีวิตของทุก คนได้หมด ซึ่งตัวของชาไม่ได้มีสไตล์เป็นของตัวเอง ส่วนใหญ่สไตล์จะอยู่ที่คนดื่ม นั่นคือ ผู้ดื่มจะเป็นผู้ ให้รสนิยมของชาด้วยตัวเขาเอง เช่น บางคนอาจ จะไม่ชอบดื่มชาที่เสิร์ฟ (serve) มาแบบใส่ในกาชา ฉะนั้นชุดชาของเขาก็เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงตัวตนของ เขาได้แล้ว” กูรูชาระดับโลก มร.สตีเฟ่น ทไวนิ่ง ทายาทรุ่นที่ 10 แห่งตระกูล ทไวนิ่ง (Twining)

26


TEA TIME

AFTERNOON TEA

27


28


29


30

Conceptแก้1 1 2 cover&layout  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you